Page 1

Romerike_Norsk_2012_3:Norsk innmat

09-01-12

10:15

Side 1

NORSK

ROMERIKE 2012

w w w. v i s i t r o m e r i k e . n o


Romerike_Norsk_2012_3:Norsk innmat

09-01-12

10:15

Side 2

Romerike: Norges mest attraktive møteplass! Grønne enger, brede elver, skogkledde åser. Dette er Romerike, midt i åkeren, midt i skogen, midt i verden: ti minutter nord for Oslo, med forbindelser til resten av verden via landets hovedflyplass. Romerike er nær alt og nær alle, et perfekt sted å møtes, et godt sted å komme til. Romerike er fortsatt i utvikling: Vi har Norges viktigste flyplass, flere av landets største konferansehoteller, kunnskapsbyen Lillestrøm, Norges Varemesse. Men vi har også plass til de små, nære ting: beversafari, gårdsdrift, smalsporet jernbane. Dette gjør Romerike verdt å besøke, som feriemål, for messer, utstillinger, kongresser og samlinger. Siden 1814 har Romerike vært landets mest naturlige og attraktive møteplass! Romerike har mer: Blanke vann med vakende ørret, museer som damper av smak og opplevelse, spennende kulturhistorie, Norges Grunnlov. Her er Skibladner, verdens eldste hjuldamper, og Raknehaugen, Nord-Europas største gravhaug. Romerike er levende historie! Opplevelsesmulighetene på Romerike er mange og tilpassede. La deg overraske over mangfold, kvalitet og variasjon. Her er noe for alle. Romerike er et sted å stoppe, bo, leve – og oppleve! Velkommen til Romerike – senk farten, senk skuldrene og ta med opplevelsene!

Firmaarrangementer på Romerike Kurs, konferanse, underholdning eller aktiviteter for grupper, bedrifter, organisasjoner etc. Kontakt Visit Romerike. Telefon 920 12 752. www.visitromerike.no Bilder forside: Eidsvoll 1814 / Gamle Hvam

Akershus Reiselivsråd Visit Follo og Vist Romerike er del av Akershus Reiselivsråd som er en medlemsorganisasjon for reiselivsnæringen, kommuner og regionsråd i fylket.

Turistinformasjoner i Oslo Turistinformasjonen i Trafikanten Turistinformasjonen ved Rådhuset Turistinformasjonen ved Oslo Cruise Terminal Se www.visitoslo.com for åpningstider. Akershus www.akershus.com Follo www.visitfollo.no 90 MIN 60 MIN 30 MIN

ASKER/ BÆRUM

OSLO FOLLO

ROMERIKE


en,

rds-

e

nal

Romerike_Norsk_2012_3:Norsk innmat

S I D E

09-01-12

10:15

Side 3

2 4 6

Opplev Romerike

7 8 9 10 18 20

Barnas Romerike

26 28 29 30

Gruppe/messe/kurs & konferanse

31 32

Jakt- og fiske / Sykkel

33 34

Dagstur i kulturlandskap

Fakta om Romerike Kontrastenes og mangfoldets region

Bedriftsarrangement Fjellsjøkampen Hurdal Se & gjøre Kart Mat & camping Hotell / overnatting / kurs – Konferanse

For bedrifter Transport Sommer & bad Kultur

Gravrøyser Pilegrimsleden

Nyttige adresser UTGIVER: VISIT ROMERIKE PRODUKSJON/TRYKK: FOLLOTRYKK AS

F O T O : A K E R S H U S M U S E E T, J Ø R G E N S I G E R N E S , R O M E R I K E S B L A D , A N D E R S HENRIKSEN, UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD, INGARD NÆSS OG ØYSTEIN SØBYE OPPLAG: NORSK 20.000

ENGELSK 5.000 VISIT ROMERIKE

S Ø R G A R D E R M O E N K U LT U R O G N Æ R I N G S PA R K 2 0 6 0 G A R D E R M O E N TEL 920 12 752

FAX 6482 2264

JAN. 2012


Romerike_Norsk_2012_4:Norsk innmat

4

09-01-12

12:10

Side 4

F A K TA O M R O M E R I K E

KOMMUNER Romerike fra norrønt Raumaríki, ”raumarenes rike” i Akershus består i dag av tretten kommuner. I tillegg har man tradisjonelt regnet med de nordre delene av Enebakk kommune, men denne inngår i dag i sin helhet i nabodistriktet Follo. Historisk ble også Odalen regnet til Romerike. Romerike har til sammen 252 432 innbyggere (1. juli 2011) og et areal på 3 806 kvadratkilometer. På grunn av den relativt flate geografien er dette et rikt jordbruksområde. Elvene Glomma og Vorma møtes på Romerike.

Fet Fet ligger idyllisk til på øst og nordsiden av Øyeren. Terrenget langs Øyeren består av oppdyrkede sand og leirterrasser. Lenger øst består landskapet av småkupert skogsterreng. Navnet Fet kommer av det norrøne ordet ”fit” som betyr ”frodig eng ved vannet”. Ved utløpet av Glomma ligger Nordens største innlandsdelta. Deltaet er fredet som naturreservat på grunn av sitt enestående plante- og dyreliv.

Na By ine fu me lig Ro me ne sti en Na sp

Gjerdrum Gjerdrum ligger vest på Romerikssletta. Jordbruksområdene strekker seg fra Leirelva og vestover til østkanten av Romeriksåsen. Dette området er særpreget av ravinelandskapet som ligger fra 110-205 m.o.h.

Aurskog-Høland Rike muligheter for friluftsliv og naturopplevelser. Store skogområder, idylliske vann og tjern åpner for mange opplevelser både sommer som vinter. Turmulighetene er mange, og ut fra de fleste tettstedene er det anlagt turstier. Flere populære badeplasser og på vinterstid er det opparbeidet skiløyper flere steder i kommunen. I Aurskog er prestegården – Aur prestegård – fredet som et kulturminne.

Hurdal Mye av arealet i Hurdal består av skog og utmark, det aller meste skogdekt, og Hurdal er derfor en av landets mest skogrike kommuner. Hurdal er fjellkommunen i Akershus, med Fjellsjøkampen på 812 m.o.h. som høyeste punkt. Akershus høyeste foss, Vesleelvfossen kan også beskues i Hurdal, beliggende et steinkast fra Skrukkeliveien. Hurdal er et eldorado for alle som er glade i friluftsliv, og har flere naturreservater.

Ne La åk mø Gl elv bo ca kr ge Ki gje ble me ta

Eidsvoll Norges Grunnlov ble til på Eidsvoll i 1814 - og her finner du også Eidsvollsbygningen som er under restaurering til 200 års jubileet til 2014. Eidsvoll er den kommunen som ligger lengst nord på Romerike. Kommunens høyeste punkter er Skreikampen og Mistberget. Eidsvoll har et variert turterreng som er godt egnet både til fotturer og skiturer. Eidsvoll har en spesiell plass i norsk jernbanehistorie, Norges første jernbane som ble åpnet i 1854, hadde Eidsvoll som endestasjon.

Lørenskog Øst for hovedstaden ligger Lørenskog, jernbane og motorvei knytter med kort reisetid kommunen til Oslo i vest og resten av Romerike i øst. Et småkupert landskap er karakteristisk. De eldste historiske funn stammer fra ca. pr 3.000 f.Kr. Østmarka med sine stier, løyper og vann innbyr til friluftsliv hele året, og Losby med sine ulike attraksjoner har utviklet seg til å bli et av Osloområdets større utfartssteder.

Ni Ni fra ve da ås lan er bu Ha De nå

Ræ Sto sk og ko et ku hø læ


Romerike_Norsk_2012_3:Norsk innmat

09-01-12

10:15

Side 5

F A K TA O M R O M E R I K E

m

a-

og kt,

r

er

er.

g,

est e

ne tske et .

Nannestad Byr på flere naturstier i spesielle ravineområder med et yrende dyre- og fugleliv langs bekker og elver. Det meste av det vakre kulturlandskapet ligger mellom flyplassen i øst og Romeriksåsen i vest. Mil etter mil med velpreparerte skiløyper, spennende skogsbilveier og merkede turstier gjør fotturen eller sykkelturen til en sjelden opplevelse i uberørt natur. Naturen er storslagen, allsidig og spesiell.

Skedsmo Nyt alt fra spennende kultur og historie til høyteknologi og fremtidsvisjoner. Skedsmo byr på alt fra shopping, kunst, kultur, uteliv, sport og fritidsmuligheter. Med noen av landets mest attraktive arbeidsplasser og gode bomiljø i naturskjønne omgivelser, kan Skedsmo by på det meste. Kunnskapsbyen Lillestrøm, Norges Varemesse i tillegg til nærhet til flott natur er noe av det som gjør Skedsmo til en attraktiv kommune.

Nes Landskapet preges av bugnende kornåkre og mektige skogsområder. I Nes møtes Norges to største elver, Glomma og Vorma. I området der elvene møtes har det trolig vært bosetning så langt tilbake som for ca. 3.000 år siden. Etter at landet ble kristnet på 1100 tallet, ble det bygget en kirke i tilknytning til Nes gård. Kirken brant ned, men ble siden gjenreist. Etter nok en brann i 1854 ble ikke kirken bygget opp igjen, men i 1912 ble det tatt initiativ til å ta vare på ruinene og kirkegården.

Sørum Kommunen ligger sentralt på Romerike, og deles opp av elvene Leira, Rømua, Åa og Glomma. Vassdragene brakte mennesker til Sørum svært tidlig og kommunen har mange oldtidsfunn og gravhauger. Det er gode muligheter for friluftsliv i Sørum, her er et rikt nettverk av stier og skogsbilveier. Mange av stiene er merket, elvene gir fine muligheter for padling. Noen av attraksjonene i Sørum er Bingen Lenser, Tertitten og Blaker Skanse.

Nittedal Nittedal skiller seg landskapsmessig fra kommunene på Romerikssletta ved at hele kommunen er et langt dalføre omkranset av skogkledde åser. Et sammenhengende jordbrukslandskap preger dalbunnen. Nitelva er fortsatt dalens livsnerve der den bukter seg og tidvis fosser sørover fra Harestuevannet på sin vei til Øyeren. Det er mulig å ta en kanotur i elva når vannstanden er moderat. Rælingen Store deler av Rælingen består av skog, mark og vann. Med Østmarka og Øyeren som betydelige områder i kommunen, ligger det vel til rette for et aktivt friluftsliv i kommunen. I et kupert skogsterreng ligger flere av de høyeste toppene i Marka, alle populære turmål, sommer som vinter.

Ullensaker Ullensaker ligger sentralt på Romerikssletta, ca 40 km nord for Oslo. Utmarka i Ullensaker egner seg for friluftsliv og det flate landskapet med nettverk av turstier og skogsbilveier gjør områdene spesielt attraktive for sykkel og hest. Det finnes også mer villmarkspregede områder ved en del av innsjøene og ravinedalene. Romerike landskapsvernområde er et aktivt ravineområde med tett lauvskog. Nordens største gravhaug – Raknehaugen – ligger i Ullensaker. Det finnes flere konge- og kirkeveger i kommunene, og Ullensaker er fortsatt et samferdselsknutepunkt med Norges Hovedflyplass, veier og jernbane.

5


Romerike_Norsk_2012_3:Norsk innmat

6

09-01-12

10:15

Side 6

F A K TA O M R O M E R I K E

KONTRASTENES OG MANGFOLDETS REGION Romerike er en stor og sammensatt region, allikevel ligger ingen del av Romerike mer enn en times kjøring fra Oslo. Mange vil nok umiddelbart tenke hovedflyplass og hurtiggående tog, men Romerike har tradisjoner som strekker seg langt tilbake før den tid og et mangfold som favner mye videre enn kun moderne samferdsel. På reisefot gjennom Romerikshistorien: Den gotiske historikeren Jordanes beskrev Raumanicae for første gang ca 550 e. Kr. Raumarike er det vi i dag kjenner som Romerike. I minst 1400 år har Raknehaugen, NordEuropas største gravhaug, ligget midt på Romerike. Man vet lite om Romerike før Raknehaugen, men naturforholdene tyder på at det bodde lite folk på Romerike før denne perioden. I senere middelalder må Romerike ha vært en viktig gjennomfartsåre for pilegrimene mellom Oslo og Nidaros. Verkshistorie: Forsteinede havbunnlag og vulkanske vekster dannet bergarter og minearler på Romerike for flere millioner år siden. Det er funnet bergarter som gullmalm, smaragder og kleberstein samt mineraler som bly, sink, kobber, malm og jern. De rike forekomstene av bergarter og mineraler dannet grunnlaget for bergverksindustrien som besto av både jernverk, glassverk, gullverk og smaragdgruver. Flere steder på Romerike kan man i dag besøke levninger etter verksindustri og gruvedrift.

