Page 1

Wydawnictwo Miejskie Posnania

kwiecień

nr 4 (270)/2014

 " "

   

    !      27.04 / nd 18:00 Międzynarodowe Targi Poznańskie, Hala nr 5

Cena 4,90 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1231-9139


fot. Ł. Gdak

Budynek Bramy Poznania dosłownie i w przenośni otwiera się na Ostrów Tumski


30 kwietnia – 4 maja

Wielkie Otwarcie Bramy Poznania ICHOT! n pierwsze w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa n niezwykła ekspozycja – dotykasz, słyszysz, widzisz! n unikatowe miejsce spotkań dla mieszkańców i turystów n Ostrów Tumski znów w centrum Poznania Brama Poznania to początek wyprawy od teraźniejszości ku przeszłości!

30.04 powietrzny balet nad Cybiną!

1-4.05 koncerty, pokazy, warsztaty, spotkania, zwiedzanie!

Drzwi Śluzy Katedralnej stanowią granicę między światem wirtualnym prezentowanym na ekspozycji a realną przestrzenią wyspy

fot. Ł. Gdak

Więcej o programie Wielkiego Otwarcia Bramy Poznania ICHOT na www.bramapoznania.pl i www.poznan.pl/trakt oraz na 34 stronie IKS-a


Przeżyjmy świąteczny cud wiosny Powstały o poranku prosi i daje siłę i tyle Nadziei byś uwierzył A reszta na pewno się spełni z Alleluja

Brama Poznania warta poznania

Każde pokolenie zadaje sobie pytanie: Czym jest historia? Znalazłem na nie odpowiedź: „Echem przeszłości odbitym przez przyszłość. Odblaskiem przyszłości rzuconym w przeszłość”. Odpowiedź jest autorstwa Victora Hugo. Pozwala zrozumieć to, czym dla nas i naszych gości będzie Brama Poznania, czyli Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego. Tegoroczny kwiecień upłynie nam właśnie pod znakiem jego otwarcia, które oficjalnie nastąpi pod koniec miesiąca. Wtedy usłyszymy też to echo przeszłości odbite przez przyszłość. Wierzę, że Brama Poznania ICHOT zmieni nasze miasto. Że stanie się ważnym symbolem, centrum edukacji, podstawą budowy poznańskiej, ale przede wszystkim polskiej tożsamości. To nie będzie nowoczesne muzeum ani zwykła atrakcja turystyczna. Nie będzie tam starych eksponatów czy historycznego kurzu. To miejsce ma wykorzystywać do opisu przeszłości to, co daje nam przyszłość. Miejsce, w  którym znajdziemy centrum interpretacji historii. Mam nadzieję, że poznaniacy i nasi goście, wchodząc przez tę wyjątkową Bramę do historii miasta i  kraju, zobaczą coś, czego jeszcze nie widzieli. I  dzięki temu łatwiej nas zrozumieją i tym chętniej będą do nas wracać.

Polecamy nowy dział – KSIĄŻKI na s. 81-85 oraz:

7

Plácido Domingo w Poznaniu

16

O projekcie Fira mówi Andrzej Niziołek

Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania

2


w numerze

kwiecień 2014

TEMAT MIESIĄCA

HISTORIA, JUBILEUSZE

25 Genialny rudzielec / D. Kolbuszewska

4 Dydaktyka jest dodawaniem / A. Szulc artystyczne szkoły wyższe w Poznaniu

WYDARZENIA

115. rocznica urodzin wybitnego rzeźbiarza

7 Domingo w hołdzie Świętemu / M. Lubocka wielki śpiewak wystąpi w Poznaniu w dniu kanonizacji Jana Pawła II

rocznica śmierci Krzysztofa Komedy Trzcińskiego

26 Niepomnikowy Bazyli Wojtowicz / A. Sikorski

9 Lubię przynosić ludziom szczęście / U. Chincz rozmowa z Plácido Domingo

10 Fascynująca codzienność / M. Malinowski Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

11 Intensywna przerwa wiosenna / T. Janas nowa muzyczna impreza na mapie Poznania

12 Hurra! Barbarzyńcy atakują / A. Solak

Z CYKLU 27 Zdarzyło się w Poznaniu / D. Kolbuszewska jak obalono Bismarcka

28 Architeka 25-lecia / J. Głaz od blaszanki do sklepozaura

30 Fotografia / Ł. Walaszczyk przestrzeń dla fotografii

32 Nowa muzyka z Poznania / A. Szulc w rytmie tanga

33 Za rogatkami / W. Gostyński na szlaku bobrów

festiwal Inwazja Barbarzyńców

TURYSTYKA I SPORT

RECENZJE 13 Wieczorne Polaków rozmowy / A. Rogulska premiera Spisku smoleńskiego w reżyserii Lecha Raczaka

14 Muzyka bez granic / A. Szulc gwiazdy BBC Proms z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej

15 Harmonie bliskie i dalekie / T. Dorożała-Brodniewicz muzyka płynąca ze szkła

ROZMOWY

34 Brama Poznania na starcie! / N. Młyńczak rozpoczęło się końcowe odliczanie

35 Majowy weekend z dużym rabatem / W. Mania Poznań za pół ceny po raz siódmy 3-4 maja

36 Rekordowy bieg / L. Gracz 7. Poznań Półmaraton

37 Rugby – sport dla twardych ludzi / L. Gracz Mistrzostwa Europy juniorów w rugby

38 Przez wrotki do medalu olimpijskiego / J. Pałuba Jan Szymański

16 Oni żyją w nas / S. Klimek o projekcie Fira – fotografie poznańskich Żydów mówi Andrzej Niziołek

20 Mam nadmiar energii / E. Obrębowska-Piasecka

CO, GDZIE, KIEDY 40 KINO 42 TEATR 51 MUZYKA 65 SZTUKA 71 MUZEA 81 książki 86 CENTRA KULTURY 95 VARIA 99 kalendarium wydarzeń

z Markiem Waszkielem, nowym dyrektorem Teatru Animacji

22 Na pewno nie będzie tu żadnych wieców politycznych / K. Gumienna mówi Piotr Bernatowicz, nowy dyrektor Galerii Miejskiej Arsenał

24 Legendy powstają tu i teraz / M. Malinowski mówi Paweł Zych, poznański ilustrator i autor komiksów

instytucje i imprezy dotowane przez Urząd Miasta Poznania

instytucje i imprezy dotowane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu

wydarzenia, którym patronuje IKS Archiwalne numery IKS-a dostępne są na stronie internetowej Wydawnictwa Miejskiego Posnania: wmposnania.pl

Wydawca Wydawnictwo Miejskie Posnania, ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań, tel. 61 851 96 49, ­iks@wm.poznan.pl, wmposnania.pl, kultura.poznan.pl Redaktor naczelna IKS-a Katarzyna Kamińska, Zespół (Dział Publikacji Infor­ macyjnych) Mateusz Malinowski (kierownik), Elżbieta Woźna (z-ca kierownika, sekretarz IKS-a), Jan Gładysiak (redaktor prowadzący), Tomasz Janas, Sylwia Klimek, Cezary Omieljańczyk Współpraca Tomasz Bombrych Korekta Anna Nowotnik Opracowanie gra­fi czne Joanna Pakuła Skład i łamanie Studio Graficzne WMP Druk Zakład Poligraficzny Antoni Frąckowiak Nakład 2500 egz. Prenumerata RUCH S.A., prenumerata.ruch.com.pl, prenumerata@ruch.com.pl, tel. 801 800 803 lub 22 717 59 59, w g. 7-18. Copyright by Wydawnictwo Miejskie Posnania 2014 Informacje o imprezach i wydarzeniach przyjmowane są do 8. dnia każdego miesiąca. Zastrzegamy sobie prawo do skrótów oraz opracowania zamówionych tekstów. Nie odpowiadamy za zmiany repertuarowe oraz treść reklam (również na stronach okładkowych). Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programach. Indeks nr 369845

3


T EM AT MIE SI ĄCA

Dydaktyka jest dodawaniem artystyczne szkoły wyższe W poprzednim numerze IKS-a przyglądaliśmy się szkolnictwu artystycznemu Poznania na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym. Tym razem zaprezentujemy uczelnie artystyczne i zbadamy, jakie możliwości edukacji mają w naszym mieście studenci utalentowani muzycznie i plastycznie.

O

mocne i słabsze strony kształcenia zapytaliśmy nie tylko władze szkół, ale i  studentów. Ponieważ na wydziałach artystycznych uczących się jest stosunkowo niewielu, zmieniliśmy imiona rozmówców w trosce o szczerość ich wypowiedzi. Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego Poznańska Akademia prowadzi zajęcia na pięciu wydziałach, oferując możliwości kształcenia w ramach kilkudziesięciu specjalności. Systematycznie aktualizowaną stroną internetową uczelni, zawierającą szczegóły propozycji edukacyjnej, powinni zainteresować się nie tylko instrumentaliści i  wokaliści, ale też uczniowie planujący związać przyszłość np. z  dyrygenturą, teorią muzyki, rytmiką, lutnictwem, jazzem i aktorstwem. Oferta jest bogata i ma sporo mocnych punktów. – Naszą dumą jest dobra szkoła wiolinistyczna, której podwaliny stworzyła nieżyjąca już prof. Jadwiga Kaliszewska. Wśród absolwentów uczelni mamy świetnych skrzypków, m.in. Agatę Szymczewską. Znaczące sukcesy odnoszą też gitarzyści kształceni przez Łukasza Kuropaczewskiego i akordeoniści – podkreśla rektor Akademii Muzycznej, prof. Halina Lorkowska. – Cieszymy się ze świetnego poziomu nauczania Katedry Lutnictwa Artystycznego, jedynej takiej w  Polsce  – dodaje. O  jakości kształcenia świadczą nie tylko, rzeczywiście imponujące, osiągnięcia

4

konkursowe uczniów i absolwentów, ale i  to, że wielu uczących się już podczas ostatnich lat studiów podejmuje pracę, np. w  szkołach muzycznych, domach kultury i  poznańskich orkiestrach. Aby nie poprzestać na tych superlatywach i  dowiedzieć się, co o  Akademii myślą sami adresaci oferty, dla których władze powinny starać się najbardziej, trzeba zejść do tzw. „kantyny”, uczelnianego baru, zawsze tłocznego i  hałaśliwego. – Życie naszego wydziału toczy się właściwie tutaj – przyznaje Marcin. – Brakuje sal, w  których można byłoby ćwiczyć, poza tym zdarza się, że zajęcia wypadają. Taka dezorganizacja dokucza studentom najbardziej podczas sesji. – Denerwujące jest to, że czasem sami wykładowcy nie wiedzą, jak kończy się zaliczenie ich przedmiotu – mówi z kolei Rafał. Uwagi uczniów dotyczą niektórych zajęć teoretycznych i  organizacji pracy. Mankamenty rekompensują zajęcia indywidualne i  oferta zagranicznych stypendiów w ramach programu Erasmus. Tu rozmawiający są zgodni. – Studenci, którzy decydują się na naukę w Akademii, chcą po prostu rozwijać się jako muzycy. Uczelnia daje tę szansę dzięki świetnej kadrze. Wiadomo, że przyjeżdża się tu dla konkretnego profesora – podsumowuje Ewa. Lorkowska, mając w pamięci poprzednie pokolenia uczniów, potwierdza, że sposób kształcenia przyszłych muzyków jest wyjątkowy.  – Ogromną zaletą jest indywidualizacja pracy. Każdy student ma swojego profesora, który jest nie tylko jego mistrzem i  przewodnikiem po krainie muzyki, ale też powiernikiem, doradcą, a nawet terapeutą. Podczas kształcenia powstają niezwykłe więzi, przyjaźnie, owocujące w późniejszym życiu i w karierze młodego artysty – zauważa rektor. To dlatego oferta Akademii wzbogaciła się niedawno o studia doktoranckie


fot. archiwum School of Form

i nowy kierunek studiów podyplomowych. Uczelnia poważnie myśli o  przyszłości, stawiając przede wszystkim na edukację kadry, tak aby uczniowie, dziś zapatrzeni w  swoich nauczycieli, jutro sami stali się mistrzami dla swoich studentów. Uniwersytet Artystyczny Wielu utalentowanych plastycznie młodych poznaniaków marzy o  tym, by studiować na Uniwersytecie Artystycznym, oferującym kierunki takie jak m.in. malarstwo, rzeźba, scenografia, architektura i  urbanistyka, i  animacja. O  mocnych stronach uczelni mówi jej rektor, prof. Marcin Berdyszak: – Naszymi atutami są świetna kadra i  dobra jakość kształcenia, potwierdzona przez przyznanie kategorii A aż pięciu naszym wydziałom. Jesteśmy też zadowoleni z  programu nauczania, który pozwala studentom na dokonywanie własnych wyborów i rozwijanie się w samodzielnie wyznaczanych kierunkach. Studenci mogą decydować o  pracowniach, w których się kształcą, i podczas studiów magisterskich konsultować swoje projekty z trzema

profesorami z dowolnych wydziałów. Takie podejście, uwzględniające intermedialność sztuki, pozwala najzdolniejszym i  najbardziej pracowitym odnosić znaczące sukcesy. Potwierdzają to chociażby osiągnięcia Hugona Kowalskiego, zwycięzcy Archiprix Interantional, konkursu na najlepszy dyplom architektoniczny na świecie. Berdyszak podkreśla, że przy dużej swobodzie, którą cieszą się studiujący, profesorowie dokładają starań, by rozwijać ich najbardziej weryfikowalne umiejętności, np. w  zakresie rysunku. – Sztuki nie można nauczyć, ale można nauczyć warsztatu, dzięki któremu łatwiej łączy się różne dziedziny artystyczne. Dydaktyka jest dodawaniem – podsumowuje rektor. Co o strategiach uczelni myślą adepci sztuki? – Cenię indywidualny kontakt z  prowadzącymi zajęcia i  dużą swobodę związaną z  wyborem tematów prac – mówi Zuzanna, studentka ostatniego roku. – Uniwersytet ma też jednak słabsze strony, do których zaliczyłabym nieciekawe zajęcia teoretyczne, które kończą się zaliczeniem na podstawie pracy na dowolny temat – dodaje.

Zajęcia warsztatowe w School of Form

5


Akademia Muzyczna amuz.edu.pl Uniwersytet Artystyczny uap.edu.pl School of Form sof.edu.pl

6

Zastrzeżenia studiujących budzą też zasady naboru. – Oceny nie są wymierne – ocenia Jan. – Przystępując do rekrutacji dwukrotnie, na różne wydziały, uzyskiwałem zupełnie inne wyniki, choć składałem te same prace. Zdaniem jednego z absolwentów uniwersytetu te rozbieżności można wytłumaczyć złożonością procesu kwalifikacyjnego, obejmującego poza oceną teczki prac także m.in. rozmowę z kandydatami. Ograniczenie liczby studentów jest ważne. – Uczelnia artystyczna nie może być duża  – podkreśla Berdyszak. – Tworzymy pewną społeczność, w  której nie ma anonimowości. Chodzi o to, by stworzyć jak najlepsze warunki do samokształcenia. W trosce o komfort pracy i  rozwój uczelni, władze systematycznie rozbudowują swoje wydziały. Plany inwestycyjne koncentrują się jednak wyłącznie na obszarze miasta, by kontynuować europejską tradycję uniwersytecką i  jak najdosłowniej budować akademicki Poznań. School of Form Podczas wędrówek po dziekanatach i  rektoratach uczelni artystycznych można trafić na szczególne miejsce: sekretariat, przed którym wisi tabliczka uprzedzająca pytania uczniów. Co ważne, na każdą z  dręczących wątpliwości pada tu pozytywna odpowiedź. Tak – można nie tylko przedłużyć ważność legitymacji, ale też uzyskać pomoc i wsparcie, a biurokracja nie wstrzymuje tego, co najważniejsze – nieskrępowanej twórczości. Pod nazwą instytucji, w której znajduje się tak nietypowe miejsce, School of Form, kryje się kierunek wzornictwo na wydziale zamiejscowym warszawskiej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. School of Form oferuje 3,5-roczne studia stacjonarne, po których ukończeniu absolwenci uzyskują tytuł licencjata. Na czterech specjalnościach, obejmujących projektowanie dla przemysłu, projektowanie komunikacji, otoczenia człowieka i  mody uczy się tu przyszłych, śmiałych designerów, a  pomysł, jak to robić, jest wyjątkowy: chodzi o  połączenie nauk humanistycznych i  projektowania. Co łączy rozwój umiejętności plastycznych ze zdobywaniem wiedzy

z zakresu antropologii i filozofii? – Kształcenie projektantów różni się od kształcenia artystów – zauważa dyrektor programowy szkoły, Agnieszka Jacobson-Cielecka. – Kiedy artyści koncentrują się na sobie, na wyrażeniu własnych wizji i emocji, my ukierunkowujemy się na odbiorców, na spełnianie potrzeb odbiorców i użytkowników. Praktyczny aspekt edukacji znajduje odbicie w  programie nauczania (uznanym za najlepszy program wzornictwa w  Polsce według Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego), uwzględniającym współpracę szkoły z instytucjami przemysłowymi i biznesowymi. Zwiedzanie School of Form jest przygodą. Można zobaczyć obrus dla niewidomych, na których alfabetem Braille’a  zapisano miejsca, w  których należy położyć nakrycia, kubki, uwzględniające sposób, w jaki człowiek chwyta przedmioty, i  wyjątkowe projekty modowe. W  ramach zajęć studenci korzystają m.in. z pracowni krawieckiej, stolarskiej i ślusarskiej, gdzie do ich dyspozycji są sprzęty takie jak laser i duma szkoły, robot Kuka. Utrzymanie maszyn w  dobrym stanie oczywiście obciąża budżet. – Pieniądze zawsze są przydatne – potwierdza Jacobson-Cielecka.  – Prowadzimy przede wszystkim zajęcia praktyczne, które są kosztowne, poza tym myślimy o rozwoju szkoły, bo przestajemy się już mieścić w  obecnej siedzibie. Współpraca z  partnerami biznesowymi i  program stypendialny pozwalają niektórym studentom znacznie obniżyć koszty nauki. Bez ulg obciążenie jest spore: 6 tys. zł za semestr. Żadnego ze studentów nie udało się namówić na krytyczną refleksję o uczelni. Są zadowoleni zwłaszcza z  perspektyw rysujących się przed nimi po opuszczeniu murów szkoły. – Kończąc School of Form, możemy już pochwalić się realizacją konkretnych projektów, np. dla festiwalu Malta albo ŠKODY – mówi Magda. – To ważne, bo pracodawcy zwracają uwagę na doświadczenie. School of Form jako młoda szkoła nie wykształciła jeszcze absolwentów, więc bardzo obiecująca dziś jakość kształcenia musi poczekać na ostateczną weryfikację. Agata Szulc


W ydarzenia M U Z Y K A

Domingo w hołdzie Świętemu

fot. J. Zakany

wielki śpiewak wystąpi w Poznaniu w dniu kanonizacji Jana Pawła II

„W każdym razie (...) wszystkim mówcie: my jesteśmy z Poznania, my jesteśmy stąd, skąd się Polska zaczęła, od Mieszka I i Bolesława Chrobrego. (...) I zawsześmy o tę Polskę dbali, żeby się trzymała. Tu się poczęła polska państwowość. Szczęść wam Boże!”

T

ymi słowami Jan Paweł II pozdrowił poznańską młodzież przed siedemnastoma laty, podczas wizyty w 1997 roku. 27 kwietnia, w  dniu kanonizacji papieża Polaka, słowa te zabrzmią w Poznaniu ze szczególną mocą. Uroczyste ogłoszenie papieża świętym zainauguruje bowiem równocześnie obchody 1050-lecia chrztu Polski. Tak ważne wydarzenia niosą ze sobą trzecie, które pomoże naprawdę wyjątkowo przeżyć ten dzień. Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich zaśpiewa jeden ze słynnych Trzech

Tenorów – Plácido Domingo, hiszpański artysta, którego nazwisko, podobnie jak Karola Wojtyły, znane jest na całym świecie. Śpiewak nie ukrywa, że Jan Paweł II jest dla niego postacią szczególnie ważną. Tym bardziej zależało mu, aby swój występ w Polsce bezpośrednio połączyć z uroczystością kanonizacji – w tym celu przesunął nawet swoje wcześniejsze plany koncertowe w Azji. Nie tylko data spaja powyższe wydarzenia. Plácido Domingo wystąpi z  niecodziennym, specjalnie dobranym do uroczystości repertuarem. Sedno koncertu stanowić ma zbiór utworów z wydanej w 2009 r. płyty Amore infinito, skomponowanych do wierszy Karola Wojtyły, śpiewanych w języku włoskim, hiszpańskim i angielskim. Razem z  artystą wystąpią także inni śpiewacy: Angel Blue, Micaëla Oeste, Plácido Domingo  Jr oraz Justyna Steczkowska. Towarzyszyć im będzie Orkiestra i Chór Teatru Muzycznego w  Poznaniu. Przed muzykami stoi niemałe wyzwanie –

Plácido Domingo live in Poznań Tu zaczęła się Polska 27.04, g. 18, hala nr 5 MTP bilety w cenie 194-849 zł dostępne: m.in. w kasie Teatru Muzycznego, salonach Empiku w całym kraju i na www.imprezy prestige.com

7


przy nagraniu płyty tenorowi i towarzyszącym mu wokalistom akompaniował bowiem znakomity zespół London Symphony Orchestra. Poznańska orkiestra będzie miała również okazję zaprezentować taki program, w  jakim czuje się najlepiej. Na drugą część wieczoru zaplanowano największe przeboje muzyki klasycznej. W  tym utwory ze stałego repertuaru Teatru Muzycznego w  Poznaniu, czyli fragmenty z  Barona cygańskiego, Wesołej wdówki czy My Fair Lady. Orkiestrę poprowadzi Eugene Kohn.

– Jestem szczęśliwy, że wysiłki Teatru Muzycznego w Poznaniu i  wielu osób doprowadziły do koncertu tego genialnego i  wciąż w  wielkiej formie śpiewaka!  – mówi dyrektor Teatru Muzycznego Przemysław ­K ieliszewski. – Plácido Domingo, z listów i spotkań, wie wszystko o Poznaniu, o słowach papieża: „Tu zaczęła się Polska”. Chce odwiedzić groby królów i  Bramę Poznania. To będzie niepowtarzalny koncert!

Magdalena Lubocka

Święty, który był wśród nas Poznań włączy się w uroczystości związane z kanonizacją Jana Pawła II Wstępem do poznańskich obchodów kanonizacji będzie spektakl z cyklu Verba Sacra, 12.04, g. 16. W katedrze na Ostrowie Tumskim Homilie Wielkopolskie Jana Pawła II 1979-1997 przeczyta Halina Łabonarska. Będzie to wybór kazań wygłoszonych w Wielkopolsce przez Jana Pawła II w czasie jego pielgrzymek do Ojczyzny. Wystawa Jan Paweł II w słowie zostanie otwarta 24.04 o g. 17 w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej, przy ul. Piotrowo 2. Otwarciu towarzyszyć będzie koncert chóru Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w  Poznaniu pod dyr. Przemysława Pałki oraz pokaz filmów związanych z postacią Jana Pawła II. Kościół pw. Wszystkich Świętych, przy ul. Grobla 1, zaprasza na Triduum przed kanonizacją, fot. Wikipedia

w dniach 25-27.04. W pierwszych dwóch dniach o  g. 18.30 odprawione zostaną msze św. wraz z  najpiękniejszymi fragmentami encykliki Dives in Misericordia. Wystąpią także artyści scen poznańskich. W ostatnim dniu o g. 17 odprawiona będzie uroczysta msza św. z udziałem Orkiestry Sił Powietrznych Kraju pod dyr. Pawła Joksa. W  dniu kanonizacji, 27.04 o  g. 15, w  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, na os. Jana III Sobieskiego, odprawiona zostanie msza św. dziękczynna za kanonizację Jana Pawła II. oprac. M.M. ¦ Bieżące informacje na temat poznańskich wydarzeń towarzyszących kanonizacji Jana Pawła II można śledzić na stronach: www.archpoznan.pl; www.verbasacra.pl; www.put. poznan.pl; www.grobla.info

8


Lubię przynosić ludziom szczęście Fragment rozmowy z Plácido Domingo przeprowadzonej w lutym tego roku dla TVP2. Rozmowa zostanie wyemitowana w całości w TVP w okolicach Wielkanocy.

Maestro, wkrótce przyjedzie Pan do Polski, do Poznania, żeby dać wyjątkowy koncert. To będzie bardzo ważny dzień dla Polaków – dzień kanonizacji Jana Pawła II. Czy to rów­ nież dla Pana będzie wyjątkowy koncert? Tak, to będzie koncert wyjątkowy. Cztery razy miałem okazję spotkać się z papieżem Janem Pawłem II. To były cztery różne okresy jego życia – od tego, gdy wybrano papieża bardzo silnego, fantastycznego, pełnego energii, zaledwie 58-latka, podróżującego po całym świecie, przez lata, już po zamachu, kiedy stawał się coraz słabszy, aż do ostatnich lat. Odkryłem, że był niesamowitą osobą, miłośnikiem sportów, aktorem... Spotkaliście się też na jakimś meczu pił­ karskim? Nie, nasze spotkania były zawsze oficjalne. Ale gdy dowiedziałem się, że między byciem aktorem i pisarzem był również poetą, powiedziałem mu: „Moim marzeniem byłoby dostać zgodę na nagrania poezji Waszej Świątobliwości”, na co odpowiedział: „Oczywiście, pozwalam”. Mój syn napisał część muzyki, inni muzycy się również tego podjęli. Powstała płyta Amore Infinito, która stała się bardzo popularna. Jestem bardzo szczęśliwy, że tego samego dnia, 27 kwietnia 2014, gdy rano odbędzie się kanonizacja, będę to śpiewał w Poznaniu. Zaśpiewa Pan też po polsku, prawda? No, zobaczymy, jak to wyjdzie (śmiech). Czy to trudny język? Tak, bardzo trudno jest śpiewać po polsku. Ale przecież Pan śpiewa we wszystkich językach. Tak, ale niektóre są wyjątkowo trudne (śmiech). Ale zobaczymy! Lubię element zaskoczenia. Chciałabym trochę sięgnąć do historii i przy­ pomnieć koncerty Trzech Tenorów. Wyglądało to, jakbyście Panowie mieli wielką zabawę, nawet żartowaliście między sobą. Ale czy ist­ niała również rywalizacja między Wami? To była zawsze świetna zabawa, rodzaj rywalizacji, ale na przyjacielskiej płaszczyźnie. To przedsięwzięcie było naprawdę niesamowite.

Przybliżyliście rzesze ludzi do muzyki kla­ sycznej. Pan ma taką cechę, że przyciąga mło­ dzież – myślę chociażby o konkursie Operalia, poprzez który wspiera Pan młode utalento­ wane osoby, wybierające tę drogę. To prawda. Minęło już 20 lat konkursu Operalia i ogromna ilość wspaniałych głosów napełnia radością. W  każdym teatrze na świecie można znaleźć w  obsadzie wokalistów-uczestników tego konkursu. Jak wyglądałby skład Trzech Tenorów dzisiaj, gdyby miał Pan wybrać? Bez wątpienia Jonas Kaufmann, Piotr Beczała i  wreszcie może jakiś Włoch: Vittorio Grigolo albo Francesco Meli. Ale ciągle pojawiają się nowi, na przykład jest kilku meksykańskich tenorów, którzy rozwijają się wspaniale. A  mówiąc o  młodych artystach i  Operaliach: na koncert w Poznaniu zaprosiłem dwie młode artystki: zwyciężczynię tego konkursu, Angel Blue, z  mojego zespołu w Los Angeles, oraz Micaëlę Oeste, również z mojego zespołu w Waszyngtonie. Nie mogę doczekać się także współpracy z Eugene’em Kohnem i oczywiście z moim synem, Plácido, który też będzie śpiewał. Birgit Nilsson kiedyś powiedziała, że gdy Pan Bóg stwarzał Plácido Domingo, musiał być w dobrym nastroju. Bardzo miłe. Na pewno to bardzo miłe, ale może to jest powód, dla którego jest Pan w tak dobrej for­ mie, wygląda pan na wielkiego optymistę. Jestem optymistą i  lubię przynosić ludziom szczęście. Kiedy docieram do teatru i  robimy próbę, lubię dać radość osobom, które pracują ze mną. Na konferencji prasowej chcę być szczęśliwy. Czasami, rzadko, zdarza się, że jestem zdenerwowany czy smutny, ale to zdarza się każdemu. Ogólnie jestem optymistą. Nie możemy się doczekać, by to szczęście dotarło do Poznania. Dziękuję bardzo za wywiad. To ja dziękuję za bardzo miłą rozmowę. Do widzenia. rozmawiała Urszula Chincz

9


W Y DA R Z ENI A FE ST I WA L E

Fascynująca codzienność

fot. materiały organizatorów

Poznański Festiwal Nauki i Sztuki odbędzie się w dniach 8-10 kwietnia

W tym roku na poznańskich uczelniach będzie można odkryć naukę, która kryje się w naszych domowych żarówkach, strzelającym w mikrofalówce popcornie czy bulgoczącej w czajniku wodzie.

P

Poznański Festiwal Nauki i Sztuki 8-10.04 więcej na: festiwal.amu.edu.pl

10

oznańskie szkoły wyższe szykują, jak co roku, niezwykłe akademickie święto. W trzy dni, 8-10 kwietnia, dla gości festiwalu przygotowano blisko 600 spotkań z  nauką i  sztuką, m.in.: 140 wykładów, 150 warsztatów i  laboratoriów, 160 pokazów i prezentacji, blisko 100 działań artystycznych: koncertów, wystaw i spektakli, a do tego kilkadziesiąt innych wydarzeń, takich jak konkursy, wycieczki, dyskusje. To, co na co dzień Nie chodzi jednak o  opowiadanie o  zawiłych teoriach i skomplikowanych wzorach, ale o zwyczajne, codzienne czynności, przedmioty użytkowe i  zjawiska. Na festiwalu wszyscy chętni dzięki nauce odkryją tajemnice, które kryją się w  naszych domowych żarówkach, strzelającym w  mikrofalówce popcornie czy bulgoczącej w czajniku wodzie. Pasjonaci nauki wyjaśnią zjawiska, do których od dziecka przyzwyczailiśmy się, ale warto czasem poznać lepiej także rzeczy pozornie oczywiste. Dla samych naukowców festiwal może być również niezwykłym doświadczeniem, nigdy nie wiadomo bowiem, kiedy naukowiec wpadnie na genialny pomysł lub dokona przełomowego odkrycia. Stymulujące dla umysłu mogą okazać się zarówno ciekawe

rozmowy, jak i zaskakujące pytania, które zwłaszcza dzieciom przychodzą z łatwością. Skąd się bierze mleko Co więc będzie oprócz żarówek i popcornu? To, co każdy wiedzieć powinien, a  więc jak to jest, że ze słomy krowa robi mleko, gdzie ta krowa mieszka, no i czy jest jej potrzebny… pedicure. Wystąpią nie tylko duże zwierzęta, bo dowiemy się o tym, jak dostrzec te organizmy, których nie widać wcale, a  wśród nich niewidoczne wszak plemniki. Dla fanów technologii też będzie wiele atrakcji: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe pokaże swoje laboratorium, a o tym, jak się produkuje telewizję w systemie HD, uczestnicy dowiedzą się, siedząc w  wozie transmisyjnym. Dla szukających artystycznych wrażeń będą koncerty, i  to takie, które obudzą nawet rzeźby. W końcu też wielu dowie się, po co orkiestrze potrzebny jest dyrygent. Uczelnie prawie wszystkie Te propozycje to tylko wycinek oferty. Program pęka w szwach. Dobrze zawczasu się mu przyjrzeć na stronie www.festiwal.amu.edu.pl, bo na wiele wydarzeń obowiązuje rezerwacja. Organizatorami są poznańskie uczelnie wyższe: Akademia Muzyczna, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Artystyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny oraz poznański oddział Polskiej Akademii Nauk, a także inne instytucje partnerskie. Mateusz Malinowski


WYDARZENIA MUZYKA

Intensywna przerwa wiosenna nowa muzyczna impreza na mapie Poznania Około pięćdziesięciu koncertów w ciągu trzech dni, a poza tym warsztaty i panele dyskusyjne – w dniach od 24 do 26 kwietnia czeka nas w Poznaniu Spring Break Showcase Festival & Conference. To wydarzenie, jakiego w naszym kraju ponoć jeszcze nie było.

S

ensacyjnie zapowiada się pierwszy po rozstaniu z zespołem Myslovitz, poznański koncert Artura Rojka. Zwłaszcza że odbędzie się on w ramach promocji pierwszego solowego albumu artysty. Krążek, zatytułowany Składam się z  ciągłych powtórzeń, ukazuje się na rynku już 4 kwietnia. To będzie zapewne jedno z największych artystycznych wydarzeń poznańskiej imprezy, ale też oczywiście nie jedyne frapujące. Swój debiutancki album będą też promować członkowie zespołu The Dumplings. Zagra dla nas zespół Vertical Scratchers, prowadzony przez Johna Schmersala, znanego z amerykańskiej grupy Enon. Pojawią się głośne zespoły młodej polskiej sceny, takie jak Kamp!, Sorry Boys, Kumka Olik czy hiphopowy Rasmentalism. Impreza będzie też okazją do szerokiej prezentacji oryginalnych artystów pochodzących z Poznania bądź związanych z naszym miastem. Wśród nich: Ryba & The Witches, Peter J. Birch, Klaves, Lola Lynch, Adre’N’Alin, Rust, Qlhead & Siara, The Ploy czy Hello Mark.

fot. materiały organizatorów

Zespół Kamp!

Inny wymiar clubbingu Czym będzie Spring Break Showcase Festival & Conference? Jak informują sami organizatorzy, impreza ma być prezentacją szczególnej oferty dla młodych, również wielkopolskich wykonawców. To bowiem nie tylko szansa na przedstawienie swej twórczości przed szerszą niż zwykle publicznością, ale też wpływowymi przedstawicielami środowiska muzycznego. Koncertom towarzyszyć będą panele dyskusyjne, dotyczące współczesnego rynku muzycznego oraz warsztaty. Impreza wzorowana jest na podobnych przedsięwzięciach realizowanych w wielu europejskich krajach, które są tam nieodłącznym elementem życia kulturalnego. Główną przestrzenią koncertową i festiwalową będzie CK Zamek – tam zaplanowano znaczącą część występów. Pozostałe miejsca koncertowe to kluby Blue Note, Scena Pod Minogą, Meskalina, Dragon oraz Kawiarnia Nocna Kisielice. Stosunkowo bliska odległość między tymi klubami sprawia, że – zgodnie z planami organizatorów – publiczność z  łatwością będzie mogła się między nimi przemieszczać w trzy festiwalowe wieczory. Między nimi jest Chemia Ponieważ impreza ma mieć również aspekt promocyjny i  być okazją do zaprezentowania się artystów przed szerszym gronem odbiorców, warto wspomnieć przynajmniej część spośród zaproszonych artystów. Poza już wymienionymi podczas Spring Break wystąpią również: Magnificent Muttley, The Lollipops, Kaseciarz, Ufly, Heroes Get Remembered, Crab Invasion, Chemia, Łagodna Pianka, O.C.N. oraz Sarius. Organizatorami imprezy są Fundacja Fast Forward oraz CK Zamek przy współpracy m.in. Agencji Go Ahead oraz Instytutu Adama Mickiewicza. Tomasz Janas

Spring Break Showcase Festival & Conference 24-26.04 CK Zamek, Blue Note, Scena Pod Minogą, Meskalina, Dragon, Kawiarnia Nocna Kisielice trzydniowy karnet: 69 zł więcej na spring-break.pl

11


W YDARZENIA FESTIWALe

fot. materiały organizatorów

Hurra! Barbarzyńcy atakują! festiwal Inwazja Barbarzyńców Jedna z prac Serkana Özkai

Inwazja Barbarzyńców to niecodzienna platforma poznawania Innego. Kto to? Ten, który jest nam obcy. Festiwal rozpocznie się już 7 kwietnia.

R

Festiwal Inwazja Barbarzyńców 7-12.04 więcej na barakkultury.pl

12

asa, wiek, płeć, orientacja seksualna, pochodzenie albo poglądy. Powodów wykluczenia może być tak wiele, jak wiele jest sfer społecznych. Analogicznie, o tych, którzy znaleźli się na marginesie społeczeństwa, można rozmawiać na bardzo wiele sposobów. To dlatego Inwazja Barbarzyńców nie mieści się w ramach klasycznego festiwalu. W swoim programie przewiduje m.in. spotkania, dyskusje, warsztaty, koncerty lub pokazy filmowe. W tym roku już po raz czwarty Poznań odwiedzą artyści i performerzy z całego świata, a każdy z nas będzie mógł stać się bezpośrednim uczestnikiem niezwykłych wydarzeń. Współczesne tabu Ikonoklasta, żartowniś, utopista – tak mówi się o tureckim twórcy Serkanie Özkai, który pół żartem, pół serio stara się zwracać uwagę na współczesne tematy tabu. Jego Nagłe podmuchy wszystkich krajów będą jednym z pierwszych akcentów tegorocznej Inwazji. Wernisaż wystawy w Galerii Miejskiej Arsenał wprowadzi poznańską publiczność w festiwalowy nastrój już pierwszego dnia. Ten sam wieczór zakończy komentarz poznańskich artystów do prac Özkai. Schronisko dla roślin Również w poniedziałek, 7 kwietnia, ruszy Schronisko dla niechcianych roślin Natalii Bartoszewicz i Anny Rutkowskiej. Na czas festiwalowych wydarzeń w opuszczonym lokalu przy ul. Św. Marcin 51

zadomowią się porzucone rośliny, które każdy chętny będzie mógł zaadoptować. Wydarzeniu będą towarzyszyć warsztaty, m.in. z pielęgnowania i  rozmnażania roślin oraz recyklingu doniczek. Wszystko po to, by uzmysłowić, jak bardzo mieszkańcy miast oddalili się od natury. Jako jedno z  ciekawszych wydarzeń zapowiada się pokaz mody pod hasłem 60+ Fashion, którego bohaterami będą modele i modelki po 60. roku życia. Seniorzy najpierw przygotują pod okiem specjalistów od mody, makijażu i  fryzur swoje wyjątkowe stylizacje, by potem pokazać je w  niecodziennym pokazie. Utrwaleniem ich warsztatowej pracy będzie specjalna sesja zdjęciowa wieńcząca projekt. Chłopcy z Dworca Zoo Inwazja nie byłaby pełnowymiarowa, gdyby zabrakło w niej dobrego kina. Tym razem wśród obrazów zobaczymy m.in. Chłopców z Dworca Zoo w reżyserii Rosa von Praunheima. Prócz tego codzienne spacery po mieście z  performerem Dominikiem Złotkowskim, prezentacja najnowszego spektaklu Toast Teatru Ba-Q, rozmowy o książce Beksińscy. Portret podwójny, a  ostatniego dnia również coś dla dzieci – warsztaty czytelnicze dla przedszkolaków i spektakl Teatrzyku w Kropki. Nie da się ukryć, że program wydarzeń jest bardzo napięty. Dlatego już dziś warto zastanowić się nad tym, czego koniecznie nie chcemy przegapić. – Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, ale na część z  nich liczba miejsc będzie ograniczona – podkreśla Elżbieta Pabich z Fundacji Barak Kultury. Anna Solak


R E C E N Z J E T eatr

Wieczorne Polaków rozmowy premiera Spisku smoleńskiego w reżyserii Lecha Raczaka

ech Raczak powraca do teatru niedramatycznego – w imieniu nowo powstałej fundacji Orbis Tertius zaprasza na sześć kolejnych spektakli, które ożywią pozornie nieteatralne zakątki Poznania. Pierwszy na liście był klub Pod Minogą. Surowa ponura przestrzeń zastawiona barowymi stolikami, na których zamiast świeczek zapłonęły znicze, stała się miejscem, gdzie Polska spotyka się z Rosją, Tusk z Putinem. Krzesła i stoły zastąpiły pokład, a później wrak samolotu, z gaśnicy zaś poleciała smoleńska mgła. Różne są sposoby radzenia sobie z  tragedią  – lament bądź kontemplacja, poszukiwanie prawdy za wszelką cenę albo odprawianie rytuałów, całkowite zaprzeczenie lub odgrodzenie się tarczą ironii. Co łączy Raczaka oraz zwolenników krzyża pod Pałacem Prezydenckim? Jedni i drudzy przywołują duchy zmarłych, jedni i  drudzy odprawiają dziady, z  tym że zażarta wiara w  katastrofę w  poznańskim spektaklu przybiera formę kpiny z  polskiej martyrologii. Technika to już na współczesnej scenie dobrze znana, a  Raczak wykorzystuje ją do granic możliwości – trzynastozgłoskowcem, z  odniesieniami do narodowych wieszczów, z  biało-czerwonymi wstążeczkami we włosach. Brzoza i rozbity samolot jako nowe symbole polskiego męczeństwa nierzadko budzą rozbawienie, ale nieuniknienie przypominają również o śmierci, która nie zatarła się jeszcze w  naszych wspomnieniach, bo prawie każdy wciąż ma o niej coś do powiedzenia. Aktorom: Małgorzacie Wallas-Antoniello, Ha­linie Chmielarz, Wojciechowi Siedleckiemu, Januszowi Stolarskiemu i  Pawłowi Stachowczykowi reżyser postawił trudne zadanie wcielenia się w  ofiary katastrofy oraz wyznawców

smoleńskiego spisku, którzy tworzą tajną trupę teatralną, by pokazać światu własną prawdę o wydarzeniach tamtego kwietnia. Kwietnia, który sami przecież wszyscy dobrze pamiętamy. Dla mnie był to miesiąc żałobników i wieńców. Z kościoła Mariackiego w Krakowie wynoszono trumny, kolejne kondukty przedzierały się wśród zdezorientowanych turystów. I chociaż były też protesty, choć śmiano się z  pomysłu pogrzebu na Wawelu, rozbrzmiewające tego dnia bicie Dzwonu Zygmunta u  niejednego wywołało ciarki na plecach. Takiego właśnie „wielkiego dzwonu” i kontemplacyjnej nuty zabrakło nieco w Spisku smoleńskim. Naiwne postaci przedstawione w czarno-białych barwach ośmieszają same siebie, mimo że powinny wyśmiewać spiskową aferę przysłaniającą prawdziwą pamięć o ofiarach. Teraz wszystko tak naprawdę zależy od widzów – od ich dystansu do lewej i prawej strony barykady oraz polskości. Barowa konwencja w  rzeczywistości bowiem pozwala na dosadną i  brutalną krytykę opozycyjnych poglądów. Takie to już są Polaków o  polityce rozmowy – po kilku głębszych nie szczędzą sobie zwykle obraźliwych epitetów, a i potrafią komuś ostro przyłożyć. Nie jest to chyba powód do narodowej dumy. Anna Rogulska

Spisek smoleński reż. Lech Raczak premiera: 26.02.2014 klub Pod Minogą kolejne spektakle: 8-9.04, g. 20

fot. archiwum prywatne

L

fot. Z. Orłowski / mat. Orbis Tertius

Usiądźmy przy piwie i porozmawiajmy ze spokojem o Smoleńsku? Ze spokojem się nie da.

Anna Rogulska polonistka, anglistka, tłumaczka. Pisuje o teatrze, książkach i przekładzie, ale szczególnym uczuciem darzy pociągi relacji Kraków-Poznań

13


RECENZJE MUZYKA

Muzyka bez granic gwiazdy BBC Proms z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej W piątkowy wieczór 7.03 Aula Uniwersytecka stała się areną międzynarodowych spotkań muzycznych: orkiestra z Polski, skrzypaczka z Rosji (a mieszkająca w Wielkiej Brytanii) i dyrygent z Wenezueli, a w programie Niemcy – Ludwig van Beethoven, Robert Schumann i Feliks Mendelssohn-Bartholdy.

Agata Szulc absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza i poznańskiej Akademii Muzycznej. Interesuje się zagadnieniami korespondencji sztuk i szeroko rozumianą kategorią dramatyczności

Orkiestra Filharmonii Poznańskiej Christian Vasquez – dyrygent Alina Ibragimova – skrzypce 7.03, Aula UAM

14

J

ak przypomina historia biblijnej wieży Babel, wielość języków nie służy sprawnej komunikacji. Dotyczy to też często, choć nie zawsze, języków muzycznych. Kto mówił jednym głosem, a kto obcą mową zaszkodził wspólnemu przedsięwzięciu? Pazur z manikiurem Kłopotów ze wzajemnym zrozumieniem na pewno nie mieli orkiestra i Alina Ibragimova. Doświadczenie i  wyczucie poznańskich filharmoników wsparły konsekwentną wizję utworu, którą zaproponowała skrzypaczka, i  efekt zachwycał. Nie bez znaczenia był wybór programu. Koncert na skrzypce i orkiestrę d-moll Schumanna, naznaczony piętnem mrocznego obłędu kompozytora i  interesujący, bo rzadko wykonywany, wciągał już od pierwszych taktów. Ibragimova zaprezentowała się jako skrzypaczka świetnie panująca nad dźwiękiem, skupiona i  zdecydowana. Gładko prowadzone legata, płynność i  jednoczesna ciężkość wynikające z  solidnego oparcia dźwięku zwracały uwagę zwłaszcza w  pierwszej i  trzeciej części koncertu. Ibragimova nie obawiała się pociągnąć smyczkiem zbyt gwałtownie, nie obawiała się lekkich zgrzytów, choć jej emocjonalność była z  gatunku tych świadomych i  opanowanych; pazur porywczości podporządkowano tu konkretnemu zamierzeniu. Skrzypaczka nie pozwoliła też sobie na te szczególne, nasycone uczuciami, drobne potknięcia i przypadki, na

które krytyk po cichu liczy (z właściwą sobie życzliwością). Szkoda, że w  środkowej części koncertu momentami nikła w  masie orkiestry. Żałowało się, że brzmi tak cicho i schodzi z  pierwszego planu, bo pokazała (nieoczekiwane po pierwszej części) subtelność i wdzięk, przepięknie wyciszając i kończąc frazy. Szkoda też, że po brawurowym finale, zagranym znów zdecydowanie i przejmująco, nie zdecydowała się na bis. (Nie)porozumienie polsko-wenezuelskie Występ Ibragimovej był najmocniejszym punktem wieczoru. Druga część koncertu wypadła przy nim ze zrozumiałych względów blado, choć wykonaniu Symfonii Włoskiej Mendelssohna nie można wiele zarzucić. Na słowa uznania zasługują szczególnie sekcja dęta i  wiolonczele, przekonujące zwłaszcza w drugiej części (choć nie zawsze nieskazitelne intonacyjnie). Największe wątpliwości budziło zgranie zespołu z  prowadzącym, Christianem Vasquezem. Odnosiło się wrażenie, że dyrygent, artysta utytułowany, utalentowany i  obiecujący, który swobodnie poprowadził orkiestrę przez gąszcze koncertu Schumanna, w symfonii nie jest najlepiej rozumiany przez filharmoników i  odwrotnie. Dlaczego tak było  – trudno dociec, kto zawinił – nie wiadomo. Prawdopodobnie cały problem dotyczył, jak każdy inny między ludźmi, kłopotów z  komunikacją. Wizerunkowo najwięcej na tym niezrozumieniu traciła orkiestra, której zdarzały się aż niepodobne do niej wpadki rytmiczne i nierówności. Marcowy koncert z  gwiazdami BBC Proms pokazał, jak ważne są międzynarodowe spotkania – jak wiele można razem zbudować i jak trudno wypracowuje się wspólny język, kiedy każdy tak dobrze, a wręcz mistrzowsko, mówi swoim. Agata Szulc


RECENZJE MUZYKA

Harmonie bliskie i dalekie Niekonwencjonalny dobór pozycji repertuarowych, spotkanie z nieznanymi instrumentami, bardzo wysoki poziom wykonawstwa – złożyły się na występ Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, prezentującej program zatytułowany Harmonia świata.

Ś

ledząc listę dzieł prezentowanych przez Amadeusa podczas kolejnych spotkań z poznańską publicznością, można zaobserwować nieustające poszukiwanie utworów nowych, oryginalnych lub adaptowanych na zespół kameralny, często pochodzących z  różnych rejonów naszego globu. Szklana muzyka Największą atrakcją koncertu okazał się kontakt z  dwoma instrumentami, które niezwykle rzadko goszczą na muzycznych estradach – harmoniką szklaną i  verrofonem. Christa i  Gerald Schönfeldingerowie, jako Wiener Glasharmonika Duo, przywracają praktyce koncertowej „muzykę płynącą ze szkła”. Harmonika sięga swoją historią do roku 1761 i jest „wynalazkiem” Benjamina Franklina, amerykańskiego polityka i  uczonego. Źródło dźwięku to szereg różniących się wielkością szklanych talerzy/kloszy, wprawianych w wibracje pedałem i brzmiących dzięki dotykaniu wilgotnymi opuszkami palców. Instrument ten cieszył się znaczną popularnością pod koniec XVIII w., a utwory przeznaczone na harmonikę szklaną komponowali m.in. Gluck, Haydn, Mozart i Beethoven. Z kolei verrofon – złożony z  pocieranych palcami szklanych rur osadzonych w ramie – jest urządzeniem współczesnym, z  1983 roku, skonstruowanym przez Sachę Reckerta. Christa Schönfeldinger na harmonice wykonała urocze Adagio C-dur KV 617a – jedno z  ostatnich dzieła Wolfganga Amadeusa Mozarta. W  duecie z  mężem Geraldem, grającym na

verrofonie, zaprezentowała transkrypcję Kujawiaka Henryka Wieniawskiego. Ten „szklany” taniec całkowicie zatracił swój rytm i puls, ale jako ciekawostka wzbudził uśmiech i  sympatię słuchaczy. Najbardziej wszechstronnie ukazane zostały walory kolorystyczne tych niecodziennych instrumentów w utworze Red, Yellow, Red współczesnego polskiego kompozytora Dariusza Przybylskiego, kiedy wraz z duetem zagrała orkiestra. Odniesienia do twórczości abstrakcjonisty Marka Rothko, któremu dzieło jest dedykowane, odnaleźć można było w szeroko zarysowanych płaszczyznach dźwiękowych. Od Iranu do Japonii Orkiestra zaprezentowała jeszcze trzy bardzo odmienne kompozycje. Powiało Orientem za sprawą pełnej temperamentu Suity na tematy irańskie „Radif” Lva Knippera, który w poszukiwaniu inspiracji korzystał z folkloru Turkmenii, Tadżykistanu, Kirgizji i  Iranu. Po raz kolejny zespół zaproponował dzieło Mieczysława Weinberga – Kammersinfonie nr 3 op. 151, muzykę w  częściach wolnych depresyjną, naznaczoną tragizmem, w  częściach żywych obsesyjnie motoryczną, a niekiedy po prokofiewowsku groteskową. Zabrzmiał też japoński Triptique Yasushiego Akutagawy, jednakże dalekowschodnie klimaty, zawoalowane jedynie w Berceuse (Kołysance), zdominowane zostały przez odniesienia do europejskich wzorców neoklasycyzmu muzycznego. Z satysfakcją można stwierdzić, iż Amadeus pod energiczną batutą Anny Duczmal-Mróz zafundował słuchaczom bardzo interesujący koncert. Świetnie dysponowani, niezwykle mocno zaangażowani w wykonanie instrumentaliści i doskonale brzmiący koncertmistrzowie (zwłaszcza wiolonczelista Eugeniusz Zboralski) stworzyli interpretacje, które dodały blasku i  uroku prezentowanym kompozycjom. Teresa Dorożała-Brodniewicz

fot. archiwum prywatne

muzyka płynąca ze szkła

Teresa Dorożała-Brodniewicz teoretyk muzyki, krytyk muzyczny, redaktorka i autorka książek

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus Wiener Glasharmonika Duo Anna Duczmal-Mróz – dyrygent 2.03, Aula UAM

15


R ozmowy

Oni żyją w nas o projekcie Fira – fotografie poznańskich Żydów mówi Andrzej Niziołek Przywiozłeś z Jerozolimy ogromny, bo liczący ponad 700 zdjęć, zbiór fotografii Żydów, mieszkańców przedwojennego Poznania. Ich właścicielką jest poznanianka Fira Mełame­ dzon-Salańska, dziś prawie 99-letnia, która tuż przed wojną wyjechała z rodziną do Pale­ styny. Jak spotkałeś Firę?

W 2006 r., podczas pobytu w Jerozolimie, szukałem zdjęć na wystawę o poznańskich Żydach organizowaną w  ratuszu. Tamara Sztyma, jej kuratorka, wiedziała, że wyjeżdżam do Izraela, i prosiła mnie o to. W Poznaniu zachowało się mało fotografii Żydów z okresu międzywojennego. W  Jerozolimie zapytałem o  nie innego

Od lewej: Fira Mełamedzon, studenci Józio Lustyk i Adek Engel, a między nimi Elen Kaspari spod Zbąszynia. Poznań nad Wartą, 17 stycznia 1937 r.

16


w większości ludzie młodzi, którzy dopiero zaczynają układać sobie życie: szukają miłości, studiują, bawią się, planują przyszłość. Patrzymy na nich z  bliska, widzimy ich twarze, poznajemy imiona, dowiadujemy się, gdzie mieszkali. Maks Brandt, Balka Auerbach, Mira Lederówna, Felek Mornel, Adek Lewin, Józio Lustyk… – dzięki tej żywej relacji przestają być obcy, niemi. Polskich Żydów wspomina się dziś głównie w  kontekście Holocaustu. Tymczasem tutaj mamy do czynienia z  materiałem, któremu Holocaust, owszem, wyznacza tragiczne ramy, ale to opisane w  nim życie – pełne energii i uczuć, choć potem brutalnie przerwane i zdławione – jest ważniejsze. Dzięki żywej pamięci poniekąd nawet zwycięskie. Przed wojną w Poznaniu żyło ok. 3 tys. Żydów – nieco ponad 1 proc. mieszkańców miasta. Bardzo mało. Niemal wszyscy zginęli. Tym bardziej ważne jest świadectwo pani Firy, jednej z  nich. Cud, że prawie siedemdziesiąt lat po wojnie ktoś takie bezpośrednie świadectwo mógł jeszcze dać. Jak Fira Mełamedzon opowiada o Poznaniu? Nie ocenia, nie interpretuje z  perspektywy czasu. Po prostu relacjonuje. Kiedy mówi np. o  tutejszym antysemityzmie, to tak: „Ojciec zabrał kiedyś mnie i  moich przyjaciół do kina Słońce. Poszliśmy całą grupą Żydów. Tatuliński [tak Fira zwracała się do swojego ojca – przyp. red.] kupił dla wszystkich bilety – ale nie dla wszystkich razem, tylko oddzielnie, po dwa, trzy w różnych miejscach sali. Wchodziliśmy do środka też osobno. Gdybyśmy pojawili się dużą grupą, Polacy mogliby zacząć głośno mówić: »O, Żydzi wybrali się na film!«. Mogłyby pojawić się nieprzyjemne docinki”. Pani Fira mówi, jak było, jak zapamiętała, nie komentuje z  perspektywy Zagłady. I  to jest chyba najciekawsze i  najważniejsze. Jej życie w  Poznaniu było raczej radosne i  dobre, dużo o nim opowiada – ale gdy jej przyjaciele, żydowscy studenci, musieli opuścić Uniwersytet Poznański, bo panowało na nim getto ławkowe i byli szykanowani – to też nam o tym mówi. Co do historii międzywojennego Poznania dopowiadają zdjęcia pani Firy?

fot. archiwum prywatne

poznaniaka, Noacha Lasmana, a on w  odpowiedzi zaprowadził mnie do Firy. Ostrzegał tylko, że gdy pani Fira zacznie wspominać, trudno jej przerwać. Muszę uzbroić się w cierpliwość. Poszliśmy, pani Fira przyjęła mnie bardzo serdecznie, dostałem herbatę i pokazała mi albumy. Zacząłem je przeglądać i  – tak jak zapowiadał pan Noach – słuchać, bo każda fotografia wywoływała u  niej wspomnienie… Podczas następnej wizyty zacząłem część z tych zdjęć fotografować swoim amatorskim aparatem. Ale musiałem przerwać, miałem inne spotkanie. Wróciłem do pani Firy dwa dni przed wyjazdem. I  był to wieczór niezwykły. Od godzin popołudniowych aż do pierwszej w nocy fotografowałem album za albumem, zdjęcie po zdjęciu, a Fira siedziała przy mnie, patrzyła na zdjęcia i opowiadała, opowiadała… Te zdjęcia zostały mi w  pamięci. Chciałem z  nimi coś zrobić, żeby przetrwały, żeby opowieść o ludziach na nich przetrwała. Ponownie pojawiłem się w mieszkaniu pani Firy – już nie sam: współautorką książki została mieszkająca i pracująca w Izraelu Ksenia Kosakowska, „polska wnuczka” Firy – jesienią 2012 r. Co znalazłeś w tych albumach? Twarze ludzi, którzy mieli swoje imiona i nazwiska, mieli swoje życie. Poznańscy Żydzi w pamięci dzisiejszego Poznania są anonimowi. A  tu widziałem konkretnych ludzi i  ich konkretne losy. Żydów i  Polaków, przyjaciół albo adoratorów Firy zauroczonych wdziękiem tej dziewczyny. Książka, która z  tych wspomnień powstała, Fira. Poznańscy Żydzi. Opowieść o życiu, przywraca tamtą społeczność i pozwala ich zobaczyć w codziennym życiu, uchwyconych na tle Poznania, którego też dawno już nie ma. Fira przyjechała do Poznania w 1927 r. Urodziła się w Rosji, skąd wraz z rodzicami uciekła po bolszewickiej rewolucji. Ojciec Firy, Abram Mełamedzon, przyjechał do Poznania już w  1923 roku i otworzył tu sklep z męskimi ubraniami przy Starym Rynku 64. Fira była jego oczkiem w  głowie, ukochaną jedynaczką. A  ponieważ była czarująca i ładna, z dość zamożnej rodziny i cieszyła się życiem – w jej opowieści ogromną rolę odgrywają miłość, romans, flirt. Tematem jej opowieści jest młodość, a bohaterami zdjęć

Andrzej Niziołek ur. 1963, były dziennikarz, autor wystawy Zatrzymani w spojrzeniu. Wielkopolan album rodzinny fotografie do roku 1919, obecnie redaktor i autor książek. Mieszka w Poznaniu

17


Historyczne źródła dotyczące poznańskich Żydów tamtego okresu nie są jeszcze dobrze zbadane. Na pewno jednak nie zachowało się zbyt wiele fotografii, mało jest podobnych relacji – nie ma żadnej o  takim charakterze i  tak bogatej fotograficznie. Poznań miał swoją własną, odrębną od innych pozaborowych dzielnic Polski społeczność Żydów. Bo najczęściej, kiedy mówimy o polskich Żydach, to widzimy takich, jacy w większości żyli w Galicji czy Kongresówce: w  chałatach, z  pejsami, mówiących w  jidysz, chodzących do synagogi. A  poznańscy Żydzi byli w  całości Żydami typu zachodnioeuropejskiego: zasymilowanymi kulturowo i  językowo, zachowującymi swoją religię, ale nieortodoksyjnymi. Młodzi mówili po polsku, czytali polskie książki, chodzili do polskich kin, opery, żyli jak wszyscy inni. Fotografie i  wspomnienia pani Firy dobrze pokazują tę ich specyfikę. To prawdopodobnie jedyna i  ostatnia tak obszerna, bogato ilustrowana opowieść świadka tamtego życia, która Poznaniowi się trafia. Kraków czy Warszawa mają takich świadectw wiele – Poznaniowi dotychczas ich brakowało. Parę miesięcy temu uruchomiona została strona projektu: www.fira1915.pl. Niedługo ukaże się książka-album z  fotografiami

Od prawej: Adek Lewin, Józio Lustyk i student ze Środy Wielkopolskiej świętują Purim najweselsze ze świąt żydowskich, podczas którego wolno przebierać się i  wygłupiać. Poznań, 18 marca 1937 r.

18

i wspomnieniami Firy. W  planach jest także wystawa części tych zdjęć w Bibliotece Raczyń­ skich, a Fundacja Barak Kultury zrealizowała spektakl Toast na podstawie zebranego przez Ciebie i Ksenię Kosakowską materiału. Sporo działań zainspirowały stare albumy Firy. Taki jest w  nich potencjał, że budzą różne pomysły u różnych ludzi, którzy się z nimi stykają. Gdybym miał spisać wszystkich, którzy do tego projektu się dołożyli, byłoby to pewnie kilkadziesiąt nazwisk. Zaczynaliśmy z  Ksenią tę pracę we współpracy z  Barakiem Kultury i Przemek Prasnowski pomyślał wtedy o spektaklu. Teraz realizujemy projekt z  Fundacją Synagoga Nowa – Centrum Dialogu pani Alicji Kobus, przewodniczącej gminy żydowskiej w  Poznaniu. Tomek Adamski z  Wydawnictwa Exemplum jest jednym z autorów projektu graficznego książki oraz pomysłodawcą i  realizatorem strony internetowej. Wielkopolski Urząd Marszałkowski i Urząd Miasta Poznania doceniły rangę projektu, przyznając mu duże dotacje w  konkursach ofert. Przechowane przez panią Firę zdjęcia i wspomnienia są na tyle niezwykłe, że inspirują różnych ludzi w  różnych kierunkach. Wierzę, że na publikacji książki się nie skończy. Być może w  jej następstwie odnajdą się


Od prawej: Maks Brandt, Fira Mełamedzon, jej mama Rachela i kuzyn Jerzyk Dymant. Poznań ul. Nowa (obecnie Paderew-

fot. archiwum Firy Mełamedzon-Salańskiej (3x)

skiego), lipiec 1934 r.

potomkowie Polaków, a może również osoby wiedzące coś o  losie Żydów obecnych na tych zdjęciach. Może nierozpoznani zostaną rozpoznani, a  o  losach zaginionych czegoś się dowiemy? Może ten materiał będzie inspirował innych do kolejnych działań: historycznych czy artystycznych? Dla Firy – czym jest ten projekt? Ona czeka na książkę. Dopytuje, kiedy będzie. Myślę, że to jakby podsumowanie jej życia. Gdyby nie to, co robimy, kto wie, być może nie byłoby jej już wśród nas. A na pewno dziś zebranie tego materiału nie byłoby możliwe – zdążyłem w ostatniej chwili. Fira przechowywała te zdjęcia i  zachowywała pamięć o ludziach na nich, bo to była jej radosna młodość. Ale jest i  drugi powód: w  maju 1939 roku wyjechała do Jerozolimy i  ocalała. Ci, którzy są na fotografiach, w  większości zginęli. Te najzwyklejsze, pamiątkowe albumy stały się dokumentami istnienia i ona to czuła i rozumiała. Kultywowała pamięć o nich, bo – jak powtarzała mi parę razy – „Dopóki ja żyję, oni żyją we mnie. Kiedy umrę, oni ponownie umrą ze mną”. Teraz już nie umrą.

A czym jest dla Ciebie? Zmarłych i żywych obcowaniem – chyba tak należałoby powiedzieć. Przejrzeniem się w  innych ludziach – poza ograniczeniami czasu. Dlaczego interesuje mnie życie, które minęło? Bo tak naprawdę wydaje mi się, że nie minęło, cały czas jest odnawiane i powtarzane. W innych szatach historycznych, w innym sztafarzu obyczajowym, społecznym – ale z tą samą powtarzalną ludzką naturą i listą podstawowych potrzeb i pragnień człowieka. Z pokolenia na pokolenie. rozmawiała Sylwia Klimek

Album Fira. Poznańscy Żydzi. Opowieść o życiu Andrzeja Niziołka i Kseni Kosakowskiej ukaże się wiosną nakładem Wydawnictwa Exemplum. Równocześnie z  nim w  Bibliotece Raczyńskich zostanie otwarta wystawa zdjęć z  albumów Firy Mełamedzon-Salańskiej, a pozostałe fotografie oraz wspomnienia i  nagrane wywiady z  Firą będą dostępne na działającej już stronie: www.fira1915.pl

19


ROZMOW Y

Mam nadmiar energii z Markiem Waszkielem, nowym dyrektorem Teatru Animacji Gratuluję nowej funkcji i  cieszę się, że będziemy mieć w  Poznaniu na dłużej kogoś, kto kocha teatr. A Pan się cieszy czy jest Pan przerażony? Nie! Przerażony nie jestem. Oczywiście, że się cieszę. Wprawdzie miałem plan, żeby najbliższe lata spędzić na pracy refleksyjno-pedagogiczno-naukowo-krytycznej, i  nie spodziewałem się, że znowu przyjdzie mi zarządzać ludźmi, ale sprawy potoczyły się inaczej, a ja lubię wyzwania. Nie potrzeba mi dodatkowej energii, bo mam nadmiar własnej, jednak od czasu do czasu przydaje się i jakieś mobilizujące doładowanie. Tak właśnie traktuję propozycję związania się z Poznaniem. A  co z  Pana dotychczasowymi, bardzo licz­ nymi, jak wynika z upublicznionego na stronie internetowej kalendarza, działaniami? Nie stoją w  kolizji z  tym, czym mam się teraz zająć. Wręcz przeciwnie. Prowadzę szeroką działalność pedagogiczną, doradczą, konsultacyjną, ekspercką. Żyję w rozjazdach i tak będzie nadal, choć po wakacjach skoncentruję się niemal wyłącznie na Poznaniu. Wszystko dotyczy, rzecz jasna, teatru, więc bardzo się teraz przyda naszemu zespołowi. Pan jest teoretykiem czy praktykiem? To dwie strony tego samego medalu. Kiedy pozostaję w  sferze teoretycznej, przychodzą mi do głowy pomysły praktyczne, a  mając bezpośredni kontakt z teatrem, weryfikuję różne teorie. Mam wiele pasji, ale od zawsze najbardziej interesuje mnie teatr lalek, formy, animacji. Zajmuje mnie teatralna praktyka, teoria, historia teatru, a  także walczenia o  jego pozycję, bo w naszym kręgu kulturowym wciąż traktowany jest po macoszemu. Obejmuje Pan zespół, który ma znakomitą tradycję. Należy do niej legenda Marcinka Leokadii Serafinowicz i znakomite lata Teatru Animacji pod dyrekcją zgranego tandemu Janusza Ryl-Krystianowskiego i  Antoniego

20

Kończala. Przyzna Pan, że jest się z czym mierzyć. Moi wielcy poprzednicy dokonali – każdy w  swoim czasie – rewolucyjnych zmian i  formułowali bardzo wyraźne programy dla swoich teatrów: formalne, estetyczne, etyczne. Przebijali się przez mur niezrozumienia, a nawet niechęci i odnosili wielkie sukcesy. Z panią Leokadią miałem okazję wielokrotnie się spotykać, z Januszem jestem na swój sposób zaprzyjaźniony. Ryl-Krystianowski to znakomity artysta. Da mu Pan reżyserską swobodę i uwolni od dyrek­ torskich ograniczeń, które pewnie czasem mu przez te ostatnie lata doskwierały? Na tyle, na ile tylko będę w stanie to zrobić. Janusz zostaje zresztą z  nami do końca tego sezonu, który jest przecież jego dziełem. Planujemy też wielką galę podsumowującą jego dyrektorowanie i mamy nadzieję na długą współpracę, licząc choć na jedną premierę rocznie w jego reżyserii. A Pan szykuje jakieś rewolucyjne zmiany? Nie ma takiej potrzeby. Rewolucja prowadzi głównie do konfliktów, a  ja źle się czuję wśród awantur. Musimy jednak dostrzec, że czas nie stoi w  miejscu. Coś, co było eksperymentem, nowością, atrakcją dwadzieścia lat temu, dziś trąci już myszką. Wprawdzie publiczność najbardziej kocha to, co zna, ale twórcy kochają to, co dopiero odkrywają i wprowadzają w życie. Teatr Animacji to nie prywatna firma, która ma się utrzymać i przeżyć, ale instytucja kultury, której misja polega między innymi na rozwijaniu sztuki. I tym chcemy się zająć w pierwszej kolejności. Jaki jest zatem Pański pomysł na teatr? Nowa nazwa? Nowy program? Teatr Animacji to znakomita nazwa i nie trzeba jej zmieniać. Janusz dobrze ją wymyślił. W terminologicznym galimatiasie, który mieszał teatr lalek, teatr formy, teatr dla dzieci, teatr dla dorosłych, „animacja” oddaje istotę rzeczy najlepiej, a  do tego poszerza pole działania. Mnie zależy


Marek Waszkiel (1954), pochodzi z Podlasia, polonista po Uniwersytecie Warszawskim, autor, a także redaktor i wydawca tekstów oraz książek o teatrze, wykładowca akademicki związany z Akademią Teatralną w Warszawie (Wydział Sztuki Lalkarskiej w Biafot. W. Wylegalski

przede wszystkim na tym, żeby to pole było jak najszersze. I pani Leokadia, i  Janusz traktowali teatr jako syntezę sztuk, zapraszając do współpracy artystów z  różnych dziedzin. Chciałbym do nich dołączyć współczesny taniec, nową muzykę, sztuki wizualne, które wyszły daleko poza malarstwo i rzeźbę, a także film animowany i inne multimedia. Blisko Panu do nazywania tej nowej artystycz­ nej rzeczywistości performatywną? Od tego nie ma ucieczki. Pod uwagę trzeba wziąć także rzeczywistość wirtualną, która jest w  naszym życiu coraz silniej obecna, choćby podczas tej rozmowy, która toczy się między Supraślem a Poznaniem za pomocą komputera. W  tej materii trzeba się pewnie będzie wiele nauczyć od najmłodszej widowni Pana teatru. To dla niej ta nowa rzeczywistość jest chlebem powszednim i oczywistością. Jak się Pan chce z nią komunikować? Przede wszystkim za pomocą nowej dramaturgii. Tu widzę wielką rolę Maliny Prześlugi, która będzie z nami pracowała na stałe. Malina znakomicie czuje współczesny język, jej sztuki oddychają współczesnością. Zależy mi także na tym, żeby rozwinąć teatr dla najnajmłodszych widzów, tych, którzy nie skończyli jeszcze trzech lat. Do tej pory Teatr Animacji się nimi nie zajmował. Z  powodzeniem robiły to inne poznańskie zespoły: Studio Teatralne Blum, Teatr Atofri czy Centrum Sztuki Dziecka. My też do nich dołączymy. Ale zajmiemy się także dorosłymi widzami. Teatr Animacji nie jest zarezerwowany dla dzieci. To forma, w której da się mówić także o sprawach ostatecznych w  szczególny, uniwersalny i  metaforyczny sposób. Nie chciałbym, żebyśmy z  tej cudownej możliwości rezygnowali. A co z festiwalem Konteksty? Jeszcze nie wiem. Mam poczucie, że on przed laty bardzo interesująco wystartował, a potem się trochę rozmył w powodzi innych festiwali. Myślę jeszcze nad tym, jakie będą jego dalsze losy. Może dobrze by było sprząc działania z Centrum Sztuki Dziecka i zrobić coś wspólnie? Na pewno będę zabiegał o  to, żeby Teatr Animacji na festiwale jeździł, żeby jak najwięcej grał także poza swoją siedzibą. To bardzo mobilizujące

łymstoku), w latach 2005-12 kierował Białostockim Teatrem Lalek

i motywujące dla aktorów. Bez konfrontowania się z  inną niż własna publicznością, bez mierzenia się z  innymi zespołami teatr usypia. Planuję też koprodukcje, głównie zagraniczne – starania o udział w kilku projektach już są w toku. Nie obiecuję spokoju swojemu zespołowi. Oj, nie. I może się okazać, że na festiwal po prostu nie ma czasu. Właśnie! Jak przyjął Pana zespół? Popatrzył im Pan już głęboko w oczy. Popatrzyłem. Spotkanie z aktorami było dla mnie zresztą warunkiem koniecznym do tego, żeby podjąć decyzję o tym, czy zostaję w Poznaniu. Gdyby mnie nie zaakceptowali, nie przystali na zmiany, nie zdecydowałbym się na współpracę. To zespół z  prawdziwego zdarzenia, który bardzo kocham, więc jeśli nie będzie Pan dla nich dobry, to nie daruję. Myślę i  czuję, że będzie dobrze. Nie jestem reżyserem, tylko menedżerem zakochanym w  teatrze i  zrobię wszystko, co w  mojej mocy, żebyśmy osiągnęli sukces. Co nam z tego wyjdzie? Sztuka to eksperyment, więc trudno przewidzieć efekty. Jak przekonał Pan do takiej wizji władze miasta? Nie ja przekonywałem, to mnie tu ściągnięto z mojego lasu w Supraślu. Mam nadzieję, że się do czegoś przydam. rozmawiała Ewa Obrębowska-Piasecka

21


ROZMOW Y

Na pewno nie będzie tu żadnych wieców politycznych mówi Piotr Bernatowicz, nowy dyrektor Galerii Miejskiej Arsenał Jaka była Pana reakcja, gdy po kilku miesią­ cach burzy, jaka rozpętała się wokół Arse­ nału, dowiedział się Pan, że jednak zostanie nowym dyrektorem galerii? Pomyślałem, że czeka mnie sporo pracy. Pamiętając zdecydowany sprzeciw pracow­ ników galerii wobec pomysłu prezydenta Ryszarda Grobelnego, który wcześniej propo­ nował, aby objął Pan to stanowisko w trybie bezkonkursowym, jestem ciekawa, jak został Pan przyjęty w nowym miejscu pracy. Nie dostrzegam niechęci. Ja sam jestem nastawiony przyjaźnie do pracowników. Od razu skupiliśmy się na pracy. Włączyłem się w realizację projektów, które zostały zaplanowane wcześniej, zanim się tu pojawiłem. Jak zamierza Pan naprawić napięte stosunki między galerią a miastem? Przede wszystkim chcę się zająć działalnością galerii. Myślę, że ta trudna atmosfera wynikała z  odmiennych pomysłów na jej funkcjonowanie. Prezydent proponował nową formułę przekazania galerii organizacji pozarządowej, pracownicy i część środowiska obstawali zaś za zachowaniem obecnej formuły. To wywołało napięcie. W końcu prezydent wycofał się, jak rozumiem, ze swojego pomysłu, uznał, że nie jest on akceptowalny. A zatem, w mojej opinii, źródło napięcia znikło. Jako krytyk sztuki i redaktor Arteonu jest Pan silnie związany z  poznańskim środowiskiem artystycznym, jednak to Pan został wskazany przez prezydenta na osobę, która powinna bez­ konkursowo objąć stanowisko dyrektora, co spotkało się z  kolei z  ostrym sprzeciwem pra­ cowników galerii i środowiska. Jaka była Pana rola w tym sporze? Po której stronie Pan wła­ ściwie stał? Startowałem w  pierwszym konkursie, który został przerwany. W  dyskusjach o  formule

22

Arsenału nie zajmowałem żadnego stanowiska, bo sądziłem, że najpierw warto się dokładnie przyjrzeć proponowanym rozwiązaniom. Potem prezydent, już kiedy wycofał się ze swoich pomysłów zmiany zasad funkcjonowania Arsenału, zaproponował mi objęcie stanowiska w trybie bezkonkursowym, argumentując swoją decyzję tym, że spodobała mu się zaproponowana przeze mnie koncepcja. Przeanalizowałem odpowiednią ustawę i  doszedłem do wniosku, że zgodnie z  prawem miał taką możliwość. Nie wahał się Pan, zanim podjął decyzję o udziale w drugim konkursie? Początkowo zastanawiałem się, czy w  nim wystartować. Uznałem jednak, że wycofanie się byłoby tchórzostwem. No bo jak to – nie zostałem dyrektorem w  trybie bezkonkursowym, to do konkursu ponownie nie przystępuję, nie chcę zgodzić się na osąd jury, obraziłem się? Takie działanie nie leży w mojej naturze, lubię walczyć i nie obrażam się. Zatem wystartowałem i wygrałem. Czy przedstawiony przez Pana program w znaczący sposób odbiega od tego zaplano­ wanego przez pracowników Arsenału? Istnieją punkty styczne, ale są też istotne rozbieżności. Przede wszystkim Karolina Sikorska, która kierowała galerią w  czasie, gdy nie było nowego dyrektora, zaproponowała podejście, które określiłbym jako teoretyczne. Głównym nurtem w  tak pomyślanym programie galerii jest daleko idący eksperyment, budowanie tzw. instytucji krytycznej i  skoncentrowanie na określaniu jej tożsamości. Znam dobrze te zagadnienia, ale ja mam inną wizję, bardziej praktyczną. Proszę opowiedzieć o  swoim programie zaty­ tułowanym W sercu miasta.


fot. www.arteon.pl

Bazując na moim doświadczeniu, doszedłem do wniosku, że galeria powinna być określana przez miasto i być dla miasta i jego mieszkańców. To, co się stało po przerwanym konkursie, utwierdziło mnie w  przekonaniu, że Arsenał jest instytucją bardzo ważną dla środowiska, także ogólnopolskiego, ale budzi małe zainteresowanie wśród mieszkańców miasta. Odbywają się tu wystawy ważne w  kontekście ogólnopolskiego świata sztuki, ale są one mało atrakcyjne dla mieszkańców. Świat sztuki współczesnej jest dość hermetyczny i siłą rzeczy przyciąga niewiele osób spoza środowiska. Moja koncepcja opiera się na tym, aby wychodząc od potencjału artystycznego Poznania, tworzyć takie wydarzenia, które będą w stanie przyciągnąć do Arsenału mieszkańców miasta. Jeśli dla nich będą atrakcyjne, będą także atrakcyjne dla odwiedzających Poznań gości. Do jakiego odbiorcy jest skierowany opraco­ wany przez Pana program? Zależy mi szczególnie na młodych odbiorcach, od przedszkola po liceum. Do tych ostatnich będę kierował m.in. inicjatywy związane z promowaniem nowych zjawisk w sztuce, takie jak street art, które absorbują osoby niezwiązane ściśle ze sztuką współczesną, ale też otwierają instytucję na ulicę, miejską przestrzeń. Chciałbym, żeby galeria stała się miejscem, które będzie inicjować i wspierać te działania. A co z pozostałymi grupami wiekowymi? Mój program uwzględnia również w  dużym stopniu odbiorców po 25. roku życia, czyli po studiach, kiedy kończy się naturalne otwarcie na kulturę w ramach życia studenckiego, a zaczyna codzienna praca. Dużo się obecnie mówi o aktywizacji osób starszych w wieku przed- i emerytalnym, ale zapomina się o ludziach prowadzących intensywne życie zawodowe, pracujących w  firmach i  korporacjach, którzy często tracą kontakt z kulturą i sztuką. Myślę, że i dla nich sztuka może stać się ważną sferą. Chodzi o rozbudzanie zapotrzebowania na obcowanie ze sztuką na co dzień, a także jej posiadania. Może wtedy mniej artystów i  galerii będzie uciekać z Poznania, jeśli znajdą tu swoich nabywców? Czy ma Pan pomysły na modernizację budynku galerii? Czy Arsenał wreszcie prze­ stanie szpecić Stary Rynek?

Przede wszystkim zależy mi na tym, by otworzyć galerię na rynek. Główne wejście powinno znajdować się od strony południowej, tak aby reprezentacyjna elewacja budynku zachęcała do odwiedzenia galerii. Chciałbym też połączyć przestrzennie Arsenał z księgarnią o  tej samej nazwie, która teraz jest osobnym bytem, a w dalszej perspektywie również z Meskaliną, gdzie życie toczy się głównie wieczorami. Galeria potrzebuje także kawiarni, która będzie funkcjonować w ciągu dnia. Jak zamierza Pan utrzymać galerię z dala od polityki? Na pewno nie będzie tu żadnych wieców politycznych. Nie będę do Arsenału zapraszał ani polityków, ani osobników, którzy poprzez kulturę chcą budować swój kapitał polityczny. Sztuka współczesna bywa mocno nasycona politycznością i  – choć dla mnie jest to dość ulotna i z pewnością nie najistotniejsza funkcja sztuki – uciec się od tego nie da, jeśli nie chce się amputować pewnej sfery współczesnej twórczości. Cóż, żyjemy w czasach wojny kultur. Rozwiązaniem jest kształcenie myślącego oka, dawanie widzom narzędzi, by mogli sami zobaczyć, że artysta czasem wykorzystuje dzieło sztuki do propagowania swoich idei i  poglądów, z  którymi nie zawsze muszą się zgadzać. Należy stawiać nacisk na edukowanie odbiorców, aby sami byli w stanie ocenić takie działania.

Piotr Bernatowicz historyk i krytyk sztuki, redaktor naczelny wydawanego w Poznaniu ogólnopolskiego pisma o sztuce Arteon, absolwent historii sztuki na UAM

rozmawiała Karolina Gumienna

23


ROZMOW Y

Legendy powstają tu i teraz

fot. archiwum prywatne

mówi Paweł Zych, poznański ilustrator i autor komiksów

Paweł Zych twórca komiksów i ilustrator, ur. w 1980 r. w Starachowicach, mieszka i pracuje w Poznaniu, z jego dorobkiem można zapoznać się na stronie pawelzych.com

24

Na początku było zainteresowanie grafiką czy raczej fantastyka i komiksy zachęciły Pana do rysowania? Przygoda z rysowaniem zaczęła się od komiksów, które najpierw czytałem, a później zacząłem rysować i  tworzyć własne historyjki. Równolegle interesowałem się fantastyką, od najmłodszych lat czytałem książki z  tego gatunku. Później moje rysowanie zaczęło ewoluować od historii komiksowych do ilustracji. Nie mogę powiedzieć, że przerzuciłem się zupełnie z komiksu na ilustrowanie. Cały czas uczę się tej sztuki i to jest kierunek, w którym chciałbym podążać. Pamięta Pan swój debiut rysunkowy na forum publicznym? W 2004 r. zgłosiłem swoją pracę na Międzynarodowy Festiwal Komiksu w  Łodzi i  zdobyłem pierwszą nagrodę. Byłem w  szoku, że moje rysunki tak się spodobały. Wtedy zacząłem rysować już z myślą, że to może być bardziej profesjonalna działalność, a  czytelnicy zechcą sięgać po moje komiksy. Najbardziej znane publikacje z pańskim udzia­ łem to Bestiariusz słowiański oraz Duchy polskich miast i zamków, a co było wcześniej? Debiutancki album Chomik zagłady, zawierający pastiszowe historyjki. Potem były krótsze opowieści oraz mój całkowicie autorski komiks Infamis. Dla mnie była to przede wszystkim działalność hobbystyczna, tworzenie dla własnej satysfakcji, realizacja pasji. Dlaczego w takim razie zdecydował się Pan na ilustrowanie książek? Moim zdaniem inny talent potrzebny jest do rysowania historii, a  inny do ich opisywania. W moich komiksach następuje przemieszanie, czasem powstają banalne historie. W  ilustrowaniu jest inaczej, rysuję do tekstów, które stworzyli inni autorzy, rysuję postacie już wymyślone.

Antologia Poznań Fantastyczny. MIASTO DWA ZERO to najnowsza publikacja z Pańskimi ilu­ stracjami. Jakie są kolejne plany? Wspólnie z Wiktorem Vargasem kontynuujemy serię legend. Po Bestiariuszu… i Duchach… zilustrowaliśmy album o  polskich smokach autorstwa Bartłomieja Sali, który ukaże się w  najbliższych tygodniach nakładem wydawnictwa BOSZ. Pasjonują Pana stare mity i legendy? Tak, od dawna. Mam w  domu całą bibliotekę poświęconą słowiańskim mitom i  legendom. Dlatego włączyłem się w  wydanie Bestiariusza. Demonologia słowiańska nie była wcześniej tak szeroko zilustrowana. Moim drugim hobby jest architektura, rysowanie starych miast i budowli, które już nie istnieją, a  które często były miejscem, gdzie działy się legendarne historie. Opowiadania z  książki Poznań Fantastyczny. MIASTO DWA ZERO dalekie są chyba od legend, które pan do tej pory ilustrował. Wręcz przeciwnie. Najlepsze legendy regionalne czy miejskie są bardzo mocno osadzone w realiach miejsca i czasu, w których powstały. Historie opowiadane i  spisane przez współczesnych dla współczesnych później dopiero stają się mitami i  legendami. W  tym sensie Poznań Fantastyczny wpisuje się w ten nurt. Nawet jeśli opowiadania odnoszą się do przyszłości, to czerpią ze współczesnych miejsc i historii. Dlatego są mi bliskie, podobnie jak dawne legendy. Urodził się Pan w  Starachowicach. Jak to się stało, że związał się Pan z Poznaniem? Zdając na studia, miałem do wyboru Kraków i Poznań. Dostałem się na uczelnię w Poznaniu. To był trochę przypadek, ale nie do końca, bo Poznań świadomie rozważałem jako jedno z miast, w których chciałbym studiować. Wyboru nie żałuję, dobrze mi się tutaj mieszka. Mój syn Staś będzie już poznaniakiem z krwi i kości. rozmawiał Mateusz Malinowski


HISTORIA, JUBILEUSZE

Genialny rudzielec fot. S. Klimek

rocznica śmierci Krzysztofa Komedy Trzcińskiego

Obdarzony geniuszem, niezwykłej wrażliwości „rudzielec” – tak go zapamiętano.

C

hciał być pianistą, ale jego plany zniweczyła wojna. Został lekarzem, ale zrezygnował z zawodu na rzecz muzyki. Scena Po raz pierwszy Komeda wziął udział w jam session w Krakowie, w 1950 r., gdy jazz był jeszcze w stalinowskiej wówczas Polsce zakazany. Pierwszy większy sukces odniósł na I  Festiwalu Jazzowym w  Sopocie w  1956 r. ze swoim Komeda Sextet – jedyną w tamtych czasach grupą jazzową w Polsce, grającą muzykę nowoczesną. Na przełomie lat 50. i 60. zaczął odnosić sukcesy za granicą. Został doceniony, co zaowocowało m.in. nagraniami dla zachodnich wytwórni i propozycjami kolejnych koncertów. Tworzył muzykę o charakterystycznym nastroju i brzmieniu, natychmiast rozpoznawalną. Inspirującą muzyków do dziś. „Komeda wciągnął mnie na dużą scenę i  zrozumiałem, że wreszcie będę mógł mu to oddać (…). Ale (…) być może ja mu nic nie oddaję, tylko to on po śmierci wciąga mnie na jeszcze większą scenę” – powiedział Tomasz Stańko na temat swojej płyty Litania z utworami Komedy, nagranej dla ECM w 1997 r. Stańko zaczął grać z Komedą na początku kariery, w 1963 r. Film Na telegramie do Komedy z  13 maja 1964 r. widnieje ręcznie dokonany dopisek: „Tłumaczenie tej depeszy przez Ciocię Zosię i  Helę”. I dalej: „Czy zechce Pan skomponować muzykę do mojego nowego, angielskiego filmu… Roman Polański”. Nad angielską wersją ktoś dodał: „Tłumaczenie bez omyłki”.

Współpraca Komedy z Romanem Polańskim datowała się od 1957 r., pierwszym filmem reżysera, do którego skomponował muzykę, była jego etiuda Dwóch ludzi z szafą (1958 r.). Zrobili razem 11 filmów, m.in. w  Hollywood. To właśnie w Hollywood zawiązała się wielka przyjaźń między Komedą, Markiem Hłasko i  Markiem Nizińskim – jak się okazało, tragiczna. W sumie Komeda skomponował muzykę do 70 filmów, polskich i zagranicznych reżyserów. Cisza W styczniu 1968 r. Komeda wyjechał do Stanów Zjednoczonych, by pracować nad muzyką do filmów Dziecko Rosemary Polańskiego i The Riot Buzza Kulika. W  grudniu uległ w  Los Angeles nieszczęśliwemu wypadkowi. W kwietniu 1969 r. został przewieziony do Polski. Zmarł 23 kwietnia. Miał 38  lat. Na pogrzebie wykonano słynną Kołysankę z Dziecka Rosemary. Poznań Komeda urodził się w  Poznaniu 27 kwietnia 1931  r., kilka lat mieszkał i  tu studiował. – To mało znany fakt z  życia Komedy, ale jesienią 1956 r. i wiosną 1957 r. jego sekstet nagrał i zarejestrował w poznańskim radiu znakomity materiał, w tym fajnym składzie – z Jerzy Milianem na wibrafonie, Janem Ptaszynem Wróblewskim na saksofonie. Najmocniejsze rzeczy! Zanim wyruszyli z Poznania na podbój świata – mówi Mariusz Kwaśniewski, dziennikarz Radia Merkury. Z jego inicjatywy w 2013 r. studiu nagraniowemu radia nadano imię Komedy. Organizowane są w  nim cykliczne koncerty utalentowanych debiutantów (także jazzmanów), po których otrzymują oni nagrany na żywo materiał. I mogą potem ruszyć na podbój świata. Jak Komeda.

Fragment instalacji Piotra Kurki Epitafium dla Komedy w głównym terminalu portu lotniczego Poznań-Ławica

Daina Kolbuszewska

25


HISTORIA, JUBILEUSZE

Niepomnikowy Bazyli Wojtowicz 115. rocznica urodzin wybitnego rzeźbiarza Urodzony 2 kwietnia 1899 r. Bazyli Wojtowicz pamiętany jest przede wszystkim jako autor jednego z najbardziej znanych poznańskich pomników. Jego prace zdobywały uznanie w wielu krajach.

„S

zdjęcie pochodzi z publikacji: Profesor Bazyli Wojtowicz i jego uczniowie, wyd. Galeria Profil, 2003

26

fot. Wikipedia

Bazyli Wojtowicz

we apogeum osiągnął, tworząc pomnik Adama Mickiewicza [wspólnie z Czesławem Woźniakiem – przyp. aut.] w  Poznaniu, o  którym wybitny znawca sztuki i  bardzo wymagający krytyk, prof. Zdzisław Kępiński powiedział, że jest to chyba najlepszy ze wznoszonych wówczas w Polsce pomników” – pisała Ligia Wilkowa. – To kawał dobrej rzeźby, który wysoko oceniał także mój profesor Jacek Puget – dodaje prof. Józef Petruk. „Czarna skała z Wieszczem” Twórca „czarnej skały z  Wieszczem”, górującym w  sercu miasta, przed gmachem uniwersyteckim, najpewniej czuł się w  formie monumentalnej. Pan Profesor mocną osobowość artystyczną kształtował w  Warszawie, najpierw w  pracowni Henryka Kuny, potem u  prof. Jana Szczepkowskiego, wreszcie na Akademii Sztuk Pięknych, w pracowni prof. Tadeusza Breyera, lecz swoje najlepsze lata przeżył w Poznaniu – właściwie prawie pół wieku (podczas okupacji wysiedlony do Częstochowy, potem w stolicy)! Od 1936 r. prowadził zajęcia w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i  Przemysłu Artystycznego, po wojnie w  Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych i  naszej Akademii, gdzie miał pracownię rzeźby do 1969 r. Starał się uczestniczyć w życiu uczelni (w  latach 1963-69 był prodziekanem Wydziału Malarstwa Grafiki i  Rzeźby), miasta i  kraju. W 1969 r. przeszedł na emeryturę.

Stanowczy, wymagający – Niewysoki, korpulentny, zawsze elegancko ubrany, w nieodłącznym chyba, szarawym kapeluszu – wspomina prof. Petruk. I dodaje: – Miał duże, silne palce, jak u  rzeźbiarza. Bywał dowcipny, w  pracy skupiony, nie używał okularów, zresztą nie mam pojęcia, czy w ogóle miał okulary. Sprawiał wrażenie ociężałego, powolnego (może to sprawa postury), ale gestykulował i poruszał się energicznie. Niewyraźnie mówił pod nosem i  – według niektórych uczniów – udawał, że niedosłyszy. Nie miał łatwego usposobienia, był stanowczy, wymagający. Chyba nie przywiązywał wagi do pieniędzy. Na przykład zdarzyło się, że pewnego razu po prostu zszedł do szatni ze studentem, który był w  potrzebie, wyciągnął ze swego płaszcza zawinięte w gazetę pieniądze… i dał wszystko. Ręka do uczniów Swój styl zaszczepił u niektórych rzeźbiarzy. Miał dobrą rękę do uczniów, wśród których byli m.in.: Jan Berdyszak, Giotto Dimitrow, Józef Rudolfo Kaliszan, Józef Kopczyński, Anna Rodzińska, Olgierd Truszyński czy Zygmunt Wujek. Jego projekty i  realizacje zdobywały wyróżnienia i pokazywano je na wielu wystawach w  Europie i  USA. Bardzo znacząca była wystawa monograficzna w  Muzeum Narodowym w  Poznaniu (35 lat temu) i pośmiertna w Galerii Miejskiej Arsenał (2003) – z prezentacją dokonań jego uczniów. Samotnie Odchodził schorowany i  trochę opuszczony (czasem zaglądał do niego onieśmielony poeta Witek Różański). Zmarł 27 marca 1985 r. Na cmentarzu junikowskim – z właściwą sobie determinacją – z pęknięć między ciężkimi płytami wydziera powietrzu swoją ostatnią bryłę… Andrzej Sikorski


Z CYKLU ZDARZ YŁO SIĘ W POZNANIU

Jak obalono Bismarcka niemieckie pomniki w międzywojennym Poznaniu Pomnik Ottona von Bismarcka

fot. ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Kręcąc film o Poznaniu w 1920 r., Francuzi utrwalili sugestywny obraz pustych cokołów po zrzuconych w 1919 r. niemieckich pomnikach. Fragment filmu zachował się do dziś.

W

1919 r. w wolnym Poznaniu nadal stały niemieckie pomniki. W  marcu 1919  r. poznański Magistrat podjął decyzję, by je usunąć. Zdając sobie sprawę ze społecznych nastrojów, pod wzbudzającym najwięcej negatywnych emocji pomnikiem kanclerza Ottona von Bismarcka – Poznaniacy obrzucali go kamieniami i cegłami – postawiono 30 marca policyjnych wartowników. Ale sytuacja i tak wymknęła się władzom spod kontroli. Dali upust oburzeniu 3 kwietnia na Starym Rynku o  g. 20 odbyła się manifestacja w obronie praw Polski do Gdańska, którego losy ważyły się na konferencji pokojowej w Paryżu. Nastroje były gorące i po odśpiewaniu Roty „olbrzymi pochód z  pochodniami i  chorągwiami ruszył na plac Wolności, gdzie na zakończenie przemawiał z ustawionego tam działa pułkownik Józefowicz, weteran z  1863 roku. Słowa weterana przyjęła publiczność ze szczególnym zapałem”. Na tym się jednak nie skończyło. Złość „z  powodu krętactw dyplomatów krzyżackich [sic!] i Niemców w ogóle” musiała gdzieś znaleźć ujście. Po zakończeniu manifestacji „młodzież i  wojsko” dały upust swojemu „oburzeniu (…) przez usuwanie wszystkich pomników niemieckich w Poznaniu. Sprowadzono grube liny i zrzucono pomnik Fryderyka, potem Wilhelma przed Gmachem Gł. Dowództwa, Bismarcka, Brandenburczyka przy al. Wjazdowej, Lwa przed starym teatrem miejskim, Gneisenaua i Jahna”. Wszystkie zostały zawleczone na pl. Wolności i „tam je złożono na ziemi”. Dwa dni później „władza policyjna kazała je odwieźć” do składnicy złomu na terenie Głównej Straży Ogniowej przy ul. Masztalarskiej.

Bismarck na Chrystusa Zrzucone pomniki stały w większości w  reprezentacyjnych miejscach miasta. Pomnik Lwa upamiętniający stacjonujących w  Poznaniu żołnierzy pruskich, którzy polegli w bitwie pod Nachodem – na obecnym pl. Wolności (odsłonięty w  1870 r.), monumenty ku czci cesarzy Wilhelma I i Fryderyka III – na pl. Działowym (1889  r.) i  pl. Wolności (1901 r.), a  Ottona von Bismarcka – na pl. Mickiewicza (1903  r.). Fontanna z  Wojownikiem Brandenburskim – na placu przed zamkiem (początek budowy 1911 r.), pomnik feldmarszałka Augusta von Gneisenaua – na terenie dawnego fortu Haake (1913 r.). Friedricha Ludwiga Jahna, twórcę systemu niemieckiej gimnastyki, upamiętniono na terenie Zielonych Ogródków (1885 r.). Brąz ze zrzuconych pomników przeznaczono na polskie monumenty. Najdłużej w  składnicy złomu przeleżała podobizna Bismarcka. W 1930 r. przetopiono ją na postać Chrystusa do Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa – Pomnika Wdzięczności. Cokoły niemieckich pomników rozebrano kilka lat później. Daina Kolbuszewska

Francuski film można zobaczyć na YouTube. W przeglądarce wystarczy wpisać: Poznań 1920.

27


Z CYKLU ARCHITEK A 25-LECIA

Od blaszanki do sklepozaura co wraz z ekspansją galerii handlowych miasto zyskało, a co straciło – wylicza Jakub Głaz Prawie dwie dekady temu w Poznaniu pojawił się nieznany gatunek: galeria handlowa. Jak to drapieżnik, szybko zajął dostępne nisze i wyjaławia otoczenie. Potężnym sklepozaurom nie daje rady miasto oraz handlowcy.

G

dy na początku lat 90. skończył się czas ulicznego handlu, zapatrzeni w USA uznaliśmy galerie handlowe za dziejową konieczność. Nie dotarło do nas, że Berlin, Barcelona czy Paryż nadal kupują w zwykłych sklepach. Efekty są opłakane. Liczne galerie wyssały z  centrum sklepy i ludzi. Śródmiejski handel jakby eksplodował, a jego fragmenty wylądowały tam, gdzie stoją dziś kupieckie przybytki – namiastki miasta z pasażami imitującymi ulice. Blaszaki w natarciu Nim skazaliśmy się na galerie, przeszliśmy epokę blachy: stalowych hangarów bez okien. O architekturze nie było tu mowy. W  sercu mieszkaniowych Winograd, gdzie planowano centrum usługowe, wylądowała Castorama. W pobliżu wyrosły Makro i Tesco. Ikea osiadła na franowskich polach, a  na Górczynie – hala Górecka. Inną formę przyjął parterowy pasaż MM przy Al.  Marcinkowskiego i  Św. Marcinie. Miał stać trzy lata. Straszył piętnaście. Gdy spowszedniała radość z  zakupów, zaczęły się pomruki. „Dość blaszaków” – nawoływali radni i prasa, choć wcześniej wpadali w ekstazę na wieść o  „rozwojowych handlowych obiektach”. Pod koniec XX w. inwestorzy odpowiedzieli na to pierwszymi handlowymi galeriami. Krytykom blaszaków usta miały zamknąć obiekty ze sklepami nanizanymi na wewnętrzne pasaże. Tak powstały: pasaż Rondo z Selgrosem (proj. Studio ADS), M1 (proj. Pentagram) i Victoria Center. Dwa pierwsze, o formie wciąż bliskiej hangarom, działają do dziś. Trzeci okazał

28

się komercyjną klapą, choć to właśnie on miał przecierać szlaki lepszym budowlom. Już nie ze stali, a z żelbetu, o formie mającej jako taki związek z architekturą. Przełomowy okazał się rok 2001 r., gdy powstał Kupiec Poznański przy pl. Wiosny Ludów – pierwsze pełnowartościowe centrum handlowe w  śródmieściu (proj. Litoborski & Marciniak). Wyrwę w zabudowie wypełnił zwartą i proporcjonalną bryłą o  sporych przeszkleniach parterów oraz górnych biurowych kondygnacji. Elewacje oraz wnętrze bronią się i  dziś, choć trącą słabościami postmodernizmu. Wymagają też remontu i  poprawek. Mimo mankamentów Kupiec wrósł w miasto, a jego wewnętrzny pasaż udanie łączy deptaki – ul. Półwiejską i Wrocławską. Straszy tylko „wygryziony” zeń narożnik, niezabudowany przez prywatnego inwestora, który woli budy z drobiem i konfekcją. Browar skrojony na miarę Kupiec udowodnił, że i  w  centrum jest miejsce na handlowe kompleksy dostępne przede wszystkim dla pieszych. Dwa lata później u wylotu Półwiejskiej otwarto więc pierwszą część Starego Browaru powstałego na bazie zabytkowej fabryki (proj. Piotr Barełkowski, Przemysław Borkowicz – Studio ADS). To do dziś jedyny w mieście obiekt handlowy (i kulturalny!) tak wysokiej klasy. Poznaniacy dostali rzecz skrojoną pod ich gusta: tradycyjną i  nowoczesną zarazem, przytulną, ale i  wielkomiejską. Morze czerwonej cegły stało się nową wizytówką miasta. Zaszkodziła jej nieco rozbudowa o  typową galeryjną halę, a  pomogło zespolenie z parkiem. Choć kompleks izoluje się, tworząc w  mieście prywatną enklawę, to ożywił okolicę. Zdaniem niektórych wyssał za to życie z innych części centrum. Uwiąd śródmiejskiego handlu to jednak głównie wina kolejnych galerii. Ich szkodliwe dla centrum umiejscowienie to rezultat decyzji


fot. G. Babicz

radnych. W 2003 r. wpisali do miejskich planów nowe zaskakujące lokalizacje pod wielkie sklepy. Po Kupcu i Browarze o blaszakach nie mogło być jednak mowy. Zaczęły się swoiste imitacje architektury: żelbetowe bunkry ogacone dekoracjami. By znieczulić poznaniaków, zapowiadano łączenie w nich handlu ze sportem i rekreacją, które i tak finalnie znikały z inwestycji. Pstrokate oszustki Blaszaki są przaśne, ale uczciwe. Nie udawały, że są czymś więcej niż pojemnikiem na handel. Galerie to często przydrożne dziewki. Stroją się w  pstrokaciznę i  wmawiają, że są piękne. Pierwszą oszustką była Plaza (proj. Pentagram). Na  betonowym pancerzu: chaotyczny kostium ze szkła, paneli i  kompozytów – bez związku z funkcją i otoczeniem. Wewnątrz – nieco lepiej, bo sporo naturalnego światła. To już coś, bo słońca handel boi się równie mocno jak strzygi i  upiory. Klient ma zapomnieć o  czasie i  nabywać do upadłego. Nawet Browarowi blisko do bezokiennej warowni. Handlowym bunkrem jest też King Cross (proj. Studio ADS) na Marcelinie. Prosta, dość udana bryła Galerii Malta (proj. pracownia Ewy i  Stanisława Sipińskich/ APA Wojciechowski/Diagram) o  wyjątkowo przestronnych wnętrzach też poskąpiła okien sklepom. Otworzyła się za to na jezioro przeszkleniami części gastronomicznej. O  zgrozo, okien i otwartych na miasto parterów nie ma też

Galeria MM. Jej specyficzne elewacje i charakterystyczny nadwieszony „dziób” to estetyczny zgrzyt – zagadka, której rozwiązanie znają chyba tylko projektanci (Studio ADS). Tęsknota za Las Vegas Galerie grzeszą też marnym powiązaniem z otoczeniem. Szyte głównie pod auta, nie wpisują się w  piesze miejskie ciągi ani urbanistyczny kontekst. Co z  tego, że Galeria Malta przerzuciła nad ulicą mostek, skoro nie prowadzi on do przystanków MPK? Czym jest dziwaczny placyk, na który wypięły się kuprami parkingów Plaza i Pestka (proj. pracownia J.P. Woźny)? Kto tak nie lubi Poznania, że odebrał mu prawdziwy dworzec zwalistym klocem galerii Poznań City Center (proj. Bose/Pentagram)? Połączenie rolady na słupach z  masywnym magazynem i  niewygodnym układem komunikacyjnym to arogancja okazana mieszkańcom. Ekspansja handlowych molochów trwa. Gwoździem do trumny, w  której mości się śródmieście, będzie potężna Galeria Łacina o  formie rodem z Las Vegas. Powoli stajemy się zakładnikami budowli, które – jak zbankrutowane banki – są za duże, by upaść. Satysfakcja z  ich porażki byłaby gorzka. Bezokienne bunkry trudno przecież zaadaptować na coś więcej niż magazyny, serwerownie lub pieczarkarnie.

Stary Browar – jedyny dziś w mieście obiekt handlowy tak wysokiej klasy

Jakub Głaz

29


z cyklu F otografia

Przestrzeń dla fotografii dlaczego warto chodzić na wystawy fotograficzne Internet wsysa wszystko. Zakupy robimy w sieci, „spotykamy się” ze znajomymi na portalach społecznościowych, sztukę, w tym fotografię, oglądamy na fotoblogach, w galeriach internetowych.

C

zy to złe? Nie. To znak czasu. Po co nam zatem wystawy i galerie, skoro wszystko jest w sieci? Miejsce wystaw Galerie stacjonarne to miejsca, które nigdy nie stracą na swojej wartości. Prezentują one artystów zazwyczaj znanych (mniejszemu bądź większemu gronu odbiorców, dobór jest także uwarunkowany profilem artystycznym galerii), z  bogatym dorobkiem artystycznym, pięknie wykonanymi powiększeniami, wydrukami. W  jednym zdaniu: galerie stacjonarne pokazują dobrą fotografię. Tę, zazwyczaj, z najwyższej półki. Skoro artyści z klasą, zdjęcia z najwyższej półki, to pewnie drzwi galerii się nie zamykają. A tu zaskoczenie! W galeriach pusto, cicho, podłoga czysta, nie zadeptana przez tłum spragniony doznań wizualnych. Brakuje w  naszym mieście miłośników fotografii? Zaręczam, że nie. Mało tego: to miasto kocha fotografię i żyje fotografią. Co mnie upoważnia do tak śmiałego i odważnego stwierdzenia? 10 lat doświadczeń w nauczaniu fotografii, kilkadziesiąt wystaw własnych, zorganizowanych dla moich podopiecznych, a  także praca jako kurator wystaw tematycznych. Zatem czy formuła galerii stacjonarnych się wyczerpała? Absolutnie nie. Brakuje jedynie solidnej reklamy tych placówek i  wystaw tam prezentowanych. Przykładem może być znakomite, poznańskie Biennale Fotografii. To prawdziwe święto fotografii. Czy jest reklamowane? Trochę. Delikatnie i  umiarkowanie. Impreza podobnej rangi, szczeciński Międzynarodowy

30

Festiwal Sztuki Wizualnej Inspiracje widoczny jest w całym mieście. Na słupach informacyjnych, banerach reklamowych zainstalowanych na większości budynków użyteczności publicznej, praktycznie w każdej kawiarni czy restauracji można znaleźć program festiwalu. Podobnie jest w Łodzi z reklamą Festiwalu Fotografii. Odwrócenie sytuacji Doświadczenie wystawowe i  przemyślenia związane z tym tematem zbierałem na studiach przy tworzeniu wystaw własnych, a  także przy przygotowaniu wystaw z  fotografiami podróżniczymi. Już wtedy bardzo lubiłem sytuację, gdy fotografia wychodziła do widza, a  nie odwrotnie. Organizowałem wystawy w  galeriach, ale starałem się coraz częściej prezentować zdjęcia w restauracjach i kawiarniach. Echem niosło się zasłyszane na uczelni stwierdzenie „wystawa do kotleta”. Punktem zwrotnym i  pełnym utwierdzeniem się w  przekonaniu, że fotografia powinna szukać widza, że powinna wchodzić w przestrzenie publiczne, była wystawa Ladakh Bhutan Ladakh autorstwa Magdaleny Kwiatkiewicz, którą zorganizowaliśmy w marcu 2009 r. w pomieszczeniach Starej Drukarni (obecnie Concordia Design) przy ul. Zwierzynieckiej 3. Na wernisaż przyszło około 500 osób! Wielka przestrzeń Starej Drukarni pękała w  szwach. Przez następny tydzień przyszło około 10 osób! To utwierdziło mnie w przekonaniu, że prezentację zdjęć należy kierować w przestrzeń publiczną. Jeśli na wernisaż potrafi przyjść tak ogromna liczba osób, to oznacza, że u poznaniaków jest potrzeba obcowania z  dobrą fotografią. Jak im to można ułatwić? W  bardzo prosty sposób – pokazywać zdjęcia w miejscach, w których bywają. Wystawy na płycie Starego Rynku oglądane są przez tłumy przechodniów. W Starym Browarze zdjęcia zawsze przykuwają uwagę osób, które przyszły na zakupy.


fot. Ł. Walaszczyk

Kinowy multipleks, który w ciągu miesiąca odwiedza około 7,5–8 tys. osób, to rewelacyjna przestrzeń do ekspozycji. Czy to gorszy widz od tego, który chodzi do galerii? Bynajmniej. Żyjemy w pędzie, w ciągłym pośpiechu, a fotografia potrafi zatrzymać widza, potrafi zainteresować i  przykuć uwagę. Musi się zwyczajnie pojawić tam, gdzie może być oglądana. „Nie znam się na fotografii” Fotografia to zapis sytuacji, emocji. To estetyka, która by żyć, potrzebuje spojrzenia, kontaktu, czyli widza. I nie trzeba się znać na fotografii, by ją dobrze odbierać – postrzeganie i ocenianie na poziomie „podoba mi się lub nie podoba” jest tak naprawdę wystarczającym kryterium oceny. Wiele fotografii potrzebuje opisu, tekstu, który przybliży nas do sytuacji przedstawionej na zdjęciu (tak jak ma to miejsce przy prezentowaniu zdjęć podczas World Press Photo czy wystaw, gdzie autor pisze wprowadzenie do wystawy, wspomina o inspiracji itd.), lub znajomości kontekstu, by głębiej je zrozumieć. Należy jednak pamiętać, że fotografia, tak jak każda dziedzina sztuki, podlega własnej interpretacji. Nie znasz się na fotografii? Każdy się zna, bo obraz to emocje!

Dlaczego warto iść na wystawę Po co zatem robić wystawy, skoro wszystko możemy zobaczyć w internecie? Kiedy oglądamy pojedyncze zdjęcia, które nie tworzą serii, to nie ma zazwyczaj większego znaczenia, w  jakiej kolejności je obejrzymy. W  sytuacji gdy obrazy tworzą zestaw, ekran komputera nie jest w stanie w  pełni nam tego pokazać. Na wystawie układ zdjęć nie jest przypadkowy. Zestawienia fotografii związane są ze sobą np. budowaniem nastroju, prowadzeniem poprzez pewną historię, budowaniem napięć i kontrastu, a zatem wzmacnianiem przekazu przez wzajemne oddziaływanie zdjęć na siebie. Tego nie zobaczymy na ekranie monitora. Format zdjęć też ma niebagatelne znaczenie w odbiorze fotografii. Możliwość dokładniejszego przyjrzenia się szczegółom obrazu, wniknięcia w nie – to umożliwia duży format. Ale są też prezentacje ze zdjęciami małych rozmiarów. Format zdjęć jest mocno związany z ich tematyką i zamysłem autora. No i jeszcze możliwość porozmawiania o fotografii, słuchanie opinii, interpretacji i odczuć wywołanych przez zdjęcia – to wszystko jest naprawdę bezcenne. Ten aspekt dla mnie, autora zdjęć i kuratora wystaw, zawsze był kluczowy. Do zobaczenia na wystawie.

Wystawa fotografii Magdaleny Kwiatkiewicz Ladakh Bhutan Ladakh, Stara Drukarnia, marzec 2009 r.

Łukasz Walaszczyk

31


Z CY K LU NOWA MUZ Y K A Z POZ N A NI A

W rytmie tanga La Vita Quartet Czworo kolegów z jednej klasy szkoły muzycznej zaczyna poważnie myśleć o przyszłości. Wiedzą, że dobry, wyrazisty pomysł na siebie jest kluczem do sukcesu. Wiedzą też, że kariera solistyczna to ścieżka bardziej niż inne niebezpieczna i zwodnicza.

P

ostanawiają połączyć siły: akordeon, skrzypce, fortepian, kontrabas. Jak toczy się ta historia? I od czego się zaczęła? Siła czworga – Brałem udział w  Konkursie Akordeonowym w  Przemyślu, gdzie usłyszałem tanga Astora Piazzolli. Pomyślałem o  stworzeniu kwartetu, który grałby tę muzykę, nieznaną bliżej w Polsce – wspomina Michał Główka. – Skład był oczywisty, z Marcinem, Kubą i Markiem znamy się od dziecka. – Kolegów nietrudno było przekonać: Piazzollę czuli i rozumieli intuicyjnie. To muzyka, która ma swoje podskórne tętno, szczególny nerw, która inspiruje i  porywa. Jako połączenie tanga argentyńskiego, jazzu, muzyki poważnej i  żydowskiej działa jak zastrzyk emocji. Młodzi muzycy zmierzyli się z problemami organizacyjnymi, zgrali, zmobilizowali i… wyszło znakomicie. W 2011 roku, czyli zaledwie rok po założeniu zespołu, La Vita Quartet zdobył I miejsce na 36. International Accordion Festival w Castelfidardo w  kategorii muzyki Astora Piazzolli. Nagrody przywiózł także m.in. z  przemyskiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Akordeonowej i Gorlickich Konfrontacji Akordeonowych. Koncerty z przypadku Sprawy szybko nabrały tempa: młodzi artyści nagrali płytę, występowali dla Krzysztofa Pendereckiego i poprzedzali koncert zespołu ­AudioFeels. Krytycy chwalą ich muzykalność i  dojrzałość, a  zespół właśnie realizuje nowy projekt, zatytułowany Around Tango i  poświęcony gatunkowi tanga od prób Ángela Villoldo, Carlosa Gardela

32

oraz polskiego kompozytora Jerzego Petersburskiego do twórczości Piazzolli. Aż trudno uwierzyć, że w organizowaniu kolejnych koncertów i imprez odważnym popularyzatorom argentyńskich rytmów tak bardzo pomagają… zdarzenia losowe! – W  ubiegłe wakacje wyjechaliśmy do Niemiec, ot, tak, pograć na ulicy – mówi Kuba Czechowicz. – Kiedy występowaliśmy w Lipsku, z pobliskiego budynku podszedł do nas elegancko ubrany, zaaferowany człowiek, który spontanicznie zaproponował nam trasę koncertową po Niemczech. Okazało się, że graliśmy pod Instytutem Kultury Polskiej! – I tak przypadkowe spotkanie zaowocowało trasą, którą udało się połączyć z  koncertami w  Poznaniu, a  która oprócz Lipska obejmowała Drezno i Magdeburg. Wszystko w naszych rękach Zapytani o wsparcie, reagują śmiechem. Nie mają obecnie swojego nauczyciela, a pomysły interpretacyjne konsultują tylko okazjonalnie – np. przed konkursem w Castelfidardo byli na lekcji u prof. Klaudiusza Barana. Sami spisują partie instrumentów np. z filmów na YouTube, kiedy okazuje się, że nie mogą zdobyć nut. Nikt nie pomaga im także w marketingu. – Właściwie wszystko robimy sami – zauważa Marcin Antkowiak. – Od rozwieszania plakatów po pisanie wniosków o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego. Role są mniej więcej podzielone: np. Marek jest księgowym, Kuba troszczy się o  stronę na Facebooku, a ja jestem od spraw technicznych. – Samodzielni, zorganizowani, pełni zapału i  utalentowani – La Vita Quartet to zespół zaledwie czteroletni, a  już doświadczony i  świadomy tego, co ważne na muzycznym rynku. – Pomysł, konsekwentna praca i  myślenie o  przyszłości – podsumowuje Marek Dolecki. A o czym w tej przyszłości marzą? Tu panowie są zgodni: Buenos Aires, ojczyzna Piazzolli, i spotkanie z muzykami, którzy z nim pracowali. Agata Szulc


Z CY K LU Z A ROG AT K A MI

Na szlaku bobrów Czmoniec

Ś

cieżka dydaktyczna Bobrowy szlak przebiega przez lasy i łąki nadrzeczne, w  nadwarciańskim krajobrazie urozmaiconym malowniczymi starorzeczami. Początek ścieżki znajduje się przy drodze z Rogalina do Śremu, gdzie za miejscowością Trzykolne Młyny drogowskazy zapraszają na ścieżkę i do wieży widokowej Czmoniec. W zależności od kondycji można wędrować trzema wariantami szlaku: czerwonym o  długości około 4 km, zielonym o  długości 2,5 km lub żółtym o  długości 2  km. Przewodnik po trasie można pobrać na stronie zpkww.pl (w zakładce artykuły i publikacje). Castor fiber Bóbr europejski (Castor fiber) jest uważany za największego gryzonia w Europie. Często nazywa się go wodnym inżynierem, gdyż dzięki swej inteligencji i  niezwykle silnym zębom potrafi budować tamy, które pozwalają mu regulować poziom wody wokół nor i żeremi. Do niedawna bobry były gatunkiem zagrożonym wyginięciem, teraz dzięki udanym introdukcjom występują na terenie całej Polski i podlegają jedynie częściowej ochronie. Na szlaku spotkać można ślady jego obecności, chociaż sam Pan Bóbr (pamiętacie Opowieści z Narnii?) nie dał mi się poznać osobiście, mimo iż w  przeciwieństwie do Zbyszka z Bogdańca i Jagienki nie wybrałem się „na bobry po świeży skrom do gojenia bardzo potrzebny”. Wieża widokowa Aby zachęcić do wędrówki, przytoczę nazwy kilku przystanków szlaku: Dolina rzeczna, Zwierzęta środowisk wodnych – bobry, Ptaki doliny rzecznej, Roślinność bagienna.

Między przystankami Ekosystemy łąkowe doliny rzecznej i Starorzecze, w  niewielkiej odległości od centrum wsi Czmoniec, znajduje się wieża widokowa. Inicjatorem jej powstania był sołtys Czmońca Zbigniew Tomaszewski. Wieża, z której podziwiać można panoramę Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, ma wysokość 15 m, a do jej budowy użyto bali sprowadzonych z  okolic Zakopanego. Z tarasu widokowego udało mi się wypatrzeć przebiegające sarenki. Tych, którzy mają bardziej „przyziemne” zainteresowania, zachęcam do szukania: krwiściągu lekarskiego, firletki poszarpanej, knieci błotnej, nasięźrzału pospolitego, trzęślicy modrej, aby jednak nie musieli „ryć w cyklopediach, w katalogach i  w  słownikach, w  staropolskich trajediach, i w herbarzach, i w zielnikach...” (Ofiara świerzopa K.I. Gałczyńskiego), wyjaśniam od razu, że chodzi tu o rosnące w rzecznej dolinie rośliny. Witold Gostyński Na Bobrowym szlaku

fot. Z. Szmidt

Zaświeciło zimowo-wiosenne słońce i w marcową niedzielę wyruszyłem na pierwszą w tym roku dłuższą wycieczkę przyrodniczą. Zapraszam także Państwa na Bobrowy szlak na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego.

33


TURYSTYKA I SPORT BRAMA POZNANIA

fot. Ł. Gdak

Brama Poznania na starcie! rozpoczęło się końcowe odliczanie Kładka nad rzeką prowadzi z budynku głównego Bramy Poznania na wyspę katedralną

Wydarzenia związane z otwarciem Bramy Poznania odbędą się w dniach 30.04-04.05

34

W kwietniu rusza kampania promująca nową instytucję na kulturalnej mapie miasta. Kulminacją zaplanowanych działań będzie wielkie otwarcie Bramy Poznania ICHOT.

A

trakcje rozpoczną się już w ostatni dzień kwietnia (środa) i  trwać będą do końca tygodnia. W przeddzień długiego weekendu Brama Poznania po raz pierwszy otworzy swoje podwoje dla gości. W  tym dniu jednak ekspozycję poznają tylko najbardziej czujni obserwatorzy toczącej się w  kwietniu kampanii. Dla wszystkich bez wyjątku zrealizowane zostanie niezwykłe widowisko akrobatyczne, inspirowane przeszłością Ostrowa Tumskiego i  ideą stojącą za nową instytucją. Po spektaklu zaplanowano muzyczną niespodziankę: prezentację specjalnego utworu stanowiącego muzyczne logo Bramy Poznania. Długi weekend majowy W sąsiedztwie Bramy Poznania odbywać się będą wydarzenia inspirowane nazwami kolejnych sal budynku głównego, w  których rozmieszczona jest ekspozycja. Pierwszomajowy program wydarzeń dnia pod hasłem „Gród” najmocniej związany będzie z  tematyką początków państwa polskiego oraz największego grodu, jaki już w X w. wybudował na Ostrowie książę Mieszko I. Specjalnie na tę okazję na oczach widzów tworzony będzie tematyczny mural – połączenie

historycznej tematyki i popkulturowej formy jej prezentacji. Kolejnego dnia, w  ramach wydarzeń dedykowanych hasłu „Woda”, działania skupiać się będą wokół Cybiny. Do brzegów wyspy licznie przypłyną kajakarze. Budynek Bramy Poznania, z racji przypadającego w tym dniu narodowego święta flagi, przyodzieje odświętny ubiór. Trzeciego dnia odkrywane będą skarby Ostrowa Tumskiego, a  hasło programu brzmieć będzie: „Złoto”. Wydaniu okolicznościowej monety Bramy Poznania ICHOT towarzyszyć będzie spotkanie na temat numizmatycznych odkryć na wyspie. Motyw przewodni ostatniego dnia obchodów wielkiego otwarcia to: „Witraż”. Wydarzenia będą się toczyć wokół tej kunsztownej sztuki i  opowieści o  historii niezwykłych szklanych obrazów, jakie znajdują się w katedrze na wyspie i w kościele na sąsiedniej Śródce. Swoje propozycje programowe przygotują także inne instytucje mieszczące się na Ostrowie Tumskim, wśród nich Rezerwat Archeologiczny Genius loci. Każdy dzień kończyć się będzie koncertem. Zaplanowano też m.in. kino plenerowe. To tylko wybrane propozycje; szczegółowy program już wkrótce ukaże się na stronach: www.poznan.pl/ trakt i www.bramapoznania.pl. Długi weekend majowy to dopiero początek. W  kolejne także nie zabraknie atrakcji. Natalia Młyńczak

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT


TURYST YK A I SPORT PLOT

Majowy weekend z dużym rabatem Poznań za pół ceny po raz siódmy 3-4 maja Ta impreza co roku bije rekordy popularności zarówno pod względem różnorodności ofert, jak i zainteresowania nimi. Czy tak będzie również tym razem?

Gdzie szukać informacji? To ledwie kilka propozycji, a niemal codziennie pojawiają się nowe. By śledzić program, warto zaglądać na www.poznanzapolceny.pl. Nowa strona akcji jest częścią portalu turystycznego aglomeracji www.poznan.travel. Właśnie tam będą publikowane oferty, których będzie przybywać z  każdym dniem. Bieżące wiadomości i  ciekawostki są także publikowane na profilu społecznościowym akcji www.facebook.com/ polceny. W dniach poprzedzających oraz w trakcie akcji dostępne będą także ulotki z planem miasta i listą ofert i atrakcji. Można o nie pytać w punktach informacji turystycznej oraz u partnerów.

Z

Wojciech Mania Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

szczegółami programu Poznań za pół ceny pytajcie m.in. w Centrum Informacji Miejskiej (ul. Ratajczaka 44) oraz w Centrum Informacji Turystycznej (Stary Rynek 59/60).

fot. J. Pindych

asady akcji są bardzo proste i właściwie od początku niezmienne. Przez jeden weekend w  roku można samemu, z  bliskimi lub z  przyjaciółmi spędzić czas w  Poznaniu oraz jego okolicach, a  za wszystkie atrakcje zapłacić połowę ceny. W  ofercie jest wszystko, co do tego potrzebne: hotele, restauracje, bary i kawiarnie, ale także instytucje kulturalne, obiekty sportowe i rekreacyjne. Zachętą dla mieszkańców i turystów, by spędzić majówkę w  Poznaniu, jest unikatowy i  w  dużej części bezpłatny program turystyczny, na który składają się wycieczki (także w  językach obcych), rozmaite warsztaty oraz możliwość odwiedzenia na co dzień niedostępnych miejsc lub skorzystania z  nietypowych atrakcji. W  ubiegłych latach był to między innymi utajniony aż do początku XXI stulecia schron przeciwatomowy dla władz miasta z  przełomu lat 50. i 60. oraz profesjonalny symulator samolotu, znajdujący się na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica. Co nowego w tym roku? Uwagę zwraca bogata oferta związana z odnową biologiczną. Będzie można skorzystać z  usług SPA, a  także odwiedzić groty solne lub spróbować tradycyjnego masażu tajskiego. Relaks będzie wskazany po emocjach związanych z wizytą w parku linowym, na kręgielni lub... po dachowaniu. Tego ostatniego będzie można spróbować, oczywiście w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach, w Škoda Auto Lab. Wizyta tam będzie żywą lekcją na temat współczesnej motoryzacji, związanej z  nią technologii, ekologii oraz bezpiecznej jazdy.

O materiały ze

35


TURYSTYKA I SPORT

Rekordowy bieg

fot. halfmarathon.poznan.pl/Aerofoto-Kaczmarczyk

7. Poznań Półmaraton

Kolumna biegaczy najefektowniej prezentuje się zaraz po starcie

Poznański półmaraton cieszy się coraz większym zainteresowaniem i z roku na rok przybywa chętnych do udziału w tym biegu. Tym razem limit uczestników, ustalony na 7000 (o tysiąc więcej w porównaniu do roku ubiegłego), został wyczerpany już na 1,5 miesiąca przed wyznaczonym terminem zapisów.

S

więcej na: halfmarathon.poznan.pl

36

Leszek Gracz

reklama

7. Poznań Półmaraton, 6.04

iódmy poznański półmaraton rozegrany zostanie w niedzielę 6 kwietnia. Start o g. 9.50 (dla rolkarzy i  wózków) i  o  g. 10 (dla biegaczy) na ul. abpa Antoniego Baraniaka. Trasa (z  atestem IAAF i AIMS), licząca 21,097 km, wiedzie następnie ulicami: Dymka, Szwajcarską, Kurlandzką, Inflancką, Piłsudskiego, Zamenhofa i dalej Hetmańską na Wildę, stamtąd Piastowską i Garbarami przez most św. Rocha na ulicę Baraniaka i nad Jezioro Maltańskie, gdzie przy hangarach usytuowano metę. Rywalizacja toczyć się będzie przede wszystkim w  klasyfikacji generalnej kobiet i  mężczyzn (ale także w  różnych kategoriach wiekowych), w  których ustalono regulaminowe nagrody pieniężne: za pierwsze miejsce po 5000 zł, za drugie po 4000 zł i za trzecie po 3000 zł

dla kobiet i mężczyzn. Wszyscy uczestnicy zaś, którzy dotrą do mety przed upływem trzech godzin, otrzymają pamiątkowy medal. Na liście triumfatorów poznańskiego półmaratonu figurują nazwiska niemal wyłącznie zawodniczek i  zawodników kenijskich. W  ubiegłym roku wśród mężczyzn najszybszy był Mukule Martin (Kenia), a  za jego plecami uplasowało się czworo kolejnych rodaków. Piątą lokatę zajęła najszybsza z kobiet, Macharia Lucy Njeri. Dopiero szóste miejsce zajął pierwszy zawodnik spoza Kenii – była to Rosjanka Nadieżda Trilinskaja. Jako siódmy przybiegł na metę Piotr Humerski spod Grodziska Wielkopolskiego. Spośród poznaniaków najwyżej sklasyfikowano Filipa Przymusińskiego – na 21. miejscu. W  pierwszej edycji poznańskiego półmaratonu na starcie stanęło niewiele ponad 1000 uczestników, ale z roku na rok było ich coraz więcej. W  ubiegłym roku było 5993 startujących. Ale i ten rekord zostanie teraz bez wątpienia pobity. Bieganie zyskuje coraz więcej zwolenników, co widać nawet na ulicach Poznania, a  już szczególnie na terenach rekreacyjnych nad Jeziorem Maltańskim czy na Golęcinie. Na pewno najpierw lepiej przymierzyć się do półmaratonu, a  dopiero potem próbować sił na pełnej, 42-kilometrowej trasie maratonu. A  zapisy do 15. Poznań Maratonu (rozegrany zostanie tym razem 14 października) rozpoczną się już wkrótce, bo w połowie kwietnia.


TURYST YK A I SPORT

Rugby – sport dla twardych ludzi

fot. G. Dembiński

Mistrzostwa Europy juniorów w rugby

Reprezentacja polskich juniorów w rugby

Rugby w Poznaniu ma wielkie tradycje, sięgające jeszcze czasów Polonii. Drużyna ta, grywając na boisku przy ul. Harcerskiej, zdobywała seryjnie tytuły mistrzów Polski, mając w reprezentacji kraju wielu swych przedstawicieli. Potem do Polonii dołączyła Posnania i był czas, że w ekstraklasie mieliśmy nawet dwie drużyny.

T

eraz pozostała już tylko Posnania, lecz rugby się wciąż rozwija. Kolejnym wielkim impulsem mogą się stać mistrzostwa Europy juniorów, które od 11 kwietnia rozgrywane będą w Wielkopolsce. Rozstrzygające mecze zaplanowane są na 19 kwietnia – mecze finałowe o pierwsze i trzecie miejsca odbędą się we Wronkach. Turniej mistrzowski rozpocznie się w  piątek 11 kwietnia o g. 12 meczem Elity w Plewiskach, w którym obrońcy tytułu, Anglicy, zmierzą się z  Portugalczykami. W  Pobiedziskach czeka kibiców prawdziwy klasyk, czyli pojedynek Szkotów z  Walijczykami. Polska reprezentacja, występująca w grupie A, do turnieju przystąpi dzień później, czyli w sobotę 12 kwietnia w Pniewach i na początek, o g. 14, zmierzy się z Czechami. W naszej reprezentacji jest dwóch zawodników z  Posnanii, pełniących w  drużynie pierwszoplanowe role – Bartosz Kubalewski

i Mateusz Nitschke. W  odwodzie był jeszcze Kosma Zalewski. Polacy w ostatniej fazie przygotowań byli najpierw na obozie we Francji, a potem trenowali w Pobiedziskach. W ubiegłorocznej edycji mistrzostw Polska zajęła trzecie miejsce w grupie A. Mistrzostwa Europy juniorów w rugby to największa tegoroczna impreza sportowa w regionie, nic więc dziwnego, że wywołała powszechną mobilizację. Początkowo zagrożone były mecze w  Poznaniu, ale ostatecznie na wysokości zadania stanęły władze miejskie, które zaangażowały się w  remont boiska Posnanii przy ul. Słowiańskiej i przekazały na ten cel (oraz na promocję imprezy) 165 tysięcy złotych. Dzięki temu na płycie boiska położono nową trawę oraz wyremontowano środkową część trybun. – Po pierwsze mamy klub w  Elicie rugby, po drugie mamy sukcesy w młodzieżowej odmianie tej pięknej dyscypliny, a  po trzecie zawsze zależało nam, by w Poznaniu rozwijały się gry zespołowe – wyjaśnia zaangażowanie miasta Ewa Bąk, dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania. Wagę wydarzenia docenił także Urząd Marszałkowski, który przekazał 413 tysięcy złotych na unowocześnienie dziewięciu stadionów, na których rozgrywane będą mecze. Leszek Gracz

Mistrzostwa Europy w rugby do lat 18 (11-19 kwietnia) Elita (mecze w Opalenicy, Plewiskach, Wronkach, Pobiedziskach, Gnieźnie): Anglia (obrońca tytułu), Portugalia, Francja, Włochy, Irlandia, Gruzja, Szkocja, Walia Grupa A (mecze w Szamotułach, Pniewach, Poznaniu, Gnieźnie, Plewiskach): Hiszpania, Holandia, Rosja, Belgia, Polska, Czechy, Niemcy, Rumunia Grupa B (mecze w Gnieźnie, Żerkowie, Wolsztynie, Szamotułach, Pobiedziskach): Szwecja, Austria, Chorwacja, Szwajcaria, Ukraina, Serbia, Luksemburg, Litwa

37


TURYST YK A I SPORT MISTRZOWIE

Przez wrotki do medalu olimpijskiego Jan Szymański

Ten brązowy medal zimowych igrzysk olimpijskich w Soczi przeszedł już do historii Poznania. Pochodzący ze stolicy Wielkopolski Jan Szymański wywalczył olimpijski krążek w wyścigu drużynowym w łyżwiarstwie szybkim. Dla wielu kibiców mogła to być duża niespodzianka, ale jak się okazuje, nie ma w tym żadnego przypadku.

W

brew opiniom i oczekiwaniom polscy panczeniści jechali do Soczi z  dużymi nadziejami. Oparte one były na wynikach osiąganych przez biało-czerwonych w  niedalekiej przeszłości. Dokładnie rok wcześniej, podczas mistrzostw świata rozgrywanych także w Soczi, Polacy jadący w  składzie: Jan Szymański, Zbigniew Bródka i  Konrad Niedźwiedzki wywalczyli brązowy medal. Podczas zawodów Pucharu Świata w Berlinie w tym samym roku biało-czerwoni również zajęli trzecie miejsce. Sukces w Soczi Podczas zimowych igrzysk w Soczi fantastycznie spisał się Zbigniew Bródka, który 15 lutego 2014 r. został złotym medalistą na dystansie 1500 metrów. Polak wyprzedził Holendra Koena Verweija różnicą 0,003 sekundy! Bródka – strażak z Domaniewic – po tym sukcesie zapowiadał, że do zdobycia jest jeszcze jedna „blacha” w drużynie. No i Polacy ten krążek zdobyli w  pięknym stylu. Najpierw pokonali Norwegów i  awansowali do półfinału, w  którym przegrali z  faworytami rywalizacji, Holendrami. 22 lutego w  boju o  brąz zmierzyli się z  Kanadyjczykami, mistrzami olimpijskimi z  Vancouver 2010. W  pierwszej fazie walki to rywale narzucili ostre tempo i wygrywali z Polakami. Najpierw prowadzili różnicą 1,4 sekundy, a  potem nawet mieli przewagę ponad 2 sekund. Ale dwa okrążenia przed metą biało-czerwoni dogonili słabnących w  oczach Kanadyjczyków.

38

Na mecie byli lepsi o 2,33 sekundy i wywalczyli upragniony brązowy medal. To był wspaniały dzień dla polskich panczenistów, bo pół godziny później srebrny medal wywalczyły jeszcze panie w wyścigu drużynowym. – Tak naprawdę najtrudniejszy był dla nas ten pierwszy pojedynek z  Norwegami. Gdybyśmy przegrali, to w ogóle nie byłoby medalu. W półfinale trafiliśmy na doskonale przygotowanych Holendrów, którzy od początku narzucili szaleńcze tempo. Skupiliśmy się więc na walce z Kanadyjczykami. Mieliśmy opracowany plan, który zrealizowaliśmy w stu procentach. Nie było obaw, że może się nam nie udać, tym bardziej że ustanowiliśmy rekord naszego kraju – tłumaczył szczęśliwy Jan Szymański. Student wrotkarstwa Dzisiaj Jan Szymański jest studentem drugiego roku wychowania fizycznego pierwszego stopnia w  poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego. Jego specjalność to wrotkarstwo. I właśnie na rolkach rozpoczęła się jego sportowa przygoda. Jazdę na rolkach rozpoczął w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Tę dyscyplinę uprawiał w Stowarzyszeniu Sportowców Wrotkarskich Malta Poznań od 2002 r. We wrotkarstwie szybkim ma w  swoim dorobku 16 tytułów mistrza kraju, jedenaście razy wywalczył srebrny i  sześć razy brązowy medal mistrzostw Polski. Kiedy był w pierwszej klasie liceum Szkoły Mistrzostwa Sportowego w  Poznaniu, pojechał na obóz do Zakopanego. Tam po raz pierwszy założył łyżwy. Szybko przeniósł się do SMS Zakopane. W pierwszym roku nauki wywalczył dwa brązowe medale mistrzostw Polski juniorów. W następnym sezonie był już dwukrotnym mistrzem kraju juniorów. Potem został zawodnikiem LKS Poroniec Poronin, gdzie od początku trenuje pod opieką Rafała Gąsiora. W  kadrze


Jan Szymański

fot. W. Wylegalski

narodowej pracuje z doświadczonym szkoleniowcem Wiesławem Kmiecikiem. Kiedy przyjeżdża do Poznania, nadal jeździ i trenuje na rolkach – nad Jeziorem Maltańskim, na poligonie w Biedrusku, w Lasku Golęcińskim czy też na Torze Poznań. Gdyby nie rolki… – Rzeczywiście zaczynałem od szybkiej jazdy na rolkach, brałem udział w  wielu imprezach krajowych i  zagranicznych. Dwa lata temu po powrocie z  nart wziąłem udział w  poznańskim półmaratonie na rolkach i zająłem drugie miejsce. Trening w  łyżwiarstwie szybkim jest bardzo urozmaicony i  wszechstronny. Jazda na rolkach to dobry element w takich przygotowaniach. I gdyby nie rolki, nie stałbym na podium zimowych igrzysk. Przestawienie się z  rolek na łyżwiarstwo szybkie jest stosunkowo łatwe – tłumaczy Jan Szymański. W  ostatnich latach sięga po sukcesy międzynarodowe. W  2012 r. podczas Akademickich Mistrzostw Świata w  Zakopanem wywalczył trzy złote medale na dystansach: 1500 m, 3000 m i  5000 m. Startował w  wielobojowych mistrzostwach świata i Europy, zajmując lokaty w drugiej dziesiątce. W grudniu 2013 r., krótko przed świętami Bożego Narodzenia, znakomicie spisał się podczas uniwersjady we włoskim Trydencie. Zdobył dwa złote medale (1500 i 5000 m) i jeden srebrny (1000 m). To był niezły prognostyk przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi w Soczi. Potrzebny tor dla łyżwiarzy Po olimpijskim sukcesie Szymański, podobnie jak inni panczeniści, marzy, by w końcu w Polsce powstał kryty tor do łyżwiarstwa szybkiego. Jego zdaniem optymalne lokalizacje dla nowych obiektów to Warszawa i Zakopane. – Tak naprawdę apelujemy o  jego budowę nie z myślą o nas samych. Myślimy przede wszystkim o młodzieży i szkoleniu. Nie może być tak, że w Polsce trenuje się dwa, góra trzy miesiące, gdy w całej Europie łyżwiarstwo szybkie uprawia się przez co najmniej sześć miesięcy. Najlepsza lokalizacja to Warszawa. Na takim obiekcie można byłoby uprawiać nie tylko łyżwiarstwo szybkie, ale także hokej czy curling. Taka hala może nie przynosiłaby wielkich dochodów, ale na pewno cały czas by „żyła” i służyła społeczeństwu.

Może w Poznaniu? – Drugie miejsce to Zakopane, gdzie już istnieje bardzo dobry obiekt. Przy odpowiednim przeszkoleniu ludzi, mógłby tam powstać bardzo szybki tor – twierdzi Jan Szymański i myśli także o tym, jak swój sukces przekuć na popularyzację łyżwiarstwa szybkiego w swoim rodzinnym mieście. Jednym z jego pomysłów jest stworzenie w Poznaniu profesjonalnego obiektu do wciąż stosunkowo mało popularnej dyscypliny – short tracku. – Chciałbym, aby ta zimowa dyscyplina mogła się zakorzenić w  Poznaniu. To nie jest narciarstwo alpejskie, gdzie potrzebne są ogromne nakłady finansowe. Trening short tracku jest dużo tańszą formą. A poznańskie lodowisko Chwiałka idealnie nadaje się do tej dyscypliny. Jest pełnowymiarowe i potrzebne są praktycznie tylko materace oraz klimatyzacja – wyjaśnia Jan Szymański, jedyny brązowy medalista zimowych igrzysk olimpijskich z Poznania. Jacek Pałuba

39


kino

Jeden pogrzeb bez wesela Kiedy umieram (As I Lay Dying), reż. James Franco James Franco to bardzo ciekawa

Do naszych kin trafia film Kiedy umie-

postać

show-biz-

ram, który James Franco wyreżysero-

nesu. Szerokiej publiczności znany

wał i w którym zagrał jedną z głównych

jest przede wszystkim jako aktor, i to

ról. Ambitna to próba przełożenia na

występujący w wysokobudżetowych

język kina jednej z wczesnych powieści

produkcjach typu Oz: wielki i potężny

Williama Faulknera, rozgrywającej się

czy Geneza planety małp.

w latach 20. XX wieku w stanie Missi-

Ach, to były piękne dni!

Swą jedyną, jak na razie, nominację do

sipi. Drogami i bezdrożami ciągnie wóz,

Grand Budapest Hotel

Oscara dostał za rolę Arona Ralstona – alpi-

na którym rodzina Bundrenów wiezie

reż. Wes Anderson

nisty, który odciął sobie dłoń, by przeżyć –

trumnę z ciałem matki. Kobieta wyra-

Osobne światy Wesa Andersona

w filmie Danny’ego Boyle’a 127 godzin.

ziła bowiem przed śmiercią życzenie,

mają w Polsce swoich miło-

Ale na aktorstwie aktywność Franco

że chce zostać pochowana w rodzinnej

śników. Po najnowszym filmie

się nie kończy. Próbuje on także swoich

miejscowości.

reżysera, Grand Budapest Hotel,

sił w działalności naukowej, pisarstwie

Ta opowieść została przez pisarza zapi-

powinno ich jeszcze przybyć,

i w reżyserii. Trudno uwierzyć, ale zrobił

sana w formie monologów 15 postaci

gdyż, według opinii części kry-

już 23 filmy różnej długości! Franco jest

(do głosu dopuszczona zostaje także

tyków, to najlepsze jego dzieło.

też komikiem i performerem, choć może

leżąca w trumnie matka). Jak sobie

Rozgrywa się ono przed wojną

lepiej byłoby powiedzieć – lansiarzem.

z tą karkołomną narracją poradził

w naszej części Europy, w  pań-

Nie przegapi żadnej okazji, by promować

Franco? Kiedy umieram zostało przy-

stwie nazwanym przez reżysera

swoją osobę i swe przedsięwzięcia na

jęte z rezerwą – zarzucono reżyserowi

Republiką Żubrówki.

Facebooku czy innych portalach spo-

zbytnią dosłowność zastosowanych

To tutaj konsjerż eleganckiego

łecznościowych. Trzeba jednak od razu

środków wyrazu (np. postacie mówią

hotelu (grany przez Josepha Fien-

powiedzieć, że popularność i wysoką

wprost do kamery). Już jednak samo

nesa) zostaje wplątany w aferę

pozycję w Hollywood wykorzystuje do

wzięcie się za bary z Faulknerem, któ-

kryminalną po tym, jak pewna

tego, by wspierać wszelkiego rodzaju

rego wirtuozerską prozę kino rzadko ma

hrabina (wyborny epizod Tildy

eksperymenty, angażować się w przed-

odwagę tknąć, warte jest uwagi.

Swinton) zapisuje mu w spadku

sięwzięcia niedochodowe i pomagać, np.

Premiera 11 kwietnia.

bezcenny renesansowy obraz.

mniejszościom seksualnym.

Bartosz Żurawiecki poleca

współczesnego

Bartosz Żurawiecki

Grand Budapest Hotel jest przede wszystkim świetną zabawą, w której raz jeszcze dochodzą do głosu oryginalne

pomysły

scenogra-

ficzne i inscenizacyjne Andersona. Bierze w niej udział plejada czołowych aktorów światowego kina, z  Judem Law, Edwardem Nortonem, F. Murrayem Abrahamem, Willemem Dafoe, Adrienem BroSeydoux. U  ich boku brawurowo debiutuje nastoletni Tony Revolori w  roli hotelowego lobby boya, pomocnika głównego bohatera. Premiera 28 marca.

40

fot. materiały dystrybutora

dym, Mathieu Amalrikiem czy Leą


kino

Buszujący po Berlinie Oh, Boy!, reż. Jan Ole Gerster

Przemysław Toboła poleca Nowy wspaniały świat Niezgodna (Divergent), reż. Neil Burger Występują: Shailene Woodley, Theo James, Jai Courtney, Ray Stevenson, Miles Teller. Film science fiction, ekranizacja powieści Divergent Veroniki Roth, której akcja rozgrywa się w  przyszłości. Młodzi ludzie przechodzą psycho-chemiczny test i na podstawie cech charakteru kwalifikowani są do jednej z  pięciu kast: Brave (Odwaga), Unselfish (Altruizm), Dramat psychologiczny, uznany przez

to do dilera narkotyków. Jednak – by

Intelligence

Europejską Akademię Filmową za

znów przywołać Holdena – „lepiej nigdy

(Uczciwość), Kind (Serdeczność).

odkrycie 2013 r.

nikomu nic nie opowiadajcie. Bo jak opo-

Ale jak zawsze znajdą się odmieńcy,

Tytułowy Boy – Niko (Tom Schilling) –

wiecie – zaczniecie tęsknić”.

którzy chcieliby odnaleźć w sobie

ma 20 kilka lat. Jest outsiderem, któ-

Oprócz laurów za odkrycie 2013 r. film Jana

całość ludzkiej natury – czarne

rego poznajemy na duchowym zakrę-

Ole Gerstera zgarnął też pulę głównych

owce nowego wspaniałego świata.

cie, śledząc jeden dzień z życia. To taka

nagród German Film Awards – „niemiec-

Shailene Woodley przegrała z Jen-

berlińska wersja Buszującego w zbożu

kich Oscarów” – w sześciu kategoriach:

nifer Lawrence casting o rolę Kat-

J.D. Salingera, tylko 60 lat później. Niko

najlepszy fabularny film pełnometrażowy,

niss w filmie Igrzyska śmierci...

rzucił studia, z dziewczyną spotyka się

najlepszy scenariusz, najlepszy reżyser,

Premiera 4 kwietnia.

trochę z przyzwyczajenia, trochę z braku

najlepsza pierwszoplanowa rola męska

siły na zerwanie związku. „Sam jestem,

(Tom Schilling), najlepsza drugoplanowa

samiutki z sobą samym...” – jak mawiał

rola męska (Michael Gwisdek) i najlepsza

Holden Caulfield, bohater z Salingera.

ścieżka dźwiękowa. Najlepszy niemiecki

Chwilowy wstrząs w dotychczasowym

debiut filmowy ubiegłego roku przypo-

życiowym zawieszeniu wywołuje ban-

mina formą i treścią dokonania filmow-

komat, połykający kartę kredytową. Jak

ców francuskiej nowej fali. Czarno-białe

mawiał Holden: „Cholerne pieniądze.

zdjęcia poparte dźwiękami mainstream w kadrach Oh, Boy klimat takich filmów,

odciął Niko od finansowego darmo-

jak choćby Windą na szafot Malle’a czy Do

wego źródełka. Niko błąka się zatem

utraty tchu Godarda.

dalej w industrialnych pejzażach Ber-

Premiera 25 kwietnia.

lina. To trafi do alternatywnego teatru,

Przemysław Toboła

więcej na

jazzu pozwalają z łatwością odnaleźć

w gardle staną”. A  tym razem ojciec

Honest

fot. materiały dystrybutora (2x)

Zawsze w końcu człowiekowi ością

(Erudycja),

41


teatr

Tancerze w roli choreografów

fot. M. Kleczewski

VII Festiwal Atelier Polskiego Teatru Tańca

Zdjęcie z prób

Po raz siódmy tancerze Polskiego Teatru Tańca będą

Malickiego i Andrzeja Adamczaka. Malicki jest autorem

mogli wystąpić w roli choreografów i  zaprezentować

takich choreografii jak Mat, Secondhand i The unknown-Nie-

swoje autorskie prace – 25 i 26 kwietnia podczas Festi-

wiadoma. W ubiegłym roku w ramach Atelier zaprezentował

walu Atelier.

Hello, Stranger!, w podobnym tonie utrzymany jest tytuł

Atelier – jako scena poszukiwań i debiutów – powstało

tegorocznej premiery: Hello, my friend. Współpracował rów-

w 1999 r. – Zostało stworzone dla grupy tancerzy, którzy

nież z Agnieszką Fertałą, w 2008 r. razem stworzyli choreo-

dysponowali techniką tańca współczesnego, zdobytą poza

grafię Kilka kroków (d)o miłości. W tym roku Fertała pokaże

granicami kraju. Inicjatorkami były Paulina Wycichowska

własny spektakl – SUMO.

i Ania Kołek, które chciały kontynuować to, czego nauczyły

Na VII Festiwalu Atelier PTT po raz pierwszy swoje choreo-

się w London Contemporary Dance School – opowiada

grafie zaprezentują Urszula Bernat-Jałocha i Josephine Pat-

dyrektor Polskiego Teatru Tańca Ewa Wycichowska.

zelt. Debiutująca jako choreografka Patzelt związana jest

Z czasem choreografii w Atelier zebrało się na tyle dużo, że

z Polskim Teatrem Tańca od sezonu 2012/2013. Wcześniej

Polski Teatr Tańca zaczął organizację festiwalu, na którym

uczyła się tańca w Kolonii i  Tilburgu oraz pobierała lekcje

młodzi artyści mogli się zaprezentować. Tworząc spektakl,

u Alexandry Kunz. Tańczyła również w  Tanzmoto Dance

tancerze pracują ze swoimi kolegami i zajmują się nie tylko

Company w Niemczech i  w  projekcie Sary Wiktorowicz

choreografią, ale również kostiumami i scenografią. Doradcą

w Austrii. Druga debiutująca choreografka także ukończyła

artystycznym i opiekunem Atelier jest Ewa Wycichowska,

szkołę tańca za granicą, uczęszczała do Scottish School of

ale – jak mówi – nie ingeruje w pracę choreografów i udziela

Contemporary Dance. Zanim w 2009 r. dołączyła do Pol-

konsultacji tylko na wyraźne życzenie.

skiego Teatru Tańca, tańczyła w Operze na Zamku w Szcze-

W tym roku festiwal odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia

cinie i w Teatrze Wielkim w Poznaniu.

i został podzielony na dni: biały i czarny, których nazwy wyni-

Podczas Festiwalu Atelier odbędzie się także premiera

kają z koncepcji scenograficznych. Będzie można zobaczyć

książki Stefana Drajewskiego o pierwszym dyrektorze Pol-

zarówno stałych artystów Atelier, jak i debiutujących chore-

skiego Teatru Tańca – Conradzie Drzewieckim.

ografów. – Z Atelier wyrosła czołowa trójka choreografów,

Katarzyna Sałacińska

którzy tam zaczynali, a teraz tworzą samodzielne spektakle:

42

Paulina Wycichowska, Paweł Malicki i Andrzej Adamczak

¦ VII Festiwal Atelier Polskiego Teatru Tańca

– mówi Ewa Wycichowska. Również w tym roku podczas

25-26.04, MP 2 na terenie MTP

festiwalu będzie można zobaczyć nowe spektakle Pawła

szczegóły na www.ptt-poznan.pl


teatr repertuar Poznań

regulacji prawnych (…). Obawy decydentów są bezzasadne, bo związek part-

Klub Pod Minogą

nerski nie różni się zbytnio od związku

ul. Nowowiejskiego 8

małżeńskiego, a jeśli już, to w drobnych

tel. 61 852 79 22

niuansach. Komedia Związek partnerski

¦ Spisek smoleński Trzeciego Teatru

pokazuje właśnie te drobne różnice.

reż. Lech Raczak

I udowadnia, że mimo wszystko można

8 i 9.04, g. 20

stworzyć taki związek partnerski, który

bilety: 25 zł

jest jak stare, dobre małżeństwo”.

więcej na s. 13

25.04, g. 20; 26.04, g. 18 i 20; 27.04, g. 17

Matadorka? Nie! Aktorka!

dyr. Marek Zgaiński

Polski Teatr Tańca 

– Kochanie, wołałeś mnie? – za-

ul. Gorczyczewskiego 2/1A

dyr. naczelna i artystyczna

pytała ponoć żona Ernesta Hemin-

tel. 668 856 444

Ewa Wycichowska

gwaya, kiedy jej zakochany w cor-

biuro@mojteatr.pl

Studio, ul. Kozia 4

ridzie małżonek relacjonował swo-

www.mojteatr.pl

tel. 61 852 42 41, 61 852 42 42

im kolegom w sąsiednim pokoju

bilety: 25 i 20 zł (dla studentów

teatr@ptt-poznan.pl

szczególnie krwawą walkę, a z jego

i emerytów)

www.ptt-poznan.pl

gardła wydobył się rozdzierający

¦ Portret z magnolią

rezerwacja biletów: impresariat@ptt-

skowyt. Taki, jaki tuż przed śmiercią

scen. i reż. Marek Zgaiński

poznan.pl

wydaje z siebie zabijany byk.

7 i 12.04, g. 20; 21.04, g. 18

tel. 61 852 40 08

Nigdy w życiu nie przyszłoby mi

¦ Przystanek na pożądanie

¦ Walka karnawału z postem

do głowy, żeby oglądać corridę.

scen. Marek Zgaiński,

chor. Ewa Wycichowska

Nie odnajduję piękna w śmier-

reż. Tadeusz Falana

muz. Zbigniew Łowżył

telnym starciu. Nie cieszy mnie

3.04, g. 20; 13.04, g. 18

2.04, g. 18 i 20, Sala Wielka CK Zamek

zwycięstwo tego, który przeżył.

¦ Randka w ciemno

¦ VII Festiwal Atelier Polskiego

Nie pasjonują mnie opowieści

scen. i reż. Marek Zgaiński

Teatru Tańca

o zabijaniu. Najchętniej zamknęła-

5.04, g. 18; 10.04, g. 20

25-26.04, MP 2 na terenie MTP

bym oczy i udawała, że taki świat

¦ Rokendrol albo mów mi teściu

więcej na s. 42

w ogóle nie istnieje. A jednak oczu

scen. i reż. Marek Zgaiński

nie mogłam oderwać od pustej te-

¦ Usta Angeliny

Republika Sztuki Tłusta Langusta

scen. i reż. Marek Zgaiński

ul. Gwarna 11

szał się z przerażeniem, a w gardle

5 i 11.04, g. 20

ustausta@ustausta.pl

narastał skowyt.

¦ Związek partnerski

www.tlustalangusta.pl

O co toczy się walka? Kto jest

uwaga! premiera!

bilety: 15 zł

w tej opowieści bykiem, a  kto

scen. i reż. Marek Zgaiński

¦ Camushibai Anais Fleur

matadorem? Kto pyta: „Kochanie,

obsada: Izabella Tarasiuk i Katarzyna

Dwujęzyczny, interaktywny spektakl

wołałeś mnie?”. Kto podekscyto-

Terlecka

poświęcony życiu i twórczości Alberta

wany siedzi na arenie? Jaką rolę

Twórcy piszą: „Ludzie tak już mają

Camusa.

gramy w tym przedstawieniu my

z natury, że lubią tworzyć związki. Jak

4.04, g. 20

sami? Czy jesteśmy jej świadomi?

kopią piłkę, to tworzą związek piłki noż-

¦ Transedanse Teatru Porywacze Ciał

Idźcie koniecznie na ¡¡¡Ooooole-

nej, jak hodują kury, to tworzą związek

Pierwsze otwarte spotkania ruchowo-aktor-

ee!!! Evy Rufo. Zagra swój

hodowców drobiu. Jak są partnerami,

skie dedykowane dorosłym, którzy chcie-

spektakl w Teatrze Ósmego Dnia

zakładają związek partnerski. I choć ten

liby otworzyć swoją wyobraźnię i ciało na

12.04 o g. 19. Ja wybieram się

związek robi cię coraz bardziej popu-

siebie, partnerów i przestrzeń wokół.

jeszcze raz.

larny, nie może doczekać się należytych

5.04, g. 20-24

4 i 14.04, g. 20; 6 i 12.04, g. 18

atralnej sceny, na której Eva Rufo odgrywała corridę. Zachwyt mie-

więcej na

Mój Teatr

Ewa Obrębowska-Piasecka poleca

43


teatr ¦ Podziemie

– monodram Piotra

Zawadzkiego na podstawie tekstu Fiodora Dostojewskiego 11 i 12.04, g. 20 ¦ Bóg zapłać! Teatru Circus Ferus Spektakl nagrodzony w 2012 r. w konkursie Off: Premiery/Prezentacje, organizowanym przez Teatr Ósmego Dnia. fot. materiały Republiki Sztuki Tłusta Langusta

13.04, g. 19

Dziwne zwierzęta Teatru Sytuacje Grupa

¦ Procesy Teatru Usta Usta Republika Najnowsza produkcja gospodarzy Tłustej Langusty. 25.04, g. 20 ¦ Dziwne zwierzęta Teatru Sytuacje Grupa Spektakl dla dzieci w wieku 4-10 lat na podstawie książki Lotty Olsson Dziwne zwierzęta. 26.04, g. 11

Alternatywne myślenie w Tłustej Languście

¦ OUN Teatru Porywacze Ciał

Działają od kilku miesięcy, w nowym roku rozkręcili się na dobre. Zobacz, co

Solowy, autorski projekt Katarzyny

proponuje w kwietniu Republika Sztuki Tłusta Langusta!

Pawłowskiej, aktorki, reżyserki i współ-

To nowa w Poznaniu przestrzeń dla „sztuki odważnej”. Jej gospodarzem

twórczyni Teatru Porywacze Ciał, któ-

jest znany poznański Teatr Usta Usta. W manifeście na swojej stronie inter-

rego premiera odbyła się podczas festi-

netowej napisali: „Witaj w Republice Sztuki Tłusta Langusta! W  mieście

walu Malta w 2007 r.

nękanym nudą, pachnącym ziemniakiem, czas na wielkie kulturalne prze-

27.04, g. 19

wietrzenie. Czas na działania wbrew schematom i w poprzek przyzwycza-

¦ W dupie Teatru Circus Ferus

jeniom. Czas na alternatywne myślenie. Ciężka od wrażeń i kapiąca pomy-

uwaga! premiera!

słami z odsieczą nadciąga Tłusta Langusta. Oto miejsce w samym centrum

Spektakl utrzymany w duchu prowoka-

spokojnego Poznania, które szeroko otworzy podwoje na odważną sztukę

cji, charakterystycznej dla dotychcza-

i kulturalne wyzwania”.

sowych działań zespołu. Kameralny –

Tłusta Langusta działa w dawnych magazynach Teatru Polskiego przy ul.

planowany na zaledwie 6 widzów.

Gwarnej 11. Oprócz siedziby teatru i gościnnej sceny dla innych alterna-

28 i 29.04, g. 19

tywnych zespołów wygospodarowała miejsce m.in. na działalność Studia

¦ Warsztaty teatralne Studia Aktor-

Aktorskiego Teatru Porywacze Ciał.

skiego Teatru Porywacze Ciał

Co zobaczymy na „odważnej scenie” w kwietniu? Repertuar Tłustej Langusty

3, 10 i 24.04, g. 18

wypełnią spektakle teatrów alternatywnych i twórców niezależnych, m.in.

¦ Sztuka Puka – zajęcia plastyczne

Camushibai Anais Fleur – dwujęzyczny, interaktywny spektakl poświęcony

dla dzieci i młodzieży

życiu i twórczości Alberta Camusa. „Teatralny żywioł burleski połączono tu

4, 11 i 25.04, g. 16.30

ze swobodną interpretacją tekstów noblisty, baśnią O Królewnie Śnieżce

O działaniach Republiki Sztuki Tłusta

i siedmiu krasnoludkach oraz szalonym tańcem Gangnam Style”  – piszą

Langusta – więcej obok.

twórcy. Piotr Zawadzki pokaże monodram Podziemie, Teatr Circus Ferus dwa spektakle: Bóg zapłać i premierowo – W dupie. Porywacze Ciał zagrają OUN,

Scena Robocza

Teatr Sytuacje Grupa – spektakl dla dzieci Dziwne zwierzęta, a gospodarze

Centrum Rezydencji Teatralnej

Tłustej Langusty – Procesy. Szczegóły w repertuarze. ¦ Republika Sztuki Tłusta Langusta, ul. Gwarna 11, www.tlustalangusta.pl

S.K.

ul. Grunwaldzka 55, barak 1 tel. 61 867 17 85 i 602 299 066 biuro@scenarobocza.pl, bilet@scenarobocza.pl

44


teatr www.scenarobocza.pl

¦ Gala konkursu Mam 6 lat

bilety: 15 i 10 zł

11.04, g. 10

Studio – Teatr Castingowy mplusm

¦ Uczta Teatru Usta Usta Republika

¦ Feniks powraca do domu

Piątkowskie Centrum Kultury Dąbrówka

reż. Wojciech Wiński

Jarosławy Pulinowicz

os. B. Chrobrego 117, tel. 514 763 916,

3 i 5.04, g. 18 i 20

reż. Jerzy Moszkowicz

607 194 255

¦ Hiob, mój przyjaciel Janusza Sto-

dla widzów od 10 lat

mplusm@op.pl, www.mplusm.one.pl

larskiego i Stowarzyszenia Teatralnego

koprodukcja Teatr Nowy w Poznaniu

¦ 8 kobiet wg Roberta Thomasa

Antrakt

28.04, g. 18; 29.04, g. 10

4.04, g. 19 ¦ Siedem grzechów głównych –

reż. Janusz Stolarski 12.04, g. 19

Studio Teatralne Blum

odcinek IV

¦ Zegar bije Teatru Rodzinnego Noma-

OK Wierzbak

uwaga! premiera!

dów Kultury

ul. Wojska Polskiego 6/8

scen. i reż. Anna Szymczak

reż. Dariusz Skibiński

blum@free.art.pl

Czwarty odcinek jubileuszowego serialu

17.04, g. 18

www.teatr-blum-pl

teatru mplusm.

¦ Autobus re//mix Teatru Strefa Ciszy

konieczna jest wcześniejsza rezerwacja

7.04, g. 19.07

reż. Adam Ziajski

biletów:

¦ Strzelić focha Anny Kapczyńskiej

25.04, g. 19

tel. 666 987 001

11.04, g. 19

¦ Tragedia w lumpeksie

lub marketing.blum@gmail.com

Teatru Circus Ferus

bilety: 35 zł

Teatr Animacji 

obsada: Agata Elsner, Kuba Kapral,

spektakle w Concordia Design

dyr. Marek Waszkiel, dyr. artystyczny

Karolina Pawełska

(ul. Zwierzyniecka 3)

Janusz Ryl-Krystianowski

26.04, g. 19

¦ Ty i ja – dla dzieci w wieku 0-4 lat

ul. Św. Marcin 80/82, tel. 61 853 72 20

6.04, g. 10 i 11.30

kasa: wt.-czw. godzinę przed spekta-

Scena Wspólna

¦ Książeczka Bajeczka – dla dzieci

klem do g. 12 i g. 15-17; pt. godzinę przed

Teatru Łejery i Centrum Sztuki

w wieku 1-5 lat

spektaklem do g. 12 i g. 15-18; sob.-

Dziecka

13.04, g. 10 i 11.30

niedz. g. 10-14

ul. Brandstaettera 1/ul. Za Cytadelą

¦ Gra – dla dzieci w wieku od 1,5 r. do

bow@teatranimacji.pl

tel. 603 441 012

5 lat

www.teatranimacji.pl

teatr@lejery.pl, www.teatr.lejery.pl

22.04, g. 10 i 11.30

bilety: 16, 18 i 20 zł

¦ Chodź na słówko Maliny Prześlugi reż. Jerzy Moszkowicz spektakl dla widzów od 8 lat 1-3.04, g. 9 bilety: 15 zł ¦ Poznańska Scena Szkolna 4.04, g. 17 ¦ Czy umiesz gwizdać, Johanno? Nicka Wooda na podstawie książki Ulfa Starka

bilety: 15 zł ¦ Scena Czytana: Malina Prześluga Stopklatka oraz Zuzanna Bućko 48 godzin na dobę (miniatura dramatyczna) dla widzów od 14 lat 14.04, g. 18 wstęp wolny

Feniks powraca do domu w Scenie Wspólnej

więcej na

6.04, g. 13; 7.04, g. 9 i 11; 13.04, g. 13

fot. materiały Centrum Sztuki Dziecka

reż. Laura Słabińska

45


teatr ¦ Śpiąca Królewna

Muzeum Archeologiczne

¦ Królewna Śnieżka i siedmiu kras-

Kataríny Aulitisovej

¦ Jabłonka – dla dzieci

noludków

przekład i reż. Lech Chojnacki

w wieku 1-5 lat

słowno-baletowa inscenizacja

1-3 i 9-10.04, g. 9.30

reż. i wyk. Beata Bąblińska, Monika

baśni braci Grimm

¦ W beczce chowany Roberta Jarosza

Kabacińska

chor. Grzegorz Kawalec

reż. Janusz Ryl-Krystianowski

12.04, g. 11 i 12.30

29-30.04, g. 10 wydarzenia gościnne

1, 2 i 4.04, g. 11.30, Scena Młodych

46

¦ Brzydkie kaczątko

Teatr Muzyczny 

wg H.Ch. Andersena

dyr. naczelny i artystyczny

reż. Zbigniew Lesień

reż. Czesław Sieńko

Przemysław Kieliszewski

6.04, g. 16 i 19

4.04, g. 9.30; 5.04, g. 11;

ul. Niezłomnych 1e

¦ Kochanie na kredyt Marcina

6.04, g. 11 i 13; 8.04, g. 9.30 i 11.30

tel. do kasy 61 852 29 27

Szczygielskiego

¦ Król Mięsopust J.M. Rymkiewicza

kasa: pon. g. 9-14

reż. Olaf Lubaszenko

reż. Janusz Ryl-Krystianowski

wt.-pt. g. 9-19,

7.04, g. 18 i 21

9 i 11-12.04, g. 18, Scena Młodych

sob. g. 15-18,

¦ Mayday

¦ Malutka Czarownica na motywach

niedz. dwie godziny przed spektaklem

reż. Grzegorz Chrapkiewicz

tekstu Otfrieda Preusslera

bow@teatr-muzyczny.poznan.pl

24-25.04, g. 19; 26.04, g. 18

reż. Janusz Ryl-Krystianowski

www.teatr-muzyczny.poznan.pl

¦ Recital Teresy Werner

11.04, g. 9.30; 12.04, g. 11;

bilety: 15-40 zł

28.04, g. 18

13.04, g. 11 i 13; 15.04, g. 9.30

¦ Wesoła wdówka

¦ Kto wysiedzi to jajo? na motywach

uwaga! wznowienie!

tekstu T.S. Geisela Słoń, który wysie-

kier. muz. Agnieszka Nagórka,

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego

dział jajko

reż. Daniel Kustosik

dyr. Piotr Kruszczyński

reż. Ireneusz Maciejewski

4.04, g. 19; 5.04, g. 18

ul. Dąbrowskiego 5, tel. 61 848 48 85

16.04, g. 9.30 i 11.30; 23-24.04, g. 9.30

¦ Człowiek z La Manchy –

info@teatrnowy.pl

¦ No Coś Ty?

Don Kichot

kasa: pon.-sob. g. 13-19, niedz. g. 16-19

scen. Aneta Wróbel-Wojtyszko, Adam

kier. muz. Wojciech Rodek,

rezerwacja biletów:

Wojtyszko, reż. Lech Chojnacki

reż. Paweł Szkotak

Biuro Obsługi Widzów

25.04, g. 9.30; 26.04, g. 11

10-11.04, g. 19; 12.04, g. 18

tel. 61 847 24 40, 61 847 86 24

¦ Bajka o Misiu i Myszce Magdaleny

¦ Krakowski Salon Poezji

bow@teatrnowy.pl

Podbylskiej

Anny Dymnej

www.teatrnowy.pl

adapt. i reż. Artur Romański

Spotkanie z poezją Karola Wojtyły.

bilety: 15-60 zł

27.04, g. 11 i 13; 29-30.04, g. 9.30

26.04, g. 12

Duża Scena

¦ Plácido Domingo live in Poznań

¦ Wiśniowy sad

Teatr Atofri

Tu zaczęła się Polska

Antoniego Czechowa

założycielki Beata Bąblińska i Monika

Koncert

Kabacińska

tenora z okazji kanonizacji papieża Jana

1-3.04, g. 19

ul. Rybaki 22/22

Pawła II zainauguruje obchody 1050.

¦ Przyjęcie dla głupca

tel. 601 378 158, 605 318 716

lecia chrztu Polski.

Francisa Vebera

atofri@gmail.com, www.teatratofri.pl

27.04, g. 18, pawilon nr 5 MTP

reż. Tadeusz Bradecki

bilety: 12 zł, rezerwacja CK Zamek, tel.

więcej na s. 7-9

5-6.04, g. 17; 8.04, g. 19

61 646 52 60

spektakle dla dzieci

¦ Dziady Adama Mickiewicza

Scena Nowa CK Zamek

¦ Myszki i wojna czyli o  Dzielnym

reż. Radosław Rychcik

¦ Ślady – dla dzieci w wieku 2-5 lat

Albercie i żółtym serze Davida

10-13.04, g. 19

reż. Barbara Kolling

Chesky’ego

¦ Dwunastu gniewnych ludzi

Spektakl realizowany we współpracy

kier. muz. Adam Banaszak,

Reginalda Rose’a

z Helios Theater z Niemiec.

reż. Robert Drobniuch

reż. Radosław Rychcik

6 i 13.04, g. 10.30 i 12

1-5 i 15-16.04, g. 10 i 12.15

16-18.04, g. 19

wybitnego

¦ Czy jest na sali lekarz?

hiszpańskiego

reż. Izabella Cywińska


teatr ¦ Mister Barańczak scen., reż., oprac. muz. Jerzy Satanowski 23-24.04, g. 18 ¦ Życie to nie teatr aranż. i reż. Jerzy Satanowski 26-27.04, g. 20 (spektakle z udziałem Danuty Stenki) ¦ Gorączka czerwcowej nocy dramat. Tomasz Śpiewak reż. Remigiusz Brzyk 29-30.04, g. 19 Foyer Dużej Sceny ¦ Z cyklu Nowy czyta dzieciom: Malina Prześluga Ziuzia 27.04, g. 15 wstęp – bezpłatne wejściówki Scena Nowa ¦ Imperium scen. i reż. Cezi Studniak uwaga! spektakl dla widzów od 16 roku życia 4-6.04, g. 19.30 ¦ Osiecka. Byle nie o miłości recital Julii Rybakowskiej fot. P. Bedliński

– laureatki konkursu Pamiętajmy o Osieckiej opieka reż. Piotr Kruszczyński 8-9.04, g. 19.30 ¦ Moja Piaf koncepcja i wykonanie

Spektakl Toast inspirowany biografią poznańskiej Żydówki Firy Mełamedzon-

Bożena Borowska-Kropielnicka

-Salańskiej pokaże w ramach festiwalu Inwazja Barbarzyńców Ba-Ku Teatr. To

opieka reż. Piotr Kruszczyński

jedno z działań, które uruchomił odkryty w Jerozolimie album 99-letniej dziś

11-12.04, g. 19.30

Firy z ok. 700 zdjęciami z  jej młodości, którą spędziła w  międzywojennym

¦ Dom lalki Szymona Adamczaka,

Poznaniu. W 1939 r. Fira wyjechała do Jerozolimy i mieszka tam do dziś. Jej

Michała Siegoczyńskiego,

wspomnienia i zdjęcia zostały zebrane przez Andrzeja Niziołka i Ksenię Kosa-

Kuby Mokrosińskiego

kowską w książce-albumie Fira. Poznańscy Żydzi. Opowieść o  życiu, który

reż. Michał Siegoczyński

ukaże się wiosną.

uwaga! spektakl dla widzów od 16 roku

O spektaklu twórcy piszą: „Toast opowiada o  wymykaniu się stereotypom.

życia

Główna bohaterka spektaklu zmaga się z piętnem pochodzenia, które w róż-

15-17.04, g. 19.30

nych momentach życia daje o sobie znać. Firę spotykamy podczas podróży

¦ Poper. Komedia z piosenkami

po Morzu Śródziemnym, kiedy powraca do miejsc i spotyka ludzi, których już

Hanocha Levina

dawno nie ma. Ten powrót, prześwietlony słońcem południa, ma w sobie moc

reż. Ana Nowicka

oczyszczającą, jak toast wzniesiony na przekór śmierci: L’chaim! Żyjmy!”.S.K.

uwaga! spektakl dla widzów od 16 roku

¦ więcej o projekcie Fira – fotografie poznańskich Żydów – s. 16-19,

życia

o festiwalu Inwazja Barbarzyńców – s. 12.

22-24.04, g. 18.30

więcej na

Toast z Firą

recital piosenek Edith Piaf

47


Kotka na rozpalonym blaszanym dachu w Teatrze Polskim

Trzecia Scena

Teatr Ósmego Dnia

Teatr Polski 

¦ Oszust Carla Goldoniego

dyr. Ewa Wójciak

dyr. naczelny i artystyczny Paweł Szkotak

reż. Sergio Maifredi

ul. Ratajczaka 44, II p.

ul. 27 Grudnia 8/10

2-3.04, g. 16

tel. 61 855 20 86

tel. 61 852 56 27-9

¦ Lekcja Eugène’a Ionesco

teatr@osmego.art.pl

kasa: wt.-sob. g. 10-19,

reż. Waldemar Szczepaniak

bilety w biurze teatru pon.-pt. w g. 11-14

niedz. i święta 16-19

9-10.04, g. 17

lub przed spektaklami

rezerwacje: tel. 61 852 05 41

¦ Jeżyce Story. Posłuchaj miasta

www.osmego.art.pl

i 61 852 56 28 oraz rezerwacja@teatr-

(odc. 1): Buntownicy

¦ Przegląd Teatrów Więziennych

polski.pl

10-11.04

www.teatr-polski.pl

Wierzchowskiego

¦ ¡¡¡Oooooleee!!! Evy Rufo

bilety: 20-60 zł

12-13.04, g. 17

reż. Eva Rufo

Duża Scena

¦ Jeżyce Story. Posłuchaj miasta

spektakl wywodzi się z tradycji Cuen-

¦ Piszczyk Jana Czaplińskiego

(odc. 2): Lokatorzy

tacuentos

i Piotra Rowickiego

12.04, g. 19

reż. Piotr Ratajczak

Wierzchowskiego

więcej na s. 43

3-6.04, g. 19

25.04, g. 19; 26-27.04, g. 17

¦ Zapis automatyczny Teatru Pory-

¦ W blasku jubileuszu

¦ Bestia

wacze Ciał

Zenona Laskowika

na podstawie dramatu Rozbity dzban

monodram Macieja Adamczyka w reż.

8.04, g. 17.30 i 20

Heinricha von Kleista

Katarzyny

¦ I Ogólnopolski Konkurs Grup

insc. Janusz Wiśniewski

Adamczyka

Teatralnych Więziennych

29-30.04, g. 17

25-26.04, g. 19

9 i 12.04

Romana

Romana

48

Pawłowskiego

Pawłowskiego

i Marcina

i Marcina

Pawłowskiej

i Macieja

fot. M. Lisiecka

teatr


teatr Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki

¦ Koncert Budki Suflera

dramat. Julia Holewińska, reż. Kuba Kowalski

dyr. Renata Borowska-Juszczyńska

¦ Projekt Grechuta – zespół Plateau

10-11 i 13.04, g. 19

ul. Fredry 9, tel. 61 659 02 00

i goście

¦ Trup Erica Coble’a

kasa: pon.-sob. g. 13-19, niedz. i święta

14.04, g. 19

reż. Paweł Szkotak

g. 16-19

¦ Ja, Feuerbach Tankreda Dorsta

16-17.04, g. 19

tel. do kasy 61 659 02 31

w wykonaniu Teatru Ateneum

Foyer I piętro

zamówienia: Biuro Obsługi Widzów

z Warszawy

¦ Opowiadanie świata

tel. 61 659 02 80, 61 659 02 28

występują Piotr Fronczewski, Grzegorz

widowisko narracyjno-muzyczne

www.opera.poznan.pl

Damięcki, Maria Ciunelis

15.04, g. 18

bilety: 20-110 zł

Malarnia

¦ Straszny

¦ Ene due rike fake

Moniuszki

bilety: 30-130 zł (rezerwacja@gruv-art.

Marzeny Matuszak

kier. muz. Maciej Wieloch, reż. i chor.

com.pl lub tel. 61 847 11 15) 

reż. Joanna Grabowiecka

Emil Wesołowski

5-6.04, g. 17; 8-9.04, g. 19

1-2.04, g. 19

¦ Kotka na rozpalonym blaszanym

¦ Nabucco Giuseppe Verdiego

dachu Tennessee Williamsa

kier. muz. Tadeusz Kozłowski,

dramat. Julia Holewińska, reż. Kuba

reż. Marek Weiss-Grzesiński

Kowalski

4.04, g. 19; 6.04, g. 18

Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie

15 i 24-27.04, g. 19

¦ Parsifal Richarda Wagnera

dyr. Joanna Nowak

Galeria

kier. muz. Gabriel Chmura, reż. Kirsten

ul. Chrobrego 32

¦ Dr@cula. Vagina dentata

Dehlholm, współpraca Hotel Pro Forma

tel. 61 426 22 91

Agaty Biziuk, Agnieszki Makowskiej

11 i 13.04, g. 17

inf. Dział Organizacji Widowni

reż. Agata Biziuk

¦ Kopciuszek Sergiusza Prokofiewa

tel. 61 426 16 15

1-2.04, g. 19

dyr. Przemysław Neumann, chor. Paul

bilety@teatr.gniezno.pl

26-27.04, g. 18.30

Chalmer

www.teatr.gniezno.pl

23.04, g. 11 i 18

bilety: 30 i 40 zł oraz 20 i 25 zł, ulgowe

Teatr U Przyjaciół

¦ Cyganeria Giacomo Pucciniego

14 zł, wejściówka dla opiekunów grup

ul. Mielżyńskiego 27/29

dyr. Gabriel Chmura, reż. Ran Arthur

zorganizowanych – 2 zł

tel. 61 851 67 95

Braun

¦ Pippi Langstrump

teatr@uprzyjaciol.pl,

24 i 29.04, g. 19; 27.04, g. 18

reż. Zdzisław Jaskuła

www.uprzyjaciol.pl

¦ Koncert Wojciech Drabowicz in

2-5.04, g. 11

bilety: 15 zł

memoriam

¦ Cyber Cyrano Istvana Tasnadi –

¦ Gomber

26.04, g. 19

czytanie performatywne

reż. Tomasz Zajcher

wydarzenia gościnne

przekład Jolanta Jarmołowicz,

3.04, g. 20.30

¦ Koncert dyplomowy Ogólnokształ-

Iga Nowak

cącej Szkoły Baletowej w Poznaniu

4.04, g. 19

Schulza

5.04, g. 11

¦ Most nad doliną Janosa Haya

reż. Tomasz Zajcher

¦ Co Jest Grane? – występ Walde-

reż. Joanna Grabowiecka

5.04, g. 20

mara Malickiego i Filharmonii Dowcipu

8.04, g. 11; 9.04, g. 11 i 19

¦ Niebostrzyg

5.04, g. 17.30 i 20.30

¦ Tango Sławomira Mrożka

reż. Tomasz Zajcher

¦ Koncert dyplomowy Szkoły Tańca

reż., scenogr. i oprac. muz. Józef

10.04, g. 20

i Baletu Fouetté 2014: premiera Pas de

Jasielski

¦ Przedwczesny pogrzeb

quatre (muz. Cesare Pugni, chor. Jules

11-12.04, g. 19

reż. Tomasz Zajcher

Perrot)

¦ Filmowy poniedziałek

17.04, g. 20

7.04, g. 18

14.04, g. 20

¦ Ostatnia

ucieczka

Brunona

12.04, g. 18 i 20.30

organizator Agencja Gruv Art dwór

Stanisława

28.04, g. 19

repertuar Wielkopolska

więcej na

¦ Mizantrop Moliera

49


teatr Stary Teatr gra Masłowską Paw królowej według powieści Doroty Masłowskiej przywiezie w kwietniu do Poznania Stary Teatr z Krakowa. Spektakl pokazany zostanie 29 kwietnia w Sali Wielkiej CK Zamek. W spektaklu, który wyreżyserował Paweł Świątek, czwórka ubranych w białe, tenisowe stroje aktorów zamknięta została w zielonym, pociętym pionowymi i poziomymi liniami boksie, by stamtąd atakować widownię frazami z Masłowskiej. „Ta językowa amunicja, wyrzucana z prędkością karabinu maszynowego, nieodparcie śmieszy, ale równocześnie przeraża, odsłaniając żałosną pustkę bohaterów” – czytamy w zapowiedzi spektaklu. „Uczestnicy tego teatralnego mieszanego debla – Paulina Puślednik, Małgorzata Zawadzka, Szymon Czacki i Wiktor Loga-Skarczewski – nie mają dla widzów litości, precyzyjnie i  z  ogromnym zaangażowaniem kreując obraz rzeczywistości, w którym blichtr i medialna sława zastępują wszelkie wartości”. fot. R. Kornecki

oprac. S.K. Teatru z Krakowa, 29.04, g. 20, Sala Wielka CK Zamek, bilety: 40 i 50 zł

¦ Szpak Fryderyk

sekretariat@teatr.kalisz.pl

reż. Igor Michalski

uwaga! premiera!

bow@teatr.kalisz.pl

25.04, g. 11 i 19; 26 i 28.04, g. 19; 27.04,

reż. Łukasz Gajdzis

www.teatr.kalisz.pl

g. 16.30

Duża Scena

Scena Kameralna

i Wojciech Siedlecki

¦ Kupiec wenecki Williama

¦ Pszczółka Majka na motywach

Sztuka dla dzieci niemieckiego drama-

Szekspira

serialu animowanego Pszczółka Maja

turga Rudolfa Herfurtnera w przekładzie

próba otwarta!

reż., scen. Małgorzata Kałędkiewicz,

Lilii Mrowińskiej-Lissewskiej.

reż. Adam Nalepa

Izabela Piątkowska

25.04, g. 17 – premiera; 26.04, g. 10; 29

Dramat Szekspira reżyseruje Adam

1-2.04, g. 9

i 30.04, g. 10 i 11.30

Nalepa, który wraz z Jakubem Rosz-

¦ Czarodziejskie sztuczki wg Sto-

wydarzenia gościnne

kowskim dokonał adaptacji tekstu

liczku nakryj się Braci Grimm

¦ Moje podróże – koncert Michała

w przekładzie Stanisława Barańczaka.

adapt. Dariusz Sosiński

Bajora

Premiera spektaklu w maju.

3-4.04, g. 9; 6.04, g. 16

13.04, g. 17

2.04, g. 11

¦ Abonament na szczęście

¦ Sex Guru – Tomasz Kot zaprasza

¦ Rewizor Mikołaja Gogola

koncert z piosenkami Agnieszki Osiec-

26.04, g. 17.30

reż. i oprac. muz. Norbert Rakowski

kiej w wykonaniu Agnieszki Dulęby-

4-6.04, g. 19

-Kaszy, opieka artystyczna Maciej

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

¦ Piotruś Pan według Peter Pan

Grzybowski

J.M. Barriego

11.04, g. 19; 13.04, g. 17

dyr. naczelny i artystyczny

adapt. i reż. Michał Derlatka

¦ Versus Rodrigo Garcii

Igor Michalski

10.04, g. 9 i 11.45; 11.04, g. 9

reż.

pl. Bogusławskiego 1

¦ Szalone nożyczki Paula Portnera

i oprac. muz. Żelisław Żelisławski

tel. 62 760 53 00 i 62 751 07 38

reż. i oprac. muz. Marcin Sławiński

26.04, g. 19; 27.04, g. 16.30

kasa biletowa: tel. 62 760 53 11

12.04, g. 16.30 i 19; 13.04, g. 19

i 62 760 53 14

¦ Mayday Raya Cooneya

występują

50

¦ Paw królowej w reż. Pawła Świątka w wykonaniu Starego

Martyna

Rozwadowska

Szymon

Kaczmarek,

dramat.

Teatry – oprac. Sylwia Klimek


muzyka

fot. A. Berbecki

Meccorre String Quartet

Q’arto mondi V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej, 6-13.04 Po raz piąty czeka nas wspaniały tydzień z muzyką

wśród koncertów będzie występ Kuijken String ­Quartet,

przeznaczoną na kwartet smyczkowy – ale nie tylko.

najwybitniejszego kwartetu na świecie kojarzonego z muzy-

Znakomici wykonawcy, klasyka wykonawstwa i nowe

ką dawną. Zespół istnieje od 1986 r. w tym samym skła-

interpretacje. Wszystko to podczas Q’arto mondi –

dzie! – mówi Karol Marianowski. Festiwal zamknie wieczór

V Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej.

z Danish String Quartet. 

W dziejach muzyki nie ma formy doskonalszej od kwarte-

Młodzi i Jazgot

tu smyczkowego. To „wyżyny muzycznych wtajemniczeń,

Ale to nie wszystkie atrakcje. – Podczas każdego festiwa-

świat najbardziej arystokratycznych przeżyć, jakie w muzy-

lu prezentujemy zarówno muzykę trudną, jak i popularną.

ce są dostępne” – pisał znany dziennikarz i krytyk muzyczny

Co roku zapraszamy też kwartet o oryginalnym składzie –

Stefan Rieger. Johann Wolfgang Goethe mawiał, że kwartet

w ubiegłym roku był to kwartet saksofonów, w tym roku –

to rozmowa czworga roztropnych ludzi. „Rozmowa” wyma-

Kwartet Góralski Jazgot. Barwność repertuaru i składów

gająca, ale jak pisał Giuseppe Cambini, znany XIX-wieczny

przyciąga odbiorców o różnych artystycznych upodoba-

skrzypek i autor kwartetów smyczkowych, „uwalniająca

niach – mówi Marianowski. Nowością w tym roku będzie

od trosk i zmartwień codziennego życia” – zarówno wyko-

wieczór promujący uzdolnionych studentów dopiero wkra-

nawców, jak i słuchaczy. Dzięki poznańsko-warszawskiemu

czających w fascynującą krainę muzyki kameralnej. Daina Kolbuszewska

Meccorre String Quartet (Wojciech Koprowski – skrzypce, Koncerty:

rol Marianowski, wiolonczela) już po raz piąty będziemy mo-

¦ 6.04, g. 17, Collegium Minus UAM, Sala Lubrańskiego –

gli sami się o tym przekonać podczas Międzynarodowego

Meccorre String Quartet ¦ 7.04, g. 19, Collegium Minus

Festiwalu Muzyki Kameralnej Q’arto mondi, który odbędzie

UAM, Sala Lubrańskiego – Kuijken String Quartet ¦ 8.04,

się w dniach 6-13 kwietnia.

g. 19, Collegium Minus UAM, Sala Lubrańskiego – Kwartet

Indywidualiści

Śląski ¦ 10.04, g. 19, Collegium Minus UAM, Sala Lubrań-

Jak co roku dziać się będzie sporo – zagrają muzycy różnych

skiego – Cuarteto Quiroga ¦ 11.04, g. 19, Kawiarnia Pod Pre-

pokoleń, wybitni i ciekawi. Festiwal zainauguruje koncert

tekstem – Kwartet Góralski Jazgot ¦ 12.04, g. 19, Collegium

organizatorów – Meccorre String Quartet (jeden z najcie-

Minus UAM, Sala Lubrańskiego – wieczór młodych i utalen-

kawszych kwartetów swojego pokolenia), a wśród zapro-

towanych ¦ 13.04, g. 19, Aula Nova – Danish String Quartet

szonych zespołów jest m.in. Kwartet Śląski, znany z wy-

¦ Wstęp wolny na wszystkie koncerty.

konawstwa muzyki współczesnej. – Niewątpliwie perełką

Szczegółowy program na stronie: qartomondi.com

więcej na

Jarosław Nadrzycki – skrzypce, Michał Bryła – altówka, Ka-

51


muzyka muzyka klasyczna

Jan Drozdowicz – organmistrz w programie widowisko multimedialne

Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego

bilety: 15 zł (wejściówki)

ul. Św. Marcin 81

¦ Koncert nadzwyczajny Mistrzowie

tel. 61 852 47 08, fax 61 852 34 51

Batuty

www.filharmoniapoznanska.pl

Orkiestra Filharmonii Poznańskiej

dyrektor Wojciech Nentwig

Michail Jurowski – dyrygent

dyrygent-szef Marek Pijarowski

Marta Boberska – sopran

tel. kasy biletowej 61 853 69 35

Ryszard Daniel Golianek – wprowadze-

kasa czynna od pn. do pt. w g. 13-17

nie słowne do koncertu

oraz godzinę przed koncertem

25.04, g. 19, Aula UAM

rezerwacja w kasie i przez internet

bilety: 100, 95, 80, 75, 60, 55, 40 zł

¦ Koncert Mieszczanin szlachcicem

(wejściówki)

Orkiestra Filharmonii Poznańskiej

w programie: W.A. Mozart – Uwertura

Christopher Hogwood – dyrygent

do opery Don Giovanni KV 527, Aria kon-

Nils Mönkemeyer – altówka

certowa Misera, dove son! KV 369, Aria

Państwu inny koncert, ale jak to

Wojciech Pszoniak – aktor

koncertowa Chi sà, chi sà, qual sia KV

w życiu bywa, z  powodu cho-

4.04, g. 19, Aula UAM

582, Uwertura do opery Wesele Figara

roby artysty zaszła zmiana. Po raz

bilety: 50, 45, 35, 30, 25, 20, 15 zł (wej-

KV 492, Aria Nehmt meinen Dank KV

kolejny przybędzie do Poznania

ściówki)

383, Aria koncertowa Vado, ma dove?

Elżbieta Woźna poleca Zmiana koncepcji Zamierzałam

zarekomendować

12.04, g. 15, Aula UAM

Christopher Hogwood, który sły-

Oh Dei! KV 583, G. Mahler – IV Symfo-

nie ze swojego profesjonalizmu

nia G-dur 

w zakresie muzyki dawnej. Tym muzykę XVIII i początku XX wieku.

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus

Koncerty Filharmonii Poznańskiej

Al. Marcinkowskiego 3

4 i 5 kwietnia wiążą się z 150. rocz-

tel. 61 851 66 86, www.amadeus.pl

nicą urodzin i 65. rocznicą śmierci

dyrektor-dyrektor artystyczny

Richarda Straussa (­1864-1949).

Agnieszka Duczmal

W programie znajdzie się jego

www.amadeus.pl

utwór nawiązujący do Mieszczanina szlachcicem Moliera. Dodatkową atrakcją będzie udział Woj-

Wojciech Pszoniak

ciecha Pszoniaka, który „zagra”

52

fot. A. Hoffmann

razem proponuje repertuar łączący

Wielki koncert wielkanocny Czas pokuty i radości Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus

całkowicie oryginalnym tekstem

w programie: W.A. Mozart – Koncert

Chór Kameralny Uniwersytetu im.

napisanym specjalnie na tę okazję.

klarnetowy A-dur KV 622 (w aranżacji

Adama Mickiewicza

Pierwszą część wieczoru wypełni

na altówkę), R. Strauss – Mieszczanin

Agnieszka Duczmal – dyrygent

Mozartowski Koncert klarnetowy

szlachcicem op. 60 TrV 228c

Anna Duczmal-Mróz – dyrygent

A-dur KV 622, tym razem jednak

¦ 436. Koncert Poznański

Krzysztof Szydzisz – przygotowanie

w aranżacji na altówkę. Solistą

wykonawcy i program jak w dn. 4.04

chóru

będzie Nils Mönkemeyer, laureat

5.04, g. 18, Aula UAM

Małgorzata Walewska – mezzosopran

prestiżowego Konkursu Altówko-

bilety: 20 zł (wejściówki)

Karolina Jaroszewska-Rajewska – wio-

wego Jurija Baszmeta w Moskwie

¦ Pro Sinfonika Muzykoteka Młodego

lonczela

w 2006 roku.

Człowieka

Maciej Frąckiewicz – akordeon

¦ 4.04, g. 19 i 5.04 g. 18, Aula

Organy – król instrumentów

Martin Palmeri – fortepian

UAM, bilety: 20-50 zł

Agnieszka Tarnawska – pozytyw

Mario Stefano Pietrodarchi – bando-

Robert Napieralski – organy

neon


muzyka w programie: A. i R. Panufnik – Modli-

¦ XV Ogólnopolski Konkurs Dyrygen-

wykonawcy: studenci Wydziału Wokal-

twa, S. Gubaidulina – Sieben Worte

tów Chóralnych im. prof. Stanisława

no-Aktorskiego i Zakładu Instrumentów

(Siedem słów) na akordeon, wiolonczelę

Kulczyńskiego

Dawnych pod dyrekcją Marcina Som-

i smyczki, M. Palmeri – Misa a Buenos

3-5.04, g. 10-22, Aula Akademii

polińskiego

Aires (Misatango)

¦ Koncert z cyklu Wtorki wokalne

13.04, g. 18, kościół pw. Wszystkich

W nastrój wielkopostnej zadumy wpro-

Pierwsze kroki na estradzie

Świętych, ul. Grobla 1 (wykonanie kon-

wadzą w pierwszej części koncertu

wykonawcy: studenci I roku Wydziału

certowe)

znakomici instrumentaliści: wioloncze-

Wokalno-Aktorskiego

14.04, g. 19.30, Bazylika Archikatedralna

listka Karolina Jaroszewska i akordeoni-

8.04, g. 19, Sala Kameralna

¦ Studenckie spektakle operowe

sta Maciej Frąckiewicz, a wielkanocną

¦ XI Międzynarodowa Konferencja

Spiskowcy albo wojna domowa

radość odnajdziemy w finale koncertu.

Naukowa Musica practica, musica the-

13-14.04, g. 16, Sala Kameralna

W klimat argentyńskiej Misa a Buenos

oretica

¦ Koncert pasyjny z cyklu Poniedziałki

Aires przeniesie – wraz z Orkiestrą

Muzyka w perspektywie globalizacji

w Akademii

i Chórem – światowej sławy mezzoso-

Globalizacja

14.04, g. 19, Aula Nova

pranistka Małgorzata Walewska. Przy

i oceniana jest przez wielu twórców

¦ Koncert muzyki fortepianowej

fortepianie zasiądzie Martin Palmeri

i autorów negatywnie, jako proces

15.04, g. 19, Aula Nova

– kompozytor utworu, a latynoski cha-

zagrażający rozwojowi kultur lokal-

¦ Koncert z cyklu Wtorki wokalne

rakter kompozycji zaznaczy bandoneon,

nych, prowadzący do uniformizacji czy

15.04, g. 19, Sala Kameralna

zwany „duszą tanga”, na którym zagra

deformacji. Z drugiej strony podkreśla

¦ Koncert muzyki wokalnej Dzień

Mario Stefano Pietrodarchi.

się m.in. walory otwartości na świat,

głosu

6.04, g. 18, Aula UAM

rozszerzenie różnorodności kulturowej

16.04, g. 19, Aula Nova

bilety: 25 i 15 zł

i funkcję pragmatycznej komunikacji

¦ Międzynarodowa sesja naukowa

międzyludzkiej w cyfrowej rzeczywi-

Zabytkowe organy

Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego

stości. Na szereg pytań związanych

23-24.04, g. 10, Sala Prezydencka

z tymi problemami będą szukać odpo-

¦ Koncert z cyklu Środy organowe

ul. Św. Marcin 87

wiedzi uczestnicy konferencji.

w ramach Międzynarodowej Sesji

tel. 61 856 89 00

8-10.04, g. 10-18, Sala Prezydencka

Naukowej Zabytkowe organy

fax 61 853 66 76

¦ I Koncert towarzyszący Konferencji

23.04, g. 19, Aula Nova

www.amuz.edu.pl,

Musica practica, musica theoretica

¦ Koncert muzyki fortepianowej

amuz@amuz.edu.pl

wystąpi zespół Sepia Ensemble

24.04, g. 19, Aula Nova

rektor Halina Lorkowska

8.04, g. 20, Aula Akademii

¦ Recital skrzypcowy Anny Maleszy

¦ Konferencja Katedry Instrumentów

¦ II Koncert towarzyszący Konferencji

nagroda

Dętych i Akordeonu (c.d.)

Musica practica, musica theoretica

Haliny

1.04, Aula Akademii, g. 10-18; Sala

Arcydzieła kameralistyki

III

Prezydencka, g. 10-18; Sala Kameralna,

9.04, g. 19, Aula Nova

Skrzypcowego Witold Lutosławski in

g. 16-18

¦ Koncert z cyklu Czwartki z  muzyką

memoriam – Toruń 2013

¦ Koncert na zakończenie Konferencji

dawną

25.04, g. 19, Aula Nova

Katedry Instrumentów Dętych i Akor-

10.04, g. 18, Aula Akademii

¦ Koncert Blues w Akademii

deonu

¦ Koncert

Niki Buzz (USA) oraz Dr Blues & Soul Re

1.04, g. 19, Aula Akademii

Orkiestra Sinfonietta

Vision – laureaci tytułu Najlepsza blu-

¦ Koncert z cyklu Wtorki wokalne

Mateusz Sibilski – dyrygent

esowa płyta roku 2013

Pierwsze kroki na estradzie

11.04, g. 19, Aula Nova

28.04, g. 19, Aula Nova

wykonawcy: studenci II roku Wydziału

¦ I Międzynarodowa Konferencja

¦ Koncert kameralny

Wokalno-Aktorskiego

Musica Archi

nagroda rektor Haliny Lorkowskiej

1.04, g. 19, Sala Kameralna

12-13.04, g. 10-19, Aula Akademii;

dla laureatów II miejsca wyłonionych

¦ Koncerty w ramach Dni Muzyki

14.04, g. 10-19, Sala Prezydencka

podczas Koncertu Roku w Warszawie

Roberta Schumanna

¦ Passio – spektakl wg Johannes-

19.11.2013 r. (edycja dla zespołów

1-3.04, g. 19, Aula Nova

-Passion J.S. Bacha BWV 245

kameralnych)

postrzegana

pozaregulaminowa Lorkowskiej

rektor

dla

zwycięzcy

Międzynarodowego

Konkursu

więcej na

kultury

53


muzyka

fot. materiały Akademii Muzycznej

Aula Nova

smyczkowy

i środków pochodzących z  Kontraktu

Smyczki w Akademii, Pedagodzy i  ich

z Akademii Muzycznej im. G. i K. Bace-

Urzędu Marszałkowskiego. Władzom

chóry, Absolwenci i ich chóry.

wiczów w Łodzi: Anita Koźlak, Anna

uczelni udało się zrealizować plan

W Auli Nova zainstalowano 34-głosowe,

Muzyk, Weronika Pucka i Grzegorz

wybudowania Auli Nova – nowej sali

3-manuałowe organy firmy A. Schuke

Warzecha

koncertowej, spełniającej najwyższe

z Poczdamu, a  na jej estradzie stoją

29.04, g. 19, Aula Nova

standardy europejskie pod względem

dwa fortepiany koncertowe marki

¦ Koncert z cyklu Wtorki wokalne

akustyki, przystosowania dla osób nie-

Stein­way i Yamaha. Oprócz sali koncer-

29.04, g. 19, Sala Kameralna

pełnosprawnych oraz estetyki i szeroko

towej w budynku mieszczą się pokoje

Na koncerty Akademii wstęp wolny.

rozumianej funkcjonalności. Dzięki temu

dydaktyczne – sale ćwiczeniowe dla

Akademia, obok swojej podstawowej

instrumentalistów, sala prób orkiestry

Aula Nova – Drzwi Otwarte

pracy dydaktycznej, zaczęła pełnić rolę

i Big Bandu (Sala Błękitna), Labora-

28.04, g. 10, 13 i 17

instytucji kultury, a Aula Nova stała się

torium Odsłuchu z bogatą płytoteką

Muzyczna

jednym z najistotniejszych ośrodków

(około 10 tys. tytułów), Studio Nagrań

świętuje 10. rocznicę wstąpienia

artystycznych Poznania. Od paździer-

z europejskiej klasy aparaturą cyfrową,

Polski do Unii Europejskiej

nika 2006, czyli od momentu otwarcia

dzięki której możliwe jest nagrywanie

Akademia Muzyczna im. Ignacego

auli, odbyło się tu blisko 500 koncertów

płyt oraz profesjonalna dokumenta-

Jana Paderewskiego w Poznaniu jako

z udziałem studentów, pedagogów,

cja działalności artystycznej uczelni.

jedna z pierwszych instytucji kultury

absolwentów, zespołów kameralnych,

Ponadto w Auli Nova znajduje się Stu-

i nauki została beneficjentem środków

chórów, Orkiestry Symfonicznej Aka-

dio Muzyki Elektroakustycznej wypo-

unijnych. Inwestycja była finansowana

demii Muzycznej, Sinfonietty, Orche-

sażone w sprzęt najnowszej generacji.

przez Unię Europejską z Europejskiego

stra Nova czy Orkiestry CoOperate,

Dzięki tej aparaturze studenci mogą

Funduszu

Regionalnego

prezentujących repertuar od muzyki

wykorzystywać najnowsze technolo-

w ramach Zintegrowanego Programu

dawnej po współczesną. Dużym zain-

gie kształtowania dźwięku, a rezultaty

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

teresowaniem cieszą się cykle koncer-

kompozytorskich poszukiwań promo-

oraz przy pomocy finansowej Minister-

towe: Poniedziałki w Akademii, Środy

wać w czasie wieczorów nazwanych

stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

organowe, Arcydzieła kameralistyki,

Muzyka z prądem.

wykonawcy:

Poznańska

54

Kwartet

Akademia

Rozwoju


muzyka XIV Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej

organizator: Towarzystwo im. Feliksa

organizatorzy zadedykowali wszystkim osobom, które zainteresowane są

I wy do mnie przyjdziecie…

kierownictwo

poznaniem budynku z nieco innej strony.

14.03-14.04

Karolak

Oprócz krótkich koncertów w wykona-

¦ Koncert kameralny Improperia

prowadzenie koncertów: Teresa Doro-

niu studentów z klas śpiewu, organów

Lilianna Zalesińska – mezzosopran,

żała-Brodniewicz, Joanna Marciniak,

i fortepianu o  g. 10, 13 i  17, udostęp-

Jan Bokszczanin – organy

Marta Węcławska, Piotr Klaczak

nione zostaną ciekawe miejsca, na co

w programie: J.S. Bach – Fantazja

więcej informacji na:

dzień niedostępne dla publiczności.

i fuga g-moll BWV 542, J.G. Rhein-

www.towarzystwo.nowowiejski.pl

Spacer uzupełni prelekcja rektor prof.

berger – Sechs religiöse Gesänge op.

Na wszystkie koncerty wstęp wolny.

Haliny Lorkowskiej.

157, F. Borowski – Priere, M. Sawa –Projekt Aula Nova – Drzwi Otwarte

oprac. E.W.

III Improperia

Nowowiejskiego artystyczne:

Elżbieta

inne koncerty

(na podst. materiałów z Akademii

5.04, g. 11.45, Bazylika Farna

Muzycznej)

¦ Koncert kameralny Gorzkie Żale

¦ IV Koncert Charytatywny Wiosen-

Katarzyna Stroińska-Sierant – forte-

nie i jazzowo

Salon Muzyczny – Muzeum Feliksa Nowowiejskiego

pian, Maciej Kociński – saksofon

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła

w programie współczesne interpretacje

Muzyczna im. Henryka Wieniawskiego

polskich pieśni pasyjnych

zaprasza do wspólnej zabawy z udzia-

Willa Wśród Róż, al. Wielkopolska 11

6.04, g. 19, kościół pw. św. Wojciecha,

łem uczniów, nauczycieli oraz gości.

www.nowowiejski.pl

Wzgórze św. Wojciecha 1

Tym razem gościem specjalnym będzie

¦ 5.04, g. 11 Warsztaty artysty­

¦ Spektakl słowno-muzyczny Tajem-

Gary Guthman, trębacz amerykańskiego

czne Muzyczna układanka – z cyklu

nica Krzyża

pochodzenia. Dochód z koncertu prze-

Muzyczne zabawy u Mistrza Feliksa dla

Jerzy Zelnik – recytacja, Jan Mroczek –

znaczony zostanie na sprzęt i pomoce

dzieci w wieku przedszkolnym (4-6 lat).

organy, Malwina Paszek – lira korbowa,

dydaktyczne dla szkoły.

wstep: 10 zł (rezerwacja). Organizator:

Zespół Muzyki Dawnej Liquescentes

W programie m.in. utwory A. Vivaldiego,

Towarzystwo im. Feliksa Nowowiej-

pod dyr. Karoliny Piotrowskiej-Sobczak

H. Arlena, E. Harburga, z repertuaru

skiego.

w programie: M. Dupre – Droga Krzy-

zespołu Skaldowie, Z. Elmana, C. Vela-

¦ 9.04, g. 18 Wieczór Akademicki

żowa, tradycyjne pieśni pasyjne, chorał

squeza, E. Coatesa i in. Wykonawcy:

w Willi Wśród Róż – koncert z udziałem

gregoriański

Gary Guthman – trąbka, Krzysztof Przy-

Studentów i Pedagogów poznańskiej

14.04, g. 19, kościół oo. Karmelitów

byłowicz – perkusja, Piotr Kałużny – for-

Akademii Muzycznej. Organizatorzy:

Bosych, ul. Działowa 2

tepian, Zbigniew ­Wrombel – ­kontrabas,

Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego oraz Akademia Muzyczna. Wstęp wolny. ¦ 23.04, g. 18 Koncert kameralny, w programie: F. Schubert – Sonata na altówkę i  fortepian Arpeggione, wyk.: Anna Rutkiewicz – altówka, Maria Koszewska-Wajdzik – fortepian; A.  Koszewski – Trzy sonatiny na fortepian, wyk. Maria Koszewska-Wajdzik – fortepian; W. Friemann – Sonata na klarnet i  fortepian w  transkrypcji na altówkę  – w  tej wersji prawyk.: Ewa

rzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego. Wstęp wolny.

Obraz Barbary Rzemyk będzie tłem podczas Koncertu Świętomarcińskiego 11.04

więcej na

Wajdzik – fortepian. Organizator: Towa-

fot. B. Rzemyk

Guzowska – altówka, Maria Koszewska-

55


muzyka Chór i Orkiestra Szkolna pod dyr. Anny

¦ Recital altówkowy

wództwa wielkopolskiego. Wsparciem

i Jacka Pawełczaków, trio fortepia-

Stefan Kamasa – altówka

obejmują muzyków, plastyków oraz

nowe, zespół kameralny pod kier. Emilii

Paweł Kamasa – fortepian

młodych aktorów.

Szyszki, Julia Drahejm – śpiew, ucznio-

w programie: J. Brahms – II Sonata

14.04, g. 19, Aula UAM

wie i absolwenci szkoły – instrumenty,

Es-dur op. 120, C. Franck – Sonata A-dur

www.scenapobiedziska.pl

dziecięcy zespół perkusyjny Gladiatorzy

Recital inauguruje warsztaty altów-z POSM I st. nr 2 im. T. Szeligowskiego,

kowe Kocham grać, które w siedzibie

Orkiestra Uczniów i Absolwentów

Towarzystwa Muzycznego im. H. Wie-

¦ Spektakl taneczno-muzyczny

Szkoły pod dyr. Jacka Pawełczaka. Kon-

niawskiego przy ul. Świętosławskiej 7

Gaelforce Dance

cepcja i przygotowanie: Anna i  Jacek

poprowadzi w dn.12-14.04 prof. Stefan

Gaelforce Dance to zespół składający

Pawełczakowie.

Kamasa.

się z doskonałych tancerzy i  muzy-

6.04, g. 16, Sala Koncertowa, ul. Solna

12.04, g. 18, pałac Działyńskich, Stary

ków, którzy swoim spektaklem opar-Rynek 78

tym na irlandzkim folklorze od 16 lat

bilety: 20 zł

podbijają serca widzów na całym

Organizator: Towarzystwo Muzyczne

świecie. W swoich spektaklach łączą

im. Henryka Wieniawskiego,

taniec nowoczesny z celtyckimi ryt-

www.wieniawski.pl

mami, balet ze stepowaniem, muzykę

Gary Guthman wystąpi podczas koncertu charytatywnego 6.04

56

fot. materiały organizatorów

z grą świateł. Każdy szczegół podczas ¦ Koncert charytatywny na rzecz

ich występu jest dopracowany do

uzdolnionej

perfekcji. Największe wrażenie robią

artystycznie

młodzieży

Wielkopolski

sceny zbiorowe, w których podziwiać

Prapremiera kantaty Klemensa Janic-

można precyzyjne linie tancerzy oraz

kiego Carmina Ianicii

absolutną jedność wykonywanych

Kantata Carmina Ianicii to poemat

przez nich kroków i wystukiwanego,

muzyczny oparty na szesnastowiecz-

z komputerową

nych tekstach najwybitniejszego łaciń-

rytmu.

skojęzycznego poety okresu odrodzenia

14.04, g. 19, Sala Ziemi, ul. Głogowska

do muzyki Roberta Kanaana. Klemens

bilety: 120, 150, 170 zł

Janicki urodzony czterysta lat temu, jak

więcej na: www.makroconcert.pl

wręcz

precyzją,

¦ Koncerty Świętomarcińskie

i Robert Kanaan, współcześnie żyjący

¦ Pasja w obrazach z muzyką w tle

kompozytor, to artyści związani z Wiel-

obrazy – Barbara Rzemyk, muzyka –

kopolską.

Paweł Kasprzyk i schola Canticum

Iza Plath (alt) – pieśni (język łaciński)

Blue Note Jazz Club

Cordium pod dyr. ks. Mariusza Białkow-

Andrzej Pieczyński – recytatywy (język

ul. Kościuszki 79

skiego, słowo na podstawie tekstów

polski)

tel. 61 657 07 77

Jana Pawła II i Jana XXIII – opracowa-

Robert Kanaan – instrumenty klawi-

www.bluenote.poznan.pl

nie tekstów Krystyna Domańska, reali-

szowe

¦ 3.04, g. 19.30 Kocin Kociński Trio

zacja ks. Szymon Bajon

Kwartet La Scala: Maria Stolarczyk-

Muzycy przekraczają ramy jazzu. Atu-

11.04, g. 18.30, kościół pw. Świętego

-­K miecik – I skrzypce, Maria Kozłów-

tem projektu jest wykorzystywanie

Marcina

-Ratke – II skrzypce, Sylwia Jantoš –

elektroniki w połączeniu z  instrumen-

¦ Koncert chóru szkoły w Pamiątko-

altówka, Elena Saayman – wiolonczela

tami akustycznymi, wykraczanie poza

wie pod dyr. Urszuli Grędy oraz recyta-

Męski Sekstet Wokalny

idee czysto muzyczne (poezja i mul-

cje wierszy o Janie Pawle II w wykona-

Organizatorzy

Fundacja

timedia podczas koncertów). Skład:

niu dzieci i młodzieży

Scena Pobiedziska oraz Stowarzyszenie

Maciej „Kocin” Kociński – saksofony,

Upominki dla dzieci biorących udział

Studentów, Absolwentów i Przyjaciół

ewi, elektronika, Andrzej Święs –

w koncercie ufundowane zostały przez

Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych

kontrabas, gitara basowa, Krzysztof

Radę Osiedla Stare Miasto.

i Dziennikarstwa stawiają sobie za cel

Szmańda – perkusja, instrumenty per-

26.04, g. 16, kościół pw. św. Marcina

wspieranie młodych artystów woje-

kusyjne.

koncertu:

klubowe granie


muzyka ¦ 4.04, g. 20 Hot Swing + Krzysztof Kiljański W wykonaniu zespołu usłyszymy kompozycje Stephena Grappellego i Django Reinhardta oraz standardy swingu, a  wspólnie z  Krzysztofem Kiljańskim, Hot Swing zaprezentuje słynne przeboje Franka Sinatry. Skład: Krzysztof Kiljański  – skrzypce, Marek Piątek – gitara, Wiesław Prządka – akordeon, Grzegorz Piętak – kontrabas. ¦ 5.04, g. 20 Olejniczak i  Sendecki QuartetProgram prezentowany przez Andrzeja

fot. materiały organizatorów

ski – wokal, Wojciech Marcinkow-

Olejniczaka i Vladyslava „Adzika” Sen-

Jazz Top w Blue Note

deckiego opiera się głównie na ich autorskich kompozycjach, które łączą

Ambrose Akinmusire

brzmienia od współczesnego hard bopu

Ambrose Akinmusire to jeden z najbardziej rozpoznawalnych na świecie trę-

do free-jazzu. Nie brak tu wpływów kla-

baczy. Osiągnął status gwiazdy, chociaż ma dopiero 30 lat! Akinmusire to

sycznej i ludowej muzyki polskiej oraz

artysta, który nie stoi w miejscu, nieustannie poszukując i eksperymentując.

hiszpańskiego flamenco. Koncert pro-

Muzyczne inspiracje czerpie z różnych gatunków muzycznych, od Chopina po

mować będzie płytę Olejniczak i Sen-

Bjørk. W 2011 roku ukazała się jego kolejna, wydana przez Blue Note Records,

decki European Quartet Birthday Live

płyta When the Heart Emerges Glistening. Skład zespołu: Ambrose Akinmu-

#2. Skład: Andrzej Olejniczak – sakso-

sire – trąbka, Walter Smith III – saksofon tenorowy, Sam Harris – fortepian,

fony, Vladyslav „Adzik” Sendecki – for-

Harish Raghavan – kontrabas, Justin Brown – perkusja.

tepian, Michał Barański – kontrabas,

¦ 12.04, g. 20, Blue Note

Michał Bryndal – perkusja. ¦ 6.04, g. 20 Poparzeni Kawą Trzy Siedem niezwykłych osobowości. Dyrek-

Monika Borzym Rzadko który z polskich artystów

nym, oraz kościelny organista grający wszystko – w tym pogrzeby. Poparzeni Kawą Trzy wracają z nową płytą. ¦ 7.04, g. 19 Bury Tomorrow

może o sobie powiedzieć, że na jego płycie gościnnie zagrali amerykańscy artyści tej klasy co John Scofield, Kenny Wollesen czy Randy Brecker. A  to właśnie przydarzyło się młodej

¦ 8.04, g. 19.30 41. KLUSKA – KLU-

wokalistce Monice Borzym na jej dru-

bowe Spotkania KAbaretowe w pełni

gim ubiegłorocznym albumie My Place. Właśnie ten krążek, wydany jesie-

improwizowane

nią, artystka będzie promowała 11.04 o g. 20 w klubie Blue Note. Artystka,

¦ 9.04, g. 20 Maja Koman

już jako nastolatka, w połowie ubiegłej dekady wyjechała szlifować swój

Poznańska, niezwykle utalentowana

muzyczny talent w Stanach Zjednoczonych. Ważnym wydarzeniem było

artystka promować będzie utwory

zaproszenie przez Michała Urbaniaka do wspólnego występu podczas Jazz

z debiutanckiej płyty Pourquoi pas.

Jamboree 2009. Jesienią 2011 ukazał się debiutancki album Borzym – Girl

O dokonaniach wokalistki pisaliśmy

Talk, a dwa lata później wspomniany już My Place. Artystka proponuje

w IKS-ie w grudniu 2013. 

muzykę soulową z elementami jazzu.

¦ 10.04, g. 18 Przegląd Kabaretów

¦ 11.04, g. 20, Blue Note, bilety: 60 i 70 zł, wejściówki 35 zł

Studenckich

T.J.

więcej na

z klasycznym wykształceniem muzycz-

fot. materiały organizatorów

torzy, w tym Wampir. Dziennikarze, w tym reporter śledczy. Biznesmeni, w tym jeden

57


muzyka ¦ 11.04, g. 20 Monika Borzym 

¦ 26.04, g. 20 Rasmentalism

Utalentowana wokalistka promuje swój

¦ 27.04, g. 20 Jelonek

najnowszy album My Place.

¦ 28.04, g. 20 Przestrzeń Głosu Pre-

¦ 13.04, g. 20 Maria Sadowska Jazz

zentuje

na Ulicach Koncert promujący najnowszy, jede-

Klubokawiarnia Meskalina

nasty już, solowy album Marii Sadow-

Stary Rynek 6, www.meskalina.com

skiej – Jazz na ulicach – poświęcony jaz-

¦ 1.04, g. 19 Hanimal

zowi, jako muzyce tanecznej i miejskiej.

bilety: 12 zł przedsprzedaż, 20 zł w dniu

Jak mówi sama artystka, nowa płyta to

koncertu

dawka czystej energii i wytchnienia.

Warszawska formacja założona na

¦ 15.04, g. 20 Me Myself And I

początku 2011 roku. W muzyce Hani-

Ich jedynym instrumentem jest głos.

mal jest nostalgicznie, ponuro i smutno,

Tomasz Janas poleca

Śpiewają a cappella, wspomagając się

ale i niepokojąco, a  miejscami trochę

elektroniką – tworzą melodyjne, jazz-

psychodelicznie i freak-folkowo. Skład

-rockowo-soulowe wokalizy, oparte na

zespołu: Hania Malarowska – wokal,

Christine Salem

beat-boxowej rytmice. Me Myself And I to

gitara akustyczna, Asia Komorowska –

trzy osoby, tworzące muzykę, której

skrzypce, wokal, Mateusz ­Szemraj –

muzykę z wyspy Reunion? Jeśli tak,

daleko jest do jednoznacznej klasyfikacji.

gitara elektryczna i akustyczna, Denis

zapewne nie trzeba Was namawiać na

¦ 16.04, g. 20 Jakim Cudem

Dubiella – gitara basowa, Wojtek Luber-

ten występ. Jeśli nie znacie, jest spora

Muzyka zespołu to połączenie jazzu, popu

towicz – intrumenty perkusyjne.

szansa, że po koncercie, który odbę-

i folku. W  repertuarze Jakim Cudem

¦ 10.04, g. 19 Brynja i Ósk

dzie się w ramach cyklu Ethno Port

można odnaleźć własne kompozycje oraz

bilety: 12 zł przedsprzedaż, 20 zł w dniu

Powroty, staniecie się jej wielbicie-

zaaranżowane na nowo melodie ludowe.

koncertu

lami. Christine Salem po raz pierwszy

¦ 17.04, g. 19 Ice Machine

Brynja i Ósk to utalentowane autorki

pojawiła się w Poznaniu przed trzema

Koncert promujący wydany w ubiegłym

piosenek tworzące w nurcie folk, miesz-

laty. W kilka chwil zaczarowała i ocza-

roku album Moskitiera.

kające na co dzień w Reykjaviku. Śpie-

rowała publiczność, dzięki muzyce

¦ 24.04, g. 19 Krzysztof Zalewski

wają o miłości i przyjaźni, przy akompa-

osadzonej w źródłowych, transowych

¦ 25.04, g. 20 Sorry Boys

niamencie gitar akustycznych.

Czy

znacie

Państwo

tradycyjną

rytmach i wzbogaconej szybującymi pod niebiosa, śpiewanymi przez nią mocnymi, szalenie melodyjnymi tema-

Xenony zagrają muzykę z najnowszej płyty podczas koncertu w Meskalinie 15.04

tami. Salem śpiewa w kilku językach: kreolskim, malgaskim, komoryjskim i  suahili. Wykonuje muzykę, która jest dziś wyrazem przywiązania do tradycji, choć powstała w XVIII wieku jako twórczość niewolników. Artystka gra na instrumencie perkusyjnym kayamb (to łodygi trzciny cukrowej Również koledzy z  jej zespołu obsługują szerokie spektrum instrumentów perkusyjnych. ¦ 11.04, g. 20, Sala Wielka CK Zamek, bilety: 35 i 50 zł

58

fot. materiały organizatorów

wypełnione nasionami innych roślin).


muzyka ¦ 11.04, g. 19 Alfie Ryner Zespół Alfie Ryner powstał w 2006 roku jako projekt studentów z  Music’Halle, czyli szkoły muzyki jazzowej i  współczesnej z  Tuluzy. Wkrótce okazało się, że grupa jest przestrzenią, w  której każdy pomysł i  inspiracja buduje unikatową jazzową stylistykę. Dotychczas wydali dwie płyty. bilety: 10 zł ¦ 15.04, g. 19 Premiery LADO BC Ed Wood z  udziałem Macia Morettiego, Xenony Ed Wood to duet założony w Bydgoszczy w  2006 roku przez Tomka Popowskiego i  Kubę Ziołka. Muzycznie nie uznają żadnych granic w  myśl zasady „cokolwiek działa, byle głośno”. Xenony – elektroniczne trio pod batutą Piotrka Bukowskiego czerpiące z obszarów elektroniki wczesnych lat 80. i 90. 15.04 ukaże się premierowy album XE (cd oraz chrome magnet) nakładem LADO ABC. fot. materiały promocyjne zespołu

bilety: 20 zł przedsprzedaż, 30 zł w dniu koncertu ¦ 17.04, g. 19 L.A.S. „L.A.S. – to Lachowicz Audio System, L.A.S. – to kilka instrumentów, jeden głos zduplikowany w  elektroniczny bukiet głosów, L.A.S. – to solominimalkoncertakt, L.A.S. – to słowa z muzyką, czyli piosenki, „L.A.S”: robienie dobrego

o g.  20. Artystka podczas tej – rozpo-

później Piece By Piece i wspomnia-

popu nie jest obciachem…”.

czętej jeszcze jesienią – trasy koncerto-

nym wcześniej przebojem Nine Million

bilety: 20 zł przedsprzedaż, 25 zł w dniu

wej celebruje dziesięciolecie scenicznej

Bicycles.

koncertu

kariery, a jednocześnie promuje naj-

¦ 3.04, g. 20, Sala Ziemi, bilety: od

nowsze wydawnictwo – ubiegłoroczny

190 do 410 zł

polecamy

Tomasz Janas

album Ketevan. Melua, przypomnijmy,

Katie Melua

Już w dzieciństwie przeniosła się wraz

Strachy Na Lachy

Na listy przebojów wtargnęła przed nie-

z rodziną do Wielkiej Brytanii. Jej debiu-

Są dziś jednym z najpopularniejszych

mal dekadą melodyjnym i niezapomnia-

tancki album, wydany w 1993 r. Call Off

zespołów rockowych w naszym kraju,

nym przez fanów utworem Nine Million

the Search, dotarł do pierwszego miej-

ale też chyba nigdzie nie są tak kochani

Bicycles. Tym razem szalenie lubiana

sca na Wyspach Brytyjskich i został

jak w Poznaniu. Grabaż i  Strachy Na

w Polsce Katie Melua przybywa do

dostrzeżony w wielu innych krajach.

Lachy, będący jedną z największych

nas tylko na jeden wiosenny koncert,

Fenomen polskiej popularności artystki

atrakcji tegorocznej Koncertowej Wio-

który odbędzie się w Sali Ziemi już 3.04

rozpoczął się wraz z wydaną dwa lata

sny, wystąpią 5.04 w Sali Wielkiej CK

więcej na

urodziła się na terenie dzisiejszej Gruzji.

59


muzyka

fot. materiały promocyjne zespołu

Laibach zagra 12.04 w Sali Wielkiej CK Zamek

Zamek o g. 20. Przed rokiem ukazała się

12.04 o g. 18 i 20.30. Podczas koncertów

przerwy. W październiku minionego

ich ostatnia póki co płyta !TO! Zawiera

realizowanych pod hasłem Cień wielkiej

roku ukazał się długo wyczekiwany

bardzo dobry, melodyjny, hitowy reper-

góry w repertuarze dominują nagrania

przez fanów album Renovatio – pierw-

tuar, zapewne więc pochodzące z niej

z tego albumu oraz o  rok późniejszego,

szy po piętnastu latach przerwy! Teraz

piosenki będą stanowiły ważną część

niemniej słynnego, Przechodniem byłem

artystka rusza w trasę koncertową

poznańskiego koncertu. Nie powinno

między wami. Pojawiają się też covery

promującą wspomniane wydawnic-

jednak też zabraknąć utworów z uwa-

ówczesnych gwiazd rockowych scen.

two. Bartosiewicz debiutowała w dru-

żanej za dotychczasowe opus magnum

Przed kilkoma tygodniami kraj obiegła

giej połowie lat 80. w zespole Holloee

płyty Dodekafonia, a także ze star-

wieść, że Budka Suflera planuje wkrótce

Poloy. Sławę zdobyła jednak, działając

szych krążków – piosenek takich jak

zakończyć działalność. Warto więc nie

solo. Prawdziwe sukcesy przyszły, gdy

Piła tango, Dzień dobry kocham Cię czy

przeoczyć tych koncertów. Choćby i dla-

w 1994 r. ukazał się jej drugi autorski

T.J.

tego, że to Poznań jest zaledwie jednym

album Sen. Kolejne lata i następne

¦ 5.04, g. 20, Sala Wielka CK Zamek

z kilku miast, w  których członkowie

wydawnictwa – płyty Szok n’Show,

bilety: 49 i 55 zł

zespołu postanowili zagrać w kameral-

Dziecko, Wodospady

nym gronie „w mniejszych, ekskluzyw-

dząca z nich długa lista przebojów

Budka w Cieniu

nych salach, zapewniających fanom

dały artystce stałe miejsce w gronie

Cień wielkiej góry to tytuł historycznego,

intymny klimat oraz niezapomniane

gwiazd polskiej estrady. Po wydaniu

debiutanckiego albumu Budki Suflera. Ta

przeżycia”.

płyta nagrana w 1975 roku to nie tylko

¦ 12.04, g. 18 i 20.30, Teatr Wielki

artystka opublikowała jedynie kilka

jedno z najważniejszych wydawnictw

bilety: 110 i 160 zł

piosenek i z czasem coraz rzadziej poja-

Raissa. 

T.J.

ostatniego ze wspomnianych krążków

wiała się na koncertowych scenach.

w bogatej dyskografii zespołu, ale też

60

– oraz pocho-

w dziejach polskiego rocka. Tak samo

Renowacja Bartosiewiczzatytułowane będą dwa koncerty, które

Półtora roku temu zaśpiewała w Pozna-

¦ 12.04, g. 19.30, Sala Ziemi

zespół da w poznańskim Teatrze Wielkim

niu pierwszy koncert po ponad dekadzie

bilety: 140 i 160 zł

T.J.


Dyskretny urok grupy Laibach

próby manipulowania społeczeństwem.

RPWL znowu w Polsce

Laibach – pochodząca ze Słowenii

Z tego ostatniego wywodziła się kry-

Na początku kariery repertuar zespołu

legendarna industrialna, elektroniczna

tyka masowej kultury popularnej – i roc-

opierał się głównie na coverach grupy

grupa zagra 12.04 o g. 20 w Sali Wiel-

kowych gwiazd. Jak mówili: „przemysł

Pink Floyd. Ich pierwsza autorska płyta

kiej CK Zamek. Prowokacyjna jest już

muzyczny jest jedną z najbardziej tota-

God has failed ukazała się w 2000 roku.

sama nazwa – Laibach to słowo, jakim

litarnych części naszej rzeczywistości

Od tego czasu zespół wydał 11 płyt

określano Lublanę podczas okupacji

i jako taki funkcjonuje bezbłędnie”. Za

studyjnych i koncertowych, promując

hitlerowskiej (choć używano jej też

patronów twórczości Laibacha można

je podczas wielu koncertów w Europie

przed wiekami). Wyzywający bywał też

uznać z jednej strony członków legen-

i obu Amerykach. Polskę odwiedzają

paramilitarny image zespołu. Wreszcie

darnego Residents, z drugiej – Kra-

systematycznie,

i repertuar, w  którym znajdowały się

ftwerk, z jeszcze innej twórców muzyki

większe uznanie i grono stałych fanów.

czasem zgoła groteskowo brzmiące

awangardowej, industrialnej, później

Podczas koncertu w Suchym Lesie

parafrazy (bo już chyba nie covery, tak

też estetyki techno. Ale można szukać

będą promować swoją najnowszą, zna-

znacząco odbiegające od oryginałów)

i szerszych inspiracji  – w  dadaizmie,

komitą płytę Wanted.

utworów Beatlesów, Rolling Stone-

futuryzmie czy surrealizmie. Do Pozna-

Organizator: Agencja Artystyczna

sów, Queen, ale i J.S. Bacha. W  swej

nia zespół przybywa w ramach trasy

Ranus, www.ranus.pl

twórczości muzycy sięgali do symboli

promującej najnowszą płytę Spectre.

