Page 1

Szerzej str 12

W Kujawsko - Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce znowu zabrzmiała kujawska gwara i muzyka. W połowie września odbywał się tu festyn pn. „Zerwij ziele z dziewięciu miedz”.

Informacje dla rolników Czytaj str. 11

Fotoreportaż z modernizacji dróg powiatowych na str. 3 W ubiegłym roku powiat z inicjatywy radnych okręgu gminy Włocławek zbudował chodnik od granic Włocławka do Nowej Wsi. Ostatnio powstała kładka przez rzekę Lubieńkę.

ISSN 1897-1768

nr 10, październik 2009

WŁOCŁAWEK

nakład: 26 600 egz.

0 zł

Niebawem rozpocznie się jesienny sezon łowiecki. Myśliwi obchodzić będą święto swojego patrona św. Huberta. O polowaniu i dokarmianiu zwierząt czytaj str 5

Święto rolników, święto wsi

Cukierki dla lisów

fot. Stanisław Białowąs

Powiatowo-gminne święto plonów w Starym Brześciu było okazją nie tylko do podziękowania rolnikom za ich trudną pracę i podzieleniem się chlebem wypieczonym z mąki z tegorocznych zbiorów. Uroczystości dożynkowe już od wielu lat są także świętem wszystkich mieszkańców wsi. Jest to czas na integrowanie środowisk, wypoczynek, rekreację i zabawę. Samorządowcy powiatu oraz gmin w powiecie uczestniczą razem z mieszkańcami we wspólnych zabawach. Na zdjęciu obok: emocjonujący pojedynek - siłowanie na ręce z udziałem posła Łukasza Zbonikowskiego i radnego powiatu Zdzisława Krzyżanowskiego. To jedna z konkurencji sportowych rozgrywanych między samorządowcami podczas dożynek. Jedni mówili, że młodość posła zwycięży, inni spekulowali, że radny woli dyplomatycznie przegrać. Ostatecznie skończyło się remisem.

Więcej o święcie plonów w Starym Brześciu piszemy na stronach 8, 9 i 15

Nagrody dla nauczycieli Zbliża się święto wszystkich tych, którzy pracują w oświacie, kształtują i wychowują młode pokolenie. Obchody Dnia Edukacji Narodowej w powiecie włocławskim zaplanowano na 15 października. Uroczystość odbędzie się w auli Starostwa Powiatowego we Włocławku, przy ul. Cyganka 28. Na nagrody dla wyróżniających się nauczycieli starostwo wyasygnowało ponad 13 tys. złotych. Z tej okazji przygotowano także dodatkowe pieniądze dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat. Każda szkoła otrzyma 4.800 zł z przeznaczeniem na zakupienie sprzętu i pomocy dydaktycznych. (mp)

Starostwo Powiatowe stara się o certyfikat ISO 9001 Systemu Zarządzania Jakością

Usługi na wyższym poziomie W Starostwie Powiatowym we Włocławku trwają prace związane z rozpoczęciem projektowania i wdrażania Systemu Zarządzania Jakością (ISO). Starosta włocławski powołał zarządzeniem 1 czerwca br. zespół do spraw realizacji projektu pn. „Wdrożenie i certyfikacja Systemu Zarządzania zgodnego z normą ISO w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego”. Funkcję pełnomocnika do spraw wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością (ISO) starosta powierzył Markowi Golasińskiemu, naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Organów Powiatu, udzielając mu uprawnień do ingerowania we wszystkie sprawy związane z oceną jakości wykonania oraz funkcjonowaniem, wdrażaniem i certyfikacją zarządzania zgodnego z normą ISO. - Liderem projektu, do którego przystąpił nasz samorząd powiatowy jest Urząd Marszałkowski

Województwa KujawskoPomorskiego - mówi Marek Golasiński. - W projekcie uczestniczy trzynaście urzędów powiatowych, oraz siedem urzędów gmin. Całość współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na początku września br. przez cztery dni w Starostwie Powiatowym we Włocławku odbywały się szkolenia dla członków

zespołów wdrożeniowych. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele starostwa w Aleksandrowie Kujawskim oraz Lubrańca. Szkolenie zostało zakończone sprawdzianem wiedzy. Uczestniczący w szkoleniu odpowiadali na pytania zawarte w teście. Zaplanowano także kolejne szkolenie. - Zastosowanie norm ISO w starostwie między innymi usprawni obieg dokumentów i zapewnieni przejrzystość procedur administracyjnych – zapewnia Marek Golasiński. - Precyzyjnie zostaną określone zadania, kompetencje i odpowiedzialność wszystkich urzędników w starostwie. Wszystko po to, aby sprawniej obsługiwać mieszkańców powiatu. W celu sprawnego i skutecznego wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania

Jakością starosta włocławski powołał również tzw. „wdrożeniowców” systemu: Piotra Zbonikowskiego – naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Marka Wilińskiego - podinspektora w Wydziale Rozwoju Lokalnego, Integracji Europejskiej i Promocji, Piotra Zimnego - informatyka, Jadwigę Żerlak – podinspektora w Wydziale Rozwoju Lokalnego, Integracji Europejskiej i Promocji. Audytorami wewnętrznego systemu zarządzania zastali: Alicja Złotnikiewicz - główny specjalista w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych, Gracja Hoffman – podinspektor w Wydziale Finansowym, Jan Jeżewski - inspektor w Wydziale Rozwoju Lokalnego, Integracji Europejskiej i Promocji.

(p)

Trwa akcja szczepienia lisów. W lasach, na polach łąkach i nieużytkach wykładane są zielonobrunatne kostki z masy rybnej o wymiarach około 35x35x10 mm. W środku zatopiona jest szczepionka przeciwko wściekliźnie. Uodpornienie następuje po przegryzieniu pojemniczka ze szczepionką.

tr. 5

Czytaj s

Polskie piramidy „Polskie piramidy” w Wietrzychowicach (Izbica Kujawska) odkryli prof. Konrad Jażdżewski i Stanisław Madajski. W tym roku minęła setna rocznica urodzin badaczy grobowców kujawskich. Park rozciąga się na powierzchni 37 hektarów. Znajdują się tu unikatowe w skali Europy długie trapezowate grobowce megalityczne w postaci nasypów ziemnych obłożonych kamieniami pochodzące sprzed 5.500 lat.

tr. 5

Czytaj s


Gazeta Powiatu Włocławskiego I 2 I TU i TERAZ www.kujawy.media.pl

Gminy wykorzystują szansę

Kontrole w transporcie

W okresie od stycznia do końca sierpnia br. Starostwo Powiatowe we Włocławku skontrolowało 36 firm transportowych. Ośmiu przedsiębiorców zaprzestało prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego lub całkowicie zlikwidowało działalność gospodarczą. Za główną przyczynę likwidacji firmy najczęściej wymieniano brak opłacalności. W tym czasie wydano także nowe zezwolenia i licencje na przewozy drogowe. I tak wydano: * 24 zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne; * 4 licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy; * 1 licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób; * 1 zezwolenie na linię regularna; * 10 wypisów do licencji na wykonywanie krajowych przewozów drogowych rzeczy.

Ewa Sikorska

Pieniądze unijne na rozwój Lubraniec otrzymała prawie 369 tys. zł na budowę świetlic wiejskich w Dąbiu Kujawskim i Woli Sosnowej oraz remont świetlic w Końcu i Milżynie. Całkowity koszt zadania około 599 tys. zł. Świetlice na terenie wsi Dąb Polski i Modzerowo remontuje także gmina Włocławek. Teren wokół świetlic zostanie zagospodarowany, powstaną boiska i place zabaw dla dzieci. Gmina Włocławek otrzymała dotację 400 tys. zł, a łączny koszt inwestycji wynosi 700 tys. zł.

Dzięki pieniądzom unijnym wsie w powiecie włocławskim rozwijają się. Powstają nowe boiska sportowe, place zabaw dla dzieci i nowoczesne świetlice wiejskie. Wśród ponad stu trzydziestu wnioskodawców z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy otrzymają dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi” znalazło się dziesięć gmin i jedna parafia z powiatu włocławskiego. Wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w województwie kujawsko-pomorskim otrzymają sto trzydzieści trzy gminy, parafie i instytucje kultury na łączną kwotę około 42 milionów złotych.

Na sport i turystykę

fot. Jolanta Pijaczyńska

W bieżącym roku Starostwo Powiatowe dokonało 36 kontroli firm transportowych.

nr 10, październik 2009

Dotacje

Na świetlice wiejskie Pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój wsi, budowę świetlic, instytucji kultury, infrastrukturę sportowo–turystyczną, a co za tym idzie poprawę jakości życia na wsi i niwelowanie różnic między miastem a wsią. Gmina Kowal dotację w

W Kłóbce za pieniądze unijne wyremontowany zostanie dach kościoła

wysokości ponad 118 tys. zł przeznaczy na remont i zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Uni-

sławicach i Więsławicach Parcele. Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie ponad 194 tys. zł. Gmina i Miasto

Pozwolenia od stycznia do sierpnia

świetlicy wiejskiej, boisko sportowe, plac zabaw, chodniki – Dąb Polski; Remont świetlicy, boisko sportowe, placu zabaw, chodniki - Modzerowo * Sieć wodociągowa w Warząchewce Polskiej i Nowej Wsi * Świetlica w Smólsku * Kanalizacja w Nowej Wsi i w Dobrej Woli * Sieć wodociągowa w Dębie Małym. Gmina i Miasto Izbica Kujawska: * Kanalizacja w Izbicy Kuj. (ul. Bratkowa, 3-go Maja). Gmina i Miasto Lubraniec: * Kanalizacja z odtworzeniem nawierzchni ulic w Lubrańcu – ul. Radziejowska, Ogrodowa, Józefowo * Świetlica w Dąbiu Kujawskim i Woli Sosnowej * Docieplenie Szkoły Podstawowej w Lubrańcu * Sieć wodociągowa w Lubrańcu Parcele * Telefonia komórkowa w Lubrańcu. Gmina Choceń: * Kanalizacja sanitarna w Skibicach i Olganowie * Sala gimnastyczna z łącznikiem w Wilkowicach. Miasto Kowal: * Automatyczny system nawadniania, oświetlenie i nawierzchnia w parku im. K. Wielkiego * Telefonia komórkowa w Kowalu.

Na instytucje kultury i zabytki Miasto i Gmina Lubień Kujawski dotację ponad 100 tys. zł przeznacza na remont sali widowiskowokinowej w Ośrodku Kultury w Lubieniu Kujawskim. Inwestycja ta będzie kosztować prawie 175 tys. zł. Gmina Lubanie otrzyma ponad 245 tys. na zagospodarowane terenu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lubaniu. Koszt tej inwestycji wynosi ponad 396 tys. zł. Parafia Rzymsko-Katolicka p. w. Św. Prokopa w Kłóbce jest jedyną parafią w powiecie włocławskim, która otrzymała dotację ze środków PROW. Ponad 218 tys. zł przeznaczonych zostanie na remont pokrycia dachowego wraz z wymianą elementów więźby dachowej na kościele w Kłóbce (wieża i nawa główna). Inwestycja będzie kosztowała ponad 291 tys. zł. (PM)

Z kasy marszałka

Inwestycje w gminach powiatu W poprzednim wydaniu „Tu i Teraz” pisaliśmy o pozwoleniach na budowę budynków mieszkalnych w powiecie włocławskim. Poniżej pozwolenia na gminne obiekty użyteczności publicznej wydane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku od stycznia do sierpnia br. Miasto i Gmina Lubień Kujawski: * Parking przy Superfos * Kanalizacja deszczowa * Docieplenie sali gimnastycznej – Lubień Kujawski * Zamiana budynku szkolnego na mieszkalny w Bilnie * Droga gminna w Gagowach Nowych. Gmina Boniewo: * Linia oświetleniowa Boniewo-Arciszewo * Przyzagrodowe biologiczne oczyszczalnie ścieków: Jerzmanowo, Otmianowo, Lubomin, Osiecz Mały * Budowa telefonii komórkowej w Otmianowie. Gmina Fabianki: * Przebudowa drogi Chełmica Duża-Chełmica Mała-Skórzno * Kanalizacja sanitarna: Fabianki, Bogucin, Wilczeniec Bogucki. Gmina Włocławek: * Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa Kruszyn-Nowa Wieś * Remont

Gmina Boniewo wybuduje szlak turystyczny, łączący Lubomin Rządowy i Grójec, o długości około 3 kilometrów. Inwestycja będzie kosztowała ponad milion złotych. Gmina otrzyma dotację z PROW w kwocie 400 tys. zł. Miasto Kowal 400 tys. zł dotacji przeznaczy na urządzenie Parku im. Kazimierza Wielkiego. Koszt inwestycji ponad 690 tys. zł. Gmina Choceń przebuduje infrastrukturę rekreacyjno-turystyczną nad Jeziorem Borzymowskim (koszt ponad 813 tys. zł., dotacja 400 zł.). Gmina Brześć Kujawski buduje ciąg pieszo-space-

rowy wraz z oświetleniem ulicznym – Aleja Łokietka w Brześciu Kujawskim (koszt prawie 900 tys., dofinansowanie około 400 tys.) W Baruchowie już trawa budowa boiska do piłki nożnej. Drugi etap obejmuje budowę bieżni wraz z rzutnią do pchnięcia kulą i skocznią w dal i trójskoku (koszt ponad 540 tys. zł, dotacja prawie 335 tys. zł)

Gmina Baruchowo:* Trybuny na boisku sportowym * Przebudowa drogi gminnej GoreńSkrzynki * Telefonia komórkowa w Bożej Woli. Miasto i Gmina Brześć Kujawski:* Ciąg pieszo-spacerowy z oświetleniem al. Władysława Łokietka * Zespół boisk „Orlik 2012” przy ul. H. Sawickiej * Instalacja gazu opałowego w Gimnazjum w Wieńcu. Gmina Lubanie:* Sieć wodociągowa w Janowicach. Gmina Kowal: * Zespół boisk sportowych ORLIK 2012 w Grabkowie. Miasto i Gmina Chodecz: * Docieplenie budynku szkoły w Chodczu. Ponadto wydano cztery pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych w: Nasiegniewie (gm. Fabianki), Machnaczu (gm. Brześć Kujawski), Błędowie (gm. Lubień Kujawski), Golskiej Hucie (gm. Lubień Kujawski).

