Page 1

INHOUD: Hallo allemaal p. 1 Spreuk van de maand p. 1

p. 15 p. 17

Oplossing prijsvraag Nieuws uit de bibliotheek

p. 2

p. 18

p. 3 p. 3 p. 4 p. 6 p. 7 p. 10

p. 21 p. 22 p. 23 p. 26 p. 28

Seniorenweek in beeld Poëzie Marcella’s moppenhoek Menu van de maand Programma voor december Brussel vroeger

Verhalen over onze tuin Wist je dat … Gelukkige verjaardag Over dementie Afscheid Onze dorpen Integrale ouderenzorg


Hallo allemaal Dag allemaal, Graag wens ik iedereen van WZC De Overbron te bedanken voor de stage die ik hier mocht doen. Van koffie zetten, de afwas doen, kuisen, bedden opdekken, voorraden aanvullen, … , tot er zijn voor elkaar, elkaar mogen helpen, samen plezier maken, een glimlach, … . Het was een leerrijke en fijne ervaring. Ondertussen bouwen we

verder. Studeren, taken maken, naar de les gaan, …. Ook op muzikaal vlak zitten we niet stil. Met het Sint– Aloysiuskoor van Koningslo zijn we volop Kerstliederen aan het instuderen. Op dinsdag 27 december 2016 om 14.30 uur komen we een Kerstconcert brengen. Ik kijk er naar uit om jullie allen weer te zien.

Tot binnenkort, Carine Hofman - Brabant

Spreuk van de maand Soms is het reiken van een hand het begin van een gezamenlijke reis.

Vera Nazarian


Verhalen over de planten in onze tuin


Wist je dat … …

we afgelopen maand van verschillende mensen weer een mooie collectie platen kregen? Hiermee kunnen we weer uren naar mooie muziek luisteren. Heel erg bedankt aan de gulle schenkers.

onze nieuwbouw eind deze maand geopend wordt? Donderdag 29 december wordt het lint officieel doorgeknipt, en is iedereen in de namiddag van harte welkom op onze feestelijke opendeurdag.

ons

Viviane, de pedicure die hier al jarenlang op dinsdag de voeten komt

onze zeer gewaardeerde collega Chaymae in verwachting is? Als alles goed verloopt krijgt haar dochtertje er halfweg juni 2017 een broertje of zusje bij. Proficiat!

we dank zij het Brusselse Ouderenplatform (BOp) en minister Pascal Smet, bevoegd voor Jeugd, Cultuur, Sport en Stedelijk beleid in de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de kans krijgen om op 21 december van een operette te gaan genieten in het Kaaitheater? Op het programma staat ‘Eine Nacht in Venedig’: Het bezoek van de hertog van Urbino, een notoire rokkenjager, aan het carnaval in Venetië, geeft aanleiding tot een wervelend spel van komische verwikkelingen, amoureuze intriges met verleiders en verleiden, in een kleurrijke maskerade met twee- en drievoudige persoonsverwisselingen. Op het einde van de turbulente nacht zal blijken hoe de vrouwen de mannen uiteindelijk te slim af zijn. Het hele gebeuren is hoogst amusant, maar er is bovenal de sprankelende, glorieuze muziek van de walsenkoning Johan Strauss, vol bekende meeslepende melodieën zoals Caramello's gondellied en de lagunenwals.

team

vanaf 1 december versterkt wordt door een ergotherapeute? We heten Lore De Wae van harte welkom, en wensen haar een uitdagende loopbaan in ons woonzorgcentrum toe. verzorgen, binnenkort niet meer kan langskomen? Ze zal vanaf deze maand nog tijdelijk haar diensten op zaterdag aanbieden.

Gelukkige verjaardag! 2 december: Angèle De Vos

84 jaar

4 december: Joske (zorgkundige)

54 jaar

9 december: Arlette Dauwe (vrijwilligster 1e klas)

62 jaar

22 december: Jan (animator)

44 jaar


Plotse lage bloeddruk geeft verhoogd risico op dementie Vijfenvijftigplussers die bij het te snel opstaan last hebben van een plotselinge lage bloeddruk blijken op latere leeftijd een verhoogd risico op dementie te lopen. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam verschenen in het vakblad PLoS Medicine. Uit het onderzoek blijkt dat zelfs kleine schommelingen in de bloeddruk de oorzaak van dementie kunnen zijn. Daarmee is deze plotse lage bloeddruk op latere leeftijd minder onschuldig dan gedacht.

