Issuu on Google+

交易日报表 2013 年 3 月 8 日 星期五

温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1303

1392

1388

-5

1392

1388

1393

Mn1304

1398

1392

-7

1399

1391

Mn1305

1403

1397

-7

1405

1397

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1390

3600

4200

0

500.4

1399

1396

2700

11216

36

376.92

1404

1401

3372

15142

252

472.4172

9672

30558

288

1349.7372

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1303

116.6

117.2

0.4

117.2

116.6

116.8

Ni1304

119.6

118.3

0.2

119.6

118.2

Ni1305

119.6

119.6

0.2

120.0

Ni1306

121.1

121.0

0.1

121.3

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

116.9

3000

39600

-600

350.7

118.1

118.5

35638

194612

-5448

4223.103

119.6

119.4

119.8

154294

287846

12526

18484.4212

121.0

120.6

121.1

1444

21232

1244

174.8684

194376

543290

7722

23233.0926

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨

240

1880

-240

367.68

15375

1082

5668

-688

1663.575

15380

1296

9288

780

1993.248

2618

16836

-148

4024.503

算价

15335

15300

15325

15320

-5

16250

15290

15365

0

15400

15360

15400

15360

15380

15400

S1305

变化

15370

S1304

结算

10

15300

订货量

前结

15335

S1303

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


2013_3_8_______