Page 1


Korekta: Adam Guła Skład: Magdalena Hinz Opracowanie graficzne: Małgorzata Hinz Projekt okładki: Krzysztof Spychał

© Copyright by Wydawnictwo Harmonia

Redakcja i Biuro Handlowe:

80-283 Gdańsk, ul. Szczodra 6 tel. 58 348 09 50, 58 348 09 51 fax 58 348 09 00 e-mail: harmonia@harmonia.edu.pl

Szczegółowe informacje o naszych publikacjach: www.harmonia.edu.pl

Przedruk części lub całości książki bez pisemnej zgody Wydawnictwa zabroniony.

ISBN 978-83-7134-421-3 Gdańsk 2010 – Wydanie I


ĆWICZONE SPRAWNOŚCI 

orientacja przestrzenna

koncentracja uwagi

wyobraźnia

koordynacja wzrokowo-ruchowa (umiejętności grafomotoryczne)

percepcja wzrokowa

sprawność manualna

ADRESAT 

uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum

dorosły (traktujący zaproponowane tu zadania jako rozrywkę)


RODZAJE ZADAŃ 1–20 – W każdym z kwadratów narysuj odwróconą lub odbitą zgodnie z symbolem figurę podstawową. 21–25 – W pierwszym pustym kwadracie narysuj odwróconą lub odbitą zgodnie z symbolem figurę podstawową, w kolejnym – odwróconą lub odbitą zgodnie z kolejnym symbolem figurę dopiero co narysowaną itd. A–T – W każdym małym szarym kwadraciku wpisz symbol, zgodnie z którym została odwrócona lub odbita figura podstawowa. W dużym kwadracie znajduje się figura podstawowa już odwrócona lub odbita. U–Z – W pierwszym małym szarym kwadraciku wpisz symbol, zgodnie z którym została odwrócona lub odbita figura podstawowa, w kolejnym – symbol, zgodnie z którym została odwrócona lub odbita figura z poprzedniego kwadratu itd.


SYMBOLE Obróć figurę o 90º w prawo.

Obróć figurę o 90º w lewo.

Odbij figurę względem osi pionowej.

Odbij figurę względem osi poziomej.


1


12


3


14

RUSZ GŁOWĄ I... FIGURĄ  

RUSZ GŁOWĄ I... FIGURĄ - Magdalena Hinz

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you