__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 14

JEDZ I BIEGAJ

przebiecCzy ponad można 266przebiec km w ciągu ponad doby? 266Czy kmmożna w ciągubićdoby? rekord Czyzamożna rekordem? bić rekord Czy można za rekordem? zmierzyćCzy sięmożna z legendarnymi, zmierzyć się z legendarnymi, i długodystansowcami najlepszymi długodystansowcami świata z plemienia świata Tarahumara? z plemienia Można. Tarahumara? Ale czy można Można. zrobićAletoczy wszystko, można zrobić będąc to jednowszystko, będąc jedno262 jedz i biegaj ganinem? cześnie Można. weganinem? Można. am, jak kiedyś Pamiętam, pewna specjalistka jak kiedyś pewna z zakresu specjalistka żywieniazoceniała zakresu moją żywienia dietęoceniała i z dezaprobatą moją dietę kręciła i z dezaprobatą głową, słysząc, kręciła głową, słysząc, maratony że ibiegam nie jemmaratony mięsa. Ciekawe, i nie jem comięsa. by powiedziała, Ciekawe, co gdyby by powiedziała, przyszedł dogdyby niej Scott przyszedł Jurek?do Wychował niej ScottsięJurek? Wychował się ej rodzinie, w tradycyjnej gdzie na stole rodzinie, królowały gdzie mięso na stolei ziemniaki. królowały Dziś mięso jesti ziemniaki. słynnym wegańskim Dziś jest słynnym ultramaratończykiem. wegańskim ultramaratończykiem. isz być biegaczem, Nie musisz żeby byćprzeczytać biegaczem, tę książkę. żeby przeczytać Możesz po tę książkę. prostu chcieć Możesz poznać po prostu niezwykłą chciećhistorię poznać niezwykłą historię tego człowieka. niesamowitego Albo mieć człowieka. ochotę naAlbo dobry mieć wegański ochotę na przepis. dobryNo wegański to jak? Gotowi? przepis. No Do to biegu… jak? Gotowi? START!Do biegu… START! Beata Sadowska, dziennikarka Beata Sadowska, dziennikarka

Myślę, żepozycja to obowiązkowa pozycja dla każdego biegacza,się który zastanawia się obowiązkowa dla każdego biegacza, który zastanawia nad tym, dokąd go jego pasja, ile jest gotów dla niej poświęcić. okąd doprowadzi go jegodoprowadzi pasja, i ile jest gotów dla iniej poświęcić. Pochłonąłem w trzydo dniniej i mam zamiar do niej wracać. To najlepsza biegowa m ją w trzy dni i mamjązamiar wracać. To najlepsza biegowa adnychksiążka paru lat.od ładnych paru lat. Krzysztof Dołęgowski – ultramaratończyk, Krzysztof Dołęgowski – ultramaratończyk, redaktora naczelnego miesięcznika „Bieganie” zastępca redaktorazastępca naczelnego miesięcznika „Bieganie”

to danieTaniesamowite. książka to danie Dajeniesamowite. motywację, siłę Dajei mądrość motywację, do siłę i mądrość do ania kolejnych pokonywania granic swoich kolejnych możliwości, granic swoich i to niemożliwości, tylko na i to nie tylko na h ścieżkach. biegowych Za pierwszym ścieżkach. razem Za pierwszym połyka się jąrazem w całości, połyka się ją w całości, elektujeasmakiem potem delektuje każdej strony smakiem z osobna. każdej strony z osobna. Marek Dudziński, redaktor Marek Dudziński, naczelny „Runner’s redaktor naczelny World” „Runner’s World”

Wojciech Staszewski, Wojciech „GazetaStaszewski, Wyborcza”,„Gazeta Wyborcza”, Kancelaria Sportowa Kancelaria Staszewscy Sportowa Staszewscy

patron medialny: 978-83-7579-229-4 ISBN 978-83-7579-229-4

8 3 7 5 799 27289843 7 5 7 9 2 2 9 4

patron medialny:

SCOTT JUREK

da książka, Jaknapisana wygląda przez książka, legendarnego napisana przez ultramaratończyka? legendarnego ultramaratończyka? k się można Nie tak, byłojak spodziewać. się można Nie byłoma spodziewać. tu sztampowych Nie ma tu sztampowych egów na opisów 100 mil,biegów pokonywania na 100 kryzysów mil, pokonywania na setnym kryzysów kilometrze na setnym kilometrze nego wbiegania i triumfalnego na metę.wbiegania Nie ma biegowego na metę. Nie ultrabanału. ma biegowego Jest za ultrabanału. Jest za dojrzewania to historia do wysiłków dojrzewania ultra.do Scott wysiłków Jurek, pilny ultra.uczeń, Scott Jurek, dobry pilny uczeń, dobry ale czasem dzieciak, dla niektórych ale czasem „głupi dlaPolaczek”, niektórychkocha „głupisport, Polaczek”, chociaż kocha sport, chociaż są od niego wciąż lepsi. inniAle są od maniego tyle uporu, lepsi. Ale tylema samozaparcia, tyle uporu, tyle tylesamozaparcia, tyle eby samemu siły woli, stać żeby się najlepszym samemu stać – isię to najlepszym w dyscyplinie, – iktóra to w dyscyplinie, która niezwykłej wymaga wręcz wytrwałości. niezwykłej wręcz wytrwałości. żka na pewno Ta książka inspirujenadopewno rozmyślań inspiruje o bieganiu. do rozmyślań I to nieoprzez bieganiu. I to nie przez ny wykład, teoretyczny ale przez porywającą wykład, ale przez opowieść, porywającą wziętą zopowieść, życia wziętą z życia ego arcymistrza prawdziwego w tej arcymistrza dziedzinie. w tej dziedzinie.

Profile for Wydawnictwo Galaktyka

Jedz i biegaj  

Jedz i biegaj jest pełne niezwykłych opowieści o wytrzymałości i współzawodnictwie, naukowych ciekawostek i praktycznych porad – w tym wielu...

Jedz i biegaj  

Jedz i biegaj jest pełne niezwykłych opowieści o wytrzymałości i współzawodnictwie, naukowych ciekawostek i praktycznych porad – w tym wielu...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded