Page 1

Konkursowe mydlenie oczu, czyli jak zmieniano naczelników w starostwie

Naszym CZYTELNIKOM z okazji

Czytaj str. 10

Lubanie ważną gminą regionu Czytaj str. 3

Świąt Wielkanocnych dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego słońca oraz sukcesów życzy Redakcja „Tu i Teraz” Czytaj str 16

ISSN 1897-1768

WŁOCŁAWEK - powiat włocławski

nr 18, kwiecień 2011

0 zł

Aktywne Koło Gospodyń Wiejskich w Chełmicy Cukrownia

Ale jaja. W powiecie żur zwyciężył z szynką KOWAL

Dzieci z Kowala będą reprezentować powiat w wojewódzkich konfrontacjach teatralnych. Spektakl „ O dobrym Królu Kazimierzu” wystawiony na deskach Brzeskiego Centrum Kultury podczas Przeglądu Teatrów Dziecięcych „Maska”, który odbył się 9 kwietnia zajął pierwsze miejsce. Zwycięskie przedstawienie teatralne zostało przygotowane przez Janinę Czarniak, a grały w nim dzieci z klasy IIa Szkoły Podstawowej w Kowalu. Przedstawienie zostało uznane za najlepsze we wszystkich kategoriach wiekowych. Grupa dzieci z Kowala będzie reprezentowała powiat włocławski w Wojewódzkich Konfrontacjach Teatralnych pn. „Teatr bez granic”, które odbędą się w Świeciu nad Wisłą. (j)

Fot. Jolanta Pijaczyńska

Rosną następcy Jana Nowickiego

Na powiatową imprezę „Stoły wielkanocne” w Baruchowie stół gminy wiejskiej KOWAL przygotowało KGW w Grodztwie, panie: Barbara Czyżewska – przewodnicząca gminna KGW, Maria Kasprzyk, Zdzisława Ziółkowska, Urszula Zaręba (wszystkie w strojach ludowych) oraz Lucyna Krych i Janina Mejka. Podczas wystawy paniom towarzyszyli Edward Dominikowski, przewodniczący Rady Gminy Kowal (z prawej) oraz wójt Stanisław Adamczyk Pięć lat czekała gmina Baruchowo na możliwość zorganizowania powiatowej wystawy stołów wielkanocnych, wreszcie się doczekała. Ostatnia taka wystawa, która odbyła się w Baruchowie miała miejsce w 2006 roku. Kolejne organizowano w Brześciu Kujawskim w 2007 roku, Izbicy Kujawskiej w 2008 r. i ponownie dwa lata pod rząd (2009 r. i 2010 r.) w Brześciu Kujawskim. Przypomnijmy, że organizator wystawy, po pozytywnym rozpatrzeniu jego oferty, którą złożył na ogłoszony przez powiat konkurs otrzymuje dotację finansową od samorządu powiatowego na zadanie, które mu powierzono. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, wystawę stołów dofinansowano kwotą 3.700 złotych. Jak na imprezę, w której bierze udział 13 gmin z terenu powiatu są to pieniądze

bardzo małe. Wychodzi na to, że główne koszty imprezy pokrywa gmina, w tym roku Baruchowo. Gdy o pieniądzach mowa, dodajmy, że niedawno, w dniu w którym odbywał się podział środków na zadania kulturalne na 2011 rok w formie powierzenia lub wsparcia imprezy, zarząd powiatu przyznał, poza ogłoszonym konkursem ofert, 20 tysięcy złotych na imprezę pn. „Święto żuru kujawskiego”. Zostanie ona zorganizowana przez Brzeskie Centrum Kultury. Na sesji Rady Powiatu radna Jadwiga Błaszkiewicz, porównując pieniądze przeznaczone na „stoły wielkanocne” i na „święto żuru” nie mogła ukryć swojego zdumienia. Jednak na zadawane pytania dotyczące tej imprezy i sposobu przydziału środków jasnej odpowiedzi nie uzyskała. Powiatowa impreza z żurem ma

odbyć się w czerwcu. Tymczasem na Kujawach tradycyjnie żegnano żur w ostatnie dwa dni postu. Dziś już zapomniany zwyczaj zwany „pogrzebem żuru”, potrawy którą spożywano przez cały post odbywał się przed Wielkanocą. Gdy zbliżał się czas radości i zabawy, wtedy sagany żuru wylewano na ziemię i w ten sposób żegnano się z postną potrawą. Nie wiadomo, dlaczego zarząd zdecydował się pominąć te zapisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które zastosowano wobec innych podmiotów składających wnioski o wsparcie lub powierzenie zadania. A jeśli przyznano pieniądze na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym, jakim jest z pewnością „Święto żuru kujawskiego” z pominięciem otwartego konkursu ofert, to dlaczego wysokość dofinansowania jest tak duża,

kilkakrotnie większa niż na inne podobne, też masowe imprezy? Dlaczego przyznano środki, nie wiedząc jaką formę promocji powiatu będzie miała impreza? Dlaczego dopiero po przyznaniu pieniędzy, powiedzmy w ciemno, zarząd podjął decyzję, że „należy zobowiązać pana mecenasa, naczelnika Zbonikowskiego, pracownika, który za te sprawy odpowiada, aby pod względem prawnym i merytorycznym dopracować formę dotyczącą promocji powiatu w ramach tej imprezy”(czytamy w protokole zarządu). Być może, jak usilnie popracują, zarząd powiatu obroni swoje postępowanie i udowodni radnym i nie tylko im, wyższość żuru nad jajem i szynką wielkanocną. Wracając do Powiatowej Wystawy „Stoły Wielkanocne na Kujawach”, głównym ich organizatorem była Ochotnicza Straż Pożarna w Świątkowicach, chociaż do pracy włączyła się cała gmina. Wystawa odbywała się w przestronnej Hali Sportowej w Baruchowie, która była idealnym miejscem do spotkań nie tylko mieszkańców tej gminy, ale i Włocławka oraz powiatu włocławskiego. Licznie zgromadzeni uczestnicy imprezy, jak co roku na wystawie stołów wielkanocnych, mogli degustować wyśmienite tradycyjne kujawskie potrawy wielkanocne, kupić wyroby rękodzieła artystycznego: pisanki ręcznie malowane i ozdabiane różnymi materiałami, kartki świąteczne, stroiki, zajączki i kurczaczki.

Jolanta Pijaczyńska Fotoreportaż z wystawy przedstawiamy na str. 8 i 9


TU i TERAZ 2 IGazeta Powiatu Włocławskiego I Biegamy z całą Polską Ruszyła siódma edycja akcji „Polska Biega”. Do akcji amatorskiego biegania włączają się chętni z powiatu włocławskiego Tegoroczny weekend biegowy przypada w dniach 1315 maja br. Lokalny organizator, poprzez przystąpienie do akcji, zobowiązuje się do zorganizowania w dniu 13 i/ lub 14 i/lub 15 maja 2011 r. otwartego, bezpłatnego biegu o długości do 6 km. Jak co roku gmina Chodecz weźmie udział w ogólnopolskiej akcji propagującej zdrowy styl życia „Polska Biega”. Przygotowania do akcji już się rozpoczęły. Tradycją stało się już, że mieszkańcy Chodcza biorą udział w tej ogólnopolskiej akcji. Duża w tym zasługa sponsorów, panów Henryka Fijałkowskiego i Marcina Molewskiego, którzy co roku fundują dzieciom i młodzieży koszulki.

Usługi fotograficzne

śluby, wesela uroczystości rodzinne tel. 726 965 233

nr 18, kwiecień 2011

kultura

www.kujawy.media.pl Wyniki otwartego konkursu ofert

Na kiermaszu w muzeum

Samorząd powiatu dofinansował kulturę Zarząd powiatu włocławskiego przyznał pieniądze na upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2011 roku. Dofinansowano imprezy o charakterze ponadgminnym. Pieniądze otrzymają: Stowarzyszenie – Ziemia Izbicka na Ogólnopolski XXVII Festiwal Piosenki Dziecięcej „Mikrofon dla najmłodszych” - 2 tys. zł oraz na imprezę pn. „Wehikuł czasu” także 2 tys. zł. Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Włocławek Powiat na organizację Powiatowego Przeglądu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej - 1 tys. zł. Warto przypomnieć, że w powiecie włocławskim znajduje się 13 gmin. (b)

Koszyki podziwiali Edward Dominikowski, przewodniczący Rady Gminy Kowal oraz wójt Stanisław Adamczyk Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku po raz siódmy zaprosiło na Kiermasz Wielkanocny Podczas kiermaszu, który obywał się 10 kwietnia w Muzeum Etnograficznym we Włocławku, mieszkańcy miasta i okolicznych wsi, którzy licznie przybyli do muzeum oprócz zakupów ozdób świątecznych mieli okazję zwiedzenia wystaw. Na stoiskach można było nabyć unikatowe, ręcznie wykonane ozdoby świąteczne. Pisanki malowane farbami, oklejane nićmi, materiałami, robione na szydełku

zadziwiały pomysłowością, przyciągały oko różnorodnymi wzorami i kolorami. Pięknie prezentowały się baranki, zajączki, koguciki z masy solnej, ciasta chlebowego, ceramiki i drewna. Odwiedzający kiermasz, chętnie kupowali misternie wyplatane koszyki ze słomy i wikliny, serwetki niezbędne do przygotowania „święconki” oraz palmy wielkanocne. Powodzeniem cieszyła się żywność z gospodarstw ekologicznych. Stałymi wystawcami są Aleksandra i Krzysztof Zawadzcy z Wichrowic w gminie Choceń. Rzeźby pana Krzysztofa i kwiaty z bibuły

pani Aleksandry znane są nie tylko we Włocławku i powiecie włocławskim, ale także w innych miastach Polski. Wanda Okupska, znana twórczyni ludowa z Dobrzelewic w gminie Kowal prezentowała misternie wykonane wyroby ze słomy. Towarzyszyła jej Wanda Szprengiel. Słomiane cudeńka panie wystawiły także na powiatowej wystawie pn. „Stoły Wielkanocne na Kujawach”. Koszyki podziwiali Edward Dominikowski, przewodniczący Rady Gminy Kowal oraz wójt Stanisław Adamczyk.

Tekst i fot. Jolanta Pijaczyńska

Z.H.U.P. Andrzej Spychalski 87-853 Kruszyn, Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II 19 Betoniarnia - Nowa Wieś, tel. 54 252-84-45 Punkt Sprzedaży - Kruszyn, tel. 54 252-84-15 /materiały budowlane, opał, pasze i nawozy/

* WYROBY BETONOWE * BETON * TRANSPORT * PASZE * MASZYNY ROLNICZE I CZĘŚCI DO MASZYN * OPAŁ Z NAMI ZYSKUJESZ !!! ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!

Dla wszystkich mieszkańców

Gminy Kowal z okazji zbliżających się

Świąt Wielkanocnych dużo zdrowia, szczęścia i radości mnóstwo wiosennego, optymizmu oraz samych sukcesów

życzą Edward Dominikowski

Stanisław Adamczyk

Przewodniczący Rady Gminy Kowal

Wójt Gminy Kowal


nr 18, kwiecień 2011

ROZWÓJ

I TU i TERAZ

gminy

www.kujawy.media.pl

Gazeta Powiatu Włocławskiego I

3

Ze Sławomirem PIERNIKOWSKIM, wójtem gminy Lubanie na temat planowanych w tym roku zamierzeń inwestycyjnych rozmawia Jerzy CHUDZYŃSKI

Lubanie ważną gminą regionu Na ten rok planowana jest budowa dwóch nowych wiejskich świetlic, rozbudowa istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej, placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Lubaniu, a także modernizacja lokalnych przepompowni i przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w Mikanowie. To wiele, ale potrzeby są dużo większe. - Te pięć wymienionych projektów to tylko najważniejsze i jednocześnie najdroższe nasze zamierzenia. Tylko wartość kosztorysowa rozbudowy samej sieci kanalizacyjnej opiewa na kwotę ponad 3 mln złotych. Powstanie ona na długości 2.400 m od Mikanowa przez Lubanie do Probostwa Dolnego wraz z 5 przepompowniami, co pozwoli na likwidację ponad 50 funkcjonujących teraz przydomowych szamb. Inwestycja będąca już na etapie wyboru wykonawcy poprawi też stan środowiska naturalnego. W znacznym stopniu sfinansowana zostanie ze środków pozyskanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013. Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności. Na poprawę bezpieczeń-

kalnych przepompowniach ścieków. Akurat to ostatnie zadanie sfinansowane zostanie ze środków własnych gminy. Obecnie dokonywane są już wizje lokalne, pozwalające na inwentaryzację ilości przepompowni oraz zakresu niezbędnych w nich prac.

Celem projektu jest rozwój usług i aplikacji dla ludności, przede wszystkim zaś zwiększenie dostępu do internetu i umożliwienie, w szerszym niż dotychczas stopniu, załatwienia spraw urzędowych drogą e-mailową, bez potrzeby osobistego fatygowania się do Urzędu Gminy.

Ucieszą się też mieszkańcy Gąbinka i Kociej Górki

Infostrada pozwoli również na korzystanie z całego wachlarza możliwości oferowanych przez nowoczesne technologie.

- Niezwykle ważnym zadaniem samorządu jest integrowanie środowisk wiejskich. Temu celowi przyświeca budowa wspomnianych świetlic w obu wymienionych miejscowościach. Powstaną one w systemie zabudowy kontenerowej wraz z pełnym wyposażeniem oraz niezbędnymi mediami.

Sławomir Piernikowski: - Zadeklarowaliśmy udział w budowie ścieżki rowerowej stwa mogą już niebawem liczyć mieszkańcy osiedla domków jednorodzinnych w Mikanowie. Po przebudowie ciągu rowerowo-pieszego na długości 370 m uzyska on nawierzchnię z kostki betonowej. Poprawa estetyki i

nowe miejsca parkingowe to cel zagospodarowania zaniedbanych terenów zielonych przylegających dziś do placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Lubaniu. Nie zapomnieliśmy też o wymagających modernizacji lo-

Może słów kilka o dwóch tegorocznych projektach regionalnych: „Infostradzie Kujaw i Pomorza” oraz trasie rowerowej wzdłuż Wisły? - Pierwszy jest projektem kluczowym realizowanym w kilku etapach i przez kilka lat bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i naszą gminę jako tzw. beneficjenta końcowego.

Wieści z gmin powiatu BARUCHOWO. W gminie Baruchowo działa „Grupa Wsparcia” dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i dotkniętych problemami wynikającymi z uzależnień. Grupa samopomocy powstała z inicjatywy mieszkańców przy pomocy wójta Stanisława Sadowskiego i pracowników Urzędu Gminy Baruchowo. KOWAL. Gmina Kowal złożyła w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu wniosek o dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w Grabkowie. Obiekt, który wiele lat służył lokalnej społeczności jest w złym stanie technicznym. Potrzebna jest gruntowna modernizacja. Gmina stara się o środki zewnętrzne na ten cel, wszystko wskazuje na to, że pieniądze otrzyma i prace rozpoczną się w czerwcu.

CHOCEŃ. W Śmiłowicach (gmina Choceń) w maju, odbędzie się Międzyszkolny Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewi-

cza. Organizatorem jest Sławomir Gwardecki, dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach. Tematyka utworów poetyckich jest dowolna, a termin nadsyłania wierszy mija 10 maja. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 20 maja.

CHODECZ. 8 kwietnia odbył się Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku OSP RP, na którym podsumowano dotychczasową działalność oraz wybrano nowy zarząd. Prezesem Zarządu Miejsko–Gminnego OSP RP został burmistrz Chodcza - druh Kazimierz Sawiński (OSP Chodecz). KOWAL. Miasto Kowal przystąpiło do ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę 2011”. Głównym celem kampanii jest promowanie pozytywnej profilaktyki stawiającej na wzmacnianie więzi rodzinnych. Inwestowanie w relacje rodzinne obniża ryzyko sięgania przez dzieci po alkohol, narkotyki czy dopalacze.

W Kowalu podejmowanych jest szereg działań wspierających rodzinę m. in.: dofinansowanie lecznictwa, finansowanie spotkań z terapeutą uzależnień, finansowanie świetlicy profilaktycznej i dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

LUBANIE. Minister Edukacji przyznał Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lubaniu tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”. LUBIEŃ KUJAWSKI. Od 15 kwietnia został wydłużony czas pracy Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce. Zwiedzający mogą odwiedzać skansen w godz. od 10.00 do 18.00 w każdy dzień tygodnia oprócz poniedziałków. Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny to miejsce, gdzie można zobaczyć, jak wyglądała dawna zabudowa wsi, tradycyjne przedmioty i narzędzia związane z życiem i pracą mieszkańców naszego regionu z przełomu XIX i XX wieku. (p)

- Zadeklarowaliśmy także aktywne uczestnictwo w drugim marszałkowskim projekcie pod nazwą „Ekologiczno-turystyczna ścieżka rowerowa wzdłuż Wisły”. Wiślana trasa rowerowa biec będzie na odcinku ponad 7 kilometrów przez teren naszej gminy. W ramach projektu zakłada się oznakowanie trasy umieszczenie w punktach widokowych elementów małej architektury tzn. wiat, ław, stojaków na rowery i koszy na śmieci. Inwestycja ta zatem będzie miała ogrone znaczenie dla całego regionu, którego przecież jesteśmy ważną częścią.

Poranne mgły, słońce przebija się z trudem. Z dala w Gąbinie na niebie widać przesyłowe słupy energetyczne, jakby zawieszone nad drogą. W gminie Lubanie urokliwych miejsc wartych poznania jest sporo. Ich piękno trzeba jednak umieć dostrzec.

Gmina Włocławek

oferuje do sprzedaży działki budowlane w miejscowości Telążna Leśna Kontakt: Urząd Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, tel. 54/230 53 36


4

I TU i TERAZ

Gazeta Powiatu Włocławskiego I

Po zimowej przerwie rozpoczęły się prace na drogach gminnych i powiatowych. Inwestycje realizowane są w każdej gminie, na terenie powiatu włocławskiego. Samorządowcy porozumieli się i niektóre drogi budowane są wspólnymi siłami, np. gmina wiejska Kowal i gmina Włocławek razem budują drogę Warząchewka-Gołaszewo. Drogi powiatowe też powstają przy finansowym udziale gmin. Na większość inwestycji pozyskano środki zewnętrzne. Przyglądaliśmy się budowie niektórych inwestycji.

nr 18, kwiecień 2011

drogi

www.kujawy.media.pl

Warząchewka-Gołaszewo

Schetynówka przez dwie gminy

Droga powiatowa biegnąca od Siutkowa przy krajowej „jedynce” do Lubania jest tak zniszczona, że nie można po niej bezpiecznie poruszać się. Zamiast naprawy zdecydowano się na ustawienie znaku z napisem „DROGA NIEPRZEJEZDNA” i wywieszenie zwykłej kartki, że mieszkańców nie dotyczy. I po sprawie!

Gmina Włocławek wraz z gminą Kowal budują kolejną „schetynówkę”. Droga będzie biegła od Warząchewki Polskiej przez Warząchewkę Królewską do Gołaszewa w gminie Kowal. Całość inwestycji to koszt 3,2 mln złotych. - Droga będzie dofinansowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - mówi wójt Ewa Braszkiewicz. - Złożony przez naszą gminę wspólnie z gmi-

ną Kowal wniosek pod koniec ubiegłego roku został pozytywnie zaopiniowany i znalazł się na piątym miejscu listy rankingowej wojewody kujawsko-pomorskiego. Kwota dofinansowania inwestycji wyniesie blisko 1.8 mln złotych. Gmina Kowal będzie współfinansowała inwestycje stosownie do części położonej na jej terenie, dokładnie na odcinku 650 metrów i przeznaczy środki w kwocie 340 tys. zł.

W gminach budują drogi Droga Kowal-Mostki

Autostradowe problemy

Gminy z powiatem Trzy gminy wraz z powiatem partycypują w budowie drogi powiatowej Kowal-Mostki. Łączna wartość inwestycji wynosi 9,5 mln zł. Dotację na inwestycję w wysokości 3 mln zł powiat włocławski otrzymał z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Samorządy gminne, na terenie, których przebiega droga, czyli: gmina wiejska Kowal, gmina Włocławek oraz miasto Kowal dołożą razem 600 tysięcy zł. Nowa droga będzie przebiegać przez kompleks leśny w dotychczasowym jej przebiegu. Nadleśnictwo Włocławek na mocy specustawy drogowej przekazało na cele inwestycji publicznej fragmenty swoich terenów. Pierwsze prace ruszyły w połowie marca i były związane z wycinką przydrożnych drzew i krzewów. Zakres prac obejmuje między innymi poszerzenie nawierzchni bitumicznej do szerokości sześciu metrów na odcinkach prostych oraz dodatkowe

poszerzenia na łukach, wykonanie poboczy, budowę nawierzchni na odcinku leśnym, wykonanie chodników, zjazdów, zatok autobusowych, budowę sygnalizacji świetlnej oraz barier ochronnych przy Zespole Szkół w Smólniku oraz wykonanie nowego oznakowania. Droga Kowal-Mostki połączy gminę Kowal i miasto Kowal z częścią gminy Włocławek i w miejscowości Mostki skrzyżuje się z drogą krajową Włocławek - Płock. - Dotychczas ta trasa miała głównie gruntowe podłożone, miejscami stanowiła leśny dukt - mówi Stanisław Adamczyk, wójt gminy Kowal. - Wybudowanie tej drogi stworzy nowe możliwości rozwoju na terenach, do których obecnie, z uwagi na trudności komunikacyjne, trudno było dotrzeć. Możliwe będzie lepsze połączenie gmin Kowal i Włocławek liniami PKS.

Budowniczowie autostrady A1 w szybkim tempie zmieniają krajobraz w Czerniewiczkach (gmina Choceń) Niektóre gminy stawiają znaki zakazu ograniczając tonaż samochodów, inne nie W jednej z gazet ukazał się artykuł dotyczący utrzymania i późniejszej naprawy dróg gminnych wykorzystywanych przez pojazdy z terenu budowy autostrady A1.Gmina Choceń, gdzie, przy drogach gminnych postawiono znaki zakazu wjazdu dla ciężkich samochodów, uważa że jej drogi są zniszczone ponieważ samochody przywożące materiały na budo-

wę autostrady wjeżdżają na jej drogi od strony Poddębic w gminie Włocławek, a tam nie ustawiono znaków zakazu dla pojazdów powyżej 3,5 tony. - Gmina Włocławek ma podpisana umowę z budowniczymi autostrady – wyjaśnia Magdalena KorpolakKomorowska, kierownik Referatu Budownictwa i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Włocławek. - Na drogę gminną Łagiewniki-Lijewo graniczącą z gminą Cho-

ceń został wykonany przez specjalistyczną firmę dla konsorcjum budującego autostradę projekt czasowej zmiany organizacji ruchu, który uzgodniony został z naszą gminą. Dokumenty podpisaliśmy we wrześniu 2010 roku. Ten projekt nie przewiduje ustawienia oznakowania ograniczającego tonaż do 3,5 ton. Dlatego w gminie Włocławek przy wspomnianej drodze nie ma znaków zakazu wjazdu dla ciężkich autostradowych buldożerów. Musimy działać zgodnie z podpisaną umową, zgodnie z prawem. Nie można wybudować autostrady bez użycia ciężkiego sprzętu. Oczywistym jest, że drogi gminne i powiatowe będą zniszczone, ponieważ nie są przystosowane do obciążeń tak wielkim tonażem. Ważne jest, że budowniczowie autostrady obiecują naprawę zniszczonych dróg. Spać spokojnie mogą samorządy tych gmin, które podpisały stosowne umowy. (j)

Chodnik w Rakutowie i Więsławicach Niebawem gmina wiejska KOWAL zakończy inwestycję budowy liczącego 1.550 metrów chodnika w miejscowościach Rakutowo i Więsławice. Chodnik przebiega wzdłuż drogi wojewódzkiej Kowal –Gostynin.

Na granicy Rakutowa i Więsławic. Wójt Stanisław Adamczyk osobiście dogląda budowy chodnika

- Wykonanie tej ponad pół milionowej inwestycji rozłożone zostało na trzy etapy mówi Stanisław Adamczyk, wójt gminy Kowal. - W ubiegłym roku wczesna zima przeszkodziła w dokończeniu

prac. Z początkiem wiosny przystąpiono do dokończenia trzeciego etapu budowy. W chwili obecnej inwestycja została już zakończona, a odbiór przewidziany jest na 27 kwietnia. Ten chodnik ma bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców nie tylko naszej gminy, ale także sąsiedniej gminy Baruchowo i miasta Kowal. Część środków na jego budowę pozyskaliśmy z zewnątrz. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Zarządu

Dróg Wojewódzkich. Na budowę pierwszych dwóch etapów otrzymaliśmy materiały budowlane, natomiast budowa trzeciego etapu dofinansowana jest w gotówce. Koszt ostatniego etapu budowy chodnika to - 166 tysięcy zł (40 proc. dofinansowania), natomiast wartość całej inwestycji to 500 tysięcy złotych. (mp)


nr 18, kwiecień 2011

HISTORIA

I TU i TERAZ

drogi

www.kujawy.media.pl

Gazeta Powiatu Włocławskiego I

5

2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Bądź dumny - wywieś flagę Przypadające na dzień 2. maja święto państwowe jest dniem szczególnym. Tego dnia obchodzimy wprowadzony na podstawie ustawy z 20 lutego 2004 r., Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Wygląd naszej flagi państwowej precyzuje ustawa o godle, barwach i hymnie z 1980 roku. Ustawa określa, że flaga państwowa to dwa pasy bieli i czerwieni tworzące prostokąt o przepisowej proporcji 5:8, przy czym biel znajduje się na górze. Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni wielu stuleci i mają, jako jedne z nielicznych na świecie, pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. 7. lutego 1831 r., Sejm Królestwa Polskiego podjął specjalną ustawę dotyczącą barw polskiej flagi. Wcześniej obok barw białoczerwonych używane były także inne barwy. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski oraz bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Po raz pierwszy na masową skalę, polskie biało-czerwone barwy pojawiły się w Warszawie w dniu 3. maja 1916 roku z okazji obchodów 125. rocznicy Konstytucji. Komitet organizacyjny obchodów

pokolenia budowały „nową polskość”, o której Ojciec św. Jan Paweł II, pisał w swej książce „Pamięć i tożsamość”: „... Historycznie polskość ma za sobą bardzo ciekawa ewolucję. Takiej ewolucji nie przeszła prawdopodobnie żadna inna narodowość w Europie. Naprzód, w okresie zrastania się plemion Polan, Wiślan i innych, to polskość piastowska była elementem jednoczącym: rzec by można, była to polskość „czysta”. Potem przez pięć wieków była to polskość epoki jagiellońskiej: pozwoliła ona na utworzenie Rzeczypospolitej wielu narodów, wielu kultur, wielu religii. Wszyscy Polacy nosili w sobie tę religijną i narodową różnorodność. A więc polskość, to w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie”.

Marek Wojtkowski, poseł na Sejm: - Bądźmy dumni z naszej flagi i wywieśmy ją 2 maja przypominał ustawę z 1831 roku o barwach narodowych i dawał praktyczną radę, aby z rosyjskiej flagi wyciąć błękitny środkowypas, i zszyć górny biały pas z dolnym czerwonym. Barwy narodowe łączyły wszystkich Polaków. Tych mieszkających

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników W 2011 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach: od 1 marca 2011 roku. do 31 marca 2011 roku producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2010 roku do 28 lutego 2011 roku od 1 września 2011 roku do 30 września 2011 roku producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 marca 2011 roku do 31 sierpnia 2011 roku. Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, następuje w terminach: od dnia 02 maja do dnia 31 maja – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca; od dnia 02 listopada do dnia 30 listopada – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 września do dnia 30 września Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2011 roku

– 86 litrów. Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2011 roku – 0,85 zł. Sposób ustalenia limitu dla danego producenta rolnego: stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego x 86 x powierzchnia użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego. Określenie kwoty podatku do zwrotu: ilość oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikająca z faktur VAT x stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego. Zwrot akcyzy odnosi się wyłącznie do akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 27101941 do 27101949. Oznacza to, że zwrot akcyzy nie przysługuje do paliwa BIOESTER i biopaliwa oznaczonego jako B20 (20proc. estrów), ponieważ w tym biopaliwie zastosowano już zwolnienie z akcyzy na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 22 grudnia 2006 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 243, poz. 1766).

w zaborze rosyjskim, pruskim, austriackim, jak i wywiezionych na Sybir, czy też będących na emigracji w różnych krajach świata. Polska flaga symbolizuje wielkie wspólne dzieło naszych przodków - tradycje Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Przez wieki, kolejne

Dziś, symbolem właśnie takiej polskości jest Nasza Flaga. Przez wieki Polska tworzyła państwo wielonarodowe, wielokulturowe i wieloreligijne. W okresie reformacji i wojen religijnych idee wolności i solidarności wpłynęły korzystnie na osiedlenie się w naszym kraju Niemców, Żydów i Tatarów oraz innowierców. Przez wiele wieków następowała też asymilacja przedstawicieli innych narodów w Polsce. W XXI wieku w procesie integracji Polski z Unią Europejską zachodzą pozytywne zmia-

Zginął w ogniu Wiosenne wypalanie traw skończyło się tragicznie. W ogniu zginął 64-letni mężczyzna. Dyżurny Policji we Włocławku 30 marca o godzinie 15.00 został powiadomiony o palącej się trawie przy ul. Polnej w Choceniu. Na miejsc skierowano policjan-

ny cywilizacyjno-kulturowe w naszym społeczeństwie. Polska staje się państwem przewidywalnym, konstruktywnym w polityce zagranicznej i nie zantagonizowanym ze swoimi sąsiadami. Unia Europejska łagodzi sprzeczności interesów państw członkowskich, stymuluje wymianę wartości kulturowych między państwami i inspiruje wspólne działania. Polska w Unii Europejskiej współtworzy treści tożsamości europejskiej, zachowując jednocześnie utrwalone przez wieki cechy tożsamości narodowej. Jako obywatel suwerennej i nowoczesnej Polski jestem dumny z przeszłości mojego kraju. Od kilku lat zapraszam do uroczystych obchodów Dnia Flagi. W 2011 roku chciałbym ten dzień uczcić rozdając 30 kwietnia flagi mieszkańcom naszego miasta i regionu, zapraszając jednocześnie do ich wywieszania w dniu świąt narodowych przed swoimi domami. My - Polacy, mamy więc wiele powodów do dumy. Bądźmy dumni - wywieśmy 2. maja flagi.

Marek Wojtkowski poseł na Sejm RP

tów i strażaków. Gdy ogień został ugaszony, ekipy ratownicze znalazły zwłoki 64-latka. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon bez podania przyczyny, która będzie znana po sekcji zwłok. Czynności prowadzone przez policjantów z Włocławka, pod nadzorem prokuratora, wyjaśnią wszystkie okoliczności. (n)


TU i TERAZ 6 IGazeta Powiatu Włocławskiego I PRAWO

nr 18, kwiecień 2011

ekologia

www.kujawy.media.pl

Specjalna ustawa nałoży na gminy obowiązek utrzymania czystości, ale za pieniądze mieszkańców

Toniemy w tonach śmieci miejscowościach stawki pozostają bez większych zmian. Wywóz segregowanych odpadów nadal będzie darmowy.

Po zimie estetyka miast i wsi pozostawia wiele do życzenia. Gdy śniegi stopniały, uwidoczniły się śmieci oraz odchody po czworonogach. Nieczystości piętrzą się także w rowach przydrożnych i lasach. Mnożą się też nielegalne wysypiska odpadów, stwarzając poważne zagrożenie dla zwierząt, ludzi i roślin. Samorządy przegrywają walkę z łamiącymi prawo. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie wójta gminy na odbieranie odpadów z nieruchomości i okazania tej umowy uprawnionym instytucjom lub osobom wraz z dowodami uiszczenia bieżących opłat z tego tytułu. Burmistrzowie i wójtowie nie są w stanie skontrolować, czy wszyscy mieszkańcy gminy podpisali umowy z firmami wywożącymi śmieci. Nadal niektórzy ludzie są przekonani, że zaoszczędzą, wywożąc worki z odpadami do gminnych pojemników lub do lasu, a nawet na cudze pole lub łąkę. Nie zdają sobie sprawy, że przyczyniają się do nieodwracalnej degradacji środowiska, nie mówiąc już o fundowaniu nam krajobrazu z brudem i smrodem. Nie pomagają upomnienia - Pomimo wielu indywidualnych i pisemnych próśb kierowanych do właścicieli działek rekreacyjnych, szczególnie w miejscowościach Goreń Duży, Skrzynki, Czarne o podpisywanie umów na odbiór śmieci oraz niegromadzenie odpadów wielkogaba-

Nowe pojemniki do selektywnej zbiórki

WARZĄCHEWKA NOWA. Kto by chciał przy domu takie śmietnisko? rytowych i niebezpiecznych np. pralek, lodówek, wersalek itp. wiele osób ignoruje nasze wezwania - mówi Stanisław Sadowski, wójt gminy Baruchowo. - O tym, ze gmina Baruchowo stara się dbać o czystość świadczyć może ostatnia decyzja radnych, którzy postanowili pokryć jedną trzecią kosztów wywozu śmieci z cmentarzy w Kótnie, Skrzynkach i Białotarsku. - W ubiegłym roku Gmina Włocławek w okresie od kwietnia do września likwidowała wszystkie zauważone na naszym terenie dzikie wysypiska śmieci - mówi wójt Ewa Braszkiewicz. - Koszt tej operacji wyniósł około 22 tysiące złotych. W gminie skontrolowano 311 posesji, wystawiono dziewięć upomnień dotyczących zaniedbań wokół posesji. Za brak pojemników wystawiono 38 upomnień. Za nieporządek na terenie posesji wystawiono cztery mandaty karne. Właściciele

nieruchomości zostali powiadomieni o konieczności zawarcia umów na wynajem pojemników na odpady komunalne. Przeprowadziliśmy zbiórkę rzeczy dużych, takich, które nie mieszczą się w pojemnikach na śmieci: sprzęt AGD, meble, płyty, odpady z budowy itp. Akcja kosztowała gminę około14 tys. zł. Pomimo wielokrotnego przypominania, że za wyrzucanie śmieci w przydrożnych rowach, lasach i miejscach do tego nieprzeznaczonych, grozi grzywna w wysokości do 5 tysięcy zł (art.145 Kodeksu Wykroczeń) ludzie nadal wyrzucają wszystko, co już nie jest im przydatne w miejscach, w których nie powinni. Przykro patrzeć jak nad naszymi pięknymi jeziorami piętrzą się góry śmierdzących odpadów. Statystyczny mieszkaniec terenu wiejskiego w gospodarstwie domowym wytwarza w ciągu roku 140 kg odpadów komunalnych. Gdy odpady nie trafiają do przydomowego pojemnika na śmieci, wiadomo, że znajdą się gdzieś na dzikim wysypisku.

GMINA KOWAL. Przeznaczone do segregacji odpadów pojemniki zamienione zostały w wiejskie śmietnisko

„Śmiecio-bombki” w Choceniu Ostatnio troskę o naturalne środowisko pokazali choceńscy gimnazjaliści. Młodzi nie chcą żyć w brudzie i bałaganie, dlatego zorganizowali prowokacyjną akcję, która wyraża „NIE” dla zaśmiecania środowiska, w którym żyją. W centrum Chocenia nietypowo „udekorowali” choinkę. Zawiesili na niej “śmiecio-bombki” kartony, puste opakowania, których niemało leży tam gdzie nie powinno. Uczniowie spotkali się z niemałym zainteresowaniem mieszkańców gminy, których zaciekawiła akcja rozdawali ulotki. W pobliskim lesie też zawiesili plakat. Postaramy się - Mam nadzieję, że nasi uczniowie dzięki tej prowokacyjnej i może dla niektórych szokującej akcji dotrą do świadomości mieszkańców gminy – mówi Leszek Skalski, dyrektor Gimnazjum w Choceniu. - Uczniowie będą monitorować nasz stan czystości lasu. Sukcesem będzie, gdy wszyscy zaczniemy się zastanawiać zanim bezmyślnie rzucimy gdzieś jakieś niepotrzebne opakowanie. - Urząd G m i n y Choceń zawarł porozumienie z firmą, która zajmować się będzie wywozem nieczystości na terenie całej gminy - mówi Roman Nowakowski, wójt Chocenia. - Od 1 maja wprowadzone zostaną nowe ceny. Nieco więcej, bo 9 zł za opróżnienie pojemnika zapłacą mieszkańcy Chocenia i Czerniewic. W innych

- Gmina Kowal jest jedną z gmin powiatu włocławskiego, której obszar jest częściowo położony na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego - mówi Stanisław Adamczyk, wójt gminy Kowal. - Nasi mieszkańcy powinni potrafić docenić piękno miejsca, w którym przyszło im żyć, zadbać o te bogactwa natury oraz o porządek i estetykę swego otoczenia. Niestety, tak nie jest. Nasza gmina, podobnie jak wiele innych, boryka się z problemem śmieci. Leżą one w okolicznych lasach i przydrożnych rowach, przez co zanieczyszczają środowisko. Tak nie może być. Każde gospodarstwo domowe powinno posiadać odpowiedni pojemnik na odpady komunalne oraz zawartą umowę na ich wywóz. Gmina stara się pomagać w usuwaniu odpadów posegregowanych, natomiast nie może przejąć obowiązku, który spoczywa na mieszkańcach. Dodam, że w najbliższych dniach, w ramach dobrej współpracy, firma SANIKO dokona wymiany starych pojemników na selektywną zbiórkę odpadów. Zastąpi je kilkunastoma podwójnymi, nowymi zestawami na szkło i plastik. Podkreślam, będą to pojemniki do odpadów posegregowanych, a więc tylko do szkła i plastiku. Nie należy wrzucać tam innych nieczystości. Nie wolno także pozostawiać ich obok, gdyż miejsca te nie mogą stać się gminnym śmietniskiem. Do tego celu służą inne pojemniki, które powinny znajdować się w każdym gospodarstwie domowym. Jeśli ludzie sami nie zadbają o czystość i porządek, to będziemy tonąć w śmieciach. Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym wywozem odpadów komunalnych przy dotychczas obowiązującej regulacji prawnej stanowi duży problem, gdyż nie wszyscy mają podpisane umowy na odbiór nieczystości stałych.

Według nowego projektu ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach mieszkańcy nie będą płacili za wywóz śmieci bezpośrednio prywatnym firmom, ale gminom. Wprowadzenie nowego systemu powinno ułatwić walkę ze wszędobylskim bałaganem. Mandaty karne tylko we Włocławku We Włocławku strażnicy miejscy przypominają, że sprzątanie chodnika należy do obowiązków właściciela przyległej do niego nieruchomości. Należy o tym pamiętać, gdyż za zaniedbanie można dostać mandat karny. Wiosną municypalni w sposób szczególny kontrolują czystość i porządek na terenie Włocławka. Po zimie estetyka miasta pozostawia wiele do życzenia, uwidoczniły się nieczystości, leżą śmieci, odpady oraz odchody po czworonogach. Tylko w tym roku strażnicy miejscy pouczyli już ponad 100 osób, które uchylały się od sprzątania, 25 ukarali mandatami karnymi zaś 27 spraw skierowali na wokandę sądową z wnioskiem o ukaranie. Część spraw jest w fazie czynności wyjaśniających. Kontroli i kar będzie jeszcze więcej, bo w wielu miejscach zaniedbania widać gołym okiem. Co z ustawą „śmieciową”? Pomimo, że gminy mają własny regulamin utrzymania czystości i porządku na swoim terenie, problem śmieci pozostaje otwarty. Ma go rozwiązać tzw. ustawa śmieciowa. Zakłada ona m.in. to, że każdy mieszkaniec gminy, niezależnie tego, czy ma dom, czy mieszkanie, będzie płacił tyle samo za wywóz śmieci. Każdy mieszkaniec będzie musiał odprowadzać pieniądze do gminy w postaci tzw. podatku śmieciowego. To według twórców ustawy ma spowodować, że nikomu nie będzie się opłacało wozić odpadków do lasu. W taki sposób rozwiązano problem w innych krajach. Rządowy projekt ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma zostać uchwalony w pierwszej połowie bieżącego roku, a wejść w życie dopiero od 1 stycznia 2012 roku.

Tekst i fot. Jolanta Pijaczyńska


nr 18, kwiecień 2011

I TU i TERAZ 7

polityka

www.kujawy.media.pl

Gazeta Powiatu Włocławskiego I

Wicemarszałek Stefan Niesiołowski w WSHE i Choceniu

Podpisali list w sprawie wolontariatu

Parlamentarzyści z regionu o sprawach nie tylko lokalnych

Spotkanie z mieszkańcami gminy Choceń odbyło się w sali choceńskiego gimnazjum. Wicemarszałek Stefan Niesiołowski przyjechał do Chocenia na zaproszenie wójta Romana Nowakowskiego i samorządu gminy. Sala choceńskiej szkoły z ledwością pomieściła licznie przybyłych mieszkańców. Wicemarszałek porównywał obecną sytuację Polski do tej sprzed kilkunastu lat, przed przemianą ustrojową. Dzisiaj, wbrew temu, co niektórzy głoszą nie ma zagrożenia zewnętrznego dla Polski, natomiast z zagrożeniami wewnętrznymi łatwo można się uporać. Profesor mówił o kłótni na scenie politycznej i przyszłych wyborach parlamentarnych. - Awantury i kłamstwo zalewają nasz kraj – powiedział wicemarszałek. - Język polityki stał się niezwykle brutalny. Szerzenie nienawiści, dzielenie Polaków na dobrych i złych, przedstawianie własnego światopoglądu jako jedynie słusznego jest niebezpieczne dla kraju. Licznie zgromadzona publiczność, wśród której zasiedli także wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu włocławskiego zadawała pytania, które związane były z problemami ogólnopolskimi i lokalnymi. Eugeniusz

Fot. Jolanta Pijaczyńska

Po spotkaniu, które odbyło się 1 kwietnia w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku wicemarszałek Sejmu – prof. Stefan Niesiołowski wraz z towarzyszącymi mu posłami RP Markiem Wojtkowskim, Domicelą Kopaczewską, senatorem RP Andrzejem Personem i członkiem zarządu województwa Sławomirem Kopyściem udali się do Chocenia w powiecie włocławskim.

Dobrowolnie i świadomie, bez wynagrodzenia angażują się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Burmistrz Kowala Eugeniusz Gołembiewski (z prawej) przekazał wicemarszałkowi Stefanowi Niesiołowskiemu książkę o miastach Kazimierza Wielkiego Gołembiewski, burmistrz Kowala apelował o równe traktowanie dużych i małych miast. Przekazał wicemarszałkowi album „100 miast Kazimierza Wielkiego” z podziękowaniami za wsparcie inicjatywy mieszkańców Kowala. W sprawach lokalnych odpowiedzi udzielali parlamentarzyści z naszego regionu. Sławomir Kopyść, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego wskazał na możliwości rozwoju powiatu włocławskiego. - Liczne lasy i jeziora, Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy oraz zalew wiślany sprawiają, że powiat włocławski ma szansę stać się bazą turystyczną dla mieszkańców m.in. Łodzi, Warszawy, Torunia i Bydgoszczy - mówił Sławomir Kopyść. Radny wojewódzki przypomniał, że problematyka zagospodarowania zbiornika włocławskiego oraz ożywienie rozwoju społeczno-gospodarczego miast i

gmin leżących wokół niego omawiana będzie na spotkaniu w przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku. Senator Andrzej Person, odpowiadając na prośbę dyrektora choceńskiego gimnazjum Leszka Skalskiego, złożył deklarację, że na odbywające się we wrześniu w Choceniu coroczne powiatowe biegi przełajowe zaprosi trzech wybitnych polskich sportowców. Posłanka Domicela Kopaczewska uświadamiała zebranym, że pracę każdego parlamentarzysty powinno oceniać się jednostkowo, a nie generalnie i to, jak to niektórzy mają w zwyczaju na podstawie doniesień prasowych, najczęściej tych niekorzystnych. - Każdy poseł odpowiada indywidualnie za swoje działania, a jego aktywność w pracach sejmu można śledzić na stronach internetowych - mówiła posłanka.

Poseł Marek Wojtkowski wypowiedział się w trzech ważnych dla mieszkańców regionu sprawach. Teza, że Polska jest krajem dwóch prędkości jest nieprawdziwa – mówił Marek Wojtkowski. - Ostatnie lata pokazały, że na polskiej wsi zrealizowano wiele niezbędnych inwestycji (nowe hale sportowe, szkoły, boiska „orliki” i baseny). Poseł zaprzeczył także zarzutom, że obecny rząd dąży do likwidacji KRUS-u - Nie ma takich planów, gdyż wiemy, jaka jest sytuacja na wsi - mówił. Zniszczone podczas budowy autostrady A1 drogi, zdaniem posła Marka Wojtkowskiego zostaną odbudowane przez wykonawców tej inwestycji, a gminy wspierać będzie samorząd wojewódzki.

Tekst i fot. Jolanta Pijaczyńska

W Centrum Doskonalenia i Edukacji 31 marca odbyła się uroczystość podpisania Listu Intencyjnego skierowanego do Włocławian. Pod listem podpisała się Marta Pałucka-Lewandowska – Wolontariuszka Roku 2010, Angelika Daroszewska – koordynatorka Centrum Wolontariatu Włocławek, Mariusz Sieraczkiewicz – prezes Stowarzyszenia Obywateli Projekt Włocławek, Łucja Andrzejczyk - dyrektor Biura Zarządu Rejonowego PCK we Włocławku oraz przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Organizacji Pozarządowych, Iwona Kotuła - przewodnicząca Stowarzyszenia OLIGO i prze- List podpisuje wodnicząca Włocławskiego Łucja Andrzejczyk Forum Organizacji Pozarządowych, Ewa Dąbrowska-Prus - dyrektor Centrum Doskonalenia i Edukacji, Jolanta Cieślak - przedstawicielka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Mariola Ciesielska – ze stowarzyszenia „Popatrz na mnie”, Krzysztof Kowalski dyrektor Zespołu Szkół nr 3. „W naszym mieście jest wiele miejsc, które oczekują Waszej Pomocy. Każdy może zostać wolontariuszem, wszyscy są ważni i potrzebni” – apelowali do Włocławian sygnatariusze listu. (j)

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Perełki Dorzecza Zgłowiączki Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza do udziału w II edycji konkursu fotograficznego „Perełki Dorzecza Zgłowiączki”. Przedmiotem konkursu jest ukazanie piękna przyrody, folkloru, architektury. Prace można zgłaszać od 1 kwietnia 2011 do 31 lipca 2011 roku. Zdjęcia przyjmowane są w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD, można je wysłać pocztą, lub przesyłką kurierską, bądź dostarczyć osobiście do biura Stowarzyszenia na adres: 87- 850 Choceń, ul. Sikorskiego 2, z dopiskiem Konkurs Fotograficzny „Perełki Dorzecza Zgłowiączki”. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy fotografujący z terenu działania stowarzyszenia, czyli mieszkańcy gmin: Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Lubraniec, Lubień Kujawski, Lubanie, Włocławek Szczegółowe zasady uczestnictwa w konkursie określa regulamin dostępny na stronie internetowej LGD - www. kujawiaki.pl. Informacje o konkursie można także uzyskać pod numerem tel. 54/284 66 69.

Z okazji

Świąt Wielkanocnych

Dużo zdrowia, pogody i radości oraz obfitości smaków na świątecznym stole. Niech Zmartwychwstanie Pańskie napełni Was wiarą pozwalającą z ufnością patrzeć w przyszłość

życzę

Mieszkańcom Włocławka i powiatu włocławskiego

Domicela Kopaczewska Poseł na Sejm RP


TU i TERAZ 8 IGazeta Powiatu Włocławskiego I

wystawa

Poseł RP Marek Wojtkowski (z prawej) przy stole wielkanocnym gminy FABIANKI. W środku Jadwiga Błaszkiewicz – radna powiatu i wójt Jan Krzyżanowski

nr 18, kwiecień 2011

www.kujawy.media.pl

Liczna reprezentacja gminy Lubanie z Jadwigą Kurant, przewodniczącą Rady Gminy Lubanie (druga od lewej) oraz wójtem Sławomirem Piernikowskim (trzeci od lewej)

Powiatowa wystawa stołów wielkanocnych w Baruchowie

Tańczy Zespół Folklorystyczny „Swojacy” z Baruchowa

Stanisław Budzyński, przewodniczący Rady Powiatu Włocławskiego przy stole przygotowanym przez Gminną Radę Kobiet w Boniewie

Potrawy zostały poświęcone

Stół przygotowany przez Zespół Szkół w CHODCZU

Gośćmi na wystawie byli posłowie RP – Domicela Kopaczewska i Marek Wojtkowski. Z prawej Stanisław Sadowski, wójt gminy BARUCHOWO


nr 18, kwiecień 2011

wystawa

www.kujawy.media.pl

Stoisko z pracami rzeźbiarza Jana Wujkiewicza cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników imprezy. Po lewej: Teresa Bieniek, kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

I TU i TERAZ

Gazeta Powiatu Włocławskiego I

9

Radny powiatowy Jacek Jabłoński zastanawia się nad Radny powiatowy Andrzej Spychalski ufun- kupnem obrazu wyszytego haftem krzyżykowym przez dował nagrody. Jedną z ich odebrała w imieniu Wiolettę Malinowską z Cyprianki (gmina Fabianki) KGW KRUSZYN Maria Sobieraj

Wielkanocne stoły, jak co roku, z wielką pieczołowitością przygotowały członkinie kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu włocławskiego oraz uczniowie szkół gastronomicznych z Chocenia, Chodcza, Kowala. Wystawiono piętnaście suto zastawionych i pięknie udekorowanych stołów. Reprezentowane były wszystkie gminy z powiatu. Dodatkową atrakcją była wystawa prac twórców ludowych, rękodzieła artystycznego, kwiatów, roślin ozdobnych oraz ozdób i stroików wielkanocnych, wykonanych z papieru, gliny, masy solnej, drewna, ciasta chlebowego i wikliny. Radni powiatowi: Jerzy Pawłowski i Jadwiga Fijałkowska Roman Nowakowski, wójt gminy CHOCEŃ wraz z sekretarzem gminy Agnieszką Świątkowską podziwiają jajka wielkanocne ozdobione przez Aleksandrę Lewandowską z gminy Choceń

Widowisko obrzędowe przygotował wielopokoleniowy zespół folklorystyczny „Swojaki” z BARUCHOWA Wielkanocne przysmaki przygotowała Zasadnicza Szkoła Zawodowa w CHOCENIU

Stół KGW miasta KOWAL przygotowały: Genowefa Szatkowska – sekretarz Krajowej Rady Kółek i Organizacji Rolniczych i przewodnicząca KGW (w drugim rzędzie, druga od lewej) oraz Marianna Woźniak, Bożena Matusiak, Klara Kowalska, Halina Owsianowska, Wiesława Lewandowska, Helena Kaźmierska

Gminna Rada Kobiet w IZBICY KUJAWSKIEJ


TU i TERAZ 10 IGazeta Powiatu Włocławskiego I

nr 18, kwiecień 2011

samorząd

www.kujawy.media.pl

Zmiana naczelników w starostwie powiatowym. Opozycja toczyła spór o przerwę

SESJA RADY

Konkursowe mydlenie oczu Rada Powiatu we Włocławku podczas sesji 21 lutego uchwaliła nowy Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego we Włocławku. Starosta Kazimierz Kaca wprowadzone zmiany tłumaczył usprawnieniem pracy starostwa. Tymczasem powszechnie wiadomo, że chodziło o obsadzenie stanowisk naczelników. Stanowiska naczelników będą obsadzane na zasadzie konkursów, mówił na lutowej sesji starosta. Jednak zanim ogłosił nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze: naczelnika Wydziału Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa oraz naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Administracji Budowlanej dotarły do nas słuchy, kto te funkcje obejmie, a szeptane w kuluarach informacje się sprawdziły. W kwietniu starosta ogłosił na stronie BIP, że w wyniku naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Administracji Budowlanej Starostwa Powiatowego we Włocławku, z dniem 5 kwietnia 2011 roku zatrudniony został Tomasz Olach, mieszkaniec Bodzanówka. Przy dokonaniu wyboru, decydujący wpływ miał wynik uzyskany przez kandydata w postępowaniu konkursowym. Olach był jednym z założycieli Włocławskiej Wspólnoty Samorządowej, która od dwóch kadencji rządzi powiatem. Radni Jadwiga Błaszkiewicz i Piotr Grudziński podczas obrad kwietniowej sesji pytali o wyniki naboru kandydatów. - Dlaczego brakuje infor-

przerwę, aby dać czas radcy prawnemu na sporządzenie opinii. W rządzącej powiatem koalicji takiej zgody nie było.

Radni obradują. Od lewej: Andrzej Spychalski, Bogdan Sadowski Jacek Jabłoński, Jadwiga Błaszkiewicz, Piotr Grudziński, Jadwiga Molenda, Roman Tomaszewski macji na temat etapów postępowania konkursowego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej? – pytał Piotr Grudziński. - Dlaczego informacja dotycząca liczby kandydatów owiana jest tajemnicą? Dlaczego nie podaje się do wiadomości, kto wygrał konkurs na stanowisko naczelnika Wydziału Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa? Niestety, na te pytania konkretnej odpowiedzi radni nie uzyskali. Dziś już wiemy, że naczelnikiem Wydziału Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa został Piotr Krygier. Piotr Grudziński z uporem kilkakrotnie udowadniał, że prawdopodobnie doszło do złamania prawa. - Sprawy związane z zatrudnianiem pracowników samorządowych reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1459 ze zm.) oraz wewnętrzny akt prawny,

Z prac Rady Powiatu Podczas sesji, która odbyła się 8 kwietnia radni przyjęli sprawozdania z realizacji programów w 2010 roku: Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2008 – 2013”; Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w latach 2011 – 2015; Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 – 2015. Podjęto także uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego Kazimierza Kacy. (czytaj obok)

którym jest załącznik nr 1 do zarządzenia nr 18/2009 Starosty Włocławskiego z dnia 5 maja 2009 roku, czyli „Zasady organizowania i przeprowadzania naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze” - mówił radny Piotr Grudziński. - Zgodnie z tym

dokumentem informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną, której nam nie udostępniono. Radni opozycji zarządzali wyjaśnień od radcy prawnego, pytano, czy nie złamano prawa? Niestety, też nie otrzymali odpowiedzi. Radni opozycji zaproponowali

Sprawozdania z realizacji programów w 2010 rok złożyły: Małgorzata Izdebska - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku (od lewej) i Agnieszka Łoboda - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Przytomnie i jak zwykle odpowiedzialnie zachował się Stanisław Budzyński, przewodniczący Rady Powiatu, który w trakcie tego zamieszania wrócił na salę obrad, po chwilowej nieobecności. Przejął kierowanie sesji i w zaistniałej sytuacji, jak podkreślił wykorzystując swoje uprawnienia, sam zarządził 10-minutową przerwę. Jednak po przerwie radni dowiedzieli się, że 10 minut, to za mało na sporządzenie opinii prawnej, więc jej nie otrzymali. Powszechnie wiadomo, że do obsadzenia jest jeszcze stanowisko sekretarza powiatu. Obecny sekretarz Piotr Chrzanowski od dłuższego czasu przebywa na zwolnieniu lekarskim. Mówi się, że na jego fotelu prawdopodobnie zasiądzie Zygmunt Bałuta, dawny wójt gminy Fabianki. Na razie peł-

Stanisław Budzyński, przewodniczący Rady Powiatu zarządził 10 minutową przerwę nienie obowiązków sekretarza powierzono Ewie Sikorskiej, która jest naczelnikiem Wydziału Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym we Włocławku i obecnie sprawuje te dwie odpowiedzialne funkcje. Tekst i fot. Jolanta Pijaczyńska

Obradom rady przysłuchiwał się poseł RP Marek Wojtkowski (w środku), po prawej wicestarosta Zbigniew Lewandowski, po lewej radca prawny Andrzej Wróblewski

Starosta oddał mandat radnego Podczas kwietniowej sesji radni podjęli uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego staroście Kazimierzowi Kacy wybranemu w wyborach samorządowych z listy nr 17 Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa Powiatu Włocławskiego. - Oddałem swój mandat, ponieważ praca starosty jest czasochłonna – tłumaczy Kazimierz Kaca. – Łączenie tych dwóch funkcji, starosty i radnego jest bardzo trudne. Chcę skoncentrować się na dobrym wypełnianiu obowiązków starosty, ta praca mnie satysfakcjonuje.

Nowym radnym zostanie kolejny kandydat z listy. Wyniki wyborów wskazują, że będzie nim Marek Dorabiała, dyrektor szkoły w Osieczu Małym, w gminie Boniewo.

Wspólnoty samorządowej, jak i z PSL-u. Jeśli dostanę przyzwolenie, wtedy podejmę decyzję o ewentualnym startowaniu w wyborach parlamentarnych do Senatu.

Zapytaliśmy starostę czy prawdą jest krążąca plotka, iż zamierza startować w wyborach parlamentarnych do senatu. - Na razie nie mam takich planów - mówi Kazimierz Kaca. - Jeśli padnie taka propozycja, to z pewnością sam nie podejmę decyzji. Na ten temat musi się wypowiedzieć szersze grono osób z koalicji rządzącej, a więc zarówno ze

- Przypomnijmy, że jeszcze nie tak dawno kandydaci do rady powiatowej z Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólnota Samorządowa Powiatu Włocławskiego zarzucali wójtom startującym w wyborach do rady powiatu i później zrzekającym się swojego mandatu radnego oszustwo wyborcze mówi radny Roman Tomaszewski. – Widać nauka nie poszła w las.

Bo jak inaczej odebrać dzisiejsze oddanie mandatu przez starostę. Czyn jest ten jest taki sam, różnica polega tylko na tym, że wójtowie oddali swój mandat zaraz po wyborach, a starosta nieco później. Przekonany jestem, że takie działanie starosty było dawno zaplanowane. Cóż nie na darmo mówi się, że „punkt widzenia zależy od punktu siedzenia”. (jot)


nr 18, kwiecień 2011

POLITYKA

I TU i TERAZ 11

samorząd

www.kujawy.media.pl

Gazeta Powiatu Włocławskiego I

Nieaktualny BIP na stronie internetowej Powiatowego Starostwa

Radny domaga się informacji Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu, a odmowa jej udostępnienia ma charakter wyjątku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, działalność organów gminy i powiatu jest jawna, a ograniczenia tej jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. To tylko teoria. Na podstawie artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w 2001 roku została ogłoszona ustawa o dostępie do informacji publicznej. Określa ona zakres przedmiotowy i podmiotowy dostępu do informacji publicznej, wskazuje także trzy tryby dostępu do takich informacji. Na pierwszym miejscu ustawa wymieniła tryb ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Biuletyn ten składa się z witryn WWW Brak aktualnych informacji Strona Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Włocławskiego na pierwszy rzut oka wygląda przejrzyście. Nawet łatwo poszukać temat, który nas interesuje. Dużo gorzej jest, gdy chcemy znaleźć aktualną informację. Dla przykładu, ostatni protokół z kontro-

prawo. Problemy z dostępem do informacji zauważają mieszkańcy powiatu włocławskiego i radni. Już drugą interpelację w sprawie podjęcia działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w zakresie dostępu do informacji publicznej w Starostwie Powiatowym we Włocławku i powiatowych jednostkach organizacyjnych złożył radny Piotr Grudziński.

Radny powiatu Piotr Grudziński składa ponownie tę samą interpelację li zewnętrznej pochodzi z 2007 roku, dane demograficzne - ostatnia aktualizacja z 8 stycznia 2007 roku. W zakładce struktura własnościowa powiatu czytamy: „Proces nabywania mienia w stosunku do Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej oraz Zespołu Szkół i Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego trwa. Zostanie zakończony z chwilą uregulowania spraw własnościowych byłego właściciela - skarbu państwa.” - ta informacja jest ostatnią wprowadzoną

Śmierć na drodze 19 kwietnia przed godz. 8 doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Zginęła 14-letnia dziewczynka. Do wypadku doszło w miejscowości Józefowo. Jak wstępnie ustalili policjanci, kierująca renault megan z niewiadomych przyczyn zjechała z jezdni do rowu dachując. Niestety, na skutek odniesionych obrażeń zginęła 14-letnia dziewczynka, córka kierującej autem. To nie jedyny wypadek, jaki wydarzył się tego dnia. Również przed godz. 8 w Jerzmanowie zderzyły się dwa auta. Z nieustalonych dotąd przyczyn kierująca oplem astrą uderzyła w tył samochodu iveco. Zarówno kierująca autem jak i pasażerka z obrażeniami ciała zostały przewiezione do szpitala. (p)

zmianą i pochodzi z 27 lipca 2004 roku. Informacja o kompetencjach starosty to wyciąg z uchwały nr 149/07 zarządu powiatu we Włocławku z dnia 30 sierpnia 2007 roku. Nie można też doszukać się podstawowych danych teleadresowych oraz NIP-u. Radny składa interpelację BIP powiatu włocławskiego nie udostępnia wszystkich informacji publicznych wymaganych przez polskie

- Zwróciłem się do pana starosty 21 lutego z interpelacją w sprawie podjęcia działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w zakresie dostępu do informacji publicznej w Starostwie Powiatowym we Włocławku i powiatowych jednostkach organizacyjnych – mówił 8 kwietnia podczas obrad Rady Powiatu Włocławskiego radny Piotr Grudziński. - W odpowiedzi, która została udzielona pan starosta przyznał, że istotnie w Starostwie Powiatowym we Włocławku dochodziło do nierealizowania zapisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej oraz że podjął odpowiednie kroki zmierzające do usunięcia występujących nieprawidłowości. Niestety, pomimo upływu długiego okresu czasu po przeprowadzonej powierzchownej analizie stwierdzić

należy, że problem nadal występuje, a odpowiedź na interpelację podpisaną przez pana starostę ma się nijak do rzeczywistości. Skutek działań podjętych jest taki, że podobnie jak miało to miejsce przed złożeniem interpelacji, najbardziej aktualne informacje dotyczą Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Co prawda uzupełniono część informacji, ale najbardziej intensywną pracę można było zaobserwować szczególnie przed dzisiejszą sesją Rady Powiatu. Nadal występują poważne uchybienia w postaci braku informacji dotyczącej części jednostek oświatowych czy też w zakresie dokumentacji kontroli. Ujednolicić system Bałagan na stronach internetowych BIP, trudności z znalezieniu informacji, powszechnie szwankująca aktualizacja danych jest problemem ogólnopolskim. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowiło poprawić i ujednolicić wygląd stron internetowych Biuletynu Informacji Publicznej, który mają obowiązek prowadzić instytucje takie jak ministerstwa, urzędy gmin, szkoły, szpitale. Na podstawie ankiet w ramach akcji „Przejrzysta strona BIP” MSWiA

opracowało standard informacji, które muszą być podane na stronie BIP urzędów samorządowych. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA zawarło umowę na przygotowanie scentralizowanego systemu z konsorcjum kilku firm. W ramach umowy wykonawca ma opracować rozwiązanie informatyczne oparte na systemie zarządzania treścią (Content Management System - CMS), a także m.in. przygotować layout graficzny oraz dostarczyć i skonfigurować sprzęt potrzebny do poprawnego funkcjonowania aplikacji. Aplikacja umożliwi instytucjom wykonującym zadania publiczne ujednolicenie wyglądu stron podmiotowych BIP. Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej zostanie bezpłatnie udostępniony urzędom w III kwartale 2011 roku – informuje MSW Dla przeciętnego mieszkańca najważniejsza jest łatwość wyszukiwania oraz aktualność danych. Nie pomoże scentralizowany system i wytyczone ogólnopolskie standardy, jeśli dane nie będą wprowadzane do bazy internetowej w aktualnym czasie. Konieczna jest także kontrola i skuteczniejsze egzekwowanie prawa dostępu do informacji publicznej. I jak widać, radny Grudziński robi to konsekwentnie.

Tekst i fot. Jolanta Pijaczyńska

W Kowalu parking i nowe targowisko Trwa realizacja inwestycji pn. „Budowa parkingu dla parku im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu wraz z utwardzeniem placu wielozadaniowego”. Jest ona współfinansowana z Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Z roku na rok poprawia się wygląd Kowala. W połowie marca przystąpiono do kolejnej inwestycji poprawiającej infrastrukturę miasta. Jest nią budowa parkingu przy parku im. Kazimierza Wielkiego oraz utwardzenia placu. Zadanie to będzie kosztowało 619 tys. zł. Wsparta zostanie środkami Unii Europejskiej. Kwota dofinansowania unijnego to 315 tys. zł, resztę - 304 tys. zł musi dołożyć samorząd Kowala, który na ten cel

Fot. Nadesłana Teren został wyrównany i utwardzony. Po ułożeniu kostki będzie utrzymać porządek zaciągnie kredyt. Wykonawca został wyłoniony w przetargu, do którego zgłosiło się aż 18 firm. Prace potrwają do końca czerwca. Przewiduje się

ułożenie około 7 tys. mkw kostki brukowej. Po zakończeniu prac dotychczasowe targowisko zostanie przeniesione na północną stronę ulicy

Dobiegniewskiej. Wybudowany parking, targowisko miejskie, a także chodnik przy ulicy będą nową wizytówką miasta. (j)


TU i TERAZ 12 IGazeta Powiatu Włocławskiego I

nr 18, kwiecień 2011

oświata

www.kujawy.media.pl

Sławomir KOPYŚĆ, członek zarządu województwa: - Chcemy poznać głos środowiska pedagogicznego

Centra rozwoju edukacji nowe zadanie powiatów? Powiaty od 2016 roku będą miały obowiązek zapewnić kompleksowe wspomaganie każdej szkole z terenu powiatu, tworząc i prowadząc Centrum Rozwoju Edukacji - Powiaty w latach 20122015 mają otrzymać spore środki europejskie, aby dobrze przygotować się do proponowanych zmian w systemie oświaty. Podstawą tych planowanych zmian będzie utworzenie lokalnych Centrów Rozwoju Edukacji. Do ich tworzenia powiaty wykorzystają potencjał funkcjonujących dotychczas placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych informuje Sławomir Kopyść, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. Krajowa konferencja Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty został wysłany 9 marca do konsultacji zewnętrznych. Jeśli mamy cokolwiek zmieniać w edukacji to musimy robić to we współpracy i porozumieniu z tymi, którzy tą zmianę wprowadzają - mówi Sławomir Kopyść. Wpisując się w konsultacje społeczne we Włocławku zorganizowano 17-18 kwietnia ogólnopolską konferencję, której te-

wykorzystaniem potencjału funkcjonujących placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno–pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych. Ma to być zadanie własne powiatu. Do stworzenia centrów w początkowym okresie przewiduje się środki unijne. Łatwe w dostępie dla szkoły

Sławomir Kopyść: - Dyskusja jest przed nami matem były proponowane przez ministerstwo edukacji zmiany w ustawie o systemie oświaty w aspekcie organizacji wsparcia dla szkół i placówek. Konferencję, objęła patronatem Domicela Kopaczewska - poseł na Sejm RP oraz Piotr Całbecki - marszałek województwa kujawskopomorskiego. Konferencja skierowana była do dyrektorów ośrodków doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. - W pierwszym dniu konferencji spotykali się dyrekto-

rzy wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli – mówi Sławomir Kopyść, członek zarządu województwa. - W naszym województwie są trzy Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji, w Toruniu, Bydgoszczy i we Włocławku. Każde z tych centrów odpowiada za kształtowanie polityki edukacyjnej w zakresie doskonalenia pracy nauczycieli na swoim terenie. Spotykamy się, dlatego że Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego i zmiany w systemie wspierania szkół. Planowane jest powstanie Centrów Rozwoju Edukacji z

Problem jednak polega na tym, że nie wszystkie powiaty przygotowane są do stworzenia takich centrów. Zakłada się, że takie centrum powinno być łatwe w dostępie dla szkoły i być miejscem jej wspierania. Porównam to do pracy, którą kiedyś wykonywał wizytator, to on opiekował się szkołą i doradzał na ile szkoła może sobie na pewne działania pozwolić. Lokalne Centra Rozwoju Edukacji będą miały m. in. za zadanie wspierać radę pedagogiczną szkoły w takich działaniach jak: tworzenie programu rozwoju szkoły, organizowanie prac koncepcyjno -programo wych, tworzenie programu wychowawczego i profilaktyki, organizowanie pracy z uczniami o różnego rodzaju potrzebach edukacyjnych, organizowanie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Będą musiały także rekomendować i organizować

Fundusz solidarnościowy szybkiego reagowania dla gmin i powiatów Z inicjatywy samorządowych rzeń i późniejsza ich likwidacja wywładz województwa powstaje magają środków, które przewyższają regionalny Fundusz Solidarno- często możliwości jednej gminy czy ściowy, będący instrumentem powiatu. Przykładem może tu doraźnej, szybkiej pomocy finansowej Chodzi zatem o takie być powódź, która nadla gmin i powiatów przedsięwzięcia, które wiedziła ostatnio nadwidotkniętych klęskami są związane z doraź- ślańskie tereny naszego żywiołowymi lub ka- ną i natychmiastową województwa. Nie zatastrofami. pomocą dla jednostek mierzamy wyręczać rzą-

- Fundusz, zarządzany samorządu terytorial- du, który ma w tej materii określone obowiązki, ale przez powołane w tym nego dotkniętych celu stowarzyszenie, skutkami nadzwyczaj- zdajemy sobie sprawę, że wielu problemom, a będzie instytucją szybnych zdarzeń. nawet tragediom możkiego reagowania w na zapobiec, jeśli działa sytuacjach katastrof, czy to naturalnych, czy spowodowanych się odpowiednio szybko – podkreśla działalnością człowieka. Doświadcze- marszałek Piotr Całbecki. Fundusz powstanie ze składek nie pokazuje, że działania na rzecz ograniczania skutków takich wyda- kujawsko-pomorskich samorządów

wszystkich szczebli, zrzeszonych w tworzonym obecnie Stowarzyszeniu Solidarnościowym. Każda gmina zapłaci tytułem składki 0,5 zł na mieszkańca. Płatnikiem największej składki, równej połowie rocznego budżetu funduszu, będzie samorząd województwa. Szacujemy ją na 4 miliony złotych. Resztę pokryją pozostałe samorządy, zrzeszone w organizacji na zasadzie dobrowolności, wnoszące opłaty wyliczone na zasadzie algorytmu opartego na liczbie ludności zamieszkującej dany teren. Ideę poparły Konwent Wójtów i Konwent Burmistrzów naszego województwa. Akces do stowarzyszenia zgłosiły już 32 jednostki samorządu terytorialnego.

pomoc specjalistów odpowiednio do potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli szkół. Ich kolejnym zadaniem będzie wspieranie współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi i pracodawcami. W tej chwili przy rozdzieleniu nadzoru od doradztwa planuje się kontrolę jakości pracy szkół, ocenę jakości edukacji niezależną od administracji terenowej i administracji pełniącej funkcje wspierające szkołę. Krótko mówiąc, oznacza to likwidację kuratoriów. - Nasze placówki doskonalenia na poziomie wojewódzkim włączają się w tę dyskusję, chcą zaprezentować swoją własną ideę doradztwa metodycznego, konsultacji metodycznych a także wspierania powiatów i tych działań, które powstają na poziomie województwa - mówi Sławomir Kopyść. - Przypomnę, że mamy jako województwo opracowaną własną strategię rozwoju edukacji i w ramach tej strategii każdy z tych KPCEN-ów realizuje określone działania w zakresie doskonalenia pracy szkół, utworzenia infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, doskonalenia nauczycieli we współpracy ze szkolnictwem wyższym. Są to podstawowe działania naszych trzech KPCENów, które świetnie te programy realizują. Aktualnie są w trakcie realizacji wieloletnich

programów unijnych stąd pewne zaniepokojenie gdyż taki program powinien mieć trwałość co najmniej pięcioletnią, w związku z tym widać, że zmiany proponowane przez ministerstwo nie są skorelowane z planami działań poszczególnych KPCEN. Tyle ile województw W kolejnym dniu konferencji w dyskusji ścierały się różne poglądy tych osób, które tworzą środowisko bibliotek pedagogicznych i poradni psychologiczno-pedagogicznych. - Chcemy, aby w czasie tych konsultacji, jak najwięcej głosów dotarło do ministerstwa, wiemy już, że pani minister Katarzyna Hall pokazała już po pierwszych konsultacjach, że wsłuchuje się w głosy środowiska. Zmieniono pierwotną wersję Regionalnych Ośrodków Edukacji, których miało być osiem, teraz mówi się o 16, czyli tyle ile województw dodaje Sławomir Kopyść. Dyskusja na temat sieci placówek oświatowych, która podlega Urzędowi Marszałkowskiemu jest dopiero przed nami. Chcemy poznać głos środowiska pedagogicznego, dowiedzieć jakie zagrożenia środowisko widzi i dopiero wtedy podjąć decyzje. (j)

Wiosenni złodzieje Wiosna to pora roku, w czasie której w zainteresowaniu złodziei są różnego rodzaju sadzonki. Policjanci z Kowala i Chocenia wyjaśniają okoliczności takich właśnie „wiosennych” kradzieży. Do jednej z nich doszło w miejscowości Zawada Piaski. Tutaj łupem złodzieja padło 41 sztuk sadzonek jałowca o wartości ponad 200 złotych. Z kolei w Świerkowie z terenu posesji sprawca skradł 7 sztuk sadzonek tui o wartości 50 złotych. Policjanci wyjaśniają okoliczności tych kradzieży. Policjanci z Lubrańca wyjaśniają okoliczności kradzieży krzewów z terenu działki. Mundurowi o fakcie kradzieży zostali poinformowani 12 kwietnia. Jak ustalono, z terenu działki w Milżynie nieustalony jeszcze sprawca skradł 4 krzewy róż i 1 tuję. Jak się okazuje miłośnik przyrody niekoniecznie jest miłośnikiem przestrzegania prawa.

Leszek Miler o przyszłość Unii Do Włocławka przyjedzie były premier, działacz SLD Leszek Miler. Jego wizyta zaplanowana jest na 28 kwietnia. W południe spotka się z Andrzejem Pałuckim, prezydentem miasta, później nagrania w lokalnych telewizjach i radiu, a o 16.30 spotkanie w klubie TB KING (Galeria Wzor-

cownia, przy ul. Kilińskiego 3) z wszystkimi zainteresowanymi dyskusją na aktualne tematy (wstęp wolny). Mowa ma być o przyszłości Unii Europejskiej. Organizatorem tego spotkania jest Klub Myśli Politycznej. (b)


nr 18, kwiecień 2011

I TU i TERAZ

oświata

www.kujawy.media.pl

Lubanie

Gazeta Powiatu Włocławskiego I

13

Wybory Terminy i kryteria naboru do szkół ponadgimnazjalnych

Szkoła odkrywców talentów Dwie kolejne uczennice lubańskiego gimnazjum zdobyły konkursowe laury. W Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznym „Szkolna Scena Piosenki i Poezji” w Toruniu Malwina Zielińska, uczennica kl. IIIa wyśpiewała II miejsce. Malwinę do występu przygotowała Larysa Krzyżańska. Natomiast w Łochowie koło Bydgoszczy, odbyły się eliminacje do IV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II. Tu pierwszą nagrodę zdobyła Ilona Wiśniewska (na zdjęciu z prawej), uczennica kl. III b . Teraz trzymamy kciuki za udany występ na finale ogólnopolskim w Toruniu. Opiekę nad młodą recytatorką sprawuje Agnieszka Chełminiak, nauczyciel języka polskiego. Jerzy Chudzyński Malwina Zielińska

Gimnazjalisto wybierz szkołę Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy już w lutym opublikowało terminy rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko-pomorskim na rok szkolny 2011/2012. Dokument precyzuje również sposób przeliczania na punkty ocen oraz wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów. Przypominamy, że podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, czyli do zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących i profilowanych oraz do techników przyjmowane będą od 23 maja do 20 czerwca. Kandydat może złożyć dokumenty do nie więcej niż trzech wybranych szkół.

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum decydują kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające liczbę punktów: a) możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, b) możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, c) możliwych do uzyskania za następujące osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

- ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, - ocenę zachowania, - udział w konkursach organizowanych i współorganizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim oraz w olimpiadach ogólnopolskich, - osiągnięcia sportowe, co najmniej na szczeblu powiatowym, - osiągnięcia artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym, - działalność wykonywana w ramach wolontariatu; d) możliwych do uzyskania za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu na rok szkolny 2011/2012 Szkoły dzienne: Zasadnicza Szkoła Zawodowa: a) 3-letnia: rolnik, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, rolnik, piekarz, cukiernik b) 2-letnia: kucharz małej gastronomii

Technikum - 4 letnie - technik agrobiznesu - technik rolnik - technik żywienia - technik mechanizacji rolnictwa Szkoła wieczorowa:

Technikum Uzupełniające - 3-letnie po Zasadniczej Szkole Zawodowej: - technik rolnik - technik mechanizacji rolnictwa - technik żywienia Szkoła zaoczna:

R E K R U T A C J A W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH W CHOCENIU na rok 2011/2012 W Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choceniu otwieramy następujące nachylenia kierunkowe: * sportowy – przedmioty wiodące: w-f, biologia, język angielski lub język niemiecki. * mundurowy – przedmioty wiodące: wos, po, w-f, język angielski lub język niemiecki. * dziennikarski - przedmioty wiodące: j. polski, historia, wos, język angielski lub język niemiecki * informatyczny – przedmioty wiodące: informatyka, język polski, język angielski lub język niemiecki. W Społecznej Zasadniczej Szkole Zawodowej im. Adama Mickiewicza w Choceniu kształcimy w następujących zawodach: kucharz małej gastronomi, sprzedawca, piekarz, elektryk, stolarz, murarz, cukiernik, rzeźnik-wędliniarz, fryzjer, krawiec, fotograf, kamieniarz, dekarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, posadzkarz, malarz-tapeciarz, mechanik pojazdów samochodowych

Zespół wzbogacił się o szkolnego busa

Szkoła Policealna 2-letnia: - technik agrobiznesu - technik rolnik Szkoła prowadzi kursy na prawo jazdy samo-

W Społecznym Wieczorowym Liceum Ogólnokształcącym w Choceniu otwieramy klasy o następujących nachyleniach: * humanistyczno –społecznym –wiodące przedmioty: język polski, historia, wos * matematyczno –ekonomicznym –wiodące przedmioty: matematyka, podstawy przedsiębiorczości, geografia, język angielski. Składanie dokumentacji od 23 maja do 20 czerwca do godz. 12.00. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 54-284-67-14. Adres strony internetowej: slo. chocen.internetdsl.pl Szkoła zapewnia : bezpłatne dojazdy, możliwość wykupienia indywidualnych biletów miesięcznych, pokrycie kosztów dojazdu na zajęcia z przedmiotów zawodowych, dobrze wyposażone pracownie lekcyjne : * 2 sale komputerowe (z dostępem do Internetu) * 2 sale multimedialne do nauki jęz. obcych * pracownię chemiczną * pełnowymiarową halę sportową do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, piłkę nożną halową, siatkówkę z doskonale wyposażoną siłownią oraz trybunami na 250 osób, * dla uczniów klasy sportowej – bezpłatny obóz spor-

chodem, ciągnikiem, kombajnem. Uczniowie realizują praktyki zawodowe w kraju i za granicą (Holandia, Niemcy).

warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26, poz. 232, z późn. zm.). Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół nastąpi w terminie do 29 czerwca 2011 r. do godz. 15.00. Do 1 lipca 2011 r. kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół będą zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół odbędzie się 1 lipca 2011 r. do godz. 15.00. (j)

Choceń

Uczeń w oku kamery Obiekt Gimnazjum w Choceniu i jego otoczenie przez całą dobę obserwuje 14 kamer. Koszt zakupu i instalacji sprzętu potrzebnego do monitoringu wyniósł 30 tys. zł. - Jestem przekonany, że dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo naszych uczniów, bo teraz bez najmniejszego trudu można zaobserwować czy w pobliżu szkoły nie pojawiają się podejrzane osoby - mówi Leszek Skalski dyrektor gimnazjum. - W tej sytuacji szkole nie ma już konieczności zatrudniania stróża, a więc zaoszczędzimy. Dodać należy, że osoba, która sprawowała ochronę szkolnego obiektu, nie pozostała bez pracy, jest już zatrudniona w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Choceniu.

towy letni lub zimowy, wyjazdy na basen, liczne dodatkowe zajęcia sportowe pozalekcyjne, * stypendia naukowe i socjalne (w szkołach dziennych).


TU i TERAZ 14 IGazeta Powiatu Włocławskiego I

Konkurs

Zabytki w obiektywie Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki Stara Ochronka w Bydgoszczy, który jest instytucją kultury Urzędu Marszałkowskiego ogłosił kolejną edycję Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Zabytki naszego regionu” pod hasłem „Budowle użyteczności publicznej”. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkolnej w wieku od 16 do 18 lat. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie 2-5 samodzielnie wykonanych fotografii wraz z opisem. Tematem zdjęć mają być ogólnodostępne budynki przeznaczone do celów administracyjnych, kulturalnych, oświatowych, gastronomicznych i handlowych. Materiał informacyjny dołączony do fotografii powinien zawierać historię wybranego budynku, opis architektoniczny, lokalizację, obecną funkcję oraz propozycję nowego wykorzystania dla dobra lokalnej społeczności. Laureaci wraz z przygotowującymi ich do konkursu nauczycielami otrzymają nagrody finansowe i rzeczowe. Oprócz tego organizatorzy planują opublikowanie zwycięskich prac w 16. numerze „Materiałów do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu”, a fotogramy zaprezentować na wystawie towarzyszącej finałowi Prace można nadsyłać do 6 maja. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 10 czerwca, a uroczyste zakończenie konkursu i otwarcie wystawy odbędzie się między 13 a 17 czerwca. Regulamin konkursu na stronie: http:// www.wok.bydgoszcz. com/full_news. php?401,Rozpoczynamy_VII_Wojewodzki_ Konkurs_Historyczny _8222Zabytki_naszego_regionu8221

HISTORIA

nr 18, kwiecień 2011

ludzie

www.kujawy.media.pl

Z dziejów naszej ojczyzny

Grabkowo – wieś, w której mieszkam z wójtem. Gmina obejmowała następujące miejscowości: Grabkowo, Dziardonice, Czerniewiczki, Księża Kępka, Osada Pińczata, Osada Łopatki Wójtem został wybrany Franciszek Ulatowski.

