Page 1

26e Albert Heijn Dokkum Schoolkorfbaltoernooi 14 mei 2014

Alle team- en pouleindelingen Daarom zitten wij op korfbal!

www.kvdegranaet.nl 1


Korfbalvereniging De Granaet is enorm blij met de steun van deze sponsoren. Dankzij deze bedrijven kan De Granaet het toernooi organiseren zonder daar zelf veel kosten voor te hoeven maken.

Hoofdsponsor Openingstijden: Maandag t/m zaterdag 08.00 - 21.00 uur Koophandel 7 - Dokkum 0519-229810 Subsponsors

Daarnaast bedanken wij: Gemeente Dongeradeel Andeko Graphic Wiersma Tenten en Partyverhuur Verno Verhuur Alle adverteerders Alle vrijwilligers die op wat voor manier dan ook hun steentje hebben 2 bijgedragen


Inhoudsopgave Inhoudsopgave & organisatie 1 Poule-indeling + speelvelden 11 Welkom 3 Teamindeling monokorfbal 14 Parkeren 3 Teamindeling schoolkorfbal 26 Plattegrond 4 Wedstrijdprogramma 33 Tijdschema 5 Daarom zitten wij op korfbal 38 Deelnemende scholen 5 Lid worden? 40 Overige activiteiten 7 Informatie voor begeleiders 8 Spelregels 8

De organisatie van het schoolkorfbaltoernooi De schoolkorfbalcommissie PR/Sponsorcommissie Aly Cuperus Tel.: 06-30356190 Wytse Pyt de Jager Erik Lei Tel.: 06-23763816 Jente Jager Emke Westra Tel.: 0519-297863 Jurjen Keuning Jeltsje Bijlstra Tel.: 0519-297713 Jaap van den Berg Wedstrijdleiding Omroeper Aly Cuperus Jasja de Vries Jeltsje Bijlstra Activiteitencommissie Gosse Pier Tamara Buwalda Sjoukje van der Woude Romke Talstra

Jurjen Keuning Janet Leegstra Else van der Veen

EHBO Redactie schoolkorfbalboekje Ingrid van der Heide Wytse Pyt de Jager Griet Holtrop Marijke van der Bijl Trynke Keuning Gevonden voorwerpen Lever gevonden voorwerpen in bij de wedstrijdleiding, zodat ze daar weer opgehaald kunnen worden door de eigenaar. Na het toernooi kan hiervoor contact worden opgenomen met Aly Cuperus tel.: 06-30356190 Bezoek voor informatie en foto’s ook onze site: www.kvdegranaet.nl 1


2


Welkom! Van harte welkom op het 26e schoolkorfbaltoernooi, georganiseerd door korfbalvereniging De Granaet. Het schoolkorfbaltoernooi wordt dit jaar gesponsord door de Albert Heijn uit Dokkum. We zijn erg blij dat we dit jaar weer een hoofdsponsor voor het schoolkorfbaltoernooi hebben gevonden! Aan deze editie doen 488 schoolkinderen, verdeeld over 74 teams en maar liefst 14 speelvelden mee. Voor het slagen van zo’n groot toernooi zijn een groot aantal vrijwilligers nodig. Niet alleen clubleden, maar ook ouders/verzorgers en leerkrachten zijn weer bereid gevonden om dit toernooi tot een groot succes te maken. Wij bedanken alle vrijwilligers voor hun inzet en wensen iedereen en gezellige en vooral sportieve middag toe! Daarnaast bedanken wij ook de adverteerders en sponsors voor hun bijdrage aan dit toernooi. De winnende teams van de groepen 6 en 8 kunnen ook dit jaar deelnemen aan het Fries Schoolkorfbalkampioenschap, wat plaats zal vinden op 4 juni in Wolvega. Meer over het schoolkorfbaltoernooi of over korfbalvereniging De Granaet weten? Bezoek onze website: www.kvdegranaet.nl. De schoolkorfbalcommissie, Aly Cuperus Erik Lei Emke Westra Jeltsje Bijlstra

Attentie! Let op met parkeren!

Ouders die hun kinderen willen brengen en/of ophalen met de auto worden geadviseerd bij het zwembad te parkeren. U kunt dan door het park naar de korfbalvelden lopen. De parkeerplaatsen bij de accommodatie zijn gereserveerd voor de fietsers.

3


Plattegrond Veld 8 monokorfbal

Veld 9 monokorfbal

Veld 7 monokorfbal

Veld 10 monokorfbal

Veld 6 monokorfbal

Veld 11 school korfbal

Veld 5 monokorfbal

Veld 12 school korfbal

Veld 4 monokorfbal

Veld 13 school korfbal

Veld 3 monokorfbal

Veld 14 school korfbal

Veld 2 monokorfbal Veld 1 monokorfbal

EHBO

Spelletjes voor groep 1 en 2

K1

schutterskorven

K2 Kantine

K3

wedstrijd leiding

K4

4


Informatie Tijdschema 13:00 uur Opening en gezamenlijke warming-up 13:30 uur Aanvang wedstrijden 17:15 uur Einde wedstrijden en prijsuitreiking De Twine 6 teams

Deelnemende scholen

De Bron 10 teams

De Burgerschool 10 teams

By de Boarne 4 teams

Eben HaĂŤzer 14 teams

Groen van Prinsterer 8 teams

De Hoeksteen 6 teams

Nynke van Hichtum 1 team

De Regenboog 9 teams

De Schakel 6 teams

Deelnemers/begeleiders en scheidsrechters opgelet! Zonder jullie medewerking is het niet mogelijk alle wedstrijden vlot af te werken. Zorg er dus voor tijdig bij het juiste veld klaar te staan. Laat waardevolle spullen niet onbeheerd achter. Korfbalvereniging De Granaet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor aan deelnemers overkomen ongevallen voor, tijdens of na de wedstrijden. Evenmin kan ze aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van kledingstukken, geld en/of andere (waardevolle) spullen. 5


6


Overige activiteiten Schutterskorf Voor jong en oud is er deze middag de mogelijkheid om mee te doen aan het schieten op de schutterskorf. Je hebt 5 pogingen om op de korf te schieten, het aantal doelpunten wordt door ons genoteerd. Aan het einde van de middag wordt er gekeken naar wie de meeste doelpunten heeft gemaakt. Om deze wedstrijd zo eerlijk mogelijk te laten verlopen zijn er drie korven op verschillende hoogtes. Iedere deelnemer krijgt een voor hem/haar geschikte korfhoogte toegewezen. Om het extra spannend te maken, is er bij elke korf een 1e prijs te winnen! Dus: doe je best!!