Te lage bloeddruk Door de zwaartekracht daalt de bloeddruk in het lichaam bij opstaan tijdelijk. Om dit te compenseren, moet het hart sneller werken en zal de bloeddruk weer stijgen. Bij

ouderen werken dit soort processen minder snel. Het zwart worden voor de ogen en soms flauwvallen komt omdat er tijdelijk te weinig bloed naar de hersenen gaat en er dus weinig zuurstof in de hersenen is. Bijna 20 procent van de 55plussers heeft last van een lage bloeddruk bij het opstaan (orthostatische hypotensie). Bij 75-plussers is dit zelfs ĂŠĂŠn op de drie. Zo blijkt uit het langlopende bevolkingsonderzoek Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek (ERGO) in Rotterdam. Ruim 6.000 deelnemers deden mee aan het bevolkingsonderzoek ERGO. De deelnemers zijn 24 jaar gevolgd. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers in deze studie was 68 jaar.


Dementie Van de ouderen met orthostatische hypotensie (die een daling hadden van de bloeddruk met meer dan 20 mmHG in de systolische bloeddruk of 10 mmHG in de diastolische druk binnen 3 minuten na opstaan) heeft 15 procent een hoger risico op allerlei vormen van dementie. Zelfs senioren die geen zichtbare last hadden van de kwaal, hadden toch bij schommelingen in de bloeddruk een hoger risico op dementie. De toename in risico op dementie loopt op tot 40 procent naarmate ouderen met orthostatische hypotensie een

nog slechtere compensatie van het hart hebben. Dit uit zich door geen of slechts een beperkte verhoging van de hartslag. De oorzaken van een lage bloeddruk bij het opstaan zijn heel verschillend. Bij ziektes als diabetes wordt het verder verslechterd. Ook kunnen bloeddrukverlagende middelen aanleiding zijn. Het goede nieuws is dat ouderen hier zelf rekening mee kunnen houden en het zwart worden voor de ogen kunnen vermijden door bijvoorbeeld te zorgen dat zij langzaam opstaan.

Bronnen: http://www.erasmusmc.nl/ http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002143


Afscheid Antoinette Demaertelaere … is op 26 september 1920 geboren in Sint-Denijs-Boekel. … kwam op 23 februari 2009 in De Overbron wonen. … leerden we kennen als een stille dame die goed wist wat ze wilde. … is bij ons overleden op 21 november 2016.

We zijn dankbaar dat we haar mochten leren kennen en een deel van haar leven konden delen.


Uit het verleden van onze dorpen Vlaanderen heeft een rijke en boeiende geschiedenis. Niet alleen de steden Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen, maar ook heel wat kleinere gemeenten hebben een verleden dat de moeite waard is om er even bij stil te staan. Daarom willen we dit jaar kijken naar het reilen en zeilen van onze Vlaamse steden en gemeenten in vroegere tijden. * In deze reeks hebben we het reeds gehad over Meise en Wolvertem. Daarna kwam Grimbergen aan de beurt. De deelgemeenten Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever werden in de vorige maanden van naderbij bekeken. Nadien keken we naar de grotere broer of zuster met name de stad Vilvoorde. We bleven aan de Zenne en legden de geschiedenis van onze hoofdstad Brussel onder de loep. De geschiedenis van Brussel is zeer rijk omdat zij tegelijk de geschiedenis van België weerspiegelt. We moesten er bijgevolg twee afleveringen aan wijden. Na de “Pjeirefretters” (Vilvoordenaars) en de “Kiekefretters” (Brusselaars), hebben we vorige keer onze blik meer noordwaarts gericht op de geschiedenis van de sinjorenstad Antwerpen. In deze aflevering komt het Venetië van het noorden oftewel BRUGGE aan bod. De geschiedenis van Brugge begint zowat 2000 jaar geleden. Op het grondgebied van de stad bevond zich toen een Gallo-Romeinse nederzetting. De bewoners deden niet alleen aan landbouw, ze voerden ook handel met Engeland en de rest van Gallië. Rond 270 vielen de Germanen voor het eerst de Vlaamse kustvlakte aan. Waarschijnlijk hielden de

