__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Ofiarowanie Jezusa w świątyni

OFIAROWANIE W ŚWIĄTYNI

Prawo żydowskie nakazywało: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Kiedy dziecko kończyło miesiąc, ojciec przychodził do świątyni, aby je „wykupić”, ofiarowując pewną sumę pieniędzy. Matka natomiast po porodzie musiała złożyć ofiarę oczyszczenia. Najbogatsze kobiety składały w ofierze jagnię i gołębia. Kobiety uboższe – dwie synogarlice albo dwa młode gołębie.

20

Jezus zagubiony i odnaleziony

Na podstawie: Łk 2, 22-38

Na podstawie: Łk 2, 41-52

Prawo Mojżeszowe nakazywało, aby pierworodny syn został przedstawiony Panu w Świątyni Jerozolimskiej. Dlatego wkrótce po narodzinach Jezusa Maryja z Józefem wyruszyli do Jerozolimy. Kiedy wnosili Dzieciątko do świątyni, naprzeciw wyszedł im pewien starzec. Był to Symeon, który już wiele lat czekał na nadejście Zbawiciela. Na widok Chłopca poczuł w sercu, że jest On posłanym przez Boga Mesjaszem. Wzruszony wziął Go na ręce i błogosławił Boga, mówiąc: – Dzięki Ci, Panie! Pozwalasz mi odejść w pokoju. Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie: światło na oświecenie pogan. Maryja z Józefem nie mogli wyjść ze zdumienia.

Co roku, na święto Paschy, Józef i Maryja wraz z innymi mieszkańcami ich miasta udawali się z pielgrzymką do Świątyni Jerozolimskiej. Kiedy Jezus miał dwanaście lat, wyruszył tam razem z nimi. Fantastyczna przygoda! Co za radość ujrzeć tak wspaniałą świątynię, dom Boga! W drodze powrotnej Maryja i Józef nie mogli znaleźć Jezusa, ale myśleli sobie: „Na pewno idzie ze swymi przyjaciółmi”. Ale nazajutrz nadal nie mogli Go znaleźć! Szalejąc z niepokoju, wrócili do Jerozolimy i szukali Go w całym mieście. I odnaleźli Go na dziedzińcu świątyni: tam, gdzie uczeni w Piśmie prowadzili uczone dysputy. Jezus przysłuchiwał się im i zadawał pytania, zadziwiając uczonych swoją mądrością. Maryja była głęboko poruszona. Zapytała: – Jak mogłeś tak nas nastraszyć? Dlaczego to zrobiłeś? Ale wtedy Jezus spokojnie odpowiedział: – Dlaczego mnie szukaliście? Nie wiedzieliście, że muszę być w domu mego Ojca? Tego dnia Maryja i Józef nie zrozumieli słów Jezusa. A On spokojnie powrócił z rodzicami do Nazaretu. Dopiero wiele lat później, już jako dorosły mężczyzna, miał opuścić swoje miasto, żeby Bożemu ludowi opowiadać o Ojcu.

UCZENI W PIŚMIE

Uczonymi w Piśmie lub skrybami nazywano tych, których zadaniem było spisywanie na zwojach tekstów Prawa Mojżeszowego. Mężowie owi czytali i studiowali Prawo, a także wyjaśniali je wiernym w kazaniach. Ludzie zaś przychodzili do nich z prośbami o poradę w trudnych sprawach i bardzo liczyli się z ich zdaniem. Jak wszyscy Jemu współcześni Żydzi, tak i Jezus z uwagą słuchał nauk uczonych w Piśmie. Jego znajomość Pisma zaskoczyła ich, gdyż znał i rozumiał Prawo o wiele lepiej niż oni.


Kraj Izraela Kraj pod okupacją rzymską DOMINACJA RZYMSKA W 63 roku p.n.e. Pompejusz wkroczył do Judei i zdobył Jerozolimę, narzucając krajowi prawo rzymskie. Rzymianie przysłali własnych gubernatorów, a następnie osadzili na tronie Judei Heroda Wielkiego. Lud go znienawidził, ponieważ był królem okrutnym i posłusznym rzymskiemu okupantowi. Kiedy wkrótce po narodzinach Jezusa umarł, władcą Galilei został jego syn, Herod Antypas. Galilea cieszyła się pewną niezależnością, Judea jednak i Jerozolima pozostawały pod ścisłą kontrolą Rzymu. W roku 26 cesarz Tyberiusz przysłał tam nowego prokuratora: Poncjusza Piłata. Ten nie zdawał sobie sprawy z tego, jak wielką rolę w życiu Żydów odgrywa religia. Nie rozumiał ich obyczajów i popełniał wiele niezręczności, które budziły wrogość ludu.

WSZECHWŁADNY TRYBUNAŁ RELIGIJNY Rzymski okupant kontrolował wszystko… z wyjątkiem religii. Sprawami wiary zajmował się trybunał religijny, który orzekał zgodnie z Prawem żydowskim. Na czele trybunału, czyli Sanhedrynu, zasiadał arcykapłan Świątyni Jerozolimskiej, a wraz z nim – siedemdziesięciu starszych. Sanhedryn ustanawiał prawa, sądził tych, którzy łamali Prawo, zatwierdzał małżeństwa, nakładał podatki religijne. Kiedy Jezus został oskarżony o bluźnierstwo, rzecz jasna został postawiony przed Sanhedrynem.

22

 tym mieście narodził się Jezus. W  Nazarecie Jezus dorastał, wykonując W zawód cieśli. W  wodach Jordanu Jezus przyjął chrzest z rąk swojego kuzyna, Jana. R ybacy Piotr i Andrzej spotkali Mesjasza nad Jeziorem Tyberiadzkim.  Kafarnaum Jezus głosił kazania W w synagodze. Także w tym mieście uzdrowił dziecko rzymskiego setnika.  a górze Tabor Piotr, Jakub i Jan stali się N świadkami Przemienienia Pańskiego. Jerozolima była stolicą i sercem życia religijnego Izraela. To tu Jezus został skazany na śmierć i ukrzyżowany.  a drodze do Emaus Jezus spotkał N swoich dwóch uczniów.  ieopodal Betanii apostołowie stali się N świadkami wniebowstąpienia Chrystusa.

ZNIENAWIDZONY OKUPANT Żydzi bardzo źle znosili okupację swojego kraju. Rzymianie wszak ciemiężyli ich podatkami: od ziemi, od osób, od zbiorów, od towarów… Okupanci deptali także ich wiarę, nie szanowali tradycji i miejsc świętych. Nic dziwnego, że krajem wstrząsnęła seria powstań. Lud wierzył, że wyruguje Rzymian ze swojej ziemi. Niektórzy organizowali się do zbrojnej walki z najeźdźcą. Przede wszystkim jednak wszyscy oczekiwali Mesjasza, którego zapowiedział prorok Izajasz. Wiedzieli, że czas jego przyjścia jest bliski, wierzyli, że wkrótce przybędzie przywódca, który oswobodzi ich z ucisku.

23

Profile for Wydawnictwo Promic

Piękna tajemnica Ewangelii fragment  

Piękna tajemnica Ewangelii fragment  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded