Page 1

36e jaargang, nr. 1

september 2011

Opgericht 7 augustus 1972

Granaetappel

Clubblad van Korfbalvereniging de Granaet In deze editie... De korfbalfamilie

Opvallend

De wedstrijd van...

Pagina 38

Pagina 42

Pagina 45

www.kvdegranaet.nl


In deze Granaetappel De redactie schrijft 2 Nieuwe rubriek 36 Van het bestuur 4 Prikbord 37 Rondje langs de velden 8 De korfbalfamilie 38 Het het nu gaat met... 13 Opvallend 42 Een prachtig concours 14 De wedstrijd van 45 Sport en psychologie 17 Maatschappelijke stage 50 Nostalgie door BS 20 Acties 53 De Stelling 24 Nieuwe leden 55 The Nomads... 29 Wij feliciteren.... 56 Korfbalvereniging 40 jaar 34 Redactie Anita Hanemaaijer Wytse Pyt de Jager Anna Sabina Wiersma

Kopij voor het volgende clubblad graag voor 30 oktober aanleveren op ons e-mailadres: granaetappel@kvdegranaet.nl Het bestuur

Voorzitter: Secretaris:

Hans Westra Elzenlaan 79 Dokkum

Tel: 0519 - 297863 hdwes@hetnet.nl

Annie de Jager Meidoorn 5 Dokkum

Tel: 0652406442 anniedejager2@hotmail.com

Penningmeester*:

Zwaantje van der Veen Tel: 0511-422600 Dokkumerlaan 10 Wouterswoude jenz@knid.nl

Sector Anita Hanemaaijer FinanciĂŤn&Beheer: Van Aitsemastraat 37 Dokkum Sector Techniek:

Klaas Houtstra Tjeardaweg 5 Rinsumageest

Sector Ondersteuning:

Trynke Keuning Koornmarkt 9 Dokkum

Tel: 0622948846 anita@kvdegranaet.nl Tel: 0511421692 km.houtstra@hetnet.nl Tel: 0519220038 trynke@kvdegranaet.nl

* De penningmeester heeft geen zitting in het bestuur, maar beheert wel de financiĂŤn.

1


De redactie schrijft Door Anita Hanemaaijer

Het nieuwe seizoen 2011/2012 is weer begonnen! Na een lange, helaas regenachtige, zomervakantie hebben de meeste teams alweer een wedstrijd gespeeld. Eind augustus hebben wij als redactie weer de eerste vergadering gehad. Hoewel we een aantal leuke nieuwe rubrieken bedachten, hadden we een beetje een inspiratiedip. We waren het er alle drie over eens: we hebben meer kopij nodig. Afgelopen seizoen moesten we door gebrek aan kopij vaak zelf op het allerlaatste moment nog stukken schrijven. En dan moet je ook nog bedenken waarover je gaat schrijven! Kortom, we vonden dat er wat moest gebeuren. Deze avond ontstond het idee om met vaste verslaggevers te gaan werken, zodat wij zeker zijn van kopij, en jullie ook eens stukken van anderen kunnen lezen. Donderdagavond 8 september was het zover, een heuse redactieavond (aangekondigd op site en in nieuwsbrief) voor een ieder die zin had om zo nu en dan een stuk te schrijven. De opkomst deze avond was goed te vergelijken met de kopij van afgelopen seizoen: weinig. Drie betrokken korfballers, allen uit dezelfde familie, kwamen gelukkig wel! Samen met Trynke, Erik en Jurjen hebben we deze avond leuke ideeën opgedaan en nieuwe rubrieken bedacht! Het was een vruchtbare vergadering. Ik ben dan ook trots dat ik via deze weg jullie deze eerste Granaetappel van seizoen 2011/2012 mag presenteren. Een nieuw seizoen met nieuwe rubrieken zoals ‘De korfbalfamilie’, ‘De stelling’ (terug van weggeweest) en ‘De wedstrijd van…’ (van onze nieuwe verslaggever Erik Lei). Maar ook een aantal oude rubrieken blijven: ‘Rondje langs de velden’ (van Klaas Houtstra) en ‘De visie van de fysio’ (van Jente Jager). Deze laatste rubriek wordt afgewisseld met een nieuwe rubriek. We hebben niet alleen een fysiotherapeut in de vereniging, maar ook een bijna afgestudeerde psycholoog. Jaap van den Berg laat ons kennismaken met psychologie en sport. Ook willen we de jongere spelers wat meer naar voren laten komen in de Granaetappel. Dit gebeurt vanaf editie 2, een aankondiging hiervan vinden jullie op pagina 36. En tja… Dan ga je dingen organiseren om meer kopij te krijgen, stroomt de kopij ineens (vanzelf) binnen! Voor deze editie hebben we meer kopij dan ooit mogen ontvangen. Ingezonden stukken van Rienk Sibma, Oane Talsma, Otto Buwalda, Trynke Keuning en de mysterieuze BS… Maar we zijn er blij mee! En dankzij deze vele vrijwilligers ligt er nu voor jullie een extra dikke Granaetappel. Veel leesplezier toegewenst! 2


Van het bestuur Door Hans Westra

Vakantievieren is leuk, maar weer met de korfbalsport bezig zijn is veel leuker. Wat dat betreft maar goed dat het nieuwe seizoen al weer een tijdje los is. Tijdens de seizoenvoorbereidingen van de selectie is er op 27 augustus jl. een internationaal toernooi geweest bij De Granaet. Oud-lid Sytze Bijker kwam vanuit Engeland over naar Dokkum en nam een team van de Nomads uit Londen mee. Het team bleef gelijk het hele weekend en bivakkeerde in verband met de weersomstandigheden in de bestuurskamer van ‘t Trefpunt. De Nomads lieten zich voor het toernooi niet in de kaart kijken en bedankten vriendelijk voor de uitnodiging om op vrijdagavond mee te trainen. De selectie was aan het trainen, gade geslagen door de Nomads vanuit de kantine. Naast de Nomads en 3 Granaetteams deden er de zaterdags ook nog 2 teams van Invicta mee. Links en rechts waren nog wat schoenen met noppen geregeld voor de Nomads, het bleek dat in Engeland alleen in de zaal wordt gespeeld. Regen en onweer dreigden nog even roet in het eten te gooien. Gelukkig konden de wedstrijden na een regenpauze hervat worden, waarna vervolgens de BBQ werd ontstoken. Een prima start met leuke kennismakingen, waarbij zelfs en passant met vallen en opstaan een Engelsman fietsles kreeg. Ondanks de goede voorbereiding wil het met het verjongde 1e team nog niet zo lukken. De tot nog toe 3 gespeelde wedstrijden gingen allemaal verloren, er wordt nog te weinig gescoord. Wat in het vat zit verzuurt niet, zullen we maar zeggen. Het tweede team doet het met 2 gewonnen uit 3 beduidend beter. De selectie wordt op dit moment niet getraind door Cees Mulder. Cees heeft aangegeven het even rustig aan te willen doen. Zoals bij de meeste bekend zal zijn is zijn vrouw Gryt ernstig ziek. Wij wensen hem en zijn gezin veel sterke toe. De TC heeft Watze Mays weten te strikken om als interim trainer het werk van Cees over te nemen. Watze is als DTL’er een oud bekende van De Granaet. Prachtig dat Watze ons wil helpen, bij deze veel succes gewenst. Een ander punt wat speelt is het beleidsplan van De Granaet, dit plan loopt per einde van dit seizoen af. Er is een werkgroep samengesteld waarin Hilma, Eele Jan, Wytse Pyt, Anita H en ondergetekende zitting hebben. Deze werkgroep komt voor einde seizoen met een voorstel naar de algemene ledenvergadering met beleidsplan voor de volgende 4 jaar. Om een goed beeld te krijgen zullen intern en extern een aantal onderzoeken worden gedaan. Dit zal o.a. ook gebeuren op de najaar algemene ledenvergadering, waar we met 4


Van het bestuur (vervolg) Door Hans Westra

zijn allen op interactieve wijze ons beleid en visie gaan doorlichten. Vanuit deze werkgroep wordt ook deelgenomen aan het bondstraject ‘Besturen met een Visie’. De 1e meeting hiervan is op 1 november, waarbij samen met delegaties van CSL, DFD, Pallas’08 en SIOS onder begeleiding van de bond het opstellen van verenigingsbeleid wordt besproken. Een mooi platform om ideeën uit te wisselen en op te doen. Het is rustig inzake wel/geen nieuwe sporthal in het Tolhuispark. In juni heeft het college voorgesteld middelen te reserveren voor verschillende onvermijdbare investeringen, waaronder verplaatsing van sportaccommodaties naar het Tolhuispark. Op dit moment echter nog onduidelijk wat er gaat gebeuren, en waar er mogelijk kansen en/of bedreigingen zijn voor onze vereniging. We houden de vinger aan de pols. Vanaf deze plaats een ieder een goed seizoen gewenst, we gaan er met z’n allen weer een mooi jaar van maken. Noot van de redactie: bij het ter perse gaan van deze Granaetappel werd net bekend gemaakt dat Gryt overleden is. Wij wensen Cees en familie veel sterkte toe!

