Page 1

czerwiec

nr 6 (249)/2012

Cena 4,90 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1231-9139

więcej na w w w.kulturapoznan.pl

Calendar of events in English

Wydawnictwo Miejskie Posnania


Piotr Korduba, Aleksandra Paradowska

Na starym Grunwaldzie Domy i ich mieszkańcy

na pamiątkę punkty dystrybucji pamiątek miejskich CIM – Centrum Informacji Miejskiej ul. Ratajczaka 44 CIT – Centrum Informacji Turystycznej Stary Rynek 59/60 CIM – Centrum Informacji Miejskiej (filia) nowy terminal Lotniska Ławica ul. Bukowska 285 Nowe Zoo sklep przy kasach, ul Krańcowa 81

Stare Zoo sklep z pamiątkami, ul. Zwierzyniecka 19 Kupiec Poznański pl. Wiosny Ludów 2 sklep z upominkami przy fontannie Galeria Pestka, al. Solidarności 47 stoisko pakowania prezentów, parter Galeria Panorama, ul. Górecka 30 stoisko pakowania prezentów, piętro

Po Sołaczu – czas na Grunwald! Album prezentujący dzieje osiedla willowego Ostroroga–Zakręt na poznańskim Grunwaldzie wkrótce w sprzedaży! więcej o książce na 23 str. IKS-a

szukaj również na: www.sklep.wmposnania.pl


http:// www.salon.wmposnania.pl

literatura spotkania warsztaty sztuka dizajn

SPRAWDŹ NAS! KONTAKT SALON POSNANIA WARSZTATY PROJEKTY PATRONAT IKS LIVE

w czerwcu g. 15 wycieczka Salony,  2.06. zaułki i aleje – Poznań kobiet XIX i XX wieku; wstęp wolny g. 19 spotkanie z Jackiem  25.06. Kowalskim, połączone z koncertem oraz promocja płyty Blokomachia więcej na 57 str. IKS-a  26.06. g. 18 spotkanie z Milanem Loviškiem oraz Angelo Romano, uczestnikami projektu Międzynarodowy Program Rezydencji Artystycznych; wstęp wolny więcej na 80 str. IKS-a  29.06. g. 17 wycieczka Modernistyczny Łazarz; prowadzenie Marcin Stachowiak, start: Restauracja Villa Magnolia, ul. Głogowska 40; wstęp wolny więcej na 38-39 str. IKS-a

miło być z Miłobędzką na 80. urodziny Pani Krystyny do Salonu Posnania do Teatru Polskiego i do Alejki Krystyny Miłobędzkiej pomiędzy nimi zaprasza 6 czerwca w g. 14-17 Miasto Poznań  6.06. g. 14 otwarte warsztaty w Salonie Posnania szczegóły na kulturapoznan.pl i na www.salon.wmposnania.pl


2

w numerze

czerwiec 2012 forum 4 Opowiedzieć miasto na nowo

teatr 45 Repertuar

k a l e n d a r i u m 8 Czerwiec 2012 17 Calendar of events in English

muzyka 51 Na zaproszenie Leszka Możdżera

w ydawnict wo miejskie posnania 21 Poznański Dziennik Fantastyczny dodatek specjalny IKS-a

23 Dawno temu na Ostrorogu Na starym Grunwaldzie. Domy i ich mieszkańcy Piotra Korduby i Aleksandry Paradowskiej

24 Miło być z Miłobędzką 80. urodziny Pani Krystyny

E ur o 2012 26 Chorwacja, Irlandia, Włochy gola! trzy mecze grupy C na Stadionie Miejskim w Poznaniu

28 Kultura fizyczna dla tych, którzy kochają piłkę

29 Wolne od futbolu dla tych, którzy za piłką nie przepadają

30 Przekraczanie wschodniej granicy rozmowa z Witoldem Horowskim

32 Czas doznawania i poznawania rozmowa z Krzysztofem Langiem

33 To nie będzie sucha lekcja historii rozmowa z Wojciechem Wińskim

s z t u k a o d k u c h n i (n a E u r o 2 012) 34 Przekąski kibica z altówką w tle u Marcina Murawskiego i Alicji Bohdanowicz

historia 36 Jesteśmy jak stare, dobre małżeństwo

Enter Music Festival

52 Nie byłem gotowy na taką demolkę 5 minut z… Michałem Kowalonkiem

53 Nowe płyty

polecają Ryszard Gloger i Wojciech Skrzydlewski

55 Koncerty sztuka 61 Galerie

muzea 67 Dzieła Accademii Carrara w Poznaniu wystawa w Muzeum Narodowym

68 Muzea w Poznaniu 72 Muzea wokół Poznania centra kultury 77 Poznaj islam

Dzień Kultury Muzułmańskiej

78 79 80 85

Magnolia

40 O poznańskich biskupach i ich rządach chwalebnych (2)

rozmowa z Emilią Stachowską i Mateuszem Wolińskim

varia 86 Karuzela z atrakcjami

XXXVII Jarmark Świętojański

87 Wszystko udaje coś innego

wystawa w Centrum Sztuki Współczesnej na poznańskim Starym Rynku

88 Wykłady, wieczory, spotkania… sport 91 Początek wakacji w siodle

Międzynarodowe Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody CSI** Derby Poznań

rozmowa z Péterem Inkei

38 Gwałtowne upiększanie miasta

Centrum Kultury Zamek Estrada Poznańska Ośrodki i domy kultury Nie tylko wirtualna platforma kulturalna

92 Kalendarz kibica

informacje praktyczne 93 Przydatne telefony i adresy

na Trakcie

za rogatkami 41 Miejsce cudami słynące

 ym znakiem firmowane są instytucje i imprezy T dotowane przez Urząd Miasta Poznania.

Tym znakiem firmowane są instytucje i imprezy dotowane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

Święta Góra koło Gostynia

kino 42 Człowiek szympansowi wilkiem poleca Bartosz Żurawiecki

43 Mroczny obraz nordyckich mitów poleca Przemysław Toboła

44 Kina studyjne

Tym znakiem oznaczono imprezy, którym patronuje IKS piłka sygnalizuje, że tekst związany jest z Euro 2012


24

Miło być z Miłobędzką 80. urodziny Pani Krystyny

zapisana w świadectwie chrztu, wpisana na listę uczniów, przypisana do szczotek i pralki, skreślona wypisana (skąd?) córko matko żono, niedzielna pisarko, łyżeczko po literze, literko po łyżeczce (notuje to na niepotrzebnych kopiach maszynopisów i po drugiej stronie kwitów za gaz, nie wierzy, żeby przetrwało dłużej od tamtego po tamtej stronie, ale chciałaby wreszcie przeczytać coś prawdziwego o sobie) Krystyna Miłobędzka, [zapisana w świadectwie chrztu]

4

Opowiedzieć Poznań na nowo

Potrzebna jest Poznaniowi diagnoza dotycząca obecności kultury w życiu miasta. Potrzebna jest krytyczna autorefleksja nas poznaniaków nad samymi sobą. Tymi zagadnieniami powinni się zająć ludzie kultury, nawet jeśli wiązałoby to się z dyskomfortem i boleścią od razów za kalanie gniazda – pisze Lech Mergler

26-35 Euro 2012 Chorwacja, Irlandia, Włochy gola!

Leszek Gracz przygotowuje nas do zmagań na Stadionie Miejskim przy ul. Bułgarskiej

Kultura fizyczna / Wolne od futbolu

Natalia Grudzień daje nam szansę wyboru: spędzić czerwiec z piłką czy bez piłki

Czas doznawania i poznawania / To nie będzie sucha lekcja historii Daria Mielcarzewicz pyta Wojciecha Wińskiego i Krzysztofa Langa o ich artystyczne projekty, które mają zapoznać zagranicznych kibiców z historią Poznania

Przekraczanie wschodniej granicy

Monika Nawrocka rozmawia z Witoldem Horowskim, Konsulem Honorowym Ukrainy w Poznaniu nie tylko o futbolu

Przekąski kibica z altówką w tle

Anna Kochnowicz ogląda mecz u Marcina Murawskiego i Alicji Bohdanowicz

100 lat temu Poznań stał się areną sensacyjnych wydarzeń. Czy rzeczywiście latały nad nim smoki? Czy grasowały tu niebezpieczne koziołki? Kto właściwie był właścicielem zamku królewskiego? Poznański Dziennik Fantastyczny wielokrotnie poruszał te kwestie na swoich łamach. Niestety, archiwum PDF prawie doszczętnie zniszczył legendarny atak hakerów i zachowało się zaledwie kilka numerów z lat 2012-2013. Dziś prezentujemy to, co udało nam się odczytać z płyt cudem uratowanych i przechowanych przez bohaterską archiwistkę dziennika – Magdę Surmę-Konwińską.

21


4

forum

Opowiedzieć miasto na nowo Potrzebna jest Poznaniowi diagnoza dotycząca obecności kultury w życiu miasta. Potrzebna jest krytyczna autorefleksja nas poznaniaków nad samymi sobą. Tymi zagadnieniami powinni się zająć ludzie kultury, nawet jeśli wiązałoby to się z dyskomfortem i boleścią od razów za kalanie gniazda. pisze Lech Mergler opakowuje Joanna Pakuła

n Prezentuję tu mało sformalizowa-

ny, intuicyjny punkt widzenia uczestnika kultury, który potrzebuje tego uczestnictwa do życia z różną intensywnością, w  różnych dziedzinach. Uczestnika, który jednak przez lata był także profesjonalnie zaangażowany w  pracę na rzecz kultury, głównie kultury słowa drukowanego, acz nie tylko. Jestem dość bezradny wobec licznych stawianych publicznie pytań dotyczących poznańskiej kultury. Wiele z nich niezbyt już podnieca – odnoszących się do pieniędzy, zarządzania, organizacji. Są ważne, choć nie dla wszystkich tak samo, poza tym poświęcono im już wiele uwagi głównie za sprawą Poznańskiego Kongresu Kultury. Wciąż odczuwalny jest natomiast niedostatek pytań o konteksty, uwarunkowania generalne funkcjonowania kultury w  mieście: poza obszarem zarządzania, finansowania, organizacji, władzy. Potrzebna jest Poznaniowi diagnoza dotycząca obecności kultury w  życiu poznaniaków i  w  życiu miasta. Potrzebna jest odpowiedź na pytania o  miejsce, wartość, znaczenie kultury. Potrzebna jest krytyczna autorefleksja nas poznaniaków nad samymi sobą. Tymi zagadnieniami powinni się zająć ludzie kultury, na-

wet jeśli wiązałoby to się z dyskomfortem, boleścią od razów za kalanie gniazda. Chodzi mi nie o rozumienie kultury standardowo „po poznańsku”, gdzie podnosi się głównie jej materialne substytuty, ale o  potencjały i  stany ducha, umysłu i  serca w  obszarze potrzeb kulturalnych, wyrażające się w widocznych wzorcach uczestnictwa poznaniaków w  kulturze, oddające zbiorową samoświadomość udziału w  kulturze. Głębsze przyczyny obecnego status quo kultury w  życiu naszego miasta i jego mieszkańców są historyczne, niewiele da się z  nimi zrobić, choć można by tę historię spróbować opowiadać inaczej.

Z twarzą przy ziemi

1989 rok to początek procesu, który określić można jako rozkład „inteligenckiego” („postinteligenckiego”?) paradygmatu polskiej kultury. Suwerenność, wolność polityczna i gospodarcza, demokracja zniosły przyczyny, dla których polska kultura stawiała sobie przez 200 lat cele wyższe, narodowe. Obrazowo – po 1989 r. III część Dziadów przestała być utworem politycznie aktualnym (A. Michnik, rozmowa własna, 1998), umieszczonym na szczycie hierarchii literackich narracji.

A co przyniósł kulturze rok 1989, który był wieki temu? Trzy wywrotowe dla status quo jakości w synergii to status quo obalające. Pierwsza – wolność słowa, więc wszystko (wreszcie) wolno, w  tym uprawiać świętokradztwo, szydzić z kanonów, ustanawiać własne hierarchie sensów, jakości, wartości i  kompetencji w  kulturze. Realizacja wyższych wartości przestała wymagać wysiłku uczestnika kultury (i  twórcy), a  autorytety błądzą. Druga – swoboda działalności gospodarczej, także w  kulturze, co m.in. utożsamiło kulturę z  rozrywką i  spowodowało ekspansję rozrywkowej tandety: od prymitywnych reality shows, także w  publicznej TV, po tabloidyzację dyskursu publicznego. Trzecia – eksplozja nowych technik informacyjnych, multimedialno-sieciowych i globalnych, która się nasila, wywraca świat do góry nogami, zwłaszcza świat kultury i komunikacji międzyludzkiej. Zmienia się funkcjonowanie ludzkiego mózgu (anatomiczna niezdolność do skupienia się na dłuższych, złożonych tekstach), ujednolicają się globalnie zachowania, ale też teksty kultury stają się dostępne na skalę niewyobrażalną jeszcze 20 lat wcześniej. Zrobiło się zupełnie inaczej, ale w  Poznaniu o  tyle inaczej inaczej


forum niż gdzie indziej, że Poznań znaczącą własną inteligencję miał dopiero po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Słaba obecność w Poznaniu inteligenckiej tradycji powstańczo-straceńczej i  martyrologicznej pozwoliła zachować nam autonomię i uchronić od części ekscesów narodowych, widać to też dzisiaj choćby w polityce. Ale słabość i brak historycznego zakorzenienia poznańskiej inteligencji przekłada się na pozycję kultury w życiu miasta i pewną bezbronność wobec wyzwań współczesności. Dla kultury najważniejsze jest to, co ludzie mają w głowach i w sercach. Dopiero potem pojawia się potrzeba budowania sal koncertowych, bibliotek, teatrów i galerii, zakładania czasopism. Jeśli, myśląc o rozwoju kultury, w centrum uwagi nie postawimy człowieka, tego co i jak myśli, czuje, odbiera, jaką ma wiedzę, wrażliwość i  kompetencję, wyobraźnię, nawyki i obyczaje, potrzeby i wartości, źródła/powody wzruszeń i  zachwyceń – to wiele nie zmienimy. Osobowość to wynik społecznego procesu uczenia się (przede wszystkim), nikt nie rodzi się czytelnikiem, melomanem, wytrawnym uczestnikiem kultury – tego się uczymy, albo i nie. Uczenie się stwarza człowieka społecznego, człowieka kultury. Problem Poznania z  kulturą bierze się chyba stąd, że nasze miasto tradycyjnie dobrze sobie radziło w obszarze tego, co materialne i  związane z  manipulowaniem materialną rzeczywistością. Kultura w Poznaniu więc, to konkretne obiekty, kasa i  działania organizacyjne, nie stan ducha i  umysłu, potrzeba serca. Bogacące się miasto biznesu i  finansów, piłki nożnej, handlu i, po Targach, wielkich imprez, także kulturalnych! Idąc krok dalej – ku prowokacji – uwaga i  wiara nas poznaniaków

Wyjaśnienie symboli dotyczących produktu na str. 6 IKS-a

jest przykuta do tego, co konkretne i materialne, trwałe i dlatego w sposób pewny akumuluje wartość. To jednak oznacza, zwłaszcza w  kontekście krótkiego rodowodu poznańskiej inteligencji, bezradność i bezbronność wobec jarmarku próżności współczesnej multimedialnej kultury globalnej z  jej płynnością i  grami, pozorami i  oszustwami. Świat dziś to proces zmian, nie zawsze sensownych. Kurczowe trzymanie się tego co było, trwało jak rzecz,

nie gwarantuje ani bezpieczeństwa, ani (tym bardziej) rozwoju. Kluczowe wydaje się tu też doświadczanie czasu. Nasza poznańska tradycja widzi czas jako budulec inwestycji w przyszłość, instrumentalnie. Egzystencjalne spełnienie ma nastąpić kiedyś: jak już zbudujemy, wzbogacimy się, zrobimy porzundek. To dlatego żyjemy trochę „z twarzą przy ziemi”. Doświadczenie uczestnictwa w  kulturze, zachłanne i  wyłączne, niekiedy nieobliczalne, odbywa się

5


6

forum Informacja o produkcie dla konsumenta

— zawiera słowa niezrozumiałe

ułatwia ekspresję

może funkcjonować w obiegu społecznym

odpowiedni dla cyklistów

nie szkodzi warstwie ozonowej

daje się słuchać

odpowiedni dla mężczyzn i kobiet

i nie tylko

może dostarczać składników ożywczych

jakoś się kręci

konsumpcja wskazana

niemodyfikowany genetycznie

jednak tu i teraz. W  świecie, który jest procesem, wszystko co odłożone, przepada bezpowrotnie.

W samoobronie Festung Posen

Według niektórych badań Poznań jest nowoczesny i europejski na tle reszty kraju, ale według wymogów sprzed stu lat, ze względu właśnie na nastawienie na materialny konkret, akumulację, prosty racjonalizm, pracowitość. Taki Weberowski Poznań. Różne inne źródła (choćby statystyczne) wskazują, że poznaniacy raczej mniej wydają na dobra i  usługi niematerialne, jak m.in. edukacja, kultura, prasa, Internet, więcej zaś na trwałe, rzeczowe dobra materialne: wyposażenie mieszkań, samochody, urządzenia gospodarstwa domowego. Wywołująca zachwyt „rewolucja edukacyjna” (w  Poznaniu 140 tys. studentów) nie przekłada się na awans kulturalny, wzrost uczestnictwa w  kulturze, czytelnictwo książek i  czasopism, udział w  debacie publicznej i  jej wyższy poziom. Z  różnych źródeł wynika, że poznaniacy czytają tabloidy i  mają raczej skromne aspiracje edukacyjne, a  wyniki testów i  egzaminów końcowych w  szkołach wszystkich szczebli są gorsze niż w  innych wielkich miastach. Poznań to miasto drobnych i  średnich posiadaczy, a nie rewolucyjnego ludu, który ma tworzyć kulturę na ulicy. Ten Poznań pracowitych i  oszczędnych, dorabiających się drobnomieszczan, ma swoją konserwatywną etykę, a raczej obecnie już „etykę”, ze sporą dawką hipokryzji, której charakterystykę w wersji złośliwej zasłyszałem „gdzieś w  świecie” – porzundne miasto porzundnych mieszkańców. Jednocześnie coraz liczniejsze są w  naszym mieście masy niedokształconego

prekariatu, pełnego wdrukowanych aspiracji konsumpcyjnych, a w  konsekwencji sfrustrowanego, bo ich realizacja jest zablokowana. Jedno z drugim przynosi mieszankę intrygującą. Podstawowym dla kultury potencjałem osobowości jest jej potencjał twórczy. Efektem twórczości może być dzieło sztuki, myśli, twórcze życie, nowa jakość w trwałych relacjach z ludźmi. Osobowość twórczą charakteryzuje się jako otwartą, poszukującą, innowacyjną itd. Przeciwstawić jej można osobowość konserwującą status quo, imitacyjną, obronną, trwającą, a nie zmieniającą się, zachowawczą, złośliwie (acz trafnie) określoną jako cegiełka trwającej w  zamknięciu i  samoobronie Festung Posen. Tymczasem bez twórczej postawy wobec samego siebie i  swojego życia nie może być mowy o wartościowym udziale w  kulturze, a  jedynie o  konsumpcji (prostej jak w przypadku chipsów).

Twórczy potencjał paradoksów

Czy nie dzieje się tak, że przeżyta już, acz wciąż obecna w codziennej realizacji i  grze pozorów mocna, tradycyjna poznańska forma zaczyna pękać, podlegać entropii? Widać to szczególnie w kilku paradoksach. Pierwszy wiąże się ze wstrząsem obyczajowym, wywołanym przez Marsz Równości, a  szerzej – przez zwrócenie uwagi na fakt, iż nasze cnotliwe miasto ma bardzo żywą i  liczną subkulturę LGTB. Drugi to fenomen Rozbratu, bardzo znaczącego ośrodka radykalnie lewicowego, anarchistycznego ruchu społecznego, działającego w  mieście konserwatywnym, przywiązanym do ładu, hierarchii, autorytetów. Kolejny – ruch poetycki z  wielkim antykomercyjnym festiwalem Po-


forum znań Poetów (przy niemal całkowitej nieobecności literatury prozatorskiej). I wreszcie, na koniec – nasz ruch My-Poznaniacy, najsilniejszy w Polsce miejski ruch obywatelskiej opozycji, który urodził się w  mieście tradycyjnego respektu, pokory wobec władzy. Przy tym wszystkim nie sposób nie wspomnieć jeszcze o  jednym: na co dzień uderza na ulicach brzydota, zwykły bałagan i brud (oficjalne cięcia w  budżecie) w  Poznaniu po pierwsze porzundnym, a  po drugie budującym „swoją markę” między innymi na designie. Czy to znaczy, że jest bardzo źle? Paradoksalnie – nie. Kultura wszak to wewnętrznie sprzeczna reakcja na to, że życie boli i jest skończone. Liryczne obrazy kultury jako bajki są ograniczone umysłowo. Istnienie nasze potrzebuje sensu, który je uzasadni przez odniesienie do czegoś większego i trwałego – Prawdy, Dobra, Piękna. Te nasze sprzeczności, paradoksy, mogą zatem zapowiadać zmiany, zwrot, odrodzenie. Mają duży twórczy potencjał. To, co jest do zrobienia, niejako w  ramach diagnozy, refleksji, rozpoznania kim i  gdzie jesteśmy, to nasza własna, uczciwa i  otwarta opowieść o  Poznaniu. Nie chodzi o  folklor, tylko o  to, żeby opowiedzieć dziś siebie w  Poznaniu, swoje-nasze doświadczenie świata i  ludzkiego życia wiedzionego w  tym mieście. Opowiedzieć miasto i  jego mieszkańców w  sposób atrakcyjny, wyrazisty, różnymi językami kultury. Dziś dominująca wydaje się przede wszystkim opowieść obecnego esta-

blishmentu: finansowo-gospodarcza (inwestycje, geszefty, budżet, konkurencyjność, rywalizacja, rynek) wpisana w konsumpcyjny kontekst „dobrobytu” dla zaradnych (życzymy sobie zdrowia i  kasy, bo resztę można kupić w  galerii handlowej). W kulturze przekłada się to na opowieść o igrzyskach. Ale jest też inna opowieść: konserwatywna, swojska, ksenofobiczna, z  powodu której projekt Minaret Rajkowskiej wywołał powszechną furię zwykłych penerów i  szacownego jury. Stary Marych okazuje się tu symbolem poznańskiej, ciepłej swojskości, a  jego „blubry” niemal kanoniczną opowieścią o Poznaniu. W ten nurt wpisuje się fenomenalna na swój sposób popularna saga dla młodzieży pióra Małgorzaty Musierowicz opowiadająca o  mieszkającej na Jeżycach Borejków (wzbudziła kontrowersje sprowokowane przez Kingę Dunin, dla której Ignacy Borejko to poznański, patriarchalny dzieciorób). I  coś z  przeciwnego bieguna – to prowokacyjna, „pedalska” opowieść o Poznaniu Edwarda Pasewicza, znakomitego poety i kompozytora, obecnie z Krakowa – powieść Śmierć w darkroomie, inspirowana Marszem Równości w 2005 r.

To dopiero początek małych i dużych poznańskich narracji. Jedno jest pewne: bez własnej opowieści o  nas i  naszym Poznaniu w  ogóle nas nie będzie. Lech Mergler Lech Mergler (ur. 18.09. 1955 w  Poznaniu), jeden z  pomysłodawców i założycieli Stowarzyszenia MyPoznaniacy, zaangażowany niemal we wszystkie jego inicjatywy. Absolwent VIII LO w  Poznaniu, inżynierelektronik (Politechnika Wrocławska 1981), od 1990 zajmuje się kulturą, książkami i literaturą. Publikował w  Gazecie Wyborczej, Tygodniku Powszechnym, Polonistyce, Le Monde Diplomatique, Bez Dogmatu, ResPublice Nowej, Angorze, Megaronie i  Czytelniku, współredagował wrocławską Mandragorę. Obecnie współpracownik warszawskiego Magazynu Literackiego Książki. W  latach 2007-08 twórca i  dyrektor Biura Demokracji Uczestniczącej w  Poznaniu, autor raportu Poznań konfliktów (2008) i  kilku publikacji zbiorowych o  kulturze i  życiu społecznym. Żonaty od 1978 r., ma dwie córki, psa, kota, dom, drzewa i krzewy. Pływa, biega, jeździ na rowerze, ćwiczy jogę, uprawia ogród, remontuje dom i majsterkuje.

składniki: znaki: 12555, słowa: 1691, w tym niezrozumiałe: 1% zalecana dawka dzienna jest uzależniona od indywidualnych potrzeb najlepiej spożyć przed: 30.06.2012 uwaga, może powodować wstrząsy!

w IKS-ie przeczytasz, w Merkurym usłyszysz do dyskusji o kulturze wracać będziemy w audycji Nie taka kultura w czwartki między g. 18.05 a 19.

7


8

okiem prezydenta

kalendarium wydarzeń czerwiec 2012

Kibicujmy Poznaniowi

n imprezy w Strefie Kibica www.poznan.pl/ uefaeuro2012/strefakibica/

Wykład prof. Beate Söntgen Rosemarie Trockel Galeria Art Stations g. 18

n W każdą sobotę o g. 12.15 odbywają się farne koncerty organowe i kameralne (dochód z koncertów przeznaczony jest na renowację fary)

Prezentacja unikatowego rękopisu z pocz. XVI wieku Corona Virginis Marie brata Seweryna Sala Teatralna im. W. Bogusławskiego, wejście z holu Biblioteki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, ul. H. Kowalczyka, g. 18

1 czerwca piątek

Szanowni Państwo, w tym miesiącu nasze życie będzie się kręcić wokół piłki. Czerwcowy numer IKS-a zdominowały zatem teksty związane z Euro 2012. Poświęcone są one meczom, które zostaną rozegrane na Stadionie Miejskim przy ul. Bułgarskiej, koncertom i spektaklom, które odbędą się Strefie Kibica, wydarzeniom przygotowanym przez Centrum Turystyki Kulturowej Trakt odnoszącym się do naszej tradycji, imprezom inspirowanym sportem, zorganizowanym przez poznańskie instytucje kultury, a także wydarzeniom, które stają w kontrze do futbolu. Czy Poznań jest miastem sportu? Czy Poznań jest miastem kultury?

Pierwszy dzień wystawy Malarstwo Tomasza Bachanka Galeria Cechmanowicz Pierwszy dzień wystawy pokonkursowej VIII Międzynarodowe Biennale Fotografii Artystycznej Dziecko WBPiCAK, ul. Prusa 3 Warsztaty AudioScena Scena na Piętrze g. 17-20 Czerwony Kapturek J. Ryl-Krystianowskiego Teatr Animacji g. 9, 10.30 i 12

Czy Poznań jest miastem europejskim?

Kopciuszek S. Prokofiewa Teatr Muzyczny g. 10, 12.15 i 18

Czy Poznań jest miastem otwartym?

Piotruś i wilki S. Prokofiewa Teatr Wielki g. 12

Czy Poznań jest miastem gościnnym?

Dzień Dziecka w MDK nr 3 MDK nr 3, g. 17

Czy Poznań jest miastem przyjaznym?

Ścianananaświat S. Kribusa Galeria Teatru Polskiego g. 17 i 19

Jaki właściwie jest Poznań? To wszystko okaże się właśnie teraz. A wyniki tego meczu zależą od każdego z nas, więc zróbmy wszystko, żeby go wygrać. Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania

Młodzi w Nowym: Zabawy Szekspirem Trzecia Scena Teatru Nowego g. 18 Pokaz choreografii Tworzenie spektakli dla dzieci; prowadzenie Dalija Aćin Studio Słodownia +3, g. 18

Oświadczyny wg Czechowa Teatru Castingowego mplusm Centrum Kultury Dąbrówka g. 19 La Sylphide H. Løvenskjolda oraz A. Bournonville’a Teatr Wielki g. 19 Tydzień Opowieści n6 – Cuentacuentos (hiszpański zwyczaj opowiadania krótkich historii ); opowiadają studenci Etnolingwistyki Dziedziniec klubu Dragon g. 19 Koncert Gwiazdy światowych estrad, Orkiestra FP, Marek Pijarowski – dyrygent, Simon Trpčeski – fortepian aula UAM g. 19 Spektakl Piosenki ze studyjnej scenki Studia Teatralnego Próby CK Zamek, s. 218, g. 19.05 Koncert Kapeli z Orliczka + afterparty DJ Balkan klub Fabrika g. 20 Spotkanie z Łukaszem Wierzbickim – nocna wyprawa do Afryki tropami Kazimierza Nowaka księgarnia z Bajki g. 20


kalendarium Ostatni akt M. Zgaińskiego Mój Teatr g. 20 Koncert: Anneke van Giersbergem Scena pod Minogą g. 20 Młodzi w Nowym: Novecento A. Baricco Trzecia Scena Teatru Nowego g. 20.30 2 czerwca sobota

Dzień Kultury Muzułmańskiej Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe, ul. Biedrzyckiego 13, g. 10-19 Warsztat lepienia w glinie LEPI-MY, warsztaty teatralne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów MDK nr 2, g. 10-12 Kopciuszek S. Prokofiewa Teatr Muzyczny g. 10 i 13 Sobotnia wycieczka: Nowa Śródka cz. 1, prowadzi Krystyna Srokówna zbiórka o g. 10 na przystanku autobusowym na rondzie Śródka w kierunku Zawad Czerwony Kapturek J. Ryl-Krystianowskiego Teatr Animacji g. 11 i 13 Festyn osiedlowy zorganizowany z okazji Dnia Dziecka i jubileuszu XXV-lecia przyłączenia os. Kwiatowego do Poznania DK Stokrotka g. 11

Warsztaty dla dzieci Czy w muzeum można grać w karty i co z tego wynika! Muzeum Narodowe g. 11.15 Otwarcie wystawy Tycjan – Veronese – Tiepolo Muzeum Narodowe g. 12 Dzień Dziecka: warsztaty Teraz dzieci poprowadzi Agnieszka Krupa Galeria Art Stations g. 12 Der kleine Prinz – Mały Książę, spinaTheater oraz Stowarzyszenie kulturalnoedukacyjne – Przestrzeń Studio Słodownia +3, g. 16 Prelekcja dr Joanny Minksztym Współczesne Kosowo – obrazy i historie niezwykłe Muzeum Etnograficzne g. 16 Zabawa dla dzieci w ogrodzie karmelitańskim pod jabłoniami Piwnica duchowa, klasztor oo. Karmelitów Bosych g. 16.30 Alicja w lustrach Teatru u Przyjaciół ul. Mielżyńskiego 27/29, g. 17 Warsztaty AudioScena Scena na Piętrze g. 17-20 Hamlet W. Szekspira Malarnia Teatru Polskiego g. 18 My Fairy Lady F. Loewe’a Teatr Muzyczny g. 18

Ostatni akt M. Zgaińskiego Mój Teatr g. 19 Obsługiwałem angielskiego króla B. Hrabala Teatr Nowy g. 19 Jezioro łabędzie P. Czajkowskiego Teatr Wielki g. 19 Koncert: Monika Kręt Blue Note g. 20 Młodzi w Nowym: Novecento A. Baricco Trzecia Scena Teatru Nowego g. 20.30 Koncert: Porno Grooves klub Dragon Scena Główna g. 21 3 czerwca niedziela

Piknik ekologiczny Ogród Botaniczny g. 9 Czerwony Kapturek J. Ryl-Krystianowskiego Teatr Animacji g. 11 i 13 Spotkanie z M. Piotrem Michałowskim na wystawie Tycjan – Veronese – Tiepolo. Arcydzieła malarstwa włoskiego ze zbiorów Accademia Carrara w Bergamo Muzeum Narodowe g. 12 Warsztaty dla dzieci i rodziców – spotkanie z książką Martina Widmarka Tajemnica kempingu klub Dragon Mały Dom Kultury g. 12.30

Młodzi w Nowym: Cesarz Trzecia Scena Teatru Nowego g. 16 uwaga! premiera! Alicja w lustrach Teatru u Przyjaciół ul. Mielżyńskiego 27/29, g. 17 Bajka Teatru Castingowego mplusm Centrum Kultury Dąbrówka g. 17 Warsztaty AudioScena Scena na Piętrze g. 17-20 Jezioro łabędzie P. Czajkowskiego Teatr Wielki g. 18 Hamlet W. Szekspira Malarnia Teatru Polskiego g. 18 Arka, czyli dwoje na kanapie M. Zgaińskiego Mój Teatr g. 18 Koncert zespołu Nona-Art Cafe Misja g. 18 Koncert: Gerald Gradwohl Group (Austria/USA) Blue Note g. 18.30 Obsługiwałem angielskiego króla B. Hrabala Teatr Nowy g. 19 Nienasycenie i The Outline Polskiego Teatru Tańca Teatr Ósmego Dnia g. 20 Koncert Kev Fox & the Last Dance (UK/PL) KontenerART g. 20.30

9


10

kalendarium 4 czerwca poniedziałek

Warsztaty Babciawnuczek – razem stworzymy spektakl! KontenerART nad Wartą 4-6.06. Prelekcja Marka Rezlera Wielkopolanie z wyboru. W rocznicę śmierci generała Jana H. Dąbrowskiego Mała Sala Sesyjna Urzędu Miasta g 18 Otwarcie wystawy Ruchome atelier ABC Gallery g. 19 Wieczór z twórczością Tomasza Manna – Salon u Raczyńskich Malarnia Teatru Polskiego g. 19 Koncert Kantaty Haendla i Vivaldiego: Joanna Klisowska – sopran, Accademia dell’Arcadia, Zbigniew Pilch – kierownictwo artystyczne Waga Miejska g. 19 Filmy Klubu Krótkiego Kina: pokaz specjalny z festiwalu Anima & Etiuda 2011 CK Zamek, Sala Audiowizualna g. 19.15 Koncert Moja Sonosfera: Katarzyna Relewicz – śpiew, Paulina Chudzyńska – waltornia, Marcelina Dyner – flet CK Zamek, Sala pod Zegarem g. 20

Koncert Von Promnitz Tour Jason Harms Quintet oraz S.O. Squad (USA) Blue Note g. 20 Fredro dla dorosłych mężów i żon Teatr Wielki g. 17.30 5 czerwca wtorek

Enter Music Festival 5-6.06. plaża nad Jeziorem Strzeszyńskim więcej na 51 str. IKS-a Pierwszy dzień wystawy o Maksymilianie Ciężkim, specjaliście od szyfrów, opiekunie kryptologów w Biurze Szyfrów CK Zamek, Hol Parterowy Pierwszy dzień wystawy Romana Stefana Ulatowskiego Zamek poznański 1929 CK Zamek, Hol Kolumnowy Czerwony Kapturek J. Ryl-Krystianowskiego Teatr Animacji g. 9.30 i 11.30 Królowa śniegu na motywach baśni H. Ch. Andersena Teatr Muzyczny g. 10 i 12.15 Otwarcie wystawy Jagody Pawelczak Cztery pory roku – fotografia Galeria Sztuki Starówka g. 16 Piłkarskie warsztaty plastyczne dla dzieci księgarnia Między Słowami g. 17

markowy

Spotkanie z dr Moniką Talarczyk-Gubałą Wokół Bluszczu Hanki Włodarczyk Galeria Miejska Arsenał g. 18 Spotkanie z Justyną Bargielską Filia Wildecka Biblioteki Raczyńskich przy ul. Roboczej 4, g. 18 Spotkanie z młodymi poznańskimi twórcami (Joanna Żabnicka, Iwo Konarski, Piotr Lewicki, Mateusz Paszkiewicz) Piątkowskie Centrum Kultury Dąbrówka, g. 18 Debata W Centrum o Centrum – Strefa Święty Marcin z udziałem Piotra Sarzyńskiego, dziennikarza Polityki Sala pod Zegarem CK Zamek g. 18 19. Koncert charytatywny: Jacek Kowalski wraz z zespołem Klub św. Ludwika aula UAM g. 18 Wieczór z poetą Bartłomiejem Kucharskim poprowadzi Andrzej Sikorski Piwnica duchowa, klasztor oo. Karmelitów Bosych g. 19 premiera studencka! Krakowiacy i górale W. Bogusławskiego oraz J. Stefani Teatr Wielki g. 19 Dwunastu gniewnych ludzi R. Rose’a Teatr Nowy g. 19

Strange Lóóp P. Lichoty Teatr Ósmego Dnia g. 19 Koncert: Huber Zemler Moped Dragon Mały Dom Kultury g. 19 Koncert W stronę Berlina – g. F. Haendel, J. S. Bach, C. Ph. E. Bach, J. g. Graun: Dominik Dębski – altówka, Katarzyna Drogosz – pianoforte Waga Miejska g. 19 Koncert: Niedodźwięki Meskalina g. 20 Koncert: Progenergy i Custody Blue Note g. 20 Poper H. Levina Trzecia Scena Teatru Nowego g. 20.30 6 czerwca środa

Czerwony Kapturek J. Ryl-Krystianowskiego Teatr Animacji g. 9.30 Królowa śniegu na motywach baśni H. Ch. Andersena Teatr Muzyczny g. 10 i 12.15 Otwarcie wystawy pokonkursowej Moja Przygoda w Muzeum: Sport to zdrowie. Plakat Ci to powie Muzeum Narodowe g. 12 Wykład prof. dr hab. Doroty Żołądź-Strzelczyk Dziecko w dawnych czasach sala posiedzeń PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29, g. 18

poznański design posnaniana gadżety

szukaj na poznan.allegro.pl


kalendarium Koncert zespołu Seven Express DK Stokrotka g. 18 Koncert kameralny Poznańskie Trio Fortepianowe Salon Muzyczny F. Nowowiejskiego g. 18 Otwarcie wystaw: Leszek Przyjemski. Nieistniejąca przytakująca galeria TAK 1970-1974; Sylwester Ambroziak. Szklane paciorki. Rzeźby i filmy; Marek Kuś. Stadiony. Obiekty Galeria Miejska Arsenał g. 18 Otwarcie wystawy Salomé Sloan Szkice z wyspy Houat Dom Bretanii g. 18.30 Dwunastu gniewnych ludzi R. Rose’a Teatr Nowy g. 19 Warsztaty tańców nieistniejących z Jackiem i Alicją Hałas klub Dragon Mały Dom Kultury g. 19 Prelekcja Dainy Kolbuszowskiej Jakiego poznańskiego biskupa obawiała się królowa Elżbieta I? Cafe Misja g. 19 Otwarcie wystawy Tomasza Gudzowatego Beyond the Body CK Zamek s. 102, 103, 104, Hol Cesarski g. 19

Krakowiacy i górale W. Bogusławskiego oraz J. Stefani Teatr Wielki g. 19 Koncert: Planeta Born To Party MTP, pawilon 3a, g. 19.30 Występ: Ireneusz Krosny Teatr Jednego Mima Centrum Kongresowe, ul. Przybyszewskiego, g. 20 Poper H. Levina Trzecia Scena Teatru Nowego g. 20.30 7 czerwca czwartek Boże Ciało

Wykład dla dorosłych i animacje dla dzieci Z dzieckiem w świat wartości – co i dlaczego warto czytać dzieciom? poprowadzi Krystyna Adamczak aula 003 WSB, ul. Powstańców Wielkopolskich 2a, g. 16.30 Koncert Concerti grossi: Zbigniew Pilch – skrzypce i dyrygent, Accademia dell’Arcadia Waga Miejska g. 19 Dwunastu gniewnych ludzi R. Rose’a Teatr Nowy g. 19 Koncert: Bracia Figo Fagot Scena pod Minogą g. 20.30 Poper H. Levina Trzecia Scena Teatru Nowego g. 20.30

Koncert zespołu Moving Mountains (USA) KontenerART g. 20.30 8 czerwca piątek

Pierwszy dzień wystawy Plakat Sportowy Muzeum Narodowe Pierwszy dzień ekspozycji plenerowej Experi-Tum. Ostrów Tumski. W nurcie historii plac przed katedrą 8.06.-30.09.

Czerwony Kapturek J. Ryl-Krystianowskiego Teatr Animacji g. 11 Warsztaty filmowe Akademia Małego Domu Kultury klub Dragon Mały Dom Kultury g. 11

Wernisaż wystawy prac Poznańskiego Stowarzyszenia Pracy Twórczej Pamiętajcie o ogrodach ODK Słońce g. 18

Zajęcia plastyczne Indiańska wioska dla dzieci 3-6-letnich z udziałem rodziców MDK nr 3, g. 11

Spektakl Dobranoc Studia Teatralnego Próby CK Zamek, s. 218, g. 19.05

Spotkanie z Włodzimierzem Nowaczykiem w klubie dyskusyjnym Art Forum Jean-Michel Basquiat Muzeum Narodowe g. 12.30

Komedia o niemej żonie T. Z. Kasserna Teatr Wielki Sala im. Wojciecha Drabowicza g. 19.30

Oprowadzanie po wystawie Rosenthal Kuns(z)t Artykwariat g. 17

Kiss me, Kate C. Portera Teatr Muzyczny g. 20.30

Koncert Jubileuszowy Szkoły Baletowej Teatr Wielki g. 17

Robinson 2012 Mariusza Puchalskiego Trzecia Scena Teatru Nowego g. 20.30

Kiss me, Kate C. Portera Teatr Muzyczny g. 18

Moja Piaf – spektakl muzyczny Scena Nowa Teatru Nowego g. 21.30

421. Koncert Poznański Msza o pokój, Orkiestra FP, Chór Poznańskie Słowiki, Maciej Wieloch – dyrygent aula UAM g. 18

9 czerwca sobota

Pierwszy dzień Jarmarku Świętojańskiego Chwaliszewo 9-24.06., stare koryto Warty

Wydawnictwo Miejskie Posnania poleca:

Kronikę Miasta Poznania a Ławica za Kronik Najnows ia n na To pierwsza tak pełna monografia o Ławicy. Znajdziecie w niej m.in. informacje o dziejach wsi Ławica, historii i rodowodzie ławickich rodzin, dziejach parafii, okupacyjnych losach dzielnicy, historii lotnisk wojskowego i cywilnego, wspomnienia mieszkańców.

Sobotnia wycieczka: Nowa Śródka cz. 2, prowadzi Krystyna Srokówna zbiórka o g. 10 przy kościele pw. św. Małgorzaty na Śródce

oz Miasta P ży pod a d e z r p w s zerwca c c konie

Spektakl Mahagonny wg Bertolta Brechta i Kurta Weilla (próba otwarta) Sala pod Zegarem CK Zamek, g. 19.05

11


12

kalendarium Peepshow. Benefis aktora Teatr Nowy g. 20 Robinson 2012 Mariusza Puchalskiego Trzecia Scena Teatru Nowego g. 20.30 Otwarcie X Nocnej Galerii Instrumentów Muzycznych Muzeum Instrumentów Muzycznych g 20.30 Projekt Sinatra – spektakl muzyczny Scena Nowa Teatru Nowego g. 21.30 10 czerwca niedziela

Ty i ja Studia Teatralnego Blum OK Wierzbak g. 10 i 11.30 Przechadzka po Chwaliszewie zbiórka w Maglu Kultury, ul. Tylne Chwaliszewo 23, g. 11.30 Oprowadzanie w języku angielskim po wystawie Tycjan – Veronese – Tiepolo. Arcydzieła malarstwa włoskiego ze zbiorów Accademia Carrara w Bergamo; oprowadza Sabina Kiełczewska Muzeum Narodowe g. 14 Demonstracja Chleba zamiast igrzysk przed Teatrem Wielkim g 14 Hamlet W. Szekspira Malarnia Teatru Polskiego g. 14 Kiss me, Kate C. Portera Teatr Muzyczny g. 17 Komedia o niemej żonie T. Z. Kasserna Teatr Wielki g. 19.30 Peepshow. Benefis aktora Teatr Nowy g. 20 11 czerwca poniedziałek

Pierwszy dzień wystawy Karol Cichoński. 11 ujęć Galeria Obok Warsztaty Senior. Kino 3D KontenerART nad Wartą 11-13.06.

