Page 1

交易日报表 2012 年 10 月 23 日 星期二 温州不锈钢交易所高碳铬铁合约报价 单位:元/吨 订货量

开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

FeCr1211

7230

7235

0

7245

7215

7235

7230

658

338

-70

475.734

FeCr1301

7250

7240

-10

7275

7220

7250

7250

9510

1272

310

6894.75

10168

1610

240

7370.484

合约

合计

成交量

订货量

变化

成交额

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 订货量

开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1211

1261

1251

-18

1261

1251

1269

1258

274

6140

-274

34.4692

Mn1212

1266

1255

-16

1275

1255

1271

1261

3878

16256

-1882

489.0158

Mn1301

1283

1269

-15

1283

1269

1284

1274

1000

7730

1000

127.4

5152

30126

-1156

650.885

合约

合计

成交量

订货量

变化

成交额

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 订货量

开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1211

122.0

120.1

-2.9

122.1

119.5

123.0

121.2

17324

78206

-15524

2099.6688

Ni1212

122.7

121.0

-3.3

123.4

120.4

124.3

122.2

403290

387174

-73020

49282.038

Ni1301

123.8

121.8

-3.6

124.2

121.4

125.4

123.2

33538

92008

20406

4131.8816

Ni1302

124.9

122.5

-3.9

124.9

122.5

126.4

123.7

1040

3366

560

128.648

455192

560754

-67578

55642.2364

合约

合计

成交量

订货量

变化

成交额

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:高碳铬铁为元/吨 电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货 量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不 锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨 算价

15785

15710

15860

15755

420

5906

-420

661.71

-190

16000

15600

15920

15820

6184

16696

-3576

9783.088

-95

15915

15860

15955

15885

1396

4968

1156

2217.546

8000

27570

-2840

12662.344

15730

15900

15860

S1301

变化

15875

S1212

结算

-150

15785

订货量

前结

15710

S1211

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2012_10_23  

2012_10_232012_10_232012_10_232012_10_23

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you