Page 1

交易日报表 2013 年 10 月 29 日星期二

温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1311

1329

1329

1

1329

1327

1328

Mn1312

1332

1333

-1

1334

1332

Mn1401

1338

1336

-4

1339

1336

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1328

764

7400

500

101.4592

1334

1333

768

4820

320

102.3744

1340

1337

330

1250

250

44.121

1862

13470

1070

247.9546

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1311

99.3

99.4

-0.2

99.4

99.1

99.6

Ni1312

100.3

100.5

0.1

100.7

100.2

Ni1401

100.0

101.1

0.2

101.2

Ni1402

101.4

101.4

0.4

101.5

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

99.3

978

83300

-978

97.1154

100.4

100.3

152718

243398

-1454

15317.6154

100.0

100.9

100.9

21506

76422

14048

2169.9554

101.1

101.0

101.3

2074

14994

2074

210.0962

177276

418114

13690

17794.7824

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨 合约

开盘价

收盘 价

涨跌

最高 价

最低价

前结算

结算

成交量

订货 量

订货 量变

成交额

S1311

13110

13055

-60

13160

13055

13115

13095

500

6280

-240

17174.0925

S1312

13200

13150

-60

13200

13150

13210

13175

440

3760

120

17404.175

S1401

13240

13215

-40

13240

13215

13255

13235

154

1326

126

17542.9925

13689

5586

6526

52121.26

合计

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2013_10_29_  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you