Tømmerhistorie: På 1500-tallet økte etterspørselen etter trelast i Europa, og trelast ble raskt Norges viktigste eksportvare. På Romerike ble trehandel en viktig industri. Elvene fungerte både som transportåre for tømmeret og som energikilde til vasshjulene på sagbrukene. For å organisere tømmeret som ble fløtt på elvene ble det opprettet flere anlegg for sortering av tømmeret. Transporthistorie: I takt med økte aktiviteter fra tømmerindustrien meldte behovet seg for bedre kommunikasjon. Landets første jernbane, mellom Kristiania og Eidsvoll, åpnet i 1854. Videre transport nordover gikk med båt, og i 1856 startet verdens eldste hjuldamper i drift, D/S Skibladner, sin trafikk mellom Mjøsbyene og Eidsvoll. Et nytt kapittel i Romerikes historie ble påbegynt med åpningen av hovedflyplassen på Gardermoen i 1998. Krigshistorie: Fra 1500 til 1800- tallet fikk romerikingene merke hva det ville si å være plassert mellom hovedstaden og et fiendtlig land i øst, Sverige. I dag finnes det flere rester etter forsvarsanlegg på Romerike. Blaker Skanse, Toverudbautaen, Urskog Fort, Fetsund batteri, Høgås batteri, Flyktningeruta og minnesmerket på Trandumskogen vitner alle om Romerikes rolle i krigstid.

Ro ba na og ne fø «g Øy he og og

M bå Eu yre fo hv so fo ve he igj

Om op ne ku de sm tø ru Bin de og


Romerike_Norsk_2012_3:Norsk innmat

09-01-12

10:15

Side 7

BARNAS ROMERIKE Romerike er en opplevelse også for barn – Her finner dere alt fra flott natur, bademuligheter, togturer og til og med muligheten til «å gå på vannet». På Fetsund Lenser kan barn i følge med voksne besøke museet og «gå på vannet» - i tillegg er Nordre Øyeren Naturinformasjonssenter her – hvor det er mange spennende og barnevennlige utstillinger –kafeer og butikker.

På Minnesund er det muligheter for å besøke Smaragdgruvene som er Nord-Europas eneste smaragdgruver – en spennende utflukt for både store og små – og kanskje reiser dere hjem med noe ekstra verdifullt?

M/S Øyeren tar dere også ut på en båttur på Øyeren som er NordEuropas største innlandsdelta med et yrende og spennende fugleliv – det fortelles spennende historier om hvordan delta blir til. En strålende solskinnsdag er det også mulighet for å seile på Mjøsa med Skibladner, verdens eldste hjuldamper i drift – her kan dere velge å ta toget hjem igjen fra Hamar/Lillehammer.

Ta turen innom Eidsvollsbygningen og Wergelands Hus hvor dere kan oppleve en spennende historie i tillegg til å se de flotte utstillingene. I cafe Standpunkt serveres det også spennende, god mat og kaffe for både små og store.

t -

og

mk

e

re

, nd ta en s-

Om dere kjører til Sørumsand kan dere oppleve en gammeldags togtur i vogner fra forrige århundre, trukket av et kullfyrt damplokomotiv. Tertitten tar dere med tilbake til den gang den smalsporete Urskog-Hølandsbanen tøffet mellom Sørumsand og Skulerud. Stasjonene på Sørumsand, Bingsfos og Fossum er gjenskapt slik de engang var. Ved Bingsfos er det også et flott område for piknik.

På Romerike finnes det også utallige golfbaner hvor det er mulighet for å teste ut ferdighetene – og om sola skinner en varm sommerdag – er det mange flotte badeplasser – og sykkel/tur-muligheter på skogsbilveier og åser. Gamle Hvam – en vakker storgård med et vakkert tun med bygninger helt tilbake til 1728 - her finnes det mange forskjellige dyr, utstillinger gjennom sommeren. Ikke langt unna kan dere også oppleve Eventyrskolen – Stein Skole hvor vegger og dører er dekorert med fantasifulle og fargerike malerier og ordspråk. På vinterstid har vi også 2 flotte skisentre - Hurdal Skisenter og Varingskollen som tilbyr flotte muligheter for store og små med mange nedfarter og utfordringer – så test ut skiene og ferdighetene her. Velkommen til Barnas Romerike!

7


Romerike_Norsk_2012_4:Norsk innmat

8

09-01-12

12:12

Side 8

ROMERIKE-TIPS Bedriftsarrangement Romerike har alt du kan ønske deg om du søker etter noe spennende for din bedrift og kollegaer. Sentralt på Østlandet – kort vei fra OSL, eller Oslo Sentrum. Vi har et bredt spekter av hoteller med stor kapasitet og med moderne konferansefasiliteter fra små til store messehaller. For dagsmøter finnes det også mange små og mellomstore steder som gjør at du kan være litt mer for deg selv om det er ønskelig akkurat for dette spesielle møtet. På Romerike finner du lokaler og fasiliteter til enhver anledning. Kombiner gjerne møter, kurs og konferanse med en aktivitet eller opplevelse – det er jo ofte dette som gjør at du husker akkurat det møtet og som skiller seg ut. Hva gjelder aktiviteter og opplevelser har vi mange gode samarbeidspartnere

som hjelper deg etter en lang og stillesittende dag. Vi kan tilby alt fra hjernegymnastikk, rebusløp, skattejakt, padling og andre fysiske utfordringer om det er det som skal til – vi kan også tilby noe så annerledes som en dag på Hurdalsenteret hvor man virkelig får testet ut hvor viktig alle våre sanser er! Jubileum, sommerfester og julebord – vi kan hjelpe deg med alle anledninger – fra storslåtte bryllupsfester på stabbur til en intim seremoni i en vakker hage ved en dam – om det er det som er drømmen. Vi kan alt! Visit Romerike kan formidle kontakt på alt fra transport, overnatting og møtelokaler til servering, aktiviteter, opplevelser og underholdning tilpasset ditt arrangement. Ta kontakt med oss og legg ditt neste arrangement til Romerike!

Fje Hø Fje me ere Ak De (D ge Hu vid så ve ha fje Øs Ch Th

Ru en me

Sta ve de ve de pe ve pla

Du nå to ba me få m


en dag. rneskatdre m det i kan erle-

man vor er!

ter og pe nger – ester m seree ved det kan

rmidle nsmøtekti-

et ditt

g e-

Romerike_Norsk_2012_3:Norsk innmat

09-01-12

10:15

ROMERIKE-TIPS Fjellsjøkampen i Hurdal Høyeste toppen i Akershus Fjellsjøkampen ligger 812 meter over havet, og høyere kommer du ikke i Akershus fylke. I årboken til Den Norske Turistforening (DNT) i 1884 står det følgende: Fjeldsjøkampen i Hurdalen er en af landets videste udsigter. Den rager så høit op over omgivelsene, at man fra toppen har udsigt til Jotunfjeldene, fjeldene og riksgrænsen i Østerdalen, Øieren og Christianiafjorden samt hele Thelemarksfjeldene. Ruten til Fjellsjøkampen var en av de første rutene DNT merket til denne naturperlen. Start fra parkeringsplassen ved Gjødningsseter. Her er det bom. Følg veien nordvestover ca ½ km. Deretter delvis bratt sti opp til toppen. Løypa er skiltet fra veien innenfor parkeringsplassen. Du får en slags fjellfølelse når du beveger deg opp til toppen. Det er den gamle barskogen som dominerer, men det er likevel et av de få stedene hvor det er mulig å se lirype. Og det

hender også at fjellvåken hekker i dette området. Vandrer og forfatter H. O. Christophersen skrev at enhver skogsvandrer i traktene omkring Oslo bør i alle fall èn gang i sitt liv ha vært på Fjellsjøkampen. Området er fredet som naturreservat på grunn av den gamle barskogen. Det er ikke tillatt med skogsdrift, derfor en noen av trærne nærmere 300 år gamle. I et naturreservat blir trærne stående til de dør. Og de gamle trærne er viktige for mange fuglearter som finner plass til reir i gamle hakkespetthull eller morkne trestammer. Området rundt Fjellsjøkampen gir gode hekkemuligheter for blant annet flaggspett, svartspett, tretåspett, rødstjert, granmeis og perleugle. På det høyeste punktet er det bygget et utkikkstårn. Dersom du klatrer opp dit, er det fritt utsyn i alle himmelretninger. Vest for toppen ligger Fjellsjøen, 516 meter over havet. Og i øst ser du Hurdalsjøen, også kalt Hurdalens perle. God tur!

Side 9

9


Romerike_Norsk_2012_3:Norsk innmat

10

09-01-12

10:16

Side 10

SE & GJØRE

Eidsvoll 1814 Eidsvollsbygningen er et av de viktigste nasjonalsymbolene og kulturminnene vi har i Norge. Her ble den norske grunnloven skrevet i 1814. P.g.a. omfattende restaureringsarbeider frem mot Grunnlovsjubileet i 2014 er omvisningstilbudene flyttet til vårt publikumssenter Wergelands Hus. Dyktige

D guider formidler 1814-historien gjennom film og bilder. I tillegg til utstillinger ligger vårt moderne kaffehus, Kafé Standpunkt, også her med deilig kaffe, lekre kaker og nysmurt mat! Vår helt spesielle museumsbutikk må oppleves! Velkommen til opplevelser man sent glemmer.

Eidsvoll 1814, 2074 Eidsvoll Verk. Tel 63 92 22 10 E-post: kontor@eidsvoll1814.no www.eidsvoll1814.no

SAS MUSEET SAS Museet finner du på Gardermoen Vest. Museet viser historikken til flyselskapet SAS og moderselskapene DNL, DDL og ABA/SILA. Museet har også en egen flykabin, flysimulator og flymodeller gjennom

tidene. Museet har eget utkikkstårn med utsikt over Oslo Lufthavn Gardermoen. SAS Museet har også utleie av møte- og selskapslokaler. Åpent Tirsdager 10.00-15.00 og søndager 12.00-16.00.

SAS Museet, Gardermoen Vest Tel 64 81 80 05 Besøksadresse: Gardermoveien 1, Gardermoen Vest Oslo Lufthavn Gardermoen www.sasmuseet.net E-post: sasmuseet@sas.no

Ve gå M

Sk by av me Eid fru

M ta sk ru

R 2 C 2 S H To M

Romerike Historielag Romerike Historielag har som målsetting å bevare og formidle vår Romerikskultur. Organisasjonen består av 17 lokale historielag på Romerike. Følgene historielag er medlemmer av paraplyorganisasjonen: Aurskog, Blaker og Sørum, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Hurdal,

Høland, Lillestrøm, Lørenskog, Nannestad, Nittedal, Raumnes, Rælingen,Setskog, Skedsmo og Ullensaker. I disse lagene finnes det mye kunnskap om de kjente og ukjente kulturminnene på Romerike. Ta kontakt!

ROMERIKE HISTORIELAG, Vestvollveien 54, 2019 Skedsmokorset. Tel 63 87 88 90. E-post: rohist@online.no www.romerike.historielag.no

Blaker Skanse Blaker Skanse ble bygget i 1683 for å forsvare overfartsstedet Blakersund, og ligger vakkert til på en høyde ved Glomma. Skansen ble omgjort til en 5-stjernet festning på 1700tallet, og de eldste bygningene er fra denne perioden. I dag blir stedet benyttet til

kunstnerisk og kulturell utfoldelse, kurs og konferanser, selskapsvirksomhet, utstillinger og verksteder. Etter avtale kan tilbys: åpne verksteder, historisk vandring på vollene, spøkelsesvandringer, teatertablåer, foredrag, kanonsalutt og utleie av 1700-tallskostymer.

BLAKER SKANSE, Skanseveien 31, 1925 Blaker. Tel 47170577. E-post: rita@blaker.no www.blakerutvikling.no

D/ E-p


toer. I r afé d g esiopple-

ver oen. leie aler.

g

Romerike_Norsk_2012_3:Norsk innmat

09-01-12

10:16

SE & GJØRE

D/S Skibladner Verdens eldste hjuldamper går fremdeles i rute på Mjøsa hver sommer. Skibladner ble opprinnelig bygget som en forlengelse av Norges første jernbane mellom Christiania og Eidsvoll og hadde sin jomfrutur i 1856. Mer enn 20.000 passasjerer tar turen med dette flotte skipet hver sesong, enten i rute eller som deltaker på

et av de mange tema-cruise og arrangementer om bord. Både private grupper og bedrifter benytter muligheten til å leie hele båten til ulike markeringer, alt vel tilrettelagt i omgivelser du ikke finner andre steder. Skibladners restaurant byr på allsidig meny og har alle rettigheter. Om bord finnes også dame- og herresalong, kafeteria og en liten souvenirkiosk.

Rutesesong 2012: 26. juni -18. august Chartersesong før og etter: 25. mai - 15. september. Skipets havner er Eidsvoll, Hamar, Gjøvik, Kapp, Totenvika, Nes, Moelv og Lillehammer.

mo

mye og å

g.no

et,

ne

es-

mer. D/S SKIBLADNER, Postboks 230, 2802 Gjøvik. Tel 61 14 40 80. E-post: skibladner@skibladner.no www.skibladner.no

Side 11

11


Romerike_Norsk_2012_3:Norsk innmat

12

09-01-12

10:16

Side 12

SE & GJØRE

Fetsund Lenser – Akershusmuseet Fetsund Lenser er et nasjonalt kulturminne i vakre omgivelser langs Glomma ved Nordre Øyeren naturreservat. Opplev vår unike blanding av kulturhistorie og natur!

En kultur- og natursti forbinder senteret med fløtingsmuseet. Kaféer og butikker.

Fløtingsmuseet omfatter 2,5 km fløtingsanlegg i vann, 20 fredede bygninger, små og store båter, verksteder og historiske utstillinger. «Gå på vannet» på våre flåteganger! Nordre Øyeren Naturinformasjonssenter: Spennende og barnevennlige utstillinger med utstoppede dyr, akvarier og mange muligheter til å utforske vår mangfoldige natur.

Åpningstider: Natursenteret: Lør kl. 12-16 Søn kl. 11-16 Sommeren: Også Tir - Fre kl. 12-16 Fløtingsmuseet: Mai: Lør - Søn: kl. 11-16 Juni - aug: Tir - Søn: kl. 11-16 1. - 9. sept: Lør - Søn: kl. 11-16

Utleie av møte- og selskapslokaler.

Lø på en hø og de Gå de ta sti Le

Lø Tel ww

Ræ va ve De en et tid nin by

FETSUND LENSER, Lundveien 3, 1900 Fetsund. Tel 66 93 66 35. E-post: Fetsund.lenser@akershusmuseet.no www.fetsundlenser.no

Ræ Po E-p

Aurskog-Høland bygdetun – Akershusmuseet

Sk

bakerovn. Aktiviteter: Demonstrasjon av gamle håndverk, vikingmarked, familiedager, konserter, friluftsgudstjenester og museumsutstillinger som skolehistorie, arbeidshesten, finneinnvandringen. Museumsbutikk med spennende utvalg.

Hu gå og de en fo ha om hv de

Omgitt av store, dyrerike skoger ligger AurskogHøland bygdetun som et kulturhistorisk sentrum der besøkende gjennom sommeren kan få oppleve: Tradisjonsmat i historiske omgivelser, hjemmelagede søndagsmiddager, nystekt brød fra egen vedfyrt

AURSKOG-HØLAND BYGDETUN, Bråteveien, 1970 Hemnes. Tel 66 93 66 33. E-post: Aurskog.holand.bygdetun@akershusmuseet.no www.akersmus.no/ahbygdetun

SK Hu E-p

Akershusmuseet

U

administrasjon og museumstjenester

Det tidligere rådhuset i Skedsmo fra 1957 er bygget i den typiske funksjonalistiske byggestilen fra etterkrigstida. Nå er huset blitt sentrum for historien og museene i Akershus. Akershusmuseets 18 museumsavdelinger over hele fylket har her sin hovedadministrasjon og senter for museumsfagli-

ge tjenester. Utstillingsavdeling Strømmen har fokus på aktuelle samtidstema om det mangfoldige Akershus – samt Strømmens industrihistorie – langs Sagelva. Skiftende temautstillinger, publikasjoner og arrangementer som tar opp ulike perspektiver på samfunn, kultur og livsførsel.

AKERSHUSMUSEET – Avd. Strømmen, Strømsveien 74, 2010 Strømmen, Tel 47 47 19 80. E-post: post@akershusmuseet.no www.akersmus.no

–A Op tu hu fyr "T ba sp ba Sø

“TE Tel E-p


Romerike_Norsk_2012_3:Norsk innmat

09-01-12

10:16

SE & GJØRE

Lørenskog bygdemuseum – Akershusmuseet

r-

Lørenskog bygdemuseum på Skårer gård ligger som en idyllisk «øy» mellom høyhus og handelssentra og viser slik kontrastene i denne bynære kommunen. Gården er typisk for gårdene i Lørenskog på 1950tallet. Diverse skiftende utstillinger i tillegg til turer til Leireimskogen, arbeid på

gården, innredet med historisk interiør i Røykåshytta. I tillegg er det St.Hans feiring, markedsdager, konserter m.m. Utsalg av husflid, lokalhistorisk litteratur og stabburskafe. Utleie av møte- og selskapslokaler. Omvisning/ besøk/ arrangementer utenom åpningstid kan avtales.

Lørenskog Bygdemuseum Løkenåsveien 29, 1473 Lørenskog Tel 66 93 66 43. lorenskog.bygdemuseum@akershusmuseet.no www.akersmus.no/lorenskog

Rælingen Bygdetun – Akershusmuseet Rælingen Bygdetun ligger vakkert til på Fjerdingby, like ved Rælingen kirke. Den stilrene hovedbygningen med det mektige tuntreet foran er fra 1814, og har tidligere vært hovedbygningen på Søndre Fjerdingby. Museet ligger på sin

6

opprinnelige plass i et rikt og vakkert kulturlandskap med kirken og Øyeren-deltaet i bakgrunnen. Samlingene formidler kunnskap om gårdsmiljø, jordbruk og småindustri. Skiftende sommerutstillinger. Markedsdager, konserter m.m.

r.no

Rælingen Bygdetun, Fjerdingby, ved Rælingen kirke. Tel 63 83 51 00 Postadresse: Rælingen kommune, 2008 Fjerdingby E-post: post.ralingen@akersmus.no www.akersmus.no/ralingen/

seet

Skedsmo bygdemuseum – Akershusmuseet

e

m ten,

en66 33.

Huseby gård har vært en gård for fattigfolk, men også for prester. Nå er gården blitt museum og har en mangfoldig historie å fortelle. Flere gamle gravhauger er også funnet i området. Museet viser hvordan embetsmenn, bønder og arbeidere levde på

1800- og 1900-tallet. Hovedbygningen er en midtkammerbygning fra 1830-årene. Museet har også drengestue, småbruker-/arbeiderbolig, stabbur, smie m.m. Lørdagskafe. Husebydager med markedsdag i juni. Sommerutstilling: Se museets web-sider.

SKEDSMO BYGDEMUSEUM, Huseby gård, Husebyvn. 9, 2020 Skedsmokorset. Tel 66 93 81 53. E-post: kultur@skedsmo.kommune.no www.akersmus.no/skedsmo/

ester

Urskog-Hølandsbanen - ”Tertitten”

depå

– Akershusmuseet Opplev en gammeldags togtur i vogner fra forrige århundre, trukket av et kullfyrt damplokomotiv. "Tertitten" tar deg med tilbake til den gang den smalsporete Urskog-Hølandsbanen tøffet mellom Sørumsand og Skulerud.

us – his-

r, e ,

men, no

Tertiærbanen var i drift fra 1896 til 1960, og 4 km av den gamle banen er nå et levende museum. Ved Bingsfos er det et fint område for piknik. Kiosk. Reis på 3. klasse med trebenker eller unn deg å nyte turen i plysjseter på 2. klasse!

“TERTITTEN” Urskog-Hølandsbanen, 1920 Sørumsand. Tel 66 93 66 45 / 63 86 81 50. E-post: urskog.holandsbanen@akershusmuseet.no www.u-hb.no

Side 13

13


Romerike_Norsk_2012_3:Norsk innmat

14

09-01-12

10:16

Side 14

SE & GJØRE

Ullensaker museum – Akershusmuseet Museet holder til vest for Oslo Lufthavn Gardermoen. Området var tidligere et militært område, og dette gjenspeiles i de bevarte bygningene fra den gamle militærleiren. Diverse utstillinger som «Skomaker bli ved din lest», Ull’s rike – Ullensaker igjennom 10 000 år, Furua

– hus fra tatermiljøet, livet i militærleiren på Gardermoen 1700-1920. Meteorologiutstilling, dokumentasjonssenter, «Fra flyvesandsdyne til hovedflyplass». Museumsbutikk og servering – omvisning etter avtale. Utleie av møte og selskapslokaler.

Fo

–A No ik pr luf åre sje en de

Ullensaker Museum Tunvegen, 2060 Gardermoen. Tel 66 93 66 44 E-post: ullensaker.museum@akershusmuseet.no www.ullensakermuseum.no

Fo Tel ww

Hurdal Historielags Samlinger

G

– Akershusmuseet

Eid sta og sjo IS so it sa Vo stø

Garsjøen skysstasjon fra 1700-tallet ligger ved den «gamle trondhjemske Kongevei» og viser livet i skogen og på garden gjennom mer enn 100 år. Stor samling av historiske bruksgjenstander og foto fra bygda.

Rognlisaga Drevet av bare vann saget den tidligere bygdesaga opp tømmerstokker til treplanker. Fullrestaurert vasshjulssagbruk fra 1865, med høvelmaskin og takflishøvel. Garsjøen skysstasjon v/ Arne Garsjø. Tlf: 63 98 90 52 Rognlisaga v/ Anton Rognlien. Tlf: 92 66 06 75

Hurdal Bygdetun, 2090 Hurdal. Tel 66 93 66 39 E-post: hurdal.historielags.samlinger@akershusmuseet.no www.akersmus.no/hurdal

GA Tel

Nes Samlinger – Akershusmuseet

G

På Stein Skole – eller "Eventyrskolen" er vegger og dører dekorert med fantasifulle og fargestrålende malerier og ordspråk. Klasserommene ble i 1930åra utsmykket av kjente norske kunstnere som Henrik Sørensen og Dagfinn Werenskiold. I 2008 dekorerte

kunstnerne Egil og Svein Nyhus enda et rom i samarbeid med lyrikeren Gro Dahle. Nes samlinger består også av: Auli Mølle, Nes Kirkeruiner, Funnefoss Industriarbeidermuseum og Arbeidersmåbruket Furuseth.

Ka fes Ve rik ku Ga sti kje se og

Nes Samlinger Rakeieveien 2247 2150 Årnes. Tel 95 72 45 00 E-post: post@nessamlinger.no www.akersmus.no/nes

GA Tel

Gamle Hvam museum – Akershusmuseet

Sm

Gammel storgård med et vakkert tun og svalgangsbygning fra 1728. Se hvordan storbonden på Romerike bodde i gammel tid – nesten som på kongsgården i folkeeventyrene! Gamle verksteder (smie, hjulmaker, salmaker m.m.), Innholdsrike historiske inte-

riører – diverse utstillinger – jordbruk og samfunn 1750 – 1960, Leketøy fra gamle dager, levende dyr, planter og kafé/landhandleri. Populære dager på museet: Eventyrdagen i juni, GamleHvamsdagen i august, førjulsarrangement i desember.

Gamle Hvam Store-Hvamsvegen 26, N-2165 Hvam. Tel 68 93 66 38 E-post: Gamle.hvam.museum@akershusmuseet.no www.akersmus.no/gamlehvam

No rag ru No Ex dr rag he fra kro ge

SM E-p


et i

kulyog ter g

4

et opp nls-

vel.

e

en.

Nybeid

så ri-

er – 50 mle ter

eet: mleørber.

38

Romerike_Norsk_2012:Norsk innmat

09-01-12

13:19

SE & GJØRE

Forsvarets flysamling Gardermoen – Akershusmuseet Norsk militær luftfartshistorie i krig og fred vises i et flott, prisbelønnet bygg nær Oslo lufthavn. Mer enn 30 fly fra årene 1912 til 2000. Flere sjeldne flytyper fra flyvningens barndom og 2. verdenskrig. Norges første fly

”Start”, sitt i en ekte jagerflycockpit, uniformer, gjenstander, modeller og fotomontasjer. Verkstedsaktiviteter for barn samt auditorium, bibliotek, souvenirbutikk, kafeteria. Grupper og spesielle arrangementer etter avtale.

Forsvarets Flysamling Gardermoen. Pb 155, 2061 Gardermoen. Tel 66 93 66 37. E-post: Forsvarets.flysamling@akershusmuseet.no www.akersmus.no/flysamlingen/

Galleri Festiviteten - Stallgården Eidsvoll Verk Hovedgårds stallgård ble bygget i 1909 og vekker gode assosiasjoner om en svunnen tid. I Stallgården kan du hver sommer oppleve utstillinger, i tillegg til Stallgårdens faste samlinger, Mathiesen Vognsamlingen, landets største private, byr på en

vandring blant nostalgiske kareter og flotte vogner. Eidsvolls første bil, en Napier fra 1908, er også del av samlingen. Galleri Festiviteten og Stallgården ble i 2008 tildelt Norsk Kulturarvs kvalitetsmerke Olavsrosa.

GALLERI FESTIVITETEN - STALLGÅRDEN, Sagveien 2, 2074 Eidsvoll Verk. Tel 63 95 76 00. E-post: festivi@online.no www.mev.no

Galleri Festiviteten – Eidsvoll Verk Kammerherre Mathiesens festivitetslokale på Eidsvoll Verk fra 1909 er i dag distriktets ledende galleri og kunst- og kulturformidler. Galleriet har skiftende utstillinger hvert år med anerkjente kunstnere. I tillegg selges det kunsthåndverk og smykker. Med kunst og

kultur i alle rom, tilbyr Festiviteten spesielle omgivelser for ditt besøk. Kafé, se websidene våre for åpningstider. Galleriet ligger idyllisk til, med nærhet og utsikt til Andelva. Galleri Festiviteten og Stallgården ble i 2008 tildelt Norsk Kulturarvs kvalitetsmerke Olavsrosa.

GALLERI FESTIVITETEN, Sagveien 2, 2074 Eidsvoll Verk. Tel 63 95 76 00. E-post: festivi@online.no www.mev.no

Smaragdgruvene - Byrud Gård Nord-Europas eneste smaragdgruve finner du på Byrud Gård i Eidsvoll. "The Norwegian & General Exploration Company Ltd." drev gruvedrift etter smaragd fra 1899 til 1909. Det heter seg at det er smaragd fra Byrud i de engelske kronjuvelene. Gruvene ligger ca. 1 km. fra gårdstu-

net. Let etter verdens mest sjeldne edelstein på Mjøsstranda, og gå inn i gruvegangene. Du beholder de smaragdene du finner! Utsalg av stein- og husflidsprodukter på stabburet på gården. Vi har også en utstilling av våre smaragder og andre mineraler fra gruveområdet.

SMARAGDGRUVENE - BYRUD GÅRD, 2092 Minnesund. Tel 63 96 86 11 E-post: post@smaragdgruvene.no www.smaragdgruvene.no

Side 15

15


Romerike_Norsk_2012_3:Norsk innmat

16

09-01-12

10:16

Side 16

SE & GJØRE

Lillestrøm Kultursenter Lillestrøm Kultursenter er Romerikes største konsertog kulturhus. Senteret inneholder fem saler i varierende størrelse, samt verksteder, garderober, ballettsaler og bak-scenefunksjoner. Den gamle kinosalen er bevart slik den så ut på 20tallet, og har nå fått navnet

Teatersalen. I tillegg til salen finnes også restaurant, pub og utstillingslokaler. Kultursenteret har omkring 200 000 brukere på årsbasis. Alt fra lokale lag og foreninger til nasjonale og internasjonale artister benytter våre lokaler og opptrer på våre scener.

Va

Ve Va leg fo He og ge lan Ta og

LILLESTRØM KULTURSENTER, Kirkegata 11, 2000 Lillestrøm. Tel 64 84 55 50. E-post: firmapost@lillestrom-kultursenter.no www.lillestrom-kultursenter.no

Va E-p

M/S Øyeren

Ro

M/S Øyeren seiler i naturskjønne omgivelser på Glomma og i Nordre Øyeren Naturreservat. Avgang fra Fetsund Lenser eller fra Lillestrøm. M/S Øyeren er en restaurantbåt med sitteplasser både ute og inne.

Vi kan tilby: Chartertur: – 3 timer m/matservering – Timeleie, minsteleie 1,5 time. Vi kan også tilby: – Charterturer – Sightseeingturer – Tematurer, bl.a. Beversafari».

Et typ

De all ho sy fis ka

M/S ØYEREN. Tel 416 17 200. www.oyeren.no

Ro E-p

Eight Amcar Club - EAC Bilhistorisk Senter

O

(Partner i Opplev Sørum) Eight Amcars Club, EAC, beliggende på Knatten i Sørum. Klubbens formål er å ta vare på og restaurere flest mulig av etterkrigsmodellene av følgende amerikanske bilmerker: DeSoto, Henry J, Hudson, Kaiser/ Frazer, Nash, Packard, Studebaker og Willys. Felles

Bø fo ak sy

for dem alle er at de tapte kampen mot ”de store” fabrikkene, som Ford og GM. Vi tar vare på bilene i epoken 1946- 1966, og samlingen består i dag av 320 biler, samlingen er unik på verdensbasis. Klubbens lokaler rommer også ”De norske 50 talls rockernes Hall of Fame”.

Er ste om

Eight Amcars Club, EAC Bilhistoriske senter, Asak vegen 11, 1923 Sørum Tel 63 82 46 59. E-post attveter@sorumtv.no www.EAC-1977.com

Hu Hu Tel

Hurdal Skisenter

R

Med til sammen 7 km. nedfarter er familieanlegget i Hurdal, Akerhus’ største skisenter. Hurdal Skisenter er et tradisjonsrikt familieanlegg som egner seg utmerket for en dagstur for hele familien. To nye terrengparker som har gjort stedet attraktivt

Skigleder nærmere enn du tror!

Ro he be 40 Vi de me Vi råd pu

HURDAL SKISENTER, Steinsjøvegen, 2090 Hurdal. Tel 63 92 02 00. E-post: post@skihurdal.no www.skihurdal.no

Ro ww

for alle nivåer. Skisenteret får mye ros fra besøkende som opplever et trygt og godt miljø. Kveldskjøring med tre flombelyste nedfarter.


Romerike_Norsk_2012_3:Norsk innmat

09-01-12

10:16

SE & GJØRE

Varingskollen

alen pub ng

og og

Velkommen til Varingskollen, et alpinanlegg med varierte bakker for alle ferdighetsnivåer. Her finnes bakker for barn og nybegynnere, en av norges beste terrengparker og lange fine cruising-løyper. Ta med familie og venner og tilbring hele dagen hos

oss. Her står masser av opplevelser i kø. Vi har både snøleik områder og muligheter for aking for de aller minste. Varingskollen kan by på 6 heiser, 6 bakker, og en av norges beste terrengparker med en mengde rails, hopp og moro!

Vargveien 1488 Hakadal. Tel 67 07 56 49 E-post: info@varingskollen www.varingskollen.no

Romeriks Almenning Et friluftsmekka for alle typer brukere av marka.

lære utfartsområdene er Kokstadvangen.

g De beste mulighetene for allsidig friluftsliv finner du hos oss. Fot- og bilturer, sykling, langrenn, skileik, fiske, badeplasser, båt og kano -et av de mest popuRomeriks Almenningene, 2032 Maura. Tel 63 93 06 10. E-post: post@rom-alm.no www.romeriks-almenningene.no

Overnatting med aktiviteter te

GM. om20 på

e s

ørum m

et de g g

n

0.

Bønder i Akershus og Østfold tilbyr overnatting med aktiviteter; fiske, vandring, sykling og fuglekikking. Er du på jakt etter et fint sted å overnatte i vårt område?

Ta en kikk på våre anbefalte overnattingssteder! Her kan du bo på trivelige steder i gårdshus, hytte eller husmannsstue; på gårdstunet, i skogen eller ved elva. Du kan fiske, sykle eller gå turer i skog og kulturlandskap.

Husvære med fiske: se www.fiskeland.no Husvære med andre aktiviteter: se www.bopalandet.no Tel 913 96 637

Rommen Golfpark Rommen Golfpark er et helårs komplett golfanlegg beliggende i Vormsund, ca 40 min fra Oslo. Vi har en 18-hulls innbydende parkbane som holder mesterskapsstandard. Vi tilbyr et stort treningområde med driving range, putting- og chippinggree-

ner, samt en 6-hulls korthullsbane. På vinteren har vi 2 Full Swing golfsimulatorer, med spill på 57 baner rundt i hele verden! Vi har en velassortert proshop og Rommen kro serverer mat.

Rommen Golfpark, Eidsvollvn., 2160 Vormsund. Tel 916 90 904. www.lilgk.no og www.nesgolf.no, post@rommengolfpark.no

Side 17

17


Romerike_Norsk_2012_4:Norsk innmat

09-01-12

11:13

Side 18

ROMERIKE - kartreferanser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

Hurdal Skisenter Hurdal Historiske Samlinger Molstad Landhandleri, Hurdalsjøen Kurs og Konferanse Hotell Haraldvangen Hurdalsenteret Smaragdgruvene, Minne Gård, Bjerknes bed & breakfast Skibladner Eidsvoll 1814, Festiviteten, Stallgården Letohallen Kringler Gård , Romeriks Almenning, Skogtun Konferanse Trugstad Gård Vikingegarden Maurenga, Forsvarets flysamling Gardermoen, Best Western Oslo Airport, Ullensaker Museum, Garder kurs og konferansesenter, SAS museet Radisson Blu Airport Hotell, Park Inn by Radisson Oslo Airport, OSL, Schaus Buss, Flytoget, Flight Park Rica Hotel Gardermoen, Quality Airport Hotel Gardermoen

1 2

3

6

4 5

7

8

10 9

12 13 14 15

11

22

30

23

29 24 27 28 26


Romerike_Norsk_2012_4:Norsk innmat

6

4

7

8

9

16 19 18 15 17

09-01-12

11:11

Side 19

15 Jessheim Storsenter, Sundbytunet 16 Sanngrund Servering og Overnatting 17 Gamle Hvam, Nes Samlinger - Stein Skole 18 Nes Kirkeruiner 19 Rommen Golfpark, 20 Nes Villmarksforum 21 Nordic Bobilutleie 22 Raumergården Hotell, Smedstad Gård 23 Hammeren Gård Hytteutleie, Eight Am Car Club 24 Urskog-Hølandsbanen «Tertitten» 25 Blaker Skanse 26 Fetsund Lenser, MS Øyeren 27 Lillestrøm Kultursenter, Norges Varemesse, Rælingen Bygdetun, Skedsmo Bygdetun 28 Akershusmuseet, Losby Gods, Lørenskog Bygdetun 29 Quality Hotel Olavsgaard, Mortens Kro 30 Rotnes Bruk, Varingskollen 31 Aurskog Høland Bygdetun, Høland Gaardsmotell

21

20

25 23 24

26

Turkart for Romerike www.turkartakershus.no

31

Turkartdata om turstier, sykkelruter, skiløyper, opplevelsespunkter, badeplasser, fiskeplasser, utsiktspunkter, overnatting, serverdigheter og servering. Turkartet viser utvalgte ruter og løyper, men du kan også tegne inn egne stier, severdigheter og spisesteder som du kan lagre og printe ut før turen. På kartet finner du også faktaark som inneholder informasjon om de utvalgte stedene.