¦ 26.04, g. 20, Centrum Kultury

totalitarnych. Przed laty twierdzili:T.J.

w Suchym Lesie

„W Jugosławii okrzyknięto nas faszy-

¦ 12.04, g. 20, Sala Wielka CK Zamek,

bilety: 60 i 80 zł

stami, a w Polsce wzięli nas za komu-

bilety: 65 zł przedsprzedaż i 75 zł

nistów”. Dostrzegali też współczesne

w dniu koncertu

Poparzeni Kawą Trzy – na co dzień biznesmeni i dziennikarze, ludzie poważni i poważani – znów razem bawią się muzyką. Ich koncert odbędzie się 6.04 w Blue Note

zdobywając

coraz

E.W.

Muzyka – oprac. Elżbieta Woźna

więcej na

fot. materiały organizatorów

muzyka

61


muzyka smyczkowy, dochodzą nawet instrumenty akustyczne. Muzyka i nagrania emanują dużym stężeniem finezji, brak jednak energii i wibracji uchwyconej tak świetnie przez grupę Daft Punk. (8,9) PHARRELL WILLIAMS – Girl (Columbia) Przez ostatnie dwie dekady Williams wyrósł na centralną postać muzyki pop.

Ryszard Gloger i Wojciech Skrzydlewski polecają nowe płyty

Rzucając się w wir produkcji muzycznej, zmieniał oblicze muzyki popularnej, utrzymując wysoki poziom artystyczny. Jako kompozytor i  producent zabłysnął m.in.

szymy echo muzyki Bruce’a Springstee-

na płytach Madonny i Britney Spears.

na lub wciska się delikatnie nastrojowa

W 2013 nastąpiła kumulacja, kiedy na

muzyka gospel jak w nagraniu Keep The

liście bestsellerów magazynu Billboard

Faith. Jednak najważniejszym instrumen-

BROKEN BELLS – After The Disco

było 10 albumów opatrzonych pieczątką

tem pozostaje gitara, a właściwie gitary

(Sony Music) Dwie duże postaci: Brian

talentu Williamsa, od Daft Punk i Be-

o różnych brzmieniach, od retro tonów

Burton, znany jako Danger Mouse, i lider

yoncé po Roba Thicke’a i Franka Oceana.

rockabilly po agresywne, przesterowane

grupy The Shins James Mercer, obaj

Solowy krążek to 10 własnych kompo-

dźwięki współczesności. Gdy JLW dodaje

z kręgu muzyki alternatywnej i  niezależ-

zycji, które sam śpiewa słodkim głosem

do tego bogatego i świeżego miksu,

nej, stworzyli projekt pod nazwą Broken

i często wchodzącym w falset, a do tego

wysmakowane solówki gitary techniką

Bells. Drugi album pokazuje, jak muzycy

z kapitalnym poczuciem rytmu. Aranża-

slide, nie ma wątpliwości, że mistrz jest

potrafią grać na strunach sentymentów.

cjom nadano sznyt nowoczesności, a pio-

w życiowej formie. (9,9)

Chodzi o odtworzenie klimatu i  charak-

senki kipią od pomysłów. Muzyka obraca

TONI BRAXTON & BABYFACE – Love,

teru zimnej, robionej na instrumentach

się wokół formuły pop i r’n’b ze sprytnymi

Marriage & Divorce (Motown) Duety

klawiszowych muzyki lat 80. W aurze

wtrętami z lat 60., ery disco i funky. Są

w muzyce zawsze przyciągają, nawet

synth popu Mercer niemal imituje

duety z Justinem Timberlakiem i  Alicią

jeśli są to nieco zapomniane gwiazdy.

wokalne brzmienie zespołu The Bee Gees

Keys, w tle słychać także Miley Cyrus

Tych dwoje artystów przeżywało naj-

i w tej manierze śpiewa przebojowe pio-

i JoJo. Z  przebojowym utworem Happy

większe wzloty popularności w latach

senki, takie jak Holding On For Life, The

na czele, pogodna, kołysząca muzyka,

90., a teraz spotkały się, żeby opowie-

Changing Lights, Control i The Remains

nienachalna, bez komercyjnego prostac-

dzieć historię. Cykl miłość, małżeństwo

Of Rock And Roll. Melodyjnych piose-

twa i zadęcia. (8,8)

i rozwód to, jak podają ostatnio polskie

nek jest na płycie znacznie więcej, są

JOE LOUIS WALKER – Hornet’s Nest

statystyki, średnio okres 13 lat. Brax-

także odstępstwa od klasycznych reguł.

(Alligator) Kariera tego amerykańskiego

ton i Babyface wystarcza kilkadziesiąt

Duetowi udało się wykreować znacznie

gitarzysty toczy się od ponad 30 lat. Nie-

minut, żeby to wyrazić w 11 napisanych

bogatsze elektroniczne brzmienia, sły-

dawny debiut JLW w wytwórni Alligator

piosenkach. W romantycznej opowieści

chać akordeon, flet, sekcję dętą i kwintet

płytą Hellfire był niczym turbodoładowa-

najwięcej miejsca zajmuje rozdrapy-

nie świetnie spisującej się od lat maszyny. Gitarzysta poszedł więc za ciosem i nowy album zrealizował znowu z  perkusistą, współautorem wielu utworów i zarazem wziętym producentem Tomem Hambridge’em. W każdym nagraniu zastosowano inny pomysł aranżacyjny, czasem jest to wypchnięta do przodu sekcja dęta, męski chórek w stylu doo wop lub unisona fortepianu i organów. Bywa, że jak w utworze Jaggera i  Richardsa Ride On, Baby sły-

62


muzyka wanie ran i rozstanie. Najlepiej całość

uzyskać wyszukany, jazzująco-balla-

uwiarygodniają aksamitne głosy duetu,

dowy klimat piosenek. Croz jest najlep-

piękne prowadzenie frazy, żarliwość

szą płytą w dorobku sympatycznego

interpretacji i zróżnicowane orkiestracje.

weterana amerykańskiej sceny muzycz-

Monotonię formy łamie kilka piosenek

nej. (10,9)

zaśpiewanych solo. Nie ma też natręt-

ROBIN TROWER – Compendium 1987-

nych refrenów i wyciskania łez, nagrania

-2013 (Repertoire Records) Jeden

cechuje umiar w stosowaniu środków

z najlepszych gitarzystów rockowych

artystycznych, nawet rytmika utworów

na Wyspach ma ostatnio dobrą passę.

jest tylko delikatnie zarysowana. Warto

Regularnie nagrywa i koncertuje. Dwu-

posłuchać, chociażby po to, żeby się

płytowe

przekonać, że rozwód nie wyrzuca miło-

zawiera satysfakcjonujący wybór 35

jest frustracja codzienną, monotonną

ści za drzwi. (7,8)

utworów z 11 płyt, jakie Robin nagrał

pracą fizyczną; stąd wymowna nazwa

DAVID CROSBY – Croz (Blue Castle

w latach 1987-2013. Zestaw utworów

zespołu i tytuł debiutanckiej płyty. Cze-

Records) David Crosby, rocznik 1941,

dokumentuje wielką klasę gitarzysty,

kamy na oryginalny repertuar Snidera

jest mężczyzną boleśnie doświadczo-

który współpracował z zespołami The

i jego kolegów. (8,7)

nym przez życie (walka z uzależnieniami,

Paramounts, Procol Harum i z  wieloma

GRITS AND GLAMOUR – Dos Divas

przeszczep wątroby, wypadek motocy-

gwiazdami brytyjskiej muzyki popularnej.

(Red River) Współpraca dwóch zna-

klowy i utrata domu w wyniku trzęsienia

Trowera wokalnie wspomagają Davey

nych wokalistek country Pam Tillis

ziemi). Jest jednocześnie jednym z naj-

Pattison, Jack Bruce, Livingston Brown,

i Lorrie Morgan, występujących jako

wybitniejszych wokalistów, autorów

Richard Watts i Hazel Fernandez. Płytę

duet Grits and Glamour, przynosi zestaw

piosenek i osobistością rockowej muzyki

polecamy

dobrych piosenek muzycznie przypomi-

amerykańskiej, dwukrotnie uhonorowa-

gitarowego rocka. (8,8)

wydawnictwo

sympatykom

Compendium

brytyjskiego

nających styl znany z niezapomnianego

nym Rock and Roll Hall of Fame. Był

filmu Thelma i Louise. Każda wokalistka

członkiem założycielem legendarnych

wnosi do brzmienia płyty równy, choć

grup rockowych zza oceanu The Byrds

nieco inny wkład. O ile Lorrie gustuje

i Crosby, Stills, Nash & Young. Po 20

w balladowym country, o tyle Pam uda-

latach przerwy w nagraniach solowych

nie miesza bluesa z rytmicznym country.

artysta powraca doskonałym albu-

W sumie powstała płyta godna polece-

mem zawierającym 11 utworów, które

nia zarówno ze względu na repertuar, jak

w większości wyszły spod pióra autora

i perfekcyjne wykonanie. Ten zestaw 14

płyty. Wielki udział w nagraniach miał

piosenek jest jednocześnie potwierdze-

multiinstrumentalista James Raymond,

niem, że współczesna muzyka country ma się dobrze i nie zamyka się w styli-

syn artysty. Płyta została nagrana w doborowym składzie muzyków, m.in.

HARD WORKING AMERICANS (Mel-

Wynton Marsalis, Mark Knopfler, Leland

vin

Sklar i Steve Tavaglione, co pozwoliło

amerykańskiej supergrupy rockowej kie-

Records)

Debiut

styce tradycyjnej. (7,8)

fonograficzny

rowanej przez wokalistę Todda Snidera, z udziałem basisty Dave’a  Schoolsa (Widespread Panic), gitarzysty Neala Casala (The Chris Robinson Brotherhood), klawiszowca Chada Staehly’ego i perkusisty Duane’a Trucksa. W repertuarze sesji nagraniowej znalazły się świetne wersje jak m.in. Randy Newman, Lucinda Williams, Hayes Carll, Gillian Welch i Bottle

Ryszard Gloger

Rockets. Tematem przewodnim piosenek

Wojciech Skrzydlewski

Ocena w skali dziesięciostopniowej. Pierwsza cyfra oznacza muzyczne wykonanie, druga – produkcję i realizację.

więcej na

utworów takich autorów amerykańskich,

63


muzyka aż?) muzyczne skojarzenia, Waglewscy

pauliści z Częstochowy. Dodajmy jesz-

bowiem potrafią opowiadać naprawdę

cze, że płyta jest przepięknie wydana,

po swojemu. A jest to mroczna, ciemna,

krążek umieszczono w kartonowym

egzystencjalna historia; dojrzała, choć

pudełeczku, a obok niego: teksty piose-

nie depresyjna. Kompozytorem nie-

nek, przewiązane szarym sznurkiem –

mal całości repertuaru jest Wojciech

jak listy sprzed lat. Świetna płyta!

Waglewski, który napisał też część słów, autorem większości tekstów jest jednak Fisz. Emade zajmował się z kolei realizacją i  miksem nagrań. Efekt tej rodzinnej pracy jest znakomity.

Tomasz Janas poleca nowe płyty (nie tylko) z Poznania

DAGADANA – List do Ciebie (Dagadana, NCK) – Czy poezja mało znanego twórcy sprzed siedmiu dekad może zainteresować

młodych

twórców?

Nawet więcej: może stać się inspiracją do stworzenia poruszającego dzieła, WAGLEWSKI FISZ EMADE – Matka

takiego jak nowa płyta poznańsko-

URI CAINE – Szpilman (Multikulti) –

Syn Bóg (Agora) – Pięć lat po Męskiej

-lwowsko-częstochowskiego tria Daga-

Trudno byłoby powiedzieć, że muzyka

muzyce, czyli fonograficznym debiucie

Dana. Odkrycie twórczości Janusza

Władysława Szpilmana jest nieznana

formacji Waglewski Fisz Emade, jesie-

Różewicza (zmarłego w czasie wojny

w naszym kraju, ale posłuchać jej, i to

nią ubiegłego roku otrzymaliśmy jej

starszego brata wielkiego poety – Tade-

w ambitnych interpretacjach, można

drugi album – Matka Syn Bóg, okrzyk-

usza) musiało być dla grupy szalenie

szalenie rzadko. Tym większym wyda-

nięty przez krytyków jedną z najlep-

emocjonujące. To słychać na płycie.

rzeniem jest najnowsze wydawnictwo

szych płyt roku 2013. Z jednej strony

poznańskiej wytwórni Multikulti, na

to oczywista kontynuacja poprzedniego

którym kompozycjom Szpilmana przyj-

albumu, z drugiej wyraźny i  odważny

rzał się wielki amerykański twórca. Uri

krok naprzód – choćby to ostatnie

Caine to wybitny pianista i charyzma-

brzmiało nieco przewrotnie. Naprzód

tyczny muzyk. Znane są w świecie jego

oznacza bowiem z jednej strony umie-

twórcze dekonstrukcje kompozycji kla-

jętną i skuteczną próbę budowania

syków. Z utworami Szpilmana postąpił

własnego stylu, z drugiej – głęboką

dość łagodnie – wydobył ich naturalną

świadomość źródeł i taki też głęboki

śpiewność, melodyjność, bezpreten-

ukłon w stronę klasyki rocka, bluesa,

sjonalność, a zarazem wzbogacił o finezyjne, potoczyste improwizacje. Gra ze

amerykańskiego folku – Johnny’ego Casha, Neila Younga, Boba Dylana,

A kompozycje grupy znakomicie wpi-

zniewalającą wręcz lekkością i swo-

Toma Waitsa. To jednak ledwie (czy

sują się w poetyckie frazy Różewicza.

bodą. Kompozycje Szpilmana w jego

Całość brzmi wręcz zdumiewająco

optyce fascynująco swingują, a uroczy,

spójnie i naturalnie. Teksty są rzeczy-

lekko retro, powab tych melodii dopeł-

wiście poruszające i zachwycająco

nia wielkiego wrażenia. Nie wierzę

współczesne. Teksty te – jak to u Daga-

piosence, Deszcz, Sto lat czy W małym

Dany – śpiewane są i po polsku, i  po

kinie brzmią tu istotnie niczym wielkie

ukraińsku. Muzyka swobodnie kołysze

amerykańskie evergreeny, porywająco.

się między avant-popem a subtelnie,

Wielka w tym też zasługa kontrabasisty

z wyczuciem traktowaną elektroniką.

Ksawerego Wójcińskiego i perkusisty

Trochę tu też ech muzyki świata, ale

Roberta Rasza, którzy okazali się god-

też trochę reggae, w dwóch utworach

nymi partnerami słynnego pianisty.

wsparcia wokalnego użyczyli zakonnicy

64

Tomasz Janas


sztuka Galeria Miejska Arsenał

Autor bywa często określany przez kry-

Stary Rynek 6

tyków sztuki jako ikonoklasta, żartow-

tel./fax 61 852 95 01, tel. 61 852 95 02

niś, utopista i postkonceptualista, który

www.arsenal.art.pl

zajmuje się powtórzeniem i artystyczną

arsenal@arsenal.art.pl

postprodukcją.

czynna: wt.-sob. g. 12-19,

¦ oprowadzanie po wystawie:

niedz. g. 11-15

13.04, g. 14 oprowadzanie kuratorskie

uwaga!

dla dzieci

na wszystkie wydarzenia, również wy-

17.04, g. 18 oprowadzanie kuratorskie

stawy, wstęp jest bezpłatny

¦ Międzynarodowy Przegląd Sztuki

¦ To nie tylko przeczucie, to poraż-

Wideo THE 02 – druga edycja

ka – wystawa autorstwa Łukasza Ja-

11.04, g. 18

strubczaka i Andrzeja Pepłońskiego z cy-

W części I: prezentacja 10 utworów

klu Relacje złożone

wideo (w większości najnowszych)

kuratorki: Anna Czaban i Bogna Błaże-

uznanych artystów. W części II: mię-

Nowe Wymiary Starego Miasta

wicz

dzynarodowy konkurs dla studentów

Chyba można już powiedzieć, że

wernisaż 4.04, g. 18

oraz młodych artystów, w ramach któ-

wystawy, debaty i warsztaty

wystawa czynna do 4.05

rego zostanie pokazanych 10 utworów

związane z miejską przestrze-

Sposoby rozumienia porażki przez obu

wideo wybranych podczas pierwszej

nią i jej estetyką są stałym

artystów biorących udział w wystawie

selekcji, jury wybierze zwycięzcę.

elementem oferty kulturalnej

są naturalnie odmienne – mamy do

spotkania

i edukacyjnej naszego miasta,

czynienia z dwoma różnymi postawami

¦ 9.04, g. 18

i to ciekawszym od aktualnych

twórczymi, aczkolwiek obaj postrzegają

Czerwoni – dyskusja. Czy we współ-

wystaw artystycznych. Jesz-

ją w kontekście zmiany, nieustannie

czesnym świecie jest jeszcze miejsce

cze trwał cykl Poznań – miasto

rekonfigurowanego pola znaczeń.

dla idei rewolucyjnych? Na ile wytrzy-

w przebudowie w Centrum Kul-

¦ 5.04, g. 12, oprowadzanie dla dzieci

mały próbę czasu? I ile dzisiaj dla nas

tury Zamek, gdy w Galerii Miej-

(9-14 lat) z rodzicami wraz z warsztatami

znaczą? Udział wezmą: Marta Smoliń-

skiej Arsenał ruszył program

oprowadzanie: Anna Czaban, Bogna Bła-

ska, Krzysztof Moraczewski, Maciej

Nowe Wymiary Starego Miasta.

żewicz, warsztaty: Sylwia Czubała

Piekarski; prowadzenie Przemysław

Ma on tę przewagę nad innymi,

wstęp wolny, zapisy pod adresem mailo-

Prasnowski.

że skierowany jest także do dzie-

wym: sylwia.czubala@arsenal.art.pl

¦ 12.04, g. 12

ci, które, pod okiem dobranych

¦ 10.04, g. 17; 16.04, g. 17 oprowadza-

Manifestacja – warsztaty komiksowe

przez kuratora Franka Sterczew-

nie dla wszystkich chętnych

dla dzieci w wieku 10-13 lat; prowadze-

skiego specjalistów, odwiedzają

¦ 24.04, g. 15 oprowadzanie z elemen-

nie Michał Słomka

wybrane fragmenty śródmie-

tami warsztatów dla młodzieży licealnej

¦ 15.04, g. 18

ścia, by następnie wcielić się

¦ Nagłe podmuchy wszystkich kra-

Ikonografia rewolucji. Od Marata do

w rolę architektów lub grafików

jów – wystawa Serkana Özkai

graffiti – wykład Magdaleny Radomskiej

i samodzielnie

kurator: Marta Smolińska

¦ 17.04, g. 18

zmiany, korygować. To nie tylko

koordynatorka: Katarzyna Fudala

Transformacje Przestrzeni – drugie

dobra zabawa, ale jednocześnie

wernisaż 7.04, g. 18

spotkanie z cyklu Transformacje, prezen-

szkoła patrzenia na architek-

wystawa czynna do 4.05

tującego dokonania Pracowni Semiotyki

turę,

indywidualna

Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego

a tym samym dostrzegania jej

wystawa Serkana Özkai, tureckiego

w Poznaniu. Tym razem zaprezentowana

problemów. Ważna to sprawa,

twórcy mieszkającego w Nowym Jorku,

zostanie twórczość absolwenta i pra-

bo czym skorupka za młodu…

koncentruje się na prezentacji dwóch

cownika naukowego UAP Mariusza Koło-

Na najbliższym spotkaniu, 27

instalacji site specific: Proletarier Aller

dziejczaka; wprowadzenie prof. Ryszard

kwietnia, uczestnicy będą pro-

Länder… oraz A Sudden Gust of Wind,

K. Przybylski.

jektować gustowne reklamy.

w połączeniu z kilkoma pracami wideo.

¦ 26.04, g. 11

w Polsce

odbierania

projektować

przestrzeni,

więcej na

Pierwsza

Piotr Korduba poleca

65


sztuka Czerwony – gra w kolory – warsztaty

wystawa czynna do 4.05

teren sceny. Zasiejemy różnorodne rzeźby

edukacyjne dla dzieci w wieku 3-6 lat;

kuratorka wystawy: Kasia Redzisz

kinetyczne i pozwolimy im rozbrzmiewać

prowadzenie Agnieszka Cienciała

kuratorka programu performatywnego:

podczas

Joanna Leśnierowska

dnia pracy”.

sześćdziesięciominutowego

Galeria 2piR

¦ 26.04, g. 16

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

oprowadzanie

i Dziennikarstwa

wolny

warsztaty dla dzieci

ul. Kutrzeby 10

¦ 26.04, g. 17

prowadzenie Agnieszka Krupa, wstęp

www.profotografia.pl

Anna Steller, Performans porezyden-

wolny

cyjny, wstęp wolny

¦ 12.04, g. 16.30

ABC Gallery

Anna Steller – tancerka, performerka

spotkanie dla seniorów z cyklu Bliżej

ul. Koszalińska 15 (teren ośrodka Strze-

i choreograf. Absolwentka Slawistyki

Sztuki, wstęp wolny

szynek)

na Uniwersytecie Gdańskim. Na scenie

tel. 605 446 182, 61 848 31 29

występuje od 1993 roku. Od 1993 roku

Artykwariat

www.abcgallery.pl

tańczy w Gdańskim Teatrze Dada von

malarstwo i sztuka użytkowa XIX

galeria@abcgallery.pl

Bzdulow. Od 2003 roku współpracuje

i początku XX w.

z Teatrem Patrz Mi Na Usta. Gościnnie

ul. Paderewskiego 8, Bazar Poznański

Antyki. Galeria Mokra

występowała w Teatrze im. Gombrowi-

tel. 61 855 10 16, fax 61 853 11 88

Bazar Poznański Galeria

cza w Gdyni i Teatrze Wybrzeże. W 2005

www.artykwariat.pl, info@artykwariat.pl

(były Pasaż Niebieski)

roku współzałożyła zespół Good Girl Killer.

czynna: pon.-pt. g. 11-19, sob. g. 10-16

ul. Paderewskiego 7, tel./fax 61 851 87 37

Obecnie w zespole tworzy wraz z Magdą

uwaga! w dniach 13-16.04 galeria będzie

www.galeriamokra.pl, info@galeriamokra.pl

Jędrą.

zamknięta

malarstwo polskie XIX w.

¦ 26.04, g. 19

Artykwariat – umiejscowiony w histo-

Żniwa – spektakl Rodrigo Sobarzo De

rycznym budynku hotelu Bazar – ma

Galeria Art Stations

Larraechea

w swojej kolekcji szeroką gamę dzieł

Stary Browar

Organizatorzy zapraszają: „W Żniwach

sztuki europejskiej XIX i początku XX w.

ul. Półwiejska 42

ogłaszamy scenę teatralną żyznym grun-

spotkania po

wystawie,

¦ 12.04, g. 12

wstęp

tel. 61 859 61 22

tem, takim jak uprawne pole, gdy dojrze-

Galeria AT

office@artstationsfoundation5050.com

wają jego plony w porze żniw. Zgroma-

Uniwersytet Artystyczny

www.artstationsfoundation5050.com

dzimy uwagę w przestrzeni spektaklu.

ul. Solna 4

czynna codziennie w g. 12-19

Aby to osiągnąć, będziemy na Państwa

tel. 61 826 66 02

¦ Dla każdego gestu inny aktor

oczach parcelować, orać i zasiewać

galeriaat@wp.pl www.galeria-at.siteor.pl prowadzi Tomasz Wilmański

Galeria Aula Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 29 aula.uap.edu.pl ¦ Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie – wystawa pokonkursowa

Galeria Centralne Oko: Alina Kus, Widzę Cię

66

fot. materiały organizatorów

wystawa czynna do 3.04 wydarzenia ¦ 4.04, g. 17 Zbigniew Libera – wykład otwarty ¦ 14-15.04 Planowanie Kariery – ogólnopolska konferencja


sztuka Brodziak Galeria & Pracownia Fotografii

na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby

ul. Dolna Wilda 87 (przeszklony konte-

prasowego. Jednak od czasu do czasu

w roku 1990. Uprawia zawód grafika

ner przy SPOT)

chwyta za pędzel i... maluje do wyczer-

tel. 795 770 771

pania sił!

czynna: wt.-sob. g. 12-20, niedz. g. 12-16

Galeria komiksu Cheap East ul. Św. Marcin 80/82, CK Zamek,

Galeria Sztuki Współczesnej Cechmanowicz

sala 101

ul. Paderewskiego 7

sob. g. 13-15

tel. 505 370 600

¦ Syn swojego ojca – wystawa prac

www.galeria-cechmanowicz.pl

z książki Nicolasa Presla

czynna: pon.-pt. g. 11-18

wystawa czynna do 10.04

fot. materiały organizatorów

czynna: wt. i czw. g. 16-18

sob. g. 11-14.30

Galeria Centralne Oko

ForForm: Wazon Ritagli, 1993, proj. Giampaolo Seguso

Galeria Ego ul. Wyspiańskiego 41/3

ul. Garbary 30/41

tel./fax 61 853 15 81

zentantek nowych i odradzających się

tel. 888 099 434

www.galeriaego.pl, ego@galeriaego.pl

form duchowości. Uzupełniają go trzy

¦ Pantofelek i jego czasy – Alina

czynna: wt.-pt. g. 12-19, sob. g. 11-14

filmy rejestrujące rytuał oczyszczania

Kus – malarstwo

¦ Kobiety mocy – wystawa fotografii

miasta oraz nagrania rozmów artystki

wernisaż 12.04, g. 19

Katarzyny Majak

z kobietami.

wystawa czynna do 20.04

wystawa czynna do 30.04.

Alina Kus ukończyła Uniwersytet Arty-

Kobiety mocy to cykl 29 fotografii przed-

ForForm

styczny w Poznaniu (dawniej PWSSP)

stawiających portrety kobiet – repre-

ul. Paderewskiego 8, Bazar Poznański tel. 61 883 42 43 www.forform.pl info@forform.pl czynna: pon.-pt. g. 11-19, sob. g. 10-16 To wyjątkowe miejsce na mapie Poznania specjalizujące się we wzornictwie – oferujące sztukę europejską i  polską drugiej połowy XX w.

Galeria Garbary 48 ul. Garbary 48 tel./fax 61 852 91 70 www.garbary48.com.pl galeria@garbary48.pl czynna: pon.-pt. g. 10-18, sob. g. 10-14 ¦ Podglądanie uczuć – wystawa wernisaż 10.04, g. 18 wystawa czynna do 19.04

Galeria u Jezuitów ul. Dominikańska 8 galeriaujezuitow@gazeta.pl

więcej na

Galeria Garbary 48: Jadwiga Hajduk, Tych dwoje

fot. materiały organizatorów

malarstwa Jadwigi Hajduk

67


sztuka czynna: wt.-niedz. g. 13-18 (oprócz świąt) kier. artystyczne Andrzej Maciej Łubowski, tel. 606 440 250 kier. organizacyjne Ludomir Gałdowski, tel. 783 488 822

Galeria Miejska Mosina pod patronatem ZPAP Okręgu Poznańskiego, UA w Poznaniu i MOK ul. Niezłomnych 1 tel. 61 819 15 91 www.galeriamosina.pl galeriamosina@kultura.gmina.pl kier. artystyczne Dorota Strzelecka czynna: wt.-pt. g. 9-15, niedz. g. 10-13 ¦ Boję się pająków – wystawa tkaniny artystycznej i  rysunku Agnieszki Zaprzalskiej wystawa czynna do 6.04 ¦ Déjà vu – Władysław Radziwiłłowicz – malarstwo wernisaż 11.04, g. 18.15 wystawa czynna do 18.05

Galeria Mokra ul. Chwaliszewo 72/2 fot. materiały organizatorów

czynna: pon.-pt. g. 9-16, sob. po uzgodnieniu telefonicznym tel. 61 85 18 737 www.galeriamokra.pl

Galeria mil’ART Danuty Milian

Galeria Piekary: Fortunata Obrąpalska, Tancerka, 1948

ul. Wroniecka 6, tel./fax 61 851 74 01 czynna: pon.-pt. g. 11-18,

ul. Słowackiego 20

¦ Lidia Gurling-Mielcarek – Wspo-

sob. g. 11-14

tel. 61 829 28 12

mnienia

sztuka współczesna, prace ponad 60

www.galeriaobok.art.pl

wystawa czynna 28.04-10.05

autorów, m.in. prof. Leszka Rózgi,

galeria@galeriaobok.art.pl

Edwarda Dwurnika, Tadeusza Siary

opiekun Janusz Kostrzewski ¦ Maria

68

Wierkiewicz-Popławska

PBG Gallery Wysogotowo k. Poznania

Galeria Naprzeciw

i Franciszek Popławski – Magia

ul. Skórzewska 35, tel. 61 665 17 00

Uniwersytet Artystyczny

Obłoków – Kontrapunkt 2332

czynna: pon.-pt. g. 8.30-16.30

ul. Solna 4

wystawa czynna do 12.04

¦ w City Park (Galeria Handlowa),

¦ Co mam, to dam – wystawa zbio-

ul. Wyspiańskiego 26

Galeria Obok

rowa członków i sympatyków Koła

Janusz Biernacki – Azyl – malarstwo

Naukowe Koło Medialne Fotografia

i Galerii Obok

i poezja

UAM

wystawa czynna 14.04-24.04

wernisaż 11.04, g. 18


sztuka PBG Gallery Skalar Office Center ul. Górecka 1 ¦ wystawa grupy The Krasnals, laureata jubileuszowej, 15. Nagrody Arteonu wernisaż 4.04, g. 18 wystawa czynna 4-25.04 Na wystawie zostanie zaprezentowana między innymi, po raz pierwszy w Poznaniu, monumentalna praca Bitwa

Galeria/Restauracja Piano Bar Słodownia w Starym Browarze ul. Półwiejska 42 tel. 61 859 65 70

Galeria Profil: Anna Rodzińska, Zwierzę spiralne

www.pianobar.poznan.pl ¦ Radosław Pytelewski –

fot. materiały organizatorów

pod Grunwaldem / Statek głupców.

Galeria Profil

malarstwo wystawa czynna do czerwca

CK Zamek, ul. Św. Marcin 80/82

Radosław Pytelewski pochodzi z Pło-

tel. 61 646 53 20, www.zamek.poznan.pl

c­ka, jest samoukiem. Jego prace ujmują

czynna: wt.-niedz. g. 11-19

kolorem i oryginalnością.

¦ Paweł Flieger, Bartosz Kulczyk – wystawa rysunków wystawa czynna do 9.04

Galeria Piekary

¦ Anna Rodzińska – Magia Przestrzeni – wystawa rzeźby

ul. Św. Marcin 80/82

wernisaż 16.04, g. 18

Dziedziniec Różany CK Zamek

wystawa czynna do 8.05

tel. 61 663 61 48

Autorka prezentowanych prac jest zaliczana do czołówki rzeźbiarzy środowiska

www.galeria-piekary.com.pl

poznańskiego, znanych i cenionych w kraju i za granicą. Profesor Anna Rodzińska,

czynna pn.-pt. 10-18

wieloletnia pedagog Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, wniosła olbrzymi

wstęp bezpłatny

wkład w rozwój sztuki, również poprzez wychowanie i ukształtowanie kilku poko-

¦ Fortunata Obrąpalska – Między pik-

leń wspaniałych rzeźbiarzy. Autorka wielu rzeźb plenerowych i pomników, w tym

torializmem a eksperymentem

zaliczanego do najlepszych w Polsce pomnika Armii „Poznań” w Poznaniu.

wernisaż 11.04, g. 19

Wystawa ma charakter retrospektywny. Prezentuje rzeźby powstałe od lat 60.

wystawa czynna 14.04-23.05

ubiegłego wieku do dnia dzisiejszego.

Wystawa przygotowana z okazji 10.

wydarzenia

rocznicy śmierci artystki, jest pokazem

¦ 10-11.04, g. 10-15

sztuki należącej do polskiej klasyki fo-

Pracownia Otwartej Interpretacji Sztuki UAP

tografii, wciąż pozostającej źródłem

Pokaz ekspozycyjny. Prowadzi Rafał Boettner-Łubowski

inspiracji. Na monograficznej wystawie

spotkania

zaprezentowane zostaną prace z całe-

¦ pon. g. 17-18.15 Mała Akademia Sztuki – zajęcia plastyczne dla dzieci

go okresu działalności fotograficznej

w wieku 4-9 lat

artystki.

¦ Spotkania z Wyobraźnią – zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 7-14 lat twórczość

Fortunaty

(grupy zorganizowane – klasy szkolne)

Obrąpalskiej obejmuje lata 30., 40. i 50.

inf. tel. 61 646 53 21, 607 609 034, e-mail: profil@ckzamek.pl

XX wieku. W działalności fotograficznej

lub w.gostynska@ckzamek.pl

artystki nieustannie przecina się tradycja

więcej na

Wielowątkowa

69


sztuka i nowoczesność. W swej drodze twórczej

¦ Kosaara and People – Jeżyce – wy-

Think Art

artystka przeszła od typowego piktoriali-

stawa Artura Kłosińskiego

Myślenie Sztuką

zmu, poprzez twórczość nowoczesną

wystawa czynna 26.04-10.05

ul. Za Groblą 3/4 m. 101

i socrealizm do fotografii przyrodniczej.

tel. 61 221 35 87 i 601 637 099

Galeria Szyperska

www.thinkart.pl

w budynku ZPAP

¦ Synergia – Izabela Rudzka/Maciej

Stowarzyszenie Twórcze Nowa Nowa

ul. Szyperska 2, II piętro

Mazurek. Malarstwo

ul. Mielżyńskiego 20

tel. 61 852 70 17

wernisaż 11.04, g.19

www.galerianowa.pl

czynna: pon.-pt. g. 10-17 lub po umówie-

wystawa czynna 11.04- 23.04

www.nowanowa.org.pl

niu telefonicznym

Wystawa

Poznańska Galeria Nowa

malarstwa

towarzysząca

otwarciu projektu artystycznego Artyzm

Galeria Fotografii pf

Galeria tak

Natury realizowanego przez Izabelę Rudz-

CK Zamek, ul. Św. Marcin 80/82

ul. Mielżyńskiego 27/29

ką i studentów Wydziału Pedagogiczno-

tel. 61 646 53 30

www.galeriatak.pion.pl

-Artystycznego UAM w Kaliszu (10.04,

www.zamek.poznan.pl

tel. 61 222 37 35

Collegium Biologicum UAM w Poznaniu).

czynna: wt.-niedz. g. 11-19

czynna: pon.-pt. g. 12-18,

¦ Lucie Stahl – Death Dust

sob. 10-14

Wydział Fizyki UAM

kurator: Dorota Walentynowicz

¦ Piękno w pakiecie II

ul. Umultowska 85, Kampus Morasko

wystawa czynna do 13.04

wernisaż 11.04, g. 19

¦ Niepodobni

¦ Sonia Leimer – Raumteiler

wystawa czynna do 25.06

wystawa czynna do 10.05

wystawa w ramach projektu kuratorskie-

Wystawa twórców Outsider Art: Ju-

kuratorzy Jakub Malinowski i Zbigniew

go time-specific Doroty Walentynowicz

styny Matysiak, Henryka Żarskiego,

Szot

wernisaż 28.04, g. 19

Mikołaja Ławniczaka, Władysława

artyści zaproszeni: Diana Fiedler, Bogu-

wystawa czynna do 1.06

Grygnego, Iwony Mysery, w ramach

sław Koszałka, Barbara Pilch, Natalia

międzynarodowego projektu Nieskoń-

Wegner, Józef Drążkiewicz, Andrzej Ma-

Galeria Pod Arkadami

czoność/Infinity, obejmującego także

ciej Łubowski, Jakub Malinowski, Arka-

Droga Dębińska 21, MDK nr 1

synergiczne wystawy w Galerii ArtBrut

diusz Marcinkowski, Wojciech Müller,

tel. 61 833 79 10

we Wrocławiu i w Christian Berst Gal-

Zbigniew Szot, Bogdan Wegner

lery w Paryżu.

Galeria R

Galerie – oprac. Tomasz Janas

ul. Klasztorna 9/2 www.galeriar.pzl

W kwietniowym Arteonie

czynna: wt.-pt. g. 12-18

¦ W kwietniowym Arteonie o braciach Maksymilia-

sob. g. 12-16

nie i Aleksandrze Gierymskich w kontekście dwóch

Smakowanie obrazem – Martyna Rze-

wystaw w Muzeum Narodowym w Krakowie i Mu-

pecka

zeum Narodowym w Warszawie pisze Michał Haake.

wystawa czynna do 3.05

¦ Wystawie Atlas nowoczesności w łódzkim Muzeum Sztuki przygląda się Krzysztof Jurecki. ¦ Twórczość Ai Weiweia, jednego z  najbardziej znanych

Galeria Rotunda

chińskich artystów współczesnych, prezentowaną w berlińskim Martin-Gro-

Uniwersytet Artystyczny

pius-Bau omawia Wojciech Delikta. ¦ Działania grupy The Krasnals, laureata

Al. Marcinkowskiego 29

Nagrody Arteonu 2013, podsumowuje Zofia Biernacka. ¦ Ponadto w kwietnio-

¦ Wystawa Joanny Zak

wym wydaniu Ewa Klekot przybliża zjawisko etnodizajnu, natomiast w ramach

wystawa czynna do 9.04, g. 10-20, UAP

czytania sztuki Łukasz Kiepuszewski analizuje obraz Aleja w Chantilly Paula

Budynek A

Cézanne’a. ¦ Jak zwykle w Arteonie również recenzje książkowe, komentarze i inne stałe rubryki. ¦ Zapraszamy też na wystawę grupy The Krasnals, laure-

Galeria Rozruch

ata jubileuszowej, 15. Nagrody Arteonu, która odbędzie się w dniach 4-25.04

Jeżyckie Centrum Kultury

w przestrzeniach PBG Gallery Skalar Office Center, ul. Górecka 1.

ul. Jackowskiego 5-7

70


fot. materiały Muzeum Instrumentów Muzycznych

muzea

Akordeon niezwykły nowy eksponat w Muzeum Instrumentów Muzycznych Na świecie pozostało tylko dziewięć takich instrumen-

Trzecim właścicielem instrumentu stał się Mieczysław

tów. Jest niezwykle ozdobny, a jego historia również

Śliwiński. Oto jak do tego doszło: „Jako młody chłopak

jest szczególna. W Muzeum Instrumentów Muzycz-

widziałem ten instrument i zapoznając się ze starszym

nych od kwietnia będzie można obejrzeć wyjątkowy

kolegą Zygą, upodobałem go sobie. Zyga wiedział chyba,

akordeon.

że mi na nim bardzo zależy. Dał mi nawet parę razy

Dzieje akordeonu HOHNER Organola de Luxe 140 basów,

pograć” – pisze w swoich wspomnieniach Śliwiński.

bo tak brzmi jego pełna nazwa, swój początek mają wio-

Zygmunt Kałużny grał na nim do końca życia. Zadbał

sną 1936 r. Wtedy to w firmie Hohner Piotr Stuligrosz

jednak o przyszłość akordeonu. Przykazał swojej żonie,

złożył zamówienie na ów instrument. Nie był on jednak

że po jego śmierci, gdy będzie potrzebowała pieniędzy,

dla jego najstarszego syna Stefana, słynnego później

akordeon ma sprzedać, ale tylko Mieczysławowi Śliwiń-

dyrygenta, a dla jego młodszego brata Bogdana, dobrze

skiemu. Tak też się stało. Czwartym właścicielem zostało

zapowiadającego się puzonisty. Instrument pochodził

Muzeum Instrumentów Muzycznych, któremu w 2010 r.

ze specjalnej serii ręcznie wykonanej i szczególnie

Śliwiński podarował instrument. Od kwietnia tego roku

zdobionej, która miała tylko 150 egzemplarzy. Kształt

akordeon będzie pokazywany na wystawie stałej. oprac. Jan Gładysiak

klawiatury sprawił, że ten typ akordeonu nazywany był „księżycówką”.

na podstawie wspomnień M. Śliwińskiego

prób chóru, a Bogdan, grywając w  poznańskich lokalach,

¦ Muzeum Instrumentów Muzycznych

tak aż do roku 1969. Wtedy to sprzedali go swojemu kole-

Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu

dze akordeoniście Zygmuntowi Kałużnemu, przez przyjaciół

Stary Rynek 45, www.mnp.art.pl

nazywanemu Zygą. Na instrumencie grywał on ze swoją

wt.-czw. g. 9-15, pt. g. 12-21, sob. i niedz. g. 11-18

kapelą głównie w restauracji WZ, Arkadii i  w  Staromiej-

w soboty wstęp wolny

skiej na Starym Rynku.

18.04 czynne 10-16, 19-21. 04 nieczynne

więcej na

Bracia korzystali z akordeonu wspólnie, Stefan podczas

71


muzea muzea w Poznaniu

monety pochodzą z dawnych wielkopolskich skarbów znajdujących się w  zbio-

Archeologiczne

rach muzeum, a rozpoznane zostały

Pałac Górków, ul. Wodna 27

w ostatnich latach podczas prac nad ich

tel. 61 852 82 51

naukowym opracowaniem. Wśród nich

www.muzarp.poznan.pl

jest m.in. pół denara, najbardziej znana

wt.-czw. g. 9-15, pt.-sob. g. 10-18, niedz.

moneta Chrobrego, która znajduje się na

g. 12-17

rewersie banknotu 20-złotowego.

bilety: 8 zł, ulgowe 4 zł

Wydarzenia

w soboty wstęp wolny (na niektóre

¦ 6.04 Poznańskie Dni Fotografii

wystawy czasowe również w soboty

Wystawa fotografii, pokazy multimedial-

obowiązują bilety)

ne i prelekcje; rozstrzygnięcie konkursu

19-21.04 nieczynne

na fotografa roku w Związku Polskich

ekspozycje stałe

Fotografów Przyrody. Pozostałe części

¦ Pradzieje Wielkopolski – prezentuje

programu tego wydarzenia odbywać się

Wokół wojna polsko-ruska, czy

życie ludzi w Wielkopolsce od epoki ka-

będą na terenach MTP.

nie daj Boże genderowo-chrze-

mienia do schyłku starożytności

¦ 9.04, g. 11 Wczesnośredniowieczny

ścijańska – my zaś na chwilę od-

¦ Tu powstała Polska – obejmuje czasy

Radom – między Małopolską i Mazow-

lećmy. Niczym błędni rycerze. Bo

średniowiecza i przedstawia rolę, jaką

szem czy między wschodem i zachodem

„król-rybak powiedział mi o zamku

odegrał nasz region w tworzeniu polskiej

Europy?

w dolinie, | Który raz pokazuje się

państwowości

Wykład Macieja Trzecieckiego z Instytutu

we mgle, a raz ginie”. To o zamku

¦ Śmierć i życie w starożytnym Egipcie –

Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie.

Graala, ale pasuje. Jeśli Warta nie

jedna z najlepszych w Polsce ekspozycji

wyleje za bardzo, błędny rycerz

zabytków ze starożytnego Egiptu

Archidiecezjalne

przejdzie turystycznym szlakiem od

¦ Archeologia Sudanu – największa

w Akademii Lubrańskiego

wsi Starczanowa do mostku i ujrzy

w Polsce kolekcja prezentująca w sposób

ul. Lubrańskiego 1

wielkopolskiego Graala: kopiec,

przekrojowy dzieje tego kraju od paleolitu

tel. 61 852 61 95

na którym przed wiekami stercza-

aż po podbój Arabów

www.muzeum.poznan.pl

ła drewniana wieża, taka rodem

¦ Sztuka naskalna Afryki Północnej –

wt.-pt. g. 10-17, sob. g. 9-15

z Krzyżaków Sienkiewicza, tyle że

ryty naskalne sprzed tysięcy lat

bilety: 8 zł, ulgowe 5 zł

dwieście lat starsza od kasztelu

ekspozycje czasowe

17-21.04 nieczynne

Maćka z Bogdańca. Jeśli wyleje za

¦ Klejnoty archeologiczne Muzeum

ekspozycja stała

bardzo – trzeba będzie zawrócić do

Wschodniosłowackiego w Koszycach

¦ Sztuka gotycka, Skarbiec, Salon ofia-

Murowanej Gośliny. Żeby w daw-

autorzy: Dárius Gašaj i Ján Rákoš z Mu-

rodawców, Galeria sztuki nowożytnej

nym ratuszu (dziś miejska bibliote-

zeum Wschodniosłowackiego w Koszy-

ka, otwarta od 8 do 18) pogrążyć

cach

się w Radzimskich wykopaliskach.

kuratorzy: Piotr Pawlak i Magdalena Po-

Na kasztel sypały się niegdyś poci-

klewska-Koziełł

Jacek Kowalski poleca Zaproszenie do zamku Graala

ski z łuków i kusz, w Warcie tonęły

czynna od 11.04 do 14.05

miecze, krążyły łosie, a przypalone

Więcej patrz w ramce na s. 73

garnki zachowały menu tych, któ-

¦ Srebra Bolesława Chrobrego

rych zaskoczono tu między ustami

wystawa z cyklu Bliskie spotkania z…

a brzegiem pucharu. Osiemset,

kurator Zbigniew Bartkowiak

tysiąc, tysiąc pięćset lat temu

czynna do maja

i wcześniej. Taki mały Biskupin.

Pięć nieznanych do tej pory egzempla-

A wystawa o  nim nowa, właśnie

rzy denarów Bolesława Chrobrego jest

otwarta.

pokazywanych na wystawie w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Wszystkie

72

Poznańska Karta Turystyczna Do większości poznańskich muzeów z Poznańską Kartą Turystyczną wstęp wolny. Kartę można nabyć m.in. w  punktach CIM, szczegóły: tel. 61 851 96 45.


muzea wystawa czasowa ¦ Dwie fary ekspozycja czynna do 12.04 Potężna gotycka bryła poznańskiej fary górowała nad miastem przez ponad 400 lat. Po pożarze jej funkcję przejął kościół pw. św. Stanisława i pełni ją do dziś. Wystawa jest podzielona na dwie części. Pierwsza to wyjątkowy pokaz skarbów fot. J. Gancarski i R. Kubit

ocalałych z dawnej poznańskiej fary, druga część wystawy przenosi widza w nieodległą przeszłość, prezentując pewne wątki z historii parafii farnej już w świątyni pojezuickiej od początku XIX w. do lat sześćdziesiątych XX w.

Eksponaty z Muzeum w Koszycach, które zostaną zaprezentowane na wystawie

wydarzenia ¦ 12.04, g. 13.30 oprowadzanie po wy-

Klejnoty z Koszyc

stawie Dwie fary przez jej kuratora Mi-

Nowa wystawa czasowa w Muzeum Archeologicznym przygotowana została

chała Błaszczyńskiego. Na to wydarzenie

przez Muzeum Wschodniosłowackie w Koszycach we współpracy z Muzeum

dla wszystkich bilety ulgowe.

Podkarpackim w Krośnie. Prezentowane na niej tytułowe „klejnoty” to najcen-

¦ 25.03-11.04 warsztaty dla dzieci

niejsze zabytki archeologiczne ze zbiorów koszyckiego muzeum, istniejącego od

Wielkanoc w wiejskiej chatce, zapisy pod

1872 r. Przedmioty te datowane są na okres od epoki kamienia (6-5 tysiąclecie

nr tel. 61 852 61 95.

p.n.e.) aż do XVII w. Wśród zabytków są m.in. pięknie dekorowane naczynia

Armii „Poznań” 

a także elementy uzbrojenia.

Oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk

Klejnoty archeologiczne Muzeum Wschodniosłowackiego w Koszycach

Niepodległościowych

Muzeum Archeologiczne

Cytadela-Mała Śluza

autorzy: Dárius Gašaj i Ján Rákoš z  Muzeum Wschodniosłowackiego

tel. 61 820 45 03

w Koszycach

www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl

kuratorzy: Piotr Pawlak i Magdalena Poklewska-Koziełł

wt.-sob. g. 9-16, niedz. g. 10-16

czynna od 11.04 do 14.05

ceramiczne o ciekawych formach, naszyjniki, złote ozdoby, wyroby z  brązu,

bilety: 6 zł, ulgowe 3 zł 19-21.04 nieczynne

Etnograficzne

Prezentacja darów Towarzystwa Przyja-

ekspozycja stała

Oddział Muzeum Narodowego w Pozna-

ciół Muzeum Narodowego w Poznaniu

¦ Wierni przysiędze – Armia „Poznań”

niu

dla Muzeum Etnograficznego. To pierw-

w kampanii wrześniowej 1939 r.

ul. Grobla 25 (wejście od Mostowej 7)

sza tego typu prezentacja, pokazująca

tel. 61 852 30 06, www.mnp.art.pl

szerokiej publiczności owoce współpracy

Bambrów Poznańskich

wt.-czw. g. 9-15, pt. g. 12-21, sob.

muzealników i pasjonatów.

ul. Mostowa 7

i niedz. g. 11-18

¦ 100 lat zbiorów etnograficznych

pt.-sob. g. 10-14, grupy po wcześniej-

bilety: 7 zł, ulgowe 5 zł, 1 zł – dzieci

w Poznaniu

szym umówieniu, tel. 602 658 961

w wieku 7-16 lat

Wystawa z cyklu Rzeczy mówią. Każdy

wstęp wolny

w soboty wstęp wolny

obiekt jest samodzielnym bohaterem

ekspozycja stała

18.04 czynne g. 10-16

z własną indywidualną „biografią”, wła-

¦ Dzieje osadników z Bambergu, którzy

19-21.04 nieczynne

sną historią do opowiedzenia.

przybyli na zaproszenie władz miasta

ekspozycje czasowe

spotkanie

Poznania do wsi podmiejskich w 1. poł.

¦ Donum, czyli dar 

XVIII w.

wystawa czynna do 30.05

¦ 5.04, g. 16 spotkanie z cyklu Przedmiot do rozmowy: Rozmowa z  Heleną

więcej na

w piątki wstęp wolny

73


muzea bilety: 7 zł, ulgowe 5 zł, 1 zł – dzieci

ekspozycja stała

w wieku 7-16 lat

¦ Kolekcja instrumentów lutniczych,

w soboty wstęp wolny

fortepianów, instrumentów drewnianych

18.04 czynne g. 10-16

i blaszanych. Wśród zbiorów można tak-

19-21.04 nieczynne

że obejrzeć statuetkę Oscara przekazaną

ekspozycja stała

przez jego zdobywcę, kompozytora Jana

¦ Historia Poznania od XV w. do 1945 r.

A.P. Kaczmarka.

wydarzenia kumentem spotkanie Archiwa klasztorów

Komunikacji Miejskiej MPK Poznań

wielkopolskich. Jakie były i co się z nimi

ul. Głogowska 131/133, tel. 61 839 62 07

stało? W programie wykłady i  prezen-

czynne dla grup po wcześniejszym uzgod-

tacja archiwaliów. Wykład Dokument

nieniu telefonicznym

fundacyjny klasztoru cystersów w Łek-

ekspozycja stała

nie z roku 1153 wygłosi prof. Andrzej

¦ Pamiątki związane z historią komuni-

Palma wielkanocna z pocz. XX w. z wystawy

Wyrwa. Prelekcję Archiwalia klasztor-

kacji miejskiej w Poznaniu: przedwojenne

Rzeczy mówią.

ne i akta związane z  kasatą klasztorów

bilety, mundury, torby i akcesoria kon-

Wielkopolski w zbiorach Archiwum Pań-

duktorskie, kasowniki i automaty bileto-

i ­Wiesławą Cichowicz. Matka i  córka

stwowego w Poznaniu zaprezentuje Zofia

we oraz oryginalne elementy wagonów

z mieszczańskiej, poznańskiej rodziny.

Wojciechowska. Kolejne wystąpienie to

tramwajowych.

Kolekcjonerki, pasjonatki kultury i sztuki

Bulla Papieża Innocentego VII z 1406 r.

ludowej, organizatorki Muzeum Ludoznaw-

dla Klasztoru Bożego Ciała oo. Karmeli-

Makiety Dawnego Poznania

czego w Poznaniu, w 1911 roku. O ich cie-

tów w Poznaniu ks. kustosza Rafała Ry-

podziemia klasztoru Franciszkanów na

kawych osobowościach, życiu prywatnym

backiego, który wygłosi również kolejny

Górze Przemysła

oraz związkach z Muzeum Etnograficznym

wykład: Audiowizualna dokumentacja

wejście od ul. Ludgardy, tel. 61 855 14 35

w Poznaniu opowie Iwona Rosińska –

wizyty kardynałów Stefana Wyszyńskie-

www.makieta.poznan.pl

etnolog, kustosz Muzeum Etnograficznego

go i Karola Wojtyły w Sanktuarium Matki

zwiedzanie codziennie (również wersje

w Poznaniu. Wstęp wolny.

Bożej w Cudy Wielmożnej w  Poznaniu

obcojęzyczne), g. 11-17

w 1968 r. Ostatnie planowane wystą-

bilety: 14 zł, dzieci 10 zł, grupowe 10 zł

Farmacji

pienie nosi tytuł: Archiwalia dotyczące

17-20.04 nieczynne

Al. Marcinkowskiego 11

dawnego klasztoru oo. Bernardynów

¦ W podziemiach klasztoru Franciszka-

tel. 61 851 66 15

w Kościanie i wygłosi je Ewa Siejkowska-

nów można oglądać makiety dawnego

pon., śr., pt. g. 9-15

Askutja. W trakcie spotkania będzie miał

Poznania. Pierwsza przedstawia gród na

wstęp wolny

też miejsce koncert muzyki sakralnej,

Ostrowie Tumskim w czasach pierw-

18-21.04 nieczynne

wystąpi chór Hasło pod dyrekcją Henryka

szych Piastów, druga – miasto z począt-

ekspozycja stała

Górskiego.

ku XVII w. Półgodzinnym prezentacjom

fot. G. Borowski

¦ 4.04, g. 17 w cyklu Popołudnie z do-

¦ Meble z apteki w  Miłosławiu w  sty-

towarzyszą komentarz historyczny oraz

lu neorenesansu północnego z końca

Instrumentów Muzycznych

efekty specjalne. Trzecia makieta, przed-

XIX w., naczynia apteczne: porcelanowe,

Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu

stawiająca Stary Rynek, przeznaczona

cynowe, szklane od XVII w., sprzęt ap-

Stary Rynek 45, tel. 61 852 08 57

jest dla osób niewidomych.

teczny z XIX i XX w.

www.mnp.art.pl

Historii Miasta Poznania

i niedz. g. 11-18

Martyrologii Wielkopolan Fort VII

Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu

bilety: 7 zł, ulgowe 5 zł, 1 zł – dzieci

Oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk

ratusz, Stary Rynek 1, tel. 61 856 81 93

w wieku 7-16 lat

Niepodległościowych

www.mnp.art.pl

w soboty wstęp wolny

ul. Polska, tel. 61 848 31 38

wt.-czw. g. 9-15, pt. g. 12-21, sob.

18.04 czynne g. 10-16

www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl

i niedz. g. 11-18

19-21.04 nieczynne

wt.-sob. g. 9-17, niedz. g. 10-16

wt.-czw. g. 9-15, pt. g. 12-21, sob.

74


muzea bilety: 2 zł, ulgowe 1 zł

Narodowe

i surrealizmu, przełamująca konwencje

19-21.04 nieczynne

Galeria Malarstwa i Rzeźby

tradycyjnego rozumienia malarstwa.

ekspozycje stałe

Al. Marcinkowskiego 9

spotkania w muzeum

¦ Męczeństwo więźniów Fortu VII

tel. 61 856 80 00, www.mnp.art.pl

¦ 4.04, g. 18 w cyklu Kaligrafia – warsz-

w okresie II wojny światowej

wt.-czw. g. 9-15, pt. g. 12-21, sob.

taty dla osób dorosłych poświęcone

¦ Więźniowie Fortu VII w więzieniach

i niedz. g. 11-18

kaligrafii. Co czytała św. Katarzyna Sie-

i obozach III Rzeszy – zmarli i zaginieni

bilety: 12 zł, ulgowe 8 zł, 1 zł – dzieci

neńska? Historia książek i nauka pisma –

¦ Wysiedlenia mieszkańców Poznania

w wieku 7-16 lat

Karoliny – zajęcia II.

i Wielkopolski do Generalnej Guberni

w soboty na wystawy stałe wstęp wolny

¦ 5.04, g. 11.15 w cyklu Sito Sztuki –

w latach 1939-1941

18.04 czynne g. 10-16

zajęcia dla dzieci W kolorowym kurniku!

ekspozycje czasowe

19-21.04 nieczynne

¦ 5.04, g. 15 w cyklu Kreatywni –

¦ …i ślad po nich zaginął. Zagłada

ekspozycje stałe

warsztaty plastyczno-projektowe dla gim-

chorych psychicznie w komorze gazo-

¦ nowy gmach: Galeria Sztuki Polskiej

nazjalistów i licealistów Pejzaż miejski.

wej w Forcie VII

(od oświecenia do współczesności)

Rysunek architektoniczny – perspektywa

¦ Ja szukam życia i umrę cicho… –

¦ stary gmach: Galeria Sztuki Starożyt-

powietrzna. Technika: ołówek, akwarela.

życie i twórczość Stefana Balickiego

nej, Galeria Sztuki Średniowiecznej, Ga-

Informacje w dziale Edukacji Muzealnej,

leria Sztuki Polskiej XVI-XVIII w., Galeria

tel. 61 85 68 136.

Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny

Malarstwa Obcego

¦ 11.04, g. 18 w cyklu Kaligrafia –

ekspozycje czasowe

warsztaty dla osób dorosłych poświę-

Oddział Biblioteki Raczyńskich

¦ Tytus Dzieduszycki-Sas 1934-1973.

cone kaligrafii. Co czytała św. Katarzyna

ul. Gajowa 4 m. 8, tel. 61 847 36 45

Pomiędzy Lublinem a Paryżem

Sieneńska? Historia książek i nauka pi-

pon. g. 13-15, czw. g. 16-18, grupy wy-

wystawa czynna do 6.04

sma – Karoliny – zajęcia III.

cieczkowe prosimy zgłaszać, tel. 61 885

Wystawa zaprezentuje artystę ważnego

¦ 12.04, g. 11.15 w cyklu Muzealna

89 24 w g. 13-15 lub 61 847 36 45

dla polskiej historii sztuki XX w., jakim był

Akademia Dziecięca – Przygoda XVIII

wstęp wolny

Tytus Dzieduszycki-Sas. Należał on do lu-

Ślimak i czereśnie. Co to są martwe natu-

21.04 nieczynne

belskiej grupy Zamek. Malował, tworzył

ry i gdzie je można odnaleźć w muzeum?

ekspozycja stała

scenografie, występował też w lubel-

Komponowanie martwą naturą i przeno-

¦ Dorobek literacki, materiały ikonogra-

skim kabarecie Piwnica. Dzieduszyckiego

szenie jej na papier za pomocą farb. Pro-

ficzne, pamiątki po poetce.

inspirowała estetyka lirycznej abstrakcji

wadzenie Paulina Broniewska.

więcej na

fot. materiały Muzeum Narodowego w Poznaniu

Jacek Malczewski, Śmierć na etapie, olej na płótnie 1891, 53 x 101, wł. Fundacja im. Raczyńskich przy MNP

75


muzea Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych Odwach, Stary Rynek 3

Kostki mozaikowe z Palatium Mieszka I

fot. K. Zisopulu-Bleja

tel. 61 853 19 93

Zabytek współcześnie zinterpretowany

www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl wt.-pt. g. 10-17, sob. i niedz. g. 10-15 bilety: 6 zł, ulgowe 3 zł w soboty wstęp wolny 19-21.04 nieczynne ekspozycja stała ¦ Polskie państwo powstańcze 1918-

Zabytek archeologiczny, zazwyczaj oglądany w gablotach muzealnych, odkryty

-1919 w byłym zaborze pruskim

został przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej jako

ekspozycja czasowa

inspirująca materia pracy twórczej. Młodzi architekci pracowali przez cały

¦ Polski plakat filmowy 1947-1988

semestr nad współczesną interpretacją artystyczną zabytków wydobytych

w zbiorach Wielkopolskiego Muzeum

podczas prac wykopaliskowych na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Dzięki

Walk Niepodległościowych

temu przez cały kwiecień w Rezerwacie Genius loci będzie można oglądać

kurator Piotr Kędziora

efekty ich działań plastycznych. a teraźniejszością, Rezerwat Archeologiczny Genius loci

Pracownia-Muzeum Józefa I. Kraszewskiego

czynna do 4.05

Oddział Biblioteki Raczyńskich

¦ Wystawa studenckich prac plastycznych Między przeszłością

ul. Wroniecka 14, tel. 61 855 12 44 pon.-pt. g. 10-14 (inny termin można ¦ 12.04, g. 15 w cyklu Kreatywni –

¦ 26.04, g. 12.30 w cyklu Klub dysku-

uzgodnić telefonicznie)

warsztaty

dla

syjny Art Forum Łukasz Kiepuszewski

wstęp wolny

gimnazjalistów i licealistów Film ani-

wygłosi prelekcję Henri Matisse a sztuka

ekspozycja stała

mowany. Technika: zdjęcia poklatkowe.

i tradycja artystyczna islamu.

¦ Dary i pamiątki, które otrzymał pisarz

Informacje w dziale Edukacji Muzealnej,

¦ 26.04, g. 16 w cyklu Dekoder – warsz-

w 1879 r. z okazji 50-lecia pracy literac-

tel. 61 856 81 36.

taty interpretacji sztuki Stanisław Ignacy

kiej (depozyt PTPN).

¦ 12.04, g. 16 w cyklu Muzeum Sztuk

Witkiewicz, Portret Zofii Szumanowej,

ekspozycja czasowa

Użytkowych – Ku nowej ekspozycji –

1929. Wstęp wolny.

¦ Współczesny plakat jazzowy

plastyczno-projektowe

prelekcja Magdaleny Weber-Faulhaber

76

czynna do 9.05 Eksponaty ze zbiorów Oddziału Dokumen-

horror vacui określał typowe dla sztuki

Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956

baroku dążenie do całkowitego pokrycia

Oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk

skich. Na wystawie pokazane będą prace

powierzchni dekoracją ornamentalną.

Niepodległościowych

m.in. Mirosława Adamczyka, Rosława

W osiemnastowiecznym zdobnictwie

CK Zamek, ul. Św. Marcin 80/82

Szaybo, Józefa Bendziechy. Międzyna-

szkła z terenu Śląska zjawisko to znalazło

tel. 61 852 94 64

rodowy Dzień Jazzu obchodzony jest co

swój szczególny wyraz. Wstęp wolny.

www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl

roku 30 kwietnia.

¦ 13.04, g. 12 w cyklu Palcem po ma-

wt.-pt. g. 9-17, sob. i niedz. g. 10-16

pie – Francja – zajęcia dla dzieci od lat 6.

bilety: 6 zł, ulgowe 3 zł

Prowadzenie Aleksandra Podżorska.

w soboty wstęp wolny

Rezerwat Archeologiczny Genius loci

¦ 26.04, g. 11.15 w cyklu Świat obra-

19-21.04 nieczynne

Oddział Muzeum Archeologicznego

zów – Jacek Malczewski, Śmierć na eta-

ekspozycja stała

w Poznaniu, ul. ks. Posadzego 3

pie, 1881. Wykład wygłosi Olga Gałuszek

¦ Powstanie Poznańskie 1956 – ocalo-

www.muzarp.poznan.pl/rezerwat/

(ODN Poznań). Wstęp wolny.

na pamięć

tel. 61 852 21 67

Szklane horror vacui. Łaciński termin

tów Życia Społecznego Biblioteki Raczyń-


muzea wt.-czw. g. 10-16, pt. g. 11-18, sob.

wydarzenia

g. 9-17, niedz. g. 10-15 (ostatnie wejście

¦ 12.04 w cyklu Ostrów Tumski w samo

Uzbrojenia – Cytadela Poznańska

na pół godziny przed zamknięciem)

południe – Stolica kolejne przedsięwzię-

Oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk

bilety: 6 zł, ulgowe 4 zł

cie z serii Traktu Królewsko Cesarskiego

Niepodległościowych

w niedziele wstęp wolny

Spotkanie z tajemnicą – Film – Wyciecz-

al. Armii „Poznań”

19-21. 04 nieczynne

ka. Tym razem organizatorzy opowiedzą

tel. 61 820 45 03

ekspozycja stała

o miejscach, w  których rezydowali

www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl

umocnie-

wczesnośredniowieczni władcy Polski,

wt.-sob. g. 9-16, niedz. g. 10-16

nia drewniano-ziemnych wałów grodu

i kontrowersjach dotyczących pierw-

bilety: 6 zł, ulgowe 3 zł

Mieszka I i  Bolesława Chrobrego z  X/

szej stolicy Piastów.

w piątki wstęp wolny

XI w. oraz fundamenty muru ceglanego

Program:

19-21.04 nieczynne

otaczającego wyspę, wybudowanego

g. 10.30 warsztaty artystyczne dla

ekspozycje stałe

z inicjatywy biskupa Jana Lubrańskiego

dzieci Zabytki z poznańskiej stolicy.

¦ Między Wehrmachtem a Armią Czer-

w początkach XVI w. W obiekcie zainsta-

Prowadzenie wykładowcy Politechni-

woną – poznaniacy w bitwie o  swoje

lowano szereg nowoczesnych rozwiązań,

ki Poznańskiej: Klaudia Grygorowicz-

miasto w 1945 roku

w tym dotykowe infokioski, a także dwa

Kosakowska; Katarzyna Słuchocka.

¦ Wystawa plenerowa ciężkiego sprzę-

hologramy. Zwiedzanie rozpoczyna się od

Tematem zabawy będą niezwykłe

tu wojskowego XX w.

projekcji filmu dokumentalnego, wyświe-

zabytki odkryte przez archeologów

ekspozycje czasowe

tlanego w technologii 3D.

w pałacu Mieszka I  (liczba miejsc

¦ Przeciąga kawaleria, strzemieniem

ekspozycja czasowa

ograniczona: zgłoszenia przyjmowane

srebrnym dzwoni…

¦ Między przeszłością a teraźniejszo-

internetowo na adres rezerwat@mu-

¦ Za mundurem panny sznurem. Mun-

ścią

zarp.poznan.pl).

dury, broń i oporządzenie polskich for-

Ekspozycja przygotowana przez studen-

g. 12 pokaz filmu Stolica i rozwinięcie

macji wojskowych w latach 1914-1945

tów Politechniki Poznańskiej z Wydziału

tematu podczas wykładu popularno-

¦ Broń pancerna Wojska Polskiego

Architektury, pracujących pod kierun-

naukowego prof. dr hab. Hanny Kočki-

1918-1945

kiem Klaudii Grygorowicz-Kosakowskiej,

-Krenz. Po prelekcji dyskusja.

Katarzyny Słuchockiej, Tomasza Matu-

g. 13.30 wycieczka śladem tajemnic po-

sewicza.

znańskiej stolicy, prowadzenie Mateusz

Czynna do 4.05. Więcej w ramce na s. 76.

Sikora.

¦ Doskonale

zachowane

Wielkopolskie Muzeum Wojskowe Oddział Muzeum Narodowego Stary Rynek 9, tel. 61 852 67 39

al. Wielkopolska 11

wt.-czw. g. 9-15, pt. g. 12-21, sob.

tel. 61 853 40 76

i niedz. g. 11-18

inf. o koncertach:

bilety: 7 zł, ulgowe 5 zł, 1 zł – dzieci

www.nowowiejski.pl

w wieku 7-16 lat

wt.-sob. g. 10-16 (grupy prosimy o wcze-

18.04 czynne g. 10-16

śniejsze zgłoszenie)

19-21.04 nieczynne

bilety: 5 zł, ulgowe 4 zł, grupy szkolne

ekspozycja stała

bezpłatnie

¦ Pamiątki po kryptologach Enigmy,

18-21.04 nieczynne

broń i oporządzenie wojska w XVII w.,

¦ Salon istnieje w miejscu, gdzie żył

broń i pamiątki narodowe z XVI-XIX w.,

i tworzył Feliks Nowowiejski w  latach

kolekcja biżuterii patriotycznej, galeria

www.mnp.art.pl

1929-1939 i gdzie zmarł 18 stycznia

starej broni, pamiątki z powstania

1946 r., po powrocie z wojennej tułaczki.

wielkopolskiego 1918/19 (największy

Wystawa Współczesny plakat jazzowy

W mieszkaniu pozostawiono pierwotny

zbiór w kraju), pamiątki po Wojsku

w Pracowni-Muzeum Józefa I. Kraszew-

układ wystroju wnętrz z bogatym zbiorem

Polskim II Rzeczypospolitej i PSZ na

skiego

pamiątek po kompozytorze.

Zachodzie.

więcej na

fot. materiały organizatorów

w Poznaniu

Salon Muzyczny – Muzeum Feliksa Nowowiejskiego 

77


muzea muzea wokół Poznania

ekspozycje czasowe

z naszej historii. Zaprezentowane są

¦ Dzieci Poznania. 95. rocznica po-

mundury, oznaki rozpoznawcze, publi-

wstania 15. Pułku Ułanów Poznań-

kacje oraz bogata ikonografia.

skich

wydarzenia

czynna do 4.05

¦ 4.04, g. 18 wykład Wojciecha Lisiec-

Adama Mickiewicza w Śmiełowie

kuratorzy: Jarosław Łuczak, Anna Szu-

kiego z Ochotniczego Reprezentacyjne-

Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu

kalska-Kuś

go Oddziału Ułanów Miasta Poznania

tel. 62 740 31 64, www.mnp.art.pl

15. Pułk Ułanów Poznańskich wy-

Udział oddziału Konnych Strzelców

wt.-pt. g. 9-16, sob. i niedz. g. 10-16

wodzi swoje korzenie bezpośrednio

Straży Poznańskiej w boju o  Szubin na

bilety: 10 zł, ulgowe 7 zł

z powstania wielkopolskiego 1918-

froncie północnym Powstania Wielko-

w soboty wstęp wolny

-1919. Już 30 grudnia 1918 r. powstał

polskiego 1918-1919.

18.04 czynne g. 10-16

oddział Konnych Strzelców Straży

¦ 5.04, g. 12.15 spotkanie Opowieści

19-21.04 nieczynne

Poznania. Przyjęte wtedy biało-czer-

rodzinne… z Bolesławem Skorupskim,

¦ Klasycystyczny pałac otoczony par-

wone barwy proporczyka na lancę

synem oficera 15. Pułku Ułanów Po-

kiem krajobrazowym jest przykładem

pozostały barwami pułku w jego dal-

znańskich.

XVIII-wiecznej

szej historii.

¦ 6.04, g. 12.15 wykład Aliny Soko-

Wnętrza pałacowe mieszczą muzeum po-

¦ Irish Defence Forces – armia

łowskiej Towarzystwo byłych Żołnie-

święcone pamięci Adama Mickiewicza,

szmaragdowej wyspy

rzy 1. Pułku Ułanów Wielkopolskich

który tu właśnie spędził lato 1831 r.

czynna do 29.06

(15. Pułku Ułanów Poznańskich) na

kuratorzy wystawy: Jarosław Łuczak,

fotografii…

Gród w Grzybowie

Justyna Mazurek-Schramm

¦ 12.04, g. 12.15 spotkanie z ułanami

Rezerwat Archeologiczny

Celem wystawy jest pokazanie sze-

z 15. Batalionu Ułanów Poznańskich im.

Oddział Muzeum Pierwszych Piastów na

rokiemu odbiorcy ciekawej historii

gen. broni Władysława Andersa Ułani

Lednicy

Irish Defence Forces, armii wyrosłej

współcześnie – codzienne szkolenie,

Grzybowo k. Wrześni

z bogatego doświadczenia walki o nie-

uzbrojenie, wyposażenie, umunduro-

tel. 507 513 798

podległość, tak dobrze znanej również

wanie.

grod.grzybowo@onet.eu

siedziby

szlacheckiej.

pn.-pt. g. 9-17, sob. i niedz. 10-17 bilety: 5 zł, ulgowe 3 zł 19-20.04 nieczynne ¦ Gród w Grzybowie pochodzi z okresu formowania się państwa Piastów. Jest największym (4 ha powierzchni) grodem z X-XI w. na terenie Wielkopolski. Zachowane do dziś wały osiągają 8-9 metrów wysokości. ekspozycja stała ¦ Między plemieniem a państwem

Gród Wczesnopiastowski w Gieczu Rezerwat Archeologiczny Oddział Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy fot. Wikipedia

Grodziszczko, 63-012 Dominowo

W muzeum w Szreniawie na ekspozycji plenerowej można zobaczyć m.in. lokomobile

78

tel. 61 285 92 22 pn.-pt. g. 9-17, sob. i niedz. 10-17 bilety: 5 zł, ulgowe 3 zł 19-20.04 nieczynne


muzea ¦ Wczesnośredniowieczny gród w Gie-

19-21.04 nieczynne

czu mieści się na terenie otoczonym

¦ Rolnictwo polskie od VIII do XVIII

Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

drewnianą palisadą, gdzie pobudowane

w., gleboznawstwo, uprawa roli i ro-

ul. Kostrzewskiego 1

są lekkie konstrukcje drewniane (pół-

ślin, chów i hodowla zwierząt, pszcze-

tel. 61 426 46 41

ziemianki i chaty naziemne), zarówno

larstwo, przetwórstwo i przemysł

www.mppp.pl

mieszkalne, jak też mieszczące wewnątrz

rolno-spożywczy, rzemiosło wiejskie,

wt.-niedz. g. 9-18

warsztaty wyspecjalizowanego rzemio-

narzędzia i maszyny rolnicze oraz hi-

bilety: 10 zł, ulgowe 7 zł

sła. To rekonstrukcja grodu z X w.

storia społeczna wsi, dzieje lecznictwa

w niedziele wstęp wolny

ekspozycja stała

zwierząt i weterynarii na ziemiach pol-

19.04 czynne do g. 13

¦ Życie codzienne mieszkańców Giecza

skich, transport wiejski, zaopatrzenie

20-21.04 nieczynne

we wczesnym średniowieczu

wsi w wodę.

ekspozycje stałe

wydarzenia

¦ Początki państwa polskiego

¦ 12-13.04, g. 10 XIII Jarmark Wielka-

¦ Broń w dawnej Polsce

nocny, impreza ta nawiązywać będzie do

¦ Piastów malowane dzieje

Luboń, ul. Niezłomnych 2

tradycji jarmarków przedświątecznych.

¦ Gniezno w dawnych wiekach

tel. 61 813 06 81, www.zabikowo.home.pl

Oprawę muzyczną imprezy zapewnią

ekspozycja czasowa

wt.-pt. g. 9-15, sob. i niedz. g. 10-14

zespół ludowy Wielkopolanie oraz duet

¦ Otwarte okno ikony. Ikony staro-

wstęp wolny

wokalno-instrumentalny Blue Voice. Na

obrzędowe ze zbiorów Muzeum Po-

20-21.04 nieczynne

dzieci tradycyjnie czeka przedstawienie

łudniowego Podlasia w Białej Podla-

ekspozycje stałe

o tematyce wielkanocnej. Czekać będą

skiej

Bezpieczeństwa

też inne atrakcje m.in.: zdobienie wypie-

czynna do 28.09

i Wychowawczy Obóz Pracy – historia

ków świątecznych, zdobienie jaj wielka-

kurator wystawy Waldemar Górny

hitlerowskiego obozu karno-śledczego,

nocnych różnymi technikami, wykony-

Wystawa prezentuje około 250 obiek-

funkcjonującego w latach 1943-1945

wanie palm wielkanocnych oraz kartek

tów sztuki starowierów, które przez bli-

w Żabikowie

świątecznych, wypiek chleba w wolno-

sko czterdzieści lat gromadziło muzeum

¦ Obozy Pracy Przymusowej dla Żydów

stojących piecach chlebowych, pokazy

w Białej Podlaskiej.

1941-1943. Reichsautobahnlager

prac polowych, pokazy pracy twórców

wydarzenia

ekspozycja czasowa

ludowych z różnych regionów Polski.

¦ 31.03-4.04, g. 16 Warsztaty pisania

¦ Więzienie

Policji

¦ Sprawa mosińska. Mieszkańcy Mo-

ikon. Zapisy: 61 426 46 41 w. 221. ¦ 6.04, g. 11 Warsztaty świąteczne –

ekspozycja czynna do 30.04

Pierwszych Piastów na Lednicy

Wystawa upamiętnia ofiary największej

Lednogóra

Palmową odbędą się rodzinne warsztaty,

akcji pacyfikacyjnej, jaka miała miejsce

tel. 61 427 50 10

podczas których uczestnicy wykonają

w okupowanej przez Niemców Wielko-

www.lednicamuzeum.pl

tradycyjne palmy wielkanocne z gałązek

polsce. W 1. poł. 1943 r. hitlerowcy, pod

w okresie 15-30.04 czynne: wt.-niedz.

wierzbowych, bukszpanu i kwiatków

zarzutem prowadzenia rzekomej akcji tru-

g. 10-17

z krepy. Wstęp wolny.

cicielskiej, aresztowali grupę ponad 120

bilety: 10 zł, ulgowe 5 zł

¦ 26.04, g. 12 Dzień wolnej sztuki.

Polaków mieszkających w Mosinie.

19-21.04 nieczynne

W ramach ogólnopolskiej akcji Dzień

¦ Wyspa z reliktami architektury kamien-

Wolnej Sztuki muzeum zaprezentuje

siny podczas II wojny światowej

Palmy wielkanocne. Tuż przed Niedzielą

Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

nej – pałacowej i sakralnej – z okresu pa-

pięć wybranych dzieł ze swojej kolekcji.

nowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego

Wstęp wolny.

Szreniawa, ul. Dworcowa 5

mostów

tel. 61 810 76 29

skiego (przeprawa promowa na Ostrów

www.muzeum-szreniawa.pl

Lednicki czynna do 15.10 w godzinach

Powstańców Wielkopolskich im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie

do 31.10 wt.-pt. 9-17, sob. i niedz. 9-18

otwarcia ekspozycji); widoczny wał

ul. Ogrodowa 3a, tel. 61 814 69 52

bilety: 12 zł, ulgowe 7 zł

grodowy; na podgrodziu – rekonstrukcja

wt.-sob. g. 8-16, grupy zorganizowane

w soboty wstęp wolny

fragmentu zabudowy drewnianej.

prosimy o wcześniejszy kontakt tel.

(X-XI w.); podwodne pozostałości dwóch traktu

poznańsko-gnieźnień-

więcej na

Martyrologiczne w Żabikowie

79


muzea bilety: 3 zł, ulgowe 1,50 zł 20-21.04 nieczynne ekspozycja stała ¦ Kolekcja pamiątek po powstańcach wielkopolskich, pamiątki po gen. Józefie Dowborze-Muśnickim i jego rodzinie. Od stycznia dostępna do zwiedzania jest nowa sala z ekspozycją poświęconą walkom Wielkopolan o niepodległość Polski w latach 1919-1920. ekspozycje czasowe ¦ Wołyń 1943 – wołają z grobów, których nie ma ¦ Polscy

policjanci

pomordowani

w Miednoje w 1940 r. czynna od 5.04 Z okazji otwarcia wystawy wykład podkom. Jarosława Szemerluka na temat zbrodni na polskich policjantach. Wykład zostanie powtórzony w  niedzielę 13.04 o g. 12.

Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera w Puszczykowie tel. 61 813 37 94, www.fiedler.pl wt.-niedz. g. 10-15

W Skansenie i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego w Swarzędzu można zobaczyć m.in. taki ul figuralny Łowiczanka

bilety: 9 zł, ulgowe 8 zł ¦ Ekspozycja w starym domu rodzinnym Fiedlerów (książki A. Fiedlera, pamiątki

ekspozycja stała

ekspozycje stałe

z podróży) oraz kolekcja monumentów

¦ Historia bartnictwa i pszczelarstwa,

¦ W Baszcie Halszki: Historia ziemi sza-

egzotycznych w Ogrodzie Tolerancji.

rasy hodowanych pszczół, ich anatomia

motulskiej, od pradziejów do 1945 r.

19-21.04 nieczynne

oraz produkty wytwarzane przez te poży-

¦ W oficynie: wystawa etnograficzna.

teczne owady.

80

Zamek w Gołuchowie

Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego w Swarzędzu

Zamek Górków w Szamotułach ul. Wroniecka 30

wt.-pt. g. 9-16, sob. i niedz. g. 10-16

Oddział MN Rolnictwa w Szreniawie

tel. 61 292 18 13

bilety: 10 zł, ulgowe 7 zł

www.muzeum-szreniawa.pl

www.zamek.org.pl

we wtorki wstęp wolny

skansen czynny codziennie od świtu do

wt.-pt. g. 9-16, sob. i niedz. g. 10-17

18.04 czynne g. 10-16

zmierzchu – unikatowa kolekcja uli kłodo-

bilety: zamek 4 zł, ulgowe 2,50 zł; baszta

19-21.04 nieczynne

wych, koszowych i figuralnych

4 zł, ulgowe 2,50 zł; oficyna 3 zł, ulgowe

ekspozycja stała

wt.-pt. 9-15, sob. i niedz. 11-15

2 zł; spichlerz 3 zł, ulgowe 2 zł

¦ Zbiory malarstwa zachodnioeuropej-

bilety: 5 zł, ulgowe 3 zł

w czwartki wstęp wolny do jednego

skiego i polskiego XVI-XVII w., meble,

w soboty wstęp wolny

z obiektów

tkaniny oraz wazy starożytne.

19-21.04 nieczynne

19-21.04 nieczynne

Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu tel. 62 761 50 94, www.mnp.art.pl

Muzea – oprac. Jan Gładysiak

fot. Wikipedia

ul. Słowackiego 1


książki spotkania, wydarzenia

Klucze do wyobraźni – spotkanie z Ingą Iwasiów z  udziałem krytyków:

Biblioteka Raczyńskich

Krzysztofa Uniłowskiego (Uniwersytet

pl. Wolności 19

Śląski w Katowicach) oraz Bogumiły

dyr. Wojciech Spaleniak

Kaniewskiej (Uniwersytet im. Adama

tel. 61 852 94 42

Mickiewicza w Poznaniu). Prowadzenie

www.bracz.edu.pl

Lucyna Marzec.

¦ Poznański Przegląd Nowości Wydaw-

Inga Iwasiów – krytyczka literacka,

niczych – Książka Zimy 2013/2014. Spo-

badaczka literatury, poetka, prozaiczka.

tkanie z laureatami, sala 1

Od 2000 roku profesorka Uniwersytetu

Piotr Śliwiński poleca

¦ Salon u Raczyńskich, czyli kilka chwil

Szczecińskiego, gdzie kieruje Zakła-

Śpiewaj ogrody

z poezją i  prozą laureatów Nagrody

dem Literatury XX Wieku w Instytucie

Kiedy na niedawne spotkanie

Nobla w dziedzinie literatury. William

Polonistyki i Kulturoznawstwa. Jurorka

z Pawłem Huelle przyszedł do

Butler Yeats, laureat literackiego Nobla

Nagrody Literackiej Nike oraz Nagrody

Zamku spory tłumek, pomyśla-

z 1923 r., sala 1

Literackiej dla Autorki Gryfia. Autorka

łem, że coś się nie zgadza. Może

Terminy i szczegóły obu spotkań są

powieści, zbiorów wierszy i opowia-

ludzie czytają więcej, niż sądzimy?

podane na www.bracz.edu.pl

dań. W 2013 ukazały się trzy książki Ingi

Może z kulturą w Poznaniu nie jest

Iwasiów: Blogotony, Umarł mi. Notatnik

aż tak słabo, jak się tu i ówdzie

Biblioteka Uniwersytecka

żałoby oraz Granice. Polityczność prozy

słyszy? A może Huelle jest pisa-

ul. Ratajczaka 38/40

i dyskursu kobiet po 1989 roku.

rzem wyjątkowym, ulubionym,

¦ Poznański Przegląd Książki Nauko-

¦ 8.04, g. 18, Sala pod Zegarem, wstęp

jednym z niewielu naprawdę inte-

wej

wolny

resujących?

Celem trwającego do 26 kwietnia prze-

Wiersze z Szuflady. Finał konkursu lite-

Tak i nie. Ma w  dorobku kilka

glądu i towarzyszącej mu wystawy jest

rackiego w ramach festiwalu Studencka

utworów kapitalnych, z nieza-

prezentacja dorobku wydawniczego

Wiosna.

pomnianym Weiserem Dawid-

środowiska naukowego Poznania.

¦ 15.04, g. 18, Hol Balkonowy, wstęp

kiem na czele, ale również sporo

wolny

ewidentnie słabszych. Jednak

Centrum Kultury Zamek

Spotkanie wokół książki Błażeja War-

nawet rzeczy nieudane pokazują,

ul. Św. Marcin 80/82

kockiego Różowy język. Literatura i poli-

jak silny jest głód opowieści i na

tel. 61 646 52 76

tyka kultury na początku wieku.

czym polega sztuka opowiadania.

kasa tel. 61 646 52 60

Błażej Warkocki – krytyk literacki,

Nowa książka Huellego, Śpiewaj

dyr. Anna Hryniewiecka

publicysta, adiunkt w Instytucie Filo-

ogrody, to nieomal fabularny

www.ckzamek.pl

logii Polskiej UAM. Współautor Kalen-

potop. Czego tu nie ma?! Jest

¦ 1.04, g. 18.30, Księgarnia Bookow-

darium życia literackiego 1976-2000

miłość, kryminalna i historyczna

ski, wstęp wolny

oraz współredaktor tomu zbiorowego

zagadka, polityka, zbrodnia, są

Stanisław Jerzy Lec i jego aforyzmy

Homofobia po polsku. W 2007 opubliko-

silne biografie i rozproszone

w oczach odbiorców – dyskusja

wał książkę Homo niewiadomo. Polska

wspomnienia z okresu dojrzewa-

W okolicach 105. urodzin Stanisława

proza wobec odmienności.

nia. Wszystko to nieźle układa się

Jerzego Leca o jego twórczości, szcze-

Klub Literacki Dąbrówka

atrakcyjność, zręczne pobudzanie

miłośnicy, czytelnicy, znawcy: Jakub

Piątkowskie Centrum Kultury

ciekawości tzw. dalszego ciągu,

Ekier (poeta i tłumacz), Jan Gondowicz

Dąbrówka

łączy się tu udanie z dwoma

(eseista i aforysta) oraz Piotr Mitzner

os. Bolesława Chrobrego 117

pytaniami, które trzeba zadawać

(literaturoznawca i poeta). Dyskusję

imprezy prowadzi Jerzy Grupiński

wciąż od nowa – o los i o zło.

poprowadzą prof. Katarzyna Kuczyń-

¦ 1.04, g. 18 Krystyna Januszewska –

Powieść pełną gębą, która nie boi

ska-Koschany i prof. Tomasz Mika.

prezentacja prozy i twórczości pla-

się ani posądzenia o banał, ani

¦ 7.04, g. 18, Scena Nowa, wstęp

stycznej, Krystyna Konecka – Ogrody

konfrontacji z problemami.

wolny

Szekspira, Szklana kula

więcej na

w całość i świetnie czyta. Prosta

gólnie aforystycznej, rozmawiać będą

81


książki ¦ 15.04, g. 18 VIII Konkurs Młodych Piór

¦ 1.04, g. 9.30 Spotkanie z Łukaszem

W każdą sobotę Poranki literackie, czyli

i warsztaty szkół ponadpodstawowych.

Wierzbickim. Prezentacja najnowszej

godzina głośnego czytania i radowania

Organizator zaprasza autorów wierszy,

książki Machiną przez Chiny (os. Przy-

się książkami dla najmłodszych (os.

prozy oraz nauczycieli-opiekunów twór-

jaźni 125); wstęp 12 zł

Przyjaźni 125); wstęp wolny.

czości. Podpisane prace w 4 kopiach

¦ 1.04, g. 11.30 Wyprawa do Chin

¦ 5.04, g. 11 Mama Mu sprząta –

(max 5 wierszy, 2 krótkie utwory prozą),

na motocyklu za przewodem Łukasza

zachęcamy do wiosennych porządków

z informacją: szkoła, klasa, nauczyciel-

Wierzbickiego; wstęp 8 zł; rejestracja

i ozdabiania domów kwiatami

-opiekun, prosimy dostarczyć w dniu

uczestników: bajka-krystyna@tlen.pl

¦ 12.04, g. 11 Ja chyba śnię. Premiera

imprezy o g. 18.

¦ 2.04 świętujemy 209. rocznicę

najnowszej książki Joanny Wachowiak

tel. organizatora: 61 833 04 83

urodzin Hansa Christiana Andersena,

z udziałem autorki

Światowy Dzień Książki Dziecięcej

¦ 26.04, g. 11 Prezentacja radości

Klubokawiarnia Głośna

¦ 3.04, g. 16.30 Czwartek literacki

wynikającej ze świętości Papieża Jana

ul. Św. Marcin 30/8-9

z Calineczką (os. Przyjaźni 125); wstęp

Pawła II na dzień przed kanonizacją

¦ 12.04, g. 9.30 Budowanie i huśtanie

10 zł; rejestracja uczestników: bajka-

z Mamą Mu – warsztaty czytelnicze

ksiegarnia@tlen.pl

Księgarnia Zysk i S-ka

dla dzieci w wieku 3-6 lat; prowadzenie

¦ 4.04, g. 19 Noc z opowieściami

ul. Wielka 10

wydawnictwo Zakamarki

Mistrza z Odensee Hansa Christiana

¦ 1.04 Dzień Książki Dziecięcej, g. 9.45

¦ 12.04, g. 12 Mama Mu i Pan Wrona –

Andersena

oraz 10.15 Spotkanie dla dzieci z pisarką

przedstawienie teatralne dla dzieci

¦ 7.04, g. 19 Z dzieckiem w świat war-

Moniką Madejek. Autorka debiutu lite-

w wieku 3-6 lat; realizacja agencja

tości – wykład i warsztaty dla rodzi-

rackiego Zeszyt z Aniołami poprowadzi

Ambientówka

ców, dziadków i nauczycieli; wstęp

warsztaty literacko-artystyczne, wstęp

Odbiór bezpłatnych wejściówek w CIM,

20 zł; rejestracja uczestników: bajka-

wolny

ul. Ratajczaka 44.

ksiegarnia@tlen.pl

¦ 1-16.04 Historia pewnego jajka - wio-

¦ 29.04, g. 11.30 Poznańska premiera

senno-świąteczne spotkania dla dzieci

Księgarnia Z Bajki

najnowszej książki Elizy Piotrowskiej

przedszkolnych i klas 0-3. Głośne czyta-

os. Przyjaźni 125

z serii Święci Uśmiechnięci. To rymo-

nie, wielkanocne zwyczaje, wykonanie

os. Wichrowe Wzgórze 124

wana opowieść o Janie Pawle II; wstęp

dekoracji świątecznej; wstęp 8 zł (w tym

tel. 61 820 05 82

8 zł; rejestracja uczestników: bajka-

książka dla każdego dziecka w pre-

www.ksiegarnia-bajka.com.pl

ksiegarnia@tlen.pl

zencie), rezerwacja: tel. 510 086 296 ¦ 10.04, g. 18 Spotkanie z Robertem Ziółkowskim, autorem powieści sensa-

Nowy tomik Mariusza Grzebalskiego

cyjnych Łowcy głów oraz Wściekły pies; wstęp wolny

Wśród wydanych w ostatnim czasie książek poznańskich autorów

Wydawnictwo Zakamarki

szczególną uwagę zwraca tomik

ul. Dolna Wilda 32 (pomarańczowy

poetycki Mariusza Grzebalskiego

namiot)

W innych okolicznościach. Ukazał

¦ 5.04, g. 10-14 Wiosenne porządki

się on nakładem krakowskiej ofi-

w Zakamarkach z  okazji Międzyna-

cyny emg. W nowych wierszach

rodowego Dnia Książki dla Dzieci.

Grzebalskiego, jednego z najważ-

Wydawnictwo zaprasza do wspólnego

niejszych poetów swego pokolenia,

świętowania Międzynarodowego Dnia

odnaleźć możemy – jak pisze o nich

Książki dla Dzieci oraz wietrzenia maga-

Piotr Śliwiński – „czułość, nie czu-

zynów: „Wyprzedajemy książki lekko

łostkowość; szorstkość, nie cynizm;

uszkodzone z rabatem 50%. Oferujemy

cień ironii, ani cienia zgrywy; wyra-

wybrane tytuły w ograniczonej ilości –

T.J.

kto pierwszy, ten lepszy! Na przybyłych

zistość, nie efekciarstwo”.

czeka mały poczęstunek”.

82


książki Wydawnictwo Papillon

¦ Elizabeth Gilbert, Botanika duszy

¦ Holly Webb, Rose i srebrna zjawa

(premiera 1.04)

¦ Holly Webb, Lily

Najnowsza powieść E. Gilbert, autorki

Książka zaczyna nową serię autorstwa

światowego bestsellera Jedz, módl się,

Media Rodzina Sp. z o.o.

Holly Webb, autorki popularnych książe-

kochaj.

www.mediarodzina.com.pl

czek o Rose.

¦ Krzysztof

¦ Ramiro Pinilla, Jeszcze tylko jeden

Wydawnictwo Dolnośląskie

z Londynu (premiera 1.04)

nieboszczyk

¦ Krzysztof Gajda, Jacek Kaczmarski,

Druga część serii zapoczątkowanej przez

Kryminał. Zaraz po wojnie młody Sancho

To moja droga

Trzeci brzeg Styksu.

Beśka,

Pozdrowienia

Bordaberri marzy o tym, żeby być auto-

¦ Juan Esteban Constans, Calcio!

rem powieści kryminalnych na miarę

(premiera 15.04)

Raymonda Chandlera, ale jego historie

Zaskakująca historia narodzin futbolu. Pełna

nigdy nie są wystarczająco dobre. Do

humoru powieść o pierwszym w dziejach

momentu, gdy postanowi zająć się pew-

meczu piłkarskim. Hołd złożony piłce noż-

nym morderstwem w Getxo...

nej oraz boskiemu Diego Maradonie.

¦ Kjersti Skomsvold, Im szybciej idę,

¦ Jeffrey Archer, Krótko mówiąc (pre-

tym jestem mniejsza

miera 15.04)

Obyczajowa. Słodko-gorzka opowieść

Piętnaście historii charakteryzujących się

o starości.

typowymi dla Jeffreya Archera dowci-

¦ Kai Meyer, Arkadia płonie

pem i przewrotnością.

Druga część trylogii arkadyjskiej dla mło-

¦ Douglas

dzieży.

Sprawa Piotra (premiera 15.04)

¦ Hanna Barełkowska, Nie mażę się,

Drugi tom cyklu powieści historycznych.

ale marzę o…

¦ Dave Thompson, Roger Waters.

Jackson

Waleriusz.

Człowiek za murem (premiera 15.04)

Książka powstała w czasie akcji społecznej Nie mażę się, ale marzę o…,

Nowe wydanie pierwszej i jak dotąd

Biografia Rogera Watersa ze wstępem

organizowanej przez Stowarzyszenie na

jedynej biografii Jacka Kaczmarskiego

Piotra Kaczkowskiego.

Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnospraw-

(1957–2004), jednego z najważniejszych

¦ Charles Glass, Dezerterzy. Ostatnia

nością „Potrafię Więcej”. Rodzice dzieci

polskich „poetów piosenki”, pieśniarza,

nie opowiedziana historia II wojny

niepełnosprawnych – jacy są? Jak

autora tekstów, kompozytora, prozaika.

światowej (premiera 15.04)

sobie radzą w życiu? Są przygnębieni

Książka oparta jest na relacjach rodziny,

¦ Paul Werner, Polański. Biografia

czy z uporem walczą o  swoje chore

przyjaciół i współpracowników pieśniarza.

(premiera 29.04)

dziecko? Liczą na pomoc i współczucie

Z ich wypowiedzi wyłania się portret artysty niejednoznacznego i skomplikowanego.

Święty Wojciech

Poznański naukowiec Krzysztof Gajda burzy

www.swietywojciech.pl

Publicat – Grupa Wydawnicza

panujący przez lata stereotyp „barda Soli-

¦ Miłość jest piękna – wybór tekstów

darności”, tworząc rozpisaną na głosy bio-

św. Jana Pawła II

www.publicat.pl

grafię jednego z najważniejszych artystów

To bogaty wybór tekstów z przemówień

Wydawnictwo Publicat

współczesnej Polski.

i pism papieża, który doświadczył pro-

¦ Kasia Bosacka, Wiem co kupuję.

¦ Jonathan Eig, Al Capone. Gangster

mieniowania Miłości w swoim życiu

Poradnik konsumenta

wszech czasów

i zaprasza do wspólnego odkrywania jej

czy na zrozumienie? Mają marzenia?

Nowa książka Katarzyny Bosackiej na

piękna w relacjach z Bogiem oraz z dru-

podstawie programu TVN Wiem, co jem

Dom Wydawniczy Rebis

gim człowiekiem.

i wiem, co kupuję.

www.rebis.com.pl

¦  Święty Jan Paweł II, Myśli na

¦ Tadeusz Chudecki, Historia jednej

¦ Rafał Dębski, Światło cieni (pre-

każdy dzień

podróży. Azja

miera 1.04)

Nowe wydanie cieszącego się niezwy-

Urzekająca , ale i… praktyczna opowieść

Pierwsza powieść w nowej serii polskiej

kłą popularnością wyboru wypowiedzi

o Azji.

fantastyki Horyzonty zdarzeń.

Jana Pawła II.

więcej na

w ybrane nowości poznańskich w ydawnictw

83


książki Przenikają z ulicy odgłosy strzałów Wydawnictwo Miejskie Posnania wydało książkę Przenikają z ulicy odgłosy strzałów. Mundur i broń Wojsk Wielkopolskich 1918–1920. Autorzy przedstawiają w  niej barwne rekonstrukcje ubioru, oporządzenia oraz sprzętu powstańców i Wojsk Wielkopolskich z okresu od grudnia 1918 r. do końca wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. Książka zawiera materiał, który w poważnym stopniu poszerza i uzupełnia tematykę kolorowych tablic opublikowanych w pierwszej części wydanej w 2012 r. Polsce zawsze i wszędzie służyć będę. W najnowszej publikacji autorzy przypominają też bojowników, którzy wyruszyli do walki z pruskim zaborcą, uzbrojeni nie w karabiny i szable, ale w słowa – dziennikarzy sza

i wydawców polskich gazet.

¦ 100 wersetów biblijnych ze św.

Szymon Szwarc – poeta, muzykant,

strzałów. Mundur i broń Wojsk Wiel-

Janem Pawłem II

animator kultury. Jest członkiem zespołu

kopolskich 1918–1920. Część II

Jesień, a także współtwórcą i  uczestni-

¦ Piotr Skórnicki, Danuta Książkie-

W drodze

kiem „przeróżnych kujawsko-pomorskich

wicz-Bartkowiak, Poznań. Widoki

www.wdrodze.pl

efemeryd artystyczno-muzycznych”.

i detale

¦ Jacek Salij OP, Przystanąć w dro-

¦ Marta Kapelińska, Poprawiny

Album o Poznaniu współczesnym ze ciekawszych poznańskich fotografów,

czego nudzę się w kościele? Skąd wie-

Wydawnictwo Miejskie Posnania

dzieć, że życie ma sens? Czy małżonko-

www.wmposnania.pl

fascynujące, kolorowe i młode w  set-

wie muszą mieć dzieci? Na te i  wiele

¦ Poznań Fantastyczny. Miasto Dwa

kach ujęć fragmentów ulic, zabytków,

innych pytań szuka odpowiedzi domini-

Zero

architektury

kanin ojciec Jacek Salij.

Zbiór najlepszych opowiadań wyłonio-

i ludzi.

¦ Stephen Arterburn, David Stoop,

nych przez jury konkursu literackiego

¦ Warta. Kronika Miasta Poznania

Temperatura wrzenia. Jak zrozumieć

Poznań Fantastyczny. Miasto Dwa Zero

1/2014

znakomitymi zdjęciami jednego z naj-

dze Czy religia jest sprawą prywatną? Dla-

Piotra Skórnickiego. Pokazuje miasto

najnowszej,

wydarzeń

gniew mężczyzn? (seria Psychologia

Pierwszy w dziejach Kroniki Miasta

i Wiara)

Poznania numer z kolorowym wnętrzem w całości dotyczy Warty. Rzeka

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury

pokazana zostanie w kilkudziesięciu

www.wbp.poznan.pl

powodzie, mosty, fortyfikacje, port,

¦ Adam Pluszka, Zestaw do besztań

zabudowę

Adam Pluszka – poeta, prozaik, krytyk

młyny, regulacje koryta, do projek-

literacki i filmowy. Autor kilku tomów

tów współczesnych z nią związanych

wierszy, m.in. Z prawa z  lewa (2000),

i marzeń o  jej przyszłym włączeniu

Zwroty (2002), Trip (2005), French Love

w rytm życia miasta.

odsłonach, od najstarszych informacji dotyczących zmian jej biegu, przez nadrzeczną,

spichlerze,

(2006), oraz prozy Łapu Capu (2003), Flauta (2006). Nominowany do Pasz-

Wydawnictwo Naukowe UAM

portu Polityki za rok 2003.

www.press.amu.edu.pl

Norweski dziennik malarza (2005),

¦ Mateusz Stróżyński, Filozofia jako

¦ Maciej Robert, Księga meldunkowa

84

¦ Robert Król, O wchodzeniu w ogień

¦ Karol Szaładziński, Leszek Rości-

terapia w pismach Marka Aureliusza,

¦ Szymon Szwarc, Umowa o dzieło

szewski, Przenikają z ulicy odgłosy

Plotyna i Augustyna


książki Autor analizuje terapeutyczną funkcję,

Zysk i S-ka

jaką filozofii przypisywali autorzy póź-

www.zysk.com.pl

nego antyku – Marek Aureliusz, Plotyn

¦ Paweł Piotr Wieczorkiewicz, Histo-

i Augustyn, przedstawiciele różnych

ria polityczna Polski 1935-1945

szkół filozoficznych. Łączyło ich przeko-

Profesor Paweł Wieczorkiewicz, idąc

nanie, że człowiek żyje w sposób głę-

śladem historyków końca XIX wieku,

boko nienaturalny, czyniąc zło i cierpiąc.

dokonuje w swej książce analizy upadku

¦ Marek Hendrykowski, Współcze-

II Rzeczypospolitej. Prawda o dziesię-

sna adaptacja filmowa

cioleciu 1935-1945 jest gorzka, zawiera

¦ Joanna Maleszyńska, Apologia

rejestr kolejnych błędów, niepowodzeń

piosenki. Studia z historii gatunku

i porażek, które doprowadziły do tragicz-

Będąc najprostszą formą literackiego

nego finału.

kontaktu z publicznością, piosenka ode-

¦ Oliver Sacks, Halucynacje

grała niebagatelną rolę w życiu społecz-

Książka z jednej strony jest swego rodzaju

nym, niosąc sensy i idee niemożliwe do

antologią halucynacji. Z drugiej natomiast

przekazania w tzw. gatunkach wyso-

jest próbą odpowiedzi na podstawowe

kich. Mieści się w obszerniejszych for-

Zakamarki

pytanie o źródła i  znaczenie halucynacji

mach, wzbogaca epikę, dramat (m.in.

www.zakamarki.pl

dla psychiki człowieka.

operę) oraz współbuduje musicale

¦ Ulf Stark, Mój przyjaciel szejk

¦ o. Jan Góra, Jan Grzegorczyk,

i filmy, co z  punktu widzenia poetyki

w Stureby (premiera 2.04)

Święty i błazen

stanowi szczególnie ciekawe zjawisko.

Pewnego dnia tata Ulfa, zapalony radio-

Historia niecodziennej relacji Jana Góry

Spektrum jej oddziaływania jest szero-

amator, nawiązuje łączność z Arabią

z Janem Pawłem II. Ukazuje się tuż przed

kie, być może nawet niewyczerpane.

Saudyjską i zaprasza na obiad prawdzi-

kanonizacją polskiego Papieża.

¦ Filozofia informatyki. Antologia,

wego szejka. Czy ta wizyta rzeczywi-

¦ Daron Acemoglu, James A. Robin-

opracowanie i tłumaczenie Roman

ście dojdzie do skutku? Dobrze by było,

son, Dlaczego narody przegrywają

Murawski

bo Ulf już zdążył się założyć, że odwie-

Książka odpowiada na pytania trapiące

dzi ich szejk, i ma wiele do stracenia,

specjalistów od stuleci: dlaczego nie-

jeśli przegra…

które narody są bogate, a inne biedne,

¦ Katarzyna

Mąka-Malatyńska,

Widok z tej strony. Przedstawienia Holocaustu w polskim filmie, II wyda-

dlaczego tak je różnicują majętność

nie

i ubóstwo, zdrowie i choroba, dostatek

¦ Mirosław Loba, Wokół narracyj-

i głód?

nego zwrotu. Szkice krytyczne

¦ Jonathan Swift, Podróże Guliwera

Wydawnictwo Poznańskie

uczuć kobiet i mężczyzn. Wiek XVI-

www.wydawnictwopoznanskie.com

-XVIII. Uwolnienie i konsumpcja żądz

¦ Jan Karski, Wielkie mocarstwa

Seria: Miłość i strach (tom IV)

wobec Polski 1919-1945. Od Wersalu

¦ Konrad Kazimierz Czapliński, Bazy-

do Jałty

lika

¦ Jerzy Besala, Miłość i strach. Dzieje

uważał

Wielkie

archikatedralna

w Poznaniu

mocarstwa

„Umiłowanie przeszłości z jej legendar-

wobec Polski za dzieło swojego życia,

nymi akcentami, duchowa aura zakątka

gorzką próbę zrozumienia sytuacji Pol-

w widłach rzek Warty i Cybiny skłoniły

ski na arenie międzynarodowej. Książka

mnie do przygotowania tej publikacji

ta może być inspiracją dla wszystkich

¦ Frida Nilsson, Moja mama Gory-

w o  wiele szerszej prezentacji, niż to

ludzi, którzy chcą zrozumieć trudną

lica (premiera 9.04)

czyniłem w albumach o  Poznaniu” –

sytuację geopolityczną Polski i wyni-

¦ Ramona Bădescu,

kające z niej konsekwencje. Odpowiada

zastanawia (premiera 23.04)

¦ Jiddu Krishnamurti, Wolność od

na pytania, które dręczą Polaków do

¦ Christina Björk, Rycerze i smoki

znanego

dzisiaj.

(premiera 30.04)

Pomelo się

pisze autor.

Książki – oprac. Tomasz Janas

więcej na

Karski

85


centra kultury centra kultury

W ramach Ethno Port Powroty 11.04 o g. 20 wystąpi Christine Salem

Centrum Kultury Zamek ul. Św. Marcin 80/82 tel. 61 646 52 76 kasa tel. 61 646 52 60 dyr. Anna Hryniewiecka www.ckzamek.pl kino ¦ 1.04 Wielkie Plakatobranie! ¦ 7-13.04 Tydzień Azjatycki – pokazy filmowe ¦ 12.04 Wielkopolskie Porównania Filmowe – warsztaty fot. materiały. organizatora

¦ 23.04, g. 18 Nowe Kino Pałacowe: Sign Painters, reż. Faythe Levine i  Sam Macon, bilety: 1 zł (do nabycia w  kasie CK Zamek). Po seansie dyskusja z udziałem Good Looking Studio i Stowarzyszenia Ulepsz Poznań, prowadzenie Maria Fenrych, Sala Prób

86

¦ 24.04, g. 13 Kuchnia Filmowa. Spo-

¦ 14.04, g. 19 Stacja Warszawa, reż.

koncerty

tkanie z kompozytorem!

Maciej Cuske, 2013

¦ 4.04, g. 19, Sala Wielka

¦ 28.04, g. 19 pokaz wybranych filmów

Pokaz filmu oraz spotkanie z autorem

Gramy u siebie – Mikrobi. T / Kartony +

nagrodzonych na Festiwalu Short Waves

¦ Transmisje Spektakli Operowych

Widziadła

2014; bilety: 5 zł (jeden pokaz) oraz 10 zł

¦ 11.04, g. 20 National Theatre Live

bilety: 10 zł (miejsca stojące)

(karnet miesięczny)

Koriolan

¦ 5.04, g. 20, Sala Wielka

¦ 30.03-6.04 Short Waves Festival

bilety: 25 zł (ulgowy) i 30 zł (normalny)

Strachy na Lachy,

¦ DKF Zamek – Przełamując sche-

¦ 25.04, g. 20 National Theatre Live

support Transsexdisco

mat – czy kino wciąż zaskakuje, a jeśli

Hamlet

bilety: 49 i 55 zł (miejsca stojące)

tak – to jak? W cyklu Przełamując sche-

bilety: 25 zł (ulgowy) i 30 zł (normalny)

¦ 8.04, g. 20, Sala Wielka

mat wybierzemy się w podróż do świata

¦ Gwiazdozbiór Filmowy – cykl wy-

Domowe Melodie

filmów nieoczywistych, podważających

kładów monograficznych prezentujący

bilety: 35 i 40 zł (miejsca siedzące)

przekonania widzów o gatunkach czy

sylwetki wybranych aktorów – gwiazd

¦ 10.04, g. 19, Sala Wielka

igrających z przyzwyczajeniami odbior-

filmowych z różnych okresów kina pol-

koncert Chóru Dziewczęcego Skowronki

czymi; bilety: 10 zł (jeden pokaz), 15 zł

skiego i światowego.

Rytmicznie, romantycznie…

(karnet miesięczny)

Bezpłatne wejściówki dostępne w kasie

¦ 11.04, g. 20, Sala Wielka

¦ 9.04, g. 18.45 Almanya, reż. Yasemin

CK Zamek.

Ethno Port Powroty: Christine Salem

Şamdereli, 2011 (pokaz odbędzie się

¦ 2.04, g. 11.30 Richard Burton – Anna

bilety: 35 i 50 zł (miejsca stojące/siedzą-

w ramach Tygodnia Azjatyckiego)

Śliwińska

ce)

¦ 23.04, g. 18.45 Wichrowe Wzgórza,

¦ 9.04, g. 11.30 Humphrey Bogart –

Pieśniarka pochodzi z położonej na Oce-

reż. Andrea Arnold, 2011

Piotr Pomostowski

anie Indyjskim wyspy Reunion. Jako

¦ Klub Krótkiego Kina

¦ 16.04, g. 11.30 Zdzisław Maklakie-

jedna z niewielu kobiet śpiewa muzykę

¦ 7.04, g. 19 pokaz filmów nagrodzonych

wicz – prof. UAM dr hab. Wojciech Otto

maloya, która zrodziła się w połowie XVIII

na Off Cinema 2013: Almaz, reż. Victor

¦ 23.04, g. 11.30 Leonardo DiCaprio –

wieku i tradycyjnie była głosem niewolni-

Aśluk; American Dreamer, reż. Thomas

Małgorzata Choczaj

ków, a dziś stanowi o tożsamości kultu-

Haley; Niewiadoma Henryka Fasta, reż.

¦ 30.04, g. 11.30 Vivien Leigh – Justyna

rowej wyspy. Christine śpiewa w języku

Agnieszka Elbanowska

Czaja

kreolskim, malgaskim, komoryjskim i su-


centra kultury ahili, przygrywając sobie na instrumencie

muzycznego kontrapunktu. Muzyce to-

¦ g. 11-13, sala 248, Bawialnia, Sala

o nazwie kayamb, przy akompaniamen-

warzyszyć będą ruch i generowane na

Prób, warsztaty plastyczne – wiosenne

cie zespołu posługującego się zestawem

żywo interaktywne wizualizacje. Wyko-

inspiracje, warsztaty szachowe i kompu-

najróżniejszych instrumentów perkusyj-

nawcami koncertu są studenci i absol-

terowe gry interaktywne

nych. Powraca do Poznania po trzech

wenci Akademii Muzycznej im. I.J. Pade-

¦ 8.04, g. 18, Sala Kominkowa

latach, aby zaprezentować materiał ze

rewskiego i Uniwersytetu Artystycznego

Uniwersyteckie Wykłady na Zamku:

swych ostatnich płyt oraz przypomnieć

w Poznaniu.

wykład prof. Marka Krajewskiego Czyn-

swój energetyczny występ na festiwalu

¦ Spring Break

nik ludzki. Technologia i niewidzialność

Ethno Port w 2011 r.

25-26.04, g. 19, Sala Wielka

człowieka; wstęp wolny

¦ 12.04, g. 20, Sala Wielka

bilety: 69 zł (karnet; miejsca stojące)

¦ 11.04, g. 21, Hol Wielki

Laibach

¦ 25.04 Patrick The Pan, Klaves, Artur

Nocne zwiedzanie zamku; bilety: 5 zł

bilety: 65 i 75 zł (miejsca stojące)

Rojek

(liczba miejsc ograniczona)

Laibach to słoweński zespół powołany do

¦ 26.04 XXANAXX, Fair Weather Friends,

¦ 12.04, g. 10-11, Bawialnia

życia w 1980 r. Nazwa zespołu pochodzi

Kamp!

