Page 1

Gorzów Wlkp., 28 maja 2014 r.

Szanowni Mieszkańcy Gorzowa Wlkp. Od kilku lat na różnych płaszczyznach prowadzimy systematyczne działania mające na celu rewitalizację i modernizację centrum miasta. Przyświeca nam jeden cel – ratowanie historycznego serca Gorzowa. Aby to serce zaczęło bić pełną siłą i we właściwym rytmie podjęliśmy działania dążące nie tylko do uzyskania ładu przestrzenno-wizualnego, ale przede wszystkim do podniesienia standardów życia codziennego każdej rodziny zamieszkującej tę część miasta. Od 2006 roku zawsze rezerwowaliśmy w budżecie miasta pieniądze na remonty zabytkowych kamienic. W sumie w latach 2006-2013 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przy aktywnym udziale Wspólnot Mieszkaniowych wyremontował 64 budynki. Całkowita wartość remontu frontowych elewacji oraz dachów wyniosła prawie 6 mln 500 tys. zł, w tym z budżetu miasta pochodziło ponad 3 mln 600 tys. zł. Równocześnie prowadziliśmy razem ze Wspólnotami Mieszkaniowymi działania dotyczące włączenia jak największej ilości mieszkań do miejskiego systemu ciepłowniczego. Przełomem w tej sferze będzie przygotowany przez Urząd Miasta projekt o nazwie KAWKA. Wartość projektu wynosi 65 mln zł i będą to pieniądze pozyskane z zewnątrz, które pozwolą włączyć do miejskiego systemu ciepłowniczego 3.080 mieszkań w 380 budynkach położonych w 27 kwartałach w śródmieściu ograniczonych ulicami: Jagiełły, Kosynierów Gdyńskich, Roosevelta, Wyszyńskiego i Drzymały. Realizacja projektu w latach 2014-2017 doprowadzi do wzrostu komfortu życia mieszkańców. Nie będą oni już korzystać z kaflowych pieców a z instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody z magistrali sieci miejskiej. Inwestycja wpłynie również na poprawę zdrowia mieszkańców Nowego Miasta dzięki redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza.


Ponadto teren centrum objęty jest działaniami inwestycyjnymi prowadzonymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Dotyczą one wykonanej wymiany i renowacji 2 km sieci kanalizacyjnej (1,2 mln zł) oraz planowanej wymiany sieci wodociągowej, w tym również infrastruktury azbestowo-cementowej. Inwestycje te realizowane są i będą dzięki wsparciu unijnemu w ramach obecnej oraz przyszłej perspektywy finansowej. Kolejna sfera, której podjęliśmy się realizacji dotyczy uporządkowania kwartałów wewnętrznych zabudowy. To na wniosek mieszkańców z kwartału ulic: Mieszka I Mickiewicza - Krasińskiego - Dąbrowskiego, zaczęliśmy właśnie od tego podwórka, gdzie brak odprowadzenia wód opadowych katastrofalnie wpływa na stan techniczny 25 budynków (517 mieszkań). Pracę nad jego zagospodarowaniem rozpoczęły się już w 2007 r. Wtedy to zniknęły blaszane garaże i komórki. W 2011 r. wykonaliśmy projekt techniczny, uzyskaliśmy pozwolenie na budowę oraz przeprowadziliśmy prace związane z odwodnieniem podwórka, kończąc je w 2013 r. W bieżącym roku, gdy tylko pojawiły się oszczędności z przebudowy ulicy Dekerta postanowiliśmy zakończyć realizację tego projektu. Dotyczy to wykonania prac ziemnych, które powstrzymałyby powstawanie zlewisk wody na podwórzu podczas opadów deszczu. Pojawiłyby się nowe wewnętrzne drogi i chodniki, parkingi dla 40 samochodów, plac zabaw i dużo zieleni. Cały teren byłby oświetlony i monitorowany. Koszt tej inwestycji przewidzieliśmy na 1 mln 200 tys. zł. Licząc na zgodę Rady Miasta w tym zakresie, wstępnie zaplanowaliśmy realizację kolejnego podwórka w kwartale ulic Wodna - Spichrzowa - Łazienki - Łużycka. Stan techniczny okalających kwartał 11 budynków (61 mieszkań) w związku z brakiem odprowadzenia wód opadowych jest coraz gorszy. Posiadamy koncepcję i realizacja byłaby możliwa w przyszłym roku. Kolejne podwórko z podobnymi problemami, jak poprzednie dwa, czyli w kwartale ulic Krzywoustego - Armii Polskiej - 30 Stycznia - Chrobrego, otoczone przez

21

budynków

(193

mieszkań)

byłoby

zagospodarowane,

jako

trzecie.

Zagospodarowanie wyżej wymienionych podwórek nie tylko miałoby wpływ na poprawę stanu technicznego prawie 60 budynków, ale przede wszystkim podniosłoby standard życia prawie 1.200 mieszkańców, którzy zyskaliby przyjazną, estetyczną i zieloną przestrzeń tuż przy miejscu zamieszkania. Przestrzeń dla całych rodzin. Radni Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości podczas sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp., która odbyła się 30 kwietnia br. nie zgodzili się na realizację tego obywatelskiego projektu, który byłby kolejnym, jakże istotny elementem w zagospodarowaniu centrum miasta. Ich decyzja wydaje się jeszcze bardziej niezrozumiała w kontekście sesji Rady Miasta z 26 marca br., podczas której Radni z troską wypowiadali się na temat centrum


nawiązując do przeprowadzonego w 2009 r. Międzynarodowego konkursu urbanistycznoarchitektonicznego na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania i zabudowy centrum miasta Gorzowa Wlkp. Przypomnę tylko, że na konkurs Rada Miasta poprzedniej kadencji przeznaczyła 500 tys. zł. Ta sama Rada Miasta podjęła 26 listopada 2008 r. Uchwałę

o

przystąpieniu

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego obszaru położonego przy ul. Strzeleckiej, czyli obejmującego rejon ścisłego centrum, by ostatecznie obecna Rada Miasta 30 października 2013 r. nie przyjęła projektu uchwały w tej sprawie, tym samym narażając Miasto na stratę ponad 100 tys. zł wydanych na opracowanie projektu planu. Szanowni Państwo, proces zagospodarowania centrum trwa już kilka lat. Wiemy, że potrzeby i oczekiwania mieszkańców w tym zakresie są ogromne. Zatem w całkiem naturalny sposób, bez zbędnych dyskusji powinniśmy zająć się urządzaniem gorzowskich podwórek. Nie może być tak, że jedna niewłaściwa decyzja Rady Miasta blokuje najbardziej obywatelski projekt w tegorocznym budżecie. Liczę jednak na mądrość Radnych, którzy będą

potrafili

z

poziomu

koncepcyjno-urbanistycznej

perspektywy

najbliższych

kilkudziesięciu lat zejść na zwykłe, tonące w ogromnych kałużach podwórko i podjąć w ostatnim roku swojej kadencji decyzję o jego zagospodarowaniu.

Z wyrazami szacunku Tadeusz Jędrzejczak Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.


Koncepcja zagospodarowania kwartału ulic Wodna - Spichrzowa - Łazienki - Łużycka

List w sprawie zagosodarowania centrum Gorzowa Wlkp.  
Advertisement