Page 1


Redakcja: Magdalena Hinz Redakcja techniczna: Witold Preyss Projekt okładki: eS-De Zdjęcie na okładce: Fotolia.com, © by Artur Gabrysiak © Copyright by Wydawnictwo Harmonia, 2012

Redakcja i Biuro Handlowe: 80–283 Gdańsk, ul. Szczodra 6 tel. 58 348 09 50, 58 348 09 51 fax 58 348 09 00 e-mail: harmonia@harmonia.edu.pl

Szczegółowe informacje o naszych publikacjach: www.harmonia.edu.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zarówno cała publikacja, jak i jakakolwiek jej część nie może być przedrukowywana ani reprodukowana – mechanicznie, elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób, z kserokopiowaniem i odtwarzaniem w środkach masowego przekazu włącznie – bez pisemnej zgody Wydawnictwa Harmonia.

ISBN 978-83-7134-566-1 Gdańsk 2012 – Wydanie I


3


4


5


6


7


8


9

SAM PISZĘ – zeszyt do kaligrafii  

SAM PISZĘ – zeszyt do kaligrafii - Urszula Gora

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you