Page 9

Van het bestuur (vervolg) Door: Klaas Houtstra

De sportieve doelstellingen zijn niet gerealiseerd. Oorzaken? Op de eerder vermelde bijeenkomst is getracht de oorzaken boven water te krijgen. Dit is niet gemakkelijk. Als mogelijke oorzaken kwamen o.a. naar voren: a. Wedstrijdinstelling: gebrek aan echte winnaarsmentaliteit. b. Geringe mentale weerbaarheid (‘kopjes gaan te snel naar beneden’) c. Relatief veel verloop bij 1 en 2. d. De trainingen op de vrijdagavond te dicht op de wedstrijden; te weinig hersteltijd. e. Te weining begeleiding bij de jonge en onervaren jeugdtrainers. f. Het nieuwe trainingsbeleidsplan wordt nog te weinig toegepast. g. Meer ‘bewaking’ op de ontwikkeling en voortgang van het trainingsbeleidsplan vanuit de TC en de AJC’s; zo mogelijk ‘één bewaker’. h. Het regelmatig ‘stappen’ van sommige selectiespelers op de vrijdagavond tot in de kleine uurtjes…. NB. Punt h. werd niet formeel als ‘oorzaak’ genoemd, maar werd wel effe droogjes opgemerkt…. Qua organisatie staat De Granaet als een huis. In de noordelijke korfbalwereld heeft De Granaet op dat gebied een goede reputatie opgebouwd. Qua prestaties zijn we, in ieder geval bij de senioren, (nog) geen hoogvliegers. De komende jaren moeten we hier nog meer in investeren. Sommige lezers zullen zich (mogelijk terecht) afvragen, zijn die prestaties dan zo belangrijk? Persoonlijk vind ik van wel. De Granaet is één van de grotere clubs (bijna 200 leden!) van district Noord. We hebben veel jeugd, een jonge en brede selectie (ongeveer 30 spelers op wedstrijdkorfbalnivo), enthousiaste trainers en heel veel vrijwilligers. Kortom een prima fundament om goed te kunnen presteren. De praktijk wijst n.l. uit dat, indien de prestaties uitblijven, dan wel afnemen, ook de betrokkenheid bij en inzet voor een club afneemt. Natuurlijk is er in de afgelopen vijf jaar best wel wat gebeurd. Drie jaar geleden moesten we nog noodgedwongen een aantal junioren vervroegd laten doorstromen om enigszins een representieve selectie te krijgen. Thans beschikken we over een hele brede selectie. Daarnaast hebben de C1, B1 en A1 in de eerste klas gespeeld (C1 één seizoen en B1 en A1 een aantal competities). Ik ben er dan ook heilig van overtuigd dat we de komende jaren successen bij de senioren gaan behalen en dat het zeker mogelijk is enkele grotere stappen op de competitieladder te maken, t.w. tweede en res. tweede klas! 7

Profile for Pers- en communicatiebureau W.P. de Jager

Granaetappel 5 - seizoen 36  

Granaetappel 5 - seizoen 36

Granaetappel 5 - seizoen 36  

Granaetappel 5 - seizoen 36

Profile for wytsepyt
Advertisement