Page 1

36e jaargang, nr. 5

april 2012

Opgericht 7 augustus 1972

Granaetappel

Clubblad van Korfbalvereniging de Granaet In deze editie...

De korfbalfamilie

Granaet in het nieuws

Granaet 1 kampioen!

Pagina 36

Pagina 29

Pagina 38

www.kvdegranaet.


Onze hoofdsponsor

teamsponsor senioren 1 & 2

Teamsponsors

Bijlstra Installaties teamsponsor senioren 4 Zeilinga Vof teamsponsor zaalteam 1 en 2 Bijlstra Installaties teamsponsor A1 DSD Gewasbescherming subsponsor A1 TC Stellema Peugeotdealer teamsponsor B1 en B2 W창ldNet teamsponsor D1 en D2

Bouwgroep Dijkstra Draisma teamsponsor E1, E2, E3 en E4 Sponsor worden van Korfbalvereniging de Granaet? Neem dan contact op met de sponsorcommissie:

Wytse Pyt de Jager Jente Jager info@wpdejager.nl jente1000@hotmail.com 0614569332 0646555816


In deze Granaetappel De redactie schrijft 2 Op naar de 200! 34 Van het bestuur 4 De korfbalfamilie 36 Rondje langs de velden 8 Recreantentoernooi 41 Sport en Psychologie 17 De wedstrijd van ... 43 Lotenactie 2012 20 Jeugdbestuur 46 NL Doet 22 Nieuw beleid? 48 De Stelling 26 Granaet in het nieuws 50 Granaet 40 jaar 29 Granaet 1 kampioen 52 Bowling 2012 30 Team van de week 54 Prikbord 33 Acties 57 Nieuwe leden 59 Redactie Wij feliciteren 60 Anita Hanemaaijer Wytse Pyt de Jager Anna Sabina Wiersma Kopij voor het volgende clubblad graag voor 15 juni aanleveren op ons e-mailadres: granaetappel@kvdegranaet.nl Het bestuur

Voorzitter: Secretaris:

Hans Westra Elzenlaan 79 Dokkum

Tel: 0519 - 297863 hdwes@hetnet.nl

Annie de Jager Meidoorn 5 Dokkum

Tel: 0652406442 anniedejager2@hotmail.com

Penningmeester*:

Zwaantje van der Veen Tel: 0511-422600 Dokkumerlaan 10 Wouterswoude jenz@knid.nl

Sector Anita Hanemaaijer FinanciĂŤn&Beheer: Van Aitsemastraat 37 Dokkum Sector Techniek:

Klaas Houtstra Tjeardaweg 5 Rinsumageest

Sector Ondersteuning:

VACANT

Tel: 0622948846 anita@kvdegranaet.nl Tel: 0511421692 km.houtstra@hetnet.nl

* De penningmeester heeft geen zitting in het bestuur, maar beheert wel de financiĂŤn.

1


De redactie schrijft Door Anna Sabina Wiersma

De vijfde Granaetappel alweer van het seizoen 2011/2012. Het zaalseizoen is natuurlijk fantastisch geëindigd met het kampioenschap van ons eerste team. Zelf mocht ik helaas alleen de eerste wedstrijd zien van de reeks wedstrijden tegen Spannum. Stevig baalde ik dat ik de beslissingswedstrijd niet kon bezoeken. Ik ging ervan uit dat ik via Twitter de stand wel zou kunnen volgen maar dit bleek anders… Dat de wedstrijd zeer spannend was wel duidelijk, gelukkig kwam vlak na het fluitsignaal via de social media het verlossende bericht dat “we” inderdaad kampioen waren. Nu is het alweer tijd voor de laatste competitiehelft op het veld. Op een weekje lente na wil het weer nog niet echt meewerken en is het ronduit koud. Voor mij als zaalkorfballer niet echt een motivatie om op het veld te gaan trainen. Bovendien is de trainingstijd om 19.00 uur ook niet echt ideaal. Maar wie weet laat ik mij neus nog weleens zien bij droog, windstil weer met een aangename temperatuur. In dit laatste gedeelte van de competitie staan nog een aantal leuke dingen op het programma. Zo organiseren de recreanten in april weer een rommelmarkt, is er in mei natuurlijk het schoolkorfbaltoernooi , én natuurlijk nog het jubileumfeest op 7 juli aanstaande. Het 40-jarig jubileum van onze vereniging zal in de Granaetappel natuurlijk ook niet voorbij gaan. Mooi dat er voor dit nummer weer voldoende kopij is binnengekomen want inbreng van jullie stellen we zeer op prijs. In deze Granaetappel geen jeugdteam wat de baas mag zijn omdat we helaas in het vorige nummer geen nieuw team hadden aangewezen. Maar in een volgende Granaetappel zal deze rubriek zeker weer terugkomen! We hopen dat jullie deze Granaetappel weer met veel plezier zullen lezen en alle reacties zijn natuurlijk zoals altijd welkom op ons e-mailadres: granaetappel@kvdegranaet.nl. De redactie Anna Sabina Wiersma Wytse Pyt de Jager Anita Hanemaaijer

2


Van het bestuur Door Klaas Houtstra

Deze keer mijn laatste bijdrage voor ons alom geprezen en gewaardeerd clubblad in mijn hoedanigheid als bestuurslid technische zaken van De Granaet. Mijn termijn (4 + 1 jaar) is nagenoeg voorbij. Tijd om plaats te maken voor een ander. Naast mijn vacature was Trynke Keuning, i.v.m. werkzaamheden in Enschede, genoodzaakt te vroeg haar bestuursfunctie naast haar neer te leggen. Gelukkig zijn we erin geslaagd twee nieuwe kandidaten aan te trekken en wel Willemijn Jensma voor Trynke en Menno van Wijk en ondergetekende wisselen straks van functie. M.a.w.: beide blijven we in de TC, maar Menno neemt daarnaast, mits de ledenvergadering daarmee instemt, zitting in het bestuur. Willemijn heeft uiteraard de toestemming van de leden ook nog nodig, maar ook dat zie ik bepaald niet somber tegemoet…… Ook Willemijn is, naast speler, al actief binnen De Granaet. Ze maakt deel uit van de activiteiten-commissie en ze is wedstrijdsecretaris junioren en senioren. Voor de laatste functie zoekt Willemijn nog een vervanger. In de vacaturebank staan een aantal namen, maar deze mensen zijn al druk binnen de club, zodat getracht zal worden een ander lid te activeren en dat moet lukken, volgens mij. De beleidscommissie is, samen met heel veel betrokkenen, bezig met het maken van (sportieve) plannen en uitdagingen voor de komende vijf jaar. Medio maart heeft de beleidscommissie, samen met de TC, de AJC coördinatoren asp. en pup., de huidige vier deelnemers van De Granaet aan de trainerscursus K3 en een aantal spelers van 1, 2 en 3, het huidige beleidsplan geëvalueerd. De meeste ondersteunende doelstellingen zijn geheel of nagenoeg geheel gerealiseerd. Helaas hebben we onze (sportieve) hoofddoelen niet kunnen bereiken. Dit waren: a. De Granaet 1 en 2 stabiele (reserve) derde klassers. b. De Granaet A1, B1 en C1 eerste klassers, doch in ieder geval spelend in het wedstrijdkorfbal. Huidige stand van zaken: a. Het vlaggenschip: kampioen vierde klas (zaal) en (thans nog) degradatiekanditaat derde klas veld. b. Het tweede: reserve vierde klasser. c. A1: derde klasser (breedtekorfbal). d. B1: zaal derde klas (breedtekorfbal) veld tweede klas (wedstrijdkorfbal). e. C1: vijfde klasser (breedtekorfbal). 4


Van het bestuur (vervolg) Door: Klaas Houtstra

De sportieve doelstellingen zijn niet gerealiseerd. Oorzaken? Op de eerder vermelde bijeenkomst is getracht de oorzaken boven water te krijgen. Dit is niet gemakkelijk. Als mogelijke oorzaken kwamen o.a. naar voren: a. Wedstrijdinstelling: gebrek aan echte winnaarsmentaliteit. b. Geringe mentale weerbaarheid (‘kopjes gaan te snel naar beneden’) c. Relatief veel verloop bij 1 en 2. d. De trainingen op de vrijdagavond te dicht op de wedstrijden; te weinig hersteltijd. e. Te weining begeleiding bij de jonge en onervaren jeugdtrainers. f. Het nieuwe trainingsbeleidsplan wordt nog te weinig toegepast. g. Meer ‘bewaking’ op de ontwikkeling en voortgang van het trainingsbeleidsplan vanuit de TC en de AJC’s; zo mogelijk ‘één bewaker’. h. Het regelmatig ‘stappen’ van sommige selectiespelers op de vrijdagavond tot in de kleine uurtjes…. NB. Punt h. werd niet formeel als ‘oorzaak’ genoemd, maar werd wel effe droogjes opgemerkt…. Qua organisatie staat De Granaet als een huis. In de noordelijke korfbalwereld heeft De Granaet op dat gebied een goede reputatie opgebouwd. Qua prestaties zijn we, in ieder geval bij de senioren, (nog) geen hoogvliegers. De komende jaren moeten we hier nog meer in investeren. Sommige lezers zullen zich (mogelijk terecht) afvragen, zijn die prestaties dan zo belangrijk? Persoonlijk vind ik van wel. De Granaet is één van de grotere clubs (bijna 200 leden!) van district Noord. We hebben veel jeugd, een jonge en brede selectie (ongeveer 30 spelers op wedstrijdkorfbalnivo), enthousiaste trainers en heel veel vrijwilligers. Kortom een prima fundament om goed te kunnen presteren. De praktijk wijst n.l. uit dat, indien de prestaties uitblijven, dan wel afnemen, ook de betrokkenheid bij en inzet voor een club afneemt. Natuurlijk is er in de afgelopen vijf jaar best wel wat gebeurd. Drie jaar geleden moesten we nog noodgedwongen een aantal junioren vervroegd laten doorstromen om enigszins een representieve selectie te krijgen. Thans beschikken we over een hele brede selectie. Daarnaast hebben de C1, B1 en A1 in de eerste klas gespeeld (C1 één seizoen en B1 en A1 een aantal competities). Ik ben er dan ook heilig van overtuigd dat we de komende jaren successen bij de senioren gaan behalen en dat het zeker mogelijk is enkele grotere stappen op de competitieladder te maken, t.w. tweede en res. tweede klas! 7


