Page 1

Termodiagnostika nám umožňuje vidieť, zmerať a zaznamenať teplotou odkryté anomálie, ktoré ľudské oko nemôže zachytiť, keďže nemá schopnosť vidieť v infračervenej časti spektra. Pomocou IR kamery možno posúdiť energetickú efektívnosť, odkryť konštrukčné defekty, vykonať inšpekciu elektrických zariadení, budov, klimatizačných zariadení, izolačných vlastností klimatizovaných skladov a dopravných a prepravných prostriedkov.

Tepelnotechnické vlastnosti budov IR kamera môže rýchlo a nedeštruktívne detekovať oblasti s chýbajúcou, vlhkosťou poškodenou alebo iným spôsobom narušenou izoláciou stien, atík alebo okolia okien, dverí, elektrických zásuviek a iných zariadení. IR kamera identifikuje slabo izolované alebo nezaizolované potrubia a ďalšie zdroje spôsobujúce zvýšenie nákladov na vykurovanie. Termodiagnostikou možno odhaliť chýbajúcu alebo vlhkosťou nasiaknutú izoláciu pod plochou strechy skôr, ako by vznikli škody vyžadujúce finančne nákladnú opravu. Využíva sa aj na kontrolu strešnej krytiny zvnútra budovy, čo je efektívne najmä pri práci s kovovými a záťažovými strešnými systémami.

Ing. Igor Kadlec - vedúci metrológ ústavu Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany, Slovenská republika tel.: +421 33 79 57 169, fax: +421 33 79 57 235, metrolog@tsu.sk www.tsu.sk


www.tsu.sk Mechanické, vykurovacie a klimatizačné systémy IR kameru možno využiť pri odhaľovaní závad výmenníka kotla a dymovodu. Výhodné je využitie pri údržbe mechanických systémov, ako napríklad zistenie opotrebenia alebo nenamazania ložísk čerpadiel, motorov, ventilátorov, kompresorov, zistenie úniku chladív a blokovacích prvkov vo vykurovacích systémoch a podobne.

Potravinársky priemysel V potravinárskom priemysle treba zabezpečiť prísnu kontrolu teploty potravín v celom reťazci, t. j. od prípravy a spracovania cez prepravu až po skladovanie. Pomocou termodiagnostiky sa môžete ubezpečiť, že teplotné tolerancie sú dodržiavané počas všetkých úkonov. IR termografia môže okamžite zobraziť stav izolácie chladiacich priestorov, a aj podmienky v elektrických a mechanických systémoch vo výrobe, v skladoch, veľkoobchode, maloobchode a v chladiacich prepravných prostriedkoch vrátane varných nádob, kotlov, sporákov, kompresorov, výmenníkov, atď.

Elektrické zariadenia Preventívnou kontrolou elektrických rozvádzačov možno predchádzať výpadkom výrobných liniek a iných technologických zariadení. Preverovanie a stanovenie okamžitého elektrického a mechanického stavu zariadenia môže nielen redukovať časové straty v prevádzke, ale aj predchádzať škodám a ušetriť čas, ochrániť zdravie či dokonca život. Sledovanie a kontrola teplôt technologických procesov v reálnom čase umožňuje nastaviť optimálne podmienky. Významné uplatnenie nájde termodiagnostika pri pravidelnej kontrole stavu elektrických zariadení v priemyselných objektoch. Môžeme ňou merať elektrické zariadenia v prevádzke i pod vysokým napätím. Zaznamenané teplotné rozdiely na vodičoch a svorkách sú potom cenným podkladom pre optimalizáciu zaťaženia elektrickej siete alebo pre revíziu elektrických zariadení z hľadiska bezpečnosti a požiarnej prevencie.

Dopravné prostriedky Pomocou termodiagnostiky vykonávame skúšky izolácie skríň a klimatizačných jednotiek ako preventívnu údržbu pred rozličnými typmi závad. Ponúkame výhodnú spoluprácu pri vývoji nových izolačných skríň, ako aj kontrolu tých, ktoré sú už v prevádzke.

Ing. Igor Kadlec - vedúci metrológ ústavu Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany, Slovenská republika tel.: +421 33 79 57 169, fax: +421 33 79 57 235, metrolog@tsu.sk www.tsu.sk

www.tsu.sk - Termovízna diagnostika  

Termodiagnostika nám umožňuje vidieť, zmerať a zaznamenať teplotou odkryté anomálie, ktoré ľudské oko nemôže zachytiť, keďže nemá schopnosť...