Page 1

Z okazji czterdziestolecia Wiary i Światła, jej założyciele – Marie-Hélène Mathieu i Jean Vanier – opowiadają nam o niezwyk­ łej przygodzie związanej z osobami upośledzonymi umysłowo, ich rodzinami i przyjaciółmi.

Jean Vanier – założyciel wspólnoty L’Arche i – wspólnie z Marie‑Hélène Mathieu – Wiary i Światła, jest autorem m.in. książek „Każda osoba jest historią świętą” (wyd. W drodze), „Odkryć nasze człowieczeństwo” (wyd. Kairos), „Jezus, dar miłości” (wyd. W drodze), „Kochać aż do końca. Skandal umywania nóg” (wyd. Znak).

ISBN 978-83–64506–00–0

*H88364|506000}

Nigdy więcej sami

Marie-Hélène Mathieu – założycielka Wiary i Światła wspólnie z Jeanem Vanierem, fundatorka Chrześcijańskiego Biura dla Osób Niepełnosprawnych (L’OCH), członek Papieskiej Rady ds. Świeckich. Autorka m.in. książki „La lumière d’une rencontre” („Światło spotkania”), wyd. Edifa/Mame.

M ARIE-HÉL ÈN E M AT HIEU i J EAN VAN IER

Nigdy więcej sami P RZYGODA W IARY I Ś W IAT ŁA

Ilustracja na okładce: Ballade du dimanche, olej na płótnie 50×50 © Éric Chomis. Logo Wiary i Światła: © Meb. Zdjęcie Marie-Hélène Mathieu © Stéphane Ouzanoff / Ciric. Zdjęcie Jeana Vaniera © Élodie Perriot.

Książka jest historią narodzin ruchu Wiara i Światło, który gromadzi dziś ponad 50 000 członków w 81 krajach. Opowiada o narodzinach paradoksalnych, pełnych bólu i radości. Bólu płynącego z cierpienia rodzin skonfrontowanych z niepełnosprawnością w społeczeństwie, które tak bardzo obawia się inności, i radości odkrywania niepowtarzalnej wartości każdego człowieka, pomimo jego ograniczeń i słabości – po prostu dlatego, że jest on stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Oprócz tego zadziwiającego doświadczenia, opowiedzianego w niezwykle żywy i sugestywny sposób, książka ta jest okazją do odkrycia, jak pewna szczególna intuicja pozwalająca wierzyć, że „najmniejsi” mają swoje specjalne miejsce w sercu Kościoła i świata, z biegiem lat okazała się prorocza. Pozwala również przyjrzeć się przebytej przez czterdzieści lat drodze, nowym wyzwaniom społecznym, etycznym i ludzkim, jakie stają dziś przed wszystkimi, którym leży na sercu los Człowieka.

i JEA N VA NIER

M ARI E -H É LÈ NE M AT H IEU

Nigdy więcej sami

Profile for Wydawnictwo JAK

Nigdy więcej sami  

Przygoda Wiary i Światła. Wiara i Światło na świecie. Historia powstania ruchu z osobami z upośledzeniem umysłowym. 40-lecie ruchu.

Nigdy więcej sami  

Przygoda Wiary i Światła. Wiara i Światło na świecie. Historia powstania ruchu z osobami z upośledzeniem umysłowym. 40-lecie ruchu.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded