Page 1

dlaczego trzeba ćwiczyć silną wolę?

SILNA WOLA W ŻYCIU MORALNYM Potrzebujemy silnej woli, żeby bronić się przed złem

Czy tego chcemy, czy nie, życie jest polem bitwy, a największą walkę stoczyć musimy z samymi sobą. Któż nie zdążył jeszcze dostrzec, że posiada jakby dwa oblicza swojej osobowości? Święty Paweł napisał: „Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię właśnie zło, którego nie chcę” (Rz 7, 19). Pytanie: kto wygra. Ta walka bywa czasem tłumiona, a czasem jest niezwykle gwałtowna. Zwycięstwo jednak możliwe jest tylko wtedy, gdy człowiek ma silną wolę walki z pomocą Bożej łaski. To normalne, że podczas ziemskiego życia pojawiają się pokusy. Od nas zależy, czy pokusa stanie się powodem upadku, czy okazją do zwycięstwa. Trzeba mieć sporo silnej woli, żeby natychmiast odeprzeć pokusę, gdy tylko 14


silna wola w życiu moralnym

się pojawia i nie dać się zastraszyć różnym niebezpiecznym wytworom wyobraźni. Potrzebujemy silnej woli, by nie tracić ducha pośród życiowych trudności

Król Francji Ludwik XVI mawiał, że wszystko go męczy i nudzi. Człowiek, który ma bardzo mało życiowej energii, bywa okrutnie przytłoczony drobnymi, codziennymi sprawami, z  których składa się nasze życie. Natomiast człowiek posiadający silną wolę po prostu załatwia je, nie widząc w nich problemu. Dla człowieka mającego silną wolę trudności nie są przeszkodami, które zatrzymują go w  drodze, lecz trampolinami, dzięki którym przekracza własne ograniczenia. Wszystkie wydarzenia są dla niego okazją do pogłębiania cnót moralnych. Zresztą, im więcej człowiek czyni aktów rozwijających silną wolę, tym lepiej umie panować nad sobą, swoimi nerwami, wyobraźnią, uczuciami. Dzięki temu z większą łatwością potrafi zachować spokój, pokój serca, i nie tracić równowagi wewnętrznej. To hartuje ducha i umacnia wolę, dlatego w chwili ciężkiego doświadczenia takiemu człowiekowi łatwiej jest zachować zimną krew i sprawnie posłużyć się umysłem i sercem. 15


dlaczego trzeba ćwiczyć silną wolę?

Człowiek silnej woli wypracowuje w sobie dobre nawyki, które stają się jakby jego drugą naturą, pomagającą mu osiągać dobre rezultaty swoich działań przy minimum wysiłku. Zdobyte doświadczenie staje się dla niego źródłem ufności i optymizmu na przyszłość. Potrzebujemy silnej woli, by stać się silną osobowością i osiągnąć w życiu maksimum skuteczności w działaniu

Warto od czasu do czasu przypomnieć sobie przypowieść o talentach (zob. Mt 25, 14-30, por. Łk 19, 12-27). Nie wszyscy otrzymali tyle samo. To nieistotne. Pan oczekuje, aby każdy pomnożył to, co otrzymał. Im ktoś mniej otrzymał, tym mniej od niego Pan na koniec zażąda. Jednakże nawet ten robotnik, który otrzymał jeden talent, powinien był go podwoić. W gruncie rzeczy bowiem silną osobowością nie może pochwalić się ten, kto został obdarzony wyjątkowymi zaletami ducha czy serca, nadzwyczajną siłą fizyczną czy lotnością umysłu, lecz ten, o  kim można powiedzieć: „Oto człowiek wartościowy, człowiek, z którym trzeba się liczyć, człowiek, na którego można liczyć”. 16


?

SILNA WOLA W ŻYCIU ZAWODOWYM Jeśli nie chcemy zadowalać się miernością, musimy stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Tak naprawdę człowiek angażuje się w swoją pracę na tyle, na ile nad nią panuje. Uznanie przełożonych i skuteczność własnego działania wynikają z dwóch zasadniczych elementów: naszych kompetencji i  naszego charakteru. Oba te elementy wymagają od człowieka wiele silnej woli. Kompetencje można zdobyć wyłącznie wytrwałą pracą, i to nie tylko na etapie uczenia się zawodu, lecz także przez cały czas jego wykonywania, tak by nie pozostawać w  tyle za zmieniającymi się wymaganiami czy postępem technologicznym. Ten, kto nie chce się rozwijać, nie pragnie już się doskonalić, szybko popada w rutynę i przestaje radzić sobie z obowiązkami. Same jednak umiejętności praktyczne nie wystarczą. Aby umieć z nich korzystać i aby 17


dlaczego trzeba ćwiczyć silną wolę?

być docenionym w swojej pracy, człowiek powinien jeszcze zdobyć pewne zalety, które zależą od charakteru, czyli od silnej woli. Bez wątpienia różnie to wygląda w zależności od sytuacji i pełnionych funkcji, lecz w zasadzie w  każdej pracy istotne są takie cechy, jak: punktualność, dokładność, systematyczność. Człowiek może przez jakiś czas czarować innych pięknymi ideami, lecz szybko daje się zdemaskować próżność jego słów, gdy za słowami nie idą konkretne efekty z pracy.

18

Ćwiczenie woli fragment  
Advertisement