Page 1


Redakcja: Magdalena Hinz Redakcja techniczna: Witold Preyss Projekt okładki: Donat Supiński Ilustracje: Agnieszka „Teya” Skulska © Copyright by Wydawnictwo Harmonia

Redakcja i Biuro Handlowe: 80–283 Gdańsk, ul. Szczodra 6 tel. 58 348 09 50, 058 348 09 51 fax 58 348 09 00 harmonia@harmonia.edu.pl

Szczegółowe informacje o naszych publikacjach: www.harmonia.edu.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zarówno cała publikacja, jak i jakakolwiek jej część nie może być przedrukowywana ani reprodukowana – mechanicznie, elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób, z kserokopiowaniem i odtwarzaniem w środkach masowego przekazu włącznie – bez pisemnej zgody Wydawnictwa Harmonia.

ISBN 978-83-7134-249-3 Gdańsk 2011 – Wydanie III


Wstęp Do pracy nad niniejszym śpiewnikiem skłoniły mnie poczynione w trakcie pracy z dziećmi obserwacje, potwierdzające ich wrodzoną skłonność do muzykowania, radość z udziału we wszelkiego typu zajęciach umuzykalniających, a także brak na rynku wydawniczym publikacji ułatwiających nauczycielom prowadzenie takich zajęć. Niniejszy śpiewnik to owoc mojej wieloletniej pracy. Część zawartych w nim utworów powstało na zamówienie nauczycieli, pragnących wzbogacić szkolne i przedszkolne uroczystości nowymi utworami. Piosenki dla dzieci na różne okazje obejmują tematyką cały rok szkolny – od wakacji do wakacji – z uwzględnieniem ważniejszych imprez obchodzonych w placówkach wychowawczych, m.in. Dnia Babci i Dnia Dziadka, mikołajek, Dnia Matki i Dnia Ojca. Znaleźć tu można piosenki o różnym stopniu trudności, dla dzieci młodszych i starszych, dla mniej i bardziej uzdolnionych. Teksty odnoszące się do doświadczeń bliskich każdemu dziecku, opowiadające o znanym mu świecie oraz wpadająca w ucho muzyka sprawiają, że piosenki te podobają się zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Utwory zawarte w tej publikacji z pewnością ułatwią pracę nauczycielom i uatrakcyjnią prowadzone przez nich zajęcia. Autorka


DOBRY DZIEŃ

Kie - dy ra - no słoń - ce

bę - dzie

dzie - ci

dla nas

do - bry

i

dzień.

we - so - ło

dzień.

każ - dy

1.

ma. 4

Do przed-szko - la

śmie-ją

się.

Czy

z nas

2.

A

ma.

słoń-ce

wte-dy

i - dą

A

nie-waż - na jest po - go - da,

pię - kny jest każ - dy

pa - da,

świe - ci,

dla nas

świe-ci, czy deszcz

na twa - rzy

u-śmiech


1. Kiedy rano słońce świeci, wtedy będzie dobry dzień. Do przedszkola idą dzieci i wesoło śmieją się. Ref. A dla nas nieważna jest pogoda, dla nas piękny jest każdy dzień. Czy słońce świeci, czy deszcz pada, każdy z nas na twarzy uśmiech ma.

x2

2. A gdy rano deszczyk pada, wtedy będzie dobry dzień. Do przedszkola idą dzieci i w kałużach chlapią się. Ref. A dla nas...

5


PO WAKACJACH

Znad

gór

szkół.

mo - rza

wra - ca - ją

Nam

6

je - zior,

i

ucz - nio - wie

też bar - dzo

ka - cje. W przed-szko - lu

tra - kcje.

i

szyb - ko

czas,

cho - ciaż ciep - łe

nas,

po - ra wra - cać

do

nas

przy - go - da,

słoń

-

ce

do ksią - żek,

i

swo - ich

mi - nę - ły

cze - ka - ją

Wa - ka - cyj - na

la - sów,

wa-

no - we

a-

wa - ka-cyj - ny

ciąg - le

do

wo - ła

ze - szy-tów,


2

klas,

wa - ka - cje,

żeg - naj - cie:

baj,

baj.

