Page 1

Następny numer Nowin Lublinieckich ukaże się 25 listopada WWW.LUBLINIEC.PL

GAZETA SAMORZĄDOWA

Z okazji Święta Edukacji Narodowej składamy wszystkim nauczycielom i pracownikom szkół z serca płynące podziękowania za wielki trud włożony w nauczanie oraz wychowywanie dzieci i młodzieży, za rozbudzanie w nich pasji i wpajanie ideałów, które owocują przez całe dorosłe życie. Życzymy Państwu samych sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym oraz spełnienia wszystkich marzeń. Burmistrz Lublińca Edward Maniura wraz z współpracownikami Nr 8/396

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NIE STANOWI DODATKU DO ŻADNEJ Z GAZET

7 października 2011

Lubliniec zachwycił gości

Za nami IX Kongres Miast Polskich. Impreza zgromadziła blisko 200 gości z całej Polski. Wszyscy chwalili urodę naszego miasta i świetną organizację imprezy. W dniach 15–16 września Lubliniec był gospodarzem IX Kongresu Miast Polskich. Ta organizowana przez Związek Miast Polskich impreza dla prezydentów i burmistrzów

jest jednym z największych dorocznych spotkań włodarzy miast, podczas którego rozmawiają o największych bolączkach, ale i receptach na sukces. W kongresie w Lubliń-

cu wzięło udział m.in. 29 prezydentów miast, ponad 90 burmistrzów i wiceburmistrzów, kilkudziesięciu skarbników, sekretarzy i przewodniczących rad miejskich, sekretarz

stanu w Kancelarii Prezydenta minister Olgierd Dziekoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów minister Hanna Majszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury minister Janusz Żbik, Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz, Poseł Parlamentu Europejskiego dr Jan Olbrycht. Goście rozmawiali o rewitalizacji miast, ze szczególnym uwzględnieniem wyprowadzania ruchu drogowego z centrów miast oraz zagospodarowaniem terenów pokolejowych i poprzemysłowych, o finansach miast oraz o zagospodarowaniu odpadów komunalnych w świetle zmian ustawowych. Obejrzeli również film o związkach Edyty Stein z Lublińcem, a wieczorem 15 września brali udział w wydarzeniach Lublinieckiej Nocy Kultury. Żaneta Białek Zdjęcia: ŻB, Marian Prandzioch

Zaproszenie Z okazji Święta Edukacji Narodowej Burmistrz Miasta Lublińca składa wszystkim nauczycielom wyrazy wdzięczności za wkład w nauczanie najmłodszych mieszkańców naszego miasta oraz zaprasza na koncert, który odbędzie się 13 października o godz. 16.00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury.


2

Nr 8/396

Lubliniecka Noc Kultury 15 września w ramach przedsięwzięć towarzyszących IX Kongresowi Miast Polskich odbyła się Lubliniecka Noc Kultury.

Cykl obejmował 9 wydarzeń kulturalnych, które odbywały się w kilku punktach naszego miasta. Największym wydarzeniem był koncert galowy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, który odbył się na rynku i zgromadził kilkuset mieszkańców i uczestników kongresu. Koncertowi towarzyszyły iluminacje rynku i okalających go kamienic, które przygotowała firma Philips. Po koncercie na rynku odbyła się projekcja filmu o Edycie Stein – „patronka Europy Patronką Lublińca”, a po nim wystąpiła formacja Donegal. W Muzeum Pro Memoria Edith Stein odbył się wernisaż wystawy fotograficznej „Naśladowanie” prof. Piotra Wołyńskiego. Wystawa ta za-

Nagrodzony 30 września podczas uroczystej inauguracji nowego sezonu artystycznego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny Burmistrz Miasta Lublińca Edward Maniura otrzymał Nagrodę „Maecenas Silesiae”. W gronie dotychczasowych laureatów znaleźli się m.in. Michał Czarski – Marszałek Województwa Śląskiego w latach 2002– 2006 i Jan Olbrycht – Marszałek Województwa Śląskiego w latach 1998–2002, poseł Parlamentu Europejskiego. 24 września podczas Zawodów Strzeleckich o Puchar Starosty Lublinieckiego towarzyszących Dożynkom Sołeckim Sierakowa Śląskiego Burmistrz wywalczył Wicemistrzostwo Powiatu w strzelaniu z broni pneumatycznej, trafiając 4 „dziesiątki” i jedną „ósemkę”. ŻB

inspirowana została właśnie naszym muzeum i stworzona z myślą o nim. Kolejna wystawa – tym razem malarstwa – autorstwa Joanny Szafraniec została otwarta w Galerii Pod Glinianym Aniołem. W Zamku Lublinieckim odbyły się dwa koncerty – w pierwszym prezentowała się Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod

dyrekcją Tomasza Onyska, w drugim – wywodząca się z Lublińca światowej sławy saksofonistka Alina Mleczko z Kwartetem Smyczkowym. Natomiast w kościele pw. Św. Mikołaja wystąpił Chór Parafialny z Kościoła pw. Św. Bartłomieja z czeskiego Kravaře oraz odbył się koncert organowy Mirosławy Cieślak.

Wszystkie wydarzenia Lublinieckiej Nocy Kultury cieszyły się wielkim zainteresowaniem gości i mieszkańców, z których każdy mógł w programie znaleźć dla siebie interesującą propozycję. Fot: ŻB, M. Prandzioch, M. Zawadka


7 października 2011

3

Wieczór autorski 30 września w „Galerii pod Glinianym Aniołem” odbył się WIECZÓR AUTORSKI Antoniny Markowskiej, na którym pisarka promowała swą nową powieść pt. „Fatum”. Zebrani goście mogli zapoznać się z dotychczasową twórczością artystki, ponieważ Pani Antonina maluje również obrazy. Opowieści pisarki połączone z drobnym poczęstunkiem i lampką Hiszpańskiego wina, stworzyły przemiłą i ciepłą atmosferę. „Fatum” to już trzecia książka au-

torki. Jest to opowieść o rodzinie Haniewskich, snuta przez nestorkę rodu – Emilię. Czując nadchodzący koniec, główna bohaterka wspomina całe swoje życie – smutki, radości, tragedie, narodziny i pogrzeby. Co jakiś czas podkreśla, że „wszyscy odchodzili za wcześnie” i dodaje, że nad ich rodziną ciąży jakieś przekleństwo, czyli tytułowe fatum. Przewracając kolejną stronę powieści, czytelnik coraz bardziej czuje się zżyty z rodziną Emi-

lii, często jej współczując, śmiejąc się z nią, a na koniec zadając sobie pytanie: dlaczego los tak doświadczał tę rodzinę? K. Groblińska

„Dobrej rodzinie…….”

Na festynie w „Czarodziejskiej krainie” dopisała na medal wrześniowa pogoda. Przed Miejskim Domem Kultury w Lublińcu w sobotnie popołudnie zebrało się wiele uroczych rodzin. Czekały na nie wspaniałe

atrakcje i wesoła zabawa, w której czynnie brały udział zarówno dzieci jak i ich rodzice. Mamy z dziećmi wyczarowywały kredą na bruku piękne rysunki, jeden z ojców stał się na moment maszynistą baaardzo długiego pociągu uśmiechniętych dzieciaków. Były wspólne tańce, malowanie buzi, śmieszne zgadywanki i poważne konkursy z nagrodami. I kiedy wydawało się, że już nastąpił kres tych harców, bo słońce przestało ogrze-

wać skwer przed MDK, niestrudzony wodzirej zaprosił wszystkich na spotkanie z magikiem do sali lustrzanej. Zabawa trwała i trwała, pan magik zatrzymał na dłużej te radosne chwile. Tak zakończyła się zaplanowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizowana w ramach ogólnomiejskiej kampanii społecznej „Dobra rodzina – szczęśliwe życie”, jedna z kilku imprez adresowanych do lublinieckich rodzin. Jej przesłanie było oczywiste – wspólna zabawa taty, mamy z dzieckiem to bezcenne chwile w życiu każdej rodziny. Oby ich było jak najwięcej. E.S. / MOPS Lubliniec] Fot. Marian Prandzioch