Oprac. na podstawie danych Referatu Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Włocławku

Na zabytki Dwa zabytkowe kościoły w powiecie włocławskim otrzymały dotację na remonty od marszałka. W połowie lipca w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu zostały podpisane umowy dotyczące finansowania remontów konserwatorskich w 66 zabytkowych obiektach w całym regionie. Wysokość tegorocznych środków z Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyniosła 4,8 miliona złotych. W gronie beneficjentów znalazło się tylko dwóch wnioskodawców z powiatu włocławskiego. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy z Kłotna, gmina Baruchowo otrzymała 200 tys. zł przeznaczonych na wymianę i wzmocnienie więźby dachowej w kościele w Kłotnie. Dofinansowanie w kwocie 45 tys. zł otrzymała Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mikołaja w Lubaniu na remont dachu nad prezbiterium w miejscowym kościele. Przyjęty pod koniec ubiegłego roku Program Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2009– 2012 jest pierwszym dokumentem wyznaczającym kierunki ochrony zabytków na Kujawach i Pomorzu. Przypomnijmy, że art. 87 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nakłada obowiązek na zarząd województwa, powiatu, a także na wójta, burmistrza, prezydenta miasta sporządzania na okres czterech lat odpowiednio: wojewódzkiego, powiatowego lub gminnego programu opieki nad zabytkami. Natomiast Program przyjmuje odpowiednio: sejmik województwa, rada powiatu lub rada gminy, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Przepisy jeszcze często pozostają martwe, bo jak się okazuje nie wszystkie powiaty i gminy sprostały obowiązkowi ustawy. Wiele z nich jeszcze nie opracowało własnych programów opieki nad zabytkami.


I TU i TERAZ

Fotoreportaż

Od lewej: Tadeusz Wiśniewski - dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, wicestarosta - Kazimierz Kaca, radny powiatu - Zdzisław Krzyżanowski.

Pogłębianie rowu przy drodze WieniecWłocławek

fot. Stanisław Białowąs

NOWA WIEŚ. Nareszcie piesi nie będą musieli chodzić po jezdni. Buduje się kładkę przez rzekę Lubieńkę.

SZPETAL GÓRNY. Zrywany jest stary asfalt w zatoce autobusowej w sąsiedztwie kościoła.

Układanie dywanika asfaltowego w Chodczu

SZPETAL GÓRNY. Zrywanie starej nawierzchni na skrzyżowaniu ul. Włocławskiej z ul. Dobrzyńską.

fot. Marek Sikorski

fot. Stanisław Białowąs

fot. Marek Sikorski

Zakończenie prac remontowych przy drogach powiatowych coraz bliżej Od maja rozpoczęły się prace na wielu drogach powiatowych, o czym pisaliśmy w poprzednim wydaniu gazety „Tu i Teraz”. Towarzyszyliśmy drogowcom w ich codziennej pracy, rejestrując wykonanie kolejnych etapów robót na przebudowywanych drogach: Osięciny-Wieniec-Włocławek, Szpetal Górny-Włocławek, Włocławek-Kruszyn-Choceń, Chodecz-Kaliska-Lubień Kujawski. Na zdjęciach widać jak wiele osób i sprzętu zaangażowano w inwestycje drogowe. Już wkrótce zakończy się budowa dróg: Szpetal Górny-Włocławek oraz Osięciny-Wieniec-Włocławek. Prezentujemy pracę drogowców i niecierpliwość samorządowców, którzy niejednokrotnie doglądali prac i ponaglali drogowców.

fot. Jolanta Pijaczyńska

Droga prowadząca do Lubienia Kuj. będzie dużo szersza

3

fot. Marek Sikorski

fot. Marek Sikorski

Drogi powiatowe w obiektywie

CHODECZ. Burmistrz Kazimierz Sawiński (z lewej) w towarzystwie starosty Kazimierza Kacy w rozmowie z wykonawcami przebudowy drogi, pracownikami Spec-Drogu.

I

fot. Marek Sikorski

fot. Marek Wiliński

Układnie chodnika przy drodze w Wieńcu

Gazeta Powiatu Włocławskiego

www.kujawy.media.pl

fot. Marek Wiliński

nr 10, październik 2009

Radny Jerzy Pawłowski z zadowoleniem ocenia wykonanie nowej nawierzchni na drodze Annowo-Dąbie Kujawskie.


4 I TU i TERAZ

Gazeta Powiatu Włocławskiego

I

Zdrowie

www.kujawy.media.pl

Od lipca w powiecie włocławskim realizowany jest Regionalny Program Profilaktyki Chorób Płuc

Prawie 6,3 mln zł w pierwszym półroczu

Finanse przychodni Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku osiągnął w pierwszym półroczu dodatni wynik finansowy.

nr 10, październik 2009

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Na wrześniowej sesji Rady Powiatu radni wysłuchali informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za pierwsze półrocze tego roku. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego złożyła dyrektor Anna Dębicka. Radni przyjęli sprawozdanie.

Przychody z NFZ

- Głównym źródłem finansowania zakładu są pieniądze z NFZ – mówiła podczas sesji rady dyrektor Anna Dębicka. - Staramy się wykorzystać wszystkie środki z NFZ w ramach kontraktu. Szukamy także innych źródeł finansowania. Między innymi pozyskujemy środki za odpłatne wykonywanie badań dla innych zakładów opieki zdrowotnej lub też za badania pacjentów poza systemem opieki zdrowotnej. Przychód mamy również z usług sterylizacji, ksero, usług transportowych za dowóz materiału biologicznego do laboratorium. Z tytułu wykonywanych zadań w pierwszym półroczu wydaliśmy ponad 6,2 milionów złotych. Największą pozycją w wydatkach są koszty osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku osiągnął dodatni wynik finansowy w postaci zysku ponad 38 tysięcy złotych.

Nie zapłacone usługi Wynik finansowy byłby większy, gdyby nie nieodpłatne wykonanie porad ponad limit świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w wysokości prawie 560 tys. zł., przekonywała radnych dyrektor Anna Dębicka. Jednostka nie posiada dodatkowych pieniędzy na finansowanie porad dla pacjentów ponad limit. Sytuacja jest mało komfortowa, bo kolejki do lekarzy specjalistów się wydłużają. Pomimo, że limit punktowy został wyczerpany nigdy jednak nie zdarzyło się, aby w SPZPS nie przyjęto pacjenta potrzebującego pilnej pomocy medycznej.

(m)

fot. Monika Mikołajewska

Przychody za pierwsze półrocze 2009 r. zrealizowane zostały na poziomie 50,77 proc. i zamknęły się kwotą prawie 6,3 milionów zł. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia zrealizowane zostały w 48,3 proc. Przychody własne stanowią ponad 627 tysięcy złotych.

Autobus z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmunologii w Bydgoszczy przyjechał do Kowala W województwie kujawsko-pomorskim choroby układu oddechowego stanowią piątą z kolei przyczynę ogólnej liczby zgonów. Wykrywalność nowotworów płuc w Polsce jest ciągle zbyt niska. Prowadzony w województwie kujawsko-pomorskim Regionalny Program Profilaktyki Chorób Płuc ma na celu zwiększyć wykrywanie wczesnych postaci raka płuc. Wielkie ryzyko Skierowany jest on zarówno do służb medycznych, lekarzy i pielęgniarek jak i do mieszkańców naszego regionu, szczególnie do tych, którzy palą papierosy po 40 roku życia.

Stop wypadkom W powiecie włocławskim rozpoczęto akcję pod nazwą „STOP WYPADKOM-ŻYJMY BEZ ZAGROŻEŃ”. Pierwszy etap akcji pn. „STOP WYPADKOM-ŻYJMY BEZ ZAGROŻEŃ” kierowanej do dzieci i młodzieży z powiatu włocławskiego rozpoczął się wraz z początkiem roku szkolnego i potrwa do końca grudnia br. Patronat nad nią obieli Stanisław Budzyński przewodniczący Rady Powiatu we Włocławku i Jan Ambrożewicz, starosta włocławski.

Przedsięwzięcie będzie realizowane z udziałem: Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku, Inspektoratu PZU S.A we Włocławku, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa we Włocławku oraz samorządów gmin w powiecie włocławskim. Pierwsze, robocze spotkanie grupy

Realizatorem programu jest Kujawsko – Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. Stosowanie nowoczesnych metod profilaktyki i leczenia, szczególnie poprawnego wykonywania i interpretowania badania spirometrycznego - to zadanie dla służb medycznych. Natomiast mieszkańcy powinni sobie uświadomić jak wielkie ryzyko niesie ze sobą palenie papierosów, oraz mieć wiedzę dotyczącą występowania powikłań w przebiegu chorób układu oddechowego. Regionalny Program Profilaktyki Chorób Płuc w powiecie włocławskim realizowany jest od lipca br. Badania mieszkańców powiatu przeprowadzono już w Brze-

realizatorów akcji miało miejsce w starostwie w połowie lipca br. Jego celem było przyjęcie deklaracji udziału partnerów i współpartnerów realizowanego przedsięwzięcia, ukonstytuowanie się honorowego komitetu organizacyjnego oraz przyjęcie harmonogramu działań. Ostatnio starostwu udało się pozyskać dodatkowe 4 tys. złotych z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA w Warszawie . Za te pieniądze zostaną zakupione emblematy odblaskowe na plecaki i kurtki dla dzieci oraz odblaskowe nalepki na rowery.

(mj)

ściu Kujawskim, Lubrańcu oraz w Kowalu. Ostatnią turę badań zaplanowano na grudzień w NZOZ „Elumed” w Chodczu. W powiecie zbadano Do tej pory w powiecie włocławskim przebadano 329 osób. Wykonano 171 badań spirometrycznych i 158 badań klatki piersiowej. W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Medykon” w Brześciu Kujawskim, którym kieruje dyrektor Ewa Kończyńska w lipcu br. wykonano 47 badań spirometrycznych oraz 46 zdjęć rtg klatki piersiowej. W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Lubraniec” kierowanym przez dyrektora Leszka Borkowskiego

25 lipca br. wykonano 44 badania spirometryczne i 27 zdjęć rtg klatki piersiowej. Trzecią placówką, która włączyła się do programu jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Kowalu, kierowany przez dyrektora Wiesława Kościńskiego. Tutaj 22 sierpnia br. wykonano 80 badań spirometrycznych oraz 85 zdjęć rtg klatki piersiowej. Przypomnijmy, że badania obejmują wykonanie spirometrii z lekarską interpretacją badania i udzieleniem porady antynikotynowej, pomiaru wydychanego tlenku węgla oraz zdjęcia RTG klatki piersiowej. Wykonują je specjaliści z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. Na kolejne badania będzie można zgłosić się 13 grudnia 2009 r. w Chodczu. W chodeckim ZOZ „Elumed” kierowanym przez dyrektora Macieja Cześnina przewidziano wykonanie 100 badań spirometrycznych oraz 100 zdjęć rtg klatki piersiowej. Osoby, które będą chciały wziąć udział w badaniach powinny wcześniej zgłosić się do recepcji przychodni w Chodczu przy Alejach Zwycięstwa nr 6 i zapisać się na listę pacjentów. Zarząd Powiatu na posiedzeniu w sierpniu br. wyraził zgodę na kontynuowanie programów profilaktycznych w 2010 roku Postanowiono, że w ramach Regionalnego Programu Profilaktyki Chorób Płuc przebadanych zostanie 200 osób. Koszt tego przedsięwzięcia zamknie się kwotą 10 tysięcy złotych.

(j)

Maszyna na wsi Najwięcej wypadków na wsi związanych jest z obsługą maszyn rolniczych. W okresie ostatnich pięciu lat statystyki odnotowują, że ponad 300 rolników straciło życie przy pracy z ciągnikiem. Najczęstszymi przyczynami wypadków były: nieostrożność podczas manewrowania, naruszenie przepisów ruchu drogowego, przygniecenia, nieznajomość obsługi urządzeń rolniczych, brak osłon, dokonywanie napraw przy włączonym napędzie. Wiele wypadków wiąże się z upadkiem z ciągnika lub przewróceniem się maszyny pracującej na pochyłym terenie. Pamiętajmy, aby do pracy z maszynami rolniczymi nie dopuszczać dzieci. O zdobycie prawa jazdy na ciągnik można starać się dopiero po ukończeniu 16 roku życia.

(mp)


nr 10, październik 2009

I TU i TERAZ

Łowiectwo

Gazeta Powiatu Włocławskiego

Darz Bór Ci życzę

- Myśliwi mają swój zbiór zasad etyki, który muszą bezwzględnie przestrzegać... - W myśl tych zasad wszyscy w naszym kole staramy się być myśliwymi kompetentnymi i odpowiedzialnymi. Od kilku lat zabiegamy o to, aby nie zachwiać równowagi wśród zwierząt łownych. Dlatego ograniczamy polowania na te zwierzęta, dla których zaplanowaliśmy zwiększenie przyrostu naturalnego. Aby zmienić obraz myśliwego kojarzącego się tylko z zabijaniem zwierząt organizujemy ekologiczne akcje edukacyjne, współpracujemy ze szkołami, organizujemy ogólnopolski konkurs fotograficzny pn. „FAOTONATURA”, a później pokonkursowe wystawy obrazujące piękno przyrody. Niebawem do szkół znajdujących się w naszym obwodzie łowieckim przekażemy materiały dydaktyczne „Myśliwi dzieciom”. - Ostatnio rolnicy skarżą się, że dziki, na niespotykaną dotąd skalę niszczą im uprawy. Podobno koło „Bóbr” płaci rolnikom odszkodowania za wyrządzone szkody?

