Page 1

Międzynarodowy konkurs „Zaprojektuj symbol zrównoważonej przyszłości!” Jeśli masz nie więcej niż 30 lat, jesteś osobą kreatywną i interesują Cię globalne wyzwania współczesnego świata, masz czas do 31 stycznia 2014 r., aby wziąć udział w międzynarodowym konkursie i zaprojektować logo kampanii ClimATE Change na rzecz zrównoważonego rolnictwa w Europie i na świecie. Jednym z partnerów kampanii jest Polska Zielona Sieć. Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie!

O co chodzi? Na świecie wciąż głoduje ok. 870 milionów ludzi, w przeważającej większości w krajach globalnego Południa. Bardzo wielu mieszkańców tych krajów utrzymuje się z rolnictwa. Jednakże to właśnie na terenach wiejskich, gdzie przecież produkuje się żywność, żyje 3/4 wszystkich ludzi cierpiących głód i 2/3 dotkniętych skrajnym ubóstwem. Przyczyny głodu i ubóstwa są wielorakie. Wśród najważniejszych z nich można wymienić: - brak dostępu rolników do ziemi, innych środków produkcji żywności oraz rynków zbytu; - przejęcie globalnego handlu żywnością przez ponadnarodowe korporacje, kosztem drobnych producentów rolnych, którzy stanowią podstawę systemu żywnościowego w ubogich krajach; - niewłaściwa polityka rolna i żywnościowa oraz uzależnienie krajów globalnego Południa od importu żywności; - zjawisko zawłaszczania ziemi, czyli przejmowanie ziemi przez wielkich inwestorów, co pozbawia ludzi źródeł utrzymania; - spekulacje na rynkach towarów rolnych, które przyczyniają się do niestabilności cen żywności i ich gwałtownych zwyżek; - boom na agropaliwa w krajach globalnej Północy, w wyniku którego coraz więcej upraw przestaje służyć wyżywieniu ludzi. Zmiany klimatu wpływają na wszystkie te zjawiska jak swoisty katalizator, jeszcze bardziej zwiększając głód i ubóstwo: - W wielu regionach świata pogoda staje się nieprzewidywalna: pory deszczowe ulegają przesunięciu albo nie nadchodzą wcale, a kiedy deszcz wreszcie zaczyna padać, są to często gwałtowne ulewy, które powodują powodzie i niszczą uprawy. - Zwiększa się częstotliwość występowania susz, które zagrażają zbiorom oraz rośnie liczba szkodników i chorób atakujących uprawy.

1/5

Konkurs realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Za jego treść odpowiadają wyłącznie organizacje realizujące projekt i w żadnym stopniu nie może być ona postrzegana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.


Ubóstwo, zniszczenie środowiska i zmiany klimatu nie są zjawiskami, na które nie mamy wpływu. Są to globalne wyzwania, którymi wspólnie możemy stawić czoła! To jasne, że dominujący obecnie na świecie system żywnościowy nie działa tak, jak powinien. Aby wyżywić świat w dobie postępujących zmian klimatycznych konieczny jest zwrot w stronę rolnictwa zrównoważonego.

Czym jest kampania ClimATE Change? Międzynarodowa kampania ClimATE Change, która w Polsce realizowana jest pod nazwą „Klimat dla rolników”, promuje zrównoważone rolnictwo, które skupia się na potrzebach 1,7 miliarda drobnych rolników, rybaków i ludzi bez ziemi na całym świecie i stawia ich w centrum uwagi. Kampanię realizują organizacje: Polska Zielona Sieć, COSPE (Włochy), INKOTA (Niemcy), Kopin (Malta), CICMA (Włochy) i AIAB (Włochy). Wspólnie wspieramy zrównoważone rolnictwo, które… - …w sposób odpowiedzialny korzysta z zasobów naturalnych; - …chroni glebę, wodę, przyrodę i bioróżnorodność; - …potrafi adaptować się do nieuniknionych konsekwencji zmian klimatycznych, a jednocześnie chroni klimat; - …promuje realizację praw człowieka, takich jak prawo do żywności i zdrowego środowiska. Potrzebujemy zrównoważonego rolnictwa w Europie i w krajach globalnego Południa – wspólnie zmierzmy się z tym wyzwaniem!

Dlaczego potrzebujemy logo? Zwycięskie logo będzie używane do identyfikacji wizualnej kampanii ClimATE Change dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej. Projekt jest realizowany głównie w Polsce, Niemczech, we Włoszech i na Malcie. Logo będzie używane m.in. na stronach internetowych projektu, profilach społecznościowych, plakatach, w publikacjach, filmach krótkometrażowych itp.

Jakie wymagania powinno spełniać logo, którego szukamy? Zwycięskie logo powinno: - …gwarantować dobrą rozpoznawalność kampanii, czyli odnosić się do tematu zmian klimatu i zrównoważonego rolnictwa; - …być zrozumiałe przez ludzi mieszkających w różnych krajach i mówiących różnymi językami; - …dobrze funkcjonować zarówno w wersji elektronicznej (na stronach internetowych), jak i w wersji drukowanej; - …być rozpoznawalne zarówno w kolorze, jak i w czarni i bieli, aby można było używać go w obu wersjach. 2/5

Konkurs realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Za jego treść odpowiadają wyłącznie organizacje realizujące projekt i w żadnym stopniu nie może być ona postrzegana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.


Wymagania techniczne: Prosimy o przesyłanie projektów logo w wersji elektronicznej, jako plik GIF, TIFF, PNG lub JPG. Zaprojektowane logo powinno ponadto spełniać następujące wymagania techniczne: - pliki zoptymalizowane do Internetu: RGB GIF/PNG (150dpi), RGB JPEG (150dpi); - wysokiej jakości pliki do druku: CMYK TIFF (300dpi), PSD (300dpi); - grafika wektorowa: AI (Adobe Ilustrator), CDR (CorelDRAW), EPS.

Kto, jak i kiedy może wziąć udział w konkursie? Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie kreatywne osoby do 30 roku życia. Bez względu na to, czy jesteś uczniem, studentem, grafikiem, aktywistą lub ogrodnikiem – zachęcamy do udziału wszystkich, którzy chcieliby zaprojektować logo mówiące o zależnościach pomiędzy zmianami klimatu i rolnictwem!

Projekty logo prosimy przesyłać w wersji elektronicznej (jako plik GIF, TIFF, PNG lub JPG) na adres: logo-competition@inkota.de W treści e-maila prosimy o podanie następujących informacji: - Twoje imię i nazwisko oraz datę urodzenia - Miejscowość i kraj zamieszkania - Czym się zajmujesz? - Aktualny adres e-mail, za pomocą, którego będziemy mogli się z Tobą skontaktować - Prosimy też, abyś napisał w kilku zdaniach, co chcesz wyrazić poprzez zaprojektowane przez siebie logo. Chcielibyśmy też się dowiedzieć, co zmotywowało Cię do wymyślenia logo i wzięcia udziału w konkursie. Potrzebujemy tych informacji, aby zarejestrować Twoje zgłoszenie oraz mieć możliwość skontaktowania się z Tobą na kolejnych etapach konkursu. WAŻNE: Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jeden projekt logo!

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs to 31 stycznia 2014 r. Czekamy na Wasze pomysły!

Czy w konkursie przewidziane są jakieś nagrody? Tak! Zwycięzca otrzyma specjalną nagrodę: relaksujący weekend dla dwóch osób w ekologicznym gospodarstwie agroturystycznym w jednym z krajów partnerskich kampanii ClimATE Change. Zwycięzca konkursu zostanie również zaproszony na międzynarodową konferencję o zmianach klimatu i zrównoważonym rolnictwie, aby zaprezentować swoje logo i proces jego tworzenia. 3/5

Konkurs realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Za jego treść odpowiadają wyłącznie organizacje realizujące projekt i w żadnym stopniu nie może być ona postrzegana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.


Kiedy i jak zostanie wybrane zwycięskie logo? Spośród wszystkich projektów zgłoszonych na konkurs, jury – w którego skład wejdą profesjonalny grafik oraz reprezentanci wszystkich organizacji uczestniczących w projekcie ClimATE Change – wybierze od 3 do maksimum 6 propozycji. Ich autorzy zostaną poinformowani o werdykcie jury drogą mailową. Wybrane propozycje zostaną następnie poddane publicznemu głosowaniu w Internecie. Głosowanie rozpocznie się 14 lutego 2014 r. i potrwa dwa tygodnie do 28 lutego 2014 r. Każda osoba będzie mogła oddać głos na wybrany przez siebie projekt na specjalnej stronie, która zostanie udostępniona na portalu: www.percorsidipace.eu. Zwycięzcą konkursu zostanie autor projektu logo, który otrzyma największą liczbę głosów. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej drogą mailową w ciągu kilku dni od zakończenia głosowania.

Gdzie można znaleźć więcej informacji na tematy poruszane przez kampanię ClimATE Change? Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami poruszającymi tematykę naszej kampanii. Mamy nadzieję, że będą one źródłem inspiracji w procesie przygotowania projektu na konkurs. - Publikacja „Rosnące zagrożenie: zmiany klimatu, żywność i walka z głodem na świecie” - Publikacja „Dla klimatu przeciw ubóstwu” - Prezentacja „Wpływ zmian klimatu na ludzi żyjących w ubóstwie” - Broszurka „Czy możliwy jest świat wolny od głodu?” - Książka „Żywność i demokracja. Wprowadzenie do suwerenności żywnościowej” - Poradnik „Czas na zmianę. Wybierz lokalność! Jak wspierać rolnictwo przyjazne przyrodzie i ludziom?” - Raport „PLON. Ziemia. Żywność. Życie. Stwórzmy lepszą przyszłość” - Streszczenie publikacji „Adaptacja do skutków zmian klimatu” - Fragmenty filmów z cyklu „Jedna planeta, jedna cywilizacja”

O czym jeszcze należy pamiętać biorąc udział w konkursie? Prawa własności i prawa autorskie Prawa własność i prawa autorskie do zwycięskiego logo i pochodnych produktów przechodzą automatycznie na organizatorów konkursu – organizacje COSPE, INKOTA, Polska Zielona Sieć, Kopin, AIAB i CICMA. 4/5

Konkurs realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Za jego treść odpowiadają wyłącznie organizacje realizujące projekt i w żadnym stopniu nie może być ona postrzegana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.


COSPE, INKOTA, Polska Zielona Sieć, Kopin, AIAB i CICMA zastrzegają sobie prawo do umieszczenia wybranych projektów logo na swoich stronach internetowych i w innych miejscach w Internecie. Wszystkie prace konkursowe muszą być dziełami oryginalnymi, nie mogą być oparte na żadnych istniejących wcześniej projektach i nie mogą zawierać żadnych elementów, które są chronione prawami autorskimi osób trzecich lub w inny sposób podlegają prawu własności osób trzecich. Wysyłając zgłoszenie na konkurs, uczestnik oświadcza, co następuje: „Oświadczam, że jestem autorem projektu logo, które wysyłam organizatorom konkursu. Posiadam pełnię praw autorskich do zgłoszonego logo. W przypadku, gdy mój projekt zostanie ogłoszony zwycięzcą, prawa autorskie do zaprojektowanego przeze mnie logo zostaną automatycznie przeniesione na organizatorów konkursu, którzy od tego momentu będą mogli je dowolnie reprodukować, rozpowszechniać, publikować, prezentować, zmieniać, modyfikować, tworzyć dzieła pochodne oraz w inny sposób używać logo w każdym celu, w każdej formie i na wszystkich znanych polach eksploatacji. Zgadzam się zwolnić organizatorów konkursu z odpowiedzialności za wszelkie szkody i roszczenia, które mogłyby pojawić się w związku ze zgłoszonym logo.” Inne postanowienia Wzięcie udziału w konkursie oznacza znajomość wymienionych tu jego zasad i zgodę na nie. Nie zastosowanie się do którejkolwiek z wymienionych zasad będzie traktowane jako wystarczający powód do wykluczenia z konkursu. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu. Każdy uczestnik ma prawo zażądać poprawienie lub usunięcia swoich danych. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach, rozstrzygnięcie wszelkich ewentualnych sporów będzie odbywać się przy zastosowaniu odpowiednich przepisów prawa danego kraju, w którym promowany jest konkurs.

Dodatkowe informacje na temat konkursu: emilia@zielonasiec.pl (w języku polskim) logo-competition@inkota.de (w języku angielskim i niemieckim)

Konkurs realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Za jego treść odpowiadają wyłącznie organizacje realizujące projekt i w żadnym stopniu nie może być ona postrzegana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

5/5

Konkurs na logo kampanii ClimATE Change  

Zasady międzynarodowego konkursu na logo kampanii ClimATE Change.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you