Van het bestuur (vervolg) Door: Klaas Houtstra

Als bestuur/TC/AJC’s zorg je voor de randvoorwaarden, o.a. een goede hoofdtrainer, goed en voldoende materiaal, begeleiding van de trainers, trainersopleidingen en bijscholingen e.d., om goed te kunnen presteren. De spelers moeten het uiteindelijk zelf in de wedstrijd doen. Daarbij is een goede voorbereiding vereist. Het trainen op de vrijdagavond is beslist niet ideaal, maar geeft met name de spelers om ùtens wel de gelegenheid eenmaal per week bij de eigen club te trainen. Gezamenlijk zullen we proberen te zorgen voor betere alternatieven. In de zaal wordt het lastig om van de vrijdagavond ‘af te komen’… (?) Ook het ‘stappen’ op de vrijdagavond is een punt van zorg en aandacht….; ik hoop dat de spelers hierin hun eigen verantwoording zullen nemen!! Ik ben overigens reuze benieuwd wat onze twee deskundigen, de twee JJ’s, vinden van ‘de gevolgen van ‘het stappen voor lichaam en geest’ in de avond/nacht vòòrafgaande aan de wedstrijddag…..ik doel dan met name op ‘de fitheid’ gedurende de wedstrijd…. Een goede nachtrust lijkt mij een belangrijke voorwaarde om de volgende dag goed te kunnen presteren/sporten, maar misschien komen de twee JJ’s wel tot andere conclusies…(??) Klaas Houtstra bestuurslid technische zaken Rondje langs de velden - Eindbalans zaalcompetitie Door Klaas Houtstra

De Granaet en Spannum maakten er een mooie en spannende tweestrijd van. In de thuiswedstrijd won De Granaet met 18-17. Uit tegen Spannum hadden de Granaetspelers meer moeite met ‘de druk’. Misschien was het reizen in de bus, samen met de enthousiaste supporters, toch geen optimale voorbereiding. Toch kwamen de Dokkumers, na een 9-3 achterstand, keurig terug tot 12-11 en 13-12. Daarna was het gebeurd. Spannum won terecht. Een verlengstuk van de competitie was nodig om tot een beslissing te komen. In Leeuwarden stonden de ploegen opnieuw tegenover elkaar. De Granaet was de eerste helft de betere ploeg en nam een 8-3 voorsprong. Voor rust kwam Spannum terug tot 8-7. Via 8-8 ging het in de tweede helft gelijk op. 8


Nieuwe keuken?

Modern, klassiek en duurzame keukens. Neem een kijkje in onze showroom!

Een keuken koop u bij de vakman! Wouter van der Heide Keukens Hendoweg 2 9101 PC DOKKUM T: 0519-220160 F: 0519-222761 E: wkeukens@xs4all.nl

Openingstijden: Maandag: 13:30 – 17:30 Di t/m do: 09:00 - 12:00 13:30 - 17:30 Vrijdag 09:00 - 12:00 13:30 - 21:00 Zaterdag 10:00 - 17:00

www.keukenbedrijf-woutervdheide.nl


Karwei Dokkum Zuiderschans 5 9101 PZ Dokkum T 0519-244730 Openingstijden: Ma. t/m vr.: 09.00-21.00 Zaterdag: 09.00-18.00


Rondje langs de velden - Eindbalans zaalcompetitie Door Klaas Houtstra

Spannum leek als winnaar uit de bus te komen, maar via een ‘opbrengfout’ werd het 14-14, waarna De Granaet uiteindelijk met 14-15 de kampioensvlag kon hijzen. Scheidsrechter Bonnema uit Feanwâlden was bij de Spannumers ‘de gebeten hond’. Bonnema floot zeker niet slecht en hij trad correct op tegen ‘de praatjesmakers’ van Spannum. Dat je de scheids af en toe wat tegen hebt/krijgt, heb je meestal aan jezelf te danken en dàt hadden de geroutineerde heren van Spannum moeten beseffen. Een mooie afsluiting van het zaalseizoen voor trainer/coach Cees Mulder en ‘zijn volgelingen’. Proficiat! Het tweede speelde een vrij stabiel zaalseizoen. Feitelijk was alleen kampioen Parabool 3 te sterk. Een gedeelde derde plaats, samen met ROG 4, was het uiteindelijke eindresultaat. Het derde, in feite eerstejaars wedstrijdkorfbal, deed het verrassend goed, maar was af en toe wat wisselvallig. Een prima derde plaats was de eindscore. DTG 2 werd met 20 uit 12 kampioen. Het vierde verloor de beslissende wedstrijd in Noordwolde tegen Lintjo 2 vrij ruim. Het mogelijke kampioenschap is echter verspeeld in de uitwedstrijd tegen Trianta 4 in Hoogeveen (13-12). Een tweede plaats met twee punten achterstand op kampioen Lintjo is overigens een prima prestatie. Het vijfde had een wat teleurstellend zaalseizoen. Met zes uit 12 kon er geen afstand worden genomen van de laatste plaats. DTS 4 behaalde 21 uit 12 en was de terechte kampioen. Het zesde deed het iets beter (8 uit 10) en wist twee teams (NQL 3 en WWC 3) onder zich te houden. Het niet altijd even sympathiek spelend Lemmer 3 bleef TdK 3 net de baas en werd kampioen. De A1 presteerde ook enigszins wisselvallig. Goed gespeelde wedstrijden werden afgewisseld met mindere voorstellingen. De A1 wist uiteindelijk, samen met Hoogkerk A2, op een gedeelde derde plaats te eindigen. NKC (N) A1 was hier de sterkste. De B1 speelde een sterk zaalseizoen en kon voor de tweede keer dit seizoen de kampioensrozen in ontvangst nemen. Alleen uit tegen Frigro B1 werd terecht verloren en tegen LDODK B2 een punt verspeeld. Klasse! De B2 wist één wedstrijd te winnen en bleef daardoor op de laatste plaats staan. Kampioen Tietjerk B1 had het echter in Dokkum niet gemakkelijk. Pas in de slotfase liepen de gasten weg. De C1 heeft een vrij goed zaalseizoen achter de rug. Met een gemiddelde van één punt per wedstrijd werd een keurige derde plaats gerealiseerd. DFD C2 bleek hier de sterkste. De D1 speelden met Spannum D1 (kampioen met 24 uit 12), in een zware poule. Met 11 punten uit 12 wedstrijden werd toch nog een vijfde plaats bemachtigd. Ook de D2 had het niet bepaald gemakkelijk. Leeuwarden D2 bleef 1 punt voor op DTL D1 en werd kampioen. De Granaet D2 moest genoegen nemen met een zesde plaats (4 uit 12).

11


Rondje langs de velden (vervolg) Door Klaas Houtstra

In tegenstelling tot de najaarscompetitie wisten de vijf viertallen niet echt mee te doen voor de titel. De E1 eindigde met 7 uit 10 op een vierde plaats. Flamingo’s E1 was hier de sterkste. E2 behaalde jammer genoeg maar één puntje en zag hier het sterke Spannum E1 met 16 uit 8 (doelsaldo van maar liefst 112!) kampioen worden. De E3 eindigde met 4 uit 12, samen met CSL E1 oop een gedeelde zesde plaats. NQL E1 bleek hier de sterkste. E4 behaalde 12 uit 12 en wist een keurige 4 plaats te bewerkstelligen. Flamingo’s E2 werd in deze poule de kampioen. Tenslotte de F1. De jongste korfballers speelden een prima zaalseizoen; 16 punten uit 12 wedstrijden leverde een derde plaats op. Harkema F1 bleef ongeslagen. Samenvattend: Ik rekende eind januari nog op drie kampioenen, n.l. het vlaggenschip, het vierde en de B1. Het vierde kwam jammergenoeg net te kort. De teams in het wedstrijdkorfbal (1, 2, 3 en 4) deden het goed. De A1, B1 en C1 deden het bovengemiddeld. De pupillen vielen jammergenoeg iets tegen, maar nemen ongetwijfeld sportieve revanche op het veld!! Wat zijn de verwachtingen voor de tweede helft veld? Het eerste had in september een moeilijke start; de eerste vier wedstrijden leverden geen punten op. Uit de laatste drie werden vier punten gehaald, zodat er weer volledige aansluiting is met de rest. De eerste voorjaarswedstrijd tegen Lemmer werd nipt met 11-10 gewonnen (een gelijkspel was de verhouding). In de derde klas C is het bijzonder spannend. Spannum heeft de leiding met 13 uit 9; daarna volgen Sparta (Z) en Flamingo’s, resp. met 12 uit 8 en 12 uit 9. Deze drie teams lijken te gaan strijden voor promotie. De kampioen gaat ‘over’ en de nummer 2 speelt een beslissingswedstrijd tegen de nummer twee van de derde klas D. Op dit moment vechten er 5 teams tegen degradatie, t.w. Westergo en Harich, beide 8 uit 9, De Granaet (6 uit 8) en WWC (6 uit 9) en tenslotte Lemmer met 5 uit 9. Ik verwacht een spectaculair slot van de competitie, waarin De Granaet niet zal degraderen en misschien nog wel mee gaat doen voor de promotie, maar dan moet er aanzienlijk beter worden gespeeld dan in de wedstrijd tegen Lemmer. Alhoewel De Granaet in deze wedstrijd liet zien over de nodige mentale weerbaarheid te beschikken!! Met een kampioenschap in de zaal en handhaving op het veld sluit hoofdtrainer Cees Mulder zijn periode (ruim 3 jaar) bij De Granaet succesvol af. De Granaet 2 had een matige eerste seizoenhelft; met 6 uit 6 stonden de reserves halverwege op een vierde plaats. Na hervatting zijn de eerste twee wedstrijden gewonnen, zodat de reserves thans op de tweede plaats, weliswaar iets geflatteerd, staan. Harkema 3 staat met nog vier wedstrijden te gaan, vier punten ‘los’ en lijkt kampioen te zullen worden. De Granaet 2 moet de tweede plek kunnen behouden. Het doel voor de tweede helft: tenminste 9 uit 6; we staan nu op 4 uit 2, dus….?? 13


Rondje langs de velden (vervolg) Door Klaas Houtstra

De Granaet 3 lijkt, na vijf wedstrijden, niet echt meer mee te doen voor de titel, maar één of twee plekjes stijgen moet mogelijk zijn. Vanaf medio februari tot 14 april is het derde niet meer in competitieverband in actie geweest. Het eerste veldweekend was men vrij en Noordenveld 3 kon op 7 april geen team op de been brengen. Het vierde is wat krap bezet, maar zal ongetwijfeld het magere zaalseizoen van zich af willen schudden door flink wat punten te pakken en daardoor tenminste een tweede plek te bemachtigen. Tegen CSL 4 werd onlangs (te?) fors uitgehaald (16-6). De A1 was en is eigenlijk nog steeds één van de titelfavorieten. Tegen Pallas A1 werd 10-5 voorsprong in de laatste 20 minuten volstrekt onnodig teniet gedaan en vlak voor het einde scoorde Pallas de winnende treffer 12-13. Een gedeeld kampioenschap is nog steeds haalbaar, maar dan zal de lastige uitwedstrijd tegen Pallas A1 wel gewonnen moeten worden. B1 is in de herfst kampioen geworden in de vierde klas, in de zaal werden ook alle tegenstanders in de derde klas bedwongen en nu gaan de B’s het in de tweede klas proberen. Wordt niet gemakkelijk, maar punten worden er vast wel ‘gepakt’. Tegen Hoogkerk B2 bleven de beide punten in Dokkum, klasse! HHV B1 (Hollandscheveld), Hoogkerk B2 en OKO/It Fean B1 zijn de tegenstanders. De B2 moet het opnemen tegen Flamingo’s B2, NQL B1 en Veenwouden B1. Tegen NQL B1 werd keurig met 6-4 gewonnen. Nu de B2 het zoet der overwinning weer heeft geproefd, worden er ongetwijfeld meer punten gepakt! De C’s treffen opnieuw CSL C1, DFD C2 en Flamingo’s C2. DFD C2 en Flamingo’s C2 gaan voor de titel. De C1 moet CSL C1 onder zich kunnen houden. D1 had een prima start (1-8 tegen Flamingo’s D1) en verloor van DFD D1. CSL D1 en DFD D1 vechten om het kampioensbeen en De Granaet D1 loopt er misschien meeheen? De D2 verloor ruim van Joure D2 (7-1), maar nipt (3-4) van Invicta D1. We gaan ongewijfeld nog wat punten pakken! E1 verloor ruim van DTL E1 en pakte keurig een punt van NQL E1. Een derde plekje moet realiseerbaar zijn. De E2 kregen tot nu toe tweemaal klop. Tegen CSL E2 zie ik winstkansen. E3 moest tot nu toe tweemaal het onderspit delven, maar deze pupillen zorgen nog voor een verrassing. E4 verloor en won eenmaal, beide keren nipt. Ik verwacht een spannende competitie bij de E4 pupillen en wie wordt er kampioen? Tot slot F1. Tot nu toe één gespeeld en één ‘verschoven’. Het wordt een zware race voor de F-pupillen, maar er worden vast wat punten verzameld. Samenvattend: Bij de senioren geen titels (De Granaet 4??). De junioren acht ik nog steeds kansrijk voor het (gedeeld) kampoenschap en de E4 tip ik eveneens als kanshebber voor de titel, maar er zijn meer kapers op de kust…. 14


6 dagen per week open! - Uitlaten - Banden - Schokbrekers - Klein onderhoud - APK Keuring Ook voor:

Rondweg Noord 14 9101 AD Dokkum Tel: 0519 296444


Sport en psychologie Door Jaap van den Berg Jaap studeert Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en laat met zijn rubriek zien dat korfbal en psychologie nauw met elkaar verbonden zijn.

Het wordt vaak gezegd tijdens wedstrijden of trainingen: schiet om te scoren, niet om het schieten. Dit gaat dus verder dan het motorische gedeelte van schieten, wat bestaat uit het gooien van de bal richting de korf. De schutter moet een goede schottechniek hebben, als je wilt dat de bal door de korf heen moet. Dit lijkt echter niet altijd genoeg te zijn voor het schieten om te scoren. Er komt meer bij kijken, net dat beetje extra waardoor de bal vaker raak is. Wat is de psychologie achter het schieten om te scoren? Eigeneffectiviteit Eigeneffectiviteit is een term binnen de psychologie die hiermee te maken heeft. Dit betekent de mate waarin iemand overtuigd is van zijn eigen kunnen om een bepaalde taak succesvol uit te voeren. Dit is dus wat anders dan het graag willen, ofwel motivatie. Eigeneffectiviteit gaat dus om het gevoel hebben dat je die taak kunt uitvoeren. Dat kan op van alles betrekking hebben, zoals stoppen met roken of iets spannends doen zoals presenteren voor een groep: ben je overtuigd van je eigen kunnen, dan is de kans groter dat je het succesvol doet. Ook bij sporten is iemand met een hoge eigeneffectiviteit in het voordeel, zoals bij schieten om te scoren: ben je van jezelf overtuigd dat je goed kan schieten, dan is de kans groter dat je daadwerkelijk scoort. Maar ook: denk je van jezelf dat je niet goed bent in schieten, dan is de kans kleiner dat je gaat scoren. Techniek en eigeneffectiviteit Je eigeneffectiviteit staat dus los van de schottechniek die je gebruikt. Iemand met een slechte techniek maar met volle overtuiging kan dus vaker scoren dan iemand die een goede techniek heeft maar niet overtuigd is van zijn of haar eigen kunnen. Het gaat bij eigeneffectiviteit erom dรกt je scoort en niet hoe je scoort. Dit neemt niet weg dat het aanleren van een goede schiettechniek je zou kunnen helpen. Mocht je schottechniek niet zo goed zijn en mocht je ook nauwelijks scoren, dan kan een verbeterde techniek je laten inzien dat scoren wel mogelijk is. Merk je vervolgens dat het schieten beter gaat, dan neemt het vertrouwen in je eigen schot toe, ofwel je eigeneffectiviteit neemt toe. Eerdere ervaringen Op verschillende manier kan je eigeneffectiviteit in het schot vergroot worden. Zo heb je eerdere leerervaringen. Heb je de ervaring dat je vaak scoort, dan vergroot dat je eigeneffectiviteit en vergroot je dus de kans dat je later ook gaat scoren. Stel dat je twee keer schiet in een wedstrijd en beide keren zijn raak. Als je dan een derde keer schiet, ben je erg overtuigd van je eigen kunnen en is de kans veel groter dat je die derde keer ook scoort. Schiet je echter een aantal keren naast, 17