Wystawa Gotowali w Łowiczu fotografii Tradycyjnie już na festynie Księżackie Jadło w naszym mieście partnerskim Łowiczu nie mogło zabraknąć przedstawicieli Lublińca, którzy w tym roku ugotowali dla łowiczan bigos. Gwiazdą tego-

rocznej edycji imprezy był Robert Makłowicz. Prezentacjom i degustacjom kulinarnym towarzyszyły liczne występy artystyczne z Czerwonymi Gitarami na czele. ŻB

Wandalizm na ścieżkach pieszo – rowerowych W październiku Gmina Lubliniec zakończy realizację projektu pn. „Lubliniec – bo lubię to miasto. Rozwój systemu informacji turystycznej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007–2013. Ważną częścią tego projektu jest oznakowanie ścieżek pieszo – rowerowych i mimo że nie zostało ono w pełni ukończone, to pojawiły się pierwsze oznaki wandalizmu (wyrwane oznakowanie, powyginane słupy oraz zamalowane tablice). Firma zajmująca się montażem oznakowania uzupełniła jego braki oraz wyczyściła zamalowane tablice, lecz w niedługim czasie gmina dokona odbioru oznakowania miasta i wtedy wszelkie prace związane z naprawą, uzupełnieniem oraz czyszczeniem tablic będą obciążały miejską kasę. Należy zdać sobie sprawę, że powtarzające się akty wandalizmu wymuszą konieczność zabezpieczania w budżecie kilku, a może nawet kilkunastu tysięcy złotych rocznie na utrzymanie w należytym stanie miejskiego oznakowania. Pieniądze te mogłyby być przeznaczone na dalsze inwestycje mające polepszyć komfort życia mieszkańców naszego miasta, a wydawane są na naprawy spowodowane ludzką bezmyślnością.

Comenius Gimnazjum nr 2 22 września w holu MDK odbyła się zorganizowana przez Galerię Pod Glinianym Aniołem wystawa fotografii Romana Hlawacza. Wystawa nosi tytuł „Inside/Outsider” i można ją oglądać do 19 października. Roman Hlawacz należy do Związku Polskich Artystów Fotografików, mana koncie ponad 50 wystaw autorskich i wiele prestiżowych nagród zdobytych na konkursach fotograficznych w kraju i za granicą. ŻB

W dniach 26–28 września w Gimnazjum nr 2 miało miejsce spotkanie nauczycieli ze szkół partnerskich w ramach realizowanego wspólnie projektu Comenius pt.„Tastes of Europe’. Szkołę odwiedzili nauczyciele z Austrii, Niemiec, Słowacji i Włoch. W trakcie spotkania omówione zostały szczegóły dalszej pracy nad projektem oraz plan wizyty w Portugalii w dniach 06.10 – 11.10.2011r., w której będzie uczestniczyło 6 uczniów naszego gimnazjum. W trakcie uroczystej akademii przygotowanej na powitanie gości, nauczyciele ze szkół partnerskich obejrzeli występ dziecięcej grupy „Halka” i zapoznali się z działalnością szkolnego „Klubu Comenius”. Młodzież naszego gimnazjum zaprezentowała również własną wersję piosenki „Polskie jedzenie”, która nawiązuje

tematyką do projektu. Zwiedzając szkołę nasi goście byli pod ogromnym wrażeniem jej wyglądu i wyposażenia. Wszyscy zgodnie zauważyli, że szkoła jest bardzo nowoczesna i przyjazna uczniom. Nasi goście zostali również zaproszeni do Urzędu Miasta, gdzie spotkali się z Burmistrzem – panem Edwar-

dem Maniurą. Spotkanie było okazją do wymiany poglądów i doświadczeń przedstawicieli różnych krajów europejskich w dziedzinie oświaty. W ostatnim dniu wizyty wszyscy nauczyciele zaangażowani w projekt zwiedzali dawną stolicę Polski – Kraków. Anna Marcińczak


4

Nr 8/396

KINO KAROLINKA „DRIVE”,

akcja/dramat, prod. USA, od lat 15 Seanse: 14–18.10. godz. 17:00 i 19: Bilety: 15 zł, ulgowy 12 zł

„1920 BITWA WARSZAWSKA”,

historyczny, prod. Polska, od lat 1 Seanse: 21–25.10. godz. 17:00 i 19: 28–30.10. godz. 17: Bilety: 18 zł, ulgowy 15 zł

„POSTRACH NOCY”,

horror/komedia, prod. USA, od lat 15 Seanse: 28–30.10. godz.19: Bilety: 15 zł, ulgowy 12 zł

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W LUBLIŃCU UL. PIŁSUDSKIEGO 8 z okazji 15 – lecia działalności placówki zaprasza mieszkańców Lublińca na „DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI”, który odbędzie się w dniu 12 października 2011 r. (środa) w godzinach od 10.00 do 13.00. Dzień ten jest organizowany, aby przybliżyć mieszkańcom miasta blaski i cienie życia osób niepełnosprawnych. Goście będą mieli możliwość zwiedzenia Domu, zapoznania się z prowadzoną w nim działalnością terapeutyczną oraz z ofertą specjalistycznej pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy. W programie między innymi przewidujemy: 1. Prezentację zajęć w poszczególnych pracowniach, połączoną z możliwością włączenia się w zajęcia osób odwiedzających /pracownia ceramiczna, pracownia plastyczna, pracownia rękodzielnicza, pracownia kulinarna. WSZYSTKIE RZECZY WYKONANE NA ZAJĘCIACH UCZESTNICY „DNIA OTWARTEGO” BĘDĄ MOGLI ZABRAĆ ZE SOBĄ 2. Występ uczestników ŚDS – skecz „Ona i On” Inne atrakcje współtowarzyszące: zabawy integracyjne, wystawa prac uczestników ŚDS połączona z kiermaszem Stowarzyszenia AMICUS oraz poczęstunek. ZAPRASZAMY DO POZNANIA NASZEJ PLACÓWKI I WSPÓLNEGO SPĘDZENIA CZASU.

Pozostała pamięć Wrzesień to miesiąc, który kojarzymy z rozpoczęciem roku szkolnego, ale z miesiącem tym związanych jest też wiele wspomnień tragicznych, między innymi rozpoczęcie II wojny światowej i trudna dla polskich żołnierzy kampania wrześniowa.

Dla upamiętnienia zdarzeń z roku 1939 organizowane są uroczystości rocznicowe. Jednym z takich tragicznych wydarzeń jest bestialski mord dokonany na żołnierzach z 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca. Dla uczczenia pamięci poległych, co roku w drugą niedzielę września organizowane są uroczyste obchody w miejscu, gdzie rozegrała się ta tragedia – w Dąbrowie nieopodal Ciepielowa. I w tym roku – 11 wrześnianie mogło zabraknąć na nich młodzieży z Gimnazjum nr 1 w Lublińcu, którego patronem jest właśnie

74 GPP oraz członków Rodziny Wojskowej i burmistrza Lublińca. Uroczystość uświetnił występ Chóru i Orkiestry” OCH” pod batutą Krzysztofa Gembały, uczniowie przedstawili również montaż poetycki, przygotowany przez nauczycielkę języka polskiego – Ewę Prandzioch. Po raz pierwszy w historii w obchodach rocznicowych uczestniczył również Burmistrz Lublińca. Obchody rocznicowe rozpoczęły się mszą polową, po której odbył się

Miejski Dom Kultury Stowarzyszenie AMICUS oraz Miejski Dom Kultury w Lublińcu zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na warsztaty w ramach projektu „Rękodzielnik – lublinieckie warsztaty artystyczne. II edycja”.

Warsztaty florystyczne

21.10.2011 • dzieci – godz. 16: • młodzież i dorośli – godz. 18: W s t ę p w o l n y. Z a p i s y od 14.10.2011 w Galerii lub pod nr tel. 34 351 06 88 – po godz. 15:00.

