Page 1

交易日报表 2012 年 10 月 30 日 星期一 温州不锈钢交易所高碳铬铁合约报价 单位:元/吨 订货量

开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

FeCr1211

7200

7190

-15

7215

7180

7205

7195

476

278

-64

342.482

FeCr1301

7235

7170

-65

7265

7120

7235

7230

10522

574

-2986

7607.406

10998

852

-3050

7949.888

合约

合计

成交量

订货量

变化

成交额

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 订货量

开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1211

1255

1256

-4

1256

1246

1260

1251

614

5674

414

76.8114

Mn1212

1257

1248

-11

1262

1248

1259

1256

2746

18034

1404

344.8976

Mn1301

1270

1260

-12

1270

1260

1272

1266

752

9008

752

95.2032

4112

32716

2570

516.9122

合约

合计

成交量

订货量

变化

成交额

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 订货量

开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1211

118.0

116.2

-3.3

118.0

116.2

119.5

117.5

2110

51192

-2110

247.925

Ni1212

119.4

117.1

-3.6

119.4

116.7

120.7

118.1

388816

348020

-23372

45919.1696

Ni1301

120.0

118.0

-3.5

120.0

117.5

121.5

118.9

54030

147910

20186

6424.167

Ni1302

121.0

118.9

-3.5

121.0

118.9

122.4

119.5

8382

13228

8102

1001.649

453338

560350

2806

53592.9106

合约

合计

成交量

订货量

变化

成交额

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:高碳铬铁为元/吨 电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货 量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不 锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨 算价

15830

15600

15850

15725

1268

4196

548

1993.93

-60

15820

15350

15810

15600

70816

19208

3536

110472.96

-165

15850

15700

15865

15760

2000

7406

1800

3152

74084

30810

5884

115618.89

15750

15850

15700

S1301

变化

15800

S1212

结算

-250

15830

订货量

前结

15600

S1211

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2012_10_30  

2012_10_302012_10_302012_10_30

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you