- To prawda, dziki potrafią - Polowania zbiorowe dzisiaj są uprzykrzyć życie mieszkańcom już tylko świątecznym rytuałem. wsi. Od kilku lat są sprzyjające Odbywają się na drapieżniki, spowarunki do ich rozmnażania. radycznie na bażanty, dzikie kaczUprawy ziemniaków, kukurydzy ki i gęsi. Związane są raczej z zai buraka cukrowego szczególnie chowaniem tradycji i obyczajów przyciągają te zwierzęta. Każde łowieckich, takich jak np. chrzest koło łowieckie odpowiada na myśliwski, podczas którego terenach dzierżawionych za wywypowiada się słowa „Zgodnie z rządzone szkody. Więc niszczenie wielowiekową tradycją znakiem upraw przez dziki nie farby Cię znaczę i Darz W okresie leży w interesie myśliBór Ci życzę”, granie na zimowym dokarwych, bo koła łowieckie rogach hejnałów ku czci miamy zwierzymuszą płacić rolnikom upolowanej zwierzyny, nę, zaopatrujemy odszkodowania z włapokot - czyli tradycyjne paśniki i tzw. snych pieniędzy. zakończenie polowania lizawki. Dla naszego koła jest z charakterystycznym to duże obciążenie, bo układaniem upolowanej utrzymujemy się tylko ze składek zwierzyny, czy też obyczaj „ostatczłonkowskich. Żeby zminimaliniego kęsa”. zować straty w kole „Bóbr” każdy My nawiązujemy także do myśliwy ma obowiązek dyżurotradycji Towarzystwa Łowieckiewania na łowisku. W ten sposób go w Kowalu, które powstało w chcemy ograniczyć szkody w 1923 roku. Wracając do polowań uprawach. Jednak nie zawsze więcej realizowanych jest polomożna dokonać odstrzału dzika, wań indywidualnych. Natomiast trzeba przestrzegać okresów inauguracyjnym dniem polowań ochronnych na lochy prowadzące zbiorowych będzie dzień 3 listomałe. pada, kiedy odbędzie się poloW sezonie od początku kwietwanie hubertowskie otwierające nia 2008 r. do końca marca br. sezon polowań zbiorowych. odbyliśmy 1.200 dyżurów. Muszę powiedzieć, że straty są mniejsze - Zawsze uroczyście obchodzijest to także zasługa rolników, z cie imieniny patrona myśliwych i którymi współpraca układa się leśników, św. Huberta. Dlaczego nam bardzo dobrze. to święto jest dla myśliwych tak - Jako łowczy odpowiada Pan ważne i hucznie obchodzone? za gospodarkę łowiecką, za realizację planów łowieckich oraz - Św. Hubert, urodzony w 655 za organizację polowań. Często roku w Gaskonii, potomek krówychodzicie na polowanie? lewskiego rodu, później biskup

Koło Łowieckie Nr 7 „Bóbr” w Kowalu istnieje od 1985 r. Obecnie prezesem jest Piotr Dykczyński, lekarz urolog. Funkcję sekretarza sprawuje Zdzisław Dyicki a skarbnika Karol Korpusiński. Łowczym koła jest Henryk Kierzkowski. Koło liczące 40 członków ma także swojego kapelana, ks. Ryszarda Pospieszyńskiego. Wśród członków są rolnicy zamieszkujący dzierżawione tereny łowieckie a także biznesmeni, naukowcy, lekarze oraz emeryci. Koło dzierżawi dwa tereny łowieckie, pierwszy znajduje się na terenie Gminy Baruchowo, drugi położony jest w obrębie trzech gmin: Kowal, Włocławek i Choceń. Obydwa obwody rozpościerają się na terenach leśnych i polnych. Bytują na nich sarny, dziki, lisy, jenoty, zające, bażanty i kuropatwy.

fot. Marcin Nawrocki

Myśliwy Henryk Kierzkowski dał sygnał do polowania

dał się poznać jako myśliwy szanujący otaczającą go przyrodę. Święto patrona jest wspaniałą okazją do przypomnienia ideałów, którym myśliwi powinni służyć. Dlatego polowanie hubertowskie jest wyjątkowe. Nasze koło rozpocznie uroczystości hubertowskie od mszy św. w kościele w Kłotnie, w gminie Baruchowo, którą będzie celebrował kapelan koła ks. Ryszard Pospieszyński. Polowanie będzie krótkie, a po nim spotkamy się z zaproszonymi gośćmi, przyjaciółmi i sympatykami, którzy zobaczą pokot. Później będzie wspólna biesiada i oczywiście smaczny myśliwski gulasz. Takie spotkania integrują myśliwych z lokalną społecznością, na czym nam wyjątkowo zależy. - Trudno nie zapytać o problemy, z którymi jako koło łowieckie się borykacie… - Pierwszy problem, to ciągle istniejące kłusownictwo. Nieodpowiedzialni ludzie, bo inaczej ich nazwać nie mogę zastawiają sidła i co najgorsze w tym często nie zdejmują z nich zwierzyny. Są to obrazy okropne, nie do przyjęcia i nie do opowiadania. Drugim problemem są trudności w utrzymaniu liczebności zwierzyny drobnej. Jest ona łatwą zdobyczą dla drapieżników, których w ostatnim czasie namnożyło się. Poważnym problemem dla nas jest norka amerykańska. Drapieżnik nadzwyczaj zwinny i ruchliwy, szybko biega, wspina się po drzewach, także dobrze pływa i nurkuje. Przy spotkaniu z aki wodne mają małe szannią ptaki se na przeżycie.

Rozmawiała zmawiała Jolanta lanta Pijaczyńska

5

30 lat parku

Niebawem rozpocznie się jesienny sezon łowiecki myśliwi obchodzić będą święto swojego patrona św. Huberta. Jest to okazja do rozmowy z Henrykiem KIERZKOWSKIM myśliwym, łowczym w Kole Łowieckim nr 7 „Bóbr” w Kowalu. - Przez wielu ludzi łowiectwo postrzegane jest jako drogie hobby bądź jako sposób pozyskiwania mięsa lub trofeów. Są też tacy, którzy kojarzą myśliwych wyłącznie z zbijaniem zwierząt. Na ile takie twierdzenia są uzasadnione? - Z pewnością znajdą się i tacy, którzy mają taki obraz łowiectwa. Jednak jest to wypaczone spojrzenie. Nie tyko nasze koło łowieckie, ale wszystkie koła w Polsce gromadzą ludzi poważnie podchodzących do ochrony przyrody. Polski Związek Łowiecki bardzo mocno kładzie nacisk na ochronę środowiska naturalnego i odbudowę gatunków zwierząt łownych np. zająca, kuropatwy czy dzikiego królika. W naszym kole „Bóbr” introdukowaliśmy bażanty i dzikie króliki i to z dość dobrym skutkiem. Dzięki pracy myśliwych niektóre gatunki zwierząt przetrwały w lasach i na polach do dzisiaj. W okresie zimowym dokarmiamy zwierzynę, zaopatrujemy paśniki i tzw. lizawki. Oczywiście pozyskujemy też część zwierzyny jednak darzymy ją ogromnym szacunkiem.

I

www.kujawy.media.pl

W dniach 17-18 września w Soczewce k. Płocka odbyła się Ogólnopolska Konferencja pn. „Formy i metody działań edukacyjnych realizowane na terenie parków Krajobrazowych”, podczas której obchodzono również XXX-lecie powstania Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego mającego swą siedzibę w Kowalu. Wzięli w niej udział przedstawiciele samorządów województwa mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego oraz innych instytucji i firm współpracujących z GWPK. Od szeregu lat Zespół Szkół i Rolnicze Centrum Kształcenia im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu blisko współdziała na różnych polach z pracownikami Parku. W programie konferencji była także część artystyczna przygotowana przez uczniów z Zespołu Szkół w Smólniku, później wygłoszono 6 referatów przygotowanych przez naukowców z UMK Toruniu i pracowników parków krajobrazowych. Następnego dnia uczestnicy konferencji mogli brać udział w warsztatach terenowych: „Edukacja na terenie GWPK” oraz „Zbiornik Włocławski jako zaplecze edukacyjne GWPK”, a także popłynąć rejsem po Wiśle. Arkadiusz Ciechalski

Cukierki dla lisów W lasach, na polach i łąkach leżą zielono-brunatne kostki, są to immunoprzynęty zawierające szczepionkę przeciwko wściekliźnie lisów. Od 24 września rozpoczęła się akcja szczepienia lisów. Potrwa do 7 października. W lasach, na polach łąkach i nieużytkach wykładane są zielono-brunatne kostki z masy rybnej o wymiarach około 35x35x10 mm. W środku zatopiona jest szczepionka przeciwko wściekliźnie. Uodpornienie następuje po przegryzieniu pojemniczka ze szczepionką. Akcja ma szczególnie szeroki zasięg w powiecie włocławskim, gdzie znajduje się sporo lasów. Jej celem jest skuteczne zwalczanie tej choroby poprzez uodparnianie lisów na wirusy wścieklizny. Podobna akcja była prowadzona wiosną. Wojewódzki lekarz weterynarii prosi, aby nie niszczyć znalezionych przynęt. W przypadku kontaktu z „kostką dla lisa” należy przemyć wodą z mydłem ręce i inne miejsca kontaktu, a także powiadomić lekarza medycyny, stację sanepidu lub lekarza weterynarii. Zwierzęta domowe i gospodarskie, które zetknęły się z immunoprzynętami należy poddać badaniu i obserwacji.


Gazeta Powiatu Włocławskiego

I

Stypendia dla najlepszych Stypendyści Prezesa Rady Ministrów w szkołach powiatu włocławskiego. Uczniowie z pięciu szkół prowadzonych przez Powiat Włocławski znaleźli się w gronie najlepszych. W nagrodę za wysokie wyniki w nauce otrzymali na nowy rok szkolny stypendia Prezesa Rady Ministrów. Stypendium otrzymali: Wioleta Lewandowska z kl. IV Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Chodczu, Adrianna Pańka z kl. III Technikum Ekonomicznego w Lubrańcu-Marysinie, Kamila Rosińska z kl. III Technikum Agrobiznesu w Starym Brześciu, Karolina Wysocka z kl. II Liceum Ogólnokształcącego w Lubrańcu oraz Katarzyna Kostecka z kl. II Liceum Ogólnokształcącego w Izbicy Kujawskiej.

Awans nauczycieli Trzech nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Powiat Włocławski złożyło wnioski o uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Dwóch z Zespołu Szkół w Lubrańcu: Marlena Stańczak, nauczyciel języka angielskiego oraz Ewa Stasiak, nauczyciel przedsiębiorczości i wychowania do życia w rodzinie. Z Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej wniosek złożył Piotr Jabłoński, nauczyciel przedmiotów zawodowych. Postępowanie egzaminacyjne przeprowadzono w lipcu br. Wszystkim udało się uzyskać wyższy stopień. Od września br. trójce nauczycieli, którzy uzyskali status nauczyciela mianowanego podwyższono wynagrodzenie zasadnicze.

Kurs operatorów W czerwcu br. w Zespole Szkół i Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Starym Brześciu mężczyźni uczyli się obsługi kombajnów zbożowych. Uczestnikami kursu byli absolwenci szkoły oraz rolnicy indywidualni. Kurs miał na celu przygotowanie operatorów kombajnów zbożowych do samodzielnej obsługi. Realizowano zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz naukę jazdy kombajnem. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia uprawniające do pracy operatora kombajnów zbożowych.

(j)

Po wakacjach młodzież i nauczyciele wrócili do szkół, w których podczas ich nieobecności wykonano wielu napraw, remontów i modernizacji. Na pytanie o inwestycje w szkołach wicestarosta KAZIMIERZ KACA, któremu niejednokrotnie zarzuca się, że oprócz inwestycji drogowych nie widzi innych potrzeb odpowiada: - Ważnych w powiecie jest wiele spraw i dużo zadań do realizacji, jednak priorytetem są drogi i edukacja młodzieży - mówi Kazimierz Kaca. - To, co dzieje się na drogach, każdy widzi. Nieraz z powodu remontów znosić musi utrudnienia w ruchu. Natomiast inwestycje, które wykonaliśmy w szkołach dla wielu są niewidoczne. W sierpniu br. rozpoczęły się prace remontowe budynku internatu w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu. Wymieniono poszycie dachowe. Koszt inwestycji wyniósł prawie 32 tys. zł. Obecnie trwa remont elewacji budynku. Łącznie remont pochłonie 56 tysięcy złotych.

nr 10, październik 2009

Szkolnictwo

www.kujawy.media.pl

Współpraca WSHE i Zespołu Szkół w Kowalu

Podpisali porozumienie Na początku okresu wakacyjnego w Zespole Szkól im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu podpisane zostało porozumienie między Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku reprezentowaną przez rektora, prof. WSHE, dra hab. Stanisława Kunikowskiego a tutejszą placówką, w imieniu której występował dyr. Wojciech Rudziński. Porozumienie ma na celu koordynację działań zmierzających do podnoszenia poziomu nauczania i lepszego przygotowywania uczniów i słuchaczy do kontynuowania nauki na studiach wyższych. W ramach zapoczątkowanego przez włocławską uczelnię projektu upowszechniania nauki i edukacji w regionie organizowane będą wykłady otwarte, wspólne zajęcia dydaktyczne, konkursy naukowe dla maturzystów z różnych przedmiotów. Społeczność szkolna zapraszana będzie do brania udziału w konferencjach, sympozjach, warsztatach naukowych, debatach obywatelskich organizowanych przez uczelnię. Kadra nauczycielska będzie mogła podnosić swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnych formach szkoleń i studiów podyplomowych. Planowane jest także pełne

fot. NADESŁANA

6 I TU i TERAZ

Porozumienie podpisali: dr hab. Stanisław Kunikowski, rektor WSHE we Włocławku oraz dyrektor Zespołu Szkół w Kowalu Wojciech Rudziński partnerstwo w zabiegach mających na celu pozyskiwanie środków z UE. Uczniowie szkół objętych patronatem WSHE będą mogli bezpłatnie korzystać z księgozbioru Biblioteki Głównej tejże uczelni. Laureaci konkursów przedmiotowych będą mieli zagwarantowane bezpłatne studia na pierwszym roku wybranego kierunku studiów na WSHE.

Dodać należy, iż podpisanie porozumienia między tymi podmiotami jest kontynuacją wcześniejszej, owocnej współpracy. Uczniowie Zespołu Szkół w Kowalu wraz ze swoimi nauczycielami systematycznie brali aktywny udział w organizowanych przez uczelnię młodzieżowych sesjach naukowych wygłaszając referaty, z których część doczekała się

W szkołach i placówkach oświatowych

Sprawdziliśmy. W Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim w ramach programu naprawczego został wykonany remont kuchni i zmywalni wraz z doposażeniem w meble o łącznej wartości 34.000 zł. Trwa uzupełnianie tynków na elewacji pałacu i internatu. W szkołach prowadzonych przez Powiat Włocławski remonty poległy głównie na wymianie

okien, drzwi, pieców. Inwestycje były możliwe dzięki środkom finansowym, które pozyskano z Funduszu Ochrony Środowiska we Włocławku. W Zespole Szkół im. Władysława Reymonta w Chodczu wymiana okien kosztowała ponad 12 tys. złotych, a wymiana drzwi ponad 17 tys. zł. Za 29.500 zł w szkole wymieniono także stary piec na nowy. Z kolei w Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Marysinie także wymieniono okna. Inwestycja kosztowała 50.000 zł i w całości była sfinansowana z Funduszu Ochrony Środowiska we Włocławku. 43 starych drewnianych okien wymieniono na okna PCV w Zespole Szkół w Lubrańcu. Środki na ten cel, w kwocie ponad 55 tys. zł pochodziły z Powiatowego Funduszu Ochrony

Ciekawym przedsięwzięciem może okazać się współpraca przy uruchomieniu w bieżącym roku akademickim kształcenia w ramach „Uniwersytetu Trzeciego Wieku”, które zyskuje sobie w Polsce coraz większą popularność. Dla osób z Kowala i okolic część zajęć będzie mogła odbywać się w pomieszczeniach tutejszej szkoły. Wszystkich chętnych do uczestnictwa w tej formie pogłębiania swojej wiedzy serdecznie obie jednostki zapraszają. Bliższych informacji udzielają: rektorat uczelni i sekretariat szkoły.

