__MAIN_TEXT__

Page 1


Dla nauczycieli • Dla terapeutów • Dla rodziców

Spis treści NAUKA CZYTANIA ............................................................................................................ 2 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE ................................................................................. 8 TERAPIA LOGOPEDYCZNA ...........................................................................................14 AFAZJA ...............................................................................................................................19 NIEPŁYNNOŚĆ MOWY (JĄKANIE, GIEŁKOT) ...........................................................24 PSYCHOLOGIA, PEDAGOGIKA .................................................................................. 26 NAUKA, PROZA, POEZJA ..............................................................................................28 ROCZNE PRZYGOTOWANIE DO SZKOŁY ..................................................................32

obserwuj nas:

www.we.pl


Wydawnictwa Edukacyjnego Wydawnictwo Edukacyjne powstało w Warszawie 15 lutego 1993 r. Data ta widnieje pod aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Ewy Arent, powołującej Spółkę z o.o. o takiej nazwie, której jako główne zadanie wyznaczono druk podręczników szkolnych i innych wydawnictw oświatowych. W styczniu 1994 r. otwarto w Krakowie Oddział Humanistyczny Wydawnictwa Edukacyjnego, a od 1995 r. pod Wawelem znalazła siedzibę cała firma. Wiązało się to z faktem, że stąd, z krakowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. KEN (dzisiaj Uniwersytet Pedagogiczny), wywodził się zespół autorów głównego przedsięwzięcia oficyny, wydawanego pod redakcją Zofii Agnieszki Kłakówny cyklu nowoczesnych podręczników do nauki języka polskiego w szkołach podstawowych, gimnazjum i liceum „To lubię!” oraz środowisko naukowe stanowiące naturalne zaplecze dla podejmowanych inicjatyw wydawniczych. Przez ponad dwadzieścia lat podręcznik ten służył polskiej oświacie. Oprócz niego WE przygotowało książki do informatyki, fizyki, matematyki, języka francuskiego, a także programy nauczania dla reformowanej wówczas szkoły oraz bogaty zespół pomocy dydaktycznych dla nauczycieli. Publikacje te zostały docenione, były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane (Puchar MEN, nagrody na Targach Książki Edukacyjnej w Warszawie, wyróżnienie Polskiej Akademii Umiejętności). Osobny bogaty dorobek wydawnictwa to publikacje naukowe i popularnonaukowe z dziedziny humanistyki oraz oryginalna twórczość literacka autorów krakowskich (Józef Baran, Adam Ziemianin), sądeckich (Bronek z Obidzy, Wanda Łomnicka-Dulak) oraz pisarzy polskich tworzących za granicą (Australia, Francja, Austria). W zakresie prac naukowych i  popularnonaukowych wyróżnić trzeba książki z  dziedziny medioznawstwa i  kulturoznawstwa, redagowane przez prof. dr hab. Agnieszkę Ogonowską, autorkę m.in. niezwykle cennej pozycji Uzależnienia medialne. Wraz z rozwojem Wydawnictwa Edukacyjnego zmieniała się oferta edytorska. Od kilkunastu lat rozwija się nowa ważna seria, a mianowicie Kocham Czytać, prezentująca Symultaniczno-Sekwencyjną Naukę Czytania® prof. dr hab. Jagody Cieszyńskiej (książeczki te są przeznaczone do wczesnej nauki czytania zarówno dzieci zdrowych, jak i z zaburzeniami rozwojowymi). Znakomicie mogą być wykorzystywane w przedszkolu. Pozycjom tym towarzyszy bogata oferta publikacji logopedycznych, wykorzystujących doświadczenia różnych ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Specjalnie dla nauczycieli przedszkoli i rodziców przedszkolaków przygotowaliśmy pakiet edukacyjny Szkoła za pasem, wzbogacony ostatnio o ćwiczenia do nauki języka angielskiego. Przeznaczony jest dla sześciolatków: służy do przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole. W  2007 r. został przy Wydawnictwie Edukacyjnym powołany Niepubliczny Instytut Kształcenia Nauczycieli, który kontynuuje wcześniejsze bogate doświadczenia oficyny w doskonaleniu pracowników oświaty. NIKN swoją bogatą ofertą szkoleń obejmuje teren całej Polski. Wykładowcami są pracownicy naukowi UP, UJ, UMCS i  innych uczelni oraz doświadczeni nauczyciele i terapeuci. Nową, sprawdzoną ostatnio formą pracy NIKN są ogólnopolskie konferencje dedykowane jednemu wybranemu zagadnieniu (np. jąkaniu, autyzmowi, mutyzmowi wybiórczemu), cieszące się ogromnym zainteresowaniem. Wydawnictwo Edukacyjne wkracza w dwudziesty szósty rok swego istnienia z przekonaniem i nadzieją, że przez kolejne dziesięciolecia będzie dobrze służyć – jak dotąd – nauczycielom, terapeutom, rodzicom i dzieciom.

prof. dr hab. Bolesław Faron Dyrektor Niepublicznego Instytutu Kształcenia Nauczycieli


NAUKA CZYTANIA

KOCHAM CZYTAĆ ZESZYTY 1–18 PORADNIK I KOLOROWANKA Jagoda Cieszyńska 160 x 200 mm 24 strony 9,90 zł (zeszyt) 169 zł (pakiet)

Seria logopedyczna Kocham Czytać przeznaczona jest do wczesnej nauki czytania dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz starszych – zagrożonych dysleksją, z wadami wymowy, ze spektrum zaburzeń autystycznych (ASD), z zespołem Aspergera, niesłyszących, z obniżoną sprawnością intelektualną. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®, czyli innowacyjna metoda wczesnej nauki czytania prof. dr hab. Jagody Cieszyńskiej, jest sprawdzona w wieloletniej praktyce i oparta na najnowszych badaniach neuropsychologicznych. Uwzględniając etapy rozwoju mowy i możliwości percepcyjne dzieci, książeczki z tej serii wprowadzają w świat pisma według stopnia trudności artykułowanych głosek, z uwzględnieniem zróżnicowania ich obrazów graficznych.

Seria Kocham Czytać pozwoli dziecku: • poznać wszystkie litery polskiego alfabetu, • wcześnie rozpocząć naukę czytania, • zwiększać zasób słownictwa, • opanować sztukę czytania ze zrozumieniem, • nauczyć się w przyszłości pisowni trudnych wyrazów, • poznać kulturę i tradycje innych krajów, • przyswoić niektóre nazwy geograficzne, • mieć łatwiejszy start w szkole. Nabywanie umiejętności czytania już w wieku przedszkolnym pozwala na rozwijanie pozytywnego obrazu własnej osoby. Pierwsza część serii składa się z 18 zeszytów. Etapy nauki czytania, realizowane konsekwentnie w poszczególnych książeczkach, obejmują: • naukę odczytywania samogłosek, • czytanie globalne, • wyrażenia dźwiękonaśladowcze, • czytanie sylab otwartych, • czytanie zestawów samogłoska + sylaba otwarta, • czytanie sylab zamkniętych, • odczytywanie wyrazów, • czytanie sylab zawierających dwuznaki, • czytanie sylab zawierających spółgłoski miękkie, • czytanie sylab zawierających samogłoski nosowe.

Prezenty w niebieskim pakiecie Kocham Czytać: Poradnik oraz Kolorowanka

ią 20 lat z Csezrytać! Kocham 2


Prezent w czerwon ym pakiecie Kocham Czytać: dwustronna mapa Polski KOCHAM CZYTAĆ ZESZYTY 19–30, GRA PLANSZOWA

KOCHAM CZYTAĆ ZESZYTY 31–48, MAPA POLSKI

Jagoda Cieszyńska 160 x 200 mm 24 strony 9,90 zł (zeszyt) 129 zł (pakiet)

Jagoda Cieszyńska 160 x 200 mm 24 strony 9,90 zł (zeszyt) 165 zł (pakiet)

Podróże Jagody i Janka, czyli druga seria zeszytów Kocham Czytać (nr 19–30) jest idealnym narzędziem umożliwiającym doskonalenie umiejętności czytania. Dzięki książeczkom z tego pakietu dzieci: • poszerzają wiedzę o wybranych krajach, • rozbudzają swoją kreatywność, • ćwiczą pamięć, zapamiętując krótkie informacje, • rozwijają kompetencje poznawcze, • przygotowują się do pracy z podręcznikami.

Jagoda i Janek podróżują po Polsce to trzecia część serii logopedycznej Kocham Czytać: • do wczesnej nauki czytania dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz starszych – zagrożonych dysleksją, • do nauki czytania dla dzieci dwujęzycznych, do nauki o Polsce w szkołach polonijnych, • 18 zeszytów – opowiadań o polskich miastach, ważnych historycznie miejscach, interesujących przyrodniczo zakątkach naszej ojczyzny, regionalnych potrawach i tradycjach, • zachęta do podejmowania ciekawych tematów rozmów i samodzielnego stawiania pytań przez dzieci i wspólnego poszukiwania odpowiedzi, • czytanie i nauka poprzez wspaniałą twórczą zabawę.

Prezent w zielonym pakiecie Kocham Czytać: gra planszowa Wy cie cz ka do Wł oc h

3


NAUKA CZYTANIA

KOCHAM UCZYĆ CZYTAĆ PORADNIK DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

KOLOROWANKA KOCHAM CZYTAĆ

WYCIECZKA DO WŁOCH GRA PLANSZOWA

160 x 200 mm 112 stron

160 x 200 mm 40 stron 9,90 zł

Jagoda Cieszyńska

Jagoda Cieszyńska

Poradnik przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą pracować metodą Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania® autorstwa prof. Jagody Cieszyńskiej. W prosty i przystępny sposób zapoznaje z regułami, które w oparciu o serię Kocham Czytać ułatwiają naukę czytania.

Kolorowanka rozwija grafopercepcję, wspierając równocześnie wczesną naukę czytania. Umieszczone na ilustracjach sylaby są zapamiętywane podczas kolorowania i utrwalane potem w trakcie pisania w liniach, co w przyszłości ułatwi dziecku naukę w szkole. Przedstawione na rysunkach sytuacje wywołują u dzieci spontaniczne reakcje emocjonalne, prowokując do samodzielnego budowania wypowiedzi na różne tematy.

Gra planszowa Podróże Jagody i Janka. Wycieczka do Włoch stanowi doskonałe połączenie edukacji i świetnej zabawy. Grając, dzieci uczą się zdrowej rywalizacji oraz zasad fair play. Gra pomaga w terapii dzieci nadpobudliwych, dzięki ćwiczeniu koncentracji uwagi oraz konieczności respektowania reguł. Zabawa z kostką pozwala wprowadzić dziecko w świat cyfr i działań – dodawania i odejmowania.

Jagoda Cieszyńska 26,90 zł

W prezencie z niebieskim pakietem K o c h a m C z y ta ć

380 x 300 mm dodatki: kostka i pionki 13,90 zł

W prezencie z zielonym pakietem Kocham Czytać

W prezencie z niebieskim pakietem Ko ch am Cz yta ć 4


PLANSZE KOCHAM CZYTAĆ Jagoda Cieszyńska

ią 20 lat z Csezrytać! Kocham

Jagoda Cieszyńska

60 x 90 mm 6 talii (27 kart w każdej talii) 9,90 zł (talia)

480 x 680 mm 20 plansz 69,90 zł

Pomoc dydaktyczna dla nauczycieli i logopedów, którzy pracując z grupą dzieci, przygotowują je do nauki czytania w oparciu o Symultaniczno-Sekwencyjną Naukę Czytania®. Zestaw składa się z 20 plansz zaprezentowanych na 10 dwustronnych kartach. Duży format (480 x 680 mm) pozwala pracować z kilkudziesięcioosobową grupą, dlatego pomoc ta świetnie sprawdza się w pracy w przedszkolu. Dzięki Planszom Kocham Czytać nauczyciel może: • pracować z dużą grupą dzieci

PIOTRUŚ SYLABOWY

w komfortowych warunkach, • zgodnie z założeniami metody zapoznać dzieci z samogłoskami, wyrażeniami dźwiękonaśladowczymi oraz wszystkimi sylabami otwartymi, • rozwijać kreatywność i myślenie abstrakcyjne podopiecznych. Dzieci, zapoznając się z zapisem sylab, mogą: • ćwiczyć różnicowanie liter w sylabach, • uczyć się kontroli długości wydechu, • pracować nad kategoryzacją, • doskonalić analizę i syntezę wzrokową, • rozwijać pamięć wzrokową i słuchową.

Piotruś sylabowy: • doskonali artykulację u dzieci z wadami wymowy i niezakończonym rozwojem mowy, • jest niezastąpiony przy ćwiczeniu słuchu fonemowego w zakresie różnicowania głosek pod względem dźwięczności, miejsca i sposobu artykulacji, • skutecznie pomaga w Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauce Czytania® opracowanej przez prof. Jagodę Cieszyńską.