7


Rondje langs de velden Door: Klaas Houtstra

De Granaet 1 komt dit seizoen met een verjongd team binnen de lijnen. De hoofdmacht is gemiddeld 21 jaar, waarbij Sjouke Sijtsma (29) de titel toekomt van ‘good-old….’ In verband met de ernstige ziekte van Gryt heeft Cees Mulder besloten voorlopig een stapje terug te doen. Hier hebben wij als club natuurlijk alle begrip voor en we wensen Cees en Gryt en hun naasten veel sterkte in deze hele moeilijke tijd. Gelukkig hebben we Watze Mays uit Ginnum bereid gevonden de taken van Cees in ieder geval tot de zaalcompetitie over te nemen. De hoofdmacht is ingedeeld bij gerenommeerde en bekende tegenstanders, waarbij Lemmer, Harich, Spannum en Sparta (Z) voor de titel zullen gaan. Flamingo’s hoopt met anti-korfbal (extreem achterverdedigen) eveneens hoog te eindigen. De Granaet zal met name punten moeten ‘pakken’ van WWC en Westergo. De doelstelling is naar beneden bijgesteld en bij handhaving in de derde klas is het doel voor dit jonge team gerealiseerd. Het tweede heeft ook een verjonging ondergaan en met een gemiddelde leeftijd van eveneens 21 jaar nog volop ‘groeimogelijkheden’…. Het tweede had een goede start in de reserve vierde klas en won de eerste twee wedstrijden. Bij TFS 2 ging men echter lelijk onderuit en dat leverde een 8-4 nederlaag op. De doelstelling voor De Granaet 2 is duidelijk: kampioen worden. Harkema 3 lijkt de grootste concurrent. Het tweede moet iedere wedstrijd ‘voldoende scherpte houden in het schot’. De Granaet 3 maakt ook deel uit van de selectie, speelt eveneens in de reserve vierde klas en lijkt zwaarder ingedeeld dan het tweede. De doelstelling voor het derde luidt: meedoen voor de titel. ROG 5 en Pallas 3 zijn in ieder geval kwalitatief niet minder. Eén van deze drie teams zal er waarschijnlijk met de hoogste eer strijken…? Jabic de Jager is terug van niet weggeweest. Jabic moet n.l. om de week het weekend werken bij zijn nieuwe werkgever. Korfballen bij de KV Drachten was daarom (voorlopig?) geen optie meer. Voor Jabic erg jammer natuurlijk, maar voor het derde een versterking. Het vierde komt uit in de reserve zesde klas en zal met de besten mee kunnen doen. Lemmer 3 en de oudjes van DTS 5 zouden weleens de sterksten kunnen zijn. Dit seizoen speelt De Granaet, zowel op het veld als in de zaal, met een extra seniorenteam. Hopelijk kunnen we dit team iedere zaterdag ‘voldoende bemensen’. De A1 zal hierbij ‘een handje moeten helpen’… 8


Nieuwe keuken?

Modern, klassiek en duurzame keukens. Neem een kijkje in onze showroom!

Een keuken koop u bij de vakman! Wouter van der Heide Keukens Hendoweg 2 9101 PC DOKKUM T: 0519-220160 F: 0519-222761 E: wkeukens@xs4all.nl

Openingstijden: Maandag: 13:30 – 17:30 Di t/m do: 09:00 - 12:00 13:30 - 17:30 Vrijdag 09:00 - 12:00 13:30 - 21:00 Zaterdag 10:00 - 17:00

www.keukenbedrijf-woutervdheide.nl


Karwei Dokkum Zuiderschans 5 9101 PZ Dokkum T 0519-244730 Openingstijden: Ma. t/m vr.: 09.00-21.00 Zaterdag: 09.00-18.00


Rondje langs de velden (vervolg) Door Klaas Houtstra

De A1 heeft een flink aantal junioren zien vertrekken naar de senioren en ook Marijke van der Bijl, Ronald de Jager en Arjan Sibma zijn ‘versneld’ naar de selectie gegaan. De A1 komt uit in de derde klas en had een prima competitiestart door tweemaal met ruim verschil te winnen. Ik gok op de titel voor A1, waarbij Pallas A1 de grootste concurrent zal zijn en er ‘opgepast’ moet worden voor LDODK A3 en Drachten A3. We hebben dit seizoen geen A2 junioren. Vorig seizoen moesten we het stellen zonder B-aspiranten. Gelukkig kunnen we dit jaar weer twee teams op de been brengen. De B1, ingedeeld in de vierde klas, is eigenlijk per abuis te laag ingedeeld, maar verloor terecht met 7-2 van Pallas B1. Ik hou de B1 als kanshebber voor de titel, maar dan zal thuiswedstrijd tegen Pallas gewonnen moeten worden! De B2, uitkomend in de vijfde klas, treft ‘zware jongens’, maar een derde plaats moet realiseerbaar zijn…? De C1 bestaat volledig uit D-pupillen van het vorige seizoen en zal het niet gemakkelijk krijgen in de vijfde klas. Een gok op een plekje bij de eerste vijf. We hebben dit seizoen maar één C-team. Dit seizoen spelen we met twee achttallen D-pupillen. De D1 speelt in de tweede klas en is (opnieuw) kanshebber voor de titel. Zullen we zeggen: driemaal scheepsrecht? De …. en …. staat klaar! De D2 lijkt alleen winstkansen te hebben tegen Sparta (W) D2. Een derde plek is dan ook het hoogst haalbare en een prima prestatie! We hebben dit seizoen maar liefst vier viertallen E-pupillen. Voor pupillencoördinator Aly Cuperus een hele klus al deze teams qua training en begeleiding te bemensen. Ze is hierin, voor zover mij bekend, nagenoeg geslaagd, dus….’werkloze’ Granaetleden met trainingscapaciteiten, bijv. met ALO, je weet bij wie je moet zijn….! De E1 is, net als de overige drie E-teams, ingedeeld in de derde klas en doet het prima. Ik tip ze voor de titel. De E2 pup. doen het eveneens uitstekend en lijken ook af te stevenen op het kampioenschap. De E3 en de E4 hebben het iets zwaarder, maar ballen prima mee en een tweede plaats is natuurlijk ook een prima prestatie! De F1 pupillen treffen in Drachten F1 en Harkema F1 niet de gemakkelijkste tegenstanders. Tegen DTL F1 werd keurig met 3-0 gewonnen. Een derde plaats moet haalbaar zijn. Samenvattend: Ik verwacht promotie voor het tweede en/of het derde en de vlag kan eveneens uit voor de A1, de B1 (misschien half), de D1, de E1 en de E2. Noot van de redactie: bij het ter perse gaan van deze Granaetappel werd net bekend gemaakt dat Gryt overleden is. Wij wensen Cees en familie veel sterkte toe! 11


Hoe het nu gaat met Otto Buwalda Na een lang proces van revalidatie!!

Hierbij even een update van hoe het nu met me gaat. Er zijn veel mensen in mijn omgeving die denken dat het weer goed met me gaat, wat ook logisch is want je ziet niets aan me. Helaas is het niet zo, ik heb gelukkig wel goede momenten maar vaak ook mindere momenten. Het is nu ongeveer 16 maanden geleden (laatste weekend in mei 2010) dat ik op de vroege ochtend ben gevallen. Ik heb bij die val een schedelbasisfractuur en een hersenkneuzing opgelopen. Ik heb 3 weken in het ziekenhuis gelegen waarvan ik bijna helemaal niets meer weet. Heb toen een paar maanden rust gehad en ben weer begonnen met rustig aan een paar uur per dag te werken, dit ging oké tot ik een terugval in december had. Toen heb ik een groot aantal onderzoeken gehad waar eigenlijk niets is uitgekomen, behalve dat er een kleine hersenbeschadiging is. Hierdoor moet ik me aan een aantal regels houden en rekening houden met de drukte. Ik ben sneller vermoeid dan voorheen en kan minder aan m’n hoofd hebben, voel dan een bepaalde druk in mijn hoofd. Daarnaast moet ik er mee leren leven dat ik de lekkere geuren niet meer kan ruiken, want mijn reuk is weg. Dit heeft voordeel bij de mindere geuren. :-) Mijn vriendin Ingrid heeft veel te voorduren gehad. Ik was niet altijd de vrolijkste en de gezelligste. Heb (en nog steeds) veel steun gehad van haar. Ben haar hier erg dankbaar voor. Het is niet altijd gemakkelijk geweest voor haar. Sporten was volgens de revalidatie goed om weer op te pakken en dit heb ik vorig jaar augustus dan ook met plezier gedaan. Ik korfbal al 30 jaar en kan/wil niet zonder. Afgelopen seizoen ging het goed maar wel met wat ups en downs. Ik ga het nieuwe seizoen positief in. Heb een klein stapje terug gedaan naar senioren 3. Ik ben met m’n werk begonnen met rustig aan een uurtje te werken en dit op te bouwen. Ik heb een tijdje geprobeerd om 8 uur te werken maar dit was echt te veel. Heb een stap terug gedaan naar 6 uur per dag, dit moet ik een tijd volhouden en dan rustig opbouwen. Het kan volgens de geleerden nog wel een tijdje duren voordat ik weer de oude ben, in hoeverre ik de oude weer kan worden. Maar ik blijf positief en ga er vanuit dat het goed komt. Groetjes, Otto Buwalda 13


