__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Met handige tips van onze mascotte ‘spetter’


Inhoud

Handleiding kano

฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀฀

฀ ฀

฀ ฀

฀฀฀฀

฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀฀

฀ ฀

฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀

฀฀ ฀

฀฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀฀฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀

www.vkkf.be

฀ ฀ ฀ ฀ ฀

2


kledij & onderdelen Hoofdstuk 1

VLAK WATER ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ zwemvest!

฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

Hekzitje

www.vkkf.be


Voor we op het water gaan:

dragen kano PER TWEE

www.vkkf.be

Hoofdstuk 2.1


peddelgreep

฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀

Hoofdstuk 2.2

฀ ฀

฀ ฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀ ฀

www.vkkf.be


zithouding ZITTEND:

GEKNIELD:

Hoofdstuk 2.3

Zet je steeds in het midden van het zitje en hou je romp recht!

www.vkkf.be


romprotatie

Doel:

฀ ฀

Hoe:฀

฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀

Hoofdstuk 2.4

฀ ฀

฀ ฀ ฀

www.vkkf.be


in- & uitstappen

Hoofdstuk 3

INSTAPPEN ฀ ฀ ฀ ฀ de kano.

฀ ฀ ฀

Waar:

฀ ฀

2

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ voet in de kano.

฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀

Vergeet je peddel niet UITSTAPPEN ฀ ฀

฀ ฀ ฀

฀ ฀

฀ www.vkkf.be

฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀


Boot- en peddeltechniek

voorwaartse slag

Hoofdstuk 4.1

Doel: voorwaarts varen

UITVOERING Fase 1: Inpikfase ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀

Fase 2: Actieve fase ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ Fase 3: Uitpikfase ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀

Fase 4: Luchtfase ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀

฀฀ ฀

฀ ฀ ฀

฀ ฀

OEFENING ฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀

฀ ฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀ ฀

฀ ฀

฀ ฀ ฀

www.vkkf.be

฀ ฀

Profile for Steven Thys

kano handleiding A  

handleiding met alle basistechnieken voor kano

kano handleiding A  

handleiding met alle basistechnieken voor kano

Advertisement