Page 1

交易日报表 2013 年 12 月 06 日 星期五 温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1312

1332

1333

2

1333

1332

1331

Mn1401

1338

1337

1

1338

1336

Mn1402

1343

1341

0

1343

1340

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1333

2400

3600

-1200

319.92

1336

1337

1026

5364

58

137.1762

1341

1342

622

1750

50

83.4724

4048

10714

-1092

540.5686

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1312

94.3

94.5

0.3

94.5

94.2

94.2

Ni1401

95.4

95.7

0.4

95.9

95.3

Ni1402

96.2

96.4

0.5

96.7

Ni1403

96.5

96.4

0.2

96.5

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

94.3

6600

76800

-5400

622.38

95.3

95.6

51062

218848

-12916

4881.5272

96.0

95.9

96.3

79292

192982

7304

7635.8196

96.4

96.2

96.5

1484

22406

1484

143.206

138438

511036

-9528

13282.9328

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨

260

4160

-60

331.37

12810

520

4218

200

666.12

12855

340

1298

140

437.07

1120

9676

280

1434.56

算价

12830

12600

12855

12745

-260

12920

12650

12910

-195

12940

12740

12935

12650

12940

12740

S1402

变化

12915

S1401

结算

-255

12830

订货量

前结

12600

S1312

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2013_12_06_  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you