Sport en psychologie (vervolg Door Jaap van den Berg dan is de kans groter dat je het volgende schot ook mist. Je hebt immers gemerkt dat het schieten niet wil, dus zal de volgende ook wel niet zitten. Bij wedstrijden zou je als team moeten voorkomen dat je ‘de kopjes laat hangen’, dit heeft een sterke negatieve invloed op het schot. Kijken naar anderen Je eigeneffectiviteit in het schieten kan ook toenemen als je naar anderen kijkt die meer dan jij scoren. Het is echter niet genoeg om alleen te kijken. Je moet van jezelf denken dat je dat ook wel zou kunnen. Hierdoor kan het vertrouwen in het eigen schot vergroot worden. Er moet gekeken worden naar iemand die, behalve het schieten, ongeveer aan jou gelijk is. Het is dus zinvol om te kijken naar teamgenoten of een speler uit een wat hoger team, maar het verschil moet niet te groot zijn. Het is dus niet zinvol om als pupil te denken dat je het schieten van iemand uit de korfbal league kunt nadoen, dat verschil is te groot. Je eigeneffectiviteit wordt daarvan niet groter. Positieve feedback op je schot kan eveneens je eigeneffectiviteit verbeteren. Het gaat erom dat spelers merken dat ze aan het leren zijn. Vooral bij jongere teams, waar nog veel te leren valt, kan dit veel uitmaken. De spelers kunnen dit zelf merken, maar de trainer of andere spelers kunnen dit ook zeggen. Het kan moeilijk zijn om positieve feedback te geven als het aantal rake schoten niet direct toeneemt tijdens trainingen. Het opdelen van doelen in kleinere doelen kan daarbij helpen, om bijvoorbeeld het grotere doel ‘vaker scoren’ te bereiken. Stel bijvoorbeeld in de training als doel op ‘het nawijzen van de bal’. Zie je als trainer dat de techniek van het schot daardoor verbetert, benadruk dit dan. Je zou bij het doel ‘beter nawijzen’ kunnen zeggen: ‘Ik zie dat je schot steeds beter wordt, omdat je goed aan het nawijzen bent.’ Door positieve feedback zal de speler de bal vaker beter nawijzen en krijgt bovendien meer vertrouwen in je eigen schot. Tot slot Eigeneffectiviteit lijkt dus van belang bij het schieten, ook al spelen er natuurlijk meer factoren mee, zoals het weer, hoe fit je bent, enz. Voor trainers en coaches is het een hele uitdaging om de eigeneffectiviteit van spelers te vergroten. Maar je kunt als speler ook bij jezelf nagaan: in hoeverre ben ik overtuigd van mijn eigen kunnen en hoe zou ik dat kunnen verbeteren? Zo kun je ook naar andere korfballers kijken die beter zijn dan jij: in hoeverre is zijn of haar schot technisch gezien goed? En in hoeverre is diegene overtuigd van zijn of haar eigen kunnen? Het is belangrijk om te kijken naar eigeneffectiviteit van de korfballers, want dat vertrouwen in het eigen schot hebben kan net dat verschil maken tussen raken en missen. Bij het schrijven van dit stuk is gebruik gemaakt van het volgende artikel: Schunk, D. H. (1995). Selfefficacy, motivation, and performance. Journal of Applied Sport Psychology, 7(2), 112-137. 18


BOONSTRA DOKKUM Op de Keppels 26 Dokkum Tel. 0519-294068 * Brood en gebak van Bakker van den Berg * A-kwaliteit groente en fruit * Vlees van o.a. Weidenaar * TNT servicepunt (voor al uw post) * Bezorgservice (ook in Driezum en Walterswald) Tevens kunnen wij uw bbq compleet verzorgen, vraag gerust eens naar de mogelijkheden!

Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 8.00-20.00 zaterdag 8.00-18.00 Tot ziens bij de derde beste SPAR van Nederland!


Lotenactie 2012 – zeer succesvol! Door Zwaantje van der Veen Ook dit jaar heeft De Granaet een lotenactie gehouden en het is zeer succesvol verlopen. Er zijn ruim 4000 loten verkocht! Elk spelend lid en recreant heeft zijn/haar best gedaan. We hadden de loten nog maar net uitgedeeld of de eerste verkochte loten werden al ingeleverd! Sommige leden hebben 1 ½ boekje kunnen verkopen en enkele jeugdleden hebben zelfs 2 volle boekjes verkocht! Een prima inzet, waar de organisatie erg blij mee is. Maar de topverkoper van dit jaar is: Ivanka Pousma! Zij heeft maar liefst 3 lotenboekjes verkocht. Hiervoor heeft ze inmiddels een prijsje ontvangen. (Vorig jaar verdiende Marcel Smidt de titel topverkoper!) De gelukkige prijswinnaars zijn al op de website genoemd, maar we vermelden ze hier ook nog: 1e prijs J. Bron Rottevalle lotnummer 2e prijs J.Vreugdenhil Dokkum 3e prijs S. Bangma Dokkum 4e prijs J.Bijlstra Dokkum 5e prijs J.Schaafsma Bolsward 6e prijs Erik Lei Dokkum 7e prijs H.M.Grijpstra Aalsum 8e prijs C.Theissen Dokkum 9e prijs J.Wijngaarden Dokkum 10e prijs R.J.Fennema Dokkum 11e prijs H.lei Dokkum 12e prijs D.van Dongera Dokkum 13e prijs G.W.Zijlstra Dokkum 14e prijs Ingrid de Jong Dokkum 15e prijs Foppo Feenstra Dokkum

3165 1598 1882 2228 1363 3142 2751 2953 176 1752 410 1945 348 412 2420

Verkopers én kopers: hartelijk dank voor jullie inzet en medewerking! De organisatie: Wytse Pyt, Anita en Zwaantje

Foto rechts: Rienk Sibma verzorgde de trekking voor KV De Granaet 20


NL Doet Door Trynke Keuning en Eele Jan Sibma

Op zaterdag 17 maart was het merendeel van de senioren 2 en 3 erg actief in en rondom het Trefpunt. Er werd gepoetst en gezeemd dat het een lieve lust was. Er hing een op en top werksfeer en alles zag er na twee uur spic en span uit. Nu zat het weer ook geweldig mee. Vorig jaar was het ook van dit mooie schoonmaakweer. Jente Jager had via schoonmaakbedrijf P. Hiemstra weer voor extreem sterk schoonmaakspul gezorgd en Gerda Kuiken bracht om 10 uur een heerlijk zelfgemaakt monchoutaart. De oliebollenlucht van oud en nieuw is weer volledig verdwenen en ingeruild voor citroengeuren. Van de gemeente Dongeradeel was Fedde Breeuwsma namens de FNP actief. Dit was handig want we hoefden niks uit te leggen. Hij heeft er voor gezorgd, dat zelfs het himmelhokje weer schoon is. Kortom met twee uur werk een schoon gebouw, dankzij een fantastische inzet van vrijwilligers. Hier kunnen wij als vereniging trots op zijn! Namens de organisatoren ieder die heeft geholpen bedankt, Trynke en Eele Jan

22


Keppelstraat 26 Tel: 0519 292439

Dokkum

Het adres met de grootste sortering brood, koek en banket. Cadeautip: geschenken/ontbijtmand Leuk om te geven, nog leuker om te krijgen


NL Doet bij KV De Granaet (vervolg)

24


De Stelling

Heb jij ook een goeie stelling die je onder de aandacht wilt brengen? Dat kan! Stuur een mailtje naar granaetappel@kvdegranaet.nl, laat een berichtje achter via Twitter of Facebook. De redactie zorgt er dan voor dat de stelling wordt geplaatst! Zijn 140 tekens te weinig? Natuurlijk kun je ook altijd op de stelling reageren via de mail: granaetappel@kvdegranaet.nl

26


Granaet 40 jaar! Door Jurjen Keuning Het lijkt nog niet zo lang geleden dat de Granaet haar 35-jarig bestaan vierde, maar toch is dat alweer 5 jaar geleden. In de afgelopen 5 jaren zijn er veel dingen veranderd bij de Granaet. Zo werd het 35-jarig bestaan nog gevierd op het veld achter sporthal de Trimmer, ditmaal mogen we vieren bij ons eigen Trefpunt. Niet alleen het veld, maar ook de spelers op het veld zijn veranderd. Er zijn een hoop nieuwe spelers, maar er zijn helaas ook een aantal vertrokken. Gelukkig zijn er ook nog veel dingen hetzelfde gebleven. We zijn nog steeds aan het korfballen, we houden met z’n allen ook nog altijd van feestjes en barbecues en we kunnen nog steeds rekenen op de steun van veel ( jonge) vrijwilligers! Om nog maar eens stil te staan bij de oprichting van De Granaet in 1972 zijn een aantal van deze vrijwilligers druk bezig met het voorbereidingen van het 40-jarige jubileum. In samenwerking met allerlei commissies organiseert de jubileumcommissie op zaterdag 7 juli het jubileumfeest! Programma 10.00-12.00 Spelletjes voor de jeugd van de F-pupillen tot en met de C-aspiranten. 12.00-13.30 De grote Granaet lunch, voor jong en oud, papa’s en mama’s, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes, vrijwilligers, donateurs en sponsoren. 13.30-16.00 Spelprogramma voor de oudere leden van De Granaet, vanaf de B-aspiranten is iedereen uitgenodigd om mee te doen. De spelmiddag duurt ongeveer tot 16.00 uur daarna is er nog gelegenheid om even te blijven hangen. 19.30-21.30 Disco voor de jeugd van de F-pupillen tot en met de C-aspiranten 21.00-1.30 Feestavond voor de oudere leden van de Granaet, vanaf de B-aspiranten is iedereen welkom. De hele dag staat in het teken van feest, en welk feest is er nou groter dan Carnaval? Zaterdag 7 juli is het dus Carnaval bij de Granaet! Vooral op de avond is het de bedoeling dat iedereen verkleed komt! Voor alle activiteiten is het nodig om je op te geven. Doe dit voor 19 mei. Dit kan via de website: www.kvdegranaet.nl, via de mail: jubileum@kvdegranaet.nl of telefonisch bij Harmen Iedema (0650523675) of Gerben de Vries (0611495081). We rekenen er op dat jij er ook bij bent! De Jubileumcommissie 29


Bowling 2012 Door: Activiteitencommissie

Een avondje bowlen met Recreanten en Senioren, een hele groep verdeeld over 7 banen. De Junioren lieten het helaas wat afweten, ze hadden andere plannen... De strijd was bij de meeste banen heel erg goed aanwezig. Er werd volop gestreden. We hadden een uurtje bowlen, ff bijkomen en wat drinken en nog een uurtje bowlen in de planning voor de bowlers. De uitslagen waren aardig verdeeld, de laagste score zat rond 70 in beide rondes. De winnaar van de 1ste ronde was Jasja met 137 punten en de winnaar van de 2e ronde was Otto met 127 punten. We hebben een hele leuke gezellige avond gehad met veel positieve reacties. De opkomst had wel is hoger mogen zijn, dus leden die er niet waren, we zouden het leuk vinden dat jullie er de volgende keer ook bij zijn en mee kunnen genieten van een hele leuke gezellige avond. We hebben nog wat leuke activiteiten in de planning. Bedankt, Groetjes de Activiteiten Commisie

30


Van der Kooi’s Lederwaren

Grote Breedstraat 34, 9101 KJ Dokkum Telefoon: 0519-292595


Het prikbord Op het prikbord kan iedereen zijn of haar korte mededelingen ophangen. Natuurlijk zijn ook anekdotes, wist-je-datjes etc. welkom in deze rubriek! ROMMELMARKT Zaterdag 21 April vanaf 9.00 tot 14.00 uur zijn de recreanten weer van plan om een rommel markt te organiseren. Dat gebeuren vindt plaats in ons clubgebouw “it trefpunt�. De goede en verkoopbare spullen kunt u vanaf vrijdag 19.00 hier naar toe brengen. Alles is welkom, zodat we een ruime keus zullen hebben. Voor de inwendige mens wordt ook gezorgd. Een lekker bakje met een punt appeltaart van de korfbalbakster. Voor info. kunt u bellen naar fam. de Jong, Jasmijn 23, telef. 0519-294062.

Ik heb nog een drietal korfbalpalen met korf en voetplaat voor in de grond te staan bestaande uit 3 delen en ze zijn verzinkt. Het zijn rieten korfen

Gratis af te halen: veldschoenen maat 37 (zwart met blauw) Gratis af te halen: wit korfbalrokje (incl. broekje) maat 152

Groeten Arjen Dotinga Tel 0620394018

Hebt u belangstelling? Bel dan naar 0511-422600.

Ik heb een paar knappe voetbalschoenen (dus met noppen) in de aanbieding. Gaat om schoenen van het merk adidas, maat 34/35. Zijn nog geen jaar gedragen, maar helaas te klein geworden. Wellicht kan ik via het prikbord een andere speler er blij mee maken. Ingrid van der Heide Tel. 0519 292315

Tips voor op het prikbord? Stuur ze dan naar: granaetappel@kvdegranaet.nl

33


Op naar de 200! Door Rienk Sibma

In ons jubileumboek van het 25-jarig bestaan wordt een kort artikel gewijd aan het feit, dat onze toen nog jonge vereniging, het 1000e lid van Afdeling Friesland bejubelde ,in de persoon van Teake de Vries. Als eerste afdeling van het KNKV passeerde Friesland deze magische grens. Teake de Vries is jammergenoeg nu geen lid meer, maar aan dit opmerkelijke feit werd toen wel de nodige aandacht besteed. Op pagina 13 van het jubileumboek ontvangt de geblesseerde Teake een bal en de voorzitter Feije van der Galiën de felicitaties, uit handen van de afgevaardigde van het Afdelingsbestuur. Uit de statistiek – wij schrijven dan 1979 – blijkt dat De Granaet toen 118 leden had. Niet slecht voor een vereniging die nog maar 7 jaar bestond. Tot zover is mijn artikel een beetje nostalgisch; het zij zo. Ook toen stond erbij vermeld dat onze vereniging veel jeugdleden had en dat is nog steeds het geval. De laatste jaren schommelde ons ledental steeds tussen de 160 / 180 In een overzicht, dat reeds verstrekt werd in 1989 wordt als hoogste aantal 179 aangegeven. Een hoger aantal hebben wij in de jaren daarvoor, nooit gehad. Het aantal van 179 zijn wij nu reeds ruimschoots gepasseerd. Mijn laatste enigszins ruwe schatting is thans ruim 190. De laatste jaren zijn wij aanmerkelijk gegroeid. Er bedanken minder leden dan normaal. Veel jeugdleden werden lid en enkele oudspelers die wel wat meer lenigheid konden gebruiken, keerden terug op het oude nest. Als de groei zo doorgaat kunnen wij het volgende seizoen het 200e lid begroeten. Het secretariaat kan nagaan, hoeveel leden wij precies hebben, zodat wij niet de kans lopen dat wij de 200-grens geruisloos zouden passeren. Het zou toch een uniek feit zijn dat wij gedurende het jubileum van 40 jaar, ook het 200e lid zouden begroeten. Wie weet, let maar eens op. Vanaf de zijlijn – letterlijk en figuurlijk tegelijk – heb ik De Granaet de laatste jaren wervend en bindend bezig gezien. Een leuk clubhuis en een prima veld. Veel jeugdleden en een mooie site. Pupillen die bij Nic – PKC voorop lopen. Dat is toch een prachtige reclame!! Het kampioenschap in de zaal en daarmee samenhangend weer in de 3e klas spelen. Dit alles is een mooie opsteker voor voor onze vereniging.

34


Op naar de 200 (vervolg) Door Rienk Sibma

Wat het vlaggenschip van onze vereniging betreft heb ik vele promoties en degradaties meegemaakt. De Granaet lijkt in dit verband een beetje op een heen- en weerclub en enige stabiliteit - wat niveau betreft – zou zeker voor onze vereniging geen overbodige luxe zijn. Ik heb begrepen dat de beleidscommissie zich voor de komende 5 jaar doelen heeft gesteld om na te streven en zo mogelijk te bereiken. Dit moet gebeuren in een sfeer van saamhorigheid, waar sport en gezelligheid centraal staan. Zo kun je samen presteren, vast iets moois beleven en dat dan ook uitstralen. De commissie schrijft dat er één voorwaarde aan verbonden is: “Je moet het wel samen doen!” Allen die daaraan meewerken wens ik veel succes. Rienk Sibma


De Korfbal

Door Anna Sabina Wiersma

In deze Granaetappel de familie Van der Veen. Met 5 spelende leden en heel veel vrijwilligersfuncties met recht een echte korfbalfamilie. En een gezellige familie heb ik gemerkt die het wel pratende weet te houden. Het werd een gezellige, interessante avond in Wouterswoude. Alle kinderen van Jan en Zwaantje hebben eerst gesport in hun eigen dorp maar zijn uiteindelijk allemaal bij de Granaet terecht gekomen. Sietse kreeg als eerste het woord omdat hij nog een andere afspraak had die avond. Hij is 18 jaar en korfbalt officieel sinds zijn 12de. Daar was hij er al regelmatig mee bezig met de korf op it hiem en deed mee met het schoolkorfbaltoernooi in de regio. Maar hij was zelf lid van de voetbalvereniging. Dit vond hij op een gegeven moment minder leuk, vooral de voetbalcultuur die er was. Omdat mem en Thea korfballers waren sloot hij zich aan bij de vereniging, hij ging eerst trainen en vervolgens spelen bij de C’s, B’s en nu in de A’s waar hij ook aanvoerder is. Als aanvoerder is hij de regelaar van het team. Sietse kent de regels van het spelletje goed omdat hij ook scheidsrechter is. Dit vindt hij leuk om te doen, maar ook soms wat minder leuk wanneer spelers zeuren. Omdat hij zelf scheids is, kan hij zich als speler goed inleven wanneer hij zelf speelt, als speler weet je vaak niet hoe het is om scheids te zijn. Ook is Sietse trainer/coach van D2, een team met nieuwe kinderen die nog veel moeten en kunnen leren. Helaas verliezen ze hier door nog vaak maar toch is het een heel gezellig team. Sietse vindt het erg leuk om de spelertjes te zien groeien. Zelf is hij wel prestatiegericht, zou graag hogerop willen na eventueel eerst nog een jaar junioren. Op dit moment studeert hij HBO-bedrijfseconomie in Leeuwarden. Mocht hij op zichzelf gaan wonen staat de optie om bij een andere club te gaan korfballen open, maar korfbal zal zeker zijn sport blijven. Sietse is zeker gedreven in zijn sport, als speler maar ook als vrijwilliger, het meeste gedreven van de hele familie vindt men. Dat hij hierdoor het korfbal soms voor school stelt, dat vinden heit en mem niet altijd even leuk. Zwaantje is degene met het langste korfbalverleden van de familie. Als 12-jarige begon ze haar carrière bij Frigro in de aspiranten. Omdat daar destijds geen junioren waren, speelde ze op haar zeventiende in het eerste. Ook daar heeft ze al jeugd getraind, samen met een ervaren trainer, iets wat Zwaantje nog steeds een goed concept vindt. Ook heeft ze bij Frigro al de scheidsrechtersopleiding gedaan. Als 22-jarige ging ze in Dokkum op kamers wonen en werd uitgenodigd om bij De Granaet te komen spelen. Het was een jong team onder het bewind van Klaas Houtstra, Zwaantje vond het gemakkelijk om hier in te voegen. Tot de geboorte van Thea (1991) speelde ze in het eerste en daarna nog even in het tweede. Daarna kwam het zaalteam waar ze nu nog steeds in speelt. Haar ambitie is het nog lang vol te houden, tenminste zolang het nog een beetje goed lijkt. Zwaantje houd van korfbal omdat het een teamgebeuren is en vindt het heel leuk om met de jeugd om te gaan. 36


familie


De Korfbalfamilie (vervolg) Door Anna Sabina Wiersma De vrijwilligerstaken die Zwaantje heeft gedaan en doet zijn haast teveel om op te noemen. Ze heeft een aantal keer in het bestuur gezeten, veel ploegjes getraind en is scheidsrechter geweest. Nu is ze de penningmeester van de vereniging, begeleidt jeugdscheidsrechters en fluit ook nog zelf. Ook heeft ze een invaltaak als coach en traint ze haar eigen team. Als het even kan bezoekt ze alle wedstrijden van haar kinderen. Jan is begonnen met korfbal nadat hij een paar jaar met Zwaantje was getrouwd, hij korfbalde toen in het derde. Na een aantal jaren te zijn gestopt is hij 2 jaar geleden weer begonnen in het tweede zaalteam. Vroeger heeft hij tot ongeveer zijn 18 de gevoetbald maar surfen trok meer. Als het windkracht 6 was stond hij in het voetbalveld te popelen om te gaan surfen. Bij korfbal kon hij dit mooi combineren, winters in de zaal korfballen en zomers lekker surfen. Jan doet en deed nog vele andere sporten: schaken, schaatsen, skeeleren, wandelen en hardlopen. Hij is degene met de beste conditie van de familie en is op skeelers niet met de fiets bij te houden. Schaatsen heeft hem helaas deze winter een schouderblessure bezorgd waar hij nu nog wel last van heeft. Zijn vrijwilligerstaken zijn vooral praktisch en technisch van aard. Als er een “project” is, denkt Jan graag mee. Zo plaatste hij samen met Michel de Jong (en natuurlijk andere vrijwilligers) de lichtmasten op het oude veld. Verder helpt hij nog bij het oud papier. Hij vindt het belangrijk dat de taken aardig verdeeld zijn onder de vrijwilligers en dat men elkaar positief stimuleert. Thea is met haar 20 jaar de oudste dochter van het gezin. Zij deed eerst aan gymnastiek in het dorp maar toen er geen gymjuf meer was ging ze meer naar de korfbalclub. Een aantal jaren kreeg ze training van Thea van der Meulen en later ook van mem. Ze is zelfs wel een keer boos geworden als haar medespelers een opmerking plaatsten over de training van mem. Ook werden ze in die tijd drie keer kampioen. In de B’s kwam er meer concurrentie en werd er geselecteerd, Thea kwam toen in de B1 en ging later door naar de A1. In de senioren begon ze in het eerste maar dit bleek niet te combineren met haar studie geneeskunde, ze maakte toen de rest van het seizoen af in het vierde. Nu traint ze 1 x in de week in Dokkum en 1x bij de Parabool in Groningen en speelt in het tweede. Thea is wel aan de vereniging gebonden en wil graag bij De Granaet blijven. Maar als dit niet meer te combineren is met haar studie wil ze in ieder geval blijven korfballen. In het verleden is ze trainer geweest van E1 en nog steeds is ze jeugdwedstrijdleidster.

38


De Korfbalfamilie (vervolg) Door Anna Sabina Wiersma Thea vindt dat je in het spel veel doet met inzicht, met goed inzicht kom je verder in het spel zonder dat je bijvoorbeeld extreem snel hoeft te zijn. Haar ambities zijn afhankelijk van haar studie en haar tijd en bovendien bevalt het haar goed in het tweede. Dat er ook nog andere leuke kanten aan korfbal zijn (lees liefdes) zullen we hier verder niet op in gaan……. Ook Else (15) begon met gymnastiek in het dorp, ook deed ze aan turnen en (net als haar zus overigens) aan streetdance. In de eerste klas ging van de middelbare school ging ze korfballen en dit doet ze nu zo’n 4 jaar. Ook zij had daarvoor natuurlijk al veel in de tuin gekorfbald. Met meer vriendinnen in het eigen dorp is het toch een stap naar een nieuw team, maar dit ging allemaal heel gemakkelijk. Nu zit ze in de B1 en dat is een sportief en gezellig team. Voorlopig blijft Else nog wel korfballen. Ook binnen haar klas op school worden 3 verenigingen vertegenwoordigd wat natuurlijk ook erg leuk is. Else helpt soms bij de E1 en zit verder in het jeugdbestuur, dit bestuur vergadert 1 x per maand op dinsdag en organiseert leuke dingen als een tientoernooi en het bezoeken van een wedstrijd van NIC. Vooral in de weekenden wordt er heel veel over korfbal gepraat bij de familie Van der Veen. Zoveel dat Jan er zelfs soms wel een beetje zat van is, want als er zoveel gespeeld, gefloten en gecoacht wordt is er ook heel veel om over te praten. Maar o wee als heit vergeet om naar de uitslag van een wedstrijd te vragen, dan kan hij van de kinderen zeker wel een opmerking verwachten! Ze willen het publiek meegegeven om zo door te gaan met het steunen van de teams, het enthousiasme van een ieder zorgt voor eenheid binnen de club en motiveert de teams in het veld. Het was wat mij betreft een erg leuke avond en laat ik dit stukje beëindigen met een belangrijke boodschap/advies van Else aan de TC om de huidige B1 met goede trainers bij elkaar te laten blijven zodat er meer kans is op een goede ontwikkeling. Dan zijn zij misschien wel het eerste van de toekomst!

39


Een gezellig familiehotel dat sinds 1914 gevestigd is aan de Dokkumer Ee. Wij bieden u een degelijk driesterren hotel, een goede hollandse keuken en een gezellige, gemoedelijke sfeer. Ook voor familiefeestjes, vergaderingen en arrangementen bent u bij ons op het goede adres.

Woudweg 1 - 9101VH Dokkum - Tel: 0519 - 292380

www.hotelvandermeer.nl


Bordsponsors Electroworld Talsma Dokkum Autobedrijf T.C. Stellema Dokkum Bijlstra Installaties Dokkum Tweewielercentrum Tom Meindertsma Dokkum Haisma Tweewielers Dokkum Accountant van Wieren en Vellinga Dokkum Drukkerij Douma Dokkum Keukencentrum Wouter v/d Heide Dokkum Schildersbedrijf Loonstra Dokkum Beddenspeciaalzaak Meulen en Baarsma Dokkum Klaarreclame Dokkum Belastingadviseur van der Schaaf Dokkum Hellinga Soepboer assurantien Dokkum Hovenier Svensk Gardning Dokkum IJzerhandel Raadsma Dokkum Architect Akkermans Dokkum Keurslager Bauke Talsma Dokkum Kapper Bloemhof Dokkum Taxibedrijf Waaksma Dokkum Rabobank Noordoost Friesland Dokkum Spar Boonstra Dokkum Schoonmaakbedrijf P. Hiemstra Dokkum Bloemisterij Hogedijken Dokkum

42


De wedstrijd van..... Door Erik Lei Na de uit, maar toch ook thuiswedstrijd van vorige week van het tweede volgen we vandaag Jente Jager in de wedstrijd tegen ROG 6 in Groningen. In de zaal werd er door het tweede gespeeld tegen een hoger team van ROG, en daar was van gewonnen. Verwachtingen waren dus dat de twee punten mee terug gingen naar Dokkum. De voorbereiding van Jente van vandaag bestaat uit uitslapen gevolgd door een toeristische route door het pittoreske Dokkum om enkele spelers op te halen. Eenmaal onderweg naar het tweede adresje op de route rijdt er zowaar een andere “spelersauto” van het tweede voor Jente. De voorbereiding van Jente is schijnbaar niet heel erg uniek. Na aankomst bij het Trefpunt blijkt iedereen op tijd te zijn, waardoor het kwartiertje eerder weg want “iedereen is toch altijd te laat” toch niet nodig blijkt. Eenmaal onderweg in de auto wordt ROG even besproken. Welke spelers kennen we ook alweer? Jente weet er in ieder geval één op te noemen: de heer met het iets te warm gewassen shirtje. Daar wil hij liever niet tegen spelen. Dat je dit natuurlijk nooit moet zeggen van te voren zal later blijken. Na een warming-up start Jente samen met zijn vakgenoten in het verdedigingsvak. De Granaet begint goed aan de wedstrijd en weet al snel een voorsprong van 0-2 op het bord te zetten. De vakken wisselen van functie en de verwachting is dat de voorsprong verder uitgebouwd zal worden. Op de velden van ROG staat een harde wind waar o.a. ook Jente last van heeft. Waar normaal vaak van afstand geschoten kan worden is dit vandaag bijna onmogelijk. Onder de korf heeft Jente het vandaag niet makkelijk. Zijn heer kan ondanks zijn postuur erg goed afvangen en Jente vraagt zich dan ook vaak af hoe het kan dat de bal niet bij hem in de handen is beland. Waar iedereen denkt dat de ruststand 0-2 zal blijven weet het aanvalsvak toch te scoren en wordt er gerust met een stand van 0-3 in het voordeel van De Granaet. Na de pauze blijkt het afmaken van de kansen toch beter te gaan waardoor de Granaet al snel uitloopt naar een 0-8 voorsprong. Jente weet het gat van de korf steeds net niet te vinden. Afstandschoten vallen net verkeerd en zelf de kleine kansen blijven op de korf liggen en waaien er dan vanaf. Nadat de Granaet de stand op 0-9 heeft gebracht heeft de tegenstander van Jente het inmiddels opgegeven, ROG brengt een verse kracht binnen de lijnen. Waar het Jente en de rest van de Granaet de hele wedstrijd niet is gelukt om van afstand, tegen de nog steeds erg harde wind in, te scoren lukt het de nieuwe tegenstander van Jente wel. Hierbij is de hoop om de 0 te houden helaas vervlogen. Over het algemeen was de wedstrijd niet erg aantrekkelijk voor het publiek en was het dan ook steeds erg stil op en rondom het veld. 43


De wedstrijd van Jente Jager Door Erik Lei De stilte op het veld is eigenlijk maar één keer verbroken, uitgerekend door Jente. Na een pass van Jente op de inkomende Teda denkt Jente weer een doelpunt aan het totaal te kunnen voegen. Niets is minder waar, de tegenstander van Jente springt voor Teda en de kans gaat verloren. Wanneer Jente de bal wil oppakken voor de in zijn ogen logische strafworp blijkt dat de scheids niet op zijn fluitje heeft geblazen. Even is de stilte op het veld in Groningen verdwenen en is een verontwaardigde Jente erg goed hoorbaar. Helaas volgt er alsnog geen fluitje en dus ook geen strafworp. Uiteindelijk weet de Granaet nog één keer de korf te vinden en is de eindstand van deze wedstrijd 1-10 in het voordeel van de gasten uit Dokkum. Jente was vandaag ongelukkig in de afwerking en moest helaas één tegentreffer incasseren. Ondanks dat kan Jente wel tevreden zijn met de uitslag, en wordt er met een goed gevoel toegewerkt naar de wedstrijd van volgende week tegen TFS. Al met al vond Jente zelf het een erg saaie en winderige wedstrijd. Met name voor het publiek was het geen leuke wedstrijd om te kijken. “Het was jammer dat er weinig acties werden afgerond in ons vak waardoor we niet konden uitlopen. Hierdoor moest het andere vak ongeveer de hele helft verdedigen,” aldus Jente. Op de vraag hoe hij zelf de wedstrijd beleefde antwoordde Jente: “Wanneer je het enige doelpunt doorlaat is dat natuurlijk niet echt leuk. Verder was het vooral erg vroeg en koud..”

44


Chinees indisch restaurant

KOTA RADJA Gr. Breedstraat 10 Dokkum

0519 294141 Openingstijden Maandag Dinsdag t/m zondag Feestdagen

16.00 tot 22.00 11.30 tot 22.00 11.30 tot 22.00

Bezorging vanaf 17.00 tot 19.30 uur


Het jeugdbestuur Ik ben Daniël Hoogeboom, ik ben 17 jaar en woon in Dokkum. Dit jaar doe ik eindexamen aan het Dockinga College Havo. Ik speel al sinds september 2004 korfbal bij KV De Granaet in Dokkum. Momenteel speel ik met heel veel plezier in de A1. Ik ben bij de vereniging gekomen, doordat ik op de basisschool meegedaan heb aan het schoolkorfbaltoernooi. Dit vond ik erg leuk en daarom ben ik gaan korfballen. Korfbal is een sport voor iedereen, jong, oud, klein en groot. Alles draait bij korfbal om het team en de vereniging. Daarom vind ik het belangrijk dat ik goed met iedereen op kan schieten binnen mijn eigen team, maar ook binnen de vereniging. Ik speel momenteel in een heel leuk en gezellig team, dus dat zit bij mij wel goed! Naast trainen en wedstrijden spelen, zit ik ook nog in het jeugdbestuur. Ik ben voorzitter van dit bestuur. Ik zit in het jeugdbestuur, zodat we met z’n allen leuke activiteiten kunnen plannen voor de jeugdteams. Dit is belangrijk, zodat er ook gewerkt kan worden aan de teambuilding binnen een team en het is natuurlijk ook gewoon leuk! Nou, nu weten jullie wel weer genoeg over mij. Niet genoeg? Misschien treffen we elkaar op het korfbalveld. Je mag alles vragen, nouja alles … Groeten Daniël Hoogeboom Hallo, mijn naam is Levi Kuipers en ik zit al 6 jaar op korfbal. Momenteel speel ik in A1 en helaas kunnen we niet meer kampioen worden, vorig seizoen zijn we dat wel geworden. Korfbal is de leukste sport die er is en naast korfbal heb ik ook nog een hobby en dan is gamen op mijn Xbox 360! De reden dat ik in het jeugdbestuur zit is dat we leuke activitieten organiseren en het telt mee voor mijn maatschappelijke stage.

46


Hallo, Ik ben Janet Leegstra en ik ben veertien jaar. Ik zit in klas 3 vwo op het Dockinga College. Ik speel nu 6 jaar korfbal en ik zit op dit moment in het leukste team van de Granaet, de B1. Onze trainers zijn Rixt en Gosse Pier. Naast korfbal speel ik nu ook nog waterpolo. Samen met Else heb ik een paar maanden geleden besloten om in het jeugdbestuur gegaan, zodat wij konden helpen activiteiten voor de jeugd te organiseren. En sinds een tijdje coach en train ik samen met Marjanne de D1. Groetjes, Janet. Mijn naam is Else van der Veen en ik ben vijftien jaar. Ik zit in klas vier van het VWO op Dockinga College in Dokkum. Ik zit nu ook vier jaar op korfbal, op dit moment in het leukste team van De Granaet, namelijk de B1. Gosse Pier en Rixt zijn onze trainers, vandaar dat wij ook het beste team van De Granaet zijn. Ik ben samen met Janet in het jeugdbestuur gegaan, omdat het ons wel leuk leek om activiteiten voor ons zelf en jongere teams te organiseren. Ook train en coach ik samen Hester de E1. Hier ben ik ook via het jeugdbestuur mee begonnen. Mijn naam is Edwin Talsma. Ik zit in de B2 en ik ben in het bestuur gegaan omdat het me leuk leek. Ik zit sinds 2006 op korfbal en ik vind naast korfbal ook zwemmen, snorkelen en bergen in Spanje beklimmen erg leuk.

Dit is Alex de Vries (links), het is hem helaas niet gelukt om een stukje voor u te schrijven. Alex is de notulist van het jeugdbestuur. Alex is speler in de B2. Ook Jelle Wiersma (rechts) is lid van het jeugdbestuur, ook hij heeft niet de tijd gevonden om een stuk je voor u te schrijven. Jelle is speler in de B1.

4


Samen presteren, beleven en uitstralen Door de Beleidscommissie Er beweegt iets bij De Granaet. Sommige leden hebben dat al gemerkt en zijn enthousiast geworden. We nemen graag iedereen mee in onze plannen voor de komende tijd. Iets presteren als vereniging doe je natuurlijk samen. Tijdens de ledenvergadering zijn we al samen bezig geweest en ook op de speciale commissieavond is met elkaar gekeken hoe we het gepresenteerde beleid kunnen bereiken. Als beleidscommissie willen we onze opdracht op interactieve wijze beleven om zo het beleid voor de komende 5 jaar vorm te geven. Het motto wat we willen gaan uitdragen: samen presteren, beleven en uitstralen! Tijdens de verschillende sessies is duidelijk geworden dat de nieuwe missie en visie van De Granaet door alle leden gedragen wordt: Missie Wie zijn we, wat doen we? Wij zijn korfbalvereniging De Granaet. Een korfbalvereniging die bestaat uit vele vrijwilligers, waarin jeugdparticipatie een grote rol speelt, waar zowel prestatiegericht als recreatief gekorfbald kan worden. Een korfbalvereniging die al enige professionaliteit uitstraalt. Een korfbalvereniging waar de sport, maar ook de gezelligheid centraal staat. Visie Wat willen we zijn, waar willen we heen? Korfbalvereniging De Granaet: de grootste en meest bloeiende (korfbal)vereniging in de regio Noordoost Fryslân die gaat voor de hoogst haalbare sportieve prestaties. Een vereniging die een professionele accommodatie ter beschikking heeft. Een club die gedragen wordt door vele vrijwilligers ( jong en oud) en waar saamhorigheid een begrip is. De Granaet is een vereniging die bij iedereen bekend is om/door haar professionaliteit en gedrevenheid. Veranderen en in actie! Om de visie de komende 5 jaar goed uit te kunnen voeren, is iedereen nodig. Er zijn al goede ideeën genoemd tijdens de verschillende sessies. Om het nieuwe beleid uit te voeren wordt de structuur van de vereniging enigszins omgevormd . Deze krijgt in ieder geval nieuwe namen en wel in werkwoordvorm: We gaan van start met een sector presteren, beleven en uitstralen. Maar dat is nog lang niet alles. We gaan met de verschillende commissies om tafel om actieplannen op te stellen. In die plannen wordt precies uitgelegd wat we precies willen bereiken (bijvoorbeeld 250 leden in 2015 of tweede klasse spelen in 2015). Zit je niet in een van de commissies, maar heb je wel ideeën? Je kunt ze altijd kwijt: pr@kvdegranaet.nl De beleidscommissie Hans Westra Eele Jan Sibma Anita Hanemaaijer Hilma Houtstra Wytse Pyt de Jager 48


De Granaet

Voor de pupillen E1 tot en met E3 van De Granaet was zaterdagavond 26 maart een reuze leuke avond! Ze waren namelijk uitgenodigd om tijdens de wedstrijd NIC - PKC in Groningen op te komen lopen met de spelers van PKC. Dat lieten ze zich geen tweede keer zeggen! Samen met ouders, begeleiders en overige supporters van De Granaet waren ze dan ook aanwezig. Na het oplopen kregen de supporters een uiterst spannende wedstrijd te zien, met uiteindelijk een gelijke stand: 26 - 26. Na de wedstrijd kregen de spelers van NIC niet direct de gelegenheid om onder de douche te stappen. De fanatieke Granaetpupillen vlogen namelijk op ze af om hun kaart met handtekeningen vol te kunnen maken. Pas toen die allemaal vol waren, mochten de Niccers onder de douche. Na de zeer geslaagde avond keerden de ouders, supporters weer richting Dokkum. Ook de pupillen keerden mee terug, al waren sommige van hen al in dromenland.......


in het nieuws!