Otwarcie wystawy Janusz Kapusta – Metafory PBG Gallery g. 12

Dzień świra H. F. Tabęckiego Teatr Wielki g. 19

Koncert: Trivium, support Animations klub Eskulap g. 19.30

Ogłoszenie wyników Maratonu Fotograficznego oraz otwarcie wystawy zwycięskich prac Dom Bretanii g. 15

Performance-Art Jam Session nr 4 z Monster Hurricane Wihajster klub Dragon g. 19

Koncert: An On Bast Dragon g. 23

Otwarcie wystawy Jan Świtka. Gry uliczne. Most. Koziołki Galeria Miejska Arsenał g. 18 Egzekucja sędziego piekieł Teatr Wielki g. 19 Koncert: Rob Tognoni Band (Tasmania/Polska) Blue Note g. 19 12 czerwca wtorek

Hamlet W. Szekspira Malarnia Teatru Polskiego g. 10 Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków braci J. W. Grimm Teatr Muzyczny g. 10 i 12.15 Moja droga B Teatru Polonia Teatr Wielki g. 17 Debata Koniec i początek Kościoła z udziałem Tadeusza Bartosia Hol Balkonowy CK Zamek g. 18 Spotkanie z cyklu Tekstura designu, czyli o projektowaniu książek i książkach o projektowaniu: Samo życie – wokół projektowania magazynów poprowadzi Kuba Sowiński Galeria Miejska Arsenał g. 18 Projekcja filmu jednego z reżyserów poznańskich; spotkanie przygotowała i prowadzi Wanda RóżyckaZborowska Piwnica duchowa, klasztor oo. Karmelitów Bosych g. 19

13 czerwca środa

Hamlet W. Szekspira Malarnia Teatru Polskiego g. 10 Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków braci J. W. Grimm Teatr Muzyczny g. 10 i 12.15 Warsztaty literackokulinarne dla dzieci Jem zdrowo i strzelam gole Księgarnia Między Słowami g. 17 Zwiedzanie zamku w języku angielskim wieża zegarowa CK Zamek g. 17 Warsztaty literackie klubu Zielone Pióra dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych MDK nr 2, g. 18 Koncert: Wokalny wieczór u Pana Feliksa – uczniowie konserwatorium muzycznego w Poznaniu Salon Muzyczny F. Nowowiejskiego g. 18 Demetrio J. S. Mayra Teatr Wielki g. 19 Amadeusz P. Shaffera Teatr Polski g. 19 Desert Polskiego Teatru Tańca Teatr Nowy g. 19 Koncert jazzowy: Piotr Schmidt Electric Group w ramach Letniej sceny Wagi „muzyczny ogródek” Wagi Miejskiej g. 19 Koncert: Wojtek Hoffmann Band Blue Note g. 19

14 czerwca czwartek

Hamlet W. Szekspira Malarnia Teatru Polskiego g. 10 Spotkanie benefisowe w cyklu Z muzami na ty ze Stanisławem Leonem Machowiakiem Sala Złota w pałacu Działyńskich g. 17 Gzik z pyrami – spektakl grupy teatralnej uczestników terapii zajęciowej Przylesie Teatr Nowy g. 18 Skrzypek na dachu J. Bocka Teatr Muzyczny g. 18 Wieczór poetycki Anny Muzyki Walawender promujący jej tomik Kwiaciarnia, PoemaCafe, ul. Langiewicza 2, g. 18.30 15 czerwca piątek

Hamlet W. Szekspira Malarnia Teatru Polskiego g. 10 Otwarcie wystawy Tomasz Jędrzejewski. Imaginarium Galeria Miejska Mosina g. 17.30 Skrzypek na dachu J. Bocka Teatr Muzyczny g. 18 Literackie spotkanie dla dzieci Noc Dobrych Czarodziejów Księgarnia Między Słowami g. 19 Eugeniusz Oniegin P. Czajkowskiego Teatr Wielki g. 19 Amadeusz P. Shaffera Teatr Polski g. 19


kalendarium Spektakl Przygody Pędrka Wyrzutka Stefana Themersona (próba otwarta) sala 322a CK Zamek g. 19.05 W ogrodzie pełnym gondoli, czyli lekka komedia absurdalna Teatru Castingowego mplusm Centrum Kultury Dąbrówka g. 20 Robinson 2012 Mariusza Puchalskiego Trzecia Scena Teatru Nowego g. 20.30 Projekt Sinatra – spektakl muzyczny Scena Nowa Teatru Nowego g. 21.30

Wykład prof. Ryszarda Daniela Golianka Bitwa Hunów, 1835-1837, Wilhelm von Kaulbach Muzeum Narodowe g. 11.15 Wycieczka z cyklu Terra Incognita – odkryj Ostrów Tumski!: Jakiego poznańskiego biskupa obawiała się królowa Elżbieta I? spotkanie przy kościele NMP na Ostrowie Tumskim g. 12

Nocne zwiedzanie zamku w języku angielskim wieża zegarowa CK Zamek g. 22

Spotkanie na wystawie Układy równoległe. Gego/Maziarska/Trockel (oprowadza Marta Kabsch) Galeria Art Stations g. 16

Spektakl multimedialny Luminaria przy moście bpa Jordana g. 23

Amadeusz P. Shaffera Teatr Polski g. 17

16 czerwca sobota

Prelekcja i spacer z Alicją Kolasińską Rośliny biblijne Ogród Botaniczny g. 10

reklama

Warsztaty dla dzieci W skarbcu króla i królowej Muzeum Narodowe g. 11.15

Skrzypek na dachu J. Bocka Teatr Muzyczny g. 18 Zastępstwo A. Belinga i M. Zgaińskiego Mój Teatr g. 19

Przechadzka dla osób niepełnosprawnych Nieznana Cytadela, poprowadzą przewodnicy PTTK spotkanie o g. 10 przy dworcu autobusowym Garbary

Koncert: SCA Project Blue Note g. 19

Zajęcia plastyczne Żaglówka dla dzieci 3-6letnich z udziałem rodziców MDK nr 3, g. 11

Bloomsday Teatru u Przyjaciół ul. Mielżyńskiego 27/29, g. 20

Spotkanie z Beatą Ostrowicką i jej książkami księgarnia z Bajki, os. Przyjaźni 125, g. 11

Robinson 2012 Mariusza Puchalskiego Trzecia Scena Teatru Nowego g. 20.30

Spektakl Dziewictwo Witolda Gombrowicza CK Zamek s. 322a, g. 19.05

Moja Piaf – spektakl muzyczny Scena Nowa Teatru Nowego g. 21.30 Koncert: Porno Grooves klub Dragon Scena Główna g. 21 17 czerwca niedziela

56. rocznica Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r. więcej na 88 str. IKS-a Książeczka Bajeczka Studia Teatralnego Blum OK Wierzbak g. 10 i 11.30 uwaga! premiera! Bajka o czasie L. Bardijewskiej Teatr Animacji g. 11 Wykład Janusza Pazdera o obrazie Juliusa Knorra Rynek poznański w 1838 roku Sala pod Zegarem CK Zamek g. 11.15 Spotkania na wystawie Tycjan – Veronese – Tiepolo, warsztat dla rodzin Suknie pięknych dam poprowadzi Paulina Szeląg Muzeum Narodowe g. 12 Babi Targ – akcja wymiany ciuchów Galeria Pestka; pomieszczenia po dawnym sklepie Sprider, I p., Al. Solidarności 47, g. 12 Zwiedzanie zamku z przewodnikiem wieża zegarowa CK Zamek g. 12 Bajeczna niedziela u Raczyńskich: Magdalena Szejbal przeczyta fragmenty opowiadania Wandy Chotomskiej Od rzeczy do rzeczy Biblioteka

Raczyńskich, filia nr 2, os. Oświecenia 59, g. 12.30 Czarodziejskie rytmy – plenerowa akcja dla dzieci i młodzieży muszla koncertowa w parku Wilsona g. 15 Spotkania na wystawie Tycjan – Veronese – Tiepolo, o modzie renesansowej i barokowej opowie Piotr Szaradowski Muzeum Narodowe g. 15 Warsztat artystyczny Sylwii Chudy-Leśnik CK Zamek I piętro g. 15.30 Bajka o czasie L. Bardijewskiej Teatr Animacji g. 17 Koncert M jak musical Teatr Muzyczny g. 17 Amadeusz P. Shaffera Teatr Polski g. 17 Filmy o tematyce piłkarskiej nagrodzone na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Off Cinema (DKF Klatka) Sala pod Zegarem CK Zamek g. 18 Don Pasquale G. Donizettiego Teatr Wielki g. 18 Koncert młodych zespołów z cyklu Scena Republiki Rytmu Blue Note g. 18 Koncert Zapomniane arie kastratów, Philippe Jaroussky – kontratenor, Marie Nicole Lemieux – kontralt, Ensemble Artaserse aula UAM g. 18

13


14

kalendarium Ostatni akt M. Zgaińskiego Mój Teatr g. 18 Koncert Barokowe bajki: Anna Lasota, Anna Podgórska, Łukasz Wilda, Paweł Gajda, Zbigniew Pilch & Accademia dell’Arcadia Waga Miejska g. 19 Koncert Dominiki Barabas KontenerART g. 20.30 18 czerwca poniedziałek

Warsztaty artystyczne decoupage dla zaawansowanych Księgarnia Między Słowami g. 17 Pokaz choreografii stworzonych przez młodych tancerzy MDK nr 2, g. 19 19 czerwca wtorek

Kotka na rozpalonym blaszanym dachu T. Williamsa Malarnia Teatru Polskiego g. 18 Stworzenia świata J. Haydna Teatr Wielki g. 19 KLUbowe Spotkania Kabaretowe Blue Note g. 19 Koncert: The Flatliners i The Mugshots Scena Pod Minogą g. 20 20 czerwca środa

Bajka o czasie L. Bardijewskiej Teatr Animacji g. 9.30 i 11 Spotkanie z Joanną Jagiełło, autorką książki Kawa z kardamonem Księgarnia z Bajki, os. Przyjaźni 125, g. 10 i 12

9. Poznańska Wiosna Baletowa Teatr Wielki 19-25.06. program na 50 str. IKS-a

uwaga! premiera! Artelis Studia Baletowego Anny Niedźwiedź Teatr Muzyczny g. 11

Bajka o czasie L. Bardijewskiej Teatr Animacji g. 9.30 i 11

Zwiedzanie zamku z przewodnikiem wieża zegarowa CK Zamek g. 17

uwaga! premiera! Obra Studia Baletowego Anny Niedźwiedź Teatr Muzyczny g. 11 Wręczenie nagród VI Konkursu Młodych Piór Piątkowskie Centrum Kultury g. 18

Artelis Studia Baletowego Anny Niedźwiedź Teatr Muzyczny g. 17 Otwarcie wystawy Izabela Idzikowska-Bzdręga. Meandry Galeria Profil g. 18

Poznańska Dyskusyjna Akademia Komiksu Biblioteka Uniwersytecka g. 18 Kotka na rozpalonym blaszanym dachu T. Williamsa Malarnia Teatru Polskiego g. 19.30 Koncert: Maja Koman z zespołem klub Meskalina g. 20 Recital Kingi Kielich Blue Note g. 20 21 czerwca czwartek

Malta Nowe Sytuacje: projekt import/export park Wilsona, 21-23.06., więcej na 46 str. IKS-a Bajka o czasie L. Bardijewskiej Teatr Animacji g. 9.30 i 11 Spotkanie benefisowe w cyklu Z muzami na ty z Marią Magdaleną Pocgaj Sala Posiedzeń PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29, g. 17 Kraszewscjada J. I. Kraszewski a H. Sienkiewicz Mała Sala Sesyjna Urzędu Miasta g. 18 Krawiec S. Mrożka Teatr Polski g. 18 Własność znana jako Judy Garland kino Apollo g. 18 i 20.30

Noc Kupały most św. Rocha g. 19 Zastępstwo A. Belinga i M. Zgaińskiego Mój Teatr g. 20 Appendix Teatru u Przyjaciół ul. Mielżyńskiego 27/29, g. 20 Noc Świętojańska Disaster Party klub Dragon g. 21 22 czerwca piątek

Bajka o czasie L. Bardijewskiej Teatr Animacji g. 9.30 i 11 Pierwszy dzień wystawy prac dyplomowych absolwentów Uniwersytetu Artystycznego MPT, hala nr 2 Finisaż wystawy III Plener: Ogród Botaniczny – Ogród Sztuki Ogród Botaniczny g. 18 Krawiec S. Mrożka Teatr Polski g. 18 Otwarcie wystawy Chojnica – ciągle żywa Muzeum Archidiecezjalne g. 19 KINOTeatr Sceny Babiarnia Teatru Castingowego mplusm Centrum Kultury Dąbrówka g. 19

Centrum Informacji Turystycznej Stary Rynek 59/60, tel. +48 61 852 61 56, e-mail: it@cim.poznan.pl czynne: pon.-pt. g. 9-20, sob. g. 10-20, niedz. g. 10-18 8.06.-1.07. pon.-pt. g. 9-20, sob. i niedz. g. 10-20 w dni meczowe i przedmeczowe do g. 22 • informacja o mieście i regionie • usługi przewodnickie i wycieczki po Poznaniu • wydawnictwa i pamiątki


kalendarium Koncert: Hubert Szymczyński Co Mi Tam w składzie: Hubert Szymczyński – śpiew, instrumenty klawiszowe, Ewa Stańko – śpiew, Ryszard Podgórski – trąbka, Wiesław Bernolak – gitara, Andrzej Nebeski – perkusja Blue Note g. 19 Arka, czyli dwoje na kanapie M. Zgaińskiego Mój Teatr g. 20 Robinson 2012 Mariusza Puchalskiego Trzecia Scena Teatru Nowego g. 20.30 Moja Piaf – spektakl muzyczny Scena Nowa Teatru Nowego g. 21.30 23 czerwca sobota

Średniowieczny Targ Śródecki ul. Filipińska przy kościele św. Małgorzaty Prelekcja i spacer z Beatą Grabowską Szlakiem indygo – rośliny barwierskie w kolekcji Ogrodu Botanicznego UAM Ogród Botaniczny g. 10 Kto wysiedzi to jajko na motywach T. Seussa Geisela Słoń, który wysiedział jajko Teatr Animacji g. 11 Zajęcia plastyczne Stwór z plastikowych butelek dla dzieci 3-6-letnich z udziałem rodziców MDK nr 3, g. 11

Warsztat dla dzieci Stonoga, motyl, ważka Muzeum Narodowe g. 11.15 Warsztaty dla dzieci z cyklu Stacje sztuki park przy Starym Browarze g. 12 Warsztaty interpretacji sztuki współczesnej Marek Chlanda – Nienazwana rzeźba nr 3 (1990) Muzeum Narodowe g. 15.30 Obra Studia Baletowego Anny Niedźwiedź Teatr Muzyczny g. 17 Krawiec S. Mrożka Teatr Polski g. 18 Koncert: Live Session Ania Kłys klub Eskulap g. 19 Arka, czyli dwoje na kanapie M. Zgaińskiego Mój Teatr g. 19 Bywalcy Absurdutu Teatru u Przyjaciół ul. Mielżyńskiego 27/29, g. 20 Robinson 2012 Mariusza Puchalskiego Trzecia Scena Teatru Nowego g. 20.30 Projekt Sinatra – spektakl muzyczny Scena Nowa Teatru Nowego g. 21.30 24 czerwca niedziela

56. rocznica Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r. więcej na 88 str. IKS-a

Warsztaty rozwoju osobistego dla kobiet z wykorzystaniem baśni; przygotowanie i prowadzenie Renata Dziurdzikowska Księgarnia z Bajki, os. Przyjaźni 125, g. 10-20 Kto wysiedzi to jajko na motywach T. Seussa Geisela Słoń, który wysiedział jajko Teatr Animacji g. 11

Prezentacja Matka Boża w Guadalupe; reż. Aleksander Machalica Piwnica duchowa, klasztor oo. Karmelitów Bosych g. 17 Krawiec S. Mrożka Teatr Polski g. 18 Ostatni akt M. Zgaińskiego Mój Teatr g. 18

Przechadzka dla mieszkańców Poznania Powstanie Poznańskie 1956 roku, spacer prowadzą B. Jaworski i Z. Podeszwa spotkanie o g. 11 przy pomniku Poznańskiego Czerwca 1956 r.

Koncert: Mooryc Dragon Scena Główna g. 22

Przechadzki po Śródce początek w restauracji Vine Bridge, ul. Ostrówek 6 przy moście bpa Jordana, g. 11.30

Promocja płyty Blokomachia Jacek Kowalski będzie opowiadał i śpiewał utwory z płyty przy akompaniamencie gitarowym własnym i Henryka Kasperczaka Salon Posnania g. 19

Wykład dr Joanny Dimke-Kamoli Malarstwo – lekarstwo czy trucizna? Włoskie traktaty o sztuce po Soborze Trydenckim Muzeum Narodowe g. 12 Koncert zespołu wokalnego Minimus Muzeum Narodowe g. 15 Koncert gitarowy w wyk. uczestników kółka gitarowego pod kierunkiem Zenona Cioska DK Stokrotka g. 16 Artelis Studia Baletowego Anny Niedźwiedź Teatr Muzyczny g. 17

ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań (Arkadia) tel. +48 61 851 96 45; +48 61 19431 e-mail: centrum@cim.poznan.pl czynne: pon.-pt. 10-19, sob. 10-17 8.06.-1.07. pon.- sob. g. 10-20 , w dni meczowe i przedmeczowe do g. 22

informacje | b i l e t y ! | przewodniki | mapy w w w . c i m . p o z n a n . p l

25 czerwca poniedziałek

Pierwszy dzień wystawy Aneta Rapacz. Z pamiętnika Anety Galeria Obok

Minus 2 Polskiego Teatru Tańca Teatr Wielki g. 19 Dyskusja i warsztaty na tematy inspirowane profilem pisma Klub Zwierciadła poprowadzi Renata Dziurdzikowska Księgarnia z Bajki, os. Przyjaźni 125, g. 19 Spotkanie O badaniach operacyjnych, informatyce i kilku ważniejszych sprawach Cafe Misja g. 19

Polecamy nowe gadżety Miasta Poznania

15


16

kalendarium Koncert: Funkmasterpunk klub Meskalina g. 20 26 czerwca wtorek

Bajka o czasie L. Bardijewskiej Teatr Animacji g. 9.30 i 11 Zdrowy Czerwony Kapturek kółka teatralnego Świetliki DK Stokrotka g. 17 Koncert finałowy akcji Rockowa Przerwa czyli 15 Minut Z COOLturą; MDK nr 1, g. 17 Wariatka kino Apollo g. 18 i 20 Spotkanie z Joanną Molewską i Aleksandrą Kropińską Podróż do ojczyzny kawy Cafe Misja g. 19 Spotkanie Prawda nie tylko jest ciekawa z Gabrielem Maciejewskim i Krzysztofem Osiejukiem; poprowadzą o. Antoni Rachmajda ocd i Andrzej Sikorski Piwnica duchowa, klasztor oo. Karmelitów Bosych g. 19 27 czerwca środa

56. rocznica Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r. więcej na 88 str. IKS-a Bajka o czasie L. Bardijewskiej Teatr Animacji g. 9.30 i 11 Warsztaty artystyczne Nauka filcowania na mokro – wykonanie kwiatów dla początkujących, Księgarnia Między Słowami g. 17

fest i w al e

Zwiedzanie zamku z przewodnikiem wieża zegarowa CK Zamek g. 17 Prezentacja koncertu Maxima Vengerova (23.10.2011) siedziba Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego, ul. Świętosławska 7, g. 18 Ocalenie wg Letników M. Gorkiego oraz Stalkera i Ofiarowania A. Tarkowskiego Malarnia Teatru Polskiego g. 18

29 czerwca piątek

Pierwszy dzień wystawy jubileuszowej Antoniego Ruta W sieci codzienności WBPiCAK, ul. Prusa 3 Święto Miasta, imieniny Świętych Piotra i Pawła inf. na 88 str. IKS-a  i www.poznan.pl Finisaż wystawy prac dyplomowych absolwentów Uniwersytetu Artystycznego MPT, hala nr 2, g 17 Otwarcie wystawy Andrzej Leśnik. Pamięć zapisu Galeria Ego g. 19

28 czerwca czwartek

56. rocznica Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r. więcej na 88 str. IKS-a

132. Koncert Świętomarciński kościół pw. św. Marcina g. 19

Multimedialna akcja warsztatowo-pokazowa Share CK Zamek g. 10-21.30 więcej na 82 str. IKS-a

Ocalenie wg Letników M. Gorkiego oraz Stalkera i Ofiarowania A. Tarkowskiego Malarnia Teatru Polskiego g. 19

Otwarcie wystawy Ewelina Piguła. Z albumu rodzinnego Galeria na Polskiej g. 17

Nocne zwiedzanie zamku z przewodnikiem wieża zegarowa CK Zamek g. 22 30 czerwca sobota

Bajka o czasie L. Bardijewskiej Teatr Animacji g. 11 Spotkanie wokół książki Piotra Korduby i Aleksandry Paradowskiej Na starym Grunwaldzie: domy i ich mieszkańcy Winiarnia Pod Czarnym Kotem, ul. Wolsztyńska 1, g. 19 Ostatni akt M. Zgaińskiego Mój Teatr g. 19 Śmierć pracownika M. Kmiecika Malarnia Teatru Polskiego g. 19 Koncert: Ikarus Rising Blue Note g. 20 Fobie (Panie a Panowie) Teatru u Przyjaciół ul. Mielżyńskiego 27/29, g. 20

Koncert: Matteo Sabattini New York Quintet Blue Note g. 20

Robinson 2012 Mariusza Puchalskiego Trzecia Scena Teatru Nowego g. 20.30

Ocalenie wg Letników M. Gorkiego oraz Stalkera i Ofiarowania A. Tarkowskiego Malarnia Teatru Polskiego g. 18

Arka, czyli dwoje na kanapie M. Zgaińskiego Mój Teatr g. 20

Moja Piaf – spektakl muzyczny Scena Nowa Teatru Nowego g. 21.30

Pokaz filmu Star Wars Uncut, reż. C. Pugh, (2009), prelekcja: Magdalena Kącka CK Zamek Sala Audiowizualna g. 19

Robinson 2012 Mariusza Puchalskiego Trzecia Scena Teatru Nowego g. 20.30

Koncert: Bartosz Szczęsny Dragon Scena Główna g. 22

koncer t y

Koncert: Pjoni & Ink Midget (SK) KontenerART g. 20.30

Projekt Sinatra – spektakl muzyczny Scena Nowa Teatru Nowego g. 21.30

f ilmy

sp ek t ak l e

p o r t a l za i nsp iro w a ny p r ze z

Kalendarium zamknięto 21.05.2012 r. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za zmiany w repertuarze i terminach imprez wprowadzone po oddaniu numeru do druku. Imprezy sportowe prosimy sprawdzać w dziale sport.

Kalendarium – oprac. G. S.

w y st aw y


calendar Posnania City Publisher The Poznań Cultural, Sporting and Tourism Guide IKS

Cultural and recreational events June 2012 n events in the Fan Zone www.poznan.pl/ uefaeuro2012/strefakibica/ n Every Saturday at 12:15pm, organ and chamber music concerts are held in Poznań Parish Church, ul. Gołębia. All proceeds go to the church restoration fund. Friday 1st June First day of an exhibition Paintings by Tomasz Bachanek Cechmanowicz Gallery Little Red Riding Hood J. Ryl-Krystianowski Animation Theatre, 9am, 10:30am and 12noon Cinderella S. Prokofiev Muzyczny Theatre, 10am, 12:15pm and 6pm Peter and the Wolf S. Prokofiev Wielki Theatre, 12noon Wallworld S. Kribus Polski Theatre Gallery, 5pm and 7pm The Young at the Nowy: Fun with Shakespeare Nowy Theatre, Stage no.3 (Trzecia Scena), 6pm Choreography demonstration Creating performances for children; compere Dalija Aćin Studio Słodownia +3, Stary Browar, 6pm Lecture Prof. Beate Söntgen Rosemarie Trockel Art Stations Gallery, 6pm La Sylphide H. Løvenskjold and A. Bournonville Wielki Theatre, 7pm Concert Stars of the world stage, Poznań Philharmonic

Orchestra, Marek Pijarowski – conductor, Simon Trpčeski – piano Adam Mickiewicz auditorium, 7pm Performance Songs from the studio stage Próby Theatre Studio Zamek (‘Castle’) Cultural Centre, r. 218, 7:05pm

Children’s Day: workshops Children now led by Agnieszka Krupa Art Stations Gallery, 12noon Der kleine Prinz – The Little Prince, spinaTheater and the Przestrzeń culturaleducational association Studio Słodownia +3, Stary Browar, 4pm Fun for children beneath the apple trees in the Carmelites’ garden Piwnica duchowa at the Barefoot Carmelite monastery, 4:30pm

The Young at the Nowy: Novecento A. Baricco Nowy Theatre, Stage no.3 (Trzecia Scena), 8:30pm

Swan Lake P. Tchaikovsky Wielki Theatre, 7pm

Little Red Riding Hood J. Ryl-Krystianowski Animation Theatre, 11am and 1pm Local fete organised to celebrate Children’s Day and the 25 years of os. Kwiatowe housing estate being incorporated into Poznań Stokrotka Cultural Centre, 11am

I served the King of England B. Hrabal Nowy Theatre, 7pm

Concert Kev Fox & the Last Dance (UK/PL) KontenerART, 8:30pm

I served the King of England B. Hrabal Nowy Theatre, 7pm

Saturday trip: New Śródka part 1, led by Krystyna Srokówna meeting point: 10am at the bus stop (going towards Zawady) on Rondo Śródka roundabout

Concert: Gerald Gradwohl Group (Austria/USA) Blue Note Club, 6:30pm

Hamlet W. Shakespeare Polski Theatre, Malarnia Stage, 6pm

Concert: Anneke van Giersbergem pod Minogą Stage, 8pm

Cinderella S. Prokofiev Muzyczny Theatre, 10am and 1pm

Concert by the band NonaArt Cafe Misja, 6pm

Insatiability and The Outline Polish Dance Theatre Theatre of the Eighth Day, 8pm

My Fairy Lady F. Loewe Muzyczny Theatre, 6pm

World Day of Muslim Culture Muslim Cultural-Educational Centre, ul. Biedrzyckiego 13, 10am-7pm

Hamlet W. Shakespeare Polski Theatre, Malarnia Stage, 6pm

Alicja w lustrach u Przyjaciół Theatre ul. Mielżyńskiego 27/29, 5pm

Concert Kapeli z Orliczka + afterparty DJ Balkan Fabrika Club, 8pm

Saturday 2nd June

Swan Lake P. Tchaikovsky Wielki Theatre, 6pm

Concert: Monika Kręt Blue Note Club, 8pm The Young at the Nowy: Novecento A. Baricco Nowy Theatre, Stage no.3 (Trzecia Scena), 8:30pm Concert: Porno Grooves Dragon Club, Main Stage, 9pm Sunday 3rd June Ecological picnic Botanical Gardens, 9am Little Red Riding Hood J. Ryl-Krystianowski Animation Theatre, 11am and 1pm The Young at the Nowy: The Emperor Nowy Theatre, Stage no.3 (Trzecia Scena), 4pm Premiere! Alicja w lustrach u Przyjaciół Theatre ul. Mielżyńskiego 27/29, 5pm

Monday 4th June Workshops Grandmagrandson – together we’ll create a performance! KontenerART on the River Warta, 4th-6th June Exhibition opens A mobile studio ABC Gallery, 7pm An Evening with the work of Tomasz Mann – Raczyński Salon Polski Theatre, Malarnia Stage, 7pm Concert The cantatas of Haendel and Vivaldi: Joanna Klisowska –soprano, Accademia dell’Arcadia, Zbigniew Pilch – artistic director Poznań City Scales (Waga Miejska), 7pm Films Short Film Club: a special showing from the Anima & Etiuda 2011 festival Zamek (‘Castle’) Cultural Centre, Audiovisual Hall (Sala Audiowizualna), 7:15pm Concert My Sonosphere: Katarzyna Relewicz – vocals, Paulina Chudzyńska – French horn, Marcelina Dyner – flute Zamek (‘Castle’) Cultural Centre, Room under the Clock Tower, 8pm

17


18

calendar Concert Von Promnitz Tour Jason Harms Quintet and S.O. Squad (USA) Blue Note Club, 8pm Fredro for adult husbands and wives Wielki Theatre, 5:30pm Tuesday 5th June Enter Music Festival 5th-6th June, the beach at Lake Strzeszyński First day of an exhibition Roman Stefan Ulatowski Poznań Castle 1929 Zamek (‘Castle’) Cultural Centre, Column Hall (Hol Kolumnowy) Little Red Riding Hood J. Ryl-Krystianowski Animation Theatre, 9:30am and 11:30am The Snow Queen based on motifs from H. Ch. Andersen’s story Muzyczny Theatre, 10am and 12:15pm

Poper H. Levin Nowy Theatre, Stage no.3 (Trzecia Scena), 8:30pm Wednesday 6th June Little Red Riding Hood J. Ryl-Krystianowski Animation Theatre, 9:30am The Snow Queen based on motifs from H. Ch. Andersen’s story Muzyczny Theatre, 10am and 12:15pm Exhibitions open: Leszek Przyjemski. Non-existent and nodding in agreement - TAK Gallery 1970-1974; Sylwester Ambroziak. Glass beads. Sculptures and films; Marek Kuś. Stadia. Objects ‘Arsenal’ City Gallery, 6pm Exhibition opens Salomé Sloan Sketches from Houat island Brittany House, 6:30pm Twelve angry men R. Rose Nowy Theatre, 7pm

19th charity concert: Jacek Kowalski and the Św. Ludwik’s Club band Adam Mickiewicz auditorium, 6pm

Non-existent dance workshops with Jacek and Alicja Hałas Dragon Club, Mały Dom Kultury, 7pm

Student premiere! Cracovians and Polish Highlanders W. Bogusławski and J. Stefani Wielki Theatre, 7pm

Exhibition opens Tomasz Gudzowaty Beyond the Body Zamek (‘Castle’) Cultural Centre, r. 102, 103, 104, Imperial Hallway, 7pm

Twelve angry men R. Rose Nowy Theatre, 7pm

Cracovians and Polish Highlanders W. Bogusławski and J. Stefani Wielki Theatre, 7pm

Strange Lóóp P. Lichota Theatre of the Eighth Day, 7pm Concert: Huber Zemler Moped Dragon Club, Mały Dom Kultury, 7pm Concert In the direction of Berlin – G. F. Haendel, J. S. Bach, C. Ph. E. Bach, J. G. Graun: Dominik Dębski – viola, Katarzyna Drogosz – piano Poznań City Scales (Waga Miejska), 7pm Concert: Niedodźwięki Meskalina, 8pm Concert: Progenergy and Custody Blue Note Club, 8pm

Concert: Planeta Born To Party Poznań International Fair, pavilion 3a, 7:30pm Performance: Ireneusz Krosny The one-mime artist theatre Congress Centre, ul. Przybyszewskiego, 8pm Poper H. Levin Nowy Theatre, Stage no.3 (Trzecia Scena), 8:30pm Thursday 7th June Corpus Christi Concert Concerti Grossi: Zbigniew Pilch – violin and conductor, Accademia dell’Arcadia

Poznań City Scales (Waga Miejska), 7pm Twelve angry men R. Rose Nowy Theatre, 7pm Concert: Bracia Figo Fagot pod Minogą Stage, 8:30pm Poper H. Levin Nowy Theatre, Stage no.3 (Trzecia Scena), 8:30pm Concert by the band Moving Mountains (USA) KontenerART, 8:30pm Friday 8th June Performance Good Night Próby Theatre Studio Zamek (‘Castle’) Cultural Centre, r. 218, 7:05pm Comedy about a mute wife T. Z. Kassern Wielki Theatre. Wojciech Drabowicz Hall, 7:30pm Kiss me, Kate C. Porter Muzyczny Theatre, 8:30pm Robinson 2012 Mariusz Puchalski Nowy Theatre, Stage no.3 (Trzecia Scena), 8:30pm My Piaf – Musical performance Nowy Theatre, New Stage (Scena Nowa), 9:30pm Saturday 9th June St John’s Fair – first day Chwaliszewo, old channel of the River Warta Little Red Riding Hood J. Ryl-Krystianowski Animation Theatre, 11am Film workshops Mały Dom Kultury Academy Dragon Club, Mały Dom Kultury, 11am Jubilee concert at the Ballet School Wielki Theatre, 5pm Kiss me, Kate C. Porter Muzyczny Theatre, 6pm 421st Poznań Concert Mass for peace, Poznań Philharmonic Orchestra, Poznań Nightingales Choir, Maciej Wieloch – conductor Adam Mickiewicz auditorium, 6pm

Peepshow. Benefit for the actor Nowy Theatre, 8pm Robinson 2012 Mariusz Puchalski Nowy Theatre, Stage no.3 (Trzecia Scena), 8:30pm Project Sinatra – Musical performance Nowy Theatre, New Stage (Scena Nowa), 9:30pm Sunday 10th June Guided tour in English of the exhibition Titian – Veronese – Tiepolo. Masterpieces of Italian art from the Accademia Carrara collection in Bergamo; tour guide Sabina Kiełczewska National Museum, 2pm Hamlet W. Shakespeare Polski Theatre, Malarnia Stage, 2pm Kiss me, Kate C. Porter Muzyczny Theatre, 5pm Comedy about a mute wife T. Z. Kassern Wielki Theatre, 7:30pm Peepshow. Benefit for the actor Nowy Theatre, 8pm Monday 11th June Workshops Senior. 3D Cinema KontenerART on the River Warta, 11th-13th June Exhibition opens Janusz Kapusta – Metaphors PBG Gallery, 12noon Exhibition opens Jan Świtka. Street games. Bridge. Goats ‘Arsenal’ City Gallery, 6pm The execution of Judge Piekieł Wielki Theatre, 7pm Concert: Rob Tognoni Band (Tasmania/Poland) Blue Note Club, 7pm Tuesday 12th June Hamlet W. Shakespeare Polski Theatre, Malarnia Stage, 10am


calendar Snow White and the Seven Dwarves The Brothers Grimm Muzyczny Theatre, 10am and 12:15pm

Fiddler on the Roof J. Bock Muzyczny Theatre, 6pm

My dear B Polonia Theatre Wielki Theatre, 5pm

Hamlet W. Shakespeare Polski Theatre, Malarnia Stage, 10am

Day of the Wacko H. F. Tabęcki Wielki Theatre, 7pm Performance-Art Jam Session no. 4 with Monster Hurricane Wihajster Dragon Club, 7pm Wednesday 13th June Hamlet W. Shakespeare Polski Theatre, Malarnia Stage, 10am Snow White and the Seven Dwarves The Brothers Grimm Muzyczny Theatre, 10am and 12:15pm Guided tour of the Castle in English Clock tower, Zamek (‘Castle’) Cultural Centre, 5pm Demetrio J. S. Mayr Wielki Theatre, 7pm Amadeus P. Shaffer Polski Theatre, 7pm Desert Polish Dance Theatre Nowy Theatre, 7pm Jazz concert: Piotr Schmidt Electric Group as part of the Summer stage at the Waga Music garden, Poznań City Scales (Waga Miejska), 7pm Concert: Wojtek Hoffmann Band Blue Note Club, 7pm Concert: Trivium, support Animations Eskulap Club, 7:30pm Concert: An On Bast Dragon Club, 1pm Thursday 14th June Hamlet W. Shakespeare Polski Theatre, Malarnia Stage, 10am Cottage cheese with spuds (Gzik z pyrami) – Performance by members of the Przylesie art therapy theatre group Nowy Theatre, 6pm

Friday 15th June

Fiddler on the Roof J. Bock Muzyczny Theatre, 6pm Eugene Onegin P. Tchaikovsky Wielki Theatre, 7pm Amadeus P. Shaffer Polski Theatre, 7pm Adventures of Peddy Bottom S. Themerson (open rehearsal) Room 322a, Zamek (‘Castle’) Cultural Centre, 7:05pm Robinson 2012 Mariusz Puchalski Nowy Theatre, Stage no.3 (Trzecia Scena), 8:30pm Project Sinatra – Musical performance Nowy Theatre, New Stage (Scena Nowa), 9:30pm Night-time tours of the Castle in English Clock tower, Zamek (‘Castle’) Cultural Centre, 10pm Multimedia performance Luminaria by Bishop Jordan Bridge, 11pm Saturday 16th June Trip in the series Terra Incognita – discover Ostrów Tumski island!: Which Poznań bishop did Queen Elizabeth I fear? Meeting at the Church of Saint Mary the Virgin in Summo on Ostrów Tumski, 12noon Meeting at the exhibition Parellel arrangements. Gego/ Maziarska/Trockel (guide Marta Kabsch) Art Stations Gallery, 4pm Amadeus P. Shaffer Polski Theatre. 5pm Fiddler on the Roof J. Bock Muzyczny Theatre, 6pm Concert: SCA Project Blue Note Club, 7pm

Virginity W. Gombrowicz Zamek (‘Castle’) Cultural Centre r. 322a, 7:05pm Robinson 2012 Mariusz Puchalski Nowy Theatre, Stage no.3 (Trzecia Scena), 8:30pm My Piaf – Musical performance Nowy Theatre, New Stage (Scena Nowa), 9:30pm Concert: Porno Grooves Dragon Club, Main Stage, 9pm Sunday 17th June Premiere! A Tale about Time L. Bardijewska Animation Theatre, 11am Babi Targ – clothes exchange Pestka shopping centre; in the former Sprider shop, Ist floor, al. Solidarności 47, 12noon Guided tours of the Castle Clock tower, Zamek (‘Castle’) Cultural Centre, 12noon Magical rhythms – open-air activities for children and young people Concert bowl, Wilson Park, 3pm Art workshop Sylwia ChudaLeśnik Zamek (‘Castle’) Cultural Centre, Ist floor, 3:30pm A Tale about Time L. Bardijewska Animation Theatre, 5pm Concert M for musical Muzyczny Theatre, 5pm Amadeus P. Shaffer Polski Theatre, 5pm Award-winning films about football from the Off Cinema (Klatka Film Club) International Film Festival Room under the Clock Tower, Zamek (‘Castle’) Cultural Centre, 6pm

Concert Forgotten castrato arias, Philippe Jaroussky – contratenor, Marie Nicole Lemieux – contralto, Ensemble Artaserse Adam Mickiewicz auditorium, 6pm Concert Baroque tales: Anna Lasota, Anna Podgórska, Łukasz Wilda, Paweł Gajda, Zbigniew Pilch & Accademia dell’Arcadia Poznań City Scales (Waga Miejska), 7pm Concert Dominika Barabas KontenerART, 8:30pm Monday 18th June Art workshops Decoupage for the advanced Między Słowami bookshop, 5pm Choreography demonstration prepared by young dancers MDK Cultural Centre no. 2, 7pm Tuesday 19th June A Tale about Time L. Bardijewska Animation Theatre, 9:30am and 11am Cat on a hot tin roof T. Williams Polski Theatre, Malarnia Stage, 6pm The Creation J. Haydn Wielki Theatre, 7pm Caberet CLUb Meetings Blue Note Club, 7pm Concert: The Flatliners and The Mugshots pod Minogą Stage, 8pm Wednesday 20th June A Tale about Time L. Bardijewska Animation Theatre, 9:30am and 11am

Don Pasquale G. Donizetti Wielki Theatre, 6pm

Guided tours of the Castle Clock tower, Zamek (‘Castle’) Cultural Centre, 5pm

Concert by young bands in the series Republika Rytmu Stage Blue Note Club, 6pm

Exhibition opens Izabela Idzikowska-Bzdręga. Meanders Profil Gallery, 6pm

19


20

calendar Cat on a hot tin roof T. Williams Polski Theatre, Malarnia Stage, 7:30pm Concert: Maja Koman and band Meskalina Club, 8pm Recital Kinga Kielich Blue Note Club, 8pm Thursday 21st June Malta New Situations: project import/export Wilson Park, 21st-23rd June

My Piaf – Musical performance Nowy Theatre, New Stage (Scena Nowa), 9:30pm Saturday 23rd June Śródka Medieval Market ul. Filipińska, by St. Margaret’s Church Who’s going to hatch the egg? based on T. Seuss Geisel’s The elephant who hatched an egg Animation Theatre, 11am

A Tale about Time L. Bardijewska Animation Theatre, 9:30am and 11am

Workshops for children in the series entitled Art stations Park by Stary Browar, 12noon

The Tailor S. Mrożek Polski Theatre, 6pm

The Tailor S. Mrożek Polski Theatre, 6pm

Property known as Judy Garland Apollo cinema, 6pm and 8:30pm

Concert: Live Session Ania Kłys Eskulap Club, 7pm

Kupala Night St. Roch Bridge, 7pm St. John’s Night Disaster Party Dragon Club, 9pm Friday 22nd June A Tale about Time L. Bardijewska Animation Theatre, 9:30am and 11am Exhibition finale 3rd Pleinair: Botanical Gardens – A Garden of Art Botanical Gardens, 6pm

Robinson 2012 Mariusz Puchalski Nowy Theatre, Stage no.3 (Trzecia Scena), 8:30pm Project Sinatra – Musical performance Nowy Theatre, New Stage (Scena Nowa), 9:30pm Sunday 24th June Who’s going to hatch the egg? based on T. Seuss Geisel’s The elephant who hatched an egg Animation Theatre, 11am

The Tailor S. Mrożek Polski Theatre, 6pm

Concert by the Minimus vocal ensemble National Museum, 3pm

Exhibition opens Chojnica – always alive Archdiocesan Museum, 7pm

The Tailor S. Mrożek Polski Theatre, 6pm

Concert: Hubert Szymczyński Co Mi Tam - line-up: Hubert Szymczyński – vocals, keyboards, Ewa Stańko – vocals, Ryszard Podgórski – trumpet, Wiesław Bernolak – guitar, Andrzej Nebeski – percussion Blue Note Club, 7pm Robinson 2012 Mariusz Puchalski Nowy Theatre, Stage no.3 (Trzecia Scena), 8:30pm

Concert: Mooryc Dragon Club, Main Stage, 10pm Monday 25th June Minus 2 Polish Dance Theatre Wielki Theatre, 7pm Concert: by the band Funkmasterpunk Meskalina Club, 8pm

Tuesday 26th June A Tale about Time L. Bardijewska Animation Theatre, 9:30am and 11am The Madwoman Apollo cinema, 6pm and 8pm Wednesday 27th June A Tale about Time L. Bardijewska Animation Theatre, 9:30am and 11am Guided tours of the Castle Clock tower, Zamek (‘Castle’) Cultural Centre, 5pm Presentation of a concert by Maxima Vengerova (23rd October 2011) H. Wieniawski Music Society headquarters, ul. Świętosławska 7, 6pm Salvation based on Summerfolk by M. Gorky and Stalker and The Sacrifice by A. Tarkovsky Polski Theatre, Malarnia Stage, 6pm Thursday 28th June

City Holiday, Name day of Poznań’s patron saints Peter and Paul www.poznan.pl Exhibition opens Andrzej Leśnik. Memory of recording Ego Gallery, 7pm 132nd St. Martin’s concert St. Martin’s Church, 7pm Concert: Matteo Sabattini New York Quintet Blue Note Club, 8pm Concert: Pjoni & Ink Midget (SK) KontenerART, 8:30pm Robinson 2012 Mariusz Puchalski Nowy Theatre, Stage no.3 (Trzecia Scena), 8:30pm Project Sinatra – Musical performance Nowy Theatre, New Stage (Scena Nowa), 9:30pm Night-time guided tours of the Castle Clock tower, Zamek (‘Castle’) Cultural Centre, 10pm Saturday 30th June

Multimedia art workshopperformance Share Zamek (‘Castle’) Cultural Centre, 10am-9:30pm

A Tale about Time L. Bardijewska Animation Theatre, 11am

Exhibition opens Ewelina Piguła. From the family album Polska Street Gallery, 5pm

Death of an employee M. Kmiecik Polski Theatre, Malarnia Stage, 7pm

Salvation based on Summerfolk by M. Gorky and Stalker and The Sacrifice by A. Tarkovsky Polski Theatre, Malarnia Stage, 6pm

Concert: Ikarus Rising Blue Note Club, 8pm

Film showing Star Wars Uncut, dir. C. Pugh, (2009), with a talk by Magdalena Kącka Zamek (‘Castle’) Cultural Centre, Audiovisual Hall (Sala Audiowizualna), 7pm Concert: Bartosz Szczęsny Dragon Club, Main Stage, 10pm Friday 29th June First day of a jubilee exhibition Antoni Rut In network of the everyday WBPiCAK Library, ul. Prusa 3

Robinson 2012 Mariusz Puchalski Nowy Theatre, Stage no.3 (Trzecia Scena), 8:30pm My Piaf – Musical performance Nowy Theatre, New Stage (Scena Nowa), 9:30pm

This Calendar was closed on 21.05.2012. The Editors are not liable for any changes to either the times or the events which may have occurred after this issue went to press. Calendar – compiled by G. S. Translation R. Pagett


21

A oto dowody. Wzrasta wciąż liczba gości corocznego Pyrkonu – festiwalu fantastyki prezentującego na szeroką skalę twórców literatury, gier fabularnych, filmów, nawet muzyki. Z Poznania pochodzą lub tu pracują młodzi literaci: Maciej Guzek (autor opowiadań fantasy i  powieści Trzeci Świat), Marcin Mortka (pisarz fantasy; Miecz i  Kwiaty, Ragnarok 1940, Miasteczko Nonstead), Wojciech Szyda (Hotel Wieczność i Miasto dusz). Aktywny czytelnik literatury fantastycznej może działać w  klubach fantastyki, z których najbardziej znany jest Klub Fantastyki Druga Era – organizator Pyrkonu. Są w Poznaniu stowarzyszenia organizujące LARP-y (live action role-playing), np. Klub Fantastyki Chimera. Miłośnicy RPG (role-playing game) czy zwykłych gier planszowych spotykają się na konwentach lub w gronie przyjaciół. Na UAM fantaści z polonistyki mogą naukowo wniknąć w świat literatury science fiction i fantasy. Poznań pojawia się czasem w utworach fantastycznych: w opowiadaniu Andrzeja Ziemiańskiego Autobahn nach Poznań (tu jako nadbałtycki port w XXIII wieku) i powieści Piotra Bojarskiego Kryptonim Posen (tu jako miejsce zagadkowych morderstw na tle zmienionej historii lat 30. i 40. XX wieku: sojuszu Polski z Rzeszą Niemiecką i jego dramatycznych konsekwencji). Twórcy fantastyki nie znają granic: podróżują w czasie i zmieniają historię, przedstawiają alternatywną wizję przeszłości czy też wymyślają nowy świat, dając czytelnikom niesamowitą rozrywkę. W literaturze fantastycznej miejsca znane nam z codzienności mogą stać się areną dziwnych, nieprawdopodobnych zdarzeń. Dotyczy to też Poznania. Trochę na przekór obiegowym opiniom miasto targów, handlu i nauki, porządku i racjonalizmu, właśnie to miasto może być znakomitą inspiracją dla autorów opowiadań fantastycznych. Magdalena Surma-Konwinska

Krwiożercze bestie w mieście!

Znaleziono zwłoki jedenastu kobiet ze śladami ugryzień na szyi. Należy zaopatrzyć się w czosnek i osinowe kołki. Nasza redakcja dotarła do tajnego raportu policji, w którym opisano mrożące krew w żyłach zdarzenia z ostatnich kilku dni. W Poznaniu grasują bestie! Znaleziono zwłoki jedenastu kobiet ze śladami ugryzień na szyi. Nie stwierdzono innych obrażeń ciała. Jeden z naszych czytelników twierdzi, że w poniedziałek późnym wieczorem na Jeżycach widział dwie kozłopodobne istoty, które wybiegły z ciemnej bramy i puściły się w pogoń za młodą dziewczyną. Wczoraj rano dzielnicę obiegła wieść o zaginięciu licealistki Anny S. Ktokolwiek stanie się świadkiem podobnych zdarzeń, proszony jest o natychmiastowy kontakt z policją. Poznaniacy! Noście przy sobie czosnek i osinowy kołek, a przede wszystkim – bądźcie czujni!

Ilustracje: Daria Mielcarzewicz

Wyobraźmy sobie, że nie było obu wojen światowych, a nam wciąż miłościwie panuje cesarz albo spróbujmy opisać tereny nad Maltą po wojnie nuklearnej. A  może wrzućmy w  ramy porządnej historii o duchach secesyjne kamienice na Jeżycach. Czyż nie mieszkamy w fantastycznym mieście?


22 Miasto traci zamek królewski!

Rozpoczynamy dziennikarskie śledztwo w sprawie zamkowej afery Pragnący zachować anonimowość pracownik Muzeum Sztuk Użytkowych poinformował nas, że Stowarzyszenie Pięciu Diabłów Polskich przejęło budynek zamku królewskiego na Górze Przemysła, dowodząc swojego prawa własności dokumentem pochodzącym z X wieku! Stowarzyszenie jest spadkobiercą dawnych właścicieli Góry Przemysła, którzy przyczynili się do jej powstania. z Jak to jednak możliwe, aby zachowały się z

w dobrym stanie tak stare dokumenty? Kto odpowie za karygodne błędy w procedurach, przez które miasto Poznań straci dobro narodowe?

Dziennikarskie śledztwo rozpoczynamy w Gnieźnie, gdzie według legendy stała góra z posągiem pogańskiego bóstwa Nii. Mamy nadzieję, że tam wpadniemy na trop sprawców afery – trop średniowieczny. Na bieżąco będziemy informować o postępach w śledztwie.

Wydawnictwo Miejskie Posnania ogłasza konkurs na opowiadanie o charakterze fantastycznym (fantasy/sf), którego akcja dzieje się w Poznaniu. termin nadsyłania prac: 31.08.2012 prace należy przesyłać na adres: konkurs.fantastyczny@wm.poznan.pl nagrody: I – 1500 zł II – 1000 zł III – 700 zł sześć wyróżnień po 200 zł wyłonione opowiadania zostaną opublikowane w formie antologii nakładem Wydawnictwa Miejskiego Posnania szczegóły konkursu określa regulamin dostępny na www.kulturapoznan.pl oraz www.poznan.pl/bm. Drodzy autorzy, nie traćcie czasu, chwytajcie za pióra i klawiatury! Niech moc słowa pisanego będzie z wami!

Zjazd Magów, Pisarzy i Rycerzy

z Na konferencji naukowej poświęconej najnowszym odkryciom szczątków gadów kopalnych w okolicach Poznania pokazano zdjęcia z niesamowitego znaleziska: komplet kości przedstawiciela tzw. smoków Przemysła! Do tej pory zwierzęta te znano jedynie z legendy i przekazów XVII-wiecznych alchemików (słynny rysunek Adalberta II, który stał się podstawą rekonstrukcji szkieletu smoka). Według profesora Bolesława Ogieńskiego mamy do czynienia z przełomem w polskiej nauce. Wiadomość błyskawicznie rozeszła się po mieście i zelektryzowała poznaniaków. Tłumy ruszyły oglądać rzeźby smoków w kościele św. Antoniego Padewskiego na Górze Przemysła, tłumy szturmowały aulę uniwersytecką, w której odbywała się konferencja. Pojawiły się też spekulacje, że niezidentyfikowane obiekty latające widziane w zeszłym tygodniu nad ratuszem miały kolor zielony i zionęły ogniem.

Doroczny Zjazd Magów, Pisarzy i Rycerzy rozpoczyna się w Poznaniu w najbliższy weekend. Organizatorzy spodziewają się wielu gości z zagranicy, a w programie znajdą się wykłady o zastosowaniu zaklęć w leczeniu bólu zębów, warsztaty Jak odwrócić bieg czasu, nauka walki mieczem i lewitacji dla początkujących (uwaga – ubezpieczenie NW pokrywają uczestnicy!). Gośćmi zjazdu będą także znani pisarze związani z naszym miastem, którzy opowiedzą o poznańskich inspiracjach w swojej twórczości. Akredytacje na stronie internetowej: www.magia-rycerze.pl.


wydawnictwo miejskie posnania

Dawno temu na Ostrorogu Na starym Grunwaldzie. Domy i ich mieszkańcy Piotra Korduby i Aleksandry Paradowskiej

n Są

takie miejsca w Poznaniu, gdzie drzwi do przeszłości są lekko uchylone. Do jednego z nich można trafić dzięki nowej książce Wydawnictwa Miejskiego Posnania. Jest słoneczne, majowe przedpołudnie. Uciekając od pędzących główną arterią poznańskiego Grunwaldu samochodów, trafiam do cichego zakątka. Ławeczki na skwerze u zbiegu ulic Zakręt i Ostroroga są puste. Siadam na jednej z nich i pod wpływem szumu lip przymykam oczy. Zaczarowana ławka Cichnie uliczny gwar. Jestem w  latach 30. ubiegłego wieku, w  miejscu, gdzie według Jana Karola Mottego niedaleko kończy się miasto, zaczynają pola uprawne, pasą się krówki (...). Widzę Mariana Pospieszalskiego, który zmierza w  odwiedziny do Bronisława Zakrzewskiego w  willi pod czwórką na Zakręcie. Obok mnie siada chłopiec w krótkich spodenkach i  ciemnej marynarce. Rozpoznaję w  nim młodego Jana Ferstena. Zapewne czeka na Józia Zakrzewskiego, który ze śpiewem na ustach wybiega z Ostroroga. Z ogródka u  Czerwińskich dobiega mnie plusk wody i  śmiech małego Zbyszka. Przez czerwoną bramę próbuje wyjść spory żółw lądowy. Od strony Marcelińskiej coraz głośniej słyszę ryk silnika. Odwracam głowę, spodziewając się zobaczyć czerwonego studebakera, ale to tylko czarne volvo

parkuje pod istniejącym tu obecnie towarzystwem ubezpieczeniowym. Koniec czarów? Zaczarowani ludzie Znów jestem w XXI w. Na terenach, gdzie uprawiano zboża, znajdują się teraz wieżowce i  blokowiska z  wielkiej płyty. Zaprojektowane przez architekta Pospieszalskiego osiedle nadal istnieje, ale co stało się z  jego pierwszymi lokatorami? Ich losami zainteresowało się dwoje poznańskich historyków sztuki: Piotr Korduba i Aleksandra Paradowska. Owocem ich pracy jest książka Na starym Grunwaldzie. Domy i  ich mieszkańcy, która ukaże się w czerwcu nakładem Wydawnictwa Miejskiego Posnania. Jak wspomina Korduba, już przygotowując poprzednią książkę Sołacz. Domy i  ludzie, często natrafiał na wątek starego Grunwaldu. Osiedle przy Ostroroga powstało jako elitarna enklawa dla bankierów, prawników, inżynierów, których łączyły bliskie stosunki towarzyskie także z  mieszkańcami willi przy parku Sołackim. Autor opowiada: – To były ciekawe i  na ogół szczęśliwe dla nich lata. Kinga Turno spraszała artystów, do Czerwińskich przychodziła dzieciarnia „na basen”. Niemiecka okupacja zmieniła wszystko. Większość mieszkańców została wysiedlona. Dopiero od lat 60. pierwotni właściciele mogli stopniowo powracać do swoich do-

mów. Dziś przenosi się tu coraz więcej firm, które w dzień odwiedzane przez interesantów, w  nocy straszą ciemnymi oknami. Zaczarowany kot Wieczorami okolicznych mieszkańców przyciąga, prowadzona przez urodzonego na Grunwaldzie, Marcina Kubiaka, Winiarnia Pod Czarnym Kotem. Przy nakrytych kraciastymi obrusami stolikach spotkać można majora spod Monte Cassino czy aktorów z pobliskiego Teatru Strefa Ciszy. Od września 2011 roku na murze wzdłuż Marcelińskiej działa uliczna Galeria Zewnętrzna, organizowane są spotkania z  artystami i  reporterami. 30.06. pojawią się tu dawni mieszkańcy: odbędzie się wernisaż przedwojennych fotografii dzielnicy oraz otwarte spotkanie z Aleksandrą Paradowską i Piotrem Kordubą. Co kryje archiwum pamięci starego Grunwaldu? Przekonajcie się Państwo sami. Aleksandra Glinka wokół książki odbędą się dwa spot­ kania: n 21.06. g 18, restauracja Villa Magnolia (ul. Głogowska 40), wstęp z zaproszeniami n 30.06. g. 19, Winiarnia Pod Czarnym Kotem (ul. Wolsztyńska 1), wstęp wolny więcej o książce www.wmposnania.pl

23


24

wydawnictwo miejskie posnania

Dlaczego kochamy Miłobędzką 80. urodziny Pani Krystyny n Małgorzata Bzdawka studentka I roku studiów magisterskich Filologii Polskiej na UAM: – W poezji Miłobędzkiej zakochałam się nagle, kiedy na przełomie marca i  kwietnia na seminarium licencjackim pojawiły się Wszystkowiersze. Zaskoczona formą, zaczęłam analizować utwory i  poszukiwać możliwych interpretacji. Wiersze niepokoiły mnie i  inspirowały, na kolejnym seminarium opowiedziałam o  swoich przemyśleniach i promotorka, Joanna Grądziel-Wójcik, natychmiast zaproponowała, żebym zmieniała temat pracy licencjackiej. Mimo, że do końca semestru zostały zaledwie dwa miesiące, zgodziłam się od razu. Napisałam pracę i obroniłam ją na ocenę celującą, ponieważ dzięki poezji pani Krystyny robiłam to z autentyczną, filologiczną pasją. Ta poezja jest mi bliska, ponieważ opowiada o  przełamywaniu lęku przed metamorfozą i  odwadze przyjęcia zmian, które są nieuchronne. Miłobędzka jest mi bliska również wówczas, gdy ruchome, nieuchwytne, płynne „ja” osadza w  prostocie codzienności. Z moich doświadczeń wynika, że to znacznie trudniejsze niż tworzenie abstrakcyjnych formuł. n Piotr Śliwiński prof. dr hab., kieruje zakładem Poetyki i  Krytyki Literackiej Filologii Polskiej na UAM – Poezja pani Krystyny zachwyca młodą, gibką inteligencją i  nienatrętną mądrością. Wywodzi się z tradycji awangardy, eksperymentu, poszukiwań formalnych, lecz przede wszystkim jest niepewnym siebie,

delikatnym językiem doświadczenia. Upływ czasu, kobiecość, dziecko, ogród – czym one są, jak je wypowiedzieć? To blizny, pozostawione w pamięci przez bolesną, upokarzającą bezsilność, a zarazem ślad prowadzący do innego człowieka, który wydaje się bliski, bliźni, bo – jak my wszyscy – bezradny.

Kiedy moja sztuka Siała baba mak została przetłumaczona i zagrana w języku angielskim, włoskim, francuskim, czeskim, niemieckim, hiszpańskim – okazało się, że tamte dzieci i tamci dorośli też znali moje zabawy. Znali te same zabawowe gesty – z tą różnicą, że moja baba siała mak, Francuzi siali kapustę, Czesi i Słowacy też mak, Niemcy groch (Der alte Groch (!) saht Erbsen noch), Włosi siali

miło być z Miłobędzką

na 80. urodziny Pani Krystyny do Salonu Posnania do Teatru Polskiego i do Alejki Krystyny Miłobędzkiej pomiędzy nimi zaprasza 6 czerwca g. 14-17 Miasto Poznań szczegóły na kulturapoznan.pl

rodzynki, Turcy siali las, na Kubie plącze się kulawa baba, a w Anglii nie ma żadnej baby, tylko wprost przeciwnie (Mary, Mary, quite contrarry). No właśnie. Dopiero to mnie zdumiało. Do dziś mnie zdumiewa i wzrusza, że to, co moje, najbardziej prywatne, własne, tutejsze, domowe, jest jednocześnie cudze, wędrowne. Krystyna Miłobędzka, W widnokręgu Odmieńca, Biuro Literackie, Wrocław 2008. n Juliusz Tyszka prof. UAM dr hab., teatrolog, kierownik Zakładu Performatyki Instytutu Kulturoznawstwa UAM – Pani Krystyna Miłobędzka jest dla mnie przede wszystkim osobą, która poprzez swą współpracę z Teatrem Marcinek Leokadii Serafinowicz i  Wojciecha Wieczorkiewicza wprowadzała mnie w  świat teatru. Jak się okazało, bardzo skutecznie. To podczas dyskusji poświęconej Jej Serdecznemu staremu człowiekowi zabrałem po raz pierwszy głos i  zostałem wysłuchany. To na jej frazach, na tych arcykształtnych, kunsztownych dialogach kształciłem teatralno-literacki słuch. n Grażyna Wydrowska aktorka, reżyser, współtwórczyni Teatru Wierzbak Ona jest jak obłok. Na chmurze można płynąć. Na obłoku się nie da. Jest trudno dostępny. Jest najbardziej inspirującą poetką, jaką znam.


3 zapisana w świadectwie chrztu, wpisana na listę uczniów, przypisana do szczotek i pralki, skreślona wypisana (skąd?) córko matko żono, niedzielna pisarko, łyżeczko po literze, literko po łyżeczce (notuje to na niepotrzebnych kopiach maszynopisów i po drugiej stronie kwitów za gaz, nie wierzy, żeby przetrwało dłużej od tamtego po tamtej stronie, ale chciałaby wreszcie przeczytać coś prawdziwego o sobie)

Jej myśli są tak gęste, jak atrament na dnie kałamarza. Wszystkiego uczyliśmy się w Teatrze Marcinek. Pierwszą rzeczą, jaką tam oglądałam, był Ptam Pani Krystyny. Potem, w  Teatrze Wierzbak, staraliśmy się te teksty odegrać po swojemu. Pani Krystyna przychodziła do nas na próby Anaglifów, a z nią Jan Berdyszak i  pani Serafinowicz. Patrzyli na nasze etiudy i mówili: o, to jest to! Znowu coś robiliśmy, a oni wchodzili: „matkoboskajakipaw”. Zaprzyjaźniony z  Serafinowicz Jan Dorman mówił: – Dziecku zawieś w  sypialni Rembrandta, a  nie tego niebieskiego… O, smerfa. Dlatego w Marcinku grali jej teksty. Dziecko dorasta do sztuki, do tekstów także. Zresztą nie tylko dziecko. Ja sama, kiedy po kilkunastu latach sięgam do Anaglifów myślę sobie, Boże! O czym ja wtedy myślałam? Przecież dziś to znaczy całkiem coś innego.

Fot. K. Sikorska

Krystyna Miłobędzka, [zapisana w świadectwie chrztu]

słońce idzie po niebie i zaszło słowom robi się zimno, ciemno i nijako. słowom robi się zimno, ciemno i do domu daleko. czy mi idzie o słońce? czy szło ci, dziecino, o słońce? czy o blask słowa słońce? o co ci idzie, dziecino? o blask słowa słońce? o słońce? o które? Krystyna Miłobędzka Pod koniec czerwca ukaże się płyta Miłobędzka/Zimpel Tyle tego Ty. Znajdą się na niej wiersze Krystyny Miłobędzkiej czytane przez poetkę z muzyką Wacława Zimpla. Wydawcą jest Fundacja Malta.

n Zosia Komarowska lat 9, będzie aktorką W tym wierszu chodzi o słowo „słońce”. Wyobraziło mi się, że literki w  tym wierszu to są dzieci, które ciągle się powtarzają i  ciągle gonią za słońcem. A potem te dzieci są zagubione, bo jest ciemno i zimno. n Krysia Latour-Paczka lat 9, nie będzie aktorką, tylko kwiaciarką To jest wiersz o  nocy. Ktoś marzy, żeby już wyszło słońce. Kojarzy mi się też z  Bożym Narodzeniem. Kiedyś czytałam taką bajkę o  kotku, który się zgubił i  nie mógł trafić do domu, a  wszyscy na niego czekali, bo to była noc wigilijna. Ktoś w tym wierszu pyta o  słońce, ale nikt mu nie umie odpowiedzieć. Może to ten kot? Zanotowała: Dorota Latour


26

euro 2012

Chorwacja, Irlandia, Włochy gola! trzy mecze grupy C na Stadionie Miejskim w Poznaniu

n Najpierw o nie walczyliśmy, potem cieszyliśmy się z  polsko-ukraińskiego sukcesu. Do końca wierzyliśmy też, że w  Poznaniu zagra reprezentacja Polski. Niestety, tak się nie stanie. Ale i tak czeka nas mnóstwo emocji. Na stadionie przy ul. Bułgarskiej zobaczymy ekipy Chorwacji, Irlandii i Włoch. Mało? Na pewno nie, zwłaszcza, że nie będą to jakieś towarzyskie potyczki – jak to się zwykło mówić w  piłkarskim środowisku „o  czapkę śliwek” – tylko poważne mecze o tytuł mistrza Europy. Nie zobaczymy tu finałów? Zgoda, ale kto nie przejdzie tego etapu, dalej nie zagra. W  grupie C mistrzostw Europy oprócz wymienionych wcześniej reprezentacji jest jeszcze Hiszpania. Obrońca tytułu! Ale ona stoczy trzy swoje pojedynki w Gdańsku. Skoncentrujmy się więc na naszych gościach. Chorwacja wciąż… we Francji

Aż do 1990 r. piłkarze urodzeni na terenie Chorwacji występowali w reprezentacji Jugosławii. Dopiero potem na piłkarskiej arenie międzynarodowej grać zaczęła ich własna reprezentacja. Z jakim skutkiem? Chorwaccy kibice wciąż są we… Francji. Tam podczas mistrzostw świata ich drużyna odniosła historyczny sukces, sięgając po brązowy medal, a niekwestionowanym liderem drużyny był król strzelców całego turnieju – Davor Suker. Chorwaci, jako reprezentacja, czwarty raz w historii wezmą udział w mistrzostwach Starego Kontynentu. W 1996 r. udało im się wyjść z grupy, jednak już w pierwszym meczu fazy pucharowej przegrali z Niemcami. Zdecydowanie słabiej poszło im w  2004  r., gdy nie udało im się nawet wyjść z grupy. W Austrii i Szwajcarii wszystko szło idealnie aż do etapu, gdy w ćwierćfinale Darijo Srna i spółka całkowicie pogubili się w serii rzutów karnych i przegrali z Turcją. Eliminacje do Euro 2012 reprezentacja Chorwacji zakończyła na drugim miejscu za Grecją. W barażach los przydzielił im Turków, których rozbili w Stambule 3:0, więc rewanż (0:0) był praktycznie formalnością. Darijo Srna (30 lat) jest kapitanem reprezentacji Chorwacji oraz Szachtara Donieck, z  którym zdobył przed dwoma laty ostatni Puchar UEFA. Piłkar-

ską karierę zaczynał w Splicie w Hajduku. W 2003 r. został sprzedany za 1,2 miliona euro do ukraińskiego Szachtara Donieck. Jego atutem są bardzo dobrze wykonywane stałe fragmenty gry, a także dośrodkowania z prawego skrzydła. W reprezentacji Chorwacji zadebiutował 20.11.2002 r. w wygranym (1:0) meczu z reprezentacją Rumunii. Na MŚ w  Niemczech zagrał we wszystkich trzech meczach swojej reprezentacji, która jednak nie zdołała awansować do 1/8 finału. W decydującym pojedynku z reprezentacją Australii (2:2) zdobył gola po strzale z rzutu wolnego. W drugim meczu grupowym z  reprezentacją Japonii został zapamiętany jako niefortunny wykonawca rzutu karnego: piłka po jego strzale trafiła w słupek japońskiej bramki. Podstawowy skład Chowacji: Pletikosa – Strinic, Simunic, Lovren, Corluka – Vukojevic, Modric, Mandzukic, Kranjcar – Eduardo, Perisic

Irlandia niezmiennie zielona

Reprezentacja Irlandii awansowała do mistrzostw Europy po raz drugi w historii. Zespół opiera się głównie na doświadczonych zawodnikach, których swoją szkoleniową myślą spaja Giovanni Trapattoni. Czy irlandzko-włoska mieszanka zaskoczy podczas Euro 2012? Przez wiele lat reprezentacja Irlandii nie liczyła się w światowym futbolu. Po raz pierwszy kadra tego kraju zakwalifikowała się na mundial w 1990 roku i doszła aż do ćwierćfinału, w którym przegrała z Włochami (0:1). W  europejskich mistrzostwach Irlandczycy zagrali tylko raz, w 1988 r. Na niemieckich boiskach nie zdołali wyjść z grupy, chociaż w pierwszym meczu grupowym wygrali (1:0) z Anglią. Starcie ze Związkiem Radzieckim zakończyło się jednak remisem, a spotkanie z Holandią – porażką. W tej edycji ME Irlandczycy nie mieli prawa narzekać – w eliminacjach trafili na Andorę, Armenię, Macedonię, Rosję oraz Słowację. Zgodnie z  oczekiwaniami, grupę wygrała reprezentacja Rosji. Drugie miejsce zajęła Irlandia. W  barażach Irlandczycy mieli ponownie sporo szczęścia, bo trafili na Estonię. Po zwycięstwie w pierw-


27

euro 2012

Robbie Keane (32 lata) jest tu kluczowym napastnikiem, który przez wiele lat straszył bramkarzy na boiskach Premier League. Dzisiaj dorabia sobie, co prawda, w Los Angeles Galaxy, ale jego instynktu strzeleckiego nie należy lekceważyć. Ten Irlandczyk z krwi i kości grał aż w 10 drużynach, większość z nich porzucając już po roku. Profesjonalną karierę rozpoczął w  1997 r. w  Wolverhampton Wonderers, skąd dwa lata później przeniósł się do Coventry City. W 2000 r. został zawodnikiem włoskiego Interu Mediolan. Potem wrócił do Anglii i grał w kilku klubach. Przed rozpoczęciem sezonu 2011/2012 przeszedł do drużyny MLS Los Angeles Galaxy. Keane jest najskuteczniejszym strzelcem w  historii reprezentacji Irlandii, w której zadebiutował w 1998 r. Był członkiem kadry na mistrzostwach świata 2002 r. Na azjatyckich boiskach zdobył trzy bramki i  poprowadził reprezentację do 1/8 finału. Na koncie ma 53 trafienia i 111 występów. Ostatnie dwa gole zdobył 11.11. 2011 w ramach eliminacji do Euro 2012 w pierwszym meczu barażowym z Estonią, który Irlandia wygrała (4:0). Podstawowy skład: Given – O’Shea, St Ledger, Kelly, Ward -Duff, Whelan, Fahey, SHunt – Keane, Doyle

Włochy we wszystkich kolorach

Włosi to obok Niemców najbardziej utytułowana reprezentacja na Starym Kontynencie. Azzurri czterokrotnie stawali na najwyższym podium mistrzostw świata (1934, 1938, 1982, 2006), co nie udało się żadnej innej europejskiej drużynie (Niemcy mają na koncie trzy triumfy). Jednak niewiele – jak na ogromne oczekiwania – udało się zwojować Włochom w historii ich występów na Euro, choć mogą się pochwalić zdobyciem medalu każdego koloru. Największy sukces osiągnęli u  siebie, chociaż w finałowym dwumeczu ME ’68 z  Jugosławią pomógł im słynny „drukarz” Gottfried Dienst (ten sam, który sędziował finał MŚ ’66 z  udziałem Anglii i  Niemiec): najpierw nie uznał prawidłowej bramki Dragana Dżajicia, a później pozwolił Włochom strzelić gola z rzutu wolnego, gdy rywale jeszcze ustawiali mur. W rewanżu zrezygnowani „Plavi” poddali się prawie bez walki.

W tej edycji bez problemu piłkarze Cesare Prandelliego przebrnęli przez eliminacje. Żadna z drużyn nie była w stanie pokusić się o zwycięstwo nad Italią. Włosi zremisowali tylko dwa z dziesięciu spotkań – z Serbią i Irlandią Północną, oba spotkania na wyjeździe. Resztę wygrali. Gianluigi Buffon (34 lata) to bramkarz legenda, może nie miary Dino Zoffa, ale jednak… najdroższa. Gra w Juventusie, do którego trafił za 52 miliony dolarów z  AC Parma. Kwota transferu jest do dziś najwyższą w historii futbolu wydaną na bramkarza. Federacja europejska wybrała go bramkarzem roku 2003. Zajął drugie miejsce w  klasyfikacji Złotej Piłki w  2006 – wyprzedził go tylko Fabio Cannavaro.

Euro

2012 na Stadionie Miejskim w Pozaniu n 10.06. g. 20.45 Irlandia – Chorwacja n 14.06. g. 18 Włochy – Chorwacja n 18.06. g. 20.45 Włochy – Irlandia

W 2009 uznany został przez Międzynarodową Federację Historyków i  Statystyków Futbolu za najlepszego bramkarza dekady. Wywodzi się ze sportowej rodziny. Jego matka Maria Stella Masocco była dyskobolistką, ojciec Adriano sztangistą, siostry Veronica i  Guendalina grały w siatkówkę. Bramkarzem był kuzyn jego dziadka – Lorenzo Buffon (zawodnik A.C. Milan w  latach 1949-59). Życiową partnerką Gianluigi Buffona jest była czeska wicemiss, modelka Alena Šeredová, z którą ma dwóch synów. To Loius Thomas (2007) oraz David Lee (2009). Podstawowy skład: Buffon – Balzaretti, Chiellini, Bonucci, Cassani – Marchisio, Montolivo, Pirlo, De Rossi – Cassano, Pazzini Leszek Gracz

Fot. wikipedia, TottenhamFan, flicr.com

szym meczu (4:0), rewanż był już tylko formalnością i zakończył się remisem (1:1).


28

euro 2012

Kultura fizyczna dla tych, którzy kochają piłkę

n Czy dla zorientowanych kulturalnie kibiców piłki nożnej chęć uczestniczenia w  wydarzeniu kulturalnym wiąże się głównie z dłuższym przebywaniem w Strefie Kibica? Raczej tak. W  wybudowanej specjalnie na okazję turnieju Euro (kosztowała 18 mln złotych) Strefie Kibica odbędzie się prawie 30 koncertów i  2 spektakle teatralne. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny. Familijnie i kontrowersyjnie Będzie paru gości z zagranicy, m.in. Ray Wilson (były wokalista zespołu Genesis, 23.06.) i zespół Alphaville (29.06.), który największe tryumfy święcił w latach 80. W tym kontekście ich wielki przebój Forever Young nabiera zupełnie nowego znaczenia. 26.06. zagra kontrowersyjny zespół z  RPA – Die Antwoord. Na okładce wydanego w tym roku albumu Tension widnieje wokalistka zespołu trzymająca w  rękach... ludzkie serce. Ma przypięte do pleców białe skrzydła, a  po brodzie spływa jej strużka krwi.

Koncerty w Strefie Kibica podzielono na kanały tematyczne, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Jest Poznań Welcomes You, w  ramach którego zaśpiewają m.in. Mezo (8.06.) i  Audiofeels (13.06.); Strefa po polsku z Małgorzatą Ostrowską (12.06.), Strachami Na Lachy (16.06.), Raz Dwa Trzy (17.06.) czy reggae’owym Indios Bravos (21.06.). Będzie też trochę rapu (20.06., Strefa Hip Hop z donGURALesko i zespołem 52 Dębiec) i rocka (25.06., Rock Pure Pleasure m.in. z  Comą). Zespoły Wilki (10.06.) i  De Mono (1.07.) zagrają w ramach cyklu Koncerty familijne. Światła na polski taniec i  włoskie malarstwo Turniej Euro pobudził nieco poznańską scenę teatralną. W Strefie Kibica wystąpi Polski Teatr Tańca ze swoją najnowszą produkcją, inspirowanym sportem spektaklem Football@ (21.06.). W strefie wystąpi też Teatr Porywacze Ciał ze swoim kolorowym, rowerowym spektaklem Cykliści (27.06.). Teatry przygotowują

się też na gości z zagranicy. 10.06. Teatr Polski zagra Hamleta z napisami w  języku angielskim. Teatr Usta Usta Republika zaprasza na plenerowe widowisko Luminaria przy moście bpa Jordana (15.06.). Światło podobno nie zna barier językowych. Na zagranicznych gości, którzy chcą się dowiedzieć czegoś więcej o historii kraju współorganizującego Euro przygotowano wystawę Experi-Tum. Ostrów Tumski. W nurcie historii (od 8.06. plac katedralny). Natomiast widzów z  Włoch (ich reprezentacja gra w  Poznaniu dwa mecze), którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś o  swoim kraju zaprasza Muzeum Narodowe na ekspozycję malarstwa włoskiego (od 2.06.). Poza tym kibiców czekają oczywiście wszystkie inne atrakcje, które akurat w czerwcu będą się w Poznaniu odbywały. Piszemy o nich szczegółowo na kolejnych stronach IKS-a. Przy tych związanych z  mistrzostwami znajdziecie Państwo ikonkę piłki. Natalia Grudzień


euro 2012

Wolne od futbolu dla tych, którzy za piłką nie przepadają

n Jeśli uważają Państwo, że przez ostatnie pięć lat zbyt dużo czasu poświęcono na mówienie i  pisanie o  piłce nożnej, to ta strona jest dla Was. Dowiecie się z niej, gdzie przeczekać trzy gorące tygodnie czerwca z dala od entuzjazmu kibicowskiej strefy, piłki i stadionu. Skompletowanie tego materiału nie było łatwe. Instytucje kulturalne Poznania, mimo że są w oczywistej kontrze do tego turnieju sportowego, raczej w  większości wspaniałomyślnie zachowują powściągliwość. Piszę oczywistej, chociaż wiceprezydent Dariusz Jaworski podkreśla, że sport może łączyć się z  kulturą, czego wyrazem ma być oferta kulturalna Strefy Kibica. Ofertę czerwca bez futbolu w  Poznaniu najprężniej budują teatry. Teatr Nowy w każdy piątkowy i sobotni wieczór zaprasza na Zaułek bez Futbolu. W jego ramach wystąpi Mariusz Puchalski, który w  czasie blisko godzinnego standupu będzie opowiadał m.in. o wpływie kopania piłki na ekologię. Emocje po występie aktora ugasi porcja muzyki. Spektakle muzyczne Moja Piaf lub Projekt Sinatra mają tę dodatkową zaletę, że można w  nich wziąć udział nie znając języka polskiego. To dobra informacja dla gości z zagranicy. Na Strefę wolną od Euro zaprasza też mały, prywatny Mój Teatr („mój” czyli Marka Zgaińskiego). Zespół zarzeka się, że nie padnie ani jedno słowo i  ani jeden skecz o piłce nożnej. Zamiast tego na scenie pojawi się m.in. Ewa Trynka z Recitalem pieśni niepoważnych i  teatr z Wrześni Dwa teatry ze spektaklem-

satyrą na obchody ważnych rocznic pt. Uliczka pana Miłosza. Oprócz tego będzie można posłuchać muzyki greckiej w wykonaniu Aresa Chadzinikolau i bluesowej, którą zagra grupa Zjeżyc. Wydarzenia bez Euro będą się odbywały głównie w  czerwcowe poniedziałki, wtorki i środy. Mimo że 70 proc. Polaków uważa, że w  czasie Euro nie powinno być żadnych protestów (dane TNS OBOP), na ulice wyjdą środowiska lewicowe. Pozostałe 30 proc. może więc 10 czerwca o  g.  14, czyli w  dniu pierwszego meczu rozgrywanego w  Poznaniu, udać się przed gmach opery, skąd ruszy demonstracja pod hasłem

nazwą Igrzyska za 1 euro odbędzie się 2 czerwca. Będzie to turniej piłkarski, a jeśli pojawią się chętni, to również innych dyscyplin. Idea jest prosta – darmowa, dostępna i  współorganizowana przez wszystkich impreza sportowa. Więcej szczegółów na facebooku. Słupek reklamujący Zaułek bez futbolu został w maju zniszczony przez grupkę wandali, których zdenerwował widok przekreślonej piłki. Mamy nadzieję, że ta strona IKS-a  nie wywoła podobnych reakcji i  nie zostanie wyrwana ze wszystkich egzemplarzy. Wszak są w tym mieście ludzie, którzy wcale nie cieszą się z turnieju. 

Chleba zamiast igrzysk. Pod inicjatywą podpisało się wiele osób i instytucji ze świata kultury, m.in. Teatr Ósmego Dnia. Organizatorzy protestu zwracają uwagę na nieproporcjonalne finansowanie turnieju Euro, na który przeznaczono miliony złotych, obcinając równocześnie wydatki na cele społeczne i kulturę. Protest przeciwko turniejowi szykuje też poznański happener Franek Sterczewski. Akcja pod

n Teatr Nowy, Zaułek bez footballu, piątki i soboty, g. 20.30, www.teatrnowy.pl n Mój Teatr, Strefa wolna od Euro, poniedziałki, wtorki, środy www.mojteatr.pl n  Demonstracja Chleba zamiast igrzysk, gmach opery, 10.06. g. 14, www.10czerwca.eu n  Happening Igrzyska za 1 euro, 2.06. Natalia Grudzień

29


euro 2012

Przekraczanie wschodniej granicy rozmowa z Witoldem Horowskim, Konsulem Honorowym Ukrainy w Poznaniu

n 19 kwietnia 2012 roku objął Pan stanowisko Konsula Honorowego Ukrainy w Poznaniu oraz stanął Pan na czele Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polska – Ukraina. Czy miał Pan kiedykolwiek takie plany? Przyznaję, że nie. Bezpośrednią przyczyną mojej decyzji była przedwczesna śmierć mojego Taty. Stanąłem wtedy przed ważną życiową decyzją, dotyczącą kontynuacji tego, co po sobie zostawił. Uświadomiłem sobie, że trzeba zadbać o  kapitał społeczny zbudowany na jego zaangażowaniu w  sprawy polsko-ukraińskie. Tak więc dalej pracujemy wspólnie z  zespołem, który założył. Chcemy w ten sposób zbliżyć Ukrainę do Wielkopolski. Pana Tata, Łukasz Horowski, przez kilka lat intensywnie i ze świetnym rezultatem budował nić porozumienia pomiędzy Polską a Ukrainą. Jakie Pan wyznaczył sobie cele? Mojemu wejściu w  sprawy Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polska – Ukraina towarzyszyła nasza wewnętrzna debata z  kluczowym pytaniem w tle: „co dalej?”. Wspólnie ustaliliśmy, że myślą przewodnią naszej działalności na najbliższe lata będzie hasło Poznaj sąsiada! Tak sformułowana misja odzwierciedla dużą potrzebę pracy w  budowaniu świadomości Wielkopolan, dotyczącej tego, jak pięknym i  ciekawym krajem jest Ukraina. My, Wielkopolanie, wiemy dziś więcej o Bułgarii, Turcji czy Tunezji niż o kraju, z którym sąsiadujemy! Najbardziej zależy nam na tym, by Wielkopolanie zaczęli rozumieć Ukrainę taką, jaką ona jest. Razem z jej zaletami i wadami. Tylko tak można przełamywać szkodliwe dla bliskiej współpracy

stereotypy. Naszymi działaniami staramy się zachęcać do mentalnego i fizycznego przekraczania wschodniej granicy. Czy w  Pana planach pojawiają się jakieś nowe pomysły na dalszą działalność Stowarzyszenia? Czy powstają jakieś nowe projekty? Do tej pory najbardziej znanym jest festiwal Ukraińska Wiosna. Ukraińska Wiosna zapewne pozostanie naszym najbardziej rozpoznawalnym projektem. Pełni ona rolę wszechstronnej popularyzacji kultury ukraińskiej w Wielkopolsce. Przyznaję jednak, że z perspektywy naszych celów ważniejszym jest rozwijający się projekt edukacyjny Poznaj sąsiada, przygotowywany jako propozycja fakultatywnych zajęć szkolnych dla dzieci i młodzieży. To całoroczny program poświęcony poznawaniu Ukrainy przez zabawy oraz angażujące młodzież wykłady. Ponadto rozpoczęliśmy w maju cykl konferencji gospodarczych poświęconych inwestowaniu na wschodzie UkraineConnection.eu. Chcieliby-

śmy również rozwijać inicjatywy o charakterze pomocy społecznej. Wymagają one jednak wyjątkowo dobrego przygotowania formalnego, więc wiele jeszcze przed nami. Kilkoro gości zaproszonych na Wasz majowy festiwal zapytałam o  to, jaki smak ma dla nich Ukraina. Teraz Pana kolej! Przełammy stereotypy! Ukraina to nie tylko pierogi! Niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak bogate tradycje kulinarne ma Ukraina w dziedzinie dań rybnych. Dostęp do Morza Czarnego czyni tę część kuchni ukraińskiej dla nas, Polaków, niemal egzotyczną. Wiele nazw gatunków ryb, obecnych na stołach ukraińskich, nie ma nawet odpowiedników w  języku polskim. Tego bardzo im zazdroszczę! Polecam wszystkim suszone ryby na plaży nieopodal Odessy – palce lizać! A jak smakuje Polska? Wychowałem się w  domu o  bardzo bogatej tradycji kulinarnej. Miałbym więc kłopot z  jednoznacznym wyborem tego jednego, jedynego

Świętopietrze – pejzaż Witolda Horowskiego zrobiony na półwyspie Athos

Fot. Archiwum Witolda Horowskiego

30


Fot. Archiwum Witolda Horowskiego

euro 2012

Witold Horowski

smaku… Delikatna pieczeń z sarny, bigos staropolski, ryba po żydowsku, ozorki w szarym sosie... Zaraz! Mamy początek lata! Postawmy więc na najważniejsze dla mnie danie sezonowe: zupa krem ze szparagów. Oczywiście, z  dodatkiem prażonych ziaren dyni! Skąd Pańska sympatia do naszego wschodniego sąsiada? Lubię podróżować, szczególnie na Wschód (ten daleki i  ten bliższy). Ukraina jest dla mnie ogniwem łączącym środkową, wschodnią a  nawet południową Europę. Fascynuje mnie jej kultura, czerpiąca garściami z ludowych tradycji oraz ludzie łączący słowiańską fantazję z  twardą zdolnością do przetrwania. Europie powinno bardziej niż dotąd zależeć na Ukrainie, ponieważ jej potencjał duchowy jest niedoceniany. Jak Konsul Honorowy Ukrainy łączy swoje życie zawodowe z  prywatnym? Czy Pana zawód pomaga

w pracy w konsulacie bądź Stowarzyszeniu Polska-Ukraina? Dobre pytanie, choć dzisiaj trudno na nie dobrze odpowiedzieć. Staram się z uwagą pełnić rolę męża, ojca, szefa firmy doradczej, konsula, prezesa stowarzyszenia. Wszyscy pełnimy różne role. Muszę jednak tak gospodarować czasem, by kompromisy były jak najmniej bolesne. Zdaję sobie sprawę, że to dopiero początki. Za kilka lat będę mądrzejszy. Czy wakacje spędza Pan z  rodziną wyłącznie za wschodnią granicą? Absolutnie nie! Przyznaję, że pociąga mnie Europa Środkowo-Wschodnia. Karpaty oglądane ze strony ukraińskiej i  rumuńskiej robią wielkie wrażenie, ale podróż na północ Skandynawii też należy do tych niezapomnianych. Z  przyjaciółmi podróżowaliśmy po Indiach, Malezji, Tajlandii. Wiele spotkań w  tych krajach zapamiętam na całe życie. Polecam także wyprawy rodzinne po Polsce – mamy takie miejsce nad

Biebrzą, przeznaczone specjalnie do „ładowania mentalnych akumulatorów”. W tym roku planujemy rodzinne wakacje w Albanii. Podobno interesuje się Pan fotografią oraz literaturą. Ma Pan jakieś swoje ulubione zdjęcie, książkę? To prawda, literatura i  fotografia to moje pasje. Bardzo trudno jednak wskazać te ulubione… Bardzo cenię Lema. Solaris wciąż jest dla mnie kopalnią do odkrywania nowych interpretacji. Wśród pisarzy, o  których głośno było w  ostatnich latach, najbardziej przypadł mi do gustu Jacek Dukaj. Lód jego autorstwa to prawdziwie krwista powieść wielkiego formatu. Ostatnio coraz częściej sięgam także do literatury faktu, na przykład Andrzeja Stasiuka i  jego Jadąc do Babadag. Słuchaliśmy tych wspomnień wraz z żoną w aucie, kiedy przejeżdżaliśmy przez deltę Dunaju, czyli tereny które opisywał. A fotografia? Cenię nurt konceptualny. Chłodną, minimalistyczną szkołę fińską. Dodam, że moja żona jest prawdziwą artystką i  to właśnie jej twórczość fotograficzna mnie inspiruje. Dzięki niej chcę się rozwijać w tej dziedzinie. A piłka nożna? Zbliżają się mistrzostwa Europy i  nie mogłabym nie zapytać o  to, komu Pan będzie kibicował. Oczywiście kibicuję Polsce! Myślę, że tercet z  Borussi może nam sprawić miłą niespodziankę. Jak większość fanów piłki, jestem także wielbicielem reprezentacji Hiszpanii. Chociaż z drugiej strony, Niemcy w ostatnich latach grają naprawdę porywająco. Będzie Pan oglądał mecze na stadionie czy przed telewizorem? Tym razem tylko telewizja. Lubię emocje stadionowe, szczególnie te przeżywane z moimi synami, ale rezerwuję je dla futbolu klubowego. Rozmawiała Monika Nawrocka

31


euro 2012

Czas doznawania i poznawania rozmowa z Krzysztofem Langiem z pracowni projektowej Maksa, twórcą wystawy plenerowej Experi-Tum. Ostrów Tumski. W nurcie historii

n Tematem Pana instalacji jest prezentacja dziedzictwa kulturowego Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Instalacja ma być zwiastunem projektu, który zostanie zrealizowany w  przyszłym roku – Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego. Jej celem jest pokazanie związków kultury lokalnej z  kulturą europejską, uświadomienie odbiorcy bogactwa historii miejsca, jego znaczenia w kontekście międzynarodowym. Projekt nazywać się będzie Experi-Tum. Z czym skojarzyć tę nazwę? Mówiąc o wyspie, na której założono gród obronny, potem jedno z najważniejszych wielkopolskich miast piastowskiego państwa, w gruncie rzeczy mówi się o  człowieku. Jaki był i co mu się podobało tysiąc lat temu. Co mamy podobnego, co nas różni. Dlaczego wybudował tam właśnie „tum” czyli, po staropolsku, katedrę i jakie w niej ukrył skarby. Starożytni mówili experientia – czas próby, doznawania i poznawania. Experi-Tum kierujemy do szerokiego grona odbiorców, którzy zostaną wciągnięci w nurt dziejów. Nurt dziejów – to brzmi dumnie! Poznański Ostrów Tumski był w X w. na szlakach Europy jednym z  ważniejszych, a być może i najważniejszym, ośrodkiem władzy w  rodzącym się właśnie państwie Piastów. Średniowieczna Europa stanowiła jednolity organizm, wprawdzie ogromny i pozornie rozdarty na liczne, odrębne kraje, ściśle jednak ze sobą połączone licznymi związkami. Tworzyli je zwykli ludzie i instytucje, które niczym krwiobieg tłoczyły te same prądy i idee w każdy jego zakątek. Poznański Ostrów Tumski był

Fot. Archiwum K. Langa

32

Krzysztof Lang

jednym z takich zakątków i to leżącym w samym jego sercu. Instalacja ma ściśle współgrać z historią tego miejsca. Proszę zdradzić, jak będzie wyglądać. Forma przestrzenna instalacji nawiązuje do symboliki rzeki, w której przemiany kulturowo-cywilizacyjne powodują osadzanie się mierzei i  wysp – skupiających materialne i  ideologiczne przejawy tych przemian. Głównym nurtem i nośnikiem tych idei jest chrześcijaństwo, które pozwoliło na przełom cywilizacyjny i  włączenie Polski w  krąg kultury łacińskiej. To dzięki przyjęciu chrztu nawiązane zostały różnorodne kontakty Polski z innymi krajami chrześcijańskiej Europy. Różnorodność i  bogactwo tych kontaktów prezentują wyspy tematyczne, które przez pryzmat postaci i  przedmiotów pokazują wymianę kulturalną Polski i Europy. W jaki sposób będą Państwo przekazywać te informacje? W  trzech formach. Bezpośrednio na elementach instalacji prezentowane będą ikonografie związane

z dziedzictwem kulturowym Ostrowa Tumskiego oraz sentencje łacińskie (z  tłumaczeniem na język polski i angielski), pochodzące ze średniowiecznych kronik i  dotyczące przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa. W obszarze wysp tematycznych pojawią się też krótkie opisy dotyczące poszczególnych obiektów. Drugim kanałem przekazu informacji będą treści multimedialne, które każdy ze zwiedzających będzie mógł pobrać za pomocą QR Codów. Informacje te będą zawierały rozszerzone opisy poszczególnych treści, wzbogacone dodatkową ikonografią. Trzecią formą przekazywania informacji będą wolontariusze-przewodnicy (poznańscy studenci), którzy udzielą dodatkowych informacji, oprowadzą po instalacji, pomogą w korzystaniu z QR Codów. Rozmawiała Daria Mielcarzewicz n Gra terenowa Experi-Tum. Ostrów Tumski. W nurcie historii Trakt Królewsko-Cesarski od pl. Wolności do Ostrowa Tumskiego 8.06.-1.07. udział bezpłatny n Ekspozycja plenerowa ExperiTum. Ostrów Tumski. W  nurcie historii plac katedralny, Ostrów Tumski 8.06-30.09. finisaż ekspozycji we wrześniu podczas VII Weekendu z  Historią na Trakcie Królewsko-Cesarskim wstęp bezpłatny Produkcja i  koordynacja: Centrum Turystyki Kulturowej Trakt Realizacja: Maksa. Pracownia projektowa. Sp. z o.o. więcej na www.trakt.poznan.pl


euro 2012

To nie będzie sucha lekcja historii rozmowa z Wojciechem Wińskim z Teatru Usta Usta Republika, reżyserem spektaklu Luminaria Spektakl, który Pan przygotowuje, ma być zapowiedzią Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego. Przyjmując propozycję Centrum Turystyki Kulturowej Trakt, podjęliśmy się zadania przygotowania widowiska plenerowego, które ma być zaproszeniem poznaniaków oraz turystów do odwiedzenia w  niedalekiej przyszłości Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego i  zapoznania się z historią wyspy. Kluczem do powstającego spektaklu jest Ostrów Tumski. Jego położenie, historia, lokalny klimat. To miejsce w  centrum Poznania, do niedawna rzadko uczęszczane. Z chwilą pojawienia się mostu Jordana, zyskało na przystępności, popularności, a  z  czasem, po otwarciu interaktywnego centrum, stanie się zapewne obowiązkowym punktem wycieczek turystycznych po Poznaniu. „Wrażliwość miejsca“ to jeden ze znaków rozpoznawczych Teatru Usta Usta Republika. Nieustannie eksperymentujecie z  przestrzenią. Jak więc traktujecie w tym spektaklu Ostrów Tumski? Jak używacie tego miejsca? Jaki macie na nie pomysł? Nasze projekty teatralne często mają charakter site specific – są związane z miejscami prezentacji, wykorzystują ich oryginalne, naturalne właściwości. I  tym razem zamierzamy wykorzystać w  widowisku wyjątkowe położenie Ostrowa Tumskiego, wpisując w panoramę spektaklu zarówno perspektywę rzeki Cybiny, jej nabrzeża, powstający budynek centrum historii oraz okoliczne kamienice. Spróbujemy wydobyć z mroku historii dawne

Fot. Archiwum Teatru Usta Usta Repulika

n

Wojciech Wiński

wydarzenia, postaci, używając w tym celu projekcji multimedialnych, opraw świetlnych, efektów pirotechnicznych. Kluczem stylistycznym oraz interpretacyjnym, wykorzystywanym w  artystycznych działaniach, stanie się motyw witraży oraz światła, będącego przewodnikiem w historii. Z tej

stylistyki zrodził się również tytuł wydarzenia – Luminaria. Co właściwie chcecie (o)powiedzieć tym spektaklem? Widowisko to poetycka, multimedialna narracja, której kanwę stanowi działalność hrabiego Edwarda Raczyńskiego, postaci bardzo mocno związanej z historią Ostrowa Tumskiego. Jego wizjonerska wyobraźnia i  dramatyczna biografia stanowią klucz do interpretacji widowiska jako swoistego snu o  przeszłości. Nie chcemy uczynić ze spektaklu suchej lekcji historii, chcemy przywołać emocje towarzyszące szczególnym wydarzeniom na Ostrowie Tumskim. Widzowie, wraz z  hrabią Raczyńskim, odwiedzą jego bibliotekę, odkrywając karty zapisane historią Polski. Rozmawiała Daria Mielcarzewicz n Spektakl multimedialny Luminaria Teatru Usta Usta Republika przy moście bpa Jordana 15.06. g. 23 udział bezpłatny

33


34

sz tuka od kuchni (na euro 2012)

Przekąski kibica z altówką w tle u Marcina Murawskiego i Alicji Bohdanowicz

n Z Marcinem znamy się od dawna, od czasów, kiedy uparł się, by być dziennikarzem telewizyjnym. Był – owszem – zdolny, ale odkąd usłyszałam, jak gra na altówce, robiłam wszystko, by go zniechęcić do mojego zawodu. Nie przeceniam swojej roli, możliwe jednak, iż minimalnie przyczyniłam się do tego, że dziś nadal jest koncertującym muzykiem, pedagogiem z  sukcesami, a  także doktorem z habilitacją. Dzięki starej znajomości mogłam też wprost powiedzieć, uzgadniając szczegóły tego spotkania: „czerwiec to czas Euro, jedzenie ma być dla kibica, zresztą też jesteś kibicem”. I tak się stało… Żeby sytuację uprawdopodobnić, umówiliśmy się na majowy mecz Lecha. Nie, nie na stadionie – w domu. Mecz przed telewizorem. Zapukałam do drzwi dwie godziny przed pierwszym gwizdkiem. Otworzyła Alicja z  niebieskim rosyjskim kotem na rękach; jego zielone oczy przyciągały wzrok, nic więc dziwnego, że gospodarza domu zauważyłam dopiero po chwili. Ku mojemu zaskoczeniu, witał mnie ubrany w niebieską koszulkę Kolejorza, z  numerem 13. i swoim nazwiskiem na plecach. Nim zaczęliśmy rozmawiać, na stole pojawiła się duńska zupa z  porów. Jak usłyszałam – najlepsza zaprawa przed meczem… cokolwiek to znaczy. Zupa wyjątkowa. Pachnąca wędzonką, łagodna w smaku, gęsta, sycąca. Jej przygotowanie pochłania trochę czasu, ale rezultat wart jest jego poświęcenia. Z  każdą łyżką zakochiwałam się w tej zupie coraz bardziej… Jak katarynka powtarzałam: cudowna, wspaniała, rewela-

cyjna, a słowa przedzielałam różnymi westchnieniami zachwytu. Najpierw należy zeszklić cebulę i drobno pocięte w talarki białe części porów, do tego dorzucić pokrojony w  kostkę boczek wędzony lub szynkę, następnie wszystko zalać bulionem, dusić mniej więcej pół godziny. Łagodny, aksamitny smak to efekt serka topionego (ementaler – 300 g); dodaje się go na sam koniec gotowania. Cierpliwie mieszając, trzeba poczekać, aż się rozpuści, można jeszcze zupę doprawić śmietanką i  podbić smak szczyptą czerwonego pieprzu… Z wyczuciem, bo ostry! Kiedy zupa łagodnie bulgotała w  garnku, Marcin szykował kolejne przekąski. Znowu duńskie. Sałatki do podgryzania, kiedy akcja na boisku niemrawo się toczy. Tosty i smarowidełka: jedno na bazie szynki, drugie – jajek. Alicja przygotowała śliwki w  boczku, które w  przerwie meczu miały wylądować w piekarniku. Jedną miskę wypełniła drobno pokrojona szynka wymieszana z posiekaną cebulą, czosnkiem, majonezem i odrobiną utartego chrzanu. Drugą – posiekane jajka na twardo połączone z curry i majonezem. Obie sałatki gęste, dające się kłaść na grzanki. Proste i  szybkie w  wykonaniu, ale o  smaku niezapomnianym. Do tego przekąska gorąca, wyglądem przypominająca miniaturowe szaszłyki: suszone śliwki owinięte plasterkami boczku, nadziane na wykałaczki i upieczone. Można podawać z konfiturą żurawinową. Pyszne na ciepło, świetne na zimno. Do picia – obowiązkowo schłodzone piwo. – Jak widzisz – zaczął Marcin – mecz Lecha, ale jedzenie duńskie.

Nie ukrywam: jestem zakochany w Skandynawii. I to od dawna. Między innymi z  powodu tej miłości, studia podyplomowe robiłem w Danii. Kursy mistrzowskie, jakie prowadziłem, były w  Norwegii i  Islandii. Marzę o Spitsbergenie. Jakbym mógł, to zamieszkałbym w  Bergen, w Norwegii. Byłem tam tylko raz, ale zakochałem się od pierwszego wejrzenia. Magiczne miasto, z morzem, górami i niezwykłą aurą… I  znasz któryś ze skandynawskich języków? Nie ma takiej potrzeby: oni świetnie posługują się angielskim. Kursy mistrzowskie, dopiero co zrobiona habilitacja. Masz dopiero 38  lat. Uczyć zacząłeś jeszcze na studiach. Chciałeś tego? Chciałem. Chociaż były też inne pomysły na życie. Wtedy, na studiach, poważnie zastanawiałem się nad dziennikarstwem. Nawet skończyłeś Podyplomowe Studia… Właśnie! I  byłem bardziej rozpoznawalny jako „Muro” – facet, który pisze recenzje płyt, niż jako Marcin Murawski, syn profesora Andrzeja Murawskiego – facet, który dostał nagrodę na konkursie… Ale właśnie wtedy zadałem sobie pytanie, w którym zawodzie mogę odnieść większy sukces. I  wyszło, że jednak będąc altowiolistą. Pragmatycznie podszedłeś do sprawy. Nigdy nie żałowałeś tej decyzji? Czasami mi szkoda, że nie zostałem… heavy-metalowcem. Dotąd mam w domu ukochaną, z dawnych czasów, gitarę, bo jednak byłem w kilku kapelach i jako muzyk, i jako tekściarz, i jako kompozytor, ale brakuje czasu, by na niej grać.


35

To po co były Ci te studia dziennikarskie, praca w Głosie Wielkopolskim, w radiu, telewizji? To doświadczenie bardzo się dziś przydaje, chociażby do wymyślania wydarzeń z moimi studentami, przy prowadzeniu własnych koncertów. Poza tym, wiesz, mam w szufladzie kilka własnych scenariuszy filmowych. Może kiedyś do nich wrócę? Na pewno wrócę! Kiedy nadejdzie czas. Żeby pisać, nie trzeba mieć dyplomu… Ale ja lubię potwierdzać swoją wartość. Mama – lekarz, tata – muzyk, siostra – flecistka. Chyba byłeś skazany na szkołę muzyczną? Nie byłbym, gdybym nie miał słuchu. Mogłem też nie chcieć wykorzystać odziedziczonego talentu. Z  powodu rodziny było Ci łatwiej czy trudniej w szkole? U nas to problem, a w Stanach punkt dodatkowy: tam szczególnie się ceni tych, którzy są minimum trzecim pokoleniem muzyków. Uważa się, że mają większy potencjał. I to nie tylko chodzi o dziedziczenie, ale o środowisko, z jakiego się wywodzą, osłuchanie, erudycję. Mój tata ma talent gigantyczny, moje córki mają więc szansę… Grasz w  zespołach kameralnych, w  duetach z  siostrą, koncertujesz jako solista. Tak wybrałeś? Jako wolny strzelec, zyskuję niezależność repertuarową. Nie muszę grać wszystkiego. Muzyk musi odnaleźć w sobie coś, co go wyróżnia, epokę, która jest mu bliska. W moim wypadku to klasycyzm wiedeński

Fot. Archiwum M. Murawskiego

sz tuka od kuchni (na euro 2012)

Marcin Murawski – ur. 1974. Muzyk altowiolista, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany; od 1997 r. związany z Akademią Muzyczną w Poznaniu, od 2006 r. z Akademią Sztuki w Szczecinie. Koncertuje w całej niemal Europie, ma też na swoim koncie występy w USA, między innymi w Carnegie Hall. Jego dyskografia obejmuje 10 płyt. i początek romantyzmu. Jestem bardziej wiarygodny grając Hummla niż muzykę współczesną. Jako pedagog pracujesz bardzo intensywnie: Akademia Muzyczna w  Poznaniu, Akademia Sztuki w Szczecinie, do tego kolejne stopnie naukowe… Repertuaru koncertowego nie przygotowuje się w ciągu jednego dnia. Zbiera się go latami. To, że po koncertach z Ewą, moją siostrą, słyszę, jak jesteśmy świetnie zgrani, to efekt doświadczeń 10-12 lat. Muszę znajdować czas na koncerty, bo to one budują mój autorytet jako pedagoga. Student powinien mieć szansę przekonać się, że jego nauczyciel nie jest tylko teoretykiem. Jaką cenę płaci się za uprawianie tej sztuki? Poza zapracowaniem?

Ceną jest na przykład zwichrowany kręgosłup, dłuższa o kilka centymetrów prawa ręka od lewej… W  szkole nie mogliśmy uprawiać żadnego sportu, poza pływaniem, bo wszystko groziło kontuzjami. Piłka nożna – soft, na pół gwizdka… Ale potem zacząłem inaczej do tego podchodzić. Widzisz ten puchar na półce? To za drugie miejsce w  turnieju dziennikarskim. Byłem lewym obrońcą i  kapitanem muzycznej drużyny Głosu. Nie da się opisać satysfakcji z gola strzelonego wolejem z dystansu. Euro będziesz oglądał? Najbardziej obchodzą mnie mecze Lecha. Szaleństwo Euro mnie ominie, bo w czerwcu koncertuję we Francji.

reklama

jes t eśmy t ym , co je my Poznań - Śródka, ul. Ostrówek 6 tel.: 61 875 09 34, www.vinebridge.pl

Anna Kochnowicz


historia

Jesteśmy jak stare, dobre małżeństwo rozmowa z Péterem Inkei, byłym wiceministrem kultury Węgier

n W październiku 1956 roku, podczas rewolucji węgierskiej, był Pan nastolatkiem. Jakie są Pana najsilniejsze wspomnienia z  tamtych dni? Miałem wtedy jedenaście lat i moja rodzina mieszkała w  pobliżu Budapesztu. Emocjonalnie byliśmy bardzo związani z  tym, co działo się w stolicy. Wszyscy opowiadali się po stronie rewolucjonistów. Słyszeliśmy w radiu, że jest wojna. Nas, dzieci, interesowało to, czy wejdą Amerykanie i  kiedy pomoże nam Zachód. To była bajka, ale wszystkie dzieci w nią wierzyły. Niestety, wielu dorosłych również. Z  tamtymi dniami wiąże się też inne moje wspomnienie, kulturalne. W pierwszych dniach rewolucji zaczęło działać rewolucyjne radio. Nie mieli dobrych warunków, tylko jakieś prowi-

zoryczne studio w budynku parlamentu, gramofon i jedyną płytę z uwerturą Egmont Ludwiga van Beethovena. Grali ten utwór przez kilka dni między wiadomościami i  różnymi deklaracjami. Do dzisiaj już pierwszy ton tej uwertury kojarzy mi się z  rewolucją. Takie skojarzenia mają zresztą wszyscy Węgrzy z mojego pokolenia. Czy w  wydarzeniach węgierskich widzi Pan jakieś podobieństwa do tego, co działo się w  1956 roku w Poznaniu? Nasza rewolucja zaczęła się z  sympatii dla studentów, którzy z budynku politechniki szli na wiec pod pomnik Józefa Bema. Można powiedzieć, że Węgierski Październik zaczął się jako demonstracja sympatii dla poznańskiego powstania. W czerwcu świat nie był gotowy na to, że w naszym bloku może się coś

wydarzyć. W październiku Zachód był już lepiej przygotowany i  bardziej zainteresowany tym, co dzieje się w naszej części Europy. Jakie zmiany zaobserwował Pan w swoim kraju po 1956 roku? Po rewolucji wiele osób uciekło za granicę, bo groziło im aresztowanie. Na przykład mój wujek, reżyser filmowy, który w swoim studiu działał w komisji rewolucyjnej. Byli też tacy, którzy skorzystali z okazji i wyjechali na emigrację, bo chcieli żyć lepiej. Stosowano represje, ludzie trafiali do więzień. Tak naprawdę, wiele o tym nie wiedzieliśmy, bo to były sprawy, o  których nie wolno było mówić. W ogóle słowo „rewolucja” było zakazane. Później nastał rząd Jánosa Kádára. Mamy takie ciekawe porównanie z  Franciszkiem Józefem. Ten młody

Fot. C. Omieljańczyk

36


historia cesarz zasiadł na tronie w czasach, gdy monarchia była bardzo osłabiona. Miał być skuteczny i  rzeczywiście był. W naszej historii nie zapisał się dobrze – stłumił powstanie węgierskie 1848 roku i  kazał stracić jego przywódców. Jednak później, pod jego rządami, Węgry przeżywały dobry okres. W węgierskich domach wisiały wówczas dwa portrety: naszego rewolucjonisty Lajosa Kossutha i starego dobrego Franza Josefa. Podobnie było z  Kádárem. Początkowo wszyscy widzieli w nim okrutnego dyktatora, potem – człowieka, który staje się coraz bardziej lubiany, a nawet próbuje, wspólnie ze swoim narodem, konspirować przeciwko Rosjanom. Ot, taki przyjemny gulasz w socjalistycznym sosie. Do jakiego stopnia życie społeczne i życie kulturalne przenikają się nawzajem? W  Polsce mamy takie przykłady, jak wydarzenia 1968 roku po zawieszeniu spektaklu w Teatrze Narodowym. Doskonale pamiętam, że w  latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych,

Péter Inkei

– dyrektor Obserwatorium w Budapeszcie (Budapest Observatory), wiceminister kultury Węgier w latach 1996-1998. Był konsultantem Rady Europy i Banku Światowego, wcześniej działał w różnych instytucjach zajmujących się kulturą, takich jak m.in. CIRCLE (Cultural Information and Research Centres Liaison in Europe), fundacja LabforCulture, wydawnictwo Central European University Press. Autor książek i artykułów poświęconych polityce kulturalnej i zarządzaniu w kulturze.

jedno słowo, wypowiedziane w odpowiedni sposób w filmie lub na scenie, mogło mieć ogromne znaczenie. Nie było ważne, w jakiej sztuce – nawet u  Moliera czy Szekspira doszukiwaliśmy się aluzji przeciwko Kádárowi czy Rosjanom. Dzisiaj nie szuka się już takich ukrytych sensów, takich politycznych aluzji w  filmie, teatrze czy literaturze. Czy rewolucja węgierska miała wpływ na węgierską kulturę? Zawsze mieliśmy poczucie, że jesteśmy wybranym narodem. Wiedzieliśmy o tym, że rewolucja dała Węgrom coś, co nie udało się dwa lata wcześniej, kiedy przegraliśmy mecz o mistrzostwo świata w piłce nożnej w Szwajcarii. Wygrali Niemcy i  dla nich było to pewnego rodzaju catarsis po przegranej wojnie. W  1956 roku bardzo ważne było to, że wszyscy zobaczyli Węgrów jako silny naród, który sprzeciwił się Sowietom. Dzięki temu artyści mogli też inaczej pisać, grać, bo czuli, że zainteresowanie świata jest większe. Jak Pan wspomina swoje pierwsze kontakty z kulturą polską? W  czasie wakacji, w  1963 roku, wybraliśmy się z  przyjaciółmi do Polski. Wówczas w  waszym kraju panowała moda na autostop. U nas taka akcja była wtedy nie do pomyślenia. Polska w  ogóle była wtedy bardziej otwarta. Istniały niezależne organizacje dla młodzieży, kluby studenckie, jazzowe. To było coś fascynującego. Zacząłem się uczyć języka polskiego. Bardzo podobały mi się wiersze Juliana Tuwima. Wśród innych książek, które pamiętam z  tamtego czasu, jest na przykład powieść o  życiu Picassa Idzie skacząc po górach, napisana przez Jerzego Andrzejewskiego. I te filmy: Popiół i diament, Kanał. Filmy Wajdy były jak catarsis z daleka, jak msza w  katedrze – trudno, żebyśmy śpiewając dorównali

chórowi, a jednak udział w  takim wydarzeniu zawsze wywiera na nas ogromny wpływ. Tak samo odbieraliśmy te filmy. Może zabrzmi to śmiesznie, ale dla nas, Węgrów, kiedy mówiło się o kulturze w  Polsce, ważne było jeszcze coś: westerny. Do nas docierały one wiele lat później. To z afiszów na polskich ulicach znaliśmy Johna Wayne’a. Dla tych, którzy mogli bywać w  Polsce, westerny stały się jakby częścią polskiej kultury. Dziś jest Pan dyrektorem Obserwatorium Kultury w  Budapeszcie. Czym zajmuje się ta instytucja? Obserwatorium powstało 12 lat temu z inicjatywy UNESCO. Nasze główne zadanie to badanie kultury w krajach Europy Środkowej i  Wschodniej. W jednym z projektów, który zrealizowaliśmy, ocenialiśmy sposób wykorzystywania funduszy strukturalnych przez instytucje kultury. Innym przykładem jest projekt mający na celu badanie edukacji artystycznej w wybranych krajach. Porównujemy też warunki tłumaczenia literatury w różnych państwach. Czy dzisiaj polska kultura jest widoczna na Węgrzech? Nie. Tak chyba mogę powiedzieć. Teraz szczególnie żywe stają się kontakty z naszymi najbliższymi sąsiadami. Proszę pamiętać, że mamy wiele trudnych wspomnień. Po przegranej w I wojnie światowej i upadku cesarstwa dookoła mieliśmy wrogów. Dzisiaj nasze kontakty z  sąsiadami są znacznie lepsze. Odkrywamy kulturę Czechów, Serbów, Słowaków. Widzimy, jak wielkie sukcesy w  filmie i teatrze odnoszą Rumuni. Z  Polakami było inaczej. Jesteśmy jak stare, dobre małżeństwo, znamy się, mieliśmy dobre kontakty, także w  kulturze, od dawna. Nie było okazji do takich odkryć, jakie mają miejsce na przykład w  odniesieniu do Rumunów. Rozmawiał Cezary Omieljańczyk

37


38

historia

Gwałtowne upiększanie miasta Magnolia

n

reklama

Fot. M. Stachowiak (4x)

W latach 20. XX wieku w  Poznaniu zapanował prawdziwy boom budowlany, z  którym nie mogą się równać nawet ostatnie inwestycje spod znaku Euro 2012. Powstały wówczas tak znaczące obiekty, jak pałac rządowy – dzisiejsze Collegium Chemicum czy Hotel Polonia – dzisiejszy Szpital Wojskowy, Dworzec Zachodni oraz kilka hal wystawowych na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Przyczyną tych inwestycji była zaplanowana na 1929 rok Powszechna Wystawa Krajowa, popularnie w Poznaniu zwana PeWuKą. Wydarzenie to miało pokazać osiągnięcia II Rzeczypospolitej z  okresu pierwszych dziesięciu lat jej niepodległości. Dzieło Czarneckiego Kamienica przy ul. Głogowskiej, w  bezpośrednim sąsiedztwie parku Wilsona, została wybudowana nieco wcześniej, ale również na fali targowego upiększania Poznania. Zaprojektował ją w 1925 roku Władysław Czarnecki, jeden z  najsłynniejszych architektów związanych z  Poznaniem. Ten urodzony i  wykształcony we Lwowie architekt niemal wszystkie swoje prace zrealizował właśnie w stolicy Wielkopolski. Były one bardzo różnorodne, bowiem Czarnecki projektował wszystko:

Villa Magnolia ul. Głogowska 40 tel. 61 865 34 48 www.villamagnolia.pl


historia od publicznych szaletów na Rynku Jeżyckim, przez budynek Collegium Historicum przy Świętym Marcinie i kościół Dominikanów, aż po projekt odbudowy Starego Miasta ze zniszczeń wojennych. Jak schować brzydkie podwórka? Budynek, w  którym obecnie mieści się restauracja Magnolia, mieszkania i  przedszkole, powstał z  osobistej inicjatywy prezydenta miasta Cyryla Ratajskiego. Budowla miała zasłonić brzydkie tylne ściany okolicznych kamienic i  ich podwórka, które psuły widok z  parku Wilsona. Cel budowy zdeterminował kształt kamienicy, która wąsko wchodzi w głąb parku, jednocześnie ciągnąc się na kilkadziesiąt metrów wzdłuż jego pierzei. Dzięki temu uzyskano pożądany efekt ukrycia tyłów kamienic i poprawy estetyki miejsca, przy jednoczesnej utracie niewielkiej powierzchni parku. Dyskretna polemika z neogotykiem Budynek wpisuje się w  nurt międzywojennego stylu państwowego II Rzeczypospolitej, będącego połączeniem nowoczesnych rozwiązań budowlanych i  technologicznych oraz klasycznych, polskich wzorców, nawiązujących do architektury dworkowej oraz pałacowej. Zastosowano prostą w formie, monumentalną elewację, ozdobioną centralnie umiejscowionym ryzalitem z  kolumnadą w stylu jońskim. Klasycystyczne odniesienia w  oczywisty i  krytyczny sposób korespondują z  okolicznymi neogotyckimi budynkami z  końca XIX wieku, o  których poznaniacy w  II Rzeczypospolitej mieli jak najgorsze zdanie, traktując je jako niechcianą i  obcą kulturowo spuściznę po zaborcy. Władysław Czarnecki cenił jednak uporządkowanie urbanistyczne Poznania odziedziczone po niemieckich władzach, jego projekt nie rewolucjonizował układu tej części Łazarza, ale twórczo go ulepszał i uzupełniał.

Remont potrzebny od zaraz! Kamienica pełni obecnie taką samą funkcję, dla jakiej została przeznaczona. Z małym „ale”: w  okresie międzywojennym zamiast restauracji mieściła się w  niej kawiarnia o tej samej nazwie, a obecnie działa tam też przedszkole. Niestety, stan utrzymania kamienicy pozostawia wiele do życzenia i  – co gorsze – nie odbiega on w  tym zakresie od większości mieszkalnych kamienic w Poznaniu. Pozostaje mieć nadzieję, że tak ciekawe architektonicznie

i historycznie obiekty doczekają się remontu. Marcin Stachowiak Więcej na blogu Modernistyczny Poznań www.modernistyczny-poznan.blogspot.com. 29.06. g. 17 wycieczka Modernistyczny Łazarz, prowadzenie Marcin Stachowiak, start: Restauracja Villa Magnolia (ul. Głogowska 40), wstęp wolny

39


historia

Poznańscy biskupi i ich rządy chwalebne (2) na Trakcie

n

Ostrów Tumski prawdopodobnie jeszcze w XIII w. stał się własnością Kościoła i  głównym centrum życia religijnego Poznania – duszą miasta. …przeszedł do pamięci potomnych liczbą i wspaniałością dzieł publicznych… Jedną z  wybitniejszych postaci w  galerii poznańskich biskupów był Jan Lubrański (zm. 1520). Z  jego fundacji powstała w  1519 r. Akademia – jedna z najlepszych uczelni w  Europie, która była spełnieniem marzeń ówczesnych humanistów dotyczących nowoczesnego kształcenia. Jej wychowankami byli m.in. kompozytor Wacław z  Szamotuł czy lekarz Józef Struś. Za czasów Lubrańskiego podjęto wiele inicjatyw budowlanych na Ostrowie Tumskim: naprawiono mosty i bruki, wybudowano psałterię, budynek szkoły i wodociągi, a Ostrów otoczono murem. Samą katedrę biskup hojnie doposażył. Większość prac ukończono po jego śmierci. …przejawiał … znakomitość w sprawach prywatnych i publicznych… Postacią mniej znaną, choć europejskiego formatu, był świetny prawnik i  dyplomata biskup Wawrzyniec Goślicki (zm. 1607). Jego traktat De optimo senatore (O  dobrym senatorze) – wydany w Wenecji w 1568 r., wznowiony w 1593 r. w Bazylei oraz kilkakrotnie publikowany w angielskim przekładzie – stał się mocnym głosem w toczącej się wówczas w całej Europie dyskusji na temat ustroju państw. Mimo upływu czasu dzieło Goślickiego nie poszło w  zapomnienie. Tytus Filipowicz (ambasador RP w Stanach Zjednoczonych w  okresie międzywojennym) uznał, że wywarło ono

Fot. B. Małolepszy

40

Nagrobek bpa Wawrzyńca Goślickiego

wpływ na twórców …amerykańskiej Deklaracji niepodległości. Amerykanie przyjęli jego tezę z lekko ironiczną życzliwością. Współcześnie traktat Goślickiego uważany jest w Anglii za jedno z  ważniejszych dzieł w  historii myśli politycznej (wnikliwą analizę jego recepcji zawdzięczamy Teresie Bałuk-Ulewiczowej z  Uniwersytetu Jagiellońskiego). Jako biskup poznański Goślicki był powszechnie szanowany i ceniony za naukową atmosferę, która panowała na jego dworze oraz za pasterskiego życia pobożność. Pochowany w  katedrze poznańskiej… oczekuje zmartwychwstania Zgodnie z tradycją poznańscy biskupi chowani byli po śmierci w  katedrze. Zwyczaj budowania kaplic, pełniących funkcje kaplic grobowych i fundowania do nich okazałych nagrobków, rozpowszechnił się w  XV w. Nagrobek Jana Lubrańskiego, zamówiony przez jego następcę Piotra Tomickiego, jest najstarszym

w katedrze przykładem renesansowej plastyki nagrobnej. Otwiera on szereg wspaniałych renesansowych dzieł sztuki poświęconych pamięci biskupów pochowanych w  świątyni – m.in. Adama Konarskiego czy Benedykta Izdbieńskiego. Ostatnim wykonanym w tej stylistyce jest wspaniały nagrobek bpa Goślickiego. Daina Kolbuszewska Terra Incognita – odkryj Ostrów Tumski! Centrum Turystyki Kulturowej Trakt zaprasza do udziału w całorocznej akcji, podczas której odkryjemy wielką historię Ostrowa Tumskiego! Z nami dowiesz się więcej! n Reportaż 3.06. g. 15.10 w Radio Emaus n Prelekcja 6.06. g. 19 w Cafe Misja n Wycieczka 16.06. g. 12, spotkanie przy kościele NMP wstęp bezpłatny


za rogatkami

Miejsce cudami słynące Święta Góra koło Gostynia

Duchownej to największe sanktuarium maryjne archidiecezji poznańskiej. Od niepamiętnych czasów czci się tam słynący cudami wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem i stylizowanym kwiatem róży w dłoni. W tym roku przypada 500-lecie wystawienia dekretu potwierdzającego autentyczność cudów dokonujących się za sprawą Maria Rosa Mystica. Barokowa perła Gostyń położony jest nad rzeką Kanią, około 70 km od Poznania, przy szosach Poznań – Śrem – Rawicz oraz Leszno – Jarocin. W  1278 r. uzyskał prawa miejskie od księcia Przemysła. Jest to stara siedziba Gostyńskich, którzy posiadali miasto jeszcze w  XVII wieku. Po nich dzierżyli je Konarzewscy, Rudzewscy i inni – czytamy na poświęconej bogatej i  ciekawej historii Gostynia stronie www.skorupski.net. Najbardziej znanym zabytkiem Gostynia jest, uchodzący za perłę baroku w  Polsce, monumentalny zespół klasztorny filipinów. Kongregację Oratorium św. Filipa Neri sprowadził do Gostynia fundator świątyni – Adam Florian Konarzewski. Kościół na Świętej Górze wzniesiony został na wzór weneckiego kościoła Santa Maria della Salute. Na przełomie XVII i XVIII wieku zbudowali go włoscy architekci z  rodziny Catenazzi oraz Pompeo Ferrari. Ze złotą różą Kopuła bazyliki jest jedną z największych w  Polsce, a  znajdujący się w  ołtarzu głównym obraz Matki Boskiej Świętogórskiej Róży Duchownej od wieków (na obrazie umieszczono datę 1540 r.) jest celem licznych pielgrzymek. W  1512 r. oficjał ge-

neralny Konsystorza Poznańskiego wydał dekret stwierdzający nadprzyrodzony charakter zaistniałych przy wizerunku cudownych wydarzeń. W 1928 r. obraz został koronowany na prawie papieskim przez kardynała Augusta Hlonda, a  w  1965 r. ustanowiono święto Świętogórskiej Róży Duchownej. Z  okazji jubileuszu 500-lecia Benedykt XVI przekazał gostyńskiemu sanktuarium jedno z  największych papieskich wyróżnień – Złotą Różę (w  Polsce takie wyróżnienie otrzy-

Fot. Z. Szmidt

n Sanktuarium Świętogórskiej Róży

mały dotąd tylko sanktuaria w Częstochowie i  Kalwarii Zebrzydowskiej). Jubileuszowe uroczystości zaplanowano na niedzielę 24.06., w  przeddzień uroczystości Matki Bożej Świętogórskiej. Informacje o  jubileuszu, a  także o  gostyńskich filipinach i  ich kościele i  klasztorze znaleźć można na stronie www.filipini.gostyn.pl. Słowami biskupa-poety W czasie wycieczki warto też odwiedzić kościół farny pod wezwaniem św. Małgorzaty, starszy od bazyliki – przedstawiony zresztą w tle wizerunku Matki Bożej z cudownego obrazu w  świętogórskim sanktuarium. Przyjemny jest spacer po mieście; ciekawe Muzeum Regionalne (patrz www.muzeum.gostyn.pl) i  muzeum samochodów zabytkowych rodziny Pedów w  Gostyniu (www.peda-muzeum.org). Mnie podoba się również malowniczo położony w pagórkowatej okolicy Stary Gostyń – pierwotna siedziba dziedziców gostyńskich – z  gotyckim kościołem, w  którym obok barokowego wyposażenia uwagę zwracają rzeźby ludowego artysty Andrzeja Majchrzaka. Na koniec zaproszenie – słowami łowickiego biskupa-poety Józefa Zawitkowskiego, który w powojennych latach uczył się w  niższym seminarium w Gostyniu: Święta Góra nadal jest wspaniałym wzniesieniem dla chorych, dla młodzieży, grup rekolekcyjnych i turystów. Stąd się wraca jak z Góry Przemienienia. Zachęcam więc Czytelnika do pielgrzymowania na Świętą Górę w Gostyniu. Witold Gostyński

41


42

kino poleca Bartosz Żurawiecki

Człowiek szympansowi wilkiem Projekt Nim

n

Wszyscy jesteśmy zboczeni

Nie ma tego złego Duńczycy są najszczęśliwszym społeczeństwem na świecie. Tak przynajmniej wynika z rozmaitych badań i  ankiet. To dlaczego robią najbardziej przygnębiające kino na świecie? Bohaterami duńskich filmów są najczęściej: bezdomni, przestępcy, pedofile albo osoby z  zaburzeniami. Nie inaczej rzecz wygląda w  Nie ma tego złego, gdzie cztery postacie zmagają się z problemami natury emocjonalnej i seksualnej. Matka i córka, ojciec i  syn. Matka została wdową i  desperacko pragnie bliskości fizycznej. Córce amputowano pierś, co wpędziło ją w  głęboką depresję. Ojciec jest ekshibicjonistą onanizującym się w  miejscach publicznych. Syn natomiast zajmuje się prostytucją. Na szczęście, debiutujący reżyser Mikkel Munch-Fals traktuje swoich bohaterów nie tylko z  sympatią i  współczuciem, ale także z  dyskretnym humorem. Ich drogi wychodzenia z  kryzysu będą kręte i  dalekie od wytartych szlaków poczciwych, moralizatorskich produkcji made in USA. Jak by się tak bliżej przyjrzeć, któż z nas nie okaże się choćby odrobinę zboczony? Nie ma tego złego, reż. Mikkel Munch-Fals, Dania 2010

Nim przechodził z rąk do rąk, aż wreszcie trafił z  powrotem tam, skąd przyszedł, czyli do klatki. Najnowszy dokument Jamesa Marsha, laureata Oscara za Człowieka na linie, opowiada historię pewnego zadziwiającego eksperymentu. W 1973 roku w ośrodku badawczym ssaków naczelnych w Oklahomie narodził się szympans. Odebrano go przemocą matce i  oddano na wychowanie… absolwentce psychologii, która sama miała trójkę dzieci. Był to początek projektu próbującego dowieść, że można szympansa nauczyć ludzkich zachowań i języka migowego. Mały Nim – bo tak nazwano adoptowane dziecko – podbił serca niemal wszystkich członków rodziny zastępczej. Z wyjątkiem pana domu, z  którym natychmiast rozpoczął walkę o dominację w stadzie. Także pierwsze efekty edukacji okazały się nader obiecujące. Nim nauczył się migać ponad sto słów – tych, które komunikowały jego potrzeby: picie, jedzenie, zabawę. Z  czasem stawał się jednak coraz większy, silniejszy i  bardziej agresywny. Mimo rozmaitych zabiegów dydaktycznych górę wzięła jego szympansia natura. Nim przechodził z  rąk do rąk, z  miejsca na miejsce, aż wreszcie – gdy znudził się swoim chlebodawcom – trafił z powrotem tam, skąd przyszedł, czyli do klatki. Film Marsha to nie tylko ilustracja dziejów pewnego szympansa, ale przede wszystkim refleksja nad pychą i  egoizmem gatunku ludzkiego, który

w imię hasła czyńcie sobie ziemię poddaną niewoli, uprzedmiotawia i wykorzystuje swych braci mniejszych dla własnych celów. De facto, dopiero od niedawna słyszalne stały się głosy domagające się szacunku dla podmiotowości i tożsamości zwierząt oraz porzucenia wszelkiej wobec nich przemocy. Kwestionują one powszechne wśród homo sapiens przekonanie, że inne istoty żyjące na naszej planecie mają służyć człowiekowi. Ale Projekt Nim prowokuje również do dyskusji o… antropomorfizacji zwierząt w  sztuce. Marsh bowiem, krytykując amerykański eksperyment, jednocześnie sam czyni z szympansa bohatera iście hollywoodzkiego, nad losami którego wzruszamy się i  płaczemy. Czy w  ogóle jest więc możliwe, by zrozumieć zwierzę? Może tylko wtedy, gdy zobaczymy w nim człowieka? Projekt Nim, reż. James Marsh, Wlk. Brytania/USA 2011


kino poleca Przemysław Toboła

Mroczny obraz nordyckich mitów

Fot.

Valhalla: Mroczny wojownik

n Od kronik drużyny Pierścienia dzieli tę historię metafizyczna otchłań. Obsypany nagrodami (łącznie ze Złotą Palmą w Cannes dla reżysera Nicolasa Windinga Refna) Drive, pozwolił dystrybutorowi odkurzyć poprzedni film genialnego Duńczyka o  zagadkowym tytule Valhalla: Mroczny wojownik z 2009 roku. Tytułową Valhallę, mityczny raj nordyckich wojowników, którzy polegli w walce, w filmie Nicolasa Windinga Refna poznajemy śledząc krwawe losy grupek wikingów, wędrujących gdzieś około 1000 roku poprzez mroki średniowiecznej Skandynawii. Niemy niewolnik, zwany Jednookim (Mads Mikkelsen) z  powodu kalectwa, walczy na śmierć i życie dla chwały i pieniędzy wodza Barde (Alexander Morton) z kolejnymi wikingami pragnącymi sławy czy też szlachetnej śmierci. Po latach udręki ucieka z okrutnej niewoli wraz z  chłopcem o imieniu Are

(Marten Steven) i rusza łodzią razem z oddziałem wikingów na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Chłopca i wojownika łączy zagadkowa więź. Jednooki, choć jest też niemową, widzi przyszłość, a tylko Are rozumie język jego gestów. Okręt po kilku dniach rejsu zasnuwa mgła i wojownicy rozpoczynają dryf po nieznanych wodach. Na słonym morzu wikingowie powoli konają z pragnienia. Dopiero u brzegów Terra Incognita mogą zaczerpnąć kubek słodkiej wody – wody życia. Mroczny obraz Nicolasa Windinga Refna wymyka się jednoznacznej interpretacji, chociaż reżyser (dla jasności) podzielił go na sześć części: Gniew, Cichy Wojownik, Człowiek Boga, Ziemia Święta, Piekło, Ofiara. To ułatwienie dla widzów, podążających w oblivion – metafizyczny mrok – w  ślad za Jednookim, bohaterem, który jednoznacznie kojarzy się z Odynem. To najwyższy z panteonu nordyckiego władca Valhalli, bóg wojny i wojowników, mądrości, poezji i magii. Można tę opowieść czytać jako szamańską podróż po halucynogenach z czary ayahuasci lub jako zapis z  treningu świadomego śnienia. Być może jest to autorskie odczytanie średniowiecznych mitów nordyckich, do których odniesienia znajdujemy na co dzień, często nie znając nawet praźródła inspiracji, w  powieściach z  gatunku fantasy czy też w  dziesiątkach imion bohaterów i fabuł gier komputerowych. Valhalla: Mroczny wojownik (Valhalla Rising) premiera 15.06.

Z nostalgią za imperium

Plejada gwiazd brytyjskiego kina pod kierownictwem Johna Maddena (Zakochany Szekspir, Jej wysokość Pani Brown) zagrała w ekranizacji powieści Deborah Moggach These Foolish Things, grupę Anglików, którym na emeryturze zamarzyły się wakacje życia w luksusowym hotelu w Indiach. A tam czekał na turystów Sonny (Dev Patel – Slumdog) z  garścią obietnic, zamiast wygodnego locum. Historyjka jak z porzekadła Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, za to zagrana z prawdziwą łezką w oku po dawnym Imperium Brytyjskim.

Hotel Marigold (The Best Exotic Marigold Hotel) reż. John Madden, wyst. Maggie Smith, Judi Dench, Bill Nighy, Tom Wilkinson, Dev Patel premiera 15.06.

43


kino

Fot. Archiwum organizatorów

44

Heavy Heads (2010) zobaczymy w ramach przeglądu filmów krótkometrażowych World Shorts: Dania w kinie Rialto

kina studyjne Charlie & Monroe kino Malta

ul. Rybaki 6a (w podwórzu) tel. 61 877 24 95, 605 474 499 www.kinomalta.pl www.charliemonroe.pl kinomalta@interia.pl bilety: 7-16 zł n 22-30.06. g. 16 Cykl Hiper Tanie Oglądanie (bilety 7 zł), sala Charlie, do każdego biletu niespodzianka w programie: 22.06. Szalona miłość (reż. Yves Saint-Laurent) 23.06. Szczęśliwi ludzie – rok w Tajdze (reż. Dmitrij Wasiukow) 24.06. Code Blue (reż. Urszula Antoniak) 25.06. Marieke, Marieke (reż. Sophie Schoukens) 26.06. Hello! How are you? (reż. Alexandru Maftei) 27.06. Reset (reż. Michael Greenspan) 28.06. Lapońska odyseja (reż. Dome Karukoski) 29.06. She Monkeys (reż. Lisa Aschan)

30.06. Przepis na miłość (reż. Jean-Pierre Améris) Uwaga! Kto z czerwcowym numerem IKS-a kupi bilet do Charlie & Monroe kino Malta, otrzyma w kasie książkę!

kino Rialto

ul. Dąbrowskiego 38 tel. 61 847 53 99 www.kinorialto.poznan.pl kasa@kinorialto.poznan.pl bilety: 10-18 zł n 13.06. g. 20 World Shorts – Dania Kino Rialto i Fundacja Ad Arte zapraszają na kolejny przegląd filmów krótkometrażowych w  ramach cyklu World Shorts, tym razem z Danii. Program składa się z  filmów animowanych, dokumentalnych i  fabularnych nagrodzonych na międzynarodowych festiwalach. Polscy widzowie będą mieli okazję zobaczyć w  większości premierowe pozycje, jeszcze niepokazywane w naszym kraju. W programie m.in. nagrodzona Oscarem dla najlepszego filmu krótkometrażowego amerykańska realizacja duńskiego reżysera Joachima Backa (New ­Tenants), opowieść o seksualnej igraszce, która rozwija się niezgodnie z oczekiwania-

mi (Picnic) oraz teledyski Turboweekend i WhoMadeWho. W programie: To allmy friends (reż. Behrouz Bigdeli, 2010, 29’), Heavy Heads (reż. Helena Frank, 2010, 8’), New Tenants (reż. Joachim Back, 2009, 21’), Trouble is (Turboweekend) (reż. Jakob Printzlau, 2009, 3’), Picnic (reż. Kasper Torsting, 2008, 19’), Inside World (Whomadewho) (reż. Lasse Martinussen, 2012, 3’). Łącznie 83 min. n 11 i 25.06. g. 19 Cykl Poniedziałki z klasyką w programie: 11.06. Brzdąc (reż. Charlie Chaplin) 25.06. Pół żartem, pół serio (reż. Billy Wilder)

kino Apollo

ul. Ratajczaka 18, tel. 61 851 76 34 www.kinoapollo.pl kasa@apollo.pozan.pl bilety: 15-18 zł

kino Muza

ul. Św. Marcin 30, tel. 61 852 34 03 www.kinomuza.pl muza@kinomuza.pl bilety: 5-18 zł Kina – oprac. N. G.


teatr

repertuar – Poznań Art Stations Foundation

Półwiejska 42 tel. +48 61 859 61 22 office@artstationsfoundation5050. com www.artstationsfoundation5050. com s ta r y b r o wa r n o w y ta n i e c

n Tworzenie spektakli dla dzieci otwarty pokaz choreografii prowadzenie Dalija Aćin Studio Słodownia +3 1.06. g. 18 n Der kleine Prinz – Mały Książę spinaTheater oraz Stowarzyszenie kulturalno-edukacyjne – Przestrzeń 2.06. g. 16

Mój Teatr

Co grają za płotem

Janusz Ryl-Krystianowski, dyrektor artystyczny Teatru Animacji zaprasza do Studia Teatralnego Blum:

Fot. Archiwum prywatne

Fot. Archiwum prywatne

Poznański Teatr Animacji ma, jak wiadomo, wieloletnią i piękną tradycję. Nigdy nie zapomnę wrażeń z  dzieciństwa, kiedy mama przyprowadzała mnie do Teatru Lalki i Aktora Marcinek. Wówczas była to jedna z najważniejszych scen teatralnych w Polsce. Niezwykłe widowiska tworzyli tu przecież niezapomniani artyści teatru: Wojciech Wieczorkiewicz, Leokadia Serafinowicz, Jan Berdyszak i obchodząca wkrótce osiemdziesiąte urodziny Krystyna Miłobędzka. Dziś chciałabym zaprosić dzieci na przedstawienie O Królewnie Wełence w reżyserii Janusza Ryl-Krystianowskiego, z muzyką Roberta Łuczaka, w choreografii Władysława Janickiego i scenografii Jacka Zagajewskiego. Choć na Królewnę Wełenkę trzeba poczekać do nowego sezonu teatralnego, myślę, że warto.

Co grają za płotem

Lucyna Winkel ze Studia Teatralnego Blum zaprasza do Teatru Animacji:

Znam Studio Teatralne Blum i wiem, że istnieje od ładnych paru lat. W przeszłości oglądałem jedno lub dwa ich przedstawienia, ale nie pamiętam już tytułów. Wiem, że od jakiegoś czasu przygotowują spektakle dla bardzo maleńkich dzieci w  wieku od 1-3 lat, podążając – jak sądzę – za trendem, który dotarł do nas nie tak dawno temu z Włoch i  Francji. Ponieważ ten rodzaj widzów niespecjalnie mnie interesuje, nie bardzo potrafię o ich dokonaniach powiedzieć coś sensownego. Z drugiej strony, ponieważ nasze dzieci zdecydowanie wcześniej niż kiedyś dojrzewają, a  spotkanie ze sztuką zawsze pozytywnie wpływa na rozwój osobowości, popieram ich działanie. W  mojej pracy bardziej interesuje mnie jednak kontakt z widzem bardziej dojrzałym intelektualnie.

dyrektor artystyczny Marek Zgaiński ul. Gorczyczewskiego 2/1A tel. 668 85 64 44 www.mojteatr.plbiuro@mojteatr.pl bilety: 25 i 20 zł (dla studentów i uczniów) n Ostatni akt Marka Zgaińskiego reżyseria Robert Mirzyński 1.06. g. 20; 2 i 30.06. g. 19 oraz 17 i 24.06. g. 18 n Arka, czyli dwoje na kanapie Marka Zgaińskiego reżyseria Marek Zgaiński 3.06. g. 18; 22 i 29.06. g. 20 oraz 23.06. g. 19 n Zastępstwo Artura Belinga i  Marka Zgaińskiego

reżyseria Marek Zgaiński 16.06. g. 19 i 21.06. g. 20

Polski Teatr Tańca – Balet Poznański

dyrektor naczelna i artystyczna Ewa Wycichowska Studio: ul. Kozia 4 tel. 61 852 42 41, 61 852 42 42 www.ptt-poznan.pl teatr@ptt-poznan.pl rezerwacja biletów: impresariat@ ptt-poznan.pl tel. 61 852 40 08 bilety: 30 i 20 zł n Nienasycenie koncepcja artystyczna i choreografia Paweł Matyasik uwaga! spektakl będzie grany na

45


46

teatr scenie Teatru Ósmego Dnia 3.06. g. 20 n The Outline choreografia Karolina Wyrwał uwaga! spektakl będzie grany na scenie Teatru Ósmego Dnia 3.06. g. 20 n Desert choreografia Paulina Wycichowska 9.06. g. 17 (fragmenty spektaklu będą grane na scenie Teatru Wielkiego w koncercie Jubileuszowym 60-lecia Szkoły Baletowej) 13.06. g. 19 (na scenie Teatru Nowego) n Minus 2 choreografia Ohad Naharin uwaga! spektakl będzie grany na scenie Teatru Wielkiego w  ramach 9. Poznańskiej Wiosny Baletowej 25.06. g. 19 s p e k ta k l e g r a n e p o z a p o z n a n i e m

n 15.06. g. 12 i 18 Gniezno, Teatr im. Aleksandra Fredry; Desert choreografia Paulina Wycichowska n 29.06. Rzeszów, Hala Podpromienie; Football@... idea, choreografia i  reżyseria Ewa Wycichowska

Studio Teatralne Blum

OK Wierzbak, ul. Wojska Polskiego 6/8 blum@free.art.pl, www.teatr-blum-pl konieczna jest wcześniejsza rezerwacja biletów: tel. 666 987 001 lub marketing.blum@gmail.com bilety: 15 zł dla dziecka i 12 zł bilet opiekuńczy (dla 1-2 osób dorosłych) n Ty i ja dla dzieci w wieku od 1. roku do 5 lat 10.06. g. 10 i 11.30 n Książeczka Bajeczka dla dzieci w wieku od 1. roku do 5 lat 17.06. g. 10 i 11.30

Studio – Teatr Castingowy mplusm

Piątkowskie Centrum Kultury Dąbrówka os. B. Chrobrego 117

mplusm@op.pl, www.mplusm.one.pl uwaga! spektakle będą grane w Piątkowskim Centrum Kultury Dąbrówka n Oświadczyny wg Czechowa 1.06. g. 19 n Bajka z okazji Dnia Dziecka 3.06. g. 17 n W  ogrodzie pełnym gondoli czyli lekka komedia absurdalna 15.06. g. 20 n KINOTeatr Sceny Babiarnia 22.06. g. 19

Teatr Animacji 

www.teatranimacji.pl ul. Św. Marcin 80/82 tel. 61 853 72 20 dyrektor naczelny Antoni Kończal dyrektor artystyczny Janusz Ryl-Krystianowski kasa: wt.-sob. g. 10-12 i 15-17, niedz. g. 10-14 bow@teatranimacji.pl przedsprzedaż dwa tygodnie przed spektaklem w Biurze Obsługi Widzów, tel. 61 853 69 64, 61 646 52 15 bilety: 14 i 16 zł n Czerwony Kapturek opracowanie tekstu, inscenizacja i reżyseria Janusz Ryl-Krystianowski 1.06. g. 9, 10.30, 12; 2-3.06. g. 11 i  13; 5.06. g. 9.30 i  11.30; 6.06. g. 9.30; 9.06. g. 11 n Bajka o czasie Liliany Bardijewskiej inscenizacja i  reżyseria Janusz Ryl-Krystianowski uwaga! premiera! 17.06. g. 11 (premiera) 17.06. g. 17; 19-22 oraz 26-27.06. g. 9.30 i 11, a także 30.06. g. 11 Twórcy piszą: Historia napisana przez współczesną autorkę – Lilianę Bardijewską – w lekki, pełen humoru, ale jednocześnie mądry sposób opowiada o  zachłannej Czarownicy, która – oszukując królewskiego Syna, Śliczną, zwierzęta: Psa i Osła – chce zachować wieczną młodość i  tajemną moc. Dowcipne dialogi, magiczne przemiany, pomysłowa

scenografia i mistrzowska animacja lalek sprawiają, że spektakl o mijającym czasie, którego czarami zatrzymać, nie można jest atrakcyjny dla dzisiejszej, młodej widowni. n Kto wysiedzi to jajko na motywach tekstu Theodora Seussa Geisela Słoń, który wysiedział jajko reżyseria Ireneusz Maciejewski 23-24.06. g. 11

Teatr Muzyczny 

dyrektor naczelny i artystyczny Daniel Kustosik ul. Niezłomnych 1e tel. 61 852 17 86 kasa: pon. 9-14, wt.-pt. w g. 9-19, sob. 15-18, niedz. – dwie godziny przed spektaklem tel. do kasy 61 852 29 27 bow@teatr-muzyczny.poznan.pl bilety: 15-40 zł n My Fairy Lady Frederica Loewe’a reżyseria Daniel Kustosik 2.06. g. 18 n Kiss me, Kate Cole’a Portera reżyseria Andrzej Maria Marczewski 8.06. g. 20.30; 9.06. g. 18 oraz 10.06. g. 17 n Skrzypek na dachu Jerry’ego Bocka reżyseria Artur Hofman 14-16.06. g. 18 n M jak musical koncert 17.06. g. 17 spektakle dla dzieci: n Kopciuszek Sergiusza Prokofiewa reżyseria Daniel Kustosik 1.06. g. 10, 12.15 i 18 oraz 2.06. g. 10 i 13 (Dzień rodzinny w Teatrze Muzycznym w Poznaniu) n Królowa śniegu na motywach baśni Hansa Christiana Andersena reżyseria Artur Romański 5 i 6.06. g. 10 oraz 12.15 n Królewna Śnieżka i  siedmiu krasnoludków braci J. W. Grimm kierownictwo muzyczne Jacek Pawełczak 12 i 13.06. g. 10 i 12.15


teatr

Fot. M. Zakrzewski

Nowe Sytuacje czyli finał preludium

Instalacje MADE IN będzie można oglądać

Wielkimi krokami zbliżamy się do tegorocznej edycji festiwalu Malta, który odbywa się pod hasłem Akcje Azjatyckie/Asian Investments. W oczekiwaniu na oficjalne otwarcie 3.07. pozostańmy w orbicie maltańskich Nowych Sytuacji, które są swoistym preludium festiwalu. Czeka nas spotkanie z projektem import/eksport, którego autorami są Tomasz Koszewnik, Katarzyna Postaremczak oraz Daniel Koniuszy. Ich celem było, jak piszą, nałożenie zapisu tkanki dźwiękowej miasta Urumqi, uznawanego za geometryczny środek Azji, na sferę dźwięków europejskiego Poznania. Praca mówi o nieuchronnym procesie nawarstwiania kulturowej ikono- i audiosfery. Nadal można oglądać instalację Marii Szydłowskiej przedstawiającą figurę Matki Boskiej wykonaną z  produkowanych w  Chinach przedmiotów codziennego użytku. Autorka poprzez swoją pracę poszukiwała odpowiedzi na pytania: Jaki jest związek między kultem maryjnym, tak bardzo obecnym w Polsce, a chińską produkcją polskich produktów? Jak wpływa to na tożsamość kulturową Polaków? Tomasz Bombrych

do 7.07.

Malta Nowe Sytuacje: import/export park Wilsona, 21-23.06.

spektakle gościnne:

n Obra Studio Baletowe Anny Niedźwiedź reżyseria i choreografia Anna Niedźwiedź uwaga! premiera! 19.06. g. 11 (premiera) oraz 23.06. g. 17 n Artelis Studio Baletowe Anny Niedźwiedź reżyseria i choreografia Anna Niedźwiedź uwaga! premiera! 20.06. g. 11 (premiera) oraz 20 i 24.06. g. 17

Teatr Nowy 

dyrektor Piotr Kruszczyński ul. Dąbrowskiego 5 tel. 61 848 48 85 www.teatrnowy.pl, info@teatrnowy.pl kasa: pon.-sob. g. 13-19, niedz. g. 16-19 zamawianie biletów: Biuro Obsługi Widzów tel. 61 847 24 40, 61 847 86 24

MADE IN Stary Rynek, 18.05.-7.07. więcej na: www.malta-festival.pl

bow@teatrnowy.pl bilety: 15-60 zł duża scena

n Obsługiwałem angielskiego króla Bohumila Hrabala adaptacja i reżyseria Piotr Cieślak 2 i 3.06. g. 19 n Dwunastu gniewnych ludzi Reginalda Rose’a reżyseria Radosław Rychcik 5-7.06. g. 19 n Peepshow. Benefis aktora uwaga! spektakl dla widzów od lat 16 opracowanie tekstu i  reżyseria Piotr Kruszczyński 9 i 10.06. g. 20 n Desert choreografia Paulina Wycichowska 13.06. g. 19 (spektakl Polskiego Teatru Tańca) n Nowi w Nowym: Gzik z pyrami spektakl pokazowy, podsumowujący spotkania warsztatowe grupy teatralnej uczestników terapii zajęciowej Przylesie pod opieką Wojciecha Deneki 14.06. g. 18

scena nowa

n Nowa Scena Muzyczna: Moja Piaf 8, 16, 22 i 30.06. g. 21.30 n Nowa Scena Muzyczna: Projekt Sinatra 9, 15, 23 i 29.06. g. 21.30 trzecia scena

n Młodzi w Nowym: Zabawy Szekspirem 1.06. g. 18 n Młodzi w  Nowym: Novecento Alessandro Baricco 1-2.06. g. 20.30 n Młodzi w Nowym: Cesarz 3.06. g. 16 n Poper Hanocha Levina uwaga! spektakl dla widzów od lat 16 reżyseria Ana Nowicka 5-7.06. g. 20.30 n Zaułek bez futbolu: Robinson 2012 stand-up prawdziwego fana antyfutbolu Mariusza Puchalskiego 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.06. g. 20.30

47


48

teatr Teatr Ósmego Dnia

dyrektor Ewa Wójciak ul. Ratajczaka, 44, II p. tel. 61 855 20 86 www.osmego.art.pl teatr@osmego.art.pl bilety w biurze teatru pon.-pt. w g. 11-14 lub przed spektaklami rezerwacja telefoniczna lub e-mailowa bilety: normalny – 25 zł, ulgowy – 20 zł, grupowe – 15 zł (powyżej 10 osób, opiekunowie wstęp wolny) n Nienasycenie koncepcja artystyczna i choreografia Paweł Matyasik uwaga! spektakl Polskiego Teatru Tańca 3.06. g. 20 n The Outline choreografia Karolina Wyrwał uwaga! spektakl Polskiego Teatru Tańca 3.06. g. 20 n Strange Lóóp koncepcja i muzyka Patryk Lichota 5.06. g. 19

Teatr Polski 

dyrektor naczelny i artystyczny Paweł Szkotak ul. 27 Grudnia 8/10 tel. 61 852 56 27-9 www.teatr-polski.pl kasa: wt.-sob. g. 10-19, niedz. i święta 16-19 rezerwacje: tel. 61 852 05 41 i 61 852 56 28 oraz rezerwacja@teatr-polski.pl bilety: 20-35 zł duża scena

n Amadeusz Petera Shaffera reżyseria Paweł Szkotak spektakl z udziałem aktorów Teatru Polskiego w  Poznaniu, solistów, chóru i orkiestry Teatru Wielkiego w Poznaniu 13 i 15.06. g. 19 oraz 16 i 17.06. g. 17 n Krawiec Sławomira Mrożka reżyseria Artur Tyszkiewicz 21-24.06. g. 18

malarnia

n Hamlet Williama Szekspira reżyseria Paweł Szkotak 2 i 3.06. g. 18; 10.06. g. 14 (spektakl z napisami w języku angielskim) oraz 12-15.06. g. 10 n Kotka na rozpalonym blaszanym dachu Tennessee Williamsa reżyseria Kuba Kowalski 19.06. g. 18 i 20.06. g. 19.30 n Ocalenie wg Letników Maksyma Gorkiego oraz Stalkera i Ofiarowania Andrieja Tarkowskiego reżyseria Maciej Podstawny 27 i 28.06. g. 18 i 29.06. g. 19 n Śmierć pracownika Michała Kmiecika reżyseria Iwo Vedral 30.06. g. 19 galeria

n Ścianananaświat Serge’a Kribusa reżyseria Katarzyna Michałkiewicz 1.06. g. 17 i 19

Teatr u Przyjaciół

ul. Mielżyńskiego 27/29 tel. 61 851 67 95 www.uprzyjaciol.pl teatr@uprzyjaciol.pl www.facebook.com/teatr.uprzyjaciol bilety: 15 zł n Alicja w lustrach uwaga! premiera! Twórcy piszą: W scenicznej adaptacji powieści Lewisa Carrolla postaramy się prześledzić kolejne oblicza, błąkającej się po Krainie Czarów, Alicji. Na spektakl, który odbędzie się na wolnym powietrzu, zaproszeni mogą czuć się wszyscy o nieskrępowanej wyobraźni. 2.06. g. 17 (przedpremiera) 3.06. g. 17 (premiera) n Bloomsday 16.06. g. 20 n Appendix 21.06. g. 20 n Bywalcy Absurdutu 23.06. g. 20 n Fobie (Panie a Panowie) 30.06. g. 20

Teatr Wielki 

im. Stanisława Moniuszki dyrektor naczelny Michał Znaniecki ul. Fredry 9 tel. 61 659 02 00 www.opera.poznan.pl kasa: pon.-sob. g. 13-19, niedz. i święta g. 16-19 tel. do kasy 61 659 02 31 zamówienia: Biuro Obsługi Widzów tel. 61 659 02 80, 61 659 02 28 bilety: 50-40 zł, 25 zł (dla dzieci), 40-20 zł (Opera Kieszonkowa) n Piotruś i wilki Sergiusza Prokofiewa reżyseria: Iwona Pasińska 1.06. g. 12 n La Sylphide Hermana Løvenskjolda oraz Augusta Bournonville’a choreograf Karina Elver 1.06. g. 19 n Jezioro łabędzie Piotra Czajkowskiego choreografia Kenneth Greve 2.06. g. 19 i 3.06. g. 18 n Krakowiacy i  górale Wojciecha Bogusławskiego oraz Jana Stefani reżyseria Krzysztof Kolberger 5.06. g. 19 (premiera studencka) i 6.06. g. 19 n Komedia o niemej żonie Tadeusza Zygfryda Kasserna reżyseria Piotr Kruszczyński 8.06. g. 19.30 (Sala im. Wojciecha Drabowicza) i 10.06. g. 19.30 n Koncert Jubileuszowy Szkoły Baletowej 9.06. g. 17 n Moja droga B Teatr Polonia monolog w  wykonaniu Małgorzaty Bogdańskiej reżyseria Marek Koterski spektakl wraz z  operą Dzień świra tworzy operowy dyptyk 12.06. g. 17 n Dzień świra Hadriana Filipa Tabęckiego uwaga! spektakl dla widzów od lat 15 reżyseria i dekoracje Igor Gorzkowski 12.06. g. 19 n Demetrio Johanna Simona Mayra reżyseria Natalia Babińska


49

teatr

W ramach 9. Wiosny Baletowej zobaczymy między innymi wieczór

Fot. Archiwum Teatru Wielkiego

choreograficzny Black & White

9. Wiosna Baletowa w Teatrze Wielkim 19-25.06.

Twórcy piszą: Tegoroczna edycja Poznańskiej Wiosny Baletowej jest taneczną kulminacją minionego sezonu artystycznego. Podczas festiwalu zostaną zaprezentowane wybrane pozycje z repertuaru naszego zespołu baletowego: Stworzenie świata oraz współczesny wieczór choreograficzny Black & White, a także spektakle w wykonaniu zaproszonych gości z Polski i z zagranicy. Pierwszym z nich jest Tanztheater Bremen, który zaprezentuje dwa programy: Callas i Podróż – wieczór choreograficzny Emanuela Gata. Wydarzeniem towarzyszącym występom bremeńskich artystów będzie sympozjum poświęcone niemieckiemu teatrowi tańca ekspresjonistycznego, na przykładzie spektaklu Callas w choreografii Reinhild Hoffman. Kolejny gość tegorocznej edycji to Dantzaz Konpainia z  Hiszpanii, który zaprezentuje Arte-an – trzyczęściowy wieczór autorstwa: Hilde Koch, Lukasa Timulaka i  Itzika Galili. W  wykonaniu baskijskich tancerzy zobaczymy Smoke Rings w choreografii Hilde, A Place Between w choreografii Lukasa Timulaka – tancerza i choreografa Holenderskiego Teatru Tańca, a także Flash Deluxe Itzika Galili, którego spektakl Things I Told Nobody jest aktualnie w repertuarze Teatru Wielkiego.Festiwal zakończy spektakl Minus 2 Polskiego Teatru Tańca. koprodukcja Teatru Wielkiego, Teatro Argentino de La Plata w Buenos Aires, Teatru Morawsko-Śląskiego w  Ostrawie oraz operowych scen Szwajcarii i Francji Simon-Mayr-Tage 2012, Ingolstadt 13.06. g. 19 n Amadeusz Petera Shaffera reżyseria Paweł Szkotak spektakl w Teatrze Polskim (Duża Scena) 13 i 15.06. g. 19 oraz 16 i 17.06. g. 17 n Eugeniusz Oniegin Piotra Czajkowskiego reżyseria i kostiumy Michał Znaniecki 15.06. g. 19

n Don Pasquale Gaetana Donizettiego reżyseria Michał Znaniecki 17.06. g. 18 w ystępy gościnne: n Egzekucja sędziego piekieł organizator Instytut Konfucjusza UAM 11.06. g. 19 9. p o z n a ń s k a w i o s n a b a l e t o w a n Stworzenia świata Josepha Haydna choreografia Uwe Scholz 19.06. g. 19 n Sympozjum Niemiecki teatr tańca na przykładzie Callas Reinhild Hoffmann

sympozjum g. 15-18 projekcja filmów g. 19-21 n Callas Tanztheater Bremen choreografia Reinhild Hoffmann 21.06. g. 19 n Voyage (Podróż) – wieczór choreograficzny Emanuela Gata n Winter Voyage (2004/2007) n Trotz (2007/2011) n The revised and updated Bremen structures (2011) choreografia, kostiumy, światła Emanuel Gat 22.06. g. 19


50

teatr

Krystyna Sienkiewicz zaprasza na Zamknięty świat

– To sztuka o życiu – trochę sobie pofilozofuję – które ma swoją wiosnę, jesień, lato i zimę. Moje dzieci – Agnieszka Dereszowska i Rafał Cieszyński – to wiosna ze wszystkimi jej zawirowaniami i porywami. Ja zaś gram późną jesień. I jestem w tej jesieni bardzo samotna. Ale proszę się nie bać! Mam mnóstwo pomysłów na to, jak samotną nie być. Zademonstruję przy tym cały swój optymizm i siłę. Zapraszam zatem do teatru wszystkich poznaniaków, których bardzo kocham i od których dostałam wiele dowodów miłości: prezentów kupowanych w kioskach ruchu, kwiatów, słów uznania. A teraz już muszę biec na próbę. Całusy! Pa! spektakl będzie grany w Poznaniu jesienią Krystynę Sienkiewicz zobaczymy wtedy także w wieczorze kabaretowym połączonym z wykwintną kolacją w restauracji Italia wszystkie informacje i rezerwacja biletów: www.wojart.pl

n Black & White Jacka Przybyłowicza/Itzika Galili/Ramiego Beera: n Kilka krótkich sekwencji choreografia Jacek Przybyłowicz projekcje Katarzyna Kozyra n Things I told nobody choreografia Itzik Galili muzyka Antonio Vivaldi, Wolfgang A. Mozart, Georg F. Händel, E. Satie n Motyle choreografia, oprawa plastyczna i światła Rami Beer 23.06. g. 19 n Arte-an Dantzaz Konpaina (Hiszpania) n Smoke Rings choreografia Hilde Koch n A Place Between choreografia Lukas Timulak n Flash Deluxe choreografia Itzik Galili 24.06. g. 19 n Minus 2 Polski Teatr Tańca choreografia Ohad Naharin 25.06. g. 19

repertuar – Wielkopolska Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie

ul. Chrobrego 32 tel. 61 426 22 91 www.teatr.gniezno.pl dyr. nacz. i art. Tomasz Szymański inf. Dział Organizacji Widowni, tel. 61 426 16 15, bilety@teatr.gniezno.pl bilety: 20 i 25 zł, ulgowe 14 zł, wejściówka dla opiekunów grup zorganizowanych – 2 zł n Nowe szaty cesarza wg baśni Hansa Christiana Andersena reżyseria Daria Anfelli, Lech Raczak uwaga! premiera! 1.06. g. 10 (premiera szkolna z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka) 2.06. g. 17 (premiera prasowa) 4-6, 11-14, 19-20.06. g. 10 oraz 9.06. g. 11 n Klimakterium… i już Elżbiety Jodłowskiej reżyseria Cezary Domagała 16.06. g. 16

spektakle gościnne:

n Desert Polski Teatr Tańca choreografia Paulina Wycichowska 15.06. g. 12 i 18

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

pl. Bogusławskiego 1 dyrektor naczelny i artystyczny Igor Michalski tel. 62 760 53 00 i 62 751 07 38 kasa biletowa: tel. 62  760 53 11 i 62 760 53 14 sekretariat@teatr.kalisz.pl bow@teatr.kalisz.pl www.teatr.kalisz.pl Duż a scena n Piotruś Pan Jamesa Matthew Barriego adaptacja tekstu i  reżyseria Michał Derlatka 1, 5-6.06. g. 9 i 11.45 oraz 2-3.06. g. 16 n Tragedie antyczne wg Eurypidesa scenariusz i reżyseria Paweł Passini 9-10.06. g. 19 n Mayday Raya Cooneya reżyseria Igor Michalski 17.06. g. 16.30 i 19 n Szalone nożyczki Sheara Madnessa reżyseria i  opracowanie muzyczne Marcin Sławiński 22-24.06. g. 19 Scena K ameralna n Napis Gerarda Sibleyrasa reżyseria i  opracowanie muzyczne Norbert Rakowski 1-3.06. g. 19 n Krakowski Salon Poezji w Kaliszu – wiersze dla dzieci 10.06. n Marianna i smoki Cruelli La Veya reżyseria Stefan Batonik 12-13.06. g. 9 i 10.30 n Czarodziejskie sztuczki wg Stoliczku nakryj się W. i J. Grimm adaptacja sceniczna Dariusz Sosiński 14.06. g. 10.30 oraz 15.06. g. 9 Teatry – oprac. T. B.


muzyka

Na zaproszenie Leszka Możdżera Enter Music Festival (5-6.06.)

Atom String Quartet

Edmar Castaña

Lars Danielsson

Nils Landgren

Fot. Archiwum Enter Music Festival (4x)

n Wspaniała pogoda, czasem przeplatana letnimi burzami, a do tego (jak mówił klasyk) „piękne okoliczności przyrody” i – co najważniejsze – interesująca muzyka. Tak zapewne zapamiętali Enter Music Festival uczestnicy jego pierwszej, ubiegłorocznej edycji. Okolice Jeziora Strzeszyńskiego znakomicie współgrały z  jazzującym graniem, czasem zerkającym w stronę muzyki klasycznej, czasem w stronę brzmień etnicznych. Mamy dobrą wiadomość dla tych, którzy miło wspominają ubiegłoroczny festiwal, jak i dla tych, którzy wówczas na imprezę nie dotarli. Nad Jeziorem Strzeszyńskim po raz kolejny zagrają muzycy z jazzowego kręgu, specjalnie na tę imprezę zaproszeni przez Leszka Możdżera, który jest, podobnie jak w roku ubiegłym, dyrektorem artystycznym Enter Music Festival 2012. Dzień pierwszy Tegoroczny festiwal zainauguruje 5.06. koncert tria prowadzonego przez harfistę Castañę. New York Times nazwał jego twórczość osobnym wszechświatem muzycznym, a zachwycał już publiczność w wielu krajach świata – także w Polsce, gdyż zagrał już tu na festiwalu The Solidarity Of Arts, gdzie oczarował też Leszka Możdżera. Skoro jesteśmy przy tym ostatnim muzyku – gospodarz festiwalu zagra dla nas także pierwszego dnia. Możdżer, który rok temu w  Strzeszynku wystąpił w  brawurowym duecie ze słynnym Mino Cinelu, tym razem przedstawi swój głośny projekt Lutosphere, który ma wkrótce ukazać się wreszcie na płycie. Lutosphere to muzyka inspirowana twórczością

wielkiego kompozytora Witolda Lutosławskiego, będąca równocześnie owocem dość nieortodoksyjnej, autorskiej interpretacji trzech znakomitych instrumentalistów. Obok Możdżera na scenie pojawią się: jeden z najwybitniejszych współczesnych wiolonczelistów – Andrzej Bauer oraz M. Bunio. S. znany sympatykom współczesnej sceny niezależnej. Na koniec usłyszymy prowadzoną przez świetnego szwedzkiego puzonistę Nilsa Landgrena grupę Funk Unit. Społecznie zaangażowany, ośmioosobowy zespół proponuje wielobarwną i energetyczną muzykę, która powinna doskonale zabrzmieć pod czerwcowym niebem. Dzień drugi Na drugi dzień imprezy przewidziano nie mniejsze atrakcje. Na początek na scenie pojawi się – jak o nim mówią – jedyny polski kwartet smyczkowy grywający jazz, a  więc String Quartet. Jego skład tworzą rzeczywiście niebanalni instrumentaliści, obdarzeni sporą wyobraźnią, cenieni na jazzowych i  „klasycznych” scenach. Kolejnym bohaterem festiwalu będzie kontrabasista Lars Danielsson, którego polska publiczność doskonale zna i  lubi dzięki jego wspólnym nagraniom z  Możdżerem. Tym razem przedstawi swój autorski kwintet – i  materiał z  ostatniej płyty Libretto. Wreszcie wielki finał, którym będzie w  tym roku koncert grupy Cellonet. To jedyna w  swym rodzaju formacja złożona z  samych znakomitych wiolonczelistów. W  ostatniej części wieczoru ma do niej dołączyć Leszek Możdżer i  wykonać wspólnie z  nią własną nową kompozycję. Tomasz Janas więcej na www.enterfestival.pl

51


muzyka

Nie byłem gotowy na taką demolkę 5 minut z… Michałem Kowalonkiem, nowym wokalistą zespołu Myslovitz

n To była wiadomość dnia: muzyk poznańskiej grupy Snowman, wchodzi na miejsce Artura Rojka do zespołu Myslovitz. Trudna decyzja? Na początku miałem mętlik w  głowie. Żyłem z  tą propozycją wiele tygodni, rozmawiałem z  kolegami z  macierzystego zespołu, radziłem się bliskich. Jednak im bardziej poznawałem chłopaków z  Myslovitz, im dłużej graliśmy, tym bardziej mi się to podobało. Obawy wróciły na myśl o  pierwszym koncercie. Nigdy wcześniej nie śpiewałem cudzych piosenek, nie kształciłem się wokalnie, szukam w  piosenkach emocji i prawdy. To duża zmiana w  Twojej karierze i skok na głęboką wodę. Na szczęście, spotkanie z  fanami Myslovitz mam już za sobą. Czegoś takiego w  historii grupy Snowman nie przeżyłem nigdy. Przez kilka dni miałem wrażenie, że to się skończy zawałem serca. W Internecie pojawiły się przecieki, że część fanów szykuje na mnie atak jajami i pomidorami. Myślałem o wyższym ubezpieczeniu na życie. A  potem zagraliśmy koncert na wrocławskich juwenaliach dla 6 tysięcy słuchaczy. Na ich widok miałem ochotę uciec ze sceny, ale przeszedłem chrzest bojowy i  teraz jest spokojniej: jedni mnie zaakceptowali, inni dają kredyt zaufania do czasu zrobienia pierwszych nagrań studyjnych. A kiedy pierwsze nagrania z Myslovitz? Trzeba się z  tym szybko rozprawić, wykorzystać zapał i energię. Połowa piosenek już jest, bo zostały z sesji do albumu. Resztę przygotujemy razem. Chcę wnieść do zespołu własne pomysły i swoją osobowość.

Fot. Archiwum Myslowitz

52

Michał Kowalonek

Nie mogę naśladować śpiewu Artura Rojka, chociaż mam takie możliwości. Czy Myslovitz był wcześniej w kręgu Twoich muzycznych zainteresowań? Zawsze mnie interesował nasz rynek muzyczny. Jak każdy, słuchałem radia, w  muzyce nie uciekałem od mainstreamu, podobały mi się piosenki Myslovitz z  płyt Korova Milky Way, Happiness Is Easy. Doceniałem fakt, że to nie był zespół lidera, który przynosi gotowe piosenki, pisze teksty i  wszystko sam wykonuje. Stwierdziłem, że tam panuje demokracja i wszyscy mają twórczy wkład w repertuar. A ulubiona piosenka? Były dwie: piękna ballada Chciałbym umrzeć z miłości i taki ciekawy utwór Nocnym pociągiem do końca świata, coś jak skrzyżowanie Radiohead i The Beatles. Dochodzą do Ciebie złośliwe komentarze, że podszedłeś do tej propozycji merkantylnie?

Grałem alternatywnego rocka z grupą Snowman, ale muzyka nigdy nie była naszym źródłem utrzymania. Niedawno pojechaliśmy na koncert do Krakowa i  zarobiliśmy 310 zł. Razem z  żoną mamy fantastyczną pracownię artystyczną, prowadzimy warsztaty dla dzieci, komponuję także muzykę teatralną – to są fundamenty utrzymania domu, rodziny, trójki dzieci. Nie chcę zawieszać pracy z  grupą Snowman, którą 10 lat temu założyłem razem z  Adamem Brzozowskim. Koledzy z  Myslovitz nie stawiali żadnych warunków i  dali mi dużą niezależność artystyczną, życiową. Koledzy ze Snowman też poparli mój „awans”. Będziesz więc w dwóch zespołach, dla obu chcesz komponować. Jedno serce, które bije dla dwóch organizmów? To, co się stało, to duża zmiana. Nie byłem gotowy na taką demolkę w  życiu. Żona także się przestraszyła, chociaż mnie wspierała przy podejmowaniu decyzji. Nie chciałbym rezygnować z  tego, co stało się moją pasją życiową, a  nowa sytuacja jest szalenie pociągająca i  nadal daje mi możliwość robienia rzeczy, które kocham. Kiedy w  urodziny mojego ojca zadzwonił Przemek Myszor z propozycją dołączenia do Myslovitz, pod wpływem emocji napisałem piosenkę o  roboczym tytule Telefon. Wysłałem im nagranie demo, zaakceptowali utwór, a  potem zagraliśmy piosenkę we Wrocławiu. Jest nieźle. Czuję codziennie adrenalinę, ale wiem, że wiele spraw trzeba będzie dopiero poukładać. Rozmawiał Ryszard Gloger


53

muzyka

JACK WHITE – Blunderbuss (Third Face) – Od momentu debiutu płytowego w 1999 roku w duecie The White Stripes, Jack White współtworzył 12 krążków z  bardzo różnymi grupami, takimi jak The Racounters i  Dead Weather. Wybrany na singla prosty, zbudowany na trzech akordach utwór Sixteen Saltines, nie daje absolutnie pojęcia o  zawartości płyty. Pierwszy album solowy w karierze jest w istocie wypadkową stylistycznych zainteresowań tego artysty. Trzynaście nagrań na krążku to kolaż folku, psychodelii, country, punk rocka i  muzyki pop. Zaskakuje także rozpiętość aranżacyjnych zabiegów z  wykorzystaniem fortepianu, skrzypiec i  gitary akustycznej. Fani jazgotu gitary elektrycznej także mogą się rozkoszować w kilku miejscach. Pod powłoką szorstkości, rockowej brawury, kryją się momenty niecodziennych rozwiązań brzmieniowych i artystycznych poszukiwań. Przede wszystkim jednak White potwierdza klasę fantastycznego kompozytora. (10,10) ALABAMA SHAKES – Boys And Girls (Rough Trade) – Powitajmy kwartet z miasteczka Athens w stanie Alabama. Nie od razu po głosie zorientujemy się, że wokalistką jest dziewczyna Brittany Howard. Szorstkie bluesowo-rockowe brzmienie muzyki każe snuć odwołania do Janis

Joplin, Jacka White’a lub kapitalnej grupy Drive-By Truckers. Utwory oddychają klimatem południa Stanów, więcej tu tradycyjnych rozwiązań i  korzennych klimatów, lecz współczesna zadziorność i energia zespołu chwytają za serce. Pewnie gdyby Adele pochodziła z tamtych stron, jej muzyka nie byłaby tak wypolerowana i jeszcze bliższa soulowej ekspresji Arethy Franklin i Otisa Reddinga. A  taką drogą podąża kapela pod wodzą Brittany, prezentując 11 własnych kompozycji. Autentyczność muzyki z tej płyty bywa momentami bardzo kusząca. (7,8) ROBERTA FLACK – Let It Be Roberta: Roberta Sings The Beatles (429 Records) – Od pół wieku artyści z różnych bajek, nagrywają piosenki stworzone przez zespół The Beatles. Z efektami bywa różnie, ponieważ te melodie są w  uszach melomanów i ryzykowne odstępstwa budzą różne odczucia. Znakomita chociaż zapomniana wokalistka Roberta Flack, zawsze zniewalała odbiorców finezją, subtelnością i  nowoczesnością. Wykonawczyni światowego przeboju Killing Me Softly With His Song, podeszła do kompozycji Lennona i  McCartneya starając się odczytać je inaczej, po swojemu, z uczuciem i  dojrzałością. Wśród 12 piosenek jest również jedna napisana przez George’a  Harrisona. Efekt przerasta

Wojciech Skrzydlewski (z lewej) i Ryszard Gloger

nasze wyobrażenia, ponieważ piosenki nabierają świeżości, nowego charakteru, zdecydowanie wpisując muzykę The Beatles w objęcia muzyki XXI wieku. Nie wszystko można zaakceptować, lecz interpretacja Hey Jude, Let It Be, Long And Winding Road, Isn’t It A Pity to wokalny majstersztyk. (9,9) ROYAL SOUTHERN BROTHER­ HOOD – Royal Southern Brotherhood (Ruf) – W nazwie zespołu wszystko się zgadza, dotykamy bowiem braterstwa dusz z  kolebki bluesa i rocka. Królewski rodowód potwierdzają przedstawiciele muzycznych dynastii rodzin Neville i  Allman. Z jednej strony wielka postać Cyrila Neville’a, wokalisty, poety, kompozytora i perkusisty. Z drugiej Damon Allman, wokalista i  gitarzysta, lider własnej grupy i syn Gregga Allmana. I jeszcze ten trzeci Mike Zito, wschodząca gwiazda elektrycznego bluesa. Już po pierwszych taktach debiutanckiej płyty rodzi się przekonanie, że to nie jest sztuczny twór. Muzycy nie zamierzają się wykpić jakimś zestawem odgrzanych standardów bluesa. Stworzyli razem nową muzykę, która raz pulsuje ­latynoskim ­r ytmem,

Fot. A Skowrońska

nowe płyty polecają Ryszard Gloger i Wojciech Skrzydlewski


Ocena w skali dziesięciostopniowej. Pierwsza cyfra oznacza muzyczne wykonanie, druga – produkcję i realizację.

54

muzyka

kiedy indziej uderza rockowo lub nastraja wyszukanym bluesem. Po zebraniu 11 nagrań wybija się potencjał kompozytorski Allmana i Zito, a  Neville emocjonalnym śpiewem umiejętnie popycha całość w zaczarowane rejony czarnej muzyki. (8,9) COUNTING CROWS – Underwater Sunshine (Cookingvinyl) – W  1994 miał miejsce spektakularny debiut (August and Everything After) zespołu rockowego, kierowanego przez wokalistę Adama Duritza. Od tego czasu kolejne, autorskie płyty zespołu odbierane były z  entuzjazmem, jednak najnowszy ich krążek Underwater Sunshine to zestaw utworów, jakie wyszły spod pióra klasycznych autorów spoza zespołu. Niby nic nowego, ukazuje się wiele płyt z  coverami, jednak w  tym przypadku interpretacje Counting Crows nie ustępują oryginałom, dowodząc, że zespół jest w  dobrej formie. Czekamy jednak na płytę z nowym materiałem zespołu Duritza. (7,8) BONNIE RAITT – Slipstream (Redwing Records) – Każdy artysta za

oceanem chciałby nagrywać z takimi muzykami, jak basista Hutch Hutchinson, perkusista Ricky Fataar, gitarzysta George Marinelli i  klawiszowiec Mike Finnigan. Jeśli dodamy do tego kilku zaprzyjaźnionych wirtuozów i  samą mistrzynię gitary slide Bonnie Raitt, to jasne jest, że sesja nagraniowa Slipstream jest muzycznym wydarzeniem. Bonnie jest w doskonałej formie wokalnej, do jakiej przyzwyczaiła nas od czasu pamiętnego krążka Nick of Time z 1989 czy Souls Alike z  2005. W  repertuarze są świetne interpretacje utworów Boba Dylana, Joe Henry’ego, Gerry’ego Rafferty i innych pierwszoplanowych autorów. Warto było czekać 7 lat na nowe nagrania studyjne Bonnie, tym bardziej, że produkcję muzyczną tego krążka wspomógł laureat Grammy Joe Henry. (9,8)

RAY WYLIE HUBBARD – The Grifter’s Hymnal (Bordello Records) – 65-letni Teksańczyk jest w doskonałej formie. Komponuje, nagrywa, koncertuje, produkuje płyty innych wykonawców, pisze muzykę filmową, nie zapominając o  swojej ulubionej szklance whiskey w zadymionych klubach południa Stanów. W nagraniu nowej płyty Hubbardowi towarzyszy grono niezłych muzyków, jest tu syn Lucas i Audley Freed na gitarze, Rick Richards na perkusji, a w utworze Coochy Coochy na perkusji i w chórkach sam Ringo Starr. Nagrane piosenki są kwintesencją twórczości Hubbarda, teksty opiewa-

ją życie biednej Ameryki, a warstwa muzyczna nawiązuje do tradycji Chucka Berry’ego, Muddy Watersa i  Howlin’ Wolfa oraz do twórczości White Stripes i  Black Keys. Ta muzyczna mikstura jest zadziwiająco oryginalna. (9,8)

RÓŻNI WYKONAWCY – This One’s For Him: A Tribute to Guy Clark (Ice House Music) – Na takie dowody uwielbienia i aprobaty kunsztu mogą liczyć nieliczni twórcy. Guy Clark jest bez wątpienia jedną z  najjaśniejszych artystycznie postaci muzycznej stylistyki Americana, bazującej na bluesie, country, folku i  rocku z  południa Stanów Zjednoczonych. Jego kariera to blisko 50 lat tworzenia piosenek, nagrań i niezliczonych koncertów. Jest on wybitnym przedstawicielem rzadkiej poza Stanami kategorii artystycznej singer/songwriter, czyli śpiewającym autorem własnych utworów. Wydawnictwo This One’s For Him jest dwupłytowym albumem przygotowanym na 70. urodziny artysty, na którym muzyczni przyjaciele Clarka wykonują jego utwory. Wśród wykonawców są m.in. Rodney Crowell, Lyle Lovett, Shawn Colvin, Rosanne Cash, Willie Nelson, Joe Ely, Emmylou Harris, Steve Earle, Kris Kristofferson i Vince Gill. Udział takich gwiazd jeszcze raz dokumentuje wybitny poziom artystyczny Clarka. Płyta obowiązkowa dla fanów Americana. (10,8) Ryszard Gloger Wojciech Skrzydlewski


muzyka muzyka klasyczna im. Tadeusza Szeligowskiego ul. Św. Marcin 81 tel. 61 852 47 08 www.filharmoniapoznanska.pl dyrektor Wojciech Nentwig dyrygent-szef Marek Pijarowski tel. kasy biletowej 61 853 69 35 kasa czynna od pon. do pt. w g. 1317 oraz godzinę przed koncertem rezerwacja w kasie i przez Internet n Koncert kończący sezon Gwiazdy światowych estrad Orkiestra Filharmonii Poznańskiej Marek Pijarowski – dyrygent Simon Trpčeski – fortepian Andrzej Sułek – prowadzenie koncertu w  programie: F. Liszt – Poemat symfoniczny nr 6 Mazepa, M. Ravel – Koncert fortepianowy G-dur, D. Imeri – Fantasy on Two Folk Themes (polskie prawykonanie), W. Kilar – Krzesany Simon Trpčeski – młody macedoński artysta jest jednym z najbardziej ekscytujących pianistów świata. Współpracuje m.in. z  takimi dyrygentami, jak Vladimir Ashkenazy, Andrew Davis, Lorin Maazel, David Zinman i  podbija świat od Toronto po Tokio, grając z najlepszymi orkiestrami świata. Gra też recitale i muzykę kameralną, pojawia się na znaczących festiwalach, nagrywa płyty, które zdobywają najwyższe nagrody. 1.06. g. 19 aula UAM bilety: 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 zł (wejściówki)

Simon Trpčeski wystąpi 1.06. w koncercie Gwiazdy światowych estrad

Fot. Archiwum Filharmonii Poznańskiej

Filharmonia Poznańska

n 421. Koncert Poznański Msza o pokój Orkiestra Filharmonii Poznańskiej Chór Chłopięcy i  Męski Filharmonii Poznańskiej Poznańskie Słowiki Maciej Wieloch – dyrygent Eliza Kruszczyńska – sopran Agnieszka Makówka – mezzosopran Rafał Bartmiński – tenor Robert Gierlach – bas Krzysztof Szaniecki – prowadzenie koncertu w programie Missa pro pace Wojciecha Kilara Wojciech Kilar urodził się 17.07.1932 roku we Lwowie. Jest jednym z najbardziej utalentowanych i najbardziej popularnych polskich kompozytorów. Tworzy muzykę klasyczną i  filmową od ponad 50 lat. Jest autorem muzyki do ponad 130 filmów. Msza o pokój (Missa pro pace) powstała na przełomie lat 1999 i 2000 dla uświetnienia obchodów stulecia Filharmonii Narodowej w Warszawie. 9.06. g. 18 aula UAM bilety: 10 zł (wejściówki) n Koncert nadzwyczajny Zapomniane arie kastratów Philippe Jaroussky – kontratenor Marie Nicole Lemieux – kontralt Ensemble Artaserse Marlena Gnatowicz – prowadzenie koncertu w  programie fragmenty oper F. Cavalliego i C. Monteverdiego Philippe Jaroussky Wykształcenie muzyczne zdobywał w konserwatorium w Wersalu, gdzie studiował grę na skrzypcach i fortepianie, harmonię i kontrapunkt. Jako kontratenor zadebiutował w  roku 1999. Jaroussky współpracuje z  Jeanem Tubérym, Markiem Minkowskim, René Jacobsem, Fabiem Biondim i  zespołami Ensemble La Fenice, Ensemble Matheus, Les Arts Florissants, Les Musiciens du Louvre, Europa Galante oraz L’Arpeggiata Christiny Pluhar. Jest współzałożycielem Ensemble ­Artaserse.

poleca Elżbieta Woźna Koniec sezonu w Filharmonii

Finis coronat opus, ale trudno wskazać, który z czerwcowych koncertów będzie tym najwspanialszym na zakończenie 64. sezonu w poznańskiej filharmonii. W koncercie 1.06., oficjalnym zakończeniu sezonu, z  Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej wystąpi pianista, który robi oszałamiającą karierę na całym świecie. Simon Trpčeski wykona koncert fortepianowy G-dur M. Ravela, o którym sam kompozytor powiedział, że to koncert w najściślejszym znaczeniu tego słowa, napisany w  duchu koncertów Mozarta i Saint-Saënsa. Podczas tego samego wieczoru usłyszymy Krzesanego Wojciecha Kilara. Okazja jest niecodzienna. Kompozytor w  lipcu świętować będzie 80. urodziny. To preludium poznańskiego świętowania, bowiem w  następnym tygodniu (9.06.) wykonane zostanie dzieło niezwykłe – Missa pro pace. Wreszcie jeszcze jeden mocny akord – Philippe Jaroussky. Dla wielu melomanów nazwisko elektryzujące. Wybitny śpiewak, koncertujący na całym świecie i  przyciągający tłumy melomanów. Pewnie tak samo będzie w auli UAM (17.06.).

55


muzyka Koncertuje w największych salach operowych na całym świecie. Wokalista kilka razy gościł w  Polsce. W 2005 r. wystąpił z zespołem Arte Dei Suonatori. Marie Nicole Lemieux Kanadyjska śpiewaczka, laureatka pierwszej nagrody w  prestiżowym, belgijskim Queen Elisabeth International Music Competition, występuje w całej Europie i Ameryce Północnej, w tym m.in. w Staatsoper Berlin, Concertgebouw w Amsterdamie, Théâtre des Champs Élysées w Paryżu, Walt Disney Concert Hall w Los Angeles czy Théâtre de la Monnaie w Brukseli. 17.06. g. 18 aula UAM bilety: 200 zł (estrada), 100, 80, 60, 40 zł i 80 zł (wejściówki)

Festiwal Haendel 2012, 30.05.-7.06. 

Tegoroczny Festiwal Haendlowski to tydzień spotkań z muzyką dawną. W programach koncertów znalazły się dzieła Georga Friedricha Haendla oraz kompozycje współczesnych mu twórców barokowych, a  także nawiązania do współczesności. Takim akcentem będzie koncert rozpoczynający festiwal w wykonaniu Katarzyny Stroińskiej-Sierant i  zespołu Cameral Project, gdzie barokowe tematy staną się inspiracją dla jazzowej interpretacji. Kolejny koncert, w wykonaniu znakomitego kontrabasisty Janusza Musiała i muzyków orkiestry Accademia dell’Arcadia poświęcony będzie muzyce kameralnej baroku z uwzględnieniem kontrabasu jako instrumentu koncertującego i solowego. Trzecie spotkanie wypełnią dzieła wokalno-instrumentalne Haendla i  Vivaldiego w  wykonaniu polskiej sopranistki, specjalizującej się w  stylowej interpretacji muzyki baroku, Joanny Klisowskiej. Solistce towarzyszyć będzie orkiestra Accademia dell’Arcadia, a całość poprowadzi Zbigniew Pilch. Podczas czwartego koncertu usłyszymy dzieła kompozytorów niemieckich związanych z tzw. szkołą berlińską z okresu przejściowego między barokiem i klasycyzmem w interpretacji Dominika Dębskiego grającego na barokowej altówce i Katarzyny Drogosz grającej na pianoforte, instrumencie będącym poprzednikiem fortepianu. Koncert finałowy wypełnią dzieła instrumentalne Haendla, przede wszystkim wybrane Concerti grossi z op. 6, a także fragmenty orkiestrowe z jego oper. Solistą będzie Zbigniew Pilch, znakomity skrzypek specjalizujący się w interpretacji muzyki baroku, prowadząc jednocześnie orkiestrę Accademia dell’Arcadia. Wstęp wolny. Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki Program: 30.05. Waga Miejska g. 19 Koncert Jazzowe oblicza baroku Katarzyna Stroińska-Sierant & Cameral Project 31.05. Waga Miejska g. 19 Koncert Barokowy kontrabas Janusz Musiał – kontrabas Accademia dell’Arcadia 4.06. Waga Miejska g. 19 Koncert Kantaty Haendla i Vivaldiego Joanna Klisowska – sopran, Accademia dell’Arcadia,

Zbigniew Pilch – kierownictwo artystyczne 5.06. Waga Miejska g. 19 Koncert W stronę Berlina – G. F. Haendel, J. S. Bach, C. Ph. E. Bach, J. G. Graun Dominik Dębski – altówka Katarzyna Drogosz – pianoforte 7.06. Waga Miejska g. 19 Koncert Concerti grossi Zbigniew Pilch – skrzypce i dyrygent Accademia dell’Arcadia

132. Koncert Świętomarciński Exsultate Deo

z okazji święta Patronów Miasta Zespół Solistów Lumen Vocale; kierownik artystyczny Marianna Majchrzak w programie utwory wokalne od Wacława z Szamotuł po współczesnych kompozytorów takich, jak: Arvo Pärt, Michael McGlynn oraz utwory Marka Raczyńskiego, młodego poznańskiego kompozytora 29.06. g. 19 kościół pw. Świętego Marcina, ul. Św. Marcin 13

Salon Muzyczny – Muzeum Feliksa Nowowiejskiego

Fot. Archiwum

56

Willa Wśród Róż, al. Wielkopolska 11 www.nowowiejski.pl n 6.06. g. 18 Koncert kameralny Poznańskie Trio Fortepianowe, w programie utwory F. Chopina i A. Panufnika wstęp wolny n 13.06. g. 18 Wokalny wieczór u Pana Feliksa uczniowie Konserwatorium Muzycznego w Poznaniu wstęp wolny n 17.06. g. 15 Uwaga! impreza odbędzie się w  muszli koncertowej w  parku Wilsona, Czarodziejskie Rytmy – plenerowa akcja dla dzieci i młodzieży – koncert zespołu perkusyjnego Gladiatorzy z POSM I st. nr 2 im. T. Szeligowskiego pod kier. Jerzego Mackiewicza, warsztaty oraz finałowa „wielka orkiestra perkusyjna”, w której z zespołem zagrają wszyscy uczestnicy na własnoręcznie wykonanych instrumentach perkusyjnych. Organizatorzy: Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego, Kuratorium Oświaty w Poznaniu Patronat medialny: Radio Merkury,


muzyka

Zapraszamy do siedziby Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego, ul. Świętosławska 7 na kolejną prezentację z cyklu Środo-Wiska Wieniawskiego. Wstęp wolny. 27.06. g. 18 – Koncert Maxima Vengerova – 23.10.2011 (Koncert skrzypcowy D-dur op. 61 L. van Beethovena)

Waga Miejska

Stary Rynek 2 n 13.06. g. 19 Koncert jazzowy w ramach „letniej sceny Wagi” (plenerowo w  muzycznym ogródku) Piotr Schmidt Electric Group Elektryczno-groove’owy zespół założony w  2011 roku, wykonujący muzykę będącą połączeniem fusion i przestrzennego jazzu, soulu, funki, R & B. Członkowie zespołu to wielokrotnie nagradzani na festiwalach i  konkursach muzycznych utalentowani młodzi artyści. Skład: Piotr Schmidt – trąbka, efekty, Tomasz Bura – klawisze, syntezatory, Michał Kapczuk – gitara basowa, efekty, Sebastian Kuchczyński – perkusja n 17.06. g. 19 Muzyka w Dawnej Wielkopolsce koncert Barokowe bajki Jean de la Fontaine, Ignacy Krasicki wykonawcy: Anna Lasota, Anna Podgórska, Łukasz Wilda, Paweł Gajda reżyseria: Artur Romański Zbigniew Pilch & Accademia dell’Arcadia wstęp wolny organizatorzy: Stowarzyszenie Miłośników Kultury i  Sztuki, Estrada Poznańska, Waga Miejska

Miasto na głos z gitarą

W latach osiemdziesiątych, za stanu wojennego i  potem, słuchałem Kaczmarskiego i Kelusa, czytałem antykomunistyczną bibułę, trubadurów i  Karola księcia Orleanu, Wespazjana Kochowskiego i  (...) księdza Bakę, patrząc na dalekie (...) i bliskie bloki – pisze na okładce swej najnowszej płyty Jacek Kowalski i w ten prosty sposób wprowadza w jej klimat. Oczywiście, przy sformułowaniu „najnowsza płyta” ręka piszącego te słowa lekko zadrżała, bowiem materiał na niej zawarty pochodzi właśnie z końca lat osiemdziesiątych, tyle że – jak przyznaje autor – nie zdążył wówczas zostać wydany. Teraz więc ukazuje się, jako swego rodzaju świadek tamtych czasów, jako opowieść o świecie, którego już nie ma, choć pewnie we wszystkich, którzy owe czasy pamiętają, jakoś trwa. Może nawet budzi – dość paradoksalnie – nostalgię. Ze względu na polityczne, a  co za tym idzie socjalne – a także wszelkie inne – uwarunkowania trudno przecież nazwać polskie lata 80. szczęśliwymi czy beztroskimi. A jednak jakieś wzruszenie ściska gardło. Także i z tego powodu, że decyzją wydawcy całość ukazała się w  pierwotnej, surowej formule: tylko głos i  gitara. I  za to należą się specjalne brawa. Taka formuła przydaje wszak jeszcze wiarygodności temu zapisowi sprzed ćwierćwiecza. Tomasz Janas Jacek Kowalski, Blokomachia, wyd. Wydawnictwo Dominika Księskiego Wulkan

Jacek Kowalski podczas koncertu w Nowym Targu w 1988 r.

Fot. A. Księska-Kowalska

Środo-Wiska Wieniawskiego

25.06. o g. 19 w  ramach projektu IKS live zapraszamy na promocję Blokomachii do Salonu Posnania. Jacek Kowalski będzie opowiadał i  śpiewał utwory z  płyty przy akompaniamencie gitarowym własnym i Henryka Kasperczaka. Wstęp wolny.

57


muzyka klubowe granie… Blue Note Jazz Club

Fot. Archiwum Klubu Blue Note

58

Matteo Sabattini

Podczas koncertu kończącego sezon w Blue Note usłyszymy formację jednego z najbardziej ekscytujących i obiecujących saksofonistów altowych sceny nowojorskiej. Obok jego autorskich kompozycji pojawią się także standardy jazzowe w oryginalnych aranżacjach oraz utwory drugiego filaru tego składu – Rafała Sarneckiego. Polski gitarzysta tworzy (z sukcesami!) w Nowym Jorku od siedmiu lat. Matteo Sabattini – saksofon altowy (Włochy), Rafał Sarnecki – gitara (PL), Alex Pryrodny – fortepian (Ukraina), Jeremy Bruyere – kontrabas (Francja), Jerad Lippi – perkusja (USA) 29.06. g. 20, Blue Note, Zakończenie sezonu artystycznego 2011/12 – Matteo Sabattini New York Quintet w  cyklu Jazz Top w Blue Note bilety: 30 zł

ul. Kościuszki 76/78 tel. 61 657 07 77 www.bluenote.poznan.pl n 2.06. g. 20 Monika Kręt Najpiękniejsze standardy polskiego i światowego jazzu w  wykonaniu laureatki Bitwy na głosy z  drużyny Urszuli Dudziak. n 3.06. g. 18.30 Gerald Gradwohl Group (Austria/USA) Tribal-funk-fusion, czyli pulsujący funk z  żyłką rock’n’rolla i  jazzową harmonią w  wykonaniu zespołu czołowego austriackiego gitarzysty jazzowego, znanego ze współpracy z zespołem Tangerine Dream. Gerald Gradwohl – gitara, Thomas Kugi – saksofon, Harry Weinkum – bass, Kirk Covington – perkusja bilety: 45 zł przedsprzedaż, 55 zł w dniu koncertu n 4.06. g. 20 Von Promnitz Tour Jason Harms Quintet oraz S.O. Squad (USA) Koncert poświęcony pamięci magnackiej rodziny von Promnitz, która na początku XVIII wieku sprowadziła na tereny południowo-zachodniej Polski „wielką muzykę”, m.in. zatrudniając na stanowisku kapelmistrza w Żarach Georga Philippa Telemanna. Gwiazdą wieczoru będzie Jason Harms – gitarzysta i wokalista, którego śpiew krytyka przyrównuje do dokonań Johna Pizzarelliego czy Kurta Ellinga, zastrzegając jednak, iż artysta zachowuje swój własny styl. A  późnym wieczorem wystąpi amerykański skład hip-hopowy S.O. wstęp wolny n 5.06. g. 20 Progenergy i Custody gitarowo, progresywnie, fusionowo… bilety: 10-15 zł n 11.06. g. 19 Rob Tognoni Band (Tasmania/Polska) Gitarzysta i  wokalista z  Antypodów od ponad 30 lat konsekwentnie

i bezkompromisowo realizujący własną wizję muzyki, bluesa i gitarowego grania, którą sam określa mianem „power blues-rock”. n 13.06. g. 19 Wojtek Hoffmann Band n 16.06. g. 19 SCA Project bilety: 10 zł n 17.06. g. 18 Przegląd młodych zespołów z  cyklu Scena Republiki Rytmu bilety: 5 zł przedsprzedaż, 10 zł w dniu koncertu n 19.06. g. 19 KLUbowe Spotkania KAbaretowe bilety: 10 zł n 20.06. g. 20 Kinga Kielich – recital bilety: 20 i 25 zł n 22.06. g. 19 Hubert Szymczyński Co Mi Tam Mieszkający od ponad 30 lat w  Szwecji twórca zespołów: Tarpany, Polanie, ABC, Tramp, kompozytor wielu przebojów polskich wokalistów, wieloletni kierownik muzyczny kabaretu Tey, od czasu do czasu powraca do rodzinnego Poznania. Tym razem, by w  otoczeniu przyjaciół z  dawnych lat zaprezentować swoje największe przeboje, a także standardy Czesława Niemena, Raya Charlesa, Cole Portera… Uwaga! Polecamy piękny głos Ewy Stańko!

Hubert Szymczyński i Ewa Stańko nagrali wspólnie płytę


59

Hubert Szymczyński – śpiew, instrumenty klawiszowe, Ewa Stańko – śpiew, Ryszard Podgórski – trąbka, Wiesław Bernolak – gitara Andrzej Nebeski – perkusja bilety: 30 zł n 30.06. g. 20 Ikarus Rising Acid rockowe brzmienie połączone z hard-rockowym przytupem. bilety: 7 zł Po koncertach transmisje z piłkarskich mistrzostw Europy UEFA Euro 2012tm

Klub Dragon

ul. Zamkowa 3 e-mail: dragon@krzyk.pl tel. 61 853 08 19 n 1.06. Dziedziniec Klubu Dragon g. 19 Cuentacuentos w ramach Tydzień Opowiesci n6 opowiadają: studenci Etnolingwistyki wstęp wolny Cuentacuentos to hiszpański zwyczaj opowiadania krótkich historii, który pojawił się w latach 50. XXw. w  bibliotekach jako pomysł na powstrzymanie analfabetyzmu. Dzisiaj, po latach, miasta organizują festiwale, gdzie można wysłuchać profesjonalnych „opowiadaczy”. Cuentos potrafią niezwykle prawdziwie „dotykać” rzeczywistości i teraźniejszości. n 2 i  16.06. Scena Główna g. 21 Porno Grooves Duet Syrena Express – zderzenie dwóch temperamentów i dwóch wizji muzycznych wstęp wolny n 6.06. g. 19 Mały Dom Kultury Warsztaty tańców nieistniejących z Jackiem i Alicją Hałas wstęp 30 zł, zapisy: domtancapoznan@gmail.com n od 9.06. do 1.07. Mały Dom Kultury w soboty i niedziele Między Dźwiękami – warsztaty twórczej pracy z dźwiękiem dla dzie-

ci i młodzieży początkującej oraz grającej w wieku ok. 10-15 lat n 12.06. Klub Dragon g 19-23 Performance-Art Jam Session nr 4 z Monster Hurricane Wihajster wstęp wolny n 21.06. Scena Główna g. 21 Disaster Party – Noc Świętojańska wstęp wolny Koncerty w  ramach cyklu Cienka biała linia Dragon – Meskalina: n 5.06. Mały Dom Kultury g. 19 Huber Zemler – Moped Moped po angielsku oznacza motorower. Jest to również tytuł pierwszego autorskiego albumu warszawskiego perkusisty Huberta Zemlera. n 13.06. Scena Główna g. 23 An On Bast n 24.06. Scena Główna g. 22 Mooryc Mooryc (Maurycy Zimmermann) jest absolwentem poznańskiej Akademii Muzycznej – ukończył lutnictwo w 2009 roku, muzyką elektroniczną zajmuje się od czterech lat. n 28.06. Scena Główna g. 22 Bartosz Szczęsny Bartosz Szczęsny – prowadzi swój solowy projekt, współtworzy projekt Rebeka, okazjonalnie gra z  zespołem Kamp. Na koncerty tego cyklu wstęp wolny.

Klub Eskulap

ul. Przybyszewskiego 39 n 13.06. g. 19.30 Trivium, support Animations PW Events oraz Knock Out Production zapraszają na jedyny w Polsce koncert głównego przedstawiciela nowej fali amerykańskiego metalu, zespołu Trivium. Koncert Amerykanów będzie częścią europejskiej trasy promującej ich ostatni album In waves. W roli supportu wystąpi Animations z Jaworzna, który nagrał właśnie trzecią płytę. Muzycy określają swoją twórczość jako power-tech-prog-metal-fusion. Bilety: 85 i 95 zł

Fot. Archiwum Klubu Meskalina

muzyka

Maja Koman

Maja Koman to wszechstronna artystka z Poznania. Śpiewem i  muzyką zarażona od dziecka. Gra na wszystkim co ma pod ręką, od roku jest to jednak ukulele. Rozgłos przyniosło jej niezwykłe wykonanie piosenki Stary Niedźwiedź, w  którym połączyła tradycję z  ciekawym aranżem ukulele. Choć o Mai słychać od niedawna, wzięła udział w  kilku festiwalach, między innymi Skyway, Tuczno, Toffifest. Wystąpiła wspólnie z Czesławem Mozilem, jej koncert był supportem Fisza i Emade, Keva Foxa czy Alisdaira Boucha. Obecnie nagrywa płytę o  przewrotnym tytule ­pourquoi pas (pl. dlaczego nie). Artystka wykonuje piosenki swojego autorstwa oraz ciekawe covery w  języku angielskim, polskim i francuskim. Brzmienie ukulele połączone z kontrabasem (Piotr Pasternak), skrzypcami (Paweł Ernest) i  bardzo oryginalnym wokalem Mai tworzy ciekawą atmosferę, pełną melancholii i dystansu. Koncert w  ramach cyklu Cienka biała linia Dragon – Meskalina Klubokawiarnia Meskalina 20.06. g. 20 Maja Koman z zespołem wstęp wolny


muzyka KontenerART

Fot. Archiwum organizatorów

60

Kev Fox z zespołem wystąpi 3.06. w KontenerART

n 23.06. g. 19 Live Session Ania Kłys Wokalistka wystąpi w ramach nowego cyklu wydarzeń w  Eskulapie – Live Session. Założeniem organizatorów cyklu jest prezentacja różnych gatunków muzyki. Ania Kłys wystąpiła w pierwszej edycji programu X-Factor, pochodzi ze Zgorzelca, obecnie mieszka we Wrocławiu. Bilety: 20 zł.

Klub Muzyczny Fabrika

ul. Mokra 5 godziny otwarcia: wt.-niedz. 17-2 e-mail: d.boc@fabrika.com n 1.06. g. 20 Kapela z Orliczka + afterparty DJ Balkan Folkowa podróż wypełniona interesującymi muzycznymi dźwiękami i  obrazami. Zaprzęgamy kare konie i  ruszamy do boru w  poszukiwaniu Maryni i  Jasieńka, którzy przygotowali dla nas nową, tajemniczą, niezwykle barwną, muzyczną historię miłosną... Andzia Drózd – śpiew, Daria Nizio-Siąkowska – śpiew, Jagoda Uniewicz – śpiew, wiolonczela, Bartosz Żarna – bas, maryna, Kuba Kurek – trąbka, Piotr Jaraszkiewicz – perkusja, instrumenty perkusyjne, Bartosz

Lewandowski – gitara flamenco bilety: 10 zł

Klubokawiarnia Meskalina

Stary Rynek 6 (przy Galerii Miejskiej Arsenał) www.meskalina.com Koncerty w ramach cyklu Cienka biała linia Dragon – Meskalina n 5.06. g. 20 Niedodźwięki Mateusz Boruszczak pseudonim Niedodźwięki to muzyk-samouk. To, co zwraca uwagę w  muzyce młodego artysty to nadzwyczajna wrażliwość i  baczna obserwacja rzeczywistości ubrana w  inspiracje elektroniczne, nu jazzowe i trip hopowe. n 25.06. g. 20 Funkmasterpunk Zespół FMP powstał w  Poznaniu w 2010 roku z inicjatywy perkusisty Macieja „Ślepego” Głuchowskiego i basisty Macieja Schwartza. Wkrótce do tej dwójki dołączył Tomek „DJ Kostek” Kościelny, nadając muzyce FMP funkowego charakteru. Czwartym członkiem zespołu został gitarzysta Kuba Frydrych. Inspiracją dla muzyków jest fascynacja brzmieniem kapel funkowych z lat 60.-70. XX w. oraz muzyka filmowa z  tego okresu. Wstęp wolny na wszystkie koncerty.

Nad Wartą www.kontenerart.pl n 3.06. g. 20.30 Kev Fox & The Last Dance (UK/PL) Kev Fox – muzyk z talentem do pisania poruszających tekstów. Jego piosenki, opowiadające przejmujące mroczne historie o tęsknocie, są uzupełnione przepięknymi melodiami. Ostatnie trzy lata Fox wraz z zespołem koncertował po Europie, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Skład zespołu: Kev Fox – śpiew, gitara, Mark Arland – kontrabas, Lee Roberts – gitara, śpiew, Paweł Osicki – perkusja, śpiew, Michał Gołąbek – gitara, klawisze/efekty n 7.06. g. 20.30 Moving Mountains (USA) Moving Mountains jest pochodzącym z Nowego Jorku zespołem indie rockowym. W  swojej muzyce łączy też ekspresyjne wokale z elementami post-rocka, przez co porównywany jest często z  takimi zespołami, jak The Appleseed Cast. n 17.06. g. 20.30 Dominika Barabas Dominika Barabas – kompozytorka, autorka tekstów, a  przede wszystkim wokalistka. Laureatka licznych festiwali. W  2008 roku wydała debiutancką płytę Cień. Jesienią 2012  r. będzie miał premierę jej drugi album wydany przez Universal Music Polska. Skład zespołu: Dominika Barabas – śpiew, instrumenty klawiszowe, gitary, Piotr Pawlus – gitary, Michał Francuzik – bas, Robert Komorowski – perkusjonalia n 29.06. g. 20.30 – Pjoni & Ink Midget (SK) Pjoni & Ink Midget to fuzja solowych projektów dwóch słowackich wykonawców. Wyraźne, mocne, przeszywające bity wymieszane z tęsknotą za tym co nierzeczywiste. Muzyka oprac. E. W.


61

Fot. Materiały organizatorów

sztuka

Szklane Paciorki Sylwestra Ambroziaka pokaże Galeria Miejska Arsenał

galerie Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6 tel./fax 61 852 95 01 tel. 61 852 95 02 www.arsenal.art.pl arsenal@arsenal.art.pl dyrektor: Wojciech Makowiecki czynna: wt.-sob. g. 12-19, niedz. g. 11-15 w y s taw y

n Leszek Przyjemski. Nieistniejąca przytakująca galeria TAK 1970-1974 wernisaż 6.06. g. 18 ekspozycja czynna do 8.06. Przewrotna kontynuacja projektu, który podejmuje temat traktowania symboli narodowych, „hysterycznych” elementów widocznych w  urzędowych tablicach, pismach, stemplach. Artysta należy do grona polskich twórców prowadzących w latach 70. działania alternatywne kontestujące oficjalny system funk-

cjonowania sztuki w PRL-u. Wraz z  Anastazym Wiśniewskim założył Nieistniejącą Galerię TAK, posługującą się ironią, groteską, paradoksem i absurdem. n Sylwester Ambroziak. Szklane paciorki. Rzeźby i filmy wernisaż 6.06. g. 18 ekspozycja czynna do 1.07. kurator: Krzysztof Stanisławski Szklane paciorki to projekt wykorzystujący tradycyjny warsztat rzeźbiarski w połączeniu z multimediami (audio i wideo). Tematem Szklanych paciorków jest problem alienacji, opuszczenia, samotności. Ważnym elementem wystawy są projekcje dwóch eksperymentalnych filmów animowanych Pokój i Pasterz. Wystawie towarzyszy katalog-album, prezentujący całą twórczość Sylwestra Ambroziaka na tle współczesnej sztuki światowej i polskiej. n Marek Kuś. Stadiony. Obiekty wernisaż 6.06. g. 18

ekspozycja czynna do 27.06. Najnowsze realizacje artysty przygotowane dla Arsenału zostały wpisane w architekturę stadionu. Zafascynowany płaszczyzną murawy nieczynnego stadionu, Kuś decyduje się przenieść swój znak rozpoznawczy w jego przestrzeń, którą traktuje jako obraz ramowany przez widownię. Obiekty prezentowane w  galerii są przełożeniem tego pomysłu w skalę makiety. n Jan Świtka. Gry uliczne. Most. Koziołki wernisaż 11.06. g. 18 ekspozycja czynna do 1.07. Gry uliczne: niektóre miejsca w Poznaniu stają się w  pewnych okolicznościach miejscami szczególnie tętniącymi życiem, wypełnionymi tłumem przemieszczających się ludzi, miejscami często zwyczajnych i banalnych zdarzeń. Intencją autora nie było stworzenie opowieści o poznańskiej codzienności, ale próba prześledzenia pewnych procesów


sztuka Galeria 2piR

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa ul. Kutrzeby 10 www.profotografia.pl

Fot. Materiały organizatorów

ABC Gallery

Wystawa Ruchome Atelier w ABC Gallery

zachodzących w polskim społeczeństwie połowy pierwszego dziesięciolecia XXI w. Most: 29 września 2007 roku miało miejsce spektakularne zdarzenie na moście Mieszka I w Poznaniu. Akcja przetransportowania w poprzek tego mostu przęsła z rozebranego starego mostu św. Rocha przyciągnęła spory tłum poznaniaków… Koziołki: W  lipcu 2009 roku Jan Świtka podglądał tłumy ludzi stojących w  południe przed poznańskim ratuszem i  reagujących na pojawienie się Koziołków… spotk ania

n 5.06. g. 18 z cyklu: Biały mazur.

Kino kobiet w polskiej kinematografii spotkanie z  dr Moniką Talarczyk-Gubałą, Wokół Bluszczu Hanki Włodarczyk Przedmiotem analizy będzie kreacja głównej bohaterki, samotnej matki wykonującej wolny zawód, w  tym status kobiety w peerelowskim społeczeństwie, przez analogię do wielodzietnej, ubogiej kobiety, ofiary przemocy domowej. n 12.06. g. 18 z cyklu Tekstura designu, czyli o projektowaniu książek i książkach o projektowaniu spotkanie Samo życie – wokół projektowania magazynów poprowadzi Kuba Sowiński

ul. Koszalińska 15 (teren ośrodka Strzeszynek) tel. 605 446 182 www.abcgallery.pl galeria@abcgallery.pl właściciel: Katarzyna Jankowiak-Gumna czynna: pon.-pt. w g. 12-18 n Ruchome atelier S. Brzoska, I. Czwartos, M. Kozica, M. Kuś, P. Lutyński, A. Rzepecki wernisaż 4.06. g. 19 Ideą wystawy jest publiczne odsłonięcie prywatnej przestrzeni artysty jako naturalnego kontekstu dzieła sztuki. Kilkudniowa rezydencja artystów i  spotkania z  publicznością służą przełamaniu klasycznej bariery artysta – obraz – widz. Po wernisażu koncert z dachu Artbusu.

Antyki. Galeria Mokra Bazar Poznański Galeria (były Pasaż Niebieski) ul. Paderewskiego 7 tel./fax 61 851 87 37 www.galeriamokra.pl info@galeriamokra malarstwo polskie XIX w.

Galeria Art Stations

Stary Browar ul. Półwiejska 42 tel. 61 859 61 22 office@artstationsfoundation5050.com www.artstationsfoundation5050.com czynna: codziennie g. 12-19

W czerwcu Art Stations zaprasza dzieci na warsztaty

Fot. Materiały organizatorów

62

w y s taw y

n Układy Równoległe. Gego/Maziarska/Trockel ekspozycja czynna do 26.08. Wystawa prezentuje twórczość trzech artystek: Jadwigi Maziarskiej, Gertrude Goldschmidt, znanej jako


sztuka Gego oraz Rosemarie Trockel. Te trzy wybitne osobowości cechuje zdecydowana, twórcza i intelektualna niezależność wobec współczesnych im, wiodących kierunków oraz tendencji artystycznych. spotk ania

n 1.06. g. 18 wykład prof. Beate Söntgen Rosemarie Trockel (obowiązują zapisy). Twórczość jednej z  trzech bohaterek wystawy Układy równoległe w  galerii Art Stations przybliży niemiecka badaczka, krytyczka i  specjalistka od sztuki Trockel, prof. Beate Söntgen. n 2.06. g. 12 Dzień Dziecka w Art Stations – warsztaty Teraz dzieci!, wstęp wolny, prowadzenie: Agnieszka Krupa n 16.06. g. 16 po wystawie Układy równoległe. Gego/Maziarska/Trockel oprowadza Marta Kabsch n 23.06. g. 12 w parku przy Starym Browarze pierwsze warsztaty dla dzieci z  cyklu Stacje sztuki, wstęp wolny (obowiązują zapisy)

Artykwariat

malarstwo i sztuka użytkowa XIX i początku XX wieku ul. Paderewskiego 8 (Bazar Poznański) tel. 61 855 10 16, fax 61 853 11 88 www.artykwariat.pl info@artykwariat.pl czynna: pon.-pt. g. 11-19, sob. g. 10-16 niedz. 3.06. g. 11-15 Artykwariat – umiejscowiony w  historycznym budynku hotelu Bazar – posiada w swojej kolekcji szeroką gamę dzieł sztuki europejskiej XIX i  początku XX wieku. Zbiory malarstwa oraz sztuki użytkowej pochodzące między innymi z Francji, Niemiec, Niderlandów, Anglii, a  także z Polski mają na celu popularyzację sztuki zeszłego stulecia, mało obecnej w  ostatnich dziesięcioleciach w  naszym kraju. Artykwariat łączy zamiłowanie do sztuki tradycyjnej

Między rogalem a piłką

Podobno właściwie zaprojektowane opakowanie potrafi „sprzedać” każdy produkt. Zagraniczni projektanci dokładają wszelkich starań, aby stworzone przez nich opakowania łączyły w sobie funkcjonalność, ideę, innowacyjność oraz atrakcyjność wizualną. Takie podejście do projektowania próbują zaszczepić w  naszym kraju organizatorzy konkursu Art of Packaging. W tegorocznej edycji do walki o Perłę wśród opakowań stanęło ponad 200 uczestników. – Poziom prac biorących udział w konkursie z roku na rok rośnie – mówi Monika Mikołajczak, redaktor naczelna Packaging Polska, organizator konkursu. W tym roku Perłę wśród opakowań w edycji Debiuty jury przyznało Krzysztofowi Czaickiemu za Roll It, opakowanie na rogal świętomarciński, zaś w  edycji Professional nagrodę główną otrzymała firma Werner Kenkel za projekt ChockoShots – EuroTrophy For You. – Art of Packaging to szansa zwłaszcza dla debiutantów, nagroda w  konkursie pozwala im nawiązać cenne kontakty i otwiera drzwi do kariery – przekonuje Mikołajczak. Natalia Gumienna

z nowoczesnym podejściem do jej sprzedaży. n Rosenthal Kuns(z)t ekspozycja czynna do 9.06. Wystawa porcelany z  wytwórni Rosenthal od początku jej istnienia do dziś. Fenomen tej firmy wyraża się nie tylko w  wysokim poziomie wyrobów, ale przede wszystkim w  niezmiennym od początku XX wieku nawiązywaniu współpracy z najwybitniejszymi artystami, takimi jak Henry van der Velde, Walter

Gropius, Constantin Holzer-Defanti, Salvador Dali, Andy Warhol, Patricia Urquiola czy Versace. spotk ania

n 9.06. g. 17 oprowadzanie po wystawie Rosenthal Kuns(z)t

Galeria AT

Uniwersytet Artystyczny ul. Solna 4, tel. 61 826 66 02 at@free.art.pl www.galeria-at.siteor.pl prowadzi Tomasz Wilmański

63


sztuka Galeria Sztuki Współczesnej Cechmanowicz

Fot. Materiały organizatorów

ul. Paderewskiego 7 tel. 505 370 600 www.galeria-cechmanowicz.pl czynna: pon.-pt. g. 11-18, sob. g. 11-14.30 n Malarstwo Tomasza Bachanka ekspozycja czynna 1-30.06. Tomasz Bachanek ukończył PWSSP w  Gdańsku w  1988 roku. Uprawia malarstwo olejne, rysunek i  malarstwo ścienne.

Pod koniec czerwca Galeria Ego otworzy wystawę prac Andrzeja Leśnika

Galeria Sztuki Współczesnej Ego

ul. Wrocławska 19 tel./fax 61 853 15 81 www.galeriaego.pl, ego@galeriaego.pl czynna: pon. g. 12-18, wt.-pt. g. 11-18, sob. g. 11-14 n Marta Deskur. Pearl Candy ekspozycja czynna do 25.06. n Andrzej Leśnik. Pamięć zapisu wernisaż wystawy 29.06. g. 19 ekspozycja czynna do 22.07.

Galeria Garbary 48

Fot. Materiały organizatorów

64

Czego szuka młoda sztuka?

Przyszli absolwenci Uniwersytetu Artystycznego zaprezentują swoje prace dyplomowe w zabytkowej hali nr 2 na Międzynarodowych Targach Poznańskich. To największa ekspozycja tego typu w Polsce – zobaczymy na niej ponad 300 prac. Studia dają warsztat, są sumą drogowskazów, jak poruszać się w  artystycznym świecie, pozostawiają jednak możliwość zwrócenia się w wybranym przez studenta kierunku. Podążając za tymi poszukiwaniami, poznamy to, co już niedługo, po tej ostatniej wspólnej wystawie, wytyczać będzie nowe kierunki w rozwoju polskiej sztuki. Anna Sienkiewicz Wystawy Dyplomów UAP 2012, wernisaż 22.06. możliwość zwiedzania w godzinach 10-17, finisaż 29.06. g. 17, MTP hala nr 2 kurator generalny: dr Piotr Tetlak

ul. Garbary 48 tel./fax 61 852 91 70 www.garbary48.com.pl galeria@garbary48.pl czynna: pon.-pt. g. 10-18, sob. g. 10-14

Galeria u Jezuitów

ul. Dominikańska 8 galeriaujezuitow@gazeta.pl czynna w czasie wystaw wt.-pt. w g. 12-16 (oprócz świąt) kierownictwo artystyczne Andrzej Maciej Łubowski, tel. 606 440 250 kierownictwo organizacyjne Ludomir Gałdowski, tel. 783 488 822

Galeria Miejska Mosina

pod patronatem ZPAP Okręgu Poznańskiego, UA w Poznaniu i MOK ul. Niezłomnych 1 tel. 61 819 15 91 www.galeriamosina.kultura.gmina.pl


65

galeriamosina@kultura.gmina.pl kierownik artystyczny Dorota Strzelecka czynna: wt.-pt. g. 9-15, sob.-niedz. g. 10-13 n Tomasz Jędrzejewski. Imaginarium wernisaż 15.06. g. 17.30 ekspozycja czynna do 31.08. n Zbigniew Szot, Wojciech Müller – Szczeliny ekspozycja czynna do 10.06.

Galeria mil’ART

Danuty Milian ul. Wroniecka 6, tel./fax 61 851 74 01 czynna: pon.-pt. g. 11-18, sob. g. 11-14 sztuka współczesna, prace ponad 60 autorów m.in. prof. Leszka Rózgi, Edwarda Dwurnika, Tadeusza Siary

Galeria Naprzeciw

Uniwersytet Artystyczny ul. Solna 4

Galeria na Polskiej

Wydziału Edukacji Artystycznej poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego siedziba wydawnictwa Forum ul. Polska 13

Prace Eweliny Piguły zaprezentuje Galeria na Polskiej

n Ewelina Piguła. Z albumu rodzinnego wernisaż 28.05. g. 17 ekspozycja czynna do 28.08. Ewelina Piguła w 2008 r. rozpoczęła studia licencjackie na Uniwersytecie Artystycznym w  Poznaniu. Dyplom praktyczny obroniła w 2011 r. w VII pracowni fotografii prof. UAP Krzysztofa J. Baranowskiego. Zarówno praca praktyczna, jak i teoretyczna dotyczyła manipulacji dokonywanych na fotografiach cyfrowych, skupiając się na możliwościach, jakie daje używanie programów graficznych oraz na zmienianiu i  zwielokrotnieniu znaczeń obrazu. W chwili obecnej studiuje Edukację Artystyczną (specjalność artystyczna

Fot. Materiały organizatorów

sztuka

i strategie kuratorskie) na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Zajmuje się działalnością warsztatową.

Poznańska Galeria Nowa Stowarzyszenie Twórcze Nowa Nowa ul. Mielżyńskiego 20 www.galerianowa.pl www.nowanowa.org.pl

Galeria Obok

Naukowe Koło Medialne Fotografia UAM ul. Słowackiego 20 tel. 61 829 28 12 www.galeriaobok.art.pl galeria@galeriaobok.art.pl opiekun Janusz Kostrzewski

Janusz Kapusta

Wybitny artysta, rysownik, malarz i scenograf, od ponad trzydziestu lat mieszkaniec Nowego Jorku. Absolwent Liceum Plastycznego w Poznaniu, studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Specjalizuje się w różnorodnych formach graficznych, plakatach, ilustracjach do magazynów i książek, jest wynalazcą jedenastościennej bryły geometrycznej. Odkrył ją w styczniu 1985 roku i nazwał k-dron. Dwa lata później k-dron został opatentowany w USA. W 2004 r. wynalazca opublikował swoje odkrycie, w którym po raz pierwszy w historii udało się połączyć złoty i srebrny podział w jednej geometrycznej konstrukcji. Układy k-dronów mogą być aranżowane na wiele różnorakich sposobów, każdy z nich bardzo dobrze oddziałuje ze światłem i cieniem. Janusz Kapusta, w tle k-dron na budynku Liceum Plastycznego w Poznaniu, ufundowany i wykonany przez Fundację PBG Fot. P. Mierzwa, Fundacja PBG


sztuka W czerwcowym Arteonie:

n Lidka Gurling-Mielcarek. Magiczny świat wystawa czynna do 9.06. n Karol Cichoński. 11 ujęć wystawa czynna 11-23.06. n Aneta Rapacz. Z pamiętnika Anety wystawa czynna 25.06.-7.07.

PBG Gallery

Wysogotowo k. Poznania ul. Skórzewska 35 tel. 61 665 17 02 n Janusz Kapusta – Metafory wernisaż 11.06. g. 12 więcej na 65 str. IKS-a

n w kontekście wystawy Aleksander Rodczenko. Rewolucja fotografii, odbywającej się w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie, osobę i  dzieło gwiazdy rosyjskiej awangardy przybliża Katarzyna Bik n nowojorską retrospektywę Cindy Sherman omawia Agnieszka Drączkowska n o wystawie Out of Focus: Photography w Saatchi Gallery w Londynie pisze i z kolekcjonerką fotografii Ellene Saphiro rozmawia Agata Mazur n po letnich wystawach w  muzeach i  galeriach Barcelony oprowadza Katarzyna Jasińska, która także recenzuje pokaz prac Goi w  barcelońskim centrum kulturalnym Fundacji la Caixa.

Galeria/Restauracja Piano Bar

Słodownia w Starym Browarze ul. Półwiejska 42tel. 61 859 65 70 www.pianobar.poznan.pl

Galeria Pies

Grafiki Izabeli Idzikowskiej-Bzdręgi zobaczymy w Galerii Profil

Fot. Materiały organizatorów

66

spotk ania

n Mała Akademia Sztuki – zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 4-9 lat, odbywają się raz w  tygodniu w pon. w g. 17-18.15 n Spotkania z Wyobraźnią – zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 7-14 lat, (grupy zorganizowane – klasy szkolne)

Galeria Stereo

ul. Słowackiego 36/1 tel. 509 099 786 i 503 178 965 www.galeriastereo.pl

Galeria Szyperska

w budynku ZPAP ul. Szyperska 2, II piętro tel. 61 852 70 18 czynna pon.-pt. w  g.  10-17 lub po umówieniu telefonicznym

ul. Dąbrowskiego 25a www.galeriapies.pl galeria czynna od wt. do pt. g. 16-20

Galeria Śródka

Galeria Profil

Galeria tak

CK Zamek, ul. Św. Marcin 80/82 tel. 61 646 53 20 profil@zamek.poznan.pl prowadzi art. plast. Waldemar Idzikowski czynna: wt.-niedz. g. 11-19 n Izabela Idzikowska-Bzdręga. Meandry wernisaż wystawy grafiki 20.06. g. 18 ekspozycja czynna do 27.07. Jest adiunktem w Pracowni Bioniki na Wydziale Architektury i  Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W 2006 roku uzyskała stopień doktora. Ma na swym koncie wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych, w kraju i za granicą, między innymi w: USA, Francji, Niemczech, Japonii, Kanadzie. n Miejsca pomiędzy wystawa malarstwa Magdaleny Gogół czynna do 6.06.

ul. Śródka 1 tel. 61 879 90 20, 664 094 076

ul. Mielżyńskiego 27/29 www.galeriatak.pion.pl tel. 61 222 37 35 czynna: pon.-pt. w g.  12-18, sob. 10-14

Galeria zewnętrzna przy winiarni Pod Czarnym Kotem

ul. Wolsztyńska 1 n Syberia i Kołyma. Fotografie Jacka Hugo Badera ekspozycja czynna do 30.06.

Think Art

Myślenie Sztuką ul. Za Groblą 3/4 m 101 tel. 61 22 13 587 i 601 637 099 fax 61 22 13 597 www.thinkart.pl Galerie – oprac. G. S.


67

muzea

n Muzeum Narodowe w Poznaniu otwiera w czerwcu wystawę malarstwa włoskiego ze zbiorów Accademia Carrara w Bergamo. Galeria Accademia Carrara w  Bergamo powstała dzięki hojnemu zapisowi dzieł sztuki dla miasta Bergamo, dokonanemu w 1796 przez mecenasa i kolekcjonera – hrabiego Giacomo Carrara. Muzeum, które przez lata kontynuowało powiększanie zbiorów, posiada dziś 1 800 obrazów z czasów od XV do XIX wieku. Są wśród nich prace takich artystów włoskich, jak Pisanello, Botticelli, Bellini, Tycjan, Mantegna, Rafael, Moroni, Baschenis, Guardi, Tiepolo, Canaletto, ale także malarzy szkół północnych, niemieckiej, holenderskiej czy flamandzkiej. Na wystawę w  Poznaniu wybrano dzieła obrazujące twórczość szkoły weneckiej, a  także lombardzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem mistrzów lokalnej szkoły z  Bergamo. Zaprezentowanych zostanie 36 obrazów, powstałych od końca XV do XVIII wieku, od renesansu do rokoka. Muzeum Narodowe zaprasza na wystawę Tycjan – Veronese – Tiepolo. Arcydzieła malarstwa włoskiego ze zbiorów Accademia Carrara w  Bergamo od 3 czerwca do 5 sierpnia. G. S.

od góry: Evaristo Baschenis (1617-1677), Martwa natura z instrumentami muzycznymi obok: Galli Giovanni Antonio zwany Spadarino (1585-1652), Dawid z głową Goliata

Fot. Archiwum Muzeum Narodowego w Poznaniu

Dzieła Accademii Carrara w Poznaniu


68

muzea muzea w Poznaniu Archeologiczne 

poleca Piotr Korduba Piła pospolita

Zabawa jest celem gry najprostszej, najlichszej i najwyszukańszej, tysiąc kombinacyi za sobą pociągającej. Szuka jej zarówno wiek dziecinny, średni i  podeszły, nie odrzuca późna starość nawet – pisał słusznie w  swych Grach i zabawach różnych stanów Łukasz Gołębiowski. Ilustracją tej opinii jest okolicznościowa wystawa w  Muzeum Archeologicznym Magia gry – sztuka rywalizacji, która jest przypisem do Euro 2012. Podpowiada ona, że fenomen gry i rywalizacji jest równie pradawny jak nasza cywilizacja, przynależny tak elitom, jak gminowi, że to prosta albo – wręcz przeciwnie – bardzo intelektualna rozrywka. Pośród kości do gry i różnorakich żetonów nie mogło więc na ekspozycji zabraknąć piłki. Wszak Piła u ludzi młodych w grze pospolita zauważał już barokowy satyryk Wacław Potocki. Ta, którą zobaczymy na wystawie, to rekonstrukcja średniowiecznego egzemplarza!

pałac Górków, ul. Wodna 27 tel. 61 852 82 51 www.muzarp.poznan.pl dyrektor Marzena Szmyt wt.-czw. g. 10-15, pt.-sob. g. 10-18 niedz. g. 12-17 7.06. Boże Ciało – zamknięte bilety: 8 zł, ulgowe 4 zł w soboty wstęp bezpłatny n Pradzieje Wielkopolski – prezentuje życie ludzi w Wielkopolsce od epoki kamienia do schyłku starożytności n Tu powstała Polska – obejmuje czasy średniowiecza i  przedstawia rolę, jaką odegrał nasz region w stworzeniu polskiej państwowości n Śmierć i  życie w  starożytnym Egipcie n Archeologia Sudanu n Sztuka naskalna Afryki Północnej ekspozycje czasowe

 Magia gry – sztuka rywalizacji czynna do 28.08. kurator: Agnieszka Stempin Jakie znaczenie przypisywano kiedyś grom? Kto je kreował, kto grał, jakie przedmioty tworzono z myślą o  rozgrywkach i  czy zawsze służyły tylko rozrywce? Wystawa jest zaproszeniem do poznania gier, którymi fascynowali się zarówno nasi przodkowie, jak i  mieszkańcy odległych Indii, Mezopotamii czy Egiptu. n Skarb znaleziony w lesie wystawa z cyklu Bliskie spotkania z… kuratorzy: Urszula Narożna-Szamałek, Barbara Kirschke czynna do 30.06.

Archidiecezjalne

w Akademii Lubrańskiego ul. Jana Lubrańskiego 1 tel. 61 852 61 95 www.muzeum.poznan.pl dyrektor ks. dr Wiesław Garczarek wt.-pt. g. 10-17, sob. g. 9-15 7.06. Boże Ciało – zamknięte bilety: 8 zł, ulgowe 5 zł

n Sztuka gotycka, Skarbiec, Salon ofiarodawców, Galeria sztuki nowożytnej ekspozycje czasowe

n Chojnica – ciągle żywa otwarcie wystawy 22.06. g. 19 historia kościoła i jego wyposażenia z Chojnicy n Ładne Książki wystawa książek i ilustracji dla dzieci czynna do 30.06.

Armii „Poznań” 

(Oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych) Cytadela Mała Śluza tel. 61 820 45 03 www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl kierownik Jarosław Bączyk nieczynne do odwołania

Bambrów Poznańskich

ul. Mostowa 7 pt.-sob. g. 10-14, grupy prosimy zgłaszać wcześniej, nr tel. 602 658 961 wstęp bezpłatny n dzieje rolników z Bambergu, którzy przybyli na zaproszenie władz miasta Poznania do wsi podmiejskich w 1. poł. XVIII w

Etnograficzne

Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu ul. Grobla 25 (wejście od Mostowej 7) w budynku b. loży masońskiej tel. 61 852 30 06 www.mnp.art.pl kierownik Aneta Skibińska


muzea wt.-czw. g. 9-15, pt. g. 12-21 sob. i niedz. g. 11-18, od 16.06. wt.-czw. g. 11-17, pt. 12-21 sob. i niedz. g. 11-18 7.06. Boże Ciało – zamknięte bilety: 7 zł, ulgowe 5 zł w soboty wstęp bezpłatny ekspozycja czasowa

n Śladami Kanunu. Kultura albańska w wieloetnicznym Kosowie kurator Joanna Minksztym wystawa czynna do 31.12. Ekspozycja poświęcona jest problematyce wielokulturowości Kosowa oraz współczesnym przemianom tożsamości jego mieszkańców. Poprzez prezentację kultury tradycyjnej i  współczesnej, autorzy wystawy ukazują funkcjonowanie zasad prawa zwyczajowego (Kanunu) oraz ściśle z nim związane zasady honoru, gościnności, tolerancji religijnej, podziału pracy i  obowiązków w  ramach rodziny. spotkania w muzeum n 2.06. g. 16 Współczesne Kosowo – obrazy i  historie niezwykłe, prelekcja i  prezentacja fotografii dr Joanny Minksztym, autorki wystawy Śladami Kanunu. Kultura albańska w wieloetnicznym Kosowie

Farmacji

Al. Marcinkowskiego 11 tel. 61 851 66 15 kierownik Stanisław Pic pon., śr., pt. g. 9-15 15 i 18.06. zamknięte wstęp bezpłatny n meble z apteki w Miłosławiu w stylu neorenesansu północnego z końca XIX w., naczynia apteczne: porcelanowe, cynowe, szklane od XVII w., sprzęt apteczny z XIX i XX w.

Historii Miasta Poznania

Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu ratusz, Stary Rynek 1 tel. 61 856 80 00, 61 852 56 13 www.mnp.art.pl

kierownik Magdalena Mrugalska-Banaszak wt.-czw. g. 9-15, pt. g. 12-21 sob. i niedz. g. 11-18, od 16.06. wt.-czw. g. 11-17, pt. 12-21, sob. i  niedz. g. 11-18, 7.06. Boże Ciało – zamknięte bilety: 7 zł, ulgowe 5 zł w soboty wstęp bezpłatny n historia Poznania od XV w. do 1945 roku ekspozycja czasowa

n Renesans według Warczygłowy kuratorzy: Adam Kochanowski, Jarosław Mulczyński (MNP) czynna do 3.06. Wystawa prac Zygmunta Warczygłowy, jednego z najlepszych polskich artystów nieprofesjonalnych.

Instrumentów Muzycznych

Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu Stary Rynek 45 tel. 61 852 08 57 www.mnp.art.pl kierownik Janusz Jaskulski wt.-czw. g. 9-15, pt. g. 12-21, sob. i niedz. g. 11-18 od 16.06. wt.-czw. g. 11-17, pt. 12-21, sob. i  niedz. g. 11-18, 7.06. Boże Ciało – zamknięte bilety: 5,50 zł, ulgowe 3,50 zł w soboty wstęp bezpłatny n kolekcja instrumentów lutniczych, fortepianów, instrumentów drewnianych i blaszanych ekspozycja czasowa

 Muzyka krajów Euro 2012 w Poznaniu X Nocna Galeria Instrumentów Muzycznych otwarcie wystawy 9.06. g. 20.30 czynna do 1.10. g. 20-6

Komunikacji Miejskiej MPK Poznań

ul. Głogowska 131/133 tel. 61 869 93 61 w. 338 czynne dla grup po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

n pamiątki związane z historią komunikacji miejskiej w  Poznaniu: przedwojenne bilety, mundury, torby i akcesoria konduktorskie, kasowniki i automaty biletowe oraz oryginalne elementy wagonów tramwajowych

Makiety Dawnego Poznania

podziemia klasztoru Franciszkanów na Górze Przemysła wejście od ul. Ludgardy tel. 61 855 14 35 www.makieta.poznan.pl 1.06.-31.08. zwiedzanie codziennie (również wersje obcojęzyczne) od g. 11 do 19.15 7.06. Boże Ciało – otwarte bilety: 14 zł, dzieci 10 zł; grupowe 10 zł n W podziemiach klasztoru Franciszkanów można oglądać makiety dawnego Poznania. Pierwsza przedstawia gród na Ostrowie Tumskim w czasach pierwszych Piastów, druga – miasto z początku XVII wieku. Półgodzinnym prezentacjom towarzyszy komentarz historyczny oraz efekty specjalne. Trzecia makieta, przedstawiająca Stary Rynek, przeznaczona jest dla osób niewidomych.

Martyrologii Wielkopolan Fort VII

(Oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych) al. Polska, tel. 61 848 31 38 www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl kierownik Krzysztof Płonka wt.-sob. g. 9-17, niedz. g. 10-16, 7.06. Boże Ciało – zamknięte wstęp bezpłatny n Męczeństwo więźniów Fortu VII w okresie II wojny światowej n Więźniowie Fortu VII w  więzieniach i obozach III Rzeszy – zmarli i zaginieni n Wysiedlenia mieszkańców Poznania i Wielkopolski do Generalnej Guberni w latach 1939-1941

69


70

muzea ekspozycje czasowe

n … i ślad po nich zaginął. Zagłada chorych psychicznie w komorze gazowej w Forcie VII n Ja szukam życia i umrę cicho… życie i twórczość Stefana Balickiego

Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny

(Oddział Biblioteki Raczyńskich) ul. Gajowa 4 m. 8, tel. 61 847 36 45 kierownik Elżbieta Andrzejewska pon. g. 13-15, czw. g. 16-18, grupy wycieczkowe prosimy awizować telefonicznie pod nr. 61 853 66 71 w. 19 w  g. 13-15 lub pod nr. 61  847 36 45, 7.06. Boże Ciało, 14 i 18.06. zamknięte wstęp bezpłatny n dorobek literacki, materiały ikonograficzne, pamiątki po poetce

7.06. Boże Ciało – zamknięte bilety: 12 zł, ulgowe 8 zł w soboty na wystawy stałe wstęp wolny n nowy gmach: Galeria Sztuki Polskiej od oświecenia do współczesności n stary gmach: Galeria Sztuki Starożytnej, Galeria Sztuki Średniowiecznej, Galeria Sztuki Polskiej XVIXVIII w., Galeria Malarstwa Obcego ekspozycje czasowe

n Tycjan – Veronese – Tiepolo Arcydzieła malarstwa włoskiego ze zbiorów Accademia Carrara w Bergamo otwarcie wystawy 2.06. g. 12, czynna do 5.08. kurator: Piotr Michałowski bilety: 16 zł, ulgowe 10 zł więcej na str. 67 IKS-a

Motoryzacji

Automobilklubu Wielkopolski wejście pod rondem Kaponiera tel. 61 847 63 59, www.aw.poznan.pl wt., śr., pt. g. 10-16 sob. g. 10-15.30, niedz. g. 10-14 bilety: 5 zł, ulgowe 4 zł n pojazdy zabytkowe w większości z okresu międzywojennego ekspozycja czasowa

n Kabriolety świata Kilkadziesiąt zabytkowych pojazdów z odkrywanym dachem, wyprodukowanych w  Czechach, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Japonii. Wśród nich BMW Dixi, DKW F5 i F7, Mercedes200, Singer. Najstarszym eksponatem wystawy jest Dodge Brothers z 1919 roku.

Narodowe Galeria Malarstwa i Rzeźby

Al. Marcinkowskiego 9 tel. 61 856 80 00, 61 852 59 69 www.mnp.art.pl dyrektor Wojciech Suchocki wt.-czw. g. 9-15, pt. g. 12-21, sob. i niedz. g. 11-18, 4-30.06. wt.-pt. 9-16, sob. i niedz. g. 10-17

Sport w muzeum

Na czerwiec, miesiąc Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 Muzeum Narodowe przygotowało wystawę kilkunastu plakatów o tematyce sportowej, pochodzących ze zbioru Galerii Plakatu i Designu MNP. Znalazły się na niej plakaty z drugiej poł. XX w. zaprojektowane zarówno przez twórców polskich, jak i  obcych, m.in. Waldemara Świerzego, Henryka Tomaszewskiego, Wiktora Górkę, Tadeusza Jodłowskiego, Michela Quareza.

 Plakat sportowy wystawa czynna 8.06.-1.07. więcej obok spotkania w muzeum n 2.06. g. 11.15 z cyklu Muzealna Akademia Dziecięca warsztaty dla dzieci Czy w  muzeum można grać w karty i co z tego wynika! n 3.06. g. 12 spotkanie z  M. Piotrem Michałowskim na wystawie Tycjan – Veronese – Tiepolo. Arcydzieła malarstwa włoskiego ze zbiorów Accademia Carrara w Bergamo n 6.06. g. 12 otwarcie wystawy pokonkursowej Moja Przygoda w  Muzeum: Sport to zdrowie. Plakat Ci to powie połączone z  wręczeniem nagród laureatom; wstęp wolny n 9.06. g. 12.30 spotkanie z Włodzimierzem Nowaczykiem w  klubie dyskusyjnym Art Forum Jean-Michel Basquiat n 10.06. g. 14 oprowadzanie w języku angielskim po wystawie Tycjan – Veronese – Tiepolo. Arcydzieła malarstwa włoskiego ze zbiorów ­Accademia Carrara w  Bergamo; oprowadza Sabina Kiełczewska n 16.06. g. 11.15 z  cyklu Sito Sztuki zajęcia plastyczne dla dzieci W skarbcu króla i królowej (technika decoupage) n 16.06. g. 11.15 z  cyklu Świat obrazów wykład prof. Ryszarda Daniela Golianka (UAM) Bitwa Hunów, 1835-1837, Wilhelm von Kaulbach n 17.06. spotkania na wystawie Tycjan – Veronese – Tiepolo: – g. 12 warsztat dla rodzin Suknie pięknych dam poprowadzi Paulina Szeląg – g. 15 o modzie renesansowej i barokowej opowie Piotr Szaradowski n 23.06. g. 11.15 z  cyklu Sito Sztuki zajęcia plastyczne dla dzieci Stonoga, motyl, ważka n 23.06. g. 15.30 Dekoder – warsztaty interpretacji sztuki współczesnej Marek Chlanda – Nienazwana rzeźba nr 3 (1990), wstęp wolny n 24.06. spotkania na wystawie Tycjan – Veronese – Tiepolo:


71

Fot. K. Hoff

muzea

W każdą sobotę czerwca o g. 12 (oprócz 2 i 30.06.) przed gmachem Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Ochotniczy Reprezentacyjny Oddział Ułanów Miasta Poznania w barwach 15. Pułku Ułanów Poznańskich zaprasza na uroczystą odprawę warty honorowej – g. 12 wykład dr Joanny DimkeKamoli (Instytut Filologii Romańskiej UAM) Malarstwo – lekarstwo czy trucizna? Włoskie traktaty o sztuce po Soborze Trydenckim – g. 15 koncert zespołu wokalnego Minimus – muzyka renesansowa i barokowa

Nierozpoznani 

Cytadela, łąka między Dzwonem Pokoju a Rosarium n Pierwsza w Polsce i największa na świecie plenerowa realizacja Magdaleny Abakanowicz. Nierozpoznani to tłum 112 bezgłowych postaci podążających przed siebie. Dzieło zostało zrealizowane w 2003 roku w ramach obchodów 750-lecia lokacji miasta.

Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956

Oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych CK Zamek, ul. Św. Marcin 80/82 tel. 61 852 94 64

www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl kierownik Krzysztof Głyda wt.-pt. g. 9-17, sob.-niedz. g. 10-16 7.06. Boże Ciało – zamknięte bilety: 6 zł, ulgowe 3 zł w soboty wstęp bezpłatny n Powstanie Poznańskie 1956 – ocalona pamięć n Procesy poznańskie 1956 ekspozycja czasowa

n Malarstwo i grafika Edwarda Dwurnika, Wojciecha Wołyńskiego, Jerzego Piotrowicza i innych

Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

Oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych Odwach, Stary Rynek 3 tel. 61 853 19 93 www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl kierownik Marcin Wiśniewski wt.-pt. g. 10-17 sob. i niedz. g. 10-15 7.06. Boże Ciało – zamknięte

bilety: 6 zł, ulgowe 3 zł w soboty wstęp bezpłatny n Polskie państwo powstańcze 1918-1919 w  byłym zaborze pruskim ekspozycja czasowa

 Na zielonej murawie i w służbie Niepodległej. Piłka nożna w Wielkopolsce 1908-1945

Pracownia-Muzeum Józefa I. Kraszewskiego

Oddział Biblioteki Raczyńskich ul. Wroniecka 14 tel. 61 855 12 44 kierownik Krzysztof Klupp pon.-pt. g. 10-14 (inny termin można uzgodnić telefonicznie lub listownie), 7.06. Boże Ciało – zamknięte wstęp bezpłatny n dary i pamiątki, które otrzymał pisarz w  1879 r. z  okazji 50-lecia pracy literackiej (depozyt PTPN) ekspozycja czasowa

n Karykatury Rafała Jasionowicza wystawa czynna do 31.08.


72

muzea 7.06. Boże Ciało – zamknięte bilety: 6 zł, ulgowe 3 zł w piątki wstęp bezpłatny n Między Wehrmachtem a  Armią Czerwoną – poznaniacy w  bitwie o swoje miasto w 1945 roku n Wystawa plenerowa ciężkiego sprzętu wojskowego XX w. ekspozycje czasowe

n Aprowizacja, czyli wojsko i wojna od strony kuchni n Za mundurem panny sznurem. Mundury, broń i  oporządzenie polskich formacji wojskowych w latach 1914-1945 n Broń pancerna Wojska Polskiego 1918-1945 Do końca lata w Pracowni-Muzeum Józefa I. Kraszewskiego można oglądać wystawę karykatur Rafała Jasionowicza.

Salon Muzyczny – muzeum Feliksa Nowowiejskiego

al. Wielkopolska 11 tel. 61 853 40 76 inf. o koncertach: www.nowowiejski.pl wt.-sob. g. 10-16 (grupy prosimy o wcześniejszy kontakt tel.) 7.06. Boże Ciało – zamknięte bilety: 5 zł, ulgowe 4 zł, grupy szkolne bezpłatne Salon istnieje w  miejscu, gdzie żył i  tworzył Feliks Nowowiejski w  latach 1929-1939 i  gdzie zmarł 18 stycznia 1946 roku, po powrocie z  wojennej tułaczki. W  mieszkaniu pozostawiono pierwotny układ wystroju wnętrz z  bogatym zbiorem pamiątek po kompozytorze.

Uzbrojenia – Cytadela Poznańska

Oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych al. Armii Poznań, tel. 61 820 45 03 www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl kierownik Arkadiusz Maciejewski wt.-sob. g. 9-16, niedz. g. 10-16,

Wielkopolskie Muzeum Wojskowe

Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu Stary Rynek 9, tel. 61 852 67 39 www.mnp.art.pl kierownik Tadeusz Jeziorowski wt.-czw. g. 9-15, pt. g. 12-21, sob. i niedz. g. 11-18, od 16.06. wt.-czw. g. 11-17, pt. 12-21, sob. i niedz. g. 11-18 7.06. Boże Ciało – zamknięte bilety: 7 zł, ulgowe 5 zł n m.in. pamiątki po kryptologach Enigmy, broń i oporządzenie wojska w XVII w., broń i pamiątki narodowe z  w. XVI-XIX, kolekcja biżuterii patriotycznej, galeria starej broni, pamiątki z  powstania wielkopolskiego 1918/19 (największy zbiór w kraju), pamiątki po Wojsku Polskim II Rzeczypospolitej i PSZ na Zachodzie

muzea wokół Poznania Adama Mickiewicza w Śmiełowie

Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu tel. 62 740 31 64, www.mnp.art.pl kierownik Ewa Kostołowska wt.-pt. g. 9-16, sob.-niedz. g. 10-16 7.06. Boże Ciało – zamknięte

bilety: 10 zł, ulgowe 7 zł w soboty wstęp bezpłatny Klasycystyczny pałac otoczony parkiem krajobrazowym, jest przykładem XVIII-wiecznej siedziby szlacheckiej. Wnętrza pałacowe mieszczą muzeum poświęcone pamięci Adama Mickiewicza, który tu właśnie spędził lato 1831 roku.

Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Gnieźnie

ul. Kolegiaty 2, tel. 61 426 37 78 www.muzeumag.pl dyrektor ks. Jarosław Bogacz pon.-sob. g. 9-17, niedz. g. 9-16, 7.06. Boże Ciało – zamknięte bilety: 6 zł, ulgowe 4 zł n skarby gnieźnieńskie, barokowa i gotycka rzeźba sakralna, barokowe malarstwo sakralne, tkaniny i  hafty liturgiczne, Castrum doloris – portrety trumienne

Gród w GrzybowieRezerwat Archeologiczny Oddział Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Grzybowo k. Wrześni kierownik Jacek Wrzesiński tel. 507 513 798 e-mail: grod.grzybowo@onet.eu czynne: wt.-niedz. g. 9-17 bilety: 4 zł, ulgowe 2 zł Gród w Grzybowie pochodzi z okresu formowania się państwa Piastów. Jest największym (4 hektary powierzchni) grodem z X-XI w. na terenie Wielkopolski. Zachowane do dziś wały osiągają 8-9 metrów wysokości. n Między plemieniem a państwem spotkania w muzeum n 1.06. Dzień Dziecka Zabawy z gliną n 24.06. Niedziela za miastem n w  czerwcu: Grzybowska Akademia Małego Archeologa – warsztaty archeologiczne: Gliniany świat – wylepianie naczyń i  zabawek z  gliny, Wełniana pajęczyna – wczesnośredniowieczny warsztat tkacki, Pacior-


muzea ków sznur – wczesnośredniowieczne ozdoby oraz gra terenowa Życie w Grzybowskim grodzie

Martyrologiczne w Żabikowie 

Luboń, ul. Niezłomnych 2 tel. 61 813 06 81 www.zabikowo.home.pl dyrektor Anna Ziółkowska wt.-pt. g. 9-15, sob.-niedz. g. 10-14 7.06. Boże Ciało – zamknięte wstęp bezpłatny n Więzienie Policji Bezpieczeństwa i Wychowawczy Obóz Pracy historia hitlerowskiego obozu karno-śledczego, funkcjonującego w  latach 1943-1945 w Żabikowie n Obozy Pracy Przymusowej dla Żydów 1941-1943. Reichsautobahnlager

Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno- -Spożywczego w Szreniawie

n Przeszłość dla przyszłości wybrane przełomowe momenty w rozwoju rolnictwa i  przetwórstwa żywności wystawa czynna do 31.08.

Pałac w Rogalinie

Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu tel. 61 813 80 30 www.mnp.art.pl kierownik Joanna Nowak wt.-niedz. g. 9.30-16 7.06. Boże Ciało – zamknięte bilety: 10 zł, ulgowe 7 zł w środy wstęp bezpłatny korpus główny można zwiedzać z  przewodnikiem, po uprzedniej rezerwacji n W  muzeum zwiedzać można północne skrzydło pałacu, galerię malarstwa oraz powozownię, a także wyremontowane, ale jeszcze niewyposażone wnętrza korpusu głównego.

poczta Komorniki tel. 61 810 76 29 www.muzeum-szreniawa.pl dyrektor Jan Maćkowiak do 31.10. wt.-pt. g. 9-17, sob.-niedz. g. 9-18 (ostatnie wejście na pół godziny przed zamknięciem), 7.06. Boże Ciało – otwarte bilety: 10 zł, ulgowe 7 zł w soboty wstęp bezpłatny n rolnictwo polskie od VIII do XVIII w., gleboznawstwo, uprawa roli i  roślin, chów i  hodowla zwierząt, pszczelarstwo, przetwórstwo i  przemysł rolno-spożywczy, rzemiosło wiejskie, narzędzia i  maszyny rolnicze oraz historia społeczna wsi; dzieje lecznictwa zwierząt i  weterynarii na ziemiach polskich; transport wiejski; zaopatrzenie wsi w wodę

Pierwszych Piastów na Lednicy

ekspozycje czasowe

ekspozycja plenerowa

n Czesi – historia i kultura kolejna wystawa z cyklu poświęconego mniejszościom narodowym i etnicznym na ziemiach polskich czynna od 24.06.

n Ostrów Lednicki – wyspa

Lednogóra, tel. 61 427 50 10 www.lednicamuzeum.pl dyrektor Andrzej M. Wyrwa do 30.06. wt.-sob. g. 9-18, niedz. g. 10-18 (ostatnie wejście na pół godziny przed zamknięciem) 7.06. Boże Ciało – otwarte bilety: 9 zł, ulgowe 4 zł n Wyspa z reliktami architektury kamiennej – pałacowej i  sakralnej – z  okresu panowania Mieszka I  i  Bolesława Chrobrego (X-XI w.); podwodne pozostałości dwóch mostów traktu poznańsko-gnieźnieńskiego (przeprawa promowa); widoczny wał grodowy; na podgrodziu – rekonstrukcja fragmentu zabudowy drewnianej

ekspozycje czasowe

n Ostrów Lednicki. Pod niebem średniowiecza na folwarku w Dziekanowicach

poleca Jacek Kowalski Pukawki i księgi

Nie tylko zobaczyć, także dotknąć i przeżyć – „interaktywność” to coś, czym nasze muzea żyją już od dekady. Pewno, że bywa różnie. Pamiętam festyn (rzekomo) średniowieczny, na którym sprzedawano za bezcen „średniowieczne” popielniczki. Ale są przecież spotkania „interaktywne inaczej”, które naprawdę i bawią, i  uczą. Zwłaszcza te organizowane w  zamku kórnickim. Zamek to gigantyczna „mucha w  bursztynie”, pełna wszelakich autentyków z  rozmaitych dziedzin. Kiedy zobaczymy już, jak dawna flinta puka, czy jak się robiło starą księgę (i sami ją zrobimy) – będziemy też mogli zobaczyć niejeden oryginał (choć niekoniecznie dotknąć, co zrozumiałe). Pukać z pukawek i  trofea myśliwskie pokazywać będą znawcy-pasjonaci, a spotkanie z księgami poprowadzą ci, którzy na co dzień biorą je w zamku do ręki. więcej na str. 76 IKS-a

73


muzea W czerwcu nad Jeziorem Lednickim odbędzie się Spotkanie Młodych oraz Noc Kupały

Fot. T. Sobkowiak

74

Spotkanie Młodych na Lednicy 2.06. Tegoroczne spotkanie nad brzegami jeziora Lednica pod hasłem Miłość Cię znajdzie odbędzie się po raz szesnasty. Tematem będzie Miłosierdzie Boże i postać siostry Faustyny. Prezentem będzie wybór tekstów z Dzienniczka dokonany przez młodzież pod okiem o. Jana Góry, twórcy Spotkań nad Lednicą. Więcej na www.lednica2000.pl. n Goście lednickiego stołu n Ceramika Nostra n Buen Camino, Peregrino. Pielgrzymi świętego Jakuba wczoraj i dziś spotkania w muzeum n 23.06. Dzień Kupały – najkrótsza noc w roku

Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

ul. Kostrzewskiego 1 tel. 61 426 46 41 www.mppp.pl dyrektor Gerard Radecki wt.-niedz. g. 9-18 7.06. Boże Ciało – otwarte bilety: 10 zł, ulgowe 7 zł w piątki wstęp bezpłatny n Początki państwa polskiego, Broń w dawnej Polsce, Piastów malowane dzieje, Gniezno w dawnych wiekach

ekspozycja czasowa

n Polska około roku 1000 czynna do 17.06. zabytki archeologiczne dokumentujące kulturę plemion słowiańskich spotkania w muzeum n 17.06. g. 13-16 Średniowieczne rzemiosło – warsztaty dla dzieci w ramach projektu Królewskie Gniezno w sercu Wielkopolski n soboty g. 11-15 warsztaty dla dzieci program: www.edukacja.mppp.pl

Powstańców Wielkopolskich im. gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego w Lusowie ul. Ogrodowa 3a tel. 61 814 69 52 dyrektor Anna Grajek

wt.-sob. g. 9-15, grupy zorganizowane prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny 7.06. Boże Ciało – zamknięte bilety: 3 zł, ulgowe 1,50 zł n kolekcja pamiątek po powstańcach wielkopolskich, pamiątki po gen. Józefie Dowborze-Muśnickim i jego rodzinie

Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera w Puszczykowie

ul. Słowackiego 1, tel. 61 813 37 94 www.fiedler.pl dyrektor Marek Fiedler wt.-niedz. g. 10-18 7.06. Boże Ciało – otwarte bilety: 9 zł, ulgowe 8 zł ekspozycja w starym domu rodzinnym Fiedlerów (książki A. Fiedlera,


muzea pamiątki z podróży) oraz kolekcja monumentów egzotycznych w Ogrodzie Tolerancji. ekspozycja czasowa

n Wyspa Wielkanocna fotografie Marka Fiedlera i Marka Oliwiera Fiedlera wystawa czynna do 30.06.

Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie

(Oddział MN Rolnictwa w Szreniawie) tel. 61 818 12 11 www.muzeum-szreniawa.pl kierownik Anna Makarewicz wt.-pt. g. 9-16, sob.-niedz. g. 10-17 (ostatnie wejście na pół godziny przed zamknięciem) 7.06. Boże Ciało – otwarte bilety: 8 zł, ulgowe 6 zł, pawilon trofeów egzotycznych 3 zł w soboty wstęp bezpłatny muzeum znajduje się na terenie zespołu parkowo-pałacowego n w pałacu: historia łowiectwa n w  powozowni: zwierzęta Wielkopolski w ich naturalnym środowisku, kolekcja ptaków i jaj n w  pawilonie: trofea egzotyczne oraz zbiór papug ekspozycje czasowe

n Medale myśliwskie wystawa ze zbiorów muzeum z okazji jubileuszu 35-lecia tej instytucji czynna 2.06.-31.10. n A kto to taki? Z bajki zwierzaki wystawa pokonkursowa (dla dzieci ze szkół podstawowych) czynna 3-30.06.

Regionalne w Stęszewie

Rynek 8 Dyrektor Anna Krupecka tel. 61 813 40 12 www.muzeumsteszew.pl muzeum@steszew.pl wt.-niedz. g. 10-14 (grupy zorganizowane prosimy o telefoniczne zgłaszanie wycieczek) 7.06. Boże Ciało – zamknięte wstęp bezpłatny

n historia Ziemi Stęszewskiej i miasta Stęszewa

Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego w Swarzędzu

(Oddział MN Rolnictwa w Szreniawie) www.muzeum-szreniawa.pl skansen czynny codziennie od świtu do zmierzchu – unikatowa kolekcja uli kłodowych, koszowych i figuralnych kierownik muzeum Jerzy Kamprowski do 31.10. wt.-sob. g. 9-17, niedz. g. 10-17, 7.06. Boże Ciało – otwarte bilety: 5 zł, ulgowe 3 zł w soboty wstęp bezpłatny n historia bartnictwa i  pszczelarstwa, rasy hodowanych pszczół, ich anatomia oraz produkty wytwarzane przez te pożyteczne owady

Śremskie

Śrem, ul. Mickiewicza 89 tel. 61 283 59 38 www.muzeum.srem.pl dyrektor Mariusz Kondziela pon., śr., czw., pt. g. 8-15, wt. g. 8-17, druga niedz. m-ca g. 11-17, grupy zorganizowane prosimy o  wcześniejszy kontakt telefoniczny, 7.06. Boże Ciało – zamknięte bilety: 3 zł ekspozycja czasowa

n W sieci codzienności wystawa prac Antoniego Ruta czynna od 3.06. spotkania w muzeum n 15.06. g. 18-22 Noc w Muzeum

Wielkopolski Park Etnograficzny

Dziekanowice-Lednogóra (Oddział Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy) tel. 61 427 50 40 www.lednicamuzeum.pl kierownik Antoni Pelczyk do 30.06. wt.-sob. g. 9-18, niedz. g. 10-18 (ostatnie wejście na pół

godziny przed zamknięciem) 7.06. Boże Ciało – otwarte bilety: 9 zł, ulgowe 4 zł, n Rekonstrukcja wsi wielkopolskiej: kilkadziesiąt zróżnicowanych chronologicznie (od XVII do XX w.) i społecznie obiektów budownictwa wiejskiego z historycznej Wielkopolski z kompletnie urządzonymi wnętrzami. ekspozycja czasowa

n Chram boga Nii na Ostrowie Lednickim. Świat wierzeń w Starej Baśni J. I. Kraszewskiego czynna do 31.10. n Ludowe pasje. Ze zbiorów Stanisława Pasiciela czynna do 30.10. n Ostrów Lednicki. Pod niebem średniowiecza na folwarku w Dziekanowicach

Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu

(Oddział MN Rolnictwa w Szreniawie) tel. 61 442 23 11 www.muzeum-szreniawa.pl kierownik Andrzej Chwaliński do 31.10. wt.- sob. g. 9-17, niedz. g. 13-18 (ostatnie wejście na pół godziny przed zamknięciem) 7.06. Boże Ciało – otwarte bilety: 5 zł, ulgowe 3 zł w soboty wstęp bezpłatny n historia wikliniarstwa, plecionkarstwa i chmielarstwa w Polsce

Zamek Górków w Szamotułach

ul. Wroniecka 30 tel. 61 292 18 13, www.zamek.org.pl dyrektor Michał Kruszona wt.-pt. g. 9-16, sob.-niedz. g. 10-17 7.06. Boże Ciało – zamknięte bilety: zamek 4 zł, ulgowe 2,50 zł; baszta 4 zł, ulgowe 2,50 zł; oficyna 3 zł, ulgowe 2 zł, spichlerz 3 zł, ulgowe 2 zł w czwartki wstęp bezpłatny do jednego z obiektów n w zamku: wnętrza zamkowe

75


76

muzea Prace Antoniego Ruta pokaże w czerwcu Muzeum Śremskie

n w baszcie Halszki: Historia ziemi szamotulskiej, od pradziejów do 1945 r. n w oficynie: wystawa etnograficzna ekspozycja czasowa

n W kręgu secesji czynna do 31.08. ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Zamek Opalińskich w Sierakowie

ul. Stadnina 3 a, tel. 61 295 23 92 www.muzeum-sierakow.pl dyrektor Robert Jędrzejczak wt.-pt. g. 8.30-15.30, sob. g. 11-15 niedz. g. 13-17 7.06. Boże Ciało – zamkniete bilety: 5 zł, ulgowe 3 zł n sarkofagi rodziny Opalińskich, wnętrza zamkowe, badania archeologiczne zamku Opalińskich, zabytki kultury materialnej Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego ekspozycja czasowa

n Zamek królewski Przemysła II w Poznaniu

wystawa czynna do 30.06. spotkania w muzeum n 23.06. Noc Kupały na Zamku

Zamek w Gołuchowie

Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu tel. 62 761 50 94, www.mnp.art.pl kierownik Danuta Marek wt.-pt. g. 9-16, sob.-niedz. g. 10-16 7.06. Boże Ciało – zamknięte bilety: 10 zł, ulgowe 7 zł we wtorki wstęp bezpłatny

Zamek w Kórniku

Biblioteka Kórnicka PAN Kórnik, ul. Zamkowa 5 tel. 61 817 00 81 dyrektor Tomasz Jasiński wt.-niedz. g. 10-17 (kasa do g. 16.30) bilety: 14 zł, ulgowe 7 zł n kolekcja etnograficzno-przyrodnicza zebrana przez Władysława Zamoyskiego podczas jego podróży do Australii i Oceanii w latach 1879-1881.

weekendy w klaudynówce

n 2, 3, 16, 17.06. Dzieje łowiectwa i broni palnej na kartach starodruków – wykład, wystawa rekwizytów i warsztaty n 9, 10, 23, 24.06. I  Ty możesz stworzyć książkę artystyczną, czyli wierszownik, szywnica i  strychulec – sekrety dawnych drukarzy i introligatorów – warsztaty

Ziemi Średzkiej w Koszutach

tel. 61 285 10 23 dyrektor Jacek Piotrkowski wt.-pt. g. 9-15, sob. i niedz. g. 10-14 7.06. Boże Ciało – zamknięte bilety: 5 zł, ulgowe 2 zł we wtorki wstęp bezpłatny n Dworek szlachecki z XVIII w., pamiątki związane z przeszłością ziemi średzkiej. n Mała siedziba ziemiańska w Wielkopolsce – meble, obrazy i przedmioty dekoracyjne z przełomu XIX i XX w. Muzea – oprac. G. S.


77

Poznaj islam Dzień Kultury Muzułmańskiej (2.06.) Biedrzyckiego 13 W religii tej jednoczy się ponad miliard osób różnych ras i kultur. Tylko niecałe dwadzieścia procent muzułmanów żyje w  świecie arabskim. Ogromna ich część zamieszkuje Azję i  Afrykę. W  znaczącej mniejszości znajdują się w Rosji, Chinach, obu Amerykach oraz w Europie. Najwięcej ich mieszka w Indonezji. W Wielkopolsce liczba muzułmanów nie przekracza tysiąca. Większość z nich przyjechała do Poznania na studia z zagranicy i postanowiła tu zostać. Z myślą o nich powstało Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe. Miejsce, w  którym można się pomodlić, ale także wiele nauczyć. Jest tam meczet połączony z  miejscem do oblucji (osobno dla mężczyzn i kobiet), sale do nauki języka arabskiego oraz religii, kącik z rękodziełem marokańskim, galeria ze zmienną ekspozycją. Aktualnie wiszą w niej fotografie przedstawiające meczety, ale już za kilka dni zagoszczą tam portrety wybitnych muzułmanów. To także rosnąca w siłę biblioteka oraz czytelnia, z których każdy może skorzystać. Znajdują się w niej zarówno polskojęzyczne dzieła mówiące o islamie, jak i książki w języku arabskim. Języka Koranu może nauczyć się każdy, ponieważ zajęcia prowadzone są w  różnych grupach zaawansowania. MCKO daje możliwość rozwoju du-

chowego i intelektualnego nie tylko muzułmanom. 2 czerwca Imam (znawca religii, który prowadzi modlitwy i zawsze służy radą) Youssef Chadid – dyrektor Centrum, Marokańczyk mieszkający od ponad 15 lat w Polsce, odpowie na wszystkie pytania gości, którzy 2.06. przyjdą do kamienicy przy ul. Biedrzyckiego – siedziby MCKO. Imam zaprasza nie tylko do zwiedzania meczetu połączonego z  miniwykładem o  islamie, obejrzenia galerii, ale także na pokaz modlitwy Al-Dohr oraz Al-Asr. Będzie też możliwość przyjrzenia się marokańskiemu rękodziełu, posłuchania wykładu o  arabskiej kaligrafii oraz zapoznania się z  arabskim pismem, a także obejrzenia filmu Cuda Koranu oraz relacji z  ubiegłorocznego Dnia Kultury Muzułmańskiej. Specjalnie dla zwiedzających przygotowany zostanie kącik, w którym będzie można kupić drobiazgi przywiezione z krajów arabskich. Znajdzie się także coś dla łakomczuchów: organizatorzy zapraszają na degustację kawy, herbaty, potraw arabskich oraz ciastek marokańskich. Niektóre z  atrakcji to cykliczne przedsięwzięcia, na które zapraszani są wszyscy zainteresowani nie tylko w Dniu Kultury Muzułmańskiej. Monika Nawrocka więcej na: www.mcko.pl

Fot.

n Zwyczajni ludzie – muzułmanie lubią, kiedy tak się o nich mówi. Cały czas walczą jednak ze stereotypem terrorysty. Wyznają religię pokoju, miłosierdzia oraz przebaczenia i  większość z  nich nie ma związku z brutalnymi wydarzeniami, którymi się ich obarcza z powodu wiary. Znani są z tego, że nie piją alkoholu i nie jedzą wieprzowiny. Poza tym pracują, uczą się i  wiodą życie podobne do naszego. Pięć filarów Islam znaczy tyle, co poddanie się woli Allaha. To monoteistyczna religia, która opiera się na pięciu filarach: wyznaniu wiary, modlitwie (salat), poście, jałmużnie oraz pielgrzymce do Mekki. Podróż do świętego miasta islamu należy odbyć raz w  życiu, pomagać innym trzeba zawsze, a modlić się – pięć razy dziennie. W meczecie wisi specjalna tablica z wyznaczonymi godzinami – ich rytmem rządzi Słońce. Muzułmanie obchodzą Ramadan – miesięczny post (jego termin zależy od położenia Księżyca) i Iftar a nie Wigilię. Wierzą w  anioły, które zapisują ich dobre oraz złe uczynki, w  piekło i  niebo, w to, że rodzą się bez grzechu. Ślub dla wyznawców islamu nie jest sakramentem, tylko umową prawną. Nie uznają ziemskich pośredników pomiędzy człowiekiem a Bogiem.


centra kultury

Centrum Kultury Zamek ul. Św. Marcin 80/82 tel. 61 646 52 76 kasa tel. 61 646 52 60 dyrektor Anna Hryniewiecka www.zamek.poznan.pl czynna 8-26.06. wt.-niedz. w g. 11-19

w y s taw y

n Przemek Dzienis I  can’t speak, I’m sorry Galeria Fotografii pf czynna do 24.06. wt-niedz. w g. 11-19 kurator: Witold Kanicki n Roman Stefan Ulatowski. Zamek Poznański 1929 Hol Kolumnowy czynna 5-30.06. wt-niedz. w g. 11-19 n  Maksymilian Ciężki (24 November 1898 – 09 November 1951) Wystawa poświęcona specjaliście od szyfrów i techniki radiowej, opiekunie kryptologów w Biurze Szyfrów, który uczestniczył w  stworzeniu komórki polskiego wywiadu zajmującej się pracami nad polską maszyną szyfrującą LACIDA i kodem deszyfrującym do niemieckiej maszyny Enigma. Ekspozycja powstała przy współpracy Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły. Hol Parterowy czynna 5-30.06. wt-niedz. w g. 11-19 koncert y

n Moja Muzyka #9: Moja Sonosfera. Anna Ziółkowska Sala pod Zegarem 4.06. g. 20 kino

n Klub Krótkiego Kina Sala Audiowizualna

n 4.06. g. 19.15 pokaz specjalny z  festiwalu Anima & Etiuda 2011: The National Film And Television School, Wielka Brytania n 28.06. g. 19 Kinosz(t)uka: pokaz Star Wars Uncut, reż. Casey Pugh, (2009) prelekcja: Magdalena Kącka Co by było, gdyby Lord Vader był kobietą? Jak powinien wyglądać pojedynek między Obi-Wanem Kenobim a  Lordem Vaderem? Na te pytania postanowili odpowiedzieć fani gwiezdnej sagi i  zrobili własną wersję Gwiezdnych wojen. Główny pomysłodawca, Casey Pugh podzielił przyszły film na 473 piętnastose-

kundowych sekwencji, które fani na całym świecie mogli nakręcić w dowolnej technice. Projekt okazał się międzynarodowym wydarzeniem, a  jego twórca otrzymał w  2010 roku nagrodę Emmy. Zaprezentowana w  styczniu tego roku ostateczna wersja filmu to przekrojowy przegląd twórczości fanów Gwiezdnej Sagi i  świeże spojrzenie na ten klasyk gatunku. spotk ania

n 5.06. g. 18 Sala pod Zegarem, W  centrum o  centrum – Strefa Święty Marcin – spotkanie z Piotrem Sarzyńskim, dziennikarzem tygodni-

Fot. T. Gudzowaty

78

Sport w obiektywie Tomasza Gudzowatego

Wystawa Beyond the Body to kolejny etap wieloletniego projektu fotograficznego poświęconego sportowi. Tomasza Gudzowatego – wielokrotnego laureata m.in. konkursu World Press Photo – nie interesuje jednak główny nurt sportu zinstytucjonalizowanego i mediatyzowanego. Jego uwaga kieruje się ku peryferiom – dyscyplinom tradycyjnym lub powstałym stosunkowo niedawno, zakorzenionym w lokalnej tradycji lub czerpiącym inspirację ze współczesnej kultury globalnej – ale zawsze wyrażającym najbardziej podstawowe wartości sportu: potrzebę wolności i walki o zwycięstwo, a także przeżycia duchowego poprzez pokonywanie fizycznych ograniczeń ciała. Obok zdjęć publikowanych i nagradzanych w konkursach, na wystawie zobaczymy także fotografie z 2011 roku, nigdzie do tej pory niepokazywane. Sala 102, 103, 104, Hol Cesarski wernisaż 6.06. g. 19


Fot. Archiwum Biuletynu Miejskiego

centra kultury

Jarmark Świętojański

Tegoroczny Jarmark Świętojański odbędzie się w nowym miejscu: w  starym korycie Warty, na ulicach Międzymoście i Ewangelickiej, gdzie staną stragany handlowe, scena plenerowa, wesołe miasteczko, punkty gastronomiczne, a  także zorganizowana przez Towarzystwo Żywej Archeologii średniowieczna osada i obóz indiański. W Pawilonie Nowej Gazowni będą się codziennie odbywały spektakle dla dzieci, warsztaty plastyczne oraz nauka podstaw sztuki cyrkowej. Z okazji UEFA Euro 2012 zaproponujemy powrót do starych i zapomnianych oraz pochodzących z innych krajów gier zespołowych, takich jak: gra w  dwa ognie, palant, piłka nożna do jednej bramki, gra w bule. Chwaliszewo, 9-24.06. Więcej na str. 86 IKS-a.

ka Polityka, autorem książki Wrzask w przestrzeni. Dlaczego w  Polsce jest tak brzydko, prowadzenie Janusz Pazder n 12.06. g. 18 Hol Balkonowy, Koniec i  początek Kościoła – debata z cyklu Świat przedstawiony. Literatura – Nauka – Media n  13.06. g. 17 zwiedzanie zamku z  przewodnikiem (w  języku angielskim) n  15.06. g. 22 nocne zwiedzanie zamku z  przewodnikiem (w  języku angielskim) n  17.06. Niedziela na Zamku: wykład Janusza Pazdera o  pochodzącym z  pierwotnego wyposażenia dawnego zamku cesarskiego, a dziś znajdującym się w  ratuszu, obrazie

Juliusa Knorra Rynek poznański w 1838 roku (g. 11.15 Sala pod Zegarem), zwiedzanie zamku z przewodnikiem (g. 12, początek – wieża zegarowa); warsztat artystyczny Sylwii Chudy-Leśnik (g. 15.30 przestrzenie I  piętra); pokaz filmów nagrodzonych na festiwalach Off Cinema Księżyc to Żyd, Henio, idziemy na Widzew, Miasto ucieczki (g. 18 Sala pod Zegarem) n  20.06. g. 17 wieża zegarowa, zwiedzanie zamku z przewodnikiem n  27.06. g. 17 wieża zegarowa, zwiedzanie zamku z przewodnikiem n  29.06. g. 22 wieża zegarowa, nocne zwiedzanie zamku z przewodnikiem oprac. A. P.

Estrada Poznańska

Scena na Piętrze ul. Masztalarska 8 tel. 61 852 88 33 www.estrada.poznan.pl dyrektor Tomasz Karczewski dyrektor artystyczny Wojciech Juszczak bilety: pon., śr., czw. g. 15-18 wt. i pt. g. 10-13 oraz godzinę przed imprezą rezerwacja biletów: 61 855 26 81 Warsztaty AudioScena AudioScena to warsztaty skupiające się na tworzeniu muzyki przy pomocy urządzeń elektronicznych. Prowadzący podpowiedzą, jak zbudować domowe studio, jak od podstaw stworzyć własny utwór, oprócz tego będzie można zapoznać się z historią muzyki elektronicznej. Trzydniowe warsztaty to podróż przez produkcję muzyczną w pigułce. Koszt: 30 zł. 1-3.06. Scena na Piętrze n 1.06. g. 17-20 Filip Szymczak – DJ Lip (CIA) Podstawy muzyki klasycznej z  elementami produkcji muzyki elektronicznej. n 2.06. g. 17-20 Anna Suda – An On Bast (Sistrum Studio) Tworzenie kompletnego utworu w programie Ableton Live z użyciem instrumentów przyniesionych przez uczestników. Nauka podstaw programu, nagrywania, edycji, aranżacji, efektów VST. n 3.06. g. 17-20 Marcin Piątyszek – Chilleader/Snipz (Inside Music) Podstawy produkcji muzycznej, budowanie studia domowego. oprac. E. W.

79


80

centra kultury ośrodki kultury Ośrodek Alliance Française przy UAM

kierownik dr Marta de Mezer Collegium H. Cegielskiego ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 198 tel./fax 61 829 29 47 www.amu.edu.pl/alliance afpoznan@amu.edu.pl sekretariat: pon.-pt. g. 9-15 biblioteka i czytelnia: pon. g. 10-17, wt.-pt. g. 9-15 n  18-21.06. sesja egzaminów z j. francuskiego DELF Tout Public n 23.06. sesja egzaminów z j. francuskiego DELF Junior

Austriacki Ośrodek Kultury UAM

Centrum Egzaminacyjne ÖSD kierownik Bernadeta Sturzbecher ul. Zwierzyniecka 7 tel. 61 829 24 24, tel./fax 61 829 25 20 austruni@amu.edu.pl www.austria-uniwersytet.poznan.pl czynne: pon.-pt. g. 9.30-15.30

n 21-22.06. sesja egzaminacyjna Österreichisches Sprachdiplom (poziomy: A1, A2, B1-Zertifikat Deutsch, B2-Mittelstufe Deutsch, C1-Oberstufe, C2-Wirtschaftsdeutsch)

Babiląd

Ośrodek Rozwoju Osobistego Kobiet W krainie czarów ul. Bukowska 31/ 6 tel. 608 437 377 info@babilad.pl, www.babilad.pl n 16.06. g. 18 (Hotel Rozmaitości, Murowana Goślina) XXXX Otwarte Spotkanie Kobiet Przedsiębiorczych n 17.06. g. 12 (Galeria Pestka; pomieszczenia po dawnym sklepie Sprider, I  p., Al. Solidarności 47) Babi Targ

Biblioteka Raczyńskich

pl. Wolności 19 tel. 61 852 94 42 www.bracz.edu.pl uwaga! z uwagi na rozbudowę Biblioteki Raczyńskich spotkania, wystawy i imprezy odbywają się w oddziałach i filiach BR

n 1.06. g. 18 (Sala Teatralna im. W. Bogusławskiego, wejście z  holu Biblioteki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, ul. H. Kowalczyka) Spotkanie z  arcydziełem prezentacja unikatowego rękopisu z pocz. XVI wieku Corona Virginis Marie brata Seweryna n 4.06. g. 19 (Malarnia, Teatr Polski) Salon u Raczyńskich, czyli chwil kilka z poezją i prozą laureatów Nagrody Nobla w  dziedzinie literatury – wieczór z twórczością Tomasza Manna n  5.06. g. 18 (filia wildecka przy ul. Roboczej 4) spotkanie z Justyną Bargielską n  17.06. g. 12.30 (filia nr 2 na Osiedlu Oświecenia 59) Bajeczna niedziela u Raczyńskich: Magdalena Szejbal przeczyta fragmenty opowiadania Wandy Chotomskiej Od rzeczy do rzeczy

Biblioteka Uniwersytecka ul. Ratajczaka 38/40 tel. 61 829 38 17 library@amu.edu.pl, www.lib.amu.edu.pl

O Międzynarodowym Programie Rezydencji Artystycznych w Poznaniu 2012 mówi Adrian Kuciński ze Stowarzyszenia Nastawnia: – Chcemy stworzyć warunki do dialogu, wymiany doświadczeń artystów z Polski z twórcami, animatorami i naukowcami z zagranicy. Na program rezydencji składają się panele dyskusyjne, warsztaty artystyczno-edukacyjne dla różnych grup społecznych, spotkania z publicznością, wystawy, performance i instalacje. Wiosenną edycję programu zainaugurowali pochodzący ze Słowacji Milan Loviška oraz Szwajcar Angelo Romano. W ramach pobytu rezydencyjnego Angelo Romano odbyły się spotkania oraz wykłady z Alainem Kantarjianem (libańskim fotografem), warsztaty dla lokalnych twórców oraz studentów, prowadzone przez duet performerski Laury Kalauz i Martina Schicka. Artyści zaprezentowali w CK Zamek performance CMMN SNS PRJCT. W czerwcu odbędzie się wystawa podsumowująca (więcej informacji wkrótce na stronie www.m-pra.org). Milan Loviška z kolei uczestniczył już w panelach dyskusyjnych, prowadzi warsztaty artystyczno-edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych. Finalnym wydarzeniem rezydencji będzie lipcowa premiera spektaklu Esctopia, stworzona przy współpracy z Otto Krause (scenografia i kostiumy), Kacprem Lipińskim (wizualizacje) i Jakubem Królikowskim (muzyka i dźwięk). Kalendarium wydarzeń oraz relację z odbytych wydarzeń można zobaczyć na stronie: www.m-pra.org. Patronat medialny: IKS


centra kultury Cafe Misja

Centrum Kultury Fara ul. Gołębia 1 tel. 61 415 14 43 www.cafemisja.pl n 3.06. g. 18 koncert zespołu Nona-Art; wstęp wolny n 25.06. g. 19 w ramach Katolickiego Klubu Biznesu spotkanie O badaniach operacyjnych, informatyce i kilku ważniejszych sprawach n 26.06. g. 19 Podróż do ojczyzny kawy spotkanie z  Joanną Molewską i  Aleksandrą Kropińską, które w 2010 roku odbyły kawową podróż do Etiopii

Dom Bretanii

Fundacja Poznań – Ille-et-Vilaine logo miasta Stary Rynek 37 tel. 61 851 68 51, fax 61 851 68 50 www.dombretanii.org.pl dyrektor Mariola Samulska-Musiał n 2.06. Pierwszy Frankofoński Maraton Fotograficzny (organizowany w  porozumieniu z  Instytutem Francuskim) n 6.06. g. 18.30 otwarcie wystawy Salomé Sloan Szkice z wyspy Houat n 11.06. g. 15 ogłoszenie wyników Maratonu Fotograficznego, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy zwycięskich prac n  25-26.06. sesja egzaminacyjna DALF (C1, C2)

Fundacja Mały Dom Kultury

ul. Zamkowa 3/4 n 3.06. g. 12.30-14 warsztaty dla dzieci i  rodziców – spotkanie z  książką Martina Widmarka Tajemnica kempingu; wstęp wolny (obowiązują zapisy tel. pod nr. 696 310 592 lub mailowo julia@fundacjamdk.pl)

Galeria Sztuki Starówka Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 4

ul. Wielka 1 tel. 61 855 76 47 czynna: pon.-pt. g. 10-16.30 n 5.06. g. 16 otwarcie wystawy Jagody Pawelczak Cztery pory roku – fotografia; czynna do 29.06.

Klub Literacki Dąbrówka

Piątkowskie Centrum Kultury Dąbrówka os. Bolesława Chrobrego 117 imprezy prowadzi Jerzy Grupiński n 5.06. g. 18 Łucja Dudzińska prezentuje młodych poznańskich twórców – Grupę Literyczną Na krechę (Joanna Żabnicka, Iwo Konarski, Piotr Lewicki, Mateusz Paszkiewicz) n  19.06. g. 18 rozstrzygnięcie VI  Konkursu Młodych Piór, wręczenie nagród, wyróżnień, dyplomów

KontenerART

Nad Wartą kontenerart@gmail.com http://www.kontenerart.pl n 4-6.06. warsztaty Babciawnuczek – razem stworzymy spektakl! n 11-13.06. warsztaty Senior. Kino 3D produkcja filmu krótkometrażowego, według scenariusza przygotowanego w czasie warsztatów Babciawnuczek. W  zamyśle powstanie teledysk, reklamówka, której projekcji będzie towarzyszyć występ Orkiestry Seniora

Księgarnia Między Słowami

ul. Newtona 14 (os. Kopernika) tel. 795 134 395 miedzy.slowami@go2.pl www.ksiegarnia-miedzyslowami. blogspot.com n w każdą sobotę rodzinne spotkania Między Słówkami; wstęp 5 zł (kupon wymienny na książki) n 2.06. Dzień Dziecka w biurze detektywistycznym Lassego i Mai – zagadki, zadania, rysopisy, rebusy n 4.06. g. 17 warsztaty artystyczne Nauka filcowania na sucho – wykonanie broszki

n 5.06. g. 17 piłkarskie warsztaty plastyczne dla dzieci n 9.06. zajęcia Mały Książę – Gdzie jest baranek? prowadzenie Joanna Czajka – historyk sztuki, malarka n  13.06. g. 17 warsztaty literacko-kulinarne dla dzieci Jem zdrowo i  strzelam gole. Przygotowanie ulubionej potrawy znanych piłkarzy n  15.06. g. 19-22 literackie spotkanie dla dzieci (6-12 lat) Noc Dobrych Czarodziejów n 16.06. spotkanie Podróż do krainy wyobraźni z  Ludkiem, prowadzenie Monika Kurczewska – autorka opowiadań, muzyk i animatorka kultury n 18.06. g. 17 warsztaty artystyczne decoupage, dekorowanie przedmiotów za pomocą zdjęć, zajęcia dla zaawansowanych n 22.06. g. 17 z cyklu Mądra Mysz prezentuje spotkanie Zuzia uczy się w  szkole muzycznej, gościem spotkania będzie Marianna Nowak – wykładowca Akademii Muzycznej w Poznaniu n 23.06. Dzień Taty z męską książką Grześ, tata i  daleka wędrówka Ewy Ostrowskiej n 27.06. g. 17 warsztaty artystyczne Nauka filcowania na mokro – wykonanie kwiatów (zajęcia dla początkujących) n  30.06. spotkanie Wdzięczny kwiat z redaktorką i tłumaczką z Wydawnictwa Namas – Martą Bręgiel-Benedyk

Księgarnia z Bajki

os. Przyjaźni 125 os. Wichrowe Wzgórze 124 tel. 61 820 05 82 www.ksiegarnia-bajka.com.pl n soboty g. 11 poranki literackie; wstęp wolny (os. Przyjaźni 125) n czwartki g. 16.30-17.30 literackie spotkania dla dzieci, zgłoszenia: bajka-krystyna@tlen.pl n czerwiec Literackie urodzinki; zabawa dla jubilata i jego gości z wy-

81


82

centra kultury Share: na styku światła i dźwięku

Jeśli interesuje Cię sztuka nowych mediów, wizualne eksperymenty, ciekawa muzyka z pogranicza elektroniki i nowych brzmień – przyjdź 28.06. do CK Zamek, by uczestniczyć w całodniowej multimedialnej akcji warsztatowo-pokazowej Share. Share to organizacja skupiająca społeczność nowych mediów wspierająca współpracę i wymianę doświadczeń wśród artystów i twórców, profesjonalistów i amatorów, lokalnie i globalnie. Organizatorzy zapraszają również do aktywnego udziału. Przynosząc własne urządzenia (komputer, rzutnik, kable, kamery itd.), będzie można zbudować własny audiowizualny projekt. Adresatami przedsięwzięcia są muzycy, VJ-e, autorzy filmów i  animacji, plastycy, performerzy, szukający możliwości tworzenia „na żywo” we wspólnej przestrzeni. Całość zakończy muzyczno-wizualny live-act. Jak piszą kuratorzy: – Share jest miejscem dla wszystkich, którzy pragną doznać nowych wrażeń ze świata sztuki cyfrowej. Idea wiąże się ze stroną www.share.dj, z której uzyskamy dostęp do lokalnych inicjatyw z całego świata (w tym również w Warszawie, Krakowie i Gdańsku). T. B.

program: 28.06. n g. 10-16 warsztaty audio; prowadzenie Witold Skrzypczak, Kuba Królikowski, Marcin Wieczorkiewicz (Poznań) warsztaty wideo; prowadzenie Pan Generator (Warszawa) (zapisy na warsztaty:

branym bohaterem literackim (zgłoszenia: bajka-ksiegarnia@tlen.pl) n każdego dnia na życzenie grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych, spotkania z  bohaterami bajek, więcej informacji na www.ksiegarniabajka.com.pl n  1.06. g. 20-22 nocna wyprawa do Afryki tropami Kazimierza Nowaka za przewodem Łukasza Wierzbickiego, który opisał tę wędrówkę w książce n  4, 12, 19, 26.06. g. 18-21 (os. Przyjaźni 125) Trening Skutecznego Rodzica – twórcą metody jest Thomas Gordon autor Wychowania bez porażek; prowadzenie Paulina Broniewska n  15.06. g. 20-21 (os. Przyjaźni 125) noc z Rozbójnikiem Hotzenplotzem, największym okrutnikiem świata – ćwiczenie umysłu, sprytu i fantazji n 16.06. g. 11 (os. Przyjaźni 125) spotkanie z  Beatą Ostrowicką i  jej książkami

­share.poznan@gmail.com – ilość osób ograniczona) n g. 19 pokaz Pan Generator n g. 20.30 jam audiowizualny; zapisy: share.poznan@gmail.com n g. 21.30 live-act: Stendek + Vj Munn (Gdańsk)

Share Poznań – Otwarty Jam audiowizualny, CK Zamek organizatorzy: Dawid Lesiak, Jagoda Chalcińska, Marek Straszak, Stowarzyszenie Kulturalnych Inicjatyw Miejskich O2 – Dotleniamy Miasto

n 20.06. g. 10 i  12 (os. Przyjaźni 125) spotkanie z  Joanną Jagiełło, autorką książki Kawa z kardamonem n  24.06. g. 10-20 (os. Przyjaźni 125) warsztaty rozwoju osobistego dla kobiet z  wykorzystaniem baśni; przygotowanie i prowadzenie Renata Dziurdzikowska n 25.06. g. 19 (os. Przyjaźni 125) Klub Zwierciadła dyskusja i  warsztaty na ważne tematy inspirowane profilem pisma; prowadzenie Renata Dziurdzikowska

n 3.06. g. 9 Piknik ekologiczny n 16.06. g. 10 Rośliny biblijne prelekcja i spacer z pracownikiem ogrodu; oprowadza dr Alicja Kolasińska n  22.06. g. 18 finisaż wystawy III Plener: Ogród Botaniczny – Ogród Sztuki n  23.06. g. 10 Szlakiem indygo – rośliny barwierskie w kolekcji Ogrodu Botanicznego UAM prelekcja i spacer z  pracownikiem ogrodu; oprowadza mgr inż. Beata Grabowska n do 24.06. wystawa poplenerowa III Plener: Ogród Botaniczny – Ogród Sztuki n  do 24.06. wystawa Projektów dyplomowych poświęconych rozbudowie bazy naukowej Ogrodu Botanicznego UAM, przygotowana przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej n warsztaty artystyczne w Botaniku Czerwiec w  Ogrodach wyobraźni, więcej na www.ogrod.amu.edu.pl

Ogród Botaniczny

Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 165 Pawilon Ekspozycyjno-Dydaktyczny (wejście na teren Ogrodu obok Centrum Ogrodniczego Botanik) czynny codziennie w g. 9-20 tel. 61 829 20 23 www.ogrod.amu.edu.pl


83

centra kultury

Karmelitańskie Centrum Duchowości Wzgórze św. Wojciecha klasztor oo. Karmelitów Bosych ul. Działowa 25 tel. 61 852 92 93 wojciechciak@poczta.onet.pl prowadzący o. Wojciech Ciak OCD n 2.06. g. 16.30 z  cyklu Galeria spotkań zabawa dla dzieci w  ogrodzie karmelitańskim pod jabłoniami; spotkanie przygotował Jakub Żmidziński n  5.06. g. 19 z  cyklu Dialogi poetyckie wieczór z  Bartłomiejem Kucharskim i prezentacje jego nowych wierszy; spotkanie poprowadzi Andrzej Sikorski n 12.06. g. 19 z cyklu Kino duchowe projekcja filmu jednego z reżyserów poznańskich; spotkanie przygotowała i  prowadzi Wanda Różycka-Zborowska n 24.06. g. 17 z cyklu Wielcy Mistycy – Czas na Apokalipsę prezentacja Matka Boża w Guadalupe; reżyseria Aleksander Machalica n  26.06. g. 19 spotkanie Prawda nie tylko jest ciekawa z  Gabrielem Maciejewskim i Krzysztofem Osiejukiem, autorami kwartalnika Zeszyty Karmelitańskie; prowadzenie redaktorzy Zeszytów Karmelitańskich o. Antoni Rachmajda ocd i  Andrzej Sikorski

Piwnica Farna Pod blaszanym kurem

plac Kolegiacki 14/15 tel. 61 853 09 29 www.piwnicafarna.pl piwnicafarna@interia.pl koncerty, spektakle teatralne i kabaretowe oraz spotkania publicystyczne; szczegóły na: www.piwnicafarna.pl

PoemaCafe

uwaga! nowy adres! ul. Langiewicza 2 www.poemacafe.pl

n 14.06. g. 18.30 wieczór poetycki Anny Muzyki Walawender promujący jej najnowszy tomik Kwiaciarnia

Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury

przy KWP w Poznaniu www.stisk.pl n do 15.06. (Green Galeria, ul. Zeylanda 3) wystawa prac malarskich Sławomira Szeleszkiewicza n  do 15.06. (Green Way, ul. 23 Lutego 10) wystawa Wczoraj i dziś – malarstwo Agnieszki Mrowińskiej-Małyszek n do 26.06. (Galeria 2. Piętro, Szkoła Podstawowa nr 62, ul. Druskiennicka 32) przegląd dokonań twórczych członków STiSK w  2011  r. oraz koncert w  wykonaniu młodych artystów n  do 26.06. (Klub Seniora Rady Osiedla Podolany, ul. Druskiennicka 32, Szkoła Podstawowa nr 62) wystawa fotograficzna Opowieści o Chinach pod czerwonym lampionem

n 16.06. g. 12 wycieczka z  cyklu Terra Incognita – odkryj Ostrów Tumski!: Jakiego poznańskiego biskupa obawiała się królowa Elżbieta I?; spotkanie przy kościele NMP na Ostrowie Tumskim; wstęp wolny n 23.06. (ul. Filipińska przy kościele św. Małgorzaty) Średniowieczny Targ Śródecki; wstęp wolny

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury

ul. Bolesława Prusa 3 tel. 61 664 08 50 www.wbp.poznan.pl n 1.06. otwarcie pokonkursowej wystawy VIII Międzynarodowe Biennale Fotografii Artystycznej Dziecko; czynna do 25.06.

Aghdaee – Iran honorowe wyróżnienie

Trakt

Centrum Turystyki Kulturowej ul. Zagórze 6A tel. 61 279 70 20 www.poznan.pl/trakt n 6.06. g. 19 (Cafe Misja – Centrum Kultury Fara, ul. Gołębia 1) z  cyklu Terra Incognita – odkryj Ostrów Tumski! prelekcja Dainy Kolbuszowskiej: Jakiego poznańskiego biskupa obawiała się królowa Elżbieta I?; wstęp wolny n 8.06.-1.07. g. 12-16 Gra miejska Experi-Tum. Ostrów Tumski. W nurcie historii n  8.06.-30.09. (plac przed katedrą) Ekspozycja plenerowa Experi-Tum. Ostrów Tumski. W  nurcie historii n  15.06. g. 23 (przy moście bpa Jordana) spektakl multimedialny Luminaria; wstęp wolny

Abhijit – Indie – honorowe wyróżnienie

Mohammad Rakibul Hasan – Bangladesz nagroda specjalna

n 29.06. otwarcie jubileuszowej wystawy Antoniego Ruta W sieci codzienności; czynna do 9.07.

