Page 1

Czytaj str. 3 Rozmowa z MARKIEM JASKULSKIM rolnikiem z Rakutowa

ISSN 1897-1768

Powiatowe święto sportu na stałe wpisało się do kalendarza imprez powiatu włocławskiego Str. 15

nr 9, sierpień 2009

W Starym Brześciu 6 września

Powiatowo-gminne dożynki 2009’

yskusja Trwa d jektem nad pro owiatu p statutu tr. 14

Czytaj s

WŁOCŁAWEK

nakład: 26 600 egz.

0 zł

Powiatowe obchody Dnia Strażaka, zawody sportowo-pożarowe w Skórznie (gmina Fabianki), 100-lecie OSP w Izbicy Kujawskiej oraz inne wiadmości dotyczące bezpieczeństwa. r. 7

Czytaj st

Rozkopany powiat W tym roku powiat przeznaczy na drogi ponad 21 milionów złotych. Remonty i przebudowa dróg powiatowych rozpoczęły się pod koniec maja. Obecnie trwają intensywne roboty na trzech drogach. Jezdnie są poszerzane, układane są chodniki, już leje się asfalt. Zmienna aura, a głównie intensywne chwilami opady deszczu sprawiają, że prace są utrudnione, ale jak na razie nie ma opóźnień. - Wiem, że przejazd do wielu miejscowości jest utrudniony – mówi wicestarosta Kazimierz Kaca. - Jednak proszę mieszkańców powiatu o cierpliwość.

Po zakończeniu żniw w wielu miejscowościach naszego powiatu zorganizowane zostaną Dożynki. Jest to radosne święto dziękczynienia za zebrane plony z pól, sadów i ogrodów. Jako wyraz swej wdzięczności rolnicy, jak co roku, złożą misternie wykonane wieńce dożynkowe i podzielą się chlebem. W tym roku powiatowe obchody święta plonów odbędą się 6 września w Starym Brześciu na terenach przy Zespole Szkół i Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jadwigi Dziubińskiej. (mp)

Konkurs pod nazwą „Zieleń Naszej Małej Ojczyzny” pod patronatem przewodniczącego Rady Powiatu.

Po modernizacji droga Osięciny-Wieniec-Włocławek będzie znacznie szersza

Czytaj str. 5

Kursy agroturystyczne Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie ogłosił nabór na kursy agroturystyczne. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie proponuje kursy agroturystyczne stopnia podstawowego. Zlokalizowany zostanie w Minikowie lub w Przysieku po zebraniu grupy liczącej minimum 15 osób. Osoby zainteresowane kursem mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr (52) 386-7244. Konieczne jest wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej pocztą do K-PODR w Minikowie lub faxem pod nr (56) 61109-05 . Rozpoczęcie kursu przewidziano na wrzesień br. Kartę zgłoszenia można pobrać pod adresem internetowym: www. kpodr.pl

Opuszczone cmentarze ewangelickie w Rakutowie, na Dębniakach, Leonowie oraz cmentarz żydowski w Kowalu zostaną uporządkowane. Fundacja Ari Ari realizować będzie na terenie powiatu włocławskiego projekt pn. „I nastała cisza... Rakutowo na Kujawach”. W ostatnich dwóch tygodniach lipca kilkanaścioro wolontariuszy z Polski, Ukrainy, Niemiec i Litwy zajmie się opuszczonymi cmentarzami ewangelickimi w Rakutowie, na Dębniakach, Leonowie oraz cmentarzem żydowskim w Kowalu. - Nekropolie po II wojnie światowej pozbawione były jakiejkolwiek opieki i stopniowo ulegały zniszczeniu – mówi Małgorzata Ratkowska z Fundacji Ari Ari. - Mimo to jeszcze dziś można znaleźć na nich pojedyncze nagrobki, porozrzucane fragmenty płyt i cokołów, odtworzyć strukturę cmentarzy, znaleźć resztki ogrodzenia, a nawet ślady, które świadczą o tym, że nekropolie są stale odwiedzane.

Szerzej 9 na str 8 i

Przywracanie miejsc pamięci

I nastała cisza... Te cmentarze nadal pozostają terenami wydzielonymi i ciągle istnieją w pamięci starszych mieszkańców, jako miejsca wyjątkowe, święte, bardzo ważne dla lokalnej społeczności. Stale przechowywana jest też pamięć o gospodarzach tych miejsc i spoczywających tam ludziach. Z drugiej strony, młodzi mieszkańcy często nie wiedzą o tym, że mijany codziennie przez nich zagajnik jest miejscem pochówku. Program „I nastała cisza... Rakutowo na Kujawach” ma na celu przywrócenie miejsc pamięci, a także zapoznanie wolontariuszy i miejscowej młodzieży z dziedzictwem kulturowym regionu i jego znaczeniem dla budowy i trwania lokalnej tożsamości. Podczas projektu młodzi ludzie oczyszczą i uporządkują zaniedba-

ne nekropolie. Zajmą się również dokumentacją tego, co na tych cmentarzach pozostało. Pracom porządkowym towarzyszyć będzie szereg wydarzeń kulturalnych, adresowanych tak do wolontariuszy, jak i lokalnej społeczności. Na czas projektu organizatorzy chcą stworzyć w Rakutowie kino letnie, przeprowadzić warsztaty folklorystyczne i fotograficzne, wykłady na temat historii regionu. Program przewiduje wycieczki do miejsc związanych z mniejszością niemiecką w regionie. Wolontariusze przeprowadzą ponadto wywiady ze starszymi mieszkańcami. Na podstawie opowieści i wspomnień powstanie scenariusz gry terenowej. - Czas jest nieubłagany - za-

uważa Małgorzata Ratkowska. - To ostatni moment na opisanie i uratowanie resztek cmentarzy oraz odkrywanie miejsc i ludzi oraz ich historii. Dlatego plonem projektu Fundacji Ari Ari będą nie tylko uporządkowane cmentarze, ale także książka oraz film dokumentalny. Uważamy, że pielęgnowanie istniejących jeszcze świadectw historii i kultury wielu narodów zamieszkujących te tereny jest naszym moralnym i etycznym obowiązkiem, przede wszystkim wobec ludzi, którzy je tworzyli, i pokoleń, które przyjdą po nas. Gazeta „Tu i Teraz” będzie towarzyszyła wolontariuszom w ich pracach. Do tematu wrócimy w następnym wydaniu.

(p.j)


Gazeta Powiatu Włocławskiego I 2 I TU i TERAZ www.kujawy.media.pl

Rozmaitości

Budżet

nr 9, sierpień 2009

Rosną domy

Wydatki dużo mniejsze Wyniki finansowe za pierwsze półrocze nie zostały jeszcze podsumowane. Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu włocławskiego za I kwartał 2009 roku po kątem stopnia realizacji dochodów i wydatków. Na planowane dochody 54.970.836 zł, plan wykonano za I kwartał w kwocie 13.348.811 zł, czyli dochody zostały zrealizowane w 24,28 proc. Natomiast plan wydatków zamykał się kwotą 62.790.349 zł, a wykonanie 10.533.674 zł, czyli wydatki zostały zrealizowane w 16,78 proc. Przyczyną niskiego wykonania wydatków był przede wszystkim brak płatności za inwestycje w I kwartale roku, głównie na drogach. Jak wiadomo, prace na drogach ruszyły pod koniec maja, a więc w drugim kwartale roku. Natomiast płatności przewidziane są dopiero na czwarty kwartał, po zakończeniu robót. Przy analizie sprawozdania komisja zwróciła uwagę na zrealizowany plan dochodów z opłaty komunikacyjnej. Tu dochody za I kwartał zostały zrealizowane w 22,64 proc.

(p)

Najwięcej domów buduje się w Szpetalu Górnym (gmina Fabianki), Nowej Wsi (gmina Włocławek) i Wieńcu (gmina Brześć Kujawski). Obserwując budownictwo w powiecie włocławskim, nie zauważa się kryzysu, o którym tak wiele się mówi. W pierwszym półroczu 2009 roku Starostwo Powiatowe we Włocławku wydało 114 pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych. Nowo budowane domy nie są małe, większość z nich ma powierzchnię 200 metrów kwadratowych. Do zabudowy mieszkalnej najwięcej działek przeznaczono w gminie Fabianki. Jest to gmina, w której z roku na rok przybywa mieszkańców. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku w gminie mieszkało ponad 7.800 osób, obecnie gmina Fabianki liczy ponad 9 tysięcy mieszkańców. Nowi mieszkańcy to najczęściej rodziny, które wprowadziły się do swoich nowo postawionych domów.

Do Zarzeczewa uczniowie przyjeżdżają co roku

(j)

Serwowali...kręciołki Zespół Szkół w Kowalu tradycyjnie wziął udział, tym razem w jubileuszowych XXX Dniach Otwartych Drzwi oddziału Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie. Podczas uroczystego otwarcia gospodarze uhonorowali szkołę plakietką za długoletnią i owocną współpracę. Jak co roku, uczniowie mieli swoje stoisko usytuowane blisko pałacyku. Oprócz prezentacji działalności szkoły i jej oferty, zaprezentowano wystawę dekoracji kwiatowej i wystroju stołu.

Uczniowie uczący się w zawodzie kucharz małej gastronomii pod kierunkiem nauczycieli: A. Górskiej, E. Perlińskiej, A. Kopczyńskiej i A. Gołembiewskiej serwowali tradycyjne potrawy i naleśniki z farszem oraz powidłami. Całość stoiska mieściła się w dużym, specjalnie na ten cel zakupionym namiocie. Na tej imprezie promowano także produkt szkoły - kręciołki spod Kowala. Oblicza się, iż w tym roku do Zarzeczewa przybyło ponad 200 firm, a zwiedzających szacuje się na około 15 tys. Mogli oni zapoznać

się z różnorodną ofertą, jaką prezentowali wystawcy, m.in. zobaczyć nowoczesne maszyny rolnicze, kupić sadzonki krzewów i kwiaty, a także wyroby rękodzieła. Nie zabrakło także zespołów artystycznych. Na scenie prezentowały się zespoły ludowe i dziecięce. Podczas imprezy przeprowadzono wiele konkursów dla zwiedzających i rozdano nagrody dla wystawców.

HIT-y dla firm Konkurs HIT jest przedsięwzięciem promującym firmy, samorządy terytorialne, zespoły twórców lub osoby. Laureatami tegorocznego konkursu, spośród 33 zgłoszonych firm działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego została jedna firma z powiatu włocławskiego. Kryształowy Tytuł HIT 2009’ zdobyła Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych sp. z o.o. w Brześciu Kujawskim w kategorii produkcja w zakresie „Budowa hali produkcyjnej – HALA 56”. Dwa tytuły trafiły do firm włocławskich. Również Kryształowy Tytuł HIT 2009’ otrzymało Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. orz Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej SANIKO.

tekst i fot. Arkadiusz Ciechalski

Powiat w wyborach W powiecie włocławskim 14,64 proc. mieszkańców uprawnionych do głosowania poszło do urn, by oddać swój głos na wybranego przez siebie kandydata na europosła. Dużo mniej niż wynosiła średnia wojewódzka – 23,36 proc. Najwięcej osób głosowało w Kowalu (22,22 proc.), a

najmniej w gminie Lubanie (9,73 proc.). Mieszkańcy naszego powiatu najwięcej głosów oddali na kandydatów Platformy Obywatelskiej – 29,84 proc., następnie na SLD-UP (20,31) proc., PiS (20,20 proc.). Polskie Stronnictwo Ludowe otrzymało 15,65 proc. głosów, nowe ugru-

powanie Centrolewica (5,62 proc.), a Samoobrona (5,09 proc.). Jak wiadomo, województwo kujawsko-pomorskie reprezentują w Europarlamencie: Tadeusz Zwiefka - PO, Janusz Zemke - SLD oraz Ryszard Czarnecki - PiS.

(es)

W uroczystej gali uczestniczył starosta włocławki Jan Ambrożewicz, który wręczył nagrody w kategorii „Handel i usługi”.

Noc ze Wspólnotą Stało się już tradycją, że Wspólnota Samorządowa Powiatu Włocławskiego w Noc Świętojańską organizuje dla swoich członków i sympatyków całonocną imprezę, na której można posłuchać dobrej muzyki, zabawić się, zjeść pieczone kiełbaski i smaczną grochówkę. A przede wszystkim spotkać się i porozmawiać o swoich sprawach. Tym razem gospodarzem czerwcowej imprezy był radny powiatowy Andrzej Spychalski, który nie tylko udostępnił swoje pomieszczenia w Kruszynie, ale przygotował wiele atrakcji dla uczestników.

(s)


nr 9, sierpień 2009

Rolnictwo

I TU i TERAZ

Gazeta Powiatu Włocławskiego www.kujawy.media.pl

I

3

O opłacalności w rolnictwie, żniwach i przewidywanych plonach z MARKIEM JASKULSKIM rolnikiem z Rakutowa, rozmawia Jolanta Pijaczyńska

Oby nie gorzej... - Jest Pan właścicielem gospodarstwa rolnego w Rakutowie, i chyba jedynym radnym powiatu całkowicie utrzymującym się tylko z rolnictwa. Skąd ta potrzeba wejścia do samorządu? - Cała moja rodzina, żona Aldona i trzech synów: Adam -5 lat, Marek – 3 lata i Piotrek- 2 lata utrzymujemy się z rolnictwa. Gospodarstwo w Rakutowie jest wielopokoleniowe, w mojej rodzinie przechodziło z pokolenia na pokolenie. Tak się złożyło, że po zdobyciu wykształcenia rolniczego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przypadło mnie. Gospodarstwo nie jest takie wielkie – nieco ponad 17 ha, ale zabezpiecza nasze rodzinne potrzeby, jednak trzeba się sporo napracować. Kiedyś prowadziliśmy klasyczny płodozmian z burakami włącznie. Od dwóch lat nie uprawiam buraków. Ma to bezpośredni związek z opłacalnością i przede wszystkim z likwidacją cukrowni na terenie

Obecnie staramy się o środki unijne z programu Kapitał Ludzki w ramach priorytetu „Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach”. Jeśli otrzymamy pieniądze obejmiemy pomocą 61 szkół z naszego powiatu Chęć udziału w tym programie zadeklarowały już wszystkie gminy. - Obecnie pogoda nie sprzyja rolnikom. Czy intensywne opady będą miały duży wpływ na czas rozpoczęcia żniw? - Tam, gdzie zboża dojrzewają najszybciej, czyli na południu Polski rolnicy borykają się z gwałtownymi ulewami. Na polach jest tak mokro, że nie można na nie wjechać. Na szczęście w naszym powiecie nie ma tak drastycznej sytuacji. Rakutowo nie ucierpiało, wilgotność jest optymalna, ale kilka kilometrów dalej jest już gorzej. Biorąc pod uwagę przebieg pogody i stan dojrzałości zbóż, przewiduję, że żniwa w powiecie włocławskim nie rozpoczną się wcześniej niż na przełomie lipca i sierpnia.