Welke juf of meester is de beste korfballer? Nieuw deze editie van het schoolkorfbaltoernooi is de juffen- en meesterkorf. Net als bij de schutterskorf, mogen alle juffen en meesters 5 keer proberen om de bal door de korf te maken. Welke juf/meester maakt het meeste doelpunten en is de beste korfballer? Denk je dat de juffen en meesters van jouw school dit kunnen? Zorg er dan voor dat ze mee doen!

Spelletjes voor groep 1 en 2 Voor alle kinderen uit groep 1 en 2 worden er tijdens het schoolkorfbaltoernooi leuke spelletjes georganiseerd. Het thema is dit jaar ‘op de boerderij’. Je bent welkom bij de spelletjes van 13.00u tot 16.00u. Tot dan!

7


Informatie begeleiders • U kunt voor de eerste wedstrijd de vaantjes afhalen bij de wedstrijdleiding; • We vragen u voor aanvang van de wedstrijd een opstelling te maken van, indien mogelijk, 2 jongens en 2 meisjes per vak. Bij groep 7 en 8: daarbij een aanvalsvak en een verdedigingsvak aanwijzen; • De door u aangewezen aanvoerder geeft voor aanvang van de wedstrijd de scheidsrechter en aanvoerder van de tegenpartij een hand; • Zorg dat uw team op tijd klaar staat (denk om rondes en de aanvangstijden) We verzoeken u om met het gehele team te wachten op de prijsuitreiking.

Spelregels

mono

aantal spelers korfhoogte diameter korf balnummer wedstrijdduur

3 4 5 6 7 8

4 4 4 4 8 8

2.5m 2.5m 3.0m 3.0m 3.0m 3.0m

60cm 40cm 40cm 40cm 40cm 40cm

3 3 4 4 4 4

10 min 10 min 10 min 10 min 2x9 min 2x9 min

strafworpen

3 min per team 3 min per team 3 min per team 3 min per team -

Wedstrijdbepalingen • De wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels van het Koninklijk Nederlands Korvbalverbond (KNKV); • Begin-, wissel- en eindsignaal worden centraal via de geluidsinstallatie gegeven door de wedstrijdleiding; • Het in het programma eerst vermelde team heeft de keuze van opstelling. • Protesteren tegen scheidsrechterlijke beslissingen kunnen niet in behandeling worden genomen. Monokorfbal (groep 3,4,5 en 6) • Er wordt gespeeld door 2 teams van elk 4 spelers. Hierbij wordt uitgegaan van gemengde teams, dus zowel jongens als meisjes. Bij monokorfbal is geen middenlijn, zoals dit bij schoolkorfbal wel het geval is. De spelers zijn daarom zowel aanvallers als verdedigers. In tegenstelling tot schoolkorfbal, mag bij monokorfbal iedereen elkaar verdedigen; • Er wordt 10 minuten gespeeld (niet wisselen) en daarna, per team, 3 minuten strafworpen genomen. Bij het nemen van de strafworpen houdt de scheidsrechter de tijd bij; 8


Spelregels (vervolg) • Er mag onbeperkt worden gewisseld als er reserves zijn; • Voor de wedstrijduitslag wordt een totaaltelling gemaakt van de behaalde punten bij het monokorfbal en de bij de strafworpen gescoorde punten. Schoolkorfbal (groep 7 en 8): • Er wordt gespeeld door twee teams van 8 spelers: 4 jongens en 4 meisjes. Bij een onevenredige verdeling binnen een team zullen er jongens en meisjes worden aangewezen. De jongens verdedigen de jongens en de meisjes verdedigen de meisjes; • De wedstrijd duurt 2x9 minuten en na 9 minuten wordt er gewisseld van functie. Het aanvalsvak gaat dan dus verdedigen en het verdedigingsvak gaat aanvallen. De scheidsrechter let op de volgende regels: • Niet lopen met de bal in de hand(en). In de loop vangen, dan zo snel mogelijk stoppen of meteen afspelen is toegestaan; • Niet slaan naar de bal, wegtikken mag als de bal de handen van de werper heeft verlaten; • De bal overgeven/uit de handen pakken mag niet; • Dribbelen of stuiteren met de bal is niet toegestaan; • De bal is uit als hij buiten de lijnen iets of iemand raakt (ook wanneer hij de lijn raakt, of als een speler met de bal in de hand de lijn raakt); • Verdedigd schieten is niet toegestaan (verdedigd ben je als de verdediger tussen jou en de korf instaat, de verdediger jou kan aanraken en één of twee armen omhoog houdt. Bij monokorfbal zal soepel worden omgegaan met deze regel, rekening houdend met de mogelijkheden van de spelers; • De verdediger mag de aanvaller niet blokkeren, maar mag wel blijven staan; • Indien een scoringskans verloren gaat, omdat de verdediger een overtreding maakt, dient er altijd een strafworp te worden gegeven; • Bij een overtreding en daardoor balverlies wordt er gefloten. De andere partij krijgt de bal. De spelhervatting moet binnen vier seconden plaatsvinden. Uit een spelhervatting mag wel worden geschoten, maar niet worden gescoord.