Wieś Grabkowo kojarzy mi się z tym, co radosne i beztroskie, z dzieciństwem i przyjaźnią. Lata, jakie tu spędziłam, były i są najmilszym okresem w moim życiu. Pisząc o mojej wsi i ludziach z nią związanych, pragnę ocalić od niepamięci i wyrazić swoje uznanie tym, którzy odeszli zostawiając na ziemi cząstkę swego życia. Chcę ukazać, szczególnie moim koleżankom i kolegom, dawne dzieje Grabkowa, które są przecież kroplą w historii dziejów całej naszej Ojczyzny. Grabkowo jest to wieś położona w gminie Kowal, powiecie włocławskim województwie kujawsko–pomorskim. Okolica zajmuje wysoczyznę między pradoliną rzeczną na północy a doliną rzeki Lubieńki na południowym–zachodzie Pojezierza Kujawskiego, które stanowi część Pojezierza Wielkopolskiego. Ukształtowanie terenu jest równinne z nachyleniami w kierunku północnym i południowym. Wysokość obszaru nie przekracza 100 m n.p.m. Moja wieś Grabkowo jest typową osadą rolniczą, znajduje się tu około 60 gospodarstw. Dominuje krajobraz przekształcony przez człowieka, dlatego naturalny świat zwierzęcy i roślinny jest ubogi. Moją wieś zamieszkuje ponad 300 osób Kolej i autostrada Przez teren mojego sołectwa przebiega linia kolejowa Toruń – Łódź oraz drogi lokalne o utwardzonej nawierzchni, które mają dogodne połączenia z trasą nr 1 Gdańsk – Cieszyn oraz szosą Warszawa – Inowrocław. Teraz przez Grabkowo ma przebiegać autostrada A 1. Zaczęły się już prace ziemne. Jestem bardzo ciekawa, jak moja wieś będzie funkcjonować po jej otwarciu. Część mieszkańców zostanie odcięta od szkoły, kościoła, cmentarza. Droga do tych obiektów, znacznie się wydłuży. Mieszkańcy mojej wsi będą za to mogli obserwować pędzące po autostradzie pojazdy. Tak będzie już niedługo.

Majątek rodziny Dulskich W okresie powstania styczniowego tereny Kujaw były polem walk z wojskiem carskim. W lasach włocławskich działał oddział pod dowództwem chłopa Bartka Nowaka. Na mocy carskiego dekretu uwłaszczeniowego z 1864 roku chłopi stali się właścicielami użytkowanej ziemi. Pod koniec XIX wieku z wykupu ziemi chłopskiej powstał we wschodniej części wsi majątek Grabkowo, który przetrwał do 1939 roku, a jego właścicielami była rodzina Dulskich.

Zabytkowa dzwonnica w Grabkowie Nazwa Grabkowo wywodzi się prawdopodobnie od wyrazów – grab, graby. Pierwsza wzmianka o mojej okolicy pochodzi z roku 1252. Przypuszcza się. że istniała już wcześniej i była własnością biskupów włocławskich. (biskupstwo włocławskie powstało w 1124 r.). Fakty te świadczą o bardzo starym pochodzeniu Grabkowa. Biskupom należy przypisać fundację pierwszego kościoła i erekcję parafii, prawdopodobnie w XIII wieku. W 1325 roku po raz pierwszy potwierdzono jej istnienie. Pierwsza świątynia grabkowska była na pewno drewniana, jak cała wieś. Od początku nosiła wezwanie św. Marii Magdaleny. Jako wieś parafialna odgrywała znaczącą rolę wobec okolicznych osad. Duża parafia U schyłku XV wieku parafia obejmowała następujące miejscowości: Dąbrówka Połajewska, Dobiegniewo, Dziardonice, Kępka Szlachecka, Księżą Kępka, Skoki, Wilkowice, Wilkowiczki, Wistka Królewska, Wistka Szlachecka, Szczutkowo. Moja wieś miała korzystne położenie, ponieważ

prowadził przez nią trakt chodecki, który miał połączenie z traktem Pomorze – Łęczyca, z odgałęzieniem do Płocka. Pod koniec XV wieku kościół w Grabkowie znalazł się w złym stanie i zaszła konieczność zastąpienia go nowym. Murowaną świątynię – co w tamtych czasach należało do rzadkości – wzniósł ją wikariusz włocławski Jan ze Stradomia, pełniący obowiązki proboszcza. Jej współfundatorem był Mikołaj z Brudzewa, wojewoda sieradzki i starosta brzeski. Konsekracji nowego kościoła dokonał sufragan włocławski i płocki Jakub w roku 1492. Świątynia ta przetrwała szczęśliwie do moich czasów, ale w ciągu wieków podlegała koniecznym przeróbkom i remontom. Pierwsza o niej wiadomość pochodzi z 1577r., kiedy to parafię wizytował biskup Stanisław Karnkowski, wybitna postać polskiego kościoła doby renesansu. Przy kościele znajdowała się dzwonnica i cmentarz. Długą tradycję posiada tutejszy samorząd. Już w roku 1845 zorganizowano gminę w Grabkowie. W 1861 r. zaprowadzono nową organizację gminy na czele

W 1889 r. przeprowadzono prace w kościele, przebudowano jego front, zakrystię oraz prezbiterium i w takim stanie przetrwał do moich czasów. Pobudowano także dzwonnicę. Są to budowle zabytkowe w stylu neoromańskim z elementami neogotyckimi. Najstarszym przedmiotem liturgicznym świątyni jest pacyfikał z II ćwierci wieku XVI. Wybuch I wojny światowej i jej przebieg przyczynił się do ożywienia patriotycznego w mojej wsi i okolicy. Wzrosły nadzieje na odzyskanie niepodległości. Dowodem tego było powstanie w 1916 r. Straży Pożarnej. Rosły sympatie do Józefa Piłsudskiego i jego Legionów.

upamiętnia tablica w miejscowym kościele parafialnym. W tym czasie następują masowe wysiedlenia rodzin polskich. Nieliczni, którzy pozostali, stają się tanią siłą roboczą. Po 1945 r. zgodnie z dekretem o reformie rolnej, rozparcelowano majątek Grabkowo, działki wielkości 7-9 ha otrzymali chłopi bezrolni i małorolni z Grabkowa. W 1957 roku nastąpiła elektryfikacja wsi. Przyczyniła się ona do rozwoju cywilizacji i mechanizacji. W latach 60 – tych i 70 – tych modernizowano drogi i pokryto je utwardzoną nawierzchnią. Na szczególną uwagę w powojennej historii mojej wsi zasługuje wybudowanie „Domu Wiejskiego”, uroczyste obchody 500. rocznicy konsekracji kościoła św. Marii Magdaleny i podział parafii w roku 1994. Grabkowo to moja rodzinna wieś. Tu mieszkam od urodzenia, tu żyją i pracują w rodzinnym gospodarstwie moi rodzice, tutaj swe pracowite życie spędzili moi dziadkowie i pradziadkowie. Pochylając się nad historią Grabkowa uświadomiłam sobie jak głęboko ja sama wrośnięta jestem w to miejsce na ziemi. Na pierwszy rzut oka nie jest ono może tak bardzo szczególne, ale poprzez fakt, że żyli tu moi przodkowie, że ja sama znam tu każdego człowieka, każde gospodarstwo, nieomalże każdy kamień, jest mi ono bardzo bliskie, swojskie. Mogę się z tym miejscem całkowicie identyfikować, bo jest ono po prostu moje, na dobre i na złe.

Aresztowania

Monika Durmowicz Po odzyskaniu niepodległości przywrócone zostają wszystkie prawa narodowe i obywatelskie. Społeczeństwo Grabkowa jest bardzo aktywne. Chłopi wstępują w szeregi partii ludowych. Przedstawiciele wsi, tacy jak: Kazimierz Szatkowski, Andrzej Górski pełnią w Kowalu urząd wójta. Działa kółko rolnicze. W 1941 roku zostaje aresztowany przez gestapo tutejszy proboszcz ks. Michał Szwabiński. Wywieziony do obozu koncentracyjnego ginie śmiercią męczeńską. Wydarzenie to

Artykuł jest fragmentem pracy Moniki Durmowicz, uczennicy Zespołu Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu nagrodzonej w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym pn. „Poznajemy Ojcowiznę” 2011. Praca została napisana pod opieką mgr Arkadiusza Ciechalskiego


nr 18, kwiecień 2011

rozmaitości

www.kujawy.media.pl

Turnieje halowe Choceń 2011

Przez ostatnie kilka miesięcy na Hali Sportowej w Choceniu królował futsal. Ciesząca się dużym powodzeniem I Choceńska Liga Futsalu zakończyła się na początku marca, tuż po niej odbył się Turniej o Superpuchar Futsalu Wójta Gminy Choceń. Rozgrywki na hali to także Choceńska Liga Tenisa Stołowego, Grand Prix oraz Deblowe Mistrzostwa w tenisie stołowym. Czas zatem na rozgrywki z innych dyscyplin sportowych. Wzorem

ubiegłego roku odbędzie się II edycja turniejów halowych. Rok temu, mimo, że była to pierwsza tak szeroka impreza organizowana przez GOSiR w Choceniu chętnych nie brakowało. W tej edycji odbędą się 2 turnieje: II Otwarty Turniej Siatkówki zaplanowany na weekend 7-8 maj oraz II Otwarty Turniej Koszykówki w terminie 18-19 czerwca. Do sportowej rywalizacji zapraszamy chętnych z całej Polski. W przypadku dużego zainteresowania rozgrywki

grupowe będą się odbywały jednocześnie na dwóch halach (w Choceniu i Wilkowicach). Oczywiście wszystkie mecze przeprowadzone zostaną na pełnowymiarowych boiskach. Organizatorzy zapewniają profesjonalną obsługę sędziowska, ciepły posiłek drugiego dnia rozgrywek oraz wodę mineralną dla każdej drużyny oraz nagrody, medale dyplomy dla najlepszych ekip. Zgłoszenia należy kierować pod nr telefonu 606 465 670 (Radosław Chełminiak) lub

Nowe boisko w Kruszynie Kończy się budowa boiska sportowego w Kruszynie w gminie Włocławek. Powstał nowoczesny, z prawdziwego zdarzenia obiekt sportowy, na który zwłaszcza sportowcy czekali długie lata. Boisko do piłki nożnej jest ogrodzone i oświetlone. Dla widzów

Śmiertelny wypadek w Kowalu Kierujący pojazdem marki Volkswagen Golf podczas wykonywania manewru wyprzedzania kolumny pojazdów w Kowalu zjechał na lewe pobocze i dachował. Wypadek zdarzył się w 8 kwietnia o godzinie 13.20 w Kowalu W wyniku zdarzenia pasażer poniósł śmierć na miejscu, a dwóch zostało rannych. Włocławska policja pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności tragicznego w skutkach zdarzenia.

Sprawdź rachmistrza, bo pojawili się oszuści Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP), domy i mieszkania odwiedzają rachmistrze spisowi. Należy uważać, bo już pojawili się oszuści. Na osiedlu Zazamcze we Włocławku, a także w gminach do drzwi pukali oszuści, podający się za rachmistrzów spisowych. Nie należy z tym osobami rozmawiać, wpuszczać do mieszkania ani podawać jakichkolwiek prywatnych danych!

zamontowano 148 miejsc siedzących. Krzesełka mają kolor żółty. Inwestycja kosztowała 767 tys. złotych. Do wykonania zostały jeszcze prace wokół boiska. Budowany jest parking. Postawione zostaną też ławki parkowe.

na adres e-mail biuro@ turniejehalowe.pl. Termin zgłoszeń na turniej siatkówki mija 30 kwietnia. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Choceniu ma jeszcze jedną propozycję dla sympatyków sportu, a mianowicie Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym Amatorów. Impreza odbędzie się 29 maja a współorganizatorem jest, PZTS, G.T.S Unia Choceń oraz UKS 22 Włocławek. Katarzyna Linczak Fot. Nadesłana

Złodzieje zatrzymani w Izbicy Kujawskiej W Izbicy Kujawskiej 11 kwietnia sprawcy włamali się do auta zaparkowanego przed jednym z urzędów. Kierująca oplem corsą zaparkowała przed urzędem

15

UROCZYSTOŚCI W MAJU

Szkoła w Modzerowie będzie obchodzić 80-lecie Szkoła Podstawowa w Modzerowie powstała w 1931 roku. Większość ówczesnych mieszkańców czynnie uczestniczyła w jej tworzeniu. Podczas II wojny światowej obiekt pełnił funkcję szkoły niemieckiej, a później koszarów wojskowych. Po wyzwoleniu przystąpiono niezwłocznie do odbudowy placówki, która liczyła osiem oddziałów. Po roku 1999, w wyniku przeprowadzonej reformy systemu oświaty w placówce pozostało tylko sześć klas. Od roku 2008 organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Modzerowie jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich z Częstochowy. Obecnie przy Szkole Podstawowej funkcjonuje Oddział Przedszkolny oraz Gimnazjum. Szkoła w Modzerowie jest jedną ze stu szkół Stowarzyszenia. - Szykuje się duża uroczystość połączona z nadaniem szkole imienia bł. Jana Pawła II oraz poświęceniem sztandaru – mówi Teresa Nowacka, dyrektor szkoły. - Uroczystości odbywać się będą 16 maja na terenie naszej szkoły. Oprócz części oficjalnej, zaplanowaliśmy kulturalne spędzenie tego majowego dnia. Będzie ognisko i występy zespołów artystycznych.