Wyimprowizowane warsztaty – prowa-

od niemieckiej nazwy stolicy Słowenii

teatr/taniec

dzenie Julia Szmyt-Krych; bilety: 10 zł

Lublany. Twórczość grupy to zazwyczaj

¦ 2.04, g. 18 i 20, Sala Wielka

¦ 13.04, g. 12-17 ulica Święty Marcin

swoisty performance bazujący na prze-

Walk@ karnawału z postem – spektakl

Przepis na Ulicę. W niedzielne popołu-

róbkach utworów najbardziej znanych

Polskiego Teatru Tańca

dnie Święty Marcin przywita nas ogrom-

światowych zespołów, takich jak The

insc. i chor. Ewa Wycichowska

nym, zastawionym stołem, stojącym na

Beatles, Queen, Europe czy The Rolling

muz. Zbigniew Łowżył (z wykorzystaniem

środku ulicy. Ta niecodzienna sytuacja

Stones.

cytatów m.in.: H. Purcella i H.M. Górec-

będzie okazją do spotkania dla wszyst-

¦ 13.04, g. 18, Sala Wielka

kiego)

kich, którzy chcą porozmawiać o tym,

Eliminacje do Przystanku Woodstock

¦ 29.04, g. 20, Sala Wielka

jak się na Świętym Marcinie żyje, po co

wstęp wolny (miejsca stojące)

Paw Królowej spektakl w wykonaniu Na-

na „Marcina” przychodzą i czego by mu

Udział w eliminacjach może wziąć każdy

rodowego Starego Teatru w Krakowie

życzyli. Szczególne zaproszenie kieru-

polski zespół grający własną, autorską

bilety: 40 i 50 zł

jemy do mieszkańców ulicy. Przepis na

muzykę. Podczas koncertu w zamku jury

spotkania/literatura

Ulicę tworzyć będziemy, wspólnie jedząc

w składzie Gosia Kaczmarek (Fabryka

¦ 3-6.04, Sala Audiowizualna

i przygotowując jedzenie. Zapraszamy

Zespołów), Jurek Owsiak (Fundacja

Eliminacje Poznańskie 59. Ogólnopolskie-

do przynoszenia piknikowych koszyków.

WOŚP), Andrzej Puczyński (ZPAV i Iza-

go Konkursu Recytatorskiego

Smakowite, darmowe przekąski przygo-

belin Studio), Krzysztof „Milkee” Dobies

¦ 5.04, g. 12, Hol Wielki

tują także przedsiębiorcy ze Świętego

(Radio Woodstock) i Tomasz Kasprzyk

Zwiedzanie zamku dla dzieci; bilety: 5 zł

Marcina.

(AntyRadio) wyłoni grupę zespołów,

(liczba miejsc ograniczona)

¦ 16.04, g. 18, Hol Wielki

które wezmą udział 22 czerwca w finale

¦ 6.04 Niedziela na zamku; wstęp wolny

Zwiedzanie zamku z przewodnikiem; bile-

Eliminacji, we wrocławskim klubie Eter.

¦ g. 11.15, Hol Balkonowy, wykład po-

ty: 5 zł (liczba miejsc ograniczona)

¦ 15.04, g. 19, Sala pod Zegarem

święcony historii zamku

¦ 23.04, g. 18, Sala pod Zegarem

Moja Muzyka edycja #25: Tomasz Citak

¦ g. 12, Hol Wielki, zwiedzanie zamku

Geeek Girls Carrots – w trakcie spotkania

Kontrapunkty

z przewodnikiem

poruszone zostaną tematy kobiet działają-

Motywem przewodnim koncertu jest

¦ 6.04 Dobra niedziela z rodziną

cych w branżach IT i promujących nowe

dźwięk skrzypiec, który pojawiać się

Podczas imprezy zbierane będą pienią-

technologie w kulturze; wstęp wolny

będzie w różnego rodzaju imitacjach, ka-

dze na stworzenie warunków do cało-

¦ 26.04, korytarze CK Zamek, We Love

nonach i fugach – solo i w towarzystwie

dobowej obecności rodziców w szpitalu

Streetwear #2; w zamku będzie można

innych instrumentów. Większość utwo-

przy dziecku z chorobą nowotworową.

zobaczyć (i kupić) wybrane kolekcje

rów oparta jest na serii dwunastotono-

Kwesta odbędzie się w ramach projektu

najlepszego

wej i formie kolażu. Głównym założeniem

W szpitalu chcę być z Mamą.

i poznać niesamowitych projektantów

kompozytora jest ukazanie kontrastów

¦ g. 10.30 i 12, Scena Nowa, spektakl

z całego kraju. W  programie również

i sposobów dialogowania pomiędzy róż-

dla dzieci najmłodszych Ślady Teatr Ato-

wykłady oraz strefa gastronomiczna;

nymi dziedzinami sztuki według zasad

fri; wstęp wolny

wstęp wolny

Informacje o wydarzeniach literackich na s. 81-85 w nowym dziale Książki

streetwearu więcej na

polskiego

87


fot. J. Stanmeyer

centra kultury

57. konkurs World Press Photo wygrała fotografia Sygnał, której autorem jest amerykański fotograf John Stanmeyer. Wernisaż wystawy 29.04 o g. 19 w Sali Wystaw CK Zamek

88

¦ Czwartek o sztuce, Hol Balkonowy,

¦ 11.04, g. 16-18 Otwarta pracownia

wystawy

wstęp wolny

graficzna od 16 lat. Prowadzenie Seba-

¦ 2-24.04, Hol Wielki

¦ 3.04, g. 18 Henri Julien Félix ­Rousseau

stian Krzywak; wstęp wolny

Roberto Innocenti – wystawa ilustracji;

zwany Celnikiem – wykład Agaty Miat-

¦ 25.04, g.16-18 Martwa natura z kwia-

wstęp wolny

kowskiej-Gołdyn

tami – warsztat dla młodzieży i dorosłych:

Celem wystawy jest prezentacja twór-

¦ 10.04, g. 18 Lata 50. – wykład Macie-

ćwiczenie rysunkowe monochromatycz-

czości znakomitego włoskiego artysty,

ja Szymaniaka

ne, łączące tradycyjny rysunek w ołówku

dzięki któremu ilustracja książkowa prze-

¦ 24.04, g. 18 Polskie kolekcje sztuki na

z techniką lawowania tuszem. Prowadze-

żywa odrodzenie. Robert Innocenti jest

przełomie XIX i XX wieku – wykład Kamili

nie Anna Kozłowska-Agacińska; wstęp

znany polskim czytelnikom z ilustracji do

Kłudkiewicz

wolny

Pinokia Carla Collodiego, które zachwy-

¦ Warsztatownia 46, wejście od ul.

¦ Strefa Zabawy, Bawialnia; bilety: 10 zł

cają artyzmem, dbałością o szczegóły

Fredry

Zajęcia rozpoczną się od wspólnego

oraz perspektywą.

¦ 4.04, g. 16-18 Techniki Rysunku –

czytania. Następnie dzieci samodziel-

¦ do 10.04, Galeria Cheap East

warsztat prowadzony w technice węgla

nie urzeczywistnią usłyszaną treść,

wystawa prac z książki Syn swojego ojca

i kredy na kartonie i  papierze. Tematem

tworząc wspólne dzieło – makietę,

Nicolasa Presla

zajęć będzie Studium Aktu. Uczestni-

instalację, i rozpoczną zabawę w stwo-

¦ do 19.04, Sala Wystaw

cy pracować będą z żywym modelem.

rzonej przez siebie Przestrzeni bajki. Ce-

Minimalizm jako Miejsce Zbrodni

Warsztat przewidziany dla osób od 18

lem warsztatów jest zachęcenie dzieci

¦ 28.04, g. 19 wernisaż wystawy Raum-

lat. Prowadzenie Jędrzej Stępak; wstęp

do poszukiwań twórczych poprzez za-

teiler Sonii Leimer – wystawa w ramach

wolny

bawę/grę we wspólnie wykreowanej

projektu kuratorskiego time-specific Do-

¦ 5.04, g. 16-18 Kolor i  czas… - (…)

rzeczywistości.

roty Walentynowicz; czynna do 1.06

cenne w sztuce jest to, czego nie można

Prowadzenie Małgorzata Siekanko, Pauli-

¦ 29.04, g. 19, Sala Wystaw

wytłumaczyć – sylwetka twórcza Joana

na Wielgosz-Konewka

wernisaż wystawy World Press Photo 2014;

Miro. Warsztat w technice malarstwa

¦ 5.04, g. 10-11 Alicja w Krainie czarów

czynna codziennie do 22.05 w g. 11-19

akrylowego dla dzieci i młodzieży. Pro-

Carroll Lewis

bilety: 12 zł (normalne) i 10 zł (ulgowe)

wadzenie Sylwia Chudy-Leśnik; wstęp

¦ 26.04, g. 10-11 Mamoko 3000 Alek-

wolny

sandra i Daniel Mizielińscy

CK Zamek – oprac. Katarzyna Milecka


centra kultury Austriacki Ośrodek Kultury UAM

Dom Bretanii

Fundacja Poznań – Ille-et-Vilaine

kurator wystawy Elegancja-Francja. Z hi-

Centrum Egzaminacyjne ÖSD

Stary Rynek 37

storii mody XX wieku, autor bloga Muze-

kierownik Bernadeta Sturzbecher

dyr. Elżbieta Sokołowska

alne Mody, wykładowca historii mody

ul. Zwierzyniecka 7

tel. 61 851 68 51

w School of Form w  Poznaniu; wstęp

tel. 61 829 24 24, tel./fax 61 829 25 20

www.dombretanii.org.pl

wolny

austruni@amu.edu.pl

¦ 1, 8, 15 i 29.04, g. 18 otwarte warsz-

www.austria-uniwersytet.poznan.pl

taty tańców bretońskich. Prowadzenie

Estrada Poznańska 

czynne: pon.-pt. g. 9.30-16.30

Anna Kontor; bilety: 5 zł

ul. Masztalarska 8

sob. 10-14

¦ 3.04, g. 18 uroczystość wręczenia

tel. 61 852 88 33

¦ 10.04, g. 18 spotkanie autorskie

nagród laureatom konkursu plastycznego

sekretariat@estrada.poznan.pl

(w j. niemieckim) z  Simonem Decker-

A to jest dla mnie Francja właśnie... Te-

www.estrada.poznan.pl

tem. Simon Deckert urodził się w 1990

mat tegorocznej edycji: Polska i Francja

¦ 4-10.04, kino Muza, 14. Tydzień Kina

roku w Austrii, a wychował w Liechten-

razem w Europie. Po uroczystości spek-

Hiszpańskiego; bilety: 12, 15 i 18 zł

steinie. Studiował anglistykę, filozofię

takl Poziomki inspirowany bajką Marii

¦ 6.04, g. 20, Scena na Piętrze, ul. Masz-

i pisarstwo. Pisze przede wszystkim

Zientary-Malewskiej, w wykonaniu Anais

talarska 8, CeZik & KlejNuty – Kameralny

prozę i słowa piosenek, które ukazały

Fleur techniką Kamishibai; wstęp wolny;

Akt Solowy support: Brett Perkins

się w różnych antologiach, pismach

wystawa czynna do 30.04

bilety: 30 zł (przedsprzedaż) i 35 zł (w dniu

literackich. Czasami występuje jako

¦ 4.04, g. 16.30 oraz 11 i 25.04, g. 17

koncertu)

perkusista, piosenkarz lub gitarzysta;

warsztaty teatralne. Prowadzenie Piotr

¦ 11.04, g. 19, kino Muza, Animuza –

wstęp wolny

Rogaliński; wstęp wolny

cykl pokazów organizowanych przez Mię-

¦ 4.04, g. 19.30 Dla Róży – przedsta-

dzynarodowy Festiwal Filmów Animowa-

Biblioteka Raczyńskich 

wienie wg opowiadania Erica-Emmanu-

nych Animator. Pokazy odbywają się raz

pl. Wolności 19

ela Schmidta Oskar i Pani Róża – mono-

w miesiącu i  są zapowiedzią Festiwalu

dyr. Wojciech Spaleniak

dram w wykonaniu Piotra Rogalińskiego;

Animator, który w tym roku odbędzie się

tel. 61 852 94 42

wstęp wolny

w dniach 11-17.07. Na drugim już poka-

www.bracz.edu.pl

¦ 10.04, g. 18.30 spotkanie Haute cou-

zie zobaczymy pokaz nowego filmu Jodie

¦ 7.04, g. 18, Galeria Atanazego, Al.

ture i kobiety: Klientki haute couture.

Mack oraz będziemy mieli okazję spotkać

Marcinkowskiego 23/24, otwarcie wy-

W ubrania haute couture zaopatrywały

się z animatorką; bilety: 8 zł

stawy William Butler Yeats, twórca ir-

i wciąż zaopatrują się nie tylko kobiety

¦ 11.04, g. 20, Scena na Piętrze, ul.

landzkiego odrodzenia w literaturze oraz

z pierwszych stron gazet. Wykład przybli-

Masztalarska 8, V eliminacje XII Festiwa-

koncert muzyki irlandzkiej

ży sposób obsługi klientek paryskich do-

lu Zostań Gwiazdą Kabaretu. W konkur-

¦ 8.04, g. 16, sala nr 5, Gadu, gadu,

mów mody – tych znanych i nieznanych.

sie wystąpią kabarety: 7 Minut Po i Nic

Wykład poprowadzi Piotr Szaradowski,

gadu… o poezji Agnieszki Osieckiej – wtorek dla Seniora w Bibliotece Raczyńskich. Spotkanie inauguracyjne poprowadzi Tomasz Umerle ¦ 11.04, g. 18 Koniec mediów, które znamy? – spotkanie z Erykiem Mistewiczem

dyr. Jerzy Moszkowicz tel. 61 646 44 70 www.csdpoznan.pl uwaga! Informacje o spektaklach organizowanych wspólnie z  Teatrem Łejery w dziale Teatr, Scena Wspólna

Dom Bretanii zaprasza 10.04 o g. 18.30 na kolejne spotkanie z cyklu Haute couture i kobiety

więcej na

ul. Św. Marcin 80/82

ryc. materiały organizatora

Centrum Sztuki Dziecka

89


centra kultury czona (obowiązują zapisy tel. 696 310 592 lub mailowo: julia@fundacjamdk.pl)

 Księgarnia Między Słowami tel. 795 234 395 miedzy.slowami@go2.pl www.ksiegarnia-miedzyslowami.blogspot.com ¦ 6.04, g. 12, CK Zamek, ul. Św. Marcin 80/82, Czerwony Kapturek w wielkim mieście – warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci na podstawie najnowszej książki ilustrowanej przez Innocentiego w  ramach cyklu Niedziela na zamku ¦ wtorki, g.  11-12, ODK Orbita, os. Kosmonautów 118, Walizeczka z  książkami  – warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w  wieku 2-4 lat; wstęp 15 zł, zapisy tel. 605 933 938 ¦ kwiecień

warsztaty

wielkanocne

na podstawie książki Joanny Krzyżanek Wielkanoc w Kisielicach oraz Kura Adela. W programie: zwyczaje świąteczne, głośne czytanie, wykonanie ozdoby, spotkanie z  Kurą Adelą. Rezerwacja spotkania tel. 795 134 395 plakat: materiały organizatora

¦ niedziele (bez Wielkanocnej), g. 11-14,

Kino Muza zaprasza na 14. Tydzień Kina Hiszpańskiego 4-10.04

Palmiarnia Poznańska, ul. Matejki 18, Kura Adela w Palmiarni Poznańskiej – wielkanocne spotkania dla dzieci. W programie: głośne czytanie, zabawa i wizyta Kury Adeli z niespodziankami

Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza

90

Nie Szkodzi. Gościem wieczoru będzie

¦ 6.04, g. 12.30 w ramach cyklu Aka-

w Poznaniu

kabaret Smile; bilety: 40 zł

demia Małego Domu Kultury – warszta-

ul. Dąbrowskiego 165

ty dla dzieci w wieku 4-10 lat Lepienie

Pawilon Ekspozycyjno-Dydaktyczny czynny

Fundacja Mały Dom Kultury

w glinie; bilety: 25 zł, liczba miejsc

w okresie zimowym codziennie w g. 9-16

ograniczona (obowiązują zapisy tel.

(Kawiarenka i Księgarnia zamknięte)

ul. Zamkowa 3/4

696 310 592 lub mailowo: julia@funda-

Ogród zamknięty do 30.04

mdk@krzyk.pl, www.mdk.krzyk.pl

tel. 61 829 20 23

¦ 1.04, g. 9.30 i 11.30 Dziwne Zwierzę-

cjamdk.pl)

¦ 27.04, g. 12.30 z  cyklu Zakamarki

www.ogrod.amu.edu.pl

ta Teatru Sytuacje Grupa; bilety: 15 zł,

Małego Domu Kultury – warsztaty dla

¦ 23.04, g. 18, Sala Wykładowa im.

liczba miejsc ograniczona (obowiązują

dzieci i rodziców wokół Christiny Björk

Z. Czubińskiego, comiesięczne spotkanie

zapisy tel. 696 310 592 lub mailowo:

z ilustracjami Leny Anderson Rok z  Lin-

poznańskiej Grupy OTOP z cyklu Ptaki dla

julia@fundacjamdk.pl)

neą; wstęp wolny, liczba miejsc ograni-

laika i przyrodnika


centra kultury Baśniowy Poznań czyli obchody Światowego Dnia Książki w Fundacji Ars

Agata Wawrzyniak, Bohdan Błażewicz,

¦ 12.04, g. 19, Green Way, Zeylanda

Aleksander Korczak; bilety: 35 zł (ko-

3,wernisaż wystawy pasteli i fotografii

nieczna rezerwacja)

Patrycji Klimowej Interpretacje; czynna

¦ 10.04, g. 18.30 wieczór poetycki Je-

do 26.06

rzego Zimnego; wstęp wolny

¦ do 1.05, Młodzieżowa Green Galeria,

W dniach 21-30.04 Fundacja

¦ 12.04, g. 20.30 Świat tanga – kon-

ul. Taczaka 2a, Młode Talenty Poznania –

Ars oraz Wydawnictwo Miej-

cert Sentido del Tango. W programie

wystawa prac Pauliny Ruks, Moniki Kra-

skie Posnania zapraszają na cykl

utwory Astora Piazzoli, tradycyjne tanga

kowiak i Jagody Będzichowskiej

warsztatów pobudzających dzie-

argentyńskie i własne kompozycje; bile-

¦ do 30.05, Green Way, ul. 23 lutego 11,

cięcą wyobraźnię. Wspólnie od-

ty: 35 zł (konieczna rezerwacja)

wystawa Mateusza Piskorskiego Ferwor

kryjemy zaczarowane i bajkowe

¦ 24.04, g. 18.30 wernisaż wystawy

oblicze naszego miasta poprzez

grafiki Zachariasza; wstęp wolny

Skład Kulturalny

sztukę, literaturę i zabawę.

¦ 26.04, g. 20 Dziady wg A. Mickiewi-

Galeria MM

cza Cabaretu BB. Scenariusz i muzyka

ul. Św. Marcin 24

¦ więcej informacji na

Bohdan Błażewicz. Występują: Maria

tel. 500 683 092

www.ars.org.pl oraz

Gabler, Agata Wawrzyniak, Bohdan Bła-

skladkulturalny@gmail.com

www.wmposnania.pl

żewicz, Aleksander Korczak; bilety: 35 zł

www.skladkulturalny.pl

(konieczna rezerwacja)

¦ 24.04, g. 19 spotkanie z  Katarzyną Gondek, autorką Horror vacui. Spotkanie

Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury

poprowadzi kulturoznawca Maciej Kijko

Z. Czubińskiego, wykład Joanny Gadzińskiej, autorki książki o  dr Wandzie Błeń-

przy KWP w Poznaniu, www.stisk.pl

¦ 5.04 warsztaty ze słoniem Elmerem

skiej

¦ 1.04, Galeria 2. Piętro, ul. Druskie-

¦ 12.04 Baśnie z Dalekiego Wscho-

¦ 27.04, g. 16, Sala Wykładowa im.

nicka 32, otwarcie wystawy Kopciuszek

du – spotkanie z grupą Baśnie Właśnie

Z. Czubińskiego, Najpiękniejsze strofy po-

w poznańskim Teatrze Wielkim – wysta-

w ramach Tygodnia Azjatyckiego organi-

etów polskich o przyrodzie w ramach no-

wa pokonkursowa; czynna do 30.06

zowanego przez Uniwersytet im. Adama

wego cyklu spotkań Ławeczka literacka

¦ 1.04, sala nr 8 w Szkole Podstawowej

Mickiewicza (tylko g. 12)

¦ do 21.04, Pawilon Ekspozycyjno-Dy-

nr 62, ul. Druskienicka 32, Wlazł kotek na

¦ 19.04 Stempelkowo

daktyczny O.B. UAM, Himalaje – wysta-

płotek – wystawa prac dzieci z Pracowni

¦ 26.04 Dinozaury w Składzie

wa malarstwa i fotografii z  Międzynaro-

Plastycznej STiSK w SP nr 62; czynna do

Grupy wiekowe: g. 10.30 – dzieci w wie-

dowej Wyprawy Artystycznej w Himalaje

30.06

ku 2-4/5 lat; g. 12 – dzieci od 5 lat; liczba

jesienią 2013 roku; wstęp wolny

¦ do 10.04, Green Way, ul. Zeylanda 3,

miejsc ograniczona, obowiązują wcze-

wystawa zbiorowa członków STiSK Kwiaty

śniejsze zapisy

¦ 24.04, g. 18, Sala Wykładowa im.

¦ warsztaty dla dzieci

PoemaCafe Przez cały kwiecień w Szkole Języka Francuskiego będzie można obejrzeć wystawę fotograficzną Rêve du Canada autorstwa Marca Boudina, dyrektora Alliance Française w Łodzi

ul. Langiewicza 2, www.poemacafe.pl ¦ 3.04, g. 18.30 wernisaż wystawy malarstwa Stefanii Mikołajczak; wstęp wolny ¦ 4.04, g. 20 koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu zespołu Shalom (Bogusław Łowiński, Jagoda Kram, Jerzy Karwowski, Artur Banaszkiewicz, Henryk Łukaszewski, Andrzej Laskowski); bilety: 35 zł

dan Błażewicz. Występują: Maria Gabler,

więcej na

¦ 5.04, g. 20 Dziady wg A. Mickiewicza Cabaretu BB. Scenariusz i  muzyka Boh-

fot. M. Boudin

(konieczna rezerwacja)

91


centra kultury ¦ 10.04, g. 17 otwarcie kolejnej wystawy w ramach Wojewódzkiego Przeglądu Wielkopolskich Wystaw Fotograficznych 2013 r. Dwa poziomy; czynna pon.-pt. g. 8-18, do 5.05

domy kultury Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Suchy Las ul. Szkolna 16, tel. 61 250 04 00 ekontakt@osrodekkultury.pl www.osrodekkultury.pl ¦ 4 i  5.04, od g.  16 Finał Konfrontacji Teatrów Dziecięcych i  Młodzieżowych Województwa Wielkopolskiego Dzień Dobry Sztuko; wstęp wolny ¦ 6.04, g.  11 głośne czytanie bajek plakat: materiały organizatora

z Marią Pakulnis Oto bajka: Pchła Szachrajka; bezpłatne zaproszenia dostępne do odbioru w CKiBP ¦ 26.04, g.  20 koncert zespołu RPWL; bilety: 60 i 80 zł (od 20.04) ¦ 12.04 warsztaty dla twórczych dzieci i  ich rodziców Czy jajko musi być okrągłe…

Szkoła Języka Francuskiego UAM

¦ 2.04, g. 19.30 z cyklu Galeria spotkań

Program:

koncert Jacka Hałasa Pieśni. Spotkanie

¦ g. 10-10.45 spektakl dla najmłodszych

kier. Elżbieta Tchórz

poprowadzi Jakub Żmidziński

Skrzynia Skarbów Teatru Bez Vat

Collegium H. Cegielskiego

¦ 8.04, g. 19 z cyklu Dialogi poetyckie pre-

¦ g. 11-13.30 Pisanki Świata z  Xenią

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 198

zentacja tomiku poezji Sławomira Krzyska.

Starzyńską – kolorowe warsztaty dla du-

tel./fax 61 829 29 47

Spotkanie poprowadzi Andrzej Sikorski

żych i małych

francuski@amu.edu.pl

¦ 27.04, g. 19 z  cyklu Wielcy Mistycy

¦ g. 12-13.30 Popleść każdy może –

www.amu.edu.pl/alliance

prezentacja poświęcona bł. Giorgiowi

wielkanocne warsztaty wikliniarskie dla

sekretariat: pon.-pt. g. 9-15

Frassatiemu. Wybór tekstów prof. Anna

dorosłych

biblioteka i czytelnia: pon., czw., pt.

Grzegorczyk, reż. Aleksander Machalica

¦ g. 12-13.30 Balonowe inspiracje –

g. 9-15, wt. i śr. g. 9-17

¦ 29.04, g. 19 z  cyklu Kino duchowe

warsztaty balonowe dla dzieci od 5 lat

fotograficzna

pokaz filmu Transformacja 3 w reż. Grze-

Rêve du Canada autorstwa Marca Boudi-

gorza Brauna. Po projekcji spotkanie z re-

na; wstęp wolny, czynna do 31.05

żyserem. Spotkanie poprowadzi Wanda

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1

Różycka-Zborowska

ul. Droga Dębińska 21, tel. 61 833 79 10

¦ kwiecień

wystawa

Piwnica duchowa 

www.mdk1.pl

klasztor oo. Karmelitów Bosych ul. Działowa 25, tel. 61 852 92 93

ul. Bolesława Prusa 3

historii

wojciechciak@poczta.onet.pl

tel. 61 664 08 50

Prezentacja prac uczniów szkół podsta-

prowadzący o. Wojciech Ciak OCD

www.wbp.poznan.pl

wowych, którzy wzięli udział w konkursie

Wzgórze św. Wojciecha

92

sekretariat@mdk1.nazwa.pl

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury

Karmelitańskie Centrum Duchowości

¦ 24.04, g. 16, Galeria Pod Arkadami, wernisaż wystawy Zaściankowe perełki


centra kultury plastycznym Zaściankowe perełki histo-

¦ 5.04, g. 10 Festiwal Piosenki Przed-

DK Stokrotka 

rii; czynna do 29.05

szkolnej; wstęp wolny

ul. Cyniowa 11, tel./fax 61 867 19 19

¦ 5.04, g. 11 Świąteczne dekoracje –

dkstokrotka@tlen.pl

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2

warsztaty plastyczne z cyklu TworzyMy

www.dkstokrotka.pl

dla dzieci 3-6-letnich z rodzicami; zapisy

¦ 3.04, g. 12 Klub Seniora – występ ka-

ul. Za Cytadelą 121, tel. 61 820 11 12

w sekretariacie; bilety: 5 zł

baretu Wiosenne Krokusy

mdk2@mdk2.pl, www.mdk2.pl

¦ 11.04, g. 17.30 Święto czekolady – im-

¦ 5.04, g. 10 turniej tenisa stołowego

¦ 2.04, g. 15-17, sala nr 15, Spotkaj Taniec

preza dla dzieci ze szkół podstawowych;

dla ministrantów dekanatu przeźmierow-

w ramach projektu Dotknij Teatru – warsztat

zapisy w sekretariacie; wstęp wolny

skiego

taneczny dla dzieci w wieku 6-9 lat; zapisy

¦ 12.04, g. 11 Wielkanocne palmy –

¦ 5.04, g. 12 wycieczka autokarowa

i informacje m.kabacinska@mdk2.pl

warsztaty plastyczne z cyklu TworzyMy

dla młodzieży na Ostrów Tumski – udział

¦ 9.04, g. 17-19, sala nr 4, Świąteczne

dla dzieci 3-6-letnich z rodzicami; zapisy

w grach terenowych

Baranki – rodzinne spotkania ze sztuką

w sekretariacie; bilety: 5 zł

¦ 10.04, g. 17 koncert wiosenny zespo-

¦ 10.04, g. 10, sala nr 12, Konkurs In-

¦ 18.04, g. 17 warsztaty ozdób świą-

łu wokalnego Stokrotki

strumentalistów Solistów

tecznych dla dzieci ze szkół podstawo-

¦ 15.04, g. 17 przedstawienie teatralne

¦ 15.04 wystawa prac plastycznych

wych; zapisy w sekretariacie; wstęp

dla dzieci Wiosna z Kubusiem w wykona-

uczestników Młodzieżowego Koła Ry-

wolny

niu aktorów Art-Re z Krakowa

sunku i Malarstwa prowadzonego przez

¦ 25.04, g. 17.30 Jestem przyjacielem

¦ 23.04, g. 17 spotkanie z  baśniami

K. Musiała

Ziemi – impreza ekologiczna dla dzieci

dla dzieci Baśnie Wiośnie prowadzone

¦ 16.04, hol MDK nr 2, Świat wokół

w wieku 6-9 lat; zapisy w sekretariacie;

przez bajarza i muzyka z  grupy Baśnie

nas – wystawa prac uczestników Klu-

wstęp wolny

Właśnie

bu Twórczości Dziecięcej; czynna do

¦ 26.04, g. 11 Katapulta na piłeczki –

¦ 26.04, g. 10 IV Otwarty Turniej Brydża

15.05

warsztaty plastyczne z cyklu TworzyMy

Sportowego Par

¦ 26.04, g. 11-14, sala nr 4, otwarte

dla dzieci 3-6-letnich z rodzicami; zapisy

¦ 27.04 konkurs internetowy Jan Pa-

warsztaty lepienia w glinie Lepi-My; bi-

w sekretariacie; bilety: 5 zł

weł II w Wielkopolsce

lety: 20 zł ¦ Mamy Projekt! – otwarte warsztaty twórcze dla dzieci w wieku 7-12 lat; g. 10-13, bilety: 12 zł (koszt materiałów plastycznych); więcej informacji i zapisy Dobromira

Puczyłowska

d.puczylow-

ska@mdk2.pl ¦ 5.04 Kolorowy świat nakrętek – warsztaty ekologiczne ¦ 12.04 Ogród dla MDK-u – warsztaty sztuki współczesnej ¦ 26.04 Przestrzenne struktury – warsztaty architektoniczne

Młodzieżowy Dom Kultury nr 3

www.mdk3lazarz.pl ¦ 4.04, g. 17.30 Turniej wiedzy o świecie z  cyklu Poznajemy świat dla dzieci i  młodzieży od 10 lat; zapisy w  sekretariacie; wstęp wolny

podpis

więcej na

mdk3@tmpsc.pl

plakat: materiały organizatora

ul. Jarochowskiego 1, tel. 61 866 57 47

93


centra kultury ODK Bajka os. Wichrowe Wzgórze 124 tel. 61 630 33 17 odkbajka@psmwinogrady.pl www.psmwinogrady.pl ¦ poniedziałki, g. 16.30-18.30 warsztaty doskonalące i spotkania sympatyków gry w szachy ¦ 1.04, g.  11.30 spotkanie z  pisarzem fot. A. Wawrzyniak

Łukaszem Wierzbickim ¦ 9.04, g. 10 Wiosenny koncert w wykonaniu uczniów Poznańskiej Szkoły Muzycznej nr 1 im. H. Wieniawskiego pod kierunkiem Anny Karowskiej ¦ 12.04, g. 12 Wielkanocne Inspiracje –

Żydowskie dźwięki w PoemaCafe

świąteczne ozdoby i zwyczaje oraz spo-

Zespół Shalom powstał w Poznaniu w 2000 roku przy Towarzystwie Przyjaźni

tkanie przedświąteczne

Polsko-Izraelskiej z potrzeby prezentowania kultury żydowskiej mieszkańcom

¦ 16.04, g. 10 Przedszkolaki tańczą –

Wielkopolski. Od tamtej pory, dzięki niesłabnącemu zainteresowaniu tematem

przegląd tanecznych dziecięcych umie-

i olbrzymiemu sukcesowi artystycznemu, grupa koncertuje w  całej Polsce.

jętności

Członkami zespołu są wykształceni i pełni pasji muzycy, którzy z  sentymen-

¦ 29.04, g. 11.30 spotkanie z  pisarką

tem i zaangażowaniem podchodzą do muzyki żydowskiej, nadając jej własny,

Elizą Piotrowską

pogodny charakter. Zespół wykonuje instrumentalne i legendarne melodie klezmerskie, które są świetnie znane szerokiej publiczności, lecz tym, co wyróżnia

ODK Pod Lipami 

zespół spośród innych, jest ponadczasowa i autorska interpretacja starych

Biblioteka Raczyńskich

i nowych żydowskich pieśni, śpiewanych na głosy w języku hebrajskim. Sha-

os. Pod Lipami 108a

lom zdecydowanie nie jest tradycyjnym zespołem klezmerskim. Przypomina ra-

tel. 61 820 07 93

czej trupę teatralno-muzyczną, która funduje swoim odbiorcom niezapomniane

fax 61 828 73 47

show. Artyści występują w „sztetlowych” stylizacjach, a muzyka przeplatana

odkpodlipami@psmwinogrady.pl

jest pogodnymi anegdotami dotyczącymi kultury żydowskiej.

www.psmwinogrady.pl l ub www.bracz.edu.pl

¦ 4.04, g. 20, PoemaCafe, koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu ze-

¦ 2.04, g. 19 koncert kwartetu Jor-

społu Shalom

gi Słowiańskie brzmienia; bilety: 25 zł (przedsprzedaż) i 35 zł (w dniu koncertu)

94

¦ 4.04, g. 19 otwarcie wystawy Toma-

lety: 15 zł (przedsprzedaż) i 25 zł (w dniu

¦ 25.04, g. 19 Zostały jeszcze pieśni... –

sza Mazura Reisefieber; wstęp wolny

koncertu)

w 10. rocznicę śmierci Jacka Kaczmar-

¦ 7.04, g. 19 Klub Obieżyświatów:

¦ 14.04, g. 19 Kaczmarski subiektyw-

skiego. Wykonawcy: Kwartet Proforma,

Szkocja – Szetlandy/Orkady – prelekcja

nie – koncert w  wykonaniu Jacka Boń-

Adam Mortas & Encore, Michał Wilgoc-

i pokaz multimedialny Hanny i  Tomasza

czyka, koncert w ramach cyklu Zostały

ki; bilety: 35 zł (przedsprzedaż) i 45 zł

Kozłowskich; bilety: 5 zł

jeszcze pieśni... w 10. rocznicę śmier-

(w dniu koncertu)

¦ 9.04, g. 19 Krzysztof Gajda To moja

ci Jacka Kaczmarskiego; bilety: 35 zł

¦ 28.04, g. 19 XV PeStKa czyli Poznań-

droga – biografia Jacka Kaczmarskiego

(przedsprzedaż) i 45 zł (w dniu koncertu)

skie Spotkanie Kabaretowe. Wystąpią

(część II – Kariera); wstęp wolny

¦ 16.04, g. 19 Krzysztof Gajda To moja

kabarety: Czesuaf, Czołówka Piekła, Wyj-

¦ 11.04, g. 17 Teatr Młodego Widza;

droga – biografia Jacka Kaczmarskiego

ście Ewakuacyjne, Kabaret Krzesełko,

wstęp wolny

(część III – Mit); wstęp wolny

Kabaret Od Jutra oraz gość specjalny:

¦ 12.04, g. 19 Muzyczna Podróż po

¦ 23.04, g. 19 Klub Obieżyświatów:

kabaret PUK; bilety: 15 zł

Świecie – koncert w wykonaniu Kopietz

Birma – prelekcja i pokaz multimedialny

& Szemraj oraz Machowska & Kopietz; bi-

Krzysztofa Deszczyńskiego; bilety: 5 zł

Centra kultury – oprac. Tomasz Bombrych


varia

Aktywne targi dla aktywnych seniorów

fot. materiały organizatora

V edycja Targów Aktywni 50+, 5-6.04

Seniorzy stają się coraz bardziej znaczącą grupą spo-

ność fizyczną z przeznaczeniem dla osób dojrzałych, np.

łeczną, ważnymi partnerami w dyskusji, cenionymi

tai-chi, joga, gimnastyka, ale i zajęcia samoobrony prowa-

pracownikami.

dzone przez doskonale znanego wielbicielom serialu M jak

Z myślą o nich już po raz piąty na terenie Międzynarodo-

Miłość Roberta Moskwę. Dla wystawców zainteresowa-

wych Targów Poznańskich, w pawilonie 15, odbędą się

nych przedstawieniem swojej oferty w formie referatowej

targi Aktywni 50+. Organizatorami są: Samorząd Woje-

przygotowana będzie sala prelekcyjna, gdzie zwiedzający

wództwa Wielkopolskiego, Miasto Poznań i Międzynaro-

wysłuchają krótkich wystąpień dotyczących bezpieczeń-

dowe Targi Poznańskie; współorganizatorami: Centrum

stwa seniorów, wyborów do europarlamentu i zdrowego

Inicjatyw Senioralnych i Regionalny Ośrodek Polityki Spo-

odżywiania oraz racjonalnego przyjmowania leków. Dla

łecznej w Poznaniu.

spragnionych ruchu i zabawy przygotowano również

Dotychczasowe edycje targów okazały się dla organiza-

pokazy tańca.

torów i wystawców dużym sukcesem i  przyniosły wiele

Scena kulturalna jak co roku kusić będzie nazwiskami

satysfakcji. Wzięło w nich udział łącznie 15 tys. zwiedza-

znanych i lubianych gwiazd, zachęcających do wspólnego

jących.

śpiewu i zabawy. W  sobotę zobaczymy na scenie Zbi-

Najważniejszym przesłaniem cyklicznego wydarzenia jest

gniewa Wodeckiego. Targi zamknie w niedzielę występ

upowszechnianie wizerunku ludzi dojrzałych i starszych

Mariana Opani z repertuarem Kabaretu Starszych Panów.

jako osób pełnowartościowych i, jak każdy człowiek,

Poza tym w programie również duety operetkowe i występ

zasługujących na szacunek, zainteresowanie, wybór

Dzieci Jarocina.

i godne życie. Żeby tak się stało, warto pomóc w rozpo-

Szczegółowy program dostępny będzie na stronie www.

znaniu, co dobrego dzieje się w Polsce na rzecz osób po 50.

centrumis.pl, w zakładce Targi Aktywni 50+. oprac. M.M.

roku życia, jakie propozycje dla tej grupy społecznej mają Seniorzy i seniorki będą mieli możliwość skorzystania

¦  Aktywni 50+

z różnorodnej oferty warsztatów rozwojowych i edukacyj-

5-6.04, Międzynarodowe Targi Poznańskie, pawilon 15

nych. Będzie można wziąć udział m.in. w warsztacie decou-

Honorowy patronat: Rzecznik Praw Obywatelskich,

page’u, filcowania, treningu pamięci i terapii śmiechem.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Prezydent

Ponadto zorganizowana zostanie przestrzeń sportowa, na

Miasta Poznania

której można będzie zaprezentować różnego typu aktyw-

bilety: 10 zł (jeden dzień), 13 zł (dwa dni)

więcej na

organizacje pozarządowe, firmy i instytucje.

95


varia kwietniowe rocznice 6.04.1924 Urodził się Janusz Ziółkowski (zm. 2000), socjolog, polityk, profesor i rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. 8.04.1874 Urodził się gen. Stanisław Taczak (zm. 1960), pierwszy głównodowodzący wojskami powstania wielkopolskiego. 9.04.1944

Lotnictwo

amerykańskie

zbombardowało mieszczące się na terenie Targów Poznańskich zakłady Focke Wulfa. Przy

ul.

Marcelińskiej

fot. materiały organizatorów

13.04.1924

poświęcono cerkiew prawosławną pod wezwaniem św. Mikołaja. 17.04.1894 Urodził się Józef Teodor Smoliński (zm. 28.08.1964), znany poznański lekarz, bohater licznych anegdot. 21.04.1944 W obozie koncentracyjnym

Walczące byki (41 x 44 cm, 2000 r.), obraz Izabeli Rudzkiej, którego przewodni motyw

w Oświęcimiu zmarł Marcin Rożek (ur.

został wykorzystany na plakacie zapowiadającym wydarzenie

1885), rzeźbiarz, autor wielu przedwojennych pomników poznańskich. 23.04.1253 Domniemana data lokacji

Nauka – Sztuka synergia dwóch dziedzin

Poznania na prawie magdeburskim.

Taka jest idea przewodnia sesji naukowej odbywającej się w ramach III Kon-

25.04.1934 Odbyło się pożegnanie koń-

ferencji Naukowo-Dydaktycznej Wydziału Biologii UAM w Poznaniu, związanej

czącego dwunastoletnią kadencję na

z obchodami 30-lecia wydziału.

stanowisku prezydenta miasta Cyryla

Celem sesji jest zwrócenie uwagi środowisk akademickich i artystycznych

Ratajskiego.

Poznania na relacje pomiędzy sztuką a nauką oraz możliwości twórczej, inno-

25.04.1944 Zlikwidowano istniejące od

wacyjnej synergii tych dwóch dziedzin, a także prezentacja poglądów artystów

1939 więzienie karno-śledcze w Forcie VII.

i naukowców na temat pozycji sztuki i nauki w świecie współczesnym. Prele-

28.04.1904 Powstał „Klub Wioślarski”

gentami będą artyści, architekci, biolodzy i filozofowie.

(dzisiaj KW04), pierwszy polski klub spor-

Sesja towarzyszyć będzie również otwarciu projektu Artyzm Natury – Geneza

towy w Poznaniu.

Subtelności, autorstwa Izabeli Rudzkiej, realizowanego we współpracy

28.04.1904 Urodził się Jan Izydor

z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu, Wydziałem Biolo-

Sztaudynger (zm. 1970), poeta i satyryk

gii UAM w Poznaniu i Instytutem Biologii Molekularnej UAM w Poznaniu oraz

związany w okresie międzywojennym

Związkiem Polskich Artystów Plastyków. oprac. M.M.

z Poznaniem. 28.04.1964 Zmarł ks. Józef Nowacki (ur. 1893), historyk, archiwista, autor

¦ 10.04, g. 9 początek III Konferencji Naukowo-Dydaktycznej: Wyzwania

monumentalnych Dziejów archidiecezji

współczesnej biologii, biotechnologii, bioinformatyki i ochrony środowi-

poznańskiej.

ska, otwarcie projektu artystycznego Artyzm Natury – Geneza Subtel-

28.04.1974 Urodziła się Małgorzata

ności. Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89

Dydek (zm. 2011), jedna z najlepszych polskich koszykarek w historii, w l. 1992-94 zawodniczka poznańskiej Olimpii. oprac. J.P.

96

¦ 11.04, g. 19 wernisaż wystawy malarstwa Izabeli Rudzkiej i Macieja Mazurka Synergia, ul. Za Groblą 3/4 ¦ 12.04, g. 9 sesja Nauka – Sztuka, Wydział Biologii UAM, ul. Umultowska 89 ¦ więcej na: www.thinkart.pl


varia w ydarzenia Wiosna z tańcem Szkoła Tańca „Jawor” od ponad 30 lat organizuje

Międzynarodowy

Sportowego

Tańca

Turniej

Towarzyskiego.

Również w tym roku zaprasza wszystkich, którzy chcą obejrzeć zmagania profesjonalnych tancerzy. Udział wezmą pary z Białorusi, Czech, Niemiec, Rosji, Ukrainy i  Polski, rywalizujące w  najwyższej klasie tanecznej. W  ramach turnieju odbywa się również Grand Prix fot. M. Malinowski

Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Patronat nad turniejem objął Urząd Gminy Suchy Las. ¦ XXXV

Międzynarodowy

Turniej

Sportowego Tańca Towarzyskiego

Na wycieczkę po zamku zaprasza Koło Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego

Wiosna 2014, 12.04, Hala Sportowa w Suchym Lesie, ul. Szkolna 20, począ-

dzinowe spotkanie autorskie Danuty

¦ Towarzystwo Miłośników Mia-

tek g. 9.30; gala taneczna g. 18; więcej

Bartosz,

Poznańskiego

sta Poznania zaprasza na spotkania

na: www.turniej-wiosna.taniecjawor.pl

Oddziału Związku Literatów Polskich,

i wykłady w Urzędzie Miasta Poznania,autorki kilkunastu książek poetyckich,

pl. Kolegiacki 17, wstęp wolny:

z których wiele jest tłumaczonych na

¦ 7.04, g. 18, wykład Marka Rezlera:

Misterium na Cytadeli

języki obce. Jej książka Tylko smu-

Dzielnice Poznania

W ubiegłym roku wyjątkowo długa

tek jest wierny została uhonorowana

¦ 23.04, g. 16, Klub 6 Kontynentów

i ciężka zima zmusiła organizatorów

wyróżnieniem podczas 35. Między-

¦ 24.04, g. 18, wykłady akademickie

Misterium Męki Pańskiej do rezygnacji

narodowego Listopada Poetyckiego.

z cyklu: Oskar Kolberg i Wielkopolska

z już zaplanowanego wydarzenia. W tym

Danuta Bartosz jest też autorką wielu

roku zima jest niezwykle łagodna, a wła-

cennych inicjatyw kulturalnych, m.in.

¦ Grupa przewodników PoPoznaniu

ściwie jakby jej nie było. Wszystko

serii poetyckiej w tłumaczeniu na języki

zaprasza na wycieczki prowadzone

wskazuje na to, że tradycyjnie w sobotę

obce (angielski, esperanto, niemiecki,

w konwencji Free Walking Tours, tzn.

przed Niedzielą Palmową, na placu pod

rosyjski itd.). Laudację wygłosi Paweł

jeśli spacer spodoba się uczestnikom,

Dzwonem Pokoju na Cytadeli, ten wyjąt-

Kuszczyński, prezes Oddziału ZLP.

można podziękować przewodnikowi

kowy spektakl się odbędzie. W tym roku

¦ 22.04, g. 17; Klub Nauczycieli

napiwkiem:

Misterium odbędzie się tylko w Pozna-

Miasta Poznania, ul. Słowackiego

¦ 12.04, g. 12 i 16 robotniczy Poznań:

niu. Organizatorzy chcą, aby w 2015 r.

58/60

Pracy nam dajcie!; początek pl. Adama

¦ Misterium

Męki

Pańskiej

na

Poznańskiej na Cytadeli, 12.04,

spotkania, spacery

Mickiewicza, przewodnik Andrzej Bartczak, więcej informacji na www.PoPoznaniu.pl

g. 20; Misterium poprzedzi msza św.

¦ Środowe widowiska w Towa-

w kościele u  Salezjanów na Winogra-

rzystwie Muzycznym im. Henryka

¦ Koło Przewodników PTTK im.

dach, g. 18; więcej na: www.miste-

Wieniawskiego, zawsze o g. 18.

Marcelego Mottego zaprasza:

rium.eu

Cykl Gwiazdy z tamtych lat, reż. Janusz

¦ 12.04, g. 10 wycieczka po zamku

Horodniczy, Krzysztof Wojciechowski

cesarskim ze zwróceniem uwagi na

Benefis Danuty Bartosz

¦ 30.04 spotkanie poświęcone będzie

przykład wykorzystania jego pomiesz-

Koło Literackie przy Klubie Nauczy-

Lidii Korsakównie i Jerzemu Waldorf-

czeń oraz zwiedzanie studia wytwórni

cieli Miasta Poznania zaprasza na uro-

fowi, więcej na www.wieniawski.pl

filmów animowanych; zbiórka przy

więcej na

spektakl odbył się także w Warszawie.

wiceprezes

97


varia wieży zegarowej; prowadzenie Marlena

motywów graficznych związanych

propozycje metodyczne, zawierającą

Adamczak, udział bezpłatny

z Poznaniem.

propozycje metodyczne dla nauczycieli

Twórcy będą musieli zaprojektować

historii, języka polskiego oraz wiedzy

¦ Towarzystwo Miłośników Mia-

zestaw znaków graficznych (clipartów)

o społeczeństwie. Publikacja stanowi

sta Poznania zaprasza na sobotnie

przedstawiających obiekty charakte-

doskonałe wsparcie w realizacji aktual-

wycieczki z cyklu: Nie siedź w  domu,

rystyczne dla miasta oraz zaprezen-

nie obowiązującej podstawy programo-

chodź na wycieczkę (udział bezpłatny):

tować motyw graficzny, który łączy

wej. Na przykładzie scenariuszy lekcji,

¦ 5.04, g. 10 Plac Wiosny Ludów i jego

je w spójną kompozycję. Zwycięskie

konkursu oraz gry miejskiej autorzy

otoczenie; zbiórka przy Kupcu Poznań-

cliparty będą wykorzystywane przede

pokazują, jak realnie można włączyć do

skim, przewodnik Krystyna Srokówna

wszystkim jako nadruk na gadżetach

praktyki szkolnej problematykę doty-

¦ 12.04, g. 10 Rynek Jeżycki; zbiór­

i pamiątkach poznańskich (kubkach,

czącą Cmentarza i Krypty Zasłużonych

­ka przy narożniku ulic Dąbrowskiego

torbach, koszulkach itp.). Organizator

Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojcie-

i Prusa; przewodnik Krystyna Sro-

oczekuje motywu możliwie lapidar-

cha w Poznaniu. Opracowanie zawiera

kówna

nego, ale rozpoznawalnego jako dany

scenariusze lekcji, porady metodyczne,

¦ 19.04, g. 14 Żydzi w Poznaniu; zbiór-

obiekt. Docelowo cliparty powinny

pełen zestaw materiałów pomocni-

ka przed dawną synagogą przy ul.

dawać możliwość łączenia ich w grupę

czych.

Stawnej; przewodnik Marcin Grabow-

(grupy) o różnej konfiguracji oraz (w dal-

ski

szej perspektywie) dołączania nowych

¦ Staże i praktyki

¦ 26.04, g. 14 Jeżycka secesja; zbiór-

obiektów.