9


10


Poule-indeling en speelvelden monokorfbal (groep 3 t/m 6) Veld 1 - groep 3a De Regenboog 3A De Bron 3 Burgerschool 3/4 A Groen van Prinsterer 3 De Schakel 3

Veld 2 - groep 3b Burgerschool 3/4B De Hoeksteen 3/4 De Regenboog 3B By de Boarne 3/4 Burgerschool 3/4C

Veld 3 - groep 4a De Regenboog 4 De Bron 4A De Twine 4 Groen van Prinsterer 4 Eben Haëzer 4A

Veld 4 - groep 4b Eben Haëzer 4B By de Boarne 4/5 Eben Haëzer 4C De Bron 4B De Schakel 4

Veld 5 - groep 5a De Regenboog 5A De Bron 5 De Twine 5A Groen van Prinsterer 5A De Schakel 5 Eben Haëzer 5C

Veld 6 - groep 5b De Twine 5B Eben Haëzer 5A De Regenboog 5B Burgerschool 5A De Hoeksteen 5A

Veld 7 - groep 5c Burgerschool 5B Groen van Prinsterer 5B Eben Haëzer 5B De Hoeksteen 5B De Twine 5C

Veld 8 - groep 6a De Regenboog 6A Eben Haëzer 6D De Bron 6A De Hoeksteen 6A Eben Haëzer 6A By de Boarne 5/6

Veld 9 - groep 6b De Bron 6B Groen van Prinsterer 6A De Regenboog 6B Burgerschool 6A De Schakel 6A Eben Haëzer 6C

Veld 10 - groep 6c De Hoeksteen 6B Burgerschool 6B Eben Haëzer 6B De Schakel 6B Groen van Prinsterer 6B 11


Samen presteren, beleven en uitstralen!

www.kvdegranaet.nl

12


!

Poule-indeling en speelvelden korfbal in 2 vakken (groep 7 en 8) Veld 11- groep 7a De Regenboog 7A De Bron 7A De Twine 7A Eben Haëzer 7A De Hoeksteen 7

Veld 12 - groep 7b De Twine 7B Eben Haëzer 7B De Regenboog 7B De Bron 7B Groen van Prinsterer 7

Veld 13 - groep 8a By de Boarne 7/8 Burgerschool 7/8 A Nynke van Hichtum 7/8 Eben Haëzer 8A De Bron 8A Groen van Prinsterer 8

Veld 14 - groep 8b De Bron 8B Eben Haëzer 8B Burgerschool 7/8 B De Schakel 7/8 Burgerschool 7/8 C

13


teamindeling monokorfbal De Bron 3

DE BRON

De Bron 4B

Begeleider(s): Wilma Uitterdijk & Miranda Grevink

Lyberte Wiegersma Anna Jacoba Jansma Marije Minnema Dane Koenen Kyra Idsardi Senna de Jager

Jitske Talsma Ilse Grevink Mart Procee Stefan Uitterdijk Luka de Vries

De Bron 5

De Bron 6A

Begeleider(s): Jelke Krol & Wilbert Wensink

Begeleider(s): Robbie Wiersma & Martine van der Meer

Arjen Krol Marcus Terpstra Nynke Minnema Reanne Uitterdijk Lise Brandsma Femke Wensink

Jurian Wiersma Lieke Visser Ytse de Roos Jorrit van der Kloet Thirza Idsardi Amerens RottinĂŠ Johannes Jansma

De Bron 6B

Begeleider(s): Peter van der Kloet Jorrit Streekstra Tamara Goris Mai –Britt Dijkstra Bo Braaksma

De Burgerschool 3/4A

Begeleider(s): Maaike Nicolai

Danielle Kingma Marrit Uitterdijk Veralinde Sterrenburg Alice Loonstra Mirthe Honderd Mirthe Nicolai

De Bron 4A

Begeleider(s): Sjoukje Wiegersma & Alida Jansma

DE BURGERSCHOOL

14

Begeleider(s): Attie Stielstra

Renske v.d. Zee Nienke Postma Rick Stielstra Damian Postma Sale Visser


De Burgerschool 3/4B

De Burgerschool 3/4C

De Burgerschool 5A

Roas Spicht Meike v.d. Zee Marijn Halma Milan Dol Jurre Elzinga

Jente v.d. Ploeg Lieke Westera Thijs de Winter Justin Leon Ubels Mila Ronner

Joëlle Schönrock Sytse Bouma Sven Fahner Eveline Haakma Maha Omar

De Burgerschool 5B

De Burgerschool 6A

De Burgerschool 6B

Björn Fahner Redmar Finn de Jong Anouk Mars Anette

Jarno Westera Job Hoogteijling Marijke Boonstra Famke Bruinsma Anne Schaaf Jildou Schaaf

Leon de Vries Jan Boonstra Inge Heidstra Pascalle Pen Kim Ringnalda Marit Bakker

By de Boarne 3/4

By de Boarne 4/5

Laura Allema Suzanna Allema Pieter Allema Yoeri Bekkema Yvonne Kloostra Gerbrich Mol

Jarno Cuperus Kristine Gardenier Janiek Kloostra Isabella Sijtsma Marcus Weidenaar

Begeleider(s): Margot Dol

Begeleider(s): Gea v.d. Kooi

BY DE BOARNE

Begeleider(s): Karin Westera

Begeleider(s): Hilde Hoogteijling

Begeleider(s): Antje Allema

15

Begeleider(s): Marit Anker

Begeleider(s): Tineke Ploeg

Begeleider(s): Willie Kooistra


16


By de Boarne 5/6

Eben Haëzer 4A

Begeleider(s): Ria Rozendal

Moniek Gardenier Jan de Hoop Hielke Kloostra Femke Weidenaar Tiny Weidenaar

EBEN HAËZER

Begeleider(s): Klarina Dijkstra & Claire Saeijs Erben Bijlstra Ype Timmermans Don Rijskamp Jenita Dijkstra Yada Post