Een prachtig Concours Hippique Door Rienk Sibma

Dit prachtige concours werd niet begunstigd door mooi zomerweer. Het grootste deel van dit evenement vond plaats gedurende een miezerig regentje. Toch zaten de echte liefhebbers van dit paardenfestijn reeds ’s morgens om half negen op de verlaten tribune. Zij zijn er elk jaar en blijven tot en met het Fries volkslied als besluit van het concours. Maar dit zijn dan ook de echte kenners. Op dit concours worden nationale kampioenschappen verreden zoals de Gouden Zweep en de Zilveren Waag. Jammer dat het weer veel mensen thuishield, want met mooi weer is er altijd veel publiek. Reeds een meerdere jaren is onze vereniging aanwezig bij de inrichting van het parcours, maar ook op de dag van het concours zelf, verrichten wij hand- en spandiensten. Er komt namelijk heel wat bij kijken om een dergelijk evenement te organiseren. Reeds op de middag voor het concours worden vlaggen opgehangen en hindernissen in gereedheid gebracht. Daarvoor waren een aantal junioren aanwezig, die dit keurig hebben geklaard. Op de zaterdagmorgen waren om 08.30 uur reeds enkele dames recreanten aanwezig voor verzorging van mensen op het terrein. Terwijl ook enkele heren recreanten reeds vroeg aanwezig waren om met grote precisie de uitgang van het parcours te bewaken. De opruiming van het parcours werd vanwege de regen uitgesteld tot zondagmiddag en door de organisatie zelf geregeld. Namens de organisatie hartelijk dank voor jullie spontane hulp! Rienk Sibma

14


6 dagen per week open! - Uitlaten - Banden - Schokbrekers - Klein onderhoud - APK Keuring Ook voor:

Rondweg Noord 14 9101 AD Dokkum Tel: 0519 296444


Sport en Psychologie Door Jaap van den Berg De invloed van publiek op sportprestaties een handleiding voor het publiek van De Granaet Jaap studeert Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en laat met zijn rubriek zien dat korfbal en psychologie nauw met elkaar verbonden zijn. Met elk stuk wordt geprobeerd dit duidelijk te maken met elke keer een andere invalshoek. Een thuiswedstrijd van de selectie van De Granaet is niet compleet zonder het publiek. Toch heb ik soms met enige verbazing zitten kijken naar het publiek. Bij sommige andere clubs zie je het publiek hun team aanmoedigen met veel lawaai, terwijl bij De Granaet de mensen wedstrijden het ideale moment vinden om met elkaar de dag te bespreken. Dat moet anders, dacht ik, want een enthousiast publiek kan vast zorgen voor verbeterde sportprestaties van een team. Ofwel, door aanmoedigende supporters zal De Granaet meer gaan winnen. Maar zo simpel lijkt het niet te zijn. In 1925 werd al gezien dat prestaties op taken veranderen als mensen simpelweg meekijken. Een taak waar iemand al getraind in is wordt beter uitgevoerd, terwijl een taak die iemand nog niet onder de knie heeft slechter wordt gedaan. Dit wordt wel social facilitation genoemd. Bijvoorbeeld: je bent aan het trainen en de trainer heeft je net een oefening uitgelegd. Als je vervolgens deze oefening uitvoert en je hebt deze nog niet helemaal onder de knie, dan zul je die oefening slechter uitvoeren als de trainer bij je mee gaat kijken. Maar het tegenovergestelde is ook waar: kan je een taak goed, dan krijg je een prestatieverbetering als iemand meekijkt. Hierdoor zou je kunnen denken dat door slechts heel goed te trainen het team goed gaat presteren, en door een publiek er bij te zetten de prestaties verbeteren. Toch werkt het een beetje anders, omdat mensen in het publiek niet stilzwijgend zitten mee te kijken. Immers, publiek leeft mee en moedigt aan: juichen bij doelpunten, schreeuwen bij een overtreding of de tegenstanders proberen af te leiden bij strafworpen en vrije ballen. De invloed van een publiek zou dus anders kunnen zijn dan de invloed van mensen die in stilte meekijken. Wat voor invloed heeft een enthousiast publiek op de sportprestaties van een sportteam? Onderzoeken laten wat verrassends zien: een supporterend publiek heeft namelijk geen invloed op de prestaties van het team. Het is wel bekend dat het aanmoedigen invloed kan hebben op eigenschappen van individuen, zoals dat je jezelf positiever beoordeelt als publiek je aanmoedigt, maar prestaties van een team lijken niet te verbeteren. Het lijkt er op dat het publiek van de Granaet dus niets fout doet. Toch is daarnaast een ander fenomeen binnen de sport wat hiermee in tegenstrijd lijkt te zijn: home field advantage, ofwel het voordeel van de thuisspelende ploeg. Het houdt in dat thuisspelende teams vaker winnen dan de tegenstanders. 17


Sport en Psychologie Door Jaap van den Berg Nu ben ik niet in de archieven van De Granaet of het KNKV gedoken, dus ik weet niet in hoeverre dit van toepassing is bij ons, maar bij basketbal en voetbal is dit een redelijk sterk verschijnsel. Doorgaans werd gedacht dat de thuisploeg vaker wint doordat het thuispubliek aanmoedigt, maar dat lijkt dus niet het geval te zijn. Hoe valt dat fenomeen dan te verklaren? Er wordt nu gedacht dat dit anders geïnterpreteerd moet worden, namelijk dat er niet sprake is van het een voordeel voor de thuisploeg, maar van een nadeel voor de uitspelende ploeg. Want wat kunnen thuissupporters doen tegen de tegenstanders? Inderdaad, het tegenovergestelde van aanmoedigen, ofwel ‘boe’ roepen, afleiden bij strafworpen, ‘mis’ roepen bij schotpogingen, enzovoort. Voor het gemak noem ik dit ontmoedigen. Want ontmoedigen lijkt wel te werken: prestaties van een team verslechteren als het publiek ontmoedigt. Dit geldt vooral als het publiek van de tegenstander het ontmoedigen van de thuissupporters niet kan overstemmen. Dit is vaak het geval, omdat het thuispubliek vaak uit meer mensen bestaat dan het publiek van de tegenstander. Uit het onderzoek wat tot nu toe is gedaan over de invloed van publiek ontstaat eigenlijk een heel onsportief advies: wil je dat je team vaker wint, ontmoedig dan de tegenstander. Dit gaat natuurlijk in tegen alle normen en waarden binnen de korfbalsport en is dus in zekere zin in tegenstrijd met fairplay dat het KNKV nastreeft. Wat je wel kunt doen om het ontmoedigen van het publiek van de tegenstander niet te laten werken, is door dus zelf hard aan te moedigen. Je moet het geluid van de supporters van de tegenstanders proberen te overstemmen. Feitelijk bescherm je met gejuich de nadelige invloed die het publiek van de tegenpartij kan hebben. Dus in zekere zin helpt aanmoedigen wel. Dus supporters van De Granaet, er moet aangemoedigd worden. In ieder geval moet er luider aangemoedigd worden dan de tegenstanders ontmoedigen. Nog een laatste opmerking: ontmoedigen werkt ook bij je eigen ploeg. Ga als publiek dus niet bij een fout van een speler op diegene foeteren of opmerkingen maken over wat diegene fout doet. De speler zal dit in de meeste gevallen zelf wel weten. Dat soort opmerkingen werken nadelig en worden daarom zeer sterk afgeraden. Bovenstaande stuk is grotendeels gebaseerd op een onderzoeksartikel van L.K. Epting, K.N. Riggs, J.D. Knowles en J.J. Hanky (2011). Het volledige (Engelstalige) artikel is online na te lezen via de volgende link: http://lyt.sr/j63a0. Vragen of opmerkingen over het bovenstaande stuk? Mail naar ik_jaap@hotmail.com of spreek mij aan. 18


BOONSTRA DOKKUM Op de Keppels 26 Dokkum Tel. 0519-294068 - Stomerijservice - TNT servicepunt - Kiala afhaalpunt (voor pakketjes H&M e.d.) - Bake off afdeling - Brood van de echte bakker - Bezorgservice Openingstijden: maandag t/m woensdag: 8.00-18.00 donderdag: 8.00-20.00 vrijdag 8.00-21.00 zaterdag 8.00-18.00 Tot ziens bij Lammert en Marjan!


Nostalgie Door BS Het vorige seizoen hebben we aandacht besteed aan 35 jaar Granaetappel, daarin werd ook de mysterieschrijver BS genoemd, die het wel en wee van onze vereniging in de Granaetappel onder de loep nam. Wij, als redactie, zijn erg blij dat we voor deze Granaetappel een stuk van deze mysterieschrijver hebben ontvangen. Een tijdje geleden las ik in mijn ochtendblad een artikel bij het afscheid van Ben Crum van de KNKV. Voor de jeugdige lezers: Ben Crum was (en is nog steeds) een ‘grote meneer’ in korfballend Nederland. Toptrainer, ex-bondscoach en vernieuwer van de korfbalsport. Hij heeft aan de wieg gestaan van de schotklok, heeft vele tactische speltypen bedacht, was initiatiefnemer van het afschaffen van het middenvak, grondlegger van de huidige Korfbal League en ga zo maar door. Kortom, Ben Crum heeft meer dan zestig jaar mede het gezicht bepaald van de huidige korfbalsport. En als zo iemand zijn gedachten laat gaan over de toekomst van de sport, dan is het dus opletten geblazen. De titel van het artikel luidde: “Weer terug de buurten in”. Ben Crum is van mening dat de korfbalsport momenteel stilstaat, dat het zich te weinig ontwikkelt en daardoor de aansluiting dreigt mis te lopen met wat er tegenwoordig in de maatschappij speelt. Terwijl korfbal volgens Crum hele goede papieren heeft om een breed beoefende en gewaardeerde sport te worden. Zijn oproep aan het bestuur van de KNKV is om hier serieus werk van te maken. Onder andere door de verenigingen te ondersteunen om, in zijn woorden, “centra van integratie en gezondheid te worden”. Maar ook door topkorfbal aan te pakken, bijvoorbeeld door wisselen en terugwisselen mogelijk te maken, koppelen van veld- en zaalcompetitie en het koppelen van het eerste en tweede team. En tot slot door het internationale spelpeil verder te ontwikkelen. Ga daar maar aan staan…. Ik heb daar de afgelopen weken eens een beetje over lopen nadenken. En dan vooral over de titel van dit artikel. Als je ergens naar terug moet, ben je er blijkbaar ook vandaan gegaan. Ik weet eigenlijk niet of korfbal in Nederland uit de buurten is vertrokken. In de dorpen rondom mijn woonplaats zie ik met enige regelmaat een korf in een tuin staan. Vaak een exemplaar van riet. Waarschijnlijk voor ‘weinig’ overgenomen van de plaatselijke korfbalvereniging na de introductie van de kunststofkorf. Ik vraag me ook af wat Ben Crum beoogt met zijn uitspraak. Veel van de vernieuwingen van zijn hand waren bedoeld om de sport aantrekkelijker te maken, met sneller spel en meer doelpunten. In de hoop, zo vermoed ik, dat korfbal ook commercieel interessanter wordt, meer sponsoren zal trekken, meer zendtijd krijgt en zo meegaat in de vaart der volkeren.

20


Nostalgie Door BS Dat nu lijkt me geen geslaagde missie. Veldkorfbal zie ik nooit op tv en van het zaalkorfbal alleen de beslissende wedstrijden om het kampioenschap. En de krant bericht af en toe, in een kleine kolom, over een EK of WK. Waar Nederland nog steeds maar één serieuze tegenstander heeft en ook daar steevast van wint. Een Olympische sport is korfbal niet en zal het ook wel niet worden (hoewel de KNKV op de Olympische Spelen van 2028 voor het eerst als sport wil meedoen). En met ongeveer 120.000 leden op een totaal van bijna 2 miljoen sporters is de korfbalsport in Nederland van bescheiden omvang. Mijn eigen actieve korfbalcarrière ligt alweer een tijdje achter me. In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw (!) speelde ik bij de Granaet. Eerst bij de jeugd, later vele jaren bij de senioren. Inmiddels speelt mijn dochter op een kunstgrasveld en met een kunststofkorf bij onze plaatselijke korfbalvereniging. Er is al veel veranderd. En zo heb je het aan de etenstafel wel eens met elkaar over het hoe het vroeger ging. Wij speelden nog in drie vakken en gewoon op gras, zeg ik dan. Drie vakken, vraagt mijn dochter, en hoeveel korven ? Nou, gewoon, twee. En wat deed je dan in dat derde vak ? Hardlopen en de bal van verdediging naar aanval brengen. En als je dat goed deed, kon je in het middenvak een wedstrijd winnen, zeg ik met een ondertoon van nostalgie. Een meewarige blik is de reactie van de overkant van de tafel. Hoe verander je een sport en moet je dat wel willen? Gaat het niet vanzelf met nieuwe, jonge leden? Ik geloof niet zo in het aantrekkelijker maken van een sport. Zeker niet als dat de basisprincipes van het spel verandert. Neem voetbal, tennis of wielrennen, alle drie grote sporten, ook in zendtijd. Ik heb niet het idee dat er veel wordt gesleuteld aan de manier waarop deze spellen worden gespeeld. Natuurlijk wordt er gebruik gemaakt van nieuwe technieken. Maar die gaan meestal over het correct laten verlopen van het spel. Ik vind dat de ‘edele korfbalsport’ zich niet teveel moet laten leiden door de vraag of de sport al dan niet aantrekkelijk is. Of aantrekkelijker kan worden gemaakt. Ook denk ik niet dat vernieuwende ideeën van een dik 70-jarige korfbalgoeroe de koers moeten bepalen. Met alle respect voor zijn verdiensten, overigens. Net zomin als de nostalgische herinneringen van de schrijver dezes. Inzetten op de jeugd lijkt mij het recept voor verjonging, vernieuwing en een vitale sport. En dan gaat het niet om het aantrekkelijker maken van het spel, maar om het aantrekkelijk maken van de deelname eraan. Schoolkorfbal, lespakketten voor onderwijzers, afspraken met buitenschoolse opvang, jeugdactiviteiten organiseren en ga zo maar door. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, om maar eens een open deur in te trappen. Als Ben Crum dat bedoelt met “terug de buurten in” dan heeft hij een punt. Korfbal kan heel goed bijdragen aan het stimuleren van sport en spel door kinderen in wijken en buurten. De sport heeft daarvoor inderdaad goede papieren: meisjes en jongens spelen samen, je kunt het op elk niveau spelen, het is betrekkelijk snel te leren en er is voor ieder wat wils. Kortom, nostalgie is leuk voor bij de koffie, maar is geen goede leidraad voor de ontwikkeling van de (korfbal)sport. Tijden van weleer liggen niet voor niets in het verleden. BS 22


Keppelstraat 26 Tel: 0519 292439

Dokkum

Het adres met de grootste sortering brood, koek en banket. Cadeautip: geschenken/ontbijtmand Leuk om te geven, nog leuker om te krijgen


De Stelling Via verschillende social media (Twitter en Facebook) presenteren we dit seizoen enkele stellingen waarop Granaetleden en andere betrokkenen op kunnen reageren. De leukste reacties zijn te vinden in de Granaetappel.

24


De Stelling

26


The Nomads visiting KV de Granaet Door Trynke Keuning

Tijdens de intensieve voorbereiding van de selectie van K.V. De Granaet kregen we dit jaar gezelschap van bijzondere gasten: de Nomads uit Engeland. Sytze Bijker, bij de meeste van ons wel bekend, verruilde De Granaet een paar jaar geleden voor de Nomads in Londen. Hij zou daar een jaar blijven en werken als au pair, maar ontmoette zijn vriendin Emma en woont nu alweer een paar jaar in Londen waar hij inmiddels werkt bij een fietsenmaker (hij werd aangenomen vanwege zijn achteraam, aldus Sytze zelf). Via Sytze nodigden wij de Nomads uit een toernooi bij ons te komen spelen in de voorbereiding. Dit leek de Nomads wel wat en zo geschiedde. Vrijdag 26 augustus Vrijdagmiddag rolden 8 Nomads het busje uit bij ’t Trefpunt. De regen kwam met bakken uit de hemel, maar gelukkig zijn ze in Engeland wel wat gewend. Ze werden door Hans, Erik en Trynke ontvangen met koffie/ thee en Fryske oranjekoek. Gezien de weersomstandigheden werd besloten dat de Nomads niet in een tentje hoefden te slapen, in plaats daarvan werd de bestuurskamer tijdelijk omgebouwd tot slaapzaal. Daarna gingen de Nomads Dokkum verkennen, ze wilden per se eten bij pizzaria Tropicano (we hebben het echt sterk afgeraden) omdat Sytze daar altijd sterke verhalen over vertelde. Nadat de Granaet-selectie ’s avonds had getraind werd er nog wat geborreld in de kantine. Het is eerst natuurlijk altijd even wennen maar na wat biertjes en een bijzondere uitvoering van de ‘papier-vouw-mop’ van Cees door Jente Jager was het ijs gebroken en werd het een gezellige avond. 29


The Nomads visiting KV De Granaet Door: Trynke Keuning

Zaterdag 27 augustus Op zaterdag stond er een toernooi op het programma. Naast De Granaet en de Nomads was ook Invicta uit Kollum van de partij. Het toernooi begon rond 1 uur. De Nomads startten tegen Invicta en moesten nog wat wennen aan het veld. Ze verloren van de Kollumers. Op het andere veld speelde De Granaet 2 tegen De Granaet 3. Halverwege moest de wedstrijd gestaakt worden vanwege een flinke onweersbui. Gelukkig lukte het daarna toch tussen de buien door de wedstrijden te spelen. De Nomads wonnen van de Granaet 1. Na het toernooi volgde een gezellige barbecue die zoals altijd weer goed geregeld was. ’s Avonds bleek ineens het bier op te zijn! Dus werd besloten de avond te vervolgen in het Raedhus. Het doel was om hier op de fiets te komen, maar fietsen bleek iets waar de Nomads iets minder goed in zijn. Ean zat bij Erik achterop en was zó bang dat hij met beide armen Erik stijf vast hield. Terry wilde zelf wel fietsen, maar dat bleek ook niet zo’n succes. Na maar liefst 3 keer over de kop te gaan besloot hij dat hij beter verder kon lopen. Gelukkig kwam iedereen heelhuids aan in de kroeg en werd er nog tot laat gefeest. Zondag 28 augustus Het plan was om rond 09.00 uur weg te gaan omdat de Nomads deze dag nog naar Walibi World zouden gaan. Toen we echter keurig om 09.00 uur voor de deur van het Trefpunt stonden, was het stil. Iedereen lag nog te slapen! Ean bleek de vorige nacht verdwaald te zijn in Dokkum toen hij terugkwam uit het Raedhus, gelukkig heeft hij het clubhuis na lang zoeken toch gevonden. Rond een uur of 10 waren de Nomads toch gereed en vertrokken ze naar Walibi World, maandag zijn ze weer veilig aangekomen in London. Het was een zeer geslaagd uitje, wie weet gaat de Granaet volgend jaar naar London…? Engels spreken is nog best moeilijk! Een greep uit de dubieuze vertalingen van de Granaeters: • “I don’t snap the spell” nadat één van de Engelse spelers tegen een Granaeter zei dat ze een goede hand had bij het klaverjassen. • “Do you have no nops under your shoes?” toen bleek dat de meeste Engelsen hier op zaalschoenen waren gekomen (ze hebben zelf geen veldcompetitie). • “Maybe he has a headshaking” nadat één van de Engelse spelers op de fiets van Trynke drie keer was omgevallen en met z’n hoofd op de grond terecht was gekomen (Engelsen kunnen absoluut niet fietsen!). 30


Van der Kooi’s Lederwaren

Grote Breedstraat 34, 9101 KJ Dokkum Telefoon: 0519-292595


The Nomads visiting KV de Granaet Door Trynke Keuning

Gelukkig was het Nederlands van de Engelsen nog gebrekkiger: • Emma leerde de volgende zin van Sytze: “Iek eb de lekkerste vrind van de hele wereld”. Wij vragen ons af of ze ook weet wat het betekent. • Als Terry Ford een doelpunt maakte was zijn Nederlandse yel: “HATSIEKIEDEE” Wat vonden de Nomads er zelf van? Dat vroegen we aan Terry, Emma, Alex en Rebekah: How will you remember your trip to the Netherlands? Terry: How welcoming your club was to us the moment we arrived. Emma: Getting soaked playing Korfball Alex: The main thing that I will remember about my trip to the Netherlands was the wonderful atmosphere and the great hospitality we received, the highlight was definitely the barbecue where the whole team got to socialize and enjoy themselves for the night. Rebekah: I’ll probably remember the trip by all the rain we had. But also by all the funny questions people had to ask about England and how we do things over there. And also teaching everyone cockney rhyming slang! What was the most strangest thing happened here? Terry: How your club ran out of beer because the English were in town ( we drink lots haha). Emma: Terry falling off your bike, very funny! Alex: The strangest thing for me (apart from driving on the wrong side of the road,) was sitting on the back of terry’s bike. Made particularly difficult by the fact he was weaving across the road like a maniac. Rebekah: Probably not the strangest, but the funniest thing happening was someone thinking lending Terry a bike was a good idea. Obviously it wasn’t as he fell off! What Dutch sentences did you learn? Terry: To many think I have forgotten most now. Emma: I didn’t learn too much but I’m always learning as you know! So I’ll go with my favourite one...Ik heb de lekkerste vriend van der wereld!!! Alex: I am not great at learning Dutch and don’t think any of the Dutch phrases I learnt are suitable for this article and probably aren’t right. Rebekah: All weekend I was trying to learn what ‘excuse me’ was in dutch and the closest I got to it was ‘kom op hufter’. I don’t think that would be the best thing to say! 32


Korfbalvereniging De Granaet 40 jaar Door Oane Talsma Korfbalvereniging “Granaet”, 40 jaar jong in 2012. Een mooie leeftijd om nog heel lang door te gaan met de mooiste teamsport die er bestaat. (De Granaetappel ietsje jonger: 35 jaar.) Ik kan me nog goed herinneren dat ik lid werd in seizoen 1975/76. We waren net verhuisd vanuit Minnertsga naar Dokkum. Daar had ik me, omdat er geen korfbalclub was, toegelegd op volleybal. Als trainer en speler. Later heb ik ook nog jarenlang volleybaltraining gegeven in St. Jacobiparochie, ook toen we al in Dokkum woonden. Korfballen betekende voor mij niet dat ik met een nieuwe sport ging beginnen, want vanaf mijn 12e tot mijn 22e speelde ik bij DOS in Ternaard. Toen moest ik in militaire dienst en daarna kreeg ik een betrekking als onderwijzer in Minnertsga. Einde korfbal. Ik was blij dat ik in Dokkum weer kon gaan korfballen, want dat vond ik nog altijd de mooiste sport. De eerste wedstrijden die ik mee mocht maken, waren op een toernooi in Veenwouden. Het was wel even wennen, maar dat ging vlug genoeg. Wij noemden elkaar allemaal, zoals gebruikelijk, bij de voornaam, maar één speler werd altijd, binnen en buiten de lijnen, “meneer” genoemd. Dat was Koos Moraal Sr. Waarom? Waarschijnlijk omdat hij ouder was dan wij. Uit respect dus. De tegenstanders vroegen wel eens: “Hebben jullie een meneer in het veld?” Ja, dus. De oprichting van de “Granaet” heb ik niet meegemaakt, maar ik ben wel één van degenen die het langst, spelend lid is geweest. Het was in de tijd daarna ook vrij normaal dat je al op je 35e (!) bij de veteranen ging spelen. Voor Doetie Buwalda moesten we nog ontheffing vragen, omdat ze te jong was, maar ze was nodig in dat team, omdat er een dame te weinig was. Op den duur was het niet leuk meer om altijd maar weer tegen dezelfde teams te spelen. Je kende de tegenstanders van “haver tot gort”! We hebben toen nog een aantal jaren in de midweekcompetitie gespeeld. Dit had ook een beetje te maken met het feit dat er niet altijd voldoende veteranen waren en dat we in de midweekcompetitie ook jongere spelers mochten inzetten. Op een gegeven moment was dit ook gebeurd en zijn we meer recreatief gaan korfballen. Elke week een uurtje trainen om de conditie op peil te houden en dan een paar keer per jaar meedoen aan een toernooitje ergens in Fryslân, Groningen of Drenthe. Waarschijnlijk is dat laatste nu ook gebeurd, want we moeten steeds vaker een beroep doen op spelers uit andere Granaetteams en die vinden het niet altijd leuk om iemand als tegenstander te hebben die je “pake of beppe” zou kunnen zijn. Toch willen we nog niet helemaal stoppen met korfballen, ook al is het alleen maar om het plezier dat we met elkaar hebben en het vasthouden van de conditie. 34


Korfbalvereniging De Granaet 40 jaar Door Oane Talsma In die 35 jaar zijn er heel veel Granaetleden begonnen en ook gestopt met korfballen. Vooral hen die zijn gestopt, zouden we willen vragen om zich bij ons aan te sluiten. Maar ook ouders van spelers kunnen dat doen, ook al hebben ze zelf nooit gekorfbald. Conditie bouw je vanzelf op door regelmatig te komen trainen. Trouwens, wat heet trainen! Even warm lopen, verschillend vormen van doelen oefenen en dan een half uurtje spelen. Leuk om te doen en tevens gezellig! Ik zou zeggen: “Doen�! En bevalt het niet, dan stop je gewoon.

Kom gezellig met ons meetrainen! We trainen op dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. (Daarna heb je de hele avond nog voor jezelf!)

35


Nieuwe rubriek: … is de baas!

Trainers en jeugdteams opgelet! Vanaf de volgende Granaetappel verschijnt hier een nieuwe rubriek. In deze rubriek bepaalt niet de redactie wat erin komt te staan, maar een jeugdteam van De Granaet! Dit jeugdteam mag zeggen, schrijven en bedenken wat er op deze pagina(‘s) komt te staan en is dus even ‘de baas’…

Enkele ideeën om deze rubriek te vullen zijn… Wedstrijdverslagen, moppen, foto’s , puzzels, wist-jedatjes, interviews, een verhaal, ga zo maar door… Uiteraard zijn dit maar ideeën, want het jeugdteam is de baas en bepaalt!

Voor de jeugd Door de jeugd

Hoe gaat het in z’n werk? Als redactie kiezen we een team dat de baas mag zijn. Dit team zorgt samen met de trainer(s) voor kopij voor deze nieuwe rubriek. De trainer(s) zijn eindverantwoordelijk!

Het team wat de spits mag afbijten is… de C1!

36


Het prikbord Op het prikbord kan iedereen zijn of haar korte mededelingen ophangen. Natuurlijk zijn ook anekdotes, wist-je-datjes etc. welkom in deze rubriek!

Inkopen doen we allemaal wel eens online. Als je iets gaat kopen op internet, doe dat dan even via de link op onze site en onze club ontvangt een commissie van gemiddeld 5% hiervoor! Via de OnzeClubWinkel banner kun je dan naar verschillende online winkels. Het kost jou niets extra en je komt op dezelfde site als wanneer je er direct naar toe zou gaan. Probeer het uit en help gelijk onze club!

Club van 50 Er zijn nog slechts 2 plaatsen in de club van 50! Binnenkort wordt het derde Club van 50 feest gehouden. Schrijf je voor die tijd in en je bent van harte welkom!

Op het prikbord? Wil je iets toevoegen aan het prikbord in de volgende Granaetappel? Dat is geen probleem! Stuur je berichtje naar granaetappel@kvdegranaet.nl en in de volgende editie nemen we je anekdotes, wist-je-datjes etc. op in deze rubriek!

Nieuwe sponsor De PR/Sponsorcommissie heeft bouwgroep Dijkstra Draisma weten te contracteren als nieuwe teamsponsor voor de jeugdteams E1 tot en met E4. Er zijn nieuwe shirts besteld voor het komende zaalseizoen.

Nieuwsbrief Ontvang je onze Granaet nieuwsbrief nog niet in je mailbox? Stuur dan even een mailtje naar pr@ kvdegranaet.nl en je wordt in de adressenlijst opgenomen!

Tips voor op het prikbord? Stuur ze dan naar: granaetappel@kvdegranaet.nl 37


De Korfbal

Door Anna Sabina Wiersma

In deze eerste Granaetappel van het seizoen een nieuwe rubriek waarin we een korfbalgezin, -familie of -generatie binnen onze vereniging in de spotlights zetten. Deze eerste keer gingen we op visite bij de familie Westra, met 4 gezinsleden die alle vier actief betrokken zijn bij onze vereniging, spelend of als vrijwilliger. Vader Hans is 47 jaar en natuurlijk de voorzitter van onze vereniging, maar daarnaast vervult hij ook nog andere vrijwilligerstaken zoals in de kantinecommissie. Moeder Emke is 43 jaar en speelster van het tweede zaalteam (het zesde), en sinds kort ook weer als jwl-er binnen de lijnen te zien. Dochter Nina is 11, zij speelt in D1 en zoon Max is 8 jaar en speelt in E1. Hans begon met korfbal in 1978 toen hij 14 jaar was en wist het uiteindelijk tot het eerste team te brengen. Zijn specialiteit was het nemen van strafworpen en het afstandschot. Als ( jeugd)speler werd er toen fanatiek gespeeld en getraind maar ook nagedacht over hoe slimmer te zijn dan je tegenstander en creatief om te gaan met het spel. Dat omschrijft Hans nu ook nog in zijn werk voor de vereniging. Als speler was Hans ook al actief als vrijwilliger binnen de club, hij was namelijk jeugdtrainer van eerst de C- en later de A-aspiranten, samen met Emke. Nadat hij door een knieoperatie moest stoppen met spelen is hij altijd actief gebleven in het vrijwilligerswerk. Hans heeft heel veel functies vervuld zoals penningmeester, activiteitencommissie, sponsorcommissie, kantinecommissie en jubileumcommissie en nu is hij dus voorzitter van De Granaet. Voorzitter zijn betekent voor hem actief bezig zijn in het belang van de club, contacten leggen en ideeÍn uitwisselen. Dit zegt wel dat Hans het leuk vindt om proactief bezig te zijn en niet schroomt om verantwoordelijkheden te nemen. Daarin vindt hij het belangrijk dat het werk binnen de vereniging samen wordt gedaan. Met z’n allen draag je een vereniging (spelers, ouders, vrijwilligers). Belangrijk is daarin plezier in de sport en hart voor de organisatie. De eigen accommodatie is hierin een middel voor binding met je vereniging. Voor Hans betekent dit alles wel dat hij dagelijks bezig is met de Granaet, maar eigenlijk geldt dit voor het hele gezin. Er wordt vergaderd, getraind, inkopen gedaan en wedstrijden worden bezocht. Zo wordt er ongemerkt heel veel tijd aan besteed en maakt korfbal deel uit van het gezin. Hans en Emke ontmoeten elkaar ook op het korfbalveld toen Emke 14 jaar was, maar echt serieus werd het een paar jaar later. Ze trouwden in 1994. Korfballen deden ze ook nog een tijd samen in het derde, maar hierbij speelden ze nooit in hetzelfde vak, discussies over het spel werden er dan wel thuis gevoerd.

38


familie


De Korfbalfamilie (vervolg) Emke zelf korfbalde al sinds haar 7de en doet dit dus inmiddels al 36 jaar. Vroeger in de jeugd erg fanatiek als junior zelf bij een gezellige en leuke ploeg, maar deed ook vaak mee met de senioren, zo werden er meerdere wedstrijden op een zaterdag gespeeld. Inmiddels speelt Emke dus in het zesde team, een team wat vooral plezier wil hebben in korfbal. Aan stoppen denkt ze nog niet want korfbal is nog steeds leuk. Ze is dan ook blij dat de kinderen zijn gaan korfballen en ze zo een gedeelde hobby hebben. Want zaterdags langs de lijn van het voetbalveld staan, dat lokt niet echt. En het is ook een voordeel dat de kinderen het leuk vinden om mee te gaan naar het veld. Emke vindt het heel belangrijk dat de ouders betrokken zijn bij de sport van hun kinderen. Ook Emke vervulde vele nevenfuncties bij de Granaet, deed de JWL-opleiding, trainde en begeleidde ploegjes, zat in de schoolkorfbalcommissie en de technische commissie. Nina speelt al 4 jaar bij de Granaet, ze is nu 11 jaar en speelt in D1. Ze vond het altijd leuk om bij haar moeder te kijken en het leek haar ook leuk om zelf te gaan spelen. Ze vindt het wel grappig dat ze nu alle vier bij De Granaet zijn. Nina vindt de wedstrijden en de toernooien het leukst. En ze vindt het ook heel leuk dat ze samen met haar vriendinnen in een team zit, en hoopt dat ze dit nog lang doen. Later wil ze graag in het eerste komen en daarnaast wil ze ook wel trainer worden. Max is 8 jaar en zit ook al 2 jaar op korfbal, hij speelt in E1. Hij is op korfbal gegaan omdat zijn vader en moeder er ook op zaten. Hij vindt het leuk dat zijn moeder zelf ook nog speelt. Hij wil later heel graag in het eerste spelen omdat dan iedereen komt kijken. Hij kan goed doelpunten maken en heeft in de eerste competitiewedstrijd al 3 gescoord. Max kan niet zo goed tegen verliezen, daar wordt hij echt niet vrolijk van. Hij vindt het ook leuk om zijn vader te helpen in de kantine. Allemaal zijn ze het volmondig eens dat Max het allerfanatiekst is, hij wil altijd winnen en baalt echt wanneer dat niet lukt. Hij zou best nu al wel 2 x willen trainen in een week. Hans is echter ook nog steeds fanatiek maar dan in het regelen en dingen doen. Hans vindt het belangrijkste van de afgelopen jaren de professionalisering die de club heeft doorgemaakt. Dit zien we terug in de uitstraling: de kantine, trainingspakken van spelers en coaches, schoolkorfbaltoernooi, website en Granaetappel. Dit alles mogelijk gemaakt door actieve vrijwilligers. De toekomst zal volgens Hans afhangen van de nieuwe sporthal waarin hij graag een eigen ruimte en een eigen kantine zou zien (met uitzicht op de zaal en op het veld). Doelen voor de toekomst zouden moeten zijn ledengroei en hogerop met de selectie. De jeugd heeft in dit plaatje natuurlijk de toekomst. 40


