Page 1

kie,

4

ie


Świętuj z nami przez cały rok! Rok 2011 to czas spektakularnych spotkań z Wydawnictwem JUKA! 20 lat na rynku wydawniczym to okres budowania wizerunku, pozycji, relacji... To duże konferencje z ekspertami JUKI i warsztaty tematyczne, to koncerty z udziałem wybitnych aktorów i artystów polskiej sceny muzycznej oraz spotkania – na co dzień – w szkołach i przedszkolach. Od dwudziestu lat jesteśmy razem! Dlatego teraz, chcąc uczcić dwudziestolecie istnienia JUKI, zapraszamy do udziału we wszystkich wydarzeniach jubileuszowych w całej Polsce! I – jak zawsze – do korzystania z naszych pakietów, które tworzymy z myślą o optymalnym rozwoju każdego dziecka! Poznaj dobrze Grę w kolory! Zapewnij dzieciom udział w rozwijających akcjach edukacyjnych! Zaproś naszego Konsultanta do swojej placówki!

www.juka.edu.pl


Wybierając pakiet Gra w kolory, wyposażamy dzieci w potrzebne umiejętności i wiedzę! Przyczyniamy się do tego, że klasa staje się zgranym zespołem!


Składowe pakietu dla ucznia • Podręcznik cz. 1, 2 • Ćwiczenia cz.1, 2, 3, 4 • Matematyka. Podręcznik z ćwiczeniami cz. 1, 2 • Wyprawka – zestaw pomocy dla ucznia • Zeszyt do kaligrafii • Śpiewnik • Płyta wspomagająca zajęcia komputerowe Atrakcyjne opakowanie pakietu stanowi kolorowe pudełko, które może służyć do przechowywania książek albo prac plastycznych dziecka. W pudełku, dodatkowo, każde dziecko znajdzie miarkę wzrostu i dyplom uczestnika akcji Rośnij z JUKĄ!


Wyprawka – zestaw pomocy dla każdego dziecka! • Kolorowe liczmany • Banknoty i monety demonstracyjne • Figury geometryczne • Karty do klasyfikacji • Domino obrazkowo-wyrazowe • Szablon zegara • Liczby w kolorach • Szablony do zajęć technicznych Dodatkowe, przechowywane w zamykanej foliowej torebce pomoce wspomagają nauczanie czynnościowe. Dziecko manipuluje liczmanami, poznaje wartość pieniędzy, uczy się odczytywać czas, ćwiczy pamięć wzrokową, spostrzegawczość i koncentrację uwagi, a przy tym wspaniale się bawi! Działając na konkretach, lepiej przyswaja wiedzę, a w efekcie – uzyskuje solidne podstawy do dalszej nauki.

Miarka wzrostu i dyplom akcji Rośnij z JUKĄ w każdym pakiecie! Płytę wspomagającą zajęcia komputerowe można wykorzystywać także przy użyciu tablicy interaktywnej!


Materiały metodyczne dla nauczyciela • Program edukacji wczesnoszkolnej • Przewodniki metodyczne, a w nich: - rozkład zintegrowanych treści nauczania, - szczegółowe scenariusze dzienne zajęć zintegrowanych. • Płyty do zajęć muzycznych

Przekonaj się, jak przyjemna staje się organizacja zajęć z pakietem Gra w kolory! Zapoznaj się dobrze z naszymi przewodnikami! • Zaproponowany w przewodnikach metodycznych materiał nauczyciel może modyfikować i dostosowywać do potrzeb grupy. • Dodatkowe scenariusze ułatwiają organizację uroczystości szkolnych, wycieczek, a także omawianie lektur (proponujemy rewelacyjną publikację dodatkową: Zeszyt lektur). • Do każdego tematu dnia zaproponowano propozycje zapisów w dzienniku. • Dzienny plan zajęć jest rozpisany w punktach i zawiera szczegółowe opisy kolejnych aktywności ucznia na zajęciach wraz z wykorzystywanymi pomocami. • Na każdy dzień została przewidziana praca domowa.

• Elegancki segregator z kolorowymi przekładkami i odpowiednio pogrupowanymi materiałami wspomagającymi warsztat pracy nauczyciela: - dodatkowe scenariusze zajęć na okres „bezliterowy”, - wielopoziomowe karty pracy przygotowane do konkretnych dziennych scenariuszy, - karty grafomotoryczne, - dodatkowe teksty do czytania dla dzieci, - dodatkowe utwory literackie, - karty muzyczne, teksty i nuty piosenek, - scenariusze zajęć komputerowych z kartą do monitorowania osiągnięć dziecka, - szablony prac plastyczno-technicznych. • Gratisowy pakiet Gra w kolory


.

ymi

ych

Pakiet Gra w kolory realizuje treści zawarte w Programie nauczania edukacji wczesnoszkolnej autorstwa Ewy Stolarczyk. Jest zgodny z podstawą programową z 23 grudnia 2008 roku. Numer dopuszczenia pakietu Gra w kolory do klasy 1: 87/1/2009

Przewodniki metodyczne • Scenariusze zajęć zintegrowanych, z uwzględnieniem zabaw ruchowych • Przykładowe scenariusze zajęć wychowania fizycznego • Propozycje zapisu w dzienniku tematów zajęć z wychowania fizycznego (W klasie drugiej i trzeciej dodatkowo: • tabele ze szczegółowymi kryteriami pomocniczymi do samooceny ucznia, • wzorcowe karty samokontroli.)

Nauczyciel otrzymuje do dyspozycji bardzo dobrze opracowane treści muzyczne, a także dwie płyty z różnorodnym materiałem dźwiękowym. Piosenki nagrano z uwzględnieniem możliwości głosowych i słuchowych dziecka (odpowiednie tempo, tonacja). • Piosenki w wersji wokalnej i wokalno-instrumentalnej • Prezentacja brzemienia instrumentów muzycznych z różnych stron świata

Zabawy z płytą do zajęć komputerowych, odtwarzaną przy użyciu tablicy interaktywnej, szybko stają się ważnym punktem w harmonogramie działań grupy...

Szafka na pomoce dydaktyczne i pakiety Wydawnictwa JUKA

• Recytowane wiersze • Utwory muzyki klasycznej • Ilustracje muzyczne do zabaw, pląsów • Propozycje teatrzyków muzycznych • Zagadki słuchowe i odgłosy przyrody

wania

nsultanta Zapytaj Ko aw est o bogaty z h! aktycznyc d y d z s n la p


Podręczniki zawierają zintegrowane treści polonistyczne, środowiskowe, muzyczne i plastyczno-techniczne. W tekstach dla uczniów i tekstach do czytania przez nauczyciela zastosowano różne kolory druku. Treści muzyczne są oznaczone odpowiednim piktogramem. • Ujednolicona struktura strony (na marginesie wzór wprowadzanej litery oraz obrazki z głoską w nagłosie, śródgłosie i wygłosie) • Teksty do czytania ułożone z liter, które uczniowie już poznali, zróżnicowane pod względem stopnia trudności • Różnorodny materiał tekstowy do ćwiczeń w czytaniu: komiksy, wiersze, inscenizacje, opowiadania itd. • Atrakcyjny dobór literatury – od klasyki po współczesną literaturę dla dzieci • Teksty wzbogacające słownictwo, zachęcające do dłuższych wypowiedzi • Tematyka bliska zainteresowaniom dziecka, związana ze sferą wychowawczą • Pod tekstami pytania umożliwiające sprawdzenie, czy dziecko rozumie to, co czyta • Hasła, zwroty i ważne pojęcia wyróżnione za pomocą tła • Różnorodna szata graficzna


Ćwiczenia z kolorową wkładką z naklejkami zawierają zintegrowane treści edukacji polonistycznej, przyrodniczej, plastyczno-technicznej i muzycznej. Różnorodny materiał zachęca uczniów do podejmowania wielu aktywności. • Bogactwo ćwiczeń rozwijających małą motorykę • Ćwiczenia przygotowujące do opanowania zasad ortografii i gramatyki • Zadania o zróżnicowanym stopniu trudności • Kolorowe ikony u góry strony przyporządkowują materiał do realizowanego kręgu tematycznego • Ikony przy wybranych ćwiczeniach wskazują, że materiał wykracza ponad podstawę programową • Atrakcyjne zadania do wykonania w grupie (wspólne prace plastyczne, gry planszowe, doświadczenia) • Pogłębiający wiadomości cykl: „Czy wiesz, że...” • Wyeksponowane i wyróżnione kolorem wiadomości do zapamiętania • Kolorowa, powiększona liniatura do ćwiczeń w pisaniu (zmniejszająca się stopniowo – do liniatury zeszytowej) • Mnemotechnika i ćwiczenia ułatwiające zapamiętanie zasad ortograficznych • Propozycje różnorodnych zabaw twórczych (drama, metody skojarzeniowe, waloryzacyjne,


Założeniem ćwiczeń matematycznych jest czynnościowe nauczanie matematyki: od działania na konkretach, poprzez manipulacje liczmanami do działania na symbolach – liczbach we wszystkich aspektach: kardynalnym, porządkowym, miarowym. • Zadania skorelowane z treściami podręcznika • Zasada stopniowania trudności oraz indywidualizacja • Przejrzyście opracowana monografia liczby (liczba wprowadzana w trzech aspektach) • Na dole strony kolorowy „chodniczek” z poznawanych liczb • Metody czynnościowe: - modelowanie zadań za pomocą różnych przedmiotów - ilustrowanie zadań na grupach dzieci i za pomocą rysunków - symulowanie zadań przy użyciu grafów, osi liczbowej • Liczne kolorowanki, gry, zabawy matematyczne i sytuacje zadaniowe • Wprowadzanie pojęć według zasady: poznaję, ćwiczę, utrwalam, sprawdzam • Atrakcyjna forma zadań ułatwiająca utrwalenie nabytych kompetencji matematycznych • Walor wychowawczy proponowanych treści

Ćwiczenia zawierają cztery strony z naklejkami.


we

w


Wyposaż dzieci w publikacje dodatkowe! Już teraz zapewnij im edukacyjne sukcesy! Śpiewnik – atrakcyjny zbiór tekstów piosenek dla dzieci na różne okazje! • Na foliowanej z dwóch stron okładce umieszczona pięciolinia z wzorami klucza wiolinowego i nut • Możliwość wielokrotnego rysowania znaków muzycznych ścieralnym mazakiem

Chcemy dobrze czytać i pisać – pomoc dla nauczycieli, terapeutów, a także rodziców, którym zależy na wspieraniu dziecka w pokonywaniu trudności w nauce czytania i pisania. • Ćwiczenia ukierunkowane na usprawnianie procesu rozpoznawania liter, czytania sylabowego i globalnego • Różnorodność zadań: gry ortograficzne, krzyżówki, zagadki, zadania do uzupełniania, dyktanda rysunkowe, rebusy itp. • Rozwiązania metodyczne pomagające opanować zbliżone kształtem litery, podobne głoski, dwuznaki i zmiękczenia oraz zasady ortograficzne

Zeszyt lektur – wyjątkowa publikacja, w której stale towarzyszy nam sympatyczny bohater – Hilary Molik. To on przekazuje dzieciom ważne informacje i raczy nas ciekawostkami. • Dobór lektur uwzględniający różne gatunki literatury dziecięcej (baśnie, bajki, legendy, opowiadania, wiersze, komiksy) • Propozycje rozwiązań metodycznych dla trzynastu wybranych lektur • Różnorodność form przekazu informacji w cyklicznie pojawiającej się serii „Czy wiesz, że...” • Dobór lektur uwzględniający różne gatunki literatury dziecięcej (baśnie, bajki, legendy, opowiadania, wiersze, komiksy) • Ćwiczenia typu: narysuj, opowiedz, napisz, przeczytaj, pobaw się w teatrzyk, ułóż obrazek, wykorzystując puzzle, a także labirynty, krzyżówki, historyjki obrazkowe


Matematyka. Zbiór zadań – bogato ilustrowany zestaw ćwiczeń dodatkowych, ułożonych zgodnie z tematyką zajęć w klasie pierwszej.