Zadanie publiczne dotowane i zlecone przez Burmistrza Miasta Lublińca. Organizator: Stowarzyszenie AMICUS Partner: Miejski Dom Kultury w Lublińcu

Koncert Zespołu SENIORINY

Miejski Dom Kultury w Lublińcu zaprasza 30.10.2011 roku o godz. 15:30 na koncert w wykonaniu Zespołu SENIORINY i zaproszonych gości. Wstęp wolny.

Apel Poległych. Dużą atrakcją była także rekonstrukcja bitwy pod Dąbrową, która pozwoliła zgromadzonym poczuć grozę tamtych wrześniowych wydarzeń. Mogiły i pomniki poległych w wojnie rodaków nie pozwalają nam zapomnieć o przeszłości. Młode pokolenie powinno wiedzieć o swoich bohaterskich przodkach, ponieważ dopóki trwa pamięć historyczna w narodzie, naród ten istnieje. Barbara Szuster

„Andropauza – Męska rzecz, czyli zdecydowana odpowiedź na Klimakterium”

MDK zaprasza na przedstawienie teatralne „Andropauza – Męska rzecz, czyli zdecydowana odpowiedź na Klimakterium” w reżyserii Jana Jakuba Należytego. Termin: 26.10.2011 r., godz.: 20:00. Cena biletu: od 1 października – 80 zł. Bilety do nabycia w kasie MDK. Szczegółowe informacje pod nr tel. 34 351 06 87 (w godz. 8:00–16:00) oraz 34 351 06 83 i 84 (w godz. 14:00–21:00). Bilety zbiorowe: tel. 507–110– 526 lub e-mail: mdk@lubliniec.pl.

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY WOJSKA POLSKIEGO „Galeria pod Glinianym Aniołem” REPREZENTACYJNY Wystawa gobelinów

„Galeria pod Glinianym Aniołem” zaprasza na wernisaż wystawy gobelinów i prac malarskich Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych im. Wandy Wereszczyńskiej w Częstochowie, który odbędzie się 07.10.2011 roku o godz.17.00. Do Towarzystwa „Zachęta” poza pasjonatami sztuk plastycznych należeli czołowi artyści Częstochowy jak np.: Wanda Wereszczyńska, Wojciech Barylski, Edward Strzyżewski. Prowadzili zajęcia rysunku, rzeźby, malarstwa, grafiki i historii sztuki.

Twórcze środy w „Galerii pod Glinianym Aniołem”

„Akademia kreatywności” zaprasza na twórcze środy w „Galerii pod Glinianym Aniołem”. Zajęcia dla dzieci: 2 i 4 środa miesiąca – cena za spotkanie 10 zł. Zajęcia dla młodzieży i dorosłych: 1 i 3 środa miesiąca – cena za spotkanie 15 zł. Zajęcia dla dzieci: 12.10.2011 godz. 17.00 Ręcznie robione korale/breloki Zajęcia dla młodzieży i dorosłych: 19.10.2011 godz. 18.00 Bransoletki zdobione techniką decoupage’u Zapisy i informacje w Galerii lub pod nr tel. 34 351 06 88 (godz. 15:00– 21:00).

ZAPRASZA NA KONCERT „ZDROWIE DZIECKA” W DN. 19.10.2011 R. GODZ.18.00 MIEJSCE: MIEJSKI DOM KULTURY LUBLINIEC ORGANIZATOR: KLUB JEDNOSTKI WOJSKOWEJ KOMANDOSÓW UL. SOBIESKIEGO 35, 42-700 LUBLINIEC TEL. 34 352 04 99 E-MAIL: kglubliniec@psk.mil.pl PODCZAS KONCERTU ODBĘDZIE SIĘ LICYTACJA. WSTĘP WOLNY (WEJŚCIÓWKI DO ODBIORU W KLUBIE JEDNOSTKI WOJSKOWEJ KOMANDOSÓW LUBLINIEC)v.


7 października 2011

5

Kampania „Dobra rodzina – szczęśliwe życie” na finiszu Wrzesień to miesiąc, w którym finiszuje ogólnomiejska kampania społeczna „Dobra rodzina – szczęśliwe życie”. W jej efekcie powstały ulotki, broszury, banery informacyjne, artykuły prasowe, przygotowano konkursy i projekcje filmów dla dzieci i młodzieży, rodzinny festyn „W Czarodziejskiej krainie”, konferencję dla specjalistów i otwarte spotkanie rodziców z panią Dorotą Zawadzką- Super Nianią. Kampanię przygotował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu przy współudziale pedagogów szkolnych, psychologów Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lublińcu, pracowników Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu, członków warszawskiej Fundacji Kidprotect.pl, doświadczonych prelegentów, lokalnych mediów i wielu zaangażowanych osób i instytucji, które przyczyniły się do realizacji przyświecającego kampanii celuzwrócenia dorosłym uwagi na potrzebę ciągłego pogłębiania swych kompetencji rodzicielskich w myśl hasła – dobry rodzic to mądry rodzic. Rodzic, który ma świadomość swoich błędów wychowawczo- opiekuńczych wobec własnego dziecka i rodziny, odczuwa potrzebę ich naprawy i poszukuje sposobów i wiedzy do budowania szczęśliwych rodzinnych relacji. Kampania miała za zadanie zwrócić uwagę dorosłym, że bycie rodzicem jest życiowym wyzwaniem i odpowiedzialnością wobec całego społeczeństwa. To nasza ro-

dzina – szczęśliwa lub nie, wystawia nam ocenę. Kampania podpowiadała jak zdać ten egzamin- tworząc wzajemnie dobre relacje, budując serdeczne więzi, mosty porozumienia, drogi komunikacji między sobą, w rodzinie. Jaka rodzina, takie społeczeństwo, jakie wychowanie dzieci, tacy jesteśmy później my sami. Dobrzy, szczęśliwi, odważni, uczciwi, honorowi, ambitni, mądrzy, ciekawi świata, myślący, tworzący, współodczuwający, zaangażowani? Jacy? To rodzice i opiekunowie tworzą etos wartości, budują przyszły społeczny kręgosłup, torują drogę doskonalszej przyszłości. Ich wiedza, ich kompetencje, ich doświadczenie mają pierwszorzędne znaczenie dla nowych pokoleń, a egzamin z rodzicielstwa tak naprawdę to egzamin z życia. Nie wszyscy rodzice go zdają. Coraz częściej nie radzą sobie z tą rolą najlepiej. Nie potrafią być mądrymi, myślącymi, rozważnymi rodzicami, bo nikt ich tego nie nauczył, bo nie mają czasu

na spełnianie się w tych obowiązkach, bo są przekonani, że powinni to robić za nich inni, bo wreszcie, a bywa tak najczęściej, rola ich przerasta, a oni sami nie mają świadomości, nie czują, że właśnie tak się stało – że wychowują źle, albo nie wychowują wcale. Który rodzic umie przyznać się do porażki wychowawczej, jak często odwołujemy się do profesjonalnej pomocy, kiedy zdajemy sobie sprawę z popełnionych błędów, ilu rodziców zdaje egzamin z umiejętności bycia rodzicem? Kampania zwracała uwagę na istotną potrzebę pogłębiania wiedzy i kompetencji rodzicielskich, na konieczność ustawicznego doskonalenia się w roli rodzica, na możliwość sięgania po profesjonalną pomoc i radę, na smutne, a coraz częściej tragiczne konsekwencje błędów, zaniechań i zaniedbań wychowawczo – opiekuńczych wobec nieletnich. Ta wiedza adresowana jest do wszystkich. Ten problem nie dotyczy wyłącznie środowisk dotkniętych patologią, osób o niskim poziomie wykształcenia i niższym statusie społecznym. Niezaradność wychowawcza, błędy opiekuńcze

„Młoda mama chce kochać mądrzej” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację projektu o charakterze psychospołecznym i edukacyjnym, który podnosi kluczowe kompetencje rodzicielskie pt.: „Młoda mama chce kochać mądrzej”. Potrwa on do końca roku. W projekcie bierze udział grupa 9 kobiet w wieku od 20 do 35 lat oraz 12 dzieci w wieku od 0 do ok. 3 lat. W ramach projektu odbywają się konsultacje z psychologiem, w czasie których jego 9 uczestniczek zdobywa wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej człowieka, budowania właściwych, społecznie akceptowanych, dobrych relacji matka – dziecko, dziecko – rodzic. Młode matki wzmacniają własne poczucie wartości, pewności siebie, zdobywają umie-

jętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, dzieląc się swymi obawami, problemami, a zarazem ucząc się samodzielności, prawidłowej oceny sytuacji i adekwatnej reakcji na nią. Większość spotkań odbywa się w miejscu zamieszkania uczestniczek, podobnie jak konsultacje z pielęgniarką środowiskową, które mają na celu poszerzyć wiedzę matek w zakresie prawidłowej pielęgnacji, profilaktyki zdrowotnej i żywieniowej. Bezpośredni udział pielęgniarki w codziennej pielęgnacji dziecka pozwala na zaplanowanie i wyuczenie odpowiednich reakcji i sposobów postępowania dzięki połączeniu wiedzy teoretycznej z praktycznym treningiem. Nowością jest także wsparcie asystenta rodzin, które odbywa się bezpośrednio w otoczeniu rodzinnym

uczestniczek. Wsparcie asystenta polega na modelowaniu zachowań, informowaniu, poradnictwie, motywowaniu do działania, komunikowaniu z otoczeniem, w tym administracyjno – prawnym rodziny, wspólnym rozwiązywaniu bieżących problemów. Z dużym zaciekawieniem uczestniczki projektu przystąpiły do pierwszej z trzech sesji warsztatów psychoedukacyjnych połączonych z terapią ruchem dla matek z dziećmi Prowadzone przez psychologa-fizjoterapeutę i położną –konsultantkę laktacyjną zajęcia uczą młode matki nawiązania w atmosferze spokoju i odprężenia bardziej świadomego kontaktu i więzi z dzieckiem poprzez techniki wspólnych ćwiczeń kojących, przytulania, kołysania, zabawy i masażu. MOPS Lubliniec

dotyczą bez wyjątku każdego rodzica. Inna jest tylko ich częstotliwość, ciężar gatunkowy i ewentualne następstwa. Elżbieta Sokołowska Koordynator Kampanii Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego Dobra rodzina – szczęśliwe życie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Konkurs fotograficzny był ostatnim z trzech ogłoszonych w ramach kampanii „Dobra rodzina – szczęśliwe życie”. Na konkurs nadeszło 27 prac. 20 września Komisja w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lublińcu dokonała oceny prac i wyłoniła następujących laureatów konkursu: I miejsce: Marek Kuderski – Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu II miejsce: Magdalena Kloze – Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu III miejsce: Mariusz Dragon – Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu Wyróżnienie: Kamila Mizera – Zespół Szkół Nr 1 w Lublińcu; Roksana Knopik – Zespół Szkół Ogólnokształcąco- Medycznych w Lublińcu MOPS


6

Nr 8/396

„Prawie wojna z Białorusią” Fragment pierwszej książki o jednostce z Lublińca. Promocja odbędzie się 7 października, w czasie święta komandosów W czasie wielu ćwiczeń komandosi działali w ubraniach cywilnych. Młodzi, dobrze zbudowani mężczyźni z bronią palną niejednemu napędzili stracha. Tym bardziej, że wtedy, na początku i przełomie lat 90., media systematycznie donosiły o wojnach gangów i napadach uzbrojonych bandytów. Nie raz więc przestraszeni cywile brali komandosów za przestępców. – Sporo mieliśmy takich pomyłek – mówi płk Bogdan Kołtuński, były dowódca pułku. Kiedyś w wiosce nad Pilicą, dowódca grupy wysłał dwóch żołnierzy na rozpoznanie. W sklepie jednemu rozchyliła się poła kurtki i ekspedientka zobaczyła pistolet.

– Po wykonaniu zadania chłopaki szli spokojnie przez wieś, a tu nagle wyskakują policjanci. Skuli ich i aresztowali – wspomina Piotr Porada. Kilka dni wcześniej w okolicy był napad z bronią. W ramach prewencji policjanci poinstruowali pracowników sklepów, urzędów pocztowych, oddziałów banków, jak należy się zachowywać. No i ekspedientka podeszła do sprawy profesjonalnie… Zdecydowanie poważniejszymi skutkami zakończyło się ćwiczenie prowadzone w 1999 r. Wszystkie grupy specjalne szczęśliwie wykonały zadania. Wieczorem do płk. Kołtuńskiego zadzwonił przełożony: – Zapytał czy

Z działań OSP

oglądałem „Wiadomości” w telewizji? Odpowiedziałem, że nie. Powiedział krótko „To sobie kolego obejrzyj” i rzucił słuchawkę. Telewizja informowała, że sparaliżowany jest ruch na tranzytowej linii kolejowej między Polską a Białorusią. Powodem był alarm bombowy. Kolejarze poinformowali, że ktoś chciał wysadzić most na zalewie Siemianówka! Okazało się, że po ćwiczeniu nie „posprzątano” imitacji ładunków wybuchowych i zauważył je maszynista. Z Warszawy ściągnięto policyjnych antyterrorystów i pirotechników. Ruch pociągów został wstrzymany na siedem godzin, opóźnienia były wielokrotnie większe. – Białoru-

sini złożyli oficjalny protest w naszym MSZ, domagali się olbrzymiego odszkodowania za niedostarczone w terminie gazy technologiczne, konieczne do funkcjonowania jakiegoś ich zakładu przemysłowego. Pociąg z takim towarem nie dojechał bowiem na czas… – wspomina płk Kołtuński. Na szczęście, w czasie przygotowania ćwiczeń załatwiono wszelkie formalne uzgodnienia. – Popełniliśmy błąd, ale u innych też nie zadziałał obieg informacji – podsumowuje oficer.” Jarosław Rybak

Młodzież z Lublińca w Strasburgu

W dniach 11–16 września br. grupa uczniów z lublinieckich gimnazjów brała udział w wycieczce edukacyjnej do Strasburga. Wyjazd zorganizował Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lublińcu w ramach realizacji pozalekcyjnego programu edukacyjnego Młodzieżowa Wszechnica Praw Obywatelskich.

Proponowanie różnorodnych form aktywności, docieranie do wszystkich grup społecznych to podstawa funkcjonowania ochotniczego pożarnictwa, napływu do jego szeregów ludzi młodych, aktywności i rangi we wszystkich dziedzinach życia swych środowisk. Te wszystkie formy działania są przede wszystkim efektem zaangażowania członków, umiejętności radzenia sobie nawet w trudnych sytuacjach. Ważne dla środowiska strażackiego jest troska o własne tradycje, sztandar, zachowanie wiedzy o ich dorobku dla przyszłych pokoleń. Najważniejsze z nich to działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, wychowanie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dla bezpieczeństwa. W dniu 9 września bieżącego ro-

ku w Urzędzie Miejskim w Lublińcu odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Edwarda Maniury z Zarządem i członkami OSP, w trakcie którego poinformowano Burmistrza o działalności OSP i osiągnięciach w tym również o przyznaniu dyplomu i nagrody pieniężnej w wysokości 1.000 złotych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej w OSP Lubliniec za udział w konkursie organizowanym przez Zarząd Główny ZOSP RP „Najlepsi z Najlepszych”, dyplom otrzymał również opiekun MDP dh Mirosław Gałuszkiewicz. W trakcie spotkania Burmistrz wręczył Prezesowi OSP Krzysztofowi Olczykowi skierowane do niego pismo Prezesa Rady Ministrów RP Donalda Tuska z wyrazami uznania i podziękowania za poświęcenie i zaangażowanie w walkę z żywiołem oraz usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 roku, dh Agnieszce Gałuszkiewicz odznakę Strażak Wzorowy za wzorową

Młodzież odwiedziła Parlament Europejski oraz Trybunał Praw Człowieka. Wysłuchała ciekawych wykładów np. powstania i działalności tych instytucji, była też okazja do zadania pytań prelegentom dotyczących ich pracy oraz możliwości odbycia stażu przez naszą młodzież w tak ciekawych miejscach.