Marek Jaskulski z synami Adamem i Markiem dawnego województwa włocławskiego. Dwadzieścia lat temu było tu osiem cukrowni, dzisiaj nie ma żadnej. Dlatego uprawiam zboża głównie żyto, pszenżyto, pszenice i mieszanki zbożowe.

Jeśli pogoda nie zmieni się radykalnie, to na skutek wylegnięcia zbóż i przerastania chwastami i możliwością porastania ziarna żniwa mogą okazać się trudne. Gdy tak się stanie z pewnością trzeba będzie liczyć się z dodatZdecydowałem się kandydokowym kosztami i utrudnieniami wać na radego powiatu, tylko takimi jak: awaryjność sprzędlatego, żeby reprezentować tu, wydłużenie czasu zbiorów, rolników i mieć prawdopodobnym Marek Jaskulski wpływ na sprapogorszeniem jakojest radnym powiatu ści ziarna. wy związane włocławskiego, członkiem z rolnictwem i życiem ludzi - Niedawno na Zarządu Powiatu we Włona wsi. Powiat cławku, członkiem dwóch konferencji prasowej włocławski jest komisji Rady Powiatu: minister rolnictwa i zdecydowanie Komisji Budżetu i Finan- rozwoju wsi Marek rolniczy, nie sów oraz Komisji Zdrowia Sawicki stwierdził, muszę chyba Spraw Społecznych, Edu- że „Sytuacja na udowadniać, że rynkach rolnych nie kacji, Kultury i Sportu poziom życia na jest gorsza niż przed wsi odbiega od życia w mieście. rokiem. W warunkach kryzysu, Szczególnie zależy mi na stworze- który dotknął rolnictwo jako niu dobrych warunków rozwoju pierwsze już w połowie ubiegłedla młodzieży mieszkającej na go roku, ten dział gospodarki rawsi, na wyrównaniu warunków dzi sobie lepiej od pozostałych.” dostępu do nauki, niwelowaniu Odczuwa pan tę poprawę? różnic.

- W tym roku plony zbóż ozimych, jak i jarych w naszym powiecie zapowiadają się bardzo dobrze. Myślę, że rolnicy zbiorą z hektara więcej niż w roku ubiegłym. Oczywiście o ile pogoda na to pozwoli. Powszechnie wiadomo, że w rolnictwie nigdy nie ma pewności. Podobnie wysokie plony zapowiadają się w zbiorach buraków cukrowych, ziemniaków, rzepaku, warzyw i niektórych owoców. Również zbiory roślin pastewnych, siana z łąk i kukurydzy powinny być bardzo dobre. Ta dobra prognoza, jednak nie napawa optymizmem rolników, a to z powodu bardzo niskich cen skupu płodów rolnych. Obawiam się, że cena skupu podstawowych zbóż też będzie bardzo niska. Obecnie na tzw. „przednówku” ceny zbóż są skrajnie niskie, pszenica poniżej 50 zł za kwintal, a żyto około 40 zł. Biorąc pod uwagę obfite zbiory zbóż i podaż zboża na rynku ceny jeszcze mogą gwałtownie spaść. Gdy tak się stanie będą rekordowo niskie. Podobnie niskie ceny obserwujemy w skupie mleka. W ubiegłym roku cena mleka w kraju dochodziła do 1,40 zł za jeden litr, obecnie nie przekracza złotówki. Produkcja staje na granicy opłacalności. - Przecież rolnik nie musi od razu po zbiorach sprzedawać zboża. Można je magazynować, czekając na bardziej atrakcyjne ceny. W ocenie ministra Sawickiego w pierwszej połowie 2010 roku ceny zbóż mogą być o około 40 procent wyższe niż w 2009. Dlatego minister zachęcał rolników do budowy własnych magazynów i uniezależniania się od pośredników… - Uważam, że w gospodarce rynkowej przepływ pieniądza powinien być możliwy zaraz po zbiorach. Rzeczywiście przy niskich cenach rolnikom nie opłaca się sprzedawać zboża. Jednak problem nie jest rozwiązany, gdyż nie wszyscy rolnicy mają powierzchnię magazynową. Tak samo jak nie wszyscy mogą zagospodarować zboża na potrzeby paszowe, bo nie mają chowu. Osobiście nie mam problemu ze zbytem zboża. Pogłowie zwierząt, które posiadam, 13 sztuk bydła i około 30 tuczników rocznie, pozwala na spożytkowanie zboża na paszę. Tak, więc sytuacja nie jest taka korzystna jakby się wydawało. Warto zauważyć, że ceny nawozów mineralnych,jednego z ważniejszych środków plonotwórczych są nadal wysokie. Dla przykładu, 100 kg saletry amonowej stanowi równowartość trzech kwintali zboża. W ubiegłym roku było 1:1.

Członkowie komisji na sali obrad

Wspólna komisja oceniała bezpieczeństwo W połowie lipca obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego. Oceniano stan bezpieczeństwa w minionym roku. Przyjęto kierunki działań na rok 2009. Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego na posiedzeniu 14 lipca przyjęła informacje: o bezpieczeństwie sanitarno-epidemiologicznym w 2008 r., sanitarno-weterynaryjnym w 2008 r. oraz o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w okresie od stycznia do końca maja br. Ponadto omówiono kierunki działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku na 2009 r. oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włocławku w 2009 r. Komisja działa w składzie: Andrzej Pałucki – prezydent Włocławka, Jerzy Ambrożewicz - starosta włocławski, Piotr Chrzanowski - sekretarz powiatu, radni miasta – Andrzej Dębczyński i Andrzej Kazimierczak, radni powiatu – Zdzisław Krzyżanowski i Andrzej Spychalski, Janusz Majerski – naczelnik Wydz. Zarządzania Kryzysowego RM, Janusz Małasiak – kom. straży miejskiej, Zdzisław Koziński – naczelnik WGK UM, Władysław Borkowski – naczelnik Wydz. OPK starostwa, Adam Ciesielski – podinp. Wydz. OOP starostwa, Mirosław Wiśniewski – komendant miejski policji, Radosław Jędrzejczak – z-ca kom. policji., Teresa Wende – prokurator rejonowy.

Szczepienia profilaktyczne Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku w minionym roku objął nadzorem 3.579 obiektów, w tym 1.279 na terenie powiatu włocławskiego. W efekcie kontroli nałożono 84 mandaty na łączna kwotę 17.100 zł. Z powodu zgłoszonych 3.446 chorób zakaźnych hospitalizowano 1.727 osób. Odnotowano niższe wskaźniki zapadalności na choroby. Natomiast wystąpił wzrost zachorowań na zatrucia pokarmowe wywołane pałeczkami Salmonella. W 2008 r. na terenie powiatu włocławskiego prowadzono obowiązkowe szczepienia ochronne dzieci i młodzieży, finansowane z budżetu państwa. Objęto nimi 43.550 dzieci i młodzieży do lat 19.

Zwierzęta pod kontrolą Podczas posiedzenia komisji powiatowy lekarz weterynarii, Maciej Bachurski relacjonował między innymi stan badań zwierząt w 2008 r. w zakresie zwalczania chorób zakaźnych. W kierunku gruźlicy przeprowadzono 12.832 badania bydła w 1.219 stadach i nie stwierdzono zwierząt reagujących dodatnio. Badaniem w kierunku brucelozy objęto 6.393 sztuk bydła w 1.107 stadach, 32 sztuk kóz oraz owiec i również nie stwierdzono zwierząt reagujących dodatnio. Badaniem w kierunku enzootycznej białaczki poddano 14.456 sztuk bydła w 3.126 stadach. Białaczkę stwierdzono w jednym stadzie u dwóch sztuk bydła.

Fałszywe alarmy Komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Grzegorz Świątkowski poinformował zebranych, że w pierwszych pięciu miesiącach bieżącego roku miało miejsce 476 pożarów, odnotowano także 266 zagrożeń oraz 26 fałszywych alarmów. W powiecie włocławskim odnotowano 171 pożarów; najwięcej w Brześciu Kujawskim (29) oraz w Izbicy Kujawskiej (22). Komisja została poinformowana także o kierunkach działań poszczególnych inspekcji w zakresie ochrony zdrowia ludzi i zwierząt, bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego itp w 2009 r.

opr. mp


4 I TU i TERAZ

Gazeta Powiatu Włocławskiego

I

Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku

nr 9, sierpień 2009

Zdrowie

www.kujawy.media.pl

Edukacja przeciwnowotworowa

Podróż do samodzielności – szkolenie i rehabilitacja Od czerwca do końca grudnia br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku realizuje program pn. „Podróż do samodzielności”, adresowany do wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych mających od 18 do 25 lat oraz o osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich w wieku 18-65 lat. - Grupy te są najbardziej zagrożone wykluczeniem społecznym – mówi Agnieszka Łoboda, dyrektor PCPR we Włocławku. - Stąd w strategii województwa i powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych pojawił się projekt pomocy, którego celem jest przeciwdziałanie marginalizacji zawodowej i społecznej wśród pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wśród osób niepełnosprawnych. Projekt finansowany jest ze środków unijnych. Już w sierpniu obie grupy odbędą szkolenie komputerowe w Ciechocinku. Każdy uczestnik tego szkolenia otrzyma specjalne zaświadczenie. Udział w szkoleniu weźmie 8 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych oraz 6 osób niepełnosprawnych poruszających na wózkach inwalidzkich. Rekrutacja uczestników odbędzie się w oparciu o dokumenty będące w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku. - Zatrudniliśmy także pracownika socjalnego, który wzmocni naszą kadrę – informuje dyrektor PCPR. Jego głównym zadaniem będzie praca z usamodzielnianymi wychowankami i osobami niepełnosprawnymi. Dla osób zakwalifikowanych do projektu przeprowadzony zostanie również trening kompetencji i umiejętności społecznych, mający na celu m.in. naukę redagowania dokumentów niezbędnych podczas poszukiwania pracy, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Szkolenie osób niepełnosprawnych będzie połączone z dwutygodniowym turnusem rehabilitacyjnym.

(j)

Sanepid bada

Czyste kąpieliska - Trzynaście kąpielisk znajdujących się na terenie miasta Włocławek i powiatu włocławskiego zostało przebadanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Włocławku – poinformowała „Tu i Teraz” Karolina Nynca-Jankowska, rzecznik prasowy PPIS we Włocławku. - Przydatność wody do kąpieli orzeczono na podstawie badań próbek wody pobranych z jezior. Z powodzeniem można się kąpać w następujących jeziorach: Czarne (Włocławek), Wikaryjskie (Włocławek), Chodeckie (Chodecz), Lubieńskie (Lubień Kujawski), Brdowskie (Świętosławice gmina Izbica Kujawska), Chełmica (Chełmica Duża gmina Fabianki), Dzilno (Dębniaki gmina Kowal), Lubiechowskie (Krzewent, gmina Kowal), Skrzyneckie (Skrzynki gmina Baruchowo), oraz w gminie Choceń w jeziorach: Szczutkowskim, Borzymowskim (Jarantowice), Ługowskim i Krukowskim. - Stan jakości wody oraz stan sanitarno-techniczny infrastruktury kąpielisk będzie monitorowany przez PPIS do czasu zakończenia sezonu, czyli do końca sierpnia br. - informuje rzecznik. Szczegółowe dane na temat stanu kąpielisk można znaleźć na stronach internetowych: www.gis.gov. pl, www.pzh.gov.pl, www.pwisbydgoszcz.pl. Serwis kąpieliskowy jest na bieżąco aktualizowany. W rejonie włocławskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego strzeżone są tylko cztery kąpieliska: jezioro Czarne, jezioro Wikaryjskie oraz Lubień Kujawski i Chodecz Są one dobrze przygotowane do letniego sezonu. (j)

Nauczanie zdrowia w kościele W kościele parafialnym św. Stanisława Biskupa w Brześciu Kujawskim, 31 maja br. prawie sto osób wysłuchało wykładu i obejrzało prezentację multimedialną dotyczącą profilaktyki chorób nowotworowych. Spotkania edukacyjne kierowane do mieszkańców powiatu włocławskiego są prowadzone w ramach Regionalnego Programu Edukacji w zakresie Profilaktyki Raka Jelita Grubego i Prostaty w Województwie Kujawsko – Pomorskim. Celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości zdrowotnej społeczeństwa i uświadomienie konieczności korzystania z badań profilaktycznych. Edukacja adresowana jest do osób dorosłych. Spotkania prowadzą specjaliści z Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy. Kolejne wykłady odbędą się we wrześniu br.

tekst i fot. Monika Mikołajewska

W powiecie włocławskim przebadanych zostanie 300 osób (po 75 w każdej wyznaczonej przychodni)

Profilaktyka chorób płuc W ramach Regionalnego Programu Profilaktyki Chorób Płuc w powiecie włocławskim zaplanowano przeprowadzenie badań dla 300 osób. Badanie obejmuje wykonanie spirometrii z lekarską interpretacją badania i udzieleniem porady antynikotynowej, pomiar wydychanego tlenku węgla oraz RTG klatki piersiowej. Badania zostaną przeprowadzone w czterech miejscowościach: Brześciu Kujawskim, Lubrańcu, Kowalu i Chodczu, a wykonają je specjaliści z Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. W badaniach mogą wziąć udział osoby z grupy wysokiego ryzyka POChP: palacze lub byli palacze papierosów niezależnie od wieku oraz osoby narażone na palenie bierne, ale po 40 roku życia. Osoby, które będą chciały wziąć udział w badaniach proszone są o wcześniejsze zgłaszanie się

do recepcji wyznaczonych przychodni i zapisanie się na listę pacjentów. Badania obejmują wykonanie: badania spirometrycznego z lekarską interpretacją badania i udzielaniem porady antynikotynowej, pomiar wydychanego tlenku węgla oraz rtg płuc. Badanie

spirometryczne w ramach NFZ tylko w Kowalu. Przychodnie z terenu powiatu włocławskiego, w których przeprowadzone zostaną badania: 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medykon”, ul. Hanki Sawickiej 5, 87-880 Brześć Kujawski, tel. (054) 252 13 52, dyrektor Ewa Kończyńska – badania - 25.07.2009 - godz. od 10.00 do 13.00 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lubraniec”, ul. Dr Mariana Szulca 1, 87-890 Lubraniec, tel. (054) 286 20 38, dyrektor Leszek Borkowski – badania 25.07.2009 - godz.

Wróć bez HIV Krajowe Centrum ds. AIDS po raz kolejny prowadzi ogólnopolską kampanię społeczną mającą na celu podniesienie poziomu wiedzy o HIV i AIDS. Celem kampanii jest też uzmysłowienie, że problem ten może dotyczyć każdego. W Polsce główną drogę zakażeń HIV stanowią obecnie ryzykowne zachowania seksualne. Najczęściej zakażają się osoby w wieku od 18 do 39 lat. Kampania „Wróć bez HIV” za-

kończy się 1 grudnia 2009 wraz z obchodami Światowego Dnia AIDS. WAŻNE INFORMACJE dla mieszkańców powiatu. TEST W KIERUNKU HIV bezpłatnie wykonują: Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnień, ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń. Czynny w każdy piątek od 15.00-18.00;

od 13.30 do 16.00 3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie”, ul. Piwna 29, 87-820 Kowal, tel. (054) 284 22 82, dyrektor Wiesław Kościński – badania 22.08.2009 - godz. od 10.00 do 13.00. Spirometria w ramach ZFZ. 4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Elumed”, Aleje Zwycięstwa 6, 87-860 Chodecz, tel. (054) 284 80 74, dyrektor Maciej Cześnin, badania 13.12.2009 - godz. od 10.00 do 13.00.

Monika Mikołajewska

Przychodnia Dermatologiczna, Włocławek, ul. Stodólna 70, tel. (0-54) 412-53-42, (po konsultacji lekarskiej). Badanie odpłatne: * „LABMED” , Włocławek, ul. Zduńska 2 , tel. ( 054) 231-31-33; * Szpital Wojewódzki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, tel. (054) 412-92-40. TELEFONY ZAUFANIA HIV/AIDS * Telefon zaufania we Włocławku, tel. (054) 231-46-56, wtorek 14.15 - 16.15 * Całodobowy ogólnopolski telefon zaufania AIDS: (022) 692 82 26. Opr. Karolina Nynca-Jankowska


nr 9, sierpień 2009

I TU i TERAZ

Środowisko

O konkursie „Zieleń Naszej Małej Ojczyzny” z JADWIGĄ FIJAŁKOWSKĄ, radną powiatu włocławskiego rozmawia Jolanta Pijaczyńska.

przeznaczył pieniądze ście przeznacz na nagrody.

- Myślę, że wszyscy lubimy otaczać się pięknem, a przyroda sama w sobie jest piękna. Zieleń odmienia przestrzeń, sprawia, że staje się ona bardziej interesująca. Estetyka otoczenia jest bardzo ważna, wpływa na człowieka i jego zdrowie pozytywnie. Pragniemy mieszkać wśród jezior i lasów, ale zadbanych i zabezpieczonych przed nieprzemyślaną ingerencją ludzi. Chcemy, by przyjeżdżali turyści, którzy przyczyniają się do zwiększania dochodów

mieszkańców. Czemu ogrody i zieleńce? Myślę, że są to specyficzne miejsca, a śpiewał o tym Jonasz Kofta „Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście…”. Pomysł uzyskał pełną aprobatę członków Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Uznaliśmy, że powinien on odbywać się pod patronatem przewodniczącego Rady Powiatu.

Naparstnica popularny kwiat w ogrodach przydomowych robi wrażenie

W przygotowaniu projektu regulaminu konkursu pomogli pracownicy Wydziału Środowiska w Starostwie Powiatowym we Włocławku. Jednak ostateczne słowo należało do Zarządu Powiatu, który zaakceptował pomysł, zatwierdził regulamin i oczywi-

fot. Jolanta Pijaczyńska

mieszkańcy po- Czy miesz mogli pochwawiatu będą m lić się swoimi ogródkami? - W kkonkursie nie przewidziaprz no ogródków o przydomowych prz i działek ogrodniczych. Teren powiatu włocławskiego jest rozległy, nie bylibyśmy w stanie tego ogarnąć. Takie konkursy coraz częściej organizują gminy i chwała im za to. Z satysfakcją obserwujemy jak wygląd powiatu się zmienia jest coraz więcej pięknych skwerów, ogrodów, rabatek i kompozycji kwiatowych. Pamiętam jak obejścia przydomowe na wsiach były zaniedbane. Dzisiaj jest wystrzyżony trawnik, iglaki i wiele kolorowych kwiatów, które są dumą właścicieli i zdrową konkurencją dla sąsiadów. To wszystko cieszy oko i duszę. - Kto może zgłosić się do konkursu? - Konkursem objęte zostaną tereny publiczne. Między innymi takie obiekty jak: skwery, tereny przyuliczne, parki, stadiony, tereny wokół budynków użyteczności publicznej (w tym prywatne hotele, agrofarmy, gminne biblioteki, budynki oświatowe, przy-

I

5

Regulamin I edycji konkursu pod patronatem przewodniczącego Rady Powiatu we Włocławku pn. „Zieleń Naszej Małej Ojczyzny”

Zieleń wkoło - Jest pani inicjatorką powiatowego konkursu „Zieleń Naszej Małej Ojczyzny”. Jak zrodził się ten pomysł?

Gazeta Powiatu Włocławskiego

www.kujawy.media.pl

chodnie, a także kościoły, tereny zieleni zakładów pracy, zieleń zdobiąca miejscowości. Mogą to być np.: stojące dekoracje roślinne. Zgłaszać się do konkursu mogą wszyscy właściciele terenów zieleni wokół obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie powiatu włocławskiego. - Jaki cel przyświeca temu przedsięwzięciu? - Celem jest wyrobianie i doskonalenie nawyków zagospodarowania terenów poprzez podnoszenie kultury krajobrazu oraz ochrona środowiska. Ponadto zależy nam, aby powiat włocławski stawał się coraz piękniejszy i abyśmy poprzez takie konkursy zwiększali walory turystyczne naszego regionu. Chcemy promować firmy i instytucje, które dbają o przyrodę i estetykę własnych obiektów. - Do kiedy można zgłaszać się do konkursu? - Na zgłoszenia oczekujemy do 17 sierpnia 2009. Szczegóły związane z konkursem podane są w regulaminie, który otrzymała każda gmina, a dodatkowo na stronie internetowej starostwa. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie, bo to wdzięczny temat i obserwując małą architekturę zieleni jest się czym pochwalić.

I. Kategorie konkursu: 1. Skwery. 2. Tereny przyuliczne. 3. Parki. 4. Stadiony. 5. Tereny zieleni wokół budynków użyteczności w tym: prywatne ( hotele, agrofarmy itp.), gminne ( biblioteki, budynki oświatowe, przychodnie), a także kościelne. 6. Tereny zieleni zakładów pracy. 7. Zieleń zdobiąca miejscowości w formie stojących lub wiszących kompozycji sezonowych. II. Kryteria kwalifikowania terenów do udziału w konkursie: Wymagane jest aby: 1. Obiekt zlokalizowany był w granicach administracyjnych Powiatu Włocławskiego. 2. Nastąpiło formalne zgłoszenie terenu przez właściciela bądź administrującego teren do konkursu na piśmie, w terminie do 17 sierpnia 2009 roku na adres:

Starostwo Powiatowe Wydział Środowiska ul. Cyganka 28 87 – 800 Włocławek III. Kryteria oceny terenów w poszczególnych kategoriach: 1. Skomponowanie z otaczającym krajobrazem. 2. Oryginalność kompozycji. 3. Kondycja rosnącej zieleni. 4. Wrażenie ogólne. IV. Skala ocen: Skala ocen wynosi od 1 do 10 punktów dla poszczególnych kryteriów. Minimum kwalifikacyjne terenu do dalszej oceny ustala się na poziomie średniej 5.0 pkt. V. Dyplomy i nagrody: 1. Wyłonionym laureatom konkursu przyznane zostaną dyplomy nagrody rzeczowe. 2. Ustala się łączną wartość nagród do kwoty nie przekraczającej 3.500 zł. VI. Skład komisji konkursowej: W skład komisji konkursowej wchodzą: przedstawiciel Wydziału Środowiska, dwóch członków Rady Powiatu Włocławskiego, przedstawiciel Wydziału Rozwoju Lokalnego, Integracji Europejskiej i Promocji. Nadzór nad pracą Komisji Konkursowej sprawować będzie wicestarosta Kazimierz Kaca. Udział w pracach komisji jest honorowy (bez uprawnień do wynagrodzenia). VII. Ustalenia końcowe regulaminu: 1. Osoby, które uczestniczyły w procesie tworzenia lub utrzymania ocenianego terenu nie mogą wchodzić w skład komisji. 2. W przypadku dużych rozbieżności ocen jurorów ostateczna ocena obiektu będzie ustalona po odrzuceniu werdyktów skrajnych. 3. Wszystkie sprawy nieprzewidziane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa. 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji zdjęć terenów zieleni oraz wykorzystania podstawowych danych osobowych uczestników konkursu w środkach masowego przekazu w celach promocyjnych i informacyjnych. 5. Zgłoszenie terenu zieleni do udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

W gminach także konkursy

Rada przyjęła sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy

Na ładne ogródki, zieleńce i sołectwa

Bezrobocie na piątym miejscu

Konkursy mające na celu zachęcenie mieszkańców do dbałości o estetykę, ochronę środowiska, zachowanie czystości, porządku wokół własnej posesji lub w mieście i gminie ogłosili w tym roku m.in.: Wojciech Zawidzki, burmistrz Brześcia Kujawskiego (konkurs na „Najpiękniejszy ogródek przydomowy w roku 2009 w gminie Brześć Kujawski); Bogdan Sadowski, burmistrz gminy i miasta Izbica Kujawska (konkurs pn. „Mój zieleniec wizytówką Izbicy Kujawskiej”) oraz Ewa Braszkiewicz, wójt gminy Włocławek (konkurs „Najładniejsze sołectwo gminy Włocławek - 2009”). Na stronach internetowych gmin podano regulaminy poszczególnych konkursów. Wynika z nich, że powołane komisje oceniać będą zarówno ład i porządek, estetykę jak i układy kompozycyjne, dobór gatunków roślin oraz oryginalność pomysłów na zagospodarowanie terenu. Wyniki konkursów poznamy we wrześniu.

(pe)

Rada Powiatu w czerwcu przyjęła sprawozdanie z realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2008-2013” za rok 2008. Na koniec roku 2008 w województwie kujawsko-pomorskim stopa bezrobocia wynosiła 13,4 proc. przy średniej dla kraju 9,5 proc. Najwyższą stopą bezrobocia wyróżniały się powiaty: grudziądzki ziemski - 22,8 proc., lipnowski - 21,6 proc., sępoleński – 21,45 proc., żniński 21,2 proc. oraz włocławski ziemski - 20,6 proc.. Natomiast najniższą

stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: bydgoskim grodzkim (4,9 proc.), toruńskim grodzkim (6,0 proc.), bydgoskim ziemskim (9,1 proc.), brodnickim (12,5 proc.) i włocławskim grodzkim (13,0 proc.). W powiecie włocławskim najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby w wieku od 25 do 34 lat. W tym najliczniejszą grupę stanowili ci, którzy legitymowali się wykształceniem średnim. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku podejmował wiele działań prowadzących do zwięk-

szenia aktywności osób bezrobotnych. Do pracodawców skierowano 13.333 osoby, jednak tylko 5.688 z nich podjęło pracę. W ubiegłym roku PUP dysponował łącznie 7.667 miejscami pracy. Na terenie powiatu włocławskiego było 3.018 miejsc. Zgłoszone oferty pracy wpłynęły od pracodawców z sektora publicznego (1.542) oraz pracodawców prywatnych (1.476).

(MP)


6 I TU i TERAZ

Gazeta Powiatu Włocławskiego

I

www.kujawy.media.pl

nr 9, sierpień 2009

Powiat dzieciom

WŁOCŁAWEK. W Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych przy ul. Radosnej we Włocławku, który funkcjonuje w strukturze Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku dla małych pacjentów zorganizowano Dzień Dziecka.

Inicjatorem Międzynarodowego Dnia Dziecka była organizacja zwana „The International Union for Protection of Childhood”, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata. W Polsce Dzień Dziecka obchodzony jest zawsze 1 czerwca, od roku 1952.

fot. NADESŁANA

W Dniu Dziecka placówki opiekuńczo – wychowawcze prowadzone przez Powiat Włocławski Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo–Wychowawczą w Brzeziu oraz Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim, a także Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych we Włocławku przy ul. Radosnej 5 odwiedzili radni powiatowi: Zdzisław Krzyżanowski, Zygmunt Wierzowiecki i Jerzy Donajczyk. Starostwo reprezentował wicestarosta Kazimierz Kaca oraz naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Jacek Zbonikowski. Wychowankom przekazano drobne upominki, a placówkom sprzęt sportowy do gry w tenisa, koszykówkę, siatkówkę, unihokeja i piłkę nożną. W ramach akcji „Powiat – Dzieciom” placówki otrzymały sprzęt za 1.800 zł.

W swoje święto bawiły się dzieci wymagające kompleksowej rehabilitacji neurologicznej. Organizatorzy zapewnili swoim podopiecznym wiele atrakcyjnych zabaw i konkursów, do których włączyli się także rodzice dzieci i zaproszeni goście. Starostwo Powiatowe we Włocławku przekazało dla małych pacjentów upominki w postaci sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego.

Sprawili wielką radość dzieciom

LUBIEŃ KUJAWSKI. Dzieci z Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim z niecierpliwością czekały na swoich gości, dla których przygotowały spektakl teatralny pn. Królewna Śnieżka. Niebawem w bramie wjazdowej pojawiło się 150 motocyklistów. Nieformalna grupa miłośniotórzyści ków motocyklizmu „Motórzyści Włocławek”, jak mówi Sebastian ości w Celmer, pierwszy raz gości le nie Lubieniu Kujawskim, ale ię z pierwszy raz spotyka się iekuńdziećmi z placówek opiekuńaski czych. Przywieźli kiełbaski na ognisko i przekazali Marmu, cinowi Lewandowskiemu, dyrektorowi placówki pieniądze. Oczywiście na spotkaniu w Domu Dziecka w Lubieniu Kuj. nie zabrakło przedstawicieli zakładu farb i

lakierów AKZO NOBEL, którzy bywają tu od 15 lat. Organizują wycieczki, kupują dzieciom prezenty, wyposażają placówkę w sprzęt. Tym razem przedstawiciele załogi: Grażyna Kowalewska, Aleksandra Ratajczyk, Joanna Krejs-Maćkowiak, Lidia Walczak, Bogdan Grabowski, Maciej Kołtuński i Piotr Bachurski przywieźli dzieciom trzy komputery i słodycze. Wcześniej firma rozprowadziła sieć, aby dzieci mogły korzystać z internetu. Były też wspólne gry i zabawy wychowanków i zaproszonych gości, grochówa i ognisko z kiełbaskami.

fot. NADESŁ AN fot. Jolanta Pijaczyńska

fot. Jolanta Pijaczyńska

fot. NADESŁANA

Podopiecznych placówki odwiedziła liczna ekipa „Motórzystów” z Włocławka oraz grupa „Agality Psi Sport”. By uatrakcyjnić imprezę, organizatorzy przygotowali wiele gier i zabaw, które zakończył mecz siatkówki pomiędzy wychowankami placówki a „Motórzystami”. Na koniec wszyscy zasiedli przy wspólnym ognisku, piekli kiełbaski i podziwiali pokazy tresury psów. Wiele atrakcji czekało na dzieci także 1 czerwca. Na ten dzień przygotowano program artystyczny „Mamy prawa i obowiązki”, który przypomniał zarówno dzieciom, jak i dorosłym, co jest ważne, aby w życiu codziennym było łatwiej. W dalszej części podopieczni mogli wziąć udział w zmaganiach sportowych oraz kalamburach i licznych konkursach.

A

BRZEZIE. W Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej i Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu wychowankowie zaczęli świętować Dzień Dziecka od 31 maja, kiedy to zorganizowano piknik rodzinny.

Opracowali: Brzezie - Piotr Jabłoński Włocławek - Monika Mikołajewska Lubień Kuj. - Jolanta Pijaczyńska


nr 9, sierpień 2009

Bezpieczeństwo

I TU i TERAZ

Gazeta Powiatu Włocławskiego

I

www.kujawy.media.pl

7

Strażak na medal Medal Honorowy im Józefa Tuliszkowskiego przyznano druhowi Julianowi Pawłowskiemu z Lubrańca. Medal Honorowy im Józefa Tuliszkowskiego jest nadawany od 1993 roku. Przyznawany jest druhom strażakom za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Nadaje go Kapituła Medalu Honorowego im. Józefa Tuliszkowskiego działająca przy Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Podczas ogólnopolskich obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się w Toruniu w Dworze Artusa Medal Honorowy

Komendant KM PSP Grzegorz Świątkowski

Na wypadek powodzi Na terenie Włocławka i powiatu włocławskiego od 22 do 24 czerwca br. przeprowadzono międzywojewódzkie ćwiczenia ratownicze „AQUA 2009”. Ćwiczenia miały za zadanie doskonalenie współdziałania pododdziałów centralnego odwodu operacyjnego z innymi służbami, organizacjami i instytucjami, w zakresie organizacji akcji ratowniczej związanej z powstaniem zagrożenia powodziowego. Udział w ćwiczeniach wzięły kompanie specjalne oraz specjalistyczne grupy ratownictwa wodno – nurkowego z terenu województw: kujawsko – pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego i warmińsko –mazurskiego. Ponadto, na miejsce ćwiczeń zadysponowano specjalistyczną grupę ratownictwa wysokościowego z Bydgoszczy oraz siły i środki ze Szkoły Podoficerskiej.

Tekst i fot. Dariusz Politowski

Uderzył piorun i płonął las

Na szczęście tylko ćwiczenia Ośrodek Wypoczynkowy „Hurtap” był zagrożony. Od uderzenia pioruna zapalił się przyległy do niego las. Na szczęście to tylko założenia do ćwiczeń Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego. W miejscowości Mstowo, gmina Chodecz, na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Hurtap” pod koniec maja przeprowadzono manewry strażackie. Udział w nich wzięły jednostki OSP z gmin: Chodecz, Lubień Kujawski oraz Izbica Kujawska. Organizatorzy manewrów w założeniach do ćwiczeń przyjęli właśnie taką sytuację, że na wskutek uderzenia pioruna płonie las przyległy do ośrodka wypoczynkowego oraz domki letniskowe.

D.P.

Powiatowe obchody

Za zasługi W Starej Remizie Strażackiej przy ulicy Żabiej we Włocławku 22 maja br. odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka. Komendant Komendy Miejskiej PSP we Włocławku Grzegorz Świątkowski wraz z prezesem Zarządu Powiatowego ZOSP RP Marianem Mikołajczykiem przywitali przybyłych gości. Wspólnie dziękowali wszystkim samorządowcom z Włocławka i terenu powiatu włocławskiego za pomoc finansową na rzecz straży pożarnych oraz za to, że decydują się pomagać w zakupie sprzętu strażackiego i to coraz bardziej nowoczesnego, poczynając od samochodów bojowych, a kończąc na drobnym sprzęcie strażackim. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele samorządu powiatowego: Stanisław Budzyński - przewodniczący Rady Powiatu, Jan Ambrożewicz - starosta włocławski i Jerzy Pawłowski - radny oraz przedstawiciele samorządu Włocławka z prezydentem Andrzejem Pałuckim na czele, burmistrzowie i wójtowie. Strażakom wręczono awanse na wyższe stopnie służbowe, a zasłużonych dla pożarnictwa odznaczono: * Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza dh Mariana Maślankę, dh Lechosława Nowaka; * Złotym Znakiem Związku dh Stanisława Szmajdę, dh Jerzego Wesołowskiego; * Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” Małgorzatę Izdebską; * Srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” Agnieszkę Kasprowicz, mł. asp. Jarosława Kłudkowskiego, ogn. Arkadiusza Rogowicza, mł. asp. Dariusza Szychulskiego; * Brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” Władysława Borkowskiego i Józef Mazierskiego; * Brązową odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” ogn. Jaceka Czarniaka, mł. kpt. Dariusza Politowskiego, ASP. Dariusza Rosińskiego, st. ogn. Janusza Wrześniaka. Nagrodę ministra spraw wewnętrznych i administracji otrzymał mł. asp. Maciej Waleczko.

Robert Pawłowski

im. Józe Józefa Tuliszkowskiego przyznano druhow druhowi Julianowi Pawłowskiemu. Julian Pawłowski, ma 87 lat i jeszcze działa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrańcu. Lub Jest wieloletnim działaczem i skarbnikiem lubranieckiego OSP. W Wcześniej był również wieloletnim członkiem orkiestry dętej OSP Lubraniec. Jest to największe wyróżnienie dla druha strażaka z powiatu włocławskiego. Druhowi Julianowi Pawłowskiemu składamy gratulacje i życzymy dużo zdrowia.

(p)

100 lat OSP w Izbicy Kuj. Ochotnicza Straż Pożarna w Izbicy Kujawskiej została odznaczona Złotym Znakiem Związku OSP RP. Ochotnicza Straż Pożarna w Izbicy Kujawskiej została założona 3 stycznia 1909 roku z inicjatywy miejscowego społeczeństwa. Założycielami byli druh Alojzy Giersz – pełnił funkcję prezesa, druh Feliks Szadkowski – pełnił funkcję naczelnika. Władze miasta przekazały drewniany budynek pod potrzeby remizy. Do pożarów wyjeżdżano zwykłymi wozami konnymi, a wyposażeniem jednostki była sikawka ręczna i kilka węży. Uroczystość jubileuszowa odbyła się 20 czerwca br.. Po mszy odprawionej przez ks. bp Bronisława Dembowskiego w intencji strażaków przed remizą odbył się uroczysty apel, podczas którego dh Wiesław Krzanowski - prezes OSP Izbica Kujawska odsłonił pamiątkową tablicę. Grała orkiestra dęta OSP w Lubrańcu pod batutą Romana Jędrzejewskiego. Na uroczystość przybyli m.in.: Zbigniew Sosnowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Franciszek Złotnikiewicz - członek

Starosta Jan Ambrożewicz przekazuje strażakom rękawice Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego, Jan Ambrożewicz - starosta włocławski wraz z radnymi Rady Powiatu we Włocławku Jerzym Pawłowskim i Markiem Śledzińskim oraz bryg. Andrzej Więckowski - zastępca komendanta Komendy Wojewódzkiej, gospodarze miasta i gminy. Druhowie strażacy i działacze OSP Izbica Kujawska zostali uhonorowani odznaczeniami, a jednostka OSP Złotym Znakiem Związku OSP RP. Druh Wiesław Krzanowski wręczył okolicznościowe jubileuszowe puchary osobom,

które przyczyniły się do rozwoju jednostki. Z okazji stulecia, strażacy z w Izbicy Kujawskiej otrzymali specjalistyczne rękawice ufundowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku, zestaw nożyc do ratownictwa drogowego od Urzędu Marszałkowskiego i ZOSP RP w Toruniu oraz węże strażackie od Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

Tekst i fot. Robert Pawłowski

Gminne zawody

Galeria zdjęć w internecie na: www.kujawy.media.pl

W Skórznie odbyły się zawody sportowo – pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Fabianki (powiat włocławski). Organizatorem zawodów był Zarząd Gminny OSP, a honorowy patronat objął Jan Krzyżanowski, wójt gminy Fabianki. Startowało sześć drużyn OSP z miejscowości: Skórzno, Nasiegniewo, Chełmica Mała, Chełmica Cukrownia, Szpetal Górny i Bogucin. Strażacy zaprezentowali musztrę, brali udział w sztafecie oraz w ćwiczeniach bojowych. Pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej zajęło OSP Nasiegniewo, na drugim uplasowała się drużyna OSP Skórzno, a na III OSP Bogucin. Pierwsze miejsce w kategorii drużyn młodzieżowych przyznano OSP Chełmica Cukrownia.

Tekst i zdjęcia: J.P.


Gazeta Powiatu Włocławskiego I 8 I TU i TERAZ www.kujawy.media.pl

Inwestycje

nr 9, sierpień 2009

Trwa przebudowa dróg powiatowych, wicestarosta apeluje o cierpliwość

Rozkopany powiat W tym roku powiat przeznaczy na drogi ponad 21 milionów złotych. Remonty i przebudowa dróg powiatowych rozpoczęły się pod koniec maja. Obecnie trwają intensywne roboty na trzech drogach. Jezdnie są poszerzane, układane są chodniki, już leje się asfalt. Zmienna aura, a głównie intensywne chwilami opady deszczu sprawiają, że prace są utrudnione, ale jak na razie nie ma opóźnień. - Wiem, że przejazd do wielu miejscowości jest utrudniony – mówi wicestarosta Kazimierz Kaca. - Jednak proszę mieszkańców powiatu o cierpliwość. Drogi, na których obecnie trwają intensywne prace, po ich zakończeniu będą zdecydowanie lepsze i przede wszystkim bezpieczniejsze niż dotychczas. Przypomnijmy, że oprócz naprawy i poszerzenia nawierzchni powstaną nowe zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe. Do końca października bieżącego roku wszystkie prace powinny być zakończone. Aby spełnić nasze obietnice wyborcze dotyczące poprawy stanu dróg powiatowych, złożyliśmy kolejny wniosek o dofinansowanie drogi z Włocławka do Chocenia. Wniosek został oceniony pozytywnie, więc jest duża szansa, że i na tej drodze ruszą niebawem prace. Jednak zakończenie tych ostatnich przewidujemy dopiero w 2011 r. Przepraszam wszystkich mieszkańców powiatu i innych użytkow-

ników dróg powiatowych za niedogodności. Niebawem będziecie państwo jeździli po dobrych drogach powiatowych. Pieniądze na przebudowę i remonty dróg pochodzą z różnych źródeł. Znaczną część środków pozyskano z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, są też pieniądze z Ministerstwa Infrastruktury, samorządu województwa oraz budżetów gmin. W budżecie powiatu na drogi przeznaczono aż 34 proc. wszystkich tegorocznych wydatków.

Wicestarosta Kazimierz Kaca na placu budowy

- Wśród pozytywnie ocenionych wniosków przez komisje wojewódzkie nasze starostwo, jako jedyne w województwie, dostało dotację na realizację dwóch projektów: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C Chodecz-Kaliska-Lubień Kujawski” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2807C Osięciny-WieniecWłocławek” – przypomina wicestarosta Kazimierz Kaca. - Nasze wnioski zajęły pierwsze oraz czwarte

miejsce w rankingu. Otrzymaliśmy łącznie 6 mln zł dotacji. Jestem przekonany, że nigdy dotąd powiat nie wydał tyle pieniędzy na drogi, co w obecnej kadencji. Niektórzy zarzucają mi, że najwięcej zajmuję się drogami. To prawda, ale już najwyższy czas, aby w powiecie włocławskim drogi nie były zmorą dla kierowców. Osobiście cieszę się, że bieżący rok pod względem inwestycji drogowych będzie w naszym powiecie rekordowy. Z pewnością na drogach, które są lub będą modernizowane, po zakończeniu prac znacznie poprawią się warunki jazdy, a co za tym idzie poprawi się bezpieczeństwo. Z drugiej strony musimy pamiętać, że mamy bardzo dużo dróg powiatowych, a ich stan daleko odbiega od zadowalających. Podczas jednej kadencji rady wszystkiego się nie zmieni. - Wprawdzie do wyborów samorządu jeszcze rok to

Zdjęcia: na trasie Wieniec- Włocławek

już dzisiaj mogę zapewnić, że dopóki Wspólnota Samorządowa Powiatu Włocławskiego będzie współrządziła powiatem to poprawę stanu dróg powiatowych będziemy uznawali zawsze jako najwyższy priorytet – mówi wicestarosta Kaca. - Pamiętajmy, że powiat włocławski należy do największych w wojewódzkie kujawskopomorskim. Choćby z tego powodu potrzeby mamy ogromne. Liczymy na wsparcie tych inwestycji ze strony państwa, samorządu województwa, a także gmin. Wprawdzie mają one własne potrzeby to jednak rozumieją, że na wspólne inwestycje łatwiej pozyskać środki z zewnątrz Sam powiat, nawet gdyby na drogi przeznaczał jeszcze więcej środków nie jest w stanie sprostać nowym, wciąż rosnącym wymaganiom i odrobić wieloletnie zaniedbania.

(jp)


nr 9, sierpień 2009

I TU i TERAZ

Inwestycje

Gazeta Powiatu Włocławskiego

I

www.kujawy.media.pl

9

Osięciny – Wieniec- Włocławek

Szersza o dwa metry Przebudowany jest odcinek 6,2 km drogi Osięciny-Wieniec- Włocławek. Prace polegają na poszerzeniu jezdni w obszarze zabudowanym i poza obszarem zabudowanym do szerokości 6,5 m. Przypomnijmy, że droga ta miała szerokość ok 4,5 m. Wykonanych zostanie 8 normatywnych zatok autobusowych wykorzystywanych przez transport zbiorowy do przewozu osób i dzieci do szkół. Na długości 4.660 m powstanie ścieżka pieszo-rowerowa. Wykonanych zostanie 203 m stalowych barier ochronnych. Na całym odcinku powstanie nowe oznakowanie pionowe i poziome. Całkowity koszt zadania wyniesie 7 mln zł. Dotację na inwestycję w wysokości 3 mln zł powiat otrzymał z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W kosztach partycypuje gmina Brześć Kujawski, która wyasygnowała na ten cel kwotę 0.4 mln zł.

Wieniec Zdrój Szpetal Górny

Lubień Kuj. - Chodecz

Chodecz – Kaliska – Lubień Kuj.

Szpetal Górny

Przejścia dla pieszych

Szpetal Górny - Włocławek

Chodnik przy trasie Droga Szpetal Górny - Włocławek jest ważną arterią komunikacyjną, stanowiącą wjazd na most stalowy na rzece Wiśle, z drogi krajowej nr 67 Lipno – Włocławek. Projektowana przebudowa drogi podniesie jej standard oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego. Łączna wartość zadania wynosi 2,7 mln zł. Inwestycję w 50 procentach finansuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pozostałe środki pochodzą z budżetu Powiatu Włocławskiego oraz Gminy Fabianki, która wyłoży 700 tysięcy złotych. Na dwu kilometrowym odcinku drogi trwające prace obejmują przebudowę drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej z dwustronnym poszerzeniem jezdni, przebudowę skrzyżowań, budowę chodników, przebudowę i budowę zatok autobusowych oraz zjazdów do posesji, przebudowę przepustów pod drogą, odtworzenie rowów przydrożnych, a także budowę sieci kanalizacji deszczowej. Prace potrwają do września br.

Szpetal Górny

Szpetal Górny

Włocławek – Kruszyn - Choceń

W niedalekiej przyszłości Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zakończył etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 – drogi powiatowe. Na liście wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę znalazł się także projekt powiatu pn: „Przebudowa drogi powiatowej Włocławek – Kruszyn – Choceń. Przebudowa tej drogi będzie kosztowała 12,5 mln złotych. Powiat otrzyma dotację w wysokości 4,43 mln zł. W inwestycji będą partycypowały: gmina Choceń w kwocie 600 tysięcy złotych oraz gmina Włocławek z wkładem 250 tysięcy zł. Pozostałe koszty będą pochodziły z budżetu powiatu. Prace będą obejmowały poszerzenie jezdni, budowę chodników i obustronnych gruntowych poboczy szerokości 0,75 m. Zostaną także wykonane, z kostki brukowej wjazdy na posesje. Przebudowane zostaną zatoki autobusowe i skrzyżowania. Powstaną nowe miejsca parkingowe.

Przebudowany jest odcinek 8,8 km drogi powiatowej Chodecz – Kaliska – Lubień Kujawski. Poszerzana jest jezdnia w obszarze zabudowanym i poza obszarem zabudowanym do szerokości 6 metrów (obecnie 4,34,7m). Jest to największa inwestycja realizowana przez powiat w tym roku. Całkowity koszt drogi wyniesie 9 mln zł. Powiat Włocławski otrzymał z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych dotację w wysokości 3 mln zł. Kwotę 0.5 mln zł wyasygnowały samorządy gminne Lubienia Kuj. i Chodcza. Pozostałe środki w wysokości 5.5 mln zł pochodzą z budżetu powiatu. Zadanie jest trudne, gdyż trzeba usunąć aż 294 drzew rosnących przy krawędzi jezdni. Pobudowanych zostanie 12 normatywnych zatok autobusowych, których nie było przy tej drodze. W budowie jest 15 przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowań, zatok autobusowych oraz budynków użyteczności publicznej. W obrębie dwóch szkół zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi zamontowane zostaną ogrodzenia ochronne. Droga zostanie na nowo oznakowana. Prace potrwają do października 2009 roku.

Lubień Kuj. - Chodecz Tekst: Jolanta Pijaczyńska Zdjęcia: Marek Sikorski, Marek Wiliński, Jolanta Pijaczyńska


10 I TU i TERAZ

Gazeta Powiatu Włocławskiego

I

www.kujawy.media.pl

nr 9, sierpień 2009

Kultura

III Konkurs Poetycki im. Leona Stankiewicza

Śpiewak, tancerz i poeta

Leon Stankiewicz (1907 -1993) propagator folkloru Kujaw, założyciel Kapeli spod Kowala, działacz SL i PSL Złote kłosy, pola jak stół biesiadny równinne, rozkołysane pieśnią, jak moje lata dziecinne, błękitnych jezior opasane wstęgą. Leon Stankiewicz

W Szkole Podstawowej w Śmiłowicach, 2 czerwca br. uroczyście podsumowany został III Konkurs Poetycki im. Leona Stankiewicza, wybitnego poety ludowego związanego z Kowalem, a urodzonego w niedaleko położonych od Śmiłowic Skibicach. Na tegoroczną edycję konkursu wpłynęło ok. 300 wierszy napisanych przez 150 autorów. Jury oceniało utwory poetyckie w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Tradycyjnie do oceny tych wyjątkowych prac uczniowskich zaproszeni zostali przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Związku Literatów w osobach: D. Czerwińska Murawska, Marian Kustra i Jarosław Wojciechowski. Postanowili oni przyznać następujące nagrody: w kategorii I – (szkoły podstawowe): P. Drozdowski, P. Kępczyński i M. Brokos, wszyscy z SP Nadróż; w kategorii II (gimnazja): M. Barański z Grupy Literackiej „Pasjonaci”, K. Nowacka z POSSP

we Włocławku i J. Kasprzak z Gimnazjum nr 12 we Włocławku oraz w kategorii III (licea): A. Lewandowski z POSSP we Włocławku, M. Maciejewska z Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, M. Karczmarek z I LO we Włocławku i J. Kaszubska z II LO we Włocławku. Oprócz Nagrody wręcza radny nagród głównych Jerzy Donajczyk przyznano też wiele wyróżnień w postaci ciekawych ców syn patrona konkursu – Jan książek. Stankiewicz z Kowala, również poeta. Wyraził on także swoje Wystarał się o nie główny orgauznanie dla idei spotkań młodych nizator konkursu, dyrektor szkoły artystów, którzy skupiają się w Śmiłowicach – Sławomir wokół wartości takich jak: poezja, Gwardecki oraz radny powiatu wrażliwość, uczciwość oraz włocławskiego Jerzy Donajczyk. przywiązanie do swego regionu i W okolicznościowych wystąpiekraju; wartości, które były bliskie niach jurorzy podkreślili wysoki również jego ojcu. poziom nadesłanych wierszy, Tekst i fot. szczególnie z dwóch pierwszych Arkadiusz Ciechalski grup wiekowych. Wiele ciepłych słów skierował do wrażliwych i młodych twór-

Leon Stankiewicz urodził się 17 czerwca 1907 r. w wielodzietnej rodzinie chłopskiej, w maleńkiej wsi Skibice koło Śmiłowic, obecnie gmina Choceń. Był trzynastym dzieckiem Wincentego - sołtysa wsi Skibice. Do szkoły powszechnej uczęszczał najpierw w Śmiłowicach (trzy klasy), później w Chodczu. Dalszy etap kształcenia Leon Stankiewicz rozpoczął w 1924 r. w Seminarium Nauczycielskim we Włocławku, jednak po roku naukę przerwał i osiadł na gospodarstwie w Skibicach. W 1928 r. wstąpił do Koła Młodzieży Katolickiej w Śmiłowicach, które przynależało do Ogólnopolskiego Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”. Był członkiem OSP Śmiłowice, w której pełnił rolę sekretarza. Należał także do Chłopskiego Związku Zawodowego w Toruniu i w Warszawie. W 1931 nr wstąpił w szeregi Stronnictwa Ludowego. W 1934 r. ożenił się z Marcjanną Markiewicz z Rakutowa, która zmarła w 1943 r. W 1940 r. został wraz z rodziną wysiedlony do miejscowości Smogorzewo w powiecie opoczyńskim. W rodzinne strony powrócił w 1945 r. i zamieszkał w Rakutowie. Przeszedł do PSL i był aktywnym działaczem ruchu chłopskiego. Po raz drugi ożenił się w 1947 r. z Heleną Kraszewską nauczycielką z Kowala. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego dla Pracujących we Włocławku pracował w szkole w Nakonowie, później w SP w Kowalu. Jako poeta zadebiutował dopiero w 1968 r. na antenie Polskiego Radia. Oprócz poezji jego drugą pasją była muzyka ludowa Kujaw. W 1968 r. założył kapelę ludową „Spod Kowala”, która była znana nie tylko na Kujawach, ale również w całej w Polsce, bowiem w 1995 roku TVP nagrała pod kierownictwem Leona Stankiewicza „Wesele Kujawskie”. O kapeli, „o tym, co śpiewa, gra, tańczy i mówi” napisał sam Stankiewicz w książce „Folklor Muzyczny Kujaw Wschodnich”. Druga książka Leona Stankiewicza „Co mi moja gwiazda gada” również poświecona jest folklorowi Kujaw. Kapela Spod Kowala istnieje do dzisiaj, a jej repertuar, tak jak przed laty obejmuje dawne i nowsze melodie regionalne, zachowując autentyczną i oryginalna formę. Leon Stankiewicz zmarł 24 lutego 1993 r. w Kowalu i został pochowany na miejscowym cmentarzu w rodzinnym grobowcu. Władze samorządowe Kowala nadały mu pośmiertnie (2000 r.) tytuł Zasłużony dla miasta Kowala. Od 2001 r., imię Leona Stankiewicza nosi park miejski w Kowalu.

(jp)

Pod wspólnym niebem Festyn folklorystyczny pn. „Pod wspólnym niebem - dwór, miasteczko, wieś”, który odbył się 28 czerwca br. w Kłóbce przyciągnął wielu chętnych. Pogoda sprzyjała, było ciepło, słonecznie i barwnie. Kujawska muzyka i gwara rozbrzmiewała wśród chałup krytych strzechą. W niedzielne popołudnie ożyła stara wieś. Organizatorem imprezy było Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, a współfinansował ją Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zespół „Marynia” z Kłóbki przedstawił barwną opowieść o dworze i jego kulturotwórczej roli w życiu wsi. Nie zabrakło muzyki,

śpiewu i tańca. Występowały zespoły: wokalny „AleBabki” z Lubienia Kujawskiego, cygański „Roma” z Włocławka, folklorystyczny „Kruszynioki” z Kruszyna. Do swoich stoisk zapraszali twórcy ludowi i rękodzielnicy. Można było nie tylko podziwiać, ale także kupić rzeźby świątków, gliniane garnki, haftowane serwetki, wyroby z masy solnej, słomy, drewna i sznurka. Uczniowie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego przy Zespole Szkół w Kowalu tradycyjnie oferowali swoje kręciołki. Tekst i fot.

Arkadiusz Ciechalski

Zespół „Marynia” z Kłóbki oraz stoisko ZS w Kowalu


nr 9, sierpień 2009

I TU i TERAZ

Rozmowy

Gazeta Powiatu Włocławskiego

www.kujawy.media.pl

Z posłem ŁUKASZEM ZBONIKOWSKIM rozmawia Jolanta Pijaczyńska

Moja mała ojczyzna - Interesuje się pan nie tylko sprawami Włocławka, ale także powiatu włocławskiego. Bronił pan cukrowni w Brześciu Kujawskim, pilotował sprawę przyznania środków unijnych powiatowi… - Powiat jest moją ojczyzną, stąd pochodzi moja rodzina. Jest, więc sprawą oczywistą, że interesuję się działaniami władz samorządów gminnych i powiatowego, które mają istotny wpływ na kształt i rozwój powiatu włocławskiego. Jednak, aby podejmować działania inwestycyjne potrzebne są pieniądze. Dlatego w Sejmiku staramy się razem z radnym Wojciechem Jaranowskim popierać wszystkie dotacje dla powiatu, głównie z przeznaczeniem na drogi i szkolnictwo zawodowe, gdyż tego typu szkół jest w powiecie włocławskim najwięcej. - O tym, że bliskie są panu sprawy szkolnictwa, dowiadujemy się z interpelacji nr 8055 w sprawie reformy szkolnictwa zawodowego, którą złożył pan na początku tego roku … - Dla mnie nie ulega wątpliwości, że reforma szkolnictwa zawodowego jest konieczna. Obecnie szkoły zawodowe nie mają szans konkurować z liceami ogólnokształcącymi, ponieważ od wielu lat uważane są za skupisko „marginesu społecznego”

W krajach Unii Europejskiej agroturystyka cieszy się dużym powodzeniem. W Polsce daleko nam do takiego stanu. W poprzednim wydaniu „Tu i Teraz” rozpoczęliśmy prezentację gospodarstw agroturystycznych w powiecie włocławskim.

Do tematu wracamy w rozmowie z Ewą ZIÓŁKOWSKĄ z Gołaszewa (gmina Kowal). - Sprzedała pani dom we Włocławku i przeprowadziła się na wieś, co panią skłoniło do takiej decyzji? - Zawsze ciągnęłam na wieś. Miasto mnie męczy. Dobrze czuję się w naturalnym, nieskażonym środowisku. Ta ziemia jest prezentem od męża Mirosława na 20. rocznicę ślubu. Oboje zakochaliśmy się w tym miejscu otoczonym lasami, położonym w otulinie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Decyzja o przeprowadzce była wspólna, jeszcze wtedy nie myśleliśmy o prowadzeniu gospodarstwa agroturystycznego. Ta zrodziła się dopiero 5 lat temu, kiedy córki dorosły i wyprowadzi-

zy nie dostali się uczniów, którzy nej szkoły z powodo wymarzonej cen. Tymczasem du słabych ocen. owe to świetna szkoły zawodowe perspektywa dla młodych ludzi, którzy chcieonliby zdobyć konkretny zawód,, dający satysfakcję i dobre zarobki. Takich szkółł w powiecie włocławskim, które kształcą w zawodach przydatnych na lokalnym rynku pracy jest wiele. Uwaważam, że reforma ma szkolnictwa zawodowego przygotowana a przez Ministerrstwo Edukacjii Narodowej nie e satysfakcjonuje uje środowiska rzemieślzemieślników w Polsce, ce, o czym napisałem w iinterpelacji. t l ji Dostrzegają oni wiele niedociągnięć i niekorzystnych rozwiązań, które zamiast poprawić stan szkolnictwa zawodowego i podnieść jego rangę sprawią, że w dalszym ciągu będzie ono niedocenione, a to w konsekwencji

może prowadzić do braku rzemieślników różnych branż na rynku pracy. W Polsce brakuje specjalistów w wielu zawodach i trzeba zrobić wszystko, aby stworzyć warunki do rozwoju nowoczesnego szkolnictwa zawodowego. Uważam, że uwagi i propozycje, które przedstawiła Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy są sensowne i Ministerstwo Edukacji Narodowej powinno wziąć je uwagę. Między innymi zaproponowano konieczność zmiany wizerunku szkolnictwa zawodowego, wprowadzenie doradztwa zawodowego dla uczniów, konieczność ujednolicenia cyklu kształcenia dla wszystkich zawodów (powinien on trwać 36 miesięcy), dostosowanie programu nauczania i podstaw programowych do nowych technologii i sytuacji na

rynku pracy, ujednolicenie systemu ocen dla wszystkich szkół zawodowych i zmiany w egzaminach zawodowych, zwiększenie liczby godzin zajęć praktycznych w zakładach rzemieślniczych. Wszystkie te propozycje dążą do tego, aby podnieść rangę szkolnictwa zawodowego w Polsce. - Złożył pan w Sejmie projekt uchwały o ogłoszeniu roku 2010 Rokiem Kazimierza Wielkiego … - Od samego początku uczestniczę w inicjatywie uczczenia 700 rocznicy urodzin króla Polski Kazimierza Wielkiego, która przypada 30 kwietnia 2010 roku. Projekt uchwały, o ogłoszeniu przez Sejm roku 2010 - Rokiem Kazimierza Wielkiego złożyłem w imieniu klubu PiS, a miało to ścisły związek z powstaniem w Kowalu stowarzyszenia „Miasta Kazimierza Wielkiego”. Uczestniczyłem w spotkaniu założycielskim tego stowarzyszenia, na którym byli przedstawiciele miast i gmin: Będzin, Czchów, Inowłódź, Kalisz, Kazimierz Dolny. Kowal, Kruszwica, Lelów, Łęczyca, Niepołomice, Nowy Korczyn, Przemyśl, Pyzdry, Sandomierz, Sanok, Szydłów, Wąwolnica, Wieliczka, Wieluń, Wyszogród. Przekonany jestem, że to dobry pomysł. W 2010 r. przypada 700-lecie urodzin Kazimierza Wielkiego, który w historii zapi-

- Wasza oferta nie ogranicza się tylko do miejsc noclegowych i zapewnienia wypoczynku na łonie natury. U was odbywają się kursy i szkolenia organizowane przez firmy z całej Polski, a także pikniki integracyjne. Złośliwi mówią, że daleko odeszliście od gospodarstwa wiejskiego. - Przede wszystkim oferujemy komfortowy wypo-

Ewa Ziółkowska z Gołaszewa czynek połączony z różnymi formami sportu i rekreacji. Coraz więcej firm organizuje dla swoich pracowników szkolenia, a także imprezy integracyjne, a takie miejsce jak Agrofarma otoczone lasem, pełne zieleni i kwiatów jest do tego wymarzone. Ośrodek położony jest w samym centrum Polski, co ma niemałe znaczenie. Są tu dobrze wyposażone

sale konferencyjne, boiska do siatkówki i koszykówki, kort tenisowy, kryty basen, sauna, zarybiony staw, w którym można łowić ryby, a zimą jeździć na łyżwach. Mamy też tereny do organizacji, ostatnio modnych imprez paintball’owych. Muszę również wspomnieć o doskonałej polskiej kuchni i obsłudze na wysokim poziomie.

11

sał się jako symbol niezwykłej przemiany i przyczynił się do wprowadzenia Polski do rodziny nowoczesnych państwa europejskich. Uchwała czeka na odpowiedni czas i z pewnością będzie głosowana. Muszę dodać, ze mamy duża konkurencję, gdyż rok 2010 będzie rokiem Fryderyka Chopina. Jednak bywało już tak, że w jednym roku były tzw. współpatronaty. Mam nadzieję, że i tym razem nic nie stanie na przeszkodzie, aby rok 2010 poświęcony został zarówno wielkiemu pianiście jak i królowi Polski. Czuję się szczególnie zobowiązany do pilotowania tej sprawy, ponieważ Kowal jest mi szczególnie bliski, bowiem stąd pochodzi cała moja rodzina. - W powiecie towarzyszy pan życiu ugrupowania Wspólnota Samorządowa Powiatu Włocławskiego. Skąd wzięła się ta sympatia i szczególne wsparcie? - Tak się składa, że jest to dobrze zorganizowana grupa mieszkańców naszego powiatu. Jest w niej wielu samorządowców, mających duże doświadczenie i chęć działania dla wspólnego dobra. Nasza współpraca dobrze się układa. Miło patrzeć jak powiat szybko i dynamicznie się rozwija. Nigdy dotąd nie wyremontowano i gruntownie nie przebudowano tylu dróg, co w tej kadencji. Działania Wspólnoty Samorządowej są przejawem prawdziwej demokracji. Czuję się zaszczycony, że mogę wspierać ludzi aktywnych.

Dwa słoneczka w Gołaszewie ły się do miasta. Chcieliśmy pokazać ludziom to piękne miejsce, gdzie można spotkać dziki, lisy, sarny i drobną zwierzynę leśną, a także posłuchać śpiewu ptaków. Nie było łatwo, zaczynaliśmy od paru miejsc noclegowych, dzisiaj jest ich 50. AGROFARMA się rozrosła, sam ośrodek zajmuje ponad 1 ha., a otaczające łąki, las i staw to ogrodzonych ponad 20 ha.

I

- O poziomie świadczonych usług, warunkach technicznych, wyposażeniu budynków oraz zakresie możliwości przygotowanej oferty zagospodarowania czasu wolnego najlepiej świadczy kategoryzacja, czyli ocena obiektów turystyki wiejskiej według systemu przyjętego przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej ”Gospodarstwa Gościnne”. Poddaliście się takiej ocenie? - System kategoryzacji jest procedurą niezbędną w prowadzeniu działalności agroturystycznej. Nasza Agrofarma uzyskała kategorię dwóch słoneczek. Aby otrzymać kategorię, gospodarstwo musi spełniać określone wymagania. Dlatego dla ludzi szukających miejsc odpoczynku na wsi, kategoria oznacza gwarancję określonego standardu usług. My te standardy

gwarantujemy na dobrym poziomie. Nasz wysiłek doceniono także w konkursie agroturystycznym w Minikowie pn „Zielone lato – 2005”. Otrzymaliśmy wtedy II nagrodę przyznaną przez Polskie Radio Pomorza i Kujaw. - Nie dziwię się. W Agrofarmie odczuwa się, że pracowała tu ręka artysty, dusza wrażliwa na piękno, sporo tu także elementów kultury ludowej… - Tak się złożyło, że co roku goszczę w ośrodku malarzy, rzeźbiarzy, twórców z naszego regionu, a oni po plenerze odwzajemniają się pozostawionymi rzeźbami lub obrazami. Są tu także dzieła twórców ludowych, np. misternie wyplatane ze słomy pająki zawieszone pod sufitem. Sporo obrazów podarował mój brat Grzegorz Dębowski, który maluje. Pozostałe dekoracje wykonuję sama. Wrażliwość artystyczną odziedziczyłam po mamie, która kiedyś malowała fajans. Mąż buduje, a ja dekoruję.

Rozmawiała: Jolanta Pijaczyńska


12 I TU i TERAZ

Gazeta Powiatu Włocławskiego

Starostwo Powiatowe stara się o kolejne środki unijne dla szkół z programu Kapitał Ludzki w ramach priorytetu „Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach” - Zgodnie z założeniem programu pozyskane pieniądze będą przeznaczone na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz na zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – mówi Marek Wiliński, pracownik Starostwa Powiatowego we

I

nr 9, sierpień 2009

Historia

www.kujawy.media.pl

Równe szanse dla młodych mieszkańców powiatu włocławskiego

Wniosek o pieniądze dla szkół Włocławku przygotowujący wnioski o środki unijne. - Już w lutym br. starosta wystosował zaproszenie do wszystkich samorządów gminnych z terenu powiatu włocławskiego do współpracy nad projektem partnerskim. Chęć udziału zadeklarowały wszystkie gminy. Oznacza to, że jeśli powiat otrzyma środki, pomocą objętych zostanie 61

szkół z naszego powiatu. Na spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym w starostwie, na które przyjechali przedstawiciele wszystkich gmin wspólnie określono potrzeby szkół prowadzących kształcenie ogólne: podstawowych, gimnazjów i liceów, bowiem dla nich przygotowywany jest projekt. Efektem tych prac jest złożony

wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na kwotę łącznej wartości ponad 1,5 mln złotych. 85 procent środków pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 15 procent stanowią środki krajowe. - Ponad 200 tys. zł przeznaczone zostanie na zakup sprzętu dydaktycznego dla szkół, między innymi na komputery, ta-

blice interaktywne - mówi Marek Wiliński. - Pozostałe pieniądze, a więc 1,3 miliona przewidziano na nieodpłatne, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży, takie jak: informatyka, języki obce, przedsiębiorczość. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu br. Jeśli wniosek zostanie

Od szkoły dla dziewcząt do agrobiznesu i ekonomii Pomysłodawcą otwarcia pod Lubrańcem rocznej szkoły gospodarczej dla dziewcząt wiejskich był biskup Zdzitowiecki. Teren pod obiekty przyszłej szkoły dała Maria Grodzicka, działająca w Stowarzyszeniu Zjednoczonych Ziemianek. Był to grunt o powierzchni 6 ha, na którym mieścił się ogród rodziny Grodzickich zwany Dolinką. Maria Grodzicka była także fundatorką gmachu, a także przez wiele lat wspomagała szkołę, która rozpoczęła działalność w 1913 roku. Miejsce, gdzie mieści się szkoła do dzisiaj nazywane jest od imienia fundatorki Marysinem. Szkoła w Marysinie – 1934 r. Fot. nadesłane przez Bożenę Ciupalską z Kujawsko- Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego (www.kptg.pl). Na zdjęciu: druga z prawej strony (siedzi) w białej bluzce z ciemną kokardą Maria Pańka (później Budziszewska) z Guźlina. Nie znamy nazwisk pozostałych osób. Pierwsze zabudowania szkoły stanowił niewielki budynek wraz z internatem oraz pomieszczenia gospodarcze. Placówka przetrwała różne koleje losu Po wybuchu I wojny światowej, w 1915 roku do Lubrańca wkroczyli Niemcy i przejęli obiekt na własne potrzeby.

Szkoła w Marysinie - gospodarstwo przyszkolne 1934 r. W środku Maria Pańka (Budziszewska), twarz jasno rozświetlona Fot. nadesłane przez Bożenę Ciupalską z Kujawsko – Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego (www.kptg.pl).

Po wojnie w szkole umieszczono sierociniec. Dopiero w 1920 roku szkoła wznowiła działalność edukacji rolniczej. Dla celów praktycznej nauki zawodu powstało gospodarstwo przyszkolne, ogród i 2 ha pola. Hodowano kilka krów, świnie oraz kilkadziesiąt sztuk drobiu. Do szkoły nadal uczęszczały tylko dziewczęta, przyjmowano po trzy uczennice z każdej wsi. W 1938 roku szkołę rozbudowano. Założona została kanali-

zacja, nowoczesne urządzenia sanitarne i rozpoczęto zakładanie instalacji elektrycznej. Zbliżająca się wojna przerwała inwestycje. Podczas okupacji w gmachu szkoły mieścił się żeński hufiec pracy dla młodych Niemek. We wrześniu 1945 roku szkoła w Marysinie ponownie wznowiła nauczanie. Po likwidacji gospodarstwa przyszkolnego w 1967 roku przy Marysinie pozostawiono 4,94 ha. W 1982 roku placówka otrzymała dodatkowo 3,57 ha). W lipcu 1973 roku oddano do użytku nowy budynek, w którym umieszczono dom nauczyciela. W 1974 roku budynek szkoły otrzymał nową elewację. W 1984 roku wykonane zostało ogrodzenie szkoły. W 1987 roku oddano do użytku nowe skrzydło. W roku

pozytywnie oceniony i powiat otrzyma pieniądze, to już od listopada br. młodzież będzie mogła rozwijać swoje zainteresowania, a szkoły otrzymają dodatkowy sprzęt. Projekt będzie realizowany przez dwa lata, aż do czerwca 2011 roku. Celem jest wyrównanie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia.

(es)

1993 zmieniono ogrzewanie na olejowe. W roku 1994 oddano do użytku boisko do piłki ręcznej. Od 1998 roku szkoła nosi imię Marii Grodzickiej i ma swój sztandar ufundowany przez Radę Rodziców. W styczniu 2000 r. Delegatura Służby Ochrony Zabytków we Włocławku wpisała budynek szkolny w Lubrańcu - Marysinie do ewidencji zabytków, jako dobro kultury z 1 ćwierci XX wieku, rozbudowany w latach trzydziestych i siedemdziesiątych XX w. W ewidencji znajdują się również dwa inne budynki z I połowy XIX wieku – dom ogrodnika i budynek gospodarczy. Po przejęciu szkoły przez Samorząd Powiatu Włocławskiego w 1999 r. sukcesywnie wykonywano remonty i doposażono szkołę w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Między innymi wyremontowano łazienki dziewcząt i chłopców (30 tys. zł), zrobiono wjazd z parkingiem (40 tys. zł), otworzono nową pracownię językową. Ze środków pozyskanych z MEN obiekt ma monitoring wizyjny, samochód do nauki jazdy Citroen C3, sprzęt techno-dydaktyczny służący do egzaminów zawodowych w zawodach technik ekonomista i technik agrobiznesu oraz kolejną pracownię komputerową. Z dawnej szkoły rolniczej dla dziewcząt wiejskich niewiele zostało. Obecnie w Zespole Szkół w Lubrańcu- Marysinie działa Technikum Agrobiznesu oraz Technikum Ekonomiczne. Budynek gospodarczy – obecnie wykorzystywany jest jako magazyn. Dom ogrodnika jest obecnie budynkiem mieszkalnym. Dom składa się z dwóch części: wyższej i niższej. Starostwo Powiatowe we Włocławku w br. wykonało kapitalny remont obiektu. Remont kosztował ponad 160 tys. zł, do użytku oddano dwa mieszkania, jedno o powierzchni 59 m kw, drugie 30. Zamieszkały w nich dwie rodziny przeniesione z pałacowej oficyny w Lubrańcu.

J.P.


nr 9, sierpień 2009

I TU i TERAZ

Oświata

Gazeta Powiatu Włocławskiego

I

www.kujawy.media.pl

13

Prawie 80 procent maturzystów w powiecie włocławskim zdało egzaminy

MATURA 2009’ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku podała już wstępną informację o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2008/2009 w województwie kujawsko-pomorskim. W szkołach prowadzonych przez samorząd powiatu włocławskiego do egzaminów maturalnych przystąpiło ogółem 438 abiturientów. Egzamin zdały 344 osoby, co stanowi 78,5 procent tegorocznych absolwentów, którzy zdali egzaminy maturalne. Dla porównania w województwie kujawsko-pomorskim egzamin zdało 82 procent abiturientów, we Włocławku 81,7 proc. Natomiast średnia krajowa wynosi 81 proc. Wyniki egzaminów maturalnych podawane są w procentach. Zdający musiał uzyskać minimum 30 procent punktów możliwych do uzyskania z danego przedmiotu.

Ilu przystąpiło, ilu zdało Najwięcej zdających odnotowały w powiecie licea ogólnokształcące; do egzaminów przystąpiły 233 osoby, a zdały – 202 (86,7 proc.). Z liceów profilowanych, (typu szkoły, który w powiecie włocławskim od dwóch lat nie ma już naboru uczniów) - do egzaminu przystąpiło 16 osób, a zdało – 15 (93,8 proc.) W technikach egzamin zdawało 166 uczniów, a zdało tylko 117 (70,5 proc). W liceach uzupełniających – przystąpiło 16 osób, zdało -7 (43,8 proc.), a w technikum uzupełniającym – przystąpiło – 7, zdały – 3 (42,9 proc).

W trudniejszych warunkach Średnia wyników w powiecie włocławskim jest niższa od krajowej o 2,5 procenta. - Nie jest to najgorszy wynik, są powiaty o niższych wynikach matur - mówi wicestarosta Kazimierz Kaca. - W całym kraju słabsze wyniki odnotowano w technikach, a my tych szkół mamy więcej niż liceów. Ponadto w naszych szkołach uczy się głównie młodzież ze wsi, która ma trudniejsze warunki niż młodzi z miasta. Sporo czasu traci ona na dojazdy, nie w każdym domu jest komputer i podłączenie do internetu, nie ma dobrze wyposażonych bibliotek. Te wieloletnie zaniedbania staramy się niwelować poprzez ściąganie funduszy unijnych na wyrównywanie szans edukacyjnych.

(jot)

Będą dodatkowe zajęcia po lekcjach

Moja uniszkoła zawodowa We wszystkich szkołach zawodowych prowadzonych przez Powiat Włocławski w nowym roku szkolnym 2009/2010 będą realizowane dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów. Głównym celem jest wyrównanie dysproporcji edukacyjnych uczniów. Powiat otrzyma dofinansowanie w kwocie 936.874 zł, jednak łączna wartość projektu „Moja uniszkoła zawodowa” wynosi 1.073.781 zł. Wkład powiatu ustalono w postaci udostępnienia sal lekcyjnych.

Kartka historii Związek Młodzieży Wiejskiej 6 maja 1928 r. koła młodzieży wiejskiej zorganizowały się stwarzając Okręgowy Związek Młodzieży Wiejskiej, którego prezesem został Pawłowski Szczepan, nauczyciel z Warszawy, wiceprezesem Leon Korczyński, nauczyciel z Włocławka. Na terenie powiatu włocławskiego istniały koła Młodzieży Wiejskiej w: * Sokołowie - założone w 1921 r. (43 członków); * Śmiłowicach - założone w 1921 r. (23 członków) * Smogorzewie - założone w 1918 r. (22 członków); * Pikutkowie – założone w 1919 r. (27 członków); * Guźlinie - założone w 1927 r. (14 członków); * Skokach- założone w 1927 r. (30 członków); * Rzadkiej Woli- założone w 1928 r. (25 członków). Informacja z „Życia Włocławka i Okolicy”, nr 6-7-8 (czerwiec – lipiec – sierpień) 1927 rok

Fot. NADESŁANE Młodzież ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choceniu podczas zdawania egzaminu maturalnego.

Porozumienie z Włocławkiem

Orzeczenia o indywidualnym

nauczaniu

Dla dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem zamieszkałych na terenie powiatu włocławskiego orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania będzie wydawała Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włocławku. Pomimo, że powiat ma dwie poradnie psychologiczno-pedagogiczne, jedną w Lubrańcu, a drugą w Lubieniu Kujawskim orzeczenia o potrzebie kształcenia indywidualnego dla dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci

z autyzmem wydawać będzie poradnia we Włocławku. Obie powiatowe poradnie nie zatrudniają fachowców w tej dziedzinie. Dlatego Zarząd Powiatu we Włocławku upoważnił starostę i wicestarostę do podpisania porozumienia pomiędzy samorządem Włocławka i powiatem dotyczącego badań psychologiczno-pedagogicznych w roku szkolnym 2009/2010. Podobne porozumienie zawarte było w roku ubiegłym, wtedy koszt jednostkowego badania wynosił 196 zł. W nowym roku szkolnym za takie badanie powiat zapłaci 218 zł.

Nie tylko drogi O inwestycjach drogowych piszemy na str. 8 i 9. Oprócz wielkich przedsięwzięć związanych z remontami i przebudową dróg udało się też wygospodarować środki na inwestycje w szkołach. Łącznie na te działania w budżecie powiatu zaplanowano 110 tys. złotych. Z tego 50 tys. zł przeznaczono na wykonanie parkingu z wjazdem przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie. Pozostałe 60 tys. zł przeznaczono jako udział własny na ocieplenie budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół im. Władysława Reymonta w Chodczu. Cała inwestycja będzie kosztowała 216.666 zł. Na tę inwestycję powiat wystąpił o środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego.

380 złotych miesięcznie

Stypendia dla uzdolnionych uczniów Gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego mogą w przyszłym roku szkolnym otrzymać stypendium w kwocie 380 złotych miesięcznie. Od września br. Urząd Marszałkowski rozpocznie realizację projektu „Zdolni na start!”, który skierowany jest do najzdolniejszej młodzieży. Regulamin przyznawania stypendium został już zatwierdzony przez Zarząd Województwa i przyjęty przez Sejmik. Aby otrzymać stypendium,

trzeba spełniać kryteria określone w regulaminie. Średnia ocen gimnazjalistów i uczniów pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej nie może być mniejsza niż 4,5, a uczniowie klas drugich i wyższych szkół ponagimnazjalnych muszą mieć średnią na świadectwie minimum 4,0. Kolejnym kryterium przyznania stypendium jest przeciętny miesięczny dochód rodziny ucznia, który nie może przekraczać kwoty 1.008 zł na osobę. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, dochód na osobę nie

może przekraczać 1.166 zł. Ponadto przyszły stypendysta musi być laureatem w co najmniej jednej olimpiadzie, turnieju lub konkursie szczebla wojewódzkiego w latach szkolnych 2007/2008 lub 2008/2009. W roku szkolnym 2009/2010 pomoc otrzyma prawie ćwierć tysiąca uczniów. Nabór wniosków o stypendia rozpocznie się we wrześniu i potrwa do 2 października. Szczegóły na www.kujawsko-pomorskie.pl


14 I TU i TERAZ

Gazeta Powiatu Włocławskiego I www.kujawy.media.pl

Samorząd

nr 9, sierpień 2009

Z obrad Rady Powiatu Włocławskiego

Trwa dyskusja nad projektem statutu powiatu O tym, że dotychczasowy Statut Powiatu Włocławskiego trzeba zmienić, uzupełnić o nowe zapisy, a tak naprawdę napisać jego nową, jednolitą wersję wszyscy radni są zgodni. - Obowiązujący obecnie statut uchwalono wiele lat temu, więc od tego czasu wiele zmieniło się w przepisach obowiązującego prawa - mówi Piotr Chrzanowski, sekretarz powiatu. - Kilkakrotnie nowelizowano ustawę o samorządzie po-

wiatowym, została zmieniona także ustawa o pracownikach samorządowych. Wielokrotnie zmieniało się także prawo miejscowe. Zaszły poważne zmiany w części statutu dotyczącej jednostek organizacyjnych powiatu. W związku z podejmowanymi uchwałami Rady Powiatu dwie szkoły: Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, oraz Zespół Szkół i Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Starym Brześciu przekazano ministerstwu rolnictwa

i rozwoju wsi. Nadal w obecnym statucie widnieje zapis o tym, że Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej posiada internat, mimo że rzeczywistość jest inna. Zarząd Powiatu we Włocławku, 29 maja br. wstępnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Włocławskiego. Dalej jednak trwały prace i zostały poprawione niektóre sformułowania. Obecnie obowiązujący statut zawiera m.in. powtórzenia przepisów ustaw. W projekcie, zgodnie z zasadami techniki prawodawczej oraz orzeczeniami sądów administracyjnych powtórzenia te zostały wyeliminowane. Zaproponowano także, aby nie regulować odrębnie trybu działania komisji rewizyjnej. Taki projekt trafił pod obrady Rady Powiatu w czerwcu, jednak nie został zaakceptowany przez radnych. Prowadzący obrady wiceprzewodniczący rady Zygmunt Wierzowiecki, po

Wraz ze zmianą podziału administracyjnego w Polsce w 1999 r. powiaty przejęły od gmin zadania dotyczące komunikacji. Tabele przygotowane przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego we Włocławku ilustrują liczbę zarejestrowanych oraz liczbę wprowadzonych do ewidencji pojazdów. Z tej statystyki wynika jednoznacznie, że pojazdów w powiecie jest dwukrotnie więcej niż dziesięć lat temu. Marki pojazdów najczęściej rejestrowanych w powiecie włocławskim: Volkswagen – 4988 sztuk, Opel- 4663, Fiat- 3344, Ford – 2598, Renault – 1717, Skoda – 1240, Mercedes - 958, Peugeot – 827, Citroen – 656, Toyota – 639, BMW – 611, Honda – 460, TATO – 4 sztuk.

opr. Ewa Sikorska

wysłuchaniu uwag wnoszonych przez radnych poddał pod głosowanie wniosek, aby projekt statutu skierować ponownie do Komisji Administracji, Ładu Porządku Publicznego, Infrastruktury Budowlanej i Technicznej celem dalszych prac. Radni jednogłośnie poparli ten wniosek. - Mimo dużego postępu w porównaniu do poprzedniej wersji statut zawierał jeszcze kilka błędów w związku, z którymi nie można było go uchwalić – mówi radny Roman Gołębiewski. - W

mojej ocenie brakowało głównie opisu trybu i zakresu pracy komisji rewizyjnej. Komisja rewizyjna jest jedyną komisja przywołaną bezpośrednio w ustawie o samorządzie powiatowym. Ta sama ustawa mówi ze statut określa tryb pracy wszystkich komisji. Praca tej komisji jest inna od pozostałych i wymaga odrębnego opisu. Niezawarcie tego w statucie powodowałoby niejasność jej działania. Statut jest

aktem prawa miejscowego i powinien zawierać takie uregulowania. Wnosiłem także o możliwość wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą przez mieszkańców powiatu włocławskiego, a także w związku z postępem multimedialnym o możliwość odsłuchiwania zapisów z przebiegu obrad sesji i komisji przez mieszkańców w internecie jednak to nie zostało uwzględnione w projekcie statutu. Wprawdzie przebieg sesji jest nagrywany, ale w obecnym projekcie statutu jest zapis, że wersja dźwiękowa ma być kasowana. W podobnym tonie, na sesji wypowiadał się radny Marek Śledziński, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej. – Nie wyobrażam sobie pracy komisji rewizyjnej bez odpowiednich uregulowań w statucie - mówił na sesji radny. - Apeluję o rozsądek. Przecież jest to dokument, który ma służyć długie lata. Zgłaszam wniosek klubu PSL o szczegóło-

wy zapis dotyczący zasad działania komisji rewizyjnej. Obawiam się, że jeśli statut tego nie uwzględni to problem komisji rewizyjnej nie zostanie załatwiony. Inne zdanie na ten temat ma radny Zdzisław Krzyżanowski, przewodniczący Komisji Ładu Porządku Publicznego Infrastruktury Budowlanej i Technicznej. - Tworzenie statutu opiera się na przepisach ustawy o samorządzie powiatowym - mówi radny Zdzisław

Krzyżanowski. - Nie ma wymogu ustawowego, takiego jak np. w samorządzie gminnym, aby szczegółowo opisywać działanie komisji rewizyjnej. Statut nie powinien powtarzać uregulowań ustawowych. Nie zapisze się wszystkiego w statucie, bo jest to niemożliwe. Nie może on być dokumentem zbyt obszernym, bo zamiast ułatwiać pracę samorządu, będzie ją tylko utrudniał. Jednak nie upieram się przy swoim zdaniu. Zależy nam na tym, aby

nowy dokument uzyskał akceptację wszystkich radnych i służył nie tylko w tej kadencji, ale także w następnych. To radni decydują o kształcie statutu. Dlatego w ponownie przedłożonym Radzie projekcie statutu z pewnością znajdzie się opis trybu i zakresu pracy komisji rewizyjnej. Prace nad projektem statutu trwają nadal. Jednak nie będziemy wracać do sprawy nagrywania sesji, ponieważ Komisja nie zaakceptowała tego pomysłu. Protokoły z sesji, po zatwierdzeniu przez radnych są zamieszczane w Biuletynie Informacyjnym Powiatu, a więc są ogólnodostępne w internecie. Komisja pod przewodnictwem Zdzisława Krzyżanowskiego w głosowaniu jawnym nie zaakceptowała także pomysłu inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców powiatu włocławskiego. Pomysł inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców bardzo dobrze sprawdza się w gminach. Natomiast w powiecie, w skład którego wchodzi trzynaście gmin położonych na rozległym terenie nie ma racji bytu. Aby projekt statutu wrócił z Komisji pod obrady Rady Powiatu, musi ponownie uzyskać akceptację Zarządu Powiatu we Włocławku.

Tekst i fot. Jolanta Pijaczyńska


nr 9, sierpień 2009

I TU i TERAZ

Sport

Gazeta Powiatu Włocławskiego www.kujawy.media.pl

I

15

BARUCHOWO

Biegali na Dzień Matki X Biegi Przełajowe łajowe z okazji Dnia Matki ki odbyły się w Baruchowie. e.

CHODECZ

Powiatowe święto sportu Powiatowe Święto Sportu na stałe wpisało się do kalendarza imprez sportowych powiatu włocławskiego. W tym roku organizowano je już po raz jedenasty. Odbyło się 5 czerwca w Chodczu. Organizatorami byli Starostwo Powiatowe we Włocławku oraz Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Chodczu. Po przemarszu ekip z ośmiu szkół ponadgimnazjalnych, które tradycyjnie poprowadził Grzegorz Tomasik, sędzia główny zawodów uroczystego otwarcia dokonał starosta Jan Ambrożewicz. W święcie sportu uczestniczyli: Sławomir Kopyść - radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Stanisław Budzyński, - przewodniczący Rady Powiatu we Włocławku, Halina Krajewska, - przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Chodecz, Kazimierz Sawiński - burmistrz miasta i gminy Chodecz, radni powiatowi i gminni oraz dyrektorzy szkół.

W zawodach startowało 160 uczniów z następujących szkół: Zespół Szkół w Lubrańcu; Zespół Szkół w Lubrańcu -Marysinie; Zespół Szkół w Chodczu, LO w Kowalu, Zespół Szkół w Starym Brześciu wspólnie z Zespołem Szkół i RCKU w Starym Brześciu, Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej, Zespół Szkół w Kowalu oraz Społeczne LO w Choceniu. Oprócz zawodów lekkoatletycznych, w biegach na 100, 400 i 800m młodzież brała udział w wielu grach i zabawach rekreacyjno-sportowych. Było sporo zabawy i śmiechu. Emocje wywołały wyścigi w workach, bieg z oponą oraz przeciąganie liny. Drużynowo pierwsze miejsce zajęła młodzież z Zespołu Szkół w Lubrańcu – Marysinie, drugie zdobył Zespół Szkół w Chodczu, a na trzecim miejscu uplasował się Zespół Szkół w Starym Brześciu wraz z Zespołem Szkół i RCKU w Starym Brześciu. Miłośnicy piłki nożnej z uwagą śledzili mecz rozegrany pomiędzy reprezentacją składającą się z przedstawicieli samorządu powiatu włocławskiego oraz miasta i gminy Chodecz a reprezentacją uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Samorządowcy pokonali młodzież z wynikiem 5:3.

Nagrody wręczali: Jan Ambrożewicz - starosta włoclawski i Kazimierz Sawiński - burmistrz Chodcza

Reprezentanci samorządu powiatowego

Skład drużyn biorących udział w meczu piłki nożnej samorządowcy - uczniowie: Samorządowcy. POWIAT WŁOCŁAWSKI: Jadwiga Fijałkowska, radna powiatu – KAPITAN DRUŻYNY; Stanisław Budzyński, przewodniczący Rady Powiatu we Włocławku; Jerzy Donajczyk, radny; Marek Jaskulski, radny; Zdzisław Krzyżanowski, radny; Roman Gołębiewski, radny; Bogdan Domżalski, radny; Piotr Jabłoński, dyrektor Wielofunkcyjnej placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu; Marek Kaźmierski, dyrektor Zespołu Szkół w Marysinie; Rafał Jankowski. MIASTO I GMINĘ CHODECZ: Jerzy Stempczyński, Jarosław Woźniak, Ireneusz Krüger, Paweł Mikorski, Tomasz Dekrewicz. Drużyna młodzieży: Hubert Nejman (SLO Choceń) – KAPITAN DRUŻYNY; Krystian Kalinowski (SLO Choceń); Roman Rybiński (ZS w Izbicy Kujawskiej); Miłosz Pawłowski (ZS i RCKU w Starym Brześciu); Paweł Daroszewski (ZS w Lubrańcu); Adam Desecki (ZS w Lubrańcu – Marysinie); Mirosław Wasielewski (ZS w Kowalu); Łukasz Dziedzic – Kamiński (LO w Kowalu); Artur Cichacz (ZS w Chodczu); Artur Witczak (ZS w Chodczu); Bartłomiej Jędrusiak (ZS w Chodczu). Imprezie towarzyszyły pokazy sprzętu policyjnego oraz występy artystyczne uczennic ze Szkoły Podstawowej w Chodczu.

Co roku uczniowie ie ch szkół podstawowych nu i gimnazjów z terenu powiatu włocławkazji skiego biegają z okazji DNIA MATKI. Biegi organizuje, co y roku Międzyszkolny e UKS w Baruchowie m. oraz Gimnazjum im. Marii Kretkowskiej y w Baruchowie przy ym wsparciu finansowym Starostwa Powiato-ku, wego we Włocławku, Urzędu Gminy w h Baruchowie i licznych miejscowych sponsorów. Impreza tradycyjnie odbywa się w parku krajobrazowym z końca XIX w. okalającym dawny dwór, w którym obecnie mieści się Urząd Gminy Baruchowo. Tegoroczne biegi odbyły się 22 maja, a imprezę prowadził Włodzimierz Majewski, dyrektor gimnazjum w Baruchowie, jednocześnie radny powiatowy. Udział wzięło około 300 uczestników. Głównym sędzią biegów była Elżbieta Zubrzak, nauczyciel wf w Gimnazjum w Baruchowie. Wyniki Biegów Szkoły podstawowe. Klasa ,,0”. Dziewczęta -1. Krukowska Małgorzata - SP Baruchowo, 2. Olczak Wanesa- SP Baruchowo, 3. Sarzyńska Ewelina - SP Baruchowo. Chłopcy - 1. Zawalski Daniel - SP Baruchowo, 2. Pawlak Kacper- SP Baruchowo,

Szczepański Jakub - SP 3. Szc Baruchowo. Baruc Klasy I-II. Dziewczęta - 1. Kla Wiśniewska Klaudia, 2. Wiśn Piechota Weronika, 3. SpyPiech chalska Aleksandra. Chłopcha cy - 1. Bryliński Maciej, 2. Gozdowski Tobiasz, 3. Księżak Adrian - (wszyscy Ks Baruchowo). SP Bar Klasy III-IV. 1. Szczepańska Klas Weron Weronika - 2. Widawska Ksenia, 3.Lewa 3.Lewandowska WiktoriaUcznio Uczniowski Klub Sportowy ,,Sprint” przy SP Łowiczek. Chłopcy - 1. M Maślanka Jakub- 2. Rosiński Radosław Radosław, 3. Błaszczyk Hubert(wszyscy SP Baruchowo). Klasy V V-VI. 1. Pacholska KamiUczniowski Klub Sportowy lla- U ,,Sprint” przy SP Łowiczek, 2. Zawalska Klaudia 3. Pełnikowska Katarzyna- (wszyscy SP Baruchowo). Chłopcy - 1. Mechuła Robert, 2. Kaziek PrzemysławUczniowski Klub Sportowy ,,Sprint” przy SP Łowiczek, 3. Adamczewski Damian - (wszyscy SP Baruchowo). Gimnazja. Klasy I-II: 1. Brewerska Sandra- Baruchowo, 2. Cieślak Klaudia- Gim. Choceń, 3. Pawlak Dominika- Baruchowo. Chłopcy - 1. Jabłoński Dawid, 2.Gołębiewski Krzysztof, 3.Bondarew Daniel - (wzyscy Baruchowo); Klasa III. 1. Korpusińska Sara- Baruchowo, 2. Zwolińska Weronika- Choceń, 3. Stasiak Natalia- Gim. Baruchowo. Chłopcy - 1.Tomaszewski Jędrzej- Baruchowo, 2. Zieliński Adam- Baruchowo, 3. Sztokfisch Patryk- Choceń. (jot)

Tekst i fot. Monika Mikołajewska

Stroje dla Victorii UKS „Victoria” Lubraniec jest klubem działającym przy Szkole Podstawowej w Lubrańcu, ukierunkowanym na gimnastykę artystyczno- sportową, piłkę siatkową, ręczną i nożną. W klubie trenuje 162 dzieci. Klub znany jest z bardo dobrych osiągnięć sportowych. Zarząd Powiatu dofinansował, w kwocie 1.500 zł. klubowi „Victoria” zakup piętnastu kompletów strojów sportowych dla zespołów piłki siatkowej.

Dyplomy wręcza radny Włodzimierz Majewski

Redakcja „Tu i Teraz” Wydawca: Wydawnictwo Kujawy www.kujawy.media.pl Adres: 87-811 Szpetal Górny, ul. Lipowa 48 Redaktor naczelny Stanisław Białowąs tel. (0-54) 237-05-05, tel. kom. 600-15-68-05 e-mail: stanislaw.bialowas@wp.pl Redaktor wydania Jolanta Pijaczyńska tel. kom. 608-45-56-58 e-mail:jo-pi@tlen.pl


Gazeta Powiatu Włocławskiego I 16 I TU i TERAZ www.kujawy.media.pl

Nad Jeziorem Bodeńskim Młodzież Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej wypoczywała w Uberlingen nad Jeziorem Bodeńskim. Budowanie wspólnej Europy jest możliwe tylko w atmosferze przyjaźni i wzajemnej tolerancji. Słowa te już po raz jedenasty były mottem spotkania polskiej młodzieży z Zespołu Szkół w Izbicy Kuj. z młodzieżą ze Szkoły Realnej z Uberlingen nad Jeziorem Bodeńskim. Pod koniec czerwca br. 14-osobowa grupa uczniów wraz z dwiema opiekunkami realizowała wspólnie z rówieśnikami z Niemiec bogaty program wymiany.

nr 9, sierpień 2009

Wypoczynek

Wakacje pełne przygód

Rozwijaniu idei wspólnego porozumienia służyły wyjazdy do: Stuttgartu na obejrzenie musicalu o zespole Queen, do Ulm, aby zwiedzić najwyższą katedrę w Europie oraz do muzeum sztuki współczesnej. W ostatnim dniu pobytu wszyscy zasiedli przy ognisku, aby wspólnie śpiewać przy akompaniamencie gitary piosenki polskie i niemieckie. Kolejne spotkanie młodych Niemców i Polaków odbędzie się w przyszłym roku w Polsce.

Magdalena Sadowska ZS w Izbicy Kujawskiej Z wakacyjnej wyprawy powróciła grupa młodzieży wypoczywająca na południu Polski. Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Włocławku sfinansował warsztaty ekologiczne na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem uczniom z pięciu podległych Starostwu Powiatowemu szkół: Zespółu Szkół w Chodczu, ZS w Lubrańcu, w ZS w

Marysinie, ZS w Izbicy Kujawskiej oraz z Liceum Ogólnokształcącego w Kowalu. Wypoczynek młodzieży przygotowała i zorganizowała szkoła z Chodcza. Na Zielonej Szkole odpoczywało 45 uczniów Wyjazd był nagrodą za wyniki w nauce, a także za stuprocentową frekwencję na zajęciach w roku szkolnym 2008/2009. Organizatorzy zapewnili bardzo bogaty program wypoczynku. Młodzież zobaczyła Kraków, Wieliczkę i Wadowice, zwiedziła

klasztor na Jasnej Górze oraz zimową stolicę Polski - Zakopane. Góralski folklor i muzyka brzmią jeszcze w sercach uczestników wyjazdu. Niezapomnianych wrażeń i przeżyć dostarczały wycieczki w nowe nieznane miejsca, a wspomnienia na zawsze pozostaną w pamięci wszystkich uczniów. (Tekst i zdjęcie nadesłane przez Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Chodczu)

Młodzież i dzieci wraz z opiekunami, już po raz siódmy wzięli udział w powiatowym rajdzie pn. „Rowerem do Europy”. Patronat nad imprezą zorganizowaną z okazji Dnia Dziecka objęli: Stanisław Budzyński przewodniczący Rady Powiatu, i Jan Ambrożewicz, starosta włocławski. Uczestnicy rajdu młodzież z: Zespołu Szkół i RCKU w Starym Brześciu, LO w Kowalu, SLO w Choceniu, zespołów szkół - w Kowalu, Chodczu, Lubrańcu, Lubrańcu – Marysinie, Izbicy Kujawskiej oraz dzieci z Wielofunkcyjnej Placówki OpiekuńczoWychowawczej w Brzeziu i Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wyruszyli ze swoich szkół i placówek na wspólne spotkanie w Gołaszewie w ośrodku agroturystycznym AGROFARMA. Organizatorzy, Starostwo Powiatowe we Włocławku wraz z Zespołem Szkół oraz Zespołem Szkół i RCKU w Starym Brześciu przygotowali dla uczestników rajdu turnieje sportoworekreacyjne oraz quizy turystyczne, geograficzne i ekonomiczne związane z Unią Europejską. Dla najmłodszych były konkursy: „Jaka to melodia”, rysowanie plakatu na temat uczestnictwa Polski w UE, unihokej, slalom rowerem. Młodzież brała udział w Eurowyborach „Pępek Europy”, uczestniczyła w konkurach wiedzy o UE, a także rozegrała turniej siatkówki i koszykówki, był też rzut kaloszem i slalomy rowerowe. Zwycięzcy otrzymali nagrody,

Lato w parku

as

wki wypełnił cz

Turniej koszykó

Nagrody wręcza wicestarosta Kazimierz Kaca

Rowerem do Europy

a wszyscy uczestnicy dwa gorące posiłki oraz drobne upominki. - Celem tej cyklicznej imprezy jest poszerzenie wiedzy uczniów o Unii Europejskiej - mówi Ewa Zaparuszewska, dyrektor ZS w Starym Brześciu, która od siedmiu lat jest główną organizatorką rajdu. - Ponadto rajd przyczynia się do poznawania walorów krajoznawczo-kulturowych powiatu włocławskiego, pełni także ważną funkcję integracyjną. Gościem specjalnym był Bartek Wołoszyn, zawodnik Anwilu Włocławek – reprezentant Polski. Przyjechali także radni powiatowi z Stanisławem Bydzyńskim, przewodniczącym Rady Powiatu na czele oraz wicestarosta Kazimierz Kaca i pracownicy Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Ekipa rowerzystów tuż przed konkursem

Tekst i zdjęcia: (j)

RAJD GWIAŹDZISTY , który odbył się w ramach festynu przyrodniczego pod nazwą „Lato w Parku 2009” patronatem objęli marszałkowie województwa kujawsko-pomorskiego - Piotr Całbecki, i mazowieckiego - Adam Struzik, starostowie: włocławski Jan Ambrożewicz, płocki Adam Sierocki, gostyniński - Jan Baranowski oraz wójt gminy Nowy Duninów Mirosław Krysiak. Natomiast festyn w Nowym Duninowie zorganizowały Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w Kowalu, Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego i Gmina Nowy Duninów. Uczestnicy imprezy podczas rajdu pieszego i rowerowego mogli podziwiać walory przyrodnicze i kulturowe Gostynińsko–Włocławskiego Parku Krajobrazowego oraz gmin usytuowanych na terenie Parku. Rajd i festyn był dobrą okazją do aktywnego wypoczynku na łonie natury. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, między innymi turnieje piłki plażowej oraz konkursy: „Rowerowy tor przeszkód”, „Piosenki turystycznej” i „Znam GWPK”. Starosta włocławski Jan Ambrożewicz wręczył zwycięzcom konkursu pn. „Rowerowy tor przeszkód” dyplomy i nagrody.

Tu i Teraz Gazeta Powiatu Włocławskiego nr 9 (2009)  

nr 9, sierpień 2009 WŁOCŁAWEK nakład: 26 600 egz. Konkurs pod nazwą „Zieleń Naszej Małej Ojczyzny” pod patronatem przewodniczące- go Rady Po...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you