*

* Romeinen hier op het einde van de derde eeuw en gedurende de vierde eeuw nog een militaire versterking in stand. Daardoor is het goed mogelijk dat Brugge bewoond bleef in de overgangsperiode naar de vroege middeleeuwen. Toen de heilige Eligius rond 650 in onze streek het christendom kwam uitdragen, was Brugge wellicht de versterkte hoofdplaats voor de Vlaamse kuststreek. Zowat honderd jaar later ontstond in Brugge ook enige handel met Scandinavië. De naam Brugge is trouwens afgeleid van het Oudnoorse "Bryggja", wat aanlegsteiger betekent. In documenten en op munten komt de naam Brugge al voor sinds het midden van de negende eeuw. Toen bestond er in Brugge al een sterke burcht (de Burg). De stad werd dan ook niet geplunderd door de Noormannen. Waarschijnlijk is de overzeese handel tussen Brugge en Scandinavië, het gebied van de Noormannen, blijven bestaan. Brugge heeft dus vanouds een internationale havenfunctie gehad. In de elfde eeuw was Brugge uitgegroeid tot een commercieel centrum van Europees niveau. Maar in die periode verzandde de natuurlijke verbinding van Brugge met de zee. Een stormvloed in 1134


wijzigde echter het uitzicht van de Vlaamse kustvlakte. Er ontstond een diepe vaargeul, het Zwin, die toen tot aan het huidige Damme reikte. Via een kanaal van het Zwin tot aan Brugge bleef de stad tot aan de vijftiende eeuw met de zee verbonden. Zo kon Brugge in de volle middeleeuwen het belangrijkste handelscentrum van Noord-WestEuropa worden. Vanuit Brugge werd het Vlaamse laken, kwalitatief hoogstaande wollen stof, over heel Europa uitgevoerd. Van de dertiende tot de vijftiende eeuw telde Brugge tussen de 40.000 en de 45.000 inwoners, dubbel zoveel als nu in de historische binnenstad. In de veertiende eeuw was Brugge uitgegroeid tot een rijke internationale havenstad. Kooplieden uit Zuid- en Noord-Europa ontmoetten er elkaar. Zij deden voor hun handel een beroep op Brugse makelaars en hoteliers. In de stad werd niet alleen het al vermelde Vlaamse laken geproduceerd. Ook allerlei andere (kunst)ambachten konden er zich ontplooien. Van groot belang is dat toen in Brugge ook al echte bankiers actief waren, Bruggelingen en Italianen. Kooplieden konden hier een lopende rekening openen, grote bedragen overschrijven, munten wisselen, zelfs met biljetten betalen. Dit alles mag ons niet doen vergeten dat er in de middeleeuwse periode toch geregeld slechte tijden zijn voorgekomen in Brugge. De inkomensverschillen tussen de volksklasse (de "ambachtslieden") en de kooplieden-ondernemers (de "patriciërs") waren zeer groot, niettegenstaande de talrijke middenstand. Gewelddadige opstanden zoals die van 1280 en 1436-1438, werden hardhandig onderdrukt. In de

opstand van 1302 koos de volksklasse de kant van de Vlaamse graaf tegen de koning van Frankrijk en de bezittende klasse. Deze strijd, waarin Brugge een vooraanstaande rol speelde, leverde een overwinning op voor de ambachtslieden en de Vlaamse graaf in de Guldensporenslag van 11 juli 1302. Deze historische datum is nu de nationale feestdag van de Vlaamse gemeenschap in België. De veertiende eeuw, voor Brugge en Vlaanderen een periode van crisissen, opstanden, epidemieën, politieke onrust en oorlogen, eindigde met de dynastieke versmelting van Vlaanderen met Bourgondië. Vanaf 1384 begon de Bourgondische tijd voor Brugge. De stad bleef nog een eeuw lang het belangrijkste internationale handelscentrum ten noorden van de Alpen. De lakenproductie werd gedeeltelijk vervangen door luxegoederen, diensten in het bankwezen en kunstambachten. Het Bourgondische hof zorgde voor een sterke plaatselijke koopkracht. Die werd nog in de hand gewerkt door de buitenlandse kooplieden met hun internationale contacten van Portugal tot Polen. De welvaart steeg, reizigers kwamen onder de indruk van de weelde en de luxe in het stadsbeeld. Kunst en cultuur bloeiden als nooit tevoren. Aan dat alles kwam een einde na de plotse dood van Maria van Bourgondië in 1482. Door de opstand tegen haar weduwnaar Maximiliaan van Oostenrijk werd Brugge tien jaar lang geteisterd door politieke wisselvalligheden en militair geweld. De plaatselijke welvaart verdween uit de stad samen met het


Bourgondische hof en nationale handelaars.

de

inter-

In de zestiende eeuw kon Brugge zich enigszins herstellen. Toch was de stad haar eersterangspositie definitief kwijt aan Antwerpen. Brugge bleef wel van belang als regionaal centrum met nog heel wat internationale commerciële contacten en een bloeiende kunstsector. De scheuring van de Nederlanden, definitief na 1584, leidde tot het definitieve verval voor Brugge. Rond 1600 was Brugge een provinciestad, met nog een bescheiden maritieme roeping. De Brugse koopmansgeest was nog niet verdwenen in de zeventiende en achttiende eeuw. Het commerciële leven bleef internationaal verankerd. Brugse reders en kooplui bleven handel drijven met het Spaanse wereldrijk, Engeland, Oost- en West-Indië. Brugge onderging passief de revolutieperiode van 1789 tot 1830. De eerste industriële revolutie heeft de stad nauwelijks beroerd. Rond 1850 was Brugge de armste stad van het land. De burgerij sprak Frans, het ongeletterde volk kende alleen zijn plaatselijk dialect. Het openbare

leven was tot 1885 volledig verfranst. Toch was Guido Gezelle (1830-1899), de belangrijkste Nederlandstalige dichter uit de negentiende eeuw, een Bruggeling. In de Europese literatuur werd Brugge beroemd door de Franstalige roman "Bruges la Morte" van Georges Rodenbach (1892). Het boek beschrijft Brugge als een ingeslapen, dode maar mysterieuze stad. Toen "Bruges la Morte" verscheen was Brugge net met enkele nieuwe ambitieuze projecten begonnen. De nieuwe zeehaven, ingewijd in 1907 in Zeebrugge, kwam pas volop tot bloei in het laatste kwart van de twintigste eeuw. Sinds het einde van de negentiende eeuw kreeg Brugge ook een Europese faam als kunststad en toeristisch centrum. De Brugse monumenten, musea en vooral het ongerepte historisch stadslandschap zijn jaarlijks een unieke trekpleister voor miljoenen bezoekers. De haven van Zeebrugge en het cultuurhistorisch patrimonium van Brugge geven aan de stad een Europese en internationale dimensie. Eddy PLETTINCK


Een patiënt is meer dan een biomedisch object Ouderenzorg mag existentiële noden niet vergeten Als oudere mensen ziek of zorgbehoevend worden, besteedt men terecht aandacht aan hun medische, psychische en sociale noden. Toch worstelen mensen vaak ook met existentiële vragen. Een ‘integrale’ ouderenzorg heeft hier aandacht voor. BIOPSYCHOSOCIAAL MODEL Als een zorgprofessional het lijden van een patiënt wil begrijpen en er een passend antwoord op wil geven, mag hij zich niet beperken tot het zuiver fysiologisch functioneren. Ook biologische, psychologische en sociale dimensies van ziekte en lijden moeten aan bod komen. Deze dimensies komen samen in het zogenaamde biopsychosociaal model. Dit model stelt dat de reductie van een patiënt tot een biomedisch object een kwaliteitsvolle zorg in de weg staat. Meer gecontextualiseerde zorg is nodig, met aandacht voor de persoonlijke en subjectieve ervaring van de patiënt. Deze zorgaanpak plaatst de patiënt op het kruispunt van zijn fysiologisch en psychologisch functioneren, met zijn interpersoonlijke relaties als context eromheen. Dit biopsychosociaal model wordt in de huidige wetenschappelijke literatuur als standaardreferentie gebruikt. Het is bovendien de basis van heel wat zorgpraktijken. ONDERLINGE BEÏNVLOEDING Het is duidelijk dat ons fysiologisch, psychisch en sociaal functioneren mekaar onderling beïnvloeden.

Integrale zorg vraagt om te kijken naar de patiënt in zijn totaliteit. Een verstoring in het fysiologisch functioneren heeft invloed op hoe de patiënt zich psychisch voelt en hoe hij zich beweegt binnen zijn sociale omgeving. Depressieve gevoelens intensifiëren pijnklachten en depressieve patiënten zijn een risicogroep bij het ontwikkelen van een chronische pijnstoornis. Chronische pijnpatiënten blijken meer vatbaar te zijn voor depressieve symptomen en een depressieve stoornis komt vaak voor bij patiënten met pijnklachten. Ook de sociale context speelt een belangrijke rol in hoe ziekte en pijn ervaren worden. Sociaal isolement versterkt pijnklachten. Sociale en emotionele steun beïnvloeden het verwerken van de pijnervaring. PARADIGMASHIFT NODIG Is daarmee de kous af? Brengt dit biopsychosociaal model alle zorgbehoeften en noden van een patiënt in beeld? Dekt het alle aspecten van het menselijk functioneren af? Doet het recht aan de patiënt in zijn totaliteit?


Dit zijn terechte vragen, zeker als het gaat om chronische en langdurige zorg op het einde van het leven. Bij chronische en langdurige zorg zien we andere aandachtspunten dan bij meer acute of tijdelijke zorg. Werken aan herstel is in de ouderenzorg vaak niet meer mogelijk of wenselijk. Het gaat niet langer om het zoeken naar een geschikte behandeling die het oorspronkelijk functioneren van de oudere doet terugkeren. In de ouderenzorg is een paradigmashift noodzakelijk. De zorg voor ouderen lijkt meer nood te hebben aan een perspectief van ‘healing’ dan enkel een perspectief van ‘cure’. RUIMTE VOOR ANDERE NODEN Technologische en wetenschappelijke vooruitgang is erg belangrijk, ook in de ouderenzorg. Maar we moeten de vraag durven stellen of het toepassen van deze kennis met het oog op ‘overleven’ in iedere zorgcontext even waardeen betekenisvol is. In de ouderenzorg zijn andere processen soms belangrijker. Denk aan het leren omgaan met verminderde mogelijkheden en de bijhorende aanvaardingsprocessen. We mogen nog steeds streven naar groei, maar die groei speelt zich af op een ander vlak. De focus ligt niet langer op het optimaliseren van het

fysisch functioneren of het maximaliseren van de overlevingskansen. Wel op het psychisch, sociaal of existentieel welbevinden. Door vragen te stellen bij de grenzen van een louter biomedisch parcours, ontstaat er ruimte voor andere noden van de patiënt. De hindernissen van deze levensfase, zoals verminderde mogelijkheden maar ook het verkorte toekomstperspectief, creëren vragen die niet louter binnen het biopsychosociaal model te beantwoorden zijn. Het gaat dan om vragen naar de eigen finaliteit, religieuze of spirituele ideeën en de betekenis van het eigen leven. ZINBELEVING Sommige ouderen worstelen met deze vragen bij het zoeken naar zinbeleving. In die worsteling komen verschillende thema’s samen, zoals het dichterbij komen van het eigen sterven en in het reine komen met het voorbije leven. Een leven dat bestond uit successen en mislukkingen, uit plezier en verdriet. Het kan aanleiding geven tot heel diepe gevoelens van angst, eenzaamheid en wanhoop. Heel vaak gaat het om existentiële vragen en worstelingen die de kern van het menselijk bestaan raken. Die kunnen door de eigenheid van deze levensfase erg expliciet naar voor komen.


Adequate integrale zorg voor ouderen zal dit aspect van het menszijn moeten belichten en aandacht besteden aan existentiële behoeften en noden. Binnen de huidige zorgverlening, gestoeld op het biopsychosociaal model, is hier weinig ruimte voor. AANDACHT VOOR HET SPIRITUELE Vanuit deze bekommernis werd een biopsychosociaal-spiritueel model ontwikkeld voor de zorg van patiënten op het einde van hun leven. Dit model benadert de patiënt vanuit een ‘whole person’-idee, als een individu-in-relatie. Ziekte en aftakeling zorgen niet alleen voor een verstoring in de biologische of fysiologische relaties, maar beïnvloeden ook de psychologische en sociale relaties. Een patiënt met een ernstige hartkwaal kan angst voelen door de benauwdheid die het hartfalen met zich meebrengt. Maar de hartkwaal kan ook een invloed hebben op het zelfvertrouwen van de patiënt en het vertrouwen in het eigen lichaam. Dit kan dan weer leiden tot verstoorde huwelijks- of sociale relaties. Terwijl de hartkwaal dus in eerste instantie een verstoring is in het fysiologisch functioneren, beïnvloedt deze de psychische en sociale relaties van de patiënt. Ook de spirituele aspecten in het leven van de patiënt worden hierdoor beïnvloed. De zieke kan zich vragen stellen bij het religieuze geloof dat hij altijd vanzelfsprekend vond. Er komt twijfel over zijn humanistische ideeën. Hij gaat op zoek naar kennis of inzichten uit andere spirituele stromingen. Een zorg die de persoon in zijn totaliteit benadert, moet aandacht

hebben voor dit spirituele aspect in het functioneren van de patiënt. GELOOF ONDER DRUK Hoe gaan oudere mensen in de huidige West-Europese context om met existentiële vragen? Een grote groep verwijst naar het belang van hun relatie met het goddelijke. Zij vinden zin in het geloofssysteem waarin ze zijn opgegroeid. Dit religieus of spiritueel geloofssysteem fungeert als bron van steun en houvast. Het oorspronkelijk geloofssysteem kan echter ook onder druk komen te staan door de existentiële worsteling. Geloofsovertuigingen of ideeën die jarenlang als vanzelfsprekend beschouwd werden, worden nu kritisch tegen het licht gehouden. Terwijl de existentiële vragen bij sommige leiden tot een verdieping van hun geloof of een verkenning van spiritualiteit, beslissen anderen om hun geloofssysteem de rug toe te keren. Bovendien is er ook een groep ouderen die niet steunt op een religieus of spiritueel geloofssysteem. Zij vinden zin en betekenis in het leven op basis van humanistische waarden of sociale intermenselijke relaties. In dit opzicht is de toevoeging ‘spiritueel’ in het biospychosociaal-spiritueel model niet zo relevant. In onze West-Europese context lijkt de term biopsychosociaal-existentieel model dan ook een betere omschrijving. EVIDENTE PRIORITEITEN Als we naar de huidige ouderenzorg in Vlaanderen kijken, blijkt er weinig ruimte voor het existentiële luik van dit model. Die lacune heeft wellicht


veel te maken met de grote werkdruk in de zorgsector. Als de tijd die men in de zorg kan investeren beperkt is, ligt het voor de hand eerst te focussen op prioritaire domeinen. En dan krijgt het fysiologisch en psychisch functioneren ‘uiteraard’ voorrang. Deze redenering houdt echter geen stand. Zo is ondertussen bewezen dat de verschillende domeinen van het menselijk functioneren onderling samenhangen en mekaar beïnvloeden. Een ouderenzorg die één van die domeinen verwaarloost, is geen kwaliteitsvolle ouderenzorg. ONDERZOEK BEVESTIGT Uit recent Vlaams onderzoek bleek duidelijk dat de existentiële dimensie van invloed is op andere aspecten van het functioneren op hoge leeftijd. In een groep van 100 zelfstandig wonende ouderen met een gemiddelde leeftijd van 76 jaar bleken diegenen die hun leven ervaren als ‘betekenisvol, begrijpbaar en beheersbaar’ minder depressieve gevoelens te vertonen

dan ouderen die hun leven als ‘weinig betekenisvol, onbegrijpbaar en onbeheersbaar’ ervaren. De eersten slagen er meer in hun levenservaringen op een positieve manier te integreren, zonder sterke gevoelens van wanhoop of spijt te ervaren over wat voorbij is. Ook voor ouderen in een residentiële setting komen we tot eenzelfde bevinding. In verschillende Vlaamse woonzorgcentra werden 348 ouderen geïnterviewd met een gemiddelde leeftijd van 86 jaar. Er werd gepeild naar het ervaren van zin en betekenis in hun leven en naar een aantal indicatoren van mentale en fysieke gezondheid. De resultaten tonen aan dat het ervaren van betekenisvolheid samenhangt met minder depressie, minder piekeren over het verleden, meer levenstevredenheid en een betere subjectieve gezondheid. Een recente studie bij 163 oudere pijnpatiënten laat zien dat ze het belangrijk vinden dat de zorgprofessional aandacht besteedt aan het existentieel aspect van hun leven. Als de pijnspecialist of het


behandelteam aandacht heeft voor de impact van de pijn op deze existentiële dimensie, dan rapporteert de pijnpatiënt minder beperkingen, minder depressieve gevoelens en meer levenstevredenheid. MEDISCHE HARDNEKKIGHEID Er is nog een argument waarom het zuiver focussen op het biomedische zorgdomein geen adequate reactie is op de huidige situatie in de ouderenzorg. Door alleen te focussen op het biomedische wordt de vraag naar de zinvolheid van het uitvoeren van bepaalde ingrijpende medische ingrepen niet gesteld. Dit is des te vreemder wanneer we die vaststelling plaatsen in het kader van een zorg onder druk en een tekort aan middelen. Net deze biomedische diagnostiek en behandeling consumeert in sterke mate geld en tijd, terwijl het niet automatisch leidt tot een stijging in levenskwaliteit. Een eerlijke en

patiëntbetrokken afweging bij het investeren in bepaalde zorgdomeinen lijkt een beter antwoord. INTEGRALE ZORG Diverse studies wijzen erop dat het implementeren van een biopsychosociaal-existentieel perspectief in de ouderenzorg een waardevolle en belangrijke stap is naar meer kwaliteitsvolle zorg. Door aandacht te besteden aan de existentiële noden en behoeften van ouderen werken we aan een ouderenzorg die we werkelijk integraal kunnen noemen. Die zorg heeft aandacht voor alle facetten van lijden en respect voor het totale zijn van de oudere. Het kritisch evalueren van de individuele zorgbehoefte en het durven in vraag stellen van de sterke nadruk op biomedische diagnostiek en behandeling, is een belangrijke opdracht van een integrale ouderenzorg.

Bron: http://sociaal.net/analyse-xl/een-patient-is-meer-dan-een-biomedisch-object/


Oplossing prijsvraag Vorige maand doken we nog eens in oud fotomateriaal van Brussel. We vroegen ons af wie onderstaande straat in Brussel zou herkennen.

Deze maand kregen we 9 antwoorden binnen, waarvan 1 deelnemer niet de juiste straat vond. De andere 8 kandidaten herkenden de Anspachlaan. Proficiat Marie-Louise, Marceline,Marcella, Mariette, AndrĂŠ, Marcel, Elza en Christiane! Jullie mogen in de loop van deze maand opnieuw een aangename verrassing verwachten! Een nieuwe uitdaging vind je uiteraard weer op de laatste bladzijde van dit boekje. Veel plezier ermee!


Nieuws uit de bibliotheek Dankzij het Steunpunt Brusselse Bibliotheken van de Vlaamse Gemeenschapscommissie kunnen wij in ons woonzorgcentrum beschikken over een ruime en gevarieerde collectie boeken. Je kan in onze huisbibliotheek terecht voor zowel gewone boeken als grote-letterboeken. Als je een boek wil ontlenen mag je hierover te allen tijde onze animator Jan aanspreken. Je kan

uiteraard ook terecht bij alle andere medewerkers van ons woonzorgcentrum, die dan Jan verwittigen dat je interesse hebt in een literaire uitdaging. Op regelmatige tijdstippen komt een vrijwilligster, mevrouw Van Brabant, langs om u mee op weg te helpen in uw zoektocht naar een goed boek. Zij komt om de twee weken op woensdag, vanaf 13u30.

Bovendien beschikken wij in ons woonzorgcentrum over een Daisy-speler. Met dit ingenieuze toestel kan je op eenvoudige wijze luisterboeken beluisteren. Ook als je hierin interesse hebt, helpen we je er graag mee verder. Deze dienstverlening is voor alle duidelijkheid volledig kosteloos.


Seniorenweek in De Overbron


De laatste dagen en de laatste vragen van het geleden jaar staan voor de deur, de bomen kouder en de dromen ouder maar de verwachting nog vol gloed en kleur want wij geloven: het licht van boven is niet te doven stelt niet teleur voor alle vragen van alle dagen achter de einder achter de deur.

Anton van Wilderode (1918-1998) uit: Op hoop van vrede (Altiora 1988)


Marcella’s moppenhoek Roger staat op de hoek van de straat met een hond naast hem. Veerle komt voorbij en vraagt: ‘Dag Roger, en bijt uw hond?’ ‘Nee’, antwoordt Roger. Veerle knielt en wil de hond op zijn kop strelen, maar krijgt meteen een knauw in haar hand. ‘Auw!’, roept ze boos. ‘Ik dacht dat jouw hond niet beet!?’ ‘Dat klopt’, zegt Roger. ‘Maar dat is mijn hond niet. Die is net een plasje aan het doen achter die bomen ginder. Ik sta gewoon op hem te wachten.’

Wendy en Rayme lezen samen de krant. ‘Moet je hier eens zien!’, zegt Rayme. ’In Tokyo wordt elk half uur een man overreden!’ ‘Ocharme.’, zegt Wendy. ‘Die man moet nogal afzien!’

Paul en Margriet wandelen voorbij een boerderij. Er staat een groep varkens op het erf. ‘Kijk daar, je familie’, zegt Margriet lachend. ‘Inderdaad’, zegt Paul fijntjes. ‘Aangetrouwde familie’.


Menu december 2016 donderdag 1 december

Tomatensoep Vleesbrood Prei in bechamelsaus Natuuraardappelen vrijdag 2 december Courgettesoep Oostendse visgratin Puree

zaterdag 3 december Komkommersoep Gehakte steak Groene kool in bechamelsaus Natuuraardappelen zondag 4 december Pompoensoep Stoofvlees met paddenstoelen Kroketjes

maandag 5 december Boerensoep Kippenrolletje Groentjes Aardappelen in room

dinsdag 6 december Bloemkoolsoep Varkensgebraad Spinazie in bechamelsaus Gebakken patatjes

woensdag 7 december Groene groentensoep Ballekes Tomatensaus Frietjes

donderdag 8 december

vrijdag 9 december

zaterdag 10 december

Rapensoep Meunièrevis Worteltjes Natuuraardappelen

Niçoise soep Kippenbil Flageolets Puree

Broccolisoep Gegratineerd witloof Natuuraardappelen


Menu december 2016 zondag 11 december Lyonaise soep Konijn met pruimen Spruitjes Duchesse-aardappelen maandag 12 december

dinsdag 13 december

Spinaziesoep Boomstammetjes Erwtjes Gebakken patatjes woensdag 14 december

Bretoense soep Zuurkool Natuuraardappelen donderdag 15 december Tomatensoep Gehakte steak Bearnaisesaus Sla met vinaigrette Rostico

