Page 16

z d r o w i e Klinika Kriobank Centrum Leczenia Niepłodności Ginekologia i Położnictwo świętuje urodziny

30 lat minęło jak jeden dzień W 1987 r. w Białymstoku zespół młodych, ambitnych lekarzy naukowców pod kierownictwem prof. Mariana Szamatowicza doprowadza do narodzin pierwszego w Polsce dziecka poczętego metodą in vitro. Jednym z członków tego zespołu jest dzisiejszy prof. Waldemar Kuczyński, właściciel Kliniki Kriobank Centrum Leczenia Niepłodności Ginekologia i Położnictwo. – To były ciężkie czasy. W sklepach pusto, dotacji żadnych, sprzętu brak – wspomina prof. Waldemar Kuczyński. – Wiele rzeczy robiliśmy sami. Sami „produkowaliśmy” wodę, robiliśmy igły punkcyjne, zestawy do pobierania komórek jajowych, katetery do transferu zarodków itd. Byliśmy silni, ambitni, nie żałowaliśmy siebie, swojego czasu ani sił... 1989 rok Założenie Kriobanku, pierwszego w Polsce prywatnego ośrodka leczenia niepłodności oraz banku nasienia. Placówka mieściła się w wynajętym lokalu przy ul. Wesołej w Białymstoku. 1992 rok Zatrudniony zostaje pierwszy pracownik – Piotr Sieczyński, który zostaje odpowiedzialny za prowadzenie Banku Nasienia. Obecnie dr n. biol. Piotr Sieczyński jest kierownikiem Pracowni Embriologicznej oraz pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością. 1993 rok Kriobank kupuje najnowszej generacji urządzenie do określania parametrów nasienia – Hobson Sperm Tracker. Jest to wówczas jedyny taki egzemplarz w Europie Środkowej i Wschodniej. 1994 rok Zastosowanie unikalnej metody pozyskiwania nasienia od mężczyzn z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Plemniki pobierane są na drodze biopsji jądra w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Mogą być one użyte do procedur wspomaganej prokreacji lub zamrażane w celu zachowania płodności na przyszłość. 1995 rok Wykonywane są pierwsze badania hormonalne nowatorską metodą immunoenzymatyczną, polegającą na wykrywaniu określonych białek w badanym materiale, z użyciem

przeciwciał poliklonalnych lub monoklinalnych, skoniugowanych z odpowiednim enzymem. 1996 rok Do zespołu Kriobanku dołączają lekarze: Jacek Szamatowicz, Grzegorz Mrugacz i Tadeusz Wasilewski. Są oni obecnie znanymi w całej Polsce specjalistami. 1997 rok Zakup nowego kriostatu do mrożenia nasienia o doskonałych parametrach i bogatych możliwościach programowania temperatury schładzania. 1998 rok Klinika Kriobank zostaje przeniesiona do kamienicy przy ul. Stołecznej 11 w Białymstoku. Oprócz nowoczesnego sprzętu i profesjonalnych laboratoriów, znajdują się tam też pokoje gościnne, co znacząco wpływa na komfort pacjentów przyjeżdżających do kliniki z całej Polski. 1999 rok Rozpoczęto pierwsze procedury in vitro. Kriobank jest bogato wyposażony w odpowiedni sprzęt, kadrę i laboratoria niezbędne do przeprowadzenia pełnej procedury in vitro. 2000 rok Prowadzone są prace naukowe na temat działania przeciwbakteryjnego, przeciwzapalnego i przeciwutleniającego na parametry płodności nasienia człowieka. 2004 rok Kriobank zostaje zakwalifikowany do realizacji badań klinicznych MERID, w których pacjenci mają możliwość wykonania procedury in vitro bezpłatnie. Od tamtej pory w Kriobanku zostaje wykonanych ok. 12 programów klinicznych. 2005 rok Zastosowanie unikalnej metody oczyszczania nasienia u pacjentów seropozytywnych. Metoda ta pojawiła się w wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia w 2010 r., jako metoda, która powinna być stosowana w wysoko specjalistycznych i doświadczonych ośrodkach medycznie wspomaganej prokreacji. 2006 rok Do zespołu Kriobanku dołącza dr Agnieszka Kuczyńska, wybitna lekarka, córka prof. Kuczyńskiego. 2007 rok Uzyskanie certyfikatu Zarządzania Jakością i Środowiska na normy ISO 9001 i ISO 14001.

2008 rok Kriobank jest w posiadaniu VIDAS – urządzenia do oznaczania hormonów. 2009 rok Do zespołu dołącza dr Dariusz Grochowski. Obecnie dr hab. n. med. Grochowski nadal jest pracownikiem kliniki. 2011 rok Kriobank zostaje partnerem kampanii „Tata – najważniejszym słowem dla mężczyzny” Stowarzyszenia Nasz Bocian. Jej celem było upowszechnianie wiedzy na temat niepłodności jako choroby społecznej, która w równym stopniu leży po stronie mężczyzn i kobiet lub dotyczy obojga partnerów. 2 013 r o k K r i o b a n k z a w i e r a u m o w ę z Ministerstwem Zdrowia na realizację programu „Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 20132016” Przez cały okres trwania programu z procedury in vitro skorzystało 477 par. 2014 rok Kriobank podsumowuje 25-lecie działalności. Dzięki pomocy specjalistów z kliniki na świat przyszło 7 tys. dzieci. Ponadto Kriobank zajmuje I msc. w rankingu klinik in-vitro, przygotowanym przez Gazetę Wyborczą. Klinika prowadzi też roczną kampanię „Pomyśl o dziecku”, która ma na celu uświadamianie pacjentkom jak poprawić swoją płodność. 2015 rok Kriobank zapoczątkowuje innowacyjną terapię z stosowaniem leku przeciw czynności skurczowej macicy. Rozszerza się też działalność kliniki, w  związku z  czym zmienia się też jej nazwa na Kriobank Centrum Leczenia Niepłodności Ginekologia i Położnictwo. 2016 rok Dr Agnieszka Kuczyńska uzyskuje tytuł specjalisty w zakresie Ginekologii i Położnictwa z najlepszym wynikiem w kraju, w tej sesji. 2018 rok Kriobank jest współautorem programu „Czekając na cud” wspierającego pacjentów w walce o dziecko. Projekt ma na celu pomoc parom, które z uwagi na finanse nie mogą podjąć diagnostyki oraz ewentualnego leczenia niepłodności.

16 ZDROW Y BIA£YSTOK 4(46)

Profile for Wydawnictwo Skryba

Zdrowy Białystok Nr 4(46)/2019  

Zdrowy Białystok Nr 4(46)/2019  

Advertisement