Page 1

Inwestycje za unijne pieniądze Czytaj str. 2

Najładniejszym sołectwem zostało Ko Kosinowo. Na drugim miejscu znalazło się sołectwo Warząchewka Nowa, trzecie zajęło sołectwo Markowo. t Nagrody przyznane sołectwom o odebrali: Krystyna Wiśniewska so sołtys Kosinowa, Władysław Reniec, so sołtys Warząchewki Nowej i Mieczysł sław Ochmański, sołtys Markowa.

Świetlice w remoncie. Czytaj str. 8

Szerzej

Eur Europa tacy sami, a je jednak ró różni

str. 12

W Naszej WŁOCŁAWEK ISSN 1896-3692

Gminie

KRUSZYN • MODZEROWO • SMÓLNIK • WARZĄCHEWKA

C Czytaj sstr. 9

DĘBICE. Niemcy strzelali do krzyża, chcieli go zniszczyć. Wtedy nieżyjący już Tadeusz Komorowski ukradkiem schował krzyż w stodole. Czytaj str. 10

nr 14, październik 2009 r. 0 zł

Nowy statut Gminy Włocławek

Dożynki w Smólniku

Podziękowali rolnikom za plony

Rada Gminy Włocławek ma nowy statut. Jakie wprowadzono zmiany w stosunku do starego? Szczegóły w rozmowie z sekretarzem gminy Piotrem Stannym.

Dożynki, będące uroczystym zakończeniem żniw i świętem dziękczynienia za zebrane plony są jednym z najstarszych obchodzonych na świecie świąt. Pochodzenie i wiek tego obrzędu są różnie interpretowane. Zygmunt Gloger wywodzi je ze zwyczajów pogańskich, związanych z kultem bóstw urodzaju. Gminne święto plonów w Smólniku miało zarówno religijny jak i ludowy charakter, powiązany z zabawą z okazji zakończenia zbiorów. Po uroczystej mszy w kościele parafialnym barwny korowód na czele z mażoretkami i orkiestrą dętą OSP Kruszyn przeszedł na boisko szkolne, na którym odbywała się uroczystość. Jak każe tradycja dzielono się chlebem i dziękowano za dary natury.

Fotoreportaż z dożynek przedstawiamy na stronach 6 i 7.

Bieg solny Patryk Weber ze Smólnika zajął II miejsce w swojej kategorii podczas Biegu Solnego w Ciechocinku. Na zdjęciu z opiekunem, nauczycielem Danielem Krużyńskim.

Szerzej str. 11

O badaniach profilaktycznych mieszkańców gminy piszemy na str. 5

Czytaj str. 3

Pieniądze pozyskane

Mażoretki - zespół taneczny OSP Kruszyn został założony w sierpniu br. Prowadzi go Paulina Tokarska. Swój pierwszy występ zespół dał podczas dożynek gminnych w Smólniku.

INTERWENCJE. Znaleziono dokumenty.

Na tropie „śmieciucha” W poprzednim wydaniu gazety „W Naszej Gminie” pisaliśmy o tym jak niektórzy beztrosko wyrzucają śmieci w lasach, rowach przydrożnych, na brzegach jezior. Apelowaliśmy do naszych Czytelników, aby wspólnie zadbać o środowisko, w którym mieszkamy. Okazało się, że nasza akcja przyniosła skutek. Do Urzędu Gminy zgłosiła się osoba, która zauważyła, że ktoś podrzucił śmieci we wsi Dąb Wielki. Na dowód przyniosła część znalezionej tam korespondencji. Szybko postanowiono sprawę wyjaśnić.

Kartka historii Czytaj str. 4

Pracownicy Urzędu Gminy udali się pod wskazane miejsce. Obejrzeli dokładnie podrzucone śmieci i zrobili dokumentację fotograficzną. Zawartość worków była zaskakująca i zdumiewająca. Okazało się, że wśród śmieci znaleziono dokumenty z danymi osobowymi ludzi prowadzących działalność gospodarczą, dane firm remontujących i wynajmujących lokal w Włocławku, były także dyplomy i certyfikaty. - Część ze znalezionych dokumentów stała się podstawą przekazania sprawy

do Komendy Miejskiej Policji we Włocławku – mówi Piotr Stanny, sekretarz gminy Włocławek. - Do dalszego postępowania przejął ją dzielnicowy Jacek Rosiak. Czekamy na efekty prowadzonego dochodzenia. O tym jak zakończyła się sprawa, napiszemy w następnym wydaniu gazety „W Naszej Gminie”. Póki co niech będzie ona przestrogą dla tych, którzy chcą podrzucać śmieci pod nos mieszkańców gminy Włocławek.

Jolanta Pijaczyńska

Kruszynek ma interesującą historię. W latach 1904-1914 w tej wsi istniała szkoła rolnicza dla dziewczat. Powstała w majątku Artura i Ireny (z domu Bojańczyk) Haacków z inicjatywy stronnictwa ludowego „Wyzwolenie”, któremu patronowała właścicielka majątku.

O pieniądzach unijnych, które otrzymała gmina Włocławek na inwestycje informują tablice ustawione przy drogach i różnych obiektach użyteczności publicznej. Czytaj str. 2

Coraz więcej mieszkańców Analiza pozwoleń na budowę domów wydanych przez Starostwo Powiatowe we Włocławku wykazuje, że najwięcej inwestuje się w gminie Włocławek. Z tego powodu liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały ciągle wzrasta. Według danych z początku września br. wynika, że jeszcze nie tak dawno niewielka miejscowość Nowa Wieś urosła do okazałej wsi z wieloma ulicami. W Nowej Wsi zameldowane są 634 osoby. Nadal najbardziej zaludniony jest Kruszyn liczący 660 mieszkańców. Trzecią wsią pod względem liczby mieszkańców jest Kruszynek – 478 osób. Dalej są wsie: Modzerowo – 465 osób, Świętosław - 388, Smólsk – 306, Józefowo – 270, Smólnik -249 mieszkańców. Według stanu na 7 września 2009 r. w gminie Włocławek zameldowanych jest 6.859 osób. (mp)

W przedszkolu fajnie jest Najmłodsza grupa przedszkolaków w Kruszynie umieszczona została w wyremontowanym podczas wakacji budynku dawnej „agronomówki”. Pomieszczenia są kolorowe, pełne postaci z bajki brytyjskiego pisarza A. A. Milnea „Kubuś Puchatek”. Filip Broszeit z Kruszynka lubi samochody.

Czytaj str. 8


2

W Naszej Gminie

Samorząd

www.kujawy.media.pl

nr 14, październik 2009

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w gminie Włocławek przypomina, że po nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych zmienił się okres składania wniosków o świadczenia rodzinne (ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Dz. U. 2008, Nr 223, poz. 1456). Gdy osoba ubiegająca się złoży wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami do 30 września świadczenie przysługujące za listopad następuje do dnia 30 listopada. Natomiast, jeżeli osoba ubiegająca się złoży wniosek między 1 a 31 października świadczenia przysługujące za listopad wypłacane są do 31 grudnia. Jednocześnie informujemy, że okres zasiłkowy rozpoczynający się w dniu 1.09.2008 r., na który ustala się prawo do świadczeń rodzinnych przedłuża się do 31.10.2009 r. Zmiana decyzji następuje z urzędu i nie wymaga zgody strony. Do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego należy dołączyć w szczególności: * zaświadczenia z urzędu skarbowego o osiągniętych dochodach w 2008 r. wszystkich osób pełnoletnich wykazywanych jako członkowie rodziny. Zaświadczenie musi przedstawiać indywidualne dochody każdego członka rodziny. * zaświadczenia ze szkoły dzieci uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych * zaświadczenia potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu. Zgodnie z § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, w przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu. (p)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 27 września br. zmarł

Wojciech Lewandowski sołtys Modzerowa Serdeczne wyrazy współczucia rodzinie oraz wszystkim bliskim składają Ewa Braszkiewicz, wójt gminy Włocławek wraz z pracownikami i Elżbieta Sadowska, przewodnicząca Rady Gminy wraz z radnymi.

SAPARD * Przebudowa boisk szkolnych. Budowa boiska do piłki nożnej z bieżnią lekkoatletyczną, boiska do koszykówki, boiska do siatkówki przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku. Koszt inwestycji 397.464,00 zł; * Modernizacja drogi gminnej Kruszynek-Ludwinowo o

fot. Kamil Wieczorek

GOPS przypomina

Droga Mursk - Smólnik

Na drogi, boiska, wodociągi, kanalizację

Pieniądze z zewnątrz O pieniądzach unijnych, które otrzymała gmina Włocławek na inwestycje informują tablice ustawione przy drogach i różnych obiektach użyteczności publicznej. Przejeżdżając przez miejscowości gminy Włocławek, zauważyć można wiele tablic informujących o środkach unijnych, za które wybudowano drogi lub inne obiekty. Warto zwrócić na nie uwagę. Najwięcej tablic jest z

napisem ZPORR. Oznacza to, że gmina otrzymała pieniądze w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Białe z granatowymi napisami i znakami unijnymi tablice informują mieszkańców, że droga, czy obiekt powstały z zaangażowaniem środków unijnych przydzielonych w ramach tegoż programu. Każdy czytający zapis na tablicy może dokładnie dowiedzieć się ile pieniędzy przekazał budżet państwa, jaka kwota

pochodzi ze środków unijnych oraz jaką część musiała zapłacić gmina z własnych funduszy. Oprócz pieniędzy z ZPORR, gminie udało się pozyskać środki m. in. z programów: SAPARD, Aktywizacji Obszarów Wiejskich,

Zrealizowane inwestycje długości 1.190 m. Koszt inwestycji 601.373,41 zł, z czego 445.630,05 zł środki SAPARD; * Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią i przyłączami w miejscowościach: Kruszyn, Kruszynek-Dobra Wola. Wartość zadania: 760.023,90 zł w tym dofinansowanie z SAPARD - 227.936,14 zł; * Budowa wodociągu wiejskiego z przyłączami zagrodowymi w miejscowościach Wistka Królewska, Mostki. Dofinansowanie z SAPARD 54.610,89 zł. PAOW – Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich * Modernizacja drogi gminnej Dąb Wielki-Nowa Wieś o długości 1400 m. Koszt 606.344,34 zł w tym dofinansowanie z PAOW - 297.108,00 zł.

ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 * Budowa drogi gminnej Smólnik-Adaminowo o długości 1.880 m. Kwota 684.389,44 zł w tym dofinansowanie ZPORR 559.262,60 zł. (75proc. ZPORR, 10 proc. budżet państwa); * Budowa drogi gminnej Gróbce-Sykuła o długości 1256 m. Koszt 701.575,27 zł, z czego 583.817,40 zł dofinansowanie ZPORR (75proc. ZPORR, budżet państwa10 proc.); * Budowa drogi gminnej w miejscowości MurskSmólnik o długości 1525 m. Koszt 702.071,47 zł, z czego 408.587,52 zł dofinansowanie ZPORR (60 proc. ZPORR, 9,91 proc. budżet państwa); * Przebudowa drogi gminnej Dąb Wielki-Dąb Mały-Dąb Polski o długości 500 m.

Koszt 235.940,00 zł, z czego 141.564,00 zł dofinansowanie ZPORR (60 proc. ZPORR, 10 proc. budżet państwa).

RPO – Regionalny Program Operacyjny Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013 Budowa drogi gminnej Łagiewniki-Warząchewka Nowa. Dofinansowanie RPO 498.602,98 zł.

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 * Budowa drogi gminnej Łagiewniki-Warząchewka Nowa. Dofinansowanie 439.885,64 zł.;

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ciągu ostatnich pięciu lat przy udziale środków przedakcesyjnych i akcesyjnych oraz środków z budżetu państwa w gminie Włocławek wybudowano ponad 10 kilometrów dróg o nawierzchni asfaltowej. Ogólne dofinansowanie środków unijnych zamknęło się kwotą 2.435.969,57 złotych. Oprócz dróg, również za pieniądze unijne rozbudowano Zespół Szkół w Smólniku jednocześnie dodając przyłącza wodociągowe i energetyczne. Powstało także wiele placów zabaw dla dzieci, boiska szkolne oraz kanalizacja sanitarna. Trzeba pamiętać, że pozyskanie pieniędzy z zewnątrz nie jest sprawą łatwą. Nie wystarczy prawidłowe napisanie i przesłanie wniosku. W każdym przypadku starania się o środki unijne trzeba zabezpieczyć wkład własny z budżetu gminy, a z tym jak powszechnie wiadomo wiele samorządów ma problemy. Poniżej przedstawiamy inwestycje zrealizowane w gminie Włocławek w ostatnim czasie, podajemy ich koszt oraz programy, w ramach których pozyskano środki z zewnątrz.

(j)

* Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kruszynie. Dofinansowanie 200.000,00 zł. Wykonano: boisko do piłki ręcznej o wymiarach 22 x 44 m i dodatkowej funkcji dwóch boisk do piłki siatkowej wymiarach 9 x 18 m.

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 (działania: Odnowa wsi oraz Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego) * Adaptacja Domu Kultury w Kruszynie wraz z wyposażeniem placu zabaw i budową boiska z bieżną. Koszt 187 593,37 zł. Dofinansowanie 189.365,00 zł.

Opracowanie: Magdalena Korpolak-Komorowska, kierownik Referatu RBIiR Urzędu Gminy Włocławek


nr 14, październik 2009

W Naszej Gminie

Samorząd

Z Piotrem STANNYM, sekretarzem gminy rozmawia Jolanta PIJACZYŃSKA

Nagrody dla nauczycieli

Nowy statut Gminy Włocławek

- Od 2003 roku wiele się zmieniło w przepisach obowiązującego prawa. Od tego czasu kilkakrotnie nowelizowano ustawę o samorządzie gminnym, została zmieniona także ustawa o pracownikach samorządowych, weszła w życie nowa ustawa o funduszu sołeckim, stąd właśnie zaszła konieczność wprowadzenia zmian do statutu. Dodam, że wielokrotnie zmieniało się także prawo miejscowe. W tym okresie także Rada Gminy Włocławek, na mocy podejmowanych uchwał, dokonywała zmian w zakresie funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych. Przypomnę o zmianie sieci szkół podstawowych i gimnazjów. Zmiany zaszły w instytucjach kultury, kiedy po ich reorganizacji utworzono Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Kruszynie oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Kruszynie z filią w Smólniku. Te wszystkie dokonane zmiany także muszą mieć odzwierciedlenie w podstawowym dokumencie, jakim jest statut gminy. - W kontekście tak dużej liczby zmian, wydaje się celowym przyjęcie jednolitego tekstu statutu… - Taki był zamysł opracowujących statut. Wszystkim tym, którzy pracowali nad projektem statutu przyświecała teza, aby pozostawić te zapisy, które są zgodne z obowiązującym prawem i które w praktyce sprawdziły się. Jednak wprowadzanie tak wielu poprawek i pozostawienie poprzedniego tekstu spowodowałoby, że dokument nie byłby czytelny. Tym bardziej, że do projektu statutu dodatkowo wprowadzono nowe zapisy korzystne dla mieszkańców gminy. Przedłożony Radzie projekt poszerzył zakres podmiotów uprawnionych do wnoszenia inicjatywy

uchwałodawczej. Również nową propozycją jest możliwość wyodrębniania w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. I środki finansowe na ten cel w budżecie na 2010 rok będą zagwarantowane. Rada Gminy podjęła już w tej sprawie stosowną uchwałę. Zakreślono także, czego nie reguluje statut z 2003r., uprawnienia jednostki pomocniczej, czyli sołectwa, do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminnego. Dostrzeżono także potrzebę uszczegółowienia zasad udostępniania dokumentów w Urzędzie Gminy i korzystania z nich przez osoby zainteresowane.

- Czytając statut, dostrzega się też inne zmiany w stosunku do poprzedniego, nowy dokument jest usystematyzowany… - Taka była intencja. Usystematyzowanie całości dokumentu, między innymi polegało na uszeregowaniu rozdziałów i ich nazw. Ponadto statut napisany został zgodnie z zasadami techniki prawodawczej określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów. Swoje miejsce w jednolitym dokumencie znalazły także, w formie załączników, herb i flaga gminy Włocławek oraz mapa terytorium, na którym usytuowana jest nasza gmina.

fot. Jolanta Pijaczyńska

- Rada Gminy Włocławek uchwałą z kwietnia 2003 r. przyjęła Statut Gminy Włocławek, który został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Co spowodowało, że zaszła potrzeba uchwalenia nowego?

- Wróćmy do obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, co ona oznacza dla mieszkańców gminy? - O tym, aby umożliwić mieszkańcom gminy Włocławek wnoszenie własnych projektów uchwał pod obrady Rady myślano już dawno, jednak oczywistym było uwzględnienie tej możliwości wraz z innymi w momencie uchwalenia nowego statutu. Jeśli znajdzie się grupa pięćdziesięciu dorosłych osób, stałych mieszkańców gminy Włocławek, która uzna za konieczne przedłożenie Radzie własnego projektu uchwały, to będzie on przez nią rozpatrywany. Taka możliwość z pewnością przyczynić się może do uaktywnienia lokalnej społeczności i przede wszystkim upowszechniania idei samorządności i budowania społeczeństwa obywatelskiego.

- Czy proponowane rozwiązania znalazły uznanie wśród radnych, czy też na komisjach wnoszono uwagi do przedstawionej propozycji? - Dokument ten jest efektem pracy wielu osób. Radni mieli swój udział w pracach nad statutem. W Radzie Gminy Włocławek działa Komisja statutowa z przewodniczącym Stanisławem Atanielem na czele. Prace koordynowała wójt gminy Ewa Braszkiewicz i mecenas Zofia Baranowska. Wszyscy dążyli do tego, aby był to dokument, który zyska zrozumienie i przychylność Rady Gminy oraz aby dostarczyć mieszkańcom statut, który będzie służył przez następne lata społeczeństwu Gminy Włocławek.

Gospodarowanie nieruchomościami Radni usystematyzowali gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości. Rada Gminy Włocławek przyjęła 4 września br. uchwałę określającą zasady gospodarowania nieruchomościami przez wójta gminy w zakresie nabywania, zbywania i obciążania oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

Rada upoważniła wójta do dokonywania takich czynności jak: nabywanie, zbywanie i zamienianie nieruchomości pod warunkiem uzyskania pozytywnych opinii wszystkich komisji rady. Ponadto w podjętej uchwale określono procedury obowiązujące wójta oraz zobowiązano go do składania Radzie Gminy Włocławek corocznych informacji dotyczących gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy.

3

www.kujawy.media.pl

Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli muszą być przedmiotem odrębnej uchwały. Zasady określające przyznawanie nagród nauczycielom w gminie Włocławek dotychczas były składowymi corocznych uchwał Rady Gminy w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Okazuje się, że kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli muszą być przedmiotem odrębnej uchwały Rady. Projekty regulaminów wynagradzania nauczycieli wymagają uzgodnień ze związkami zawodowymi, natomiast ustalenie kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom takich wymogów nie ma. Wystarczy tylko zaopiniowanie projektu uchwały przez związki zawodowe. Radni przyjęli 4 września uchwałę ustalającą kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli. Wcześniej projekt pozytywnie zaopiniowały związki zawodowe. Wnioski o nagrodę dla nauczyciela przyjmowane są do 15 września każdego roku. Wyróżnieni nauczyciele będą otrzmymywać nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Czas na aktywność Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku realizuje projekt pn. „Czas na Aktywność” skierowany do nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy. - Po raz kolejny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku przychodzi z pomocą bezrobotnym mieszkańcom Gminy. Zaczęliśmy realizację projektu pn. „Czas na Aktywność”. finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2008-2013 - mówi Elżbieta Grzegórska, kierownik GOPS. Projekt realizowany jest w ramach programu Kapitał Ludzki, działanie Rozwój i upowszechnianie integracji poprzez ośrodek pomocy społecznej. Dziesięć osób bezrobotnych nieodpłatnie uczestniczy w kursach. Zaoferowano im do wyboru naukę na kursach: opiekunka osób starszych niepełnosprawnych, księgowość komputerowa, kucharz-kelner-barman, stylizacja paznokci oraz florystyka.

Honorowy lub zasłużony Rada Gminy Włocławek przyjęła dwie uchwały w sprawie ustalenia regulaminów nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Włocławek” oraz „Zasłużony dla Gminy Włocławek”. Dwie uchwały i dwa regulaminy przyjęła na sesji wrześniowej Rada Gminy Włocławek dotyczące nadawania tytułów. Pierwszy regulamin dotyczy nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Włocławek”, drugi „Zasłużony dla Gminy Włocławek” Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Włocławek” jest najwyższym tytułem nadawanym przez Radę Gminy Włocławek osobom niebędącym mieszkańcami gminy, które przyniosły tej gminie zaszczyt lub szczególnie się dla niej zasłużyły, a także innym wybitnym osobom. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Włocławek” będą mogli otrzymać mieszkańcy Gminy, lub inne podmioty prowadzące działalność na terenie gminy. Przyznawany będzie za wybitne zasługi, szczególnie za tworzenie dobra wspólnego, wspieranie społeczności i przyczynianie się do rozwoju gminy. - O tym, że trzeba uhonorować tych , którzy przyczyniają się do rozwoju naszej gminy, promują ją i wspierają zgadzają się wszyscy radni - mówi Elżbieta Sadowska, przewodnicząca rady. Zresztą już w 1995 r. przyjęta była uchwała w sprawie nadawania honorowego obywatelstwa oraz zasłużonego dla gminy Włocławek. Jednak od tego czasu zaszły zmiany w ustawie o samorządzie gminnym, a także my ustanowiliśmy symbole gminy, dlatego trzeba było wprowadzić zmiany. Postanowiliśmy przyjąć nowe regulaminy, aby były one czytelne, a nadawanie tytułów odbywało się zgodnie z obowiązującym prawem. Zarówno, jeden, jak i drugi tytuł będzie nadawała Rada Gminy Włocławek poprzez podjęcie stosownej uchwały. Uchwała musi być podjęta większością, co najmniej 4/5 głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Jeśli rada zdecyduje się przyznać tytuł, wtedy osobie uhonorowanej wręczony zostanie Akt Nadania, legitymacja oraz mosiężny odlew z herbem Gminy Włocławek i napisem „Zasłużony dla Gminy Włocławek” bądź „Honorowy Obywatel Gminy Włocławek”. W regulaminie przewidziano uroczystą oprawę wręczania Aktu nadania tytułu. Z pisemnym wnioskiem o nadanie obu tytułów mogą występować: przewodniczący Rady Gminy Włocławek, komisje rady, wójt, kluby radnych, zarządy stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych oraz pięćdziesięciu mieszkańców gminy posiadających prawo wyborcze. Nadanie tytułu może odbywać się nie częściej niż dwa razy w trakcie trwania kadencji Rady Gminy Włocławek.

(p)


W Naszej Gminie www.kujawy.media.pl

Historia

nr 14, październik 2009

fot. Jolanta Pijaczyńka

4

Zdjęcie szkoły w Kruszynku z internetu. Adres http://kobiety.nawsi.net/ Jadwiga-Dziubinska

Obecnie budynek dawnej szkoły jest własnością gminy Włocławek. Mieszka w nim dziewięć rodzin.

Kartka historii

prostokąta jest murowany z cegły, otynkowany. Dach ma dwuspadowy kryty dachówką. W elewacji frontowej portyk o trzech ostro łukowatych arkadach. Z drugiej strony budynku taras z neogotycką baluniestety, nie wznowiła swostradą. jej działalności. Jeszcze raz szkoła rolnicza powróciła do budynku Właściciele dworu dawnego dworu w Kruszynku w latach sześćdzieMajątek i dwór w Krusiątych XX wieku. Szkoła szynku istniał już w drugiej Przysposobienia Rolniczepołowie XVI w.) i był go mieściła się w dawnej własnością kolejno rodziny agronomówce w KruPoddębskich, Radoszewszynie (obecnie jest tutaj skich (koniec XVIII w.). przedszkole), Później przeCórki ubogich a ponieważ buszedł w ręce rodziców mogą dynek jest nieSeweryna podnieść dobrobyt wielki, zajęcia Mierzwińskieswej rodziny przez dla uczniów, go. W 1902 samodzielną pracę przyszłych roku majątek rolników w Kruszynku prowadzono w otrzymał, w wyniku postępowania spadkowego Artur dawnym dworze Haacków w Kruszynku. Haack z żoną Ireną. Posiadłość należała do rodziny Obecnie budynek dworu Haacków aż do 1945 roku. jest własnością gminy Włocławek. Mieszka w nim Stojący do dzisiaj neodziewięć rodzin. gotycki budynek dworu w Kruszynku, w którym kiedyś mieściła się szkoła Jolanta Pijaczyńska dla dziewcząt wzniesiono dopiero w II połowie XIX wieku. Parterowy budynek, na rzucie wydłużonego

Szkolenie włościanek w Kruszynku Kruszynek ma interesujacą historię. W latach 1904-1914 w tej wsi istniała szkoła rolnicza dla dziewcząt. Szkoła dla dziewcząt w Kruszynku powstała w 1904 roku w majątku Artura i Ireny (z domu Bojańczyk) Haacków z inicjatywy stronnictwa ludowego „Wyzwolenie”, któremu patronowała właścicielka majątku.

Inicjatorka Jednak główną inicjatorką i założycielką szkoły była Jadwiga Dziubińska (ur. 1874 - zm. 1937 r.), przyjaciółka Ireny Haackowej, organizatorka ośrodków kultury i szkół dla młodzieży wiejskiej, współpracująca z „Zaraniem” i Towarzystwem Kółek Rolniczych im. S. Staszica. Później, w latach 1919 - 1922 posłanka na Sejm, inicjatorka ustawy o szkolnictwie rolniczym. Obie panie, zarówno Irena Haackowa, jak i Jadwiga Dziubińska były kobietami wykształconymi i postępowymi. „Kobieta bardzo przystojna i jak na owe czasy bardzo postępowych poglądów”- tak o Irenie Haackowej napisała Maria Grodzicka w swoich wspomnieniach zatytułowanych „Wśród polskich pól przed laty”. Od 1902 r. Haackowie mieszkali w majątku w pobliskich Dębicach. Szkoła w Kruszynku była bezwyznaniowa. Przyjmowano kobiety powyżej 17 roku życia. Co roku kształciło się od 40 do 70 uczennic. Nauka trwała 11 miesięcy, a od 1912 roku została przedłużona do 1,5 roku. Program Dziubińskiej

był nowatorski, łączył wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi oraz rozwojem społecznym młodych kobiet. Każdego roku organizowano dla nich dwutygodniowe wycieczki po kraju. Przy szkole prowadzona była ochronka.

Promocja „Kruszynek przygotowuje uczennice do umiejętnego prowadzenia wszystkich działów gospodarstwa domowego oraz zaznajamia je z tymi gałęziami przemysłu wiejskiego, które mogą dać gospodyni gotowy grosz, np. chów inwentarza lub ptactwa, warzywnictwo lub pszczelnictwo, mleczarstwo wzorowe, tkactwo. Jeżeli rodzina jest liczna a gruntu jest mało, wtedy Kruszynianka wróciwszy do domu, zależnie od warunków miejscowych, może wziąć jeden z działów gospodarstwa, jako pracę zarobkową, może zarabiać tkactwem, prowadzić sklep spółkowy, mleczarnię; uczennice mogą wstąpić do szkoły ochroniarskiej lub też wstępują na kursy akuszeryjne. W ten sposób córki ubogich rodziców mogą podnieść dobrobyt swej rodziny przez samodzielną pracę; mogą wnieść do chaty światło, być pożytecznymi dla całej wioski, zamiast tułać się w poszukiwaniu pracy w obcych stronach i u obcych ludzi” - tak promowano szkołę w 1912 roku. („Czego uczą kursy gospodarczo-przemysłowe dla włościanek w Kruszynku?”, Warszawa, 1912 r., Czcionkami Drukarni Naukowej, Mazowiecka 8, str. 8)

Dla jednych była to szkoła nowoczesna, dająca rzetelną porcję wiedzy i umiejętności, wprowadzająca młode kobiety na rynek pracy, a dla innych zbyt postępowa. „Ta szkoła w Kruszynku… – napisała Maria Grodzicka – …musiała być solą w oku biskupa Zdzitowieckiego. Posłał więc młodego księdza, energicznego działacza i kapelana, księdza Jędrychowskiego do Kruszyna, żeby objął tamtejsze probostwo. Wkrótce między nim a panią Dziubińską doszło do rozdźwięku. Biskup Zdzitowiecki wizytując parafię w Kruszynie, wstąpił także do szkoły. Wizyta ta wywołała żywe echa. Pani Dziubińska powitała Pasterza ze swoimi wychowankami w sieni dworku lekkimi dygami. Zdzitowiecki wyprostował się, spojrzał władczo na czerwone chusteczki

dziewcząt i uderzywszy pastorałem w podłogę krzyknął: „Na kolana przed Waszym Pasterzem!”. Momentalnie cały zespół dziewcząt i ich opiekunki znalazły się na podłodze w kornej postawie” (Maria Grodzicka, Wśród polskich pól przed laty. Wspomnienia. LEGA, 2000 r. s. 166 – 167)

Przerwała wojna Alternatywą dla bezwyznaniowej szkoły w Kruszynku była nowa szkoła gospodarcza, którą na prośbę biskupa ufundowali Grodziccy z Lubrańca. Szkołę ochrzczono nazwą „Marysin” od imienia Marii Grodzickiej. Szkoła ta istnieje do dnia dzisiejszego. Natomiast szkoła w Kruszynku kształciła tylko przez okres dziesięciu lat, do roku 1914. Po wybuchu pierwszej wojny światowej została przymusowo zamknięta, a po wojnie,

WARZĄCHEWKA POLSKA

Przygotowania do jubileuszu Szkoła w Warząchewce Polskiej przygotowuje się do obchodów 50-lecia istnienia w budynku szkolnym. Nauczanie dzieci w Warząchewce ma długoletnią tradycję, sięga ono początków XX wieku. Wprawdzie nie było tam szkoły z prawdziwego zdarzenia, ale grupa dzieci uczyła się czytać u pani Nowackiej w jej prywatnym domu. Po zakończeniu I wojny światowej, w 1918 r. utworzono czteroklasową szkołę w domu Franciszka Szubskiego. W jednej małej salce dzieci uczyła Stefania Stankiewicz. Po zakończeniu II wojny światowej szkołę w Warząchewce umieszczono w poniemieckim baraku. Budynek obecnej Szkoły Podstawowej w Warząchewce Polskiej pochodzi z roku 1959 roku. Jego budowę rozpoczęto 1 lipca 1958 r., a zakończono 1 sierpnia 1959 roku. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, ale ma swoje niemałe znaczenie w historii oświaty na wsi. Od ubiegłego roku szkolnego organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Warząchewce Polskiej jest Stowa-

rzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie. Wcześniej szkołę prowadziła Gmina Włocławek. - Obchody jubileuszu 50-lecia funkcjonowania szkoły w aktualnym budynku zaplanowaliśmy na 24 października br. - mówi Ewa Kwasek, dyrektor szkoły. - Przy okazji złotego jubileuszu planujemy nadać szkole imię oraz poświęcić nowy sztandar szkolny. Nasza szkoła rozwija się. W podstawówce uczy się 38 dzieci. Od września ruszyła pierwsza klasa Gimnazjum w Warząchewce. Dla dzieci w wieku 3-5 lat otworzyliśmy w naszej placówce Wiejski Ośrodek Przedszkolny finansowany ze środków Unii Europejskiej. Na patrona szkoły społeczność szkolna w Warząchewce Polskiej wybrała błogosławionego Franciszka Drzewieckiego, wyniesionego na ołtarze przez papieża Jana Pawła II wśród 108 męczenników.

(jot)


Za rok jubileusz 45-lecia obchodzić będzie ośrodek zdrowia w Kruszynie. 40-lecie pracy zawodowej obchodziła we wrześniu Lucyna BŁASZCZAK.

W Naszej Gminie

Zdrowie

nr 14, październik 2009

www.kujawy.media.pl

40 lat pracy zawodowej pielęgniarki z Kruszyna

Dwa projekty zdrowotne

Lepiej zapobiegać

Badania profilaktyczne mieszkańców

Ośrodek zdrowia w Kruszynie został otwarty w 1965 r., informuje o tym mało czytelna tablica umieszczona na ścianie budynku. Możemy także dowiedzieć się, że wybudowano go ze środków społecznego funduszu odbudowy kraju i stolicy. Później, pod koniec lat siedemdziesiątych do budynku głównego dobudowano dwa skrzydła. Obecnie ma tu swoją siedzibę Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie. SPZOZ prowadzi także filię swojej placówki w Smólniku. W Kruszynie działają poradnie: internistyczna, pediatryczna, stomatologiczna, ginekologiczna i gabinet USG. Natomiast w Smólniku tylko poradnie: internistyczna stomatologiczna i pediatryczna. SPZOZ oferuje także usługi diagnostyczne w zakresie badań laboratoryjnych. Od 2004 roku dyrektorem jednostki jest Ewa Grabowska, lekarz specjalista medycyny rodzinnej. - Mamy pięć tysięcy pacjentów, 3.500 w Kruszynie i 1.500 w Smólniku, ale ciągle przyjmujemy nowych - mówi dyrektor Ewa Grabowska. - Pomimo znacznej poprawy dostępności do badań specjalistycznych na wsi w ciągu ostatnich lat ciągle ąg można zaobserwować, że e wielu mieszkańców wsi nie czuje potrzeby sys-tematycznego o kontrolowania ia swojego stanu nu zdrowia. Mam m wrażenie, że dla niektórych zdrowie jeszcze nie jest wartością nadrzędną. Pokutuje tu stara, negatywna wizja lekarza,, jako tego, który óry obę wykryje chorobę k. i ogłosi wyrok. Truizmem jest adzisiaj powta-

5

Urząd Gminy Włocławek przystąpił w roku bieżącym do realizacji dwóch programów zdrowotnych, różnych w swoim charakterze i skierowanych dla różnych grup mieszkańców. Cechą wspólną był fakt, że badania i porady lekarskie były nieodpłatne. Badania mammograficzne dla kobiet z roczników 19401959 przeprowadził Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medica” z Łodzi w dwóch terminach. W miesiącu maju odbyły się one w Kruszynie, w miesiącu wrześniu w Smólniku. Ogółem w badaniach uczestniczyło ponad 100 pań.

rzanie, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego niezwykle ważna jest edukacja zdrowotna. Ośrodek prowadzi szeroko pojętą oświatę zdrowotną, zachęca społeczność do badań profilaktycznych. Wspólnie z Urzędem Gminy podjął akcję profilaktyki raka piersi i nowotworów jjelita grubego, włączył się w realizację programu pro profilaktyki chorób układu krą krążenia i układu oddechow oddechowego oraz akcji zapobie zapobiegania palenia papie papierosów. O Oprócz usług re refundowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia SPZOZ w Kruszynie w wprowadził działa łalność komercy cyjną, odpłatną. O Oferuje mieszka kańcom wszystki kie szczepienia, kt które nie są

refundowane przez NFZ, badania USG oraz pełen zakres badań laboratoryjnych. - Coraz lepsze wykorzystanie środków z NFZ oraz wprowadzenie działalności komercyjnej znacznie poprawiło kondycję naszego zakładu – mówi dyrektor Grabowska. – Od 2004 roku, czyli przez ostatnie pięć lat firma zwiększyła obroty finansowe trzykrotnie. Pracę personelu średniego koordynuje położna Ewelina Kobus. Najdłużej pracującą pielęgniarką w ośrodku zdrowia w Kruszynie jest Lucyna Błaszczak. We wrześniu obchodziła jubileusz 40-lecia pracy zawodowej. - W ośrodku zdrowia w Kruszynie pracuję już 34 lata - mówi Lucyna Błaszczak. - Ukończyłam dwuletnie Studium Medyczne Pielęgniarstwa w Elblągu. Pierwszą pracę podjęłam w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Na Kujawy

przeprowadziłam się w 1975 roku i wraz z rodziną zamieszkałam z Świętosławiu. Pracę podjęłam 15 września w ośrodku zdrowia w Kruszynie. Przyjmował mnie ówczesny kierownik doktor Stefan Kamiński. Pracuję do tej pory, wprawdzie teraz tylko w połowie etatu, bo od czterech lat jestem już na emeryturze. Jednak ciągłość została zachowana i właśnie minęło 40 lat mojej pracy zawodowej. Pracownicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek nie zapomnieli o jubileuszu czterdziestolecia. Dyrektor Ewa Grabowska, w imieniu całego personelu złożyła życzenia, kwiaty i okazały prezent jubilatce. Na zdjęciu obok: Lucyna Blaszczak i dyrektor Ewa Grabowska. Tekst i zdjęcia:

Porad i konsultacji w zakresie profilaktyki raka jelita grubego i prostaty udzielał pracownik Centrum Onkologii z Bydgoszczy w ramach „Regionalnego Program Edukacji w zakresie Profilaktyki Raka Grubego i Prostaty w Województwie Kujawsko-Pomorskim”. Skorzystało z nich kilkadziesiąt osób, mieszkańców Smólnika i gości przybyłych na obchody gminnych dożynek. Podkreślić należy duży udział i zaangażowanie dyrekcji i pielęgniarek SPZOZ w Kruszynie i Smólniku w organizację badań. Wójt gminy kieruje szczególne podziękowania dla pań pielęgniarek - Eweliny Kobus i Jadwigi Królikowskiej. Dostrzegając pozytywne efekty przystąpienia do programów i zainteresowanie ze strony mieszkańców, Urząd Gminy Włocławek zamierza w przyszłym roku kontynuować podjęte działania profilaktyczne.

Piotr Stanny

Jolanta Pijaczyńska

Nowi mieszkańcy gminy Włocławek

Fot. Jerzy Chudzyński

Gabriel Szewczyk, syn Emilii i Michała z Dębu Małego (gm. Włocławek). Urodził się 21 sierpnia o godz. 14.20. Ważył 4,20 kg i miał 58 cm wzrostu.

Roksana Buziewska, córka Ilony i Radosława z Telążnej (gm. Włocławek). Urodziła się 20 sierpnia o godz. 22.05. Ważyła 2,55 kg i miała 53 cm wzrostu.

Personel medyczny SPZOZ w Kruszynie Lekarze: Bogdan Kinasiewicz – lekarz internista; Barbara Kujawa–Zdaniewicz– lekarz stomatolog (w Kruszynie); Zbigniew Majewski– lekarz stomatolog (w Smólniku); Jadwiga Placek – lekarz pediatra; Andrzej Radzikowski – położnik, ginekolog; Wojciech Staak – lekarz specjalista chorób wewnętrznych i badania USG. Pielęgniarki. W Kruszynie: Ewelina Kobus, Lucyna Błaszczak, Anna Kierzkowska, Agnieszka Miłek, Magdalena Kuźma, Iwona Kamińska – pomoc stomatologiczna. W Smólniku: Jadwiga Królikowska, Elżbieta Gliszczewska, Maria Wasilewska – pomoc stomatologiczna.