Kervelsoep Vol-au-vent Frietjes vrijdag 16 december

zaterdag 17 december

Waterkerssoep Viskroketjes Groentjes Puree

Erwtensoep Venetiaanse saus Pasta Kaas zondag 18 december

Witloofsoep Gemarineerde varkensfilet Appelmoes Parijse aardappelen maandag 19 december Seldersoep Kalfsbrood Schorseneren in bechamelsaus Natuuraardappelen

dinsdag 20 december Preisoep Kalkoenlapje Witloof Puree


Menu december 2016 woensdag 21 december Kippensoep Rundsragout Frietjes vrijdag 23 december Ajuinsoep Botvis Groentjes Natuuraardappelen

donderdag 22 december Andalousische soep Kipkroketjes Rode kool Gebakken patatjes zaterdag 24 december Parmentiersoep Gegratineerd witloof Puree zondag 25 december Garnaalsoep Gevulde kip Bosbessen in appel Kroketjes

maandag 26 december Brabantse soep Ballekes in fijne kruiden Gentse stoemp woensdag 28 december Soep op grootmoeders wijze AmĂŠricain preparĂŠ Salade met vinaigrette Frietjes vrijdag 30 december Zuringsoep Zalm Selderpuree

dinsdag 27 december Courgettesoep Ardeens varkentje Spruitjes Natuuraardappelen donderdag 29 december Tomatensoep Kippenbil Erwtjes en worteltjes Gebakken patatjes zaterdag 31 december Wortelsoep Hamburger Boontjes Natuuraardappelen


Programma voor december Om het voor iedereen een beetje gemakkelijker te maken één en ander te plannen, hebben we de programmering in een weekschema gegoten: voormiddag

namiddag

maandag

Kegelen met X-box

Muzikale activiteit

dinsdag

Kaartspel

Variabele activiteit *

woensdag

Hersengymnastiek

Bingo

donderdag

Zitdansen

Variabele activiteit *

Actua-bespreking

Variabele activiteit *

vrijdag * Variabele activiteit:

In overleg met de bewoners wordt er gekozen uit een ruim assortiment activiteiten, zoals bijvoorbeeld HogerLager, Rad van Fortuin, Knutselen, Verhalennamiddag, Fukiya, Sjoelbak, 4 op 1 rij, Mölkky, …

Natuurlijk zullen er ook deze maand af en toe activiteiten doorgaan die afwijken van dit schema. Hiernaast vind je een beknopt overzicht van wat er volgende maand zoal te beleven is:


zaterdag 3 december: Internationale dag van mensen met een beperking zondag 4 december: Tweede zondag van de advent maandag 5 december:

9u30: Peter Benoitschool op bezoek Internationale vrijwilligersdag

dindag 6 december: woensdag 7 december: donderdag 8 december:

14u30: Bezoek van sinterklaas 13u00: Contactmoment bibliotheek 10u00: Bewonersraad

maandag 12 december: Id-ul-Maulid (Geboortedag Mohammed) zondag 18 december: Internationale dag van de migrant vrijdag 16 december: maandag 19 december: dinsdag 20 december: woensdag 21 december:

14u30: Verjaardagskoffie 9u30: Bezoek Gazali-school 15u00: Eucharistieviering 13u00: Contactmoment bibliotheek 13u30: Naar de operette ‘Eine nacht in Venedig’ in het Kaaitheater

zondag 25 december: Kerstmis dinsdag 27 december:

14u30: Kerstconcert door het St.-Aloysiuskoor

donderdag 29 december: Opening nieuwbouw & opendeurdag


Foto uit een oude doos Deze maand delen we met u een oude klasfoto. EĂŠn van de kinderen op deze foto is Veerle, onze dagelijks verantwoordelijke. Kan jij haar vinden?

Het juiste antwoord krijgt u naar goede gewoonte volgende maand, samen met een nieuwe opgave!


Bronneke december 2016  
Bronneke december 2016  
Advertisement