Arkadiusz Ciechalski

Złoty liść jesieni

Wakacyjne remonty Starostwo pozyskało 28 tys. z Urzędu Wojewódzkiego Bydgoszczy, pozostałe 28 tys. zł wyłożyliśmy z własnego budżetu. Oczywiście, nie jest to jedyna inwestycja na rzecz oświaty. W każdej placówce oświatowej dyrektorzy zadbali o to, aby poprawić warunki nauczania. Środki na ten cel pochodziły z różnych źródeł, nie tylko z budżetu starostwa.

publikacji (książka „Kreowanie tożsamości lokalnej na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej. Seminaria młodzieżowe 2002-2004”, Włocławek 2005). Uczestniczyła w debatach społecznych, imprezach organizowanych w ramach Włocławskich Festiwali Kultury, Nauki i Techniki oraz w Dniach Otwartych uczelni. Wykładowcy WSHE uczestniczyli w imprezach szkolnych, np. dr Adam Wróbel parokrotnie gościł w kowalskiej szkole uczestnicząc w cyklu zająć poświęconych twórcom naszego regionu.

Środowiska i Gospodarki Wodnej. W Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej na części budynku szkoły położono papę termozgrzewalną, wymalowano wiele pomieszczeń, odnowiono parkiet w sali gimnastycznej. Wszystkie naprawy kosztowały tu 18.412 zł. Wiadomo, że w szkole najważniejszy jest poziom nauczania. Jednak, aby solidnie wykształcić ucznia trzeba mieć bazę do prowadzenia zajęć. Dobre warunki nauczania są jednym z elementów przyciągających młodzież do szkół. Im więcej uczniów w szkole, tym większa subwencja oświatowa.

(z)

Dzieci i młodzież ze szkół i oddziałów integracyjnych spotkały się 18 września w Kowalu na XXXV zlocie pn. „Złoty liść jesieni”. Jest on imprezą, którą co roku dla niepełnosprawnych organizuje Włocławski Oddział PTSM. Starostwo Powiatowe we Włocławku od wielu lat dofinansowuje zlot. W tym roku przekazano na ten cel 2 tys. złotych. Organizatorem tegorocznego spotkania była Szkoła Podstawowa w Kowalu z dyrektorem Małgorzatą Kierzkowską. Udział w zlocie wzięły reprezentacje: Zespołu Szkół w Kruszynie, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum SPSK w Warząchewce Polskiej, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Lubaniu, Gimnazjum w Kowalu oraz Zespół Szkół Nr 3 we Włocławku. Dzieci i młodzież bawiły świetnie.


nr 10, październik 2009

Szkolnictwo

I TU i TERAZ

Gazeta Powiatu Włocławskiego www.kujawy.media.pl

I

7

Szansa dla pracujących Szkoły i uczniowie w powiecie Rok szkolny 2009/2010 w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu włocławskiego, 1 września rozpoczęło 1.336 uczniów. Powiat Włocławski prowadzi sześć szkół ponadgimnazjalnych. W minionym roku szkolnym szkoły ponadgimnazjalne opuściło 457 absolwentów, zaś plan naboru przewidywał 450 uczniów. Udało się przyjąć 359. Łącznie do szkół włocławskich z powiatu włocławskiego trafiło 734. Starostwo wraz z dyrektorami szkół, radami pedagogicznymi w ostatnich latach czyni ogromne starania, aby placówki powiatowe stały się konkurencyjne dla szkół włocławskich. Zakupuje się szereg najnowocześniejszych pomocy dydaktycznych, które wzbogacają i urozmaicają proces nauczania, takich jak: pracownie informatyczne, pracownie multimedialne, pracownie językowe, tablice interaktywne itp. Remontujemy i modernizujemy obiekty oświatowe (wymiana drzwi, okien centralnego ogrzewania, itp.), co z kolei poprawi komfort pracy nauczycieli i uczniów. Organizujemy zajęcia pozalekcyjne w celu wyrównania szans edukacyjnych (takie jak: sportowe, językowe, dydaktyczno – wyrównawcze …). W ramach tych zajęć organizujemy dożywianie. Opracowaliśmy wspólny projekt pod hasłem: ,,Optymalna Sieć Placówek Oświatowych Powiatu Włocławskiego” Oprócz szkół prowadzonych przez Powiat Włocławski w powiecie istnieją jeszcze dwie szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa: Zespół Szkół i Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Dwie niepubliczne szkoły działają w Choceniu: Liceum Ogólnokształcące i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Natomiast w Boniewie: Liceum dla Dorosłych i Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Do szkół prowadzonych przez Powiat Włocławski przyjęto: Zespół Szkół w Chodczu: 1. Uzupełniające Liceum dla Dorosłych – 20 słuchaczy, 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 29 uczniów 3. Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego – 22 uczniów Zespół Szkół w Lubrańcu – Marysinie: 1. Technikum Agrobiznesu – 1 oddział 25 uczniów, 2. Technikum Ekonomiczne – miały być 2 oddziały, jest 1 – 30 uczniów Zespół Szkół w Lubrańcu: 1. Liceum Ogólnokształcące – miały być 3 oddziały, są 2 po 25 uczniów, 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 1 oddział 19 uczniów. Liceum Ogólnokształcące w Kowalu – planowano 2 oddziały, jest 1 - 25 uczniów. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kowalu – 1 oddział 32 słuchaczy. Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej: 1. Liceum Ogólnokształcące – panowano oddziały, są 2 – łącznie 54 uczniów, 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa – planowano 1 oddział, są 2 oddziały – 47 uczniów, 3. Uzupełniające Liceum dla Dorosłych – 1 oddział – 25 słuchaczy Jacek Zbonikowski

Szkoła dla dorosłych drugie i jedną pierwszą - mówi Maciej Zieliński, dyrektor szkoły. - W sumie w nowym roku szkolnym uczyć się będzie 67 osób. Jak na szkołę z jednorocznym stażem jest to bardzo dobry wynik. Nauka w szkole jest bezpłatna. Przyjeżdżają do nas ludzie z powiatu włocławskiego np. z Lubrańca, Izbicy Kujawskiej. Mamy też osobę, która dojeżdża z Poznania. Okazało się, że oferta edukacyjna jest dobra, a szkoła potrzebna nie tylko dla mieszkańców Kowala i bliskiej okolicy. Szkoła dla dorosłych w Kowalu rozpoczęła rok szkolny 2009/ 2010 Inauguracja roku szkolnego 2009/2010 w Liceum Ogólnokształcącym pierwszym dwudniowym dla Dorosłych w Kowalu zjazdem, który miał miejsce 12 i 13 września. Na przepisami prawa oświatoLiceum Ogólnokształcąw pomieszczeniach, które uroczystość otwarcia roku wego. Sprawa kilkakrotnie ce dla Dorosłych w Kowazajmuje LO dla młodzieży i szkolnego przybył radny poruszana była na sesjach lu rozpoczęło rok szkolny za które powiat płaci zgodMarek Jaskulski i oczywiRady Powiatu. 2009/ 2010 pierwszym nie z zawartą umową. ście grono pedagogiczne. dwudniowym zjazdem, - Obecnie w LO dla doroDyrektor Zieliński wręczył W tej sytuacji, w tym który miał miejsce 12 i słych mamy trzy oddzi d ały, dz oddziały, książkę Krystynie Woźniak, roku Zarząd Powiatu we 13 września. Szkoła ma dwie klasy słuchaczce z Kowala, która słucha Włocławku ogłosił kondyrektora wyłonionego w uzyskała najlepsze wyniki uzyska kurs na dyrektora Liceum drodze konkursu. nauczania w ubiegłym roku naucza Ogólnokształcącego dla szkolnym. szko Dorosłych w Kowalu. JedO utworzeniu Liceum Takie dwudniowe lub T nak wcześniej na swoim Ogólnokształcącego dla trzydniowe zjazdy będą trz posiedzeniu 25 czerwca br. Dorosłych w Kowalu się odbywały dwa razy zarząd uznał, że w szkole kształcącego w systemie w każdym miesiącu składającej się z trzech zaocznym na podbudowie Ten system nauczania Te gimnazjum lub ośmioletniej oddziałów nie ma potrzejest korzystny szczeje by zatrudniania dyrektora szkoły podstawowej Rada gólnie dla pracująg w pełnym wymiarze czasu Powiatu we Włocławku cych i pragnących pracy. podjęła uchwałę w 2008 r. uzupełnić swoje dotychczasowe wy- Podejmując decyzję W ubiegłym roku, wraz kształcenie. Słuchao zatrudnieniu dyrektora z powstaniem szkoły dla cze promowani są na jedną czwartą etatu dorosłych, która miała po każdym semestrze. p brano pod uwagę wzglętylko dwa oddziały funkPodstawą oceniania Po dy ekonomiczne – mówi cję dyrektora powierzono i kklasyfikowania są wicestarosta Kazimierz Annie Osińskiej, dyrektorce egzaminy semestraleg Kaca. - Dyrektora wyłonioLiceum Ogólnokształcącene przeprowadzane no w drodze konkursu, 26 go im. Królowej Jadwigi z poszczególnych sierpnia zgodnie z obowiąw Kowalu. Podejmując obowiązkowych zajęć o zującą procedurą. Został taką decyzję kierowano się edukacyjnych, okreed nim Maciej Zieliński, były względami ekonomicznyślonych w szkolnym śl dyrektor LO im. Królowej mi. Jednak sprawowanie planie nauczania. Dyrektor Maciej Zieliński Jadwigi w Kowalu. Zajęcia funkcji dyrektora w dwóch (J.P.) wręcza Krystynie Woźniak nadla dorosłych odbywają się szkołach nie jest zgodne z grodę

Równe szanse dla młodych z powiatu włocławskiego

Kształcenie za unijne pieniądze Projekt pn. „Równe szanse dla młodych mieszkańców powiatu włocławskiego” został zatwierdzony do dofinansowania. Przez dwa lata będą organizowane będą dodatkowe zajęcia dla młodzieży powiatu włocławskiego. W lipcu br. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zakończył przyjmowanie wniosków na kolejny w tym roku konkurs ogłoszony w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wśród 27 wniosków złożonych przez powiaty i miasta, które wpłynę-

ły w odpowiedzi na konkurs znalazł się projekt partnerski jednostek samorządów terytorialnych powiatu włocławskiego koordynowany przez Powiat Włocławski. Do projektu włączyło się 13 gmin, będących organami prowadzącymi dla szkół o profilu ogólnym. We wrześniu ogłoszono wyniki konkursu. Projekt partnerski powiatu włocławskiego uklasyfikował się na drugim miejscu razem z powiatem żnińskim. Wyższą liczbę punktów w uzyskało tylko miasto Toruń. Dobra ocena projektu naszego powiatu była zwieńczeniem prac wielu osób z wszystkich gmin. Wysiłek się

opłacił, zaowocował dotacją ponad 1,5 mln zł. W okresie dwóch najbliższych lat zorganizowane zostaną dla młodzieży z 3 liceów ogólnokształcących, 19 gimnazjów i 38 szkół podstawowych dodatkowe zajęcia lekcyjne języków obcych, informatyki, nauk przyrodniczo-matematycznych. Za ponad 200 tys. zł zakupione zostaną zestawy komputerowe oraz tablice interaktywne. Realizacja projektu, wprowadzającego różnorodne dodatkowe zajęcia lekcyjne z pewnością uatrakcyjni kształcenie i podniesie jego jakość na wyższy poziom. Młodzież ze wsi otrzyma szansę na wyrównanie poziomu nauczania z miastem.

Marek Wiliński


8 I TU i TERAZ

Gazeta Powiatu Włocławskiego I www.kujawy.media.pl

Dożynki

nr 10, październik 2009

Starostowie dożynek Zofia Bojakowska z Przydatków Gołaszewskich, gmina Kowal Zofia Bojakowska jest technikiem ogrodnikiem. Prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 20 ha. Wśród upraw znajdują się zboża, rośliny okopowe, zioła i warzywa. Prowadzi także hodowlę trzody chlewnej, prawie 150 tuczników rocznie. Pani Zofia jest radną gminy Kowal. Wraz z rodziną, mężem Andrzejem i dziećmi mieszka w Przydatkach Gołaszewskich. Córka Karolina uczęszcza do Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku, a syn Kamil jest uczniem Technikum Agrobiznesu w Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

Janusz Stanisław Gotówka z Starobrzeskiej Koloni, gmina Brześć Kujawski. Janusz Gotówka prowadzi, razem z żoną Agnieszką gospodarstwo rolne w Starobrzeskiej Kolonii o powierzchni 26 ha. Mają jednego syna Kamila, który jest uczniem drugiej klasy Gimnazjum we Wieńcu. Uprawiają zboża, rzepak oraz warzywa, głównie marchew. Mają także hodowlę trzody chlewnej liczącą 300 tuczników rocznie. Pan Janusz jest prezesem Zrzeszenia Producentów zboża i rzepaku „ELITA” w Bądkowie. Ma wykształcenie zawodowe rolnicze.

Dożynki Powiatowo-Gminne w Starym Brześciu Kuj.

Rolnicy Po zakończeniu żniw we wszystkich gminach w powiecie włocławskim zorganizowano dożynki. Święto Plonów mające rangę powiatową odbyło się w Zespole Szkół i RCKU w Starym Brześciu.

W korowodzie dożynkowym: Zespół Szkół i RCKU w Starym Brześciu oraz Zespół Szkół w Lubrańcu-Marysinie

Tradycyjny bochen chleba kroją Wojciech Zawidzki - burmistrz Brześcia Kuj. i Jan Ambrożewicz - starosta włocławski

Ceremoniom przewodniczyli starostowie dożynkowi: Janusz Stanisław Gotówka z Starobrzeskiej Koloni, gmina Brześć Kujawski i Zofia Bojakowska z Przydatków Gołaszewskich, gmina Kowal. Wręczyli oni bochen chleba upieczonego z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów gospodarzom dożynek Janowi Ambrożewiczowi, staroście włocławskiemu i Wojciechowi Zawidzkiemu, burmistrzowi Brześcia Kujawskiego. W barwnym korowodzie dożynkowym przeszły reprezentacje wielu gmin z powiatu włocławskiego oraz sołectw i szkół. Wieńce dożynkowe wykonane z kłosów zbóż ozdobionych kwia-

tami owocami, kiściami jarzębiny i kolorowymi wstążkami niosły delegacje: Brześcia Kujawskiego, Chodcza, Kowala, Lubienia Kujawskiego, Lubrańca, Boniewa, Fabianek, gminy Kowal oraz sołectw gminy Brześć Kujawski: Aleksandrowo, Pikutkowo, Rzadka Wola Parcele, Sokołowo Parcele, Stary Brześć. Nie zabrakło wieńca Zespołu Szkół i Centrum Kształcenia Rolniczego oraz Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie. Dwa wieńce reprezentujące Powiat Włocławski przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich gminy Kowal (Wanda Okupska, Barbara Czyżewska, Lucyna Krych, Antonina Tomczak) oraz z Koła Gospodyń Wiejskich w Kruszynie, gmina Włocławek (Róża Węgielewska, Irena Kubiak, Helena Ulanowska, Irena Muszyńska). - Przed nami wielkie zadanie, z Bożą pomocą uchronić to, co otrzymaliśmy, o co się troszczy-

Trudno wyobrazić sobie dożynki bez pokazu sprzętu rolniczego


I TU i TERAZ

Dożynki

Gazeta Powiatu Włocławskiego www.kujawy.media.pl

I

9

fot. Nadesłana. Dożynki w 1930 r.

nr 10, październik 2009

Poświęcenie chleba przez proboszcza brzeskiej parafii ks. Ireneusza Juszczyńskiego

Kartka z historii

świętowali liśmy i co w pocie czoła zdobywaliśmy, by przyszłe pokolenia mogły cieszyć się życiem, zdrową żywnością, pięknem przyrody, świeżym powietrzem… i tak, jak my każdego roku dziękować za obfite plony - mówił do zebranych starosta Jan Ambrożewicz. Zgodnie z tradycją podzielono się chlebem, wcześniej poświęconym przez ks. Ireneusza Juszczyńskiego. Na powiatowym święcie plonów nie zabrakło licznie zaproszonych gości. Przybyli posłowie RP Domicella Kopaczewska i Łukasz Zbonikowski, Franciszek Złotnikiewicz - członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnych, dyrektorzy jednostek samorządowych, duchowni, przedstawiciele szkół oraz mieszkańcy powiatu włocławskiego. Zespoły ludowe z Brześcia Kujawskiego i Sompolna koncertowały „Na ludową nutę”. Wystąpiły także zespoły Andrzej Koziński Show, Blue Sound oraz Fisher. Pokaz tańca dała Natalia Mrozińska. Wokół ustawiono wiele stoisk, gdzie twórcy ludowi i rękodzielnicy prezentowali swoje wyroby. Stoiska wystawiły też firmy, między innymi: Kujawska Fabryk Maszyn Rolniczych „Krukowiak”, Kujawska Spółdzielnia Mleczarska z Włocławka, ODR z Zarzeczewa, Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko Dobrzyńskiej, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Bank PKO SA. Święto rolników zakończyła zabawa taneczna przy dźwiękach zespołu Fokus.

Rok 1930 w Starym Brześciu Szkoła w Starym Brześciu jest jedną z najstarszych szkół rolniczych w Polsce. Decyzja o jej powstaniu zapadła na posiedzeniu Sejmiku Powiatowego w październiku 1919 r. Wtedy na wniosek Jadwigi Dziubińskiej podjęto uchwałę w o założeniu szkoły średniej dla chłopców w powiecie włocławskim. Jednak do powstania szkoły była jeszcze daleka droga. Dopiero w lipcu 1920 r. uchwała została uprawomocniona ustawą Sejmu Ustawodawczego RP o ludowych szkołach rolniczych. O lokalizacji szkoły w Starym Brześciu zadecydowano w październiku 1921 r. na posiedzeniu Sejmiku Powiatowego. Z trudem nabierano uczniów do szkoły. Pierwszy rok nauki rozpoczął się w styczniu 1926 r. Naukę pobierało tylko 24 chłopców. Uczniów z powiatu włocławskiego było niewielu, tylko trzynastu. Pierwszym kierownikiem szkoły został Zdzisław Moczulski, jednak szkoła zaczęła rozwijać się dopiero dzięki staraniom Stanisława Staszyńskiego, który objął funkcję kierownika w maju 1930 r. Był to rok dobry dla szkoły, 28 maja 1930 r. w swoich murach gościła Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego. W tym roku placówka przeszła pod nadzór kuratorium Warszawskiego Okręgu Szkolnego. Gazecie udało się dotrzeć do zdjęć archiwalnych pochodzących właśnie z 1930 r. przedstawiających święto plonów odbywające się w szkole rolniczej w Starym Brześciu. Stare fotografie otrzymaliśmy od pani Bożeny Ciupalskiej z Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego.

Powiat na dożynkach wojewódzkich Przedstawiciele powiatu włocławskiego uczestniczyli 30 sierpnia br. w Dożynkach Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Włocławskiej w Czernikowie.

Ozdobę dożynkową przygotowała Wanda Okupska z Dobrzelewic, znana twórczyni rękodzieła artystycznego, specjalizująca się głównie w wyrobach i pracach ze słomy. Pomagały jej członkinie Gminnej Rady Kobiet w Kowalu:

W korowodzie powiat włocławski reprezentował Zespół Kruszynioki z Kruszyna (gmina Włocławek)

Barbara Czyżewska, Lucyna Krych i Antonina Tomczak. Wieniec dożynkowy wykonany w stylu tradycyjnym przygotowały panie: Róża Więgielewska, Irena Kubiak i Helena Ulanowska z Koła Gospodyń Wiejskich w Kru-

szynie pod kierunkiem Ireny Muszyńskiej. Panie upiekły ciasto i ugotowały żurek kujawski, którym częstowały gości odwiedzających stoisko powiatu włocławskiego. Na stałej ekspozycji przygotowanej przez Starostwo Powiatowe we Włocławku przy współudziale Zespołu Szkół w Kowalu zaprezentowali swój dorobek artystyczny: Anna i Jan Wójkiewiczowie ze Szczutkowa, gmina Choceń ( hafty i rzeźby), Wioletta Malinowska z Cukrowni Chełmica, gmina Fabianki (obrazy wykonane haftem krzyżykowym), Aleksandra i Krzysztof Zawaccy z Wichrowic, gmina Choceń (kwiaty z bibuły i rzeźby), Krystyna Zagrabska Włocławka (haft kujawski). Młodzież z Zespołu Szkół w Kowalu pod kierunkiem Pani Anny Górskiej częstowała gości kowalskimi kręciołkami. Zespół folklorystyczny „KRUSZYNIOKI” z Kruszyna, gmina Włocławek wystąpił na czernikowskiej scenie promując gminę Włocławek i powiat.

Stronę przygotowała: J.P. fot. Stanisław Białowąs i Jolanta Pijaczyńska


10 I TU i TERAZ

Gazeta Powiatu Włocławskiego

I

nr 10, październik 2009

Inwestycje

www.kujawy.media.pl

Wspólnymi siłami szybciej budują

Z chodnikiem bezpieczniej Mówi się, że chodniki budują gminy. Okazuje się jednak, że na wsiach i w miastach powstają także dzięki zabiegom samorządu powiatowego. Tak się dzieje miedzy innymi przy drogach powiatowych w gminach: Baruchowo, Kowal, Włocławek oraz w mieście Kowal. W wielu miejscach inwestycje realizowane są wspólnie.

radnym powiatu, dopiero teraz udało się ją przyjąć do realizacji.

Chodnik o długości ponad 800 metrów ma już wieś Rakutówek, który powstał przy drodze Kowal - Dobrzelewice – Baruchowo. - Dla mnie priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców całego powiatu, a szczególnie dzieci dojeżdżających do szkół – mówi radny Marek Jaskulski, członek Zarządu Powiatu. - Chodnik, który powstał w Rakutówku z pewnością zwiększy bezpieczeństwo i komfort poruszania się pieszych.

W Grabkowie remont w ciągu drogi powiatowej Czerniewiczki-Ossówek przeprowadzony zostanie wspólnie z gminą Kowal. Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku dostarczy mate-

Skorzystają turyści Skrzynki, wieś w gminie Baruchowo są miejscowością turystyczną. Szczególnie latem ruch na wsi jest duży. - Nad jeziorem Skrzyneckim wypoczywają turyści nie tylko z naszego powia-

Razem bezpiecznie Starostwo rozesłało do szkół podstawowych w powiecie włocławskim książeczkę do kolorowania zatytułowaną „Razem bezpiecznie”. Otrzymają ją dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych. Kolorowanka dla dzieci została wydana inicjatywy wojewody kujawskopomorskiego i Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Publikacja związana jest z realizacją rządowego program ograniczenia przestępczości i zachowań aspołecznych.

Starostwo Powiatowe zaplanowało nowe zadania dotyczące remontów chodników znajdujących się przy innych drogach powiatowych. Chodnik powstanie przy drodze Mostki – Kowal w miejscowości Smólnik. Kolejny, o długości jednego kilometra budowany jest przy drodze Baruchowo - Goreń Duży - Patrowo w miejscowości Skrzynki. Koszt tych inwestycji w sumie wyniesie około 455 tys. złotych.

RAKUTÓWEK. Radny Marek Jaskulski: - Przy ruchliwej drodze zrobiło się bezpieczniej. tu, wiele osób przyjeżdża z Łodzi, Warszawy, Kutna i okolicznych miejscowości – mówi radny Marek Osiński, członek Zarządu Powiatu. - Budowa chodnika we wsi rozłożona została na dwa lata. W ubiegłym roku oddaliśmy pierwszą część inwestycji, a w tym roku finalizujemy sprawę. Chodnik o długości 2 km będzie biegł przez całą wieś. Nareszcie droga do kościoła, szkoły, sklepu, a także do sołtysa stanie się bezpieczniejsza. Chodniki w Grabkowie i w Kowalu od ul. Kopernika, tuż za obwodnicą w kierunku miejscowości

riały betonowe do remontu chodników za kwotę ponad 8.800 zł. Będzie to kostka betonowa brukowa, obrzeża betonowe i krawężniki. Natomiast gmina Kowal na własny koszt wykona roboty ziemne i podbudowę, a także ułoży kostkę. Na podobnych zasadach wyremontowany zostanie chodnik w mieście Kowal. Prefabrykaty betonowe o wartości 20 tys. zł przekaże miastu Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku, a miasto przejmie na siebie obowiązek przygotowania terenu i ułożenia kostki. - Potrzeby w infrastrukturze drogowej w powiecie są ogromne – mówi Marek Jaskulski. - Poprawa stanu dróg i nakłady na oświatę były jednym z najważniejszych naszych postulatów wyborczych, staramy się dotrzymać słowa i zreali-

zować obietnice. Nowe inwestycje drogowe powstają w najbardziej newralgicznych punktach powiatu. W następnym roku planujemy wykonać dalszy odcinek chodnika w Rakutówku. Przygotowujemy się do podjęcia w 2010 r. inwestycji dotyczącej budowy drogi Mostki – Kowal. O pieniądze na to zadanie będziemy starali się zewnątrz. W następnym roku starostwo planuje także budowę nowych zatok przy przystankach autobusowych w Grodztwie. Wygląda na to, że nie tylko w tym, ale także w kolejnym roku będziemy świadkami wielu prac remontowych na drogach powiatu włocławskiego.

Tekst i zdjęcia Jolanta Pijaczyńska

Szatki zostaną wyremontowane wspólnymi siłami samorządu powiatowego i gminnych. Powiat kupi materiał - Uważam, że w Grabkowie, w gminie Kowal tuż przy przystanku autobusowym, gdzie codziennie wsiadają dzieci do autobusu szkolnego jest niebezpiecznie – mówi Jacek Zbonikowski, były radny, obecne naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Włocławku. - Zabiegałem o tą inwestycję, kiedy jeszcze byłem

Budowa chodnika w Skrzynkach. Jacek Jabłoński i Łukasz Smoliński układają krawężniki

W planach powiatu kolejne dwie drogi do przebudowy

Nowe „schetynówki” Jeszcze nie zakończyły się cztery poważne inwestycje drogowe, a starostwo już stara się o pieniądze na dwie kolejne drogi z rządowego programu budowy dróg. O drogach, które realizowane są w ramach programu rządowego powszechnie mówi się „schetynówki”, od nazwiska pomysłodawcy przedsięwzięcia ministra Grzegorza Schetyny. Wicestarosta Kazimierz Kaca z nieukrywaną dumą mówi o planach związanych z przebudową drogi powiatowej Lubień Kujawski - Kąty oraz o przebudowie i remoncie ciągu komunikacyjnego

Lubraniec - Chodecz. Ta ostatnia inwestycja zaplanowana została tak, że naprawione zostaną drogi w wielu miejscowościach powiatu. W ramach zadania planuje się remont drogi powiatowej Lubraniec – Kruszynek, przebudowę drogi gminnej Biernatki – Kłobia w gminie Lubraniec, remont drogi powiatowej Lubraniec – Boniewo – Cetty, przebudowę drogi gminnej Kłobia – Kaniewo, remont drogi gminnej Kaniewo – Gołębin, przebudowę drogi gminnej Kłobia do granicy gminy Lubraniec, remont drogi powiatowej Kłobia – Szczytno, przebu-

dowę drogi gminnej Pyszkowo - Łączewna w gminie Chodecz, przebudowę drogi gminnej Łąki Markowe – Łączewna, remont drogi powiatowej Osiecz Wielki – Chodecz. Przy projektowaniu przebudowy drogi Lubień Kujawski – Kąty wzięto pod uwagę obecny przekrój poprzeczny drogi, jego parametry jak i możliwości poszerzenia i wzmocnienia konstrukcji. Zaprojektowano optymalną konstrukcję dostosowaną do potrzeb. W pobliżu Zespołu Szkół w Nartach powstanie przejście dla pieszych wraz z tzw. azylem oraz

barierami ochronnymi, a wszystko to ma służyć podniesieniu stanu bezpieczeństwa pieszych, szczególnie dzieci uczęszczających do podstawówki. - Nie ukrywam, że drogi są dumą naszego samorządu mówi Kazimierz Kaca - Jeszcze nikt dotąd nie podjął się tak ogromnego zadania. Nam się udało. Jest to praca wielu radnych, którzy akceptują pomysły i starania Zarządu Powiatu. Cieszy mnie, że przynajmniej niektórzy radni powiatu od pewnego czasu zaczęli pojawiać się na przebudowywanych drogach. Obserwują postęp prac, a także zgłaszają swoje cenne uwagi. Wspólna praca tylko może cieszyć. Jednak, jak to w życiu bywa nie wszyscy są zadowoleni, niektórzy mówią, że wicestarosta Kazimierz Kaca prowadzi nieustającą kampanię drogowo-wyborczą. (jp)


nr 10, październik 2009

Badanie agencji Na zlecenie m.in. Ministerstwa Rolnictwa oraz Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa firma PBS DGA przeprowadziła badania opinii publicznej na temat działania ARiMR. Wyniki ogólnopolskich reprezentatywnych i miarodajnych badań opinii wykonanych przez niezależna firmę PBS DGA są korzystne dla ARiMR. Prawie 40 proc. rolników i mieszkańców wsi wystawiło pozytywną opinię ARiMR i jej działalności. Ocenę „średnią” dało Agencji 29 procent badanych. Wśród niezadowolonych z pracy Agencji jest 6 proc. respondentów. Prawie połowa badanych była przekonana, że obsługa interesantów, a także dostęp do informacji w ostatnim roku znacznie się poprawiły.

Siedem konferencji

Gazeta Powiatu Włocławskiego

www.kujawy.media.pl

Inauguracja projektu nastąpi już 23 października br., rozpocznie ją ogólnopolska konferencja pn. „Wspólna Polityka Rolna wobec nowych wyzwań – przyszłość europejskiego rolnictwa i obszarów wiejskich”. Patronat nad konferencją objął Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

11

Kartka z historii

Zwierzęta do rejestracji

Pokaz drobiu w 1926 roku

Wszyscy hodowcy bydła, owiec, kóz i trzody chlewnej powinni prowadzić rejestry, które określają liczbę zwierząt znajdujących się w gospodarstwie. Producenci zwierząt gospodarskich, bydła, owiec, kóz i trzody chlewnej mają obowiązek zgłoszenia się do ARiMR w celu uzyskania numeru producenta, rejestracji siedziby stada, prawidłowego oznakowania zwierząt i zgłoszenia ich do rejestru, zgłaszania zdarzeń dotyczących zwierząt gospodarskich oznakowanych. Do obowiązku producenta należy także prowadzenie księgi rejestracji w każdej siedzibie stada. - W powiecie włocławskim producenci bydła na bieżąco dokonują zgłoszeń informując o urodzeniach, uboju oraz sprzedaży zwierząt - mówi Małgorzata Tulińska, naczelnik Wydziału Rejestracji Zwierząt ARiMR Kujawsko Pomorskiego Oddziału Regionalnego we Włocławku. - Przy pogłowiu liczącym w powiecie

około 40 tysięcy sztuk tak zwana niespójność jest niewielka, około 300 sztuk bydła, co stanowi 0,78 procenta. Ten dobry wynik osiągnęliśmy razem z posiadaczami bydła, którzy zastosowali się do obowiązujących, ustawowych przepisów i na bieżąco dokonują zgłoszeń. Również posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest zgłosić w Biurze Powiatowym

ARiMR zzwiększenie lub zmniejszenie liczebności zmniejsz stada w ciągu 30 dni od daty zaistnienia zdadat rzenia takiego jak: rz urodzenia, kupno, ur sprzedaż, wywóz, sp padnięcie, ubój. W padn powiecie włocławskim aktualizowanie stanu trzody trwa aktualizow chlewnej. podjęliśmy inten- Ostatnio po związane z uaktualsywne prace zw faktycznego stanu trzody nieniem faktycz powiecie - mówi Małchlewnej w pow Tulińska. - Apeluję więc gorzata Tulińska posiadaczy trzody do wszystkich p prowadzili księgę chlewnej, aby p rejestracji j t ji śświń iń oraz na bieżąco informowali ARiMR o zaistniałych zdarzeniach. Tylko wspólnie z producentami możemy dokonać szybkiej aktualizacji stanu. Przypominamy, że biuro ARiMR we Włocławku mieści się przy ul. Okrzei nr 74 i przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

(m)

Dopłaty już wkrótce

Projekt obejmuje zorganizowanie siedmiu konferencji w okresie od października br. do maja 2010 roku. Zaplanowano także wyjazd 50-ciu rolników i przedsiębiorców sektora rolniczego do Danii

I

Uaktualnienie stanu trzody chlewnej w powiecie

Dla rolników prowadzących działalność na obszarach o trudnych warunkach gospodarowania

Kujawsko Pomorska Izba Rolnicza otrzyma pieniądze na realizację projektu pn. „Przygotowanie rolników, przetwórców, społeczności zamieszkujących obszary wiejskie do funkcjonowania i korzystania ze zmieniającej się Wspólnej Polityki Rolnej”.

Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi zwiększył środki na „Modernizację gospodarstw rolnych” w 2009 r. Polscy rolnicy, którzy złożyli wnioski otrzymają 855,2 miliona euro na inwestycje w swoich gospodarstwach.

I TU i TERAZ

Rolnictwo

O dopłaty ONW, przeznaczone dla rolników, którzy prowadzą działalność na obszarach o trudnych warunkach gospodarowania lub na terenach górskich w Polsce ubiega się, co roku ponad 700 tys. rolników. - Powiatowe Biuro ARiMR we Włocławku już 14 września rozpoczęło dokonywania pierwszych naliczeń dopłat w zakresie ONW – mówi Józef Leszek, kierownik Biura Powiatowego. - Decyzje będziemy wydawać w październiku br. Zgodnie z zapewnieniami ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ponad 80 proc. producentów otrzyma dopłaty bezpośrednie i ONW jeszcze w bieżącym roku. Dodam, że Polska jest zobowiązana wypłacić te należności do końca 2010 roku. Wypłacenie pieniędzy do końca tego roku znacznie ułatwi wielu

producentom rolnym zakup podstawowych środków produkcji takich jak nawozy i pestycydy. Z powiatu włocławskiego 1.040 producentów złożyło wnioski na różne programy rolno-środowiskowe Biuro Powiatowe ARiMR obsługuje na bieżąco wnioski o płatności. W najbliższym czasie pieniądze będą wypłacane.

*** Płatności obszarowe przysługują do powierzchni nie mniejszej niż 1 ha gruntów rolnych, utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. W ramach systemów wsparcia bezpośredniego rolnicy mogą ubiegać się o: * Jednolitą płatność obszarową (JPO); * Krajowe uzupełniające płatno-

ści obszarowej, w tym: - płatność do grupy upraw podstawowych (UPO) - zboża, len włóknisty i oleisty, konopie na włókno; - płatność do powierzchni uprawy chmielu, zadeklarowanej przez rolnika na dany rok; - płatność do powierzchni uprawy chmielu, - płatność do powierzchni uprawy roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca). * Oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw - płatność do pomidorów. * Przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich – truskawek i malin. * Płatność cukrową. * Pomoc do rzepaku.

Więcej pieniędzy

Na modernizację gospodarstw

„Modernizację gospodarstw rolnych”. Jednak okazało się, że liczba wniosków była zaskakująco duża. Aż w ośmiu Każde z szesnastu woje- województwach przyznawództw miało przyznany ne limity zostały znacznie limit środków do wykoprzekroczone. rzystania w 2009 roku na - W województwie

Kujawsko-Pomorskim w tym roku złożono 2.300 wniosków w kwocie przewyższającej przyznany nam limit - mówi Józef Leszek, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

we Włocławku. - Dobrze się stało dla rolników, że minister podjął decyzję o zwiększeniu puli pieniędzy do podziału. Dzięki zmianie rozporządzenia więcej rolników otrzyma znaczną pomoc na inwestycje. Wszystko wska-

(j)

zuje na to, że w naszym województwie pieniądze będzie mógł otrzymać każdy rolnik, który złożył prawidłowo wypełniony wniosek i rozliczy, zgodnie z obowiązującymi procedurami przeprowadzoną inwestycję. Rolnicy otrzymają pieniądze jeszcze w tym roku. (pe)

„Życie Włocławka i Okolicy” w grudniu 1926 roku donosiło o pierwszym pokazie drobiu, który odbył się we Włocławku. Pokaz zorganizowało Koło Ziemianek Okręgu Kujawskiego. Wśród wielu wystawców okazy nadesłały także osoby z terenu dzisiejszego powiatu włocławskiego: Czaplicka z Jarantowic, Feldt z Czerniewic, Glińska z Otmianowa, Higersterżyna z Chocenia, Misiewiczowie z Pieleszek (obecnie gm. Chodecz), Michaelis z Nowej Wsi, Rutkowska ze Szpetala Górnego, Wilanowska z Bogucina oraz firma „Lisek” i Szkoła Gospodarska z Marysina. Złoty medal zdobyli T. i R. Misiewiczowie z Pieleszek za rzadkie w owym czasie białe zielononóżki i piękne gołębie opasowe. Otrzymali także medal srebrny za kaczki pekińskie, gęsi emdeńskie i tuluskie. Medal srebrny zdobyły także okazy pani Wilanowskiej z Bogucina. Na wystawie można było podziwiać pięknie upierzone indyki mamuty, bardzo nośne „Falborskie pępuszki” białe Iangshamy oraz minorki. Z ptactwa wodnego dominowały kaczki pekińskie i krajowe, gęsi morskie, emdeńskie, tuluskie i okazałe łabędzie. Podczas wystawy gospodynie udzielały objaśnień i wygłosiły szereg pogadanek o racjonalnej hodowli ptaka domowego. Opracowanie (jp) na podstawie „Życie Włocławka i Okolicy, Nr 3, grudzień 1926 r.

Gęś emdeńska, pochodzenia niemieckiego, została uszlachetniona przez Anglików. Jest ona duża; waga żywa gęsi nie tuczonej dochodzi do 8—12 kg, utuczonej zaś do 15 kg. Gęś tuluska pochodzi z Francji. Należy do największych, jej waga żywa dochodzi do 10 kg. Do naszych warunków klimatycznych nie jest przystosowana, dlatego hodowla w Polsce jest trudna Zielononóżka kuropatwiana jest to polska rasa kur wyhodowana na przełomie XIX i XX wieku ustalono w Polsce wzorzec tej rasy.


12 I TU i TERAZ W Parku Kulturowym Wietrzychowice w gminie Izbica Kujawska odbył się festyn archeologiczny pn. „Wehikuł czasu”.

Gazeta Powiatu Włocławskiego

nr 10, październik 2009

Kultura

Powrót do neolitu, czyli epoki kamienia

Konrada Jażdżewskiego oraz przedstawicielka Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi Ewa Niesiołowska, Szefowa Działów Archeologicznych.

Wehikuł czasu

„Polskie piramidy” w Wietrzychowicach odkryli prof. Konrad Jażdżewski i Stanisław Madajski, w tym roku minęła setna rocznica urodzin badaczy grobowców kujawskich. W ubiegłym roku sejmik samorządu podjął uchwałę intencyjną o utworzeniu z gminą i miastem Izbica Kujawska Parku Kulturowego w Wietrzychowicach. Podobną uchwałę podjął samorząd miasta i Gminy Izbica Kujawska. Park rozciąga się na powierzchni 37 hektarów. Znajdują się tu unikatowe w skali Europy długie trapezowate grobowce megalityczne w postaci nasypów ziemnych obłożonych kamieniami pochodzące sprzed 5.500 lat. Gmina nadal sama utrzymuje Park, uchwały niewiele pomogły. Jednak Adam Myrta, dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej nie ustaje w promowaniu Wietrzychowic. Co roku organizuje festyn arche-

I

www.kujawy.media.pl

ologiczny pn. „Wehikuł czasu”. Organizacja festynu jest tylko częścią dużego projektu opracowanego przez Adama Myrtę pn. „Na europejskim szlaku megalitów” Festyn odbywał się w

ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. W niedzielę 6 września Wietrzychowice zaludniły się. Uczestnicy festynu znaleźli się w osadzie z odległych czasów i towarzyszyli codziennemu życiu ludności kultury pucharów

lejkowatych. - Europejskie Dni Dziedzictwa, to jedno z największych wydarzeń kulturalnych, największy projekt edukacyjny mający na celu szeroko pojętą edukację historyczną i kulturalną,

promowanie regionalnego dziedzictwa z ukazaniem jego bogactwa oraz przypomnienie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej – mówi Adam Myrta. - Polska jest jednym z 49 krajów, które co roku we wrześniu udostępniają nieodpłatnie do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki, miejsca kultury oraz organizują wystawy i inne imprezy towarzyszące. Do udziału w naszym „Wehikule czasu” zaprosiliśmy wielu specjalih stów trudniących się archeologią doświadczalną, którzy na zaaranżowanych stanowiskach prezentowali różne formy rzemiosła. – Między innymi przyjechali zaprzyjaźnieni z nami dr Piotr Papiernik, prezes Fundacji Badań Archeologicznych im. prof.

Zerwij ziele z dziewięciu miedz W Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce znowu zabrzmiała kujawska gwara i muzyka. W niedzielę, 13 września odbywał się tu festyn pn. „Zerwij ziele z dziewięciu miedz”.

Jan Wójkiewicz pokazał jak ongiś wędzono ryby

Światowid Krzysztofa Zawackiego a kwiaty żony Aleksandry

Skansen w Kłóbce, położony jest 25 km od Włocławka w gminie Lubień Kujawski w powiecie włocławskim. Jest jeszcze w trakcie ustawicznej rozbudowy i urządzania. Docelowo ma stać w nim 40 budowli typowych dla wiejskiej architektury Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Mimo, że jest jednym z najmłodszych w Polsce, to już przyciąga wielu zwiedzających. Atrakcją są organizowane w sezonie letnim festyny. Każdy festyn ma swój temat przewodni, zawsze związany z życiem, pracą lub obyczajami i wierzeniami mieszkańców dawnej wsi kujawskiej i dobrzyńskiej. W niedzielę, 13 września odbywał się tu festyn pn. „Zerwij ziele z dziewięciu miedz”. O ziołach stosowanych w magii, lecznictwie ludowym, a także w obrzędach uczestnicy mogli wiele dowie-

Pyszne placki ziemniaczane przygotowali uczniowie Zespołu Szkół i Rolniczego Centrum Kształcenia w Kowalu dzieć się, oglądając widowisko „Uroczne oczy” w wykonaniu Teatru Obrzędowego „Borowioki” z Babiaka. Występy odbywały się przed karczmą zbudowaną około 1780 r., a którą przeniesiono do skansenu z Pułkowa Wielkiego. Jak zawsze w Kłóbce, nie zabrakło wiejskiego jadła. Przepyszne placki ziemniaczane, naleśniki

z farszem, i oczywiście „kręciołki spod Kowala” serwowali nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół i Rolniczego Centrum Kształcenia im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Oczywiście na wielu stoiskach królowały świeże i suszone zioła, napary i herbatki z ziół oraz konfitury z płatków róży i miody akacjowe, lipowe, wielokwiatowe.