Poza edukacją był też czas na rozrywkę. Jeden dzień spędziliśmy w Europa Park w Rust, korzystaliśmy również z przepięknych kompleksów basenowych w Baden- Baden. Wyjazd był bardzo udany, pogoda dopisała, młodzież wróciła zadowolona z nastawieniem na powrót w te miejsca w przyszłym roku. TKOPD Lubliniec

działalność w OSP, zaangażowanie i godną postawę społeczną oraz zaświadczenia dla strażaków OSP którzy ukończyli szkolenie organizowane przez Komendę Powiatową PSP i tym samym będą mogli uczestniczyć we wszystkich działaniach gaśniczych i ratowniczych prowadzo-

nych przez OSP. Zaświadczenia otrzymali: dh Olech Zbigniew, dh Wichary Michał, dh Łopata Łukasz, dh Kmieć Mateusz, dh Słodczyk Kamil, dh Garus Mateusz, dh Molenda Bartłomiej, dh Lancman Robert. OSP Lubliniec


7 października 2011

7

Jubileusz Purpurowego Serca To już 20 lat jak „bije” nam Purpurowe Serce. 10 września zabiło szczególnie mocno, kiedy to Prezes Stowarzyszenia Purpurowe Serce Marian Jończak powitał w sali Miejskiego Domu Kultury liderów ruchu społecznego na rzecz niepełnosprawnych z całego kraju, a między innymi z Warszawy, Wrocławia, Bogatyni, Nowego Dworu Mazowieckiego, Sosnowca, Wałbrzycha, Mielca, Bełchatowa, Mirska i Szczercowa. To wyjątkowe spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń w zakresie pomocy, wsparcia i działania na rzecz niepełnosprawnych dzieci. To także moment na podsumowanie i rozważania o przeszłości i przyszłości tego ruchu społecznego. Podczas seminarium szkoleniowego przygotowanego przez Dorotę Leśniak, psycholog Publicznej Poradni Psychologiczni-Pedagogicznej oraz przez Katarzynę Niestrój, przedstawicielkę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, poruszone zostały tematy wczesnej interwencji

u małych dzieci oraz przybliżono temat pomocy dla potrzebujących dofinansowania np. na pokonanie barier architektonicznych. W trakcie tej wyjątkowej uroczystości wyróżniono wiele osób działających na rzecz niepełnosprawnych, doceniono ich zaangażowanie i włożone serce. Odznakę specjalną „Serce na dłoni” otrzymali: – Krystyna Orzeszko -emerytowana dyrektor PPPP – Dorota Leśniak -psycholog PPPP – Elżbieta Wiora – skarbnik Stowarzyszenia Purpurowe Serce –

Stanisław Skiba – członek zarządu Stowarzyszenia Purpurowe Serce Szczególne wyróżnienie w postaci statuetki „Serce na dłoni” otrzymał Marian Jończak, prezes tegoż Stowarzyszenia, za aktywną działalność w Zarządzie Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom i Mło-

dzieży Niepełnosprawnej Ruchowo. Piękną, artystyczną oprawę uroczystości stworzyli artyści Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Ich repertuar zachęcił widownie do wspólnej zabawy i wywołał gorące owacje. Purpurowe Serce

sceniczne – w różnej formie, wnoszące radość i wywołujące uśmiech. Wszystkie ośrodki otrzymały nagrody za swoje występy. Po konkursowych emocjach przed publiczno-

ścią pojawił się mistrz magii i iluzji ze swoją asystentką. Zaprezentował zadziwiające sztuczki, a nawet czarował wspólnie z uczestnikami biesiady. Impreza ta pokazała, że podczas wspólnej zabawy najszybciej znikają wszelkie bariery w kontaktach między osobami w pełni sprawnymi i niepełnosprawnymi. Biesiada Integracyjna została zorganizowana przez Stowarzyszenie Amicus. Zadanie zostało dotowane przez Burmistrza Miasta Lublińca. ŚDS Lubliniec

Bądźmy razem W środę 7 września na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu odbyła się VI Biesiada Integracyjna „Bądźmy Razem”.

W imprezie wzięło udział około 160 uczestników z takich placówek jak: Środowiskowy Dom Samopomocy, DPS „Zameczek”, DPS „Dom Kombatanta”, DPS „Kochcicka”, DPS Filia Koszęcin, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Ośrodek Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego – Klub PIGUŁKA, Ośrodek Rehabilitacyjno – Eduka-

cyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach. Główną ideą tej imprezy była integracja osób niepełnosprawnych z różnych ośrodków z terenu powiatu lublinieckiego. Dla osób biorących udział w imprezie to okazja, by poznać się bliżej, pobawić razem, potańczyć, nawiązać nowe znajomości. Dla uczestników biesiady nie zabrakło atrakcji. Impreza miała charakter spotkania integracyjnego i zabawy. Każda z placówek przygotowała zabawne prezentacje

Tobie niepotrzebne, innym niezbędne Każdego dnia wyrzucamy mnóstwo rzeczy, które nam się znudziły, których nie potrzebujemy, które zastępujemy nowymi. Często nie mamy pomysłu, co zrobić z takimi niepotrzebnymi„fantami”, więc po prostu skazane są na zniszczenie. Często są to m.in. meble, sprzęt RTV i AGD, inne elementy wyposażenia mieszkania, które są całkowicie zdatne do użytku i mogą służyć komuś jeszcze przez wiele lat. Wśród podopiecznych lublinieckiego MOPS-u znajdują się osoby, którym brakuje podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego, a nie stać ich na zakup. Dlatego też Miejski Ośrodek Po-

mocy Społecznej podjął się roli pośrednika pomiędzy osobami, które chcą się pozbyć niepotrzebnego, ale jeszcze sprawnego sprzętu, a tymi, którzy go nie posiadają. Na stronie internetowej Ośrodka (www.mops.lubliniec.pl) stworzono specjalną zakładkę o nazwie „Tobie niepotrzebne, innym niezbędne”. Po kliknięciu w zakładkę pojawi się wykaz niezbędnych rzeczy oraz numer kontaktowy do potrzebującej osoby lub do pracownika socjalnego Ośrodka. Baza danych będzie na bieżąco aktualizowana.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do odwiedzenia strony MOPS-u, a w razie dodatkowych pytań można skontaktować się z pracownikiem socjalnym (nr tel. 34/356–20–05; 353–19–15 lub 351–01–65 wew. 42). MOPS Lubliniec

WYDAWCA: Burmistrz i Rada Miejska w Lublińcu Ul. Paderewskiego 5 42–700 Lubliniec ADRES REDAKCJI: Urząd Miejski w Lublińcu Pokój 12, I piętro Tel. (034) 353–01–00 wew. 132, 134 e-mail: Nowiny@lubliniec.pl Redaktor Naczelny: Żaneta Białek Redaktor dyżuruje od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–11.30 Nakład: 8400 egz. SKŁAD I DRUK: Sil-Veg-Druk Lubliniec Tel. (034) 356–29–61, www.svd.pl


8

Nr 8/396 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 07 września 2011r. Na podstawie art.16 § 1 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U.nr 21, poz.112 z późn.zm.) podaję do publicznej do wiadomości, że głosowanie zarządzone na dzień 09 października 2011r. zostanie przeprowadzone w następujących obwodach głosowania:

