Page 1

Byli to już wówczas ludzie doświadczeni, umocnieni modlitwą, dobrze przygotowani do powierzonej im misji. Joachim, który był pasterzem, udał się szybko do świątyni i złożył w ofierze najlepsze zwierzęta ze swojego stada, by przypieczętować nowe przymierze z Bogiem. Następnie wrócił do domu, gdzie po około sześciu miesiącach przyszła na świat jego córka. Bóg obdarował Joachima i Annę, widząc ufność, z jaką się do Niego zwracali – i zostali wysłuchani ponad miarę swoich najśmielszych oczekiwań! Nie mogli przypuszczać, że Bóg zechciał powierzyć im Tę, która miała stać się Jego Matką! Tradycja zachowała imiona rodziców Maryi. Joachim (hebr. Jehojakim) znaczy tyle co: ‘Bóg wywyższa’, a Anna (hebr. Hannah) znaczy dosłownie: ‘łaska’. W  kalendarzu liturgicznym wspominani są oni wspólnie jako święci pod datą 26 lipca. Przysługuje im tytuł świętych, bowiem oboje zostali wyniesieni do godności bycia rodzicami Matki Bożej, a  każdy, kto przyjmuje Maryję do swojego życia, zostaje uświęcony Jej obecnością. O ileż zatem bar-

Poznac-i-pokochac-Maryje.indd 19

19

2017-04-10 14:43:39


dziej od innych zasługują na to Jej rodzice! Towarzyszyli Jej przecież w codzienności, w Jej obecności dokonywało się ich własne uświęcenie. Jak wiele nawzajem od siebie otrzymali! Jako dziadkowie Jezusa Joachim i Anna są także wzorami i  patronami wszystkich dziadków. Prowadzą ich do Maryi, a Ona wiedzie wszystkich do Jezusa. To w  ich rodzinie zakorzeniło się człowieczeństwo Chrystusa, gdyż „Bóg dał im błogosławieństwo, którego oczekiwały wszystkie narody”2, dlatego też często przedstawia się św. Annę z Maryją na ręku lub na kolanach, a Maryja tuli w ramionach Dzieciątko Jezus, które z  kolei trzyma w  rączce kulę ziemską. Święta Anna jest otaczana szczególną czcią we francuskiej Bretanii3. Właśnie tam, 2   Antyfona na rozpoczęcie Mszy Świętej we wspomnienie świętych Joachima i Anny, za: Mszał rzymski. 3   Ukazywała się tam wielokrotnie pewnemu wieśniakowi w  miejscowości Auray, w latach 1623–1625. Prosiła o odbudowanie starej kapliczki, która była jej poświęcona i istniała w tym miejscu już w VI wieku. Więcej informacji można odnaleźć na stronie internetowej www.sainteanne-sanctuaire.com.

ac-i-pokochac-Maryje.indd 20

20

2017-04-10 14:43:39


w miejscowości Auray, znajduje się dzisiaj wielka bazylika pod wezwaniem św. Anny, do której nieustannie zmierzają rzesze pielgrzymów! Misjonarze bretońscy zanieśli jej kult także do Kanady, gdzie św.  Anna została patronką prowincji Quebec i gdzie wzniesiono poświęcone jej sanktuarium w miejscowości Sainte-Anne-de-Beaupré4. MODLITWA Maryjo, pragnę przeżyć ten miesiąc z Tobą i proszę, byś nauczyła mnie, jak mam dalej iść przez życie. Twoi rodzice, Anna i Joachim, otrzymali Cię od Boga. Byłaś ich szczęściem, lecz nie wiedzieli jeszcze, jak wielkim byłaś skarbem! Proszę Cię, przyłącz się do mojej wędrówki przez życie, bo Ty jesteś cudowną odpowiedzią Boga na pragnienie ludzkiego serca. Przeczuwam Twoją dyskretną obecność. Przyjdź, Maryjo, do wszystkich rodzin na świecie, aby Bóg hojnie im błogosławił. Proszę Cię   Zob. www.sanctuairesainteanne.org.

4

Poznac-i-pokochac-Maryje.indd 21

21

2017-04-10 14:43:39


ac-i-pokochac-Maryje.indd 22

także o szczęśliwy dar potomstwa dla wszystkich pragnących go małżonków. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty, którą Joachim i Anna jako pierwsi przyjęli, między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który przez was przygotował swoje przyjście na świat. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi, teraz i  w godzinę śmierci naszej. Amen.

22

2017-04-10 14:43:39


dzień

2

Niepokalane Poczęcie Brak opisu tych wydarzeń w Piśmie Świętym. Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja, i nie ma w tobie skazy. (Pnp 4, 7) Bądź pozdrowiona, łaski pełna. (Łk 1, 28)

Uszczęśliwieni oczekiwaniem na narodzi-

ny dziecka Joachim i Anna nie mieli pojęcia, w  jak wielkim Bożym planie uczestniczą. Bóg postanowił się wcielić, to znaczy stać się człowiekiem. Zechciał przyjąć na siebie ludzkie życie, co jest dowodem na to, jak niewyobrażalnie wielką ma ono wartość. Uczynił to, ponieważ pragnął przywrócić zerwaną przez grzech komunię ludzi z Bogiem. Skoro zatem Bóg zechciał stać się człowiekiem, to potrzebował matki, jak każdy człowiek. Wybrał Maryję, którą utkał w łonie Anny i przeznaczył do wypełnienia tej cudownej misji.

Poznac-i-pokochac-Maryje.indd 23

23

2017-04-10 14:43:39


Poczęcie Maryi było wyjątkowe. Została całkowicie zachowana od grzechu pierworodnego, z którym wszyscy inni ludzie rodzą się od czasu nieposłuszeństwa Adama i Ewy. Bóg okazał Maryi wielkie miłosierdzie, jeszcze większe niż wybaczenie grzechów. Maryja bowiem też jest człowiekiem, który potrzebował odkupienia, lecz Jej Syn odkupił Ją przez łaskę uprzedzającą1. Dlatego nazywamy ją Niepokalanym Poczęciem. Przymiot ten jest tak ściśle związany z Jej osobą, że stał się jednym z Jej imion... Podczas objawień w Lourdes w 1858 roku na pytanie Bernadety Soubirous o imię Maryja najpierw rozłożyła skierowane ku ziemi ręce, a następnie podniosła je, skrzyżowała na piersi i, wzniósłszy oczy ku niebu, odrzekła: „Jestem Niepokalane Poczęcie”. Jej wymowny gest oznaczał: to jest wielki dar Boży dla mnie i  dla was. Potwierdziła tym samym coraz żywszą intuicję ludu chrześcijańskiego, którą papież ogłosił cztery lata wcześniej.2 1   Zob. Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium, VIII, 53. 2   Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Pius IX ogło-

ac-i-pokochac-Maryje.indd 24

24

2017-04-10 14:43:39


Inicjatywa Boża zachowania Maryi od grzechu pierworodnego była konieczna, by mogła Ona wypełnić swoją misję. Bez jakiegokolwiek przywiązania do zła Maryja była stworzeniem wolnym w najwyższym tego słowa znaczeniu, a dzięki temu zdolnym do doskonałej współpracy z planem Bożym przyjęcia Jego miłości i darów oraz do odpowiedzi na nie w najpełniejszy sposób. Duch Święty mógł ukształtować w  Niej Jezusa, ponieważ znalazł w  Niej prawdziwą, niczym niezakłóconą miłość. W nawiązaniu do proroctwa z  Księgi Rodzaju (zob. Rdz 3, 15) często przedstawia się Ją w postawie stojącej, depczącą głowę węża. Wąż jest symbolem diabła, którego Maryja pokonuje, gdyż nie ma on nad Nią żadnej władzy. Grzech niczego w Niej nie sił 8 grudnia 1854 roku w bulli Ineffabilis Deus, w której czytamy między innymi: „Oświadczamy, stanowimy i wyrokujemy, że od Boga jest objawiona, a przeto przez wszystkich wiernych mocno i  stale ma być wiarą wyznawana nauka, według której Najświętsza Dziewica Maryja w pierwszej chwili swego poczęcia za szczególniejszą łaską i przywilejem Boga Wszechmogącego, przez wzgląd na przyszłe zasługi Jezusa Chrystusa Zbawiciela rodzaju ludzkiego zachowana była wolną od wszelkiej zmazy pierworodnej winy”.

Poznac-i-pokochac-Maryje.indd 25

25

2017-04-10 14:43:39


zniszczył, nie zniekształcił, nie zdeformował. I właśnie dlatego możemy uciekać się do Niej bez lęku, że wprowadzi nas choćby w najmniejszy błąd. W Paryżu, przy Rue du Bac, w 1830 roku Maryja poprosiła św.  Katarzynę Labouré, żeby nauczyła ludzi modlić się tymi słowami: „O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia obchodzimy 8 grudnia, a  dziewięć miesięcy później, 8 września, obchodzimy święto Narodzin Najświętszej Maryi Panny.

ac-i-pokochac-Maryje.indd 26

MODLITWA Maryjo, jesteś stworzeniem Bożym tak samo jak ja. Tak samo jak ja zostałaś utkana w łonie matki. A  jednak jesteś wyjątkowa, bo ze względu na Twoją misję Bóg zachował Cię od grzechu pierworodnego. Jakże piękna jesteś, Maryjo, nie ma w  Tobie nawet najmniejszej wady! Nie ma w Tobie jakiegokolwiek przywiązania do zła, jesteś

26

2017-04-10 14:43:39


osobą w najwyższym stopniu wolną. W Tobie jest miejsce tylko dla prawdy. Dlatego przychodzę do Ciebie bez lęku, z Tobą pragnę miłować Boga, mojego Stwórcę i Ojca. Stamtąd gdzie Ty jesteś, diabeł ucieka. Maryjo, spraw, by nasz świat odzyskał swoje pierwotne piękno stworzenia. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty, Niepokalanie Poczęta, która pociągasz nas swoim pięknem, między niewiastami, i  błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który dla Ciebie czyni cuda. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi, teraz i  w godzinę śmierci naszej. Amen.

Poznac-i-pokochac-Maryje.indd 27

27

2017-04-10 14:43:39

Poznać i pokochać Maryję fragment  
Poznać i pokochać Maryję fragment  
Advertisement