Page 1


Opracowanie: Dorota Zielińska Wiersze: Elżbieta Szwajkowska, Witold Szwajkowski Ilustracje: Jolanta Ludwikowska, Ewa Ludwikowska Korekta: Magdalena Hinz Redakcja techniczna: Witold Preyss Projekt okładki: Sandra Dudek © Copyright by Wydawnictwo Harmonia, 2012

Redakcja i Biuro Handlowe: 80-283 Gdańsk, ul. Szczodra 6 tel. 58 348 09 50, 58 348 09 51 fax 58 348 09 00 harmonia@harmonia.edu.pl

Szczegółowe informacje o naszych publikacjach: www.harmonia.edu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Zarówno cała publikacja, jak i jakakolwiek jej część nie może być przedrukowywana ani reprodukowana – mechanicznie, elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób, z kserokopiowaniem i odtwarzaniem w środkach masowego przekazu włącznie – bez pisemnej zgody Wydawnictwa Harmonia.

ISBN 978-83-7134-609-5 Gdańsk 2012 – Wydanie I

Druk i oprawa: Rzeszowskie Zakłady Graficzne S.A.


Dzieciaki, czy znacie ptaki? Jak na to pytanie odpowiedziałyby przedszkolaki i uczniowie początkowych klas szkoły podstawowej? Czy poza bocianem, wróblem, sową i papugą (i jeszcze kilkoma) rozpoznałyby na zdjęciach inne ptaki, te rzadziej występujące lub żyjące w innych częściach świata? Książka ta przedstawia 60 najbardziej znanych ptaków. Każdy jest bohaterem wierszyka, spogląda też z kolorowej ilustracji. Dzięki rysunkom dzieci poznają wygląd, czyli między innymi kolor upierzenia, kształt dziobu i  ogona. Z informacji podanych poniżej dowiedzą się również, w jakich częściach świata można spotkać dane ptaki na wolności, na jakich terenach (w lasach, na łąkach, polach) lubią przebywać, czym się żywią, gdzie zakładają gniazda i gdzie zimują, czy w Polsce są chronione. Oprócz tego dzieci przeczytają tutaj też wiele ciekawostek, na przykład że po locie jaskółek rolnicy poznają, czy będzie padał deszcz, albo że strusie są jedynymi ptakami mającymi tylko dwa palce. Do książki dołączona jest płyta CD z odgłosami niektórych ptaków. Przeglądając strony tej książki, dziecko może w łatwy sposób poszerzyć swoją wiedzę na temat przyrody. Będzie to dla malucha miły sposób nauki lub pogłębiania swoich zainteresowań (jeśli lubi zwierzęta i ptaki). Szczególna radość pojawi się wtedy, gdy podczas spaceru z rodzicami po lesie, parku lub zoo, dziecko rozpozna jakiegoś ptaszka (po wyglądzie lub głosie), będzie potrafiło go nazwać i coś o nim powiedzieć.


Albatros Albatros świetnie szybuje, dobrze w powietrzu się czuje. Odbywa długie podróże, więc skrzydła musi mieć duże.

Albatrosy są największymi latającymi ptakami. Większość czasu spędzają w powietrzu, szybując tuż nad powierzchnią oceanu, z dala od lądu. Żywią się tym, co złowią w morzu, między innymi rybami. W naszym kraju nie występują. 4


Batalion Pęki piór na potylicy nosi samiec dla samicy. Musi mieć je, bo samica czasem nimi się zachwyca.

Bataliony zamieszkują głównie mokre łąki i bagna. Mało barwne samice różnią się od barwnych i większych samców, które noszą kolorowe kryzy, czyli niby-kołnierze. W Polsce bataliony spotyka się dość rzadko, głównie na północy kraju. 5


Bażant Bażant bardzo lubi pole, ale ludzie go na stole także cenią jako danie, więc myśliwi polowanie na bażanty urządzają; satysfakcję z tego mają.

Bażanty można spotkać w polu albo niekiedy w parku. O wiele częściej chodzą, niż fruwają. Chętnie grzebią w ziemi, podobnie jak kura. Samce mają piękne upierzenie (pióra). Myśliwi polują na bażanty, w Polsce tylko na samce, zwłaszcza zimą. 6


Bocian Bocian, żeby się nie trudzić, zamieszkuje blisko ludzi. Ma tam łąki wykoszone – żerowisko ulubione.

Bociany (bociany białe) są dużymi ptakami, które chętnie budują gniazda w pobliżu domostw ludzkich, np. wysoko na stodole albo na słupie. Żywią się owadami i innymi małymi zwierzętami. W Polsce spotykane są dość często. Na zimę odlatują w stadach do Afryki. 7


Bocian czarny Wielkość ma i kształt bociana, lecz w kolorze piór jest zmiana. W lasach głównie urzęduje, więc się rzadko go widuje.

Bociany czarne wielkością i kształtem przypominają bociany białe, ale nie kolorem. Unikają sąsiedztwa ludzi. Żerują i  zakładają gniazda w  lasach, w pobliżu wody. Często polują na żaby (w przeciwieństwie do bocianów białych!). W naszym kraju nie ma ich dużo. Również odlatują do Afryki. 8


Cietrzew Wielu ludzi już nie wie, jak wyglądają cietrzewie, lecz je po głosie poznają, bo bardzo głośno „gagają”.

Cietrzew jest wielkości kury domowej. Podobnie jak kura lubi grzebać w ziemi oraz „kąpać się” w  piasku. Cietrzewie zamieszkują lasy i  okolice lasów. Żywią się głównie roślinami, ale młode chętnie zjadają owady i ślimaki. W Polsce nie ma dużo tych ptaków. 9

Dzieciaki, czy znacie ptaki  

"Dzieciaki, czy znacie ptaki?" Jak na pytanie odpowiedziałyby przedszkolaki i uczniowie początkowych klas szkoły podstawowej? W najnowszej k...