OBWODY GŁOSOWANIA Numer obwodu głosowania

1

2

3

4

Granice obwodu

Biała Cegielnia, Cyrana, Głowackiego, Grunwaldzka, 11 Listopada, Krótka, Leśna, Ligonia, Majdanek, Myśliwska, Plac Golasia, Park Leśny, Księdza Rogowskiego, Sądowa, Sokoła, Stalmacha, Staszica, Sobieskiego, Strażacka, Szeroka, Szkolna, 74 GPP, Żwirki i Wigury Armii Krajowej, Biała Kolonia, Dolna, Droniowicka, Droniowiczki, Drozdów, Gołębia, Goplany, Gruntowa, Gwarka, Jaskółcza, Karpego, Karolinki, Krzyżowskiej, Łowiecka, Marzanny, Miodowa, Okólna, Piaskowa, Południowa, Rusałki, Sadowa, Słowicza, Stara Kolonia, Stawowa, Syreny, Świtezianki, Szczygłów, Wierzbowa, Wschodnia, Żabia, Żurawia, Żytnia Jania Góra, Kokotek, Kokotek Dworzec, Osiedle Leśnica, Osiedle Piłka, Osiedle Posmyk, Pusta Kuźnica Chłopska, Czarnoleska, Dębowa, Klonowa, Kopce, Niegolewskich, Podmiejska, Pogodna, Powstańców Śląskich od nr 73 do nr 83B i od nr 42 do nr 102, Przemysłowa, Pusta, Robotnicza, Tartaczna, Torowa, Żyzna

5

Damrota, Kilińskiego, Lompy, Mickiewicza, Niedurnego, Ogrodowa, Pasieczna, Poprzeczna, Plac Cichy, Plac Kościuszki, Plac Mańki, Stein, Św. Mikołaja, Tylna, Wąska

6

Dworcowa, Kandory, Korfantego, Miarki, Nowa, Paderewskiego, Plac Niepodległości, Plebiscytowa, Pokoju, Powstańców Śląskich od nr 2 do nr 18 i nr 7, Plac Sienkiewicza, Szaforza, ZHP

7

8

9

10

11

12

Częstochowska od nr 1 do nr 27 i od nr 2 do nr 42, Oświęcimska, Tysiąclecia, Wilimowskiego, Wojska Polskiego Brzozowa, Bukowa, Częstochowska od nr 35 do nr 97 i od nr 44 do nr 114, Cegielniana, Cisowa, Głogowa, Grabowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa Jodłowa, Kasztanowa, Kochcicka, Księdza Misia, Lipowa, Malinowa, Polna, Słoneczna, Strzelecka, Topolowa, Wiśniowa, Wrzosowa Chabrowa, Chopina, Fiołkowa, Gajowa, Grzybowa, Karłowicza, Kisielewskiego, Kwiatowa, Lisowicka od nr 1 do nr 15 i od nr 2 do nr 18, Makowa, Moniuszki, Marszałka Piłsudskiego, Plac Kopernika, Rumiankowa, Skłodowskiej, Sosnowa, Spokojna, Storczykowa, Szymanowskiego, Świerkowa, Urocza, Wieniawskiego, Kardynała Wyszyńskiego od nr 1 do nr 19 i od nr 2 do nr 16, Wymyślacz, Wyspiańskiego, Zagłówek Baczyńskiego, Księdza Cebuli, Cebulskiego, Księdza Dzierżonia, Górnicza, Kardynała Hlonda, Kamińskiego, Kołłątaja, Krucza, Kubusia Puchatka, Lisowicka od nr 24 do nr 168, Orzeszkowej, Prusa, Rolnicza, Szafera, Szarych Szeregów, Św.Anny, Targowa, 3 Maja nr 15, 15A i 15B, Uchodźców, Księdza Jana Urbaczki, Kardynała Wyszyńskiego od nr 21 do nr 139 i od nr 18 do nr 112, Zachodnia Cieszkowskiego, Aleksandra Fredry, Wawrzyńca Hajdy, Jagusia, Jedności, Kochanowskiego, Konopnickiej, Lipska Góra, Oleska, Opolska od nr 33 i nr 32 do końca, Parcelacyjna, PCK, Ptaka, Rolna, Reja, Reymonta, Słowackiego, Staffa, Księdza Szramka, Tuwima, Wiejska, Witosa, Ojca Ludwika Wrodarczyka, Zaciszna, Żeromskiego Cichociemnych, Jaronia, Liberki, Młyńska, Opolska nr 1 do nr 27 i od nr 2 do nr 28, Partyzantów, Północna, Rzeźniczka, Księdza Szymały, 3-go Maja od nr 1 do nr 13 i nr 18, Zjednoczenia, Zwycięstwa

13

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”

14

Zakład Karny

15

Szpital, Oddział Wewnętrzny

16

Dom Pomocy Społecznej

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

OSP ul.Sokoła 13, 42–700 Lubliniec LOKAL PRZYSTOSOWANY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „HALKA” ul.Stalmacha 12, 42–700 Lubliniec Świetlica przy Domu Parafialnym Lubliniec ul.Kokotek 22, 42–700 Lubliniec Basen Kryty ul.Powstańców Śląskich 42, 42–700 Lubliniec Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. J.Garści Plac K.Mańki 9, 42–700 Lubliniec Miejski Dom Kultury ul.Plebiscytowa 9, 42–700 Lubliniec LOKAL PRZYSTOSOWANY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WYZNACZONY DO GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO Gimnazjum nr 1 ul.Wilimowskiego 8, 42–700 Lubliniec

BURMISTRZ MIASTA LUBLIŃCA informuje, iż działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 na tablicy ogłoszeń, wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubliniec, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: 1/ działka nr 1818/158 o pow. 0,4019 ha i nr 1821/158 o pow. 0,0720 ha z karty mapy 5 obręb Lubliniec (łącznie 0,4739 ha), zapisana w księgach wieczystych Sądu Rejonowego pod nr CZ1L/00038718/2 i CZ1L/00035304/6. 2/ działka nr 1819/158 o pow. 0,3984 ha z karty mapy 5 obręb Lubliniec, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego pod nr CZ1L/00038718/2. Szczegółowych informacji związanych ze sprzedażą powyższych nieruchomości udziela Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Lublińcu tel.34/ 353 01 00 w. 127,128. e-mail: grunty@lubliniec.pl Burmistrz Edward Maniura

Przedszkole Miejskie nr 1 ul.Słoneczna 13, 42–700 Lubliniec

Zespół Szkół im.św. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców ul. Marszałka Piłsudskiego 8, 42–700 Lubliniec

Przedszkole Miejskie nr 8 ul.Uchodźców 34, 42–700 Lubliniec

Przedszkole Miejskie nr 4 ul. Wawrzyńca Hajdy 20, 42–700 Lubliniec

Szkoła Podstawowa nr 3 ul.Zwycięstwa 32, 42–700 Lubliniec Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” ul.Cyrana 10, 42–700 Lubliniec Zakład Karny ul.Sobieskiego 6, 42–700 Lubliniec Szpital, Oddział Wewnętrzny ul.Żwirki i Wigury 3, 42–700 Lubliniec Dom Pomocy Społecznej ul.Kochcicka 14, 42–700 Lubliniec

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 09 października 2011r. w godzinach 7.00 – 21.00 UWAGA: Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. Dla celów głosowania korespondencyjnego wyznaczono Obwodową Komisję Wyborczą Nr 6 adres: Miejski Dom Kultury ul.Plebiscytowa 9, 42–700 Lubliniec. BURMISTRZ Edward Maniura

BURMISTRZ MIASTA LUBLIŃCA informuje, iż działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni wykaz: Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy w drodze bezprzetargowejz karty mapy 4 obręb Lubliniec • Działka nr 2585/82 o pow. 4,7341 ha z karty mapy 4 obręb Lubliniec zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu KW 554 jako własność Gminy Lubliniec położone w Lublińcu przy ul. Cegielnianej. Do dzierżawy przeznacza się obszar o pow. 335 m2. Szczegółowych informacji związanych ze zbyciem powyższych nierucho­mości udziela Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Lublińcu tel.034/ 353 01 00 w. 127,128. e-mail: grunty@lubliniec.pl Lubliniec, dnia 29.09.2011 r.


7 października 2011

9 Zapraszamy osoby chętne do współpracy w charakterze przedstawicieli terenowych Kancelarii Prawnej SupremaLex, których głównym zadaniem będzie pozyskiwanie nowych Klientów i ich bieżąca obsługa.

