Page 1

W sierpniu przez powiat włocławski przeszły groźne w skutkach gwałtowne burze .2 Czytaj str

„Ale Babki” z Lubienia Kuj. na Miodowym Lecie w Zarzeczewie Czytaj str. 11

Czytaj str. 10 Budowa odcinka autostrady A1 pomiędzy Czerniewicami a Kowalem rozpoczęła się 16 lipca 2010 na terenie przyszłego węzła w Pikutkowie w powiecie włocławskim

ISSN 1897-1768

Remonty w szkolnych obiektach We wszystkich szkołach podległych samorządowi powiatowemu podczas wakacji trwały remonty, modernizacje, niezbędne prace konserwatorskie i poprawiające estetykę obiektów zarówno wewnątrz jak i na na zewnątrz. Niektore prace ze względu na ich duży zakres jeszcze się odbywają.

O inwestycjach oświatowych piszemy na str. 8 i 9

O środki na nowe drogi Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy 1 sierpnia 2010 roku ogłosił nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, Starostwo Powiatowe we Włocławku złoży dwa wnioski o dofinansowanie budowy dróg. Pierwszy projekt dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo, a drugi przebudowy drogi powiatowej nr 2907C Mostki – Kowal.

O inwestycjach drogowych w powiecie włocławskim piszemy na str. 4 i 5

nr 14, wrzesień 2010 Żniwa dobiegają końca, w gminach powiatu włocławskiego tradycyjnie na przełomie sierpnia i września organizowane są dożynki. Święto Plonów mające rangę powiatowego odbędzie się w Izbicy Kujawskiej. Najwcześniej na Dożynkach Gminno-Parafialnych, 22 sierpnia bawili się mieszkańcy gminy Brześć Kujawski. Wspólna impreza odbywała się w centrum miasta. Uroczystości rozpoczęła msza odprawiana w miejscowym kościele parafialnym. Dziękowano wszystkim rolnikom za wielki trud, za ciężką mozolną pracę, za godną postawę pomimo trudności i problemów towarzyszących tegorocznym żniwom. Zwożeniu zboża z pola niejednokrotnie towarzyszyły zmagania z trudnymi warunkami atmosferycznymi, jak deszcz lub nawet grad. W programie uroczystości były między innymi występy zespołów „Spod Strzechy”, „GAMA”, „Spectrum”, „ON OFF” oraz „Kasi Nova”, pokaz tańca w wykonaniu Natalii Mrozińskiej, a także konkursy dla publiczności. Rozstrzygnięto organizowany od kilku lat konkurs na „Najpiękniejszy ogródek przydomowy w gminie Brześć Kujawski w roku 2010”. Uroczystościom towarzyszył Jarmark Brzeski, podczas którego swoje wyroby prezentowali twórcy ludowi, wystawcy maszyn i urządzeń rolniczych oraz roślin ozdobnych. Tydzień później, 29 sierpnia świętowała Izbica Kujawska i Chodecz. Na Dożynkach Gminno- Parafialnych w Izbicy Kujawskiej po mszy i uroczystościach obrzędowych mieszkańcy bawili się wraz z zespołem Don Vasyl i Cygańskie Gwiazdy. W Chodczu po mszy odprawionej w podzięce za

WŁOCŁAWEK

nakład: 26.600 egz.

0 zł

Kończy się kadencja rad gmin i powiatu. Czas na podsumowanie czteroletniego okresu. Trwają też przygotowania do nowych wyborów. Czytaj str. 3, 6, 12, 14

Powiatowe Święto Plonów 19 września w Izbicy Kujawskiej

Dziękują za plony Na uroczystości powiatowe zaprosimy wszystkich parlamentarzystów i samorządowców z naszego rejonu. Powiat organizuje Dożynki 19 września, razem z proboszczem ks. prałatem dr Leonardem Ficem z parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej.

Młodzież z Zespołu Szkół i RCKU w Starym Brześciu niosła plony ze szkolnych upraw

tegoroczne plony, barwny korowód dożynkowy przemaszerował do amfiteatru. W programie m.in. wystąpili: zespół folklorystyczny „Kruszynioki”, zespół wykonujący covery z lat 70. z Lubienia Kujawskiego. Gwiazdą dożynek był cygański zespół „Romani”. Także w ostatnią niedzielę wakacji, 29 sierpnia odbyło się regionalne święto plonów z udziałem samorządowych władz województwa. Gospodarzem KujawskoPomorskich Dożynek Wojewódzkich 2010 był Dobrzyń nad Wisłą. Święto Plonów było okazją do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji województwa. Swoje stoiska prezentowały powiaty i Lokalne Grupy Działania. W kolejną niedzielę, 5 września dożynki odbywały się w gminach: Fabianki, Lubraniec i Włocławek.

Starostami dożynek będą Maria Błaszczyk z Rakutowa, gmina Kowal oraz Andrzej Kujawski z Modzerowa, gmina Izbica Kujawska. Maria Błaszczyk wraz z mężem prowadzi 50-hektarowe gospodarstwo rodzinne, nastawione na produkcję zwierzęcą i roślinną. Andrzej Kujawski jest kawalerem. Mieszka z rodzicami. Wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 28 ha. Zajmują się produkcją zwierzęcą i roślinną.

Uroczystości Święta pracy. Mimo kataklizmów, Plonów w powiecie włoktóre nękały nasz kraj, cławskim zakończą Dożynki powiat włocławski został łaTekst i fot. Parafialno-Powiatowe w godnie potraktowany i za to Jolanta Pijaczyńska Izbicy Kujawskiej. także będziemy dziękować. - Tegoroczne powiatowe uroczystości dożynkowe będą miały inną formułę niż dotychczasowe – mówi Marek Jaskulski, radny, członek Zarządu Powiatu. - Wracamy do korzeni święta dziękczynienia za plony. Będziemy dziękowali przede wszystkim Opatrzności Bożej za otrzymane dobro, W Brześciu Kuj. w korowodzie dożynkowym szli przedstawiciele samoza dary ziemi, rządu powiatowego: od lewej Stanisław Budzyński - przewodniczący Rady za plony, które Powiatu wraz z dziećmi, Jan Jabłoński - dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki zostały okupione Opiekuńczo- Wychowawczej w Brzeziu, Kazimierz Rojewski - dyrektor Zetrudem rolniczej społu Szkół i RCKU w Starym Brześciu oraz radny Zdzisław Krzyżanowski


Gazeta Powiatu Włocławskiego I 2 I TU i TERAZ www.kujawy.media.pl

Hity dla przedsiębiorców Tegoroczny finał konkursu Gospodarczo-Samorządowego HIT 2010 Kujaw i Pomorza okazał się wielkim sukcesem dla dwóch firm z Włocławka i dwóch z powiatu włocławskiego.

Harcerskie lato Pogoda harcerzom dopisała, było gorąco i wesoło. 78 dzieci i młodzieży z powiatu włocławskiego wypoczywało pod namiotami na obozie harcerskim w Warząchewce Polskiej (gmina Włocławek).

Wybuchały pożary, woda zalewała domostwa

Straty po burzach W sierpniu przez powiat włocławski przetoczyły się groźne w skutkach burze, które spowodowały w wielu miejscach ogromne straty. Wybuchały pożary, silny wiatr łamał drzewa, a ulewne deszcze zalewały domostwa i niszczyły drogi wymywając asfalt. Na początku sierpnia we wsi Łączki, gmina Włocławek, wyładowanie atmosferyczne spowodowało pożar stodoły, ogień zagrażał sąsiednim obiektom. W działaniach ratowniczo-gaśniczych brało udział 16 strażaków z Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólniku. We wsi Rakutówek (gmina Kowal) wyładowanie atmosferyczne spowodowało pożar budynku gospodarczego. Pożar gasiło 19 strażaków z Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w Kowalu, Kłótnie i Rakutowie. Na miejscu akcji ze strażakami współdziałali pracownicy pogotowia energetycznego W tym samym czasie wyładowania atmosferycz-

Letni wypoczynek zorganizowała Komenda Hufca ZHP Włocławek-Powiat z siedzibą w Choceniu. Dla 42 uczestników pobyt na obozie ufundowała gmina Choceń. Przyjechali także harcerze z Lubrańca, Lubienia Kujawskiego, Kruszyna i Włocławka. Na zdjęciu: pieczenie kiełbasek (p)

Fot. Jolanta Pijaczyńska

Fot. Nadesłana

W czasie gali Konkursu Gospodarczo-Samorządowego HIT 2010 Kujaw i Pomorza w Dworze Artusa w Toruniu wyróżnienia m.in. otrzymali: Zajazd „ ARKADIA” Teresa Jankowska (na zdjęciu), Narty koło Lubienia Kujawskiego tytuł HIT 2010 w kategorii Handel i Usługi - za wszechstronną ofertę gastronomiczną, cateringową i hotelarską obejmującą kompleksową organizację imprez okolicznościowych; PPHU „PETROMAN” Detal Hurt, Kazimierz Mańkowski, Parcele koło Lubrańca - tytuł HIT RUBINOWY 2010 w kategorii Organizacja i zarządzanie - za powołanie i 20-letni rozwój firmy rodzinnej operującej w dziedzinie produktów paliwowych oraz stymulowanie rozwoju lokalnego życia gospodarczego; Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Włocławek - tytuł HIT RUBINOWY 2010 w kategorii Ekologia - za „Badania termowizyjne sieci cieplnej przy użyciu samolotu w MPEC we Włocławku; Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp. z o.o Włocławek - tytuł HIT RUBINOWY z GWIAZDĄ 2010 w kategorii Ekologia - za powiększanie obszaru działalności spółki oraz doskonalenie usług w zakresie selektywnego zbierania odpadów użytkowych. Głównymi organizatorami konkursu byli: Agencja Promocyjna PUNKT’S z Piły i Konwent Starostów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. (j)

nr 14, wrzesień 2010

Wydarzenia

Po burzy za usuwanie drzew zabrali się strażacy ne spowodowały prawie równocześnie dwa pożary budynków, powodując straty w wysokości 70 tysięcy złotych. W działaniach gaśniczych brało udział 35 strażaków. Kolejne burze z gradem i silnym wiatrem, które 16 sierpnia przemieszczały się z południowego wschodu na północ wzdłuż lewego brzegu Wisły najwięcej szkód spowodowały na włocławskim Michelinie. W rejon Michelina skierowano większość sił Państwowej Straży Pożarnej, które wspierali druhowie z OSP: Machnacz, Kruszyn,

Śmiłowice, Lubraniec, Dubielewo. Na terenie powiatu włocławskiego, druhowie OSP Nakonowo zabezpieczali drogę wojewódzką nr 256 w Dębicach, z której asfalt został wymyty przez spływającą wodę. W Pikutkowie druhowie OSP Brześć Kujawski usuwali połamane drzewo. W Probostwie Górnym OSP Lubanie gasiło pożar transformatora spowodowany wyładowaniem atmosferycznym. Druhowie OSP Kąkowa Wola gasili pożar instalacji elektrycznej w domu mieszkalnym w Falborzu (gmina Brześć

Usuwanie skutków powodzi Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku otrzymał z rezerwy ministra pracy i polityki społecznej 380 tys. złotych na usuwanie skutków powodzi w ramach robót publicznych. - Łącznie w gminach powiatu włocławskiego będzie pracowało 95 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – mówi Bożena Stępniewska, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. - Urzędy gmin złożyły zapotrzebowanie na pracowników. Umowy podpisywaliśmy na początku lipca i wtedy ruszyły prace w gminach. Najwięcej pracowników, 30 osób zatrudniło miasto i gmina Lubraniec oraz gmina Włocławek - 15 osób. Po dziesięciu pracowników zatrudnionych zostało w gminach: Chodecz, Brześć Kujawski, Baruchowo, Choceń i Lubień Kujawski. Zniszczenia spowodowane ulewnymi deszczami są sukcesywnie likwidowane. Pracownicy zostali zatrudnieni na okres pięciu miesięcy, od lipca do listopada br. (j)

Likwidują gniazda os Włocławscy strażacy publikują na swojej stronie internetowej adresy i kontakty telefoniczne do podmiotów, które zajmują się likwidowaniem gniazd os i szerszeni. Czas niebezpiecznej dla człowieka aktywności tych owadów zaczyna się w maju, a kończy w listopadzie. Szczegółowa informacja na ten temat znajduje się pod adresem: http://kmpsp.wloclawek.pl

Kujawski). Druhowie OSP Świątkowice wypompowywali wodę z piwnic w Baruchowie. Na terenie powiatu włocławskiego straty spowodowane burzami szacowane są na ponad 50 tysięcy złotych. Na terenie Michelina, straty spowodowane tylko przez połamane drzewa wynoszą ponad 40 tysięcy złotych. Do nich trzeba dodać szkody w infrastrukturze sieci energetycznej i drogowej.

Tekst i fot. bryg. Janusz Piasecki

Zadbaj o płuca Kolejne badania w ramach Regionalnego Programu Profilaktyki Chorób Płuc w 2010 będą prowadzone w niedzielę, 26 września w godz. od 9.00 do 14.00 w SP Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej. Badania obejmą: spirometrię z lekarską interpretacją badania i udzieleniem porady antynikotynowej; pomiar wydychanego tlenku węgla; rtg klatki piersiowej. W ramach realizacji Regionalnego Programu Profilaktyki Chorób Płuc w 2010 r. badania przeprowadzono już w dwóch gminach powiatu: Lubanie oraz Lubień Kujawski. Łącznie wykonano: 101 spirometrii oraz 100 prześwietleń klatki piersiowej. Monika Mikołajewska


nr 14, wrzesień 2010

Rozmowy

I TU i TERAZ

Gazeta Powiatu Włocławskiego

O zbliżającej się do końca kadencji, sukcesach i porażkach ze Stanisławem BUDZYŃSKIM, przewodniczącym Rady Powiatu Włocławskiego rozmawia Jolanta Pijaczyńska

Kadencja rady pracowita i owocna Nieskromnie powiem, że kochałem wszystkich, dużo wcześniej niż stało to się to modne po dziesiątym kwietnia. Zależało mi na normalnej pracy rady, w której także opozycja ma swój ważny głos. Stosuję też zasadę, że nie należy zbyt głęboko ingerować w sprawy, na których najlepiej znają się ludzie do tego przygotowani, wyznaczeni, wykształceni i kompetentni.

Dobiega końca kadencja rady, wybory już jesienią. Gdyby miał pan ocenić tę kadencję dwoma słowami – jaka była? - Pracowita i owocna. Dała dobre owoce pracy w postaci wielu inwestycji w powiecie, głównie drogowych, chociaż na oświatę i inne cele też przeznaczyliśmy wiele środków finansowych. Gdy mówimy o pracowitości, wielu ludziom się wydaje, że radni nic nie robią, tylko biorą pieniądze. Sam nie myślałem, że bycie radnym pochłania tak wiele czasu. W trakcie tej kadencji, do końca lipca bieżącego roku zwołaliśmy 33 sesje Rady Powiatu we Włocławku, podczas których radni podjęli aż 374 uchwał. Jednak, aby głosować za przyjęciem lub też odrzuceniem uchwały trzeba ją rozpatrzyć w pięciu komisjach rady, przyjrzeć się problemom, wysłuchać argumentów wszystkich stron. Często są to długie godziny posiedzeń, zanim dojdzie się do konsensusu. Głosowanie na sesji jest tylko zwieńczeniem wcześniej wykonanej pracy. Do tego dochodzą kontrole prowadzone przez komisje (było ich 23), wypracowanie wniosków, wydawanie opinii, których do chwili obecnej wydaliśmy 79. Wspomnę jeszcze o funkcji reprezentacyjnej, uczestniczeniu w wielu uroczystościach odbywających się nie tylko w naszym powiecie. Wszystko to pochłania wiele czasu. W skład Rady Powiatu wchodzi 21 radnych, którzy reprezentują często stanowiska swoich klubów i nie zawsze są one ze sobą zgodne. Niejednokrotnie na sesjach górę biorą emocje. Próbuje pan przekonywać innych do poglądów i postanowień swojego klubu? - Mamy trzy kluby radnych: Wspólnoty Samorządowej i PIS z przewodniczącym Zdzisławem Krzyżanowskim, Platformy Obywatelskiej i Ponad Podziałami z przewodniczącym Markiem Górecznym oraz Klub Radnych PSL, któremu przewodniczy Marek Śledziński.

Co w pracy rady przychodziło z wielkim trudem? - Prace nad uchwaleniem Statutu Powiatu Włocławskiego przeciągały się, trwały za długo. Wymagały porozumienia się koalicji i opozycji, było trochę rozbieżności. Jednak mimo że się przeciągały w czasie, nie przeszkadzały w pracy Zarządu i Rady. Stoję na stanowisku, że najważniejsza jest władza wykonawcza, a ta była sprawowana bez zarzutu. Co można uznać za największy sukces rady?

Stanisław Budzyński, przewodniczący Rady Powiatu Włocławskiego: - Przepraszam wszystkich petentów, że nie udało się nam załatwić u prezydenta miasta miejsca do parkowania przed Starostwem Powiatowym Najliczniejszy jest klub Wspólnoty, liczy dziewięciu członków, ja należę do tego klubu. Mimo, że Wspólnota Samorządowa skupia najwięcej członków, nie jest w stanie samodzielnie przegłosować uchwał. Zawsze trzeba szukać poparcia. Trzeba zauważyć, że w wielu sprawach radni głosują jednogłośnie, szczególnie wtedy, gdy wiedzą, że ich decyzja poprawi sytuację mieszkańców powiatu, przyczyni się do pozyskania środków unijnych, dzięki którym wybudowane zostaną nowe drogi, poprawi się sytuacja uczniów w szkołach itp. Oczywiście są też sprawy, na które mamy inny pogląd, ale bez przesady, kłótni w radzie nie ma.

Jakie cechy musi mieć przewodniczący, aby rada dobrze funkcjonowała? - Doświadczenie życiowe pozwoliło mi wyciągnąć wniosek, że najlepiej prezentowałem się w każdej sytuacji kiedy byłem sobą. Zdaję sobie sprawę, że nie jestem osobą najbardziej kompetentną w sprawach samorządowych, ale potrafię słuchać innych. Zawsze szanowałem ludzi, także tych, którzy reprezentują odmienne poglądy. Wzięło się to stąd, że w swojej pracy zawodowej lekarza weterynarii nie ważne jest z jakiego ugrupowania jest właściciel zwierzęcia, priorytet stanowi wspólna sprawa, dążenie, aby „pacjent” przeżył.

I

www.kujawy.media.pl

- Bez wahania, chyba to powie każdy radny, że osiągnięciem samorządu tej kadencji jest pozyskanie olbrzymich, jak na skalę powiatu, funduszy z zewnątrz, o czym wielokrotnie informowaliśmy mieszkańców powiatu. Natomiast za osobisty sukces uważam fakt, że żyję i jestem nadal przewodniczącym rady. Po powrocie do zdrowia widziałem nawet zadowolenie na twarzach koleżanek i kolegów z opozycji i to mnie motywuje do dalszej pracy w samorządzie. Jest pan radnym z obwodu Izbica Kujawska–Lubraniec, czy zrobił pan coś dla tego rejonu? - Dużo zrobiliśmy dla naszych szkół w: Marysinie, Lubrańcu i Izbicy Kujawskiej. Myślę tu o remontach, parkingu, niebawem powstaną boiska sportowe. Wspomnę też o odnowieniu figurki w Lubrańcu Marysinie. Realizujemy również program dodatkowych zajęć w szkołach podstawowych i gimnazjach, które prowadzone są przez gminy. Ubolewam, że nie udało się wesprzeć finansowo budowy hali sportowej w

Izbicy Kujawskiej. W kampanii wyborczej żartowałem, że będę budował drogi, po których sam jeżdżę. Udało się, przebudowano drogi w miejscowościach: Świszewy, Józefowo- Komorowo, Hulanka, Dąbie, Kazanie, Smogorzewo, Milżynek, Łódź Kolonia. Najważniejszą jednak decyzją potwierdzającą, że dotrzymałem słowa jest budowa ciągu komunikacyjnego Lubraniec-Chodecz. Jeszcze w tym roku wyremontowane zostaną kolejne drogi: Wólka Komorowska i ciąg komunikacyjny Zgłowiączka–Sarnowo. Nie jest żadną tajemnicą, że ze względu na swoją pracę zawodową dużym sentymentem darzę mieszkańców gminy Boniewo, w której również wykonano wiele inwestycji, a kolejne są w trakcie realizacji. Gdy są sukcesy, są także porażki. Czego nie udało się zrobić? - Największym moim niepowodzeniem jest pierwszy w życiu mandat, który zapłaciłem za złe parkowanie tuż przy seminarium obok budynku Starostwa Powiatowego. Niestety, także wielu interesantów urzędu starostwa w okresie tej kadencji zapłaciło tam mandaty. Wiem, że nie należy łamać prawa, ale nadal przyjeżdżający na chwilę do urzędu nie mają gdzie zaparkować swoich samochodów. Straż Miejska, która nie podlega starostwu, tylko czeka by kogoś „złapać”. Przepraszam wszystkich petentów starostwa, że nie udało się nam załatwić u prezydenta Włocławka właściwego miejsca do parkowania. Nasze starania, aby miasto udostępniło nam wolny teren przy ul. Cyganka, naprzeciwko starostwa natrafiły na mur obojętności ze strony władz miasta. Oczywiście będzie pan kandydował w wyborach jesiennych. - Wszystko zależy od mojego zdrowia i zgody mojej żony, bo praca społeczna pochłania mi dużo czasu...

3

Kluby Radnych Powiatu Włocławskiego Klub Radnych Wspólnota Samorządowa i PIS Przewodniczący – Zdzisław Krzyżanowski (tel. 606-125-598). Członkowie: Stanisław Budzyński, Jadwiga Fijałkowska, Marek Jaskluski, Andrzej Spychalski, Jerzy Donajczyk, Ewa Kończyńska, Jerzy Pawłowski, Kazimierz Kaca

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej i Ponad Podziałami Przewodniczący – Marek Góreczny (tel. 600-998-064, (54) 28401-25 praca). Członkowie: Janina Mierzwicka, Jadwiga Błaszkiewicz, Arkadiusz Gąsiorowski Włodzimierz Majewski

Klub Radnych PSL Przewodniczący: Marek Śledziński (tel. 698-66-50 -92) Członkowie: Roman Gołębiewski, Henryka Podlewska, Bogdan Domżalski.

Trzeba złożyć oświadczenia majątkowe Radni, wójtowie, starostowie i marszałkowie zobowiązani są złożyć oświadczenie majątkowe. Robi się to na rozpoczęcie kadencji, do 30 kwietnia każdego roku i na dwa miesiące przed upływem kadencji. Obecna kadencja samorządowa kończy się 12 listopada, więc termin na złożenie oświadczeń majątkowych mija w niedzielę 12 września br. Jednak, aby wyeliminować wątpliwości lepiej złożyć oświadczenie wcześniej, w ostatnim dniu roboczym, a więc w piątek. W składanych oświadczeniach majątkowych samorządowcy winni opisać swój majątek według stanu na dzień złożenia dokumentu. W praktyce dotyczyć więc będzie bieżącego roku. Do oświadczenia należy załączyć kopię ostatniego zeznania podatkowego PIT. (j)


4 I TU i TERAZ

Gazeta Powiatu Włocławskiego

I

nr 14, wrzesień 2010

Inwestycje drogowe

www.kujawy.media.pl

Komunikacja w statystyce

Wnioski o środki na nowe drogi

Mieszkańcy powiatu włocławskiego mają ponad 77 tys. różnych pojazdów, które muszą być zarejestrowane w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego. Pojazdy w gminach - stan na 15 sierpnia 2010 r. Chodecz – 5.264; Choceń – 6.885; Boniewo – 3.403; Baruchowo – 4.008; Fabianki – 6.902; Lubanie – 4.146; Włocławek – 5.887; Kowal – 4.997; Lubraniec – 9.629; Lubień Kujawki – 7.363; Brześć Kujawski – 8.751; Izbica Kujawska – 7.402. Od stycznia do końca lipca br.: * Mieszkańcy powiatu najczęściej rejestrowali marki pojazdów: volkswagen, opel, ford. * Wydano 18 międzynarodowych praw jazdy. * Wydano 5.515 decyzji o rejestracji pojazdu * Wydano 5.692 dowodów rejestracyjnych. * Odnotowano zwiększoną rejestrację motorowerów. * Wyrejestrowano zaledwie 203 pojazdy. W powiecie włocławskim 31 lipca 2010 roku w posiadaniu mieszkańców znajdowało się łącznie 77.215 pojazdów (osobowych, ciężarowych, motocykli, motorowerów oraz przyczep i ciągników). Opracowała: Ewa Sikorska

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy 1 sierpnia 2010 roku ogłosił nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011,

Z barierkami będzie bezpieczniej

Oddano do użytku ciąg komunikacyjny Lubraniec – Chodecz

Przez trzy gminy Mieszkańcy gmin: Boniewo, Chodecz i Lubraniec mają nowe drogi wybudowane wspólnymi siłami powiatu oraz samorządów gmin. Pod koniec sierpnia została zakończona budowa prawie 26 kilometrowego ciągu komunikacyjnego Lubraniec – Chodecz. Prace rozpoczęły się w kwietniu, trwały pięć miesięcy. Koszt budowy sfinansowano z 3 milionowej dotacji, którą powiat otrzymał ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz z pieniędzy wyłożonych z budżetów: powiatu - 1,91 mln zł, gminy Lubraniec - 1,37 mln zł, gmi-

ny Boniewo – 993 tys. zł i gminy Chodecz - 385 tys. zł. - Nie jest to pierwsza inwestycja, którą samorząd Lubrańca realizował z powiatem - mówi Krzysztof Wrzesiński, burmistrz Lubrańca. - Dzięki porozumieniom, które udało się zawrzeć mamy wyremontowany budynek dawnego domu ludowego, obecnie mieści się w nim Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu prowadzona przez powiat. Razem z powiatem budujemy parking i ogrodzenie przy Zespole Szkół w Lubrańcu. Wracając do drogi, w gminie Lubraniec

wyremontowano 5,5 kilometrowy odcinek. Będzie on służył nie tyko mieszkańcom naszej gminy. Warunki jazdy znacznie się poprawiły, jest bezpieczniej. Przypomnijmy, że ciąg komunikacyjny Lubraniec– Chodecz obejmuje drogi gminne: Biernatki–Kłobia, Kłobia–Kaniewo, Kaniewo– Gołębin, Kłobia – granica gminy Lubraniec, Łąki Markowe-Łączewna, PyszkowoŁączewna oraz drogi powiatowe: Lubraniec–Kruszynek, Lubraniec–Boniewo–Cetty, Kłobia–Szczytno oraz Osiecz Wielki–Chodecz.

Starostwo Powiatowe we Włocławku złoży dwa wnioski o dofinansowanie budowy dróg. Projekt dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo oraz przebudowy drogi powiatowej nr 2907C Mostki – Kowal. W obu projektach uwzględniono poszerzenie jezdni na terenie i poza terenem zabudowy maksymalnie do 6 metrów, a na łukach drogi od 6,50 - 7,00 m. Zaplanowano także budowę i przebudowę chodników oraz zatok autobusowych i wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego. Powiat będzie wnioskował o 6 mln zł dotacji na obydwa zadania, po 3 mln na każdy z projektów. Wnioski muszą być złożone w Urzędzie Wojewódzkim do 30 września 2010 roku. Ostateczne wyniki oceny projektów poznamy w listopadzie. Jeśli projekty otrzymają dotację, to już na wiosnę na drogach rozpoczną się prace budowlane.

Marek Wiliński (jot)

Grobla jak nowa

Zakończył się remont grobli przy moście na rzece Zgłowiączka w Nowym Młynie. Na zdjęciu od lewej: wicestarosta Kazimierz Kaca, radny powiatowy Zdzisław Krzyżanowski oraz pracownik starostwa Marek Wiliński

Nieszczelna konstrukcja grobli w Nowym Młynie w ciągu drogi powiatowej Polówka – Stary Brześć na szczęście nie zdążyła doprowadzić do awarii i zalania okolicznych terenów, na których znajdują się zabudowania mieszkalne. Budowla została poddana modernizacji, co zagwarantuje jej stabilność na wiele lat. Starostwo Powiatowe, na wniosek radnych Ewy Kończyńskiej i Zdzisława Krzyżanowskiego wystąpiło o pieniądze na remont grobli ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt znalazł się na liście projektów kluczowych województwa z zakresu prewencji zagrożeń. Na remont grobli powiat otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie w wysokości 85 proc. kosztów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2007-2013. Ostateczny koszt remontu wyniósł 1.107.636 zł z tego dofinansowanie 941.491 zł. - Inwestycja ta była niezbędna ze względu na ratowanie mostu - mówi radny Zdzisław Krzyżanowski. - Most od wielu lat

popadał w ruinę, prawdopodobnie od momentu jego powstania w 1938 roku nigdy nie był remontowany. Groził katastrofą budowlaną. Teraz, gdy budowa została zakończona, możemy spać spokojnie. Budowa przyniosła korzyści dla rolników, umożliwiła przemieszczanie się z jednaj strony na drugą. Do tej pory pojazdy o wysokim tonażu, a także szerokie, na przykład kombajny nie mogły przez most przejeżdżać. Robota została wykonana profesjonalnie, solidnie, most będzie służył przez kolejne długie lata. Dodam, że dzięki tej inwestycji obecnie mamy szybsze połączenie między Brześciem Kujawskim a powiatem aleksandrowskim, a także lepszy objazd w kierunku Łodzi. Prace remontowe na grobli zakończono 31 lipca 2010 roku. Poprawił się nie tylko stan techniczny samej grobli, ale także odcinek drogi powiatowej Polówka-Stary Brześć. Przejazd przez most na grobli jest bezpieczny. Oficjalne otwarcie odbędzie w pierwszej połowie września. (jot)


nr 14, wrzesień 2010

Inwestycje drogowe

Schetynówka Lubień Kujawski-Kąty

- Prace budowlane rozpoczęto w maju br. – mówi wicestarosta Kazmierz Kaca. - Około trzy kilometrowy odcinek drogi Lubień Kujawski-Kąty został już obustronnie poszerzony do 6 metrów. Teraz realizowane są rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego. Budowane są chodniki, azyle dla pieszych, zatoki autobusowe. Drogowcy montują bariery ochronne.

Prace zakończą się oznakowaniem drogi. Budowa jest w 50 procentach finansowana ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Całkowita wartość projektu wynosi 2.630.800 zł, z czego 1.306.500 zł to kwota dofinansowania z NPPDL. Samorząd gminy Lubień Kujawski finansuje z własnego budżetu 12 procent kosztów inwestycji, a powiat włocławski w 38 procent.

Od początku kadencji radni Jerzy Pawłowski i Stanisław Budzyński starali się o wybudowanie zatoki parkingowej w Zgłowiączce. Sprawa ciągnęła się długo, a głównym powodem były nieuregulowane sprawy własnościowe gruntów, na których zatoka miała powstać. Już na początku kwietnia br. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz na wykonanie zatoki parkingowej w Zgłowiączce. Postawiono jednak warunek: muszą zostać uregulowane sprawy własnościowe. Temat powrócił na posiedzenie zarządu dopiero w połowie lipca. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg przedstawił członkom Zarządu Powiatu projekt

- Przyjęte na drodze rozwiązania wpłyną na poprawę bezpieczeństwa kierujących oraz pieszych uczestników ruchu – mówi Zygmunt Wierzowiecki, wiceprzewodniczący Rady

Powiatu. - Dla mnie osobiście najważniejsze było zagwarantowanie bezpieczeństwa głównie dzieciom uczęszczającym do szkoły w Nartach. Trzeba dodać, że modernizacja tej drogi usprawni także dojazd do Parku Technologicznego z podstrefą ekonomiczną w Lubieniu Kujawskim. Prace remontowe wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SPEC-DRÓG z Włocławka oraz partner konsorcjum - Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Wykonawcy zapewniają, że prace zakończą w terminie. (jot) Fot. Marek Wiliński

Na chodniku w Skrzynkach

Gazeta Powiatu Włocławskiego

5

Bezpieczniej w Zgłowiączce umowy użyczenia nieruchomości, części działki gruntu o nr ewidencyjnym 47, położonej w obrębie geodezyjnym Milżynek (gmina Lubraniec) na potrzeby wykonania miejsc postojowych oraz zatoki parkingowej w miejscowości Zgłowiączka.

czyli cztery lata temu mówi Stanisław Budzyński. - Lepiej późno niż wcale. Teraz mogę powiedzieć, że jestem czysty wobec świętego Piotra. Nareszcie zdecydowanie poprawi się bezpieczeństwo uczniów Szkoły Podstawowej w Zgłowiączce. Dziękuję ks. proboszczowi Mętlewiczowi i ks. dyrektorowi Sławomirowi Ziarniakowi za pomoc.

Zarząd podtrzymał swoje stanowisko co do budowy i jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości. Umowa zostanie podpisana pomiędzy Zarządem a proboszczem parafii p.w. Narodzenia NMP w Zgłowiączce, posiadającym także zgodę biskupa ordynariusza. - Zatokę obiecałem mieszkańcom Zgłowiączki już na początku kadencji,

Zatoka będzie usytuowana częściowo w pasie drogowym należącym do powiatu oraz w pasie należącym do parafii. Plac przeznaczony na zatokę ma formę prostokąta i wraz z wjazdem ma około 300 mkw powierzchni. (j)

Dla gminy Fabianki

Chodnik dzięki rozbiórce Wójt gminy Fabianki wystąpił do Zarządu Powiatu o przekazanie prefabrykatów betonowych pochodzących z rozbiórki na budowę chodnika przy drodze powiatowej Cyprianka-Wielgie. W ubiegłym roku przy przebudowie drogi Szpetal Górny-Włocławek część materiałów rozbiórkowych w ilości 323 mkw trafiło do Powiatowego Zarządu Dróg w Jarantowicach. - Współpraca z gminą Fabianki układa się bardzo dobrze, materiały pochodzące z rozbiórki, rzeczywiście są wbudowywane w chodniki przy drogach powiatowych, a robota jest wykonywana uczciwie i rzetelnie –

relacjonował na posiedzeniu Zarządu Tadeusz Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. - Gmina chce układać chodnik na własny koszt, dlatego nie widzę przeszkód, aby te materiały rozbiórkowe, w drodze porozumienia przekazać na rzecz gminy. Członkowie Zarządu Powiatu podzielili pogląd dyrektora PZD i podjęli uchwałę o przekazaniu gminie Fabianki prefabrykatów betonowych. Chodniki w kolejnych wioskach w powiecie włocławskim z pewnością pozytywnie wpłyną na stan bezpieczeństwa ich mieszkańców. (jot)

Asfalt, emulsja i grysy Od kilku miesięcy na drogach powiatu włocławskiego trwają intensywne prace remontowe. Powiat przeznaczył w bieżącym roku na ten cel prawie 2,8 mln zł. Profilowanie nawierzchni masą mineralno – asfaltową * droga Żydowo–Zgłowiączka–Wiktorowo, w Zgłowiączce, długość 140 m; * droga Izbica Kujawska – Modzerowo, w Wólce Komorowskiej, długość - 800 m; * droga Modlibórz–Kłóbka–Chodecz, w Sobiczewach, długość - 900 m; * droga Lubraniec–Boniewo–Cetty, w miejscowości Cetty, długość 200 m; * droga powiatowej Lubanie–droga nr 1, w Probostwie Górnym, długość 300 m.

Remonty chodników Remont chodnika w Skrzynkach. Prace doglądają radni: Zdzisław Krzyżanowski – przewodniczący Komisji Administracji, Ładu i Porządku Publicznego oraz Infrastruktury Budowlanej i Technicznej (z lewej) oraz Marek Jaskulski (radny z regionu Kowal – Baruchowo), członek Zarządu Powiatu, członek Komisji Finansów i Budżetu.

I

www.kujawy.media.pl

Parafia użycza teren na wykonanie zatoki parkingowej w Zgłowiączce

Prace dobiegają końca. Samorządowcy - wicestarosta Kazimierz Kaca (z lewej) i wiceprzewodniczący rady Zygmunt Wierzowiecki (z prawej) doglądają budowy

Dobiegają końca prace na drodze powiatowej Lubień Kujawski-Kąty. Drogowcom zostało niewiele czasu do zakończenia budowy. Oddanie inwestycji zaplanowano na 30 września br.

I TU i TERAZ

* przy drodze powiatowej Baruchowo-Goreń Duży – Patrowo, w Skrzynkach, długość 638 m; * przy drodze powiatowej Kowal–Dobrzelewice-Baruchowo w Więsławicach, długość 1.089 m;

* remont miejsc postojowych przy drodze powiatowej Lubanie–droga nr 1, przy cmentarzu parafialnym w Lubaniu, długość 95 m. Remont odcinków dróg powiatowych polegający na powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni emulsją i grysami: * Zgłowiączka-Smogorzewo, w miejscowości Kolonia Łódź, długość około 1.570 m; * Modlibórz – Kłóbka – Chodecz, w Kłóbce, długość 958 m; * Pustki Choceńskie-Wilkowice, w Pustkach Choceńskich, długość 1.300 m; * Izbica Kujawska- Boniewo–Borzymie w Lubominie, długość 2.420 m; * Samszyce–Izbica Kujawska w Świszewach, długość około 820 m; * Cyprianka–Wielgie, w Chełmicy Dużej, długość 776 m; * Chodeczek-Zalesie-Kamienna, w Chodeczku i Ignalinie, długość około 1.640 m; * Żydowo-Zgłowiączka-Wiktorowo, w Zgłowiączce i Sarnowie, długość około 4.800 m; * Śmiłowice–Wilkowiczki, w Śmiłowicach, długość odcinka około 500 m.

Opracował: Marek Wiliński


6 I TU i TERAZ Zabytki do remontu Trzy parafie z powiatu włocławskiego otrzymały pieniądze od marszałka województwa na remont konserwatorski zabytkowych kościołów. Na ochronę zabytków w regionie, w 2010 roku Urząd Marszałkowski przeznaczył 10,8 mln zł. Wsparcie na remonty konserwatorskie otrzymało 105 zabytkowych obiektów.

Kłótno: wymiana dachu W powiecie włocławskim dotację na remonty konserwatorskie otrzymały trzy parafie. Parafia w Kłótnie dostała pieniądze na wymianę niezbędnych elementów więźby dachowej i wymianę pokrycia dachu z blachy na dachówkę w kościele p.w. Św. Trójcy w Kłótnie. Kwota dofinansowania wynosi 243.750 zł (RPO) plus 56.250 zł (budżet województwa).

Gazeta Powiatu Włocławskiego

I

www.kujawy.media.pl

Otwartość, partnerstwo i szeroka inicjatywa na każdej płaszczyźnie to pozytywne cechy tej kadencji. Z samorządem powiatu włocławskiego związany jestem od wielu lat. Porównując kolejne kadencje, uważam, że obecna jest najbardziej udaną. W ostatnich czterech latach oddano do użytku mieszkańców naszego powiatu najwięcej inwestycji, chyba więcej niż przez wszystkie pozostałe kadencje. Przebudowano wiele dróg powiatowych. Dla mnie osobiście stan nawierzchni dróg to priorytet. W ostatnich latach bardzo powiększyła się liczba osób zmotoryzowanych. Myślę, że moi wyborcy z okręgu gmin: Lubień Kujawski i Chodecz na pewno odczuli, że komfort jazdy i bezpieczeństwo w powiecie włocławskim uległo poprawie. Zmieniła się polityka Zarządu i Rady Powiatu, stała się bardziej odważna, przedsiębiorcza. Warto zauważyć, że budowę dróg realizowaliśmy we współpracy z samorządami gminnymi. Można, więc śmiało powiedzieć, że inwestycje drogowe są wspólnym sukcesem samorządów: powiatowego i gminnych. Na terenie gminy Lubień Kujawski powstały nowe

Samorząd

nr 14, wrzesień 2010

Zygmunt Wierzowiecki, wiceprzewodniczący Rady Powiatu:

Partnerstwo i inicjatywa

Zygmunt Wierzowiecki: - Różnice edukacyjne między wsią a miastem jeszcze nie zostały wyrównane nawierzchnie dróg, Modlibórz - Kłóbka, Lubień Kujawski-Chodecz, NartyKąty. Ta ostatnia droga jest w fazie budowy, a termin jej oddania zaplanowano na 15 września 2010 roku. W dalszej perspektywie chciałbym, aby zmodernizo-

wane zostały drogi: Lubień Kujawski-Białotarsk, IgnalinKamienna oraz ChodeczDąbrowice. Dobiega końca kadencja samorządu i jestem świadomy, że wszyscy ci, którzy oddali na mnie głos, będą chcieli sprawdzić, czy wywiązałem się z obietnic, jakie działania podjąłem. Najważniejszym darem dla człowieka jest zdrowie. Za pośrednictwem gazety powiatowej podjąłem inicjatywę w sprawie honorowego krwiodawstwa pod hasłem „TOSIA”. Akcja ta powiodła się pełnym sukcesem na terenie Lubienia Kujawskiego i okolicy, czyli gminy, w której mieszkam. Chciałbym skorzystać z tej okazji i podziękować. Dziękuję radnym miasta i gminy Lubień Kujawski, a w szczególności Januszowi Koralewskiemu, który wykazał duże zaangażowanie w realizacji akcji. Dziękuję także sołtysom, samorządowcom gminy Lubień Kujawski i Chodcza, ludziom z SKR w Kaliskach oraz POHZ w Chodeczku,

którzy poparli moją inicjatywę w sprawie udzielenia pomocy pogorzelcom z gminy Lubień Kujawski i Chodcza. Do poprawy życia rodzin, które ucierpiały w pożarze przyczyniło się wiele ludzi dobrej woli, którym też składam słowa podziękowania. Okazało się, że w trudnych chwilach potrafimy się wspierać nawzajem i mimo, że jesteśmy pochłonięci pracą i wieloma własnymi sprawami, potrafimy dostrzec czyjeś nieszczęście i pomóc. Podziwiam ludzi, którzy mają pasję. Na naszym terenie działa sekcja hodowców gołębia pocztowego. Jest to kosztowne hobby, ale pomimo tego zrzesza coraz więcej członków. Nie wszyscy wiedzą, że utrzymanie gołębia pocztowego na wysokim poziomie pochłania dużo czasu i pieniędzy. Dlatego postanowiłem pomóc hodowcom, fundując super puchar wraz z nagrodą pieniężną. Z otrzymywanej diety radnego wspieram fi-

nansowo organizowane imprezy szkolne, funduję nagrody dla najlepszych uczniów wyróżniających się w nauce. Szczególnie cenię sobie współpracę ze szkołami podstawowymi w Kaliskach, Kłóbce i Kanibrodzie. Uważam, że dzieci i młodzież z małych wiosek potrzebują wsparcia, gdyż różnice edukacyjne między wsią a miastem jeszcze nie zostały wyrównane. „Każdy człowiek jest ważny”, z takim hasłem kandydowałem do wyborów parlamentarnych z ramienia Samoobrony. Praca w samorządzie podczas tej kadencji utwierdziła mnie w przekonaniu, że bardziej mogę się realizować w Stowarzyszeniu „Wspólnota Samorządowa”, z którego będę chciał kandydować w przyszłych wyborach samorządowych. Oczywiście nie zmieniam mojego hasła, dla mnie nadal każdy człowiek jest ważny. Notowała: Jolanta Pijaczyńska

Lubanie; ogrodzenie Pieniądze na remont ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem zielenią wokół kościoła p.w. św. Mikołaja otrzymała parafia w Lubaniu w kwotach: 56.875 zł (RPO) plus 13.125 zł budżet województwa).

Kłóbka: konserwacja Prace konserwatorskie wnętrz kościoła św. Prokopa w Kłóbce również zostaną dofinansowane - są to kwoty: 89.375 zł (RPO) plus 20.625 zł (budżet województwa). Rada Powiatu Włocławskiego w ubiegłym roku uchwaliła Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Włocławskiego na lata 2010-2013, z którego można dowiedzieć się jak wiele na terenie powiatu jest zabytkowych dworów i pałaców oraz innych bezcennych dla historii Kujaw obiektów czekających na renowację. Właściciele zabytkowych obiektów z pewnością sami, bez wsparcia finansowego zewnątrz nie będą w stanie udźwignąć koniecznych inwestycji. Bez starania się o pomoc finansową wiele perełek architektonicznych zniknie z krajobrazu powiatu włocławskiego, tak jak rozpadający się dwór w Wistce Królewskiej (własność prywatna). (jot)

Wiktor Muratow, wiceprzewodniczący Rady Powiatu:

Inwestycje na wiele lat Staraliśmy się dostrzec problemy mieszkańców w każdej z trzynastu gmin w powiecie. Kandydowałem z okręgu gminy Włocławek, w radzie powiatu pracuję po raz pierwszy. Oczekiwania moje nie były wielkie, bo twardo stąpam po ziemi i wiem, że nie można od razu spełnić wszystkich życzeń i marzeń. Zdaję sobie sprawę, że w powiecie jest wiele do zrobienia, jednak trzeba realnie oceniać sytuację finansową, poznać możliwości i dopiero działać. Głównie interesowały mnie sprawy gospodarcze, w tym szczególnie poprawa stanu dróg, po których codziennie jeżdżą mieszkańcy wszystkich miejscowości naszego powiatu. Pracuję w dwóch komisjach: Administracji, Ładu i Porządku Publicznego oraz Infrastruktury Budowlanej i Technicznej, a także w komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Myślę, że Rada Powiatu Włocławskiego w tej kadencji mądrze gospodarowała pieniędzmi, przeznaczała je na inwestycje, które przetrwają długie lata. Przebudowane, w wielu miejscach poszerzone drogi będą długo służyły ludziom. Remonty budynków szkolnych,

Wiktor Muratow: - Wiele inwestycji było możliwych dzięki współpracy z wójtami i burmistrzami siedziby przychodni przy ul. Stodólnej we Włocławku, czy budynku starostwa były wykonane solidnie i dlatego przez kilka lat nie będą wymagały większych nakładów finansowych. Będzie można zająć się nowymi inwestycjami. Budowane boisko w Lubrańcu także przetrwa wiele lat. Ważne, że rada była zgodna w kwestii pozyskiwana funduszy unijnych i budowania dróg i to mnie najbardziej zadowala. Podobnie jak w innych gminach, także w gminie Włocławek inwestowaliśmy

pieniądze w drogi powiatowe, przebiegające przez naszą gminę. Mówię „naszą”, gdyż w niej mieszkam i jestem sołtysem Smólnika. W tym roku realizowana jest duża inwestycja, przebudowywana jest droga Włocławek–Kruszyn–Choceń. Wykonano też inne prace, na przykład: chodnik w Smólniku i Kruszynie, przebudowano most na rzece Lubieńce w Nowej Wsi. Jednak moim największym marzeniem była droga Mostki–Kowal i ona będzie budowana. Dodam, że wiele inwestycji było możliwych dzięki współpracy z wójtami i burmistrzami, którzy partycypowali w kosztach budowy. Wójt gminy Włocławek także chętnie podjęła się wspólnych zadań realizowanych razem z powiatem włocławskim, które będą służyły mieszkańcom zarówno gminy Włocławek, jak i całego powiatu. Jestem przekonany, że w tej kadencji praca Rady Powiatu Włocławskiego dała pozytywne efekty. Wizerunek naszego powiatu szybko zmienił się na lepsze. Notowała: Jolanta Pijaczyńska

W Śmiłowicach powstał zespół folklorystyczny

Śmiłowiónki po udanych występach Zespół „Śmiłowiónki” ma już za sobą kilka udanych występów. Powstał w Śmiłowicach w gminie Choceń. W skład zespołu wchodzą: Danuta Kaczmarek, Sabina Kmieć, Bogumiła Drabkowska, Edwina Świątecka, Zenobia Antczak, Maria Herman, Jadwiga Skowrońska, Mirosław Kasiorkiewicz i Miłosz Kierzkowski. Najmłodszy członek zespołu liczy około 40 lat, a najstarszy ponad 80. - Naszym marzeniem jest powiększenie zespołu, szczególnie zależy nam, aby wstąpiły w nasze szeregi dzieci i młodzież - mówi Danuta Kaczmarek, przewodnicząca zespołu. - Ludzi zdolnych nie brakuje - dodaje Miłosz Kierzkowski, kierownik artystyczny zespołu, który także gra na akordeonie. - Zespół ma duże szanse utworzenia grupy wielopokoleniowej. „Śmiłowiónki” prezentują swoją autorską twórczość oraz tradycyjne ludowe i biesiadne pieśni. Autorką większości przygotowywanych tekstów jest Danuta Kaczmarek. Marzeniem członków zespołu jest zakupienie ludowych strojów kujawskich, bo te, które noszą podczas występów pożyczają od członkiń miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. (s)


nr 14, wrzesień 2010

I TU i TERAZ

Kultura

7

Wiersze o Kujawach przysłane z Niemiec

Baby biesiadowały Babska Biesiada Tradycji, Folkloru i Humoru organizowana od kilku lat w powiecie włocławskim stała się imprezą cykliczną, a starosta tradycyjnie przekazuje nagrody dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich biorących udział w licznych konkursach.

Pierwsze miejsce w kategorii produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego zajęła Jadwiga Komorowska z KGW w Kruszynie za „szynkę gotowaną z kością”. W kategorii produktu

I

www.kujawy.media.pl

Powiat przekazał upominki dla KGW

Po koniec czerwca, już siódmą Babską Biesiadę Tradycji, Folkloru i Humoru zorganizowano w Kruszynie, gmina Włocławek. Miejsce wybrano nieprzypadkowo gdyż Koło Gospodyń Wiejskich w Kruszynie obchodziło w tym samym czasie swój jubileusz 50-lecia istnienia Koła. Podczas Biesiady czternaście przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu włocławskiego wzięło udział w zorganizowanym konkursie kulinarnym pn. „Specjały kuchni tradycyjnej”. Prezentowane wyroby kulinarne zostały ocenione w czterech kategoriach: produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego oraz roślinnego, trzecia kategoria dotyczyła napojów regionalnych, a czwarta innych wyrobów regionalnych, w szczególności łączących produkty roślinne ze zwierzęcymi np. wszelkiego rodzaju i smaku farsze do nadziewania.

Gazeta Powiatu Włocławskiego

Gazeta „Tu i Teraz” czytana jest nie tylko przez mieszkańców powiatu włocławskiego. Zamieszczana na stronie internetowej wydawcy pod adresem www. kujawy.media.pl trafia do licznej rzeszy czytelników w kraju i zagranicą. Krystian Medard Czerwiński, który nadesłał wiersze do redakcji gazety „Tu i Teraz” na stałe mieszka w Niemczech. Jest autorem kilku zbiorów poezji, esejów i prozy. We wszystkich swoich publikacjach w kraju i zagranicą zawsze podkreśla swój związek z Kujawami, szczególnie z Brześciem Kujawskim, w którym urodził się 28 maja 1938 roku. Od 1988 publikuje poezję i prozę także pod nazwiskiem matki Manteuffel w czasopismach literackich w Niemczech i w prasie polonijnej w Wiedniu, Paryżu, Wilnie i w Nowym Jorku.Jest również członkiem Stowarzyszenia Autorów Polskich. Publikujemy jeden z wielu nadesłanych wierszy.

…nad Zgłowiączką …a więc to wszystko, co teraz widziałem, to przeszłość?

Gratulacje Irenie Muszyńskiej w imieniu strażaków składa Roman Gołębiewski, radny powiatu, prezes OSP Kruszyn pochodzenia roślinnego pierwsze miejsce przypadło Barbarze Czyżewskiej z Rakutowa, za upieczenie „ciasteczek skubanych”. Lucyna Krych z Czerniewiczek zajęła pierwsze miejsce za przygotowanie „nalewki z pigwy”. Także pierwsze miejsce przyznano Barbarze Marzec ze wsi Gagowy Nowe za ”kaczkę faszerowaną”. Nagrody rzeczowe za pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach konkursu oraz 10 upominków dla pań, które otrzymały wyróżnienia ufundował starosta Jan Ambrożewicz . W konkursie wyróżnienia otrzymały: Mariola Łatowska z Woli Nakonowskiej

za „ szynkę gosposi”; Ewa Cackowska ze Skórzna za „ kaszankę babuni”; Helena Kazimierska z Kowala za „roladę z kurczaka”; Anna Pawłowska z Redcza Wielkiego za „boczek faszerowany”; Barbara Krawiecka z Chodcza za „kluski ziemniaczane z serem”; Helena Betlińska z Kruszyna za „wino z dzikiej róży”; Jadwigia Kryszkowska z Sarnowa za „zrazy chłopskie”; Henryka Sakowska z Kłótna za „kurę faszerowaną”; Jadwigia Krusieńska z Lubania za „kaczkę faszerowaną”; Jadwiga Kosmecka z Grochowisk za „pasztet z wątróbek”. Starosta przekazał dyplom i życzenia, a także

Na tegorocznych 39. Spotkaniach z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w Ciechocinku Zespół Folklorystyczny „Smólnik” (gmina Włocławek) zdobył GRAND PRIX. Zespół „Smólnik” wystawił spektakl pn. „Po obłożynach w karczmie”. Widowisko rozgrywające się w żydowskiej karczmie z końca XIX zdobyło uznanie jurorów i publiczności. Zwyczaj obłożyn polegał na tym, że pierwszy zżęty snop zboża zachowywano, aby złożyć go wraz z kosą przed dziedzicem majątku, który musiał go wykupić wódką lub pieniędzmi na wieczorny poczęstunek. Zwyczaj ten nazywano także „powitaniem pierwszego snopa”. (p)

Fot. Nadesłane

Wygrali w Ciechocinku

Fragment spektaklu - gra Wiesław Caban

upominki dla Koła Gospodyń Wiejskich w Kruszynie. W Biesiadzie Tradycji, Folkloru i Humoru połączonej z jubileuszem 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Kruszynie wzięli udział przedstawiciele samorządów gminnych oraz powiatowego, Kółek Rolniczych, OSP, szkół i różnych organizacji. Twórcy ludowi wystawili na stoiskach swoje rękodzieło. Odbył się także konkurs pn. „Bezpieczna praca popłaca”. Zespół folklorystyczny „Kruszynioki” dał koncert dla uczestników Biesiady.

Tekst i fot.: Jolanta Pijaczyńska

Ten widok na rzekę ze skraju miejskich wałów, to nic innego, jak świat, który pozostał za mną, jak groby moich dziadków, matki, ojca, brata, jak cienie moich przyjaciół szumiące w strumieniu mojej krwi. Zabrałem ze sobą cień mojego domu z ulicy Żeromskiego, aby tutaj, nad odpływającą rzeką, zobaczyć go znów takim, jakim w pamięci pozostał: ze strzechą słomianą, długą, żytnią, spod cepa, z kalenicą witkami leszczyny zszywaną i z gołębiem-posłańcem na goncie drewnianym. Wiem, dziś na dachówce nie siadają gołębie, dach wtłacza chałupę w glinianych szamotach do ziemi, z której wyrosła. Wydaje mi się, że mógłbym wprowadzić moje myśli w potok tej rzeki, aż po Włocławek, po Wisłę, by krwawiły w dolinę, gdy odpłynie ode mnie, niosąc z sobą te same gwiazdy i moje, te same ciągle zaklęcia. Brześć Kujawski, 2007

IZBICA KUJAWSKA. Już po raz trzeci MiejskoGminny Ośrodek Kultury zorganizował festyn archeologiczny. Wszyscy, którzy odwiedzili Park Kulturowy Wietrzychowice w gminie Izbica Kujawska mieli okazję przenieść się w czasy epoki neolitu, czyli 5.500 lat wstecz. Organizatorzy zadbali, aby uczestnicy festynu mieli wrażenie, że znaleźli się w prawdziwej, tętniącej codziennym życiem osadzie ludności kultury pucharów lejkowatych. Specjaliści trudniący się archeologią doświadczalną, na zaaranżowanych stanowiskach zaprezentowali wszelkiego rodzaju formy rzemiosła i życia codziennego w osadzie. Można było przyglądać się obróbce krzemienia, rogu, kości, skór i bursztynu, zobaczyć jak przy użyciu prostych narzędzi powsta-

Wehikułem czasu w Wietrzychowicach je broń, ubrania, ozdoby, instrumenty muzyczne lub w jaki sposób wytwarza się naczynia gliniane. Ci, którzy zawitali do Wietrzychowic po raz pierwszy, chętnie wraz z przewodnikiem obejrzeli cmentarzysko megalityczne. Nie zabrało pamiątek: widokówek, kart pocztowych, folderów, przewodników, replik naczyń i narzędzi, które można było kupić. Rarytasem była specjalnie wybita pamiątkowa moneta posrebrzana, opatrzona bursztynowym krążkiem średnicy około 6 mm, mająca wartość numizmatyczną. Warto zaznaczyć, że monety z Wietrzychowic z 2008 roku (wykonane z mosiądzu i posrebrzane) oraz z 2009 roku (mosięż-

ne z wklejką z krzemienia pasiastego) znalazły swoje miejsce w wielu krańcach świata, m.in. w Princeton University w Stanach Zjednoczonych oraz w Paryskiej Sorbonie we Francji. Wraz z turystami pojechały na Wyspy Brytyjskie, do Danii, Holandii, Niemiec, Włoch i Hiszpanii. Można je oglądać w gablotach działu numizmatycznego łódzkiego Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego. Pieniądze na organizację festynu przekazał samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w kwocie 5.000 zł oraz Starostwo Powiatowe we Włocławku w wysokości 1.000 zł.

(jot)


8 I TU i TERAZ

Gazeta Powiatu Włocławskiego I

Inwestycje oświatowe

www.kujawy.media.pl

nr 14, wrzesień 2010

BRZEZIE. Wielofunkcyjna Placówka

Fot. NADESŁANE

Unijne standardy będą dotrzymane

LUBIEŃ KUJAWSKI. Dom Dziecka

Grają w koszykówkę Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim mieści się w zabytkowym zespole dworsko- parkowym. Budynek dworu w ostatnich latach przeszedł liczne remonty, między innymi wyremontowano łazienki i kuchnię, zmodernizowano kotłownię. - Obecnie na budynku dawnego dworu zakładany jest nowy dach - mówi Marcin Lewandowski, dyrektor placówki. - Prace powinny zakończyć się do 20 września. Koszt inwestycji wyniesie 100 tys. złotych. Środki finansowe pochodzą w 50 procentach ze Starostwa Powiatowego we Włocławku, a drugie 50 proc. dołożył Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Dodam, że niedawno zakończyliśmy wymianę instalacji elektrycznej, a do końca października zakończą się prace związane z zachowaniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wychowankowie Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim otrzymali niedawno nowe boisko do koszykówki. W budowie boiska pomogła gmina Lubień Kujawski. - Płyta boiska powstała dzięki pomocy Pawła Wiktorskiego, burmistrza Lubienia Kujawskiego – wyjaśnia dyrektor Lewandowski. - Natomiast nasza placówka zakupiła z własnych środków potrzebny profesjonalny sprzęt sportowy. Pracownicy Domu Dziecka uporządkowali teren wokół boiska i zasieli trawę. Dzieci i młodzież już spędzają wiele czasu na nowym obiekcie sportowym. (j)

Na tegoroczne wakacje dyrektor Zespołu Szkół CKR w Kowalu, Wojciech Rudziński zaplanował wiele tego typu prac. Przede wszystkim została wymieniona w całym budynku dydaktyczno-mieszkalnym położonym przy ul. Kołłątaja 11 stolarka okienna. Stare, drewniane okna zastąpiono bardziej szczelnymi i dźwiękochłonnymi oknami z PCV. Po zamontowaniu nowych okien trzeba

Placówka w Brzeziu mieści się w zespole pałacowo-parkowym Kronenbergów wpisanym do rejestru zabytków jako dobro kultury. Łączy dwie funkcje: socjalizacyjną i interwencyjną. W domu dziecka (część socjalizacyjna) obecnie przebywa 20 wychowanków, w części interwencyjnej - 20 dzieci, czeka na uregulowanie swej sytuacji prawnej. Nadmienić trzeba, że w tym samym obiekcie mieści się także Zespół Szkół Specjalnych (szkoła podstawowa i gimnazjum). Do 31 grudnia 2010 roku placówkę należy dostosować do wymaganych standardów, które określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Placówki, które ich nie osiągną nie będą mogły legalnie działać. Nie oznacza to, że dzieci umieszczone w takiej placówce nie zostaną objęte opieką zgodnie z przyjętymi standardami. Powiat, z którego dziecko pochodzi jest zobowiązany do zabezpieczenia jak najlepszych warunków jego opieki i wychowania. - W naszej placówce standardy praktycznie już zostały osiągnięte - mówi Piotr Jabłoński, dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu. – Zadania do wykonania zostały określone wcześniej w tzw. planie

naprawczym i realizowaliśmy je konsekwentnie krok po kroku. Pozostał tylko problem ogrodzenia wokół części internatu, ale do końca tego roku z tym się uporamy. Niedawno zakończył się rozpoczęty na początku lipca długo oczekiwany remont kotłowni. W miejsce prawie trzydziestoletnich pieców zainstalowane zostały nowoczesne piece miałowo-węglowe. Budynek internatu, w którym mieści się część socjalizacyjna otrzymał niezależne ogrzewanie. Pozwoli to na zlikwidowanie około 300 m starej sieci przesyłowej. Środki finansowe na remont zabezpieczył powiat włocławski (100 tys. zł) oraz Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy (100 tys. zł). W ciągu ostatnich trzech lat w placówkę w Brzeziu powiat zainwestował ponad 400 tys. zł. Przypomnijmy, że w zabytkowym parku wykonano prace porządkowe, które prowadzono pod nadzorem konserwatora zabytków. W pałacu odnowiono 200 mkw. parkietu, zamontowano oświetlenie awaryjne. W 2009 r. budynek internatu przeszedł gruntowny remont, odnowiono dach, elewację zamontowano nowe schody wejściowe. Dzięki staraniom dyrektora placówki w 2009 roku, w ramach akcji „I ty możesz zostać św. Mikołajem” zakupiono ze środków pozabudżetowych nowy samochód typu bus oraz przeznaczono na wyposażenie placówki około 150

KOWAL. Zespół Szkół CKR

Na strychu nowe sale lekcyjne było również wykonać w większości pomieszczeń prace malarskie. W budynku głównym przy ul. Kazimierza Wielkiego 9 zaplanowano remont przeciekającego dachu. Firma, która wygrała przetarg na te roboty, rozpoczęła prace w sierpniu, a zakończenie planowane jest w październiku br. \W połacie dachowe zostaną wmontowane okna rozświetlające pomieszczenia, znajdujące się na poddaszu. W tymże budynku wymienione zostały również drewniane schody

prowadzące na strych. Zastąpiono je o wiele bardziej wygodnymi, metalowymi. Prowadzą one do pomieszczeń na strychu. Tam wykonywane są roboty mające na celu wydzielenie trzech nowych klaso-pracowni. W ten sposób rozwiązany zostanie problem braku sal lekcyjnych, który od dłuższego czasu utrudnia organizację pracy w szkole. Ponadto w tym budynku wymalowano kilka pracowni oraz wycyklinowano i wylakierowano w nich parkiet. Podłoga wymienio-

Fot. Arkadiusz Ciechalski

Wakacje są czasem, kiedy można w budynkach szkolnych prowadzić poważniejsze remonty, modernizacje, niezbędne prace konserwacje i poprawiające estetykę zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz obiektów.

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Brzeziu do końca roku osiągnie wymagane standardy.

tys. złotych. Pomimo, że Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Brzeziu nie ma kłopotów z osiągnięciem wymaganych standardów nie oznacza to, że nie potrzebuje dalszych nakładów finansowych na remonty. - Jest jeszcze wiele potrzeb i prac do wykonania - mówi dyrektor Piotr Jabłoński. – Przede wszystkim ratować trzeba przed zniszczeniem zabytkowy pałac. Elewacja budynku wymaga odnowienia, powinno wymienić się wszystkie okna. Koszty takiego zadania oblicza się na setki tysięcy złotych. Pałac w Brzeziu został wybudowany w 1873 r. według projektu architekta Artura Goebla. Utrzymany jest w duchu późnego renesansu francuskiego. Aby przywrócić mu estetyczny wygląd, wszystkie remonty muszą być objęte konserwatorskim nadzorem. Wymagane jest wiele uzgodnień, a także nakładów finansowych. Może warto skorzystać za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego oraz dotacji z budżetu województwa. Przypomnijmy, że w tym roku Urząd Marszałkowski przeznaczył wsparcie finansowe na remonty konserwatorskie w 110 zabytkowych obiektach naszego regionu. Jolanta Pijaczyńska

na została także w sekretariacie szkoły. Usunięto starą, wybetonowano posadzkę, położono ocieplenie i szwedzkie panele podłogowe. Wszystkie prace remontowo-konserwacyjne kosztowały około 200 tys. zł. Warto dodać, że szkoła planuje również w najbliższym czasie zakupić nowy samochód osobowy marki Toyota Yaris z przeznaczeniem do nauki jazdy. Jest to spowodowane tym, iż Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku egzaminujący kandydatów na kierowców wprowadza do swojego użytku właśnie takiej marki pojazdy.

Arkadiusz Ciechalski Henryk Wilczyński przy wykonywaniu schodów na strych szkoły


nr 14, wrzesień 2010

Inwestycje oświatowe

I TU i TERAZ

Gazeta Powiatu Włocławskiego

I

www.kujawy.media.pl

9

CHODECZ. Zespół Szkół im. Władysława Reymonta

Warsztaty szkolne i dach

Fot. NADESŁANA

W Zespole Szkół im. Władysława Reymonta w Chodczu trwają intensywne prace budowlane związane z remontem budynku warsztatów szkolnych zlokalizowanych przy ulicy Nowej. Budynek przy ulicy Kaliskiej 9/11 ma już nowy dach.

Przy Zespole Szkół w Lubrańcu trwa budowa kompleksu boisk sportowych realizowana w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”. Do zakończenia planowanego oddania „Orlika” przy Zespole Szkół w Lubrańcu zostało niewiele czasu. Uroczyste oddanie obiektu przewidziano w Dniu Edukacji Narodowej, w październiku br. Inwestycję realizuje powiat przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz Ministerstwa Sportu. Dotacja wynosi 666 tys. złotych. Obiekt sportowy będzie udostępniany nie tylko uczniom szkoły prowadzonej przez powiat, ale także społeczności lokalnej. Wszelkie sprawy związane z przygotowaniem dokumentacji, przeprowadze-

przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zajęcia w nowym budynku powinny się rozpocząć w drugiej połowie października. Należy jeszcze dodać, że warsztaty szkolne trzeba wyposażyć w sprzęt. - W warsztatach będą się odbywały zajęcia praktycznej nauki zawodu dla uczniów kształcących się w zawodzie mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych - wyjaśnia dyrektor Grażyna Wilińska. - Mamy nowoczesne maszyny, które zakupiliśmy w ubiegłym roku, sprzęt i pomoce naukowe. Nauczanie zawodu będzie odbywać się w bardzo dobrych warunkach. Kierownikiem praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół im. Władysława Reymonta w Chodczu jest Henryk Pawlikowski, a zajęcia z uczniami będą prowadzić nauczyciele zawodu: Witold Bogusławski, Jerzy Kowalski oraz Marek Garbaliński.

Jolanta Pijaczyńska

LUBRANIEC. Zespół Szkół

Ogrodzenie dla estetyki kontrastuje z sąsiednim. Dlatego zwróciłem się do Zarządu Powiatu o środki na budowę nowego ogrodzenia i pomoc uzyskałem. Remont dotyczyć będzie tylko części ogrodzenia znajdującego się od frontu szkoły przy głównej ulicy Lubrańca. Całkowity koszt remontu ogrodzenia na 54-metrowym odcinku będzie wynosił około 39 tys. zł, w tym zakup materiałów 26 tys. zł i robocizna 13 tys. zł.

- Koszt robocizny przy remoncie ogrodzenia zobowiązał się pokryć burmistrz Lubrańca – wyjaśnia dyrektor Kobiela. - Natomiast w gestii szkoły pozostanie zakup materiałów. Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora i zwiększył środki o 26.000 zł z przeznaczeniem na remont ogrodzenia szkoły. Szkoła w Lubrańcu wzbogaciła się też o nowe okna. Wymieniono 46

okien drewnianych na okna z PCV oraz trzy drzwi. Kosztowało to 56 tysięcy złotych. Tegoroczna inwestycja zakończyła wymianę całej stolarki drewnianej w starej części budynku szkoły. W sumie w latach 20082010 zamontowane zostały 104 okna i cztery drzwi w budynku szkoły. Łączna kwota inwestycji wyniosła 142.719 zł. (jot)

Fot. NADESŁANA

- Ogrodzenie naszej szkoły jest w złym stanie technicznym, było wielokrotnie naprawiane różnymi materiałami, a to spowodowało, że jego wygląd jest nieestetyczny – mówi Jan Kobiela, dyrektor Zespołu Szkół w Lubrańcu. – Szkoła jest usytuowana obok Urzędu Gminy, przy którym postawiono nowe ogrodzenie. Teraz widać jak nasze

- Dach budynku przy ulicy Kaliskiej nie wytrzymał ogromnej ilości wody, jaką przyniosły wiosenne ulewy – mówi Grażyna Wilińska, dyrektor zespołu szkół.

Zakres prac w budynku przeznaczonym na warsztaty szkole obejmuje m. in. docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej na PCV, wymianę wrót i montaż stolarki drzwiowej, remont i docieplenie dachu, zamontowanie nowej olejowej kotłowni, wewnętrzne roboty remontowo-budowlane, instalację centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjną. Prace

Pracownicy z UMiG w Lubrańcu układają kostkę brukową

LUBRANIEC-MARYSIN. Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej

Orlik w budowie niem przetargu na budowę „Orlika” oraz realizację inwestycji Zarząd Powiatu przekazał dyrektorowi Zespołu Szkół w Lubrańcu. - Budowa boisk sportowych powierzona została konsorcjum Agrobud-Mardo z Poznania za kwotę 984.522 zł, które wygrało przetarg – mówi Jan Kobiela, dyrektor Zespołu Szkół w Lubrańcu. - Prace przy budowie rozpoczęły się 5 lipca. Przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem. Usunięta została warstwa humusu i „wykorytowano” teren pod boiska, założono odwodnienie i oświetlenie boisk. Montowane jest ogrodzenie oraz utwardzane jest

podłoże boisk pod sztuczną nawierzchnię. Kompleks sportowy będzie składał się z boiska do piłki nożnej pokrytego sztuczną trawą, boiska wie-

Utwardzony plac

lofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki z nawierzchnią poliuretanową oraz zaplecza sanitarno-szatniowego dla zawodników. (jot)

Gdy młodzież wyjechała na wakacje, ekipy remontowe zakładały nowe okna w budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie. Wymiana starych okien na nowe kosztowała 15 tys. zł., a pieniądze wyłożyło Starostwo Powiatowe we Włocławku.

Fot. Nadesłana

Mieszczący się w Lubrańcu przy ulicy Brzeskiej Zespół Szkół prowadzony jest przez Powiat Włocławski i tym samym obiekt powinien być wizytówką powiatu. Jednak ostatnio obraz psuje nieestetyczne ogrodzenie.

Na obydwa zdania szkoła w Chodczu wyda około 280 tys. złotych. Na remont dachu starostwo dało 30 tys. zł, a szkoła wyłożyła 45 tys. zł z własnego budżetu, z konta specjalnego. Natomiast na remont budynku warsztatów szkolnych środki pochodzą z trzech źródeł finansowania: z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska – 89 tys. zł, ze Starostwa Powiatowego - 120 tys. zł oraz z budżetu szkoły – 21 tys. zł. Prace rozpoczęły się w lipcu br. tuż po rozstrzygnięciu przetargu i wybraniu najkorzystniejszej oferty.

– Podczas deszczu woda przeciekała do sal lekcyjnych, zalewając ściany i sufity. Prace przy remoncie dachu już zostały zakończone. Zakres prac obejmował m. in. rozebranie istniejącego pokrycia dachu z wełny mineralnej i papy termozgrzewalnej, zdjęcie i ponowne założenie instalacji odgromowej, obróbki blacharskie. Nowy dach pokryty jest papą termozgrzewalną. Oczywiście musieliśmy także pomalować ściany w zalanych salach. Natomiast remont warsztatów szkolnych zlokalizowanych przy ulicy Nowej nadal trwa, zakończenie prac zaplanowano na 15 października br.

- To nie jedyna zmiana, którą zastanie młodzież po wakacjach – mówi Marek Kaźmierski, dyrektor zespołu. - Utwardzono i położono polbruk na placu przed budynkiem głównym. Materiał na wykonanie parkingu zakupiliśmy ze środków własnych szkoły, natomiast roboty wykonywali pracownicy, których zaoferował Urząd Miasta i Gminy w Lubrańcu. Inwestycja nie tylko poprawiła warunki infrastrukturalne szkoły, ale także estetykę wokół budynku szkolnego. Wyremontowano także jedną salę lekcyjną, również ze środków własnych szkoły. Prace wykonał pracownik szkoły, Jerzy Lewandowski przy pomocy dwóch stażystów. (j)


10 I TU i TERAZ Budowa odcinka autostrady A1 pomiędzy Czerniewicami a Kowalem rozpoczęła się 16 lipca 2010 na terenie przyszłego węzła w Pikutkowie w powiecie włocławski. Symbocia pierwszej licznego wbicia czynałopaty, rozpoczynającej budowę e drogi na trasie Czerniewice Kowal dokonali: Cezary Grabarczyk a- minister infratr struktury, Piotr rCałbecki - marwódzszałek wojewódzotwa kujawskopomorskiego,, e przedstawicie nych, firm budowlanych, zkich konpolsko-irlandzkich ych liderami sorcjów, których są SRB Civil Engineering i PBG S.A. ości otwarcia W uroczystości budowy autostrady udział wzięli: posłowie z naszego regionu Domicela Kopaczewska i Łukasz Zbonikowski, marszałek Piotr Całbecki, wojewoda kujawsko-pomorski Rafał Bruski, samorządowcy z Włocławka i gmin, przez które będzie przebiegała droga. Samorządowcy także chwycili za łopaty, które później wzięli na wieczną pamiątkę. Na trzonkach łopat zostały uwiecznione podpisy ministra, marszałka, wojewody i przedstawicieli firm budowlanych. Łopaty trafią do izb pamięci, będą przypominały przyszłym pokoleniom, że w miejscu autostrady było kiedyś pole. Autostrada A1 zwana Bursztynową będzie biegła w ciągu drogi międzynarodowej E75, leżącej w VI transeuropejskim korytarzu transportowym. W Polsce będzie przebiegała przez cztery województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie oraz śląskie. Autostrada A1 zakończy się na przejściu granicznym w Gorzyczkach, gdzie połączy

Gazeta Powiatu Włocławskiego

I

Drogi

www.kujawy.media.pl

nr 14, wrzesień 2010

Budowa autostrady A1 wkroczyła na teren powiatu włocławskiego

Pierwsza łopata w ziemi Budowa części autostrady biegnącej między Czerniewicami i Kowalem została podzielona na trzy mniejsze odcinki: Czerniewice – Odolion o długości 11,4 km; Odolion - Brzezie (23 km) oraz trzeci, z Brzezia do Kowala (29,5 km). Łącznie długość trzech odcinków wyniesie prawie 64 kilometry.

Wojewoda kujawsko-pomorski Rafał Bruski wywiózł pierwszą taczkę ziemi, a minister Cezary Grabarczyk wbił w ziemię pierwszą łopatę

Minister Cezary Grabarczyk składa autograf na... łopacie

się z drogą prowadzącą do Brna. Całkowita długość autostrady A1 wynosić będzie 568 kilometrów. Na trasie wybudowanych zostanie 58 obiektów, w tym cztery węzły autostradowe, osiem miejsc obsługi pasażerów (MOP), cztery stacje poboru opłat (SPO) i jeden obwód utrzymania autostrady (OUA).

Poseł Łukasz Zbonikowski w rozmowie z Romanem Nowakowskim, wójtem Chocenia

Przed poświęceniem ks. Wojciech Frątczak ubiera się w roboczą kamizelkę

Węzły autostradowe wraz ze stacjami poboru opłat powstaną w: Czerniewicach, Odolionie, Brzeziu i Pikutkowie. Na terenie powiatu włocławskiego Miejsca Obsługi Pasażerów przewidziano w Machnaczu (Machnacz Płd. i Machnacz Płn.) oraz w Ludwinowie (Ludwinowo Płd. i Ludwinowo Płn.)

Marek Golasiński, przewodniczący Rady Miejskiej Brześcia Kuj. w rozmowie z posłem Tomaszem Lenzem

Gminy w powiecie włocławskim, przez które będzie biegła autostrada spodziewają się głównie korzyści, ale mają także wiele obaw dotyczących powstania zniszczeń na drogach gminnych spowodowanych ciężkim sprzętem. Gminy liczą też na pieniądze jako rekompensatę strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady. Sprawa rekompensaty już została załatwiona pozytywnie. Marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Edward Hartwich oraz wójtowie i burmistrzowie dziewięciu gmin powiatów aleksandrowskiego i włocławskiego podpisali 20 sierpnia br. porozumienie, dzięki któremu na terenie tych gmin zostaną zrealizowane inwestycje proekologiczne o łącznej wartości ponad 85 milionów złotych. Inwestycje w ramach projektu pod nazwą „Rekompensata strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku realizacji inwestycji autostrady

A-1” współfinansowanych z WFOŚiGW w Toruniu w latach 2010-2015 realizować będą w powiecie włocławskim gminy: Lubanie, Brześć Kujawski, Kowal, Lubień Kujawski, Choceń oraz gmina Włocławek. - Pieniądze, które nasza gmina otrzyma w ramach rekompensaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczymy głównie na budowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody oraz na racjonalizację gospodarki wodnościekowej – mówi Ewa Barszkiewicz, wójt gminy Włocławek. - Zadania inwestycyjne rozłożyliśmy na trzy kolejne lata. Zaczniemy je w 2011 roku od budowy nowej stacji uzdatniania wody w okolicach Kruszyna. - Budowa autostrady daje wielkie szanse rozwoju, które określiliśmy w przygotowanym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brześć Kujawski – mówi Wojciech Zawidzki, burmistrz Brześcia Kujawskiego. - Plan dotyczy zagospodarowania powyżej 500 hektarów przy węźle w Pikutkowie i później w Brzeziu. Jest to druga rzeka, która przyniesie nam obfitości, dlatego „stajemy do niej przodem”. Dziękuję w imieniu brzeskiego społeczeństwa za rozpoczęcie tak długo oczekiwanej budowy tej drogi. - Nasze gminy z powiatu włocławskiego należą do „Stowarzyszenia gmin pomorskich na rzecz budowy autostrady A-1” - mówi Roman Nowakowski, wójt Chocenia. - Terenem działania Stowarzyszenia jest

obszar obejmujący gminy województwa pomorskiego i kujawsko–pomorskiego, przez które przebiegać będzie autostrada. Wspólnie podejmujemy przeciwdziałania negatywnym skutkom budowy. Zabiegamy, aby przy budowie wykorzystana została lokalna siła robocza. Jest szansa, że wiele ludzi z naszych gmin, a więc z powiatu włocławskiego znajdzie pracę przy tej wielkiej inwestycji. Do stowarzyszenia należą gminy: Lubanie, Brześć Kujawski, Choceń, Kowal, Baruchowo, Lubien Kujawski i Włocławek. Przedstawiciele firm, które wygrały przetarg na budowę autostrady A1 już kontaktują się z gminami i robią rozeznanie, na jaką bazę lokalową (noclegi, wyżywienie) mogą liczyć, interesują się terenami, gdzie mogłyby ustawić kontenery i sprzęt. Można też liczyć, że w powiecie włocławskim spadnie bezrobocie, gdyż firmy budujące autostradę zatrudniać będą także pracowników z terenu powiatu. Inwestycja ma zostać ukończona do wiosny 2012 roku. Łączna długość autostrady, po wybudowaniu jej wszystkich odcinków będzie liczyła 567 km. Przedsięwzięcie jest współfinansowane z środków europejskich Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a inwestorem jest bydgoski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Tekst i fot. Jolanta Pijaczyńska


nr 14, wrzesień 2010

I TU i TERAZ

Rolnictwo

Spisują grunty i budynki

Upoważnione przez starostę włocławskiego osoby, wykonujące prace geodezyjne, mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych w celu dokonania pomiarów i niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami. Natomiast właściciele nieruchomości są zobowiązani do umożliwienia wykonania prac geodetom oraz udzielania koniecznych informacji. Geodeci pracują w miejscowościach gminy wiejskiej Izbica Kujawska: Augustynowo, Błenna, Chociszewo, Ciepliny, Cieplinki, Budy Cieplińskie, Długie, Gąsiorowo, Grochowiska Kol., Helenowo, Józefowo, Kazanki, Kazimierowo, Komorowo, Mchówek, Mieczysławowo, Modzerowo, Naczachowo, Nowa Wieś, Obałki, Pasieka, Śmielnik, Śmieły,

I

11

Do 31 października potrwa Powszechny Spis Rolny

Geodeci ewidencjonują gminę Izbica Kujawska Trwają prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla obszaru wiejskiego gminy Izbica Kujawska.