Fot. Materiały organizatorów x3

Piwnica duchowa


84

centra kultury domy kultury Gminny Ośrodek Kultury

Komorniki ul. Stawna 7/11 tel. 61 8107449 e-mail gokkomorniki@wp.pl n do 10.06. wystawa Artyści Gminy Komorniki 2012

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1

Droga Dębińska 21 tel. 61 833 79 10 www.mdk1.pl n 26.06. g. 17 koncert finałowy akcji Rockowa Przerwa czyli 15 Minut Z COOLturą; w programie m.in. koncert zespołu LowBloodSugar

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2

ul. Za Cytadelą 121 tel. 61 820 11 12, mdk2@mdk2.pl www.mdk2.pl n 2.06. g. 10-12 w  ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka: warsztat lepienia w  glinie LEPI-MY, warsztaty teatralne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów; szczegółowe informacje www.mdk2.pl n 13.06. g. 18 warsztaty literackie klubu Zielone Pióra dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych n 18.06. (CK Zamek, ul. św. Marcin 80/82) Scena Prezentacji Młodych n  18.06. g. 19 Wieczór Premier STW – Małe Formy, pokaz choreografii stworzonych przez młodych tancerzy n  19.06. otwarte lekcje tańca współczesnego: g. 17 grupa średniozaawansowana, g. 18.45 grupa początkująca; darmowe wejściówki dostępne po przesłaniu maila na adres nataljad@wp.pl n  22.06.-6.07. Otwarte Warsztaty Tańca Współczesnego połączone z Tanecznym Klubem Filmowym

Młodzieżowy Dom Kultury nr 3

ul. Jarochowskiego 1 tel. 61 866 57 47, mdk3@tmpsc.pl www.mdk3lazarz.pl n 1.06. g. 17 Dzień Dziecka w MDK nr 3; wstęp wolny (obowiązują zapisy telefoniczne) n 2.06. g. 9-16 wycieczka autokarowa dla wychowanków MDK nr 3 z okazji Dnia Dziecka do Gospodarstwa Agroturystycznego w  Witoldzinie i zamku w Szamotułach (impreza zamknięta) n  9.06. g. 11 z  cyklu TworzyMy – zajęcia plastyczne Indiańska wioska dla dzieci 3-6-letnich z  udziałem rodziców; wstęp wolny (obowiązują zapisy telefoniczne) n  15.06. g. 17 z  cyklu Nastolatki z  pasją spotkanie z  twórcami rękodzieła; wstęp wolny (obowiązują zapisy telefoniczne) n  16.06. g. 11 z  cyklu TworzyMy – zajęcia plastyczne Żaglówka dla dzieci 3-6-letnich z  udziałem rodziców; wstęp wolny (obowiązują zapisy telefoniczne) n 22.06. g. 17 prezentacje kół i zespołów, wręczenie nagród i  dyplomów wyróżniającym się wychowankom w  roku szkolnym 2011/2012; wstęp wolny (obowiązują zapisy telefoniczne) n 23.06. g. 11 z cyklu TworzyMy – zajęcia plastyczne Stwór z plastikowych butelek dla dzieci 3-6-letnich z  udziałem rodziców; wstęp wolny (obowiązują zapisy telefoniczne)

DK Stokrotka

ul. Cyniowa 11 tel./fax 61 867 19 19 www.dkstokrotka.pl dkstokrotka@tlen.pl n 2.06. g. 11-15 festyn osiedlowy zorganizowany z okazji Dnia Dziecka i  Jubileuszu XXV-lecia przyłączenia os. Kwiatowego do Poznania n  6.06. g. 18 koncert zespołu Seven Express n  24.06. g. 16 koncert gitarowy w  wykonaniu uczestników kółka gitarowego pod kierunkiem Zenona Cioska n  26.06. g. 17 przedstawienie teatralne dla dzieci Zdrowy Czerwony Kapturek w wykonaniu kółka teatralnego Świetliki

ODK Pod Lipami

Biblioteka Raczyńskich os. Pod Lipami 108 a tel. 61 820 07 93, fax 61 828 73 47 www.psmwinogrady.pl lub www.bracz.edu.pl odkpodlipami@psmwinogrady.pl nieczynny z powodu remontu

ODK Słońce

os. Przyjaźni 120 Tel. 61 630 32 68 odkslonce@psmwinogrady.pl www.psmwinogrady.pl n 8.06. g. 18 wernisaż wystawy prac Poznańskiego Stowarzyszenia Pracy Twórczej Pamiętajcie o  ogrodach Ośrodki i domy kultury – oprac. T. B.

Wakacyjne podróże w czasie

W czerwcu ruszają zapisy na Twórcze Półkolonie 2012 (2-27.07.) organizowane przez Fundację Serdecznik i pracownie plastyczną Artystart dla dzieci w  wieku 7-12 lat. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji będzie Podróże w czasie w serdecznym ogrodzie. Z pomocą zajęć plastycznych, prezentacji, spotkań z zaproszonymi gośćmi, zajęć teatralnych i zabaw dzieci przeniosą się w czasy starożytnego Egiptu, antycznej Grecji, cywilizacji Majów, Chin z okresu cesarstwa, a także Europy z czasów rewolucji przemysłowej. Szczegóły wkrótce na stronach: www.serdecznik.pl oraz www.artystart.pl.


centra kultury

Nie tylko wirtualna platforma kulturalna rozmowa z Emilią Stachowską i Mateuszem Wolińskim, z którymi możemy Podotykać sobie Poznań w Salonie Nowych Przestrzeni Wydawnictwa Miejskiego Posnania

n Podotykaj sobie Poznań to akcja, firma, idea, marka? Emilia Stachowska: Podotykaj sobie Poznań było na początku platformą internetową, która miała na celu promowanie wydarzeń kulturalnych stricte lokalnych, z nastawieniem na to, aby promowanie to było bardzo dynamiczne, szybkie, ale przede wszystkim, by informacje przekazywane były na bieżąco. Zaczęło się od bloga, lecz natłok informacji był tak duży, że wiele z nich nie było zauważanych i strona stawała się nieczytelna. Postanowiliśmy więc przenieść naszą działalność na portal społecznościowy i w tej formie całość działa o wiele sprawniej. Na tej bazie wyrosły kolejne projekty, dające możliwość wypowiedzenia się ludziom, którzy coś tworzą: artystom, pomysłodawcom, twórcom przeróżnych inicjatyw. Tak powstała gazeta Podotykaj sobie Poznań, następnie audycje w  radiu Meteor oraz wydarzenia cykliczne: Podotykaj sobie dźwięk, które ma na celu pokazanie muzycznej sceny Wielkopolski; Podotykaj sobie słowo, na którym prezentują się osoby piszące prozę bądź poezję, a do tego również pisarze promujący swoje książki; warsztaty (za)pisz to!, na których zaproszeni goście pomagają chętnym osobom zdobyć warsztat pisarski. Najnowszy projekt to Salon Nowych Przestrzeni, organizowany wspólnie z  Salonem Posnania, który będzie poświęcony przede wszystkim humanistyce w popkulturowym ujęciu. Od samego początku postanowiliśmy, że nie będziemy oceniać ani recenzować, tylko tworzyć platformę wypowiedzi.

Rys. K. Malinowska

Jaki był impuls do tych wszystkich działań? E. S. Historia jest dość prosta. Był rok 2010. Zaczynałam studia. Znajoma, która przyjechała do Poznania z innego miasta, bardzo się zdziwiła, że nie ma u nas kulturalnego portalu, który promuje wszystkie wydarzenia z  różnych dziedzin. Stwierdziłam więc, że taki założę. Tak, jak wspomniałam, najpierw był blog, a  2  maja 2011 r. pojawił się nasz profil na Facebooku. Potem zaprosiłam do współpracy znajomych, którzy już wcześniej brali udział w różnych inicjatywach kulturalnych. I tak się to rozkręciło. Mija rok, odkąd zaczęliście działać. Mateusz Woliński: To był udany rok: odbyły się cztery eventy muzyczne sygnowane nazwą Podotykaj sobie dźwięk, do tego cykliczne spotka-

nia Podotykaj sobie słowo, warsztaty, ukazały się dwa numery gazety. Wszystkie wydarzenia cieszyły się wysoką frekwencją, a w  planach mamy jeszcze kilka projektów. Czy w Poznaniu dużo się dzieje? M. W. Zdecydowanie dużo – wystarczy spojrzeć na Facebooka Podotykaj sobie Poznań, gdzie codziennie pojawia się minimum 5-6 postów. E. S. W  Poznaniu dzieje się na tyle dużo, że gdyby ktoś naprawdę był zainteresowany kulturą i  chciał uczestniczyć choć w połowie wydarzeń, nie jest w  stanie tego zrobić. Pod względem kulturalnym miasto rozwija się bardzo dobrze. Rozmawiał Tomasz Bombrych na stronie: www.salon.  więcej mposnania.pl w zakładce Projekty

85


varia

Karuzela z atrakcjami XXXVII Jarmark Świętojański (9-24.06.)

n Co ciekawego może dziać się na Chwaliszewie? W tym roku przenosi się tam Jarmark Świętojański! Chciałeś mieć wełnę na ciepłe ubranie? Twoje kury i  kaczki potrzebowały ziarna na paszę? Kiedy zbliżało się świętego Jana, wyruszałeś do poznańskiego grodu na jarmark, żeby to wszystko kupić! Tak było dość dawno temu, bo w  XVI wieku. Od tego czasu sporo się zmieniło, ale nie termin największego poznańskiego święta kupieckiego, czyli Jarmarku Świętojańskiego. Na spektakl, na bal, na zakupy Czas prosperity nie trwał wiecznie, było więc i tak, że jarmarki podupadły. Ale i temu zaradzono. Komisja Dobrego Porządku w 1780 r. wznowiła wydarzenie tak skutecznie, że w  XIX wieku już nie tylko można było sprzedać i kupić. Podczas jarmarków sceny i parkiety uginały się od natłoku wydarzeń. Trupy teatralne zjeżdżały bowiem do Poznania wystawić swoje nowe spektakle, a  poznaniacy i  przyjezdni goście

wieczory spędzali na balach i zabawach. Puste półki, pełne stragany Zawieruchy historii XX wieku zmiotły jarmark z poznańskiego kalendarza. W 1975 r. powrócił jednak do niego, bo… coś trzeba było pokazać zagranicznym gościom Międzynarodowych Targów Poznańskich. Goście robili zdjęcia, a mieszkańcy mogli obkupić się w to, czego na co dzień nie było w sklepach. Państwowe firmy sprzedawały więc na straganach kiełbasę, parówki i  butelkowane piwo w  olbrzymich ilościach. Po roku 1989, kiedy półki znów się zapełniły towarami, na coroczny jarmark zjechali rzemieślnicy, rękodzielnicy i  odradzające się wielkopolskie kupiectwo. W tym roku też przyjadą. Ze Starego Rynku do Nowej Gazowni Czerwiec w  Poznaniu będzie jednoznacznie piłkarski, więc zmian będzie całe mnóstwo, Jarmark Świętojański też im się nie oparł. Po raz pierwszy w swej najnowszej historii odbędzie się nie na Starym Rynku,

Fot. Archiwum Biuletynu Miejskiego

86

Na jarmarku mają dopisać kupcy ze straganami

ale na Chwaliszewie przy pawilonie Nowej Gazowni. – Nowa lokalizacja to nowe wyzwanie. Liczymy jednak na to, że dopiszą mieszkańcy i kupcy ze straganami. Spodziewamy się ponad 60 stoisk – zapowiada Lidia Sobańska z Centrum Kultury Zamek. Będą tam kramy kupieckie z  rękodziełem, pamiątkami, tradycyjną żywnością i  wyrobami rzemieślniczymi. Nie zawiedzie też gastronomia i będzie można zjeść regionalne potrawy. Chwaliszewo w centrum – Stragany to nie wszystko – przy Nowej Gazowni powstanie scena, a sam budynek pawilonu zostanie otwarty dla gości jarmarku. Odbędą się w nim m.in. warsztaty cyrkowe – zapowiada Andrzej Maszewski z CK Zamek, który koordynuje prace nad wydarzeniem. Po raz pierwszy na jarmarku będzie wesołe miasteczko z karuzelą. Przyjadą także Indianie i  zbudują prawdziwą wioskę z wigwamów, a archeolodzy urządzą pokazy swojej pracy. – To ma być czas i  miejsce dla wszystkich mieszkańców Poznania, a  zwłaszcza Chwaliszewa – tłumaczy Maszewski. – Gościom pokażemy niezwykłą historię tej części miasta – dodaje. Organizatorzy stworzą też miejsca do grillowania, a  najmłodsi będą mogli pograć w  gry podwórkowe: dwa ognie, piłkę do jednej bramki czy bule. Dołączą także poznańscy muzycy, występując w  cyklu Gramy u siebie. W  ostatni dzień jarmarku 24.06. wszyscy są zaproszeni na wspólne świętowanie Nocy Świętojańskiej, od której jarmark wziął swoją nazwę. Jan Gładysiak


87

varia

Wszystko udaje coś innego

Rafał Bujnowski, Cegła

n Przyzwolenie, a  bardzo często pragnienie odbiorców, by być nabieranym i  wyprowadzanym przez artystów w  przysłowiowe pole, towarzyszy recepcji sztuki od zawsze. W  jaki sposób odbiorcy sztuki są oszukiwani współcześnie? Artyści i  kuratorzy wciąż stawiają widzów w  pozycji legendarnego Zeuksisa z  Heraklei, ateńskiego artysty z V w. p.n.e, który konkurował z  Parrazjosem o  miano najlepszego malarza iluzjonistycznego. Parrazjos tak realistycznie namalował kotarę, że Zeuksis, ulegając tej iluzji, poprosił o jej odsłonięcie. Jego zdumienie nie miało granic, gdy okazało się, że kotara nie jest prawdziwa. Echo zakładu Zeuksisa z  Parrazjosem wciąż odbija się w świecie sztuki. W jaki sposób odbiorcy sztuki są oszukiwani współcześnie? Realność czy iluzja? Artyści, którzy biorą udział w wystawie Wszystko udaje coś innego, przyjmują różne strategie; prowadzą z  widzem grę; niwelują granice między realnością a iluzją. Tego typu dychotomie konsty-

tuują zresztą fundamenty twórczości artystycznej. Wszak obrazy i rzeźby bywały odczytywane jako rzeczywistość lub jej iluzyjne odwzorowanie. Pradawny dualizm prawdy i  fałszu w  sztuce współczesnej przyjmuje wciąż nowe formy. Obecnie artystyczne oszustwa obejmują nie tylko dzieło same w sobie, ale i  postawy twórców, którym zdarza się symulować kogoś innego. Prawda czy fałsz? CSW przy Starym Rynku w Poznaniu okazało się idealnym miejscem do przeprowadzenia analizy tego problemu, stając się polem do gry znaczeniami, balansowania na granicy między sztuką a  rzeczywistością, prawdą a fikcją, oryginałem a kopią. Brak Centrum Sztuki Współczesnej jest boleśnie odczuwany przez poznańskie środowisko artystyczne od wielu lat. Podczas gdy w większości innych miast zbudowano gmachy prawdziwych instytucji, w  podpoznańskiej gminie Pobiedziska, w  skansenie miniatur lokalnych zabytków, stanęła makieta nieistniejącego w rzeczywistości budynku.

CSW przy Starym Rynku w Poznaniu w  Skansenie Miniatur w  Pobiedziskach posiada jednak dyrektora, program, budżet i  funkcjonuje jak instytucja regularnych rozmiarów. Nie znając szczegółów tego projektu, w  pierwszej chwili można ulec złudzeniu, że Poznań, tak jak większość innych dużych polskich miast, posiada CSW z prawdziwego zdarzenia. Oryginał czy kopia? Na wystawie otwierającej letni sezon wystawienniczy w  Centrum Sztuki Współczesnej przy Starym Rynku w  Poznaniu w  Centrum Miniatur w  Pobiedziskach zobaczyć będzie można prace Rafała Bujnowskiego, Michała Ciesielskiego, Roberta Kuty, Little Artist i Yar Nam. Aurelia Nowak i Maciej Stachowiak (kuratorzy wystawy) Centrum Sztuki Współczesnej przy Starym Rynku w Poznaniu w Skansenie Miniatur w Pobiedziskach (Pobiedziska Letnisko, ul. Fabryczna 100) wystawa czynna do 30.06. centreforarts.wordpress.com

Fot. Dzięki uprzejmości artysty i galerii Raster

wystawa w Centrum Sztuki Współczesnej na poznańskim Starym Rynku


88

varia rocznice czerwcowe 1.06.2002 Powrócono do tradycji codziennego odgrywania hejnału z wieży ratusza. 2.06.1302 Na wniosek rajców miejskich biskup poznański pozwolił założyć szkołę przy kościele parafialnym św. Marii Magdaleny. 4.06.2002 Zmarł ks. Konrad Lutyński (ur. 1940), historyk Kościoła, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. 7.06.1987 W  budynku dawnej loży masońskiej przy ul. Grobla otwarto Muzeum Etnograficzne, oddział Muzeum Narodowego. 9.06.1012 Zmarł biskup Unger, następca pierwszego polskiego biskupa Jordana. 9.06.1937 Zmarł Stanisław Myrius-Rybka (ur. 1884), działacz niepodległościowy, literat, autor m.in. słów Marsylianki Wielkopolskiej. 9.06.1942 Zmarł Adam Ballenstaedt (ur. 1880), architekt, projektant m.in. gmachu dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego przy al. Niepodległości i otoczenia pomnika 15. Pułku Ułanów Poznańskich. 14.06.1992 W  Arenie otwarto zorganizowaną po raz pierwszy po II wojnie światowej Wystawę Gospodarczą Miast Polskich. 15.06.1912 Powstał Klub Sportowy Warta. 25.06.1822 Zmarł Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (ur. 1776), niemiecki pisarz, kompozytor i rysownik. Lata 1800-1802 spędził w Poznaniu. 27.06.1942 W obozie koncentracyjnym w Dachau zginął ks. Józef Prądzyński (ur. 1877), działacz społeczny i polityczny. 28.06.1956 Poznańscy robotnicy wyszli na ulice w  obronie Wolności, Prawa i Chleba. J. P.

Święto Miasta

29.06. 29.06. w dniu Święta Patronów w  katedrze (godziny przedpołudniowe) odbędzie się msza św. w  intencji mieszkańców Poznania. O  g.  12 w  Sieni Wielkiej ratusza rozpocznie się uroczysta sesja Rady Miasta Poznania, podczas której nadane zostanie Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania byłej premier Hannie Suchockiej jako wyraz najwyższego uznania wobec zasług dla rozwoju niepodległej Rzeczypospolitej oraz głęboki szacunek dla postawy życiowej, uosabiającej patriotyzm i  tradycyjne wielkopolskie wartości. Tytuły Zasłużony dla Miasta Poznania Rada Miasta przyznała: ks. Marianowi Lewandowskiemu, Leo van Buitenowi oraz profesorowi Zbigniewowi Michałowi Kwiasowi. Podane zostaną nazwiska wyróżnionych – przyznawanych przez Miasto Poznań od 1991 r. – nagrodą naukową i  artystyczną. W  tym roku po raz czternasty przyznana zostanie Nagroda Sportowa Miasta Poznania. Szczegółowe informacje o Święcie Patronów w Multimedialnym Informatorze Miejskim na stronie: www.poznan.pl/mim.

56. rocznica Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r.

17.06. g. 9.30 msza św. w intencji ofiar Czerwca ’56, pracowników H. Cegielski-Poznań S.A., ZNTK S.A., MPK Sp. z  o.o., kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Dąbrówki 4 g. 16 koncert uczniów Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. M. Karłowicza, Sala Koncertowa przy ul. Solnej 24.06. g. 8 msza św. w intencji ofiar Czerwca ’56 i pracowników szpitala im. F.

Raszei, kaplica szpitala przy ul. Mickiewicza 2, składanie kwiatów pod tablicą pamiątkową g. 9.30 składanie kwiatów pod tablicą Romka Strzałkowskiego przy ul. Romka Strzałkowskiego g. 9.50 składanie kwiatów pod tablicą Petera Mansfelda przy ul. Petera Mansfelda 27.06. g. 10 złożenie kwiatów pod pomnikiem adwokatów-obrońców bohaterów Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r. oraz oskarżonych w procesach politycznych, zbieg ul. Solnej i ul. Stanisława Hejmowskiego g. 11 składanie kwiatów pod tablicą studentów poległych w Czerwcu ’56, Politechnika Poznańska na pl. Marii Curie Skłodowskiej g. 15 koncert kameralny uczniów Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza, Muzeum Poznańskiego Czerwca ’56, ul. Św. Marcin 82 g. 17 spotkanie uczestników, kombatantów Poznańskiego Czerwca ’56 z władzami wojewódzkimi i miejskimi; wręczenie odznaczeń, Sala Kominkowa w CK Zamek 28.06. g. 6 składanie kwiatów pod tablicą, brama Fabryki Pojazdów Szynowych (dawna W3) H. Cegielski, ul. 28 Czerwca 1956 g. 10.30 składanie kwiatów pod tablicą, zajezdnia MP, ul. Gajowa g. 11.30 uroczystość przy pomniku Poległych w  Powstaniu Poznańskim 28-30 czerwca 1956 r., ul. Kochanowskiego g. 13 składanie kwiatów pod tablicą ZNTK S.A., ul. Robocza g. 14.15 uroczystość przy bramie głównej H. Cegielski – Poznań S.A. – składanie kwiatów, ul. 28 Czerwca 1956 223/229 g. 17 msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Zdzisława Fortuniaka w intencji ofiar Czerwca ’56, kościół oo. Dominikanów al. Niepodległości


varia Początek o g. 18 w  sali posiedzeń PTPN, ul. S. Mielżyńskiego 27/29 n Wykład Uniwersytetu Każdego Wieku Wyższej Szkoły Bankowej 7.06. g. 16.30 Wykład dla dorosłych i animacje dla dzieci Z dzieckiem w świat wartości – co i dlaczego warto czytać dzieciom? prowadzi Krystyna Adamczak – księgarz, polonistka, właścicielka Księgarni Z bajki. Wykład otwarty. Aula 003 WSB, ul. Powstańców Wielkopolskich 2a.

Fot. Z. Szmidt

Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania

Pomnik Poznańskiego Czerwca ’56 na pl. Mickiewicza jest symbolem walki poznaniaków o wolność, prawo i chleb

g. 18 przemarsz w kierunku pomnika Poznańskiego Czerwca ’56 al. Niepodległości, pl. Mickiewicza g. 18.30 wystąpienia: prezydent Poznania, przewodniczący Wielkopolskiej Solidarności, apel pamięci, składanie kwiatów – pomnik Poznańskiego Czerwca ’56 organizator: Komitet Obchodów Rocznic Powstania Poznańskiego Czerwca ’56

wykłady, spotkania… n Wykład otwarty Wszechnicy Piastowskiej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 6.06. prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk Dziecko w dawnych czasach

zaprasza: n Prelekcja dr. Marka Rezlera Wielkopolanie z wyboru. W  rocznicę śmierci generała Jana H. Dąbrowskiego 4.06. Mała Sala Sesyjna Urzędu Miasta, pl. Kolegiacki 17 g. 18 n Spotkanie J. I. Kraszewski a  H. Sienkiewicz z cyklu Kraszewscjada 21.06. Mała Sala Sesyjna Urzędu Miasta g. 18 Sobotnie wycieczki: n 2.06. Nowa Śródka cz. 1, zbiórka o g. 10 przystanek autobusowy przy Rondzie Śródka w  kierunku Zawad, prowadzi przewodnik PTTK Krystyna Srokówna n 9.06. Nowa Śródka cz. 2, zbiórka o g. 10 przy kościele św. Małgorzaty na Śródce, prowadzi Krystyna Srokówna

Spotkania literackie

n Spotkanie benefisowe w cyklu Z muzami na ty ze Stanisławem Leonem Machowiakiem wiersze poety czytają: Teresa Januchta, Maria Magdalena Pocgaj, Paweł Kuszczyński, koncert: Irena Maciejska – altówka, wystawa malarstwa Brygidy Mielcarek, prowadzenie: Mirosława Prywer

14.06. g. 17 Sala Złota w pałacu Działyńskich organizatorzy: Biblioteka Kórnicka PAN, Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu n Spotkanie benefisowe w  cyklu Z muzami na ty z Marią Magdaleną Pocgaj wiersze poetki czytają: Teresa Januchta, Mirosława Prywer, Kalina Izabela Zioła, wystawa fotografii Marii Magdaleny Pocgaj, koncert: Alina i  Krzysztof Galasowie – gitara i  śpiew, prowadzenie: Paweł Kuszczyński 21.06. g. 17 PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29 organizacja: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Związek Literatów Polskich Oddział w  Poznaniu

Koło Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego

zaprasza: n Przechadzka dla mieszkańców Poznania 24.06. Powstanie Poznańskie 1956 roku, spacer prowadzą Bogdan Jaworski i Zbigniew Podeszwa, spotkanie o  g. 11 przy pomniku Poznańskiego Czerwca 1956 r. n Uwaga: Przechadzka dla osób niepełnosprawnych! 16.06. Nieznana Cytadela, spotkanie o  g. 10 przy dworcu autobusowym Garbary. Czas trwania spaceru 10-13, prowadzą przewodnicy PTTK. n 30.06. Wędrówka po Wielkopolskim Parku Narodowym z  Puszczykowa do Ludwikowa ze zwiedzaniem muzeum Wielkopolskiego Parku Narodowego. Zbiórka o g. 8 (mała pętla Dębiec), odjazd autobusu 651 do Puszczykowa g. 8.15, powrót ok. g. 17. Opłata za przewodnika 4 zł, prowadzi Marlena Adamczak. Varia – oprac. E. W.

89


Wspaniała wycieczka niezwykłą kolejką w książce Elizy Piotrowskiej! Atrakcje na trasie pociągu wokół Jeziora Maltańskiego! Interesujące dzieje Maltanki, która już od 40 lat towarzyszy poznaniakom!

www.wmposnania.pl


91

sport

Początek wakacji w siodle Międzynarodowe Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody CSI** Derby Poznań (29.06.-1.07.)

n Dwa razy w roku Poznań jest jeździecką stolicą Polski. W grudniu bierze we władanie hale MTP, a latem – Hipodrom Wola. Tu wielkie święto mają nie tylko wielbiciele jeździectwa, ale również ich rodziny. Nie inaczej będzie i teraz – w pierwszy weekend tegorocznych wakacji. Hipodrom Wola po raz trzeci stanie się areną Międzynarodowych Zawodów Jeździeckich w  Skokach przez Przeszkody CSI** Derby Poznań. W  stolicy Wielkopolski zobaczymy ponownie czołówkę polskich i światowych zawodników, rywalizujących w 10 konkursach o łączną pulę nagród ponad 65 tys. euro. Podczas imprezy rozegrany zostanie także III Memoriał Macieja Frankiewicza, byłego wiceprezydenta Poznania, miłośnika sportu i  tradycji kawaleryjskich. W ramach memoriału przewidziano w tym roku aż trzy konkurencje, w tym niezwykle widowiskowy konkurs Derby – wprowadzony do programu w  zeszłym roku jest

połączeniem klasycznej rywalizacji w skokach z  torem crossowym. To swoisty powrót do historii, bowiem jeździectwo sportowe wywodzi się właśnie z  tradycji kawaleryjskiej i myśliwskiej, a w jednym i drugim przypadku konie używane były do jazdy w terenie, gdzie musiały pokonywać wiele naturalnych przeszkód. Dwa konkursy zaliczane do rankingu Światowej Federacji Jeździectwa Rolex FEI: o  nagrodę miasta Poznania i finałowy Grand Prix przyciągną na start najlepszych zawodników z wielu państw oraz całą polską czołówkę. Nowością tegorocznych zawodów będą międzynarodowe konkursy dla dzieci i  młodzieży o  randze kwalifikacji do mistrzostw Europy. Podobnie jak w  latach ubiegłych, podczas imprezy nie zabraknie dodatkowych atrakcji dla publiczności, w  tym dla rodzin z  dziećmi. Przez cały weekend na najmłodszych czekać będzie na Woli Miasteczko Dziecięce Konik, a w nim warsztaty

W Poznaniu zobaczymy czołówkę polskich i światowych zawodników

Podczas imprezy rozegrany zostanie III Memoriał Macieja Frankiewicza

Fot. Archiwum CSI (2x)

reklama

sportowe i plastyczne, Experymentarium oraz Klub Malucha przygotowane przez pedagogów z  przedszkola ­Zaczarowany Park oraz warsztaty edukacyjne prowadzone przez ułanów i specjalistów z ośrodka jeździeckiego Quatro. Tradycją poznańskich zawodów CSI stały się, cieszące się ogromną popularnością, pokazy specjalne. W  tym roku widzowie będą mogli podziwiać pokazy kawaleryjskie wielkopolskich ułanów, pokazy westernowe oraz kaskaderskie.Wstęp na całą imprezę jest bezpłatny. Leszek Gracz więcej na www.csipoznan.pl


sport

Fot. G. Dembiński

92

Wyścigi samochodowe na torze Poznań zawsze budzą duże emocje

kalendarz kibica Sportowy czerwiec w Poznaniu to przede wszystkim wielkie futbolowe święto, czyli mecze grupowe mistrzostw Europy. Ale nie zabraknie i  innych imprez jak choćby wyścigi motocyklowe, samochodowe czy zawody konne CSI** na Woli. 1-3.06. n g. 11 i  17 (piątek), g. 10 i  16 (sobota) g. 10 (niedziela) 52. Poznański Kongres Brydżowy oraz mecz Polska – Szwecja, hala na terenie MTP 2-3.06. n g. 9 Europejski Festiwal Szermierczy i  V Memoriał im. Fechmistrza Jana Nowaka we florecie kobiet (2.06.) i  mężczyzn (3.06.), Hala Sportowa UAM, przy ulicy Zagajnikowej 9 (Kampus Morasko) 9.06. n g. 13 Kozły Poznań – Warsaw

Eagles, mecz Topligi futbolu amerykańskiego, stadion Posnanii przy ul. Słowiańskiej 78 9-10.06. n g. 10 żeglarski memoriał Mariana Jankowskiego, przystań Jachtklubu Wielkopolski nad Jeziorem Kierskim, ul. Wilków Morskich 15-19.06. n g. 10 XI Ogólnopolski Turniej Tenisowy im. Wiesława Gąsiorka, korty Warty przy Drodze Dębińskiej 12 16.06. n g. 13 Kozły Poznań – Seahawks Gdynia, mecz Topligi futbolu amerykańskiego, stadion Posnanii przy ul. Słowiańskiej 78 16-17.06. n g. 10 otwarte mistrzostwa Poznania w  żeglarstwie, przystań KŻ Mewa nad Jeziorem Kierskim 24.06. n g. 11 III runda Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostw Polski i  III

Wojciech Zabłocki

runda Pucharu Polski PZM, tor Poznań w Przeźmierowie przy ul. Wyścigowej 24.06. n g. 14.45 XV Rekreacyjny Bieg Piastowski im. Wojciecha Niewiady, park nad Wartą przy os. Piastowskim 29.06-1.07. n g. 9 i 17 (piątek), g. 8 i 15 (sobota), g. 8 i 14 (niedziela) Międzynarodowe Zawody Konne CSI** III Memoriał Macieja Frankiewicza, hipodrom CWJ Wola przy ul. Lutyckiej 34 30.06.-1.07. n g. 17 (w sobotę) i 11 (w niedzielę) V i VI rundy Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski oraz FIA CEZ Circuit Racing & Endurance Trophy, tor Poznań w Przeźmierowie przy ul. Wyścigowej Więcej o Euro 2012 na str 26-27 IKS-a.

Urodził się w 1930 roku w Warszawie. W historii sportu zapisał się jako wybitny, czterokrotny reprezentant Polski na igrzyskach olimpijskich (Helsinki 1952, Melbourne 1956, Rzym 1960, Tokio 1964), gdzie zdobył 3 medale, a także jako multimedalista mistrzostw świata w szabli. Poza uprawianiem sportu na najwyższym światowym poziomie odnosił sukcesy jako naukowiec i twórca. Jest uznanym architektem i profesorem na Wydziale Architektury (obecnie emerytowanym) Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizował się w budownictwie sportowym. 1.06. prof. Wojciech Zabłocki przedstawi wykład-prezentację Igrzyska w Starożytnej Grecji – oczyma olimpijczyka (g. 14, Sala Wykładowa Wydziału Nauk Edukacyjnych UAM, ul. Szamarzewskiego 89). Po wykładzie odbędzie się pokaz szermierki w wykonaniu studentów UAM. To jeden z punktów programu 5. Europejskiego Festiwalu Szermierki (1-3.06.). Wstęp wolny.


informacje praktyczne CIM Centrum Informacji Miejskiej

ul. Ratajczaka 44 (w budynku Arkadii) pon.-pt. g. 10-19, sob. g. 10-17, 8.06.-1.07. pon.-sob. g. 10-20, w dni meczowe i przedmeczowe do g. 22 �������������������� 194 31, 61 851 96 45 www.cim.poznan.pl centrum@cim.poznan.pl n Centrum Informacji Turystycznej (fila CIM-u), Stary Rynek 59/60 ����������������������������� 61 852 61 56 e-mail: it@cim.poznan.pl pon.-pt. g. 9-20, sob. g. 10-20, niedz. g. 10-18 8.06.-1.07. pon.-pt. g. 9-20, sob. i niedz. g. 10-20, w dni meczowe i przedmeczowe do g. 22 n CIM – Port Lotniczy Ławica ul. Bukowska 285, ����������������������������� 61 849 21 40 e-mail: lawica@cim.poznan.pl pon.-pt. g. 8-21, sob. i niedz. g. 10-17 9, 10 i 17.06. g. 10-21 n CIM – PKP ul. Dworcowa 2 (nowy budynek Dworca Głównego), pon.-pt. g. 8-21, sob. i niedz. g. 10-17 9, 10 i 17.06. g. 10-21 n Filia CIM-u i Salonu Posnania – CH M1, ul. Szwajcarska 14 stoisko Księgarni Poznańskiej �������������������������������61 653 19 76 pon.-sob. g. 9-21, niedz. g. 10-19

Telefony alarmowe

Straż pożarna���������������������112, 998 Policja�������������������������������������� 997 Pogotowie ratunkowe (wypadki)��� 999 Pogotowie – nagłe zachorowania ���������������������������������61 866 00 66 Straż Miejska���������������������������� 986 Strefa Parkowania – Biuro ul. Pułaskiego 9���������� 61 851 50 70 Pogotowie energetyczne������������� 991 Pogotowie gazowe ���������������� 992 Pogotowie ciepłownicze������������� 993 Pogotowie wod.-kan.������������������ 994 Pogotowie MPK�������������������� 192 85 Pogotowie rejonu oświetlenia drogowego����������������� 61 856 17 22 Schronisko dla zwierząt (24 h) ���������������������������������61 868 16 31

Służba zdrowia

n Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu: ul. Rycerska 10���������� 61 864 88 00 n Narodowy Fundusz Zdrowia �������������������������������� 61 850 60 00 n Centrum Informacji Medycznej Tel-Med (24h)�������� 61 853 53 52 n Serwis informacyjny dla osób nieuleczalnie i ciężko chorych www.opiekawdomu.info

Telefoniczna informacja komunikacyjna

61 646 33 44 Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej

PKP������������������������������� 42 194 36 PKS���������������������������� 703 303 330 MPK (pon.-pt. g. 6-22, sob.-niedz. g. 8-22) �������������������������������� 61 633 53 19

ul. Dolne Chyby 10 ����� 61 814 22 71 n Punkt Interwencji Kryzysowej (24 h) Poznań, ul. Niedziałkowskiego 30 ������ 61 835 48 66, 61 835 48 65 n Hostel (24 h) ������� 61 816 06 78, 61 816 06 79

Informacje i usługi

Telefony zaufania

nB iuro numerów miejscowych i zamiejscowych���������������118 913 n Biuro numerów NETIA ����������������������������������801 801 913 n Informacja miejska TP������� 194 91 (kody pocztowe, adresy, lokalizacje ulic, adresy i tel. firm i urzędów, dyżury aptek i szpitali, imprezy kulturalne Poznania i Polski) n Biuro zleceń telefonicznych TP ��������������������������������������� 194 97 (budzenie abonentów o wyznaczonej godzinie, przekazywanie życzeń i przypomnień) n Błękitna Linia TP��������������� 193 93 n Powiatowy Urząd Pracy ul. Czarnieckiego 9���� 61 833 33 21 n Informacja paszportowa pl. Wolności 17��������61 854 10 31 n Urząd Miasta w Poznaniu pl. Kolegiacki 17����� 61 878 52 00 www.poznan.pl n Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18 �������������������������������� 61 854 10 71 www.poznan.uw.gov.pl n Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 16/18 ����������������������������� 61 626 66 66 www.wielkopolska.mw.gov.pl

Niebieska Linia

telefon dla ofiar przemocy w rodzinie czynny 24 h���������������� 61 814 17 17

nO nkologiczny Telefon Zaufania (wt. g. 16-17)����������61 851 86 27 n Telefon zaufania dla uzależnionych (24 h)���������������������61 843 01 01 n Katolicki (g. 17-22, pt. i sob. g. 17-6)�������������������61 865 10 00 n Centrum Profilaktyki Uzależnień ������������������������������61 855 73 54 n Monar, ul. Grunwaldzka 55 paw. 18 (pon.-pt. g. 8-16)�����61 868 72 27 n Komitet Ochrony Praw Dziecka ������������������������������61 855 22 78 n Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” ul. Bednarska 4�������� 61 855 11 76 n Ośrodek dla bezdomnych ��������������������������������61 879 82 12 n Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce������������������ 61 868 92 33 n Stowarzyszenie „Pogotowie i Straż dla Zwierząt”������������512 100 550

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Cześnikowska 18��� 61 860 99 00 ���������������������������������61 860 99 01 Filie: n Grunwald, ul. Matejki 50 ������������������������������61 878 48 73 n Jeżyce, ul. Długosza 18a ������������������������������ 61 847 32 11 n Stare Miasto, ul. Ratajczaka 5/7 ������������������������������61 851 64 59 n Wilda, ul. Opolska 58 ������������������������������61 832 29 71

93


94

informacje praktyczne n Nowe Miasto, os. Piastowskie 81 ������������������������������61 876 66 11 n Piątkowo, os. Wł. Łokietka 104 ����������������������������� 61 823 52 60

Informacja turystyczna

n Centrum Informacji Turystycznej (fila CIM-u), Stary Rynek 59/60 pon.-pt. g. 9-20, sob. g. 10-20, niedz. g. 10-18 8.06.-1.07. pon.-pt. g. 9-20, sob. i niedz. g. 10-20, w dni meczowe i przedmeczowe do g. 22 e-mail: it@cim.poznan.pl ����������������������������� 61 852 61 56 n Pracownia Krajoznawcza ul. Kramarska 32 (pon. i czw. g. 10-18, wt., śr. i pt. g. 8-16) ����������������������������� 61 663 60 62 n Wielkopolska Organizacja Turystyczna ul. 27 Grudnia 17/19 ����������������������������� 61 664 52 34 www.wot.org.pl n Wielkopolska Izba Turystyczna ul. Fredry 7/9���������� 61 646 52 31 n Glob-Tour Dworzec Główny PKP ����������������������������� 61 866 06 67

Ogrody

n Ogród Zoologiczny – Stare Zoo ul. Zwierzyniecka 19 ����������������������������� 61 848 08 63 www.zoo.poznan.pl do 30.09. czynny codziennie g. 9-19 (kasa w g. 9-18) wstęp bezpłatny, do pawilonów gadów, płazów i ryb 3 zł

w nowym numerze rowertouru

n Ogród Zoologiczny – Nowe Zoo ul. Krańcowa 81 ����������������������������� 61 876 82 09 www.zoo.poznan.pl do 30.09. czynny codziennie g. 9-19 (kasa g. 9-18) Słoniarnia g. 10-18 bilety: wt.-pt. 15 zł, ulgowe 8 zł sob.-niedz. 20 zł, ulgowe 10 zł w cenie biletu opłata za przejazd kolejką w Nowym Zoo n Palmiarnia (park Wilsona) ul. Matejki 18��������� 61 865 89 07 www.palmiarnia.poznan.pl czynna: wt.-sob. g. 9-17 (kasa do g. 16), niedz. 9-18 (kasa do g. 17) bilety: 7 zł, ulgowe 5 zł n Ogród Botaniczny ul. Dąbrowskiego 165 tel. 61 829 20 13 www.ogrod.amu.edu.pl do 31.08. czynny codziennie g. 9-20, wstęp wolny

Msze św. w niektórych kościołach katolickich

n Fara Poznańska pw. św. Stanisława Biskupa, ul. Gołębia 1 tel. 61 852 69 50, sob. g. 19, niedz. g. 6, 7.30, 9, 11, 12.30, 17, 19 n Bazylika Archikatedralna pw. św. św. Piotra i Pawła Ostrów Tumski 17, tel. 61 852 96 42 sob. g. 18, niedz. g. 8, 10, 12.15, 19, 20.30, msza św. w języku ang. w sobotę poprzedzającą drugą niedzielę miesiąca g. 19 n Kościół pw. św. Antoniego z Padwy (oo. franciszkanie), ul. Franciszkańska 2, tel. 61 852 36 37 sob. g. 18, niedz. g. 7, 8.30, 10, 11.30, 12.30, 14 – msza św. po łacinie, 18

n Kościół pw. św. Marcina ul. Święty Marcin 13, tel. 61 852 32 63, sob. g. 18, niedz. g. 7, 8, 9.30, 11, 12.30, 18 n Kościół pw. św. Wojciecha Wzgórze św. Wojciecha 1 tel. 61 852 69 85, sob. g. 18, niedz. g. 8, 9.30, 11, 12.15, 18 n Kościół pw. Najświętszego Zbawiciela, ul. Fredry 11, tel. 61 852 43 21 sob. g. 19, niedz. g. 7, 8.30, 10, 11, 13, 19

n Kościół pw. św. Józefa (oo. karmelici) Wzgórze św. Wojciecha ul. Działowa 25 tel. 61 852 92 93 sob. g. 18, niedz. g. 8.30 – msza św. po łacinie, 10, 11.30, 13, 19 n Kościół pw. św. Franciszka Serafickiego (oo. franciszkanie), ul. Garbary 22 tel. 61 851 26 00 sob. g. 18, niedz. g. 7, 9, 11, 12.30, 18 n Kościół pw. Królowej Różańca Świętego (oo. dominikanie) al. Niepodległości 20 tel. 61 852 31 34 sob. g. 19, niedz. g. 7, 8, 9, 10, 11.30, 13, 16, 17.17, 19, 21 n Kościól pw. Maryi Królowej Rynek Wildecki 4 tel. 61 833 15 90 sob. g. 18.30, niedz. g. 7, 8, 9.30, 11, 12.15, 15 – msza św. po łacinie, 17, 18.30, 21

Nabożeństwa w niektórych świątyniach innych wyznań

n Kościół Chrześcijan Baptystów I Zbór w Poznaniu ul. Grunwaldzka 53 www.baptist.poznan.pl niedz. g. 9 i 11 II Zbór, ul Przemysłowa 48 a niedz. g. 10.30 n Kościół Ewangelicko-Augsburski kościół pw. Łaski Bożej ul. Obozowa 5 tel. 61 862 00 31 www.luteranie.pl/poznan niedz. g. 10 n Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe meczet, ul. Biedrzyckiego 13 tel. 61 864 10 48 www.mcko.pl pt. g. 13.30 n Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, cerkiew św. Michała ul. Marcelińska 20 sob. g. 17, niedz. g. 10 oprac. G. S.


informacje praktyczne restauracje Kuchnia polska i europejska nV illa Magnolia, ul. Głogowska 40 tel. 61 865 34 48 n 3 Kolory, ul. Wiankowa 3 tel. 61 875 02 10 n Bażanciarnia, Stary Rynek 94 tel. 61 855 33 58 n Bamberka, Stary Rynek 2 tel. 61 852 99 17 n Bistro Rzymianka Al. K. Marcinkowskiego 22 tel. 61 852 81 21 n Brovaria, Stary Rynek 73/74 tel. 61 858 68 60 n Delicja, pl. Wolności 5 tel. 61 852 11 28 n Derby, Hipodrom Wola ul. Lutycka 34 tel. 61 662 36 65 n Flavoria, ibb Andersia Hotel pl. Andersa 3 tel. 61 667 80 00 n Fryga, ul. Czarna Rola 1/3 tel. 61 823 84 82 n Fusion, Sheraton Poznań Hotel ul. Bukowska 3/9 tel. 61 655 20 00 n De Rome Al. Marcinkowskiego 22 tel. 61 852 81 21 w. 169 n Kresowa, ul. Kwiatowa 2 tel. 61 223 65 86 n Maltanka, ul. Jana Pawła II 1 tel. 61 663 61 61 n Mat’s, ul. Bułgarska 115 tel. 61 868 78 31 n Mercure, ul. Roosevelta 20 tel. 61 855 80 70 n Meridian ul. Litewska 22 tel. 61 656 53 53

n Meskalina, Stary Rynek 6 tel. 61 670 75 75 n Myśliwska św. Huberta ul. Libelta 37, tel. 61 852 95 60 n Novotel Poznań Centrum pl. W. Andersa 1 tel. 61 858 70 16 n Panorama w Park Hotelu ul. abp. A. Baraniaka 77 tel. 61 874 11 00 n Papavero, ul. 3 Maja 46 tel. 61 853 24 82 n Piano Bar, ul. Półwiejska 42 tel. 61 859 65 70 n Pieprz i Wanilia ul. Murna 3a, tel. 61 851 86 64 n Pod Pretekstem Dziedziniec Różany CK Zamek, tel. 61 853 30 47 n Polonez Orbis Hotel al. Niepodległości 36 tel. 61 864 71 00 n Oberża Pod Dzwonkiem ul. Garbary 54, tel. 61 851 99 70 n U mnie czy u ciebie ul. Gwarna 3 tel. 61 852 58 82

Kuchnia włoska nF idelio, ul. Garbary 50 tel. 61 852 67 94 n Casa Mia, ul. Szpitalna 27 tel. 61 847 71 94 n E stella, ul. Garbary 41 tel. 61 852 34 10 n Figaro, ul. Ogrodowa 17 tel. 61 856 01 89 n Mandolino – Ristorante Caffe ul. Świętojańska 2 tel. 61 876 56 06 n Massimiliano Ferre pl. Wolności 14, tel. 61 852 81 12

Wydawca: Wydawnictwo Miejskie Posnania, ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań, tel. 61 851 86 01, fax 61 856 04 56 Redakcja: ul. Ratajczaka 44 I p., 61-728 Poznań, tel. 61 851 96 49, fax 61 856 04 55 www.kulturapoznan.pl, www.ikspoznan.pl, iks@wm.poznan.pl Redagują: Ewa Obrębowska-Piasecka (p.o. redaktora naczelnego) eop@wm.poznan.pl, Elżbieta Woźna (z-ca redaktora naczelnego) elbe@wm.poznan.pl, Grażyna Soroka (sekretarz redakcji) soroka@wm.poznan.pl, Tomasz Bombrych (redaktor) tomasz.bombrych@wm.poznan.pl Korekta: Anna Jesionowska Tłumaczenie kalendarium: Robert Pagett Skład i łamanie: Studio Graficzne Wydawnictwa Miejskiego Posnania, tel. 61 851 96 85, studio@wm.poznan.pl Druk: Zakład Poligraficzny Antoni Frąckowiak Nakład: 3000 egz. Prenumerata: RUCH, ul. Jasielska 11, prenumerata.poznan@ruch.com.pl, tel. 61 846 00 92, tel./fax 61 846 00 90 Copyright by Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań 2012

Azalia, ul. Św. Marcin 34 tel. 61 853 24 42 czynna codz. w g. 12-22.30 • bogate menu • dania na wynos – dowóz gratis • www.chinskimasaz.pl nP apavero, ul. 3 Maja 46 tel. 61 853 24 82 n Tivoli, ul. Wroniecka 13 tel. 61 852 39 16 n Tivoli, ul. św. Czesława 3 tel. 61 833 62 52 n Tivoli, os. Przyjaźni 132 c tel. 61 826 56 65 n Tivoli, ul. Naramowicka 187 tel. 61 824 41 60

Kuchnia grecka nP ireus, ul. Głogowska 35 tel. 61 866 51 27 n Tawerna Mykonos pl. Wolności 14 tel. 61 853 34 36

Kuchnia chińska nB ambus, Stary Rynek 64/65 tel. 61 853 06 58 n Panda, ul. Libelta 37 tel. 61 852 95 60 n Pekin, ul. 23 Lutego 33 tel. 61 852 63 70

Kuchnia francuska nF rancuski Łącznik ul. Dominikańska 7 tel. 509 509 727 n La Palais du Jardin Stary Rynek 37 tel. 61 665 86 85 Redakcja przyjmuje informacje o imprezach do 8. dnia każdego miesiąca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów oraz opracowania zamówionych tekstów. Redakcja nie odpowiada za zmiany repertuarowe oraz za treść reklam. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programach. Indeks nr 369845

95


opracowanie - Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ - czerwiec 2012

C

E

N

T

R

U

M

POZNAŃ


Piotr Korduba, Aleksandra Paradowska

Na starym Grunwaldzie Domy i ich mieszkańcy

na pamiątkę punkty dystrybucji pamiątek miejskich CIM – Centrum Informacji Miejskiej ul. Ratajczaka 44 CIT – Centrum Informacji Turystycznej Stary Rynek 59/60 CIM – Centrum Informacji Miejskiej (filia) nowy terminal Lotniska Ławica ul. Bukowska 285 Nowe Zoo sklep przy kasach, ul Krańcowa 81

Stare Zoo sklep z pamiątkami, ul. Zwierzyniecka 19 Kupiec Poznański pl. Wiosny Ludów 2 sklep z upominkami przy fontannie Galeria Pestka, al. Solidarności 47 stoisko pakowania prezentów, parter Galeria Panorama, ul. Górecka 30 stoisko pakowania prezentów, piętro

Po Sołaczu – czas na Grunwald! Album prezentujący dzieje osiedla willowego Ostroroga–Zakręt na poznańskim Grunwaldzie wkrótce w sprzedaży! więcej o książce na 23 str. IKS-a

szukaj również na: www.sklep.wmposnania.pl


czerwiec

nr 6 (249)/2012

Cena 4,90 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1231-9139

więcej na w w w.kulturapoznan.pl

Calendar of events in English

Wydawnictwo Miejskie Posnania

IKS, czerwiec, nr 6 (249)/ 2012  

Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you