Page 1


Recenzent: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz Redakcja: Karolina Kwiasowska Skład: Magdalena Nowicka Projekt okładki: Donat Supiński © Copyright by Anna Jurek © Copyright by Wydawnictwo Harmonia

Redakcja i Biuro Handlowe: 80–283 Gdańsk, ul. Szczodra 6 tel. 58 348 09 50, 348 09 51 fax 58 348 09 00 harmonia@harmonia.edu.pl

Szczegółowe informacje o naszych publikacjach: www.harmonia.edu.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zarówno cała publikacja, jak i jakakolwiek jej część nie może być przedrukowywana ani reprodukowana – mechanicznie, elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób, z kserokopiowaniem i odtwarzaniem w środkach masowego przekazu włącznie – bez pisemnej zgody Wydawnictwa Harmonia.

ISBN 978-83-7134-177-9 Gdańsk 2012 – Wydanie VI


SKONCENTRUJ SIĘ – Zestaw ćwiczeń dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych  

SKONCENTRUJ SIĘ – Zestaw ćwiczeń dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych - Anna Jurek

Advertisement