De Korfbalstars hebben een trainersclinic aan korfballers van DTL uit Hantum en De Granaet uit Dokkum gegeven. Topkorfballers Andre Kuipers en Tim Bakker waren daarvoor speciaal naar sporthal de Ynset in Holwerd toegekomen. De beide heren komen op dit moment in de Korfbal League uit voor Koog Zaandijk. Korfbalstars is in 2010 opgericht door topkorfballers Tim Bakker en André Kuipers, met als doel het korfbalniveau van spelers en clubs te verhogen. Dankzij hun jarenlange ervaringen in de wereldtop van het korfbal zijn zij dé experts in het opleiden van talent. Er waren trainers en spelers aanwezig van de twee korfbalclubs DTL uit Hantum en De Granaet uit Dokkum. Verschillende thema’s werden behandeld zoals het creëren van kansen in alle functies. De verschillende technieken en het waarnemen liepen als rode draad door de 2-uur durende clinic. De korfbalstars lieten zien hoe je door slim en effectief te trainen betere resultaten zult behalen. Alle deelnemers vonden de avond een groot succes.


Granaet 1 kam

w

De Granaet 1 won de beslissingswedstrijd tegen Spannum met 15-14 en is kampioen in de vierde klasse geworden! Hierdoor promoveert De Granaet naar de derde klasse. Het publiek liet De Granaet vanzelfsprekend niet in de steek. Nog voor de wedstrijd was begonnen had het publiek al voor een fantastische sfeer in de Camminghahal in Leeuwarden gezorgd. De Granaet mocht na het tossen aan de wedstrijd beginnen. Jabic de Jager maakte na een 0-1 achterstand de gelijkmaker en Hester Bosch wist door het maken van twee strafworpen de stand in het voordeel van De Granaet te trekken. De Spannumers waren het niet altijd eens met de beslissingen van de scheidsrechter en dit resulteerde in de eerste helft in een terechte eerste gele kaart voor Spannum. De Granaet stond na doelpunten van o.a. Jabic de Jager en Gerben de Vries op een 8-3 voorsprong, maar zakte wat in. Spannum maakte hier gretig gebruik van en kwam terug tot 8-7. Na de rust scoorde Spannum direct de gelijkmaker. Anita Hanemaaijer tekende met een afstandschot voor de 9-8 en de stand ging daarna gelijk op. Spannum en De Granaet namen om de beurt de leiding. Ook in de tweede helft bleven de Spannumers protesteren wat een tweede gele kaart voor de ploeg opleverde. Een fraaie doorloopbal van Hester Bosch was de gelijkmaker. In de laatste minuut maakte Jabic de Jager via een afstandschot het winnende doelpunt. Het Dokkumer publiek ging door het dolle heen toen het laatste fluitsignaal klonk en dat feest ging door tot in de late uurtjes!


mpioen!

waar is dat feestje?

Daar is dat feestje!


Team van de week Baukje Wobbema Uitslag strafworpcompetitie teams van de week Het werd op het eind nog heel spannend in deze competitie. De pupillen E4 waren als laatste aan de beurt en wisten er maar liefst 14 doelpunten te maken in de drie minuten tijd die ze kregen. Ze hadden hierna ook meteen in de gaten dat dit net niet genoeg was voor de overwinning. Dus de pupillen D1 zijn bovenaan blijven staan en hebben uiteindelijk gewonnen! Het team heeft voor hun prestatie inmiddels een cadeautje ontvangen. Hieronder nog even een overzicht van de scores: Team Aantal doelpunten Pupillen D1 15 Pupillen E4 14 Pupillen D2 12 Pupil E1 10 Pupillen E3 6 Hierbij wil ik nog even alle kinderen bedanken voor hun inzet en Joke en de trainers van de teams bedanken voor het begeleiden! Groeten Baukje Wobbema

54


47


Acties

De Granaetsjaal past ons allemaal!

U heeft ze vast wel eens gezien! Reservespelers, trainers of supporters langs de lijn met zo’n mooie geelblauwe sjaal om hun nek. Deze mooie Granaetsjaal is lekker warm en ook voor het nieuwe seizoen een aanrader! U kunt deze sjaal aanschaffen voor maar € 11,- !! Neem contact op met Zwaantje v/d Veen of kijk op de website voor meer informatie! Want zeg nu zelf, iedereen wil toch zo’n mooie sjaal hebben!

Lekkere appeltaart! Voor verjaardag of feestje

Groot voor: €8,Klein voor: €5,De winst is voor K.V. de Granaet! Te bestellen bij: Annie de Jong Jasmijn 23 0519-294062

Lege inktpatronen?

Lege inktpatronen en toners? Lever ze in bij de club. Dit levert ons namelijk weer een financiële bijdrage op! Daarnaast spaar je het milieu ook nog eens door de inktpatronen in te leveren. Ook oude mobiele telefoons zijn welkom! Je kunt ze inleveren in de doos in ‘t Trefpunt!

57


Strobossersteeg 1 9101 NB Dokkum Tel: 0519-221076

De specialist voor uw: - hond - kat - knaagdier - vissen - vogels - waterschildpadden

www.petsplace.nl

Werkman

DROGISTERIJ - REFORM - HOMEOPATHIE

Gespecialiseerd in: gezonde voeding, homeopathie, vitaminen, natuurlijke huidverzorging, geneeskrachtige kruiden en specerijen.

Daar vind je natuurlijk alles! Kleine Breedstraat 3 Tel. 0519 - 292497

9101 LB Dokkum Fax: 0519-220558


Nieuwe leden

Kristina de Haan 01-08-2005 Kwikstaart 6 9101 GT Dokkum Lieke van Oosten Hannie Zijlstra 11-02-2006 27-12-1983 Papiermune 20 De Berken 10 9102 EN Dokkum 9103 RM Dokkum

Gezocht: Kantinemedewerkers Wat moet je doen? Je staat minimaal 1 x per seizoen achter de bar in de kantine. Wat heb je nodig? Een cursus Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (duurt ongeveer een uur).

Coördinator kantinemedewerkers Wat moet je doen? • Je maakt per seizoen een schema met daarop de inroostering van de kantinemedewerkers. • Zo nodig werf je nieuwe kantinemedewerkers • Je zit in de kantinecommissie (vergadering: 1 x per jaar) Neem contact op met de kantinecommissie (Hans Westra, Gerda Kuiken, Henk Jan Streekstra of Thea Sibma). 59


Wij feliciteren.. In mei

1. Jildou Bijlstra 3. Hans Westra 3. Ilse Dotinga 4. Thomas de Vries 4. Emmy Wijmans 7. Thea van der Veen 8. Auke Nicolai 8. Rik Posthumus 10. Marrit Venema 14. Sigrid de Boer 15. Marit Nicolai 17. Anita Hanemaaijer 19. Tinie Ronner 19. Thomas Nutma 21. Mirthe Nicolai 25. Cees Mulder 26. Christiaan Postumus 29. Renze de Jager

In juni

2. Martine Vlasma 3. Eva Teitsma 5. Rennie Steenstra 7. Catrien van Dellen 7. Jopie Zeilinga 9. Melissa Dijkstra 12. Nadine Kloosterman 13. Elena van der Heide 15. Sietse van der Veen 16. Wieberen Cuperus 16. Foppo Feenstra 17. Rienk Sibma 19. Marijke van der Bijl 19. Hester Bosch 19. Anne Ruth Vlasma 19. Merel de Vries 21. Heleen Minnema 22. Jan Keuning 22. Riemke Laan 22. Marisa Riemersma 22. Danielle Riemersma 24. Janet Leegstra 27. Annie de Jong 29. Rosalie Posthumus 30. Oane Talsma

Wij feliciteren Johanna Koree & Wybren Wendelaar Bonga

met hun huwelijk!

60


Nog geen website?

Communicatieadvies

Bent u met uw bedrijf nog steeds niet te vinden op internet? Een groot deel van de zoektochten naar een bedrijf start op internet. Zorg dat ook uw bedrijf gevonden wordt!

Begrijpen uw klanten niet wat u verkoopt? Wilt u iemand die met een frisse blik naar uw bedrijf kijkt? Dan bent u ook aan het goede adres.

Wij ontwikkelen websites die werken. Wilt u een webwinkel? Dan zorgen wij dat uw bezoekers bij u bestellen. Bent u een dienstverlener? Dan zorgen wij dat bezoekers offertes aanvragen. Bel gerust!

Wij adviseren over communicatie, social media, marketing, mediaplanning, en nog veel meer!

0614569332

info@wpdejager.nl

@wytsepyt

www.wpdejager.nl


Profile for Pers- en communicatiebureau W.P. de Jager

Granaetappel 5 - seizoen 36  

Granaetappel 5 - seizoen 36

Granaetappel 5 - seizoen 36  

Granaetappel 5 - seizoen 36

Profile for wytsepyt
Advertisement