Page 1


Korekta: Józef Częścik Redakcja techniczna: Grzegorz Janik, Witold Preyss Projekt okładki: Sandra Dudek © Copyright by Wydawnictwo Harmonia, 2012

Redakcja i Biuro Handlowe: 80–283 Gdańsk, ul. Szczodra 6 tel. 58 348 09 50, 58 348 09 51 fax 58 348 09 00 harmonia@harmonia.edu.pl Szczegółowe informacje o naszych publikacjach: www.harmonia.edu.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zarówno cała publikacja, jak i jakakolwiek jej część nie może być przedrukowywana ani reprodukowana – mechanicznie, elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób, z kserokopiowaniem i odtwarzaniem w środkach masowego przekazu włącznie – bez pisemnej zgody Wydawnictwa Harmonia.

ISBN 978-83-7134-529-6 Gdańsk 2012 – Wydanie I


Zaprezentowane w niniejszym zeszycie szlaczki są przeznaczone dla najmłodszych dzieci, które dopiero co rozpoczynają naukę pisania albo do takiej nauki się przygotowują. Naturalną jest rzeczą, iż dziecko najpierw stawia duże znaki pozbawione płynnej linii. Łatwiej jest narysować linię prostą niż spiralną, trójkąt niż ósemkę. Dlatego zeszyt ten rozpoczynają szlaczki łatwe, wyraźne, w kształcie prostych figur geometrycznych m.in. z kątami ostrymi. Im dalej w las, tym więcej szlaczków literopodobnych bądź zawierających podstawowe krzywizny liter. Podczas uczenia się czegokolwiek niezwykle istotna jest koncentracja. Bez niej, niestety, nie ma postępów w nauce. W szlaczkach-koncentraczkach chodzi nie tylko o to, by dziecko z mniejszą lub większą dokładnością powtarzało wzorzec, lecz również o to, by starało się narysować taki sam szlaczek jak ten wzorcowy na początku. Stąd została wprowadzona kratka. Ćwiczący powinien zauważyć, ile kratek obejmuje szlaczek, ile wynosi jego wysokość i szerokość oraz poszczególne elementy. Tu istotna jest nawet odległość (spacja) między szlaczkami. Jeśli jest nią pojedyncza kratka, tak samo powinno być między samodzielnie narysowanymi powtórzeniami. Dziecko w wieku przedszkolnym czy wczesnoszkolnym zazwyczaj nie jest zdolne do skupienia się przez dłuższą chwilę na ćwiczeniu wymagającym sporej dozy uwagi. Dlatego zaleca się, by ćwiczyło nie więcej niż jedną stronę dziennie. Odwzorywanie danego szlaczka powinno zacząć od miejsca wskazanego kropką obok i podążać w kierunku, który wytycza strzałka. Na koniec jeszcze jedna ważna, choć zdawałoby się, tak oczywista sprawa. Pamiętajmy, by dziecko było należycie przygotowane do ćwiczeń, to znaczy, aby miało właściwe narzędzie do pisania (najlepiej miękki ołówek), wystarczające oświetlenie, wyprostowane plecy, ręce ułożone na biurku. Gdy zauważymy, że nie radzi sobie z cienkim ołówkiem, postarajmy się kupić grubszy „terapeutyczny” bądź też specjalną nasadkę (trójkątną lub ergonomiczną) na zwykły ołówek (nasadki takie można znaleźć m.in. w ofercie Wydawnictwa Harmonia). Te i inne drobiazgi przyczynią się do tego, że dziecko nie będzie musiało, ale będzie samo chciało wykonywać ćwiczenia.


4


5


6


7


8


9


10


11

Profile for Wydawnictwo Harmonia

SZLACZKI-KONCENTRACZKI – Ćwiczymy grafomotorykę i koncentrację  

SZLACZKI-KONCENTRACZKI – Ćwiczymy grafomotorykę i koncentrację - N. Struga

SZLACZKI-KONCENTRACZKI – Ćwiczymy grafomotorykę i koncentrację  

SZLACZKI-KONCENTRACZKI – Ćwiczymy grafomotorykę i koncentrację - N. Struga

Advertisement