Wiktoria Bochińska, córka Iwony i Dariusza z Kruszyna (gm. Włocławek). Urodziła się 24 lipca o godz. 13.25. Ważyła 3,930 kg i miała 57 cm wzrostu.

Zofia Januszek, córka Izabeli i Karola z Nowej Wsi (gm. Włocławek). Urodziła się 21 sierpnia o godz. 11.55. Ważyła 2,70 kg i miała 50 cm wzrostu.


6

W Naszej Gminie www.kujawy.media.pl

Dożynki

nr 14, październik 2009

Do Smólnika zjechała cała gmina

Święto egoroczne dożynki w gminne odbyły się 6 września w Smólniólniku. Rozpoczęły się uroczystą mszą św. w miejscowym kościele parafial-nym.

T

Wójt Ewa Braszkiewicz nk we nko nk odbierała wieńce dożynkowe

OSP Smólsk

- Jestem synem rolnika – mówił ks. Krzysztof Graczyk. - Pamiętam jak mój ojciec szedł na pole z wielkim pietyzmem. Klękał i całował ziemię jakby ją prosił, aby rodziła plony. Z ziemi pochodzi chleb, który codziennie spożywamy i ten st chleb, w którym jest moc i siła wymaga szacunku człowieka.

Na boisku szkolnym

Starostowie dożynek Janina Sidwa z Zuzałki i Michał Kowalewski z Telążnej Leśnej

Z kościoła barwny korowód maszerował za orkiestrą OSP z Kruszyna na boisko szkolne, gdzie odbyły się uroczystości obrzędowe.

Elżbieta Sadowska, przewodnicząca Rady Gminy

płk. Jan Sroka

poseł Marek Wojtkowski

Uroczystego otwarcia dożynek dokonała Elżbieta Sadowska, przewodnicząca Rady Gminy Włocławek. - Nasze podziękowanie za trud, wysiłek i ciężką pracę na roli, a także za wszelkie działania dla wspólnego dobra, kieruję nie tylko do rolników, ale do wszystkich mieszkańców gminy Włocławek - mówiła Elżbieta Sadowska. Dalej przewodnicząca przypomniała, że dotychczasowa praca Rady Gminy Włocławek i wójt Ewy Braszkiewicz została doceniona i wyróżniona za pozyskiwanie środków unijnych.

Już zaczęły żniwiarki swą piosnkę zwyczajną (…) Chrzęstnęły sierpy w zbożu, ozwała się łąka (…) Na gościńcu i drogach od samego ranka Panuje ruch niezwykły. Stąd chłopska furmanka Skrzypi, lecąc jak poczta, stąd szlachecka bryka Cwałem turkoce, drugą i trzecią spotyka …. Wieniec dożynkowy przygotowany przez zespół Kruszynioki

Adam Mickiewicz ”Pan Tadeusz”

Z pomocą Unii Gmina pozyskała 2,5 miliona złotych na realizację pięciu projektów ZPORR na budowę dróg i rozbudowę szkoły w Smólniku. Z innych programów zrealizowano również wiele inwestycji, które służą mieszkańcom naszej gminy. Na uroczystości dożynkowe do Smólnika przyjechali posłowie Platformy Obywatelskiej Marek Wojtkowski i Domicella Kopa-


Dożynki

nr 14, październik 2009

W Naszej Gminie

7

www.kujawy.media.pl

plonów cze czewska. W imieniu wicemarszałek sejmu RP Ewy Kierzkowskiej list do rolników odczytał Ryszard Kw Kwiatkowski - dyrektor biura, a w imieniu Franciszka Złotnikiewicza, członka Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego - Roman Gołębiewski, radny powiatu włocławskiego. Przybyli także: Wiktor Muratow wiceprzewodniczący Rady Powiatu we Włocławku, radni gminy Włocławek, płk Jan Sro - komendant Wojewódzkiej Sroka Kom Komendy Uzupełnień, Stanisław Wa Wawrzonkoski - prezes Gminneg Zarządu OSP, kierownicy nego jed jednostek samorządu gminnego, soł sołtysi oraz księża. Chleba nie zabraknie Bochen chleba od starostów do dożynek Janiny Sidwy z Zuzałki i Michała Kowalewskiego z T Telążnej Leśnej przyjęła wójt Ewa Braszkiewicz. Także wieńce dożynkowe przygotowane i przekazane przez zespoły folklorystyczne „Smólnik” i „Kruszynioki” odebrała wójt gminy. - Jak każe staropolska tradycja pragnę podzielić się tym chlebem z mieszkańcami gminy – mówiła Ewa Braszkiewicz. - Niech będzie to podział sprawiedliwy, a chleba nie zabraknie nikomu. W dalszej części wystąpienia wójt omówiła trudną sytuację rolników, między innymi mówiła o katastrofalnie niskich cenach skupu zbóż, cenach truskawek i wiśni, które nie pokryły nakładów na produk-

cję, o wysokich cenach nawozów sztucznych itp. Dożynki przybrały charakter święta ludowego, podczas którego można było oglądać występy zespołów folklorystycznych, wystawy twórców ludowych, zjeść żur kujawski i chleb ze smalcem oraz bawić się na zabawie. Trochę popadało, ale deszcz nie zepsuł dobrego nastroju. Uczestnicy dożynek mogli podziwiać występy orkiestry OSP Kruszyn, zespołów folklorystycznych „Kruszynioki” i „Smólnik”, pokaz tańca w wykonaniu absolwentów Gimnazjum w Smólniku, zespół „Fenomen” z GOK w Kruszynie, kabaret „PIRANIA”, koncert zespołu „AKCENT. Pierwszy raz zaprezentowała się nowo powstała grupa Mażoretek. Młode dziewczyny ubrane w paradne stroje zawierające elementy umundurowania galowego różnych służb zaprezentowały układy taneczno-marszowe do muzyki orkiestry dętej.

Gmina Włocławek na dożynkach wojewódzkich Zespół folklorystyczny „Kruszynioki” i Koło Gospodyń Wiejskich z Kruszyna zostały zaproszone do reprezentowania powiatu włocławskiego na Dożynkach

Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Włocławskiej, które odbywały się 30 sierpnia w Czernikowie. Podczas dożynek gospody-

nie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kruszynie częstowały gości odwiedzających stoisko samorządu powiatu włocławskiego smacznym żurkiem kujawskim, ogórkami, chlebem ze smalcem i ciastem drożdżowym. Irena Muszyńska, Róża Więgielewska, Irena Kubiak i Helena Ulanowska przygotowały dla reprezentacji powiatu wieniec dożynkowy wykonany w stylu tradycyjnym. Gminę Włocławek i powiat promował występując na czernikowskiej nscenie zespół folklorystyczny „KRUSZYNIOKI”.

Na dożynkach zostały ogłoszone wyniki konkursu pn. „Najładniejsze Sołectwo Gminy Włocławek – 2009”, ale o tym piszemy na str. 12.

Parasol przydał się, bo trochę padało

Na dożynki przyszło wielu mieszkanców gminy

Żniwiarze Bogumiły z Nowej Wsi

Stańczak-Kamyszek Przygotowała: Jolanta Pijaczyńska


8

W Naszej Gminie www.kujawy.media.pl

Inwestycje

nr 14, październik 2009

Owoce i warzywa w walce z otyłością Statystyki biją na alarm, w krajach Unii Europejskiej ponad 5 mln dzieci jest otyłych, a około 22 mln z nich ma nadwagę. Nauczenie dzieci dobrych nawyków żywieniowych w młodym wieku jest bardzo ważne, gdyż utrzymają się one w późniejszych latach ich życia. Eksperci uważają, że spożywanie owoców i warzyw może odegrać ważną rolę w zmniejszeniu odsetka osób otyłych. O nowym unijnym programie pn. „Owoce w szkole” wdrażanym w szkołach gminnych napiszemy w kolejnym wydaniu gazety „W Naszej Gminie”. (j)

Tylko Józefowo W poprzednim wydaniu gazety „W Naszej Gminie” w podpisie zdjęcia wkradł się błąd w nazwie miejscowości. Napisaliśmy Józefowo Nowe, a powinno być tylko Józefowo. Przepraszamy.

Przygotowano już wykopy pod fundamenty nowego obiektu

Wakacyjne remonty świetlic Kończą się remonty świetlic wiejskich we wsiach Dąb Polski i Modzerowo. W Smólsku zaczął się demontaż starej świetlicy.

place zabaw zadowoliły przyszłych użytkowników. Pamiętajmy, że dzieci potrafią być bardzo wymagające.

Prawie 453 tys. złotych będzie kosztowało gminę Włocławek wyremontowanie dwóch świetlic wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich. - Środki na remont świetlic we wsiach: Dąb Polski i Modzerowo pozyskaliśmy zewnątrz - mówi wójt Ewa Braszkiewicz. - Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działania pn. „Odnowa i rozwój wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pod nazwą: „Podniesienie jakości życia na terenie wsi Dąb Polski i Modzerowo poprzez remont świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół”. Kwota dofinansowania, którą otrzymaliśmy wynosi 278 tys. zł. Przy każdej świetlicy powstanie także boisko i plac zabaw dla dzieci. Po zakończeniu postępowania przetargowego na te inwestycje, na początku lipca br. gmina podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo- Handlowym „LUX-DOM”. Z pewnością firma dołoży starań, aby wykonane remonty i nowe

Wkrótce zakończy się I etap modernizacji świetlic w Koszanowie i Telążnej Leśnej. Już posprzątano teren wokół. Warto dodać, że urządzono tam nowe place zabaw. Inwestycję sfinansowała gmina, a koszt każdego placu zabaw wyniósł 15 tys. zł. Nową świetlicę otrzyma Smólsk, o czym pisliśmy w poprzednim wydaniu gazety. Roboty już się rozpocżęły. Po starej remizie strażackiej (patrz zdjęcie) pozostały tylko wspomnienia. Kiedy byliśmy na placu budowy trwały przygotowania do budowy fundamentów. Przypomnijmy, że w miejscu starej remizy zostanie wybudowany nowy obiekt, w którym będzie mieściła się remiza i świetlica dla dzieci. Budowę świetlico-remizy sfinansuje Jerzy Wiśniewski z Dworu w Smólsku. Natomiast Urząd Gminy wyposaży świetlicę dla dzieci w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Zakończenie inwestycji zaplanowano na marzec 2010 r. (jot)

fot. Jolanta Pijaczyńska

(j)

SMÓLSK. Rozbiórkę świetlicy rozpoczęto od dachu.