Zeszyt z zadaniami o podwyższonym stopniu trudności – rewelacyjny zbiór dodatkowych ćwiczeń humanistycznych i matematycznych dla każdego ucznia!

• Zadania ułożone według stopnia trudności

• Ćwiczenia spójne z kręgami tematycznymi pakietu Gra w kolory

• Zadania „z sową” przeznaczone dla dzieci uzdolnionych matematycznie

• Materiał zarówno dla dzieci sześcioletnich jak i siedmiolatków

• Zadania tekstowe, ćwiczenia w liczeniu, gry, zadania logiczne, łamigłówki

• Możliwość indywidualizowania procesu nauczania – różny stopień trudności

Zeszyt do kaligrafii – integralna część pakietu Gra w kolory!

Moje sprawdziany – 18 kolorowych zestawów pytań i zadań sprawdzających wiedzę ucznia.

• Wzory poprawnego pisania liter i ich łączenia • Powiększona liniatura

• Tematyka sprawdzianów zintegrowana z kręgami tematycznymi pakietu Gra w kolory

• Przy wprowadzaniu liter i liczb zastosowana metoda mnemotechniki • Przygotowanie do nauki pisania i doskonalenie techniki pisania przez: kreślenie linii, łuków, znaków interpunkcyjnych, kolorowanie

• Na każdy sprawdzian przeznaczone dwie wyrywane kolejno od środka karty (cztery strony) oznaczone odpowiednim, kolorowym marginesem

• Rysunki do kolorowania humorystycznie powiązane z realizowanym tematem

• Tabele osiągnięć uczniów i miejsce na dokonanie samooceny przez ucznia • Możliwość rzetelnej oceny wiedzy i umiejętności ucznia • Podstawa do zastosowania programu naprawczego lub zwiększania stopnia trudności zadań dla dzieci zdolnych

Karty pracy umożliwiają utrwalanie zdobytych przez dziecko umiejętności. • 77 kart z zakresu podstawowego i 17 kart grafomotorycznych • Zintegrowane treści z poszczególnych edukacji • Możliwość wyboru kart dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego dziecka • Obszar współpracy: szkoła-dom (możliwość ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i monitorowania potrzeb edukacyjnych każdego dziecka)


Podręcznik i Ćwiczenia • Wartościowe teksty literackie do czytania • Bogactwo ćwiczeń doskonalących czytanie ze zrozumieniem

Wiedzę i umiejętności zdobyte w klasie pierwszej utrwalamy na początku roku. Nowe treści wprowadzamy w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji, stale pamiętając o roli zabawy na tym etapie kształcenia! Konstrukcja pakietu dla dziecka oraz zestawu pomocy metodycznych dla nauczyciela jest identyczna w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej.

• Stymulacja do samodzielnej pracy i wyszukiwania potrzebnych informacji • Inspiracje do twórczych działań, elementy dramy, efektowne inscenizacje • Tematyka dotycząca bezpieczeństwa, postaw prozdrowotnych, aktualnych wydarzeń • Przejrzysty układ, eksponowane treści do zapamiętania • Propozycje łatwych do przeprowadzenia, ciekawych doświadczeń i eksperymentów • Atrakcyjna szata graficzna.

Wyprawka jest skonstruowana podobnie jak w klasie pierwszej. Nowością są: suwak ortograficzny, słowniczek ortograficzny, karty memory i karty do gier, szablony teatrzyków!