5


NAUKA CZYTANIA

PRZEDSZKOLAK KOCHA CZYTAĆ ELEMENTARZ

PRZEDSZKOLAK KOCHA CZYTAĆ CZYTANIE SYMULTANICZNE

PRZEDSZKOLAK KOCHA CZYTAĆ CZYTANIE SEKWENCYJNE

203 x 275 mm 68 stron 19,90 zł

203 x 275 mm 56 stron 19,90 zł

Agnieszka Bala

Agnieszka Bala

Publikacja ta pozwala przygotować dzieci do podjęcia nauki czytania. Powstała w oparciu o metodę Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania® prof. Jagody Cieszyńskiej. Autorka wykorzystała swoje wieloletnie doświadczenia z pracy jako logopeda oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Zeszyt ćwiczeń Czytanie symultaniczne stanowi etap przygoto­wawczy do nauki czytania.

Zeszyt ćwiczeń Czytanie sekwencyjne stanowi uzupełnienie Elementarza i pozwala na utrwalenie sylab w nim wprowadzonych.

Agnieszka Bala

Przedszkolak kocha czytać. Elementarz: • jest skutecznym narzędziem do nauki czytania, • rozwija naturalne zainteresowanie dziecka czytaniem i pisaniem, • jest cenną pomocą dla nauczyciela i rodzica.

Przedszkolak kocha czytać. Czytanie symultaniczne: • stymuluje myślenie symboliczne i rozumowanie przez analogię, • uwzględnia prawopółkulowy, symultaniczny sposób przetwarzania informacji, czyli całościowe (globalne) ujmowanie obrazu graficznego oraz czytanie przez poznawanie znaczeń.

203 x 275 mm 80 stron 19,90 zł

Przedszkolak kocha czytać. Czytanie sekwencyjne to: • zadania wspierające wieloaspektowy rozwój dziecka, • ćwiczenia łączenia i odczytywania sylab, • kolorowanie i wycinanie, kształtujące małą motorykę oraz umiejętności grafomotoryczne.

W pakiecie taniej: 54,90 zł 6


Seria „Mało lat mam, a czytam i piszę sam” w przystępny sposób wyjaśnia rodzicom i terapeutom, jak uczyć dziecko czytania i pisania sylabami. Wprowadza dzieci w świat wielkich i małych liter. Jest kompilacją skutecznych metod nauki czytania, szczególnie przydatną w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Książki z tej serii są wsparciem dla terapeutów i rodziców przy rozwijaniu u dzieci zaciekawienia pisaniem i czytaniem. W każdej z książek znajduje się Poradnik zawierający instrukcje dla rodziców i terapeutów, jak pracować z dzieckiem.

MAŁO LAT MAM, A CZYTAM SAM

MAŁO LAT MAM, A PISZĘ SAM

Kinga Turek 205 x 290 mm 100 stron + 5 stron naklejek 59,90 zł

Kinga Turek 290 x 205 mm 60 stron 39,90 zł

Mało lat mam, a czytam sam cz. 1 odnosi się do nauki czytania samogłosek ustnych oraz ich sekwencji, sylab otwartych oraz zbudowanych z nich wyrazów i zdań. Znajdują się tu również teksty utrwalające.

Mało lat mam, a piszę sam cz. 1 to książka do nauki pisania samogłosek ustnych, sylab otwartych oraz zbudowanych z nich wyrazów i zdań.

Mało lat mam, a czytam sam to nowoczesny elementarz do nauki czytania. Podręcznik wprowadza malucha w świat czytelnictwa, pokazując kolejno samogłoski, sylaby, wyrazy, aż w końcu zbudowane z nich zdania. Podoba mi się, że podręcznik pokazuje dziecku wielkie i małe litery. Robi to w konsekwentny i przemyślany sposób. Wiem, że dla wielu z Was wizja nauczania czytania swojego dziecka jawi się jako zadanie nie do wykonania. Spokojnie. Autorka dołączyła do podręcznika poradnik dla rodziców – dzięki niemu wszystko stanie się jasne i klarowne. Jeśli Twoje dziecko uwielbia naklejki, będzie zachwycone. Podręcznik zawiera ich ponad 600! Ćwiczenia, które znajdują się w podręczniku to nie jest tylko sucha, pozbawiona zabawy nauka czytania. Pełno tu okazji do kolorowania, wnioskowania, doskonalenia analizy wzrokowej, grafopercepcji czy czytania ze zrozumieniem. Nie ma nudy! Wygodny format A4, przejrzyste strony, które dostarczają optymalną ilość informacji, nie bombardując nimi dziecka. Na końcu podręcznika znajduje się prawdziwa gratka dla wszystkich, którzy uczą czytać – wykaz wyrazów, jakie można zbudować, nabywając poszczególne spółgłoski w sylabach. Sama zbierałam się już bardzo długo, żeby coś takiego sobie stworzyć i… już nie muszę! Fragment recenzji Magdaleny Rybki (logopedy)

6nak1le6jek

W pakiecie taniej: 89,90 zł 7


WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

SYLABOWO

BAW SIĘ Z NAMI SYLABAMI

Magdalena Mucha

Regina Panaś

Publikacja przeznaczona dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji, mających trudności w czytaniu i pisaniu, z niedokształceniem mowy o typie afazji.

Zbiór ćwiczeń z szeroko rozumianej profilaktyki logopedycznej, opracowany na podstawie codziennych doświadczeń terapeutycznych. Polecany nauczycielom grup przedszkolnych, logopedom i rodzicom.

145 x 205 mm 56 stron, 38 plansz 25,90 zł

278 x 205 mm 48 kart 29,90 zł

Sylabowo to: • nauka mowy i rozwijanie myślenia poprzez zabawę językiem, • cenna pomoc w pozbywaniu się nawyku literowania, • publikacja nawiązująca do Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®.

Wagoniki do rozcięcia

Baw się z nami sylabami: • zawiera zabawy doskonalące zasób słownictwa czynnego i biernego, logiczną i spójną formę wypowiadania się zgodnie z podstawowymi normami składniowymi i fleksyjnymi oraz wyraźną i czystą artykulację, • praktyczny podział na grupy wiekowe ułatwia dobór ćwiczeń, • materiał obrazkowo-sylabowy zebrany na 38 kolorowych planszach pozwala na jednoczesne wprowadzanie dzieci w świat języka pisanego.

Zał. 1

FU FU FU

Dzieci: • doczepiają do lokomotywy wagony i odczytują przyłączone wyrazy, • tłumaczą znaczenie wyrazu, • układają z nim zdanie, SZYJĄ JEŻE MORZE WAŻY • wyszukują sylaby powtarzające się w wyrazach, • wskazują podobieństwa i różnice w wyrazach, • tworzą nowe wyrazy przez dodanie do wyrazu bazowego sylabyŻYTO lub litery. SZOSA LEŻY PISZE VIII

VIII

VIII

Zał. 1

VIII

VIII

VIII

VIII

VIII

RZEKA

SZAFA

MARZY

MYSZY

VIII

VIII

VIII

VIII

DYSZY

SZUMI

SZATA

NOSZE

VIII

VIII

VIII

VIII

EUEU Zał. 1

BE BE BE

8


SYMULTANICZNE ĆWICZENIA ORTOGRAFICZNE CZ. 1 Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo 205 x 143 mm 76 stron 10,90 zł

Symultaniczne ćwiczenia ortograficzne to pierwszy słowniczek ortograficzny wykorzystujący wzrokowe, prawopółkulowe mechanizmy zapamiętywania ortogramów. Proponowana technika pozwala dzieciom szybko i skutecznie pokonać trudności z prawidłowym zapisem słów. Zawiera rzeczowniki najczęściej czytane i zapisywane przez uczniów w wieku 6–10 lat. Pozycja odpowiednia także dla młodszych dzieci uczących się czytać oraz uczniów z problemami dyslektycznymi.

TWARDY ORZECH DO ZGRYZIENIA Dominika Kamińska, Alicja Ślęzak-Stachulak 190 x 280 mm 36 stron 12,90 zł

Książka służy budowaniu kompetencji językowej u dzieci młodszych (w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym) oraz starszych z dysleksją lub zaburzeniami językowymi. Twardy orzech do zgryzienia zawiera: • zadania kształtujące umiejętność czytania ze zrozumieniem krótkich tekstów zawierających dialogi, • związki frazeologiczne przedstawione w kontekstach, • zwroty i wyrażenia metaforyczne, • ćwiczenia oparte na przeczytanych tekstach.

SYMULTANICZNE ĆWICZENIA ORTOGRAFICZNE CZ. 2 Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo 205 x 143 mm 76 stron 10,90 zł

Druga część słownika ortograficznego przeznaczona jest dla dzieci, które rozpoczynają kolejny etap edukacji szkolnej. Bazuje na wykorzystaniu symultanicznych zdolności do zapamiętywania sekwencyjnych reguł zapisu. Zapamiętywanie wyrazów oparte jest na żarcie sytuacyjnym, podobieństwie formy oraz na podstawie reguły wymiany głosek, drogą słuchową.

9


WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Jolly Nolly to: • karty pracy dla dziecka, • Książka dla nauczyciela ze scenariuszami zajęć i programem Język angielski w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym, • 207 kolorowych kart obrazkowych, ułatwiających zapamiętywanie słówek, • 10 gier planszowych do ćwiczenia słownictwa i wyrażeń, • płyta CD z rymowankami i piosenkami, • plakat do kolorowania i utrwalania słownictwa (72 x 58 cm), • duża 37-centymetrowa pacynka Nolly, • dodatkowe materiały do wydrukowania, • interaktywna gra dla dzieci, • element pakietu edukacyjnego dla przedszkolaków Szkoła za pasem.

Najbogatszy pa do nauki angie kiet ls dla przedszkola kiego ków! Pakiet Jolly Nolly realizuje podstawę programową w zakresie przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim. Nauczyciel może z niego korzystać niezależnie od wybranego programu wychowania przedszkolnego.

Specjalna oferta dla użytkowników S zk oł y za pa se m - skontaktuj się z nami!

Jolly JOLLY NOLLY KARTY PRACY

KSIĄŻKA DLA NAUCZYCIELA + PŁYTA CD

Marta Jelonek Katarzyna Wójcik-Bożętka

Marta Jelonek Katarzyna Wójcik-Bożętka

Bohaterką kart pracy oraz przewodnikiem w zabawach z językiem angielskim jest wesoła dziewczynka Nolly. Dzięki dołączonej do pakietu pacynce, nauczyciel w przyjaznej atmosferze zapoznaje dzieci z podstawowym słownictwem oraz wyrażeniami stosowanymi na co dzień.

W scenariuszach opracowano trzydzieści zagadnień tematycznych o uniwersalnych treściach. Dobrano je tak, aby dzieci zostały zaznajomione ze słownictwem dotyczącym najbliższego otoczenia, podstawowymi zwrotami służącymi konwersacji. Każdy ze scenariuszy składa się z następujących, stałych elementów: • powitanie, • przypomnienie materiału, • wprowadzenie nowego materiału, • utrwalenie materiału, • ćwiczenia z kartami pracy, • pożegnanie. Każda jednostka organizacyjna zawiera zwroty powitalne i pożegnalne, słownictwo dotyczące danego działu, gry i zabawy aktywizujące poszczególne sfery poznawcze dzieci, rymowanki, piosenki wykorzystywane w trakcie zajęć.

205 x 275 mm 36 stron + 8 stron naklejek 29,90 zł

10

205 x 275 mm 162 strony 29,90 zł

Nolly PŁYTA CD • nagrania autorskich rymowanek i piosenek używanych podczas zajęć, • aż 37 nagrań, z podziałem na unity zawarte w Książce dla nauczyciela i kartach pracy dziecka, • czas całkowity: 42 min. 23 s.

W pakiecie taniej: 199 zł


dla nauczyciela

dla dziecka GRY PLANSZOWE 480 x 680 mm 24,90 zł

DARMOWA INTERAKTYWNA GRA JOLLY NOLLY • znakomity sposób na utrwalenie słownictwa i właściwej wymowy, • atrakcyjna grafika.

• 10 gier planszowych, • instrukcja korzystania z gry dostępna online.

Wejdź na

jollynolly.pl

20a7rt KARTY OBRAZKOWE

k

143 x 206 mm 69,90 zł Karty obrazkowe to: atrakcyjny dodatek do zajęć przedszkolnych, źródło inspiracji i kreatywnych pomysłów dla nauczyciela, niezbędne wsparcie w nauce języka angielskiego z pakietem Jolly Nolly, idealne rozwiązanie przy wprowadzaniu i utrwalaniu słownictwa, doskonała pomoc w nauce czytania, nauce nazw pór roku, kolorów itp., 207 ilustracji i fotografii do wielokrotnego wykorzystywania w pracy z dziećmi.

PLAKAT-KOLOROWANKA

PACYNKA NOLLY

720 x 580 mm 9,90 zł

39,90 zł

• doskonały sposób na utrwalenie poznanego słownictwa, • duży plakat do pokolorowania przez dzieci.

• duża, 37-centymetrowa pacynka Nolly, • świetna pomoc dydaktyczna podczas zajęć.

• 207 kolorowych kart na twardych kartonikach, • bogaty materiał ilustracyjny i zdjęciowy, • różnorodna tematyka, • znakomite również w terapii logopedycznej.

11


WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Nowość

BAJECZKI BABECZKI Ewa Rosolska

205 x 270 mm 32–44 strony 19,90 zł (zeszyt)

12

Seria książeczek Bajeczki Babeczki to gotowe narzędzie dla rodzica lub opiekuna dziecka w wieku przedszkolnym, przygotowane przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej z wieloletnią praktyką. Pozwoli ono odpowiedzieć na pytanie – czy moje dziecko poradzi sobie w szkole? Bajki wspierają rozwój sfery społeczno-emocjonalnej, a zadania umieszczone na końcu każdej książeczki sprawdzają poziom wiedzy i umiejętności dziecka kończącego edukację przedszkolną i rozpoczynającego naukę w pierwszej klasie. Rodzicom (lub opiekunom) zamieszczone tu rady Babeczki pomogą, w razie potrzeby, sięgnąć po fachową pomoc. Pięknie ilustrowane książeczki do poczytania dzieciom i przez dzieci.


KARTA PRACY

13


TERAPIA LOGOPEDYCZNA

WCZESNA INTERWENCJA TERAPEUTYCZNA

KARTY DIAGNOZY

KOCHAM SIĘ UCZYĆ

Jagoda Cieszyńska Marta Korendo

Jagoda Cieszyńska Marta Korendo

Jagoda Cieszyńska

Znane i cenione kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu psychologii rozwojowej. Pedagogiczny i logopedyczny evergreen.

Doskonałe narzędzie dla terapeutów, logopedów, lekarzy pediatrów, psychiatrów, psychologów, neurologów i rodziców.

Wczesna interwencja terapeutyczna to m.in.: • przystępny opis wszystkich sfer rozwoju dzieci od 1. miesiąca do zakończenia 6. roku życia, • propozycje ćwiczeń stymulujących na każdym etapie rozwoju oraz odrębny rozdział dotyczący wczesnej nauki czytania, • obowiązkowa pozycja dla terapeutów, logopedów, pedagogów, nauczycieli, rodziców i opiekunów dzieci zdrowych oraz z różnymi zaburzeniami rozwojowymi, a także dla studentów kierunków o profilu pedagogicznym, logopedycznym, wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego.

Zalety Kart diagnozy: • 10 kart, a na nich 10 kluczowych etapów rozwoju dziecka od 4. do 36. miesiąca życia, • dokładny, przystępny opis umiejętności i sprawności, które powinno posiadać dziecko w określonym przedziale wiekowym, • możliwość wychwycenia ewentualnych nieprawidłowości rozwoju i podjęcia skutecznej, wczesnej terapii.

Kocham się uczyć to pomoc dla dzieci uczących się czytać, przygotowujących się do nauki arytmetyki i geometrii, a także dla uczniów leworęcznych, ze skrzyżowaną lateralizacją oraz przedszkolaków zagrożonych dysleksją. Jest pomocą do wykorzystania w przedszkolach, gabinetach logopedycznych, podczas zajęć rewalidacyjnych oraz przez rodziców w domu.

165 x 235 mm 328 stron 49,90 zł

210 x 296 mm 10 kart 34,90 zł

Karty diagnozy to pozycja, z której stale będę korzystać w swojej pracy w specjalistycznym gabinecie – aby pokazywać rodzicom czarno na białym, czy rozwój ich dziecka jest prawidłowy i by zachęcać ich do podejmowania dodatkowych działań lub przeciwnie – by uspokajać i zachęcać do relaksu i cieszenia się tym, że dziecko rozwija się tak, jak należy. Jestem przekonana, że każdy specjalista i rodzic znajdzie w tej pozycji wartościowe treści i dzięki niej będzie mógł poczuć się kompetentnie i pewnie. Fragment recenzji Angeliki Kaźmierczak (psychologa i logopedy)

14

165 x 235 mm 27 kart, folie do ćwiczeń 29,90 zł

Kocham się uczyć. Odwracamy obrazki, aby dziecko kochało czytać, nie bało się geometrii i czytania mapy na lekcji geografii można też wykorzystywać w pracy ze starszymi dziećmi do ćwiczenia obrotów figur i przedmiotów o 90 i 180 stopni na płaszczyźnie oraz w przestrzeni względem osi pionowej i poziomej. Zadania tego typu stymulują prawą półkulę mózgu, która odpowiada za wyobraźnię przestrzenną.


TERAPIA DZIECI ZAGROŻONYCH DYSLEKSJĄ

CZYTANIE PROGRAMOWANE ĆWICZENIA DLA DZIECI Z DYSLEKSJĄ

Marta Korendo

Katarzyna Sedivy

150 x 210 mm 36 kart 44,90 zł

Karty do ćwiczeń na materiale tematycznym, atematycznym, literowym, sylabowym i symbolicznym oraz broszura z poleceniami. Przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Terapia dzieci zagrożonych dysleksją: • to doskonała profilaktyka dysleksji, • ułatwia tworzenie właściwego systemu językowego, • wspiera prawidłowe funkcjonowanie mechanizmów lewopółkulowych, • jest skutecznym narzędziem w terapii dzieci niesłyszących, autystycznych, z zespołem Aspergera i obniżoną sprawnością intelektualną.

Katarzyna Myśliwiec Agata Myśliwiec

210 x 300 mm 16 plansz 29,90 zł

210 x 296 mm 35 kart 35,90 zł

Publikacja przeznaczona dla dzieci w wieku szkolnym, które literują lub głoskują, mają problemy z rozumieniem czytanych tekstów lub czytają zbyt wolno. Opracowana na podstawie założeń Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania® prof. dr hab. Jagody Cieszyńskiej. Czytanie programowane zawiera m.in.: • zestawy sylab, pseudowyrazów oraz luźnych, niepowiązanych znaczeniowo słów mających na celu usprawnienie techniki czytania, oduczenie dziecka literowania, • zadania ułożone w taki sposób, aby stopniowo uczyć odczytywania coraz trudniejszych pod względem budowy wyrazów i całych zdań.

SZACH TONĄ MAŁO HASŁO DZIK CZOŁO DOSYĆ JĘK MŻY BAZIE

GDZIE TAKI SAM? ĆWICZENIA PERCEPCJI WZROKOWEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DYSLEKSJĄ

SZADŹ RZEŹ DŻUDO ODÓR KNIAŹ DZIW FERIE KRZAK NÓŻKI CZAS

Gdzie taki sam to m.in.: • ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową, wspomagające pracę obu półkul mózgowych (ze szczególnym uwzględnieniem lewej półkuli), • zadania służące analizie elementów znajdujących się w linii od strony lewej do prawej oraz utrzymaniu w pamięci danego wzoru, • ćwiczenia wspomagające korygowanie kierunku pisania i czytania, dostrzeganie różnic między przedmiotami i spostrzegawczość, • aktywny trening dla dzieci i młodzieży z dysleksją, osób ze skrzyżowaną lateralizacją, z zaburzeniami lewopółkulowego przetwarzania informacji, a także małych afatyków.

II 3 a

b

c

d

15


Seria logopedyczna dla przedszkolaków będzie obejmować osiem zeszytów z ćwiczeniami wymowy, z prostymi ćwiczeniami słuchowymi, nastawionymi na wysłuchiwanie rytmu słów, form dźwiękonaśladowczych lub rymów. Rytm jest często zilustrowany graficznie, a zadaniem dziecka jest odtworzenie go. Ćwiczenia są przeznaczone dla młodszych przedszkolaków (trzy-, czteroletnich), ale też dla starszych dzieci z większymi problemami logopedycznymi. Zeszyty mogą być wykorzystywane przez logopedów i innych terapeutów oraz nauczycieli przedszkoli. Mogą też służyć rodzicom do pracy z dzieckiem w domu. Serię zilustrowała Kinga Kulawiecka, ktorej rysunki charakteryzuje dbałość o detale. Ilustracje są dostosowane do poziomu percepcji dzieci.

SŁUCHAM I WYMAWIAM Bożena Senkowska 205 x 275 mm 36 stron 24,90 zł (zeszyt)

Rozwój grafomotoryki

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Ćwiczenia percepcji słuchowej

Pierwszy zeszyt obejmuje ćwiczenia głosek /b/, /p/. Materiał językowy jest prosty, skierowany do dziecka, u którego możliwości i umiejętności artykulacyjne wymowy głosek /b/, /p/ są słabo ukształtowane.

Drugi zeszyt obejmuje ćwiczenia głosek /t/, /d/. Materiał ćwiczeniowy nie zawiera głosek szeregu szumiącego, głoska /r/ występuje rzadko. Są tu też polecenia kierujące uwagę dziecka na słuchanie, zapamiętywanie i odtwarzanie rytmu sylab i słów.

Trzeci zeszyt obejmuje ćwiczenia głosek /k/, /g/. Podobnie jak w poprzednich zeszytach serii, również w niniejszym znajdują się propozycje ćwiczeń prawidłowej wymowy, z poleceniami kierującymi uwagę dziecka na słuchanie, zapamiętywanie rytmu sylab i słów.

Zeszyt 6

Czwarty zeszyt obejmuje ćwiczenia głosek /v/, /f/. Zawiera też zadania dające dziecku możliwość rozwijania świadomości językowej poprzez odnajdywanie rymów i porównywanie długości słów. Ćwiczenia polegające na liczeniu sylab w nazwach, szukaniu wskazanej lub wspólnej sylaby kształtują rozumienie pojęcia „sylaby”.

16

Piąty zeszyt serii obejmuje ćwiczenia głoski /l/. Zadania pozwalają na utrwalenie prawidłowej artykulacji tej głoski, jak również na doskonalenie umiejętności budowania spójnej wypowiedzi, poszerzenie zasobu czynnego słownictwa, doskonalenie percepcji wzrokowej, sprawności grafomotorycznej oraz procesów myślenia.

Szósty zeszyt serii obejmuje ćwiczenia utrwalające prawidłową artykulację głoski /s/. Zadania rozwijają też funkcje słuchowe i inne funkcje percepcyjno-motoryczne oraz procesy myślenia.

Już wkrótce!


Seria logopedyczna składa się z dziesięciu zeszytów obejmu­jących ćwiczenia artykulacyjne. Mogą z niej korzystać logopedzi, nauczyciele oraz ro­dzice w czasie ćwiczeń z dzieckiem w domu. Przeznaczona jest do pracy z dziećmi od piątego roku życia.

SYLABY, SŁOWA, WYRAZY ĆWICZENIA ARTYKULACYJNE

Szereg szumiący (sz, ż, cz, dż) – zeszyt 1

BAJKI BEZ KOŃCA GŁOSKI DŹWIĘCZNE I BEZDŹWIĘCZNE

Bożena Senkowska 205 x 275 mm 18,90 zł (zeszyt) 149 zł (pakiet)

Justyna Kośla 270 x 200 mm 72 strony 29,90 zł

Szereg syczący (s, z, c, dz) – zeszyt 2

Szereg ciszący (ś, ź, ć, dź) – zeszyt 3

Różnicowanie trzech szeregów – zeszyt 4

Głoski dźwięczne (b, d, g, w, z, ź, ż, dz, dź, dż) – zeszyt 5

Głoski k, g – zeszyt 6

Głoska l – zeszyt 7

Głoska r – zeszyt 8

Głoski w, f – zeszyt 9

Głoski t, d – zeszyt 10

kolorowe naklejk i wycinanki i

Ciekawa propozycja pozwalająca rodzicom, nauczycielom i logopedom pracować z dziećmi 5- i 6-letnimi nad poprawną artykulacją głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych. Zalety Bajek bez końca: • dziecko utrwala graficzne i słuchowe wzorce głosek, ich różnicowanie, a także przygotowuje się do wywołania głosek i ich poprawnej wymowy, • wykonywane ćwiczenia poza poprawą artykulacji głosek rozwijają logiczne myślenie, pamięć i koordynację wzrokowo-ruchową, grafomotorykę i małą motorykę, • sposób opowiadania bajek rozwija dziecięcą wyobraźnię i ekspresję.

17


Seria zeszytów z ćwiczeniami dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Polecana specjalistom pracującym z dziećmi w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, nauczycielom przedszkoli, a także rodzicom. Wykorzystywana również przez rodziców w terapii afazji dziecięcej.