SMÓLSK. 20 września 2009 r.

MODZEROWO

DĄB POLSKI

W dawnej agronomówce

Z Kubusiem Puchatkiem

Grupa najmłodszych przedszkolaków

W Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie działają trzy oddziały przedszkolne. Najmłodsza grupa przedszkolaków w Kruszynie umieszczona została w wyremontowanym podczas wakacji budynku dawnej „agronomówki”. Pomieszczenia jak na przedszkole przystało są kolorowe, pełne postaci z bajki brytyjskiego pisarza A. A. Milnea „Kubuś Puchatek”. Nawet na firankach w oknach obok Puchatka usadowiły się sympatyczne zwierzaczki: tygrysek, prosiaczek, osiołek, sowa … - W tym roku do oddziału dla trzy i czterolatków przyjęliśmy dwadzieścio-

ro czworo dzieci – mówi Andrzej Nowacki, dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie, przy którym funkcjonuje przedszkole. - Oddział dla najmłodszych otwarty jest od poniedziałku do piątku przez dziesięć godzin dziennie, od godziny 6.30 do 16.30. Zatrudniamy tu dwóch nauczycieli: Ewelinę Spychalską i Anetę Banaś oraz panią Olszewską, jako pomoc dla nauczycieli. Dzieci otrzymują dwa posiłki: dwudaniowy obiad z surówką i podwieczorek. Stawka wyżywieniowa nie jest wysoka, wynosi tyko cztery złote. Obiady dostarcza kuchnia szkolna.

fot. Kamil Wieczorek

Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał podziału dotacji dla organów prowadzących szkoły. Pieniądze z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach otrzyma 259 szkół prowadzonych przez 117 organów prowadzących woj. kujawsko- pomorskiego. Gminie Włocławek przyznano 17.400 zł. dla dwóch szkół: Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie w kwocie 11.400 zł. oraz dla Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku – 6.000 zł .

fot. Jolanta Pijaczyńska

Dotacja dla gminy w ramach programu rządowego pn. „Radosna szkoła”.

fot. Stanisław Białowąs

Radosna szkoła

W budynku kruszyńskiej szkoły usytuowano dwa kolejne oddziały przedszkolne dla pięciolatków i sześciolatków. Łącznie uczęszcza do nich 48 dzieci. W oddziałach tych pracują nauczycielki: Bożena Ziółkowska i Ewa Zjawińska. Dzieci uczęszczające do przedszkola w Kruszynie pochodzą najczęściej z rodzin, które niedawno zamieszkały na wsi, stawiając swoje nowe domy w tej części gminy Włocławek. Młode mamy nie muszą rezygnować z pracy lub odwozić dzieci do przedszkola we Włocławku. Maluchy mają dobrą i fachową opiekę gwarantującą ich prawidłowy rozwój w przytulnym przedszkolu w Kruszynie.

Tekst i fot. (mp)


Szkolnictwo

nr 14, październik 2009

W Naszej Gminie

9

www.kujawy.media.pl

Szkoły w gminie W czterech szkołach działających w gminie Włocławek uroczyście rozpoczęto rok szkolny. Samorząd gminy Włocławek prowadzi dwa zespoły szkół, jeden w Kruszynie, drugi w Smólniku. Ponadto w Modzerowie i Warząchewce Polskiej swoje szkoły prowadzi Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.

Statystyka

Zagraniczni goście w Smólniku

Europa – tacy sami, a jednak różni Przedstawiciele szkół partnerskich z Litwy, Włoch, Niemiec, Rumunii oraz z polskich miast Radomia i Horyńca-Zdroju spotkali się w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku. W kolejnych wydaniach gazety „W Naszej Gminie” przyglądaliśmy się realizacji partnerskiego projektu „Europa-tacy sami, a jednak różni” realizowanego w ramach programu Comenius„Uczenie się przez całe życie”. Program trwa dwa lata, a uczestniczą w nim szkoły z Litwy, Włoch, Niemiec, Rumunii i Polski. Nauczyciele ze Smólnika wyjeżdżali do szkół biorących udział w programie, m. in. odwiedzili Niemcy, Sycylię i Litwę. Przyszedł czas podjąć gości w Smólniku. Na uroczystość przywitania gości i jednocześnie prezenta-

cji dorobku szkoły w Smólniku przybyli samorządowcy: wójt Ewa Braszkiewicz z pracownikami referatu oświaty oraz Elżbieta Sadowska, przewodnicząca Rady Gminy Włocławek wraz z radnymi. Przedstawicieli szkół partnerskich z Europy przyjęto z prawdziwą polską gościnnością. Dzieci i młodzież pod kierunkiem nauczycieli przygotowały bogaty program artystyczny. Zaprezentowały się wszystkie klasy. W barwny i ciekawy sposób przedstawiono ekologię, sport, kulturę i folklor. Uczniowie wykazali się dobrą umiejętnością posługiwania się językiem angielskim. Duże uznanie uczestników spotkania zyskał chór szkolny. Wystąpił też zespół folklorystyczny „Smólnik” grając i śpiewając kujawskie piosenki. Goście byli pełni uznawania

dla dyrektor Marzeny Kwiatkowskiej, nauczycieli oraz dzieci i młodzieży. Antanina, dyrektor szkoły w Kownie wychwalała bardzo dobre wyposażenie smólnickiej szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Pozostałe trzy nauczycielki z Kowna: Ruta, Migle oraz Saturna podkreślały, że w szkole panuje wszchobecna czystość. Angela, nauczyciel muzyki w szkole w Genthin (Niemcy), po obejrzanym programie artystycznym wychwalała wysoki poziom chóru szkolnego. Natomiast Andrea, nauczycielka języka angielskiego z tej samej szkoły w Niemczech podzi-

wiała folklor kujawski. Nauczycielki z Rumunii: Daniela i Lawinia podkreślały dającą się zauważyć bardzo dobrą współpracę szkoły z władzami samorządowymi gminy. Wszyscy zagraniczni goście podkreślali swoje pozytywne wrażenia, niektórzy mówili, że nie myśleli, iż na maleńkiej wsi może funkcjonować tak ładna i dobrze wyposażona szkoła, kształcąca uczniów na wysokim poziomie. Przed szkołami partnerskimi pozostało jeszcze spotkanie w Rumunii.

Tekst i fot. Jolanta Pijaczyńska

Do Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku ogółem uczęszcza 273 uczniów. W Gimnazjum uczy się 84 uczniów, w Szkole Podstawowej - 130. W zespole działają także trzy oddziały przedszkolne, do których uczęszcza 59 dzieci. Oddział 3-4latków liczy 17 dzieci, oddział 5-tatków-20 i oddział 6-latków -22 przedszkolaków. W Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie uczy się 403 uczniów. W Szkole Podstawowej – 268, a w Gimnazjum 135. W tym roku powiększyła się liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych, przyjęto 22 dzieci 3-4-letnich. W przedszkolnym oddziale starszaków są dwie grupy, łącznie 37 dzieci. Do Szkoły Podstawowej w Modzerowie uczęszcza 65 dzieci. W tym w oddziale przedszkolnym - 22 dzieci.

Wiejskie przedszkole W Warząchewce Polskiej powstało Gimnazjum z sześcioosobową grupą uczniów. W Szkole Podstawowej uczy się 38 dzieci, w przedszkolu - 19. Wiejski Ośrodek Przedszkolny finansowany jest z pieniędzy unijnych. Zajęcia dla dzieci prowadzone będą w wymiarze 30 godzin tygodniowo. Dzieci będą mogły korzystać z pomocy logopedy. Edukacja przedszkolna ma na celu wyrównanie szans rozwojowych dzieci ze środowisk wiejskich. W nowym roku szkolnym dzieci i młodzież czekają zmiany. Lekcje z wychowania fizycznego powinny być urozmaicone, bowiem dwie godziny mogą się odbywać w formie zajęć tanecznych lub turystyki. Gimnazjaliści będą się uczyć nowego przedmiotu – edukacja dla bezpieczeństwa oraz drugiego języka obcego.

(PJ)


10

W Naszej Gminie www.kujawy.media.pl

Historia

nr 14, październik 2009

DĘBICE. Niemcy strzelali do krzyża, chcieli go zniszczyć. Wtedy nieżyjący już Tadeusz Komorowski ukradkiem schował krzyż w stodole.

Wojenne losy zwyczajnych ludzi W całej Polsce 1 września obchodziliśmy siedemdziesiątą rocznicę wybuchu II wojny światowej. W obronie kraju stanął cały naród Polski. W gminie Włocławek też trwały walki z najeźdźcą hitlerowskim. Ludzi, którzy pamiętają tamten okrutny czas żyje już niewielu.