Eben Haëzer 4B

Eben Haëzer 4C

Eben Haëzer 5A

Amko Dam Jens vd Kloet Dirk Jan Talstra Manou Storm Elize van Dijk Silke Einst

Kars Tolensma Theo vd Veen Lieke van Oosten Charina Kuipers Meike Sulter

Rudy Meinema Dirk Poortman Derk Gerrit vd Meulen Anouk Knoop Welmoed vd Land Fardau Schilstra

Eben Haëzer 5B

Eben Haëzer 5C

Eben Haëzer 6A

Milan Wobbema Anko Groen Rick Hoogstra Rudmer vd Veen Anna Leyenaar Elske-Nynke Smit Isabel Leystra

Ger-Jan Timmermans Jesse Postma Tommy Fokkema Noa Groenevelt Janet Zuidema Meike Tjepkema

Youri Veenstra Bindert Vliesema Steven Teitsma Dione Mellink Kaylin Jagersma

Begeleider(s): Astrid Storm

Begeleider(s): Baukje Wobbema

Begeleider(s): Sonja Talstra & Anky vd Veen

Begeleider(s): Pieter Zuidema

17

Begeleider(s): Wietske Straatsma

Begeleider(s): Doetie Veenstra


18


Eben Haëzer 6B Begeleider(s): Janina Talsma-Drost Renier vd Kooi Sten Hoogterp Fabienne van Dijk Marijke Boonstra Lisette Hoogterp

Eben Haëzer 6C Begeleider(s): Ina Cuperus

Eben Haëzer 6D Begeleider(s): Vincent de Jong

Gradus de Vries Wybren Tjepkema Sanne Smit Hannah Douma

Sjoerd Mos Bient Hofstra Nynke Ellis de Jong Inger Torensma Lisanne Tabak

Groen van Prinsterer 3

Groen van Prinsterer 4

Marijn Valk Meint van Schepen Bram Borstlap Mient Schregardus Sietse Henk van der Ploeg

Lieke de Vries Lisanne de Vries Arjen Jialal Sita Miedema Geanna Cuperus Jilia Cuperus

Groen van Prinsterer 5A

Groen van Prinsterer 5B

Groen van Prinsterer 6A

Remco Kok Wietske de Jong Sietske van Schepen Martine Raadsma Renzo Visser Sabien van der Meij

Elmar Dijk Dianne van der Goot Leonie Kuipers Noralyn Ringnalda Dyon de Jong Diana Silvius

Gosse Sietse Zijlstra Ruben Teuben Denise Gosma Pieter Roel de Jong Esther Tiesinga

GROEN VAN PRINSTERER

Begeleider(s): Bianca Dijkstra

Begeleider(s): Jikky van Schepen

Begeleider(s): Griet Holtrop

19

Begeleider(s): Minke Miedema

Begeleider(s): Griet Holtrop


De Hoeksteen 3/4

Groen van Prinsterer 6B Begeleider(s): Klaas van der Zee

Jorik Akkermans Tiete Schregardus Esther Slager Naomi Galluzzi Amber Kroes Dian Arjaans

DE HOEKSTEEN

Begeleider(s): Jaqueline Kuipers, Jan van der Meer & Manisha Tinga Melissa Winona Wedzinga Rosalie van der Meer Jorn Elderhuis Emma Terpstra Shamala van der Meer Jan Willen van Genderen Theun Tilstra

De Hoeksteen 5A

De Hoeksteen 5B

De Hoeksteen 6A

Rens Hofstra Folmer van Dijk Jitze van der Zee Demie Peters Tirsa Hanemaaijer Manisha Louala

Max Onkruijt Tim de Vos Elleke Vellinga Kristina de Haan Iris Jansma Anna Kingma Nynke Nutma

Durk van der Veen Niek Dijkstra Sander van der Veen Ymke Elderhuis Anna de Bruin Sylvia Braaksma

Begeleider(s): Berttrand Hofstra

Begeleider(s): Lysbeth Vellinga

De Regenboog 3A

De Hoeksteen 6B

Begeleider(s): Tom Hoekstra

Begeleider(s): Anna Snip

Stefan Kreukniet Hylgurd Snip Marco Metz Nina Terpstra Angela Zevenhuizen Amber Bolhuis

Begeleider(s): Wiesje Dijkstra

DE REGENBOOG

20

Doutzen Niggendijker Nathalie Hoekstra Stephanie Riemersma Wendy Vrieswijk Jannieck Woude


21


De Regenboog 3B

De Regenboog 4

De Regenboog 5A

Boyd Maltha Juan Acda Sanne Barwegen Anne Marije Reitsma Anouk Wijbenga

Danique Posthuma Elien Meinsma Mariëlle Boersma Mirthe Maltha

Thomas Nutma Sybrand Nutma Joël van der Meulen Martin van der Veen

De Regenboog 5B

De Regenboog 6A

De Regenboog 6B

Denise Westra Sven Rotteveel Luca Posthuma Jesper Bakker Christian Talstra

Jady Saskia Jorn Stefan Carmen Collin William

Sanne Rianne Luca R Jesse Remco Lotte Amy

De Schakel 3

De Schakel 4

Begeleider(s): Krijn Maltha

Begeleider(s): Thea Talstra

DE SCHAKEL

Begeleider(s): Jarno Posthuma

Begeleider(s): Hilma Boomsma

Begeleider(s): Yvonne Nutma

Begeleider(s): Hennie Hoekstra

Begeleider(s): Thea Reitsema

Begeleider(s): Sandra van Hierden

Edo Jesse Reitsema Ruben Helmus Thirsa Pijper Deborah Posthumus

Jason van Hierden Marijke Kommerie Vera van Reede Anna – Marije Jongsma Jan-Anne Wiersma Roy Alkema

22


23


De Schakel 5

Begeleider(s): Anneke Vreugdenhil & Marjanna Zeilinga Steven Vreugdenhil Bram Halbersma Thirza Helmus Lo誰s Smit Nynke Roelevink Mathilde Nutma

De Schakel 6A Begeleider(s): Greet Attema

Jesse Attema Germ Jan Verbeek Harmen Kalkhuis Tjaline Jongsma Larissa Leegstra

Jurjen Fennema Friso van Reede Corina van der Meulen Janneke Visser Mirthe van Reede

De Twine 5A

Christina Osinga Marc Veenstra Mohammed Azzaf Ilona Kamma Mathijs Dillema

Jacob Seepma Mathijs Tiersma Grytsje Dijkstra Ilona Terpstra Annemarie Steen Lisanne Pen Esther Silvius

De Twine 5B

De Twine 5C

Dani Peterson Yannique Romkes Robin de Jong Roos Postma Jetze Terpstra Emma Keegstra Lourens de Graaf

Sijmon vd Woude Louwrens Haantjes Luuk vd Molen Silco Terpstra Esmeralda de Vries Wietske Kootstra Teatske kootstra

Begeleider(s): School

Begeleider(s): Pietsje Visser & Wilma van Heerde

De Twine 4 Begeleider(s): School

DE TWINE

De Schakel 6B

Begeleider(s): Greetje Iedema

24

Begeleider(s): School


25


teamindeling schoolkorfbal DE BRON De Bron 7A Begeleider(s): Hiltje de Jong

Kirsten Goris Simone van der Kloet Lena van der Kooi RomĂŠe Graveland Jente Honderd Nicolai van der Kooi Ruben Terpstra Thomas Minnema Koen Visser

De Bron 8B

Begeleider(s): Arnold Wiegersma Andries Jan Wiegersma Esra Braaksma Erwin Noordhuis Nils Hiemstra Joost Kooistra Esther Procee Julia Sijtsma Joyce Loonstra Quinty Sinia Sigrid de Boer

De Bron 7B Begeleider(s): Brant Visser

Merle Wijnia Ilse van der Kooi Trudy van der Kooi Kayleigh Sliedrecht Noa Wijnsma Regina Visser Yuri van der Mey Thomas Vrieswijk Sacha de Graaf Tessa de Graaf

DE BURGERSCHOOL De Burgerschool 7/8A Begeleider(s): Hinke Poelman

Iris Visser Femke de Bruin Susan de Zee Margreet v.d. Wagen Quinthyn Poelman Gerrit v.d. Meer Ahmed Al Araji Jeroen Stormer Jorben Dijkstra Jilke v. Dijk 26

De Bron 8A

Begeleider(s): Jelly-An de Vries & Anke Dijkstra Jelmer de Vries Sjoerd de Vries Lars Dijkstra Patrick Kingma Christian Slijpen Rick Koenen Silke Vrieswijk Lise Westra Inge Tolsma Bianca Postma Tessa Haaksma

De Burgerschool 7/8B

Begeleider(s): Gerben van Dooremaal Wytske Duijff Femke Visser Renate Stielstra Jip Maaskant Tessa de Zee Stefan Boekema Anthony v.d. Veen Thomas de Jong Justin Boelens Max Dol Rienk Heidstra


De Burgerschool 7/8C Begeleider(s): Marijke Otten

Lieke Hoogteijling Ilse Brijker Hanne Baas Leonie de Jong Afke de Bruin David v.d. Schaaf Sjoerd-Peter Hellinga Jermain Vellema Gijs Hoogteijling Rick Bergsma Nils Jorritsma

Eben Haëzer 7B Begeleider(s): Hendrik Kuipers & Durk Schilstra Cornelis Hofman Anko Sinia Jens van Oosten Susan Krottje Karin Gerlofs Doutzen Schilstra Alyanne Douma Isa Sulter Marielle Kuipers

BY DE BOARNE

EBEN HAËZER

By de Boarne 7/8A

Eben Haëzer 7A

Emma Allema Eline Boonstra Jannie Cuperus Aljantine Holtewes Rudith Marije Kloostra Sanne Kloostra Hilde Nutma Matthijs Sijtsma Afke Weidenaar Paula Weidenaar

Mart vd Kloet Wietze Zijlstra Jelmer Vellema Nienke Dam Thirza Knoop Thyrza Zijlstra Lauren de Boer Alwer Bo de Jager

Eben Haëzer 8A

Eben Haëzer 8B

Arjen Vellema Rudmer vd Bijl Alwin Dijkstra Marrit Venema Amber Wobbema Eva Teitsma Femmy Tjepkema Lisanne Postma

Robin Dijkstra Remco de Jong Peto Brandsma Anniek de Swart Jente vd Veen Tatum vd Kooi Esther Straatsma Jantine Boonstra

Begeleider(s): Regina Sijtsma

Begeleider(s): Ellie Venema

27

Begeleider(s): Gerda Cuperus & Rein Benno de Jager

Begeleider(s): Karla Dijkstra


Van der Kooi’s Lederwaren

28


GROEN VAN PRINSTERER Groen van Prinsterer 7 Begeleider(s): Annet Jansma

Fenna de Jong Tess Kurnaz Silke Procee Iteke Nienke Kommery Jelske Kuipers Taeke Jansma Chris van de Bos Jelger Arjaans Florenz van der Gang Jesse Dijk

Groen van Prinsterer 8 Begeleider(s): T. Fokkinga

Menthe Hellinga Esmay van der Velde Siebren Dijkstra Samantha Hoekstra Stefan Hoogterp Jacob Schregardus Annette Sijtsma Sandra Mulder Meike Pebesma Tessa Kuik

DE HOEKSTEEN

DE REGENBOOG

De Hoeksteen 7

De Regenboog 7A

Astrid Duursma Naomi Govers Elena van der Heide Esmee van der Heide Hieke Vlasma Susanne Hanemaaijer Ivanka Pousma Willem Ludema Damian van der Heide Wijnand van der Zee

Lynette Riemersma Remco Fennema Rick Tamminga Mirthe Bouma Lianne Meinsma Britt Romkes Marit Feenstra Vera Nienhuis

