Page 1


Autorzy rymowanek:

Elżbieta Szwajkowska, Witold Szwajkowski

Opracowanie: Józef Częścik Korekta: Renata Malek Redakcja techniczna: Sandra Dudek Projekt okładki: Sandra Dudek Zdjęcie na okładce: © by Andriy Petrenko/Fotolia.com

© Copyright by Wydawnictwo Harmonia, 2012

Redakcja i Biuro Handlowe:  80-283 Gdańsk, ul. Szczodra 6 tel. 58 348 09 50, 58 348 09 51 fax 58 348 09 00 e-mail: harmonia@harmonia.edu.pl

Szczegółowe informacje o naszych publikacjach: www.harmonia.edu.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zarówno cała publikacja, jak i jakakolwiek jej część nie może być przedrukowywana ani reprodukowana — mechanicznie, elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób, z  kserokopiowaniem i  odtwarzaniem w  środkach masowego przekazu włącznie — bez pisemnej zgody Wydawnictwa Harmonia.

ISBN 978-83-7134-597-5

Gdańsk 2012 – Wydanie I


W książeczce znajduje się zbiór zagadek, których celem jest wprowadzenie dziecka w świat liter. Rymowane zagadki zawierają proste opisy kształtów liter. Zadaniem dziecka jest wskazanie właściwej odpowiedzi. Ćwiczenia takie wzbogacają słownictwo dziecka, a także przyczyniają się do rozwijania orientacji przestrzennej i spostrzegawczości. W zbiorze – oprócz liter obecnych w polskim alfabecie – uwzględniono też trzy litery alfabetu łacińskiego: X, V i Q, które coraz częściej spotyka się w nazwach pospolitych lub własnych bądź skrótach zapożyczonych z innych języków (np. taxi, Xerox, vat, VIP, Vision Express, volvo, quiz, Quo vadis). Litery diakrytyzowane, czyli litery Ą, Ę, Ć, Ń, Ó, Ś, Ź, Ż, V, przedstawiono w postaci nieco innych zagadek. Odpowiedzią są prawidłowe nazwy liter: Ą, Ę, Ć [će], Ń [eń], Ó, Ś [eś], Ź [ziet], Ż [żet], które w wierszykach zapisano w taki sposób, aby je wyróżnić i jednocześnie ułatwić ich czytanie. Zbiorek zawiera też zagadki dotyczące dwuznaków: CH, CZ, DZ, DŹ, DŻ, RZ, SZ. Zagadki te należy rozwiązywać, wymawiając głoski, które dwuznaki reprezentują.

3


Część 1  LITERY PODSTAWOWE

B

W tych wierszykach opisane są litery drukowane, tylko wielkie. Czy pomoże to rozpoznać wam je? Może…

K

C X 4


Ma dwie kreski pochylone, w środku krótszą połączone.

Znajdź i zakreśl literę opisaną w rymowance.

S

G I D A O

Poniżej wśród różnych liter jest też kilka A. Czy potrafisz je wskazać?

5


Brzuszki prawie równe dwa na pionowej kresce ma.

Znajdź i zakreśl literę opisaną w rymowance.

O S P G D B R Poniżej wśród różnych liter jest też kilka B. Czy potrafisz je wskazać?

6


Ciągła linia zawinięta, z prawej strony niedomknięta.

Znajdź i zakreśl literę opisaną w rymowance.

C

K A J N

Poniżej wśród różnych liter jest też kilka C. Czy potrafisz je wskazać?

7

JAKA TO LITERA  
JAKA TO LITERA  

JAKA TO LITERA. W książeczce znajduje się zbiór zagadek, których celem jest wprowadzenie dziecka w świat liter. Rymowane zagadki zawierają p...

Advertisement