Page 1


la ap o

co re

s

Am lla

Al

P

sti Ca

qui ran Bar

z Cr u

era

an Ju Ju an

r sa

Leona

J illa ulio C uin tan t. Q

Ib

ho

Lagar

Ca o Quebrad o

o

te

.

a M

Felip

e

n Extramu ros de Sa

res

Sa n

Fe lipe

San

Cuesta

aflo Mir

Viga

Cla

Arellanos

uz

rre To

nc

a nt Sa

d eo as

de

Arp Jos

Oro ez

l de

a an ac rb Ba

Barb

Sa

c

a

Be lla

vis ta

P

Lu

n nt A an S e

a

Bacarola

Mont ch ez ne

Car la o d e Arc

Rea l l re z

Re ye s

los

do ha ac M

acan

a Vi as Costanilla del Paseo

ea R nt a Sa

r Pi la de l de

ni o to An

An

de o Beta

A ND RO Cruz de San Francisco

rg en Vi

en Vi rg

Ca rr

Od ie l

L DE

Gran Juan

L

ro s To

de za Pl a da ni

Av e

Calatra va

Ana Santa

Ta jo

SAN

EN

Atarazanilla

Jorge Bonsor

en rm Ca

M

Teo d

m tra Ex

om

iro

Bra

os ur

de

El Picacho

de

San

Mateo

ago

de

Santi

a

s

e uros d

Pedro P d I

ad

arco

Extram

ipe

a

en

ch

ar

e Pu

San Felipe

um

e eir Fr

Fel

la

z Cru

San

ral Gene

nta

s de

de

rta

Ancha

Cr

Sa

uro

ge la

Cuna

ram

An

Felipe

Plaza de la Romera

la

ca

. Lu

illa

Cenicero

Ext

Hna

de l

ra Cla

vo

de

s ana rm He

de

Extra

mu s de San ro

ta. oS

Nue

Rond a

jal

S. Mateo

inch ral. Ch

San

Ca

Pozo

del

y

Costanilla

Nuevo

C ru z

n Tor

Sol

Palos

Pozo

Arquillo de San Felipe

se o

s

illa

Flamencos

iz

Pa

nte

DE

rva

n nta

Ta m a r

Trajano

Ce

Qui

Pascual

Juan

m

S. M

S. Jos

Galindo

nto

z

Do

Plaza S. Marcos

Plaza S. Jos

era arr

me

rrapata

la de F.

cra Sa

la

Dom nguez

za Ha

ue ng

Cod o

Molpeceres

S. Ildefonso

to osento Ap

za Ha

uelt as

Ah

el

a rin Ha

ya .O

av

as alz sc De

L. D.

io

Cl

bo

J.R

El

ton

An

X

alo

ro

o

lle

ns

n

a

jo

Al fo

Rev

Vieja

rc

pe

s

Lo

Dio

da

de

Es

ru

te

C. Luis de Rueda

B

o

Ne

a

dre

e

Sie

odrig

lip

Ga

rc

Ma

na

Ga

Fe

d

Ma

G. Merchant

Pr

se R

o

n

XIII

re

Plaza Constituci n

Caracol

AL

Le

M ai

o

TUG

o

la

ni

no

Tor

im

s

del

Plaza J. Fac ndez Ferm n

vo

ns Alfo

POR

a

de

n

Fe ria

sta

Gu

Cue

jo le

Pi

es

Ronda

ro

de

DE

al

pe

s

n

Lp

ro

e tad

eda Alam

IDA

lV

a

olo Man

Pa

blo

zm

Pe

ld

Ga

Glta. Miguel Rold n Zafra

Pza. Marqu s de las Torres

lO

Dio

Cja.

Ram n

Ma

l

N AVE

a Re

ci n

ue

s M. Torre

leg

na

he

D

to

PLAZA DE ESPA A

t an

s

lla

Vi

An nt

e

az

P av n

ra sto Pa

Te r

S

G

l

era

qu

cep

rm

an M

a

C P.

Ta

R

N

.

R

J.

T

.

C

D

rc Ma P.

C

A

A

M

A

ero

rac

Ma

Plaza Cristo Rey

Mae

n Tra

Con

L pez ern ndez Juan F

Plaza del Real l

ll ba

ta.

de

e re d

Plaza Santiago

esa

ia

eG

Plaza de San Fernando

s

te

s

-C

T.