Wydawnictwo Miejskie Posnania pro-

ka przed Teatrem Nowym; przewodnik

Projekty można nadsyłać do 22 kwiet-

wadzi staże studenckie oraz praktyki

Marcin Grabowski

nia. Regulamin konkursu dostępny na

wakacyjne w kilku obszarach eduka-

www.wmposnania.pl

cyjnych. Ma to związek ze specyfiką

Wydawnictwo Miejskie Posnania poleca

działania Wydawnictwa, które zajmuje ¦ Bezpłatna oferta dla nauczycieli

się nie tylko działalnością wydawni-

Wydawnictwo Miejskie Posnania przy-

czą, ale także prowadzi sprzedaż ksią-

gotowało ofertę skierowaną do nauczy-

żek, map i pamiątek w  sieci Centrum

¦ Konkurs na najlepsze cliparty

cieli szkół podstawowych, gimnazjal-

Informacji Miejskiej i poprzez e-sklep,

Masz pomysł, jak w ciekawy spo-

nych i ponadgimnazjalnych. Na stronie

obsługuje dwa portale internetowe

sób wizualnie przedstawić Okrą-

Wydawnictwa: www.wmposnania.pl

oraz zajmuje się działalnością eduka-

glak, katedrę albo biurowce Alfy?

można pobrać bezpłatną publikację

cyjną. W Wydawnictwie działa również

Wydawnictwo Miejskie Posnania

Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan na

Salon Posnania, który organizuje różne

ogłasza konkurs na najlepszy zestaw

Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu –

formy promocji dokonań poznańskich twórców kultury. Z kolei główną funkcją prowadzonego przez Wydawnictwo CIM-u  jest działalność informacyjna i promocja Poznania. CIM udziela informacji na temat imprez turystycznych i  kulturalnych oraz sprzedaje bilety na te wydarzenia – zarówno we własnych stałych punktach, jak i stoiskach organizowanych w czasie ważnych imprez, które odbywają się w Poznaniu. Szczegóły dotyczące praktyk oraz tegoroczne terminy można znaleźć na stronie www.wmposnania.pl,

w zakładce

„Staże i praktyki”. Varia – oprac. Mateusz Malinowski

98


kalendarium wydarzeń 1 kwietnia (wtorek) Chodź na słówko M. Prześlugi, reż. J. Moszkowicz Scena Wspólna Teatru Łejery i CSD, ul. Brandstaettera 1 g. 9 Śpiąca Królewna K. Aulitisovej, reż. L. Chojnacki Teatr Animacji g. 9.30 Dziwne Zwierzęta Teatru Sytuacje Grupa Fundacja Mały Dom Kultury g. 9.30 i 11.30 Spotkanie dla dzieci z pisarką M. Madejek Księgarnia Zysk i S-ka g. 9.45 Myszki i wojna czyli o Dzielnym Albercie i żółtym serze D. Chesky’ego, kier. muz. A. Banaszak, reż. R. Drobniuch Teatr Muzyczny g. 10 i 12.15 Spotkanie z pisarzem Ł. Wierzbickim ODK Bajka g. 11.30 W beczce chowany R. Jarosza, reż. J. Ryl-Krystianowski Teatr Animacji, Scena Młodych g. 11.30 Warsztaty tańców bretońskich Dom Bretanii g. 18 Dyskusja Stanisław Jerzy Lec i jego aforyzmy w oczach odbiorców Księgarnia Bookowski g. 18.30 Koncert na zakończenie Konferencji Katedry Instrumentów Dętych i Akordeonu Aula Akademii Muzycznej g. 19 Koncert Pierwsze kroki na estradzie z cyklu Wtorki wokalne, wykonawcy: studenci II roku Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademia Muzyczna, Sala Kameralna g. 19 Koncert w ramach Dni Muzyki Roberta Schumanna, 1-3.04 Aula Nova g. 19 Koncert zespołu Hanimal Klubokawiarnia Meskalina g. 19

Wiśniowy sad A. Czechowa, reż. I. Cywińska Teatr Nowy, Duża Scena g. 19 Dr@cula. Vagina dentata A. Biziuk i A. Makowskiej, reż. A. Biziuk Teatr Polski, Malarnia g. 19 Straszny dwór S. Moniuszki, kier. muz. M. Wieloch, reż. i chor. E. Wesołowski Teatr Wielki g. 19

2 kwietnia (środa) Chodź na słówko M. Prześlugi, reż. J. Moszkowicz Scena Wspólna Teatru Łejery i CSD, ul. Brandstaettera 1 g. 9 Śpiąca Królewna K. Aulitisovej, reż. L. Chojnacki Teatr Animacji g. 9.30 Myszki i wojna czyli o Dzielnym Albercie i żółtym serze D. Chesky’ego, kier. muz. A. Banaszak, reż. R. Drobniuch Teatr Muzyczny g. 10 i 12.15 Wykład Gwiazdozbiór Filmowy: Richard Burton – A. Śliwińska CK Zamek g. 11.30 W beczce chowany R. Jarosza, reż. J. Ryl-Krystianowski Teatr Animacji, Scena Młodych g. 11.30 Oszust C. Goldoniego, reż. S. Maifredi Teatr Nowy, Trzecia Scena g. 16 Walk@ karnawału z postem Polskiego Teatru Tańca, chor.  E. Wycichowska, muz. Z. Łowżył CK Zamek, Sala Wielka g. 18 i 20 Koncert w ramach Dni Muzyki Roberta Schumanna, 1-3.04 Aula Nova g. 19 Wiśniowy sad A. Czechowa, reż. I. Cywińska Teatr Nowy, Duża Scena g. 19

k w iecień 2014 Dr@cula. Vagina dentata A. Biziuk i A. Makowskiej, reż. A. Biziuk Teatr Polski, Malarnia g. 19 Straszny dwór S. Moniuszki, kier. muz. M. Wieloch, reż. i chor. E. Wesołowski Teatr Wielki g. 19 Koncert kwartetu Jorgi Słowiańskie brzmienia ODK Pod Lipami g. 19 Koncert J. Hałasa Pieśni. Spotkanie poprowadzi J. Żmidziński Piwnica duchowa g. 19.30

3 kwietnia (czwartek) Chodź na słówko M. Prześlugi, reż. J. Moszkowicz Scena Wspólna Teatru Łejery i CSD, ul. Brandstaettera 1 g. 9 Śpiąca Królewna K. Aulitisovej, reż. L. Chojnacki Teatr Animacji g. 9.30 XV Ogólnopolski Konkurs Dyrygentów Chóralnych im. prof. Stanisława Kulczyńskiego, 3-5.04 Aula Akademii Muzycznej g. 10 Myszki i wojna czyli o Dzielnym Albercie i żółtym serze D. Chesky’ego, kier. muz. A. Banaszak, reż. R. Drobniuch Teatr Muzyczny g. 10 i 12.15 Oszust C. Goldoniego, reż. S. Maifredi Teatr Nowy, Trzecia Scena g. 16 Wykład A. Miatkowskiej-Gołdyn Henri Julien Félix Rousseau zwany Celnikiem CK Zamek, Hol Balkonowy g. 18 Warsztaty teatralne Studia Aktorskiego Teatru Porywacze Ciał Republika Sztuki Tłusta Langusta ul. Gwarna 11 g. 18 Uczta Teatru Usta Usta Republika, reż. W. Wiński Scena Robocza, ul. Grunwaldzka 55 g. 18 i 20

Wernisaż wystawy malarstwa S. Mikołajczak PoemaCafe g. 18.30 Koncert w ramach Dni Muzyki Roberta Schumanna, 1-3.04 Aula Nova g. 19 Wiśniowy sad A. Czechowa, reż. I. Cywińska Teatr Nowy, Duża Scena g. 19 Piszczyk J. Czaplińskiego i P. Rowickiego, reż. P. Ratajczak Teatr Polski, Duża Scena g. 19 Koncert Kocin Kociński Trio Blue Note Jazz Club g. 19.30 Koncert Katie Melua Sala Ziemi g. 20 Przystanek na pożądanie, scen. M. Zgaiński, reż. T. Falana Mój Teatr g. 20 Gomber, reż. T. Zajcher Teatr U Przyjaciół g. 20.30

4 kwietnia (piątek) Brzydkie kaczątko wg H.Ch. Andersena, reż. Cz. Sieńko Teatr Animacji g. 9.30 Myszki i wojna czyli o Dzielnym Albercie i żółtym serze D. Chesky’ego, kier. muz. A. Banaszak, reż. R. Drobniuch Teatr Muzyczny g. 10 i 12.15 W beczce chowany R. Jarosza, reż. J. Ryl-Krystianowski Teatr Animacji, Scena Młodych g. 11.30 Warsztatownia 46: Techniki rysunku CK Zamek, wejście od ul. Fredry g. 16-18 Warsztaty teatralne. Prowadzenie P. Rogaliński Dom Bretanii g. 16.30 Sztuka Puka – zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży Republika Sztuki Tłusta Langusta ul. Gwarna 11 g. 16.30

99


kalendarium wydarzeń Turniej wiedzy o świecie z cyklu Poznajemy świat dla dzieci i młodzieży od 10 lat MDK nr 3 g. 17.30 Warsztaty z cyklu Kaligrafia: Co czytała św. Katarzyna Sieneńska? Historia książek i nauka pisma – Karoliny, zajęcia II Muzeum Narodowe g. 18 Otwarcie wystawy To nie tylko przeczucie, to porażka Ł. Jastrubczaka i A. Pepłońskiego Galeria Miejska Arsenał g. 18 Otwarcie wystawy grupy The Krasnals PBG Gallery Skalar Office g. 18 Otwarcie wystawy T. Mazura Reisefieber ODK Pod Lipami g. 19 Koncert Gramy u siebie – Mikrobi. T / Kartony + Widziadła CK Zamek, Sala Wielka g. 19 Koncert Mieszczanin szlachcicem, Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, Ch. Hogwood – dyrygent, N. Mönkemeyer – altówka, W. Pszoniak – aktor Aula UAM g. 19 8 kobiet wg R. Thomasa Studio – Teatr Castingowy mplusm g. 19 uwaga! wznowienie! Wesoła wdówka, kier. muz. A. Nagórka, reż. D. Kustosik Teatr Muzyczny g. 19 Piszczyk J. Czaplińskiego i P. Rowickiego, reż. P. Ratajczak Teatr Polski, Duża Scena g. 19 Nabucco G. Verdiego, kier. muz. T. Kozłowski, reż. M. Weiss-Grzesiński Teatr Wielki g. 19 Przedstawienie Dla Róży wg opowiadania E.-E. Schmidta Oskar i Pani Róża – monodram w wykonaniu P. Rogalińskiego Dom Bretanii g. 19.30

100

Imperium, scen. i reż. C. Studniak Teatr Nowy, Scena Nowa g. 19.30 Koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu zespołu Shalom PoemaCafe g. 20 Koncert zespołu Hot Swing + Krzysztof Kiljański Blue Note Jazz Club g. 20 Rokendrol albo mów mi teściu, scen. i reż. M. Zgaiński Mój Teatr g. 20 Spektakl Camushibai Anaïs Fleur Republika Sztuki Tłusta Langusta ul. Gwarna 11 g. 20

5 kwietnia (sobota) Festiwal Piosenki Przedszkolnej MDK nr 3 g. 10 Wiosenne porządki w Zakamarkach Wydawnictwo Zakamarki g. 10 Wycieczka: Plac Wiosny Ludów i jego otoczenie (udział bezpłatny, więcej: Varia) zbiórka przy Kupcu Poznańskim g. 10 Myszki i wojna czyli o Dzielnym Albercie i żółtym serze D. Chesky’ego, kier. muz. A. Banaszak, reż. R. Drobniuch Teatr Muzyczny g. 10 i 12.15

k w iecień 2014 Zajęcia dla dzieci z cyklu Sito Sztuki: W kolorowym kurniku! Muzeum Narodowe g. 11.15 XIV Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej, koncert kameralny Improperia, L. Zalesińska – mezzosopran, J. Bokszczanin – organy Bazylika Farna g. 11.45 Zwiedzanie zamku dla dzieci CK Zamek, Hol Wielki g. 12 Oprowadzanie po wystawie To nie tylko przeczucie, to porażka – dla dzieci 9-14-letnich z rodzicami Galeria Miejska Arsenał g. 12 Warsztaty z cyklu Kreatywni: Pejzaż miejski. Rysunek architektoniczny – perspektywa powietrzna Muzeum Narodowe g. 15 Spotkanie z cyklu Przedmiot do rozmowy: Rozmowa z Heleną i Wiesławą Cichowicz Muzeum Etnograficzne g. 16 Warsztatownia 46: Kolor i czas… - (…) cenne w sztuce jest to, czego nie można wytłumaczyć – sylwetka twórcza Joana Miro CK Zamek, wejście od ul. Fredry g. 16-18 Przyjęcie dla głupca F. Vebera, reż. T. Bradecki Teatr Nowy, Duża Scena g. 17

Strefa Zabawy: Alicja w Krainie Czarów Carrolla Lewisa CK Zamek, Bawialnia g. 10-11

Ene, due, rike, fake M. Matuszak, reż. J. Grabowiecka Teatr Polski, Malarnia g. 17

Warsztaty plastyczne Świąteczne dekoracje z cyklu TworzyMy dla dzieci 3-6-letnich z rodzicami MDK nr 3 g. 11

Co Jest Grane? – występ W. Malickiego i Filharmonii Dowcipu Teatr Wielki g. 17.30 i 20.30

Brzydkie kaczątko wg H.Ch. Andersena, reż. Cz. Sieńko Teatr Animacji g. 11

436. Koncert Poznański, wykonawcy i program jak w dn. 4.04 Aula UAM g. 18

Koncert dyplomowy Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu Teatr Wielki g. 11

Randka w ciemno, scen. i reż. M. Zgaiński Mój Teatr g. 18

uwaga! wznowienie! Wesoła wdówka, kier. muz. A. Nagórka, reż. D. Kustosik Teatr Muzyczny g. 18 Uczta Teatru Usta Usta Republika, reż. W. Wiński Scena Robocza, ul. Grunwaldzka 55 g. 18 i 20 Piszczyk J. Czaplińskiego i P. Rowickiego, reż. P. Ratajczak Teatr Polski, Duża Scena g. 19 Imperium, scen. i reż. C. Studniak Teatr Nowy, Scena Nowa g. 19.30 Dziady wg A. Mickiewicza Cabaretu BB PoemaCafe g. 20 Koncert Strachy na Lachy, support Transsexdisco CK Zamek, Sala Wielka g. 20 Koncert Olejniczak i Sendecki Quartet Blue Note Jazz Club g. 20 Usta Angeliny, scen. i reż. M. Zgaiński Mój Teatr g. 20 Ostatnia ucieczka Brunona Schulza, reż. T. Zajcher Teatr U Przyjaciół g. 20 Warsztaty Transedanse Teatru Porywacze Ciał Republika Sztuki Tłusta Langusta ul. Gwarna 11 g. 20-24

6 kwietnia (niedziela) Wystawa fotografii Poznańskie Dni Fotografii Muzeum Archeologiczne Ty i ja Studia Teatralnego Blum Concordia Design ul. Zwierzyniecka 3 g. 10 i 11.30 Ślady Teatru Atofri, reż. B. Kolling CK Zamek, Scena Nowa g. 10.30 i 12 Brzydkie kaczątko wg H.Ch. Andersena, reż. Cz. Sieńko Teatr Animacji g. 11 i 13


kalendarium wydarzeń Dobra niedziela z rodziną: warsztaty plastyczne – wiosenne inspiracje, warsztaty szachowe i komputerowe gry interaktywne CK Zamek, sala 248, Bawialnia, Sala Prób g. 11-13 Niedziela na zamku: wykład poświęcony historii zamku CK Zamek, Hol Balkonowy g. 11.15 Niedziela na zamku: zwiedzanie zamku z przewodnikiem CK Zamek, Hol Wielki g. 12 Wykład A. Sokołowskiej: Towarzystwo byłych Żołnierzy 1. Pułku Ułanów Wielkopolskich (15. Pułku Ułanów Poznańskich) na fotografii… Wielkopolskie Muzeum Wojskowe g. 12.15 Warsztaty dla dzieci w wieku 4-10 lat Lepienie w glinie Fundacja Mały Dom Kultury g. 12.30 Czy umiesz gwizdać, Johanno?, reż. L. Słabińska Scena Wspólna Teatru Łejery i CSD, ul. Brandstaettera 1 g. 13 IV Koncert Charytatywny Wiosennie i jazzowo inf. na s. 55 Sala Koncertowa, ul. Solna 12 g. 16

A. Duczmal-Mróz – dyrygent, K. Szydzisz – przygotowanie chóru, M. Walewska – mezzosopran, K. Jaroszewska-Rajewska – wiolonczela, M. Frąckiewicz – akordeon, M. Palmeri – fortepian, M.S. Pietrodarchi – bandoneon Aula UAM g. 18 Rokendrol albo mów mi teściu, scen. i reż. M. Zgaiński Mój Teatr g. 18 Nabucco G. Verdiego, kier. muz. T. Kozłowski, reż. M. Weiss-Grzesiński Teatr Wielki g. 18 XIV Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej, koncert kameralny Gorzkie Żale, K. Stroińska-Sierant – fortepian, M. Kociński – saksofon kościół pw. św. Wojciecha Wzgórze św. Wojciecha 1 g. 19 Piszczyk J. Czaplińskiego i P. Rowickiego, reż. P. Ratajczak Teatr Polski, Duża Scena g. 19 Imperium, scen. i reż. C. Studniak Teatr Nowy, Scena Nowa g. 19.30

Czy jest na sali lekarz?, reż. Z. Lesień (spektakl gościnny) Teatr Muzyczny g. 16 i 19

Kameralny Akt Solowy – CeZik & KlejNuty; support: Brett Perkins Scena na Piętrze g. 20

Q’arto mondi V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej, 6-13.04, koncert Meccorre String Quartet Collegium Minus UAM, Sala Lubrańskiego g. 17

Koncert zespołu Poparzeni Kawą Trzy Blue Note Jazz Club g. 20

Przyjęcie dla głupca F. Vebera, reż. T. Bradecki Teatr Nowy, Duża Scena g. 17 Ene, due, rike, fake M. Matuszak, reż. J. Grabowiecka Teatr Polski, Malarnia g. 17 Wielki koncert wielkanocny Czas pokuty i radości, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Chór Kameralny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, A. Duczmal – dyrygent,

IV Akademickie Gorzkie Żale kościół oo. Franciszkanów pl. Bernardyński g. 20

k w iecień 2014 Otwarcie wystawy W.B. Yeats, twórca irlandzkiego odrodzenia w literaturze oraz koncert muzyki irlandzkiej Biblioteka Raczyńskich, Galeria Atanazego g. 18 Otwarcie wystawy Nagłe podmuchy wszystkich krajów S. Özkai Galeria Miejska Arsenał g. 18 Spotkanie z Kingą Iwasiów CK Zamek, Scena Nowa g. 18 Kochanie na kredyt M. Szczygielskiego, reż. O. Lubaszenko (spektakl gościnny) Teatr Muzyczny g. 18 i 21 Q’arto mondi V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej, 6-13.04, koncert Kuijken String Quartet Collegium Minus UAM, Sala Lubrańskiego g. 19 Koncert Bury Tomorrow + TBA Blue Note Jazz Club g. 19 Klub Krótkiego Kina: pokaz filmów nagrodzonych na Off Cinema 2013: Almaz, reż. V. Aśluk; American Dreamer, reż. T. Haley; Niewiadoma Henryka Fasta, reż. A. Elbanowska CK Zamek g. 19 uwaga! premiera! Siedem grzechów głównych – odc. IV, scen. i reż. A. Szymczak Studio – Teatr Castingowy mplusm g. 19.07 Portret z magnolią, scen. i reż. M. Zgaiński Mój Teatr g. 20

7 kwietnia (poniedziałek) 8 kwietnia (wtorek) Inauguracja festiwalu Inwazja Barbarzyńców, 7-12.04, więcej s. 12 Czy umiesz gwizdać, Johanno?, reż. L. Słabińska Scena Wspólna Teatru Łejery i CSD, ul. Brandstaettera 1 g. 9 i 11

Brzydkie kaczątko wg H.Ch. Andersena, reż. Cz. Sieńko Teatr Animacji g. 9.30 i 11.30 XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Musica practica, musica theoretica:

Muzyka w perspektywie globalizacji, 8-10.04 Akademia Muzyczna, Sala Prezydencka g. 10 Występ Zenona Laskowika Teatr Polski, Duża Scena g. 17.30 i 20 Warsztaty tańców bretońskich Dom Bretanii g. 18 Q’arto mondi V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej, 6-13.04, koncert Kwartetu Śląskiego Collegium Minus UAM, Sala Lubrańskiego g. 19 Koncert Pierwsze kroki na estradzie z cyklu Wtorki wokalne, wykonawcy: studenci I roku Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademia Muzyczna, Sala Kameralna g. 19 Przyjęcie dla głupca F. Vebera, reż. T. Bradecki Teatr Nowy, Duża Scena g. 19 Ene, due, rike, fake M. Matuszak, reż. J. Grabowiecka Teatr Polski, Malarnia g. 19 41. KLUSKA – KLUbowe Spotkania KAbaretowe w pełni improwizowane Blue Note Jazz Club g. 19.30 Osiecka. Byle nie o miłości, recital J. Rybakowskiej, opieka reż. P. Kruszczyński Teatr Nowy, Scena Nowa g. 19.30 Koncert zespołu Domowe Melodie CK Zamek, Sala Wielka g. 20 I Koncert towarzyszący Konferencji Musica practica, musica theoretica, wystąpi zespół Sepia Ensemble Aula Akademii Muzycznej g. 20 Spisek smoleński Trzeciego Teatru, reż. L. Raczak Klub Pod Minogą, ul. Nowowiejskiego 8 g. 20

101


kalendarium wydarzeń 9 kwietnia (środa) I Ogólnopolski Konkurs Grup Teatralnych Więziennych Teatr Polski, Duża Scena Śpiąca Królewna K. Aulitisovej, reż. L. Chojnacki Teatr Animacji g. 9.30 Wiosenny koncert w wykonaniu uczniów Poznańskiej Szkoły Muzycznej nr 1 im. H. Wieniawskiego pod kierunkiem A. Karowskiej ODK Bajka g. 10 Wykład Wczesnośredniowieczny Radom – między Małopolską i Mazowszem czy między wschodem i zachodem Europy? Muzeum Archeologiczne g. 11 Wykład Gwiazdozbiór Filmowy: Humphrey Bogart – P. Pomostowski CK Zamek g. 11.30 Lekcja E. Ionesco, reż. W. Szczepaniak Teatr Nowy, Trzecia Scena g. 17 Wieczór Akademicki w Willi Wśród Róż – koncert z udziałem Studentów i Pedagogów Akademii Muzycznej Salon Muzyczny – Muzeum Feliksa Nowowiejskiego g. 18 Król Mięsopust J.M. Rymkiewicza, reż. J. Ryl-Krystianowski Teatr Animacji, Scena Młodych g. 18 DKF Zamek – Przełamując schemat: Almanya, reż. Y. Şamdereli, 2011 CK Zamek g. 18.45 II Koncert towarzyszący Konferencji Musica practica, musica theoretica, Arcydzieła kameralistyki Aula Nova g. 19 Ene, due, rike, fake M. Matuszak, reż. J. Grabowiecka Teatr Polski, Malarnia g. 19

102

Osiecka. Byle nie o miłości, recital J. Rybakowskiej, opieka reż. P. Kruszczyński Teatr Nowy, Scena Nowa g. 19.30 Koncert Mai Koman Blue Note Jazz Club g. 20 Spisek smoleński Trzeciego Teatru, reż. L. Raczak Klub Pod Minogą ul. Nowowiejskiego 8 g. 20

10 kwietnia (czwartek) Przegląd Teatrów Więziennych, 10-11.04 Teatr Ósmego Dnia Śpiąca Królewna K. Aulitisovej, reż. L. Chojnacki Teatr Animacji g. 9.30 Otwarcie kolejnej wystawy w ramach Wojewódzkiego Przeglądu Wielkopolskich Wystaw Fotograficznych 2013 roku Dwa poziomy Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury g. 17 Koncert wiosenny zespołu wokalnego Stokrotki DK Stokrotka g. 17 Oprowadzanie po wystawie To nie tylko przeczucie, to porażka Galeria Miejska Arsenał g. 17 Lekcja E. Ionesco, reż. W. Szczepaniak Teatr Nowy, Trzecia Scena g. 17 Wykład M. Szymaniaka Lata 50. CK Zamek, Hol Balkonowy g. 18 Otwarcie wystawy Podglądanie uczuć J. Hajduk Galeria Garbary 48 g. 18 Spotkanie z pisarzem Robertem Ziółkowskim Księgarnia Zysk i S-ka g. 18 Koncert z cyklu Czwartki z muzyką dawną Aula Akademii Muzycznej g. 18

k w iecień 2014 Przegląd Kabaretów Studenckich Blue Note Jazz Club g. 18

Malutka Czarownica na motywach tekstu O. Preusslera, reż. J. Ryl-Krystianowski Teatr Animacji g. 9.30

Warsztaty teatralne Studia Aktorskiego Teatru Porywacze Ciał Republika Sztuki Tłusta Langusta ul. Gwarna 11 g. 18

Gala konkursu Mam 6 lat Scena Wspólna Teatru Łejery i CSD, ul. Brandstaettera 1 g. 10

Spotkanie Haute couture i kobiety: Klientki haute couture Dom Bretanii g. 18.30

Warsztatownia 46: Otwarta pracownia graficzna od 16 lat CK Zamek, wejście od ul. Fredry g. 16-18

Wieczór poetycki J. Zimnego PoemaCafe g. 18.30

Sztuka Puka – zajęcia plastyczne dla dzieci i modzieży Republika Sztuki Tłusta Langusta ul. Gwarna 11 g. 16.30

Koncert Chóru Dziewczęcego Skowronki Rytmicznie, romantycznie… CK Zamek, Sala Wielka g. 19 Q’arto mondi V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej, 6-13.04, koncert Cuarteto Quiroga Collegium Minus UAM, Sala Lubrańskiego g. 19 Koncert duetu Brynja i Ósk Klubokawiarnia Meskalina g. 19

Warsztaty teatralne. Prowadzenie P. Rogaliński Dom Bretanii g. 17 Parsifal R. Wagnera, kier. muz. G. Chmura, reż. K. Delholm Teatr Wielki g. 17 Impreza dla dzieci ze szkół podstawowych Święto czekolady MDK nr 3 g. 17.30

Człowiek z La Manchy – Don Kichot, kier. muz. W. Rodek, reż. P. Szkotak Teatr Muzyczny g. 19

Warsztaty z cyklu Kaligrafia: Co czytała św. Katarzyna Sieneńska? Historia książek i nauka pisma – Karoliny, zajęcia II Muzeum Narodowe g. 18

Dziady A. Mickiewicza, reż. R. Rychcik Teatr Nowy, Duża Scena g. 19

Druga edycja Międzynarodowego Przeglądu Sztuki Wideo THE 02 Galeria Miejska Arsenał g. 18

Mizantrop Moliera, dramat. J. Holewińska, reż. K. Kowalski Teatr Polski, Duża Scena g. 19

Otwarcie wystawy Azyl J. Biernackiego City Park Galeria Handlowa g. 18

Randka w ciemno, scen. i reż. M. Zgaiński Mój Teatr g. 20

Król Mięsopust J.M. Rymkiewicza, reż. J. Ryl-Krystianowski Teatr Animacji, Scena Młodych g. 18

Niebostrzyg, reż. T. Zajcher Teatr U Przyjaciół g. 20

Koncert Świętomarciński Pasja w obrazach z muzyką w tle kościół pw. Świętego Marcina g. 18.30

11 kwietnia (piątek)

Cykl pokazów Animuza organizowanych przez Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator kino Muza g. 19

Przegląd Teatrów Więziennych, 10-11.04 Teatr Ósmego Dnia


kalendarium wydarzeń Otwarcie wystawy Piękno w pakiecie II Galeria Tak g. 19

Usta Angeliny scen. i reż. M. Zgaiński Mój Teatr g. 20

Otwarcie wystawy Synergia I. Rudzkiej i M. Mazurka Think Art Galeria g. 19

Monodram Piotra Zawadzkiego Podziemie Republika Sztuki Tłusta Langusta ul. Gwarna 11 g. 20

Q’arto mondi V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej, 6-13.04, koncert Kwartetu Góralskiego Jazgot Pod Pretekstem g. 19 Koncert Orkiestry Sinfonietta, M. Sibilski – dyrygent Aula Nova g. 19 Koncert zespołu Alfie Ryner Klubokawiarnia Meskalina g. 19

12 kwietnia (sobota) I Ogólnopolski Konkurs Grup Teatralnych Więziennych Teatr Polski, Duża Scena Sesja Nauka – Sztuka (więcej: Varia) Wydział Biologii UAM ul. Umultowska 89 g. 9

Strzelić focha A. Kapczyńskiej Studio – Teatr Castingowy mplusm g. 19

XXXV Międzynarodowy Turniej Sportowego Tańca Towarzyskiego Wiosna 2014; więcej na: www. turniej-wiosna.taniecjawor.pl Hala Sportowa w Suchym Lesie ul. Szkolna 20 g. 9.30

Człowiek z La Manchy – Don Kichot, kier. muz. W. Rodek, reż. P. Szkotak Teatr Muzyczny g. 19

I Międzynarodowa Konferencja Musica Archi, 12-14.04 Aula Akademii i Sala Prezydencka Akademii Muzycznej g. 10

Dziady A. Mickiewicza, reż. R. Rychcik Teatr Nowy, Duża Scena g. 19

Wycieczka: Rynek Jeżycki (udział bezpłatny, więcej: Varia) zbiórka przy narożniku ulic Dąbrowskiego i Prusa g. 10

Mizantrop Moliera, dramat. J. Holewińska, reż. K. Kowalski Teatr Polski, Duża Scena g. 19

Malutka Czarownica na motywach tekstu O. Preusslera, reż. J. Ryl-Krystianowski Teatr Animacji g. 11

Moja Piaf, recital B. Borowskiej-Kropielnickiej, opieka reż. P. Kruszczyński Teatr Nowy, Scena Nowa g. 19.30 Transmisje Spektakli Operowych: National Theatre Live Koriolan CK Zamek g. 20 Koncert Christine Salem w ramach cyklu Ethno Port Powroty CK Zamek, Sala Wielka g. 20 Koncert Moniki Borzym Blue Note Jazz Club g. 20

Jabłonka Teatru Atofri, reż. i wyk. B. Bąblińska, M. Kabacińska Muzeum Archeologiczne g. 11 i 12.30 Warsztaty z cyklu Muzealna Akademia Dziecięca – Przygoda XVIII Ślimak i czereśnie. Co to są martwe natury i gdzie je można odnaleźć w muzeum? Muzeum Narodowe g. 11.15 Wielkanocne Inspiracje – świąteczne ozdoby i zwyczaje oraz spotkanie przedświąteczne ODK Bajka g. 12

k w iecień 2014 Warsztaty komiksowe Manifestacja – dla dzieci w wieku 10-13 lat Galeria Miejska Arsenał g. 12

Król Mięsopust J.M. Rymkiewicza, reż. J. Ryl-Krystianowski Teatr Animacji, Scena Młodych g. 18

Warsztaty dla dzieci Galeria Art Stations g. 12

Człowiek z La Manchy – Don Kichot, kier. muz. W. Rodek, reż. P. Szkotak Teatr Muzyczny g. 18

Wycieczka, robotniczy Poznań: Pracy nam dajcie! (więcej: Varia) zbiórka na pl. Adama Mickiewicza g. 12 i 16 Spotkanie Ułani współcześnie – codzienne szkolenie, uzbrojenie, wyposażenie, umundurowanie, spotkanie z ułanami z 15. Batalionu Ułanów Poznańskich im. gen. broni Władysława Andersa Wielkopolskie Muzeum Wojskowe g. 12.15 Oprowadzanie po wystawie Dwie fary przez jej kuratora M. Błaszczyńskiego Muzeum Archidiecezjalne g. 13.30 Warsztaty z cyklu Kreatywni: Film animowany Muzeum Narodowe g. 15 Pro Sinfonika Muzykoteka Młodego Człowieka: Organy – król instrumentów, A. Tarnawska – pozytyw, R. Napieralski – organy Aula UAM g. 15 Spotkane dla seniorów z cyklu Bliżej sztuki Galeria Art Stations g. 16.30 Jeżyce Story. Posłuchaj miasta (odc. 1): Buntownicy R. Pawłowskiego, M. Wierzchowskiego Teatr Nowy, Trzecia Scena g. 17 Recital altówkowy, Stefan Kamasa – altówka, Paweł Kamasa – fortepian pałac Działyńskich, Stary Rynek 78 g. 18 Rokendrol albo mów mi teściu, scen. i reż. M. Zgaiński Mój Teatr g. 18

Koncert zespołu Budka Suflera Teatr Wielki g. 18 i 20.30 Koncert Muzyczna Podróż po Świecie w wykonaniu Kopietz & Szemraj oraz Machowska & Kopietz ODK Pod Lipami g. 19 Otwarcie wystawy Pantofelek i jego czasy A. Kus Galeria Centralne Oko g. 19 Q’arto mondi V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej, 6-13.04, wieczór młodych i utalentowanych Collegium Minus UAM, Sala Lubrańskiego g. 19 Hiob, mój przyjaciel J. Stolarskiego i Stowarzyszenia Teatralnego Antrakt, reż. J. Stolarski Scena Robocza ul. Grunwaldzka 55 g. 19 Dziady A. Mickiewicza, reż. R. Rychcik Teatr Nowy, Duża Scena g. 19 ¡¡¡Oooooleee!!! E. Rufo, reż. E. Rufo Teatr Ósmego Dnia g. 19 Wernisaż wystawy pasteli i fotografii P. Klimowej Interpretacje Green Way, ul. Zeylanda 3 g. 19 Koncert Edyty Bartosiewicz Sala Ziemi g. 19.30 Moja Piaf, recital B. Borowskiej-Kropielnickiej, opieka reż. P. Kruszczyński Teatr Nowy, Scena Nowa g. 19.30

103


kalendarium wydarzeń Koncert Laibach CK Zamek, Sala Wielka g. 20 Jazz Top w Blue Note, koncert trębacza Ambrose’a Akinmusire z USA Blue Note Jazz Club g. 20 Portret z magnolią, scen. i reż. M. Zgaiński Mój Teatr g. 20 Monodram Piotra Zawadzkiego Podziemie Republika Sztuki Tłusta Langusta ul. Gwarna 11 g. 20 Misterium Męki Pańskiej, więcej na: www.misterium.eu Cytadela, łąka przed Dzwonem Pokoju g. 20 Koncert Sentido del Tango Świat tanga.  W programie utwory Astora Piazzoli, tradycyjne tanga argentyńskie i własne kompozycje PoemaCafe g. 20.30

13 kwietnia (niedziela) Książeczka Bajeczka Studia Teatralnego Blum Concordia Design ul. Zwierzyniecka 3 g. 10 i 11.30 Ślady Teatru Atofri reż. B. Kolling CK Zamek, Scena Nowa g. 10.30 i 12 Malutka Czarownica na motywach tekstu O. Preusslera reż. J. Ryl-Krystianowski Teatr Animacji g. 11 i 13 Zajęcia dla dzieci z cyklu Palcem po mapie: Francja Muzeum Narodowe g. 12

104

Oprowadzanie po wystawie Nagłe podmuchy wszystkich krajów – dla dzieci Galeria Miejska Arsenał g. 14 Studencki spektakl operowy Spiskowcy albo wojna domowa Akademia Muzyczna, Sala Kameralna g. 16 Pop oratorium Miłosierdzie Boże – lekarze w hołdzie błogosławionemu Janowi Pawłowi II Bazylika Archikatedralna g. 17

k w iecień 2014 Koncert Marii Sadowskiej Jazz na Ulicach Blue Note Jazz Club g. 20 IV Akademickie Gorzkie Żale kościół oo. Franciszkanów pl. Bernardyński g. 20

14 kwietnia (poniedziałek) Studencki spektakl operowy Spiskowcy albo wojna domowa Akademia Muzyczna, Sala Kameralna g. 16

Jeżyce Story. Posłuchaj miasta (odc. 1): Buntownicy R. Pawłowskiego, M. Wierzchowskiego Teatr Nowy, Trzecia Scena g. 17

Z cyklu Scena Czytana: M. Prześluga Stopklatka oraz Z. Bućko 48 godzin na dobę Scena Wspólna Teatru Łejery i CSD, ul. Brandstaettera 1 g. 18

Parsifal R. Wagnera, kier. muz. G. Chmura, reż. K. Delholm Teatr Wielki g. 17

Klub Krótkiego Kina: Stacja Warszawa, reż. M. Cuske, 2013 Pokaz filmu oraz spotkanie z autorem CK Zamek g. 19

Passio – spektakl wg Johannes-Passion J.S. Bacha, wykonawcy: studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego i Zakładu Instrumentów Dawnych Akademii Muzycznej pod dyrekcją M. Sompolińskiego (wykonanie koncertowe) kościół pw. Wszystkich Świętych ul. Grobla 1 g. 18 Przystanek na pożądanie, scen. M. Zgaiński, reż. T. Falana Mój Teatr g. 18 Q’arto mondi V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej, 6-13.04, koncert Danish String Quartet Aula Nova g. 19 Bóg zapłać! Teatru Circus Ferus Republika Sztuki Tłusta Langusta ul. Gwarna 11 g. 19

Spotkanie Przepis na Ulicę ulica Święty Marcin, CK Zamek g. 12-17

Dziady A. Mickiewicza, reż. R. Rychcik Teatr Nowy, Duża Scena g. 19

Czy umiesz gwizdać, Johanno?, reż. L. Słabińska Scena Wspólna Teatru Łejery i CSD, ul. Brandstaettera 1 g. 13

Mizantrop Moliera, dramat. J. Holewińska, reż. K. Kowalski Teatr Polski, Duża Scena g. 19

Koncert pasyjny z cyklu Poniedziałki w Akademii Aula Nova g. 19 Spektakl słowno-muzyczny Tajemnica Krzyża, J. Zelnik – recytacja, J. Mroczek – organy, M. Paszek – lira korbowa, Zespół Muzyki Dawnej Liquescentes pod dyr. K. Piotrowskiej-Sobczak kościół oo. Karmelitów Bosych ul. Działowa 2 g. 19 Koncert charytatywny na rzecz uzdolnionej artystycznie młodzieży Wielkopolski, prapremiera kantaty K. Janickiego Carmina Ianicii do muzyki R. Kanaana, inf. na s. 56 Aula UAM g. 19 Spektakl taneczno-muzyczny Gaelforce Dance, inf. na s. 56 Sala Ziemi g. 19 Projekt Grechuta – zespół Plateau i goście Teatr Wielki g. 19 Koncert J. Bończyka Kaczmarski subiektywnie ODK Pod Lipami g. 19

Passio – spektakl wg Johannes-Passion J.S. Bacha, wykonawcy: studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego i Zakładu Instrumentów Dawnych AM pod dyrekcją M. Sompolińskiego Bazylika Archikatedralna g. 19.30 Rokendrol albo mów mi teściu, scen. i reż. M. Zgaiński Mój Teatr g. 20

15 kwietnia (wtorek) Malutka Czarownica na motywach tekstu O. Preusslera, reż. J. Ryl-Krystianowski Teatr Animacji g. 9.30 Myszki i wojna czyli o Dzielnym Albercie i żółtym serze D. Chesky’ego, kier. muz. A. Banaszak, reż. R. Drobniuch Teatr Muzyczny g. 10 i 12.15 Spotkanie wokół książki B. Warkockiego Różowy język CK Zamek, Hol Balkonowy g. 18 Opowiadanie świata – widowisko narracyjno-muzyczne Teatr Polski, foyer I piętro g. 18 Moja Muzyka edycja #25: Tomasz Citak Kontrapunkty CK Zamek, Sala pod Zegarem g. 19 Koncert muzyki fortepianowej Aula Nova g. 19 Koncert z cyklu Wtorki wokalne Akademia Muzyczna, Sala Kameralna g. 19 Kotka na rozpalonym blaszanym dachu T. Williamsa, dramat. J. Holewińska, reż. K. Kowalski Teatr Polski, Malarnia g. 19 Dom lalki Sz. Adamczyka, M. Siegoczyńskiego, K. Mokrosińskiego, reż. M. Siegoczyński Teatr Nowy, Scena Nowa g. 19.30 Koncert zespołu Me Myself And I Blue Note Jazz Club g. 20


kalendarium wydarzeń 16 kwietnia (środa) Kto wysiedzi to jajo?, reż. I. Maciejewski Teatr Animacji g. 9.30 i 11.30 Przegląd tanecznych dziecięcych umiejętności Przedszkolaki tańczą ODK Bajka g. 10 Myszki i wojna czyli o Dzielnym Albercie i żółtym serze D. Chesky’ego, kier. muz. A. Banaszak, reż. R. Drobniuch Teatr Muzyczny g. 10 i 12.15 Wykład Gwiazdozbiór Filmowy: Zdzisław Maklakiewicz – prof. UAM dr hab. W. Otto CK Zamek g. 11.30 Oprowadzanie po wystawie To nie tylko przeczucie, to porażka Galeria Miejska Arsenał g. 17 Zwiedzanie zamku z przewodnikiem CK Zamek, Hol Wielki g. 18 Otwarcie wystawy A. Rodzińskiej Magia przestrzeni Galeria Profil g. 18 Biografia J. Kaczmarskiego (część III – Mit) K. Gajda To moja droga ODK Pod Lipami g. 19 Koncert muzyki wokalnej Dzień głosu Aula Nova g. 19

Dwunastu gniewnych ludzi R. Rose’a, reż. R. Rychcik Teatr Nowy, Duża Scena g. 19 Trup E. Coble’a, reż. P. Szkotak Teatr Polski, Duża Scena g. 19 Dom lalki Sz. Adamczyka, M. Siegoczyńskiego, K. Mokrosińskiego, reż. M. Siegoczyński Teatr Nowy, Scena Nowa g. 19.30 Koncert zespołu Jakim Cudem Blue Note Jazz Club g. 20

17 kwietnia (czwartek) Oprowadzanie po wystawie Nagłe podmuchy wszystkich krajów Galeria Miejska Arsenał g. 18 Spotkanie z cyklu Transformacje przestrzeni Galeria Miejska Arsenał g. 18

k w iecień 2014 22 kwietnia (wtorek)

Trup E. Coble’a, reż. P. Szkotak Teatr Polski, Duża Scena g. 19

Benefis Danuty Bartosz, autorki książek poetyckich, wiceprezes Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich (więcej: Varia) Klub Nauczycieli Miasta Poznania ul. Słowackiego 58/60 g. 17

Dom lalki Sz. Adamczyka, M. Siegoczyńskiego, K. Mokrosińskiego, reż. M. Siegoczyński Teatr Nowy, Scena Nowa g. 19.30

Poper. Komedia z piosenkami H. Levina, reż. A. Nowicka Teatr Nowy, Scena Nowa g. 18.30

Przedwczesny pogrzeb, reż. T. Zajcher Teatr U Przyjaciół g. 20

23 kwietnia (środa) 18 kwietnia (piątek) Warsztaty ozdób świątecznych dla dzieci ze szkół podstawowych MDK nr 3 g. 17 Dwunastu gniewnych ludzi R. Rose’a, reż. R. Rychcik Teatr Nowy, Duża Scena g. 19

Wycieczka Żydzi w Poznaniu (udział bezpłatny, więcej: Varia) zbiórka przed dawną synagogą przy ul. Stawnej g. 14

Koncert zespołu Ice Machine Blue Note Jazz Club g. 19

20 kwietnia (niedziela) Wielkanoc

Dwunastu gniewnych ludzi R. Rose’a, reż. R. Rychcik Teatr Nowy, Duża Scena g. 19

21 kwietnia Poniedziałek Wielkanocny Portret z magnolią, scen. i reż. M. Zgaiński Mój Teatr g. 18

Międzynarodowa sesja naukowa Zabytkowe organy, 23-24.04 Akademia Muzyczna, Sala Prezydencka g. 10 Kopciuszek S. Prokofiewa, dyr. P. Neumann, chor. P. Chalmer Teatr Wielki g. 11 i 18

19 kwietnia (sobota)

Zegar bije Teatru Rodzinnego Nomadów Kultury, reż. D. Skibiński Scena Robocza, ul. Grunwaldzka 55 g. 18

Koncert L.A.S. Klubokawiarnia Meskalina g. 19

Kto wysiedzi to jajo? reż. I. Maciejewski Teatr Animacji g. 9.30

Wykład Gwiazdozbiór Filmowy: Leonardo DiCaprio – M. Choczaj CK Zamek g. 11.30 Spotkanie z baśniami dla dzieci Baśnie Wiośnie prowadzone przez bajarza i muzyka z grupy Baśnie Właśnie DK Stokrotka g. 17 Spotkanie poznańskiej Grupy OTOP z cyklu Ptaki dla laika i przyrodnika Ogród Botaniczny, Sala Wykładowa im. Z. Czubińskiego g. 18

Azalia

w nowym numerze rowertouru

reklama

ul. Św. Marcin 34 tel. 61 853 24 42 czynna codziennie w g. 12-22.30 • bogate menu • dania na wynos dowóz gratis

ul. Ratajczaka 44 (Arkadia) tel. 61 851 96 45, 61 19431 centrum@cim.poznan.pl czynne: pon.-pt. 10-19, sob. 10-17 informacje bilety przewodniki mapy

www.cim.poznan.pl

105


kalendarium wydarzeń Spotkanie Geeek Girls Carrots CK Zamek, Sala pod Zegarem g. 18 Koncert kameralny Salon Muzyczny – Muzeum Feliksa Nowowiejskiego g. 18 Mister Barańczak, scen., reż. i oprac. muz. J. Satanowski Teatr Nowy, Duża Scena g. 18 Poper. Komedia z piosenkami H. Levina, reż. A. Nowicka Teatr Nowy, Scena Nowa g. 18.30 DKF Zamek – Przełamując schemat: Wichrowe Wzgórza, reż. A. Arnold, 2011 CK Zamek g. 18.45 Klub Obieżyświatów: Birma – prelekcja i pokaz multimedialny K. Deszczyńskiego ODK Pod Lipami g. 19 Koncert z cyklu Środy organowe w ramach Międzynarodowej Sesji Naukowej Zabytkowe organy Aula Nova g. 19

24 kwietnia (czwartek) Impreza muzyczna Spring Break Showcase Festival & Conference, 24-26.04, więcej na s. 11 CK Zamek i poznańskie kluby Kto wysiedzi to jajo?, reż. I. Maciejewski Teatr Animacji g. 9.30 Warsztaty teatralne Studia Aktorskiego Teatru Porywacze Ciał Republika Sztuki Tłusta Langusta ul. Gwarna 11 g. 18 Mister Barańczak, scen., reż. i oprac. muz. J. Satanowski Teatr Nowy, Duża Scena g. 18 Wykłady akademickie z cyklu: Oskar Kolberg i Wielkopolska (więcej: Varia) Urząd Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 g. 18

106

Wernisaż wystawy grafiki Zachariasza PoemaCafe g. 18.30 Poper. Komedia z piosenkami H. Levina, reż. A. Nowicka Teatr Nowy, Scena Nowa g. 18.30 Koncert muzyki fortepianowej Aula Nova g. 19 Koncert Krzysztofa Zalewskiego Blue Note Jazz Club g. 19 Mayday, reż. G. Chrapkiewicz (spektakl gościnny) Teatr Muzyczny g. 19 Kotka na rozpalonym blaszanym dachu T. Williamsa, dramat. J. Holewińska, reż. K. Kowalski Teatr Polski, Malarnia g. 19 Cyganeria G. Pucciniego, dyr. G. Chmura, reż. R.A. Braun Teatr Wielki g. 19

25 kwietnia (piątek) VII Festiwal Atelier Polskiego Teatru Tańca, 25-26.04, więcej na s. 42 MTP, MP 2 Impreza muzyczna Spring Break Showcase Festival & Conference, 24-26.04, więcej na s. 11 CK Zamek i poznańskie kluby No Coś Ty?, scen. A. Wróbel-Wojtyszko, A. Wojtyszko, reż. L. Chojnacki Teatr Animacji g. 9.30 Warsztatownia 46: Martwa natura z kwiatami – warsztat dla młodzieży i dorosłych CK Zamek, wejście od ul. Fredry g. 16-18 Sztuka Puka – zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży Republika Sztuki Tłusta Langusta ul. Gwarna 11 g. 16.30 Warsztaty teatralne. Prowadzenie P. Rogaliński Dom Bretanii g. 17

k w iecień 2014 Koncert Zostały jeszcze pieśni... – w 10. rocznicę śmierci J. Kaczmarskiego. Wykonawcy: Kwartet Proforma, Adam Mortas & Encore, Michał Wilgocki ODK Pod Lipami g. 19 Festiwal Spring Break: Patrick The Pan, Klaves, Artur Rojek CK Zamek, Sala Wielka g. 19 Koncert nadzwyczajny Mistrzowie Batuty, Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, M. Jurowski – dyrygent, M. Boberska – sopran Aula UAM g. 19 Recital skrzypcowy Anny Maleszy Aula Nova g. 19 Autobus re//mix Teatru Strefa Ciszy, reż. A. Ziajski Scena Robocza, ul. Grunwaldzka 55 g. 19 Mayday, reż. G. Chrapkiewicz (spektakl gościnny) Teatr Muzyczny g. 19 Jeżyce Story. Posłuchaj miasta (odc. 2): Lokatorzy R. Pawłowskiego, M. Wierzchowskiego Teatr Nowy, Trzecia Scena g. 19 Zapis automatyczny – monodram M. Adamczyka z Teatru Porywacze Ciał, reż. K. Pawłowska, M. Adamczyk Teatr Ósmego Dnia g. 19 Kotka na rozpalonym blaszanym dachu T. Williamsa, dramat. J. Holewińska, reż. K. Kowalski Teatr Polski, Malarnia g. 19

Procesy Teatru Usta Usta Republika Republika Sztuki Tłusta Langusta, ul. Gwarna 11 g. 20 Koncert zespołu Sorry Boys Blue Note Jazz Club g. 20

26 kwietnia (sobota) VII Festiwal Atelier Polskiego Teatru Tańca, 25-26.04, więcej na s. 42 MTP, MP 2 Impreza muzyczna Spring Break Showcase Festival & Conference, 24-26.04, więcej na s. 11 CK Zamek i poznańskie kluby Warsztaty architektoniczne dla dzieci w wieku 7-12 lat Przestrzenne struktury MDK nr 2 g. 10 IV Otwarty turniej brydża sportowego par DK Stokrotka g. 10 Strefa Zabawy: Mamoko 3000 A. i D. Mizielińscy CK Zamek, Bawialnia g. 10-11 Poranek literacki dla najmłodszych Księgarnia Z Bajki g. 11 Warsztaty lepienia w glinie Lepi-My MDK nr 2, sala nr 4 g. 11 Warsztaty plastyczne Katapulta na piłeczki z cyklu TworzyMy dla dzieci 3-6-letnich z rodzicami MDK nr 3 g. 11 Warsztaty Czerwony – gra w kolory Galeria Miejska Arsenał g. 11

Transmisje Spektakli Operowych: National Theatre Live Hamlet CK Zamek g. 20

Dziwne zwierzęta Teatru Sytuacje Grupa Republika Sztuki Tłusta Langusta ul. Gwarna 11 g. 11

uwaga! premiera! Związek partnerski, scen. i reż. M. Zgaiński Mój Teatr g. 20

No Coś Ty?, scen. A. Wróbel-Wojtyszko, A. Wojtyszko, reż. L. Chojnacki Teatr Animacji g. 11


kalendarium wydarzeń Wykład z cyklu Świat obrazów: Jacek Malczewski, Śmierć na etapie, 1881 wygłosi O. Gałuszek Muzeum Narodowe g. 11.15 Krakowski Salon Poezji Anny Dymnej Teatr Muzyczny g. 12 Wykład z cyklu Klub dyskusyjny Art Forum wygłosi Ł. Kiepuszewski na temat Henri Matisse a sztuka i tradycja artystyczna islamu Muzeum Narodowe g. 12.30 Wycieczka: Jeżycka secesja (udział bezpłatny, więcej: Varia) zbiórka przed Teatrem Nowym g. 14 Warsztaty z cyklu Dekoder: Stanisław Ignacy Witkiewicz, Portret Zofii Szumanowej, 1929 Muzeum Narodowe g. 16 Koncert Świętomarciński kościół pw. Świętego Marcina g. 16 Performans porezydencyjny A. Steller Galeria Art Stations g. 17 Jeżyce Story. Posłuchaj miasta (odc. 2): Lokatorzy R. Pawłowskiego, M. Wierzchowskiego Teatr Nowy, Trzecia Scena g. 17 Związek partnerski scen. i reż. M. Zgaiński Mój Teatr g. 18 i 20

Spektakl Żniwa R. De Larraechea Galeria Art Stations g. 19 Tragedia w lumpeksie Teatru Circus Ferus Scena Robocza, ul. Grunwaldzka  55 g. 19 Zapis automatyczny – monodram M. Adamczyka z Teatru Porywacze Ciał, reż. K. Pawłowska, M. Adamczyk Teatr Ósmego Dnia g. 19 Kotka na rozpalonym blaszanym dachu T. Williamsa, dramat. J. Holewińska, reż. K. Kowalski Teatr Polski, Malarnia g. 19 Koncert Wojciech Drabowicz in memoriam Teatr Wielki g. 19 Dziady wg A. Mickiewicza Cabaretu BB PoemaCafe g. 20 Koncert zespołu Rasmentalism Blue Note Jazz Club g. 20 Koncert zespołu RPWL Centrum Kultury w Suchym Lesie g. 20 Życie to nie teatr aranż. i reż. J. Satanowski (z udziałem D. Stenki) Teatr Nowy, Duża Scena g. 20

27 kwietnia (niedziela)

Mayday, reż. G. Chrapkiewicz (spektakl gościnny) Teatr Muzyczny g. 18

Bajka o Misiu i Myszce M. Podbylskiej, reż. A. Romański Teatr Animacji g. 11 i 13

Dr@cula. Vagina dentata A. Biziuk i A. Makowskiej, reż. A. Biziuk Teatr Polski, Malarnia g. 18.30

Związek partnerski, scen. i reż. M. Zgaiński Mój Teatr g. 17

Festiwal Spring Break: XXANAXX, Fair Weather Friends, Kamp! CK Zamek, Sala Wielka g. 19

Jeżyce Story. Posłuchaj miasta (odc. 2): Lokatorzy R. Pawłowskiego, M. Wierzchowskiego Teatr Nowy, Trzecia Scena g. 17

k w iecień 2014 Koncert Plácido Domingo live in Poznań – Tu zaczęła się Polska MTP, pawilon nr 5 g. 18 Cyganeria G. Pucciniego, dyr. G. Chmura, reż. R.A. Braun Teatr Wielki g. 18 Dr@cula. Vagina dentata A. Biziuk i A. Makowskiej, reż. A. Biziuk Teatr Polski, Malarnia g. 18.30 OUN Teatru Porywacze Ciał Republika Sztuki Tłusta Langusta ul. Gwarna 11 g. 19 Kotka na rozpalonym blaszanym dachu T. Williamsa, dramat. J. Holewińska, reż. K. Kowalski Teatr Polski, Malarnia g. 19 Koncert Michała Jelonka Blue Note Jazz Club g. 20 Życie to nie teatr, aranż. i reż. J. Satanowski (z udziałem D. Stenki) Teatr Nowy, Duża Scena g. 20

28 kwietnia (poniedziałek) Aula Nova – Drzwi Otwarte Aula Nova g. 10, 13 i 17 Feniks powraca do domu J. Pulinowicz, reż. J. Moszkowicz Scena Wspólna Teatru Łejery i CSD, ul. Brandstaettera 1 g. 18 Recital Teresy Werner Teatr Muzyczny g. 18 XV PeStKa, czyli Poznańskie Spotkanie Kabaretowe ODK Pod Lipami g. 19 Pokaz wybranych filmów nagrodzonych na Short Waves Festival 2014 CK Zamek g. 19

Wernisaż wystawy Raumteiler S. Leimer – wystawa w ramach projektu kuratorskiego time-specific D.Walentynowicz Galeria Fotografii pf CK Zamek g. 19 Koncert Blues w Akademii, Niki Buzz (USA) oraz Dr Blues & Soul Re Vision – laureaci tytułu Najlepsza bluesowa płyta roku 2013 Aula Nova g. 19 uwaga! premiera! W dupie Teatru Circus Ferus Republika Sztuki Tłusta Langusta ul. Gwarna 11 g. 19 Ja, Feuerbach Tankreda Dorsta w wyk. Teatru Ateneum z Warszawy (gościnnie) Teatr Wielki g. 19 Koncert Przestrzeń Głosu prezentuje Blue Note Jazz Club g. 20

29 kwietnia (wtorek) Bajka o Misiu i Myszce M. Podbylskiej, reż. A. Romański Teatr Animacji g. 9.30 Feniks powraca do domu J. Pulinowicz, reż. J. Moszkowicz Scena Wspólna Teatru Łejery i CSD, ul. Brandstaettera 1 g. 10 Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków wg braci Grimm, chor. G. Kawalec Teatr Muzyczny g. 10 Spotkanie z pisarką E. Piotrowską ODK Bajka g. 11.30 Poznańska premiera książki o Janie Pawle II z serii Święci Uśmiechnięci Księgarnia Z Bajki g. 11.30 Warsztaty tańców bretońskich Dom Bretanii g. 18 Wernisaż wystawy World Press Photo 2014 CK Zamek, Sala Wystaw g. 19

107


kalendarium wydarzeń Koncert kameralny Kwartetu smyczkowego z Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi Aula Nova g. 19 Koncert z cyklu Wtorki wokalne Akademia Muzyczna, Sala Kameralna g. 19 W dupie Teatru Circus Ferus Republika Sztuki Tłusta Langusta ul. Gwarna 11 g. 19 Gorączka czerwcowej nocy, dramat. T. Śpiewak, reż. R. Brzyk Teatr Nowy, Duża Scena g. 19 Cyganeria G. Pucciniego, dyr. G. Chmura, reż. R.A. Braun Teatr Wielki g. 19 Spektakl Paw Królowej w wykonaniu Narodowego Starego Teatru w Krakowie CK Zamek, Sala Wielka g. 20

30 kwietnia (środa) Bajka o Misiu i Myszce M. Podbylskiej, reż. A. Romański Teatr Animacji g. 9.30 Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków wg braci Grimm, chor. G. Kawalec Teatr Muzyczny g. 10

kalendarium sportowe 5 kwietnia (sobota) Grunwald Poznań – MKS Siemianowiczanka, mecz o mistrzostwo I ligi w hokeju na trawie mężczyzn, stadion przy zbiegu ulic Królowej Jadwigi i Drogi Dębińskiej Warta Poznań – Rozwój Katowice, mecz piłkarski o mistrzostwo II ligi, stadion przy Drodze Dębińskiej, g. 14 AZS UAM Poznań – LKS RB Kocur Głogówek, mecz ekstraklasy w futsalu kobiet, sala UAM przy ul. Zagajnikowej, g. 17 Lech Poznań – Jagiellonia Białystok, mecz piłkarski o mistrzostwo T-Mobile Ekstraklasa, Inea Stadion przy ul. Bułgarskiej, g. 20.30

6 kwietnia (niedziela) 7. Poznań Półmaraton, start na ul. abpa Baraniaka, meta nad Jeziorem Maltańskim, g. 10

11 kwietnia (piątek) Anglia – Portugalia, mistrzostwa Europy juniorów w rugby (grupa Elita), boisko w Plewiskach, g. 12 Irlandia – Gruzja, mistrzostwa Europy juniorów w rugby (grupa Elita), boisko w Opalenicy, g. 14

Wykład Gwiazdozbiór Filmowy: Vivien Leigh – J. Czaja CK Zamek g. 11.30

Szkocja – Walia, mistrzostwa Europy juniorów w rugby (grupa Elita), boisko w Pobiedziskach, g. 14

Gorączka czerwcowej nocy, dramat. T. Śpiewak, reż. R. Brzyk Teatr Nowy, Duża Scena g. 19

Francja – Włochy, mistrzostwa Europy juniorów w rugby (grupa Elita), boisko w Plewiskach, g. 16

12 kwietnia (sobota) Kalendarium zamknięto 20.03.2014 r. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za zmiany wprowadzone w repertuarze i terminach imprez wprowadzone po oddaniu numeru do druku. Kalendarium  – oprac. Tomasz Bombrych

108

Kajakowe regaty otwarcia sezonu, tor regatowy na Jeziorze Maltańskim, g. 10 Hiszpania – Holandia, mistrzostwa Europy juniorów w rugby (grupa A), boisko w Szamotułach, g. 12

k w iecień 2014 Szwecja – Austria, mistrzostwa Europy juniorów w rugby (grupa B), boisko w Gnieźnie, g. 12 Chorwacja – Szwajcaria, mistrzostwa Europy juniorów w rugby (grupa B), boisko w Żerkowie, g. 13 Polska – Czechy, mistrzostwa Europy juniorów w rugby (grupa A), boisko w Szamotułach, g. 14 Luksemburg – Litwa, mistrzostwa Europy juniorów w rugby (grupa B), stadion w Żerkowie, g. 15.30 Niemcy – Rumunia, mistrzostwa Europy juniorów w rugby (grupa A), stadion przy ul. Słowiańskiej, g. 16 Rosja – Belgia, mistrzostwa Europy juniorów w rugby (grupa A), boisko w Szamotułach, g. 16 Ukraina – Serbia, mistrzostwa Europy juniorów w rugby (grupa B), boisko w Gnieźnie, g. 16 AZS Politechnika Poznań – AZS AWF Poznań, mecz o mistrzostwo I ligi w hokeju na trawie mężczyzn, stadion przy ul. Przystań (przy moście Rocha), g. 16 Grunwald Poznań – Polonia Środa Wlkp., mecz o mistrzostwo I ligi w hokeju na trawie mężczyzn, stadion przy zbiegu ulic Królowej Jadwigi i Drogi Dębińskiej, g. 17 Grunwald Poznań – Wybrzeże Gdańsk, mecz piłkarzy ręcznych o mistrzostwo I ligi, sala Gimnazjum nr 54 przy ul. Newtona, g. 18

15 kwietnia (wtorek) Mistrzostwa Europy juniorów w rugby, mecze drugiej rundy – grupa Elita, boiska w Opalenicy, g. 14 i 16; Pobiedziskach, g. 14 i Plewiskach, g. 16; grupa A, boiska w Gnieźnie, g. 12 i 16 oraz Żerkowie, g. 13 i 15.30

16 kwietnia (środa) Mistrzostwa Europy juniorów w rugby, mecze drugiej rundy – grupa B, boiska w Gnieźnie, g. 12; Żerkowie, g. 13 i 15.30

18 kwietnia (piątek) Mistrzostwa Europy juniorów w rugby – finały grupy A: o VII miejsce w Szamotułach, g. 12; o V miejsce w Pniewach, g. 16; o III miejsce w Poznaniu, g. 15; o I miejsce w Plewiskach, g. 17

19 kwietnia (sobota) Warta Poznań – KS Polkowice, mecz piłkarski o mistrzostwo II ligi, stadion przy Drodze Dębińskiej, g. 15 Mistrzostwa Europy juniorów w rugby – finały grupy Elita: o VII miejsce w Opalenicy, g. 11; o V miejsce w Plewiskach, g. 11; o III miejsce we Wronkach, g. 12.30; o I miejsce we Wronkach, g. 16.30 Mistrzostwa Europy juniorów w rugby – finały grupy B: o VII miejsce w Szamotułach, g. 12; o V miejsce w Wolsztynie, g. 12; o III miejsce w Pobiedziskach, g. 11; o I miejsce w Gnieźnie, g. 11

21 kwietnia (poniedziałek) Posnania Poznań – Budowlani Lublin, mecz o mistrzostwo ekstraklasy rugby, stadion przy ul. Słowiańskiej, g. 14

26 kwietnia (sobota) Warta Poznań – MKS Kluczbork, mecz piłkarski o mistrzostwo II ligi, stadion przy Drodze Dębińskiej, g. 15

26-27 kwietnia (sobota-niedziela) Wiosenne regaty kwalifikacyjne seniorów w wioślarstwie, tor regatowy na Jeziorze Maltańskim, g. 10 Kalendarium sportowe – oprac. Leszek Gracz


  IKS, kwiecień nr 4 (270)/ 2014  
IKS, kwiecień nr 4 (270)/ 2014  

Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny

Advertisement