Gazeta Powiatu Włocławskiego

www.kujawy.media.pl

Skarbanowo, Sokołowo, Świszewy, Świętosławice, Szczkówek, Tymień, Wólka Komorowska, Wietrzychowice, Wiszczelice i Zdzisławin. Na zakończenie prac sporządzony zostanie projekt, fachowo nazywany operatem opisowo-kartograficznym. Zgodnie z przepisami ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne sporządzony operat dotyczący zakresu wykonanej modernizacji będzie wyłożony do publicznego wglądu. Każdy właściciel zewidencjonowanych gruntów i lokali w okresie wyłożenia dokumentu będzie mógł zgłaszać swoje uwagi do danych w nim zawartych. Zgłaszający uwagi zostaną poinformowani o sposobie ich rozpatrzenia. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Św. Antoniego 49, 87-800 Włocławek. (tel. 54/230-46-82) (jot)

Rachmistrz pyta o kozę Powszechny Spis Rolny 2010 jest pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, jak w innych państwach członkowskich UE. Celem badań jest zebranie szczegółowych informacji o jednostkach funkcjonujących w rolnictwie według stanu na 30 czerwca 2010, godz. 24.00, sytuacji społeczno-demograficznej i ekonomicznej rolników oraz o prowadzonej produkcji rolnej. Rachmistrzowie spisowy odwiedzający gospodarstwa rolne wyposażeni są w identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczęć urzędu statystycznego, a także pieczątkę imienną z podpisem dyrektora urzędu statystycznego. Rachmistrza obowiązuje

Miodowe lato w Zarzeczewie

tajemnica statystyczna. Zadawane podczas spisu pytania dotyczą między innymi użytkowania gruntów oraz powierzchni zasiewów, a także powierzchni użytków rolnych (łąk, pastwisk, sadów…), warzyw, roślin strączkowych, uprawy zbóż na ziarno. Kolejna grupa pytań związana jest z ilością nawozów. Rachmistrzowie pytają także o to jakie było pogłowie zwierząt gospodarskich: bydła, trzody chlewnej, owiec, kóz, koni oraz pogłowie drobiu. Zbierają informacje dotyczące stanu maszyn rolniczych. Użytkownicy gospodarstw rolnych, a w razie ich nieobecności inne pełnoletnie osoby w gospodarstwie domowym, obowiązani są do udzielenia ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte

w formularzu spisowym. Należy dodać, że istnieje również możliwość dokonania tzw. samospisu internetowego, można samodzielnie spisać się metodą offline. Zebrane w Powszechnym Spisie Rolnym dane pozwolą na analizę zmian polskiego rolnictwa przed i po przystąpieniu do UE oraz na porównanie ich z danymi gospodarstw w innych państwach członkowskich. Dzięki nim Komisja Europejska będzie mogła kreować wspólną politykę rolną. Ogółem w Polsce w Powszechnym Spisie Rolnym 2010 badaniem będzie objętych około 1,8 mln gospodarstw rolnych. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem internetowym www.spis.gov.pl (r)

Agencja rolna przyjmuje wnioski

Pieniądze dla rolników Od 12 sierpnia br. trwa nabór wniosków o unijne pieniądze na pomoc w zwiększeniu produkcji rolnej i leśnej. Od 16 sierpnia przyjmowane są wnioski o zwrot do 80 procent poniesionych kosztów na usługi doradcze. Natomiast od 17 do 24 sierpnia trwał nabór wniosków z programu „Młody Rolnik”. Od 1 września przyjmowano wnioski o renty strukturalne. Swoje wryroby pokazały panie z KGW Boniewo w towarzystwie radnego powiatowego Marka Górecznego i Zbigniewa Lewandowskiego Do Zarzeczewa 1 sierpnia przyjechali pszczelarze z województwa kujawskopomorskiego, prezentowały się także Koła Gospodyń Wiejskich, twórcy ludowi i zespoły folklorystyczne. Piknik w Zarzeczewie był świętem nie tylko pszczelarzy, ale także wszystkich, którzy cenią miód i jego walory nie tylko smakowe. Mieszkańcy powiatu włocławskiego mieli okazję wysłuchać wielu ciekawych prelekcji o właściwościach leczniczych i dietetycznych miodu oraz o wykorzystywaniu go w kosmetyce. Na wielu stoiskach sprzedawa-

no różnego rodzaju miody pochodzące z naszego regionu, wyroby z wosku pszczelego i inne produkty pszczelarskie. Wrażliwością i różnorodnością spojrzenia wykazali się uczestnicy konkursu „Pszczoła w obiektywie”. Zwyciężyli w nim: Mariusz Sobieski z Jarantowic - I m, Alina Witwicka - II m. i Jan Sadlak - III m. (oboje z Włocławka. Wyróżnienia: Oktawia Zamerska z Przerytki gmina Włocławek, Łukasz Lewandowski z Włocławka. W konkursie kulinarnym wyróżnienia otrzymały m.in.: Mariola Latowska z Woli Nakonowskiej, Urszula

Urbańska z Kłobii, Aleksandra Seklecka z Rzerzewa, Genowefa Piernikowska z Lubania. Twórcy ludowi prezentowali swoje dzieła. Na scenie występowały zespoły folklorystyczne, orkiestra dęta, kapele. Wystąpiły m.in. „Ale Babki” z Lubienia Kujawskiego oraz „Kruszynioki” z Kruszyna. Organizatorami pikniku byli m.in. Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie, oraz Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej we Włocławku. (jot)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w tym roku zwiększyła pomoc dla młodych rolników. Maksymalne dofinansowanie to 75 tys. złotych. O pomoc mogły starać się osoby pełnoletnie pomiędzy 18 a 40 rokiem życia, które dotąd nie zajmowały się rolnictwem, a zamierzają prowadzić gospodarstwo rolne o powierzchni nie mniejszej niż 10,15 ha. Dotację mogli otrzymać także ci, którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy otrzymali gospodarstwo rolne w spadku. Pod uwagę brano także wykształcenie rolnicze. Jeśli starająca się o dotację osoba nie posiadała wykształcenia,

mogła się zobowiązać do jego ukończenia w ciągu trzech lat. Zobowiązanie mogło dotyczyć też powiększenia gospodarstwa do średniej krajowej. - We wrześniu biuro powiatowe przeprowadza obsługę dotacji obszarowych - mówi Józef Leszek, kierownik Powiatowego biura ARiMR Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego we Włocławku. - Będą naliczenia płatności ONW z realizacją płatności w październiku. Płatność ta jest stała bez względu na kurs euro. Wynosi przy pierwszej strefie 179 złotych za jeden hektar. Natomiast w październiku i listopadzie będziemy wydawać decyzje płatności bezpośrednich, a sama płatność będzie przekazywana od 1 grudnia br. W pierwszej kolejności płatności te otrzymają rolnicy, którzy byli poszkodowani w czasie klęsk żywiołowych. Od 1 do 10 września biuro powiatowe przyjmowało wnioski na renty strukturalne. Okazuje się, że coraz więcej rolników, korzystając z unijnego pra-

wa, przechodzi na odpoczynek. Rentę strukturalną mogą otrzymać rolnicy, którzy przekażą swoje gospodarstwo następcy lub innemu rolnikowi i zrezygnują z prowadzenia działalności rolniczej. - Uniknęliśmy kolejek przy przyjmowaniu wniosków o renty strukturalne, gdyż o przyznaniu renty nie decydowała kolejność złożonych wniosków – wyjaśnia kierownik Józef Leszek – Kryterium stanowiły punkty rankingowe. Pod uwagę brana była powierzchnia użytków rolnych i dodatkowo powierzchnia nowo powstałego gospodarstwa. Wnioskodawca powinien przekazać następcy minimum 6 hektarów użytków rolnych, a następca docelowo powinien posiadać 10,5 hektarów, czyli tyle ile wynosi średnia krajowa. O renty strukturalne mogli ubiegać się rolnicy, którzy ukończyli 55 lat, lecz nie osiągnęli wieku emerytalnego i nie mieli ustalonego prawa do emerytury lub renty. (jot)


12 I TU i TERAZ

Gazeta Powiatu Włocławskiego

I

Od lutego 2007 roku przewodniczy pani Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, jaką problematyką zajmowali się radni, członkowie tego gremium? - Przedmiotem działania naszej komisji w szczególności są sprawy związane z problematyką ochrony środowiska i przyrody w powiecie włocławskim. Interesowaliśmy się rolnictwem, leśnictwem i rybactwem śródlądowym, gospodarką wodną, geodezją, kartografią i katastrem. W składzie komisji razem ze mną jest dziewięciu radnych: Jadwiga Błaszkiewicz, Henryka Podlewska, Zygmunt Wierzowiecki, Wiktor Muratow, Bogdan Domżalski, Marek Śledziński, Andrzej Spychalski i Stanisław Budzyński. Do lipca bieżącego roku odbyliśmy 25 posiedzeń.

Rozmowa z Jadwigą Fijałkowską, przewodniczącą Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku

Ochrona środowiska - wspólna sprawa wą Straż Rybacką. Ponieważ udzielanie wsparcia finansowego należy do kompetencji Zarządu Powiatu, Komisja musiała ograniczyć się tylko do składania wniosków do Zarządu Powiatu. Wskazywaliśmy zarządowi na potrzebę wyposażenia tych służb w odpowiedni sprzęt oraz zabezpieczenia środków na ich funkcjonowanie. Nasza Komisja, podobnie jak pozostałe komisje rady dokonywała opinii budżetu powiatu, a także składała do Zarządu Powiatu propozycje zmian do budżetu.

Praca nasza m. in. polegała na dokonywaniu analizy informacji Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, zapoznawaliśmy się ze sprawozdaniami starosty z wykonania zadań w zakresie geodezji i kartografii, a także sprawozdaniami komendanta Społecznej Straży Rybackiej z działalności jednostki oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii. Komisja interesowała się również przebiegiem realizacji planowanych inwestycji w zakresie melioracji w powiecie włocławskim i co roku przyjmowała i analizowała informacje o stanie melioracji. Jako komisja rady macie także wpływ na podział pieniędzy… Komisja zajmowała się podziałem dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Taką możliwość mieliśmy do momentu zmiany ustawy z 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła istotne zmiany w zakresie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa ta zlikwidowała z dniem 1 stycznia 2010 r. gminne i powiatowe fundusze ochrony

Czy komisja podejmowała interwencje, a jeśli tak to w jakich sprawach? - Staraliśmy się interweniować w każdym przypadku, kiedy pogarszała się sytuacja rolnictwa na terenie powiatu włocławskiego. Opracowaliśmy stanowisko Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie wniosku o likwidacji Cukrowni w Brześciu Kujawskim, zajęliśmy także stanowisko w sprawie sprzedaży firmy Anwil SA. Jakie innowacje wprowadzono do w pracy?

Jadwiga Fijałkowska: - Pomysłów mamy dużo, jesteśmy gotowi do pracy, ale ogranicza nas brak środków finansowych środowiska i gospodarki wodnej. Jednak przed tą zmianą dzieliliśmy środki m. in. na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych, a także na realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Przez całą kadencję komisja nasza zapoznawała się również z dostępnością środków Unii Euro-

pejskiej w zakresie modernizacji, rozwoju i produkcji gospodarstw rolnych. Z funduszy ochrony środowiska korzystały organizacje społeczne propagujące ekologię. Komisja przez cały okres swojej działalności starała się także wspomagać finansowo Ochotnicze Straże Pożarne, Społeczną Straż Rybacką, a także Państwo-

Zmiana przepisów o ochronie przyrody

Kiedy można usunąć drzewo? Od 20 lipca br. obowiązują nowe przepisy ustawy o ochronie przyrody. Nowością jest m.in. fakt, iż zezwolenia na usunięcie nie wymagają drzewa, których wiek nie przekracza 10 lat (dotychczas ta granica wynosiła 5 lat). Zabiegi w obrębie korony drzewa mogą obejmować wyłącznie usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi. Można też kształtować korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat oraz utrzymywać formowany kształt korony drzewa (dotychczas nie było definicji zabiegów pielęgnacyjnych). Przypominamy, że wnio-

nr 14, wrzesień 2010

Ekologia

www.kujawy.media.pl

sek na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów jest zwolniony z opłaty skarbowej. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości, tytuł prawny władania nieruchomością, nazwę gatunku drzewa lub krzewu, obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy. Po zmianie przepisów, należy dołączyć również

rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości. Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie wymagają: drzewa owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody, na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową; drzewa i krzewy rosnące na plantacjach oraz drzewa, których wiek nie przekracza 10 lat. (r)

- Z pewnością nowym przedsięwzięciem jest opracowanie i przeprowadzenie już drugiej edycji konkursu pn. „Zieleń Naszej Małej Ojczyzny”. W poprzedniej kadencji takiego konkursu nie było. Organizowany jest pod patronatem przewodniczącego Rady Powiatu. W roku bieżącym konkurs cieszył się jeszcze większym zainteresowaniem niż w roku ubiegłym. Celem konkursu jest mobilizowanie do zagospodarowywania zielenią terenów przyulicznych, tworzenia w miastach i wioskach

skwerów, na których każdy z przyjemnością odpocznie, a także sadzenia kwiatów i roślin zielonych wokół budynków. Konkurs już spełnił swoje zadanie, powiat pięknieje, powstało wiele zadbanych skwerów nie tylko w miastach, ale także w wioskach. Czym obecnie zajmuje się Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska? - Od ubiegłego roku pracujemy nad aktualizacją „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Włocławskiego na lata 2008-2015 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na lata 2008-2015” oraz nad aktualizacją „Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Włocławskiego na lata 2008-2015 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na lata 20082011”, które zostaną w najbliższym czasie przedłożone Radzie Powiatu. Dokonaliśmy także wstępnej analizy „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie powiatu włocławskiego”, ale choć jest to zadanie wyznaczone przez Unię Europejską, nie ma środków w budżecie na ten cel. Dlatego wszystkie samorządy czekają, aż Unia Europejska przekaże pieniądze na realizację tego przedsięwzięcia. Korzystając ze sposobności, dziękuję wszystkim współpracującym z naszą komisją, a także radnym - członkom komisji za ponad 3,5 letnią pracę. Pamiętajmy, o środowisko, w którym żyjemy stale trzeba dbać. To jest wspólna nasza sprawa.

Rozmawiała: Jolanta Pijaczyńska

Kąpieliska były czyste Wakacje, urlopy, a przy tym słoneczna pogoda sprzyjały kąpielom w jeziorach na terenie powiatu włocławskiego. Stan wód pod względem przydatności wody do kąpieli w kąpieliskach zorganizowanych i miejscach, które od wielu lat wykorzystywane są do kąpieli w powiecie włocławskim kontroluje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku. W sezonie kąpieliskowym 2010 na terenie powiatu włocławskiego nadzorem sanitarnym objęto 14 kąpielisk. Za czyste uznano kąpieliska nad jeziorami w dziewięciu gminach w powiecie włocławskim. Według orzeczenia PPIS

o przydatności wody do kąpieli w kąpielisku w sierpniu można było korzystać z kąpieliska gminnego przy ośrodkach wypoczynkowych nad jeziorem Skrzyneckim w gminie Baruchowo. Przydatna do kąpieli woda była w jeziorach: Borzymowskim, Ługowskim i Szczutkowskim w gminie Choceń. Czyste też były kąpieliska nad: jeziorem Chodeckim ( gmina Chodecz) i jeziorem Chełmica (gmina Fabianki). W gminie Izbica Kujawska można było korzystać z kąpielisk nad jeziorami: Długie i Brdowskie, a w gminie Kowal z kąpieliska w Dębniakach nad jeziorem Dzilno oraz Krzewent nad jeziorem Lubiechowskim. W gmi-

nie Włocławek otwarte było kąpielisko nad jeziorem Wikaryjskim, a w Lubrańczyku nad rzeką Zgłowiączką - Nadzór nad kąpieliskami zorganizowanymi i miejscami zwyczajowo wykorzystywanymi do kąpieli trwał przez cały sezon letni – dowiadujemy się od Emilii Politowskiej-Pisarek, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego we Włocławku. Wiadomości aktualizowano co tydzień. Jest ona dostępna na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku pod adresem www. pssewloclawek.pl (j)


nr 14, wrzesień 2010

I TU i TERAZ

Zdrowie

Anna Dębicka, dyrektor SP Zespołu Przychodni Specjalistycznych: - Chcę wynegocjować większy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2011 rok

Poprawiają się warunki leczenia Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, należący do samorządu powiatowego, przygotowuje się do uzyskania na przyszły rok jak najkorzystniejszego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dotychczasowy kontrakt kończy się w grudniu. Do specjalistów trzeba dziś czekać niekiedy tygodniami. Kontraktowanie i podpisanie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń zdrowotnych na 2011 rok przewiduje się w październiku i listopadzie. Zmianie ulegną prawdopodobnie stawki punktowe, sposoby wyceny procedur, a także dokumentacja wymagana przez NFZ. Senat już przyjął bez poprawek uchwaloną przez Sejm 23 lipca br. nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa trafiła do podpisu prezydenta. Ustawodawca przewiduje możliwość ogłaszania przez oddziały NFZ dodatkowych postępowań konkursowych. Będą one organizowane wtedy, gdy do głównego konkursu przystąpi zbyt mało świadczeniodawców. W konkursach dodatkowych będą mogły wziąć udział te placówki, które nie spełniają wszystkich wymogów dotyczących personelu albo wyposażenia w sprzęt. NFZ podpisze z takimi placówkami kontrakt na rok i dostaną one niższy kontrakt. - Staramy się utrzymać standardy budynków i wyposażenia przychodni zgodnie warunkami unijnymi - mówi Anna Dębicka, dyrektor Samodzielnego

Dyrektor Anna Dębicka z zadowoleniem pokazuje nowe autmatycznie otwierające się drzwi wejściowe, jakie zainstalowano w zespole. Modernizacją objęto też sanitariaty Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku. – Zespół nasz ma dobrą kondycję finansową. Za pierwsze półrocze 2010 r. wynik jest dodatni w kwocie 78.999 złotych. Posiadamy system zarządzania jakością ISO 9001:2008, a w lipcu br. pomyślnie przeszliśmy audyt certyfikujący.

Powiat dołożył Poczynione zmiany widać już przy wejściu do budynku przychodni przy ulicy Szpitalnej. Samorozsuwające się drzwi ułatwiają wejście pacjentom. Dalej, z korytarza szerokie drzwi prowadzą do przestronnej łazienki dla pacjentów niepełnosprawnych. - Na wyremontowanie dwóch łazienek dla niepełnosprawnych oraz trzech wejść do budynków przychodni wykorzystaliśmy środki finansowe z

Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku świadczy kompleksowe usługi medyczne dla dzieci i dorosłych. Specjaliści udzielają miesięcznie prawie 20 tysięcy porad lekarskich. Poradnie i przychodnie funkcjonujące w strukturze SPZPS mieszczą się we Włocławku przy ulicach: Szpitalnej 6a, Wyszyńskiego (nr 21a, 25, 27), Stodólnej 70, Łady 10 i Radosnej 5.

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – wyjaśnia dyrektor Dębicka. - Do końca października powinniśmy zdążyć z naprawą dachu i wymianą okien. Przetarg na to zadanie już został ogłoszony. Pieniądze w kwocie 130 tys. zł będą pochodziły ze Starostwa Powiatowego. Uzupełniamy także sprzęt, kupujemy za 30 tys. zł komorę laminarną dla laboratorium mikrobiologicznego, mieszczącego się na ul. Stodólnej oraz aparat do badań hematologicznych do laboratorium analitycznego znajdującego się przy ul. Szpitalnej. Na sprzęcie laboratoryjnym zakład nasz pracuje także usługowo, więc będą dodatkowe dochody.