Ogłoszenie:

Pomagamy uzyskać świadczenia od zakładów ubezpieczeń poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy, poślizgnięciach się, przewróceniach i innych. Ogłoszenie skierowane jest do osób z terenów województw opolskiego, śląskiego oraz łódzkiego, w tym, m.in. z Olesna, Praszki, Gorzowa Śląskiego, Lublińca, Kluczborka, Wielunia, Dobrodzienia, Kłobucka, Pajęczna, Wieruszowa itd. Wynagrodzenie – prowizyjne. CV ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy wysłać na adres: rekrutacja@supremalex.org W odpowiedzi otrzymacie Państwo potwierdzenie otrzymanie Państwa aplikacji przez zespół Kancelarii Prawnej SupremaLex. Obecny etap rekrutacji potrwa do 1 listopada 2011 roku.

ZUH BIUROTECHNIK BOGDAN SPAŁEK 42-700 Lubliniec ul. Edyty Stein 11  woj. sląskie  tel/fax (34) 356-23-71  gsm (793) 332-737  e-mail: biuro.technik@poczta.wp.pl  www.biurotechnik.otwarte24.pl  SKYPE    BIUROTECHNIK  GG 3516753  NIP 575-000-51-16  Regon 150612277  Rachunek bankowy:  35 8457 0008 2006 0105 4784 0001  Czynne p-pt 8.00-18.00 sob 9.00-14.00

PRACOWNIA ARCHITEKTURY

www.viplex.pl

DOMY, REZYDENCJE.

OSIEDLA,

BUDOWNICTWO KOMERCYJNE: handlu, usług i produkcji. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA GOSPODARSTW ROLNYCH. PROJEKTY energooszczędne. POZWOLENIA na BUDOWĘ. DOTACJE do INWESTYCJI, zniżki na MATERIAŁY BUDOWLANE dla naszych Klientów.

601-616-248 mail: pracowniaarchitektury@wp.pl


10

Nr 8/396

VICTORIA w KRAVARE Skat sportowy

W dniach 16–18.09.2011 nasze siatkarki wraz z trenerami miały przyjemność wyjechać do partnerskiego miasta – czeskiego Kravaře. Już w piątek po spakowaniu się, ruszyliśmy w podróż. Wieczorem zameldowaliśmy się w tamtejszym hotelu BULI ARENA słynącym ze znakomitej bazy sportowej i zaczęliśmy trzydniowy odpoczynek przed

czekającym nas sezonem. Po kolacji, dziewczęta mogły spróbować swoich sił na kręgielni. Drugi dzień zaczął się amerykańskim śniadaniem, następnie przyszła pora na trening, ponieważ nie można zapominać o zbliżającym się meczu. Po ciężkim treningu, dziewczęta skorzystały zarówno z jacuzzi, zjeżdżalni, jak i z basenu mieszczącego się przy hotelu. Wieczorem spotkaliśmy się z Burmistrzem Lu-

Rowerem wzdłuż Bałtyku Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublińcu zorganizował wyprawę rowerową wzdłuż polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego. W ciągu ośmiu dni, od 18 do 26 sierpnia uczestniczki i uczestnicy imprezy przejechali blisko 500-kilometrową trasę od Międzyzdrojów do Helu.

Cykliści odwiedzili niemalże wszystkie nadmorskie kurorty i letniska, zobaczyli wszystkie latarnie morskie. Duże wrażenie wywarły też przyrodnicze atrakcje nadmorskich Parków Narodowych: Wolińskiego i Słowińskiego, licznych rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych. Nie zapomnimy widoku liczącego ok. 150 sztuk stada żurawi na łąkach otuliny Słowińskiego Parku Narodowego – stwierdziły panie Małgosia i Jagoda. Dzienne odcinki wyprawy liczyły od 60 do ponad 80 km. Trasa prowadziła zarówno licznymi na Wybrzeżu ścieżkami rowerowymi, jak też leśnymi, często piaszczystymi, drogami leśnymi i polnymi, a także asfaltowymi drogami publicznymi. Pogoda na ogół dopisała. Nie obyło się jednak kilkakrotnie bez deszczu,

a przez dwa dni ostro wiało, na szczęście w plecy, co nawet sprzyjało podróży. Dominowała jednak słoneczna aura i przyjazna temperatura, sprzyjająca morskim kąpielom. – Zarówno kondycja uczestników jak i sprzęt nie zawiedli – przydały się wcześniejsze kilkudniowe wypady wokół Jeziora Goczałkowickiego i w Góry Świętokrzyskie – mówi pilot wyprawy Roman Szafraniec. Ja dodam od siebie, że polskie Wybrzeże pięknieje. Zarówno miasta jak i nadmorskie wsie letniskowe lśnią czystością i kolorami, kusząc dobrą kuchnią i bogatą ofertą noclegową. Nie poznawałem miejsc, które widziałem 25, 30 lat temu. Pozytywna jest też zmiana nastawienia kierowców do rowerzystów Spotykaliśmy się często z życzliwością i cierpliwością z ich strony. Już dziś zastanawiamy się nad trasą następnej wyprawy. W imprezie uczestniczyli koleżanki: Małgorzata Herbowska i Jadwiga Popanda i koledzy: Mieczysław Stryczak, Benedykt Majer, Zdzisław Pawłowski, Andrzej Herbowski, Roman Szafraniec jako pilot i piszący te słowa, kierownik wyprawy – Marek Jeremicz

blińca Edwardem Maniurą, który podziękował zawodniczkom za poprzedni sezon (Mistrzostwo Śląska) oraz życzył nam sukcesów w nadchodzącym sezonie. Do tych życzeń dołączył Starosta czeskiego Kravaře Andres Hahn. Po kolacji ponownie rywalizowaliśmy na kręgielni. Były wielkie emocje oraz świetna zabawa. Niedziela była dniem przeznaczonym na zwiedzanie. Rano wraz z burmistrzem wyruszyliśmy na zamek w Kravaře, po zwiedzeniu muzeum mieszącego się w zamku, wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcia. Później wyruszyliśmy do Opavy. Tam również zwiedziliśmy zamek. W niedzielę po południu wszyscy wrócili uśmiechnięci i wypoczęci. Nasz pobyt trzeba zaliczyć do bardzo udanych. Dla dziewcząt był to świetny czas zregenerowania sił po okresie przygotowawczym, a przed nadchodzącym sezonem. Nasz wyjazd był możliwy dzięki Burmistrzowi Miasta oraz Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lublińcu, za co z całego serca dziękujemy. STS VICTORIA

10 września w MDK Lubliniec odbył się Turniej Skata Sportowego o Puchar Starosty Lublinieckiego, zorganizowany przez Klub Skata Sportowego Lubliniec. W turnieju wzięło udział 52 zawodników (w tym 3 kobiety). Najlepszymi zawodnikami okazali się: 1. Maksymilian Biela – 2140 pkt 2. Henryk Morcinek – 2088 pkt 3. Marian Koziorowski – 2076 pkt 4. Beata Burzyńska – 1625 pkt Dnia 11 września w Siemianowicach Śl. odbył się Drużynowy Turniej Skata Sportowego o Puchar Śląska Miast i Gmin. W turnieju udział brały 33 drużyny z naszego województwa. Drużyna Skat Lubliniec zajęła 9 miejsce. Najlepsze drużyny: Piekary Śl. – 12241 pkt, Katowice-Amicus – 12196 pkt, Pszczyna – 11872 pkt, Rybnik – Boguszowice – 11832 pkt, Zabrze – Kończuce – 11754 pkt, Siemianowice – Przełajka – 11572 pkt, Chorzów II – 11419 pkt, Lędziny – 11355 pkt, Skat Lubliniec – 11216 pkt. Andrzej Szimber Prezes Klubu Skat Lubliniec

GABINET ODNOWY BIOLOGICZNEJ Lubliniec, ul. Wąska 3 i 3a Tel. (34) 353-03-15, (34) 356-24-92, 602-78-04-15 www.gabinetodnowy24.pl

KOMPLEKSOWA KOSMETYKA TWARZY I CIAŁA: Oczyszczanie twarzy, dekoltu i pleców, zabiegi liftingujące, Odżywcze, regenerujące dla każdego typu cery, masaż, makijaże Mikrodermbrazja diamentowa i korundowa, Makijaż permanentny i biotatuaż,

PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP: Przedłużanie płytki paznokciowej, manicure, pedicure, Malowanie paznokci, parafina, naturalna żywica na paznokcie,

DEPILACJA WOSKIEM: twarzy, rąk, pach, bikini, nóg HENNA: brwi i rzęs, doskonała odżywka na porost rzęs PRZYKLEJANIE SZTUCZNYCH RZĘS ZABIEGI MODELUJĄCE CIAŁO I ODCHUDZAJĄCE KOSMETYKI RENOMOWANYCH FIRM KOSMETYKA DLA MĘŻCZYZN GABINET MASAŻU: •

masaż klasyczny

oraz elementy rehabilitacji,

masaż relaksacyjny

i wiele innych,

masaż antycelulitowy

masaż gorącymi kamieniami

„Bioptron”,”Medicolux”,”Sollux”

masaż bambusami

stymulacja mięśni

masaż bańkami próżniowymi

ultradźwięki

masaż wyszczuplający

jonoforeza

masaż rozciągający

sonoforeza

magneto terapia itp,itd.

Z MOŻLIWOŚCIĄ DOJAZDU DO DOMU

naświetlanie lampami


7 października 2011

11

Rajd ukończony! 5040 km trasy, 14 krajów, 2 kontynenty, 44 dni i średnio 168 km na dzień!

Oprócz tego Alpy, Pireneje, górzysta Hiszpania, śnieg, deszcz i górskie zimno oraz południowy skwar, słońce i wiejący w twarz wiatr… Oto krótkie podsumowanie zakończonego we wtorek 6 września rajdu Tour de Mazenod! Niespełna dwudziestka pielgrzymów ma na koncie nie tylko

rekordy w statystykach, ale również konkretne duchowe i refleksyjne doświadczenia w ramach uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży, czy wizyt w Aix i Fatimie. W skromnym, ale ciepłym i serdecznym przywitaniu rowerzystów w Kokotku wziął udział m.in. ks. bp Jan Wieczorek. Szczęśliwi, choć zmęczeni, podróżnicy trafili nareszcie w ręce swoich najbliższych. – To jedna wielka przygoda, doświadczenie Bo-

ogłoszenia drobne • FOTOGRAFIA ŚLUBNA – absolwent fotografii wykonuje niepowtarzalne sesje ślubne, TANIO, 692–950–650. • Sprzedam wózek głęboki spacerowy kolor zielony plus fotelik samochodowy cena 200 tel. 692874100.

• Zasilacze awaryjne UPS do kotłów C.O. Kontakt: 607–035–972, elektrotechnika@sebpol. com. • Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe IV piętro o powierzchni 85,10 m2 cena za 1 m2 3 tyś. zł. Mieszkanie składa się z 4 pokoi, kuch-

żej opatrzności i ludzkiej życzliwości – stwierdził zapytany o pierwsze wrażenia o. Tomasz Maniura OMI, organizator i szef wyprawy. Stronę rajdu codziennie odwiedzało kilkaset osób (w sumie ponad 34 tys. wejść). Wszystkie relacje

można dalej czytać na www.tourdemazenod.pl. Kz

ni, łazienki, wc. Blok i mieszkanie ocieplone śmidrach 2000 mkw., ogrodzona, blisko lasu, (nowe drzwi i okna). Informacja pod nr tel. tel. 601–628–899. 880146364. • Sprzedam solarium i fitness wraz z całym wy• AgroCorp – środki ochrony roślin, nawozy posażeniem, tel. 34 356 24 92, kom. 600 994 58 mineralne, materiał siewUs³ugi Remontowo-budowlane ny. Lubliniec, ul. Oleska 18, tel. 0888–411–523, tel/ fax 34 351–02–14. www. ochrona-roslin.net. ludzie na których mo¿na liczyæ.. • Sprzedam działkę w Ko· tynki maszynowe

OLMAR

· g³adzie i tynki gipsowe · malowanie · inst. grzew. pod³ogowe · inst. Co i wod. kan. · instalacje elektryczne · kafelkowanie · nietypowe remonty i przebudowy

tel. +48 728-394-852

www.olmar.dl.pl

PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA S.C. Lek. stom. Barbara i Piotr Puchalscy

STOMATOLOGIA OGÓLNA, a w szczególności: • B. Puchalska: ORTODONCJA DZIECI I DOROSŁYCH Tel. 533 118 196 • P. Puchalski: LECZ. KANAŁOWE (rtg przy fotelu) Lubliniec, ul. Kard. Wyszyńskiego 43 gabinet nr 20 w przychodni Tormed

SKUP ZWIERZĄT (trzoda chlewna, bydło)

Odbiór z gospodarstwa! Płatne przelewem do 14 dni lub gotówką Agricomm – Tarnowskie Góry tel. 604–755–555, (32) 384–67–57


12

Nr 8/396

O Puchar Zygmunta Anczoka W roczniku 2000 wystąpiło 5 drużyn:

W dniu 17 września odbył się VI Turniej o Puchar Zygmunta Anczoka „Anczok-Cup 2011” pod patronatem McDonald’s Polska. W turnieju udział wzięło około 200 dzieci z roczników 2000, 2001–2002, 2003 i młodsi. Organizatorem turnieju był klub LKS Sparta Lubliniec. Było to zadanie publiczne zlecone i dotowane ze środków Burmistrza Miasta Lublińca.

Miejsce / liczba punktów 1. LKS Sparta Lubliniec I – 12 2. Znicz Kłobuck – 9 3. UKS Herkules Kochanowice – 6 4. AS Dobrodzień – 3 5. LKS Sparta Lubliniec II – 0 W grupie rocznika 2000 najlepszym zawodnikiem, królem strzelców z 17 zdobytymi bramkami został piłkarz LKS Sparta Lubliniec – Patryk Ochman, a najlepszym bramkarzem – zawodnik AS Dobrodzień – Kacper Koza.

W roczniku 2001–2002 wystąpiły 4 drużyny:

Miejsce / liczba punktów 1. LKS Sparta Lubliniec – 7 2. Zabrze Zaborze – 7 3. SK Kravare Czechy – 3 4. Pelikan Łowicz – 0 W grupie rocznika 2001–2002 najlepszym zawodnikiem, królem strzelców z 6 zdobytymi bramkami został piłkarz Zabrze Zaborze – Paweł Jeżewski, a najlepszym bram-

karzem – zawodnik LKS Sparta Lubliniec – Jacek Famuła.

W roczniku 2003 wystąpiło 5 drużyn:

Miejsce / liczba punktów 1. Zabrze Zaborze – 10 2. Akademia Sportowa Lubliniec – 8 3. LKS Sparta Lubliniec – 7 4. UKS Herkules Kochanowice – 3 5. Znicz Kłobuck – 0 W grupie rocznika 2003 i młodsi najlepszym zawodnikiem, królem strzelców z 9 zdobytymi bramkami został piłkarz Zabrze Zaborze – Iwański Bartosz, a najlepszym

bramkarzem – zawodnik Zabrze Zaborze – Maciej Krakowiak. ŻB

ogłoszenia drobne • Galanteria, konfekcja, skórzana, tekstylna, tapicerka meblowa, samochodowa, siodła na motor itp. Szycie, naprawa – renowacja. odzież używana Kier ul. Paderewskiego, tel. 885– 681–623. • Usługi: Ogrody, konserwacja, nawodnienie, tel 880201086, 889534642. • FOTODESIRE Fotografia profesjonalna. Profesjonalne zdjęcia okazjonalne, śluby, wesela, fo-

tografia plenerowa, sesyjna, reklamowa. Konkurencyjne ceny i szybki czas realizacji. Tel. kom. 602 768 965, e-mail: faron.lukasz@gmail.com. • Ziemia: działka rekreacyjno budowlana z 60 letnim lasem, rzeczka, własna droga dojazdowa, pow. 43500mk dobry dojazd do Częstochowy, tel 889534642, 660221600. • Przyjmę meble w dobrym stanie (za darmo), 0530–731–650.

Nowiny_8  
Nowiny_8  

gazeta samorządowa

Advertisement