Czterech mężczyzn: Tadeusza Komorowskiego, Ludwiczaka, Franciszka Grabczyńskiego i Spychalskiego, który był już żonaty zaciągnięto na plebanię. Okropnie ich katowano. Trzech wzięło winę na siebie, aby chronić żonatego kolegę. Spychalskiego wypuszczono, a o pozostałych ślad zaginął. Jakby zapadli się pod ziemię. Do dnia dzisiejszego nie wiadomo, co stało się z tymi ludźmi. Okoliczni mieszkańcy twierdzą, że zostali okrutnie zamordowani. Historię mordu trzech młodych ludzi potwierdza także Józef Czapski. - Jak się zaczęła wojna miałem dziewięć lat, urodziłem się w 1930 roku - mówi Józef Czapski. - Przed wojną mój ojciec pracował przy koniach we dworze w Dębicach u Haacków. Po wybuchu wojny właściciele opuścili dwór, młody Włodek Haack poszedł do wojska. Moim rodzicom dziedzice kazali uciekać. Pamiętam jak przez Włocławek uciekaliśmy aż pod Warszawę, ale tam Niemcy zawrócili rodziców i wylądowaliśmy znowu w Dębicach. Tutaj w okolicznych lasach w Łagiewnikach toczyły się walki. Polacy okopali się. Niemcy weszli od strony Chocenia. Była straszna strzelanina, do dzisiaj w lesie jest wiele odłamków. Przydrożny krzyż też został trafiony, są tam ślady po kulach. Tu, gdzie stoi blok, w którym mieszkam były baraki, w których stacjonowało SS, byli też Włosi, wszyscy mówili na nich Italiano. Później przyszli w to miejsce Ukraińcy. Przydrożny krzyż ze śladami po kulach stoi do dzisiaj. Ma on także swoją własną historię. - Przed wojną pod krzyżem spotykała się cała okoliczna

Stanisława Lewandowska (na zdjęciu) z Dębic w grudniu br. będzie obchodzić 90 urodziny. Urodziła się w 1919 r. i całe swoje życie spędziła w Dębicach. Pamięta dobrze tamte czasy. - W okupację we dworze w Dębicach mieszkał Niemiec, u którego pracowało wielu ludzi z okolicznych wsi - mówi pani Stanisława Lewandowska. - Pracowali ciężko. Kiedyś, w niedzielę czwórka młodych mężczyzn pracowała przy sieczkarni. Chłopcy chcieli odpocząć, więc zablokowali maszynę wsadzając tam kawałek jakiegoś żelastwa. Niemiec się zorientował, był zły, krzyczał i zgłosił sabotaż na plebanię w Kruszynie, w której wtedy stacjonowali niemieccy żołnierze.

Józef Czapski

fot. NADESŁANE

Czasy wojny i okupacji wspominają mieszkańcy Ludwinowa i Dębic. Milczącym świadkiem tych lat jest przydrożny krzyż w Ludwinowie, noszący ślady po kulach oraz mogiły na cmentarzu w Kruszynie.

Przydrożna kapliczka w Dębicach przed remontem była w opłakanym stanie młodzież - wspomina Stanisława Lewandowska. - Szczególnym miesiącem był maj. Wtedy dekorowaliśmy krzyż i śpiewaliśmy piosenki. Ja sama plotłam koronę na krzyż. Przygotowałam ją ze świerkowych gałązek, w które wplatałam kwiaty z bibuły, robione własnoręcznie. W czasie wojny Niemcy strzelali do krzyża, chcieli go zniszczyć. Wtedy nieżyjący już Tadeusz Komorowski ukradkiem schował krzyż w stodole. Niestety, tej stodoły już nie ma, spaliła się dziesięć lat temu. Po wojnie krzyż wydobyto z ukrycia i postawiono na swoje poprzednie miejsce. - Po wojnie, w 1946 r. krzyż stawiał mój ojciec Lucjan (ur. 1903 r., zm. 1978 r.) - mówi Antoni Jaroszewski (ur.1935 r.) z Ludwinowa. - Ojciec potrafił murować. Przed wojną pracował w majątku Haacków w Dębicach, tam zajmował się murowaniem, także wyplatał koszyki. Krzyż stał przez wiele lat, ale warunki atmosferyczne spowodowały jego niszczenie. W 2005 roku mieszkańcy Ludwinowa i Dębic za namową Wiesława Błasiaka, radnego gminy Włocławek odnowili krzyż. - Kamień sprowadziłem aż ze Śląska – mówi Wiesław Błasiak. - Składki na odbudowę nie było, ale wszyscy mieszkańcy sołectwa chętnie pracowali. Wmurowaliśmy tablicę z napisem: „ODNOWA KRZYŻA, ANNO DOMINI 2005, W ROKU ŚMIERCI PAPIEŻA JANA PAWŁA II”. Teraz krzyżem opiekują się Marianna Kleszczyńska (ur. 1922 r.), Zofia Pawłowska (ur. 1935 r.) i Maria Lewandowska (ur. 1935 r.). Zawsze jest tu czysto, posadzone są kwiaty. Nadszedł czas, aby młodzi zainteresowali się krzyżem i jego pielęgnacją.

Już po remoncie. Od lewej: Marianna Kleszczyńska, Maria Lewandowska, Zofia Pawłowska, Wiesław Błasiak.

Wspomnienia, jakie przytoczyliśmy przedstawili ludzie, którzy w okresie wojny byli bardzo młodzi. Z nimi czas okupacji hitlerowskiej obszedł się dość łagodnie. Musieli tylko ciężko pracować, sami nie brali udziału w walkach toczonych w łagiewnickich lasach. I jak to ludzie młodzi znaleźli także chwile na zabawę. Pani Stanisława Leszczyńska opowiadała jak spotykali się w prywatnych domach i bawili się przy dźwiękach harmonii. Były to chwile krótkie, bo o godz. 22.00 obowiązywała cisza. O innym, bardziej okrutnym obrazie wojny świadczą mogiły znajdujące się w okolicznych lasach i na cmentarzu w Kruszynie. Są tam groby żołnierzy Wojska Polskiego, którzy we wrześniu 1939 r. w czasie walk z wojskami niemieckimi polegli w rejonie Kruszyna. W mogile zbiorowej, na której widnieje napis: Miejsce uświęcone męczeńską krwią Polaków 1939-1945 pochowano osoby, których nazwiska nie są znane. Na dwóch grobach obok umieszczono napisy: ppor. Warmiński, plut. Krebs, sierż. Zatomski, Feldman i nieznani polegli na

Antoni Jaroszewski polu chwały oraz ppor. Warzmian, plut. Oleszczuk, kpr. Kuźma i nieznani polegli na polu chwały. Pierwszego września miejscowa społeczność pamiętając o tych, co życie za Ojczyznę oddali złożyła na grobach kwiaty w hołdzie poległym, ofiarom wojny.

Tekst i zdjęcia; Jolanta Pijaczyńska

Na cmentarzu w Kruszynie


W Naszej Gminie 11

Sport i rekreacja

www.kujawy.media.pl

Nauka angielskiego i pierwszej pomocy

Wspólnie z „Zenitem” Trzydziestu gimnazjalistów z Kruszyna przez dwa miesiące doskonaliło swoje umiejętności porozumiewania się w języku angielskim, nauczyli się też udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Trzydziestu gimnazjalistów z Kruszyna rozpoczęło rok szkolny wzbogaconych o nowe umiejętności. Dwie piętnastoosobowe grupy młodzieży podczas wakacji uczyły się języka angielskiego oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na kursie pn. „YOU CAN HELP. Bez obawy otrzymania złej oceny, bez stresu, siedząc w przyjaznym kręgu, a nie w szkolnej ławce uczyli się jednocześnie doskonale bawiąc się. Zajęcia były bezpłatne, realizowane z pieniędzy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX, działanie 9.5) - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Liderem realizowanego projektu pn. „YOU CAN HELP było Centrum Edukacji i Kultury „Zenit” z Włocławka, a partnerem

W projekcie „You can help” uczestniczyli: grupa I: Marta Adamczyk, Patryk Długołęcki, Eryk Gładyszewski, Patrycja Kulgawiuk ,Krzysztof Olszewski, Justyna Pawińska, Patrycja Pawłowska, Anita Przybysz, Adam Reznerowicz, Aleksandra Skowrońska, Anna Urbańska, Adam Wąsikowski, Jakub Wąsikowski, Renata Wyszomierska, Przemysław Zieliński grupa II: Adam Grudewicz, Kamil Gołębiowski, Dawid Herbuś, Rafał Kawczyński, Kamil Kobyłecki, Karolina Kobyłecka, Marta Kobyłecka, Emil Kołtuński, Patryk Łukomski, Adrian Michalski, Malwina Mielczarek, Edyta Narowska, Arkadiusz Niezborski, Monika Trawińska, Kamil Tucholski

Gimnazjum w Kruszynie. - Te kursy to super pomysł - mówi Adam Wąsikowski, jeden z uczestników. - Bardzo mi się podobały. Dzięki nim język angielski i pierwsza pomoc przedmedyczna stały się dla mnie bardziej przyjazne i zrozumiałe. Rafał Kawczyński uczeń gimnazjum w Kruszynie uważa, że pomysł połączenia umiejętności i wiedzy z dwóch dziedzin okazał się strzałem w dziesiątkę. Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu, po cztery godziny dziennie. Kurs

Marszałkowska nominacja dla przystani wodnej w Dobiegniewie Przystań Wodna Ośrodek Wypoczynkowy w Dobiegniewie został nominowany do marszałkowskiego tytułu „Odkrywca 2009”, w kategorii „przedsięwzięcie biznesowe”. Marszałek województwa kujawsko – pomorskiego nagrodzi osoby i podmioty zaangażowane w promocję swoich regionów. Na konkurs napłynęło 68 wniosków. Finał tego szczególnego współzawodnictwa i ogłoszenie wyników zaplanowano na wrzesień br. Przypomnijmy, że w kategorii „działalność na rzecz popularyzacji krajoznawstwa” został nominowany również Oddział Kujawski Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Obydwie kandydatury zgłosił samorząd włocławski.

Przystań Wodna Dobiegniewo zlokalizowana jest na 662 kilometrze rzeki Wisły, około 13 kilometrów przed stopniem wodnym we Włocławku. Znajduje się w obrębie wsi Dobiegniewo, gmina Włocławek. W kompleksie przystani znajduje się: restauracja, 30 pokoi gościnnych, bar letni pole namiotowe, camping, przystań żeglarska, hangar remontowy, slip, parking strzeżony. Ponadto ośrodek oferuje usługi w zakresie remontu i konserwacji jachtów, czarterów sprzętu wodnego organizacji regat, zawodów sportowych oraz imprez rekreacyjnych. (p)

udzielania pierwszej pomocy poprowadził Jakub Girczyc, ratownik WOPR, student Wydziału Ekonomi UMK w Toruniu. Języka angielskiego uczył Piotr Pokorowski, a nad całością projektu czuwała Małgorzata Zaborowicz. Atrakcją zajęć były tygodnie: amerykański i brytyjski. „Zenit” wyposażył młodych w podręczniki do nauki języka angielskiego, plecaki, notatniki, piórniki, długopisy itp. Wszyscy otrzymali także zestawy pierwszej pomocy przedmedycznej. Młodzież uczestnicząca w kursie przygotowała niespodziankę dla swoich kolegów i nauczycieli w postaci przedstawienia teatralnego w języku angielskim zatytułowanego „Cinderella”, czyli „Kopciuszek” Wystawiono je w połowie września. - O korzyściach wynikających z wakacyjnych zajęć przekonałem się już na pierwszych zajęciach języka angielskiego w nowym roku szkolnym, otrzymałem piątkę - mówi Adrian Michalski. - Umiejętność porozumiewania się w języku angielskim przyda się nie tylko w szkole – mówi Malwina Mielczarek. - Natomiast umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wykorzystam w ewentualnych sytuacjach zagrożenia życia.

Jolanta Pijaczyńska Zdjęcia nadesłane

Patryk Weber drugi XXI Integracyjny Minimaraton „B „Bieg Solny” odbył się 5 wrześ września w Ciechocinku. Wzięli w nim udział ucznioWzięl wie z Zespołu Szkół z Oddz działami Integracyjnymi w Smólniku. Patryk W Weber zajął II miejsce w swojej kategorii. T Trasa biegu przebiegała ulicami Ciechocinka. Orga Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia SAJ SAJGON. W zawodach u uczestniczyli zawodnicy w różnych kategoriach wiekowych, podzielonych także według stopnia niepełnoNauczyciele Daniel Krusprawności. Patronat żyński i Andrzej Kłódkowobjął po poseł Platformy Obywa- ski dopingowali swoich telskiej Marek M Wojtkowski. wychowanków Na st starcie odliczyło się prawie dwu dwustu niepełnosprawnych amatorów biegów ulicznych. Odbyło się siedem zaplanowanych biegów. Opiekunem Patryka był nauczyciel n Daniel Krużyński. (jot)

fot. Stanisław Białowąs

nr 14, październik 2009


12

W Naszej Gminie

Rozmaitości

www.kujawy.media.pl

nr 14, październik 2009

Zwycięzcy konkursu

fot. Kamil Wieczorek

Najładniejsze sołectwo 2009’

Nagrodzone sołectwa:

WYRÓŻNIENIE. Henryk Kawczyński z Humlina, sołectwo Koszanowo prowadzi 20 hektarowe gospodarstwo wraz z żoną Małgorzatą (na zdjęciu). Mają trzech synów Jacka (14 lat), Rafała (13 lat) i Łukasza (11 lat). Uprawia zioła (jeżówkę, lepiężnik, lubczyk, szantę), warzywa, głównie kalafior i brokuły. Ma też sady wiśniowe.

Tekst i fot. J.P.

fot. Kamil Wieczorek

I miejsce - KOSINOWO (miejscowości: Adaminowo, Dobiegniewo, Jazy, Kosinowo, Łączki, Ruda, Stasin, Wistka Szlachecka, Zuzałka) II miejsce - WARZĄCHWEKA NOWA III miejsce - MARKOWO (miejscowości: (Markowo, Sykuła).

W poprzednim wydaniu gazety „W Naszej Gminie Włocławek” opisaliśmy pracę komisji konkursowej, pokazaliśmy zadbane i wypielęgnowane miejsca i ogrody, które mogą być wizytówką gminy. Nie podaliśmy jednak wyników konkursu, te zostały ogłoszone podczas dożynek gminnych odbywających się w Smólniku. W tym roku najładniejszym sołectwem zostało Kosinowo, ono zdobyło I nagrodę. Na drugim miejscu znalazło się sołectwo Warząchewka Nowa, trzecie zajęło sołectwo Markowo. Nagrody przyznane sołectwom odebrali: Krystyna Wiśniewska - sołtys Kosinowa, Władysław Reniec sołtys Warząchewki Nowej i Mieczysław Ochmański - sołtys Markowa (na zdjęciu obok). Trzy odrębne wyróżnienia przyznano mieszkańcom gminy. Wyróżnienie za najbardziej wypielęgnowany ogród przypadło Halinie Reniec z Warząchewki Nowej, za oryginalny, niepowtarzalny element dekoracyjny ogrodu Marzenie Ząbkiewicz z Kosinowa. Henrykowi Kawczyńskiemu z Humlina, przyznano wyróżnienie za czyste, zadbane gospodarstwo rolne. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody, które wręczali wójt Ewa Braszkiewicz i sekretarz gminy Piotr Stanny.

Marzena Ząbkiewicz i Halina Reniec

WYRÓŻNIENIE. Pasące się baranki w ogrodzie Haliny Reniec z Warząchewki Nowej jak żywe.

Umowa została podpisana

Sprzątali świat

Komputery dla bibliotek Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Billa i Melindy Gates pomagają unowocześnić biblioteki na wsi. Tradycyjna biblioteka na wsi, w której jest niewielki zbiór książek i to nie zawsze wzbogacany o najnowsze pozycje odchodzi do lamusa. Biblioteka na wsi powinna stać się nowoczesnym centrum życia kulturalnego oraz rozwoju społecznego. Powinna być wyposażona w komputery z dostępem do szerokopasmowego internetu. W skali całego kraju aż 955 bibliotek zgłosiło się do Programu Rozwoju Bibliotek. Spośród 85 uprawnionych bibliotek publicznych podregionu toruńsko-włocławskiego województwa kujawsko-pomorskiego, wnioski złożyły 63 biblioteki, w tym 16 placówek aplikowało jako biblioteki wiodące, a 47 placówek jako biblioteki partnerskie. - Gmina Biblioteka w Kruszynie z filią w Smólniku aplikowała do programu jako placówka wiodąca w partnerstwie z dwoma bibliotekami z terenu powiatu włocławskiego: Baruchowa i Lubania oraz z bibliote-

WYRÓŻNIENIE. Marzena Ząbkiewicz z Kosinowa w swoim ogrodzie.

ką z Wagańca w powiecie aleksandrowskim - mówi Anita OchmańskaRobaczewska, dyrektor biblioteki w Kruszynie. - Nasz wniosek uzyskał akceptację. Ze strony biblioteki i Urzędu Gminy umowa uczestnictwa w programie została już podpisana. Podpisała ją także Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W ramach programu biblioteka w Kruszynie otrzyma dwa komputery, laptop, urządzenie wielofunkcyjne, oprogramowania, oraz rzutnik z ekranem. Taki sam sprzęt dostanie biblioteka w Smólniku. Niestety, biblioteki partnerskie nie otrzymują sprzętu informatycznego, natomiast będą brały udział w warsztatach i szkoleniach, które przeprowadzi Fundacja. Szkolenia są adresowane nie tylko do osób prowadzących placówki biblioteczne, ale także dla aktywnych członków społeczności lokalnej. Bardzo ważnym wsparciem dla tego przedsięwzięcia jest oferta Telekomunikacji Polskiej, dzięki której biblioteki w Kruszynie i Smólniku uzyskają bezpłatne podłączenie do internetu.

(pm)

Co roku, tuż po wakacjach, uczniowie Szkoły Podstawowej w Warząchewce Polskiej włączają się do międzynarodowej akcji pn „Sprzątanie świata”.

Koordynacją międzynarodowej akcji Sprzątania świata w Polsce zajmuje się Fundacja „Nasza Ziemia”. W tym roku, już piętnastą edycję Sprzątania świata zainaugurowano w Koszalinie kampanią pn. „Pomagajmy Ziemi codziennie”. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Warząchewce Polskiej oraz młodzież z nowo otwartego Gimnazjum wraz a nauczycielami 18 września włączyli się do Sprzątania świata. Sprzątali teren wokół szkoły, wieś i okoliczny las położony w obrębie Leśnictwa Wikaryjskiego. Uczestnicy akcji zostali wyposażeni przez Nadleśnictwo Włocławek w worki na śmieci oraz rękawice foliowe. - Wszyscy wiemy, że lasy są zaśmiecane i niszczone - mówi leśniczy Lech Jończyk z Leśnictwa Wikaryjskiego. Leśnicy sami nie poradzą

sobie z tym problemem. Akcja Sprzątania świata wyrabia w młodzieży poczucie obowiązku dbania o czystość środowiska. Na zakończenie pracy poczęstowaliśmy wszystkich biorących udział w akcji pączkami ufundowanymi przez nadleśnictwo. Przypomnijmy, że na terenie Leśnictwa Wikaryjskiego znajduje się szkolna ścieżka przyrodniczo – ekologiczna „Warząchewka”, która powstała w 2005 roku. Ścieżka ma ponad 3,5 km długości, znajduje się na niej osiem przystanków. Dbają o nią wspólnie, zarówno Leśnictwo Wikaryjskie jak i szkoła w Warząchewce Polskiej.

(j) Fot. Tomasz Kwasek

W Naszej Gminie nr 14 (2009)  
W Naszej Gminie nr 14 (2009)  

Szerzej str. 12 Dożynki w Smólniku Czytaj str. 2 Nowy statut Gminy Włocławek DĘBICE. Niemcy strzelali do krzyża, chcieli go zniszczyć. Wtedy...

Advertisement