Page 1


Redakcja: Joanna Wawrzyńczak-Urbanek Projekt okładki: Donat Supiński © Copyright by Wydawnictwo Harmonia

Redakcja i Biuro Handlowe:

80-283 Gdańsk, ul. Szczodra 6 tel. 58 348 09 50, 58 348 09 51 fax 58 348 09 00 e-mail: harmonia@harmonia.edu.pl

Szczegółowe informacje o naszych publikacjach: www.harmonia.edu.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zarówno cała publikacja, jak i jakakolwiek jej część nie może być przedrukowywana ani reprodukowana – mechanicznie, elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób, z kserokopiowaniem i odtwarzaniem w środkach masowego przekazu włącznie – bez pisemnej zgody Wydawnictwa Harmonia.

ISBN 978-83-7134-179-3 Gdańsk 2012 – Wydanie V


Wstęp Owoce, warzywa i szlaczki to drugi zeszyt z serii ćwiczeń grafomotorycznych usprawniających rękę piszącą. Opracowany został z myślą o dzieciach sześcio- i siedmioletnich, a także starszych, które mają trudności z kształtnym pisaniem. Zawarte w nim ćwiczenia – uczące prawidłowego kreślenia i łączenia liter – poprzedzone zostały zadaniami, które pomagają poprawić sprawność ręki i przygotowują do wysiłku związanego z nauką pisania. Najpierw dziecko rysuje owoce i warzywa po śladzie – zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałki, zaczynając zawsze od punktów oznaczonych kropkami. Następnie koloruje rysunki. Potem kreśli odpowiednie wzory i szlaczki, przygotowując w ten sposób rękę do pisania poszczególnych liter i dwuznaków. Wreszcie zapoznaje się z prawidłowym sposobem i kierunkiem kreślenia liter, a także właściwym sposobem ich łączenia. Przy każdej literze zaznaczono punkt, od którego zaczyna się ją pisać. Strzałki wskazują kierunek ruchu, a cyfry informują o kolejności wykonywanych ruchów. Prezentowane ćwiczenia służą wyrobieniu prawidłowego napięcia mięśniowego ręki piszącej, doskonalą koncentrację uwagi oraz pamięć wzrokową i ruchową, usprawniają koordynację wzrokowo-ruchową i orientację kierunkową, a przy tym wzbogacają słownictwo dziecka o nazwy owoców i warzyw, sprzyjają także utrwaleniu znajomości nazw kolorów. Proponowane rysunki mogą posłużyć do dalszych ćwiczeń sprawności manualnej, dziecko może je bowiem przekalkować, a następnie wypełnić dowolnym materiałem (np. plasteliną, grysikiem, kuleczkami z bibuły, kawałkami kolorowej włóczki).


Narysuj ananas pisakiem po śladzie. Prowadź dłoń zgodnie z kierunkiem, który wskazują strzałki. Zaczynaj zawsze od punktu oznaczonego kropką.

Pokoloruj liście ananasa na zielono, a owoc na brązowo. 4


Dokończ rysować szlaczki.

Dokończ pisać litery A i a.

1

2

1

Napisz litery po śladzie.

5


Narysuj winogrona pisakiem po śladzie. Prowadź dłoń zgodnie z kierunkiem strzałek, zaczynając zawsze od punktu oznaczonego kropką.

Pokoloruj winogrona jasnozieloną lub ciemnofioletową kredką. 6


Dokończ rysować wzory.

Dokończ pisać litery O i o. 1

1

Napisz litery po śladzie.

7


Narysuj seler pisakiem po śladzie. Prowadź dłoń zgodnie z kierunkiem strzałek. Zacznij od punktu oznaczonego kropką.

Pokoloruj seler jasnobrązową kredką. 8 gfx.indd 3

2005-05-10 13:27:36


Dokończ rysować szlaczki.

Dokończ pisać litery E i e. 1

1

Napisz litery po śladzie.

9

Profile for Wydawnictwo Harmonia

OWOCE, WARZYWA I SZLACZKI  

OWOCE, WARZYWA I SZLACZKI – Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą - Renata Anna Hływa. Zeszyt opracowano z myślą o dzieciach...

OWOCE, WARZYWA I SZLACZKI  

OWOCE, WARZYWA I SZLACZKI – Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą - Renata Anna Hływa. Zeszyt opracowano z myślą o dzieciach...

Advertisement