Page 1

交易日报表 2013 年 5 月 17 日 星期五

温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1306

1327

1329

6

1329

1326

1323

Mn1307

1332

1333

7

1333

1327

Mn1308

1335

1336

8

1336

1333

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1327

700

4510

-208

92.89

1326

1330

2168

9184

-476

288.344

1328

1335

576

682

140

76.896

3444

14376

-544

458.13

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1306

104.2

104.6

0.3

105.0

104.2

104.3

Ni1307

105.2

105.3

0.2

105.7

105.0

Ni1308

106.0

106.3

0.3

106.4

Ni1309

107.4

107.4

-1.1

107.4

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

104.5

6552

92430

-2956

684.684

105.1

105.3

185446

293348

-6284

19527.4638

105.9

106.0

106.1

13960

35174

7492

1481.156

107.4

108.5

107.4

400

620

400

42.96

206358

421572

-1348

21736.2638

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨

244

3638

12

18177.1

13675

552

7082

-136

18536.4625

13725

220

182

48

18624.825

14337

7508

3550

55338.3875

13670

13500

13400

13565

145

13750

13620

13555

170

13770

13680

13570

13700

13770

13740

S1308

变化

13750

S1307

结算

180

13670

订货量

前结算

13580

S1306

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2013_5_17_______  

2013_5_17_______

2013_5_17_______  

2013_5_17_______

Advertisement