Page 1

交易日报表 2012 年 12 月 14 日 星期五 温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1212

1271

1271

1

1271

1271

1270

Mn1301

1272

1272

-1

1272

1272

Mn1302

1275

1276

2

1277

1274

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1271

600

1200

-600

76.26

1273

1272

240

7830

-240

30.528

1274

1275

1060

16754

-660

135.15

1900

25784

-1500

241.938

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1212

122.4

122.9

0.1

122.9

122.4

122.8

Ni1301

124.6

125.2

1.0

125.2

124.2

Ni1302

125.4

126.9

1.5

126.9

Ni1303

126.0

128.3

1.3

128.3

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

122.7

4800

19200

-4800

588.96

124.2

124.7

4562

97034

-3152

568.8814

125.4

125.4

126.4

187864

310936

-3802

23746.0096

126.0

127.0

127.7

8352

42852

5950

1066.5504

205578

470022

-5804

25970.4014

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨

320

680

-320

500.64

15675

748

5858

-616

1172.49

15700

4242

17694

2046

6659.94

5310

24232

1110

8333.07

算价

15680

15600

15635

15645

35

15710

15630

15655

65

15830

15570

15680

15690

15660

15745

S1302

变化

15630

S1301

结算

45

15600

订货量

前结

15680

S1212

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2012_12_14_______  

2012_12_14_______

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you