Begeleider(s): Ingrid van der Heide

Begeleider(s): Jessica Meinsma

29

NYNKE VAN HICHTUM Nynke van Hichtum 7/8 Begeleider(s): School

Ilse vd Meulen Margriet vd Meer Elane Al-Azzazi Froukje Kes Beis Nisic Alex Jenszura Gerwin Dam Ilse Nynke Albers

De Regenboog 7B Begeleider(s): Emke Westra

Max Westra Thomas Wiersma Roan Hoeksma Nynke Draijer Hannah Noordhuis Silke Beckers Yente Schaap Isa van Staalduinen


DE SCHAKEL

DE TWINE

De Twine 7B

De Schakel 7

De Twine 7A

Rinke de Hoop Piter Voersma Aldert Heeringa Iris Dijkstra Jaimy vd Haar Selina Miedema Shuraj Jailal Johan Kooistra Roshnie Jailal

Begeleider(s): Tjally Bremer & Esther Hanemaaijer Douwe Smit Folkert Bremer David Halbersma Lennard Visser Esther van Dellen Lianne van der Werff Marjan Elzinga Annique van Heerde Lissa Fennema Marije Roelevink

Begeleider(s): School

Eize Wouter Holtewes Iwan Stielstra Anisja Weistra Soufian Derazzi Rianne Leistra Lydia Slagman Durkje Renske vd Veen Simon Smit Aebele de Vries Gustaaf Gerritsen

30

Begeleider(s): School


31


Wedstrijdprogramma Veld 1 Ronde Tijd Scheidsrechter 1 13.30 De Regenboog 3A De Bron 3 Sjak de Vries 2 13.50 Burgerschool 3/4A Groen van Prinsterer 3 Hester Bosch 3 14.10 De Schakel 3 De Regenboog 3A Scheidsrechter 2 4 14.30 De Bron 3 Burgerschool 3/4A GA Miedema 5 14.50 Groen van Prinsterer 3 De Schakel 3 Selle Walsma 6 15.10 De Regenboog 3A Burgerschool 3/4A Klaas Houtstra 7 15.30 De Schakel 3 De Bron 3 Scheidsrechter 1 8 15.50 Groen van Prinsterer 3 De Regenboog 3A Marijke van der Bijl 9 16.10 Burgerschool 3/4 A De Schakel 3 Sjak de Vries 10 16.30 De Bron 3 Groen van Prinsterer 3 Hester Bosch Veld 2 Ronde Tijd Scheidsrechter 1 13.30 Burgerschool 3/4B De Hoeksteen 3/4 Scheidsrechter 1 2 13.50 De Regenboog 3B By de Boarne 3/4 Marijke van der Bijl 3 14.10 Burgerschool 3/4C Burgerschool 3/4B Sjak de Vries 4 14.30 De Hoeksteen 3/4 De Regenboog 3B Hester Bosch 5 14.50 By de Boarne 3/4 Burgerschool 3/4C Scheidsrechter 2 6 15.10 Burgerschool 3/4B De Regenboog 3B GA Miedema 7 15.30 Burgerschool 3/4C De Hoeksteen 3/4 Selle Walsma 8 15.50 By de Boarne 3/4 Burgerschool 3/4B Klaas Houtstra 9 16.10 De Regenboog 3B Burgerschool 3/4C Scheidsrechter 1 10 16.30 De Hoeksteen 3/4 By de Boarne 3/4 Marijke van der Bijl Veld 3 Ronde Tijd Scheidsrechter 1 13.30 De Regenboog 4 De Bron 4A Gerrie Dam 2 13.50 De Twine 4 Groen van Prinsterer 4 Lysanne Streekstra 3 14.10 Eben Haëzer 4A De Regenboog 4 Gerrie Dam 4 14.30 De Bron 4A De Twine 4 Lysanne Streekstra 5 14.50 Groen van Prinsterer 4 Eben Haëzer 4A Gerrie Dam 6 15.10 De Regenboog 4 De Twine 4 Lysanne Streekstra 7 15.30 Eben Haëzer 4A De Bron 4A Gerrie Dam 8 15.50 Groen van Prinsterer 4 De Regenboog 4 Lysanne Streekstra 9 16.10 De Twine 4 Eben Haëzer 4A Gerrie Dam 10 16.30 De Bron 4A Groen van Prinsterer 4 Lysanne Streekstra

32


Wedstrijdprogramma Veld 4 Ronde Tijd Scheidsrechter 1 13.30 Eben Haëzer 4B By de Boarne 4/5 Selle Walsma 2 13.50 Eben Haëzer 4C De Bron 4B Klaas Houtstra 3 14.10 De Schakel 4 Eben Haëzer 4B Scheidsrechter 1 4 14.30 By de Boarne 4/5 Eben Haëzer 4C Marijke van der Bijl 5 14.50 De Bron 4B De Schakel 4 Sjak de Vries 6 15.10 Eben Haëzer 4B Eben Haëzer 4C Hester Bosch 7 15.30 De Schakel 4 By de Boarne 4/5 Scheidsrechter 2 8 15.50 De Bron 4B Eben Haëzer 4B GA Miedema 9 16.10 Eben Haëzer 4C De Schakel 4 Selle Walsma 10 16.30 By de Boarne 4/5 De Bron 4B Klaas Houstra Veld 5 Ronde Tijd Scheidsrechter 1 13.30 VRIJ VRIJ 2 13.50 De Regenboog 5A De Bron 5 GA Miedema 3 14.10 De Twine 5A Groen van Prinsterer 5A Selle Walsma 4 14.30 De Schakel 5 Eben Haëzer 5C Klaas Houstra 5 14.50 De Regenboog 5A De Twine 5A Scheidsrechter 1 6 15.10 De Bron 5 De Schakel 5 Marijke van der Bijl 7 15.30 Groen van Prinsterer 5A Eben Haëzer 5C Sjak de Vries 8 15.50 De Schakel 5 De Regenboog 5A Hester Bosch 9 16.10 Eben Haëzer 5C De Twine 5A Scheidsrecher 2 10 16.30 De Bron 5 Gr. van Prinsterer 5A GA Miedema Veld 6 Ronde Tijd Scheidsrechter 1 13.30 De Twine 5B Eben Haëzer 5A Marieke Ettema 2 13.50 De Regenboog 5B Burgerschool 5A Zwaantje vd Veen 3 14.10 De Hoeksteen 5A De Twine 5B Fedde Breeuwsma 4 14.30 Eben Haëzer 5A De Regenboog 5B Daniël Hoogeboom 5 14.50 Burgerschool 5A De Hoeksteen 5A Jente Jager 6 15.10 De Twine 5B De Regenboog 5B Jaap vd Berg 7 15.30 De Hoeksteen 5A Eben Haëzer 5A Trynke Keuning 8 15.50 Burgerschool 5A De Twine 5B Peter A. Veeninga 9 16.10 De Regenboog 5B De Hoeksteen 5A Lisa Visser 10 16.30 Eben Haëzer 5A Burgerschool 5A Heleen Minnema

33


Wedstrijdprogramma Veld 7 Ronde Tijd Scheidsrechter 1 13.30 Burgerschool 5B Groen van Prinsterer 5B Lisa Visser 2 13.50 Eben Haëzer 5B De Hoeksteen 5B Heleen Minnema 3 14.10 De Twine 5C Burgerschool 5B Marieke Ettema 4 14.30 Groen van Prinsterer 5B Eben Haëzer 5B Zwaantje vd Veen 5 14.50 De Hoeksteen 5B De Twine 5C Fedde Breeuwsma 6 15.10 Burgerschool 5B Eben Haëzer 5B Daniël Hoogeboom 7 15.30 De Twine 5C Groen van Prinsterer 5B Jente Jager 8 15.50 De Hoeksteen 5B Burgerschool 5B Jaap vd Berg 9 16.10 Eben Haëzer 5B De Twine 5C Trynke Keuning 10 16.30 Groen van Prinsterer 5B De Hoeksteen 5B Peter A. Veeninga Veld 8 Ronde Tijd Scheidsrechter 1 13.30 VRIJ VRIJ 2 13.50 De Regenboog 6A Eben Haëzer 6D Peter A. Veeninga 3 14.10 De Bron 6A De Hoeksteen 6A Lisa Visser 4 14.30 Eben Haëzer 6A By de Boarne 5/6 Heleen Minnema 5 14.50 De Regenboog 6A De Bron 6A Marieke Ettema 6 15.10 Eben Haëzer 6D Eben Haëzer 6A Zwaantje vd V 7 15.30 De Hoeksteen 6A By de Boarne 5/6 Fedde Breeuwsma 8 15.50 Eben Haëzer 6A De Regenboog 6A Daniël Hoogeboom 9 16.10 By de Boarne 5/6 De Bron 6A Jente Jager 10 16.30 Eben Haëzer 6D De Hoeksteen 6A Jaap vd Berg Veld 9 Ronde Tijd Scheidsrechter 1 13.30 VRIJ VRIJ 2 13.50 De Bron 6B Groen van Prinsterer 6A Jaap vd Berg 3 14.10 De Regenboog 6B Burgerschool 6A Trynke Keuning 4 14.30 De Schakel 6A Eben Haëzer 6C Peter A. Veeninga 5 14.50 De Bron 6B De Regenboog 6B Lisa Visser 6 15.10 Groen van Prinsterer 6A De Schakel 6A Heleen Minnema 7 15.30 Burgerschool 6A Eben Haëzer 6C Marieke Ettema 8 15.50 De Schakel 6A De Bron 6B Zwaantje vd Veen 9 16.10 Eben Haëzer 6C De Regenboog 6B Fedde Breeuwsma 10 16.30 Groen van Prinsterer 6A Burgerschool 6A Daniël Hoogeboom

34


Wedstrijdprogramma Veld 10 Ronde Tijd Scheidsrechter 1 13.30 De Hoeksteen 6B Burgerschool 6B Fedde Breeuwsma 2 13.50 Eben Haëzer 6B De Schakel 6B Daniël Hogeboom 3 14.10 Groen van Prinsterer 6B De Hoeksteen 6B Jente Jager 4 14.30 Burgerschool 6B Eben Haëzer 6B Jaap vd Berg 5 14.50 De Schakel 6B Groen van Prinsterer 6B Trynke Keuning 6 15.10 De Hoeksteen 6B Eben Haëzer 6B Peter A. Veeninga 7 15.30 Groen van Prinsterer 6B Burgerschool 6B Lisa Visser 8 15.50 De Schakel 6B De Hoeksteen 6B Heleen Minnema 9 16.10 Eben Haëzer 6B Groen van Prinsterer 6B Marieke Ettema 10 16.30 Burgerschool 6B De Schakel 6B Zwaantje vd Veen Veld 11 Ronde Tijd Scheidsrechter 1 13.30 De Regenboog 7A De Bron 7A Riemke Laan 2 13.50 De Twine 7A Eben Haëzer 7A Andries Wiersma 3 14.10 De Hoeksteen 7 De Regenboog 7A Jan Keuning 4 14.30 De Bron 7A De Twine 7A Sietse van der Veen 5 14.50 Eben Haëzer 7A De Hoeksteen 7 Lisanne Nutma 6 15.10 De Regenboog 7A De Twine 7A Karsten Ettema 7 15.30 De Hoeksteen 7 De Bron 7A Anita Hendriksma 8 15.50 Eben Haëzer 7A De Regenboog 7A Menno van Wijk 9 16.10 De Twine 7A De Hoeksteen 7 Riemke Laan 10 16.30 De Bron 7A Eben Haëzer 7A Andries Wiersma Veld 12 Ronde Tijd Scheidsrechter 1 13.30 De Twine 7B Eben Haëzer 7B Anita Hendriksma 2 13.50 De Regenboog 7B De Bron 7B Menno van Wijk 3 14.10 Groen van Prinsterer 7 De Twine 7B Riemke Laan 4 14.30 Eben Haëzer 7B De Regenboog 7B Andries Wiersma 5 14.50 De Bron 7B Groen van Prinsterer 7 Jan Keuning 6 15.10 De Twine 7B De Regenboog 7B Sietse van der Veen 7 15.30 Groen van Prinsterer 7 Eben Haëzer 7B Lisanne Nutma 8 15.50 De Bron 7B De Twine 7B Karsten Ettema 9 16.10 De Regenboog 7B Groen van Prinsterer 7 Anita Hendriksma 10 16.30 Eben Haëzer 7B De Bron 7B Menno van Wijk

35


Wedstrijdprogramma Veld 13 Ronde Tijd Scheidsrechter 1 13.30 VRIJ VRIJ 2 13.50 By de Boarne 7/8 Burgerschool 7/8A Karsten Ettema 3 14.10 Nynke van Hichtum 7/8 Eben Haëzer 8A Anita Hendriksma 4 14.30 De Bron 8A Groen van Prinsterer 8 Menno van Wijk 5 14.50 By de Boarne 7/8 Nynke van Hichtum 7/8 Riemke Laan 6 15.10 Burgerschool 7/8A De Bron 8A Andries Wiersma 7 15.30 Eben Haëzer 8A Groen van Prinsterer 8 Jan Keuning 8 15.50 De Bron 8A By de Boarne 7/8 Sietse van der Veen 9 16.10 Groen van Prinsterer 8 Nynke van Hichtum 7/8 Lisanne Nutma 10 16.30 Burgerschool 7/8A Eben Haëzer 8A Karsten Ettema Veld 14 Ronde Tijd Scheidsrechter 1 13.30 De Bron 8B Eben Haëzer 8B Jan Keuning 2 13.50 Burgerschool 7/8B De Schakel 7/8 Sietse van der Veen 3 14.10 Burgerschool 7/8C De Bron 8B Lisanne Nutma 4 14.30 Eben Haëzer 8B Burgerschool 7/8B Karsten Ettema 5 14.50 De Schakel 7/8 Burgerschool 7/8C Anita Hendriksma 6 15.10 De Bron 8B Burgerschool 7/8B Menno van Wijk 7 15.30 Burgerschool 7/8C Eben Haëzer 8B Riemke Laan 8 15.50 De Schakel 7/8 De Bron 8B Andries Wiersma 9 16.10 Burgerschool 7/8B Burgerschool 7/8C Jan Keuning 10 16.30 Eben Haëzer 8B De Schakel 7/8 Sietse van der Veen

* Vanwege het terugtrekken van één team zijn 4 wedstrijden komen te vervallen. Onze excuses voor het ongemak

36


Bakkerij De Jong / eenijskarhuren.nl

37


korfbal! p o ij w en itt z m Daaro Damian en Lynette (beide 11 jaar): “Het is gewoon hartstikke leuk! Vooral als je een wedstrijd wint natuurlijk, maar als je verliest, kun je er ook nog iets van leren.”

Iris en Emma (beide 9 jaar): “Alles is leuk aan korfbal! En het is ook nog eens heel erg gezellig!”

Hielke (10 jaar): “Ik ging op korfbal omdat mijn zus er op zat en die vond het heel leuk. Nu zit ik er ook bij en ik vind het ook heel erg leuk, vooral het scoren in een wedstrijd.

Theun (9 jaar): “Ik fyn kuorbal leuk omdat ik der folle fan leare kin. Sa kin ik no hiel goed mei ien hân smite.”

Sietske (9 jaar): “Ik vind gooien heel leuk en dat je sportief bezig bent buiten in de zon!”

38


Wist je da t...

• Wist je dat korfbal door een Nederlander is uitgevonden? • Wist je dat de oudste Nederlandse korfbalvereniging al meer dan 100 jaar bestaat? • Wist je dat korfbal tot 1991 in 3 vakken werd gespeeld? • Wist je dat korfbal de enige gemengde teamsport is? • Wist je dat korfbal in meer dan 55 landen wordt gespeeld? • Wist je dat het Nederlands team al 8 keer wereldkampioen is geworden? • Wist je dat Doutzen Kroes heel lang heeft gekorfbald?

lles

a Korfb

Waar moet ik op letten bij een schot? 1. Heb je je voeten naast elkaar en iets uit elkaar? 2. Heb je de bal goed vast? 3. Begin met de bal voor je neus en houd hem daar ook 4. Inveren en dan lang maken (kijk maar op het plaatje) 5. Wijs de bal na

39


Vind jij korfballen ook zo´n leuke sport en wil je er nog beter in worden? Kom dan snel naar onze vereniging! Bij ons is het mogelijk om al vanaf jonge leeftijd (4 jaar ongeveer) met het korfballen te beginnen. Ook als je wat ouder bent ben je van harte welkom! Bij de Granaet is het ook mogelijk om recreatief te korfballen (alleen trainingen, geen wedstrijden) en is er G-korfbal voor mensen met een beperking. Lijkt dit jou wat? Vul je gegevens in op onze website www.kvdegranaet.nl. Je krijgt dan zo snel mogelijk bericht wanneer jij mee kunt trainen. Je mag bij ons eerst uitproberen of het echt wat voor je is. Daarom mag je 3 keer gratis meetrainen. En als je wilt, mag je een vriendje of vriendinnetje meenemen. Vragen? Neem contact op met: Anita de Jager - Hanemaaijer Tel. 06-22948846 anita@kvdegranaet.nl

40


Kabel Noord

www.in-dokkum.nl 41


Albert Heijn

42

Schoolkorfbalboekje definitief  
Schoolkorfbalboekje definitief  
Advertisement