Numer dopuszczenia pakietu Gra w kolory do klasy 2: 87/2/2010


iem

a

Matematyka • Kontynuacja ćwiczeń z wykorzystaniem liczb w kolorach • Różne metody rozwiązywania zadań z wykorzystaniem tabelek, grafów, osi liczbowych • Zadania „z liskiem” na myślenie logiczne • Zadania tekstowe z możliwością samodzielnego wymyślania przez dziecko treści oraz poleceń • Piktogramy wskazujące odpowiednio: - zadania o podwyższonym stopniu trudności, - karty samokontroli oraz samooceny, - zadania nieprawidłowo skonstruowane, które należy zmodyfikować, - treści i terminy matematyczne, które uczeń powinien zapamiętać.

Publikacje dodatkowe


Podręcznik i Ćwiczenia • Dostosowane do wieku i zainteresowań teksty literackie pisane prozą i wierszem, komiksy, teksty popularno-naukowe, informacyjne, inscenizacje, porzekadła, teksty użytkowe (komunikaty, objaśnienia, instrukcje)

Dzięki serii Gra w kolory nauczyciel może łączyć naukę z zabawą. Dzieci szybko stają się zgranym zespołem. Opanowują sztukę czytania i pisania, odkrywają tajemnice przyrody, doskonalą myślenie matematyczne oraz sposób komunikowania się – i co najważniejsze – potrafią swoją wiedzę wykorzystywać w praktyce! Pakiety zapewniają dostęp do wartościowych tekstów literackich, piosenek i utworów muzyki klasycznej oraz ciekawych propozycji działań plastycznych i teatralnych.

• Nacisk na wyrabianie umiejętności samodzielnego pozyskiwania informacji i odwoływania się do źródeł wiedzy • Ćwiczenia ukierunkowane na czytanie ze zrozumieniem i dłuższe wypowiedzi pisemne • Różnorodne propozycje ćwiczeń ortograficzno-gramatycznych • Szyfrowanie i rozszyfrowywanie zadań z wykorzystaniem alfabetu Braille’a • Metoda projektów oraz zadania do wykonania w zespołach • Propozycje prostych eksperymentów, obserwacji i hodowli • Bogata szata graficzna (w tym – podobnie jak w poprzednich latach – zdjęcia reprodukcji dzieł sztuki)

Konstrukcja pakietu dla dziecka oraz zestawu pomocy metodycznych dla nauczyciela jest identyczna w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej.


Matematyka

e

• Pojęcia kształtowane poprzez nauczanie czynnościowe z wykorzystaniem zabaw, gier, zadań tekstowych i łamigłówek

sty

• Ćwiczenia ukierunkowane na radzenie sobie w realnych sytuacjach (przygotowanie harmonogramu wycieczki, odczytanie cennika itp.)

m

ach

wli

ze-

• Nowe treści wprowadzane po utrwaleniu materiału z klasy drugiej • Zadania zintegrowane z treściami zawartymi w podręczniku i zeszytach ćwiczeń • Problematyzacja zadań tekstowych pomagająca w zrozumieniu struktury zadań i ułatwiająca ich rozwiązywanie. • Piktogramy wskazujące odpowiednio: - zadania o podwyższonym stopniu trudności i wykraczające poza podstawę programową, - karty samokontroli oraz samooceny ucznia, - zadania nieprawidłowo skonstruowane, które należy zmodyfikować, - treści i terminy matematyczne, które uczeń powinien zapamiętać.

Publikacje dodatkowe

W przygotowaniu: Karty pracy, Zeszyt z zadaniami o podwyższonym stopniu trudności, Ortografia i gramatyka. Obejrzyj całą ofertę z bliska! Zaproś Konsultanta na prezentację!


Wybierz projekt eJUKA! System eJUKA daje dostęp do multimedialnych przewodników metodycznych, rozkładów zajęć, programów nauczania, plików muzycznych oraz filmów, scenariuszy, gier edukacyjnych, bogatej oferty Klubu JUKA, a także Internetu. • Zestaw pomocy dydaktycznych, w tym multimedialna aplikacja do prowadzenia

zajęć w oparciu o publikacje Wydawnictwa JUKA • Dostęp do rewelacyjnych materiałów, które uatrakcyjniają zajęcia

(gry edukacyjne, filmy, scenariusze itp.) • Dostęp do Internetu • Możliwość korzystania z dodatkowych aplikacji użytkowych (np. kalkulator i kalendarz) • Stały kontakt z Wydawnictwem JUKA poprzez komunikator • Aktualny Program do diagnozy i Edytor dyplomów

Dlaczego multimedialna aplikacja systemu eJUKA zapewnia komfort pracy? • Jest intuicyjna, a przez to łatwa w obsłudze! • Po połączeniu z Internetem zawsze się aktualizuje! • Stanowi kompleksowe narzędzie do przygotowania i prowadzenia zajęć! • Zawiera wyszukiwarkę, dzięki której łatwo

odnaleźć potrzebne materiały!

eJUKA – atrakcyjna edukacja!


y?

Zapytaj naszego Konsultanta o system eJUKA! Szczegóły na www.juka.edu.pl infolinia 0 800 650 300


o udziału d i c ie z d ś o r Zap ych akcjach w wyjątkow h! edukacyjnyc

Akcja Podróże po Polsce. Okładka regionalna. Realizując projekt, pozwalamy uczniom lepiej poznać „małą ojczyznę”, w której żyją. Propagujemy edukację regionalną. Wyposażamy także każde dziecko w dodatkową obwolutę na książkę. Znajdują się na niej elementy charakterystyczne dla Waszego regionu (zdjęcia zabytków, pomników przyrody, krajobrazów). Na skrzydełkach okładek zamieściliśmy wiersze mówiące o regionach oraz opisy do poszczególnych fotografii.

Szesnaście wersji okładek dla szesnastu polskich województw! Dostęp do wszystkich materiałów poprzez Klub JUKA. Zapytaj Konsultanta o więcej szczegółów!


ztw! w

Akcja Rośnij z JUKĄ kształtuje postawy proekologiczne. Dzięki Tobie w imieniu każdego ucznia możemy zasadzić drzewko! Wraz z pakietem Gra w kolory dziecko otrzymuje miarkę wzrostu oraz specjalny certyfikat poświadczający przynależność do społeczności świadomie dbającej o przyrodę. Dziecko rośnie, zaznaczając przesuwanym dyplomem swój aktualny wzrost. W tym samym czasie w lesie, pośród innych drzew, rośnie zasadzone w jego imieniu drzewko od JUKI! Akcja jest realizowana w porozumieniu z dyrekcją polskich parków narodowych i nadleśnictw. Zapytaj Konsultanta o więcej szczegółów!

Dzięki Tobie uczeń otrzymuje pakiet Gra w kolory! My sadzimy dla niego drzewko! Wspólnie dbamy o środowisko!


Zapraszamy do kontaktu z naszymi Konsultantami. Szczegóły u Menedżerów Regionalnych i na stronie www.juka.edu.pl

zachodniopomorskie, pomorskie

505 055 332

warmińsko-mazurskie, podlaskie

pomorskie warmińsko-mazurskie

zachodniopomorskie

665 055 611 podlaskie

kujawsko-pomorskie

505 055 056

lubuskie, wielkopolskie

505 055 015

mazowieckie

mazowieckie lubuskie

wielkopolskie

kujawsko-pomorskie, łódzkie

łódzkie lubelskie

dolnośląskie świętokrzyskie

opolskie

dolnośląskie, opolskie

665 055 604

śląskie

665 055 603

małopolskie

podkarpackie

śląskie

505 055 041 świętokrzyskie, małopolskie

665 055 007

lubelskie, podkarpackie

505 055 193

Gra w kolory - Pełna seria do edukacji wczesnoszkolnej  

Prezentacja pełnej serii Wydawnictwa JUKA, przeznaczonego do edukacji wczesnoszkolnej.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you