Nog geen website?

Communicatieadvies

Bent u met uw bedrijf nog steeds niet te vinden op internet? Een groot deel van de zoektochten naar een bedrijf start op internet. Zorg dat ook uw bedrijf gevonden wordt!

Begrijpen uw klanten niet wat u verkoopt? Wilt u iemand die met een frisse blik naar uw bedrijf kijkt? Dan bent u ook aan het goede adres.

Wij ontwikkelen websites die werken. Wilt u een webwinkel? Dan zorgen wij dat uw bezoekers bij u bestellen. Bent u een dienstverlener? Dan zorgen wij dat bezoekers offertes aanvragen. Bel gerust!

Wij adviseren over communicatie, social media, marketing, mediaplanning, en nog veel meer!

0614569332

info@wpdejager.nl

@wytsepyt

www.wpdejager.nl


Opvallend! Door Wytse Pyt de Jager

Nog voor de zomervakantie is een vaste korf bij kantine ‘t Trefpunt geplaatst. De korf werd gemaakt en geplaatst door leerlingen van de J.J. Boumanschool uit Dokkum. Voor korfbalvereniging de Granaet een mooie samenwerking tussen lokale partijen. Voor de Granaet levert het een mooi product op, terwijl de leerlingen van de J.J. Boumanschool praktijkervaring op kunnen doen met de opdracht. Dankzij de vaste korf kunnen leden en bezoekers van De Granaet altijd even een balletje gooien zonder dat ze daarvoor een korf moeten opzetten. Door de verschillende hoogtes is de korf geschikt voor jong en oud. De club van 50 van De Granaet maakte de korf financieel mede mogelijk. Maak er gerust gebruik van!

42


Opvallend Door Wytse Pyt de Jager Tot 2 keer toe moest de scheidsrechter de oefenwedstrijd van De Granaet 1 tegen Wez Warber-Wez Fluch 1 stilleggen. Probleem was een hond die zijn baasje was ontvlucht en vanuit het niets alleen het korfbalveld opkwam. Bij het zien van de bal rende het beestje het veld in. Nadat de hond de eerste keer uit het veld was gelokt en aan de zijkant werd bezig gehouden, ontsnapte deze nog een keer. Na de tweede poging was het baasje ook gearriveerd en kon de hond meenemen. De wedstrijd Granaet 1 tegen Wez Warber - Wez Fluch 1 in Hempens verliep verder zonder al te veel spektakel. De warmte zorgde voor een lager tempo en het aanwezige publiek zag veel verbeterpunten. Desondanks wist de Granaet wel te winnen van de ploeg uit Hempens. Het werd 8 - 9 in het voordeel van de Dokkumers.

43


Een gezellig familiehotel dat sinds 1914 gevestigd is aan de Dokkumer Ee. Wij bieden u een degelijk driesterren hotel, een goede hollandse keuken en een gezellige, gemoedelijke sfeer. Ook voor familiefeestjes, vergaderingen en arrangementen bent u bij ons op het goede adres.

Woudweg 1 - 9101VH Dokkum - Tel: 0519 - 292380

www.hotelvandermeer.nl


De wedstrijd van.....Teda Sietsma Door Erik Lei Het is zaterdag 10 september en voor veel teams van De Granaet staat de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen op het programma. Ook voor de Granaet 2 is dit het geval, tegenstander vandaag: ROG 6 uit Groningen. Granaet 2 is ten opzichte van vorig seizoen heel erg veranderd in samenstelling. EĂŠn van de nieuwe gezichten in het tweede is Teda. Vorig seizoen speelde ze nog bij Granaet 3, maar na een sterke voorbereiding heeft ze een plaats bij het tweede veroverd. Vandaag volgen we Teda tijdens haar voorbereiding op, en tijdens de wedstrijd. De voorbereiding op de wedstrijd van vandaag was wat gehaast, na een vroege trip naar Wijckel met de E4-pupillen kwam Teda een uur voor de wedstrijd weer aan in Dokkum. Na een snelle boterham thuis vervolgde Teda haar weg naar het korfbalveld. De tegenstander van vandaag is voor haar nog niet echt bekend. Omdat het haar eerste jaar in het tweede team is was ze wat andere tegenstanders gewend. Op de vraag wat haar verwachtingen van deze wedstrijd zijn is Teda duidelijk: winst! Er is goed gespeeld in de voorbereiding dus er wordt vol vertrouwen begonnen aan de wedstrijd. Teda start de wedstrijd in de verdediging samen met Aly, Andries en Martin. Nadat de nodige handen zijn geschud begint het aanvalsvak van de Granaet aan de wedstrijd. Op het eerste gezicht denk je dat Teda erg gehavend aan de wedstrijd begint, de witte tape om haar vingers en de knieband doen dat vermoeden. Niets is minder waar, de knieband als gevolg van een oude knieblessure is uit voorzorg en de tape is een erfenis van een aanvaring met een bal tijdens de voorbereiding.

45


Bordsponsors Electroworld Talsma Dokkum Autobedrijf T.C. Stellema Dokkum Bijlstra Installaties Dokkum Tweewielercentrum Tom Meindertsma Dokkum Haisma Tweewielers Dokkum Sportstudio Dokkum Dokkum Accountant van Wieren en Vellinga Dokkum Drukkerij Douma Dokkum Tapijtcentrum Dockum Dokkum Keukencentrum Wouter v/d Heide Dokkum Schildersbedrijf Loonstra Dokkum Beddenspeciaalzaak Meulen en Baarsma Dokkum Klaarreclame Dokkum Belastingadviseur van der Schaaf Dokkum Hellinga Soepboer assurantien Dokkum Hovenier Svensk Gardning Dokkum IJzerhandel Raadsma Dokkum Architect Akkermans Dokkum Keurslager Bauke Talsma Dokkum Kapper Bloemhof Dokkum Automobielbedrijf Lijzinga Damwoude Taxibedrijf Waaksma Dokkum Rabobank Noordoost Friesland Dokkum Spar Boonstra Dokkum Schoonmaakbedrijf P. Hiemstra Dokkum Bloemisterij Hogedijken Dokkum

46


De wedstrijd van.....Teda Sietsma (vervolg) In de openingsminuten van de wedstrijd komt Teda verdedigend niet in de problemen, ze heeft haar directe tegenstander onder controle en ROG weet dan ook niet te scoren. Aan de andere kant in het aanvalsvak wordt er ondertussen ook prima gestart wat een 2-0 voorsprong oplevert. Na de vakwissel gaat ook het vak van Teda prima van start in de aanval. Al snel wordt er gescoord wat de stand op 3-0 brengt. Het eerste schot wat door Teda gelost wordt mist de korf nog, maar haar volgende schoten komen al dichterbij. Helaas valt de bal nog niet door de korf. Na een gemiste strafworp aan de overkant door ROG profiteert het aanvalsvak prima van deze fout van de tegenstander. Teda gooit de bal richting Andries, die niet nadenkt en de bal er van afstand inschiet. Het vak van Teda heeft te maken met een erg lange heer bij de tegenpartij, niet alleen de heren maar ook Teda komen veel in aanraking met deze heer. Vaak als er gedacht wordt dat een schot kan worden afgevangen, komt deze heer langs en is de bal weer in bezit van de tegenstander. Na de 4-1 van ROG komt de bal in handen van de dame van Teda. Ze gooit de bal in op de inmiddels steunende heer van Martin en passeert Teda voor een doorloopbal. De doorloopbal is mis, maar omdat één van de heren van de Granaet een overtreding maakt komt de bal op de strafworpstip te liggen. ROG mist niet opnieuw een strafworp en scoort de 4-2, wat tevens de ruststand is. In de rust kan Teda even op adem komen en kan er genoten worden van een kopje thee in de kleedkamer. Omdat het een warme middag is in Dokkum komt de rust voor veel spelers op een goed moment. Het publiek wat in grote getale op het veld aanwezig is, is nog niet verwend met vele doelpunten dus de opdracht voor de tweede helft is duidelijk.. De tweede helft begint voor Teda in het aanvalsvak. Teda krijgt samen met haar teamgenoten in het vak vele kansen. Teda wordt samen met Aly alleen voor de korf gezet door een lange bal van één van de heren. Aly ziet Teda vrij staan en daar gaat de bal dan ook heen. In de afwerking is Teda vandaag niet heel erg gelukkig waardoor deze kans verloren gaat. Na een doelpunt voor beide teams en een stand van 5-3 komt Teda weer in de verdediging te staan. Verdedigend heeft Teda vandaag weinig problemen, ze speelt beter dan haar directe tegenstander en ook de rest van het vak staat goed te verdedigen. De Granaet loopt door 2 doelpunten van het aanvalsvak uit naar een 7-3 voorsprong. De volgende minuten in het aanvalsvak zijn voor Teda van korte duur. ROG weet in het andere vak twee maal de korf te vinden en zo staat Teda opnieuw te verdedigen. Aan het eind van de wedstrijd weten beide teams nog één keer te scoren wat de eindstand op 8-6 brengt. 47


De wedstrijd van Teda Sietsma (vervolg)

KV De Granaet 2

ROG 6

8

6

Teda was vandaag ongelukkig in de afwerking, maar verdedigend speelde ze een prima wedstrijd en is ze bijna niet in de problemen gekomen. Zelf vond Teda dat ze goed begonnen waren, maar omdat de kansen niet afgemaakt werden, was het uiteindelijk moeilijker dan ze vooraf had verwacht. Vanwege de nieuwe vakken was het even zoeken naar de juiste taakverdelingen, de lange heer bij de tegenstander maakte dit ook niet gemakkelijker. Gelukkig werd er goed verdedigd waardoor we altijd op een voorsprong bleven staan. Over haar eigen spel was ze redelijk tevreden, verdedigend vond Teda het goed gaan. Alleen aanvallend moeten de kansen wat rustiger afgemaakt worden. Ze heeft voldoende mogelijkheden tot scoren gehad maar door iets te gehaast te schieten gingen deze ballen niet door de korf. Teda sluit af met de volgende woorden: “Gelukkig hebben we gewonnen, maar dit had in ieder geval wel met dubbele cijfers gekund. Maarja, beter een slechte wedstrijd winnen, dan een goede wedstrijd verliezen.�

48


Chinees indisch restaurant

KOTA RADJA Gr. Breedstraat 10 Dokkum

0519 294141 Openingstijden Maandag Dinsdag t/m zondag Feestdagen

16.00 tot 22.00 11.30 tot 22.00 11.30 tot 22.00

Bezorging vanaf 17.00 tot 19.30 uur


Maatschappelijke stage Door: Trynke Keuning Wat is een maatschappelijke stage Maatschappelijke stage is een initiatief vanuit de overheid. Leerlingen van het Voortgezet Onderwijs zijn de komende jaren verplicht om vrijwilligerswerk te verrichten gedurende hun schoolloopbaan. De stage kan op verschillende manieren bijdragen aan de ontwikkeling van de leerling. Naast maatschappelijk bewustzijn en het doen van vrijwilligerstaken draagt het bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren. Stage lopen bij KV De Granaet Wil jij stage lopen bij KV De Granaet? Dat kan! De Granaet biedt de mogelijkheid aan jongeren om bij hun eigen vereniging deze stage te lopen. Welke stagemogelijkheden zijn er bij korfbalvereniging De Granaet? Er zijn heel veel verschillende stagemogelijkheden, hieronder staan een aantal voorbeelden. - Assisteren bij trainen en/of wedstrijden - Fluiten van wedstrijden - Jeugdbestuur - Kantinemedewerkers - Activiteiten organiseren - Verslaggever Granaetappel - Website, PR - Onderhoudswerkzaamheden Maar heb je zelf een leuk idee, dan mag dat natuurlijk altijd! Hoe gaat het in zijn werk? Lijkt het je leuk om stage te lopen bij de Granaet, neem dan contact om met ĂŠĂŠn van de jeugdmentoren: Aly Cuperus (aly@kvdegranaet.nl) of Trynke Keuning (trynke@kvdegranaet.nl) . We gaan dan samen kijken wat je zou willen doen en hoe we dat kunnen invullen. Zo maken we bijvoorbeeld afspraken over het aantal uren dat je wilt stage lopen en wie je als begeleider krijgt. Gedurende de stage word je begeleid door de commissie/trainer/coach waar je mee samen werkt.

50


47


Acties

De Granaetsjaal past ons allemaal!

U heeft ze vast wel eens gezien! Reservespelers, trainers of supporters langs de lijn met zo’n mooie geelblauwe sjaal om hun nek. Deze mooie Granaetsjaal is lekker warm en ook voor het nieuwe seizoen een aanrader! U kunt deze sjaal aanschaffen voor maar € 11,- !! Neem contact op met Zwaantje v/d Veen of kijk op de website voor meer informatie! Want zeg nu zelf, iedereen wil toch zo’n mooie sjaal hebben!

Lekkere appeltaart! Voor verjaardag of feestje

Groot voor: €7,Klein voor: €5,De winst is voor K.V. de Granaet! Te bestellen bij: Annie de Jong Jasmijn 23 0519-294062

Lege inktpatronen?

Lege inktpatronen en toners? Lever ze in bij de club. Dit levert ons namelijk weer een financiële bijdrage op! Daarnaast spaar je het milieu ook nog eens door de inktpatronen in te leveren. Ook oude mobiele telefoons zijn welkom! Je kunt ze inleveren in de doos in ‘t Trefpunt!

54


Strobossersteeg 1 9101 NB Dokkum Tel: 0519-221076

De specialist voor uw: - hond - kat - knaagdier - vissen - vogels - waterschildpadden

www.petsplace.nl

Werkman

DROGISTERIJ - REFORM - HOMEOPATHIE

Gespecialiseerd in: gezonde voeding, homeopathie, vitaminen, natuurlijke huidverzorging, geneeskrachtige kruiden en specerijen.

Daar vind je natuurlijk alles! Kleine Breedstraat 3 Tel. 0519 - 292497

9101 LB Dokkum Fax: 0519-220558


Nieuwe leden/adreswijzigingen

Nieuw lid Jurjen Sipma Bevrijdingslaan 25 9102 DC Dokkum 25-10-1976 Adreswijziging Rienk Sibma Omloop 1-5 9101 BW Dokkum 0519-293070

55


Wij feliciteren.. In september

5. Eele Jan Sibma 19. Jeltje Bijlstra 13. Lysanne Streekstra 14. Wytse Pyt de Jager 17. Arjan Sibma 18. Sytha Peterson 21. Aly Cuperus 28. Lennart de Jong 28. Peter van der Kloet 29. Edwin Talsma

In oktober

1. Erik Hoekstra 1. Nathan Snakenborg 7. Willemijn Jensma 8. Debora Haisma 8. Lisa Visser 10. Sigrid Jager 11. Carlijn Dam 12. CornĂŠ Struikmans 15. Jabic de Jager 17. Jay Miedema 19. Gerald de Vries 19. Lissa Fennema 20. Sanne Wijnsma 21. Sjouke Sijtsma 21. Boukje Wobbema 25. Jurjen Sibma 26. Andries Wiersma 26. Marjanna Zeilinga 31. Arend Mos

Wij feliciteren ook: * Dick, Meintje en Sigmar Jonker met de geboorte van Ingmar! * Jilles en Jeltje Bijlstra met hun 25-jarig huwelijk!

51

Profile for Pers- en communicatiebureau W.P. de Jager

Granaetappel 1 | seizoen 2011/2012  

Granaetappel 1 | seizoen 2011/2012

Granaetappel 1 | seizoen 2011/2012  

Granaetappel 1 | seizoen 2011/2012

Profile for wytsepyt
Advertisement