Page 1


Składam na Państwa ręce niniejszą publikację wraz z zaproszeniem do udziału w fascynującej artystycznej wyprawie, dającej możliwość obcowania ze sztuką na najw yższym poziomie, pełnej muz yki, kulturalnych wrażeń i pasji. Jestem głęboko przekonany, że Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska stanie się pr zystanią dla strudz onych poszukiwaczy artystycznych doznań i emocji. Prezydent Miasta Tadeusz Jędrzejczak

2


GORZÓW. PRZYSTAŃ Gorzów to miasto pełne ż ycia i r óżnorodności. Zewnętrznemu obserwatorowi jawi się jak o bogata mozaika ciekawych obiektów, zdarzeń i ludzi. Swoich mieszkańców i gości Gorzów bawi wieloma barwnymi, wartościowymi, często niszowymi inicjatywami i wydarzeniami kulturalnymi. Miasto ma spory potencjał “duchowy”. Odkrywany przez turystów, naprawdę urzeka. Gorzów to specjalista od nieszablonowych inwestycji. Do takich też należą gorzowskie instytucje kultury. W mieście jest wiele miejsc, w których można się spotkać, posłuchać muzyki, wymienić poglądy lub po prostu podziwiać prezentowaną w Gorzowie sztukę. A jest z czego wybierać. Liczne ośrodki i instytucje kultury prowadzą bardzo ożywioną działalność, adresowaną do odbiorców o różnych artystycznych potrzebach, poglądach. W tym roku do spisu gorzowskich instytucji kulturalnych dołączy Filharmonia Gorzowska. Mamy nadzieję, że ciekawa oferta wydarzeń artystycznych w tym miejscu na stałe wpisz e się w k alendarz gorzowian i mieszk ańców innych miast. Inwestycja przyczyni się do zmniejsz enia dysproporcji w zak resie dostępu do w ydarzeń kulturalnych na t erenie województwa lubuskiego, do popular yzacji alternatywnych form spędzania czasu wolnego i wypoczynku wśród mieszkańców, a takż e umożliwi stworzenie interesującej oferty kulturalno-edukacyjnej dla dzieci i młodzież y. Dzięki wybudowanej sali koncertowej wzrośnie potencjał turystyczno-kulturowy regionu oraz jego k onkurencyjność i atrakcyjność na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Zapraszamy do krótkiej wycieczki po nowej gorzowskiej instytucji kultury.

3


4


O INSTYTUCJI Jesteśmy samorządową instytucją kultury Miasta Gorzowa funkcjonującą pod naz wą CEA - F ilharmonia Gorzowska. Nasze zalety i pom ysły na działalność t o między innymi profesjonalna sala k oncertowa, zawodowa orkiestra, działająca pr zy Filharmonii, współpraca z artystami mistrzowskiej klasy, spójny program artystyczny, działania eduk acyjne dla dzieci i młodzieży i przede wszystkim różnorodność oferty muzycznej.

Naszym głównym zadaniem jest popular yzacja muzyki. Jednocześnie chcemy stworzyć miejsce innym dziedzinom sztuki. Chcemy wejść do wspólnoty gorzowskich instytucji kultury, współpracować z nimi, razem działać, aby podnosić atrakcyjność gorzowskiej oferty kulturalnej. Chcemy współpracować także z or ganizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami. Razem będziemy aktywnie wspierać gor zowską wielokulturowość, bo jest t o domena M iasta. W ramach współprac y zapraszamy organizacje do k orzystania z nasz ego obiektu, oferując raz w r oku nieodpłatne udost ępnienie sali k oncertowej. Filharmonia ma szansę w yznaczyć także nowy, wyrazisty obszar polsk o-niemieckiej wymiany kulturalnej i k ulturowego dialogu. Transgraniczność Gorzowa będzie dla nas inspiracją, punktem odniesienia i wyzwaniem. Poprzez organizację wydarzeń adresowanych do szerokiej publiczności, chcemy zachęcać mieszkańców miasta i r egionu, by swój czas w olny spędzali r ównież z nami. Wypoczynek połączony z odbiorem znakomitej muzyki będzie odtąd stałą propozycją dla gorzowian i wszystkich, którzy nas odwiedzają. Filharmonia to miejsce dla Gorzowa stworzone. Będziemy o tym konsekwentnie przekonywać.

5


O INWESTYCJI CEA- Filharmonia Gorzowska to jedna z największych i bardziej oczekiwanych inwestycji w mieście. Została zrealizowana z budżetu Gorzowa oraz przy wsparciu funduszy zewnętrznych. W ramach unijnej dotacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Miasto otrzymało na budowę 32,7 mln złotych. Obiekt Filharmonii to I etap inwestycji. Jego koszt to 138 mln złotych. W kolejnych latach integralną częścią infrastruktury Centrum stanie się kompleks szkół artystycznych oraz Dolina Muzyczna - naturalna, zewnętrzna widownia wydarzeń plenerowych.

Realizację inwestycji Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska podjęto z inicjatywy Prezydenta Miasta Tadeusza Jędrzejczaka, za sprawą wspólnej decyzji Prezydenta i Rady Miasta Gorzowa.

6


Filharmonia Gorzowska to: - profesjonalna przestrzeń koncertowa: - sala dla blisko 600 widzów ze zmienną akustyką i możliwością rejestracji dźwięku, - sala kameralna na 150 miejsc, - doskonale wyposażone zaplecze dla artystów (kompleks szatni i garderób), - sale prób instrumentów smyczkowych i dętych, - dziedziniec wypoczynkowy, - przyjazna strefa publiczna: - foyer górne i dolne z szatniami, - bufet dla publiczności - a ponadto: - kompleks pomieszczeń administracyjnych z dwoma salami konferencyjnymi, - wielopoziomowy parking na 400 miejsc, - Plac Sztuk jako integralna część przestrzeni twórczej Centrum Edukacji Artystycznej.

Obiekt jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Jego łączna powierzchnia to 6589 m2.

7


Sal a koncertowa Sala koncertowa Filharmonii Gorzowskiej należy do najlepszych obiektów pod względem akustyki w Polsce. Podobną charakterystykę akustyczną ma tylko Studio S-1 Polskiego Radia. Badania przeprowadzili specjaliści pod kierownictwem dr. inż. Tadeusza Fideckiego. Zdaniem certyfikowanych fachowców, sala koncertowa Filharmonii Gorzowskiej zdecydowanie wyróżnia się pod względem akustyki spośród obecnie funkcjonujących sal filharmonicznych i studiów nagraniowych w Polsce. Możliwości przystosowania do indywidualnych wymogów poszczególnych artystów i zespołów są tu właściwie nieograniczone. W żadnym innym miejscu w Polsce nie ma tylu systemów pozwalających kształtować jakość dźwięku na sali. To miejsce na miarę XXI wieku. Bardzo dobrą akustykę sali koncertowej zapewniają zastosowane tu najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. To m.in. reflektory akustyczne, mobilne dyfuzory i specjalnie skonstruowana kurtyna.

8


Filharmonia Gorzowska zakupiła także własne, potrzebne muzykom do pracy instrumenty. Wszystkie wybierane były pod okiem fachowców. Dzięki temu do Filharmonii trafił między innymi wysokiej klasy sprzęt perkusyjny, a także kontrabasy, waltornia i klawesyn oraz dwa nowe koncertowe fortepiany marki Steinway, przy wyborze których, w fabryce w Hamburgu, uczestniczyło trzech doświadczonych muzyków, w tym znakomici pianiści - Marek Szlezer i Elena Nogaeva. Według opinii znawców, fortepiany mają piękną barwę i znakomitą silę dźwięku. Przy odbiorze instrumentów perkusyjnych pomagali perkusiści z orkiestry symfonicznej w Szwecji oraz z Sinfonia Varsovia, zaś konsultantem przy wyborze kontrabasów był muzyk z Drezna. Zakup instrumentów stanowi cześć kosztów inwestycji CEA-Filharmonia Gorzowska.

Generalnym projektantem inwestycji jest Biuro Budownictwa Ogólnego BUDOPOL S.A. w Warszawie, zaś autorem koncepcji architektonicznej Daniel Frąc. Wykonawcą I etapu budowy było konsorcjum firm: Polimex Mostostal S.A. z Warszawy oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ebud sp. z o.o. z Bydgoszczy.

9


O ZESPOL E Krzysztof Nowak – dyrektor naczelny Menedżer, twórca i animator kultury. Wieloletni dyrektor w TVP SA (TV Polonia, TVP 1, TVP 2, TVP Poznań). Organizator i pierwszy dyrektor TV Polonia. Scenarzysta i producent filmów dokumentalnych i widowisk muzycznych. Wyprodukował między innymi pierwszy w Polsce koncert Gorana Bregovića na finał Festiwalu Malta 1997, który rozpoczął wielką popularność tego artysty w naszym kraju. Był redaktorem ,,Wielkopolskiej Gazety Handlowej’’, pracował także w Radiu Merkury Poznań.

10


Piotr Borkowski – dyrektor artystyczny absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie dyrygentury prof. Bogusława Madeya; otrzymał dyplom z wyróżnieniem, a następnie został asystentem w Katedrze Dyrygentury Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina; zakwalifikował się do ścisłego finału w konkursie na stanowisko asystenta Boston Symphony Orchestra. W 1995 r. uczestniczył w Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim “Antonio Pedrotti” w Trydencie, otrzymując Diploma di Merito; dyrektor artystyczny Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie (1991 – 1997), dziekan Wydziału Instrumentalnego College of Music The University of Suwon w Korei Południowej, dyrektor artystyczny Kyeongii Festival Orchestra w Korei Południowej (2008-2011); jako dyrygent pracował m.in. we Francji, Niemczech, Włoszech, Szwecji, USA, Korei Południowej, Chinach, na Ukrainie i Tajwanie; współpracował m.in. z takimi orkiestrami, jak: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Polska Orkiestra Radiowa w Warszawie, Capella Bydgostiensis, Camerata Vistula, Orkiestra Kameralna Jeunesses Musicales, Boston Symphony, Berliner Symphoniker, Sofia Symphony, Dniepropietrowska Filharmonia, Koszyce “Janacek” Philharmonic, KBS Orchestra, Bucheon Philharmonic, Suwon Philharmonic, Korean Chamber Orchestra. Na swoim koncie ma liczne nagrania radiowe, telewizyjne oraz płytowe, wielokrotnie nominowane do Nagrody Akademii Fonograficznej „FRYDERYK”, dwukrotnie nagrodzone statuetką „FRYDERYK – 2006” i „FRYDERYK – 2008” w kategoriach „Album Roku - Muzyka Solowa”, „Album Roku - Muzyka Współczesna” i „Najwybitniejsze Nagrania Muzyki Polskiej”. W 1994 roku został zaproszony jako gościnny profesor dyrygentury o Keimyung University w Taegu (Korea Południowa), nawiązując tym samym współpracę z Taegu Philharmonic Orchestra, z którą wielokrotnie koncertował, m. in. na Festiwalu Orkiestr Koreańskich w Seulu. W latach 1996-2001 był profesorem dyrygentury w Taegu Hyosung Catholic University, a od 2001 roku wykładowcą na University of Suwon College of Music, gdzie prowadził klasę dyrygentury. Pełnił również dziekana wydziału instrumentów orkiestrowych. Był założycielem i dyrektorem artystycznym Gyeonggi Festival Orchestra w Korei Południowej. W latach 2006-2007 dyrygował Suwon Philharmonic Orchestra. Od sierpnia 2010 r. - dyrektor artystyczny CEA-Filharmonia Gorzowska, założyciel i dyrygent Orkiestry Kameralnej Filharmonii Gorzowskiej.

11


Orkiestra Kameralna Filharmonii Gorzowskiej Pierwsza zawodowa orkiestra w Gorzowie rozpoczęła swoją działalność wraz z inauguracją pracy Centrum Edukacji Artystycznej-Filharmonii Gorzowskiej. Założycielem i dyrektorem Orkiestry jest Piotr Borkowski. Efekt prowadzonych od listopada 2010 r. przesłuchań to zespół składający się głównie z młodych, choć bardzo już dojrzałych i świadomych swego warsztatu muzyków. Potencjał Orkiestry to przede wszystkim znakomite umiejętności, rozległe wykształcenie i niejednokrotnie imponujące już doświadczenie koncertowe jej członków. Skład orkiestry jest międzynarodowy zagrają w niej muzycy z Polski, Włoch, Niemiec, Afryki i Japonii. Przy pulpicie koncertmistrza Orkiestry Kameralnej Filharmonii Gorzowskiej zasiądą: Tomasz Tomaszewski - pierwszy koncertmistrz Deutsche Oper w Berlinie, założyciel i dyrygent orkiestry kameralnej Kammersolisten der Deutschen Oper Berlin; wykładowca na Uniwersytecie Sztuk w Berlinie oraz Piotr Prysiażnik - skrzypek Deutsche Oper w Berlinie oraz Berlińskiego Kwartetu Polskiego. Zespół rozpoczął próby z początkiem maja 2011, zaczynając tym samym prace nad doborem własnego repertuaru. Będąc Orkiestrą Kameralną, muzycy szczególnie chętnie będą sięgać do kanonu kameralistyki, czerpiąc z dorobku muzycznego kolejnych epok – od baroku po współczesność.

12


Choć zespół inicjuje dopiero swoją działalność artystyczną, od początku otrzymuje wiele interesujących propozycji koncertów w kraju i zagranicą, a także - udziału w nagraniach płytowych, co z pewnością jest jeszcze jednym potwierdzeniem jego wysokiego poziomu artystycznego. Zgodnie z założeniami Dyrektora Orkiestry, ambicją zespołu będzie rozbudowanie go w ciągu najbliższych kilku lat do składu symfonicznego. 18 maja 2011 r. to ważny dzień w historii Filharmonii Gorzowskiej - dzień jej otwarcia. To także uroczysty dzień przybycia do naszego miasta przedstawicieli władz państwowych, dyplomacji polskiej i niemieckiej oraz pozostałych gości na koncert połączonych orkiestr Miasta Frankfurtu nad Odrą i Orkiestry Kameralnej Fulharmonii Gorzowskiej wykonującej IX Symfonię Ludwiga van Beethovena. Harmonogram działań artystycznych dostępny jest na oficjalnej stronie instytucji www.filharmoniagorzowska.pl

13


FUNd USZE EUROPEJSkIE dl A ROZWOJU l UbUSkIEGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

14


Filharmonia Gorzowska  

Filharmonia Gorzowska

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you