Tym samym zmienił się wygląd tej części wsi. Sportowcy z wejściem na płytę boiskową i rozgrywaniem meczów muszą jednak poczekać, aż trawa odpowiednio ukorzeni się. W przeciwnym razie nawierzchnia uległaby szkybko zniszczeniu. (b)

KRONIKA KRYMINALNA Zaprzysiężeni rachmistrze spisowi będą odwiedzać mieszkańców w terminie do 30 czerwca. Każdy rachmistrz nosi w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem, nazwiskiem, pieczęcią urzędu statystycznego oraz pieczątką imienną i podpisem dyrektora urzędu. W razie wątpliwości, tożsamość rachmistrza można sprawdzić, dzwoniąc na numery infolinii: 800 800 800 - kontakt dla telefonów stacjonarnych oraz 22 44 44 777 - kontakt dla telefonów komórkowych. Infolinia jest czynna od godz. 8.00 do 20.00 w dni powszechnie i od 8.00 do 18.00 w weekendy.

I TU i TERAZ

Gazeta Powiatu Włocławskiego I

pozostawiając w samochodzie swoją torebkę z zawartością. Wykorzystali to dwaj sprawcy. Mężczyźni wybili kamieniem szybę auta i zabrali pozostawioną tam torebkę. Poszkodowana szybko powiadomiła o fakcie policjantów. Dzięki informacji o rysopisie policjanci już po kilkunastu minutach ujęli sprawców. Okazali się nimi 18 i 37-latek. Obaj trafili do policyjnego aresztu, natomiast skradziona torebka z całą zawartością trafiła do właścicielki.

Poranek z promilami Włocławska drogówka kolejny raz przeprowadziła działania pn. ”Trzeźwy poranek”. Jak się okazało, dla wielu kierujących nie był on do końca trzeźwy. W ręce funkcjonariuszy wpadło aż ośmiu kierujących. Niechlubnym rekordzistą okazał się 53-letni rowerzysta, który mimo wczesnej pory - przed godz. 6.00 rano,

miał w swoim organizmie prawie 2,4 promila alkoholu. Z kolei dla 31-letniego mężczyzny niczym okazały się zakazy sądowe dotyczące prowadzenia pojazdów.

Mieli pecha Trzynastka niektórym kojarzy się z pechem. W taki właśnie sposób pewnie będą się tłumaczyć nieodpowiedzialni kierowcy, którzy 13 kwietnia wsiedli za kierownicę w stanie nietrzeźwym i zostali zatrzymani przez policjantów. Niechlubnym rekordzistą okazał się 59-letni kierowca ciągnika rolniczego. Mężczyzna został zatrzymany tuż po godz.12 w Chodczu. 59-letni traktorzysta miał w organizmie ponad 1,7 promila alkoholu. Przed godz. 22.00 mundurowi zatrzymali 62-letniego kierowcę auta, który nie dość, że kierował samochodem będąc w stanie nietrzeźwym, to jeszcze spowodował kolizję. Kierowca

przy ul. Wiejskiej wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle i uderzył w prawidłowo jadący autobus. Po sprawdzeniu okazało się, że 62-latek miał prawie 1,5 promila alkoholu. W miejscowości Redecz Kalny policjanci zatrzymali kierowcę samochodu. Mężczyzna być może sądził, że uda mu się niepostrzeżenie przemknąć pod osłoną nocy, a miał się czego obawiać. Po sprawdzeniu okazało się, że 50-latek miał przeszło 2,6 promila alkoholu we krwi.

Ale nerwowy Policjanci z Brześcia Kujawskiego zatrzymali 12 kwietnia 16-latka, który uszkodził zaparkowanego przy ul. Kolejowej opla. Nieletni kopiąc auto zbił w nim reflektor, wyrwał lusterko, zarysował karoserię. Właściciel auta wycenił straty na jeden tysiąc złotych. Po sprawdzeniu przez policjantów okazało się, że 16-latek był nietrzeźwy. Miał w swoim organizmie ponad 2 promile alkoholu. Po zdarzeniu wrócił do domu, aby wytrzeźwieć

i pewnie przeanalizować swoje postępowanie. Nie uniknie jednak odpowiedzialności, bo sprawa trafi do sądu rodzinnego. (p)

Redakcja „Tu i Teraz” Wydawca: Wydawnictwo Kujawy www. kujawy.media.pl Adres: 87-811 Szpetal Górny, ul. Lipowa 48 Redaktor naczelny Stanisław Białowąs tel. (0-54) 237-05-05, tel. kom. 600-15-68-05 e-mail: stanislaw.bialowas@wp.pl Redaktor wydania Jolanta Pijaczyńska tel. kom. 608-45-56-58 e-mail:jo-pi@tlen.pl


16 I TU i TERAZ

Gazeta Powiatu Włocławskiego

nr 18, kwiecień 2011

ludzie

I

www.kujawy.media.pl

Mają czas na wszystko W gminie Fabianki działają dwa Koła Gospodyń Wiejskich w Chełmicy Cukrownia i Skórznie. Spotykamy się z członkiniami KGW Chełmica Cukrownia. Chełmica Cukrownia to wieś licząca około 800 mieszkańców, położna malowniczo nad jeziorem Chełmica, przy którym jest zabytkowy park. Miejscowość znajduje się w gminie Fabianki, około 10 kilometrów od Włocławka. We wsi nie ma gospodarstw rolnych, na jej terenie są działki rekreacyjne i pod zabudowaniami.

Do KGW Chełmica Cukrownia należą i aktywnie w nim uczestniczą: Zofia Daczkowska (przewodnicząca), Leokadia Witkowska (z-ca przewodniczącej), Wiesława Dudkowska (skarbnik), Lucyna Brodzińska, Ewa Szczepańska, Iwona Kędzierska, Marianna Szczepańska, Jadwiga Zalewska, Maria Skibińska, Halina Dudkowska, Anna Królikowska, Ewa Stasiewicz, Maria Ałtyn, Joanna Bojanowska, Agnieszka Mańkowska, Elżbieta Tyter, Maria Targańska, Renata Skrzypińska, Jadwiga Błaszkiewicz.

To tutaj od czterech lat działa Koło Gospodyń Wiejskich. Zawiązały je w marcu 2007 roku Ewa Szczepańska – radna gminy Fabianki i Wiesława Dudkowska – sołtys Chełmicy Cukrownia. Dzisiaj koło liczy 18 członkiń. - To Koło Gospodyń Wiejskich było moim marzeniem – mówi sołtys Wiesława Dudkowska. Chciałam zintegrować środowisko, uaktywnić kobiety, zrobić coś pożytecznego dla naszych dzieci, zwiększyć uczestnictwo mieszkańców wsi w dziedzinie kultury. Początki, jak to zawsze bywa były trudne, ale dzisiaj mogę z zadowoleniem powiedzieć, że nasze koło działa prężnie. Należą do niego kobiety w różnym wieku. Nie ma wśród nas kobiet pracujących na roli, bo we wsi nie ma gospodarstw rolnych, ale wiele z nas ma działki rekreacyjne lub ogródki. Członkinie koła to kobiety wykształcone reprezentujące różne profesje (nauczycielki, urzędniczki, prowadzące własny biznes), aktywne zawodowo, a także te będące na emeryturze lub rencie. W składzie mamy także dwie radne. Ewa Szczepańska jest przewodniczącą Rady Gminy Fabianki, a Jadwiga Błaszkiewicz – radną powiatu włocławskiego. Dzięki nim

Członkinie KGW Chełmica Cukrownia (gmina Fabianki) nasze postulaty mogą być prezentowane w samorządzie gminnym i powiatowym. Panie spotykają się regularnie raz w miesiącu, nie licząc wspólnych spacerów do lasu, chodzenia z kijkami, wycieczek rowerowych i autokarowych oraz imprez sportowo- rekreacyjnych i kulturalnych organizowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Z roku na rok coraz więcej mieszkańców z całego sołectwa dołącza do wycieczek i imprez, które niejednokrotnie panie organizują przy współpracy druhów strażaków z OSP. - Szczególnie staramy się zadbać o nasze dzieci i młodzież - mówi Ewa Szczepańska przewodnicząca Rady Gminy Fabianki, która jest radną drugą kadencję. - Członkinie naszego KGW postulowały o utwo-

rzenie ośrodka kultury i sportu we wsi. Częściowo się udało, gmina ma plan rozwoju miejscowości Chełmica-Cukrownia na lata 20102020, w którym zapisano szczegółowo, co będzie wykonywane. Młodzi mają już boisko sportowe przy jeziorze Chełmica, teraz kolej na remont starej świetlicy. Panie z KGW to także dobre gospodynie domowe potrafiące gotować, upiec wspaniałe ciasto i udekorować stół. Nic więc dziwnego, że uzbierały wiele dyplomów i nagród na dorocznych wystawach stołów wielkanocnych i wigilijnych organizowanych w powiecie włocławskim, a także tych w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Uczą się wykonywania stroików świątecznych. Przygotowują też wieńce i kosze dożynkowe pełne owoców i warzyw na uroczystości gminne

Kłusownicy wyruszyli na połowy a za nimi... straż rybacka Na terenie powiatu włocławskiego działają cztery terenowe grupy Społecznej Straży Rybackiej, łącznie liczące 33 społecznych strażników rybackich. Społeczna Straż Rybacka bierze udział w kontrolach akwenów wodnych wspólnie z Państwową Strażą Rybacką, Policją Wodną, Strażą Leśną i Okręgową Strażą Rybacką mieszczącą się przy zarządzie okręgu płockowłocławskiego. Najbardziej zagrożone kłusownictwem, jak wynika z

doświadczeń ubiegłego roku są jeziora Lubiechowo, Lutobórz i Trzepowo – wyjaśniał członkom zarządu powiatu Wiesław Moliński, nowy komendant Społecznej Straży Rybackiej. Zarekwirowany kłusownikom sprzęt komisyjnie zostaje spalany w MPEC-u. Okazuje się, że kłusownicy wraz z wiosną wyruszyli na łowy. Policyjny patrol wodny z Włocławka, 24 marca br. zatrzymał na gorącym uczynku mieszkańca Dębu Polskiego, jak nielegalnie zakładał sieć na jeziorze w Skokach Dużych. W kilka dni później, 29

- Pochodzę stąd, od urodzenia mieszkam w Chełmicy - mówi Zofia Daczkowska, przewodnicząca KGW. – Pamiętam jak za czasów funkcjonowania cukrowni nad jeziorem była piękna plaża i kajaki, a we wsi kwitły róże. Myślę, że wspólnymi siłami można taki obraz zadbanej, nowoczesnej i pięknej nie tyko wsi, ale całej gminy stworzyć. Mamy dobre relacje z wójtem Janem Krzyżanowskim, który odwiedza nasze KGW i wsłuchuje się w nasze postulaty. To dobry zwiastun przemian, które już widać w gminie.

i kościelne. Wszystko skrzętnie odnotowują w kronice koła, którą prowadzi Elżbieta Tyter.

Tekst i fot. Jolanta Pijaczyńska

Kronikę koła oglądają Zofia Daczkowska, Ewa Szczepańska, Elżbieta Tyter obok Agnieszka Mańkowska

Najwięcej na „Złoty Liść Jesieni”

Dofinansowali lokalne imprezy

marca policyjny patrol wodny z Włocławka wspólnie z pracownikami Państwowej Straży Rybackiej, zatrzymali na gorącym uczynku mężczyznę, który nielegalnie łowił ryby na jeziorze DługieModzerowo. Do przyjazdu mundurowych zdążył już złowić cztery szczupaki.

Zarząd powiatu włocławskiego przyznał pieniądze na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w powiecie włocławskim w 2011 roku. Dofinansowano imprezy o charakterze ponadgminnym. Pieniądze otrzymają:

Amatorzy nielegalnych połowów będą odpowiadać za przestępstwo, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 2 lat. (p)

Aeroklub Włocławski na organizację Włocławskich Zawodów Balonowych – 1.500 zł Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Choceniu na IX Powiatowe Biegi Uliczne – Choceń 2011- 700 zł;

Uczniowski Klub Sportowy „START” w Smólniku na XIII Regionalne Wiosenne Biegi Przełajowe - 1.500 zł; Uczniowski Klub Sportowy „Lubinianka” w Lubieniu Kujawskim na V Mistrzostwa Województwa Kujawsko – Pomorskiego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Tenisie Stołowym - 1.500 zł.; Uczniowski Klub Sportowy „Cyprianka” w Cypriance na XII Powiatowy Mityng Lekkoatletyczny pn. „Nadzieje Olimpijskie” - 900 zł;

Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Włocławek Powiat na Powiatowe Biegi na Orientację – 1. 250. Na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa pieniądze otrzyma Oddział Włocławski Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych na organizację XXXVII Rajdu Złotego Liścia Jesieni – 2.000 zł. (p)

Tu i Teraz Gazeta Powiatu Włocławskiego nr 18 (2011)  
Tu i Teraz Gazeta Powiatu Włocławskiego nr 18 (2011)  

WŁOCŁAWEK - powiat włocławski nr 18, kwiecień 2011 Aktywne Koło Gospodyń Wiejskich w Chełmicy Cukrownia Pięć lat czekała gmina Barucho- wo n...

Advertisement