Uczestnicy festynu mieli okazję zobaczenia jak kiedyś wyrabiano narzędzia, naczynia gliniane i broń. Odbywały się też pokazy obróbki skór oraz wytwarzania dziegciu. Panie szczególnie interesowały się ozdobami, które powstały z krzemienia, rogu, kości i bursztynu. Patronat nad „Wehikułem czasu” objął marszałek województwa Piotr Całbecki. Zaś patronat honorowy nad imprezą przyjęło Stowarzyszenie Środowisk, Twórc ców i Animatorów K Kultury Kujaw i Ziemi D Dobrzyńskiej oraz St Stowarzyszenie Ziemia Izbicka. Współorganizatorem festynu było także Nadleśnictwo Koło.

Jolanta Pijaczyńska Fot. Jacek Paluchowski

Twórcy ludowi zapraszali do oglądania i kupowania rzeźb w drewnie, misternie wykonanych z bibuły kwiatów, haftowanych serwetek, koszyków wyrabianych z wikliny, słomianych pudełeczek, haftowanych fartuszków i innych ręcznie wykonanych rzeczy. Wyrzeźbione w drewnie herby powiatu włocławskiego i wszystkich gmin z jego terenu prezentował Jan Wójkiewicz ze Szczutkowa, gm. Choceń. Okazałego światowida i wiele innych rzeźb wystawił Krzysztof Zawacki z Wichrowic, gmina Choceń. Jak zawsze pięknie prezentowały się kwiaty z bibuły Aleksandry Zawackiej z Wichrowic i wyroby ze słomy Wandy Okupskiej z Dobrzelewic, gmina Kowal. Pracownicy Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zapraszali zwiedzających do starych zagród i chat opowiadając o życiu, pracy i zwyczajach dawnych mieszkańców tych ziem. W całym skansenie, a nawet we wsi rozbrzmiewała muzyka i piosenka w wykonaniu „Kapeli spod Kowala”, zespołu „Melodia” z Kowala i „Kapeli Ludowej” z Osieka nad Wisłą. Opuszczając Kłóbkę wielu uczestników festynu zabrało ze sobą „na szczęście” podkowę z żelaza wykutą na gorąco przez kowala w dawnej kuźni z około 1850 r.

Test i fot. J.P.


nr 10, październik 2009

I TU i TERAZ

Samorząd

Czym zajmuje się wydział geodezji?

Interesant natychmiast obsłużony Wydział Geodezji, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym we Włocławku jest największym pod względem zatrudnienia w starostwie. Pracuje w nim 21 osób, w tym pięć w referacie budownictwa. Naczelnikiem Geodezji od lipca br. jest Urszula Runowska, geodeta i jednoczenie rzeczoznawca majątkowy. Wcześniej prowadziła własną działalność gospodarczą. W imieniu starosty prowadzi m.in. powiatowy zasób geodezyjny, ewidencję gruntów i budynków, gospodaruje nieruchomościami skarbu państwa. - Sprawy naszych interesantów staramy się załatwiać na bieżąco - mówi Urszula Runowska. - Na parterze budynku przy ul, Św. Antoniego 49, gdzie mieści się wydział geodezji działa specjalne stanowisko, które zajmuje się wyłącznie ich obsługą. Od początku br. prowadzimy modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenach wiejskich. Zakładana jest ewidencja gruntów, lokali i mapa numeryczna. Od stycznia do chwili obecnej wprowadziliśmy do rejestru ponad 5.350 zmian ewidencyjnych gruntów.

2.550 działek, należących do skarbu państwa. Dla większości z nich trzeba założyć księgi wieczyste i ujawnić własność skarbu państwa. Są to grunty różnego rodzaju np. drogi i place. Z pewnością nie są to grunty rolne. Starosta gospodarując ma prawo do oddania ich w użytkowanie wieczyste, w dzierżawę lub sprzedaży. Dochód ze sprzedaży wpływa do skarbu państwa. Starosta wykonuje te czynności jako zadanie z zakresu administracji rządowej.

Naczelnik Urszula Runowska: - Od początku br. prowadzimy modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenach wiejskich

W tym roku wydaliśmy już ponad 600 decyzji i postanowień związanych z ochroną gruntów rolnych. Przyjęliśmy prawie 2.300 zgłoszeń prac geodezyjnych. Wydaliśmy ponad 2.700 wypisów z ewidencji gruntów i budynków dla osób fizycznych. Geodeta powiatowy w imieniu starosty gospodaruje majątkiem należącym do skarbu państwa. W powiecie włocławskim jest

Z obrad Rady Powiatu STATUT JEDNOGŁOŚNIE. Podczas sesji 24 września rada jednogłośnie przyjęła nowy statut powiatu. Najpierw przegłosowano wprowadzenie poprawek do statutu, zgłoszonych przez radnych: Marka Górecznego i Marka Śledzińskiego. Następnie prowadzący sesję Wiktor Muratow poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Włocławskiego wraz z przyjętymi wcześniej poprawkami. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Radny Zdzisław Krzyżanowski, przewodniczący Komisji Administracji, Ładu i Porządku Publicznego oraz Infrastruktury Budowlanej i Technicznej dziękował wszystkim radnym pracującym nad przygotowaniem statutu.

*** POROZUMIENIE Z GMINAMI. Radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia z burmistrzami Lubrańca i Chodcza oraz wójtem gminy Boniewo dotyczącego przekazania zarządzanie drogami gminnymi powiatowi. Powiat przygotował projekt pn. „Przebudowa i remont ciągu komunikacyjnego Lubraniec-Chodecz, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011”. Część dróg na tym ciągu należy do gmin, część do powiatu. Jednak, aby móc złożyć wniosek o dofinansowanie wnioskodawca musi być zarządcą drogi. Stąd drogi gminne leżące na trasie Lubraniec-Chodecz musiały przejść pod zarząd powiatu. O projekcie ciągu komunikacyjnego piszemy na str. 10.

Wydział ma siedzibę w dwóch budynkach. Sprawy z zakresu architektury i budownictwa realizowane są w gmachu Starostwa Powiatowego przy ul. Cyganka 28, pokój 14-15. (p)

Wydział Geodezji, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa, ul. Św. Antoniego 49, 87-800 Włocławek Adres email: wloclawek@infoteren.pl Numery telefonów: Centrala ...............................................(0-54) 230-46-82 Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej .............................. (0-54) 230-46-92 Gospodarka nieruchomościami......... (0-54) 230-46-88 Wydawanie wypisów i wyrysów ....... (0-54) 230-46-81 Uzgadnianie dokumentacji projektowej ............................................................. (0-54) 230-46-86 Pozwolenia na budowę .......................(0-54) 230-46-20 Ochrona gruntów ................................(0-54) 230-46-94

Lubraniec czeka na darowiznę Lubraniec stara się o działki należące do powiatu położone w Lubrańcu-Parcele. Burmistrz Lubrańca, Krzysztof Wrzesiński zwrócił się z prośbą do samorządowców powiatu włocławskiego o nieodpłatne przekazanie terenów znajdujących się między rzeką Zgłowiączką a szkołą w Lubrańcu- Marysinie. Planuje je przeznaczyć na park oraz na tor saneczkowy i narciarski oraz sztuczne lodowisko. - Są to działki nieużytkowane przez powiat - mówi Jerzy Pawłowski, sekretarz gminy i miasta Lubraniec oraz radny powiatowy. - Położone są obok oczyszczalni ścieków, na przeciwko dawnego pałacu Grodzickich, ale po drugiej stronie rzeki Zgłowiączki. Dokładnie tereny znajdują się między rzeką Zgłowiączką, a szkołą w Lubrańcu–Marysinie. Grunt jest podmokły, porośnięty drzewami, dla powiatu bezużyteczny. Na posiedzeniu Zarządu Powiatu, 31 sierpnia br. burmistrz

Gazeta Powiatu Włocławskiego

I

www.kujawy.media.pl

Krzysztof Wrzesiński przekonywał członków zarządu, że po sprzedaży przez powiat pałacu w Lubrańcu gmina Lubraniec wzięła na siebie przygotowanie części mieszkań dla lokatorów tego obiektu. Nieodpłatne przekazanie gruntów pod park rekreacyjny byłoby rekompensatą dla gminy Lubraniec za te mieszkania. Wicestarostę Kazimierza Kacę, który pod nieobecność starosty prowadził obrady zarządu przekonały argumenty burmistrza. Na razie sprawa zakończyła się zleceniem wyceny majątku powiatu, stanowiącego dwie działki oznaczone numerami 122 i 124 położone w Lubrańcu- Parcele, które zgodnie z dokumentacją mogą być przeznaczone na cele publiczne. Zarząd Powiatu odłożył decyzję o nieodpłatnym przekazaniu działek Lubrańcowi do chwili otrzymania wyceny. Zatem sprawa będzie miała swój dalszy ciąg.

(m)

13

„Stop bierności, bądź kobietą sukcesu” To tytuł projektu realizowanego przez Europejską Grupę Doradczą z Kalisza w partnerstwie z Urzędem Miasta. Skierowany jest on do grupy 120 bezrobotnych kobiet z terenu powiatu włocławskiego. W projekcie uczestniczyć będą przede wszystkim kobiety wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy oraz powracające po urodzeniu i wychowywaniu dzieci, a także kobiety po 45 roku życia, które stanowić będą co najmniej 60 proc. ogólnej liczby uczestniczek. Głównym celem przedsięwzięcia jest rozwój umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych kobiet. Planowane są m.in. szkolenia z języka obcego oraz treningi mające na celu rozwijanie umiejętności interpersonalnych. Uczestniczki dowiedzą się, jak aktywnie szukać pracy oraz jak zwiększyć swoją motywację do działania. Całkowita wartość projektu to 871 tys. zł. Projekt zakończy się 31 sierpnia 2010 roku.

Bezrobocie monitorowane Stopa bezrobocia na koniec lipca br. dla powiatu włocławskiego grodzkiego wyniosła 14,4 proc. a dla powiatu ziemskiego 20,1 proc. Wśród bezrobotnych dominują kobiety. - Prowadzimy ciągły monitoring sytuacji na lokalnym rynku pracy - mówi Małgorzata Izdebska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. - Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP na koniec lipca br. wynosiła 14.547 osób dotyczy to zarówno powiatu włocławskiego ziemskiego jak i grodzkiego. W stosunku do stycznia br. mamy mniej bezrobotnych. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 832 osoby, stanowi to 5,4 proc. Jednak porównując ten stan z podobnym okresem w ubiegłym roku liczba bezrobotnych niestety wzrosła o 1.991 osób, w tym w powiecie włocławskim ziemskim o 814 osób. W lipcu br. było 8.126 zarejestrowanych bezrobotnych kobiet, w tym w powiecie włocławskim ziemskim 3.510 kobiet.

Bez zasiłku W końcu lipca br. 2.544 osoby bezrobotne pobierały zasiłek. Od stycznia do lipca PUP wydał na zasiłki ponad 10,7 milionów złotych. Jednak aż 12.003 bezrobotnych zarejestrowanych w PUP nie posiadało prawa do zasiłku. Od stycznia do lipca programami przeciwdziałania bezrobociu objęto 3.623 osoby bezrobotne w tym w powiecie grodzkim – 1.593 osoby i powiecie ziemskim – 2.030. Staże rozpoczęło 1.246 osób, przygotowanie zawodowe tylko osiem. Wielu zostało skierowanych do prac interwencyjnych, robót publicznych oraz prac społeczno - użytecznych. Prace interwencyjne przypadły w udziale 73 osobom, roboty publiczne podjęły – 643, prace społecznie użyteczne – 530 osób. Na sfinansowanie robót publicznych PUP wydał prawie 1,5 miliona złotych. Różne formy aktywizacji Na szkolenia skierowanych zostało 824 bezrobotnych. Niewielka liczba znalazła zatrudnienie w ramach doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy. Tylko 109 osób podjęło zatrudnienie. Dotacje na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej otrzymało 190 osób. Wydatki z Funduszu Pracy w PUP w okresie siedmiu miesięcy br. zamknęły się kwotą około 27.5 milionów złotych. (jot)

Kartka z historii 1926 rok Gazeta „Życie Włocławka i Okolicy” w styczniu 1926 r. donosiła, że stan bezrobocia na ternie działalności Państwowego Urzędu Pośrednictwa Pracy we Włocławku w miesiącu listopadzie i grudniu zwiększył się. „W miesiącu listopadzie r. ub. bezrobocie na terenie powiatów włocławskiego, lipnowskiego, rypińskiego i kutnowskiego wzrosło w porównaniu z październikiem o 95 osób. W grudniu stan bezrobocia pogorszył się jeszcze wydatniej. W tym miesiącu było bowiem ogółem 1620 osób pozbawionych pracy… W tym czasie wyemigrowało dla zarobku z kraju 27 bezrobotnych”. Opr. (jp)


Gazeta Powiatu Włocławskiego I 14 I TU i TERAZ www.kujawy.media.pl

nr 10, październik 2008

Historia

Tam gdzie żyli ludzie trzech narodowości

O jak to dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie żyją… Dima Szigajew z Astrachańskiego Uniwersytetu (Rosja). - Nauczyłem się szacunku do przeszłości, ale także poznałem wielu ciekawych ludzi, nawiązałem nowe przyjaźnie. Chętnie przyjadę znowu do Polski, aby wziąć udział w podobnych projektach.

W wakacje Fundacja Ari-Ari wraz z międzynarodową grupą piętnastu wolontariuszy sprzątała i dokumentowała opuszczone cmentarze ewangelicko-augsburskie w Rakutowie, Dębniakach i Leonowie. Na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Rakutowie 31 lipca odbyło się nabożeństwo ekumeniczne, które odprawili proboszcz parafii ewangelicko-ausgburskiej we Włocławku ks. Michał Walukiewicz oraz proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Kowalu ks. dr Piotr Głowacki. Na placu Rejtana w Kowalu otwarta została wystawa pn. „I nastała cisza – Rakutowo 2009”. Następnie w remizie OSP w Kowalu zaproszeni goście obejrzeli film dokumentujący prace na cmentarzach oraz wywiady ze starszymi mieszkańcami. Studenci zareagowali - Wspólnie przyglądaliśmy się historii tej, którą przeżywamy codziennie. Odkrywamy zapomniane miejsca i ludzi, którzy tworzyli swoje mikroświaty - mówił Longin Graczyk. - W czasie realizacji projektu interesowały nas nie tylko materialne ślady obecności Żydów i Niemców na tych terenach, ale także opowieści i wspomnienia przechowywane w pamięci starszych mieszkańców – dodaje Małgo-

Dawni mieszkańcy

Zapomniany cmentarz został uporządkowany rzata Ratkowska. - Tegoroczne wakacje są dla mnie ważne i piękne – mówi Egle Deveikyte z Litwy, która studiuje historię na Uniwersytecie Wileńskim. - Włączyłam się do realizowanego projektu, aby poznać historię i kulturę tego miejsca w Polsce. Zaprzyjaźniłam się z rówieśnikami z innych krajów, postaram się utrzymać te znajomości. Eliza Michalak studentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Ania Tomczuk z Równego na Ukrainie - obecnie, stu-

dentka UMCS w Lublinie o projekcie dowiedziały się ze stron internetowych. Nie żałują, że przyjechały, poznały ciekawą, choć trudną wspólną historię Polaków, Żydów i Niemców zamieszkujących Kowal i okolice. - Pochodzimy z różnych stron świata, ale mamy wspólne tematy – mówiły studentki. - Brałem udział w realizacji innego projektu i tam poznałem Polaków, którzy zaprosili mnie do Polski i do udziału w realizacji projektu „I nastała cisza – Rakutowo 2009” - mówi

W uroczystej mszy na cmentarzu w Rakutowie wziął udział Artur Grams mieszkający, od 1958 r. w Hagen w Westwalii. - Jestem wdzięczny tym młodym ludziom za ich ciężką pracę, na tym cmentarzu jest grób mojej mamy – mówi pan Grams. – Obok mogiły mamy był też grób babci, ale został zniszczony. Sam pochodzę z tych stron, jestem Niemcem polskiego pochodzenia, urodziłem się w Grodztwie w 1933 r. - Poznałam Jasia od razu - mówi Genowefa Szatkowska z Kowala. Tak mówiliśmy na pana Artura, kiedy pracował u moich dziadków Stanisława i Leokadii Grzywacz. Ja miałam wtedy tylko 5 lat, ale kochałam Jasia całym sercem, bo to dobry człowiek – bawił się ze mną, nosił na rękach, pomagał dziadkom. Sam Grams też mile wspomina Grzywaczów i oczywiście malutką Genię. Johanna Hauk, z domu Jasia Brychówna ma dzisiaj 92 lata, stan zdrowia nie pozwolił na przyjazd do

Artur Grams (z lewej) przyjechał z Hagen w Westwalii Polski, ale przysłała list, w którym dziękuje wolontariuszom i Fundacji Ari Ari za przywrócenie pamięci o przodkach. „Urodziłam się w Kowalu w 1917 r., moimi rodzicami byli Natalia z domu Walter i Aleksander Brych urodzony w Warszawie - napisała w liście pani Johaanna. Kilkakrotnie odwiedzałam Polskę, moją pierwszą ojczyznę. Na cmentarzu ewangelickim pod Kowalem są groby moich bliskich krewnych, rodziny, przyjaciół i znajomych. Te cmentarze świadczą o historii miejsca i pozwalają kolejnym pokoleniom wierzyć, że „nie wszystek umrę”. Panią Johannę Hauk odwiedziła Anna Gontarek, przywiozła zdjęcie rodziny Walterów, z 1914 r. Przywrócona pamięć Temat uprzątnięcia tego zarośniętego krzakami miejsca i przywrócenia dawnych cmentarzy podejmowany był kilkakrotnie, ale zabrakło dobrej woli. Dopiero młodzież pozwo-

liła uwierzyć, że można odtworzyć dawne cmentarze, gdzie pochowani są ludzie trzech narodowości. Gmina Kowal włączyła się w te prace. Uratowane od kompletnego zniszczenia miejsca znowu zaczynają przypominać historię ludzi, którzy żyli na tych ziemiach. Polacy, Niemcy i Żydzi przed wielu laty wspólnie budowali lokalną społeczność. - To miejsce jest świadectwem przeszłości, teraźniejszości i przyszłości - mówił podczas mszy proboszcz parafii ewangelicko-ausgburskiej we Włocławku ks. Michał Walukiewicz. Zebrani na cmentarzu wspólne zaśpiewali pieśń, której słowa podał ks. Walukiewicz: ,,O jak to dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie żyją…”. I oby tak pozostało na zawsze.

Tekst i zdjęcia Jolanta Pijaczyńska

Uczestnicy rajdu pod pomnikiem upamiętniającym krwawe walki stoczone we wrześniu przez oddziały Wojska Polskiego

Złożyli hołd ofiarom wojny Z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej 11 września br. odbył się już piąty Choceński Rajd Rowerowy. Dzieci i młodzież zapoznały się z miejscami walk, które odbywały się w 1939 r. na terenach obecnych gmin: Boniewo, Choceń i Włocławek. Poznały także różne pamiątki historii z czasów wojny. Rajd zorganizowali nauczyciele historii z dwóch szkół podstawowych: Sławomir Gwardecki z SP w Choceniu i Sylwia Łącka z SP w Śmiłowicach. W organizacji rajdu pomagało także Społeczne Liceum w Choceniu. Mimo niesprzyjającej pogody na starcie stawiły się 64 osoby. Nie bacząc na deszcz i wiatr dzieci i młodzież przejechały ponad trzydziesto kilometrową trasę. Złożyły hołd poległym w czasie wojny cywilom i żołnierzom w pięciu miejscowościach: Choceń, Borzymie, Szczytno, Śmiłowice i Wilkowice. (n)

fot. Anna Kobuz

fot. Anna Kobuz

Lekcja historii

Młodzież złożyła wiązanki kwiatów na żołnierskim grobie


Rzut beczką, przeciąganie liny, turniej strzelecki, siłowanie na rękę, tor przeszkód - to konkurencje turnieju samorządowców. W turnieju zorganizowanym podczas dożynek w Starym Brześciu poprzez sport i zabawę rywalizowały samorządy gmin i powiatu. Każdy samorząd mógł zgłosić jedną drużynę. Uczestnikami zawodów byli radni, pracownicy samorządowi, pracownicy jednostek i zakładów pomocniczych samorządu oraz nauczyciele. Drużyny występowały w jednolitych strojach promujących swój samorząd. Walka toczyła się w kilku konku-

Choceń w akcji

Kowal 2009

Maraton Rowerowy Do historii przeszła tegoroczna edycja maratonu szosowego Kowal 2009. 15 sierpnia na starcie do wyścigu stanęło 129 zawodników i zawodniczek z 35 miejscowości. Ścigano się na dwóch dystansach: MEGA (ok. 47 km) i GIGA (ok. 94 km), w dwóch kategoriach sprzętowych: rower szosowy i rower MTB, z podziałem na jazdę kobiet i mężczyzn. Kolarze dopingowani byli na całej trasie przez mieszkańców wsi, przez które przejeżdżała kolumna wyścigu. Dzięki przybyciu bardzo dobrych zawodników z całej Polski walka na trasie trwała na całym dystansie. W ramach prowadzonej klasyfikacji rozegrano Mistrzostwa Krajoznawczych Klubów Rowerowych na dystansie MEGA. Zwycięzcami zostali Zofia Podłucka i Tomasz Lewicki. Puchar burmistrza Kowala dla najlepszego klubu krajoznawczego otrzymał WKKR PTTK „Cyklista”. Wszyscy uczestnicy maratonu otrzymali nagrody.

I TU i TERAZ

Sport i rekreacja

Gazeta Powiatu Włocławskiego www.kujawy.media.pl

I

15

Samorządy na start rencjach: rzut beczką, przeciąganie liny, strzelanie z broni pneumatycznej oraz siłowanie na rękę. W drużynie powiatu włocławskiego dzielnie walczył, rzucając beczką radny Jerzy Donajczyk. Radny Zdzisław Krzyżanowski próbował swoich sił mierząc się na rękę z posłem Łukaszem Zbonikowskim. Walka wywołała wiele emocji wśród kibiców, mimo że zakończyła się remisem. W siłowaniu się na rękę startowała, jak się okazało tylko pozornie słaba kobieta, radna Henryka

Podlewska. W przeciąganiu liny, niespodziewanie drużynie powiatu pomagał poseł Łukasz Zbonikowski, dołączyła też radna Jadwiga Fijałkowska. Ostatecznie w klasyfikacji ogólnej zwyciężyła drużyna gospodarzy reprezentująca gminę Brześć Kujawski. Na drugim miejscu uplasował się samorząd Chocenia, a trzecie miejsce zajęła reprezentacja powiatu włocławskiego. (r) Zdjęcia Stanisław Białowąs

Trudno byłoby posądzać ekipę powiatu o brak walki, a zwłaszcza radnego Jerzego Donajczyka

Dla Romana Majchrzaka z Brześcia Kujawskiego rzucanie beczką piwa to... małe piwo.

Dzielnie walczyła też radna Henryka Podlewska

Dom Dziecka w Lubieniu Kuj.

Młodzież ze szkoły w Lubrańcu- Marysinie promowała powiat włocławski

W prezencie plac zabaw Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim wzbogacił się o nowy plac zabaw dla najmłodszych wychowanków. Piaskownicę, zjeżdżalnię, ławki i inne urządzenia ufundowała firma AKZO NOBEL, która współpracuje z placówką od wielu lat. Łączna wartość przekazanych placówce urządzeń rekreacyjnych przekroczyła 13 tys. zł. Nie jest to pierwszy prezent w tym roku, jaki AKZO NOBEL Nobiles z Włocławka przekazał na rzecz dzieci Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim. Przypomnijmy, że wcześniej dzieci otrzymały z okazji Dnia Dziecka komputery, o czym pisaliśmy w poprzednim wydaniu gazety. Jan Ambrożewicz, starosta włocławski oraz Marcin Lewandowski, dyrektor placówki przekazali Joannie Krejs-Maćkowiak z AKZO NOBEL list, w którym podziękowali w imieniu wychowanków placówki za cenny dar dla dzieci.

Obóz międzynarodowy nagrodą za udział w konkursie Pod koniec sierpnia br. dziesięcioosobowa grupa uczniów z Zespołu Szkół w Lubrańcu–Marysinie przebywała na obozie integracyjnym w Poroninie. Obóz został zorganizowany w ramach wymiany międzynarodowej. Uczestniczyła w nim nie tylko młodzież z całej Polski, ale także z Turcji i Ukrainy.

(p)

Wyjazd uczniów do Poronina był nagrodą za zwycięstwo w konkursie ogłoszonym przez posła Marka Wojtkowskiego w koalicji z Kujawskim Cen-

fot. Marcin Lewandowski

nr 10, październik 2009

Zjeżdżalnia jest często oblegana przez dzieci

trum Inicjatyw Społecznych z Brześcia Kujawskiego na temat różnorodności świąt i tradycji. Starostwo ufundowało młodzieży z Marysina bilety na przejazd do Poronina i powrotne. Uczniowie otrzymali również materiały promocyjne: widokówki, mapy, torby z nadrukiem powiatu włocławskiego, aby przekazać je rówieśnikom z Turcji i Ukrainy. Okazało się, że międzynarodowa wymiana młodzieży jest doskonałą okazją do promocji powiatu włocławskiego.

Redakcja „Tu i Teraz” Wydawca: Wydawnictwo Kujawy www.kujawy.media.pl Adres: 87-811 Szpetal Górny, ul. Lipowa 48 Redaktor naczelny Stanisław Białowąs tel. (0-54) 237-05-05, tel. kom. 600-15-68-05 e-mail: stanislaw.bialowas@wp.pl Redaktor wydania Jolanta Pijaczyńska tel. kom. 608-45-56-58 e-mail:jo-pi@tlen.pl

(j)


Gazeta Powiatu Włocławskiego I 16 I TU i TERAZ www.kujawy.media.pl

Konkurs

nr 10, październik 2009

Szkoła podstawowa w Wilkowicach Na zdjęciu obok: przedstawiciele samorządów i szkół, którzy otrzymali specjalne dyplomy z rąk starosty Jana Ambrożewicza i radnej powiatu Jadwigi Fijałkowskiej.

Nagrodzeni w konkursie powiatowym

Zieleń naszej małej ojczyzny Konkurs ekologiczny pod nazwą „Zieleń Naszej Małej Ojczyzny” został ogłoszony z inicjatywy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu we Włocławku. Patronat nad nim objął Stanisław Budzyński, przewodniczący rady. Udział w konkursie mogli brać właściciele bądź zarządzający terenami publicznymi takimi jak: skwery, tereny przyuliczne, parki, stadiony, tereny wokół kościołów, bibliotek, szkół,, przychodni zdrowia, hoteli. Tereny zieleni do konkursu zgłosiły trzy gminy: Choceń, Lubanie i Lubraniec oraz dwie szkoły: Szkoła Podstawowa w Wilkowicach i Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie. Komisja, w której w skład wchodziły dwie radne powiatu: Jadwiga Fijałkow-

ska i Henryka Podlewska oraz pracownicy starostwa: Eugeniusz Lewandowski z Wydziału Środowiska i Jadwiga Żerlak z Wydziału Rozwoju Lokalnego, Integracji Europejskiej i Promocji wyjechała w teren, aby obejrzeć i ocenić obiekty zgłoszone do konkursu. Parki, skwery i inne tereny zieleni oceniano pod kątem skomponowania z otaczającym krajobrazem, oryginalności kompozycji, kondycji rosnącej zieleni oraz wrażenia ogólnego. W kategorii skwery I miejsce zajęła Gmina Lubraniec, II - gmina Choceń. W Lubrańcu nagrodzono skwer na placu 3 Maja, na którym zbudowano plenerową planszę do gry w szachy. Choceń otrzymał nagrodę za skwer u zbiegu ulic Sikorskiego i Świerczewskiego. W kategorii tereny przyuliczne nagrody przyznano gminie Lubraniec i gminie

Lubanie. W kategorii parki nagrodę otrzymała gmina Lubraniec. W kategorii tereny wokół budynków użyteczności publicznej nagrody przyznano szkołom. I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Wilkowicach, II miejsce Zespół Szkół w Lubrańcu – Marysinie. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody o łącznej wartości 3.500 zł, które wręczono podczas dożynek w Starym Brześciu. Gmina Lubraniec otrzymała sprzęt ogrodniczy na kwotę 1.100 zł. Gmina Choceń wzbogaciła się o ozdobne rośliny o wartości 600 zł. Nagrody o wartości 600 zł otrzymały także szkoły: w Wilkowicach (jodły, magnolie, cyprysy itp.) i LubrańcuMarysinie (pilarkę). (MJ)

CHOCEŃ. Zadbany skwer.

fot. NADESŁANE

W LUBRAŃCU w centrum miasta można pograć w szachy

LUBANIE takich miejsc ma więcej

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU-MARYSINIE ukwiecona alejka

Tu i Teraz Gazeta Powiatu Włocławskiego nr 10 (2009)  
Tu i Teraz Gazeta Powiatu Włocławskiego nr 10 (2009)  

Więcej o święcie plonów w Starym Brześciu piszemy na stronach 8, 9 i 15 ISSN 1897-1768 Starostwo Powiatowe stara się o certyfikat ISO 9001 S...

Advertisement