W kolejce do specjalisty Warunki i jakość usług medycznych są dla pacjenta ważne. Gdy jednak słyszy, że na wizytę do lekarza trzeba poczekać kilka mięsiący zaczyna się denerwować. Najdłuższy czas oczekiwania na wizytę pierwszorazową w Samodzielnym Publicznym Zespole Przychodni Specjalistycznych we Włocławku jest do: neurologa (ponad dwa miesiące), poradni zdrowia

Gazeta Powiatu Włocławskiego

I

www.kujawy.media.pl

psychicznego dzieci i młodzieży (ponad 1 miesiąc), poradni wad postawy (28 dni), okulisty (26 dni). - Zespół musi podejmować działania zgodnie z w określonymi przez NFZ limitami – mówi dyrektor Anna Dębicka. - Mamy większe możliwości, ale jeżeli przekroczymy limity określone w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia, zakład będzie przynosił straty finansowe, a na to nie można pozwolić. Wprawdzie zdarza się, że mamy tzw. nadwykonania. W sytuacjach zagrożenia i ratowania życia przyjmujemy każdego pacjenta, niezależnie od limitów. Za te usługi jeszcze nie otrzymaliśmy pieniędzy. Przyczyną kolejek jest też brak lekarzy specjalistów, głównie tych o wąskich specjalnościach dotyczących leczenia dzieci. Aktualnie brakuje lekarzy: pulmonologa, kardiologa oraz psychiatry dziecięcego. Jak zapewnia dyrektor Dębicka, zespół stara się uzupełniać braki kadrowe, ale jak się okazuje nie jest to łatwe zadanie.

Tekst i fot. Jolanta Pijaczyńska

13

Rada Powiatu ustali godziny pracy aptek Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu włocławskiego. Projekt wkrótce trafi do radnych. Od sierpnia ubiegłego roku obowiązuje nowe brzmienie artykułu art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2009 r. Nr 99, poz. 826). Zgodnie z zapisem ustawowym rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. Nie trzeba chyba dodawać, że godziny pracy aptek powinny być dostosowane do potrzeb mieszkańców powiatu i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. - Projekt uchwały określającej rozkład godzin pracy aptek w naszym powiecie przygotował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Włocławku – mówi wicestarosta Kazimierz Kaca. - Projekt ten został wypracowany na podstawie Rejestru Aptek Ogólnodostępnych Województwa Kujawsko–Pomorskiego, prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Bydgoszczy oraz pisemnych informacji kierowników i właścicieli aptek ogólnodostępnych, którzy nadesłali do nas informacje dotyczące funkcjonowania aptek rozmieszczonych w powiecie. Przygotowane wstępne założenia do uchwały zostały przesłane do zaopiniowania wójtom i burmistrzom. Wszystkie opinie były pozytywne, w tym trzy zawierały uwagi, które wzięliśmy pod uwagę. Przedłożony zarządowi projekt uchwały został zaakceptowany, teraz trafi na najbliższe obrady Rady Powiatu. Ostatecznie o godzinach pracy aptek zadecydują radni. (j)

Pomagają ofiarom przemocy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mieszczące się we Włocławku przy ulicy Brzeskiej 15 prowadzi dla mieszkańców powiatu włocławskiego punkt poradnictwa dla ofiar przemocy i osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Porady udzielane są bezpłatnie. Do dyspozycji mieszkańców powiatu dostępna jest pomoc prawnika, psychologa i pedagoga. Punkt poradnictwa czynny jest w każdy poniedziałek w godz.15.30 – 17.30. - Nasz punkt poradnictwa specjalistycznego funkcjonuje z powodzeniem już sześć lat – mówi Agnieszka Łoboda, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku. – Otworzony został w lipcu 2004 roku i z powodzeniem działa do chwili obecnej. Pomocą i wsparciem objęci są zgłaszający się do punktu mieszkańcy powiatu włocławskiego, bez względu na ich wiek, płeć i status materialny. Głównym celem prowadzonego poradnictwa jest zapobieganie powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji osób i rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z sytuacji kryzysowej. Średniorocznie z porad specjalistów zatrudnionych w punkcie poradnictwa specjalistycznego korzysta około 150 osób. Osoba, która się zgłosi do punktu otrzyma wszechstronną pomoc. Zatrudnieni specjaliści między innymi udzielają pełnej informacji o prawach i uprawnieniach poszkodowanych wynikających z obowiązujących aktów prawnych, pomagają w przygotowaniu różnego rodzaju pism np. pozwów do sądu, odwołań, udzielają konsultacji i porad psychologicznych, a także ułatwiają kontakty z różnymi instytucjami: sądem, prokuraturą, ośrodkami pomocy społecznej, noclegownią.

(j)


Gazeta Powiatu Włocławskiego I 14 I TU i TERAZ www.kujawy.media.pl Niebawem, wybrani przez nas cztery lata temu radni gmin i powiatu, wójtowie, burmistrzowie zakończą swoją kadencję. Wśród radych powiatu, jak słychać w kuluarach, już toczą się rozmowy o nadchodzących wyborach. O przygotowaniach do zbliżających się wyborów samorządowych postanowiliśmy porozmawiać z przewodniczącymi trzech klubów radnych włocławskiej Rady Powiatu: Zdzisławem Krzyżanowskim - przewodniczącym Klubu Radnych Wspólnota Samorządowa Powiatu Włocławskiego i PIS, Markiem Górecznym - przewodniczącym Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej i Ponad Podziałami oraz Markiem Śledzińskim – przewodniczącym Klubu Radnych PSL.

Rozmowy o przygotowaniach do wyborów samorządowych

Kto wystartuje? - Dopiero teraz okaże się jaka jest rzeczywista siła poszczególnych ugrupowań. Blokowanie list cztery lata temu spowodowało, że pomimo dużej liczby głosów zarówno SLD jak i Platforma Obywatelska nie miały swojej reprezentacji w powiecie włocławskim. Na blokowaniu skorzystały przede wszystkim PSL, Samoobrona i PiS.

z którą jestem od początku związany. Jednak moi koledzy z ugrupowania, a także pewna grupa wójtów i burmistrzów namawia mnie, abym kandydował do Sejmiku Wojewódzkiego. Nie ukrywam, że poważnie rozważam tę propozycję. Niesie ona za sobą nowe wyzwania, stwarza możliwość w przypadku powodzenia lepszego

Na naszą prośbę odpowiedzieli Zdzisław Krzyżanowski i Marek Śledziński. Radny Marek Góreczny, który początkowo wyraził zgodę na rozmowę, po dwóch dniach stwierdził, że na łamach „Tu i Teraz” nie będzie się wypowiadał.

Wspólnota chce kontynuować Zdzisław Krzyżanowski potwierdza, że będzie ubiegał się o mandat radnego z tego samego ugrupowania co cztery lata temu. - Wszyscy radni z obecnej koalicji rządzącej w powiecie włocławskim będą starali się ponownie o mandat radnego – mówi Zdzisław Krzyżanowski. - Z listy Wspólnoty Samorządowej będzie startowało także dwóch dotychczasowych radnych Samoobrony: Zygmunt Wierzowiecki i Wiktor Muratow. Moje ugrupowanie zamierza zdobyć minimum 11 mandatów. To daje możliwość rządzenia w powiecie. Idziemy do wyborów, aby dokończyć to, co zaczęliśmy, głównie rozpoczęte milionowe inwestycje. Uważam, że nie zawiedliśmy naszych wyborców. Wykorzystaliśmy wszystkie możliwości inwestycyjne. Prowadzona była budowa dróg, remonty w obiektach wszystkich szkół prowadzonych przez powiat, budowa boisk sportowych w ramach programu Orlik itp. Udało się zdobyć miliony złotych ze środków unijnych. Powiat ma minimalne zadłużenie. Jedyne, czego nie udało nam się załatwić to doprowadzenie do porozumienia z samorządem Włocławka w sprawie parkingu dla starostwa, który miał służyć głównie naszym interesantom, mieszkańcom powiatu. Najbardziej jestem zadowolony z tego, że nie będzie blokowania list – dodaje Zdzisław Krzyżanowski.

nr 14, wrzesień 2010

Wybory

Marek Śledziński: - Wśród naszych kandydatów będą młodzi ludzie oraz kobiety

Wicestarosta Kaca do Sejmiku? Wieść gminna niesie, że wicestarosta Kazimierz Kaca (założyciel Wspólnoty Samorządowej Powiatu Włocławskiego), nie będzie ubiegać się ponownie o mandat radnego powiatu. Na giełdzie już zaczęto wymieniać nazwiska kandydatów na stanowiska starosty i wicestarosty. Lista nazwisk jest długa, oczywiście każde ugrupowanie widzi na tych fotelach swojego człowieka. - Na razie temat jesiennych wyborów jest nieoficjalny, toczą się rozmowy, padają propozycje, ale jeszcze nic nie jest ustalone, bo nie może – mówi Kazimierz Kaca. – Sam jeszcze nie podjąłem decyzji, co do dalszego kandydowania. Oczywiście, mam możliwość walczenia o mandat radnego powiatu włocławskiego z listy Wspólnoty Samorządowej Powiatu Włocławskiego,

reprezentowania naszego regionu we władzach województwa. Pomogłoby to zabiegać o szybsze rozwiązywanie problemów powiatu włocławskiego. Gdyby lider Wspólnoty Samorządowej zdecydował się na startowanie do Sejmiku, to nie mógłby ubiegać się o mandat radnego powiatu, bo nie pozwala na to ordynacja wyborcza. Musiałby też związać się z partią polityczną. Rozmowy trwają, ale z tego co wiemy, żadnych oficjalnych ustaleń jeszcze nie ma. - W samorządzie działam od wielu lat, nie boję się podejmować trudnych decyzji - mówi wicestarosta Kaca. - Zarówno, kiedy byłem wójtem gminy Choceń jak i

teraz wicestarostą miałem i mam wpływ na powstanie wielu inwestycji w gminach i w powiecie, a także na pozyskanie środków unijnych. Praca w sejmiku dałaby większą możliwość na pozyskiwania pieniędzy unijnych dla powiatu i wszystkich 13 gmin znajdujących się w naszym powiecie. Tylko wspólne zaangażowanie się i działanie przy dużych projektach może dać pozytywne efekty. Powtarzałem wielokrotnie wszystkim naszym samorządowcom, że nie da się zdobyć dużych pieniędzy unijnych bez wspólnego składania wniosków. Dobrym przykładem współpracy powiatu z gminami jest projekt na drogą Lubraniec–Chodecz, gdzie trzy gminy i powiat porozumiały się i zgodnie działały na rzecz dobra mieszańców, budując ten ciąg komunikacyjny. Ja nigdy nie szukam wrogów, cieszy mnie zgoda i współpraca, tak starałem się działać przez wszystkie lata i nic tego nie zmieni. Najważniejsze jest skuteczne rozwiązywanie problemów naszego rejonu. Wiem, że jest jeszcze wiele do zrobienia w zakresie infrastruktury drogowej czy też szkolnictwa. Szanse edukacyjne dzieci i młodzieży ze wsi jeszcze są mniejsze od tych, jakie oferuje miasto. Gdybym podjął decyzję i startował w wyborach z listy partyjnej, to nie chciałbym być tylko ślepym wykonawcą poleceń. Rozumiem co znaczy słowo lojalność, ale najważniejsze dla mnie zawsze będzie dobro ogółu, dobro mieszkańców naszego regionu.

PSL postawi na kobiety O tym jakie plany wyborcze ma PSL rozmawiamy z radnym Markiem Śledzińskim – przewodniczącym Klubu Radnych PSL. Radny nie kryje, że rozmowy już się toczą. Podjęto decyzję, że PSL wystawi samodzielne listy do powiatu we wszystkich okręgach wyborczych. - Wśród kandydatów PSL na listach znajdą się obecni radni, poza jedną osobą - mówi Marek Śledziński. - Jeszcze jest za wcześnie na ujawnianie nazwisk, ale powiem, że wśród naszych kandydatów będą młodzi

Wybory samorządowe, zgodnie z ordynacją wyborczą zarządzi premier, najpóźniej 13 października. Głosowanie powinno odbyć się między 14 listopada a 9 stycznia 2011 r. Najprawdopodobniej będzie to 21 listopada tak, aby druga tura odbyła się 5 grudnia.

ludzie oraz kobiety. Dobrze byłoby, aby wyborcy poparli naszych kandydatów, moglibyśmy wtedy odgrywać bardziej znaczącą niż dotychczas rolę w Radzie Powiatu. Obecnie mamy w radzie czterech radnych z PSL. Po wyborach jesteśmy skłonni współpracować z przedstawicielami partii i stowarzyszeń dla dobra mieszkańców naszego powiatu. Tak jak w kończącej się kadencji, priorytetem dla PSL będzie dialog i porozumienie. Zawsze szukamy zgody.

komitet wyborczy, skupiający szeroki front lewicowych ugrupowań. Może on stać się dużą konkurencją dla SLD, ale też istnieje niebezpieczeństwo rozproszenia głosów. Chyba że dojdzie do koalicji z SLD, czego Kierzkowski nie wyklucza. Cztery lata temu z powodu blokowania list SLD nie wprowadził do rady ani jednego kandydata.

Najazd na gminę Kowal

Wśród radych zarówno gmin jak i powiatu, toczą się rozmowy dotyczące wyborów wójtów, burmistrzów. Z tych nieoficjalnych rozmów dowiedzieliśmy się, że najwięcej chętnych znalazło się na stanowisko wójta niewielkiej gminy wiejskiej Kowal. Mówi się, że w wyborach Marek Śledziński mówi, o fotel wójta tej gminy że w nadchodzącej kadencji rywalizować będą: Lech PSL chciałby skupić się na Kuropatwiński – były poseł kontynuacji rozpoczętych Samoobrony na Sejm IV i inwestycji drogowych. V kadencji, Marek Osiński Wiele z tych dróg służy - obecny radny powiatu, rolnikom, ułatwia dojazd Piotr Zbonikowski – nado gospodarstw. Będzie czelnik Wydziału Edukacji sprzyjać właściwemu funki Spraw Społecznych w cjonowaniu Samodzielnego Starostwie Powiatowym, Publicznego Marek Szubski – W Radzie Powiatu Zespołu były wójt gminy Włocławskiego manPrzychodni Kowal oraz oczydatów do zdobycia jest Specjaliwiście Stanisław 21. Na radnych powiastycznych, Adamczyk – obectu będziemy głosować w którym ny wójt tej gminy. w sześciu okręgach z leczenia i Sporadycznie powyborczych: gmina porad kojawiają się jeszcze Włocławek i Fabianki rzysta wielu dwa nazwiska. – 4 mandaty, Choceń mieszkańNajprawdopoi Boniewo – 3, Izbica ców powiadobniej kontrKujawska i Lubraniec tu, a także kandydatem – 4 , Chodecz i Lubień Powiatoweburmistrza Kowala - 3, Brześć Kujawski i mu UrzędoEugeniusza Gowi Pracy. Ma Lubanie – 4 oraz Kowal łembiewskiego i Baruchowo – 3. nadzieję, że będzie Maciej kandydaci Zieliński, znany w zyskają społeczne poparcie mieście pedagog, działacz i liczba radnych w Radzie społeczny, dyrektor Liceum Powiatu nie zmniejszy się. dla Dorosłych. Nie wykluczone, że chęć kandydowaMarek Góreczny - przenia zgłoszą inne osoby. wodniczący Klubu Radnych O wyniki wyborów nie Platformy Obywatelskiej i musi martwić się wójt BaruPonad Podziałami wprawchowa, Stanisław Sadowdzie odmówił wypowiedzi ski. Najprawdopodobniej to jednak z naszych infornie będzie miał konkurenta. macji wynika, że wszyscy Takiej komfortowej sytuobecni radni tego kubu acji nie będzie miał wójt wystartują w wyborach. Lubania. Tutaj mówi się, że Swoich kandydatów wysta- przeciwnikiem będzie córka wia samodzielnie zarówno byłego wójta KrzyżańskiePlatforma Obywatelska, jak go, ale nie wykluczone, że i Ponad Podziałami znajdzie się też ktoś trzeci.

Konflikt w SLD Niejasna jest sytuacja na lewicy. Trwa konflikt w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, gdyż po kontrowersyjnej decyzji Wojewódzkiego Sądu SLD rozwiązana została Rada Powiatowa. Odwołanie do sądu krajowego nawet nie zostało rozpatrzone. Wielu doświadczonych działaczy na znak protestu zrezygnowało z członkostwa w SLD. O tej sprawie napiszemy w październikowym wydaniu gazety „TiT”. Z inicjatywy Henryka Kierzkowskiego, który wcześniej po latach zrezygnował z SLD stworzony zostanie

Wraz z budowaniem komitetów wyborczych mówi się także o tworzeniu koalicji powyborczych. Nasi rozmówcy zgodnie zaznaczają, że są otwarci na rozmowy z każdym ugrupowaniem, które na celu będzie miało dobro mieszkańców powiatu. Ciekawe czy są takie, które tego dobra na celu nie mają? Stąd wniosek, że o przyszłych koalicjach zadecydują sympatie i antypatie ludzi, a nie programy.

J.S.


nr 14, wrzesień 2010

Sport i wypoczynek

I TU i TERAZ

www.kujawy.media.pl

W nagrodę za wyniki w nauce

Fot. Nadesłana

Zielona szkoła w wakacje Od kilku lat na stałe w życie powiatowej oświaty wpisała się tradycja organizacji wypoczynku letniego dla uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu włocławskiego (bez względu na organ prowadzący). Uczestnikami tej akcji są uczniowie wytypowani z tychże placówek, wyróżniający się najwyższą frekwencją, bardzo dobrymi wynikami w nauce i zachowaniu, lub będący laureatami konkursów oraz olimpiad przedmiotowych i sportowych. W tym roku organizacji wypoczynku podjął się dyrektor Zespołu Szkół w Lubrańcu, Jan Kobiela, a kierownikiem „akcji” został nauczyciel Daniel Brzuszkiewicz. Dla 42 uczniów zorganizowano 5-dniowy wyjazd na trasie Sandomierz-Bieszczady-Łańcut finansowany z dotacji powiatowego

Rejs statkiem po Zalewie Solińskim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej we Włocławku. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z bogactwem i różnorodnością świata roślinnego i zwierzęcego Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych. W programie nie zabrakło również pieszych

wędrówek najpiękniejszymi szlakami turystycznymi Bieszczad. Niezapomnianych wrażeń dostarczyły wejścia na Tarnicę - najwyższy szczyt Bieszczad i Połanicę Wetlińską, z których roztaczały się piękne widoki na Bieszczady oraz rejs statkiem po Zalewie Solińskim. Uczniowie zwiedzili San-

Reprezentanci powiatu sześć razy na podium

Udany wyjazd tenisistów Mocnym akordem podsumowali tegoroczny sezon tenisiści stołowi reprezentujący barwy Starostwa Powiatowego we Włocławku. Do wywalczonych uprzednio tytułów drużynowego mistrza IV edycji Choceńskiej Ligi Tenisa Stołowego i Mistrzostwa Powiatu w III Samorządowym Turnieju o Mistrzostwo Powiatu Włocławskiego dorzucili 4 medale i kilka punktowanych miejsc na XI Indywidualnych Mistrzostwach Polski Radnych i Pracowników Samorządowych. Odbywają się one corocznie od 1999 roku tradycyjnie w Wiechlicach k/Żagania. Po raz pierwszy przed dwoma laty wystąpiła w nich skromna 3 -osobowa nasza reprezentacja. Wówczas S. Golasiński zdobył srebrny medal w kategorii do 50 lat, G. Safianowski był piąty w kategorii do 40 lat, a J. Donajczyk czternasty w kategorii do lat 60. Tym razem liczna, bo ośmioosobo-

wa reprezentacja powiatu obsadzając 6 kategorii wiekowych (zabrakło jedynie reprezentanta w kategorii E powyżej 65 lat) była prawdziwą rewelacją tych mistrzostw. Nasi reprezentanci w silnie obsadzonej stawce, walcząc przeciwko ligowym zawodnikom, wywalczyli na-

Gazeta Powiatu Włocławskiego

domierz – jedno z najstarszych, a zarazem najpiękniejszych miast w Polsce, który zachwycił nie tylko bogactwem architektury, ale także pięknem krajobrazu, wzbogaconym widokiem na dolinę Wisły, Góry Pieprzowe oraz liczne wąwozy lessowe. W ostatnim dniu uczestnicy wycieczki przyjechali do Łańcuta, gdzie zwiedzili zespół pałacowoparkowy. Bogaty i piękny pałac Lubomirskich wywarł na uczestnikach wycieczki ogromne wrażenie. Wrażenia, emocje oraz wspaniałe wspomnienia które dostarczyła uczestnikom tegoroczna nagroda-wypoczynek świadczy o tym, że warto, dzięki wytężonej pracy w kolejnym roku szkolnym, znaleźć się na liście uczestników przyszłorocznego letniego wypoczynku.

I

15

Letnie pikniki Mieszkańcy powiatu włocławskiego i Włocławka mieli okazję do bawienia się razem z gminami z terenu powiatu. Organizowane latem przez samorządy gminne pikniki, stały się już tradycją, są przygotowywane z coraz większą starannością i z coraz większym rozmachem. Zaproszone do występów „gwiazdy wieczoru”: Andrzej Rosiewicz (na „Pikniku Rodzinnym” w Baruchowie), zespół BAYER FULL, (na „Pikniku Strażackim” w Kowalu), Papa Dance – Monaliza (podczas Zlotu Motocykli w Choceniu), czy też legendarna grupa Lombard (na pikniku „Nie ma jak na Kujawach” w Brześciu Kujawskim) przyciągnęły tłumy ludzi. Na imprezach organizowanych w gminach spotkać można było także gości z zagranicy.

Piotr Zbonikowski

stępujące lokaty: kat. A do 38 lat - II m. M. Narowski, IX T. Celmer, XV G. Safianowski, kat. B 39-47 lat II m. M. Szatkowski, III P. Mikucki, kat. C 48-56 lat V m. S. Golasiński, kat. D 57-64 lata IVm. J. Donajczyk, Open kobiet, II m. P. Trzcińska, kat. Open – V m. S. Golasiński, VIII m.-M. Narowski. Dostarczyli publiczności wiele emocji tocząc niejednokrotnie pięciosetowe zacięte pojedynki. Ponieważ podczas dekoracji nagrodzono sześciu zawodników w każdej kategorii, aż żółciło się na podium od strojów reprezentantów powiatu włocławskiego, co wzbudziło uzasadnioną zazdrość zawodników innych ekip. Obowiązki kierownika włocławskiej powiatowej ekipy podczas tych mistrzostw pełnił radny powiatu Jerzy Donajczyk - prawdziwy pasjonat tej dyscypliny sportu, który był gorącym orędownikiem wyjazdu na te tak udane dla naszej reprezentacji Mistrzostwa Polski. Wszyscy zawodnicy przy tej sposobności dziękują Zarządowi Powiatu za umożliwienie im udziału w tej dalekiej sportowej wyprawie na zachodnie rubieże Polski.

Kibic

Cafe Lato

Promocja żurku kujawskiego w Telewizji Bydgoszcz Młodzież Zespołu Szkół i CKR w Starym Brześciu wraz z opiekunem Ireną Szarecką-Zawidzką oraz grupką młodzieży skupionej w Brzeskim Centrum Kultury 20 sierpnia brała udział w programie telewizyjnym pn. „Cafe Lato”. W czasie programu promowano produkt regionalny – żurek kujawski oraz produkty firmy cukierniczej „Brześć Kujawski”. Żurek smakował wszystkim, a ciekawe przedstawienie jego historii oraz sposobu sporządzania jeszcze bardziej zachęciło do tej potrawy. Atmosfera wakacyjna, jak widać sprzyja promocji szkoły i świadczy o dużym zaangażowaniu młodzieży i nauczycieli w życie Zespołu Szkół CKR w Starym Brześciu.

Tekst i fot. Kazimierz Rojewski

Parada motocyklistów Trzydniowy IV Ogólnopolski Zlot Motocykli w Choceniu przeszedł do historii. Najbardziej widowiskowa część zlotu, parada motocykli odbyła się 21 sierpnia. Ponad 500 motocyklistów przejechało przez Kruszyn, centrum Włocławka, na Zawiśle pod Pomnik Obrońców Wisły, gdzie złożono kwiaty w hołdzie poległym. Trasa powrotu wiodła przez Śmiłowice, Pustki, Czerniewice, Zakrzewek. Zlot zakończył się piknikiem 22 sierpnia.

Gaszenie ognia pianą Pokazy sprzętu ratowniczo-gaśniczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku oraz Zakładowej Straży Pożarnej ANWIL S.A na Pikniku Strażackim w Kowalu wzbudziły duże zainteresowanie. Największą radość sprawili strażacy dzieciom, które miały wspaniałą zabawę w białej pianie.

Redakcja „Tu i Teraz” Wydawca: Wydawnictwo Kujawy www.kujawy.media.pl Adres: 87-811 Szpetal Górny, ul. Lipowa 48 Redaktor naczelny Stanisław Białowąs tel. (0-54) 237-05-05, tel. kom. 600-15-68-05 e-mail: stanislaw.bialowas@wp.pl Redaktor wydania Jolanta Pijaczyńska tel. kom. 608-45-56-58 e-mail:jo-pi@tlen.pl


Gazeta Powiatu Włocławskiego I 16 I TU i TERAZ www.kujawy.media.pl

nr 14, wrzesień 2010

Historia

Dawna wieś kujawska

Muzeum kupiło dwór w Kłóbce Po dwóch latach starań Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zakupiło z środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego zespół dworsko-parkowy w Kłóbce, gm. Lubień Kujawski. Tym samym rozpoczął się proces tworzenia Muzeum Wsi Kujawskiej w Kłóbce. Koncepcja muzeum opiera się na wykorzystaniu istniejącego, niezwykle malowniczego położenia wsi określanej w literaturze XIX w mianem „Perły Kujaw”. Głównymi elementami spójnego układu przestrzennego będą istniejący, neogotycki kościół z l. 80 XIX w., dawna wieś, czyli Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny (otwarty w 1993 r.) oraz zespół dworsko-parkowy (ukształtowany w l. 1830-1884). Przejęcie zespołu dworsko-parkowego było jedyną możliwością powiększenia terenu skansenu, który obejmował powierzchnię tylko 5 ha. W wyniku zakupu przylegających gruntów muzeum dysponuje obecnie terenem o powierzchni 13 ha, który zamyka

się w granicach wytyczonych przez istniejący układ dróg lokalnych i las. Dodatkowo teren ten przecina głęboka dolina rzeki Lubieńki z malowniczym zbiornikiem wodnym o pow. 0,5 ha. W tegorocznym budżecie województwa znalazły się również środki na opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy dworu i zagospodarowania parku.

Istniejący dwór zostanie zaadoptowany na muzeum szlachty kujawskiej. Włocławskie muzeum posiada liczne zbiory tzw. „mienia podworskiego” z terenu Kujaw, które dzięki realizacji projektu wrócą do swojego naturalnego środowiska. Dodatkowym argumentem dla ulokowania takiego muzeum w Kłóbce są patriotyczne tradycje dawnych właścicieli miejsco-

wości – rodziny Orpiszewskich oraz postać mieszkającej tu Marii z Wodzińskich Orpiszewskiej, narzeczonej Fryderyka Chopina i muzy Juliusza Słowackiego.

będzie zachowany jego naturalistyczny charakter. Po odtworzeniu głównych szlaków spacerowych powstanie park o charakterze ogrodu botanicznego. Realizacja projektu ma uzasadnienie także w odbiorze społecznym. Obecnie Skansen w Kłóbce odwiedza rocznie około 20 tys. osób. Ponadto dotychczasowe działania Muzeum na terenie skansenu w Kłóbce zostały już dwukrotnie nagradzane przez ministra kultury w Ogólnopolskim Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku – w 1994 i 2009 r. Oprócz względów naturalnych i merytorycznych atutem Kłóbki jest jej niezwykle dogodne położenie w odległości 3 km od drogi krajowej E75 i stacji kolejowej Wiktorowo. Perspektywy w tym względzie też są bardzo ciekawe ze względu na planowany w odległości ok. 6 km zjazd z autostrady A-1. Biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania, w perspektywie najbliższych lat Kłóbka będzie miała szanse stać się niezwykłą atrakcją turystyczną i wizytówką województwa kujawsko-pomorskiego.

Piotr Nowakowski, Park dworski w Kłóbce z doliną i spiętrzeniem rzeki Lubieńki należy do najładniejszych tego typu założeń nie tylko na Kujawach. Występuje tu wiele gatunków unikatowego starodrzewia. Docelowo

dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Pamięci obrońców Wisły Na Wzgórzu Szpetalskim odbyły się wojewódzkie obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Zebranych powital mł. insp. Mirosław Wiśniewski, komendant miejski policji

Święto policji w mieście i powiecie

Awanse mundurowych Przed budynkiem Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, 23 lipca uroczyście wręczono policjantom awanse na wyższy stopień. Ogółem 131 policjantów otrzymało awans na wyższy stopień. Podczas uroczystości starostę włocławskiego reprezentowali: Władysław Borkowski – naczelnik Wydziału Organizacyjno–Prawnego i Kadr oraz Marek Golasiński – naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Organów Powiatu. Powiat obchodził Święto Policji 24 lipca w Kowalu. Przedstawicie władz miasta, Komendy Miejskiej Policji we Włocławku oraz funkcjonariusze posterunku w Kowalu złożyli kwiaty pod pomnikiem króla Kazimierza Wielkiego. Kwiaty położono także na grobie tragicznie zmarłego policjanta z Kowala śp. Mariusza Strzeleckiego. Później rozpoczął się festyn. Mimo padającego deszczu odbyły się pokazy technik kryminalistycznych, tresury psów oraz liczne konkursy i prezentacje przygotowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku. Podczas pikniku można było oznakować rower. Odbył się też turniej piłkarski o puchar komendanta miejskiego policji.

Tekst i fot. Jolanta Pijaczyńska

Bitwa Warszawska została uznana za 18. przełomową bitwę w dziejach świata. Zwycięstwo Polaków nad Armią Czerwoną pozwoliło zatrzymać ofensywę rewolucji komunistycznej na Europę Zachodnią. Wiele potyczek miało miejsce na ziemi dobrzyńskiej, po prawej stronie Wisły. Zacięte walki toczyły się o Włocławek. Z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego woje-

wódzkie obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej odbyły się na Wzgórzu Szpetalskim, gdzie pochowani są obrońcy miasta, znajduje się odrestaurowany pomnik postawiony ku ich pamięci Poległych Obrońców Wisły 1920 roku. W uroczystościach wzięli udział: władze województwa z marszałkiem Piotrem Całbeckim, radni, gospodarze miasta, przedstawiciele organizacji społecznych, duchowni i kompania honorowa Wojska Polskiego. Wzgórza Szpetalskie to miejsce szczególne, gdyż wzniesiony w dwa lata po

Wojsko podczas święta

Wojskowe pokazy sprawności i siły

zakończeniu wojny bolszewickiej obelisk przechodził różne koleje dziejowe, był niejednokrotnie niszczony. Pod pomnikiem odbyła się msza święta polowa pod przewodnictwem biskupa ordynariusza diecezji włocławskiej Wiesława Meringa, któremu towarzyszyli biskupi Bronisław Dembowski i Stanisław Gębicki. Po mszy odbył się Apel Poległych i została oddana salwa honorowa. Uczestnicy obchodów złożyli pod pomnikiem kwiaty. St.B.

Na uroczystościach z okazji święta Wojska Polskiego oraz 90. rocznicy „cudu nad Wisłą”, które odbyły się 15 sierpnia we Włocławku kwiaty pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego między innymi złożyli przedstawiciele powiatu włocławskiego: Piotr Chrzanowski - sekretarz powiatu oraz Władysław Borkowski - naczelnik Wydziału Organizacyjno–Prawnego i Kadr Starostwa Powiatowego we Włocławku. Natomiast w Kowalu I Pomorska Brygada Logistyczna im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy podczas XI Pikniku Strażackiego zaprezentowała pokaz sprawności bojowej żołnierzy oraz sprzęt i wyposażenie jednostki. (m)

Legendy o mieście Łokietka Z okazji Jubileuszu 760-lecia nadania praw miejskich Brześciowi Kujawskiemu oraz 750-lecia urodzin Władysława Łokietka, znamienitego brześcianina odbyło się spotkanie Danuty Czerwińskiej-Murawskiej, autorki książki „Legendy o Brześciu Kujawskim” z brzeskimi przedszkolakami. Dzieci z zapartym tchem wysłuchały opowieści o powstaniu miasta, księciu Kazimierzu, jego walce o ziemię, a także z zainteresowaniem oglądały bogato ilustrowaną książkę. Na zakończenie spotkań każdy z uczestników otrzymał ufundowany przez Urząd Miejski egzemplarz książki z imienną dedykacją. Kolejne spotkania autorki z najmłodszymi mieszkańcami z gminy Brześć Kujawski odbędzie się we wrześniu. (N) Fot. nadesłana

Tu i Teraz Gazeta Powiatu Włocławskiego nr 14 (2010)  

Czytaj str. 10 Tekst i fot. Jolanta Pijaczyńska Kończy się kadencja rad gmin i powia- tu. Czas na podsumowanie czteroletniego okresu. Trwają...

Advertisement