Page 1


Redakcja: Karina Kosicka Opracowanie graficzne i skład: Cezariusz Deliński Projekt okładki: Cezariusz Deliński © Copyright by Marta Bogdanowicz © Copyright by Wydawnictwo Harmonia

Redakcja i Biuro Handlowe: 80–283 Gdańsk, ul. Szczodra 6 tel. 58 348 09 50, 58 348 09 51 fax 58 348 09 00 e-mail: harmonia@harmonia.edu.pl

Szczegółowe informacje o naszych publikacjach: www.harmonia.edu.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zarówno cała publikacja, jak i jakakolwiek jej część nie może być przedrukowywana ani reprodukowana – mechanicznie, elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób, z kserokopiowaniem i odtwarzaniem w środkach masowego przekazu włącznie – bez pisemnej zgody Wydawnictwa Harmonia.

ISBN 978-83-7134-149-6 Gdańsk 2011


Dwa Michały


PRZYTULANKI czyli wierszyki na dziecięce masażyki  

PRZYTULANKI czyli wierszyki na dziecięce masażyki. Opracowała Marta Bogdanowicz

Advertisement