Romerike_Norsk_2012_3:Norsk innmat

20

09-01-12

10:16

Side 20

M AT & C A M P I N G

Sanngrund Servering og Overnatting Som eneste 4-stjerners campingplass på sentrale Østlandet er Sanngrund godt rustet til å ta i mot deg som gjest. Sanngrund har 28 hytter, alt fra flotte 4stjerners hytter til enklere 2stjerners. De største har åtte sengeplasser, fullt utstyrt kjøkken, oppvaskmaskin, tv med 15 kanaler, tilgang til trådløst internett samt dusj og toalett. Hyttene har samlet sengeplass til 126 personer, og Sanngrund er derfor et attraktivt tilbud også til større grupper som har behov for overnatting.Det nye servicebygget har egne familierom med dusjer og toalett, eget vaskeri, kjøkken, og fasiliteter for funksjonshemmede. Vi legger vekt på at maten skal

være smakfull og produserer derfor mye selv i fra bunnen av. Råvarene er omtenksomt plukket ut med kun økologiske egg, ferske grønnsaker, håndskrellede mandelpoteter og hjemmelagde sauser. Sanngrund ligger i nærheten av Skarnes på grensen mellom Akershus og Hedmark. Avstander: Oslo lufthavn Gardermoen 25 minutter, Kongsvinger 30 minutter, Lillestrøm 40 minutter, Oslo 50 minutter og Charlottenberg 70 minutter. Sanngrund har gjennom 40 år og tre generasjoner blitt et tradisjonsrikt serverings- og overnattingssted med en gjestfri og hyggelig atmosfære. Velkommen!

Sm

Ie ku en me

Iv im og Tra lag

SM E-p

Bj

Bje M øv fro kle lan ram ne og sid

Sanngrund Servering og Overnatting, Oslovegen 910, 2100 Skarnes Tel 62 96 46 60. E-post: info@sanngrund.no www.sanngrund.no

BJE Tel

Mortens Kro

H

På Gjelleråsen i Nittedal kommune ligger Morten´s Kro. I 2012 går bedriften inn i sitt 47. driftsår som familiebedrift. På begynnelsen av 1900 tallet lå det fire skysstasjoner (kafeer) på toppen av Gjelleråsen. Den gang het Morten´s Kro Solvang Kafé og var kun

sommeråpent. I dag er skysstasjonenes tid forbi med unntak av Morten´s Kro. På vår kro finner du god tradisjonell norsk mat ispedd moderne garnityr. Vi har selskapslokaler, kurs og møtelokaler og er en stor leverandør av cateringtjenester.

Mortens kro AS Riksvei 22, Gjelleråsen. 1481 Hagan. Tel 67 06 77 90. www.mortenskro.no

H O T E L L / O V E R N AT T I N G / K U R S & K O N F E R A N S E Sundbytunet «I sentrum av Jessheim ligger Sundbytunet, et levende tun bygget på familiens og stedets historie gjennom syv generasjoner. Vi har 15 forskjellige nisjebutikker innen husflid, håndtverk og produksjon, eget håndtverksbakeri, restaurant, bryggeri og

destilleri, handleri, 11 gjesterom for overnatting, selskapslokaler og kurs/konferanse fasiliteter. Utomhus finner du parkanlegg, 9 hulls eventyrminigolfbane, uteserveringer, grillstue og potetkjeller for sosiale lag. Velkommen!

Sundbytunet, Gardermovn. 6, 2050 Jessheim. Tel 916 88 740 E-post: post@sundbytunet.no www.sundbytunet.no

Hø hy svæ ro sla live na ho ko på se

HØ E-p

H

Ha Sø me elv i ro gje

3 til so

HA Tel


Romerike_Norsk_2012_3:Norsk innmat

09-01-12

10:16

Side 21

H O T E L L / O V E R N AT T I N G / K U R S & K O N F E R A N S E

ng

erer nen omt oaeli

s

en r 30

er

nesrikt gsyg-

rnes o

s

at r. urs

ng-

ste-

fes

e, g g.

Smedstad Gård I et vakkert og vekslende kulturlandskap kan vi tilby en gård i et levende miljø, med stemning og tradisjon.

En familiedrevet gård med atmosfære og mange dyr. Velkommen til vår gård i rolige omgivelser!

I vår “Gjestestue” tar vi imot kurs, møter, selskaper og grupper for bespisning. Tradisjonell norsk hjemmelaget mat. SMEDSTAD GÅRD, 2022 Gjerdrum. Tel 63 99 10 90. E-post: smedstad.gaard@online.no www.smedstadgaard.no

Bjerknes Bed & Breakfast Bjerknes Gård ligger på Minnesund, sentralt plassert i øvre enden av Vorma. Den frodige naturen med skogkledde åser og åpent åkerlandskap danner en flott ramme rundt gården. Bjerknes Gård driver gårdsturisme og overnattingsviksomhet ved siden av daglig gårdsdrift.

Rommene er komfortable og hjemmelige. For deg som liker friluftsliv, byr Bjerknes gård på mange muligheter. Det finnes flere bademuligheter langs Mjøsas strender og i Vormas evjer. Er du en fiskeentusiast, kan du leie båt og prøve deg på fiske i Vorma eller Mjøsa.

BJERKNES BED & BREAKFAST, Bjerknes Gård, 2092 Minnesund. Tel 63 96 80 20. E-post: jon@wenger.no www.bjerknes-bb.no

Høland Gaardsmotell Høland Gaardsmotell har hyggelig atmosfære og svært gunstige priser. Alle rom med bad. Her kan man slappe av og nyte det gode livet på landet, kort vei til naturskjønne omgivelser. Vi holder til i Aurskog-Høland kommune, med en avstand på 45 minutter fra Oslo sentrum, 30 minutter fra

Lillestrøm (Norges Varemesse) og 60 minutter fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Vi kan hente med vår minibuss. Vi er i et område som byr på mange former for aktiviteter med eller uten guide: Våtmarkssafari, trekkfugltitting, skogturer, tiurleik, orrhaneleik, elgsafari, sykkelturer, fisking, padling.

HØLAND GAARDSMOTELL. Tel 63 85 05 55/ 988 66 333. E-post: tom.rolfson@re-to.as www.gaardsmotell.no

Hammeren Gård Hytteutleie Hammeren gård ligger i Sørum kommune, 40 kilometer nordøst for Oslo, ved elvene Glomma og Rømua, i rolige omgivelser uten gjennomgående trafikk.

nativ i tilknytning til Oslo og Gardermoen.

3 hytter og et hus leies ut til privatpersoner og firma som ønsker et godt boalter-

Velkommen!

Hyttenes beliggenhet gir fri utsikt til vassdragene, og det er bilvei helt frem.

HAMMEREN GÅRD HYTTEUTLEIE, Hammeren, 1923 Sørum. Tel 63 82 41 51. E-post: smikkels@online.no www.hammeren.com

21


Romerike_Norsk_2012_3:Norsk innmat

22

09-01-12

10:16

Side 22

H O T E L L / O V E R N AT T I N G / K U R S & K O N F E R A N S E

Raumergården Hotell Mat og vin og det gode liv er verdier man setter høyt på Raumergården. Flere ganger i året reiser vertsparet og besøker vennskapshotellet, Le Pavillion de Saint-Aubin i Bordeaux, Frankrike. Nye ideer og inspirasjon tas med hjem til Norge og beriker gjestene

på hotellet. Raumergården ligger i tettstedet Ask i Gjerdrum kommune. Hotellet ligger sentralt, ca 15 min. fra Oslo Lufthavn Gardermoen og ca 30 min. fra Oslo Sentralbanestasjon. Kurs og konferansehotell med 40 rom.

Q

No –M Ga se na og ve ge en ma

RAUMERGÅRDEN, Postboks 14, 2024 Gjerdrum. Tel 63 93 80 00. E-post: booking@raumergarden.no www.raumergarden.no

QU Tel

Kringler Gjestegård

Q

Kringler gjestegård ligger i naturskjønne omgivelser med elva Leira og Kringlerfossen rett utenfor døren. Vi kan tilby møte-/konferansefasiliteter med overnatting. Våre møterom er i forskjellige størrelser, det største med plass til 90 personer. Totalt har vi 50

senger fordelt på 33 rom. Kringler gjestegård gir også selskap en hyggelig og personlig ramme. Vår kjøkkensjef gir gode matopplevelser med lokalproduserte råvarer. Våre gjester kan også benytte seg av et variert aktivitetsprogram og ny utendørs treningsarena.

Qu Ga No ko ge –3 gir triv ra av

KRINGLER GÅRD, Åsveien 775, 2032 Maura. Tel 63 99 37 00. E-post: post@kringler.no www.kringler.no

Qu Tel

Nes Villmarksforum

Le ko

Komplett villmarksleir i fantastisk flotte naturomgivelser.

Gi ditt neste arrangement de rammene det fortjener!

Vi har det perfekte stedet for team/ledersamlinger, kickoffs, kurs/konferanser, jubileer og bryllup m.m.

Vå no tilb ho mo lin fo ut nin

NES VILLMARKSFORUM, 2150 Årnes. Tel 40 00 23 30. E-post: post@villmarksforum.no www.villmarksforum.no

Minne Gård Ved gamlebrua på Minnesund ligger Minne gårdskafé, på Minne gård. Vi har tatt i bruk den gamle stallen i låven, og laget gårdskafé. Vi tar i mot grupper, selskaper og møter utenom kafeens åpningstider. Kafeen er åpen fredag & søndag kl 12

– 18. I tillegg leier vi ut Veslebygningen for overnatting. Den koselige tømmerbygningen fra midten av 1800-tallet inneholder to romslige leiligheter med bad og kjøkken. Sengetøy og håndklær er inkludert. Velkommen!

Minne gård, Trondheimsvegen 597, 2092 Minnesund. Tel 917 63 311 E-post: mette@minnegard.no www.minnegard.no

LET Tel


Romerike_Norsk_2012_3:Norsk innmat

09-01-12

10:16

Side 23

H O T E L L / O V E R N AT T I N G / K U R S & K O N F E R A N S E

Quality Hotel Olavsgaard

en

ca n min. on. l

Norges mest sentrale hotell? – Midt mellom Oslo og Gardermoen. Vi er et fullservice hotell som tilbyr overnatting til individuelle gjester og grupper. Vårt gode og velrennomerte kjøkken sørger for at våre gjester til enhver tid kan nyte god mat. Vår sentrale beliggen-

het gjør hotellet til et naturlig møtested når det gjelder kurs- og konferanser. Vårt moderne kurs-senter har 27 lyse og funksjonelle møterom av ulike størrelser. Flybussen frekventerer hotellet hver halve time og buss-knutepunktet Olavsgaard ligger vegg i vegg med hotellet.

QUALITY HOTEL OLAVSGAARD, Hvamstubben 11, 2013 Skjetten. Tel 63 84 77 00. E-post: booking@olavsgaard.no www.olavsgaard.no

Quality Airport Hotel Gardermoen

m. gså peren-

rte

ariny

Quality Airport Hotel Gardermoen er et av Norges ledende kurs- og konferansehotell beliggende rett ved Oslo Airport – 326 rom med egne allergirom og suiter. Populær og trivelig pianobar og restaurant. Hotellets konferanseavdeling har kapasitet for

inntil 400 personer i ett lokale, og med samlet kapasitet for inntil 1000 personer. Hotellet har et bredt utvalg av møterom, styrerom og fellesarealer, og alt på et plan. We care programmet tilbyr alt fra økologisk frokost til treningsmuligheter ute og inne.

Quality Airport Hotel Gardermoen, Jessheim Nord, 2050 Jessheim. Tel 63 92 61 00. E-post: q.gardermoen@choice.no www.choicehotels.no

nt er!

Letohallen - Gardermoen messe- og konferansesenter Vårt hotell har gått igjennom en ”forvandling” og vi tilbyr helt nye og delikate hotellrom samt en ny og moderne konferanseavdeling. Vi har gunstige priser for alle typer møter med og uten overnatting / bespisning. Hotellet, sammen

med vår store messe- arrangementshall, kan tilby ”alt på sett sted” for 2-200 personer. Er det snakk om bare arrangement og bespisning kan vi ta opp til 5800 personer og vi samarbeider tett med hotellene rundt oss.

mn r to

øy t.

311

LETOHALLEN – Gardermoen messe- og konferansesenter, 2072 Dal. Tel 63 95 91 00. E-post: firmapost@letohallen.no www.letohallen.no

23


Romerike_Norsk_2012_3:Norsk innmat

24

09-01-12

10:16

Side 24

H O T E L L / O V E R N AT T I N G / K U R S & K O N F E R A N S E

Hurdalsenteret Norges Blindeforbund Et topp moderne konferansealternativ tilrettelagt og universelt utformet med flotte møterom. En rekke aktivitetstilbud som klatrevegger ute og inne, aktivitetsløype i trær, laserskytebane/biathlon, et svømmebasseng som holder 30 grader og boblebad. Egen

strand, båter, kanoer, kajakk og camp med gapahuker og lavoer. Milevis med ski og sykkel løyper like utenfor senteret. Gi din bedrift en unik mulighet til drive teambygging med andre sanser enn synet. Beliggende ved østsiden av Hurdalsjøen, 30 min. fra Gardermoen.

R

Kn Ric se mø fly Vi av ple ha og

Hurdalsenteret - Norges Blindeforbund, Østsidevegen 101, 2090 Hurdal. Tel 63 98 80 00. E-post: booking-hurdal@blindeforbundet.no www.hurdalsenteret.no

RIC Tel

Haraldvangen

Pa

Vi har rom for alle og blikk for den enkelte! Stedet ligger idyllisk til ved Hurdalsjøen og både stemningen og aktivitetstilbudet påvirkes av den store innsjøen og skogene rundt. Å møte utfordringer i fellesskap knytter folk tettere sammen. På Haraldvangen har vi

utviklet morsomme og utfordrende aktiviteter som fremmer kreativitet, motivasjon, samarbeid og kommunikasjon. Med tre plenumssaler, som tar opp til 90 personer, og åtte grupperom, dekker Haraldvangen de fleste kapasitetsbehov når det gjelder kurs og møter.

Pa Ai kn gje me og hå tilg råd ka

Haraldvangen AS, Haraldvangen 7, 2090 Hurdal. Tel 63 98 81 00. E-post: post@haraldvangen.no www.haraldvangen.no

Par Tel

Hurdalsjøen Hotell og Konferansesenter

R

beliggenhet ved Hurdalssjøen. Hurdalsjøen Hotell et fristed du skal lete lenge etter. Hotellet har 110 værelser og med 21 møteog grupperom som dekker de fleste kurs- og konferansebehov.

Ra dir Os ge tog en pa flo ge me

Hurdalsjøen kurs og konferansesenter. Skredderbakkvn. 9, 2090 Hurdal. Tel 63 95 96 00. www.hurdalsjoen.no E-post: post@hurdalsjoen.no

RA Tel ww

Garder kurs- og konferansesenter

Lo

Garder kurs- og konferansesenter er det ideelle stedet for små og mellomstore seminarer, arbeidsmøter og kurs. Vår hjemmekoselige atmosfære, førsteklasses kjøkken og smilende betjening gjør sitt til at vi er et utmerket alternativ til de store bo-maskinene.

Na ma luf Go er ba dr ba Lo 18

Hurdalsjøen Hotell og Konferansesenter ligger nord i Akershus - i Hurdal kommune. 1 time fra Oslo og en halv time fra Gardermoen. Likevel er kontrasten stor fra hektiske trafikkmaskiner til landlig og idyllisk

Hos oss kan du alltid føle deg hjemme. Landets eneste hotell med innendørs skytebane. Vi tilbyr egen aktivitetsmeny for våre kurs- og konferansegjester! Velkommen!

GARDER KURS- OG KONFERANSESENTER, 2060 Gardermoen. Tel 63 99 63 00. E-post: booking@garder-kurs.no www.garder-kurs.no

LO E-p


Romerike_Norsk_2012_3:Norsk innmat

09-01-12

10:16

Side 25

H O T E L L / O V E R N AT T I N G / K U R S & K O N F E R A N S E

nd

Rica Hotell Gardermoen

akk r og g

Knutepunktet! Rica Hotel Gardermoen er et sentralt, effektivt og smart møtested. Kun 7 min. fra flyplassen med shuttlebuss. Vi har fleksibel konferanseavdeling med plass til 150 i plenum. Alle våre møterom har dagslys, god ventilasjon og tilgang til trådløst bred-

n amer d 30

urdal.

bånds Internett. Egen kursresepsjon og kursverter tilgjengelig. Vi har totalt 135 trivelige gjesterom fordelt på enkelt-, dobbelt- og familierom med plass til 4. Gratis p-plasser rett utenfor hotellet. Velkommen til et hyggelig hotell med gjestfrie og fleksible medarbeidere!

RICA HOTELL GARDERMOEN, Gardermoen Næringspark, 2050 Jessheim. Tel 63 92 66 00. E-post: rica@gardermoen.no www.rica.no

Park Inn by Radisson Oslo Airport

tforemn, aer, er, er

.

Park Inn by Radisson Oslo Airport er også direkte tilknyttet Oslo Lufthavn. 300 gjesterom med klimaanlegg med kaffetrakter/tekoker og safe. Badene har dusj og hårføner. Trådløs Internetttilgang er gratis i fellesområder. Flatskjerm-TV med kabel-TV. Rengjøring daglig,

alle rom er røykfrie. Restauranten serverer frokost, lunsj og middag. Bar/salong er åpen for drinker. Roomservice er tilgjengelig trådløs. Stort kurs/konferanseområde som består av selskapslokaler, konferanse/møterom og utstillingsområder.

Park Inn by Radisson Oslo Airport, Henrik Ibsens vei, 2060 Gardermoen. Tel 67 02 40 00 www.parkinnhotell.no info.oslo.airport@rezidorparkinn.com

Radisson Blu Airport Hotel

l nge

teker ranrdal.

e nes-

s.no

Radisson Blu Airport Hotel er direkte tilknyttet terminalen på Oslo Lufthavn. Vår unike beliggenhet gir deg tilgang til fly, tog og buss rett utenfor døren. Hotellet har også en stor parkeringsplass. Vi har 500 flotte rom, innredet i forskjellige interiørstiler. Rommene er meget godt støyisolerte de

fleste med utsikt over flyplassområdet. Start ferien med familien på en komfortabel og rolig måte, og benytt dere av våre familierom. Vi er også et perfekt møtested for ekspressmøter, eller konferanser opptil 360 deltagere. Treningsrom med sauna og massasjedusjer samt golfsimulator.

RADISSON BLU AIRPORT HOTEL, Hotellvegen, 2061 Gardermoen. Tel 63 93 30 00. E-post: info.airport.oslo@radissonblu.com www.radissonblu.no/hotell-gardermoen

Losby Gods Naturskjønne omgivelser gir mange mulighetene for friluftsliv og rekreasjon. Godsets hovedattraksjon er et golf-anlegg med to baner på 18 og 9 hull, samt driving range og tennisbaner. Som storgård har Losby historie fra midten av 1800-tallet. Kongelige og

kondisjonerte kom hit for å jakte. Denne tradisjonen søkes også ivaretatt av dagens vertskap. Hotellet inneholder 70 værelser, selskapslokaler, bar, innendørs golfsenter og en rekke møterom i varierende størrelse.

LOSBY GODS, Losby veien 270, 1475 Finstadjordet. Tel 67 92 33 00. E-post: reservations@losbygods.no www.losbygods.no

25


Romerike_Norsk_2012_3:Norsk innmat

26

09-01-12

10:16

Side 26

GRUPPE/MESSE/KURS & KONFERANSE

Vikingegarden Maurenga

Tr

sitteplasser. Vi har eget kurs/møterom med nødvendige tekniske installasjoner. Vi har utviklet en rekke aktiviteter for lystige firmaarrangement/kick-off, eller teambuilding. Dette tilrettelegger vi for på tunet eller området rundt.

M ta pe Os It inv fe og Vi gje 16

VIKINGEGARDEN MAURENGA, Engervegen, 2030 Nannestad. Tel 900 97 761. E-post: maurenga@online.no www.vikingegarden.no

TR E-p

Norges Varemesse

M

I det frodige kulturlandskapet ca. 2 km. vest for Gardermoen finner du Vikingegarden Maurenga. Vikingegarden er bygget opp som et tun, med en rekke bygninger - med langhuset som det naturlige midtpunkt. Huset er i laftet tømmer med inntil 130

Norges Varemesse er både en internasjonal arena for messer, kongresser og events, og en møteplass for lokale aktører. De moderne fasilitetene legger til rette for gode opplevelser både på små og store arrangementer. Av kjente arrangementer kan nevnes Reiseliv, Nor-

Shipping, Gave & Interiør, Oslo Motor Show, Hagemessen. Sjøen for Alle. I tillegg arrangeres mange små og store fag- og publikumsmesser, samt store og små kongresser og konferanser. Norges Varemesse ligger i Lillestrøm, midt mellom Oslo og resten av verden.

M ca no

På sfæ fo til ku

NORGES VAREMESSE, Nesgata 3/1, 2000 Lillestrøm. Tel 66 93 91 00. E-post: nv@messe.no www.messe.no

MO E-p ww

Best Western Oslo Airport Hotell

K

Med Oslo Lufthavn som nærmeste nabo, er Best Western Oslo Airport Hotell det naturlige valget for å arrangere kurs/konferanser, kick-off, utstillinger og møter. Hotellet har 151 rom, konferanse-avdeling for 275 personer (160 i plenum). Sykkelutleie,

fitnessrom og bibliotek. Restaurant med lunch, småretter, à la carte, middager og banketter for grupper. Lobbybar. Alle møterom er topp moderne med god ventilasjon, teknisk utstyr og trådløst nettverk. Kun 5 min. med shuttlebuss til Oslo Lufthavn.

Kjæ gå eld ge m m na er bå me fir

Museumsveien 26, 2060 Gardermoen. Tel 63 94 95 00. osloairport@bestwestern.no www.osloairporthotell.no

KJÆ E-p

Skogtun Konferanse

R

Skogtun ligger tett ved Romeriksåsen og Sjonken i Nannestad, som er kjent for sine natur- og turmuligheter.Skogtun har en spisesal med spiseplasser for 120 personer og konferanseplasser for 200 personer. Med storkjøkken, peisestue, stort flott uteområde og

He ge Br nin by he ta se se te til lee

sengeplasser til 88 personer fordelt på 19 rom, gjør dette attraktivt til mange formål. Skogtun konferanse er det ideelle sted for treningsleir, bryllup med overnatting, leir for menighet, lag, foreninger, kurs og konferanse.

Skogtun Konferanse Åsveien 61, 2034 Holter. Tel 911 81 551. E-post: post@skogtunkonferanse.no www.skogtunkonferanse.no

RO


Romerike_Norsk_2012_3:Norsk innmat

09-01-12

10:16

Side 27

GRUPPE/MESSE/KURS & KONFERANSE

Trugstad Gård

venner.

maer tteer

n.no

ilmå mså er.

Oslo

måer r. er

r n til

oner

e

det eir, leir ng-

no

Med røtter tilbake til 800tallet, er Trugstad Gård en perle bare 10 minutter fra Oslo Lufthavn Gardermoen. I tradisjonsrike omgivelser inviterer vi til kurs- og konferansevirksomhet for små og mellomstore bedrifter. Vi ta i mot opp til 30 møtegjester, mens vi har plass til 16 gjester i Biblioteket.

Villaen på Trugstad er et eget hus for dem som ønsker å være helt for seg selv. Her er det både spisestue og møterom til 14 personer. Vi tar i mot gjester i grupper fra 10 til 60 personer til middag, og menyene er satt sammen for at du skal kjenne på Det Virkelige Gode Liv på Trugstad!

TRUGSTAD GÅRD, Trugstadvegen 10, 2034 Holter. Tel 63 99 58 90. E-post: booking@trugstad.no www.trugstad.no

Molstad Landhandleri Molstad Landhandleri ligger ca. en halv time kjøretur nord for Gardermoen.

Ditt neste arrangement – gi det en opplevelse på det historiske treffstedet i Hurdal!

På Molstad setter vi atmosfære, service og god mat i fokus. Vi har kapasitet opp til 60 personer for møte, kurs og selskaper. MOLSTAD LANDHANDLERI, 2090 Hurdal. Tel 63 98 71 00. E-post: mmorten@c2i.net www.hurdalinfo.no/firmaer/molstad/info.html

Kjærnsmo Gaard Kjærnsmo Gaard er en storgård med røtter tilbake til eldre jernalder. Gården ligger i Nes kommune, 40 min. fra Gardermoen og 45 min. fra Oslo. Med sin naturskjønne beliggenhet er Kjærnsmo Gaard ideell både for private arrangementer som brylluper, konfirmasjoner og jubileer og

for firmaarrangementer som forretningsmøter, firmafester og mindre seminarer. Våre kokker tilbereder mat av høy klasse, og kan tilby blant annet en treeller fireretters festmeny, spekematsbuffet, koldtbord og tapas. Maten lages fra grunnen av. Velkommen til Kjærnsmo Gaard!

KJÆRNSMO GAARD, 1929 Auli. Tel 90 81 59 64. E-post: post@kjaernsmogaard.no www.kjaernsmogaard.no

Rotnes Bruk Herskaplige Rotnes Bruk ligger i hjertet av Nittedal. Bruket består av 20 bygninger, og hovedhuset ble bygget i 1753 av industriherren Christian Anker. Vi tar imot kurs og konferanser fra 15-60 stk. og kan servere mellom 15-96 gjester til. Våre lokaler brukes til konferanser, bryllup, jubileer eller møter. Høye peiser

i alle rom, teglstensgulv, og en privat samling med kunstneren Kåre Tveters malerier - overnatting i samarbeid med et hotell i nærheten.I tilknytning til bruket er en privat landskapspark for avkobling og rekreasjon. Rotnes Bruk er tildelt fler priser og nominasjoner. Kun besøk etter avtale.

ROTNES, Stasjonsveien 1, 1482 Nittedal. www.rotnesbruk.no

27


Romerike_Norsk_2012_3:Norsk innmat

28

09-01-12

10:16

Side 28

FOR BEDRIFTER

Visit Romerike

Fl

Visit Romerike er behjelpelig med tips og gode råd hva gjelder alle arrangement da vi har kontakter innen alle bransjer her på Romerike.

Fly en so fo Os og As gå Os m

I tillegg til alle hotellene som tilbyr alt fra rom/frokost til store messer og konferanser - finnes det mange perler til alle formål du måtte ha. Mange av de aktører som ikke har tilbud om overnatting samarbeider med andre steder så vi finner alltid en løsning som gjør oppholdet på Romerike til noe du vil huske. For mer info se www.visitromerike.no

Fly Tel

Velkommen !

Fl

Fli tilb lig dø Du av på vå vå ted

Telefon 920 12 752 www.visitromerike.no

Flig E-p

Fjell og Fjord Konferanser AS Snarveien til et vellykket arrangement! Fjell og Fjord Konferanser AS er et spesialbyrå for kurs- og konferansearrangementer.

Vi hjelper deg å finne rett hotell til ditt arrangement, samt legger opp aktiviteter, transport, formidler artister og foredragsholdere. Vi kan bistå på stedet ved større arrangement.

N

Sp No

Vi Ak Os alt lev Ga se

FJELL OG FJORD KONFERANSER AS, Jogstadveien 21, 2007 Kjeller. Tel 63 80 65 10. E-post: post@fjellogfjord-konferanser.no www.fjellogfjord-konferanser.no

No po

Cockpit Kommunikasjon AS

Sc

Trenger dere ”liv og røre” etter lang og stillesittende dag på møter? Eller trenger bedriften din et lite avbrekk i en travel hverdag, med latter og moro, konkurranser og hjernegymnastikk? Vi har også mange spesialutviklede aktiviteter med 1 – 2 timers varighet; rebus-

Vi M ha se tro

løp, skattejakt, quiz, teatersport, rollespill med ”mord” eller ”kidnapping” Vi kan lage et perfekt opplegg for dere. Vet du ikke helt hva du ønsker, setter vi oss ned sammen og kommer frem til et. Ta kontakt så finner vi et godt opplegg for dere!

COCKPIT KOMMUNIKASJON, Elektroveien 2, Pb 106, 2050 Jessheim. Tel 63 94 89 80 / 901 36 935. E-post: event@cockpitkommunikasjon.no www.cockpitkommunikasjon.no

Sc mo set set

SC Ve E-p


il til e er

tt nt, ter, ter

ed

Romerike_Norsk_2012_3:Norsk innmat

09-01-12

10:16

TRANSPORT

g” ppe er vi mkt egg

eim. on.no

29

Flytoget Flytoget er Norges første og eneste høyhastighetstog som tilbyr moderne og komfortabel transport mellom Oslo Lufthavn Gardermoen og Oslo Sentralstasjon/ Asker/ Drammen. Flytoget går hvert 10. min mellom Oslo Lufthavn og Flytogterminalen på Oslo S (hvert 20.

min lørdager og tidlig morgen/sen kveld). Reisen tar 19-22 min. Mellom Oslo Lufthavn og Drammen/ Asker/Sandvika/Lysaker/ Skøyen/Nationaltheatret/ Lillestrøm går det Flytog hvert 20. min. Alle barn under 16 år i følge med en voksen over 18 år reiser gratis.

Flytoget Biskop Gunnerus gate 14 Posthuset, 0185 OSLO. Tel 815 00 777. E-post: flytoget@flytoget.no www.flytoget.no

Flight Park Flight Park Gardermoen AS tilbyr deg trygg og behagelig parkering - 24 timer i døgnet. Du leverer bilen rett foran avgangshallen (av- og påstigningsfeltet), og en av våre sjåfører kjører den til vår inngjerdede og bevoktede parkering.

Når du returnerer får du bilen levert, ferdig oppvarmet, på korttidsparkeringen utenfor ankomsthallen. Vi tilbyr det meste innenfor bilvask/-pleie mens du er ute og reiser. I vår verkstedhall foretar vi dekkskift, oljeskift m.m.

Flight Park Gardermoen Vest, 2060 Gardermoen. Tel 400 58 161. E-post: post@flightpark.no www.flightpark.no

Nordic Bobilutleie AS Spennende bobilferier med Nordic bobilutleie AS. Vi holder til på Årnes i Akershus ca. 40 min fra Oslo. Vi har 8 biler som tar alt fra 5-7 personer, og vi leverer gjerne ut bil på Gardermoen flyplass til reisende.

Alle bilene er 2011 modeller og disse kan leies hele året. Se våre hjemmesider http://nordicbobilutleie.com for mer informasjon - eller ring 40 06 24 80 for en hyggelig prat.

er.

ter-

Side 29

Nordic Bobilutleie 2150 Årnes. Tel 40 06 24 80 E-post: post@nordicbobilutleie.com www.nordicbobilutleie.com

Schaus Buss Vi i Schaus Buss/Gardermoen Minibuss & Crewtransport har valgt å satse på kvalitet, service og fleksibilitet noe vi tror du også vektlegger. Schaus tilbyr: 30 topp moderne turbusser med setekapasitet fra 16 til 83 seter - kvalitet, fleksibilitet

og sikkerhet samt erfarne serviceinnstilte sjåfører. Vi er stolte av vår høye punklighet. Schaus kan legge til rette for bespisning enten i bussen eller underveis på reisen. Vi kan gi forslag til dags- og uketurer eller være behjelpelig med opplegg for hele turen.

SCHAUS BUSS/GARDERMOEN MINIBUSS & CREWTRANSPORT AS, Vestbyveien 15, 1540 Vestby. Tel 90 50 63 00. E-post: info@schaus.no www.schaus.no

Velkommen til oss!


Romerike_Norsk_2012_3:Norsk innmat

30

09-01-12

10:16

Side 30

ROMERIKE-TIPS

Badesteder og friluftsområder Romerikes mange elver, innsjøer og tjern byr på utallige idylliske badeplasser. Her er noen av mulighetene: • Stordammen badeplass i Nannestad. Avkjøring fra Åsvegen • Lima strand, syd i Hurdalssjøen. Avkjøring fra rv 120 i Nannestad • Tangen badeplass. Ligger i krysset mellom rv 170 og 21 ved Setten. Ypperlig for småbarn, kiosk, toaletter. • Skulerud badeplass. Ved Skulerudsjøen. Avkjøring fra rv 125. Båthavn, brygge, toaletter. • Nebbursvollen Friluftsbad i Lillestrøm. Barnevennlig familiebad med store friarealer. • Åsand. Langgrunt, friområde med god plass og rastemuligheter. Lekeområde, toalett. Avkjøring fra rv 180 før Hurdal Torg. • Gansvika. Avkjøring fra rv 22 sør for Fetsund. Brygge, kiosk, kafe og toaletter. • Heiavannet. Avkjøring fra rv 170 mellom Fetsund og Aurskog. Toaletter. • Nordbytjernet. Avkjøring nord for Jessheim sentrum.

• Ljøgodttjern. Avkjøring fra rv 174, ved Raknehaugen. • Rødvika friområde. Badeplass ved Hurdalsjøen, avkjøring fra rv 180. Brygge, toalett. • Årnesstranda friområde. Ligger ved Mjøsas vestside i Feiring. Brygge, toalett. • Frognerstrand / Hagen. Avkjøring fra RV2 nord for Vormsund • Veslesjøen. 5 km fra Årnes Sentrum – følg skilting mot Dragsjøhytta

JA E-p

Nordbytjernet. (Foto: rb.no)

K U LT U R Romerike har et mangfoldig kulturtilbud – alt fra museer, kirker, gallerier, utsalg av husflid, håndverk og design, til kino, teater og festivaler. Flere gallerier og kunstsentra viser utstillinger med både lokalt og internasjonalt kjente kunstnere. Husflid og håndverk har alltid vært en viktig del av livet på Romerike. Tradisjonene har i liten grad blitt registrert, men først og fremst videreført og utviklet gjennom generasjonene. I dag er det på Romerike omfattende lags- og organisasjonsliv som arbeider med å ta vare på håndverkstradisjoner i samsvar med tidligere tiders lokale særpreg. Flere av disse lagene har etablert egne utsalg.

Av på dy Gl Ha Vo fis Vi so ell me

Festivaler En rekke arrangementer og festivaler avvikles i løpet av året på Romerike. Se www.visitromerike.no

Et Ro sk åo Ro La til m ren reg De me ru de No Lø ste vik ve ris pr på len se ba


Romerike_Norsk_2012_3:Norsk innmat

09-01-12

10:16

Side 31

ROMERIKE-TIPS

Av jaktopplevelser kan Romerike by på alt fra tradisjonell norsk elgjakt i dype grenseskoger til bevervak i Glomma en tidlig vårmorgen. I Haldensvassdraget, Glomma og Vorma har du muligheter for variert fiske etter et rikt spekter av fiskearter. Vi formidler kontakt med grunneiere som selger jakt- og fiskeopplevelser eller tilbyr overnatting på gårdsbruk med muligheter for vandring og syk-

ling i Romerikes kulturlandskap. Er du på jakt etter overnattingssted, kan vi anbefale våre utleiehus og hytter. Fiskeopplevelser, overnattingssteder, fiskeguider, båtutleie, kart etc. finner du på nettsidene www.fiskeland.no Overnattingssteder på gårdsbruk med vandring, sykling og andre aktiviteter finner du på www.bopalandet.no

JAKT- OG FISKEOPPLEVELSER, Storgata 11, 2050 Jessheim. Tel 913 96 637. E-post: turid.rikheim@havass.skog.no www.utmarksavdelingen.no

SYKKEL Et utall av skogsbilveier og stier i Romeriksåsen, Østmarka og andre skogsområder egner seg ypperlig for å oppleve den fantastiske Romeriksnaturen fra sykkelsetet. Landeveien er også et fint alternativ til skogsbilveiene, og da har du muligheten til å kombinere sykkelturen med besøk på en eller flere av regionens mange kulturattraksjoner. Det finnes mange opparbeidede og merkede sykkelveier. Nasjonal sykkelrute nr 7 gjennom Romerike er en del av det nasjonale sykkelnettet i Norge. Sykkelruten er skiltet mellom Lørenskog og Minnesund. Fra de eldste tier har Romerike vært preget av viktige gjennomfartsårer. De eldste veisystemene går tilbake til forhistorisk tider. Vegene var lagt ut fra et praktisk og funksjonelt hensyn, ofte på høydedrag hvor grunnen var tørrlendt og lett fremkommelig, og krysset elver og vann der det var mulig å bade eller bli rodd trygt over.

Sykkeltraseen ligger i det frodige kulturlandskapet som er den folkerikeste delen av området, og følger stedvis de gamle veifarende.

31


Romerike_Norsk_2012_3:Norsk innmat

32

09-01-12

10:16

Side 32

ROMERIKE-TIPS

Gravrøyser fra Bronsealder til Jernalder I Haneborgåsen i Lørenskog ligger det 12 gravrøyser fra bronsealder og tidlig jernalder. Gravrøysene ligger langs toppen av åsryggen. Fra omlag 2000 f. Kr øker utvinningen og bruken av metaller i Europa. Bronse, som er en legering av kobber og tinn eller arsen, måtte importeres til Skandinavia. Bronsen ble trolig byttet mot tekstiler av ull, skinn, pels og rav. Byttenettverket skapte grunnlag for rikdom og overskudd som førte til en utvikling av sosiale forskjeller. Gravrøysene er spor etter denne samfunnsutviklingen. Denne utviklingen fortsetter inn i Jernalderen. I bronsealderen var det vanlig å gravlegge de døde i røyser. De fleste av disse er plassert på steder med god utsikt. Enkelte av røysene har gravkammer eller kister av steinheller. Samme røys kan ha blitt benyttet til flere begravelser, såkalte sekundærbegravelser.

Gravskikken var mangfoldig. De som ble lagt i store hauger og røyser må ha hatt en betydningsfull posisjon. Røysene har markert befolkningens bruksrett til området. Selve gravleggingen kan ha blitt brukt av de gjenlevende til å markere sin makt og posisjon i samfunnet. Mange graver inneholder smykker, toalettutstyr og våpen som er valgt ut med omhu. Fra bronsealdergraver er det også funnet steiner med helleristninger på. Faktorer som sosial status, kjønn, yrke og endringer i trosforestillinger avgjorde hva den enkelte fikk med seg i graven.

Mange av røysene på Haneborgåsen har spor etter plyndring. Flere av dem er forsøkt rekonstruert i nyere tid. I en av røysene på Haneborgåsen er det funnet brente menneskebein og kull.

Pilegrimsleden på Romerike - Olavsveiene til Trondheim Nå kan man igjen gå de i de gamle veifarene som pilegrimene i middelalderen brukte på sin vandring mot Nidarosdomen i Trondheim, veien har status som europeisk kulturveg. Leden er et tilbud til dem som ønsker en annerledes vandreopplevelse, enten man ønsker å gå en dagstur, eller hele veien til Trondheim. Startpunkter kan være Gamlebyen i Oslo, Gardermoen flyplass eller man kan koble seg på leden lokalt. Over Romerike er veien nymerket gjennom Skedsmo, Sørum, Ullensaker og Eidsvoll. Det finnes en rekke overnattingssteder som tar i mot vandrere og pilegrimer, fra de enkleste herberger på stabbur, til godt utstyrte hotellrom. Leden går i et variert landskap med skog, over bekker og forbi vann. Men først og fremst går den i Romerikes vakre kulturlandskap med høy himmel,

bølgende åkre og velstelte gårder. Langs leden ligger det tre middelalderkirker, flere av dem viet hellige Olav. Andre spor etter middelalderens store helgen er Olavsgangen i Sørum og Olavsstatuen fra Skedsmo kirke. Leden går forbi flere gravfelt fra jernalder og den monumentale Raknehaugen fra folkevandringstid. Denne gravhaugen er Nordens største og er bygget opp av jord og 75 000 tømmerstokker! Forbi haugen går pilegrimsleden i en gammel hulveg som trolig har vært i bruk i minst 1500 år. På Risebru møter vi ny og gammel veihistorie i form av en steinbru, gamle Trondheimsveg og hulveg. Leden går forbi Eidsvollbygningen og videre mot Minnesund og Hedmark. Vandrekart, overnattingssteder og mer informasjon om pilegrimsleden finner du på: www.Pilegrim.info


m

Romerike_Norsk_2012_3:Norsk innmat

09-01-12

10:16

Side 33

ROMERIKE-TIPS

Dagstur i jernalderens og middelalderens kulturlandskap Hvorfor ikke ta en dagstur langs pilegrimsleden i kulturlandskapet i Ullensaker. Nær Oslo og Gardermoen flyplass, likevel med et vakkert jordbrukslandskap og et av Nord Europas mest spektakulære kulturminne fra jernaldrer. Turforslaget starter ved Kløfta stasjon Fra stasjonen går man østover under jernbanen og følger Kongsvingervegen til man treffer Pilegrimsleden ved Galgehaugen. Herfra følger man leden nordover. En snau kilometer lengre fremme treffer vi på Ullensaker kirke. Den første kjente kirken på stedet ble reist på 1200 tallet og var viet St. Olav og døperen Johannes. Denne kirken ble erstattet med en stavkirke. I 1768 ble denne erstattet med en tømmerkirke som brant i 1952. Dagens kirke er tegnet av arkitekten Arnstein Arneberg. Over døren troner erkeengelen Mikael. Etter kirken går leden nordover ca. 2,5 km til man nærmer seg Ullern. Her lå det tidligere en skysstasjon. Leden følger Kjerkevegen gjennom undergangen og til høyre inn Aspervegen. Leden krysser under jernbanelinjen og fortsetter mot nord og tar av til venstre etter omlag 300 m. Fra nå går turen gjennom et variert terreng med skogsholt og åkre. Etter to km kommer vi til gården Børke. På gården er det gjort flere flotte gravfunn fra århundrene rett etter Kristi fødsel. Her ligger kirken og vi er nå i hjertet av jernalderens Romerike. Etter at kristendommen

var innført ble det reist en kirke på stedet. Dagens kirke er en tømret korskirke som ble innviet i 1695. Følg veien forbi Hovin skole og ta inn Ljøgotveien. Du kommer nå til et av de mest spektakulære kulturminner fra jernalderen i Nord Europa, Raknehaugen. Denne gravhaugen er bygget opp av jord, sand og 75 000 tømmerstokker. Trolig har arbeidet med haugen krevd 500 mann i et halvt år. Vest for haugen har det tidligere ligget et gravfelt fra vikingtid. Øst for haugen ligger fortsatt et par mindre gravhauger som hører til et gravfelt på denne siden. Ved Ljøgottjern og rundt Raknehaugen kan man raste og bade. Området er et naturreservat, tjernet er en av de unike grytehullsjøene som finnes i området. Etter tjernet går leden i en markant hulvei opp mot gården Haug. Akkurat her har hovedleden over Romerike trolig gått i nesten 2000 år. På gårdstunet, ta av fra pilegrimsleden og rett fram og kryss under toglinja og motorveien. Følg det gamle veifaret Gropaveien over til til Gardermoveien. Veien går nå til Jessheim sentrum. Følg Storgata til jernbanestasjonen. Turen er ca. 3 mil. Se http://www.pilegrim.info

Om Raknehaugen: http://akershus.kulturnett.no/historie/raknehaugen/index.html

33


Romerike_Norsk_2012_3:Norsk innmat

34

09-01-12

10:16

Side 34

NYTTIGE ADRESSER Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold Storgata 11 2050 Jessheim Tel 913 96637 www.utmarksavdelingen.no www.fiskeland.no - www.bopalandet.no

Kommuner:

Skiforeningen Kongeveien 5 0787 Oslo Tel 22 92 32 00. Faks 22 92 32 50 www.skiforeningen.no

Fet kommune www.fet.kommune.no

DNT Oslo og omegn Boks 7 Sentrum 0101 Oslo Tel 22 82 28 00 www.dntoslo.no

Hurdal kommune www.hurdal.kommune.no

Pilegrimsvandring Pilegrimsfellesskapet St. Jakob Kirkegata 34 a 0153 Oslo Tel 22 33 03 11 www.pilegrim.no

Nannestad kommune www.nannestad.kommune,no

Øvre Romerike Utvikling (ØRU) Øvre Romerike Utvikling er samarbeidorganet for de 6 kommunene på Øvre Romerike: Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker kommune. Sør-Gardermoen kultur- og næringspark 2060 Gardermoen Tel 64 82 22 60 Fax 64 82 22 64 www.oru.no Trafikanten Servicesenter Tel 177 www.trafikanten.no Flytoget Tel 815 00 777 www.flytoget.no Oslo Lufthavn AS OSL Passasjerservice Tel 915 06400 www.osl.no Øvre Romerike Taxi Tel 03550 www.romeriketaxi.no Nedre Romerike Taxi Tel 09080 www.09080.no

Aurskog Høland kommune www.aurskog-holand.kommune.no Eidsvoll Kommune www.eidsvoll.kommune.no

Gjerdrum kommune www.gjerdrum.kommune.no

Lørenskog kommune www.lorenskog.kommune.no

Nes kommune www.nes-ak.kommune.no Nittedal kommune www.nittedal.kommune.no Rælingen kommune www.ralingen.kommune.no Skedsmo kommune www.skedsmo.kommune.no Sørum kommune www.sorum.kommune.no Ullensaker www.ullensaker.kommune.no

NÅ OG

ww


Romerike_Norsk_2012_3:Norsk innmat

09-01-12

10:16

Side 35

Foto: CH/www.visitnorway.com Foto: VisitOSLO/Matjaz Intihar

NÅR DU LANDER PÅ OSLO LUFTHAVN ER DU I HJERTET AV ØSTLANDET OG KAN ENKELT BESØKE ALLE DELER AV OSLO-REGIONEN. w w w. f l y O S L . c o m


Romerike_Norsk_2012_3:Norsk innmat

09-01-12

10:16

Side 36

Jessheim Storsenter er et av landets største senter, og vi ønsker velkommen til 145 butikker og spisesteder midt i Jessheim sentrum kun 10 km fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Med mer enn 50 motebutikker finner du det meste av store og små kjeder, samt spennende nisjebutikker innen alle bransjer hos oss. Variert og bredt tilbud av kafeer og restauranter. Buss og togstasjonen er vår nærmeste nabo med god forbindelse både fra Gardermoen og resten av distriktet. Se www.jessheimstorsenter.no eller last ned vår App:

iPhone

Android

JESSHEIM STORSENTER, Jessheim Storsenter. Storgata 6. 2050 Jessheim. Telefon: 63 99 69 60

Telefon 920 12 752 www.visitromerike.no

Romeriksguiden for 2012 - Norsk  

Turistguide for Romerike - møteplass siden 1814.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you