1. Znad morza i jezior, i lasów, i gór wracają uczniowie do swoich szkół. Nam też bardzo szybko minęły wakacje. W przedszkolu czekają nas nowe atrakcje. Ref. Wakacyjna przygoda, wakacyjny czas, chociaż ciepłe słońce ciągle woła nas, pora wracać do książek, do zeszytów, klas, wakacje, żegnajcie: baj, baj.

x2

2. Uśmiecha się pani i my uśmiechnięci, z ochotą sięgamy po nowy podręcznik, bo wiemy, że kiedy rok szkolny się skończy, po nową przygodę zawoła nas słońce. Ref. Wakacyjna przygoda...

7


DO PRZEDSZKOLA

Ra - no

bu - dzę

słoń - ce

wsta - ło

już,

Szyb - ko

my - ję

się,

go - tów

jes - tem, bo

szko - la,

dow - nie

szko - la, 8

się,

ja - ki

a

pię - kny

więc

po - ra

jem śnia - da - nie

chcę już

iść,

chcę już

do przed - szko - la,

tu - taj

co dzień mi - ja

czas.

do przed - szko - la,

to

czas,

też wstać.

i

iść.

już

Do przed-

jak cu-

Do przed-

o

tym


2

już

od

ra

-

na

1.

z nas.

ma

-

rzy

każ

-

dy

2.

Do przed-

z nas.

1. Rano budzę się, jaki piękny to czas, słońce wstało już, a więc pora też wstać. Szybko myję się, jem śniadanie i już gotów jestem, bo chcę już iść, chcę już iść. Ref. Do przedszkola, do przedszkola, jak cudownie tutaj co dzień mija czas. Do przedszkola, do przedszkola, o tym już od rana marzy każdy z nas.

x2

2. Pani czeka już i koledzy już są; siadam w kole – to jest magiczny nasz krąg. Obok siedzi Jaś, Weronika i Staś – tu bawimy się, więc przychodzę co dzień. Ref. Do przedszkola...

9


Spis utworów Dobry dzień ......................................................................................................... 4 Po wakacjach ....................................................................................................... 6 Do przedszkola ................................................................................................... 8 Śpiewaj ................................................................................................................. 10 W lesie .................................................................................................................. 12 Jesienna piosenka ............................................................................................... 14 Deszczowy berek ................................................................................................ 16 Wiewióreczka ...................................................................................................... 18 Zmierzch .............................................................................................................. 20 Zaczarowana piosenka ....................................................................................... 22 Porządki ............................................................................................................... 24 Piosenka o Świętym Mikołaju ........................................................................... 26 Wyciszanka .......................................................................................................... 28 Zabawa ................................................................................................................. 30 Piosenka o babci ................................................................................................. 32 Polka dla babci i dziadka ................................................................................... 34 Dziki taniec .......................................................................................................... 36 Piosenka ekologiczna ......................................................................................... 38 Śnieżnobiały uśmiech ......................................................................................... 40 Wiosenny spacer ................................................................................................. 42 Rowerowa piosenka ............................................................................................ 44 Słoneczne opowieści ........................................................................................... 46 Koncert ................................................................................................................. 48 Na łące .................................................................................................................. 50 Dla ciebie, mamo ................................................................................................ 52 Tylko mama ......................................................................................................... 54 Święto naszej mamy ........................................................................................... 56 Zaproszenie ......................................................................................................... 58 Mama ................................................................................................................... 60 Żyj nam sto lat ..................................................................................................... 62 Gdzie to jest ......................................................................................................... 64 Kolory ................................................................................................................... 66 Już żegnamy się ................................................................................................... 68 Wakacje ................................................................................................................ 70

PIOSENKI DLA DZIECI NA RÓŻNE OKAZJE  
PIOSENKI DLA DZIECI NA RÓŻNE OKAZJE  

PIOSENKI DLA DZIECI NA RÓŻNE OKAZJE - Jolanta Kucharczyk. W skład publikacji wchodzą 2 płyty CD z piosenkami (wersje wokalno-instrumentalne...

Advertisement