Wydział Architektury i Wzornictwa ASP Gdańsk

Gdańsk, PL

Misja Wydziału Architektury i Wzornictwa budowana w oparciu o misję ASP w Gdańsku zawiera się w dwóch podstawowych powinnościach: kształtowaniu twórczych i krytycznych osobowości członków społeczności akademickiej oraz wytyczaniu kierunków rozwoju dyscypliny sztuk projektowych, wyodrębnionej w dziedzinie sztuk plastycznych.

http://aiw.asp.gda.pl/