Ba o

en

ole

ID

Air

Plaza del Palenque

Fu

Joaqu n Costa

Vid a

IZ

la

lmo

La

Est

v Se

M

e

nil

San Barto lom Centro Municipal de Recepci n Tur stica

illa

Tumba de Servilia

D

Gir n

Adra

ra

Tinaje

eo

Teatro Cerezo

Bonsor

Tumba de los 4 depart.

ba Ca

Linares

n

s

s

del

rt

sta

San Pedro

o atut

qu P. d e la Du

d ra

ez

Ma

Co

Plaza Blas Infante

Pas

edio Enm

Mausoleo circular

ta

Al

la

ta

lega

o

Servilia

Postumio

o San Francisc

Tumba del Elefante

ja

Ba

illa Te

Fuente

A n f i t ea tro

e

Pz. Juan Caballero

Cadenas

Sastre

Costan

di

ra Ma

Pz. de las Descalzas

rn

era

Mo

Gal

Francisc

Agu

.

Sta

Fe

qu

io

San

orro

na

Avenid a

Gonz lez

te An

iras

C. M

de

til

o Tah

Atarazana

Lima

Loja

B

Cham

Jorg

de

Ayamonte

Ayamonte

dillo ajon

Adriano

Chico

Rosa

ta San

cija

ec Alg

dix

na La Campa

luc a Fuentes Anda

or

eC

.d

n Cj

Gua

es

bon

a iar

ro

es

n bo

Plaza Lasso

ll Vi

ro

Cor

ad Gu

te dale Gua

ade em

Qu

r ma

dia

a Gu

Lu

ostigo C. del P

o

Eb

. Cj n

el R o

go

Eli

n

ina

rvi

rdo

a Bern

Lora d

r

Fleming

Enriq

Juan

Via

ega

ra

zo

Cere

ue

Toc

Ne

a

vir

ui

alq ad

Doctor

Gil de Palma

Argoll n

res Miraflo. MÂť de Sta

Jude

ejo

N

lva

eo Pol

oran Mej

l

n illa

nt

Ca

Ort

I

Par

C

Ma

o Tr b

a

Ortig

a

ada

Gu

s ene Virg

Instituto Losada Villasante

o

ill Tom

lete

ro

A T

ES

Alf rez

iro om

Barrionuevo

S

EN

lo

Sa

d Teo

R

es

lor

Do

ltil

lez

B

z Gon

LA

Ro

ero

r va

E E

o

Na

D

E

nilla

Quinta

Plaza Saltillo

Olivar

gu

ra

uz

Bl

S.

San

A

D

Se

er

Bravo

ID

A

de

Cr

illa

N

ar

E

Jc

ER

o

egu

ET

eg

de

R

Fc Nis o. ion M er Ac o as

as

Di

Auxiliadora

A

R

u C. G

de

Mar a

Raso

n

C

llo

An a na

a

Policia Local

ia

nt

ad

Rom

N

Plaza del Higueral

Sa

Gu

Du

e la Sed a sto d

Lentisco

O ISC AN C

osa Mim

lfa

Cri

V

ero

eno

Jua

Ade

Madrese

so

Pza. Diamantino G. Acosta

Rom

Padre

za r

A

SE-216

A-380 Ja Marchenara Direcci n A-92 Granada-M laga

SE-216 Arahal

Ntro.

Azafr n

80

A-457 Alcal Guadaira

Cantue

A-4 C rdoba Madrid

A-3

CARMONA

rilla

Na

s Je s

Bod

A-4 Sevilla

lcanta

A-4

Madro o

4

A-

de la A

Melisa

lva

Vereda

FR

7 A-4 5

SE-122

Parque de la Alcantarilla

o

60

A-457 Lora del R o

g tia

SE-122 Guadajoz A-4

. . S ra Ntra Dolores s de lo

A-460 Brenes

carmona_ING  

Felipe Ronda Madreselva Ronda del Cenicero Dol ore s A n te q u e ra P. Cab alle ro Carne Da z Vill Alc ore s Parque de la Alcantarilla Doct...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you