MYŚLĘ I MÓWIĘ ROZWIJANIE MOWY I MYŚLENIA U PRZEDSZKOLAKÓW Bożena Senkowska

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

205 x 275 mm 9,50 zł (zeszyt)

TRENUJ MÓZG Z NEURONKIEM JESIENNE PRZYGODY W NEURONKOWYM LESIE Magdalena Bury Aleksandra Matyjasek

Myślę i mówię to: • 10 zeszytów, z których każdy obejmuje inny blok tematyczny, • ćwiczenia rozwijające mowę i myślenie dziecka, pamięć, uwagę, analizę i syntezę wzrokową, umiejętność klasyfikowania, grafomotorykę, wzbogacające słownictwo, • zadania doskonalące spostrzegawczość, koncentrację, ale i zwracające uwagę dziecka na dźwiękową strukturę słowa (rym, długość słów).

200 x 285 mm 128 stron 27,90 zł

Trenuj mózg z Neuronkiem to zbiór ćwiczeń dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, dotkniętych zaburzeniami rozwojowymi. Wykonując ćwiczenia, najmłodsi mogą rozwijać procesy poznawcze, sprawności językowe i narracyjne, bawić się i uczyć. Poznając kolejne przygody Neuronka i jego przyjaciół, dzieci dowiadują się, jak rozwiązywać problemy, wydawać sądy, podejmować decyzje. Redaktorem naukowym książki jest dr hab. Jolanta Panasiuk. Zalety książki: • ćwiczenia do wykonania w domu z rodzicami lub na zajęciach z terapeutą, w ramach terapii indywidualnej lub grupowej, • naklejki i wycinanki rozwijające motorykę, pamięć słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, • cenna pomoc dla logopedów, pedagogów, psychologów w konstruowaniu zajęć edukacyjnych i terapeutycznych, • ćwiczenie uważności. Wtedy lisica zdała sobie sprawę z  tego, że świat ma swoje dwa oblicza i  pomimo że nocą jest on ciemny, to wcale nie znaczy, by był zły, przerażający… może jest po prostu inny – bardziej tajemniczy, niezwykły i czasami trzeba trochę czasu, żeby oswoić się z wyjątkowością czegoś, co jest dla nas zagadkowe i nie do końca poznane. Od dnia kiedy lisica przestała bać się ciemności, zyskała przydomek Luna – na cześć Nocnej Księżniczki i księżyca, dzięki którym pokonała własne lęki. Pytania do tekstu: 1) Opowiedz swoimi słowami, o czym była bajka. 2) Kto pomógł lisicy przezwyciężyć jej strach? 3) Co przeczytali przyjaciele z Neuronkowego Lasu w „Historycznych księgach”? 4) Co pomogło lisicy nie bać się mroku? 5) Skąd wziął się przydomek lisicy – Luna? 6) Jaki jest morał tej bajki?

Ćwiczenie 52. Cel: Ćwiczenie kategoryzacji Polecenie: Dzisiaj z myszką Małgosią zebrałem z działki różne warzywa potrzebne do przyrządzenia obiadu. Przyporządkuj warzywa do dwóch koszyków. Z brązowym koszykiem połącz warzywa, z których jemy część rosnącą pod ziemią, a z pomarańczowym te warzywa, z których jemy to, co wyrasta ponad ziemią.

Pytania do ilustracji: 1) Opowiedz mi, co widzisz na obrazku. 2) Czy poznajesz tu kogoś z bajki o lisicy Lunie? 3) Jaka sytuacja z bajki jest tutaj przedstawiona?

72

83

18


Karty pracy Ćwiczę, myślę, rozwijam się. Trening mowy i myślenia u dzieci z zaburzeniami komunikacji to zestaw ćwiczeń ogólnorozwojowych, wspomagających rozwój i rozumienie mowy.

ĆWICZĘ, MYŚLĘ, ROZWIJAM SIĘ TRENING MOWY I MYŚLENIA U DZIECI Z ZABURZENIAMI KOMUNIKACJI 205 x 290 mm 137 kart 79,90 zł

Zadania rozwijają umiejętności wzrokowe, grafomotoryczne, sekwencyjne, słuchowe i językowe, pamięć oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Publikacja powstała z myślą o nauczycielach i terapeutach pracujących z dziećmi mającymi trudności w nabywaniu i rozu­mieniu mowy. Można ją wykorzystywać jako pomoc edukacyjną w szkołach specjalnych, oddziałach integracyjnych, na zajęciach logopedycznych i rewalidacyjnych. Karty pracy mogą również wykorzystywać rodzice do pracy z dziećmi w domu.

Fragment recenzji Magdaleny Rybki (logopedy)

2

POWIEDZ MI, CO ODCZUWASZ ĆWICZENIA DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU, Z AFAZJĄ ORAZ DLA DZIECI DWUJĘZYCZNYCH Jagoda Cieszyńska 152 x 212 mm 38 kart 29,90 zł Zalety Powiedz mi, co odczuwasz: • ćwiczenia ułatwiają naukę niewerbalnych zachowań komunikacyjnych i języka, • seria obrazków dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dzięki której poznają one podstawowe emocje i uczucia, a także uczą się je odczytywać z twarzy drugiego człowieka, a w konsekwencji radzić sobie z własnymi emocjami i respektowaniem społecznych norm zachowania, • rysunki dobrane zgodnie z polskim skryptem kulturowym, odnośnie do przeżywanych emocji i uczuć oraz świata realnego: obrazując emocje i uczucia, pozwalają rozwijać utracone możliwości językowe i nawiązać kontakt z pacjentem, • dzieci dwujęzyczne dzięki zawartym tu zadaniom uczą się stosować różnorodne językowe sposoby opowiadania o przeżyciach i uczuciach.

8

19

AFAZJA

Marzena Fenert

Wszystko jest zebrane w jedną całość – często rodzice szukają osobno książeczek z ćwiczeniami sekwencji, osobno z ćwiczeniami np. grafopercepcji. Różnorodność treści – każde ćwiczenie jest inne. Nie powtarzają się obrazki ani żadne elementy. Są coraz to nowe ilustracje, słowa, polecenia. Inspiracja do ćwiczeń samodzielnych i wymyślania innych zadań w domu – nie ma tygodnia, abym nie otrzymała maila z pytaniem o praktyczne wskazanie, jak wykonać ćwiczenie np. sekwencji. Mnóstwo okazji do ćwiczeń językowych – opowiadanie, słuchanie, czytanie, odpowiadanie, ćwiczenia gramatyczne, poznawanie nowych słów. Ćwiczenia dają dziecku bardzo dużą możliwość samodzielnego działania i kreatywności.


KOCHAM MÓWIĆ HISTORYJKI OBRAZKOWE Z TEKSTAMI

TERAPIA AFAZJI ODBUDOWYWANIE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH

Jagoda Cieszyńska 151 x 219 mm 138 kart 49,90 zł

Jagoda Cieszyńska

Katarzyna Gabriel

Diagnoza i terapia zaburzeń afatycznych to: • publikacja przeznaczona dla logopedów i terapeutów pracujących z osobami z afazją, • skuteczne narzędzie do wstępnej diagnozy zaburzeń komunikacji oraz do prowadzenia ćwiczeń, których celem jest odbudowanie systemu językowego, • ilustracje dostosowane do potrzeb osób dorosłych i przedstawiające prototypowe czasowniki opisujące działanie i przemieszczanie się (w czasie przyszłym, teraźniejszym, przeszłym) oraz rzeczowniki i przymiotniki użyte w wypowiedziach (schematach składniowych).

Zestaw składa się z pięciu historyjek. Każdemu obrazkowi z historyjki przyporządkowano cztery teksty, które ukazują narastanie słownictwa i gramatyki. Ilustracje mogą służyć też do ćwiczeń myślenia przyczynowo-skutkowego. To wartościowa pomoc w kształtowaniu umiejętności budowania poprawnych gramatycznie zdań. W szczególności polecana dla dzieci: • z niezakończonym rozwojem mowy, • z opóźnionym rozwojem mowy, • z afazją (także dorośli), • z autyzmem, • z zespołem Aspergera, • z dysleksją, • niesłyszących, • z implantem ślimakowym, • ze specyficznymi problemami w uczeniu • oraz dla dorosłych uczących się języka polskiego jako obcego.

Jest to zestaw plansz A4 wraz z instrukcją i przykładami ćwiczeń do prowadzenia terapii neurologicznej chorego z afazją. Karty pozwalają na programowanie różnorodnych ćwiczeń pobudzających aktywność językową chorego. Rozwiązywanie zadań kształtuje umiejętności nawiązywania kontaktu, ułatwia powrót do rozpoznawania symboli i powiązania znaków graficznych z mową.

AFAZJA

DIAGNOZA I TERAPIA ZABURZEŃ AFATYCZNYCH

210 x 300 mm 32 plansze 24,90 zł

145 x 195 mm 75 kart 57,90 zł

terapia afazji

37

38

terapia afazji

33

34

terapia afazji

47

plansze_rysunki.indd 19

08-03-07, 09:37:58

ADAM JEDZIE NA ROWERZE.

ADAM JEDZIE.

plansze_teksty.indd 73

08-03-07, 09:36:27

ADAM JEDZIE NA WYCIECZKĘ. ON MA NOWY ROWER.

plansze_teksty.indd 85

20

08-03-07, 09:36:27

plansze_teksty.indd 79

08-03-07, 09:36:27

CHŁOPIEC JECHAŁ NA ROWERZE. ON JECHAŁ ZA SZYBKO.

plansze_teksty.indd 91

08-03-07, 09:36:28

48


Seria Afazja. Odbudowa komunikacji. Ćwiczenia językowe to propozycja zarówno dla terapeutów, jak i dla rodzin osób z zaburzeniami percepcji i ekspresji mowy, pamięci i koncentracji uwagi.

W pakiecie taniej:

54,90 zł

AFAZJA ODBUDOWA KOMUNIKACJI ZESZYT 1

AFAZJA ODBUDOWA KOMUNIKACJI ZESZYT 2

AFAZJA ODBUDOWA KOMUNIKACJI ZESZYT 3

Regina Panaś

Regina Panaś

Regina Panaś

Zeszyt 1. zawiera ćwiczenia z materiałem ilustracyjnym ułatwiającym pacjentowi powiązanie wyrazów z właściwą osobą lub czynnością, umożliwiając tym samym podjęcie pierwszych kroków w procesie odbudowy kompetencji językowej.

Zeszyt 2. stanowi kolejny krok w terapii. Zawiera zadania dotyczące tematyki bliskiej pacjentowi, materiał ćwiczeniowy nie jest już jednak poparty ilustracjami. Wspiera proces tworzenia lub uzupełniania zwrotów i zdań.

Zeszyt 3. zawiera zadania o najwyższym stopniu trudności. Zebrano w nim ćwiczenia pomagające wprowadzić w świat pojęć abstrakcyjnych i mających znaczenie przenośne.

200 x 285 mm 56 stron 19,90 zł

200 x 285 mm 86 stron 19,90 zł

Uczę się świata na nowo to zeszyty ćwiczeń dla osób doro­słych, u których zdiagnozowano afazję spowodowaną udarem, urazami bądź chorobami degeneracyjnymi. Ćwiczenia oparte zostały o materiał słowno-obrazkowy.

200 x 285 mm 76 stron 19,90 zł

ĆWICZENIA ROZUMIENIA MOWY DLA OSÓB Z AFAZJĄ Regina Panaś

UCZĘ SIĘ ŚWIATA NA NOWO CZĘŚĆ 1

UCZĘ SIĘ ŚWIATA NA NOWO CZĘŚĆ 2

Beata Bryzik, Sylwia Gajos

Beata Bryzik, Sylwia Gajos

Część 1. związana jest z tematyką najbliższego otoczenia. Zawarte tu ćwiczenia pomagają odnaleźć się choremu w życiu codziennym. Zadania dotyczą słownictwa z zakresu: rodziny, części ciała, czasu, domu, garderoby, kolorów, pieniędzy.

Zeszyt wyprowadza chorego poza zamknięte środowisko domowe i konfrontuje z otoczeniem zewnętrznym. Ćwiczenia pomagają odnaleźć się w różnych sytuacjach, m.in.: w aptece, centrum handlowym, banku, na poczcie, w przychodni.

200 x 285 mm 68 stron 19,90 zł

200 x 285 mm 68 stron 19,90 zł

Odbudowa rozumienia mowy wymaga wielu ćwiczeń na różnorodnym materiale. Zadania zawarte w książce pozwalają wprowadzać nowe pojęcia i w urozmaicony sposób utrwalać je w mowie osób z afazją semantyczną. Różnorodność ilustracji uatrakcyjnia pracę podczas zajęć logopedycznych oraz ćwiczeń z osobami bliskimi. Polecenia dają możliwość działania na różne sposoby, co pozwala na powtórzenia i stanowi podstawę odbudowy umiejętności komunikacyjnych.

Zapowiedź 21


AFAZJA

Seria powstała, by nieść pomoc osobom, które utraciły zdolność pełnej komunikacji językowej na skutek zaburzeń funkcji mózgo­wych. To zestaw pomocy dla młodzieży i dorosłych cierpiących na zaburzenia sprawności komunikacyjnych w związku z zespołem czołowym, pragnozją, spektrum zaburzeń autystycznych, niedosłuchem, oligofazją oraz innymi zaburzeniami neurorozwojowymi, ograniczającymi zdolność do wchodzenia w interakcje z innymi ludźmi. Zaproponowany podział materiału w obrębie zeszytów ułatwia indywidualizację ćwiczeń oraz pracę na różnych poziomach funkcjonowania osób dotkniętych afazją.

ĆWICZENIA SPRAWNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH. CZĘŚĆ 1 JAK ROZPOCZYNAĆ I KOŃCZYĆ ROZMOWĘ?

ĆWICZENIA SPRAWNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH. CZĘŚĆ 2 JAK ROZMAWIAĆ Z LUDŹMI?

ĆWICZENIA SPRAWNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH. CZĘŚĆ 3 JAK PROSIĆ I ROZKAZYWAĆ?

red. nauk. Jolanta Panasiuk

red. nauk. Jolanta Panasiuk

red. nauk. Jolanta Panasiuk

Pierwsza część Ćwiczeń... służyć ma umiejętności rozpoczynania i kończenia rozmowy – co ma istotne znaczenie dla struktury tekstu, gdzie wyraźny początek i koniec wzmacniają jego spójność, wyodrębniają go jako całość i wpisują w konkretny gatunek mowy. W zeszycie zaprezentowano sytuacje o charakterze oficjalnym, jak i nieoficjalnym, rozmowy prowadzone z jedną osobą oraz w szerszym gronie. Ćwiczenia uwzględniają rangę rozmówców, rodzaj relacji (równorzędna i nierównorzędna), a także rodzaj kontaktu – pośredni i bezpośredni.

Druga część Ćwiczeń... zawiera materiał językowy i ilustracyjny, służący rozwijaniu sprawności dialogowych w codziennych sytuacjach komunikacyjnych w zakresie podtrzymywania rozmowy. Są to ćwiczenia: • usprawniające interpretowanie, kreowanie zachowań werbalnych i niewerbalnych (prozodycznych, kinetycznych i proksemicznych), • opracowane na kilku poziomach trudności, dzięki czemu pozwalają na ocenę postępów terapii.

Trzecia część Ćwiczeń… ma służyć rozwijaniu umiejętności wydawania poleceń: • w sytuacjach o charakterze oficjalnym i nieoficjalnym, • gdy polecenie jest kierowane do jednej i wielu osób, • kiedy trzeba uwzględnić różną rangę rozmówców, rodzaj relacji (równorzędna i nierównorzędna), a także rodzaj kontaktu – pośredni i bezpośredni.

200 x 285 mm 68 stron 22,90 zł

200 x 285 mm 72 strony 22,90 zł

200 x 285 mm 72 strony 22,90 zł

5

Poziom łatwy Tworzenie komunikatów na podstawie przedstawionych zdjęć Wskazówka dla terapeuty: Zadaniem pacjenta jest analiza sytuacji przedstawionej na zdjęciu i odpowiedź na pytania. Jeśli pacjent nie potrafi zrobić tego samodzielnie, do każdego z pytań można dodać kilka propozycji odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa.

a

Polecenie dla pacjenta:

b

Proszę zapoznać się z poniższymi zdjęciami i odpowiedzieć na następujące pytania.

a. Za oknem jest piękna pogoda. b. Masz to zrobić dzisiaj wieczorem. Bez marudzenia. Samo się nie wyprasuje! c. Gdzie są moje wykałaczki?

1

Subkod proksemiczny Wskazówka dla terapeuty: Zadaniem pacjenta jest zapoznanie się ze zdjęciem i określenie relacji między uczestnikami interakcji z uwzględnieniem subkodu proksemicznego.

c

Polecenie dla pacjenta:

d

Proszę określić relacje między osobami przedstawionymi na obrazkach.

1

a. Gdzie ma miejsce przedstawiona sytuacja? b. Kim mogą być osoby przedstawione na zdjęciu? c. Co robią te osoby? d. Jakie relacje mogą łączyć osoby przedstawione na fotografii? e

e. Jakie emocje towarzyszą tej sytuacji?

f

f. Zakładając, że osoby te nie znają się dobrze, proszę przedstawić ich przykładową rozmowę. 29

a. Są ze sobą w bliskiej relacji. b. Są przyjaciółmi. c. Są w relacji oficjalnej. 19

12

22


Autorkami wszystkich części Ćwiczeń sprawności komunikacyjnych są: Magdalena Bury-Kamińska, Sylwia Filipczak, Katarzyna Gostek-Szumilak, Katarzyna Milczanowska i Edyta Stachowicz. Redaktorem naukowym serii jest dr hab. prof. UMCS Jolanta Panasiuk.

ĆWICZENIA SPRAWNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH. CZĘŚĆ 4 JAK SIĘ PRZEDSTAWIAĆ? red. nauk. Jolanta Panasiuk

ĆWICZENIA SPRAWNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH. CZĘŚĆ 5 JAK DZIĘKOWAĆ? red. nauk. Jolanta Panasiuk

200 x 285 mm 68 stron 22,90 zł

200 x 285 mm 68 stron 22,90 zł

Czwarta część Ćwiczeń... została poświęcona sytuacji przedstawiania się. Zestaw zadań jest urozmaicony ilustracjami. Służy rozwijaniu zachowań językowych związanych z zaprezentowaniem się nowo poznanym osobom w sytuacjach pośrednich i bezpośrednich. Zadania zostały uporządkowane według stopnia trudności.

Piąta część Ćwiczeń... zawiera zestaw zadań służących rozwijaniu zachowań językowych związanych z dziękowaniem. Umiejętność wyrażenia podziękowań pełni bardzo ważną rolę w życiu społecznym, zarówno w kontakcie nieoficjalnym, jak i oficjalnym. Zakres ćwiczeń uwzględnia relacje panujące między rozmówcami: równorzędne i nierównorzędne. Ćwiczenia ukierunkowane są również na rozwijanie zdolności interpretacyjnych i kreujących zachowania werbalne i niewerbalne, prozodyczne, kinetyczne i proksemiczne.

Różnorodne ćwiczenia uwzględniają rangę rozmówców, rodzaj relacji (równorzędna i nierównorzędna), a także rodzaj kontaktu.

Poziom niewerbalny Subkod kinetyczny

Nowość

ĆWICZENIA SPRAWNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH. CZĘŚĆ 6 JAK PRZEPRASZAĆ? red. nauk. Jolanta Panasiuk

200 x 285 mm 72 strony

Zapowiedź

Szósta część Ćwiczeń... ma służyć rozwijaniu umiejętności przepraszania i wyrażania swojej skruchy w sytuacjach o charakterze oficjalnym i nieoficjalnym, jak również w sytuacji kontaktu indywidualnego i z grupą rozmówców. Różnorodne ćwiczenia uwzględniają rangę uczestników dialogów, rodzaje relacji (równorzędna i nierównorzędna), a także rodzaj kontaktu – pośredni i bezpośredni. Trening komunikacyjny opiera się tu na seriach ćwiczeń typu: • dopasowanie poprawnego komunikatu lub odpowiedniego komentarza do zamieszczonego zdjęcia, • uzupełnianie bądź poprawianie dialogów wymienionymi propozycjami wyrażeń.

Wskazówka dla terapeuty: Zadaniem pacjenta jest zapoznanie się ze zdjęciem i określenie relacji między uczestnikami interakcji na podstawie znaków subkodu kinetycznego. Podpisy może przeczytać pacjent samodzielnie lub z pomocą terapeuty. Podczas czytania należy zwrócić uwagę na elementy prozodyczne.

Polecenie dla pacjenta: Proszę wybrać, który komunikat pasuje do sytuacji przedstawionej na zdjęciu.

1

a. Czy możesz pomóc znaleźć mi gąbkę i kredę? b. Przedstawiam Wam Anię, Waszą nową koleżankę z klasy. c. Dzień dobry, czy mam przyjemność rozmawiać z inspektorem?

2

W pakiecie taniej!

a. Muszę przyznać, że macie Państwo piękną meblościankę. b. Przyniosłem Wam trochę wstydu na ostatniej imprezie rodzinnej. c. Mamo, tato, to moja dziewczyna Gosia. Poznajcie się. 10

23


GIEŁKOT. JAK ZROZUMIEĆ OSOBY MÓWIĄCE NIEWYRAŹNIE Manon Spruit

NIEPŁYNNOŚĆ MOWY

140 x 205 mm 156 stron 39,90 zł

Treści zawarte w tej książce dotyczą zarówno zagadnień teoretycznych, jak i charakterystyki giełkotu. Są zgodne z aktualnym stanem wiedzy w tej dziedzinie. Wyczerpująco opisano w niej postępowanie diagnostyczne i istotne na tym etapie rozpoznanie różnicowe. Przedstawiono też metody planowania i prowadzenia skutecznej terapii. Dzięki temu książka może służyć jako podręcznik diagnostyki i terapii giełkotu dla studentów i praktykujących logopedów. Autorka ukazuje krok po kroku, jak w praktyce powinny przebiegać etapy wsparcia i terapii osób z giełkotem. W bardzo przystępny sposób wyjaśnia wiele trudnych, diagnostycznych obszarów, proponuje plan postępowania terapeutycznego, prezentując bogaty warsztat pracy, w tym program komputerowy wspierający terapię. Tym, co stanowi ogromną wartość w publikacji, jest powiązanie giełkotu z problemami neurologicznymi i wyjaśnienie patomechanizmu na poziomie funkcjonowania mózgu. Książka wzbogaca praktykę logopedyczną o szersze spojrzenie na problemy z ekspresją i percepcją mowy. Niezmiernie cenne są wskazówki dla nauczycieli dzieci z giełkotem. Dzięki nim pedagodzy będą mogli zrozumieć trudności uczniów, z łatwością odróżnią giełkot od innych problemów jak np. ADHD czy jąkanie. Fragment recenzji Magdaleny Mazur (neurologopedy, surdologopedy)

24

ŻYCIE Z ZACIĘCIEM INTEGRALNY PRZEWODNIK PO JĄKANIU zespół redakcyjny: Kamil Kupiec Lucyna Jankowska-Szafarska Beata Suligowska Roman Kara 170 x 240 mm 384 strony 79,90 zł

Kompendium wiedzy na temat jąkania. Obszerna publikacja dotycząca nowej terapii jąkania, prezentująca stanowiska wybitnych specjalistów: logopedów, naukowców, terapeutów. Osobna część zawiera świadectwa osób jąkających się. Życie z zacięciem. Integralny przewodnik po jąkaniu to książka niezwykła, zawierająca: • przegląd metod terapii indywidualnych i grupowych oraz technik radzenia sobie na co dzień z zacinaniem, • kalejdoskop ludzkich losów naznaczonych jąkaniem, osobistych opowieści – świadectw bohaterów żyjących pośród nas.

Jedyna taka pozycja na rynku polskim! Niezbędnik każdego logopedy-terapeuty jąkania i nauczyciela-wychowawcy. Kompleksowe vademecum dla studentów i młodych adeptów logopedii i psychologii. Obowiązkowy poradnik dla rodziców dzieci jąkających się, młodzieży i dorosłych żyjących z problemem jąkania, zwłaszcza tych wciąż poszukujących...

Książka Życie z zacięciem. Integralny przewodnik po jąkaniu to fascynujący zbiór tekstów na temat jąkania i konsekwencji, jakie niesie ono dla życia osoby jąkającej się. O pięknie tej pozycji stanowi różnorodność artykułów, dotykających przeróżnych spraw związanych z jąkaniem. Począwszy od opracowań naukowych zawierających istotne wyniki badań nad jąkaniem, poprzez praktyczne opisy różnych metod stosowanych w terapiach, aż do osobistych wyznań osób jąkających się, ukazujących ich uczucia i aktywności, które podejmują w ruchu samopomocowym. Benny Ravid – założyciel i honorowy przewodniczący Izraelskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się Mają Państwo przed sobą książkę, która przedstawia szeroki wachlarz problemów: od teorii jąkania, przez opis metod terapeutycznych, do opowieści o historii Klubów J w Polsce. Zupełnie unikatową częścią książki są osobiste relacje ludzi żyjących „z zacięciem”. Takiej książki dotychczas w polskiej literaturze przedmiotu nie było. Jest również jedną z bardzo niewielu w skali świata. Z Przedmowy dr nauk hum. Aldony Grzybowskiej Nie ma drugiej takiej książki. Jest cenna dla terapeutów (opiekujących się osobami dotkniętymi jąkaniem), dla ich rodzin oraz dla nich samych. Przedstawiony w niej zakres problemów jest niezmiernie szeroki. Jest to ewenement w literaturze tematu (...) Wartością prezentowanego podejścia jest pokazanie niezwykle ważnego obszaru, jakim jest funkcjonowanie dziecka z niepłynnością mowy w rodzinie i szkole. Na uwagę zasługuje też bogata bibliografia. Zaskakuje tu zupełnie nowa perspektywa, a mianowicie ukazanie korzyści płynących z grupowych terapii dzieci i dorosłych oraz z zrzeszania się w grupy wsparcia i samopomocy osób jąkających się. Czytelnik otrzymuje vademecum wiedzy o ludziach jąkających się z holistycznym podejściem do ich terapii i codziennego życia. Fragment recenzji Magdaleny Mazur (neurologopedy, surdologopedy)


Dzieci mają głos!

GŁOS ODZYSKANY PORADNIK DLA RODZICÓW DZIECI JĄKAJĄCYCH SIĘ

ZROZUMIEĆ JĄKANIE PORADNIK DLA RODZICÓW, NAUCZYCIELI I TERAPEUTÓW

Doreen Lenz Holte

Elaine Kelman, Alison Whyte Przedmowa: Michael Palin

140 x 210 mm 120 stron 29,90 zł

Wyjątkowa książka-świadectwo, napisana przez matkę zmagającą się z wieloletnią niepłynnością mowy dziecka. To także pozycja dla terapeutów, którzy w swej pracy kierują się zasadą „po pierwsze – nie szkodzić”. To bardzo pouczająca i potrzebna książka. Pokazuje, jak często – my dorośli – chcąc na siłę uszczęśliwiać nasze dziecko, nieświadomie je unieszczęśliwiamy. Książka obnaża to, co jest nieskuteczne w terapii dziecka jąkającego się i jego rodziny. Pokazuje, jak nadmierny niepokój rodziców o dziecko oraz ich brak akceptacji dla niedoskonałego sposobu mówienia, może doprowadzić nawet do zupełnego milczenia dziecka. Fragment recenzji Beaty Suligowskiej (logopedy, terapeuty jąkania) Doświadczenie bohaterów książki (...) zwraca uwagę na najważniejszą potrzebę dziecka: bycia akceptowanym, takim, jakie jest; razem ze swoimi umiejętnościami i talentami oraz ze swoimi niedoskonałościami. Zachęca do zachowania właściwej proporcji pomiędzy jej zaspokajaniem, a nastawionymi na poprawę płynności mowy oddziaływaniami terapeutycznymi. Fragment recenzji Lucyny Jankowskej-Szafarskiej (psychologa, terapeuty jąkania)

140 x 205 mm 152 strony 39,90 zł

Nowość

Zrozumieć jąkanie... to unikatowa książka, w której: • ekspertami są pacjenci – dzieci młodsze i starsze – oraz ich rodzice; ich wypowiedzi stanowią bazę i punkt wyjścia do narracji specjalistów, którzy prowadzą terapię, • złamane zostaje tabu milczenia: warto o jąkaniu rozmawiać, słuchać, wyjaśniać i pytać, po to, by lepiej zrozumieć, pomóc i wspierać, • rodzice i nauczyciele znajdą szereg wskazówek i sugestii, jak się odnaleźć w rzeczywistości z jąkaniem, często przerażającej i obezwładniającej swoją nieprzewidywalnością i tajemniczością, • odważni terapeuci, chcący odpowiedzialnie prowadzić terapię dziecka z jąkaniem, dostają informacje z pierwszej ręki, by coraz więcej historii miało dobre zakończenie...

…kto jest najlepszym ekspertem od jąkania? Logopeda, który pracuje od lat z dziećmi, które się jąkają? Rodzic, który wychowuje swoją jąkającą się pociechę od urodzenia? A może samo dziecko? Jedynym ekspertem jest właśnie dziecko. Tylko ono może powiedzieć, jak się czuje, gdy wie, co chce wyrazić, ale z powodu bloku nie jest w stanie wydobyć z siebie słów. Tylko ono potrafi opisać presję, jaką czuje, gdy ktoś zadaje mu pytanie, a ono dostrzega na sobie spojrzenia wszystkich obecnych osób, a gdy otwiera usta, słychać tylko głuchą ciszę. Tylko ono wie, jak frustrująca może być sytuacja, gdy ma się świetną historię do opowiedzenia, ale nie jest się w stanie tego zrobić. Podczas gdy my koncentrujemy się jedynie na tym, co chcemy powiedzieć, dziecko, które się jąka, odczuje wycieńczenie już z powodu tego, że musi myśleć nad każdym aspektem swej wypowiedzi – nieustannie i każdego dnia. Ze Wstępu

Terapia oparta na partnerstwie

Z Przedmowy Michaela Palina

(...) w polskich realiach partnerskie podejście do jąkającego się dziecka wciąż może wywoływać zaskoczenie. Książka Kelman i Whyte może pomóc w lepszym zrozumieniu, jak ważne, właśnie w przypadku jąkania, jest to, by ci, których dotyka ono najbardziej, otrzymali prawo głosu – by byli wysłuchani i czuli się w pełni akceptowani. (...) Taka właśnie książka jest nam w Polsce niezwykle potrzebna. By polskie jąkające się dzieciaki, mądrze wspierane przez ważne w ich życiu osoby, mogły wyrastać na spełnionych, pewnych siebie dorosłych. Dorosłych, którzy z optymizmem stawiają czoła wyzwaniom, komunikując się przy tym z radością – bez względu na to, czy się jąkają, czy nie!

Patronat nad polskim wydaniem sprawuje The Michael Palin Centre (Londyn).

Z Przedmowy do wydania polskiego dr hab. Katarzyny Węsierskiej

W terapii jąkania nie ma jednego lekarstwa dla wszystkich. Nie istnieje czarodziejska różdżka, tabletka czy eliksir, za pomocą których sprawimy, że niepłynność zniknie. Każde dziecko należy wysłuchać indywidualnie (...) Terapia może okazać się procesem długotrwałym, którego nie wolno przyspieszać. Polega ona raczej na ujmowaniu presji niż na jej dodawaniu. Istotne, że to działa.

25


JAK ROZWIJAĆ ROZUMIENIE SPOŁECZNE?

TRENING KONCENTRACJI JAK ROZWIJAĆ UWAGĘ I PAMIĘĆ DZIECKA

BUFORY STRESU JAK ROZWIJAĆ ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ DZIECKA

praca zbiorowa

Iwona Sikorska

Iwona Sikorska

Książka zawiera różne sposoby stymulacji poznawczych zdolności strategicznych – uwagi i pamięci. Jest skierowana do psychologów, pedagogów, nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Prezentuje propozycje zabaw i ćwiczeń wielokrotnie sprawdzonych przez Autorkę w czasie spotkań treningowych i sesji terapeutycznych. Zaproponowane zabawy mają również funkcję diagnostyczną, pozwalają na dostrzeżenie trudności dziecka w określonym obszarze jego rozwoju.

Publikacja skierowana przede wszystkim do nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz rodziców. Prezentuje przykłady gier i ćwiczeń rozwijających u dziecka: inteligencję emocjonalną, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów. Zadania służą doskonaleniu zmysłów, rozpoznawaniu własnych emocji, poznaniu mechanizmów samokontroli.

145 x 210 mm 172 strony + CD 27,90 zł

Płyta CD GRATIS

W książce znalazły się ćwiczenia rozwijające umiejętności społeczne, w tym zdolność rozumienia siebie, umiejętność autoperswazji, rozumienia innych, kształtowania empatii czy przyjmowania czyjejś perspektywy. Do publikacji dołączono płytę z prezentacjami do wykorzystania w trakcie zajęć. Książka polecana szczególnie psychologom, pedagogom i nauczycielom.

145 x 205 mm 60 stron 12,90 zł

145 x 205 mm 46 stron 12,90 zł

PSYCHOLOGIA PEDAGOGIKA

W publikacji zaprezentowano autorski program Dzielne Dzieci!, którego celem jest wspieranie zdrowia psychicznego dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Wiele ćwiczeń można jednak modyfikować i stosować w innych grupach wiekowych. Książka dedykowana jest przede wszystkim nauczycielom przedszkolnym oraz studentom przygotowującym się do wykonywania tego zawodu. Wszystkie zaproponowane w publikacji ćwiczenia zostały sprawdzone w praktyce edukacyjnej.

DZIELNE DZIECI! WSPIERANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Iwona Sikorska Jolanta Sajdera Marta Paluch-Chrabąszcz 148 x 210 mm 152 strony 34,90 zł

26

Książka Dzielne Dzieci! to propozycja skierowana przede wszystkim do specjalistów, ale każdy rodzic, który chce mądrze i świadomie wychowywać swoje dziecko, znajdzie w niej coś interesującego dla siebie. Omawia ona zagadnienie odporności psychicznej dzieci, czyli takiej umiejętności, która pozwala dziecku na radzenie sobie z codziennymi trudnościami i stresorami. (...) Ogromną zaletą tej pozycji jest fakt, że przedstawiony w niej program można realizować w całości lub w formie pojedynczych ćwiczeń. Z tego względu będzie ona przydatna nie tylko dla nauczycieli, ale także dla rodziców i terapeutów, którzy chcą w swoich codziennych aktywnościach przemycać wartościowe treści. Znajdziemy w niej także sporo rozwiązań, które mogą na stałe zagościć w naszych domach czy gabinetach – przykładowe to „Kuferek mocnych stron” (do wzmacniania poczucia własnej wartości, pewności siebie, samoakceptacji) czy „Kartka ratunku” (do radzenia sobie z trudnymi emocjami, konstruktywnego wyrażania złości). Fragment recenzji Angeliki Kaźmierczak (psychologa i logopedy)


AGNIESZKA OGONOWSKA

UZALEŻNIENIA MEDIALNE

AGNIESZKA OGONOWSKA

UZALEŻNIENIA MEDIALNE UWARUNKOWANIA, LECZENIE, PROFILAKTYKA

UZALEŻNIENIA MEDIALNE UWARUNKOWANIA, LECZENIE, PROFILAKTYKA Agnieszka Ogonowska

KINO, FILM, PSYCHOLOGIA

KOMUNIKACJA I POROZUMIENIE

145 x 205 mm 184 strony 29,90 zł

165 x 235 mm 320 stron 39,90 zł

red. nauk. Agnieszka Ogonowska

Agnieszka Ogonowska

Nowe, zaktualizowane i rozszerzone wydanie książki, pierwotnie zatytułowanej Uzależnienia medialne, czyli o patologicznym wykorzystaniu mediów. Książka odnosi się do sytuacji, w których dzieci i młodzież wykorzystują media w sposób, który okazuje się szkodliwy zarówno dla nich, jak i ich otoczenia społecznego. Drugie wydanie Uzależnień… zostało zaktualizowane o najnowsze ustalenia, opisy nowoczesnych form profilaktyki i terapii oraz wskazówki bibliograficzne. Publikacja polecana nauczycielom, wychowawcom, rodzicom, pedagogom i psychologom szkolnym.

Artykuły zgromadzone w książce są przykładem analiz relacji między: filmem a jego odbiorcą, samym filmem (np. analiza dzieła filmowego z wykorzystaniem teorii psychologicznej), a także filmem i jego autorem. Psychologia w filmie, filmy psychologiczne, metody psychologiczne do analizy i interpretacji przekazów audiowizualnych, wykorzystanie filmu w edukacji psychologicznej czy w badaniach dotyczących np. funkcjonowania procesów poznawczych człowieka. Współczesne przykłady ukazujące relacje między X muzą i jedną z wiodących nauk społecznych można by mnożyć.

Książka dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, którzy poszukują prostych ćwiczeń i wskazówek w zakresie komunikacji i rozwiązywania konfliktów. W publikacji przedstawiono przyczyny powstawania deficytów komunikacyjnych w zakresie relacji społecznych we współczesnym, zdominowanym przez media świecie.

145 x 205 mm 140 stron 16,00 zł

Udawanie normalnej. Życie z zespołem Aspergera (zaburzeniami ze spektrum autyzmu) to książka napisana przez osobę zmagającą się z zespołem Aspergera. Autorka opowiada o szczęśliwym dzieciństwie, pełnym wyrozumiałej postawy rodziców, wchodzeniu w dorosłość, zmaganiu się z barierami społecznymi w trakcie studiów i poszukiwaniu pracy. Opisuje, co to znaczy być żoną i matką z ZA. Przyznaje, jaką ulgą była dla niej diagnoza, którą otrzymała już jako dorosła kobieta, i dzięki której inaczej zaczęła postrzegać swoje życie i wreszcie zaakceptowała swoją odmienność.

Światowy bestseller, wreszcie przetłumaczony na język polski!

UDAWANIE NORMALNEJ. ŻYCIE Z ZESPOŁEM ASPERGERA (ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU) Liane Holliday Willey 140 x 205 mm 198 stron 39,90 zł

Udawanie normalnej... to: • spojrzenie na świat oczami osoby z ZA, dzięki któremu łatwiej zrozumieć i zaakceptować nietypowe cechy i zachowania osób z zespołem Aspergera, • wspaniałe świadectwo bycia innym, dające pozytywną energię dzięki samoakceptacji swojej wyjątkowości, • bogaty poradnik dla osób z ZA, pełen przydatnych rad, ułatwiających odnalezienie się w codzienności, • doskonała propozycja dla osób, które chcą poznać, czym jest zespół Aspergera, zwłaszcza dla rodziców dzieci z ZA, logopedów, terapeutów i nauczycieli; osobny rozdział dedykowany jest pracodawcom.

27


GENDER NA LEKCJACH POLSKIEGO

ROMOWIE W POLSCE I W EUROPIE

CZŁOWIEK I MEDIUM

Magdalena Stoch

red. nauk.: Adam Bartosz, Piotr Borek, Bogusław Gryszkiewicz

red. nauk. Agnieszka Ogonowska

Książka ta jest kolejnym elementem kilkutomowego przedsięwzięcia naukowego, poświęconego tematyce romskiej. Autorzy rzeczowo i dogłębnie przedstawiają przyczyny ukształtowania się negatywnego stereotypu Roma na przestrzeni dziejów. Poszczególne rozdziały zawierają rozprawy o charakterze ogólnym oraz skrupulatne analizy zagadnień i problemów, z którymi na co dzień stykają się Romowie. Celem publikacji jest przełamanie uprzedzeń etnicznych względem mniejszości romskiej.

Autorzy artykułów, korzystając z doświadczeń zebranych w trakcie własnej pracy terapeutycznej, dostępnych materiałów i wiedzy teoretycznej, ukazują możliwości pozytywnego wykorzystania zarówno tradycyjnych, jak i nowych mediów w procesie rozwoju potencjału ludzkiego, terapii, leczenia i edukacji. W publikacji czytelnik znajdzie teksty prezentujące zastosowanie fotografii, bajki filozoficznej, książki, gry offline, internetu w funkcji narzędzi terapeutycznych. Osobne miejsce zostało poświęcone tematyce narracji autobiograficznych, będących przedmiotem analiz psychologicznych i stanowiących źródło wiedzy o jednostce oraz punkt wyjścia do dalszej pracy z nią.

165 x 235 mm 216 stron 29,90 zł

165 x 235 mm 264 strony 29,90 zł

Publikacja ta jest skierowana do nauczycieli języka polskiego oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką różnorodności płciowej i seksualnej. Jest to kwestia, która pojawia się w szkole marginalnie, dlatego Autorka proponuje, aby omawiając lektury szkolne, dokonywać nie tylko tradycyjnych odczytań, ale spojrzeć także przez pryzmat problematyki płci społeczno-kulturowej. By ułatwić nauczycielom to zadanie, w książce zawarto propozycje interpretacji utworów literackich z kanonu lektur szkolnych w ujęciu genderowym.

165 x 235 mm 236 stron 29,90 zł

ARTYSTA – BIOKULTUROWY INTERFEJS? red. nauk. Marek Pieniążek 165 x 235 mm 144 strony 29,90 zł

NAUKA, PROZA, POEZJA

Książka powstała w setną rocznicę urodzin Tadeusza Kantora. Zespół autorów podjął w niej próbę wielowymiarowej i interdyscyplinarnej odpowiedzi na pytanie o status współczesnego artysty. Wypowiedzi znawców teatru Kantora oraz badaczy współczesnej sztuki sytuują się w kontekście zmian, jakie w polskiej i światowej kulturze zaszły na przełomie XX i XXI wieku.

(AUTO)BIOGRAFICZNE NARRACJE TRANSMEDIALNE TWÓRCÓW ROCKOWYCH

(Auto)biograficzne

narracje transmedialne twórców rockowych Jakub Kosek KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO

28

Zapowiedź

Jakub Kosek

165 x 235 mm

Celem publikacji jest próba uchwycenia wielopłaszczyznowości kultury rockowej oraz ukazania transkulturowych i transmedialnych aktywności twórców. Analizie poddano teksty o charakterze autobiograficznym muzyków kojarzonych przede wszystkim z „ciężkimi” odmianami rocka – hard rockiem, heavy metalem czy black metalem.


Zamieszczone w tym tomie teksty są wyrazem aktywności pisarskiej Autora w  ostatnich dziesięciu latach, zainteresowania literaturą, kulturą współczesną, prozą regionalną i  ludźmi z  najbliższego otoczenia. Zakres tematyczny poszczególnych artykułów jest urozmaicony, zróżnicowana jest też ich forma, od artykułów par excellence naukowych, przez prasoznawcze po wypowiedzi krytycznoliterackie. Osobną część stanowi korespondencja z pisarzami, sylwetki postaci i refleksje z lektur. Mimo zróżnicowanej problematyki i  formy książkę scala, najogólniej mówiąc, refleksja na temat współczesności, na temat literatury i  kultury, ludzi, ich osobniczych losów. W  konsekwencji jest ona swego rodzaju spowiedzią literacką Autora z jego ostatnich lektur, mówi o tym, z jakimi twórcami obcuje, jakie ma preferencje estetyczne. Jest zatem swoistym wyznaniem humanisty.

ISBN 978-83-63590-90-1

9 788363 590901

OKRAWKI

JAMA MICHALIKA PRZEWODNIK LITERACKI

POKŁOSIE

Adam Ziemianin

Bolesław Faron

Bolesław Faron

Potoczysta, zabawna, niezwykle osobista, a równocześnie faktograficznie umocowana opowieść o Krakowie na przestrzeni od lat 60. do połowy 80. Młodość Autora upływająca w otoczeniu „królewskiego miasta” i w towarzystwie jemu podobnych – artystów, charakterystycznych figur, anegdotycznych postaci tamtych lat, „krakowskiej cyganerii”, ze szczególnym uwzględnieniem osoby Wojtka Bellona – zmarłego młodo poety i barda, którego unieśmiertelniły śpiewane wciąż przez kolejne pokolenia harcerzy i wędrowców piosenki. Bohaterowie snują się po „tamtych” ulicach – noszących inne, lecz przez wielu jeszcze pamiętane nazwy, odwiedzają nieistniejące już w topografii miasta – lecz dobrze utrwalone w krakowskiej legendzie – miejsca, jak choćby słynny bar „Barcelona” na rogu ulic Piłsudskiego i Straszewskiego.

Książka prof. Bolesława Farona Jama Michalika. Przewodnik literacki w syntetyczny sposób ujmuje panoramę zjawisk kulturowych, które przyczyniły się do powstania Zielonego Balonika. Autor omawia życie kulturalne Krakowa na przełomie wieków, przypomina rozwój twórczości satyrycznej w Galicji, a także ukształtowany pod koniec XIX wieku we Francji fenomen kabaretu. Na tym tle kreśli dzieje kabaretu Zielony Balonik i próby podtrzymania jego tradycji. Tomik wiedzie czytelnika przez sale dzisiejszej Jamy Michalika, pomiędzy zachowanymi dziełami sztuki i świadectwami Balonikowych spotkań.

Zamieszczone w tym tomie teksty są wyrazem aktywności pisarskiej Autora w ostatnich dziesięciu latach, zainteresowania literaturą, kulturą współczesną, prasą regionalną i ludźmi z najbliższego otoczenia. Zakres tematyczny poszczególnych artykułów jest urozmaicony, zróżnicowana jest też ich forma, od artykułów par excellence naukowych, przez prasoznawcze, po wypowiedzi krytycznoliterackie. Osobną część książki stanowi korespondencja z pisarzami, sylwetki postaci i refleksje z lektur. Mimo zróżnicowanej problematyki i formy cały tom scala, najogólniej mówiąc, refleksja na temat współczesności, literatury i kultury, ludzi, ich osobniczych losów. To swego rodzaju spowiedź literacka Autora z jego ostatnich lektur. Mówi o tym, z jakimi twórcami obcuje, jakie ma preferencje estetyczne.

140 x 205 mm 448 stron 29,90 zł

135 x 205 mm 172 strony 19,90 zł

Jest przewodnikiem nie tylko po historii, lecz także po wnętrzu tej wyjątkowej kawiarni.

WŁADYSŁAW ORKAN ROZSZERZONY Bolesław Faron 130 x 195 mm 172 strony 27,00 zł

Władysław Orkan. Rozszerzony to książka poświęcona życiu i twórczości pochodzącego z Gorców pisarza. Zawiera ogólną charakterystykę twórczości Orkana, a także szczegółowe omówienia jego dzieł, szkic o związkach z naturalizmem czy teksty o Stanisławie Pigoniu – wielkim badaczu i edytorze pism „Dumaca z Poręby”. Prof. Bolesław Faron udowadnia, że twórczość Władysława Orkana nie jest martwa i może być atrakcyjna nawet dla dzisiejszego czytelnika.

165 x 240 mm 416 stron 45,90 zł

POECI SĄDECCZYZNY ANTOLOGIA Bolesław Faron

140 x 205 mm

Zapowiedź

Antologia zawiera trzydzieści jeden sylwetek autorów urodzonych na Sądecczyźnie, emocjonalnie związanych z tą ziemią i twórców z innych regionów kraju, których zainspirował sądecki krajobraz i tamtejsi ludzie. Teksty te były publikowane na portalu Sadeczanin.info i w miesięczniku „Sądeczanin” przez ponad dwa i pół roku. Zostały uzupełnione o bibliografię, omówienia twórczości i recenzje poszczególnych tomików.

29


Tajemnica Starego Witraża to cykl opowieści o niezwykłych przygodach grupy nastolatków, w której prym wiedzie dziewczyna o nadnaturalnych zdolnościach. Marta urodziła się w Polsce, ale całe życie mieszkała poza jej granicami. Pewnego razu przyjeżdża na wakacje na Warmię i tam pozostaje pod opieką wujka Jurka – starszego pana, ojca chrzestnego swojego taty. Wraz z wnukami gospodarza mieszka w domu pełnym antyków i dzieł sztuki, w domu, gdzie tchnienie tajemnicy zieje z każdego kąta.

TAJEMNICA STAREGO WITRAŻA TRZY KROPLE ŻYCIA

TAJEMNICA STAREGO WITRAŻA KSIĘGA ŻYCZEŃ

TAJEMNICA STAREGO WITRAŻA PO DRUGIEJ STRONIE

Ewa Rosolska

Ewa Rosolska

Ewa Rosolska

W domu nad jeziorem bohaterka spotyka Helenę, dziewczynę z przeszłości. Razem z nią i wnukami wujka Jurka – Alicją i Kacprem – rozwiązuje tajemnicę starego witraża. Ich wspólne perypetie sprawiają, że w życiu samotnych dotychczas nastolatków pojawia się i cementuje nowa jakość: przyjaźń... i to taka, dla której warto zaryzykować.

Mieszkańcy domu nad jeziorem, podążając za zaskakującym tropem, trafiają do krzyżackiej strażnicy w Bezławkach, gdzie natykają się na tajny krąg braci kapturowych. Bractwo strzeże tajemnicy, która okazuje się dużo straszniejsza, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać... W rozwikłaniu sekretu pomocne są przesłania odnajdywane w listach i starych księgach.

Trzecia część powieści odsłania kolejny fragment zagadki związanej z krzyżacką strażnicą – osobliwy cmentarz. By zmierzyć się z klątwą Mroku ciążącą nad niepokornymi kapturowymi braćmi, Marta musi przejść na drugą stronę – sama. Nie ułatwia jej tego obecność studenta Adama, tym bardziej, gdy okazuje się, że jest to naprawdę mroczna postać. Jednak pomimo wielu obaw zdeterminowana Marta wyrusza w nieznane, by wypełnić ważną misję.

NAUKA, PROZA, POEZJA

145 x 210 mm 346 stron 29,90 zł

30

145 x 210 mm 390 stron 29,90 zł

145 x 210 mm 332 strony 29,90 zł


TAJEMNICA STAREGO WITRAŻA ŚWIATŁO I MROK Ewa Rosolska

TAJEMNICA STAREGO WITRAŻA W SPIRALI ZŁA Ewa Rosolska

145 x 210 mm 400 stron 29,90 zł

145 x 210 mm 478 stron 29,90 zł

Do walki dobra ze złem włącza się służka Mroku, ochmistrzyni Józefina. Trafia jednak na równego sobie przeciwnika – i nie jest nim Marta. Bohaterowie odkrywają makabryczną zagadkę pustych kamieni nagrobnych. Poznają dramat nieumarłych… niepokornych braci. Marta i jej przyjaciółka muszą wyruszyć w podróż do przeszłości. To bardzo niebezpieczna wyprawa, bo zło podąża ich śladem. Czy powrócą bez szwanku?

Strażniczka światła zostaje poddana próbie odwagi i wraz z księciem ciemności przekracza granice mrocznego świata. Czy studnia dusz wypuści ze swojego wnętrza światło? Czy labirynt westchnień już na zawsze zatrzyma swego księcia? Czy bohaterom uda się oszukać przeznaczenie?

Nowość

Dla mnie wielką zaletą tej serii jest jej uniwersalne przesłanie o magii ukrytej w codziennym życiu. O pięknie, którego warto szukać. O umiejętności patrzenia na świat oczami zdolnymi do zachwytu. O nieprzemijającej wartości literatury. Mówi o tym do dzieci, bohaterów Tajemnicy Starego Witraża, wujek Jurek, który sam nigdy nie stracił zdolności patrzenia na świat jako na miejsce pełne cudów: „Zapamiętajcie, dzieci, na zawsze (…) Życie bez magii jest szare i smutne. I jeśli nawet nie wiedzie się nam jak w bajce, to czasem trzeba dać się oczarować, poddać się magii, żeby życie znów nabrało barw. (…) Magia jest wszędzie. (…) W muzyce, w książkach i w każdej innej sztuce. Wystarczy się tylko rozejrzeć”. Polecam Wam gorąco Tajemnicę Starego Witraża! Jako piękny prezent nie tylko dla dzieci, ale dla tych wszystkich, którzy zachowali w sobie coś z dziecka i nie zatracili zdolności patrzenia na świat jako na miejsce pełne cudów. Fragment recenzji Kingi Kosiek

31


Zestaw Kart pracy Szkoła za pasem jest środkiem dydaktycznym, który w przyjazny sposób pomaga dziecku osiągnąć umiejętności określone w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego. Zadania zostały opracowane przez Martę Jelonek i Katarzynę Wójcik-Bożętkę, nauczycielki z wieloletnim doświadczeniem w pracy z grupą przedszkolną. Dzięki temu treści zawarte w pakiecie oraz propozycje ich wykorzystania są dostosowane do umiejętności dziecka oraz specyfiki pracy w przedszkolu.

FOLIA RUCHOMA

KARTY PRACY Marta Jelonek Katarzyna Wójcik-Bożętka 205 x 290 mm 50 stron

Część pakietu Szkoła za pasem przeznaczona dla dziecka składa się z czterech zeszytów Kart pracy o różnym zastosowaniu oraz folii do ćwiczeń grafomotorycznych. W każdym zeszycie znajduje się 50 kart: karty grafomotoryczne, matematyczne, usprawniające mowę i myślenie, percepcję wzrokową, słuchową, karty kreatywne oraz diagnostyczne. Takie zróżnicowanie ćwiczeń umożliwia wszechstronny rozwój dziecka i nabycie kompetencji niezbędnych w dalszym toku nauki. Część kart stanowi również podstawę do analizy umiejętności dziecka. W każdym zeszycie: • 50 starannie zaprojektowanych kart pracy, • 1 karta na dzień, • zintegrowane ze scenariuszami, • perforacja umożliwiająca łatwe wyrwanie karty, • karty techniczne na grubszym papierze, • karty diagnostyczne z oznaczeniem, • zadania z  rozwijające kreatywność, • na stronach z literką „D” znajdują się zadania służące diagnozie dziecka.

KOLEKCJA LITEREK

KOLEKCJA CYFEREK

Marta Jelonek Katarzyna Wójcik-Bożętka

Marta Jelonek Katarzyna Wójcik-Bożętka

205 x 275 mm 56 stron 15,90 zł

205 x 275 mm 36 stron 10,90 zł

• do ćwiczeń grafomotorycznych, • dołączona do zeszytu nr 1, • możliwość wielokrotnego użycia, • wystarczy zwykły zmywalny flamaster, • zmywanie za pomocą wilgotnej ściereczki, • sposób korzystania został zaprezentowany w filmie: www.youtube.com/wekrakow

NAKLEJKI • 2 arkusze naklejek w każdej części, • oznaczone numerami stron dla ułatwienia nawigacji.

KOLEKCJA ŁAMIGŁÓWEK CZĘŚCI 1, 2 Marta Jelonek Katarzyna Wójcik-Bożętka

ROCZNE PRZYGOTOWANIE DO SZKOŁY

205 x 275 mm 60 stron 15,90 zł (jedna część) Uzupełnienie Kart pracy Szkoła za pa­sem. Zeszyty umożliwiają dzieciom poznanie kształtu liter i cyfr, naukę czytania i pisania oraz wprowadzają je w świat cyfr i znaków matematycznych.

32

Elementy dodatkowe, wzbogacające pakiet o zadania sprzyjające kształtowaniu umiejętności szkolnych – zawierają zadania, zagadki i ćwiczenia stymulujące wszechstronny rozwój dzieci.


Przewodniki dla nauczyciela opracowane zostały przez Martę Jelonek i Katarzynę Wójcik-Bożętkę. Autorki, bazując na swoim bogatym doświadczeniu zawodowym, przygotowały obszerny i praktyczny materiał, który w pełni może zostać wykorzystany w czasie zajęć, co zgodnie potwierdzają dotychczasowi użytkownicy pakietu. W każdym z czterech przewodników nauczyciel znajdzie roczne plany pracy oraz 50 scenariuszy zajęć, opracowanych w  przejrzystej i  przyjaznej formie. Całość uzupełnia zgromadzony na końcu materiał nutowy wraz z bibliografią oraz dołączone do Przewodników trzy płyty CD z piosenkami.

PŁYTY CD

PRZEWODNIKI DLA NAUCZYCIELA

Bezpłatnie dla nauczycieli korzystających z pakietu Szkoła za pasem

Marta Jelonek Katarzyna Wójcik-Bożętka 200 x 280 mm 166 stron – cz. 1, 2, 4 178 stron – cz. 3 28,80 zł (jedna część)

Przewodniki dla nauczyciela zawierają: • zabawy i ćwiczenia rozwijające, umiejętności określone w podstawie programowej, • zabawy ruchowe na powietrzu – organizowane i swobodne, • zabawy dowolne o charakterze samorzutnym i inspirowanym przez nauczyciela, • zajęcia o charakterze logopedycznym, • propozycje pracy kompensacyjno-wyrównawczej, • propozycje indywidualnych ćwiczeń z dzieckiem, • teksty literackie, opisy ilustracji, sytuacje edukacyjne służące realizacji wytyczonych celów edukacyjnych, • propozycje działań stymulujących twórczą aktywność dziecka, • teksty piosenek oraz propozycje zabaw umuzykalniających i ćwiczeń rytmicznych, • propozycje technik plastycznych.

W skład obudowy metodycznej pakietu Szkoła za pasem wchodzą trzy płyty CD. Znajduje się na nich: • 40 piosenek wykorzystanych w scenariuszach (każda zarówno w wersji wokalnej, jak i instrumentalnej), • 26 melodii do zabaw ruchowych. Ich uzupełnieniem jest materiał nutowy znajdujący się na końcu każdego przewodnika.

Propozycje zajęć zachęcają do różnorodnej działalności pomagającej rozwinąć osobowość wychowanka oraz integrują grupę rówieśniczą. Bogactwo proponowanych treści oraz przejrzysta konstrukcja przewodników sprawiają, że stanowią wygodne narzędzie usprawniające pracę nauczyciela.

DIAGNOZA PEDAGOGICZNA W INTERNECIE

Nauczyciel wychowania przedszkolnego zobowiązany jest do przeprowadzenia dwa razy w roku diagnozy swoich wychowanków i dokonania oceny ich gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Aby pomóc pedagogom w tym trudnym i czasochłonnym zadaniu, Wydawnictwo Edukacyjne przygotowało dla korzystających z pakietu Szkoła za pasem specjalne udogodnienie – dostęp do bezpłatnej aplikacji internetowej, pomagającej w przeprowadzeniu diagnozy pedagogicznej. Dzięki programowi nauczyciel może w łatwy sposób przygotować wymagane dokumenty, śledzić i porównywać wyniki diagnozy wstępnej i końcowej – zarówno indywidualnej, jak i całej grupy przedszkolnej.

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Program wychowania przedszkolnego jest integralnym elementem pakietu Szkoła za pasem. Umieszczono w nim aneks zawierający narzędzia do przeprowadzenia diagnozy pedagogicznej, bez konieczności korzystania z dodatkowych książek i materiałów. Można go wydrukować lub skorzystać z wersji elektronicznej.

wersja online zawsze aktualna 33


PLANSZE DEMONSTRACYJNE 480 x 680 mm 16 plansz 65,00 zł Przydatną pomocą edukacyjną w pracy z grupami przedszkolnymi są Plansze demonstracyjne. Jest ich 16, zostały przygotowane w dużym formacie. Są powiązane tematycznie z propozycjami zawartymi w scenariuszach zajęć, jednak mogą być wykorzystywane także w inny sposób, według pomysłu nauczyciela. Plansze połączone są z wybranymi tematami zawartymi w Przewodnikach dla nauczyciela Szkoły za pasem. Format plansz zapewnia komfortową pracę nawet z dużą grupą przedszkolną. Spis ilustracji: 1. Podróże małe i duże 2. „Jak leśniczy ratował wilka...” 3. Mieszkańcy lasu 4. Kim jest dyrygent? 5. Z wizytą w teatrze 6. „Niespodziewany gość” – historyjka obrazkowa 7. Zabawki naszych dziadków 8. Ptaki bywają różne 9. Mieszkańcy zagrody 10. „Wesoła historia o śniegowym bałwanku” – historyjka obrazkowa 11. Witaj, Wiosno! 12. Nasi sławni rodacy 13. Wędrówki kropli wody 14. Gąsienica–tajemnica 15. Zawody taty 16. Uratujmy księżniczkę

ROCZNE PRZYGOTOWANIE DO SZKOŁY

Bezpłatnie dla nauczy cieli korzystających z paki etu Szkoła za pasem

34


Pomoce na stronie szkolazapasem.we.pl

Materiały do ćwiczeń grafomotorycznych dla dzieci pięcioletnich

Materiały do ćwiczeń grafomotorycznych dla dzieci pięcioletnich

Materiały do ćwiczeń grafomotorycznych dla dzieci pięcioletnich

Materiały do ćwiczeń grafomotorycznych dla dzieci pięcioletnich

Materiały do ćwiczeń grafomotorycznych dla dzieci pięcioletnich

Materiały do ćwiczeń grafomotorycznych dla dzieci pięcioletnich

Dodatkowe karty z ćwiczeniami grafomotorycznymi – w wersji przygotowanej do druku i kopiowania

Fragmenty piosenek z płyt CD – przesłuchaj, sprawdź i szybko znajdź odpowiednią, gdy będzie potrzebna

Zadania dydaktyczno-wychowawcze – na każdy miesiąc, do dokumentacji i jako informacja dla rodziców

Kanał na YouTube – filmy prezentujące korzystanie z pakietu oraz przedstawiające typy kart pracy – www.youtube.com/wekrakow

OFERTA CENOWA PAKIETU SZKOŁA ZA PASEM Pakiet podstawowy – 4 części Kart pracy

Pakiet poszerzony I – 4 części Kart pracy – Kolekcja literek – Kolekcja cyferek

Ceny są zróżnicowane w zależności od ilości zamówionych pakietów!

Pakiet poszerzony II – 4 części Kart pracy – Kolekcja łamigłówek (2 części)

Pakiet pełny – 4 części Kart pracy – Kolekcja literek – Kolekcja cyferek – Kolekcja łamigłówek (2 części)

Pakiet ekstra z językiem angielskim – Pakiet pełny – Karty pracy do nauki języka angielskiego Jolly Nolly. English for very young learners

Cena pakietu dla zamówień indywidualnych (od 1 do 9 pakietów) 119 zł

135 zł

135 zł

149 zł

169 zł

Cena pakietu dla zamówień zbiorowych (od 10 pakietów) 89 zł

99 zł

99 zł

120 zł

145 zł

35


Niepubliczny Instytut Kształcenia Nauczycieli Wydawnictwa Edukacyjnego

Ogólnopolskie konferencje 20 tysięcy uczestników Ponad 50 tematów szkoleń! Wybitni eksperci

Fot. Anna Słapek

BESTSELLERY SZKOLENIOWE: #afazjadziecięca #mutyzmwybiórczy #wczesnanaukaczytania #percepcjasłuchowa #jąkanieudzieci #dysleksja #odpornośćpsychicznadzieci #neurodydaktyka #uzależnieniamedialne #dzieckozasd

Szkolimy w całej Polsce – logopedów, terapeutów, pedagogów, nauczycieli i rodziców. Realizujemy także szkolenia dla rad pedagogicznych o tematyce określonej przez placówkę. Współpracujemy z pracownikami naukowymi wyższych uczelni, terapeutami, specjalistami i praktykami o wysokim poziomie wiedzy merytorycznej i praktycznej, stosującymi nowoczesne, efektywne formy i metody nauczania.

Niepubliczny Instytut Kształcenia Nauczycieli Wydawnictwa Edukacyjnego

 

szkolenia@we.pl 12 626 08 18


Profile for WydawnictwoEdukacyjne

Katalog Jubileuszowy WE - 25 lat  

Katalog wydawniczy z okazji 25. urodzin Wydawnictwa Edukacyjnego

Katalog Jubileuszowy WE - 25 lat  

Katalog wydawniczy z okazji 25. urodzin Wydawnictwa Edukacyjnego

Advertisement