Page 1

Vertel! een boekje open over verhalen vertellen


COLOFON VERTEL! EEN BOEKJE OPEN OVER VERHALEN VERTELLEN Vertelacademie Netwerk e.a. ISBN 978-94-92834-00-3 NUR 610 Uitgever: Vertelacademie, Raymond den Boestert, Utrecht Hoofdredacteur: Petra van Oudenaarde Eindredacteur: Melanie Plag Redactie: Janny Cok, Paul Groos, Nathalie Kazdal-Poot, Petra van Oudenaarde, Melanie Plag Illustraties: Ingrid Hagenaars - Peploen, Vinkeveen Vormgeving: Jaco Kroon - Pijl14 grafisch ontwerp, Vinkeveen Druk: PUMBO, Zwaag Š 2017 Vertelacademie www.vertelacademie.nl We hebben zorgvuldig getracht alle namen van fotografen te achterhalen om bij de foto's te vermelden. Mochten wij iemand zijn vergeten dan kunt u contact opnemen met de uitgever. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en auteur.


Vertel! een boekje open over verhalen vertellen

Vertelacademie Netwerk e.a.

Uitgever Vertelacademie, Utrecht


INHOUDSOPGAVE Tien jaar Vertelacademie - Het delen van kennis en wat je nog meer hebt............................................... Raymond den Boestert�����������������������������������������������������������������������������8 Een boekje open............................................................................................................................................ Redactie�����������������������������������������������������������������������������������������������������10 Uitleg van de pictogrammen��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11 De kracht van persoonlijke verhalen......................................................................................................... Pauline Seebregts������������������������������������������������������������������������������������ 12 Opwarmingsoefeningen.............................................................................................................................. Maria Winter�������������������������������������������������������������������������������������������� 14 ‘De reis van de held’ of ‘de Odyssee van een verteller’........................................................................... Nadine De Zanet�������������������������������������������������������������������������������������� 16 Verhalen aan ingeslotenen.......................................................................................................................... Bauk Zondag��������������������������������������������������������������������������������������������� 18 Een Bijbelverhaal.......................................................................................................................................... Peterine Kooijmans���������������������������������������������������������������������������������20 Vertellen op de drempel van de hemel - Je verhaal doen in een kerkgebouw......................................... Stephan de Jong���������������������������������������������������������������������������������������22 Geluidsapparatuur voor vertellers............................................................................................................. Herman Kruize����������������������������������������������������������������������������������������24 Beeldsturing en expressief stemgebruik................................................................................................... Ronald Naar����������������������������������������������������������������������������������������������26 Vertellen voor senioren............................................................................................................................... Marin Millenaar���������������������������������������������������������������������������������������28 Live muziek in een vertelvoorstelling....................................................................................................... Onno van Tongeren en Hans van Woerkom���������������������������������������30 Mondjes dicht en open oren - Vertellen aan kleuters................................................................................ Melanie Plag��������������������������������������������������������������������������������������������� 32 Vertellen en poppenspel.............................................................................................................................. Tom Van Mieghem���������������������������������������������������������������������������������� 34 De verteller in ontwikkeling........................................................................................................................ Mirjam Mare��������������������������������������������������������������������������������������������� 36 Volwassenen zijn mijn vertelspiegel.......................................................................................................... Raymond Uppelschoten������������������������������������������������������������������������� 38 Stem als spiegel van de ziel......................................................................................................................... Pete Pronk������������������������������������������������������������������������������������������������40 Mijn eigen verhaal vinden........................................................................................................................... Marjolein van Viegen������������������������������������������������������������������������������42 ‘Ik wil met jou door de buurt ontdekken’ - Vertellen in de natuur......................................................... Karin Vlietstra������������������������������������������������������������������������������������������44 Er was eens... een vertelkring..................................................................................................................... Mieke Aalderink en Esther Kornalijnslijper����������������������������������������46 De koude nacht van begijntje Ursel - Verhalenwandeling in Haarlem................................................... Monique Veelenturf-Stam����������������������������������������������������������������������48 Zonder verhalen geen verleden - Over storytelling en erfgoed................................................................. Gottfrid van Eck��������������������������������������������������������������������������������������50 Museumverhalen.......................................................................................................................................... Blue van der Zwan-Deen������������������������������������������������������������������������ 52

4


INHOUDSOPGAVE [VERVOLG] De hele familie kan zich verheugen........................................................................................................... Hanna'floor de Roos������������������������������������������������������������������������������� 54 Vertellen bij de beesten af - Verhalen in openluchtmuseum, dieren-, attractie- of themapark.............. Raymond den Boestert��������������������������������������������������������������������������� 56 Oude broodjes aap........................................................................................................................................ Theo Meder���������������������������������������������������������������������������������������������� 58 Verhaaltje bij de thee?.................................................................................................................................. Xander Rijkée������������������������������������������������������������������������������������������ 60 Sprookjes… speeltuin voor emoties........................................................................................................... Mia Verbeelen������������������������������������������������������������������������������������������62 Corporate stories zijn geen sprookjes....................................................................................................... Theo Hendriks�����������������������������������������������������������������������������������������64 Japanse verhalen........................................................................................................................................... Gerard Jellema�����������������������������������������������������������������������������������������66 Vertellen met de kamishibai - het vertelkastje........................................................................................ Rutger Smabers����������������������������������������������������������������������������������������68 Levend standbeeld en verhalenverteller................................................................................................... Cat Rook���������������������������������������������������������������������������������������������������70 Verleid je publiek - Ontwikkeling van een festivalconcept.......................................................................... Rob Bults���������������������������������������������������������������������������������������������������72 Story slam: storytelling meets theatersport............................................................................................. Melanie Plag��������������������������������������������������������������������������������������������� 74 Improviseren is jezelf bevrijden................................................................................................................. Arjen Uittenbogaard�������������������������������������������������������������������������������76 De clown versus de verteller....................................................................................................................... Anneke Kouwenhoven en Ellen Kempers�������������������������������������������78 De schelpen op mijn pad - Vertellen bij afscheid........................................................................................ Eveline Masetti��������������������������������������������������������������������������������������� 80 Authentiek vertellen..................................................................................................................................... Ernst Weerstra�����������������������������������������������������������������������������������������82 Narratief coachen - Verbinding tussen verhalen en loopbaancoaching..................................................... Petra van Oudenaarde����������������������������������������������������������������������������84 Verteldurf....................................................................................................................................................... Karin Uijland-Wijnands�������������������������������������������������������������������������86 Podiumpresentatie voor vertellers............................................................................................................ Walter Roozendaal����������������������������������������������������������������������������������88 Een goed verhaal verdient aandacht.......................................................................................................... Wouter Eizenga�������������������������������������������������������������������������������������� 90 Drawing stories - Ik schets terwijl ik klets.................................................................................................... Frédérique Te Dorsthorst-de Muij�������������������������������������������������������92 Stel je voor - Verbeeldingskracht in het onderwijs........................................................................................ Reinou Vogel��������������������������������������������������������������������������������������������94 Test, one two, one two - Microfoongebruik................................................................................................ Bram Borrias��������������������������������������������������������������������������������������������96 Decor, kostuum en rekwisietengebruik..................................................................................................... Eric Borrias�����������������������������������������������������������������������������������������������98 Heldenverhaaltjes......................................................................................................................................... Karel Baracs������������������������������������������������������������������������������������������� 100

5


INHOUDSOPGAVE [VERVOLG] Men neme… - Ingrediënten voor een verteldiner......................................................................................... Frank Belt�����������������������������������������������������������������������������������������������102 Vertellen en wijn........................................................................................................................................... Nico van Lent�����������������������������������������������������������������������������������������104 Aandacht is goud waard - Verhalen vertellen in het onderwijs.................................................................. Rudolf Roos��������������������������������������������������������������������������������������������106 Geschichten anzetteln................................................................................................................................. Stephanie Jentgens en Gerhard Knecht��������������������������������������������108 Vertelvoorstelling maken - een project op zich....................................................................................... Jolanda Kromhout��������������������������������������������������������������������������������� 110 Een bonte verzameling verhalen................................................................................................................ Marco Holmer�����������������������������������������������������������������������������������������112 Publiciteit en programmering van kleine vertelpodia............................................................................ Gerda Hoogendijk����������������������������������������������������������������������������������114 Een publiciteitstekst is proza, of poëzie................................................................................................... Kitty Peetoom�����������������������������������������������������������������������������������������116 Vertel eens een gedicht - Betekenis, bedoeling, beleving............................................................................ Marieke van Bolderen����������������������������������������������������������������������������118 Geschichten von Anfang an - Erzählerfahrungen für Kinder unter drei Jahren.................................... Julia Klein�����������������������������������������������������������������������������������������������120 Hoe verhalen bijdragen aan meer werkgeluk........................................................................................... Raymond den Boestert en Maartje Wolff������������������������������������������ 122 Kruip in de huid van een dialoog............................................................................................................... Brenda Alink������������������������������������������������������������������������������������������� 124 Two storytellers telling stories together................................................................................................... Nikola Hübsch��������������������������������������������������������������������������������������� 126 Het programmeren van Internationaal Vertelfestival Alden Biesen.................................................... Katrijn Beelen en Guy Tilkin��������������������������������������������������������������� 128 Story beyond languages - Kansen voor meertalig vertellen....................................................................... Frank Belt en Selma Scheele��������������������������������������������������������������� 130 De uitspraak van namen uit de Griekse mythen..................................................................................... Paul Groos�����������������������������������������������������������������������������������������������132 Mijn vertellogboek........................................................................................................................................ Giny Drent�����������������������������������������������������������������������������������������������134 Verhalen zoeken............................................................................................................................................ Marco Holmer���������������������������������������������������������������������������������������� 136 Het bewerken van een bestaand verhaal of boek.................................................................................... Eric Borrias��������������������������������������������������������������������������������������������� 138 Verhaalspellen............................................................................................................................................... Janny Cok�����������������������������������������������������������������������������������������������140 Inclusief: de verbindende kracht van verhalen Verhalen vertellen en Nederlanders met een migrantenachtergrond...................................................... Arjen Barel���������������������������������������������������������������������������������������������� 142 Vertellen voor jongeren............................................................................................................................... Paul Groos���������������������������������������������������������������������������������������������� 144 Het geluid van stilte..................................................................................................................................... Veva Gerard�������������������������������������������������������������������������������������������� 146

6


INHOUDSOPGAVE [VERVOLG] BIJLAGEN Vertelacademie�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������151 Verhaal van het Vertelacademie Netwerk��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������152 Dankwoord������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������154 Pictogrammenregister����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������155

7


TIEN JAAR VERTELACADEMIE HET DELEN VAN KENNIS EN WAT JE NOG MEER HEBT Toen ik tien jaar oud was schilderde een ver­ halen vertellende leerkracht beelden in mijn hoofd. Op mijn vijftiende vertelde iemand met zoveel overgave een verhaal aan het kampvuur dat ik het voelde in alle vezels

Ik stuitte op een paar vertelkringen die veel weghadden van theekransjes voor dames van goeden huize. Ik zocht verder en ging kijken naar een voorstelling in het Utrechtse Werftheater van Ernst Weerstra, een andere beginnende verteller. Na de voorstelling

in de beelden en daardoor beleefde ik het verhaal. Ineens werd het mijn vertelling!

van mijn lichaam. En toen ik op mijn vijfentwintigste voor de derde keer in mijn leven met het vertellen van verhalen in aanraking kwam, werd ik er definitief door gegrepen. Dus ging ik op zoek naar vertellers waar ik iets van kon leren. Dat bleek begin 1992 nog een hele onderneming te zijn.

raakte ik in gesprek met Anton Groothuis. Hij vertelde mij dat er een heus Vertelcollectief bestond, opgericht door een aantal mensen uit het kinder- en kerkelijk werk en het theater. Samen ontwikkelden ze onder andere vertelscholing. Ik moest maar eens navraag doen bij Marco Holmer, die woonde op de J.P. Coenstraat in Utrecht. Die Marco kende ik wel: hij woonde op nummer 61 en ik op 65… Dus heb ik maar eens aangebeld.

Op de kade zwaaide ik de andere cursusdeelnemers en de docenten uit en ging ’s avonds met een fakkel naar het groene strand bij West. Op het drooggevallen wad vertelde ik met hartstocht mijn verhaal aan de zee. Ik brulde naar de golven waar het nodig was. Terwijl om de paar seconden de Brandaris onverstoorbaar haar licht over het zand en de branding wierp.

In de twee jaren die volgden, nam ik onder andere deel aan de door het Vertelcollectief georganiseerde workshops tijdens de Verteldriedaagse op Terschelling. Tijdens de coaching van mijn verhaal door Marco gebeurde er iets bijzonders: ik voelde dat mijn vertelling pas echt tot leven kwam toen het mij lukte om mij werkelijk met het verhaal te verbinden. Ik stapte

8

Ik was zo enthousiast over deze ervaring dat ik besloot nog een nacht op Terschelling te blijven.

Toen ik weer thuis was lag er een, bijna niet te ontcijferen, slordig geschreven briefje in de brievenbus; Marco vroeg mij om contact op te nemen in verband met een vertelproject waarvoor nog een enthousiaste verteller werd gezocht. Daarna ging het snel, al gauw maakte ik deel uit van het Vertelcollectief. Er werd kennis met mij gedeeld, ik kreeg kansen en kon gebruik maken van het opgebouwde netwerk. Maar er werd ook gezien wat ik als groentje meebracht.


Het collectief opende deuren die voor mij als beginnende verteller anders gesloten zouden blijven. Zo mocht ik aanschuiven bij een gesprek tussen het Vertelcollectief en de inspectrice Drama en Literatuur

van het inmiddels opgeheven Landelijk Orgaan Kunst­zinnige Vorming (LOKV). Omdat er ‘ineens’ op verschillende plekken in het land vertelcursussen werden aangeboden, had zij haar werkterrein uitgebreid met de (opnieuw) ontluikende vertelkunst. In dit gesprek ontpopte ze zich tot een warm pleitbezorgster van uitwisseling tussen verteldocenten: ‘In de vertelwereld zijn nog veel te veel individualisten, ik zeg vaak, ga eens bij elkaar achter in de cursusruimte zitten, observeer, leer van elkaar en deel!’ Toen ik dit hoorde bleef ik stil, maar van binnen werd er een vuur ontstoken. Ik besefte dat vertelscholing, door onbevangen samenwerking en kennisdeling, een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren aan de

ontwikkeling tot een volwaardige en professionele kunstvorm. Een boeiend proces waar ik best leiding aan zou willen geven. Er was een zaadje in mij geplant, dat vele jaren later, in 2007, zou uitgroeien tot de Vertelacademie.

Hoe uit dit zaadje de Vertelacademie zich zo fantastisch kon ontwikkelen, hoef ik verder niet te vertellen! Het succes wordt tastbaar door de kennis, persoonlijke verhalen en ervaringen die de auteurs in dit boek delen. Het zijn onze alumni, docenten, studenten en samenwerkingspartners die in de afgelopen tien jaar een bijdrage leverden aan het verwezenlijken van mijn droom, vanuit wie zij zijn, wat ze weten of wat ze hebben opgebouwd. Zij wekken verhalen tot leven en zorgen dat verhalen tot in de haarvaten van de samenleving aanwezig zijn. Daardoor is deze droom een oneindige droom geworden, waar iedereen die dit wil, deel van kan uitmaken. Raymond den Boestert, verhalenverteller, verteldocent en directeur van de Vertelacademie.

9


EEN BOEKJE OPEN In tien jaar tijd zijn er heel wat mensen be­ trokken geweest bij de Vertelacademie: studenten, docenten, externe mentoren en samenwerkings­ partners binnen en buiten Nederland. Zij ontmoet­ ten elkaar in verschillende samenstellingen en bij

Aan de ene kant is er verbinding, aan de andere kant zijn de artikelen heel divers, met een bont palet aan onderwerpen en auteurs van diverse pluimage. Artikelen van ervaren rotten uit het werkveld staan gebroederlijk naast artikelen van vertellers uit het

Door zijn diversiteit is dit boek voor een brede doelgroep te gebruiken: voor zeer ervaren en voor minder ervaren vertellers, maar ook voor mensen die geïnteresseerd zijn in de toepassing van vertelde verhalen in hun werk,

verschillende gelegenheden, waarbij zij hun ken­ nis en ervaring met vertellen in verschillende ge­ bieden van de samenleving met elkaar deelden. Het tienjarig jubileum van de Vertelacademie biedt een mooie gelegenheid om deze kennis te bundelen en aan te bieden aan iedereen die iets met verhalen vertellen wil.

Vertelacademie Netwerk*, waarin studenten van Leerroute 1 - Vertellen met en voor kinderen, Leerroute 2 - Vertellen voor een groot publiek, en alumni zich hebben verenigd. Naast bijdragen van het Vertelacademie Netwerk zijn er artikelen opgenomen van vertellers uit het Duitse Netzwerk Erzählen, dat verbonden is aan de Akademie der Kulturellen Bildung in Remscheid, en van andere samenwerkingspartners.

hobby of privéleven. Ieder artikel bevat praktische tips waar je zo mee aan de slag kunt. Meng de kennis die je wordt aangereikt met datgene wat je al in huis hebt. Vertel!

Om de veelkleurigheid van het gezelschap te benadrukken hebben we ervoor gekozen de artikelen niet per thema te rangschikken. Elk artikel hebben we voorzien van pictogrammen om het zoeken te vergemakkelijken - de uitleg daarvan vind je op pagina 11.

De redactie, Janny Cok Paul Groos Nathalie Kazdal-Poot Petra van Oudenaarde Melanie Plag

We doen daarmee een boekje open over verhalen vertellen. Door transparant te zijn, te delen wat je weet en wat je hebt, ontstaat er verbinding; daar geloven wij in. ‘Verbinding’ is een woord dat ook in veel van de artikelen in dit boek terugkomt: verbinding van de verteller met zichzelf, verbinding van de verteller met zijn verhaal, verbinding van de verteller met het publiek.

* Op pagina 152 lees je meer over het Vertelacademie Netwerk.

10


UITLEG VAN DE PICTOGRAMMEN Elk artikel in dit boek past bij een of meerdere van zes verschillende thema’s. Aan de bijpassende pictogrammen kun je meteen zien onder welk thema het artikel valt. REPERTOIRE Verhalen zijn er in soorten en maten, van alle landen en van alle tijden. Bij dit pictogram staan artikelen over een heel klein deel van die enorme rijkdom; om je te inspireren voorbij je horizon te kijken. VERTELPLEKKEN Je kunt altijd en overal vertellen. Maar bepaalde locaties en specifieke gelegenheden vragen om bijpassende vaardigheden van de verteller. In de artikelen met dit pictogram lees je er meer over. DOELGROEPEN Of je nu vertelt aan luisteraars uit een specifieke leeftijdsgroep of met een bepaalde achtergrond, als goede verteller zul je de vertelling aan je publiek aanpassen. Wat verschillende doelgroepen van een verteller vragen, lees je in de artikelen met dit pictogram. VERTELTECHNIEKEN De voorbereiding, vormgeving en uitvoering van een verhaal vragen een groot aantal, heel verschillende vaardigheden van de verteller. Enkele van die vaardigheden belichten we in de artikelen met dit pictogram. PRAKTISCHE ZAKEN Wat komt er allemaal kijken bij de organisatorische en zakelijke kant van het vertellen? Welke technische hulpmiddelen heb je nodig? Onder dit pictogram vind je de antwoorden. Als de verhalen de software zijn van je vertelling, dan gaan deze artikelen over de hardware. CROSS-OVER Vertellen heeft raakvlakken met veel andere kunst- en communicatievormen. Onder dit pictogram vind je artikelen die de randen van de vertelkunst opzoeken en daarmee de reikwijdte van de vertelkunst vergroten. Op de laatste pagina's van het boek vind je het pictogrammenregister. 11


DE KRACHT VAN PERSOONLIJKE VERHALEN PAULINE SEEBREGTS Naast het vertellen van oude en reeds be­ staande verhalen is er steeds meer aandacht voor het vertellen van persoonlijke verhalen: labels op theezakjes die middels gerichte vragen hiertoe uitnodigen, verschillende podia in den lande waar mensen waargebeurde verhalen vertellen. Maar ook in bedrijven en organisaties waar het persoonlijke verhaal opmars doet.

Zo begeleidde ik eens een medewerkersdag in een onderwijsorganisatie. Medewerkers zouden met elkaar ‘op verhaal komen’ rond het thema ‘De ontmoeting - ik en de ander. Martin Buber, een Duitse filosoof, werd aangehaald. Buber was niet iemand die zou zeggen: ‘Ik denk dus ik besta’ maar hij zou wellicht eerder zeggen: ‘Ik ontmoet dus ik besta’. Als ik ik ben omdat jij jij bent en jij jij bent omdat ik ik ben, dan ben ik niet werkelijk ik en jij niet werkelijk jij.

delen

Maar als jij jij bent omdat jij jij bent en ik ik ben omdat ik ik ben, dan ben ik werkelijk ik en jij werkelijk jij. - Een Chassidische uitspraak -

De ontmoeting met de ander was voor Buber cruciaal. Hoe aanvaard je de ander in de ontmoeting? Daar waar hij hetzelfde is als jij en waar hij anders is dan jij. Tijdens die medewerkersdag ging het om de

12

ontmoeting door middel van persoonlijke verhalen. Na aanvankelijke schroom was het enthousiasme groot. Mensen die al jaren samenwerkten hoorden elkaar op een heel andere manier. Mensen die op nieuwe afdelingen waren geplaatst, hadden voor het eerst het gevoel dat er echte aandacht was voor hen. Door de dag heen ontstond er door het delen van de verhalen meer warmte, betrokkenheid en verbinding met elkaar. Jezelf onthullen in een persoonlijk verhaal is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zeker niet als het gaat om een zakelijke of professionele context. Zo stond een bestuurder voor veranderingen in de organisatie die doorgevoerd moesten worden. Hij had mij gevraagd te helpen met zijn verhaal. Een sheet met een flink aantal veranderpunten lag op tafel. Die moesten zijn medewerkers ‘zo snel mogelijk tussen de oren krijgen’, zo stelde hij. Ik vroeg hem hoe het zou zijn om zijn mensen ook te bereiken via het hart. Op dat moment werd hij gebeld door zijn vrouw. Het telefoongesprek ging over de zorg voor zijn zoon die blijkbaar als cliënt inwoonde in een andere zorg­ organisatie. Ineens zag ik een betrokken, zorgzame


vader. Een andere man. Ik vroeg waarom hij niet over deze situatie zou vertellen in zijn verhaal, hij kende immers als geen ander beide posities. Onwillig weerde hij af. ’Te privé’ en ‘waarom zou ik een ander opzadelen met mijn sores’. Uiteindelijk heeft hij het toch gedaan! Door precies dat stuk van zijn eigen verhaal te vertellen dat relevant was voor zijn medewerkers en door zich kwetsbaar te tonen in zijn verhaal vond hij een ander gehoor. Zijn verhaal zette een menselijke toon. Dat is óók de kracht van persoonlijke verhalen. Of het nu op het werk is of thuis in het contact met de kinderen, in het delen van dit soort verhalen leer ik iets over wat het betekent om de ander te zijn. Leer ik ook wat het betekent om mens te zijn. Ieder mens heeft zijn eigen vragen, twijfels en oplossingen. Hetzelfde en toch anders. Het persoonlijke verhaal van de ander voegt toe aan mijn mens zijn.

ons eigen verhaal juist ook een geschenk kan zijn; voor jezelf om te vertellen en voor de ander om het te mogen horen! TIPS b Vertel aan de hand van een voorwerp in je huis eens een persoonlijk verhaal aan iemand anders. b Vertel over onderwerpen en thema’s die je emotioneel aankunt. b Geniet ervan!

PAULINE SEEBREGTS Pauline Seebregts is professioneel verhalenverteller, trainer en coach. Zij maakt vertelvoorstellingen over vaak maatschappelijk relevante thema’s. Meer toegepast werkt zij met verhalen in bedrijven en organisaties ten behoeve van o.a. veranderingsprocessen. Daarnaast begeleidt ze teams en bestuurders met het maken van hun eigen (professionele) verhaal als ook met de presentatie daarvan. Pauline is docente bij de Vertelacademie. In 2017 werd zij

Vaak merk ik echter dat mensen hun eigen verhaal niet herkennen als waardevol. ‘Oh, maar dat is toch niets bijzonders!’ Omdat we vaak zo weinig afstand hebben van onszelf kunnen we niet altijd zien hoe

verkozen tot Vertelambassadeur voor Nederland en Vlaanderen. www.storywise.nu

13


OPWARMINGSOEFENINGEN MARIA WINTER Als ik met kinderen werk, leg ik altijd uit dat je je bij theaterspelen of verhalen vertellen, net als bij sport, moet opwarmen. Om je lichaam en stem op een gezonde manier te gebruiken, moet je die ‘wakker’ maken. Soms vertellen we, nadat we al een hele dag achter ons hebben of van een hele andere plek komen. Dan moeten we ons lichaam en onze stem voorbereiden, contact maken met onszelf en ons verhaal, en ons concentreren.

Ik heb de opwarmingsoefeningen in drie categorieën verdeeld: lichaam, stem en concentratie. LICHAAM Rekken en strekken Zelf voel je altijd het beste waar spanningen in je lichaam zitten. Geef hier aandacht aan door die plekken te strekken. Zwaai je armen heen en weer. Haal je schouders goed op en laat ze vallen. Rol je heel langzaam helemaal naar beneden totdat je op je knieën op de grond zit. Hier kun je als een kat een holle en een bolle rug maken en met je schouders sluipende bewegingen maken. Actief Om je lichaam wakker te maken is het belangrijk dat er een goede doorbloeding komt. Als opwarming kun je alles doen wat je letterlijk warm maakt: een paar keer de trap op- en neer lopen, kniebuigingen maken, je knieën hoog optrekken, door je hurken gaan, etcetera.

14

STEM Kaken losmaken De kaakspieren houden nog wel eens veel spanning vast. Kauw eens alsof je een net iets te groot stuk kauwgum in je mond hebt. Om ook je stem al wat op te warmen kun je hierbij laten horen hoe lekker de kauwgom is (‘Hmmmm’). Doe dit ongeveer een minuut. Strijk nu met je tong langs de buitenkant van je tanden, in cirkels van boven naar beneden. Als je kaken moe beginnen te worden maak je nog een aantal cirkels de andere kant op. De ruimte van de stem Dit is een oefening die ik vooral in een groep fijn vind, maar die je ook alleen kunt doen. Het doel van deze oefening is om ruimte aan je stem te geven. Je staat stevig op de grond met gesloten ogen. Adem rustig in en uit. Na een paar ademhalingen laat je bij het uitademen een ‘fff ’ horen. Als je dit een paar keer gedaan hebt, laat je bij het uitademen een ontspannen ‘aaa’ horen. Deze ‘aaa’ krijgt steeds meer ruimte. Hiervoor kun je de tijd nemen. Op het eind is de ‘aaa’


zo luid (zonder kracht in je keel!) dat de hele ruimte ermee gevuld wordt. Als laatste komt bij het uitademen weer een ‘fff’. Articulatie Je doet net alsof je met een basketbal aan het stuiteren bent. Elke keer als ‘de bal de grond raakt’ zeg je een klank. Je blijft bij dezelfde klank, totdat je de bal weggooit op een lange versie van die klank. Dan stuiter je opnieuw met een nieuwe klank. Neem altijd een medeklinker met een klinker en wissel af tussen de verschillende klinkers. Bijvoorbeeld: Mi, ma, mo, mu, ki, ka, ko ku, ti, ta, to tu, etcetera. Een andere oefening om de articulatie te oefenen, is door een kurk tussen je tanden te nemen en zo je tekst te oefenen. Hierdoor móet je wel overdreven goed articuleren.

Aankomen in de ruimte Als je de mogelijkheid hebt om in je eentje in de vertelruimte te zijn, is het goed ervoor te zorgen dat je je er thuis voelt. Neem de tijd om door de ruimte te lopen en die waar te nemen. Niet alleen door te kijken, maar afwisselend al je zintuigen de tijd te geven om de ruimte te leren kennen. Wat hoor je? Wat ruik je? Wat voel je? Wees hierbij nieuwsgierig! Bij jezelf zijn Voordat je het podium opgaat om je publiek te begroeten, is het belangrijk even bij jezelf te komen. Hierdoor heb je een heel andere presentie tijdens te vertelling. Ga staan (als het kan op het podium) en doe je ogen dicht. Controleer even hoe je je vandaag voelt. Heb je zin in het optreden? Wat voor gedachten gaan er door je hoofd? Hoe voelt je lichaam? Moe, gespannen, energiek? Probeer hierover geen mening te hebben, maar neem tijd jezelf waar te nemen.

Fotografie: Philip Wilson

CONCENTRATIE

MARIA WINTER Maria Winter heeft in Utrecht aan de HKU Docent Theater gestudeerd. Sinds 2013 woont ze in Duitsland, waar ze als theaterdocent bij Schauspiel Stuttgart werkt en als freelancer verschillende theater- en vertelprojecten ontwikkelt. Met haar verhalen zoekt ze de verbinding tussen werkelijk­ heid en fantasie. In 2016 rondde ze Leerroute 2 af.

15


‘DE REIS VAN DE HELD’ OF ‘DE ODYSSEE VAN EEN VERTELLER’ NADINE DE ZANET Voor Joseph Campbell (1904-1987) lag het ge­ heim van de mensheid in diens mythen verborgen, welke hij zijn leven lang heeft onderzocht. Net als C.G. Jung (1875-1961) erkende ook hij in de mythen en symbolen van verschillende culturen, universele patronen van de menselijke psyche. In zijn boek ‘A Hero with a Thousand Faces’ (1949) legt hij het motief van de reis van de held uit als een archety­ pische vertelstructuur die in alle culturen van de wereld te vinden is. De held kan in deze verhaal­ structuur maximaal zeventien ontwikkelingsstadia doorlopen (zie de.wikipedia.org/wiki/heldenreise).

HELDENREIS Grofweg samengevat ziet de structuur van de heldenreis er zo uit: De held wordt in zijn dagelijks leven plotseling met een probleem geconfronteerd, hij ervaart een gebrek (mist iets) of wordt opgeroepen om een taak op zich te nemen. Misschien weigert hij in eerste instantie, omdat hij zijn zekerheden niet wil opgeven of het uit angst niet aandurft. Op een gegeven moment maakt hij de beslissende stap in het onbekende, waar hem een reeks avonturen en beproevingen te wachten staat. Hij moet grote risico’s nemen en wordt met duistere tegenkrachten geconfronteerd, maar hij heeft ook behulpzame ontmoetingen en mentoren die hem helpen zijn grote opgave te volbrengen. Nadat hij de duizend doden gestorven is, keert hij met zijn veroverde schat terug in zijn leven van alle dag, maar dan wel vele ervaringen rijker. Maar dat ken ik toch! - Waarom verveelt het dan nooit? MENSELIJKE CRISIS Het principe van de reis van de held is al lange tijd basis van (vooral Amerikaanse) draaiboeken. Het zit

16

in de gereedschapskist van iedere schrijver en wordt in therapie en coaching als hulpmiddel/model voor procesbegeleiding gebruikt, want de reis van de held beschrijft eigenlijk niets anders dan een klassieke, menselijke crisis! Al wat verteld wordt, is geworteld in de thema’s: initiatie, zelfverwezenlijking, rijpingsproces en bewustzijnsontwikkeling. De verhalen en ook de karakters daarin zijn metaforen en daarmee vertegenwoordigers van de thema’s van de held. De held als hoofdfiguur verbeeldt het ego en de bijfiguren personifiëren nog te integreren, onbewuste delen van de menselijke psyche op weg naar het Zelf (zie www.cgjung-vereniging.nl). DE BETEKENIS VAN DE REIS VAN DE HELD VOOR HET VERTELLEN VAN VERHALEN Vier ‘volledige’ tips: 1. Het principe van de heldenreis functioneert vooral goed in een verhaal, als de nadruk niet alleen ligt op de uitdagingen (wat er gebeurt), maar vooral op de aanpak (hoe het gebeurt). Zo kan de luisteraar het meest van de ervaringen van de held profiteren. 2. De 17 stadia van de heldenreis kunnen behulpzaam


zijn bij het analyseren van een metaforisch verhaal. 3. Niet altijd behandelen onze verhalen de gehele cyclus van een heldenreis en niet altijd beleven onze helden diepe duisternis. Dit sjabloon van de verschillende stadia van de heldenreis kan helpen bij het bepalen op welk ontwikkelingspunt jouw held staat. Of welk punt je in zijn ontwikkeling gedetailleerder wilt belichten als verteller (wat hem bijvoorbeeld beweegt het avontuur aan te gaan, of hoe hij zijn beleefde avontuur inpast in zijn leven). 4. De heldenreis kan je er ook toe aanzetten metaforische elementen in een verhaal te integreren, om bijvoorbeeld een emotionele toestand te verbeelden. DE ODYSSEE VAN DE VERTELLER - TOT SLOT DE ‘KWINTESSENS’ De heldenreis is ook een metafoor voor het avontuur dat de verteller in zijn ontmoeting met zijn verhaal zèlf beleven kan. Vaak worden we met een verhaal geconfronteerd dat lonkt en ons roept (ook een sterke afkeer kan een roep zijn), maar wat we niet ‘be-grijpen’ kunnen. De vraag is eigenlijk altijd,

wat heeft dit verhaal met mij te maken? En meteen al bevinden we ons middenin het avontuur. Alles wat we onderweg beleven, alle weerstand die we moeten overwinnen, alle ontdekkingen die we doen, al onze gevoelens en beslissingen die wij gedurende een bewerking en het eigen maken van een verhaal ervaren, brengen ons uiteindelijk bij de grote schat, die ons verhaal aan het eind van deze weg vertegenwoordigt. De laatste grote stap in deze onderneming is tot slot deze schat met anderen te delen, weer in contact te treden met de buiten­wereld en juist dít verhaal te vertellen.

NADINE DE ZANET Als actrice ben ik altijd bezig geweest met de vraag, wie is de mens, wat houdt hem bezig en wat zijn diens mogelijkheden. Als acteur speel je maar één rol in een verhaal en vanaf een bepaald punt in mijn leven wilde ik het hele verhaal in mijn handen houden. Nadine De Zanet is ‘tussendoor’-vertelster, bevestigt als administratief medewerkster graag alle aanmeldingen bij de Vertelacademie, is altijd betrokken en doet graag mee.

www.creeren-vertellen-acteren.nl

17


VERHALEN AAN INGESLOTENEN BAUK ZONDAG Gedetineerden en tbs-gestelden zijn afgesne­ den van hun dagelijks leven. In een tbs-kliniek zijn er ondenkbaar veel regels en jargon, evenals onvoorstelbaar veel vreselijke verhalen over het leed van slachtoffers en daders. Ingesloten zijn be­ tekent onder andere dat je jouw manier van spre­ ken, zoals je dat doet met je verwanten, maar in beperkte mate kunt delen. Onder andere daarom vertellen we elkaar verhalen. Zij mij en ik hen. Ver­ halen geven lucht en scheppen ruimte doordat ze vrij spel maken. Verhalen kunnen regels laten be­ wegen, licht geven aan het donker van de ziel. Als het te pijnlijk is om over jezelf te praten, kan het gaan over de verhaalfiguur.

18

Bij het vertellen van verhalen aan ingeslotenen, is het belangrijk om te weten dat zij werelden kennen die je zelf niet kent. De wereld van geweld en mishandeling, van de straat en teloorgang door drugsgebruik, de wereld van blauwe plekken en ijselijke angstkreten. Hun verbeeldingskracht is vele malen groter dan de mijne. Het vertellen aan ingeslotenen vraagt bewustzijn van de context van de luisteraars. Zij kunnen niet weg van de ingesloten wereld. De verhalen beogen hun pijn, schuld, worsteling met een delict, kortom hún levensverhaal in een groter verband te plaatsen. In de kerstviering vertelde ik, in de kapel van de kliniek, een verhaal over een trol. Grundel heeft de, voor zijn medetrollen geheime, wens om mens te worden. Rond de kerstboom was een bosachtige sfeer gebouwd. Langs de muren staarden gelige lichtjes, trollenogen, ons aan. Grundel worstelt met zijn geheim. Niemand mag merken dat hij steeds meer naar de mensen trekt. Mochten de mensen hem afwijzen, dan is hij vanaf dat moment mens noch trol en hoort hij nergens meer bij. Vlak voor Grundel zijn bestemming bereikt, bezwijkt hij aan de kou.

In de verte hoort hij dat het lied Ave Maria gezongen wordt. Het lied wekt in de bijna mens geworden trol een ziel. Hij ontwaakt en durft te vertrouwen dat hij bij de mensen welkom is. Dit verhaal is toegesneden op de kerstviering voor tbs-gestelden, een divers publiek van verstandelijk zeer begaafde mensen tot op het randje van verstandelijke beperking, van psychotisch tot autistisch. De context waarin het verhaal klinkt, zowel de kapel als de liturgische setting, maakt dat er voor alle luisteraars veilige ruimte is voor hun eigen verstaanslaag. Tijdens het vertellen betrek ik de luisteraars soms bij het verhaal, om zo te laten weten dat het nog steeds om hen gaat. Zo wordt het verhaal van iedereen. Nu en dan iemand de gelegenheid geven kort te reageren geeft lucht op het moment dat het verhaal misschien net té spannend wordt. Naast het vertellen van verhalen in de grote vieringen, vertel ik ook verhalen in de context van het pastorale gesprek. De Bijbel vertelt ons het verhaal van een man die al 38 jaar verlamd aan de rand van een bassin ligt. Eenmaal per dag beweegt het water.


Degene die dan het water ingaat, geneest. De man is nog nooit het water ingegaan. In het pastorale gesprek kan dit verhaal precies toegesneden op deze ene pastorant verteld worden. Zo raakt de pastorant, via de verhaalfiguur, aan het denken over de vraag waarom hij een bepaalde stap niet zet. Levens van ingeslotenen zijn vaak afgebrokkelde levens. Als je hoort dat er in de Bijbel, éen van de levens­­boeken van deze wereld, verhalen staan die over jou gaan, dan kom je weer in een verband terecht. De stoere Mozes die nota bene een heel volk bevrijdde en het door het dodelijke water loodste, was eerder in zijn leven een moordenaar en vluchteling. Het gebruiken van een Bijbelverhaal geeft ruimte en verbindt de pastorant met oeroude verhalen over het gewone leven. Verhalen over mensen die bedriegen en verlangen, doden en baren, vluchten en grenzen stellen. Ingeslotenen worstelen met vragen over uitsluiting. Het is troostend jezelf terug te vinden in de verhalen van een oeroude traditie die gericht is op hoop, liefde en vergeving.

BAUK ZONDAG Bauk Zondag was van 2000 tot 2003 als dominee en geestelijk verzorger voor ingeslotenen werkzaam in een justitiële jeugdinrichting en huis van bewaring. Daarvoor werkte zij met buurtbewoners in een volksbuurt en leerde dat het jaren duurt voordat je de taal van een ander verstaat. Sinds 2003 is zij geestelijk verzorger in een tbskliniek. Alhoewel haar redenen om Leerroute 2 te gaan volgen praktische waren, heeft zij met het vertellen van verhalen, een nieuwe, geweldige communicatiebron ontdekt.

19


EEN BIJBELVERHAAL PETERINE KOOIJMANS GENESIS 16: 1 T/M 16 Abram en Saraï, oude mensen, geen kinderen. Om voor nageslacht te zorgen stelt Saraï voor dat Abram naar bed gaat met Hagar, haar slavin. Hagar raakt zwanger en verliest haar respect voor Saraï. Vervolgens maakt Saraï Hagar het leven zo zwaar dat ze de woestijn in vlucht. Ze komt bij een waterbron en ontmoet een engel. Dit gedeelte uit de Bijbel heb ik verteld in mijn vertel­voorstelling LEF! over Hagar, Tamar en Ruth. Hoe vertel je oude verhalen uit een boek waar, door alle eeuwen heen, zoveel gedoe over is? Ik kan geen richtlijnen geven, ik kan alleen maar vertellen hoe ik het zelf heb gedaan. Daar zijn de onderstaande tips dan ook op gebaseerd. LEZEN Lees de tekst zorgvuldig. ‘Er staat niet wat er staat’ is een veelgehoorde uitdrukking, wanneer het over Bijbelteksten gaat. Lees ook de teksten ervoor en erna. De tekst is altijd onderdeel van een groter verhaal. ONDERZOEK Wat staat er in de grondtekst? Hier heb je een theo-

20

loog voor nodig. Er zijn verschillende manieren waarop een Bijbeltekst kan worden uitgelegd. Lees boeken. Ik had veel aan: ‘Eva’s erfgenamen’ (Margot Kässman), ‘Je ware vrouwelijkheid ontdekken’ (Anselm Grün), ‘Het verhaal gaat’ (Nico ter Linden). Bezoek een museum, zoals Museumpark Orientalis in Heilig Landstichting bij Nijmegen. Daar hoorde ik bijvoorbeeld dat Hagar nog geen zestien jaar moet zijn geweest toen ze werd weggegeven als slavin en dat slavin zijn niet betekende dat je dan een slechte positie had (zoals zwarte slaven in de VS). De vrouwen waren onderdeel van een grote familie. WAT SPREEKT JE AAN? Voor mij waren dat onder andere de woorden van de engel: ‘Waar kom je vandaan Hagar, en waar ga je heen?’ Deze persoonlijke vraag stelde ik ook aan mijzelf. Een diepe, voor mij ontroerende vraag. Het bracht mij bij mijn vader en moeder. Dat was de plek waar ik vandaan kwam. Voor mij een plek omgeven met liefde. De engel sprak over een ‘wilde woudezel’. Het kind waarvan Hagar zwanger is, zal een wilde ezel van een

mens zijn. Ook hiervoor geldt dat er veel betekenissen van te vinden zijn. ‘Vrijheid’ vond ik de mooiste. VERBINDEN Na het grondig lezen van de tekst, na het onderzoek, na stilgestaan te hebben bij dat wat mij raakte, heb ik geprobeerd om een aantal dingen met elkaar te verbinden. Door de vraag ‘waar kom jij vandaan?’ te verbinden met het beeld van de wilde woudezel ontstond er bij mij dit: Toen Hagar noodgedwongen afscheid moest nemen van haar ouders, stopte haar moeder een ezeltje van stof in haar handen: ‘Hier, voor jou Hagar, een wilde woudezel, net als jij, vrij en sterk.’ Wanneer ze later uitgeput bij de bron zit, herinnert ze zich dat moment. Die herinnering geeft haar kracht om weer terug te keren naar Abram en Saraï. DE ENGEL Ik heb altijd de behoefte om verhalen uit de Bijbel aanspreekbaar te maken voor deze tijd. Soms heb je in een mensenleven te maken met omstandigheden die onveranderbaar zijn. Er ontstaat een diepe crisis. Hagar maakte zo’n existentiële crisis mee en ont-


moette een engel. Opeens zat ik als verteller met een engel opgescheept. Zelf heb ik daar niet zo veel mee. Het hielp mij om te bedenken dat het voor de betekenis van het verhaal niet uitmaakte of je nou wel of niet gelooft in engelen. Er gebeurde iets met Hagar bij de bron. Iets zo bijzonders, dat jaren later Bijbelschrijvers het hadden over de verschijning van een engel. De aanwezigheid van die engel deed mij denken aan enkele dichtregels van Nicolaas Beets: De moerbeitoppen ruischten; God ging voorbij; Neen, niet voorbij, hij toefde; Hij wist wat ik behoefde, En sprak tot mij. Misschien dat Hagar, terwijl zij zich haar moeder herinnerde, deze aanwezigheid die zij een engel noemde gevoeld heeft. In mijn verhaal zat zij in de schaduw van de bloeiende amandelboom. De roze blaadjes van de bloesem ‘ruischten’. Een koele bries streek langs haar wang en alles in Hagar kwam tot rust.

Genesis 16: 1 t/m 16, wat een rijkdom zit er verscholen in deze 16 verzen… TIPS b Lees een Bijbeltekst zorgvuldig door; ken de context van het verhaal. b Doe onderzoek naar de uitleg van de teksten; praat erover met een theoloog. b Sta stil bij wat jou persoonlijk raakt in het verhaal.

PETERINE KOOIJMANS In 2010 was ik bezig met het schrijven van een monoloog over Maria, de moeder van Jezus. Om meer over Maria te weten te komen bezocht ik de vertelvoorstelling van Pauline Seebregts over Maria. Zij bleek docente te zijn aan de Vertelacademie in Utrecht. Zo is het gekomen. Peterine studeerde in 2015 af in Leerroute 2.

www.peterinekooijmans.nl

21


VERTELLEN OP DE DREMPEL VAN DE HEMEL JE VERHAAL DOEN IN EEN KERKGEBOUW STEPHAN DE JONG De kerk is een huis van verhalen: uit de Bijbel, uit kinderbijbels, uit de roerige kerkgeschiedenis, wijsheidverhalen, inspirerende verhalen en ver­ halen van zoekers naar het Geheim. Kerkgemeen­ schappen nodigen steeds vaker vertellers uit om een steentje aan hun verhalentraditie bij te dragen. Wat kun je zoal verwachten? In oude kerken zweven de verhalen als het ware al tussen de muren. Nieuwere kerken kunnen smaakvol zijn, maar soms ook weinig fantasierijk. Oud of nieuw, weinig kerken vormen speelse ruimtes waarin je een eigen sfeer kunt creëren. Je zult het moeten doen met een eigensoortig liturgisch interieur. Je kunt daarin een belemmering zien, maar met een beetje creativiteit ook kansen. Kijk eens naar een kansel als een nest of naar een doopvont als een binnenzee. GELUID Je zou verwachten dat er in kerken goede geluids­ installaties zijn, maar dat is lang niet altijd zo. Als je het niet van tevoren hebt gecheckt, moet je niet gek

22

opkijken als de koster - met alle goede bedoelingen overigens - een vaste microfoon met katheder voor je heeft klaar gezet. Niet zelden zit je vast aan een snoer. Als het helemaal tegenzit, is dat nog kort ook. Tegenwoordig beschikt een groeiend aantal kerken over een headset. Als je zelf niet over een goede geluidsinstallatie beschikt, zul je moeten roeien met de auditieve riemen die voorhanden zijn. Overigens, in sommige kleine kerken kun je het met een sterke stem zonder installatie af. Als er veel galm zit in een kerk, hoeft dat geen probleem te zijn. Praat langzaam en luister hoe het geluid terugkomt. Probeer een ritme te vinden waarin de nieuwe woorden niet botsen op de vorige. Wie weet geeft zo’n afgedwongen ritme je verhaal een onverwachte kleur. STOELEN EN BANKEN Steeds meer kerken beschikken over stoelen. Vaak zijn ze geschakeld vanwege brandweervoorschriften. Toch kun je meestal wel een eigen opstelling creëren.

Let erop dat vooral oude kerken soms beschikken over verrassende hoeken of een koor waar je een schitterende vertelplek kunt scheppen. In veel kerken staan nog vaste banken. Statig maar saai. Wie weet, kun je deze vloek in een zegen doen verkeren. Door bijvoorbeeld te doen alsof de banken de hokken in Noachs ark zijn. Of je kunt een soort anti-omgeving oproepen: ‘Er was eens een stad met alleen maar rechte straten, rechtlijnige mensen en stijve gedachten die even recht waren als de banken in deze kerk. Per ongeluk raakte een kromme gedachte verzeild in deze stad...’ SFEER Sommige oude - en soms nieuwe - kerken hebben een prachtige, mysterieuze of sprookjesachtige sfeer. Er zijn mogelijk kaarsen, liturgisch meubilair, heiligenbeelden of andere elementen waarmee je een eigen omgeving kunt scheppen. De collectezakken, vaak hangend in een daarvoor bestemd rek, zijn natuurlijk de mutsjes van kabouters… Helaas haalt de architectuur van sommige kerken


niet eens het niveau van een gymnastieklokaal. Maar zelfs een fantasieloos gebouw kan een verhalen­ verteller prikkelen tot een verhaal of een inleiding daarop. ‘Eens bezocht een engel deze kerk en meende dat er iets ontbrak… Waar zat het deurtje naar het land van verlangen?’ CADEAUTJES Kerken bezitten allerlei eigenaardigheden die een cadeau kunnen zijn voor je creativiteit. Kansels - vanouds een soort houten microfoon - zijn door de moderne geluidstechniek eigenlijk overbodig, maar meestal staan ze er nog wel. De kansel als kans: je staat op een toren en overziet het drakenparadijs, je bent als een aap in een boom… In elke kerk ligt wel een Bijbel. Een mooi verhalenboek waaraan je op allerlei manieren speels kunt refereren. Zoals Godfried Bomans in zijn sprookje ‘Vrolijke Hans’. Daarin schrijft hij dat maar twee dingen een mens doen lachen: een goed geweten en

het Lachkruid. ‘Wilt ge iets over het eerste weten, dan moet ge een ander boek opslaan dan dit, een boek dat ver voor mijn tijd geschreven is. Maar het Lachkruid, ja, wie daar iets over wil weten, moet naar de sprookjesverteller.’ TIP Ga vroeg genoeg naar het kerkgebouw om de ruimte te zien, zo mogelijk een eigen vertelplek te creëren en de (on)mogelijkheden van de geluids­ installatie te bekijken. Vat de specifieke mogelijkheden die deze ruimte of bepaalde aanwezige elementen daar bieden op als een cadeautje.

STEPHAN DE JONG Ik ben predikant en dus verhalenverteller. Ook publiceerde ik enkele verhalenbundels. Elke zondag vertel ik een verhaal voor kleine en grote oren. Mijn vertelopleiding begon bij de voorloper van de Vertelacademie.

www.stephandejong.nl

(Dit artikel verscheen eerder in het magazine Vertel Eens in de serie Tips en Tricks van de Vertelacademie, maart 2011.)

23


GELUIDSAPPARATUUR VOOR VERTELLERS HERMAN KRUIZE Er zijn omstandigheden waarin een verteller niet zonder geluidsversterking kan. Het publiek is te groot in aantal, de installatie van het theater heeft te veel bas of er is alleen een ringleiding waardoor de stem van de verteller overal vandaan lijkt te komen. Vaak is er geen apparatuur aanwezig of het is niet geschikt en dus zal er op enig moment eigen apparatuur aangeschaft moeten worden. Wat heeft een verteller dan nodig? LUIDSPREKER Eén luidspreker volstaat in 99% van de gevallen. We kunnen kiezen tussen een actieve of passieve luidspreker. Een actieve luidspreker heeft een ingebouwde versterker. Het grote voordeel hiervan is de compactheid van het systeem. Het nadeel is het gewicht. Een actieve luidspreker weegt ongeveer 14 kilo. Een tweede nadeel kan zijn dat er geen uitbreidings­ mogelijkheden zijn en dus is het bij de keuze van dit systeem van belang te letten op het volgende: 1. Kies een luidspreker die in een neutrale stand de stem zo natuurlijk mogelijk weergeeft. Dit zijn

24

over het algemeen luidsprekers van 500 – 700 W met een 8 inch woofer. 2. Neem een luidspreker met meerdere kanalen en aansluitingen. Minimaal drie is aan te bevelen, zodat er naast de headset ruimte is voor instrumenten, laptops of een tweede headset. Kijk of het volume van elk kanaal apart te regelen is. Een passieve luidspreker heeft geen ingebouwde versterker. Vereist is dus een aparte versterker. Het voordeel is het gewicht, het nadeel uiteraard de verschillende onderdelen en aansluitingen. Een voordeel van passief is de mogelijkheid om via een meerkanaals versterker diverse apparatuur aan te sluiten. Over het algemeen is de actieve luidspreker voor vertellers, die alleen gebruik maken van een enkele (mono) luidspreker, voldoende en aan te bevelen vanwege eenvoud en kosten, ongeveer € 550,- voor de Yamah DXR8. HEADSET Een headsetsysteem bestaat uit hoofdmicrofoon, zender en ontvanger. De ontvanger wordt op de

luidspreker aangesloten. Een headsetsysteem is te koop vanaf ongeveer € 400,-. Neem een microfoon die vleeskleurig is en klein. Voor buiten kan er dan, om windgeruis tegen te gaan, een plopkapje opgeschoven worden. Micro­ foons die achter beide oren langs sluiten, zitten verre­weg het stevigst. Bekende merken zijn onder andere Sennheiser en Line6. Reversmicrofoons zijn niet aan te bevelen. Zij volgen de beweging van het hoofd niet en zijn zeer gevoelig voor schurende geluiden van kleding. Oudere systemen maken geen gebruik van de 2.4 GHz band. Het gebruik van deze zenders is niet toegestaan en ze kunnen gestoord worden door andere aanwezige apparatuur! LUIDSPREKERSTATIEF Een luidspreker wordt op een statief geplaatst om het geluid letterlijk de ruimte te geven. Een statief dat de luidspreker recht naar voren laat stralen of lichtjes naar beneden (dat is prettig als er op een podium gespeeld wordt) is aan te bevelen. Kosten: vanaf ongeveer € 60,-.


KABELS Om de ontvanger, akoestisch versterkte instrumenten, laptops, tablets en dergelijke aan de luidspreker te koppelen heb je kabels nodig. Welke dat zijn is afhankelijk van de gewenste lengte en het soort aansluiting. Er zijn meerdere soorten aansluitingen. Het meest gebruikt zijn de jackplug (lijkt op de aansluiting van een koptelefoon, maar dan dikker) en de 3-polige XLR (dik, met een ronde rand en drie kleine pinnetjes binnenin). Op een luidspreker met meerdere ingangen zijn beide aansluitingen te vinden. Kosten kabels: vanaf € 45,-. Laptops en tablets worden verbonden met een mini-jackplug. Er zijn allerlei koppel- en verloopkabels en pluggen te krijgen. FLIGHTCASE Om je kostbare apparatuur in op te bergen en vervoeren gebruik je een speciale koffer, een zogenaamde flightcase. Kosten: ongeveer € 200,-. De aanschaf van een goede complete installatie komt dus uit op ongeveer € 1250,-.

TIPS VOOR DE AANSCHAF b Laat je altijd voorlichten bij de speciaalzaak. b Als je gebruikt materiaal koopt: altijd ter plaatse even testen! TIPS VOOR GEBRUIK VAN DE INSTALLATIE b Geef het geluid de ruimte, dus zet de luidspreker op een statief. b Ga niet direct voor de luidspreker staan. Dit veroorzaakt het bekende rondzingen. b Zet de luidspreker niet te ver bij je vandaan. Het is raar als je stem ergens anders vandaan lijkt te komen. b Een flightcase met apparatuur is zwaar. Er zijn handige steekkarretjes te koop voor niet te veel geld.

HERMAN KRUIZE Herman Kruize is verhalenverteller, theater­ maker en acteur. Hij was vroeger het jongetje dat stiekem met een zaklantaarn naar bed ging om onder de dekens nog te lezen. Herman is alumnus van de Vertelacademie en treedt op in kleine theaters, festivals en voor bedrijven en instellingen.

www.devertelketel.nl

25


BEELDSTURING EN EXPRESSIEF STEMGEBRUIK RONALD NAAR TECHNIEK EN VERBEELDING In mijn workshops gaat het om gezond en expressief stemgebruik. Ik hanteer een indeling in drie dimensies: 1. Basis (adembeweging, lichaamshouding, spierspanning) 2. Spraakaspecten - resonantie en articulatie (verstaanbaarheid) - tempo, volume en intonatie (variatie leidt tot expressie) 3. Registers (buik, borst, hoofd) Technische oefeningen zijn altijd gericht op een aspect van deze dimensies. Bijvoorbeeld een uitnodiging om bewust te worden van de gewoonte om je buik weinig ruimte te geven bij het inademen. Hierop volgt experimenteren met nieuw gedrag. TIP Hoe kun je jezelf helpen om je buik meer ruimte te geven? Merk je wat er gebeurt met je stem? Het gaat bij de stem echter niet alleen om techniek. ‘De stem als spiegel van de ziel’ vraagt om ruimte waarin ‘iets kan gebeuren’, waarin ‘nieuwe dingen kunnen ontstaan’. Ik wil onze verbeelding uitnodigen

26

om actief mee te vertellen. ‘Verbeelding’ in de ruime zin van het woord: een creatieve kracht die los van onze bewuste wil de bron is van impulsen en ingevingen. Een stembuiging, een aarzeling, een plotselinge versnelling of stilte die je niet ‘bedenkt’ maar die je overkomt en waarvan je soms, aan jezelf of aan je publiek, merkt ‘wow dit is raak’. Vertellen als een vorm van spelen, waarbij je verbeelding de motor is. Ik bedoel hier niet de engere (visualiserende) opvatting van verbeelding die veronderstelt dat je het verhaal ‘voor je ziet’. Waar het bij mij over gaat, is de verbeelding als onzichtbare tegenspeler én medespeler van het bewustzijn van de verhalenverteller. De ziel van de verteller die, als het goed is, contact maakt met de ziel van het verhaal. Het verhaal dat altijd meer is dan een verzameling woorden, altijd meer dan één ‘moraal’ heeft, nooit geheel en voor altijd verklaard kan worden en altijd weer opnieuw een inspiratie is voor creatie. Via de genoemde drie dimensies kunnen we voorwaarden scheppen voor het meespelen van de verbeelding in het stemgebruik. Hoe kunnen we de ver-

beeldingskracht echter nog meer stimuleren? Hoe prikkelen we de onbewuste ‘sturing’? De scheppende bron, die altijd meespeelt als er sprake is van spel, laat zich niet zo maar openen, laat staan dicteren, door het doelgerichte denken. Deze is daarentegen wel gevoelig voor symbolen en beelden. Bij het werk aan onze stemexpressie kunnen beelden behulpzaam zijn. Als voorbeeld schets ik hieronder het gebruik van de oeroude vier elementen. DE VIER ELEMENTEN Sinds ik ben gaan experimenteren met de vier elementen als ‘beeldsturing’ voor het stemgebruik van de verteller, ben ik alleen maar enthousiaster geworden. We blijken allen een soort ‘oerweten’ te hebben, met ruimte voor autonome inkleuring en toch grofweg consensus over de symbolische betekenis van de elementen. In diverse workshops heb ik samen met cursisten de vier elementen vanuit het perspectief van de stem geïnventariseerd. Hieronder een overzicht van kwaliteiten die steeds weer genoemd worden in relatie tot bijbehorende elementen.


Element Karakteristieken Aarde Duidelijk Regelmaat Geworteld Water Melodieus Vloeiend Beweeglijk Lucht Licht (luchtig) Veranderlijk Onvoorspelbaar Vuur Fel (vurig) Ongrijpbaar Dynamisch Iedere verteller zal voorkeurselementen hebben. Aandacht voor het element dat in de schaduw staat, zal een rijkere vertelling opleveren. Het werken met de elementen is een impliciete benadering: het nodigt de verteller uit om het krachtenspel van de elementen in de verbeelding toe te laten. Verondersteld wordt dat in ons allen, op een unieke wijze, deze elementen als een soort oerkrachten in ons werken, sommige duidelijk zichtbaar, sommige dieper verstopt. Dat geldt dan natuurlijk ook voor ons publiek. Wanneer

we onevenwichtig veel aarde of vuur in onze stem hebben, zal een deel van het publiek afhaken. TIP Vertel een verhaalfragment vanuit het element ‘lucht’. Vertel hetzelfde fragment vanuit ‘vuur’. Wat gebeurt er met je stemgebruik? Natuurlijk is dit ook een appèl op onze eigen ontwikkeling als verteller: we hoeven de inspiratie van de vier elementen niet te beperken tot ons stemgebruik. De elementen kunnen tevens een licht werpen op ontwikkelingen en tegenstellingen in een bepaald verhaal. Ook ons gehele repertoire kunnen we eens bekijken vanuit het perspectief van de vier elementen: spreekt er een duidelijke voorkeur uit voor één element? TIP Vertel een verhaal(fragment) waarin je je stem laat schakelen tussen alle elementen.

RONALD NAAR Ronald Naar studeerde wijsgerige pedagogiek. Daarna volgde hij zijn fascinatie voor de stem. Een eerste grote inspiratiebron was het Roy Hart Theatre, hier ontdekte Ronald de vitale en creatieve kracht van de menselijke stem. Bij diverse zangpedagogen werkte hij aan zijn (klassieke) zangstem. Vanaf begin jaren ’90 geeft Ronald stemworkshops aan zangers, spelers en vertellers, onder andere bij de Vertelacademie. Als pedagoog begeleidt hij studenten in Leerroute 1.

www.zingenddoorhetleven.nl

27


VERTELLEN VOOR SENIOREN MARIN MILLENAAR Als verteller/muzikant trad ik al een poosje op voor kinderen en volwassenen, toen me gevraagd werd of ik een keer wilde spelen op een ontmoe­ tingsdag van Stichting Alzheimer en Dementie. Op internet zocht ik allerlei liedjes uit de jaren 50, 60 en 70 en ik stofte mijn eigen schoolliedjesrepertoi­ re af. Mensen, bij mijn binnenkomst nog volledig in zichzelf teruggetrokken, werden binnen een half uur - tijdelijk - gewekt. Ze zongen en dansten mee en babbelden, bijna alsof er niets aan de hand was. Tot mijn vreugde werd ik teruggevraagd. Voor een volgende gelegenheid had ik bij een aantal liedjes korte inleidende verhalen, waar mensen geboeid naar luisterden. Deze verhalen bleken ge­ sprekstof op te leveren. Diep geraakt ging ik me meer verdiepen in vertellen aan en musiceren voor ouderen en ik werd daar ook steeds vaker voor ge­ vraagd. Hieronder zet ik wat zaken op een rijtje.

28

KENNISMAKINGSGESPREKJE VOORAF Wanneer ik voor ouderen mag vertellen, zorg ik, meer nog dan anders, dat ik er al vroeg ben. Als alles klaar staat, ga ik naar de mensen toe, die zitten dan vaak al rond tafeltjes. Op mijn hurken maak ik een respectvol, gezellig praatje. Daarmee probeer ik een beeld te vormen van wie de ouderen zijn en wat ze ooit gedaan hebben. Waren ze getrouwd, wat was hun werk, hadden ze hobby’s? Ook vraag ik terloops naar de desbetreffende gelegenheid en hun betrokkenheid daarbij. Dat geeft me allemaal informatie, die ik later eventueel door mijn verhaal kan vlechten. Aan het eind van elk praatje, adviseer ik de mensen om hun stoel straks zo te zetten, dat ze me goed kunnen zien, omdat ik immers met meer vertel dan alleen mijn mond. INTERACTIE Bij vertellen aan senioren, probeer ik er altijd voor te zorgen dat een personage in

het verhaal een voor hen bekend lied zingt, bijvoorbeeld om de moed er tijdens het lopen in te houden. Daarbij moedig ik ze - soms al bij mijn praatje aan tafel - aan, om vooral mee te zingen. Zo vergroot ik hun betrokkenheid bij de voorstelling. THEMA’S Het ligt voor de hand, dat ik ouderen eerder verhalen vertel over vergankelijkheid, eeuwige of juist verloren liefdes, terugkeer naar de bron en dergelijke, dan over thema’s als kalverliefde of coming of age. BALANS Vertellen aan senioren is voor mij eigenlijk niet heel anders dan aan welke groep dan ook. Het gaat altijd om de balans. Eén voet in de schoen van mijn personage(s). De andere omhuld door de schoen van het publiek. Door steeds oogcontact met de luisteraars te houden, merk ik vanzelf of ik ze meeneem in het verhaal. DETAILS Wanneer ik een verhaal voorbereid, voor welke


doelgroep dan ook, probeer ik het hele verhaal voor me te zien, met zoveel mogelijk details. Zo maak ik als het ware een film in mijn hoofd, met verschillende scènes en camerastandpunten. Mijn publiek vertel ik wat ik voor me zie: de in de voorbereiding ‘geschoten’ film. Daarbij belicht ik de details, die passen in de belevings­wereld van het desbetreffende publiek. SPANNINGSBOOG Oudere luisteraars hebben vaak een langere spannings­ boog als het gaat om gedetailleerde omschrijvingen van zintuiglijke waarnemingen. Jongeren hebben daar minder geduld voor. Zij hebben liever snel opeenvolgende acties. In een reisverhaal toon ik jongeren dan ook klimbomen, speelplekken, dansende mensen of coole graffiti. Voor ouderen belicht ik details die meer melancholisch van aard zijn, zoals musea, begraafplaatsen, oude gebouwen en statige lanen. VERWERKINGSSTILTES Tijdens het vertellen neem ik - voor elke nieuwe scène - even tijd om die scène tot me door te laten dringen en te kiezen welke details ik bij dit publiek

zal belichten. Daarmee geef ik mijn publiek ook enkele seconden de tijd om de vorige scène te laten landen. TIPS b Bij ouder publiek laat ik langere verwerkings-­ stiltes vallen. b Bij dementerenden includeer ik een aantal korte terugblikken, al dan niet gezongen. b Vaak zitten er tussen ouder publiek ook slechthorenden. b Pas daarom spreektempo aan. b Maak nog bewuster en rustiger oogcontact. b Articuleer extra duidelijk, zodat ook zij je verhaal, al liplezend, kunnen volgen. b Gezichtsbeharing rond de mond maakt liplezen lastig.

MARIN MILLENAAR Na een optreden van Daniel Morden tijdens het Storytelling Festival in Amsterdam, besloot Marin al varend op de veerboot over het IJ om zijn leven een totaal andere wending te geven. Een verteller was geboren. Vanaf 2011 volgde hij Leerroute 2, die hij in 2016 succesvol afsloot. Nu is hij vertellend muzikant voor een breed publiek.

www.marinmillenaar.nl

29


LIVE MUZIEK IN EEN VERTELVOORSTELLING ONNO VAN TONGEREN EN HANS VAN WOERKOM De combinatie van muziek en verhaal is goud waard. Een verteller kan een externe muzikant in­ huren, zodat de verteller zelf zich op het verhaal kan concentreren. Als een verteller zelf de muziek verzorgt, heeft hij alles in de hand. Het hangt af van zijn eigen vaardigheden als verteller en als muzikant. MUZIEK IN DE VERTELVOORSTELLING In een vertelvoorstelling kan de muziek tussen de verhalen of verhaaldelen door klinken, maar natuurlijk ook tijdens het vertellen. Als je vertellen en muziek afwisselt, kan de muziek dienen als inleiding op een voorstelling, om twee verhalen te verbinden, om een langer verhaal op te splitsen of om een voorstelling af te sluiten. Daarvoor kun je complete, liefst vrij korte nummers gebruiken. Laat in de muziek bijvoorbeeld een herhaling weg om het nummer in te korten. Natuurlijk kan muziek ook klinken tijdens de vertelling. De muziek is dan sfeerbepalend en volgt de dynamiek van de spreker. Maar het is ook mooi als de verteller juist zijn woorden kiest, passend bij de muziek. Bij het voorbereiden van zo’n voorstelling

30

kan de muzikant eerst de muziek aanleveren, maar de verteller kan ook de gewenste sfeer duiden, waarop de muzikant de muziek kiest. Muziek als achtergrondbegeleiding is vaak geïmproviseerd. In het algemeen geldt dat muziek in meerdere of minder mate geïmproviseerd kan worden. De melodie kan vastliggen, maar intonatie, tempo en interpretatie kunnen vrij variëren. Soms is het handiger om een bestaande, vaste melodie te gebruiken, soms is het juist fijn als je wat vrijer bent. Een muziekfragment kan worden gebruikt om een bepaalde persoon, scène of sfeer aan te duiden. Als je dat vaak herhaalt, wordt het tot een herkenningsmelodie. Zo’n herkenningsmelodie moet kort zijn en je kunt er een specifiek instrument voor gebruiken. TIP Door een herkenningsmelodie weet het publiek vaak al wat er in een scène gaat gebeuren en hoeft de verteller het niet meer te zeggen. Muziek en woord vertellen samen het verhaal! LIEDJES Een liedje is op zichzelf al een perfecte combinatie van woord en muziek en daarom heel geschikt om te

gebruiken tussen verschillende delen van de voorstelling of als herkenningsmelodie. Het is het eenvoudigst om een bestaand (kinder)liedje te kiezen, waarvan de inhoud past in het verhaal. Natuurlijk kun je ook de tekst aanpassen of een heel nieuwe tekst bedenken op een bekende melodie. Het voordeel is dat kinderen het snel kunnen meezingen, maar origineel is het natuurlijk niet. Het is niet zo moeilijk om een klein, simpel, nieuw liedje te bedenken. Improviserend met melodie en tekst kom je vaak op ideeën. TIP Heb je eenmaal iets bedacht? Neem het op! Ook een eenvoudig deuntje raak je snel kwijt. Als je een ingewikkelder en langer liedje wil maken, kun je beginnen met een pakkende melodie en daar een tekst op maken, maar het kan ook andersom: eerst een rijmende tekst en daar een melodie bij maken. Ook hiervoor geldt: neem je liedje op om het niet te vergeten! GELUIDEN In plaats van met een melodie of liedje, kun je ook


met geluiden werken. Daardoor ontstaat iets dat op een hoorspel lijkt. Voorbeelden van eenvoudig te maken geluiden zijn: regen (regenstok), de zee (ocean drum), onweer (onweerkoker), vogelgeluiden (vogelfluitje). Maar uit een muziekinstrument kun je vaak ook verrassende geluiden halen: piepen van een deur (krassen op een instrument), voetstappen (stampen, klappen, slaan op een trom), wind (lucht blazen op een fluit), regen (zacht staccato tikken), donder (harde zware tonen). VERGEET DE STILTE NIET Niets werkt zo mooi in een muzikale vertelvoorstelling als stilte. Muziek, die plotseling stopt, trekt onherroepelijk de aandacht. Dit vergt veel oefening, maar het maakt dat je voorstelling een grote sprong voorwaarts maakt. Het bevordert de eenheid tussen verteller en muzikant (of verhaal en muziek). TIP In een verhaal met muziek zorgt de afwezigheid van muziek ervoor dat je de stilte als het ware hoort.

ONNO VAN TONGEREN

HANS VAN WOERKOM

Onno startte ooit als fluitist in de Rotterdamse

Als kind was Hans al gek op verhalen. Toen hij

underground en ontwikkelde zich tot een

onderwijzer werd, ging hij ze zelf vertellen of

muzikale duizendpoot, die net zo makkelijk de

verzinnen. Het mooiste dat hij verzon: 'De Ring

Afrikaanse trom bespeelt als fluiten en snaar­

van Goud!' (20 vervolgverhalen). Het geven van

instrumenten. Hij maakt theater- en filmmuziek,

voorstellingen geeft hem veel plezier evenals het

begeleidt dichters en vertellers, speelt in ensem-

trainen van mensen om beter te vertellen. Hij was

bles en geeft lessen en workshops. Als muzikant

extern afstudeermentor voor Leerroute 2 en is

begeleidde hij Leerroute 2 studenten tijdens hun

altijd bereid om met de Vertelacademie mee te

afstudeersolo.

denken.

www.onnovantongeren.nl

www.hansvanwoerkom.nl 31


MONDJES DICHT EN OPEN OREN VERTELLEN AAN KLEUTERS MELANIE PLAG Kinderen tussen de drie en zeven jaar zijn een dankbaar publiek om aan te vertellen. Fantasie en werkelijkheid lopen op die leeftijd door elkaar en je kunt het als verteller zo gek maken als je wilt; ze nemen bijna alles van je aan. Toch vindt menig verteller het een uitdaging. Dat gewiebel en gefrie­ mel voor je neus. En snappen ze wel wat je vertelt? DICHT BIJ HUIS Wil je er zeker van zijn dat kleuters je begrijpen, plaats je verhaal dan in hun leefwereld. Die wereld is best klein: huis en familie, winkel, straat, school, speeltuin, kinderboerderij en dierentuin. Verhalen over dieren of kabouters, doen het bijna altijd goed. Verre landen en vreemde culturen staan voor de meesten nog ver van hun bed. Tip: kijk eens in de kast met prentenboeken in de bieb om een indruk te krijgen van geschikte onderwerpen. HOU HET SIMPEL Geschikte verhalen zijn eenvoudig van opbouw: de hoofdpersoon staat voor een uitdaging of probleem

32

(Poes is kwijt), waarna in chronologische volgorde diverse acties volgen (We gaan zoeken. Ligt Poes in de kamer? Nee! Ligt Poes in de keuken? Nee!) Herhaling zorgt voor herkenbaarheid. Na een aantal stappen volgt de goede afloop (Poes ligt in de schuur en heeft jongen, hoera!). ‘Stapelverhalen’ waarin steeds een deel herhaald wordt en de opsomming steeds langer wordt, is een populair genre bij jonge kinderen. Vermijd sprongen in tijd of perspectiefwisselingen; hou het simpel, ook qua woordkeuze en zinslengte. LUISTEREN, KIJKEN EN MEEDOEN Met een goedgekozen verhaal ben je er nog niet. Kleuters zijn snel afgeleid; de schoenveters van het kind naast hen zijn misschien wel veel interessanter dan die pratende meneer of mevrouw voor de groep. In elke scène van je verhaal moet er daarom iets te beleven zijn, waarmee je ze het verhaal weer in kunt trekken. Dat werkt het beste als er iets te zien is of als ze mee mogen doen. Dat vraagt om een doordachte voorbereiding en die begint bij… het begin.

EEN MAGISCH BEGIN Je staat voor dertig of meer friemelende en kletsende kleuters en wilt beginnen. Je kunt je stem boven het rumoer verheffen, maar er is een effectievere methode, betover ze! Dat kan op veel manieren. Kijk in een geheimzinnig kistje of koffertje. Praat met een poppetje dat uit je zak of mouw tevoorschijn komt. Laat een muziekdoosje spelen. Neurie een liedje. De meeste kinderen worden vanzelf stil, omdat ze nieuwsgierig zijn naar wat je doet. De laatste kletskousjes kun je op speelse wijze vragen hun mond te houden, omdat het poppetje bang is, of met een toverspreuk, of in een liedje. Ik zing zelf vaak voor ik begin een liedje dat eindigt met ‘mondjes dicht en open oren, dan kun je me goed horen’, waarbij ik mijn vinger op mijn lippen leg. KIJK EENS! Aandachtig luisteren is voor jonge kinderen best moeilijk. Zeker als ze een achterstand in de taal­ ontwikkeling hebben, bijvoorbeeld doordat ze anders­talig zijn. Je helpt ze door je verhaal visueel te


Fotografie: Peter Putters

ondersteunen. Dat kan met illustraties die je ophangt op een magneet- of viltbord, of die je laat zien in een vertelkastje (kamishibai). Of visualiseer het verhaal met behulp van hand- of vingerpoppetjes. Dit is vooral geschikt voor dialogen. En vergeet jezelf niet; door gebruik van mimiek en gebaar kun je veel verduidelijken en houd je de aandacht gemakkelijker vast. ZINGEN, SPRINGEN, BEWEGEN Kleuters zitten zelden stil. Sommigen zitten letterlijk ondersteboven, maar dit hoeft niet te betekenen dat ze niet luisteren! In ieder verhaal zitten wel momenten waar je kinderen kunt laten meedoen door middel van bewegingen. Zo kom je tegemoet aan hun bewegingsdrang én houd je ze betrokken. Je kunt hardop laten tellen en laten klappen of stampen. Een toverspreuk kun je als versje aanleren met passende (vinger)bewegingen. Zoek naar herhalingen in je verhaal en bedenk daar de bewegingen bij. Een begeleidend liedje maakt het

MELANIE PLAG Als tienjarige las ik al verhalen voor aan kinderen uit de hele buurt. Later maakte ik als kleuterjuf

gemakkelijker te onthouden. Zo’n liedje maak je eenvoudig door een bekend kinderliedje van een nieuwe tekst, die past bij je verhaal, te voorzien. EXPERIMENTEER EN GENIET Probeer uit wat het best bij jou past. De een vertelt graag met handpoppen, de ander zingt liever. Kijk vooral ook goed hoe de kleuters reageren en vraag ze mee te denken; ze hebben zelf vaak de beste ideeën!

kennis met vertellen en sinds 2008 vertel ik onder de naam Babboes aan kinderen en andere grote mensen. Ik hoop in 2018 Leerroute 1 af te ronden.

www.babboes.nl

33


VERTELLEN EN POPPENSPEL TOM VAN MIEGHEM POPPENSPEL? Poppenspel is het tot leven wekken van een levenloos voorwerp met de bedoeling hiermee een publiek te boeien. Heel ruim dus. Er staat niet ‘pop’. Je kunt een theaterpop gebruiken, maar je kunt evengoed een knuffel of een babypop gebruiken. Je kunt zelfs met voorwerpen spelen zoals een beker, een tak… Het tot leven brengen kan in een poppenkast zijn. Bij deze keuze is de poppenspeler zelf niet te zien. Het kan ook zonder kast. Dan is de poppenspeler wel zichtbaar. De meest voor de hand liggende keuze als verteller is die vorm waarbij je zelf wel zichtbaar bent. Dat staat je toe gemakkelijk te wisselen tussen de rol van verteller en poppenspeler. Je kunt zo objecten, die ertoe doen in je verhaal, tot leven brengen. VERTELLER, POPPENSPELER? Beiden hebben een diametraal tegenovergesteld metier en toch weer niet. De verteller schildert met woorden beelden in het hoofd van zijn luisteraar. Niets in de handen, niets in de mouwen, alleen zijn stem en zijn lichaam. De poppenspeler gebruikt de dimensie

34

van het beeld. Hij zal er, zelfs met woordeloos poppentheater, in slagen een gelijkaardige betovering teweeg te brengen in het hoofd van zijn kijker. Ik wil waarschuwen voor de valkuil van het ondoordacht gebruik van poppenspel bij het vertellen. Het gevaar bestaat dat de kracht van het woord ontkracht wordt door teveel beeld. Aan de andere kant kan er ook iets moois ontstaan als de twee dimensies weloverwogen met en ten dienste van elkaar gebruikt worden. Het is een oneindige zoektocht naar het punt waarbij ze elkaar gaan versterken. JE PUBLIEK LATEN GELOVEN DAT JE POP LEEFT TERWIJL JE ZELF IN BEELD BENT? Hieronder enkele basistechnieken. 1. Kijkrichting Als je pop mensen aanspreekt, moet ze oogcontact maken. Elke pop heeft zijn eigen kijkrichting. Je kunt dat oefenen voor de spiegel. Laat je pop in de spiegel vanuit verschillende posities oogcontact met jezelf maken. Ook elk voorwerp heeft een kijkrichting, zelfs al heeft het geen ogen.

De poppenspeler kijkt niet naar het publiek, wel naar de pop. Zo neem je verdwaalde blikken uit het publiek mee naar de pop. Je ogen zijn theater­spots. Zorg dat je pop op de voorgrond is en je eigen gezicht op de achtergrond. Maak een driehoek: poppenspeler - pop - publiek. Zo kijk je auto­matisch weg van het publiek als je naar je pop kijkt. Als je zelf weer het woord overneemt, dan kom jij als verteller op de voorgrond, kijk jij wel het publiek aan en kijkt de pop naar jou. De driehoeks­relatie wisselt van richting. 2. Basisemoties in de pop In workshops laat ik dit oefenen met grote bamboestokken. De bewegingen met de stok kun je later overbrengen op elke pop. Hieronder een beknopt overzicht van de lichaamshouding per emotie. Probeer het met een stok en daarna met je pop. Boos: snelle beweging, veel kracht, pop maakt zich groot, gaat naar voor en kijkt naar beneden. Bang (in de zin van plotse schrikreactie): snel, naar achter, pop maakt zich klein en kijkt naar boven. Verdrietig: traag, heel traag, naar beneden kijken en zakken.


Blij: heel lichtjes dansen, een beetje groter worden, een beetje naar boven kijken.

TOM VAN MIEGHEM Tom Van Mieghem, verteller, poppenspeler en

3. Voortbewegen Hoe een pop zich voortbeweegt, is niet van groot belang. Kies een beweging waarvan je vindt dat ze bij je pop past en gebruik die consequent.

docent voor de Vertelacademie. Het verhaal begon bij de jeugdbeweging. Mijn leiders waren geboren vertellers. We hingen aan hun lippen. De kilometers van een lange voettocht verdwenen

4. Praten Praten oefen je het makkelijkst met een bekpop (pop waarvan de mond open en dicht kan). Je kunt deze bewegingen overbrengen op een andere pop door bijvoorbeeld voor- en achterwaarts te bewegen. Let eens op je eigen mond, of bekijk televisiebeelden van mensen die praten. Bij sommige lettergrepen gaat de mond slechts gedeeltelijk open, bij andere helemaal. Probeer eens uit met de maanden van het jaar. Als je veel gaat oefenen met deze basisvaardigheden, zul je versteld staan van het resultaat. Je hoeft echt geen buikspreker te zijn om je poppen echt tot leven te laten komen. Oefenen dus, en dan nog op zoek naar het evenwicht met je vertelling.

bij het luisteren naar hun verhalen. Toen ikzelf leider werd, leerde ik de poppen hanteren. Poppenspel werd mijn ding. Ik ging op zoek naar het pure, de kracht van de eenvoud. Die zoektocht bracht me onvermijdelijk weer bij het vertellen. Nu kan ik het wondere van de twee werelden combineren.

www.theaterhutsepot.be

35


DE VERTELLER IN ONTWIKKELING INTERVIEW MET MIRJAM MARE Mirjam Mare is voor velen bekend als de voor­ malig voorzitter van de Stichting Vertellen. Zij is van de generatie die het vertellen in Nederland zag ‘ontstaan’ en die zelf bijdroeg aan de ontwikkeling van het vertellen tot wat het nu is. Ik sprak met haar hierover in een café in Utrecht. IN DE WACHTKAMER Zodra ik de opnameknop van mijn telefoon indruk, brandt Mirjam los. ‘Het is een beetje een wonderlijk verhaal,’ zegt ze lachend en ze vertelt hoe ze haar carrière begon als dramadocente. Ze had voortdurend het gevoel dat ze ‘in de wachtkamer’ zat voor iets anders, dat dit werk niet haar definitieve doel was. Ze wilde niet actrice worden, maar wat dan wel? THUISKOMEN Een jaar of tien later zag ze voorstellingen van respectievelijk Jan Decleir en Peter van der Linden, waarin zij volksverhalen vertelden. Toen wist ze: dit is wat ik wil. Verhalen vertellen, niet op het toneel, maar aan groepen, zoals de vrouwenbeweging. Mirjam: ‘Waarom ik dat dan wilde, weet ik ook niet. Ik wist, dit is de vorm en het voelde als thuiskomen.’

36

ZELF UITVOGELEN Mirjam wist dat ze veel moest leren, maar een opleiding voor vertellers bestond nog niet. ‘Ik heb het allemaal zelf uit zitten vogelen.’ Ze wilde haar stem verder ontwikkelen en wilde werken aan haar lichaams­geheugen. Daartoe volgde ze jaarlijks cursussen, variërend van mime en dans tot stemworkshops van Roy Hart. TIP Verrijk je verteltechniek met cursussen en workshops in disciplines die een raakvlak hebben met het vertellen. IN BEWEGING In de jaren negentig ontdekt Mirjam dat er meer mensen gegrepen zijn door het vertelvirus. Er is iets in beweging. Ze wordt benaderd door Marco Holmer en Raymond den Boestert van het Vertelcollectief, om mee te doen bij een vertelfestival. Ze maakt kennis met Ernst Weerstra, die theaterbureau Het Vertel­ theater opricht, en met Eric Borrias en Mia Verbeelen van oRARE.

LEREN VAN ELKAAR De pionierende vertellers helpen elkaar op weg. Er worden ontmoetingsdagen met workshops georganiseerd van vertellers, voor vertellers: het begin van de Stichting Vertellen. Het Vertelcollectief orga­ niseert een verteldriedaagse op Terschelling. Er zijn intervisiebijeenkomsten. Uit deze initiatieven ontstaan later de Nationale Vertelschool en de Vertel­ academie. STICHTING VERTELLEN Mirjam werd in een vroeg stadium bestuurslid van de Stichting Vertellen. Er volgt een lang verhaal vol ontwikkelingen, namen en jaartallen. Onder haar voorzitterschap ontwikkelde de stichting zich, na een aantal moeizame jaren, tot een onafhankelijk orgaan, waar alle vertellers gehoord worden. In 2009 vierde de Stichting Vertellen haar tienjarig bestaan. Mirjam kreeg toen als eerste de titel ‘Verteller van het Jaar’ (later Vertelambassadeur). De stichting bloeit nu als nooit tevoren, met blijvende initiatieven zoals Wereldverteldag en een jaarlijks Vertelevent.


DRIJFVEREN Als ze verder gaat, klinkt er verwondering door in haar stem: ‘Waarom ben ik in godsnaam toch die vertelkant opgegaan, terwijl ik eigenlijk nog nauwelijks wist wat het inhield?’ Heel even is het stil, terwijl ze terugblikt, maar dan vertelt ze enthousiast verder. Er waren in het begin twee facetten die haar aantrokken. De eerste was: gezien willen worden. Maar het tweede wat haar boeide was: ‘wát wil ik vertellen?’ WAT HEB JE TE VERTELLEN? In het begin van haar carrière dacht ze wel na over de inhoud, maar toch kwam die niet op de eerste

plaats. ‘Eerst zorg je dat je je vak beheerst. Dan vergeet je weer een beetje waarom je verhalenverteller wilde worden.’ Pas kort geleden, na haar zestigste, vond ze de stilte om zich volledig te richten op de inhoud. Verhalen die ze vroeger al las, beklijven nu pas. Vertellen is een middel tot innerlijk onderzoek: wat houdt ons bezig en vooral, wat houdt ons tegen? Dit onderzoek mondde voor Mirjam uit in een nieuwe reeks voorstellingen met mythische verhalen over vrouwenkracht. TIP Neem eens de tijd om na te denken over je verhaalkeuzes. Waarom kies je juist de verhalen die je vertelt? Wat is jóuw verhaal?

Fotografie: Jurgen van Tiggelen

VERTEL-OCTOPUS Mirjam: ‘Vertellen is ineens booming voor mijn gevoel. Kijk eens naar twintig jaar geleden, toen er gewoon geen bal was!’ Ze beschrijft hoe iedereen destijds begon als performer, maar dat de ‘tentakels’ van de vertel-octopus zich steeds meer in de maatschappij uitspreidden: toegepast in zorginstellingen en in onderwijs, bij herdenkingen rond 4 mei, op podia met waargebeurde verhalen. ‘Dan heb ik toch het gevoel: daar heb ik bij aan het begin gestaan.’

MIRJAM MARE Wauw, dat je met vertellen zoveel kunt losmaken bij de mensen, had ik in het begin wel gehoopt en gezien, maar of ik dat zelf ook zou kunnen... En nu, na bijna 30 jaar ‘in het vak’, vallen inhoud en presentatie samen en ontstaat telkens weer dat magisch contact. In de rol van voorzitter van de Stichting Vertellen heeft Mirjam veel meegedacht en meegewerkt aan de ontwikkeling van vertelonderwijs in Nederland.

Mirjam Mare werd geïnterviewd door Melanie Plag.

www.mareverhalen.nl

37


VOLWASSENEN ZIJN MIJN VERTELSPIEGEL RAYMOND UPPELSCHOTEN Als semiprofessionele verhalenverteller word ik overal uitgenodigd: op festivals, bedrijfsbijeen­ komsten, bij mensen thuis. Het is me wel gebeurd dat iemand bij zo’n gelegenheid vroeg of ik ook op kinderfeestjes vertelde. ‘Nee’, is dan mijn ant­ woord. Kort en krachtig. Soms kun je niet helder genoeg zijn.

Ik heb twee jaar geleden besloten dat ik alleen nog maar voor volwassenen vertel. Maar het heeft een tijd geduurd voor ik dat van mezelf durfde te zeggen. VERTELLEN VOOR KINDEREN? LIEVER NIET Als verhalenverteller zit je al gauw in het kindercircuit. Vertellen wordt nogal eens aangekondigd als voorlezen. En dat doe je niet voor volwassenen. Het verandert gelukkig wel. Oudgedienden als Mirjam Mare, Eric Borrias of Marco Holmer hebben meer moeten knokken tegen de vooroordelen en onbekendheid van vertellen dan wij nu. Maar toch, zelfs aan mijn familie moet ik vaak uitleggen dat verhalen vertellen niet alleen voor kinderen is. Ik ontdekte op een bepaald moment dat vertellen voor kinderen me niet meer lag. Een voorstelling voor volwassenen gaf me veel meer voldoening. En met die bewustwording kwam ook de onrust als ik wel weer voor kinderen moest vertellen. Zelfs als ik die ‘opdracht’ zelf had gekozen, bijvoorbeeld als hulpvader op de school van mijn eigen kinderen. Toen wist ik dat het tijd werd om te onderzoeken wat ik eigenlijk echt wilde. En nog belangrijker: waarom.

38

ALLES MOET ALTIJD GOED GAAN Een van mijn vertelcoaches wees me erop dat ik het té graag té goed wilde doen. Daar had ze wel een punt. Ik heb er een hekel aan als een vertelling niet goed gaat. En bij een mindere voorstelling zijn de reacties van kinderen genadeloos: onrust, afleiding, concentratieverlies. Ik moest eerlijk zijn, dat raakte me. Maar ook volwassenen haken af als ik ze niet kan bereiken met mijn verhaal. Hun ongemakkelijke stilzwijgen na een mindere voorstelling, kan me net zo raken als kinderen die achterstevoren op hun stoel zitten bij de climax van mijn verhaal. Oké, dit zat diep in mij en ik kon het aanpakken, maar dat was niet de reden van mijn voorkeur. VERHAALKEUZE Ik heb een periode gedacht dat het aan het soort verhalen lag. Als ik voor kinderen minder ‘sprookjesachtige’ verhalen zou vertellen, meer realistisch, misschien verdween het verschil dan? Maar toen ik naar mijn lijst van verhalen keek, bleek


dat fantasiegehalte helemaal niet zo verschillend. Misschien waren mijn sprookjesversies voor volwassenen verfijnder, minder één-twee-huppakee. Daar kon ik natuurlijk iets aan doen, mijn kinderversies meer bewerken, ook verfijnen. Maar aan het type verhaal lag het niet. HET ECHTE WAAROM En toen vertelde ik op een vrijdagavond bij Galerie Kralingen in Rotterdam mijn verhaal ‘De Groene Steen’. Over een jonge vrouw, die het gemis van een kind probeert te verhullen met een prachtige edelsteen. De zaal was muisstil en bij de laatste scène kreeg ik zelf een brok in mijn keel. Die avond kwam ik na veel zoeken, proberen, denken en praten met andere verhalenvertellers bij mijn echte voorkeur voor volwassenen. Ze zijn precies als ik. En dat mag ik laten zien. Veel meer dan bij kinderen vertel ik bij volwassenen over mezelf. Ik kenmerk mijn verhalen altijd als: ‘vol liefde, humor, spanning, lust, verlangen, verlies, bedrog en bezieling’. Dat zijn volwassen thema’s. Dat

zijn mijn thema’s. Ik heb ontdekt dat dit de reden is waarom ik vertel. Elk goed verhaal gaat ergens, diep van binnen, in feite over mij. Ik vertel aan volwassenen omdat ik daar mijn eigen kwetsbaarheid mag tonen. En omdat het me leert over mezelf, als volwassen man, vader, partner, vriend, collega, broer, zoon. TIPS VOOR VOLWASSEN PUBLIEK b Vertel een verhaal dat jezelf raakt. Inhoud is belangrijk, maar je toehoorders onthouden je voorstelling vooral vanwege jouw betrokkenheid en authenticiteit. b Wees kritisch op autobiografische elementen. Ze zijn perfect als het verhaal of de setting daar om vragen. Maar ze zijn heel vervelend als iemand vooral zijn of haar eigen verhaal wil laten horen. b Zoek geen herhaling van de magische momenten van echte verbinding met je publiek. Die zijn van zoveel dingen afhankelijk. Geniet er gewoon van als het gebeurt.

RAYMOND UPPELSCHOTEN Raymond Uppelschoten is al zijn hele leven verhalenverteller. Hij studeerde in 2016 af bij de Vertelacademie met zijn solo ‘Medaille: Verhalen van Herstel’, over de worsteling van verslaafden in herstel. Nu put hij als rondreizend verteller uit een rijk repertoire verhalen, variërend van oude sagen tot herinneringen van vorige week.

www.raymonduppelschoten.nl

39


STEM ALS SPIEGEL VAN DE ZIEL INTERVIEW MET PETE PRONK BEELDEND VERTELLEN ‘Ik ben nogal rebels als het gaat om woorden als academie of school’, zo begint mijn interview met Pete Pronk. Hij zegt het voorzichtig en bedachtzaam. ‘Ik associeer het met technieken en trucjes, daar ben ik niet zo van. En ook niet van kaders trouwens, ik pas niet in een kader en wil dat ook helemaal niet’. Een gulle lach klinkt. Het belooft meteen een boeiend gesprek te worden, want ik had begrepen dat Pete in de jaren 80 met een kleine groep vertellers, onder wie Marco Holmer, al les gaf in het vertellen. Sterker nog, dat daar de kiem ligt van waaruit uiteindelijk de Vertelacademie is ontstaan. Dat verhaal blijkt gelukkig wel te kloppen. Tegenwoordig echter past het ‘lesmateriaal’ van Pete op één A4-tje: de structuur van een verhaal in vijf stappen (expositie, motorisch moment, climax, afloop, eindbeeld). Iedere stap van het verhaal wordt verbeeld met een tekening. Om die structuur vervolgens los te laten en op zoek te gaan naar de ziel van het verhaal en die van de verteller.

40

BEZIELING Hoe doe je dat, op zoek gaan naar de ziel van het verhaal en die van de verteller? ‘Op het moment dat je als verteller in verbinding bent met het verhaal, dan helpt de ziel ervan je het te vertellen. Iedere keer verbind je je weer opnieuw met het verhaal en iedere keer klinkt het daardoor net een beetje anders. Je bent in het begin als verteller misschien geneigd te denken dat jij het verhaal hebt uitgezocht. Maar zo werkt het niet. Het verhaal heeft jou uitgezocht. Waar het in de kern om gaat, is dat je weet, wàt doet jou het verhaal vertellen? Wat is de bron van waaruit je vertelt? Hoe klinken jouw vreugde en pijn, hoe uit jij jouw tranen en verlangen, hoe vertel je kwetsbaar en sterk, hoe geef je vorm aan lief en leed? En wat mag er allemaal meedoen? Van waaruit komt de bezieling?’ Op welke manier is de stem daarmee verbonden? ‘Je stem ligt het dichtst bij je ziel als uiting van wat je beweegt en doet leven. Je stem is met de adem als het ventiel van je ziel. Je kunt je uiten in woorden en voorbij de woorden in klank en beweging, met je lichaam. Dan leer je iets van jezelf, van je eigen

thema’s, van je eigen ziel kennen. Met je stem op reis gaan is overigens niet zonder risico; er gaan dingen open die niet meer dichtgaan. Je leert je dark side kennen. Het vergt moed om als Orpheus in de duister­ nis van de onderwereld af te dalen.’ STEM Wat doe jij concreet als iemand bij jou komt voor begeleiding of een workshop? ‘Nou, dan vraag ik waar iemand voor komt en dan gaan we wat doen, we kijken vervolgens wel wat er gebeurt.’ Pete gaat staan en maakt met zijn grote lijf wat bewegingen, zwaait met zijn armen, schudt zijn hoofd met woeste haren en imposante wenkbrauwen wat heen en weer en maakt klanken. ‘Zo’n tweederde van onze stem laat je niet horen, maar is wel in jou aanwezig. Emoties als huilen, lachen of boos worden uit je misschien niet ten volle, omdat je als kind wordt gesust en ‘stil maar’ te horen krijgt, of ‘ssst, denk om de buren’. Daarmee wordt ons geleerd om met een oordeel naar onszelf en naar anderen te luisteren en er normen aan te verbinden. Maar die tweederde die je niet laat horen, is er wel en biedt een enorm potentieel. Als je


Welke tips heb je ten slotte voor de lezers? ‘Hahaha, geen enkele tip. Nee, daar doe ik niet aan, maar ik ben benieuwd wat jij ervan maakt.’ Ondertussen heeft Pete de tafel om mij heen vol gelegd met boeken die hem inspireren, waarvan ik er hieronder een noem. TIPS b Boek Charlotte Salomons - ‘Leven of theater’ b www.petepronk.nl; voor als je op reis wilt met je stem

Fotografie: Esther van der Lecq

jezelf toestaat om vrij te zijn in het uiten van jezelf, en je gevoel van gêne kwijtraakt en je stem laat horen, met alle emoties die daarin aanwezig zijn, dan kun je onbevreesd en vrij het leven leven. Dat gun ik iedereen.’

PETE PRONK Begon als fotograaf. Studeerde daarna theologie en ontdekte dat verhalen uit beelden bestaan en werd eind jaren ‘80 verhalenverteller. Hij ontmoette zijn leermeester van de stem, Robert Harvey, docent aan het Roy Hart theater. Gaandeweg verbond Pete het ‘beeldend vertellen’ met ‘de stem van de ziel’.

Pete Pronk werd geïnterviewd door Petra van Oudenaarde.

41


MIJN EIGEN VERHAAL VINDEN MARJOLEIN VAN VIEGEN Ik ben Marjolein van Viegen van het Vertelbos Cathelinehof in Oostburg. Zo, die zin is eruit! Hopelijk ben je een beetje onder de indruk, want als verteller en eigenaar van een vertelbos wil ik wel een beetje zelfverzekerd overkomen. EEN BOSJE MET VUULTE Twintig jaar geleden kocht ik een stuk landbouwgrond naast mijn huis. Ik plantte bomen en struiken, groef poelen en omrasterde weilanden. Ik wilde ‘iets’ bereiken. Wat ik bereikte, werd in het begin door de buurt een ‘Bosje met Vuulte’, bosje onkruid, genoemd. Tja, soms is iets bereiken een lange, moeizame en eenzame weg. DE NATUUR Om iets te bereiken liet ik de natuur zijn gang gaan. De bomen en struiken werden groot. Het Bosje met Vuulte werd een prachtig natuurgebied. Vogels floten, vlinders fladderden en er bloeiden veel mooie kruiden. ‘Een paradijsje’, zeiden de bezoekers. NIETS ONTBRAK Het paradijsje was een fijne werkplek. Ook was het

42

heerlijk om er te ontspannen. Het bos was mijn werkplek als dierenpreparateur, maar ook gaf ik zangfeestjes bij het kampvuur en Tai Chi workshops in de natuur. Avonden met vrienden en veel plezier. Ik genoot volop. Niets ontbrak, maar toch… er moest iets meer zijn! ALS JE IETS ZOEKT, VIND JE NIETS Ik kreeg onverwacht bezoek van een verhalenverteller. ‘Ik hoorde dat je leuke avonden organiseert. Mag ik bij jou verhalen komen vertellen?’ Liever niet, dacht ik. Verhalen vertellen is saai. Dat is niets. VERRAST DOOR NIETS Verhalen vertellen is niet saai en verhalenvertellers blijken juist bijzondere mensen te zijn. Ik was blij verrast. In mijn hoofd vormden zich verhalen, passend bij mijn werk als dierenpreparateur, passend bij de Zeeuwse kust, passend bij mij en mijn bos. KON IK MAAR EEN GOED VERHAAL VERTELLEN Ik onderzocht de mogelijkheden om met verhalen vertellen mijn brood te verdienen. Er waren genoeg toeristen en ik had een heel bos om ze allemaal in

kwijt te kunnen. Nu nog leren vertellen. Er bleek voldoende aanbod te zijn. Net als verhalen overigens. Zeemansverhalen, bijbelverhalen, 1001 nacht… ik zag door de bomen het bos niet meer. NATUURLIJK! Eureka! Wat was mijn opluchting groot toen ik een verhaal vond dat voor mij geschreven leek. ‘Waarom de koolmees een stropdas draagt’. Dat weet ik wel, dacht ik, want ik hou van de natuur. En als je ergens van houdt, dan weet je er veel van. CODEWOORD LEUK Ouderen, peuters, mensen met dementie, muzikanten, campinggasten… iedereen was mijn doelgroep en alles was een gelegenheid. Ik deed vertelervaring op. Dit kwam mij goed van pas bij de vertelopleiding die ik inmiddels was gaan doen. Het was uitproberen. Net zolang totdat het lukte. Ik organiseerde wandeltochten met verhalen, liet mijn gasten van de natuur genieten en dingen doen zoals vuurtjes stoken, omdat ik dat zelf altijd zo leuk vond. ‘Leuk’ bleek het codewoord te zijn. Ik moest mijn gasten geven wat ik zelf leuk vond.


VERTELBOS CATHELINEHOF Mijn verhalen werden een vertelprogramma. Het vertelprogramma kreeg een plaats in het bos en liet ik aansluiten bij wat ik al deed met mijn werk als dieren­preparateur. Mijn werk kreeg structuur. Ook ik kreeg structuur, een basis, een fundering. Zo kreeg ook mijn Bosje met Vuulte, dat aan de Catheline­ weg ligt, zijn bestemming. Het werd het Vertelbos Cathelinehof. VERTELLEN IN DE NATUUR Ik vertel in de natuur want ik hou van vertellen en ik hou van de natuur. Bij iedere voorstelling vertel ik een verhaal waarin een opgezet dier de hoofdrol speelt. En wanneer ik de gasten zie genieten en tot rust zie komen in de natuur, als ik zie dat ze zich herkennen in de verhalen, dan geniet ik volop. Ik heb een beroep waarmee ik mijn bewondering voor de natuur kan overbrengen. En als ik kinderen hoor zeggen: ‘Dit is het allerleukste feestje!’, dan weet ik waar ik het allemaal voor doe. Voor die momenten, zeldzame pareltjes in deze drukke tijden.

ZELFVERZEKERDHEID IS EEN ZOEKTOCHT In de zomer van 2016 heeft Raymond den Boestert Vertelbos Cathelinehof geopend. Er waren veel vertelvrienden bij. Daar was ik blij om, want het was af en toe een lange, eenzame tocht die me soms radeloos maakte. Maar nu kan ik zelfverzekerd en met trots zeggen: ‘Ik ben Marjolein, van het Vertelbos Cathelinehof.’

MARJOLEIN VAN VIEGEN Marjolein verhuisde ooit van Utrecht naar Zeeuws-Vlaanderen. Toen ze eenmaal wist dat haar aangeplante bos een vertelbos moest worden, kwam ze vanaf 2012 weer regelmatig terug naar Utrecht om de leerroute bij de Vertelacademie te volgen. Ze combineert haar werk als dierenpreparateur nu met het Vertelbos.

www.vertelboscathelinehof.nl

43


‘IK WIL MET JOU DOOR DE BUURT ONTDEKKEN’ VERTELLEN IN DE NATUUR KARIN VLIETSTRA ‘Ik wil graag al jullie ogen zien.’ Ik praat duide­ lijk, mijn stem een beetje laag, zodat ik goed boven de wind uitkom zonder pijn in mijn keel. Twintig paar ogen kijken verwachtingsvol mijn kant op. Ik sta aan de slootkant, een meter lager dan de kinde­ ren. Ik laat mijn ogen glijden over hun gezichten, de spanning stijgt. Langzaam breng ik mijn hand, met daarin een grote rietstengel, naar voren. ‘Dit was voor onze voorouders een heel belangrijke plant. Want er was een tijd dat er nog geen plastic zakjes bestonden. En waar moest je toen je bood­ schappen in vervoeren? Wie heeft een idee?’ De kinderen denken na. ‘Rieten mandjes!’ roept er dan een vrolijk. ‘Precies! En kinderen van jullie leeftijd konden vroeger al heel goed mandjes ma­ ken. Eerst gingen ze rietstengels zoeken…’

44

Nu bijna vier jaar geleden studeerde ik af aan de Vertelacademie, richting Vertellen met en voor Kinderen. Ook toen al vertelde ik veel in de natuur, als ‘vertelgast’ op kinderfeestjes. Ik vond het heerlijk: lekker buiten, kinderen zijn vol aandacht als ze eerst een half uur gerend hebben, en o wat is er veel prachtigs te vertellen over de natuur. De stage op een school, die ik voor mijn afstuderen deed, vond ik daarentegen best lastig. De kinderen waren leuk, maar ontzettend druk. De gymzaal was warm en benauwd en ik voelde me soms opgesloten. Het vertellen en het werken met de kinderen vond ik heerlijk. De omgeving lag mij minder. Na mijn afstuderen bleek het niet makkelijk om vertellessen te organiseren op scholen - althans, niet betaald. Ondertussen merkte ik dat waar ik woon (Amsterdam) alles wat met groen te maken heeft erg ‘in de mode’ was. Voor ik het wist gaf ik buitenschoolse

natuurlessen op BSO’s - ik rolde er gewoon in. Nooit vergeet ik het meisje in Amsterdam-Oost dat tijdens het wandelen door de buurt mijn hand pakte. ‘Ik wil niet meer naar binnen,’ zei ze. ‘Ik wil de rest van de dag met jou door de buurt ontdekken.’ Sindsdien ben ik ‘natuurjuf ’. Ik geef inmiddels gastlessen op scholen, natuuractiviteiten op de brede school, trainingen in gezond koken en duurzaamheid en af en toe begeleid ik nog een feestje. Het is heerlijk werk en ik heb mijn draai helemaal gevonden. ‘Maar vind je het dan niet jammer dat je niets met je vertelopleiding hebt gedaan?’ wordt me wel eens gevraagd. Die vraag begrijp ik niet; in mijn beleving heb ik juist ontzettend veel


met mijn vertelopleiding gedaan! Ik had dit werk niet kunnen doen zonder het vertellen. Ten eerste natuurlijk de techniek. Het staan voor een groep, je daar op je gemak voelen, stemgebruik, je publiek meenemen; ik heb het allemaal geleerd via het vertellen. Ik weet nog hoe ontzettend bang ik was toen ik tijdens de basiscursus voor het eerst voor mijn medecursisten stond. Dat gevoel is helemaal weg. Ik vind het fijn om voor een groep kinderen te staan, fijn om samen met hen iets te creëren. Dat heb ik op de Vertelacademie geleerd en dat is heel waardevol. En dan is er natuurlijk de inhoud van mijn lessen en activiteiten. Voor mij is dat altijd een verhaal. Ik benader mijn lessen als creatieve non-fictie. Het zijn vertellingen over dieren, planten, de aarde en onze plek daarin. Er is altijd een begin, een eind, een verhaallijn. En het werkt. De kinderen luisteren, reageren en gaan op ontdekkingsreis. Ook de kinderen die de natuur niet kennen, er zelfs bang voor zijn.

Laatst had ik er weer zo eentje in mijn groep. Een mopperig, stuurs jongetje dat het allemaal maar vies vond in het bos. ‘Ik ben niet goed in natuur,’ zei hij boos. Wat heerlijk om hem dan te kunnen laten zien dat dat niet waar is, dat hij en de natuur samen heel veel leuke dingen kunnen doen. Wat een prachtige verhalen ze samen kunnen maken.

KARIN VLIETSTRA Karin Vlietstra studeerde af aan de Vertel­ academie in januari 2014. Sindsdien werkt ze in Amsterdam als freelance gastdocent natuur­ educatie op basisscholen en schrijft ze lesplannen over natuur een duurzaamheid voor natuur­ docenten. Daarnaast organiseert ze natuur- en kookclubs voor de Brede School en BSO. Ze is ooit gaan vertellen omdat ze achter haar computer vandaan wilde kruipen en wilde spelen met kinderen - dat is prima gelukt.

45


ER WAS EENS... EEN VERTELKRING MIEKE AALDERINK EN ESTHER KORNALIJNSLIJPER De afnemende maan zorgde voor net voldoende licht. De gebarsten klok van de kloosterruïne rochelde haar laatste klank. Twaalf rovers zaten klaar, elk op zijn eigen vertrouwde kei of stronk. Het vuur in de kring laaide hoog op. Elke dertiende van de maand hetzelfde, een kom hete koffie met rum in de vuisten geklemd, een verhaal in de ruwe roverskop. Het werd stil. De roverhoofdvrouw ging rechtop zitten, schraapte haar keel, spuwde op de grond en wees naar de novice in de kring. ‘Jij… begint’. De nieuwkomer verslikte zich van schrik, herstelde zich, streek over zijn rode snor, haalde diep adem en begon: ‘Er waren eens twaalf rovers…’ Hij vertelde met vuur, een verhaal met zoveel acties en verwikkelingen, gevechten en ontknopingen dat het de bende duizelde. Elf rovers haalden opgelucht adem toen het laatste woord gesproken was. In hun binnenste kolkten de goede raadgevingen, ideeën en aanvullingen maar, sterk als ze waren, hielden ze zich in. Het woord was aan de roverhoofdvrouw. Langzaam verhief ze zich, spuwde in het vuur dat het siste, en gebood de oudste van het genootschap het pleit te slechten. De oude man knikte vriendelijk naar zijn jonge kompaan en gaf hem wat voorzichtige aanwijzingen waarmee hij het geraamte van zijn verhaal meer stevigheid kon geven. ‘Snijden, jongeman, hakken, uitbenen. Gewoon, het mes erin.’ Iedereen knikte, de rode snor boog mee. ‘Wie? Nu?’ De leidsvrouw spiedde rond en wees op een broodmagere kale kerel, die meteen overeind sprong. Zijn verhaal was kort en bondig, bloedstollend spannend, ‘een klap met de bijl’, zoals de bende dat noemde. Er werd goedkeurend gegromd, de koffieketel ging nog eens rond, de rum werd doorgegeven, de volgende was aan de beurt. ‘Wie? Nu?’ Een brede ruwe bonk ging verzitten, nam nog gauw een slok en begon zijn verhaal. Niet te lang, niet te kort, niet tevreden. ‘D’r moet meer druk op de ketel. D’r mag meer deining in. Hier krijgt geen levende ziel het van aan zijn rikketik.’ Hij wist zelf dat het schortte, hij kon wel wat vingerwijzingen gebruiken. De hele troep deed mee. Gaf tips, deed voor en na, keek toe, wees zus en zo en keurde af en goed, net zolang tot ook de bonk zelf tevreden was. Hij wiste het zweet van zijn voorhoofd en keek de kring eens rond. Hier was elke maand weer, een beste ploeg schurken bij elkaar. De een wist het nog beter dan de ander, maar al met al kwamen ze d’r altijd wel uit. En het was mooi meegenomen dat de verhalen die ze te vertellen hadden d’r ook stevig van groeiden. Er kwam vet op de botten.

46

Vertelkringen, -genootschappen, en -collectieven zijn groepen vertellers die regelmatig bij elkaar komen om verhalen te vertellen. Om met elkaar te leren of puur voor de gezelligheid. Als het vertel­ virus je echt te pakken krijgt, dan is een plek vinden waar je kunt oefenen en door feedback kunt groeien, vaak een volgende stap. Want vertellen leer je door vertelkilometers te maken! Overal in het land zijn vertelkringen actief. De oudsten bestaan al meer dan 25 jaar. Bij de ene kring vertelt men alleen aan elkaar, al dan niet met feedback, de andere kring nodigt wel eens publiek uit om te komen luisteren, en nog weer anderen zijn in te huren om op te treden. Zoek je een vertelkring? Op de website van Stichting Vertellen en van de Vertelacademie staat een lijst met vertelkringen. Vraag het ook aan je verteldocent. Wie weet wordt er bij jou in de buurt net een opgericht. Is er niets bij jou in de buurt? Lees dan ter inspiratie de handleiding voor vertelkringen op de website


van de Vertelacademie, ga eens buurten bij een aantal vertelkringen en start zelf zo’n mooie en veilige plek om vertelkilometers te maken!

MIEKE AALDERINK

ESTHER KORNALIJNSLIJPER

Mieke is ruim 12 jaar actief als verhalenverteller,

Esther - van origine dierenarts - is een zwerver

secretaris en voorzitter van de landelijke Stichting

de laatste 2 jaar fulltime. Verhalen vertellen is

met gevoel voor lijf en ziel. Na reizen door

Vertellen. Die stichting ontstond, net als de Vertel­

altijd inherent aan haar werk geweest. Als specia-

Ierland en Nieuw-Zeeland is ze in 2006 door een

list Jeugdliteratuur in de bibliotheek was werken

schrijfcoach op het vertellerspad gebracht.

met verhalen dagelijkse kost. Voortdurende

Ze vertelt, organiseert en doceert, en blijft zich

scholing en verdieping hebben haar gemaakt tot

scholen in binnen- en buitenland. Ze is lid van

ervaren verteller voor jong en oud. Met plezier.

Vertelkring Orion in Hilversum.

www.verteller.com

www.estherkornalijnslijper.com

Mieke Aalderink en Esther Kornalijnslijper zijn

academie uit de groep pioniers in en rondom het Vertelcollectief.

47


DE KOUDE NACHT VAN BEGIJNTJE URSEL VERHALENWANDELING IN HAARLEM MONIQUE VEELENTURF-STAM VORIGE EEUW Tijdens een studietrip naar het Schotse Edinburgh in de winter van 1994 zijn mij twee dingen bijgebleven: deelnemen met mijn afstudeerjaar aan een ghosttour en een bezoek aan een whiskystokerij. Het laatste is vooral een kwestie van de juiste fles openen. Het eerste is vooral een zaak van doen. Als studenten liepen wij in het donker, nietsvermoedend, over de keien door de historische verlichte binnenstad, achter een verklede man met een wit geschminkt gezicht aan, die verhalen vertelde. Het was een frisse avond. Tussendoor werden we opgeschrikt door een personage uit zijn verhaal dat daadwerkelijk uit een steegje kwam rennen of in ene voor je stond. Na afloop gingen we met de verteller op de foto en ik dacht: dit wil ik ook in Haarlem! Een verhalenwandeling in het donker. Na bijna 20 jaar lesgeven, verhalen voorlezen en toneelspelen in het basisonderwijs, besloot ik dat het tijd werd voor mijn wens: de wandeling in het

48

donker, in mijn eigen stad, met name gericht op volwassenen. Tijdens een wandel-, vertel- en zingweek in Wales in 2012, georganiseerd door The International School of Storytelling, proefde ik van het daadwerkelijke zelf vertellen. DE SPANJAARDEN In 2013 schreef ik mij in als student aan de Vertel­ academie. De inspirerende workshops gegeven door enthousiaste docenten in combinatie met het bijhouden van een portfolio voor praktijkopdrachten, zorgden voor een goede stok achter de deur. Het bracht mij dichter bij mijn droom. Ik werd steeds nieuwsgieriger naar mijn eigen stad na het bezoeken van musea en het lezen van boeken. Ik maakte een eind aan ‘the silent period’. In de zomer van 2014 besloot ik mijn eerste wandeling te gaan maken. Ik raakte in contact met een stadgids die mij adviseerde om binnen een thema

te blijven. Met name de Spaanse periode in Haarlem sprak mij direct aan. De bibliotheek van het Rijksmuseum ontving mij hartelijk om kaarten en prenten te bekijken uit die tijd. Het deelnemen aan stadswandelingen in Haarlem en het bijwonen van relevante lezingen gaven mij veel bruikbare informatie. Naarmate ik meer musea bezocht en boeken las over Haarlem, werd ik steeds nieuwsgieriger. In de winter van 2015 deed ik mijn Verhalenwandeling cadeau aan mijn vrienden en familie. Ze konden zich op twee data inschrijven. De reacties naderhand waren zo lovend, dat ik het jaar daarop hetzelfde verhaal publiekelijk aanbood. Mijn lief kroop weer in de jurk van begijntje Ursel op die koude avonden. Hij kwam op afgesproken momenten tevoorschijn. De luisteraars liepen door het verlichte Haarlem achter mij aan. Ik was gekleed in een zwarte lange jas, net zoals het jaar daarvoor. Ik raakte destijds in contact met Storytrail deskundige en verhalenverteller, Gottfrid van Eck.


DE HAARLEMMERHOUT Na de rijke feedback van de ervaren Gottfrid, begon ik aan een wandeling op een totaal andere locatie in Haarlem. De Haarlemmerhout leende zich prima voor een meer literair tintje. De dichter Bilderdijk werd mijn nieuwe inspiratiebron. Ook voor deze wandeling liet ik, naast het maken van zelf ontworpen affiches, mijn lief weer figureren tijdens het verhaal. Nu niet als begijntje maar als stijlvolle Bilderdijk. Samen met de luisteraars stapten we door alle winterse taferelen: wind, regen, kou en zelfs sneeuw. WINTER IS COMING‌ Met veel plezier ben ik weer bezig met de voorbereiding van de komende wandeling. Ik neem daar een jaar de tijd voor. Het uitstippelen en uitproberen van de route. Het bezoeken van panden en musea waar je met een andere blik leert kijken. Gesprekken met betrokkenen. Het maken van het script. Het oefenen op locatie tussen verbaasde wandelaars en fietsers.

keer een surprise. Zo wil ik dat het publiek de verhalen ervaart in de omgeving. Ik wil luisteraars nieuwsgierig maken. Een verhaal in zijn eigen omgeving, dat is een verrassing. Zowel in je eigen als in een onbekende stad. Mocht je ook zoiets willen ondernemen. Feedback van vrienden, vertellers en theatermensen zijn een enorme rijkdom om je verhaal en script bij te schaven. Tijd is ook een sleutelwoord waar aandacht uit voortvloeit voor het verhaal, jezelf en waar je het voor doet: het publiek.

MONIQUE VEELENTURF-STAM Mijn geschiedenisleraar op de middelbare school boeide mij enorm met zijn verhalen, die hij vertelde met humor en een verbinding naar het heden. De ghosttour tijdens een studiereis wakkerde de liefde voor verhalen op locatie verder aan. Monique is leerkracht basisschool en verhalenverteller. Ze volgde de eerste fase van Leerroute 2.

www.verhalenmetmonique.nl

Waar ik geen invloed op heb, is het weer. Dat is elke

49


ZONDER VERHALEN GEEN VERLEDEN OVER STORYTELLING EN ERFGOED GOTTFRID VAN ECK De Franse filosoof Voltaire zei ooit: ‘Zonder zintuigen geen geheugen. Zonder geheugen geen kennis.’ Die kennis bevat lessen en ervaringen uit het verleden die de zintuigen ons hebben aange­ reikt. Maar het verleden is geen stapel losse feiten zonder onderling verband. De geschiedenis bereikt ons vooral via verhalen. Daarom zou ik in aanvul­ ling op Voltaire willen zeggen: ‘Zonder verhalen geen kennis van het verleden.’ LEVEND ERFGOED Erfgoed bestaat niet alleen uit gebouwen, voorwerpen of documenten uit het verleden. Ook cultuur­ uitingen zoals dans en muziek, rituelen en gebruiken, volksfeesten (zoals carnaval) en andere folklore behoren daartoe. Het is ‘levend erfgoed’ waarvan de beleving wisselt, omdat culturen altijd in beweging blijven. Ook het vertellen van sagen, legenden en historische verhalen behoort tot het immateriële erfgoed. Elke gemeente of streek in ons land heeft verhalen waarop men trots is en die iets van de lokale identiteit tonen. Denk bijvoorbeeld aan het Leidens

50

Ontzet, de bevrijding van de Spanjaarden in 1574, dat jaarlijks nog altijd op 3 oktober wordt gevierd met haring en wittebrood. Het is een verhaal van verzet en heldenmoed dat we graag doorgeven. Een oer-Hollandse versie van Asterix en Obelix. Maar het vertellen is meer dan een deelgebiedje van het immateriële erfgoed. Vertellen is fundamenteel voor het begrip van álle erfgoed, omdat het een wezenlijke manier van communiceren is. We kunnen het verleden van onze voorouders niet begrijpen zonder verhalen waarin hun ervaringen, dromen en verschrikkingen doorklinken. HET VERLEDEN IS EEN VREEMD LAND Brits auteur L.P. Hartley schreef: The past is a foreign country: they do things differently there. We hebben daarom een tolk of gids nodig die ons wegwijs maakt. Wees als verhalenverteller zo’n gids die de weg weet in het onbekende landschap van het verleden. (Daarvoor hoef je echt geen geschoold historicus te zijn.) Steden zijn niet gebouwd met balken en stenen, maar met dromen en daden van vroegere bewoners.

Leer mensen van toen te begrijpen en het verleden opent zich voor jou en je luisteraars. Zoek naar verhalen, gebeurtenissen en personages die bij je blijven hangen, omdat ze tot je verbeelding spreken. De Domtoren in Utrecht, ooit hoogste toren van de Lage Landen, is gebouwd omdat enkele Utrechtse bisschoppen daarmee hun status zichtbaar wilden maken. Boeteprediker Geert Groote zag er echter een Toren van Babel in, een symbool van ijdelheid en geldverspilling. Historische feitjes en jaartallen over de Domtoren zijn leuk, maar het publiek vergeet die al snel. Probeer mensen te boeien met een meeslepend verhaal over welke emoties die kerktoren opriep. WANDELEN MET VERHALEN Ik heb als verteller aan de wieg gestaan van de ‘storytrail’. Tijdens zo’n verhalenwandeling leid ik mensen rond door een oude stad en vertel ik op aansprekende plekken bijzondere verhalen die iets zeggen over de genius loci, de ‘ziel’ van die stad. Sleep mensen mee, door op een theatrale en interactieve manier te vertellen, dat boeit het meest.


In Den Haag wemelt het van moord en doodslag. Geen wonder, want de macht zetelt daar al eeuwenlang. Eerst het hof van de graven van Holland, later dat van de Oranjes en de regenten. Hun macht werd voortdurend uitgedaagd. Denk aan de moord op de gebroeders De Witt in 1672 of de huidige politieke protesten bij het Binnenhof. Dus is het zaak om in de Hofstad de meest spannende moordverhalen te vertellen. In Deventer met haar monumentale Waaggebouw en de Brink, Nederlands grootste marktplein, draaide het vooral om handel. Dat ontdek je overal. Deventer koek en het gedrukte boek betekenden veel voor de groei en bloei van de stad. De vroegere dilemma’s van de stad dwongen tot keuzes. Werd het verrijking of de zorg voor minder bedeelden? Elke keuze had zijn eigen voor- en nadelen. Probeer de dilemma’s van toen te schetsen aan de hand van levensechte verhalen. Lokale verhalen kunnen grotendeels op feiten gebaseerd zijn, maar ook ontsproten zijn aan de fantasie.

Denk aan sagen en legenden, sproken met magische elementen. Zulke verhalen vertellen evenzeer iets wezenlijks over het karakter van een stad of streek, ook al zijn ze niet waargebeurd. Feit en fictie zijn even waardevol. Maak je dat levend erfgoed eigen. Mensen willen geschiedenis beleven. Gebruik daarvoor zoveel mogelijk zintuigen. Het zien van gebouwen en landschappen, het horen van verhalen en liedjes, het voelen van (historische) objecten, het ruiken en proeven van de omgeving - letterlijk of figuurlijk - zullen elkaar aanvullen. Zo nestelt het verleden zich door de verhalen in ieders geheugen.

GOTTFRID VAN ECK Gottfrid werd als kind gegrepen door beeldrijke verhalen uit de Bijbel en van Grimm. Na een studie theologie koos hij niet voor de kansel, maar voor het vertellen vanwege haar vele creatieve mogelijkheden. Inmiddels is hij zo’n 20 jaar professioneel actief met vertelconcerten en verhalenwandelingen. Zo lang is hij ook al enthou­ siast sparring partner van de Vertelacademie.

www.gottfridvaneck.nl www.storytrail.nl

51


MUSEUMVERHALEN BLUE VAN DER ZWAN-DEEN Een museum bewaart voorwerpen die wij als samenleving als belangrijk hebben bestempeld; belangrijk genoeg om te bewaren voor volgende generaties, omdat deze voorwerpen iets vertellen over ons en onze geschiedenis. Deze voorwerpen kunnen heel verschillend zijn: schilderijen, ge­ bruiksvoorwerpen of archeologische vondsten, maar ze hebben allemaal een verhaal! Als museum is het van groot belang om deze verhalen zo te vertellen dat de betekenis van de voorwerpen voelbaar wordt. In musea werden deze verhalen vroeger alleen wetenschappelijk verteld: ‘Meisje van Yde, Romeinse ijzertijd, gevonden 1897’ of ‘Sadko, Ilya Repin, 1876, Parijs, olieverf op canvas’. PERSONAL STORYTELLING Tegenwoordig wordt er in de museumwereld op allerlei manieren verteld, onder andere door middel van personal storytelling: een personage vertelt zijn verhaal aan de hand van een historisch object. Dit personage kan verschillende objecten uit een tentoonstelling verbinden en de tentoonstelling verhalend presenteren. Dit wordt vaak ondersteund door beeldmateriaal, muziek, theatervormen, 3D-voor-

52

stellingen en hands-on. Opvallend is dat naast al die nieuwe vertelvormen het traditionele vertellen herontdekt lijkt door musea. Er lijkt sprake van een maatschappelijke en internationale herwaardering. EEN VOORBEELD Voor het meisje van Yde, een veenlijk dat in het Drents Museum wordt bewaard, is een theateropstelling gemaakt: de Yde box. Door film, echte voorwerpen en visuele effecten, wordt het verhaal van dit meisje gepresenteerd. Als verhalenverteller echter, neem ik de luisteraars mee naar de wereld van het meisje. De ervaring van het publiek, luisterend naar mijn verhaal, is fundamenteel anders dan de ervaring opgedaan in de Yde box. De spanning bij het publiek als het meisje in het verhaal op het punt staat om geofferd te worden, is elke keer weer voelbaar… Bij het vertellen kan de luisteraar zijn fantasie meer de vrije loop laten en zelf beelden creëren. Er wordt veel meer overgelaten aan de emotionele beleving van de individuele luisteraar, die het verhaal kleurt

en er zo een persoonlijke beleving aan geeft. Die beleving heeft altijd meer betekenis voor de luisteraar. EEN ANDER VOORBEELD Als rondleider vertel ik bij het schilderij Sadko hoe Ilya Repin worstelde om iets af te beelden wat hij nooit had gezien, de bodem van de oceaan. Hij schilderde namelijk een onderwaterscene uit het Russische sprookje ‘Sadko de koopman’. De Russische Repin woonde op dat moment in Parijs maar sprak geen woord Frans. Hij had vreselijke heimwee naar Rusland, net als Sadko de koopman… Als verhalenverteller vertel ik het sprookje. Geen feiten en jaartallen, niets over de schilder en zijn worstelingen. Ik neem de luisteraars mee naar die onderwaterwereld en laat ze de avonturen van Sadko meebeleven. Ze beleven Sadko’s boosheid en verbazing, zijn getuige van de eerste ontmoeting tussen Sadko en zijn grote liefde Shernava en van het verdriet als zij moeten scheiden. Het verhaal voegt iets toe aan hoe de luisteraar het schilderij beleeft, maar op een ander vlak. Het ene


verhaal vertelt over de schilder en de totstandkoming van het schilderij, het andere verhaal vertelt over het afgebeelde sprookje. Is het ene verhaal meer waard dan het andere? Ik meen van niet. Ze kunnen in een museum prima naast elkaar staan en elkaar versterken. De persoonlijke betrokkenheid van de luisteraar is bij het traditionele vertellen groter dan bij mijn verhaal als rondleider. TIPS b Laat elk gezin dat een tentoonstelling bezoekt een spannend verhaal bedenken bij een voorwerp. b Elk voorwerp kan getuige zijn geweest van de meest spannende gebeurtenissen en kan aanleiding zijn voor een verhaal. Simpele vragen kunnen kind en ouder helpen om een beeld te vormen van de mens achter het voorwerp: Wie heeft het voorwerp gemaakt en was dat moeilijk? Wie heeft het gebruikt en waarvoor? Wat zal die persoon gedacht, gedroomd of gevoeld hebben? Een trechter­beker kan zijn gebruikt om te koken, maar ook om een schat in te bewaren. Een pijlpunt kon de hoofdrol spelen in een spannend jagersverhaal. Wat zal een middeleeuws kind hebben willen kopen met die zilveren munt? Welk verhaal je ook vertelt, het brengt het voorwerp tot leven. Als verhalenverteller in een museum is dat je uiteindelijke doel.

BLUE VAN DER ZWAN-DEEN Enkele van mijn vroegste herinneringen gaan over mijn vader die ons verhalen vertelde. Als hij dit deed in de trein, op weg naar huis na een bezoek aan opa en oma, zat de hele coupĂŠ mee te luisteren. Door mijn vaders voorbeeld ben ik zelf ook verteller geworden. Via de Verteldriedaagse op Terschelling leerde ik de Vertelacademie kennen. Blue van der Zwan-Deen is museumdocent en verhalenverteller bij het Drents Museum.

www.denblauwenswaen.nl

53


DE HELE FAMILIE KAN ZICH VERHEUGEN HANNA’FLOOR DE ROOS Voor elk wat wils: het is een vereiste als je wilt dat de hele familie zich aangesproken voelt door een voorstelling. Pas dan heb je een familievoorstelling. Voor mijn muzikale vertelvoorstellingen betekent dit meerdere lagen in de vertelling; een voor kin­ deren begrijpelijke verhaallijn, maar ook beelden­ de taal die symbolisch of metaforisch kan worden begrepen door volwassenen. Je kunt eventueel ook inhoudelijke taal en informatie in je voorstelling verwerken die de oudere kinderen en volwassenen begrijpen, maar de jongere kinderen nog niet. Als je contact kunt maken met zowel het kind als met de wijze vrouw of man in jezelf (en als deze met elkaar overweg kunnen), is het in principe mogelijk speelse, lichtvoetige voorstellingen te maken met diepere lagen. Wat werkt nog meer bij familievoorstellingen? b Interactie b Muziek b Thema b Humor b Verteltijd

54

b b

Variatie Loslaten

Kinderen en (groot)ouders genieten vaak als de kinderen een rol krijgen in een voorstelling. Als het publiek deel mag uitmaken van de voorstelling kan dit een gevoel van verbondenheid geven, al hoeft dit natuurlijk niet. Een gevoel van ‘we zijn hier samen’. Soms is het publiek wat verlegen, bijvoorbeeld in musea waar families elkaar niet kennen. Gun iedereen dan wat meer tijd. Muziek brengt tot leven, stemt blij, ontspant en verbindt. Kindergezichten klaren regelmatig op als ik op mijn accordeon begin te spelen. Na afloop van de voorstelling laat ik kinderen muziekinstrumenten uitproberen. Zowel kinderen als ouders verheugen zich daarover. Kies een universeel thema waar iedereen iets mee heeft. Denk aan vriendschap, (on)rechtvaardigheid, verbinding tussen mens en dier.

Blijf op een speelse en tegelijkertijd serieuze manier in contact met je publiek. Humor werkt altijd! Wat ik humor vind, is om het verschil te zien tussen humor in de verschillende leeftijdsgroepen. Een kleuter lacht om heel andere dingen dan een 10-jarige. Een volwassene kan weleens dezelfde humor hebben als een kleuter. Een voorstelling moet niet langer dan een uur duren. Als er weinig interactie plaatsvindt, is vijftig minuten ruim voldoende. Natuurlijk zijn er ook locaties en soorten publiek waar twintig tot dertig minuten genoeg is. Experimenteer hier zelf mee. Wie weet lukt het jou wel om een gemêleerd publiek anderhalf uur te boeien. Wissel af tussen muziek, verhaal, theater en interactie. Daardoor zal je publiek telkens opnieuw aandacht voor je hebben. Laat het idee los, dat jonge kinderen alles moeten begrijpen en dat volwassenen steeds aangesproken moeten worden. Dit hoeft niet. In hun eigen leefwereld begrijpen jonge kinderen ook niet alles. Ze


Mijn voorstelling ‘Het Verlangen van de Honingbij’ is een familievoorstelling. Bob en Jade, broer en zus, worden net als Hans en Grietje uit huis gezet door hun vader en moeder omdat ze volgens hun ouders vervelende kinderen zijn die altijd ruziën met elkaar. Een zoemende honingbij leidt hen naar het ‘Bijengebied’ waar een ‘trommadam’ en een ‘fluitspeelman’ in zo’n strijd met elkaar leven dat het bijengebied verloren dreigt te gaan. Broer en zus gaan aan de slag om het bijengebied te redden. Een gitaar, trom, fluit en accordeon vertegenwoordigen het muzikale gedeelte in deze voorstelling. Thema’s zijn ruzie/vreedzaamheid en disharmonie/ harmonie. De doelgroep is kinderen van 4 tot en met 10 jaar (met afstemming op de meest aanwezige leeftijd) en ouders.

kan worden geïdentificeerd met de ouders van Bob en Jade, met Bob en Jade zelf en met de twee volwassenen die strijden in het bijengebied. Honingbijen spreken tot de verbeelding van kinderen en volwassenen. Ze weten veel over ‘in harmonie samenleven en -werken met elkaar’ en dat is een universeel thema waarmee iedereen wel raakpunten heeft. Regelmatig worden kinderen of volwassenen uitgenodigd om mee te doen. Bijvoorbeeld om de trommadam en de fluitspeelman te spelen. Ze maken dan zelf muziek en spelen theater. Humor is door het gehele verhaal verweven! Het resultaat is een voorstelling waaraan iedereen mee kan doen: een familievoorstelling.

Fotografie: Peter Putters

pakken dát op wat hen wel aanspreekt. Volwassenen halen er ook genoegdoening uit als hun kinderen geboeid zijn.

HANNA’FLOOR DE ROOS Met haar muzikaal verteltheater De Rode Maan speelt Hanna’floor voorstellingen voor kinderen van 3 t/m 12 jaar en hun (groot)ouders. Zij treedt ook op voor volwassenen en speciaal voor ouderen. Haar verhalen zijn op de natuur geïnspireerd, lichtvoetig en ludiek met diepere lagen en er is interactie met het publiek. Zij geeft ook regelmatig theaterworkshops. In 2016 studeerde ze af in Leerroute 2. www.rodemaan.nl

Dit is een geslaagde familievoorstelling omdat er

55


VERTELLEN BIJ DE BEESTEN AF VERHALEN IN OPENLUCHTMUSEUM, DIEREN-, ATTRACTIE- OF THEMAPARK RAYMOND DEN BOESTERT Stel je werkt op de marketingafdeling van een dierenpark en de interim-directeur vindt dat een bezoek aan de dierentuin een beleving moet zijn, waar de bezoekers iets van opsteken. Wat doe je dan? Een verhalenverteller bellen! Voordat ik met een paar andere verhalenvertellers in Ouwehands Dierenpark in Rhenen aan de slag ging, besloot ik eerst een dag in het park door te brengen. Niet om de dieren, maar de bezoekers te observeren. Om een leerzame beleving te creëren, vond ik dat de bezoekers onze verhalen mee naar huis moesten nemen. Dat de kinderen de verhalen thuis opnieuw verteld zouden krijgen. BEELDEN Rondwandelend door het park, viel de voortdurende stroom van beelden en indrukken me het eerste op. Publiek in een thema- of dierenpark krijgt voort­ durend impulsen en hun spanningsboog is kort. Hoe konden drie vertellers, die afwisselend zouden vertellen, hier een belevenis creëren die de grote

56

diversiteit aan gasten ook nog eens mee naar huis zouden nemen? We besloten om te kiezen voor herhaling, in de vorm van eenzelfde vertelpersonage dat we allemaal afwisselend zouden spelen. Het werd een tweetal: heer Krokodaris, begeleid door Valderie Klankloria op gitaar. Belangrijk daarbij was dat de twee personages in het park met al die prikkels wel moesten opvallen. Daarom kozen we voor een theatrale vormgeving van de kostuums. Deze moesten het verhaal van de personages, het creatieve concept en de missie van het dierenpark vertellen. TIP Als je samen met anderen een productie ontwikkelt voor een openluchtmuseum, dieren- of themapark, loop dan eens incognito vijftien meter achter (een van) de artiest(en) aan door het park, observeer het publiek en luister. Toen ik achter een collega aanliep, realiseerde ik me pas dat onze kostuums zelf al een verhaal vertellen! Het is goed om op basis van wat je hoort aanpassingen te doen. Bij het zien van heer Krokodaris spraken ouders

steeds over ‘een prins’. Dat was niet de bedoeling. Toen we een andere hoed lieten maken, klopte het beeld en hebben we het woord prins nooit meer gehoord. MEEBEWEGEN Omdat mensen veel prikkels krijgen in een dierenpark en daardoor met hun aandacht maar kort bij je verhaal zal zijn, kun je ervoor kiezen een rustig plekje te zoeken. Maar je kunt de chaos en drukte ook omarmen en met je publiek meebewegen. In Ouwehands vertelden we ’s middags rond lunchtijd altijd voor de ruit van het ijsberenbassin. Want in de amfi-opstelling die hier te vinden was, zaten soms wel tweehonderd mensen in het zonnetje hun van thuis meegebrachte boterhammen te eten. De ijsberen vertoonden zich soms wel en soms niet, dus gingen wij voor het bassin staan, met een bij de ijsberen passend verhaal én een goede geluidsinstallatie. TIP Mensen die voor een attractie of grote show in de rij staan, zijn dankbare luisteraars!


wijze afscheid. We stuurden een persbericht naar de lokale media en vertelden dat heer Krokodaris een wereldreis ging maken en daarom uit Rhenen zou vertrekken. De media deed met ons mee en versterkte de illusie door de wereldreis te brengen als een nieuwsfeit. We hadden bereikt dat door onze verhalen het bezoek aan de dierentuin nog meer een belevenis was geworden die de gasten mee naar huis namen, maar ook dat heer Krokodaris in de gemeenschap tot leven was gewekt. Wat een opsteker!

Raymond als heer Krokodaris in 2005 - Fotografie: Rob Doolaard

INSPIRATIE In eerste instantie vertelden we alleen verhalen die aansloten bij de dieren in het dierenpark. Maar al snel werden de dagelijkse gebeurtenissen de inspiratiebron van onze verhalen. Op een dag was er een hoogzwangere vrouw in het park en het leek of ze zou gaan bevallen. Een in allerijl opgetrommelde motor­ agent begon allemaal rood-witte linten te spannen en een ambulance bracht de aanstaande moeder nog net op tijd naar de kliniek. Hiermee hadden we een prachtig beeld in handen om het verhaal achter het hoofdpersonage rond te maken. Krokodaris werd in de achtste maand geboren tijdens een uitje in de dierentuin. Om hem warm te houden stopten zijn ouders hem zolang in de buidel van een kangoeroe. Nieuwsgierig kwamen alle dieren een kijkje nemen en zo kreeg de kleine Krokodaris de gave om dieren te verstaan!

RAYMOND DEN BOESTERT In de klas kon Raymond zijn hoofd er alleen bijhouden, als hij een verhaal bij de lesstof kon maken. Als hij er geen beeld bij kreeg, dwaalde hij af en verzon zelf verhalen. Als verteldocent leert hij anderen de beeldende kracht van verhalen te ontdekken en te communiceren in beelden.

VERHALEND AFSCHEID Na zeven jaar besloot het dierenpark dat het tijd werd voor iets anders. Wij namen op verhalende

57


OUDE BROODJES AAP THEO MEDER Ik leg altijd eerst uit dat het broodjeaap­ verhaal een modern genre is, van na de Tweede Wereldoorlog (we danken de benaming aan het boekje ‘Broodje Aap’ van Ethel Portnoy uit 1978). Daarvóór had je het genre van de traditionele sage als voertuig van volksgeloof. Mensen waren in het verleden bang voor plaaggeesten, spoken, heksen, tovenaars, witte wieven en ander bovennatuurlijk gespuis, en vertelden daar dan verhalen over die de specialisten ‘sagen’ noemden (omdat ze in essentie niet waar waren en denigrerend tot het ‘bijgeloof’ gerekend werden). Gaandeweg zijn mensen tot het inzicht gekomen dat plaaggeesten en dergelijke niet bestaan en dat je dus nergens bang voor hoef­ de te zijn. De oude sagen stolden grotendeels tot nostalgisch vertelgoed. Al snel namen de moderne sagen de plaats in van de traditionele. Nu vertelt men elkaar broodjeaapverhalen over hedendaagse gruwelen die schuilen in moderne technologie en criminaliteit: van de schadelijke straling van mo­ bieltjes en GSM-masten tot en met orgaanroof, snuff movies, drugssmokkel in babylijkjes tot en met inbrekerstekens naast je voordeur.

58

Sommige broodjeaapverhalen kunnen echter heel oud zijn. Zogenaamde ‘conspiracy theories’ lijken een modern fenomeen te zijn, maar sommige gaan terug tot diep in de middeleeuwen, zoals het ‘blood libel’ gerucht. De joden zouden christenkinderen ontvoeren en vermoorden omdat ze het bloed nodig hebben voor een ritueel, bijvoorbeeld als geheim ingrediënt voor het maken van matses. Hoeveel impact zo’n gerucht kan hebben mag wel blijken uit de talloze vervolgingen van joden in de loop der geschiedenis. In 1981 verscheen in diverse Belgische kranten een broodjeaapverhaal dat door Ethel Portnoy is opgenomen in haar vervolgboekje ‘Broodje Aap Met’ (1992): Hondentrouw. Een man reed met zijn zoontje en zijn hond naar de supermarkt om boodschappen te doen. Eenmaal klaar, reed hij het winkelwagentje terug naar zijn auto en laadde hij de boodschappen in de kofferbak. Daarbij ontdekte hij dat hij was vergeten een fles cola te kopen. Aangezien dit maar een paar minuten zou vergen, zette hij het kind en de hond alvast achter in de

auto en liep de supermarkt weer in. Teruggekomen, zag hij dat het gezicht van zijn zoontje onder het bloed zat. De snuit van de hond was ook met bloed besmeurd. In de veronderstelling dat het dier hondsdol was geworden, greep hij hem en smeet hem met zijn kop tegen de grond. De hond was op slag dood. Toen hij het kind uit de auto tilde, zag hij een gewonde rat op de mat bij de achterbank. Die was uit een zak aardappelen gekropen die de man in de kofferbak had gelegd. De trouwe hond had met hem gevochten, in een poging het kind te beschermen. Ook dit ogenschijnlijk moderne broodjeaapverhaal kent een lange geschiedenis. In Wales wordt het verhaal in verband gebracht met de 13e-eeuwse prins Llewellyn die zijn trouwe hond Gelert dood sloeg die zijn kind juist had verdedigd tegen een wolf. Dit verhaal is echter pas in de 18e eeuw door een hoteleigenaar verzonnen om toeristen naar Beddgelert te trekken, de vermeende begraafplaats van de hond. Niettemin is het verhaal waarlijk oud en kan het in verschillende culturen worden terug­ gevonden. De oudste versie staat in de Indiase Pantschatantra. Hier neemt een mangoeste het op tegen een cobra.


Zo zien we maar: sommige oude broodjes blijven smaken, als het beleg maar goed genoeg is. TIP Hoe herken ik een broodjeaapverhaal? b Zoek op trefwoorden in de Nederlandse Volksverhalenbank: www.verhalenbank.nl. Als hier een (vrijwel) gelijkaardig verhaal tevoorschijn komt met broodjeaapverhaal als genreaanduiding, dan is het er eentje. b Op internationaal niveau is www.snopes.com de beste website om je verhaal te checken. b Ben je er dan nog niet uit? Vraag het Peter Burger of Theo Meder. TIP Hoe maak ik zelf een nieuw broodjeaap­verhaal? b Antwoord: Doe het niet! De pogingen die ik tot nu toe gezien heb, sneuvelden allen in schoonheid. Gebruik liever een bestaand broodjeaapverhaal en werk dat narratief uit. Beter goed gejat dan slecht geïmiteerd.

THEO MEDER Als kind was ik al gefascineerd door verhalen. Mijn moeder vond sprookjes maar onzin helaas en wilde ze eigenlijk niet voorlezen. Als puber was ik gefascineerd door broodjeaapverhalen en moppen. Tussen 1998 en 2001 deed ik veldwerk in de multiculturele wijk Lombok in Utrecht. Daar kwam ik in contact met Raymond den Boestert. Theo Meder is senior onderzoeker Volksverhalen op het Meertens Instituut in Amsterdam en hoogleraar Volksverhaal en Vertelcultuur aan de Universiteit van Groningen. Hij is coördinator van de Nederlandse Volksverhalenbank en hoofd­ redacteur van het gratis e-zine Vertelcultuur. www.verhalenbank.nl - www.theomeder.nl 59


VERHAALTJE BIJ DE THEE? XANDER RIJKÉE Thee wordt al millennialang gebruikt als hulp­ middel bij de meditatie, als medicijn en als metho­ de voor spirituele groei. Dat is niet voor niets. Er zitten tal van werkzame stoffen in die invloed op je stemming hebben en veranderen hoe en wat je denkt. Bij een vertelprogramma gebeurt er iets soortgelijks. Daar speelt de verteller met de stem­ ming en het gemoed van de luisteraars en hoopt ze aan het denken te zetten. We hebben geleerd hoe je een vertelprogramma op moet bouwen*, maar wat gebeurt er als je verhalen vertellen combineert met een andere bezigheid die ook heel specifiek de stemming en het gemoed van het publiek verandert? Hoe speel je in op die geleidelijke verandering en hoe kun je het verhalen vertellen aanpassen om het beste resultaat te bereiken? Ik geef hieronder een korte samenvatting van wat ik heb geleerd over het samenspel van thee en verhalen, maar eerst twee kanttekeningen:

60

Ik ga uit van één soort thee per theesessie. Als je theesoorten gaat mixen sta je er alleen voor. b Ik hanteer de Chinese conventies voor de thee­ categorieën. b

GROENE EN WITTE THEE, LICHTE OOLONG EN JONGE SHENG PUERH Het drinken van deze thee stimuleert in eerste instantie het intellect. De gasten zullen wakkerder worden en scherper nadenken. Het concentratie­ vermogen neemt toe. Later in de sessie zal de nadruk iets meer op wijsheid komen te liggen en de mensen zullen zelf willen nadenken. Begin in dit geval met verhalen die betrekkelijk feitelijk zijn. Het publiek wil zich voeden met kennis. Naarmate de sessie vordert is het het beste als de vertelstijl kleiner en abstracter wordt.

ZWAARDERE OOLONGS (ZOALS DAHONGPAO EN WUYI-YANCHA) EN SOMMIGE DELICATE RODE THEE (ZOALS DARJEELING) Ook deze theeën stimuleren het intellect. Maar daarnaast zijn ze qua smaak en geur gelaagd en ‘culinair’ zeer interessant. In het middelste deel van de sessie zal het publiek daarom vervuld zijn van zinnelijk genot en de daarbij horende sociale blijheid. Later in de sessie neigen ze naar een diepere persoonlijke wijsheid en mindfulness.

TIP Gebruik in zo’n sessie geen grote bewegingen, stemmetjes of lange beeldende beschrijvingen.

Het is prima te beginnen met een feitelijk (thee-) verhaal, zoals één van de verhalen over de oorsprong van Oolong thee, maar speel daarna in op het zinnelijke. Verhalen die heel beeldend zijn en misschien zelfs gaan over smaken en geuren zullen het goed doen. Dat hoeft niet ingetogen te zijn. Het is echter belangrijk om niet in dit soort verhalen te blijven hangen. Dan zal het publiek met een onvoldaan gevoel naar huis gaan.

Verhalen die goed passen bij de latere stadia zijn de traditionele Chinese en Japanse zen-verhalen. Kort, met humor en wijsheid.

TIP Sluit af met een verhaal vol wijsheid en spirituele groei, verteld op een vriendelijke, persoonlijke manier.


OUDE PUERH, ROBUUSTE RODE THEE EN ZWARTE THEE Goed gezet, kan het effect van het ritueel drinken van deze theeën op het publiek groter zijn dan het effect van het verhalen vertellen. Hoe dit precies gebeurt is per thee en groep verschillend. De gasten zullen mindfulness, wijsheid en een gevoel van kalme alertheid ervaren. Het is voor het vertellen belangrijk om flexibel te zijn. Begin met een verhaal over wijsheid en spiritualiteit, bijvoorbeeld het laatste verhaal van de vorige categorie. Daar is het publiek aan het begin misschien nog niet helemaal aan toe, maar het zet wel de juiste toon voor de rest van de sessie. Speel daarna met verhalen die sterk persoonlijk zijn en gaan over spirituele groei. Oprechtheid is hier vele malen belangrijker dan verteltechniek. Let heel goed op het publiek, negeer de opbouw van het vertel­ programma en pas de verhalen die je vertelt direct aan hun stemming aan. TIP Wees vooral niet bang om te stoppen met vertellen. De mooiste manier waarop een sessie zoals deze kan eindigen is in stilte.

Uiteindelijk is er geen betere manier om een verhaal aan te horen dan door aandachtig naar de verteller te luisteren. Zo geldt dat voor thee ook. Als je serieus de weg van thee wilt bewandelen, dan is een verhaaltje erbij overbodig. Denk aan de oude meester uit een beroemd thee-verhaal, die tegen iedereen die hem een vraag stelt alleen maar zegt: ‘Ga zitten, neem een kom thee.’

XANDER RIJKÉE Xander volgde de eerste fase van Leerroute 2 aan de Vertelacademie. Xander: ‘Door mij op het snijvlak van de Chinese theeceremonie, beeldende kunst en het vertellen van verhalen te begeven, probeer ik te leren wat er te leren valt. Op die manier probeer ik een beter mens te worden en het geleerde weer door te geven.’

* ‘De opbouw van een vertelprogramma’ is één van de workshops in Leerroute 2 van de Vertelacademie - redactie

61


SPROOKJES… SPEELTUIN VOOR EMOTIES MIA VERBEELEN ‘Als je wilt dat je kinderen intelligent zijn, lees ze dan sprookjes voor. Wil je dat ze briljant zijn, lees ze dan meer sprookjes voor!’ Albert Einstein (1879-1955)

Het is niet verbazingwekkend dat juist Einstein, de grote natuurkundige, dit gezegd heeft. Hij wist als geen ander dat je nieuwe werelden kunt creëren door ‘out of the box’ te denken, door je fantasie te laten werken en beelden te vormen in je eigen hoofd. Kinderen die veel in aanraking komen met sprookjes al lezend of in vertelvorm - stretchen voortdurend die gave die ons als mens uniek maakt, de ‘verbeelding’. Kinderen zeggen vaak nadat ze een sprookje hebben gehoord: ‘Het leek net alsof ik een filmpje had in mijn eigen hoofd! Ik zag de ridder de doornen weghakken met een groot kapmes… Het leek alsof ik er zelf bij was…!’ TUSSEN DROOM EN WERKELIJKHEID Al bij de eerste woorden van een sprookje ‘Er was eens, lang geleden, in een land hier ver vandaan’ worden ze als het ware opgetild uit tijd en ruimte en komen ze in een andere bewustzijnslaag terecht; het schemergebied tussen droom en werkelijkheid. De creërende en gevoelsmatige hersenhelft neemt het over van de cognitieve, denkende hersenhelft. De openingszin van een sprookje werkt daarbij als een toverformule. Ik merk het dagelijks in mijn werk

62

in het Sprookjeshuis in park Rivierenhof in Deurne. Een groep kinderen mag nog zo druk, uitgelaten of natgeregend zijn bij binnenkomst, wanneer het sprookje begint, wordt hun blik zachter, ontspant hun mond en worden ze ongemerkt meegevoerd naar die andere wereld vol betovering en magie. EMOTIONELE SPEELTUIN VOOR HET LEVEN Spanning en opluchting, rust en gevaar, uitdaging en overwinning, verrassing en verwondering, samen­ werking en eenzaamheid, verliezen of winnen: al deze emoties worden echt gevoeld en beleefd in een sprookje. Ik zie kinderen dicht tegen elkaar aankruipen als het spannend wordt of wanneer er een gevaarlijk monster op de loer ligt, ik zie ze schrikken bij de onverwachte klop op de deur, ik hoor ze juichen wanneer de held het weer voor mekaar krijgt! Via sprookjes oefenen kinderen al die emoties die ze in het latere leven zullen moeten hanteren. Sprookjes zijn een emotionele speeltuin van het volwassen leven. De openingsformule en de setting waarin de sprookjes verteld worden bieden de kinderen een veilige context, waarin al die emoties en avonturen


WAARACHTIG VERTELLEN Kinderen van nu komen zelden nog in contact met de authentieke versies, maar met allerlei vormen van sprookjes via tekenfilms, tv-series, games, K3musicals. Er is al veel geschreven over de ‘versuikering’ en ‘verkleutering’ van sprookjes. Toch ervaar ik dat kinderen open blijven staan voor de authentieke versies. Als verteller moet je je wel volledig verbinden met het verhaal, er je eigen beelden bij maken, het echt voor je zien. Alleen wanneer je als verteller doordrongen bent van de waarheid van een verhaal kan je overtuigend zijn en wordt het ‘net echt’ en beleven kinderen het als waarachtig. Wanneer je doet alsof, kan je niet overtuigen. KLASSIEKE SPROOKJES MET EEN ACTUELE BOODSCHAP Ook al spelen de klassieke sprookjes zich af in een tijd waarin de wereld nog niet zo snel draaide, de beelden en magie blijven fascineren en hun diepere boodschap blijft kinderen raken, bijvoorbeeld:

Respect voor de natuur De Bijenkoningin - Gebr. Grimm b Samen ben je sterker dan alleen / ieder heeft zijn eigen talent Het Vliegend schip - Ale Afanasjev Zes Dienaren - Gebr. Grimm b Niet alles is wat het lijkt Fairy Ointment - Joseph Jacobs b Geloof in jezelf De kleine Timimoto - Japans verhaal b Doorbreken van rollenpatroon Rafelkap - Noors verhaal b Blij zijn met wat je hebt Koning Lijsterbaard - Gebr. Grimm Mannetje Timpetee b Volg je eigen pad, durf je eigen keuzes te maken De Blauwe Roos - Chinees sprookje

Fotografie: Keoon (Antwerpen)

zonder gevaar beleefd kunnen worden, ook de pijnlijke of gruwelijke emoties.

b

De archetypische karakters die goed en kwaad symbo­ liseren, de metaforen die obstakels en uitdagingen op het levenspad en bijbehorende emoties voelbaar maken, zijn tijdloos en universeel.

MIA VERBEELEN Mia Verbeelen rolde het vertelvak in via oRare, het Tielse vertellerscollectief dat begin jaren ‘90 de vertelkunst terug op de kaart zette in Nederland. Sinds 2006 woont ze weer in België en werkt ze in het Sprookjeshuis (Deurne/Antwerpen). Daar komen het hele schooljaar kinderen in klas­ verband naar sprookjes en verhalen luisteren. Mia herinnert zich nog hoe ze voor het eerst ‘ontroering’ ervoer, toen haar moeder ‘Het meisje met de zwavelstokjes’ vertelde. Mia is docente bij de Vertelacademie. In 2015 werd ze Vertel­ ambassadeur voor Nederland en Vlaanderen.

63


CORPORATE STORIES ZIJN GEEN SPROOKJES THEO HENDRIKS Organisaties en verhalen: op het eerste gezicht hebben ze weinig met elkaar te maken. De ‘verha­ len’ die binnen organisaties worden verteld, lijken in de verste verte niet op sprookjes en vertellingen. Kernboodschappen, presentatie van kwartaalcij­ fers, jaarverslagen; ze hebben weinig van doen met de wereld van verhalen. Toch worden er binnen en buiten de organisatie dagelijks talloze verhalen óver de organisatie verteld. Je moet er alleen ogen en oren voor hebben.

Corporate stories zijn verhalen van vlees en bloed, waarmee je de ziel van een organisatie tot leven weet te wekken. Veel organisaties hebben zo’n corporate story. Een verhaal waarin ze vertellen over wie ze zijn, hoe ze zo geworden zijn en waar ze naar op weg zijn. Het is een verhaal waarin de lijnen tussen verleden, heden en toekomst duidelijk zijn geschetst. Ze verklaren, vaak vanuit het ontstaan van de organisatie, de missie, de visie en de waarden. Echte verhalen zijn het niet, daar zijn ze vaak te beschouwend voor, maar juist in het tot leven wekken van dat grote verhaal spelen al die kleine verhalen van medewerkers en klanten een grote rol. TEGENGIF VOOR DE POWERPOINT-TERREUR Organisaties verlangen vaak naar een eenvormige werkelijkheid. Een informerende en controlerende wereld die is opgebouwd uit vaste, objectieve informatie, geformuleerd in abstracte, analytische taal, verpakt in niet mis te verstane kernboodschappen en strakke woordvoeringslijnen. De organisatie­rituelen zijn vaak op diezelfde leest geschoeid: volgepropte PowerPointpresentaties en beleidsdocumenten vol teksten, cijfers, tabellen en grafieken. Met zoveel

64

mogelijk informatie waar niet doorheen te komen is. Daarnaast is alle planvorming vastgelegd in cyclische processen. Alles wordt keurig gemeten, vastgelegd en gerapporteerd. En dat terwijl er nog een heel andere werkelijkheid is, een waarachtige, meer menselijke werkelijkheid waarmee een wereld aan betrokkenheid valt te winnen. Dat is de wereld van het verhaal. DE KRACHT EN PRACHT VAN EIGEN VERHALEN Binnen organisaties worden talloze kleine verhalen verteld. Vaak hebben ze een heel eenvoudige narratieve structuur, ze vertellen net als een sprookje: er was eens…, op een dag…, en ze leefden nog lang en gelukkig. De eerste stap biedt context: waar was je, met wie was je daar, wat was je aan het doen. De tweede stap vormt de feitelijke gebeurtenis: wat gebeurde er, hoe reageerde je, hoe liep het af. Uiteraard vertelt de gebeurtenis over een verstoring van het alledaagse, meestal ging er iets mis. Als er aan een dergelijk moment een inzicht wordt gekoppeld (wat hebben we ervan geleerd) en dat inzicht vervolgens leidt tot een besluit (vanaf nu zullen we…)


markeert het verhaal een betekenisvol moment en wordt het een verhaal over ontwikkeling, overwinning of succes. DE ROL VAN CORPORATE STORYTELLERS De rol van de corporate storyteller richt zich meer en meer op het levend houden van het vertellend vermogen van een organisatie, en het vangen en onderzoeken van de verhalen die worden verteld. Het is zoeken naar de balans tussen het grote verhaal, de corporate story en die talloze kleine verhalen. Uit het beluisteren van die kleine verhalen ontdek je ineens nieuwe thema’s die een eigen plek verdienen in het grote verhaal. Corporate storytelling lijkt dan vooral op storysharing. Hierbij zijn het vertellen van het eigen verhaal én het luisteren naar de verhalen van anderen even belangrijk geworden. Om dit goed te laten werken, is een aantal zaken van belang. TIPS b Introduceer binnen de organisatie nieuwe rituelen, die vertelmomenten mogelijk maken. Vertelcirkels,

kampvuursessies of keukentafelgesprekken klinken nu eenmaal anders dan StavaZa-meetings en roundtables. Zorg goed voor de vertellers. Dat doe je door leiders, managers en ambassadeurs (vertellers die kriskras uit de organisatie afkomstig zijn) te leren hun onbewuste verteltalent op een meer bewuste manier in te zetten, zonder dat het publiek het afdoet als een kunstje.

b

De storyteller is de ‘boeker’ van de vertellers. Hij of zij kent hun verhalen en weet die op de juiste momenten een podium te geven. Als het goed is worden die vertellers zo lenig dat ze hun verhalen steeds aanpassen en verversen. Door de verteltalenten te koesteren, gaat de organisatie steeds meer tot de verbeelding spreken en krijgt ze ook steeds meer de zo gewenste menselijke maat. Dat is precies wat we al duizenden jaren met het vertellen van verhalen beogen. b

THEO HENDRIKS Theo is corporate storyteller. Hij schrijft corporate stories en traint ondernemers, managers en medewerkers in het vertellen van hun eigen verhalen. Regelmatig verzorgt hij workshops en master­classes en is tevens auteur van verschillende boeken over storytelling. Boeken die ook bij de Vertelacademie op de plank staan. Hij vertelt zijn eigen verhalen op allerlei vertelpodia. Op een dag belde Theo op en gaf aan nu 'het handwerk' te willen leren. Sindsdien volgt hij Leerroute 2.

www.theohendriks.nl

65


JAPANSE VERHALEN GERARD JELLEMA JAPAN HEEFT EEN RIJKE VERTELCULTUUR Tot ver in de jaren zestig van de vorige eeuw reis­ den verhalenvertellers van dorp naar dorp met hun ‘kamishibai’-theatertjes. Verhalen werden verteld en verwerkt in ‘kabuki’-toneelstukken, boeken en films. De moderne Japanse cultuur verwijst vaak naar oude fabels en legenden. Helden en schurken uit het verleden komen, in aangepaste vorm, in manga (strips), anime (tekenfilms) en speelfilms steeds opnieuw terug. De moderne verhalen krij­ gen, mede door de geschiedenis en betekenis van oude gebeurtenissen en personages die meespelen, diepte. Wat zijn de belangrijkste soorten verhalen? Welke verhalen zou je als eerste moeten lezen? Hieronder een kort overzicht. SHINTO-LEGENDEN Shinto is de oorspronkelijke godsdienst van Japan. De legenden van de goden beschrijven de schepping van Japan, het ontstaan van dag en nacht of vertellen over de gebeurtenissen tussen de goden.

66

Bijvoorbeeld: b De schepping van Japan b Amaterasu en de spiegel b Soesano en de draak met acht koppen BOEDDHISTISCHE SPROOKJES Met de komst van het Boeddhisme kwamen boeddhistische sprookjes. Meestal geschreven door monniken of geleerden met een moraal, een wijze les die moet worden overgebracht. Deze verhalen gaan vaak over karma. Als je goede dingen doet, krijg je goede dingen terug. Als je een belofte breekt, word je gestraft. Bijvoorbeeld: b De ziel van de treurwilg / the spirit of the willow tree b De oude man die bomen liet bloeien b De jager en de kraanvogel / Tsuru no Ongaeshi b Urashima Taro (strikt genomen niet boeddhistisch, maar wel spiritueel) KAIDAN-VERHALEN Griezelverhalen. Japan heeft er veel. Vaak danken we die aan het Hyakumonogatari Kaidankai-spel uit begin 17e eeuw. Er zijn twee kamers. Eén met spe-

lers en één met 100 kaarsjes. Elke speler vertelt een griezelverhaal en blaast daarna een kaarsje uit in de andere kamer die steeds donkerder en griezeliger wordt. Wie durft het laatste kaarsje uit te blazen? Bijvoorbeeld: b Yuki-Onna, de sneeuwgeest b Yotsuya kaidan b De blinde muzikant / Goze no Yurei b De pioenroos-lantaarn / The Peony Lantern (zoek de versie van Lafcadio Hearn) FABELS EN VOLKSVERHALEN Veel verhalen gaan over magische wezens. Over monsterachtige wezens als tengu en oni, maar de tanuki (wasbeerhond) en kitsune (vos) komen het meest voor. Zij hebben magische krachten en houden mensen voor de gek. Zoals in bijna elke cultuur zijn er ook dieren met menselijke eigenschappen. Bijvoorbeeld: b De boer en de tanuki b De betoverde ketel / Bunbuku Chagama b Hoe een man door vossen geschoren werd b Hoe een oude man van zijn gezwel af kwam b Twee kikkers / The two frogs


KINDERVERHALEN Kinderverhalen zijn zowel in het Westen als het Oosten een recent verschijnsel. Vroeger waren verhalen gewoon verhalen voor iedereen. Bijvoorbeeld: b Momotaro (bekendste verhaal van Japan, zoals Roodkapje bij ons) b De bosheks / Sanmai no Ofuda TIP De verhalen vind je via Google en bijvoorbeeld op beleven.org. Bij enkele verhalen staat de Engelse of Japanse titel. Zo vind je meer variaties. Er zijn vaak meerdere versies die per streek anders verteld worden. MEER VERHALEN b www.cedargallery.nl/nljapan_verhalen.htm b etc.usf.edu/lit2go/72/japanese-fairy-tales LEES JE LIEVER EEN BOEK? ‘Fantastische verhalen uit Japan’ van Bert Oosterhout is een goede start. TIP Via het ‘Gutenberg Project’ van Google zijn tienduizenden gratis boeken te vinden waarvan het copyright is verlopen. Daar zitten mooie oude verhalen­bundels bij. Over Japan vind je bijvoorbeeld:

Mythen en legenden van Japan (F. Hadland Davis) b Tales of Old Japan (Algernon Bertram Freeman Mitford) b Japanse Fairy Tales (Y. Theodora Ozaki) Zet ze in Dropbox, iCloud of Google Drive en je smartphone wordt een gratis e-reader! b

INVALSHOEK Zoek je eigen invalshoek. Je kunt zoeken naar verhalen die je mooi vindt en proberen daar publiek bij te vinden. Maar draai het eens om. Waarvoor komen mensen al bij elkaar? Welke onderwerpen vinden ze interessant? Welke groepen, bijeenkomsten en verenigingen zijn er? Richt je daarop en bied aan om als verteller iets toe te voegen. Mijn toevoeging is Japan. Naast mijn reguliere optredens vertel ik 10 tot 15 keer per jaar op gelegen­heden die specifiek op Japan zijn gericht. Van cosplay-­ beurzen en Japanse tuinen tot koi-shows, karate­ verenigingen en ikebanaclubs. Waar ligt jouw hart? In welk land of bij welke hobby of liefhebberij? Kun je dat combineren met het vertellen van verhalen? Je identiteit als verteller wordt duidelijker en je hebt een marketinginstrument als je weet wat je toe kunt voegen. Je zegt meer dan alleen ‘ik vertel verhalen’, zoals er meer in Nederland zeggen.

GERARD JELLEMA In 2009 zag ik voor het eerst een verhalenverteller en het sprak me meteen aan. Dus op cursus en gaan vertellen. Eén van mijn eerste optredens was in de winkeletalage van een tweedehands boekhandel, met een boek als beloning: ‘Japanse sagen en verhalen’. Weer was er een klik. In 2014 startte ik Leerroute 2 aan de Vertel­ academie, en nu combineer ik mijn twee grote liefdes door Japanse verhalen te vertellen.

www.eenverhaalvangerard.nl

67


VERTELLEN MET DE KAMISHIBAI - HET VERTELKASTJE RUTGER SMABERS De kamishibai, of het vertelkastje, wordt steeds vaker gebruikt in vertellingen aan jonge kinderen. Dat is mooi, want er zijn prachtige prentenboeken op de markt die ook uitgegeven worden als vertelplaten. Het voorlezend ‘vertellen’ is de meest een­ voudige manier van het gebruik van die platen, maar dat is eigenlijk geen vertellen.

eet, kun je dit begeleiden met de tekst: ‘Bij iedere hap lettersoep voelde Siebelle de lettertjes op haar tong dansen. Heerlijk vond ze dat’. Met die tekst heeft het publiek de illustratie niet nodig om beelden te vormen. Wanneer je de illustratie meer wilt laten spreken, vertel je: ‘Dit is Siebelle ( je wijst Siebelle aan). Bij iedere hap voelde ze de lettertjes op haar tong dansen. Heerlijk vond ze dat.’

In dit artikel geef ik wat mogelijkheden waarmee je kunt spelen om de kamishibai wel vertellend in te zetten.

TIP Speel er eens mee om zo min mogelijk tekst toe te voegen aan een illustratie.

DE KAMISHIBAI VERTELT EN DE VERTELLER ONDERSTEUNT Bij heel jonge kinderen, publiek dat de taal moeilijk begrijpt of bij illustraties die van zichzelf al genoeg zeggingskracht hebben, wil je soms vooral de vertelplaten laten spreken. b Positioneer je als verteller in dit geval meer achter of naast de kamishibai. b Kijk met het publiek mee naar de illustraties. b Ook in je tekst kun je meer of minder focussen op de illustraties. Een voorbeeld: wanneer het publiek een plaat ziet waarop een meisje lettertjessoep

DE VERTELLER VERTELT EN DE KAMISHIBAI ONDERSTEUNT In deze variant gebruik je de kamishibai enkel als decor. De vertelplaat geeft de locatie van je vertelling weer. Vooral op plaatsen waar het publiek midden in je verhaal kan aansluiten of waar het publiek makkelijk afgeleid kan worden, zoals op een markt, helpt de vertelplaat om in het verhaal te komen en te blijven. b Je positioneert je als verteller meer voor de kami­ shibai en hebt daardoor meer ruimte om te bewegen en contact te maken met het publiek. Houdt

68

er daarbij wel rekening mee dat niet vanuit steeds dezelfde hoek het zicht op de kamishibai wordt geblokkeerd. b Het is belangrijk dat de vertelplaat de juiste infor­ matie geeft. Als het verhaal zich in het bos afspeelt, dan ziet het publiek een bos in de kamishibai. Het is niet storend als het verhaal zich in het bos verplaatst naar het holletje van een konijn, of het huis van de houthakker (als die in het bos staat). Maar wanneer het verhaal zich verplaatst naar de stad, moet de vertelplaat gewisseld worden. DE DANS TUSSEN VERTELLER EN KAMISHIBAI Wanneer je bovenstaande twee mogelijkheden combineert, wordt het vertellen met de kamishibai een spannende dans tussen verteller en kamishibai. Het ene moment heeft de verteller de leiding, dan weer de kamishibai. Zo krijgt de vertelling een heel dynamisch karakter. DE LUIKJES De meeste vertelkastjes hebben drie luikjes: links, rechts en bovenaan. Met het openen van de luikjes


open je de wereld van het verhaal. Je brengt je publiek met dit gebaar in een andere werkelijkheid. TIP Je kunt de luikjes zelf openen, maar je kunt ook iemand vragen om de luikjes te openen. Vooral jonge kinderen vinden het leuk, en soms spannend, om de luikjes te openen. DE VERTELPLATEN Afhankelijk van de dynamiek van het verhaal, kun je vertelplaten snel of juist langzaam wisselen. Wanneer je langzaam wisselt, wordt geleidelijk de volgende plaat zichtbaar. Snel wisselen werkt goed bij plotselinge gebeurtenissen in het verhaal. b Buiten de kaders kijken. Als op de vertelplaat een olifant bovenop een varkentje springt, waardoor het varkentje in de grond zakt, kun je onder de kamishibai kijken of hij misschien door de tafel gezakt is.

TOT SLOT Een verhaal dat verteld wordt met een kamishibai, is een soort duo-vertelling. Net als dat een duo-vertelling met twee vertellers om afstemming vraagt, vraagt een vertelling met de kamishibai ook om afstemming tussen verteller en kamishibai. TIP Dans, vertel, geniet en blijf tijdens de vertelling in contact met de kamishibai en je publiek.

b

TIP Laat je inspireren door de illustraties, de mogelijk­heden zijn eindeloos.

De kamishibai communiceert een belangrijk deel van je verhaal, ook als jijzelf aan het woord bent en zelfs met gesloten luikjes.

RUTGER SMABERS Tijdens mijn eerste vertelervaring met de kami­ shibai, was ik verrast door de snelheid waarmee je met de vertelplaten tot vertellen komt. Gegrepen door dit plezier, heb ik mij ontwikkeld in het vertellen met de kamishibai. Nu vertel ik met regelmaat op markten en schoolpleinen. Rutger Smabers volgt Leerroute 1 aan de Vertel­ academie.

69


LEVEND STANDBEELD EN VERHALENVERTELLER CAT ROOK

Levend standbeeld en verhalenverteller; op het eerste oog hebben die niets met elkaar te maken, ze lijken zelfs tegenstrijdig aan elkaar. Sta je ergens als standbeeld, dan heeft je publiek alle gelegenheid om commentaar op jou te leveren en wordt er honderduit gepraat. Ben je verhalenverteller, dan zwijgt je publiek en ben jij aan het woord. Als standbeeld mag je niets zeggen, nog niet eens je mond open doen! Dat zou je als verteller eens moeten proberen… het publiek zou weglopen! Toch zou je het als verteller eens moeten doen.

We kennen allemaal het fenomeen pauzeren tijdens het vertellen. Soms bedoeld, om bijvoorbeeld spanning op te bouwen of om het publiek gelegenheid te geven het voorgaande te verwerken. Soms onbedoeld, wanneer je naarstig op zoek bent naar je vergeten tekst. Hier begint het raakvlak met het levend standbeeld, maar het gaat dieper dan ‘even niks zeggen’. Ik noem het de verstilling. Het levend standbeeld zijn omvat meer dan een mooi kostuum aantrekken, schmink opdoen en ergens op straat stil gaan staan. Net zoals het verteller zijn meer is dan een leuke anekdote oplepelen aan een willekeurig publiek in de plaatselijke kroeg. VERSTILLING Verstilling kun je bewerkstelligen tijdens de voor­ bereiding van je verhaal. Zoek een rustig plekje op waar je alleen bent. Ga staan en beeld je in dat je van steen, brons of hout bent. Ga niet als een houten plank al je spieren op slot zetten, maar kies een ontspannen houding en beweeg gewoon niets meer. Behalve je ademhalingsspieren ;-)

70


Je bent een standbeeld. Kies een personage uit je verhaal. Sluit je ogen. Nu treedt de verstilling in. Ga met je gedachten helemaal naar binnen in je personage en geef jezelf de tijd om die persoon ook echt te worden. Open je ogen en stel je voor dat er verwachtingsvol publiek voor je staat. Je wilt je personage laten spreken maar je mag niet praten! Nu komt het aan op de essentie: hoe laat je het publiek weten wie je bent en wat je voelt? Wat is jouw verhaal?

Of je bent een wolf, in een dreigende houding en je houdt die pose vast totdat je in al je vezels voelt dat je ieder moment de luisteraars op de eerste rij kan verslinden. Deze oefeningen doe je solo. Het is vervolgens heel leuk en leerzaam om als standbeeld je verhaal te vertellen tegenover wat bekenden, mensen uit je vertelkring of familie, met fooienbakje en al. Iedere keer dat iemand wat in je bakje gooit, mag je de volgende houding aannemen.

De kracht van een goed levend standbeeld is om met een paar karakteristieke bewegingen te communiceren. De kracht van een goede verteller is eigenlijk hetzelfde, maar dan gaat het om de juiste woorden. Soms zijn woorden teveel en volstaat een enkel gebaar of een gezichtsuitdrukking.

Ook als verteller kun je deze vaardigheden inzetten wanneer je voor het publiek staat en je eindelijk je mond open mag trekken om je verhaal te vertellen.

Probeer eens een aantal gebaren uit en hou die een tijdje vast. Dat kan echt helpen om je personage uit te diepen! Stel je bent een vorstelijk persoon, dan neem je een koninklijke houding aan en je houdt deze net zolang vol totdat je bijna voor je ziet dat iedereen voor je gaat buigen.

CAT ROOK Toen ik nog voor de klas stond vond ik het vertellen een van de fijnste dingen om te doen. De saamhorigheid, de aandacht, het zichtbare genieten van de kinderen en mezelf! Later maakte ik via De Verhalenboot in Zwolle kennis met het vertellen voor volwassenen en wilde ik me ook daarin bekwamen. Dat resulteerde in een afstudeervoorstelling in 2016! Cat Rook maakt (straat)theater en is verteller.

71


VERLEID JE PUBLIEK ONTWIKKELING VAN EEN FESTIVALCONCEPT ROB BULTS Ik ben Rob Bults, festivalorganisator van Ver­ halenfestival Zwolle Unlimited. Dat ik een festivalorganisator ben, is een toevallig­ heid. Toen ik zestien was, kwam ik van de LTS als automonteur. Als ik toen naar de MTS was gegaan, had ik nu een autobedrijf gehad of ontwikkelde ik schone auto’s of zo. Maar nee, ik ging naar het MBO om activiteitenbegeleider te worden. Daarna heb ik op het HBO creatieve therapie gestudeerd. Ik had dus ook directeur van een zorginstelling kunnen zijn, of een ontwerper van protheses. Ik speelde altijd al gitaar en ik zong. Na een paar jaar werken in de psychiatrie ben ik professioneel muzikant geworden. Zo ben ik beland in de kunsten.

72

Nu heb ik een cultuur-educatief bedrijf met Peter Plaatsman met de naam Xplosief en daarnaast De Verhalenboot samen met Kitty Peetoom. Dat ik geen bedrijf in mijn eentje heb, is maar goed ook. Ik ben namelijk een ontzettende chaoot. Ook wil ik elke keer iets nieuws doen. Mijn hoofd houdt nooit op met nieuwe dingen bedenken. Mijn partners worden daarom soms, terecht, helemaal gestoord van mij. Festivalorganisator past dus wel bij me: je moet het elke keer opnieuw bedenken. HET VERLEIDELIJKSTE FESTIVAL Ik ben dus festivalorganisator. Ik wil het meest verleidelijke Verhalenfestival van Nederland organiseren. Ik wil geen festival waar de kunstenaar voor de kunstenaar speelt. Ik wil een festival waar de bezoeker, onbekend met het genre, zich laat verleiden. Een festival dat zich dus begeeft aan de randen van de populaire cultuur. En ik wil dat puur, zonder opsmuk. Ik wil dat, omdat ik er een bloedhekel heb aan de uitingsvormen van de populaire cultuur. Aan hoe een publiek schaapachtig de kudde volgt, de

trend volgt. Een kunstmatige wereld waar het niet gaat om de kwaliteit van de kunstenaar, of het ambacht, maar de kracht van de marketeer, de manager en de productiemaatschappij. Ik wil bewijzen dat je ook een groot publiek kunt trekken voor verhalenvertellers en andere randen van de podiumkunsten. Dat er wél jongeren zijn die zich willen laten verleiden tot het luisteren naar een verhaal. Dat luisteren naar verhalen voor iedereen te gek is. IK GELOOF Ik geloof in maakbaarheid. Ik geloof in, en adoreer schoonheid. Ik geloof in het verwezenlijken van dromen. Ik geloof dat ik hier ben om te creëren. Ik geloof dat ik alles kan doen wat ik bedenk. Ik geloof in de goede afloop. Ik geloof in vrijheid en ruimte. Ik geloof in mijn scheppende kracht. Ik geloof in de jeugd, want daar begint het mee: dromen en geloven.


VERHALEN Al vanaf het moment dat wij met de Verhalenboot bezig zijn, ben ik verrukt door de kracht van het verhaal. Hoe een verteller de fantasie kan prikkelen, emoties kan losmaken, kennis kan delen. De grote vraagstukken des levens onder de aandacht kan brengen. Je kan laten gruwelen of lachen. Ik zie echter ook dat het voor het grote publiek een soort geheimzinnigheid heeft. Mensen vinden het eng, ze kennen het niet. De opinie is: verhalen zijn voor kinderen. En: verhalen vertellen is een geitenwollensokken bezigheid. Nu kan je dat natuurlijk allemaal lekker gaan ontkennen, je kan ook het tegendeel bewijzen. Zoeken naar manieren om het publiek te verleiden, en het vervolgens verbaasd te laten zijn door de kracht van het vertelde verhaal.

enkelen zijn gebleven en vertellen nu nog vaak. Wij kijken steeds vaker zijwaarts naar andere talige disciplines. Daar valt veel te leren. Onze vertellers werken steeds meer samen met anderen. Met spoken-word artiesten en singer-songwriters. Het resultaat van deze vernieuwing zien we terug in de bezoekers van het festival. Opvallend veel jongeren komen naar Zwolle Unlimited om voorstellingen te bezoeken. En daarmee het vertellen te ontdekken.

TIP Durf te dromen en geloof in jezelf. Zoek naar het nieuwe. Kijk eens vaker zijwaarts en verbind je met andere disciplines en organisaties.

ROB BULTS Rob Bults is organisator van Zwolle Unlimited. Dit jaarlijkse festival geeft de Vertelacademie de mogelijkheid, de studenten uit de Leerroute ‘vertelkilometers’ te laten maken. Drie dagen lang heeft de Vertelacademie hier haar eigen verteltent.

www.zwolleunlimited.nl

VERHALEN VERTELLEN EN VERNIEUWING De afgelopen negen jaar heb ik me bezig gehouden met het opleiden van jonge vertellers. Zoals het spreekwoord luidt: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Velen zijn voorbijgekomen en verdwenen,

73


STORY SLAM: STORYTELLING MEETS THEATERSPORT MELANIE PLAG Story slam is een speelse, competitieve vorm van verhalen vertellen, waarbij een beroep wordt gedaan op improvisatietalent en waarbij het pu­ bliek een actieve inbreng heeft. In de Verenigde Staten en Scandinavië bestaan al langer vormen van story slams, maar in Nederland werd deze ‘vertelwedstrijd’ begin 2013 geïntroduceerd door de toenmalige Verteller van het Jaar, Raymond den Boestert.

HOE HET WERKT Een story slam is vergelijkbaar met een theatersportwedstrijd. Twee teams krijgen om de beurt improvisatieopdrachten. Hoe beter ze de opdrachten uitvoeren, hoe meer punten ze krijgen. Die punten krijgen de deelnemers van juryleden die ter plekke worden gekozen uit het publiek. De Nederlandse story slam bestaat uit twee ronden waarvan de punten bij elkaar worden opgeteld om de winnaar te bepalen. EERSTE RONDE: INDIVIDUEEL In de eerste ronde vertellen de leden van de twee teams om de beurt een verhaal van vijf minuten. Dat verhaal hebben ze thuis voorbereid, maar... als ze het podium betreden krijgen ze twee opdrachten mee die ze in het verhaal moeten verwerken. Dat kan leiden tot hilarische scènes, zoals een mobiele telefoon in 17e eeuws Japan of een arrenslee in Papoea Nieuw-Guinea. De juryleden geven door middel van een puntenscore aan of de opdrachten naar tevredenheid in het verhaal zijn geïntegreerd. Bovendien krijgt de verteller strafpunten als zijn verhaal langer of korter is dan

74

vijf minuten - voor elke twintig seconde een punt. De tijdsdruk maakt het extra spannend. TWEEDE RONDE: GROEPSOPDRACHT In de tweede ronde moeten de vertellers als team optreden en samen een verhaal improviseren - wederom met input van het publiek en/of opdrachtkaarten. De kunst is om in vijf minuten tot een gestructureerd en afgerond verhaal te komen én je aan de opdracht te houden. Nadat beide teams hun verhaal verteld hebben, mag het publiek weer jureren, worden de punten opgeteld bij de score van de eerste ronde en is het winnende team bekend. UITDAGING VOOR VERTELLERS Ben je gewend om je verhaal tot in de puntjes voor te bereiden? Dan is een story slam een flinke uitdaging, want het voorbereide verhaal wordt door de opdrachten (mogelijk) helemaal overhoop gegooid! Ook bij de groepsopdracht moet je durven loslaten en vertrouwen op creativiteit en improvisatievermogen. Je moet niet bang zijn om fouten te maken, of zoals een ervaren theatersporter tijdens één van de story slams zei: ‘Het gáát mis, reken daar maar


TIP Doe je mee met een story slam? Kies dan een verhaal met een eenvoudige opbouw en bedenk bij je voorbereiding alvast waar je elementen kunt toevoegen en weglaten. Plaats het verhaal eens in een andere tijd, op een andere locatie of kies een gek voorwerp dat erin moet voorkomen. UITDAGING VOOR HET PUBLIEK Het publiek heeft een actieve rol bij de story slam. Het is niet zitten en consumeren. Telkens mag iemand uit het publiek de opdrachtkaart trekken en wanneer bij de opdracht een woord nodig is, geeft het publiek suggesties. Daarnaast vormt het publiek de jury. Overleggen met de buren wordt nadrukkelijk aangemoedigd, wat vaak leidt tot heftige discussies over de kenmerken van een goed verhaal. EEN NIEUWE VORM VAN VERTELTHEATER Een story slam is sprankelend en speels en het is voor zowel publiek als deelnemers dolle pret. Het is niet te vergelijken met een goed doordachte vertel-

voorstelling, waarbij wekenlang aan een verhaal is geslepen om het optimaal over te brengen. Story slam benadrukt een heel ander (belangrijk) facet van vertellen: het samen plezier hebben. Het is daarmee een goede aanvulling voor de Nederlandse vertel­podia en een concept waarmee mogelijk ook een nieuw ( jonger) publiek bereikt kan worden. WIE DURFT? Wil je ook een keer ‘slammen’? Sinds 2013 worden er regelmatig story slams georganiseerd, onder andere door Mezrab in Amsterdam en podium Het Lopende Vuur in Den Bosch. Maar je kunt natuurlijk ook je eigen story slam organiseren: verzamel een groepje vertellers en daag anderen uit. Op de website van de Vertelacademie vind je een pagina met praktische tips: www.vertelacademie.nl/zelfstudie/story-slams. Veel plezier met slammen!

Fotografie: Peter Putters

op.’ Dat hoort erbij en zorgt deels juist voor de lol van het spel.

MELANIE PLAG Melanie Plag rolde als kleuterjuf in het verhalen vertellen en sinds 2008 vertelt ze professioneel onder de naam Babboes. Ze houdt van een gedegen voorbereiding en houdt het liefst alle touwtjes in handen. Maar na deelname aan story slams in binnen- en buitenland heeft ze ontdekt dat loslaten soms best lekker is en goed voor veel vertelplezier.

www.babboes.nl

75


IMPROVISEREN IS JEZELF BEVRIJDEN ARJEN UITTENBOGAARD Een verhaal improviseren is niet moeilijk. Je máákt het jezelf moeilijk als je vindt dat het een ‘goed’ verhaal moet zijn. De belangrijkste taak waar je voor staat bij improviseren is jezelf te be­ vrijden van regels en criteria waaraan je denkt dat een verhaal moet voldoen.

OEFENING - MINIVERHAALTJES Maak een verhaaltje van drie zinnen. Zin 1 beschrijft wie en wat: ‘De koning fietste door de stad.’ Zin 2 beschrijft wat er gebeurt: ‘Hij moest stoppen voor een rood stoplicht.’ En zin 3 beschrijft de afloop: ‘Daardoor kwam hij te laat voor het galadiner.’

OEFENING - BRONNEN VAN INSPIRATIE Vertel wat je ziet en hoort. Zoom nu eens in op details en zoom dan weer uit: ‘Ik zie een boom. Ik zie een blad met nerven die vanuit een centrum uitwaaieren in de vorm van vingers van een magere hand. Ik hoor de wind door de bomen.’

TIP Vertel twee minuten aan een stuk door dit soort verhaaltjes. Censureer jezelf niet. De verhaaltjes hoeven niet origineel, leuk of mooi te zijn. Het gaat erom dat je doorgaat. Als je even geen ingeving hebt, herhaal je gewoon een eerder onderwerp. Er komt vanzelf weer nieuwe inspiratie.

TIP Er is nooit niks. Overal kun je inspiratie uit putten. Zelfs als je een black-out hebt kun je die als inspiratie gebruiken: ‘Opeens werd het donker. Er was niks meer te zien. Niks meer te horen.’

Natuurlijk zijn dit geen verhaaltjes die je voor publiek vertelt. Of, … waarom eigenlijk ook niet? Dwing jezelf eens om miniverhaaltjes te vertellen tot er eentje langskomt dat je intrigeert. Maak dat verhaaltje het begin van een langer verhaal. Bij het verhaaltje hierboven kun je je afvragen waarom de koning op de fiets naar dat galadiner ging. Of wat er gebeurde doordat hij te laat kwam.

76

Sowieso heb je niet veel inspiratie nodig om een verhaal te improviseren. Als je steeds maar nieuwe vondsten aan je verhaal zou toevoegen, wordt het al snel een onoverzichtelijke warboel met een plot dat nergens toe leidt. De kunst is om het te doen met wat er al is. Zie het improviseren van een verhaal niet als het tegemoet lopen van een onzekere toekomst, maar als het voortbouwen op een bekend platform.


OEFENING - ACHTERUITLOPEN Sta met je gezicht naar de muur en vraag iemand om achter jou, op afstanden van twee meter twee voorwerpen te leggen en om jou een voorwerp in de hand te geven. Dat voorwerp is de inspiratie voor het begin van jouw verhaal. Begin te vertellen en loop daarbij langzaam achteruit. Als je bij het eerste voorwerp op de vloer komt, pak je dat op en integreer je dat in je verhaal. Vertel verder en bedenk geen nieuwe dingen of ideeën. Houd het verhaal bij deze voorwerpen en de verwikkelingen die hierdoor ontstaan. Als je bij het tweede voorwerp komt, pak je ook dat op. Dit voorwerp gebruik je om het verhaal tot een eind te brengen. Natuurlijk hoef je deze oefening niet achteruitlopend te doen. Je kunt ook blijven staan en het verhaal vertellen. Maar zorg dat je blijft bij datgene wat er al is. TIP In plaats van voorwerpen op de vloer, kun je ook suggesties aan het publiek vragen. Bijvoorbeeld: wat is de titel van het sprookje dat ik ga vertellen? Of tijdens het verhaal: wat vond zij achter de boom? Als je het verhaal wilt afronden kun je bijvoorbeeld vragen of het verhaal goed moet aflopen of juist niet.

OEFENING - SAMEN IMPROVISEREN Het is erg leuk om samen verhalen te improviseren. Vertel bijvoorbeeld om beurten een zin. Of vertel een verhaal woord-voor-woord. Dit de ultieme oefening in het loslaten van controle. Uitermate geschikt wanneer je het moeilijk vindt om onvoorbereid verhalen te vertellen. TIP Zorg ervoor dat je de vaart erin houdt. Ga vooral niet met elkaar overleggen. Mocht het verhaal stranden, stop dan en begin opnieuw. Liever tien keer achter­ elkaar een kort verhaaltje, dan een uitvoerige analyse om tot afspraken, regels of verbeteringen te komen. Wees als je gaat improviseren niet uit op een ‘mooi’ verhaal. De charme van improvisatie is nu juist dat het ter plekke ontstaat. Je publiek weet dat en geniet ook al van de spanning die dit oplevert. Geniet daar als verteller ook van!

ARJEN UITTENBOGAARD Arjen Uittenbogaard is verhalenmaker, verteller, improvisatieacteur en trainer. Na enige jaren te hebben geïmproviseerd volgde hij ooit een vertelworkshop.... Hij nam vrij snel daarna een sabbatsverlof en begon met vertellen. Nu maakt en vertelt hij graag verhalen bij muziek en gebruikt en doceert hij storytelling in zakelijke context. Hij regisseerde diverse vertel- en improvisatievoorstellingen. Sinds 2017 is hij workshopdocent bij de Vertelacademie.

www.verhalenmaker.nl

77


DE CLOWN VERSUS DE VERTELLER ANNEKE KOUWENHOVEN EN ELLEN KEMPERS De manier waarop vertellers en clowns hun publiek benaderen is een wereld van verschil. Vertellers zijn meesters in het bouwen van ver­ haalstructuren. Doordat ze behoedzaam de zintui­ gen van hun luisteraars prikkelen en subtiel van vertelperspectief wisselen, weten ze hun publiek de wereld van de verbeelding binnen te loodsen. Clowns daarentegen brengen hun publiek vooral terug bij zichzelf. Clowns hebben het vermogen om ongemakkelijke gevoelens en pijnlijke waarheden te transformeren naar iets grappigs. Ze zijn meesters van het moment, ze reageren impulsief, betreden de wereld vanuit een open en nieuwsgierige houding en geven expressie aan wat ze voelen. Terwijl de verteller zich inleeft in de personages en de avonturen waar hij over vertelt, gaat de clown zelf op avontuur. Meestal gaat dit avontuur over iets kleins, zoals een geluid, of iets wat op de grond ligt. Hij deelt dit met het publiek en in het contact met publiek ontstaat het vervolg.

78

EIGENAARDIGHEDEN VAN DE CLOWN Iedere clown ontwikkelt zijn eigen stijl. Dit uit zich ondermeer in zijn manier van kijken en lopen, in zijn kleding, de naam die hij zichzelf geeft en de plekken waar hij speelt. Sommige clowns spelen vooral op straat of in het theater terwijl andere clowns zich juist aangetrokken voelen door de zorg. Hoewel clowns onderling zeer kunnen verschillen, is er een aantal wezenlijke kenmerken dat een clown tot clown maakt. De essentie van de clown Lidion Zierikzee beschrijft in haar boek zes essentiële eigenschappen van de clown: 1. Hij zegt ja tegen elke situatie, wat er ook gebeurt. 2. Hij leeft in het hier en nu, zonder besef van verleden en toekomst. 3. Hij is nieuwsgierig, staat open, is zonder oordeel, heeft aandacht voor de ander en speelt vanuit zijn hart. 4. Hij durft fouten te maken, hij incasseert zijn fouten en geeft er zijn eigen draai aan. 5. Hij toont en vergroot emoties en deelt die met zijn publiek.

6. Hij heeft plezier in het spelen. Lidion ziet de clown als ‘de meester van het contact’. Clowns zijn in contact met zichzelf, de ander en zijn omgeving. TIPS VAN DE CLOWN Vertellers zijn vaak goed in het verbinding maken met de personages van hun verhaal. Maar verbinding maken met jezelf en ‘dicht bij jezelf blijven,’ vergt andere vaardigheden. Vertellers die in contact zijn met zichzelf en met hun publiek, vertellen vanuit hun hart. Het publiek ervaart ze als ‘echt’. Het verhaal krijgt daardoor meer diepte en emotionele lading. Vertellers kunnen van clowns leren om ‘echt’ te worden. Dit kan op verschillende manieren. Aanpak van Ellen Ellen gebruikt regelmatig de oefening ‘spelen met wat er is’ voordat ze gaat vertellen. ‘Om je te verbinden met jezelf is het belangrijk dat je echt voelt wat je voelt. Bijvoorbeeld ongemak of verdriet. Hier ga ik mee spelen. Ik vergroot de emotie en zorg ervoor dat ik geniet van de overtreffende trap. Als ik vanuit


het spel ineens een andere emotie voel opkomen, bijvoorbeeld boosheid of jaloezie, dan speel ik daarmee. Net zolang tot ik niet meer gevangen zit in mijn emoties, tot ik er met een milde glimlach naar kan kijken en er ja tegen kan zeggen.’ Aanpak van Anneke Anneke zet vaak voordat ze begint te vertellen denkbeeldig een clownsneus op. Dit helpt haar om te ontspannen, om in contact te zijn met zichzelf en om contact te maken met het publiek. ‘Ik merk dat ik meer opensta voor het verhaal dat ik ga vertellen, ook al heb ik het goed voorbereid. Ik heb ook het idee dat het publiek meer open staat voor wat ik ga vertellen.’ Om dit te leren is de volgende oefening bruikbaar om in een vertelkring te doen: ‘Maak verbinding met jezelf, zet vervolgens een clownsneus op, kom op vanachter een doek, maak contact met het publiek en zeg je naam. Het publiek ziet meteen of het klopt; of je in verbinding bent met jezelf, met hen en met je omgeving.’

ANNEKE KOUWENHOVEN

ELLEN KEMPERS

Anneke Kouwenhoven: ‘Als kind zag ik een tv-

Ellen Kempers: ‘Als kind verslond ik boeken en

serie, waarbij een verteller in z’n eentje, zonder

bedacht spannende verhalen. Maar deze zaten

decor een heel verhaal tot leven bracht.

‘vast’ in mijn hoofd. Ik kon ze pas vertellen toen

Gewéldig, vond ik dat. Dat zou ik ook wel willen,

ik als clown geleerd had contact te maken met

dacht ik toen. Dit was ik weer vergeten, totdat ik

mezelf en met het publiek.’

iets anders zocht, naast het clownen.’

Ellen speelt o.a. in het clownscollectief Yolda en

Anneke werkt nu o.a. als Dichterbij-Clown en

is (vertellend) leerkracht. Ze volgt Leerroute 1.

verteller. Ze volgt Leerroute 2.

www.clownbolleke.nl www.annekevertelt.nl

79


DE SCHELPEN OP MIJN PAD VERTELLEN BIJ AFSCHEID EVELINE MASETTI In dit artikel kun je kennis maken met de ma­ nier waarop ik op een beeldende manier levens­ verhalen schrijf en vertel tijdens begrafenissen en crematies. Hieronder volgt na een inleiding het verhaal van Peter. ACHTERGROND In het leven van Peter (40) speelt de zee een belangrijke rol. Hij komt graag op het strand en verzamelt in zijn leven tal van schelpen. Als blijkt dat hij ernstig ziek is, maakt Peter voor zichzelf een bucketlist van dingen die hij voor zijn dood gedaan wil hebben. Het verzamelen van herinneringen wordt een belangrijk thema in zijn leven. Peter is vader van twee jonge kinderen. Op zijn sterfbed vraagt hij mij voor zijn gezin, familie en vrienden betrokken te willen zijn bij zijn afscheid: ‘want jij bent goed met verhalen’. Hij vindt het belangrijk dat ik een verhaal schrijf en vertel als ritueel tijdens het afscheid.

80

De zee en de schelpen vormen een herkenbaar beeld voor jong en oud en ik besluit hier gebruik van te maken. Ik beschrijf het leven van Peter in de vorm van een persoonlijk afscheidsritueel met schelpen en sluit de gevraagde rituelen daar op aan. Na het bespreken hiervan geven schelpen structuur aan ieders voorbereidingen op zijn afscheid. In de klassen van de jongens wordt over schelpen gesproken, geschreven en gekleurd. Op het strand zoeken familie en vrienden voldoende schelpen voor het afscheid. Met alles wat we doen en zeggen, krijgen de schelpen tijdens het afscheid betekenis, waarna ze door groot en klein als een kostbaar kleinood worden meegenomen naar huis, ter herinnering aan het afscheid van Peter en als een bijzondere schelp op ieders eigen levenspad. Uit het onderstaande levensverhaal van Peter zijn alle persoonlijke details, herinneringen en namen van personen weggelaten. Als verhalend ritueel kan het anderen inspireren beeldend te kijken naar het eigen levensverhaal

HET VERHAAL VOOR PETER Ik loop met mijn gezicht in de zon, de wind waait door mijn haren. Ik kijk uit over zee en proef de zilte lucht, het zout van mijn tranen. Ik denk terug aan wat ik in mijn leven tot nu heb beleefd. De schelpen die ik heb gezocht laat ik bij elke dierbare herinnering één voor één weer vallen. Geen twee schelpen zijn hetzelfde, al lijken sommige iets op elkaar. Alle schelpen zijn uniek, net als de momenten met de mensen waar ik aan terugdenk. Ik loop in gedachten en mijn voeten vinden hun eigen weg. Van tijd tot tijd sta ik even stil en maak van schelpen en alles wat ik vind een figuur. Ik kijk om en zie dat ik een spoor achterlaat. Dit is mijn pad, realiseer ik mij, mijn levensweg die ik tot hiertoe ben gegaan. Mijn pad is niet recht, integendeel. Dat kan ook niet anders, want ik heb ook zóveel verschillende dingen gedaan, lieve mensen ontmoet en meegemaakt! Aan de kleur en de grootte van de schelpen kan ik zien wat de leuke en wat de zware momenten zijn geweest. Samen vormen ze een bont geheel.


Door het aantal schelpen realiseer ik mij hoeveel ik heb gedaan. Zeker in de afgelopen vijf jaar. Ik kan zien dat het leven mij, ondanks alle pijn, onnoemelijk veel gebracht heeft. Het samenleven met mijn vrouw en kinderen, en het samen zijn met mijn familie en vrienden waren als sterren op mijn pad. Iedereen die zoveel voor me heeft betekend, het contact en ieders liefde en vriendschap: ze waren zo waardevol voor mij‌ Ik kijk in mijn emmer en zie: die is leeg. Alle schelpen, zeesterren en parels die ik had verzameld, vormen een lange lijn van veertig jaar. Mijn wereld ligt aan mijn voeten en als ik terugkijk, zie ik mijn pad: dit is mijn leven waar ik trots op ben. De mooiste schelpen zijn voor hen die alles voor me hebben betekend, als een zoete tastbare herinnering aan mij, mijn leven. Met de zon op mijn gezicht voel ik hoe de wind mijn tranen heeft gedroogd en laat me vrij.

TIPS Als je als verteller gevraagd wordt om een verhaal te vertellen tijdens een afscheid denk dan aan het volgende: b Wat zijn thema’s uit het leven van de overledene? b Als je voor een bestaand verhaal kiest, verbind dit dan met een thema uit het leven van die persoon.

EVELINE MASETTI Als pastor, coach en verhalenverteller begeleid ik mensen met allerlei levensvragen. Ik loop een eindje mee op de levensweg en luister naar verhalen. Ook vertel ik verhalen die als spiegel voor de ziel kunnen dienen. Eveline volgt bij de Vertelacademie Leerroute 2.

www.krachtigewoorden.nl

81


AUTHENTIEK VERTELLEN ERNST WEERSTRA Sahand Sahebdivani vertelt in zijn voorstel­ ling Nachtreis zijn persoonlijke verhaal van hoe hij als kind uit Iran vluchtte: heel dichtbij zichzelf en zijn eigen geschiedenis. Hij vertelt waar hij in Teheran woonde, over zijn ouders, over bombar­ dementen tijdens de oorlog met Irak en het dui­ zend-en-één-nachtverhaal dat zijn vader in de schuilkelder vertelde. Ik herken mezelf als kind in hem, het inkijkje in zijn leven raakt en ontroert me, terwijl ik nog nooit in Iran ben geweest, nooit een oorlog heb meegemaakt of vluchteling was. Ik begrijp wat meer van wat grote groepen vluchte­ lingen meemaken. De herkenning maakt het over­ stijgend voor een grotere groep. Het verhaal van één persoon wordt zo het verhaal van vele mensen.

82

CREËREN VAN NIEUWE BETEKENISSEN Kunst gaat over het creëren van nieuwe betekenissen. Authentiek vertellen ook. Een vertelkunstenaar geeft het verhaal opnieuw vorm en betekenis vanuit zijn eigen visie en met zijn eigen beelden. Ik hoor graag wat het verhaal voor de verteller betekent, wat hij gevoeld, ontdekt of geleerd heeft. Hoe hij er zelf mee verbonden is en wat hij aan levensvisie wil delen met zijn publiek. Dat vraagt om kwetsbaar durven zijn en dat is spannend. ‘Vulnerability is not weakness. It’s the most accurate measurement of courage’ - Brené Brown DE KRACHT VAN KWETSBAARHEID Brené Brown schrijft in haar boek ‘De kracht van kwetsbaarheid’ over het tonen van kwetsbaarheid: dat je je kwetsbaarheid op een positieve manier kunt inzetten, zodat het je kracht wordt. In haar boek zegt ze dat juist kwetsbaarheid de basis is van alle mooie dingen in het leven, zoals liefde, vertrouwen en vreugde. Ze moedigt je aan om perfectionisme en schaamte te laten varen, kwetsbaarheid te omarmen en uitdagingen aan te gaan. Haar TED talk, website

en boek zijn een waardevolle ondersteuning in mijn werk als coach. MOOI MENS Gedachtes als ‘ik kan het niet goed genoeg’ of ‘ik heb geen mooi verhaal’ of schaamte staan vaak in de weg. Ik werk regelmatig met oefeningen uit de Speaking Circles methode. Een opdracht is om twee minuten in het Hier en Nu te vertellen voor een klein groepje. Daarvoor moet je in het Hier en Nu komen, in contact met jezelf zijn, vanuit je hart spreken en in contact met je toehoorders zijn. De luisteraars geven na afloop een warm applaus en zeggen zoveel mogelijk positieve woorden tegen de verteller. Die krijgt een douche van liefdevolle feedback te horen: wat luisteraars fijn aan jou als vertellend mens vinden. De luisteraars zien een mooi mens kwetsbaar en open vertellen, herkennen zich in de verteller en gezamenlijk ervaren ze verbondenheid. Dit maakt mensen veel vrijer om spontaan te vertellen. Kwetsbaarheid wordt door de luisteraars dan juist als moedig en krachtig ervaren.


AUTHENTIEKE BEELDEN CREËREN Als geen ander kan Ben Haggarty authentieke beelden creëren. Zo vertelt hij de Griekse mythe over Atalanta, de beschermeling van Artemis. Tijdens het vertellen leeft Ben zijn verhaal in gebaren, beweging en emoties en brengt zijn personages tot leven: van een krachtige prinses die opgevoed wordt door een beer en een maniakale koning, tot bitter strijdende goden en op verkrachting beluste centaurs. Ben schakelt van krachtig naar kwetsbaar, van liefdevol naar afgunstig en van volgzaam naar opstandig. Hij vertelt op een inlevende manier en is duidelijk getraind in theater en mime. ‘The minute you start caring about what other people think, is the minute you stop being yourself’ - Meryl Streep FOUTEN MAKEN IS NODIG We willen graag mensen zien in wie we kunnen geloven. Een mens die staat voor zijn dromen, die kwetsbaar durft te zijn en dus fouten mag maken. Fouten maken is juist nodig om creatief te kunnen zijn, iets nieuws te ontwikkelen en jezelf te leren kennen.

TIP In de veiligheid van de oefenruimte mag je alles laten komen: speel, ga voorbij je schaamte, leef je uit en laat je eigen gekte, plezier of verdriet komen, doe ontdekkingen en geniet ervan. Het mag je raken, je mag je laten raken. Zoek het scherpst van de snede op tot waar het te privé wordt. Daar ontstaat jouw authentieke verhaal!

ERNST WEERSTRA In mijn studietijd aan de HKU sprong tijdens het Café-theaterfestival een man op tafel en riep ‘ik ga jullie het verhaal vertellen van het eerste mirakel van het kindeke Jezus’. Geboeid zag ik het voor me. Alleen een speler, een ruimte, een publiek en de rest… verbeelding. Ik dacht hoe doet ie dat? Dat wil ik ook leren! Ernst werkt als impresario bij Het Verteltheater. Hij was extern afstudeermentor en denkt graag mee met de Vertelacademie.

www.verteltheater.nl

83


NARRATIEF COACHEN VERBINDING TUSSEN VERHALEN EN LOOPBAANCOACHING PETRA VAN OUDENAARDE In mijn werk als loopbaancoach kijk ik altijd uit naar het ‘verhalenbundeltje’ dat bij me langs­ komt, want zo ervaar ik de mensen met wie ik me samen over hun loopbaanvraag buig. Mensen bestaan uit verhalen. Dat is het uitgangspunt van narratief coachen. Narrare komt uit het Latijn en betekent ‘vertellen, verhalen’. Wij vertellen ons­ zelf en de wereld om ons heen wie we zijn en wat we belangrijk vinden. Zo geven we ons leven zin, kunnen we het begrijpen, delen we wat we belang­ rijk vinden, leren en ontwikkelen we onszelf. Wat een plezier om een ander te mogen leren kennen door naar zijn verhalen te luisteren! De mens als verteller en betekenisgever van zijn verhaal.

COACH ALS ACTIEF LUISTERAAR Zonder luisteraar heb je geen mogelijkheid om een andere visie op je verhaal te ontwikkelen. Als coach bied je een luisterend oor door vanuit je hart en met oprechte belangstelling bij de ander te zijn. Je bent een actieve luisteraar door vragen te stellen, een klankbord te zijn, iemand een spiegel voor te houden, waardoor een ander perspectief op het verhaal kan ontstaan. Zo leer je iemand dat hij het verhaal over zichzelf met elementen die hij als vaststaand beschouwt, mag en kan herschrijven.

VERANDERING Je komt bij een loopbaancoach aan tafel als er sprake is van een (ongewenste) verandering op werkgebied, als je zelf niet weet hoe je verder kunt en je hulp inroept. Je werkgever gaat reorganiseren en jij verliest je baan. Je wilt een volgende stap in je carrière zetten, maar weet niet goed welke of hoe dit aan te pakken. In elk geval heb je onvrede met de huidige situatie en op een dag… Hé, dat komt me bekend voor: het motorisch moment!

Voorbeeld: ‘Ik vind toch nooit een andere baan, want wat kan ik nou eigenlijk?’ Dit verhaal helpt niet om ander werk te vinden. ‘Vertel, wat heb je voor werk gedaan, waar had je het meest plezier in en wat doe je het liefst in je vrije tijd?’ Zo ontstaat langzamerhand een ander verhaal.

REIS VAN DE HELD De structuur van een verhaal, de Reis van de Held *, vertoont hetzelfde verloop als de levensloop of persoonlijke ontwikkelingsweg van de mens. Je bevindt je in een crisis, je gaat op reis, op zoek naar wie je bent, wat jouw talenten zijn, wat je ten diepste wilt en wat jouw meest zinvolle bestemming is en hoe je die tot uitdrukking kunt brengen in werk. Je komt in een nieuw avontuur terecht, het is chaotisch, bevreemdend, je hebt onderweg tegenslagen

De mens als herschrijver van zijn verhaal.

84


Voorbeeld: ‘Die verandering van baan had ik veel eerder moeten doen. Het was goed om eens stil te staan bij wat ik nou eigenlijk wilde en van daaruit opnieuw een keuze te maken. De wereld verging niet toen ik mijn baan kwijtraakte. Bovendien blijk ik meer te kunnen dan ik dacht.’

bijvoorbeeld door iemand zijn levensverhaal te laten opschrijven om zo een rode draad te ontdekken. Of door een verhaal te vertellen waarin iemand zich kan herkennen. Of via de verbeelding, door iemand een tekening te laten maken van de toekomst en de gevoelde belemmering. Of door een symbool te laten kiezen dat houvast geeft in de verandering. Hier wordt de mens de schepper van het verdere verloop van het verhaal. En natuurlijk ook de hoofdrolspeler, de held in zijn eigen verhaal. De mens als schepper van zijn verhaal.

BRON AANBOREN Oplossingen zitten altijd in de mens zelf. We beschikken allemaal over een bron met een enorm crea­ tief potentieel om ons de weg te wijzen. Maar om de taal van dit (collectief) onbewuste deel in onszelf te leren verstaan hebben we een ‘vertaling’ nodig. Het (collectief) onbewuste spreekt de taal van gevoelens, archetypische beelden, verhalen, mythes, dromen, fantasieën, metaforen en symbolen. Als coach help je iemand om daarmee in contact te komen. Dat kan

Fotografie: Mariske Krijgsman

en angsten te overwinnen, maar je ontmoet ook helpers, je vindt uiteindelijk jouw schat en keert terug naar huis. Een stukje wijzer dan aan het begin van de reis.

PETRA VAN OUDENAARDE ‘Als kind zat ik op verjaardagen bij ons thuis stil te genieten zodra de verhalen over mijn (over) grootouders en andere familieleden op tafel kwamen. In het West-Fries, sterk overdreven en humoristisch verteld door vooral mijn vader, leerde ik zo een bont gezelschap mensen en dus ook mijn eigen geschiedenis kennen.’ Petra werkt als loopbaanprofessional, coach en trainer met verhalen. Ze volgde de eerste fase van Leerroute 2.

* zie o.a. Mieke Bouma: 'De held in je eigen verhaal'.

www.bureaulabyrint.nl

85


VERTELDURF KARIN UIJLAND-WIJNANDS Vertellen is iets natuurlijks. We vertellen elkaar zoveel. Over werk, opleiding, vakantie, voetbal­ wedstrijden, politiek, het weer… Dagelijkse dingen vertellen gaat vanzelf, maar wie verhalenverteller is of wil worden, kan te maken hebben of krijgen met vertelangst oftewel een gebrek aan verteldurf. GEZONDE ZENUWEN OF VERTELANGST Het is normaal dat je zenuwachtig bent, wanneer je een verhaal vertelt aan een publiek. Of dat nu in de klas of een vergaderzaal is of wanneer je op een podium staat. Een zekere mate van spanning is prima. Het zorgt ervoor dat je alert bent, het geeft je prikkels om je goed voor te bereiden en je te focussen tijdens de vertelling. Maar angst en paniek kunnen soms overheersen. Het kan leiden tot lichamelijke verschijnselen zoals trillende handen, knikkende knieën, hartkloppingen, druk op de borst, een trillende stem of zelfs blackouts. Deze verschijnselen kunnen zich uiten tijdens de vertelvoorstelling, maar soms ook al tijdens de voorbereidingen. Dit maakt de voorbereidingstijd er niet makkelijker op. Het kan zelfs zo erg zijn dat het leidt tot vermijdingsgedrag: te laat beginnen met de

86

voorbereidingen, niet aannemen van vertelopdrachten… Zo kan de vertelangst blijven bestaan of zelfs groter worden. De achtergrond van de angst kan verschillende oorzaken hebben: negatieve ervaringen tijdens verteloptredens, angst voor negatieve kritiek of beoordeling van anderen, angst om onvoldoende te presteren of niet tevreden zijn met jezelf. Angsten en trauma's, bijvoorbeeld uit je jeugd, kunnen ook meespelen.

jezelf waar zijn. Dan is het prettig als een professional je daarbij kan begeleiden. Er zijn meer manieren om verteldurf te vergroten, zoals een goede voorbereiding en ontspannings- en ademhalingsoefeningen. Bij spanning helpt het als je op een goede buikademhaling let. Bij de buikademhaling wordt veel lucht in één keer ingeademd naar de buik toe. Daardoor adem je langzamer, waardoor je rustiger wordt.

VAN VERTELANGST NAAR VERTELDURF Zeer regelmatig vertellen voor publiek om het je eigen te maken is belangrijk voor het vergroten van verteldurf. Ik heb echter ondervonden dat vaak optreden niet altijd de angst vermindert. Soms is er meer voor nodig. Het (h)erkennen van de (oorzaak van de) angst en het accepteren van spanning zijn goede stappen van vertelangst naar verteldurf. Als de angst extreem is, kan het verstandig zijn iets te doen aan de dieperliggende oorzaken. Professionele hulp kan dan gewenst zijn. Samen erachter proberen te komen waar de angst door ontstaan is en oefenen in het relativeren van de angstgedachten. Vaak zijn de negatieve gedachten al zo eigen geworden dat ze voor

KINDEREN EN VERTELDURF Ook kinderen kunnen gebrek aan verteldurf hebben. Een spreek- of boekenbeurt houden is spannend, maar voor sommige kinderen is het meer dan dat. Dat maakte ik ook mee tijdens het uitvoeren van het vertelproject voor Leerroute 1. Enkele kinderen waren enorm gespannen. Zij hadden er letterlijk moeite mee zich te laten horen. Het project bevatte diverse oefeningen in spelvorm, waarvan er meerdere het doel hadden om te ontspannen en meer verteldurf te verkrijgen. Dit waren ademhalings- en ontspanningsoefeningen. Ook de oefeningen in (beeldend) vertellen, in tweetallen of kleine groepjes, zorgden voor een ontspannen


en vrolijke sfeer. Het resulteerde in een geslaagde vertelmiddag. De kinderen vertelden verhalen waar hun klasgenootjes vol bewondering naar luisterden. Hieronder enkele spelvormen voor het vergroten van verteldurf bij kinderen (ook zeer geschikt voor volwassenen). VERTEL-EN-VOEL-JE-VERHAAL Tweetallen, zittend achter elkaar (treintje), vertellen elkaar om de beurt een verhaal(tje). Dit kan door middel van kaartjes waarop een thema en wat steekwoorden staan, waarmee het vertellende kind een verhaaltje improviseert. Het luisterende kind zit achter het vertelkind en ‘tekent’ met de wijsvinger het verhaal op de rug van het vertelkind. Daarom noem ik de kaartjes ‘kriebelkaartjes’.

HET HEKJE Stel je voor dat je comfortabel op een hekje gaat zitten. Oefening uit Handboek Podiumpresentatie van Walter Roozendaal… zie volgende pagina.

KARIN UIJLAND-WIJNANDS Graag deel ik mijn liefde voor verhalen in mijn werk als onderwijsassistente. Daarom was ik op zoek naar een goede basis om verhalen te vertellen. In 2010 kwam ik, dankzij het internet, bij de Vertelacademie terecht en startte met Leerroute 1. In 2014 studeerde ik af met het project ‘Jij bent aan het woord’.

HET DANSENDE VEERTJE Met een rietje een (gekleurd) veertje in de lucht zien te houden. Eerst per kind een veertje, daarna per groepje een veertje. Verplaats het veertje in de lucht, blaas het naar elkaar toe, laat het ‘dansen’.

87


PODIUMPRESENTATIE VOOR VERTELLERS WALTER ROOZENDAAL Vertellen is onder vrienden of op kinderbedtijd een spontaan proces. Maar zodra vertellers voor publiek komen te staan, lijkt die spontaniteit op­ eens ver te zoeken… Hoe presenteer je je dan? Ik verschuif die vraag graag eerst naar het publiek. Dus niet: wat moet ik als verteller doen voor een goede presentatie? Maar: wat hoop ik dat mijn luisteraars doen bij een geslaagde vertelling? Mijn antwoord is: ik hoop dat ze zich openen voor mij en mijn verhaal, dat ze zich aan mijn vertelling kunnen overgeven, dat ze volledig meeleven vanuit de diepst mogelijke innerlijke betrokkenheid. Grote woorden? Jazeker, maar wel waar iedere verteller op uit is. Toch? Meeleven? Hoe doen mensen dat dan? Meevoelen? Hun voorstellingsvermogen inschakelen of zoiets? Hoe maak je dat mensen dat doen en hoe geef jij daar ruimte aan? Het verrassende antwoord op die vraag is dat mensen innerlijk meebewegen met jou. Je voelt pas een gevoel, wanneer je dat in je lichaam voelt. Niet eerder. En je voelt met een ander mee door innerlijk mee te bewegen met overeenkomstige

88

lichamelijke spanning en ontspanning. Dat is een onbewust proces dat bliksemsnel plaatsvindt, onont­ koombaar. Wanneer iemand bijvoorbeeld plotseling hevig schrikt, schrik je eerst mee, voor je aan jezelf kunt vertellen dat dat niet nodig was. Het op die manier met anderen meeleven is een basisvermogen voor leerprocessen en samenleven. Toneelspelers maken er al duizenden jaren gebruik van! Wanneer ik dus wil dat mijn publiek zich ontspannen aan mijn verhaal overgeeft, moet ik dat zelf eerst voorleven. En wanneer ik wil dat zij een beeld oproepen, moet ik dat zelf (in een beweging zichtbaar = meevoelbaar) oproepen. Podiumpresentatie kan gaan over veel onderwerpen: opkomen en afgaan, applaus ontvangen, aankondigingen doen, communicatie met je publiek, kostuum, decor, belichting, enzovoort. Maar de basis is voor mij: je open verhouding met je publiek, waarin vervolgens ruimte ontstaat voor je verhaal én je spontaniteit. Daar kan iedereen zijn of haar stappen voor zetten.

Hier is zo’n stap, de oefening van het Hekje: b Stel je voor dat je voor een publiek staat. Kijk even rond, zie de ruimte in je verbeelding ook als grote ruimte aan. b Ben je niet helemaal ontspannen en in jezelf gevestigd? b Stel je dan voor dat er vlak onder je een onzichtbaar hekje staat, precies één centimeter onder je bips. b Sta je toe om op een uitademing op dat hekje te gaan zitten. b Merk hoeveel er met die kleine beweging mee ontspant. En hoeveel méér je nu in jezelf gevestigd bent.


Wanneer je gespannen bent en je best doet, heb je de neiging je blik te vernauwen, je te concentreren op één punt. Daarmee verlies je je openheid. Maar met de wijde open blik uit de oefening kun je met één of twee blikken een hele zaal overzien. Misschien merk je dat ook je schouders en borstkas

zich mee geopend hebben, zodat je jouw publiek open en verwelkomend tegemoet kan treden. Tenslotte: merk dat de oefening met de Wijde open blik je eigenlijk uitdaagt om tegelijkertijd de oefening met het Hekje te doen! Je voelt dat, wanneer je tijdens de oefening iets naar achteren beweegt om op dat hekje te gaan zitten. Samen zijn ze een eenvoudige en schitterende warming-up, als basis voor je podiumpresentatie. Toi toi!

Fotografie: Menno Hartenberg

Dat is een mooie basis voor de tweede stap: de oefening van de Wijde open blik: b Richt je blik op een punt op de muur tegenover je. Gebruik dat punt als steun om rustig naar voren te blijven kijken zonder dat je ogen stiekem opzij floepen. b Houd je handen een paar centimeter voor je gezicht met de handpalmen naar je toe, zó dat je tussen je handen door je blik in de richting van dat punt kunt houden. b Beweeg je handen in een halve cirkel richting je oren. b Terwijl je ontspannen recht naar voren blijft kijken neem je tegelijkertijd je beide handen waar. Je blik verbreedt zich. b Stop de beweging wanneer je je handen uit het oog dreigt te verliezen.

WALTER ROOZENDAAL ‘In klank en beweging roep je, met je voorstellings­ vermogen, emoties op. Dus misschien niet eens met de woorden? Vertellen: wat een wezenlijk interessant en diep persoonlijk proces!’ Lang geleden was er eens een accordeon spelende onderwijzer. Die werd regisseur, theaterdocent én verteller van verhalen met muziek. Walter Roozendaal geeft nu ook les aan het Conservatorium van Amsterdam, Pabo’s en de Vertelacademie.

(Dit artikel verscheen eerder in het magazine Vertel Eens in de serie Tips en Tricks van de Vertelacademie, juni 2010.)

www.muzemuzette.com

89


EEN GOED VERHAAL VERDIENT AANDACHT WOUTER EIZENGA Deze toespraak schreef ik voor het groot vino­ logen congres op 17 januari 2017 te Achterveld. Helaas kon ik deze speech niet afronden vanwege het onverwachte bezoek van meestervinoloog Mi­ chaël Druivegaard. Om jullie een gevoel te geven hoe het eraan toe ging heb ik aanwijzingen in de tekst opgenomen.

Beste liefhebbers in het algemeen en wijnliefhebbers in het bijzonder, Mij is gevraagd een verhaal te houden over mijn relatie tot wijn. Nou ben ik natuurlijk geen specialist, geen vinoloog. Mijn specialisme, als je het een specialisme zou kunnen noemen, ligt in het theater. Ik ben theaterregisseur en docent. Daarnaast heb ik een grote verzameling wijn in mijn kelder liggen, waar een vinoloog zijn vingers bij af zou likken. Wijnen zoals de premier Grand Cru Classé Merlot van Château Mouton-Rothschildt uit 1982 bewaar ik daar op een constante temperatuur van 15 graden. (Hier kwam meestervinoloog Michaël Druivegaard binnen en draaide het publiek zich om, om te verifiëren dat het de meester was.) Dat is ook de reden waarom ik hier uitgenodigd ben: mijn verzameling wijn. Nou zou ik beter een verhaal kunnen houden over de vertelkunst. Daar heb ik veel over nagedacht en gepraat. Soms met Groothuis (krabt aan zijn neus), de meesterverteller, onder het

90

genot van een pot bier op een Terschellings terras of een glas wijn. Overigens is er veel verschil tussen terraswijntjes. Daar kan een extra uitgave van een paar euro het onderscheid maken. Bezuinigen op dat soort uitgaven ligt niet in mijn aard. Mijn vrouw wel. Die neemt genoegen met dat goedkope spul. Die vindt mijn uitgaven aan wijn dan ook belachelijk en dom. Uhm.. oh ja.. waar was ik ook alweer. Wijn. Wijnverzameling. (slaat bladzijde om) Mijn laatste aanwinst is de Spätburgunder van Emil Franz uit Traben-Trabbach. Die wijn ging fris en fruitig door mijn mond en liet mij in verbazing achter, toen ik die vijf jaar geleden voor het eerst proefde. Zo veel helderheid en spontaniteit had ik nog nooit geproefd bij een Duitse wijn. Dat vond mijn vrouw ook en ‘heel betaalbaar’ zei ze met een zelfgenoegzame lach om haar mond. Sindsdien bewaar ik ook Duitse wijnen in mijn kelder. Vorig jaar nog kocht ik goedkoop een heerlijke partij Weissburgunder van hetzelfde huis.


Een wijntje kan inslaan als de bliksem of als een verliefdheid. Boem! Ineens ben je ergens anders of gewoon verliefd. Zo heb ik mijn vrouw bij donderslag leren kennen. In een theatercafé stond ik slechts een kwartier met haar te praten. Eerst wilde ze me niet kennen. ‘Waarom groet jij mij? Ik ken jou helemaal niet.’ Maar een kwartier later stonden we te zoenen...

(Door het applaus en geschreeuw kon ik niet meer spreken.)

(Hier begon begon het publiek luid te applaudisseren voor Michaël Druivegaard.)

TIPS b Of je nu een toespraak geeft, de rol van je leven speelt of een verhaal vertelt, soms gebeurt er iets onverwachts. Blijf in het moment. Negeer het niet, maar neem het mee in jouw vertelling. b Niet benoemen of doen alsof, maar beleven, dat is de essentie. Als jij jouw verhaal beleeft dan beleeft het publiek het ook. Show, don’t tell. b Stel jezelf in dienst van jouw publiek en niet boven hen. Probeer op de golflengte van het publiek te komen. Wees bescheiden en trots tegelijk. Een goed verhaal verdient aandacht.

En nu ben ik met haar getrouwd. En is zij ineens mijn verhaal geworden. Huh...? (kijkt rond, zoekend) Excuus, ik dwaal af. Mijn vrouw en dochters waarschuwden me al. Dwaal nou niet steeds af, blijf bij je onderwerp. Dat heb ik van mijn moeder. Die dwaalt ook steeds af… Oh excuus. Daar ga ik weer. (Hier begon het publiek ook te scanderen.) Een goede wijn voldoet net als een goed verhaal niet aan wet…

…matigheden. (Ik zag mij genoodzaakt het congres via de coulissen te verlaten.)

WOUTER EIZENGA Tien jaar ben ik verbonden aan de Vertelacademie als docent Theater en Vertellen. Met Anton Groothuis werkte ik een aantal jaren samen als regisseur van vertelvoorstellingen voor het Oerol-festival. Door Anton leerde ik Marco en de tovenaarsleerling Raymond kennen. Omdat ik inmiddels aardig mijn weg had gevonden in het vertellen, reden we samen in een gammele bak naar uithoeken zoals Doetinchem en Heerlen om Marco’s vijf-plaatjes-methode over te brengen aan leraren en PABO-leerlingen. Een mooi begin van een lange samenwerking.

91


DRAWING STORIES IK SCHETS TERWIJL IK KLETS FRÉDÉRIQUE TE DORSTHORST - DE MUIJ Drawing stories is een verteltechniek waar­ bij de verteller tijdens het vertellen van een verhaal stap voor stap een tekening maakt. Simpel gezegd: ‘Ik-schets-terwijl-ik-klets’. Het idee is dat de eind­ tekening het publiek verrast en extra plezier geeft aan de vertelling. De eindtekening heeft direct met het verhaal te maken. Het is een samenvatting van het thema of hij laat de clou van het verhaal zien. De tekening wordt opgebouwd uit sleutelelementen uit het verhaal, zoals karakters, objecten, handelingen… Het publiek volgt de opbouw van de tekening gedurende het verhaal. Jonge kinderen zijn benieuwd wat de tekening wordt en houden daardoor hun aandacht beter vast. Drawing stories voor volwassenen zijn vaak complexer. De verteltechniek kan goed in een zakelijke omgeving toegepast worden om een ingewikkelde casus te verduidelijken. De tekening ondersteunt dan de opbouw van je verhaal, een visuele rode draad.

92

HOE VERTEL JE DRAWING STORIES? Timing is bij drawing stories cruciaal. De losse onderdelen van een tekening horen bij een bepaald deel van het verhaal. Ze moeten op dat moment getekend worden. Het is belangrijk om de timing van de onderdelen van je tekening goed te oefenen. Het tekenen onderbreekt je verhaal anders te veel. Prent de stappen van de tekening goed in je geheugen. Afhankelijk van de concentratieboog van je publiek breid je het verhaal eventueel verder uit. Ik bevestig een A3-schetsblok op een schildersezel. Het publiek zit er in een halve cirkel omheen, zodat ze het ontstaan van de tekening goed kunnen volgen. Kinderen mogen aan het begin de kleur kiezen waarmee ik teken. Bij jonge kinderen spreek ik van tevoren een teken af als ze de tekening herkennen, bijvoorbeeld ‘even gaan verzitten’. Hierdoor houden ze tijdens het vertellen hun mond nog even. Zo krijgt iedereen de tijd om te ontdekken wat de tekening voorstelt.

VOORBEREIDING VAN EEN DRAWING STORY In de Aziatische en Anglicaanse vertelwereld zijn veel drawing stories voor kinderen en ( jong) volwassenen te vinden, maar je kan ook zelf een tekening bedenken bij je verhaal. Schrijf het verhaal, opgeknipt in de verhaalelementen, in steekwoorden op en teken de bijbehorende stappen van de tekening erbij. Ik maak altijd een tabel met drie kolommen. In de eerste kolom zet ik de elementen van mijn verhaal. In de middelste kolom staat het deel van de tekening behorend bij dat gedeelte van het verhaal. In de derde kolom staat de opbouw van de tekening tot dan toe. Oefen verhaal en tekenstappen goed. Vertel het verhaal ook eens door alleen naar de eindtekening te kijken. Bedenk welke tekenstappen je waar en vooral wanneer moet zetten.


VERHAAL: MIJN ALLERBESTE VRIEND

TEKENING (STUKJE)

TEKENING (TOTAAL)

1. Wie is jouw allerbeste vriend of vriendin? Wat vertel je hem of haar allemaal? Ik ga je een verhaal vertellen over mijn allerbeste vriend en dan mag jij raden wie het is… Toen hij klein was, leek hij precies op een klein bolletje wol.

neus

2. Toen ‘ie wat groter werd, speelde hij de hele dag allerlei rare spelletjes. Hij was een echte deugniet, die vriend van mij… Hij deed niets liever dan kuilen graven in de achtertuin… 3. En… dan verstopte hij allerlei dingen in die kuilen, zoals takken, speeltjes, maar het allerliefst… het allerliefst verstopte hij daar mijn spullen… mijn tennisballen, bijvoorbeeld…

ogen

pupillen

TIPS b Gebruik A3-vellen en één duidelijke donkere kleur viltstift. Het gebruik van verschillende kleuren leidt af. b Teken eerder snel dan precies, want dat laatste vertraagt je verhaal. Het gaat niet om de teken kunst, maar om het resultaat. b Bestaat je tekening uit complexere stappen, kopieer dan de eindtekening vergroot op een A3-vel. Trek de eindtekening met een voorwerp met stompe punt over op het vel papier dat je tijdens je vertelling gebruikt. Je publiek ziet niets, maar jij ziet het reliëf van de eindtekening en kunt de lijnen ‘gewoon’ overtrekken.

FRÉDÉRIQUE TE DORSTHORST Mijn naam is Frédérique Te Dorsthorst-de Muij, Vertelvrouwe sinds 2012. Ik zet de kracht en de dynamiek van verhalen in, om mensen met zichzelf en met elkaar in verbinding te brengen. Dit doe ik door zelf verhalen te vertellen, door workshops of coaching, of door groepen te begeleiden in een veranderproces. In 2018 zal Frédérique Leerroute 2 afronden.

www.vertelvrouwe.nl

93


STEL JE VOOR ... VERBEELDINGSKRACHT IN HET ONDERWIJS REINOU VOGEL ‘Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal’ - Einstein VERBEELDINGSKRACHT Het huidige onderwijs is erg gericht op kennis en vaardigheden en spreekt de verbeeldingskracht van kinderen nauwelijks aan. Bij alle aandacht voor 21st century skills wil ik een lans breken voor het stimuleren van de verbeeldingskracht. In deze roerige, veranderende wereld zijn nieuwsgierigheid, voorstellingsvermogen, inlevingsvermogen, flexibiliteit en creatief denken noodzakelijke vaardigheden. Tijdens het werken met verhalen worden deze vaardigheden op een natuurlijke manier aangesproken. Na het vertellen van een verhaal vraag ik regelmatig aan kinderen naar het verschil tussen het luisteren naar een verteld en een voorgelezen verhaal. Een van de antwoorden is dat de verteller geen plaatjes heeft laten zien… Verbaasd realiseren ze zich al snel dat ze tijdens het luisteren zelf de beelden in hun hoofd hebben gecreëerd en dat die per persoon verschillend zijn.

94

WERKVORMEN Enkele suggesties om de verbeeldingskracht bij kinderen wakker te maken. Verhalen bedenken met storystones Storystones zijn stenen met een afbeelding erop. Je deelt de stenen uit en vertelt hoe ze werken. Neem de steen in je hand. Bekijk de afbeelding kort, sluit je vingers om de steen en sluit je ogen. Als vanzelf ontstaat de eerste zin van je verhaal… Beschrijving van een persoon Zet een grote foto of een geschilderd portret van iemand die je niet kent op een schildersezel neer of projecteer het op het digibord. Laat de kinderen vijf minuten individueel brainstormen op een blaadje. Stel eventueel enkele vragen: Wie? Naam? Leeftijd? Waar? Welke tijd? Beroep? Karaktertrek? Laat de kinderen een kort verhaal over deze persoon vertellen. Leuk om de verschillende interpretaties te horen. Er is geen goed of fout…

Muziekverhaal maken Leg op een kleedje op de grond meerdere kleine muziekinstrumenten met uiteenlopende geluiden. Denk aan regenmaker, fluitjes, trom, cimbaaltje en rammel- of raspinstrumentjes. Er kunnen ook dingen bij zitten die geluid kunnen maken, zoals papier (ritselen), steentjes enzovoort. Laat de kinderen de ogen sluiten en vraag om in hun hoofd beelden te maken bij de geluiden die ze horen. Jij bespeelt ondertussen verschillende instrumenten. Neem hiervoor de tijd en laat ook stiltes vallen. De kinderen openen de ogen en je verzamelt woorden bij de beelden die de kinderen noemen. Vanuit deze woorden en de eigen beelden vraag je de kinderen een kort verhaal te bedenken. Hierna kiezen ze geluiden of instrumenten die in hun verhaal passen. Wijs op het gebruik van de stem en bodypercussie. TIP Laat het muziekverhaal aan elkaar horen en maak eventueel een geluidsopname.


Gedichten Neem een gedicht als start om je samen te verwonderen of aan het denken te zetten: Waar woont de wind als hij niet waait? In het nat van een plas? In het dak van een boom? In het groen van het gras? In een wolk van een droom? Waar woont de wind als hij niet waait? In de nok van een schuur? In een kluitje in het riet? In een gat in de muur? En weet je het, zeg het dan niet. De wind wil niet dat je hem ziet. (‘Er loopt een liedje door de lucht’, Erik van Os)

TIP Het gaat niet om wetenschappelijke benaderingen en waarheden, maar om een gedachtegang. Samen een verhaal bedenken met voorwerpen Kinderen in een staande kring. In het midden een kleed met allerlei kleine voorwerpen. Takje, lapje stof, knikker, touwtje enzovoort. Het blauwe lapje kan ook een stromende rivier of zee zijn. In je verbeelding kan alles. Pak een voorwerp uit de kring en bedenk de eerste regel van een verhaal. ‘Er was eens een grote sterke boom.’ Geïnspireerd door een voorwerp op het kleed, pakt een kind het voorwerp, gaat terug in de kring staan en zegt zijn zin. Zo ontstaat een verhaal. Je kunt het verhaal richting geven door woorden toe te voegen als: ‘maar op een dag...’, ‘en gelukkig...’. Genoemde suggesties zijn ideeën om kinderen te helpen zich (opnieuw) bewust te worden van het plezier en de kracht van hun eigen verbeelding.

REINOU VOGEL Als kind bedacht ik verhaaltjes en liedjes. Mijn manier om de wereld te begrijpen. In mijn werk als groeps- en muziekleerkracht maak ik gebruik van verbeelding en beleving. In het primair onderwijs leid ik vertelprojecten. Het bedenken van verhalen is hierbij een belangrijk onderdeel. Bij de Vertelacademie volgde ik Leerroute 1.

www.vertelvogel.nl

Laat de kinderen mogelijkheden bedenken. Ze bedenken hier een kort verhaal of anekdote bij.

95


TEST, ONE TWO, ONE TWO MICROFOONGEBRUIK BRAM BORRIAS ER WAS EENS… Een grote arena waar opera’s werden uitgevoerd. Om de verstaanbaarheid van de artiesten op het podium zo goed mogelijk te maken, werden er speciale maskers gebruikt met een hoornvormig mondstuk. Leuk bedacht maar het ziet er natuurlijk niet uit en bovendien bleef er niets van de ‘natuurlijke stemklank’ over. Probeer maar eens met je handen een hoornvorm te maken en er doorheen te spreken. Klinkt niet echt natuurlijk, hè? TERUG NAAR NU Heeft een verteller een microfoon nodig, als hij/zij een voorstelling speelt op een podium? Dat verschilt per situatie en omstandigheden. Hoe groot is de bewegingsvrijheid van de artiest in diepte en breedte? Is het een gelijkvloers podium? Hoe ver zit het publiek van de artiest af? Wordt er muziek gebruikt? Er zijn veel dingen om rekening mee te houden.

DAAR ZIJN WE DAN Vijf minuten voor aanvang, en de artiest of technicus zet bodypack en microfoon aan. De schuif van de mengtafel is natuurlijk nog dicht, want je wilt niet dat het publiek al je ‘bijgeluiden’ hoort. Het licht gaat uit en de voorstelling begint. De artiest begint met vertellen. Als bezoeker zit je achteroverleunend in je stoel. Je kunt alles horen wat de artiest zegt. Maar luister je wel? ‘Huh, luisteren is toch hetzelfde als horen?’ Nee! Dat is een fenomeen waar ik later op terug zal komen. De artiest loopt van links naar rechts, van achteren naar voren. Toch is de stem de hele tijd te horen van rechts en links aan de zijkant… Voelt een beetje vreemd toch? VERSTERKING De versterking van de stem van iemand op het podium moet een natuurlijke ‘ver-sterk-ing’ zijn, net alsof je je stem verheft om je verstaanbaar te maken, maar in dit geval maakt de microfoon jou verstaanbaar. ‘Pfff, wat een filosofische benadering…’

96

Oké, ik zal het duidelijk, praktisch en makkelijk maken voor je. Allereerst is de microfoon een gereedschap dat jij gebruikt en niet andersom. Het gaat erom dat de microfoon en het geluidssysteem jouw stem overbrengen naar het publiek. Het gaat niet alleen om het geluid, maar ook om hoe het eruit ziet. Wat heb je nodig? Een zendkastje, een microfoon, een ontvanger en een kabel om de ontvanger aan te sluiten op de mengtafel. Gebruik gebruik geen plop- of schuimkapje. Die heb je niet nodig als je microfoon niet direct voor je mond zit! Het heeft totaal geen functie en het valt teveel op. Er is maar één man die een opvallende microfoon mag hebben en dat is Lee Towers met zijn gouden microfoonkap. HOREN EN LUISTEREN Terugkomend op het verschil tussen horen en luisteren. In dit geval noem ik een voorbeeld uit mijn


beroep. Ik ben componist en sound designer voor verschillende media, waaronder vertelvoorstellingen. Ik heb in mijn computer alle instrumenten die je maar kunt bedenken en ze klinken dan ook heel realistisch. De gemiddelde luisteraar kan ze niet onderscheiden van de echte, mits er een menselijk karakter aan gegeven wordt, zowel muziekproductief als ritmisch en nog veel meer. Maar alle technische dingen zal ik achterwege laten en slechts een paar belangrijke noemen: de plaatsing van de instrumenten (links, voor, rechts, achteraan, vooraan), microfoontype en meer. Door dit soort technieken toe te passen in de muziek zal de luisteraar meer ‘luisteren’ en niet alleen maar de muziek ‘horen’ zoals bijvoorbeeld bij achter­ grondmuziek in een supermarkt. Dat is ook wat jij wilt als je voor een publiek speelt. Ze luisteren naar jou en niet naar het geluidssysteem.

BRAM BORRIAS Componist & Sound-Designer.

TIPS b Ga in gesprek met de technicus over wat voor voorstelling je gaat geven. Vraag hem om advies, hij kent de akoestiek van de zaal. b Ga bij de soundcheck ook op de tribune zitten om te horen hoe het publiek jou hoort. b And last but not least: geen galm over je stem laten zetten! Toi Toi Toi.

Kind uit een creatieve familie, kreeg als zoon van Eric verhalen met de paplepel ingegoten. Is tevens vinder van diens befaamde ‘vertelstok’. Begonnen met drumles op zijn 8e, vanaf zijn 16e tot 25e in bands gespeeld. Gediplomeerd Musicus.

www.componeren.com

97


DECOR, KOSTUUM EN REKWISIETENGEBRUIK ERIC BORRIAS Decor, kostuum, rekwisieten? Overbodige luxe voor een verteller! Een stevige uitspraak voor een verteller die juist veel aandacht besteedt aan zijn kostuums en - als hij ze gebruikt - decor en rekwisieten. Toch is het waar: het verhaal moet te allen tijde centraal staan. Ook zonder attributen moet je als verteller je publiek meeslepen het verhaal in. De rest is luxe die wat je vertelt kan versterken, maar altijd dienstbaar is aan het verhaal. BEELDHOUWER IN DE FANTASIE De verteller is beeldhouwer in de fantasie van zijn publiek. Dat wil zeggen dat de verteller het publiek met woorden en fysiek spel aan het werk zet om zelf in de eigen fantasie het decor vorm te geven, steeds afhankelijk van de scène in het verhaal. DECOR Voorbeeld: je hebt als decor een kamer in een kasteel geschilderd, compleet met ramen, een vuurplaats, een stoel enzovoort. Zolang je verhaal zich binnen afspeelt, prima, maar wat als een groot deel van de

98

volgende scènes zich in het bos afspeelt? Dan zit het kasteel in de weg. Een sprekend attribuut kan je kasteel suggereren. Een oude stoel, een houten tafel. In buitenscènes kan dat bijvoorbeeld een ‘boom’ zijn waarachter je je verschuilt. Zo laat je genoeg ruimte aan je publiek om zelf de rest vorm te geven. In ‘Brief voor de Koning’ maak ik de sfeer van een stad duidelijk, zonder decor. ‘Grauwe, dikke stadsmuren’: het publiek snapt dat Tiuri daar op moet passen. ‘De witgepleisterde muren schitteren in het ochtendlicht, vlaggen wapperen op de ranke torens’: direct helder dat dit een totaal andere stad is. Een geschilderd achterdoek zou hier in de weg zitten. NEUTRAAL DECOR Een ‘neutraal’ decor is wel belangrijk voor een verteller. Dat is nodig om een rustige vertelomgeving te creëren. Dat kan een simpel zwart achterdoek zijn op twee statieven of zwarte doeken, die je bijvoorbeeld over de boekenrekken in een bibliotheek legt. In een gymzaal begrens je daarmee het speelvlak en maak je een focuspunt. Als de ruimte zelf je ‘decor’ is, zoek dan een neutrale achterwand. Maak voor jou


en je publiek een decor waarin alle ruimte is voor de fantasie. KOSTUUM Net als bij het decor geldt ook hier dat het niet uit mag maken wat voor kleding je draagt. Het verhaal moet het doen. Maar door een passend kostuum aan te doen, geeft de verteller wel aan dat hij net even anders in het verhaal staat dan het publiek. Dat ziet direct dat het die persoon in dat ‘vreemde’ kostuum in de gaten moet houden. Je hebt dus snel de focus. Voor jezelf kan een kostuum een prettig hulpmiddel zijn om in je verhaal te komen. De transformatie van jezelf naar de verteller. Voor mij is de verteller een extra laag: personages uit het verhaal, dan de verteller die het verhaal doorgeeft en daarboven weer de ‘ik’ die al vertellend bedenkt dat er nog boodschappen gedaan moeten worden. ALGEMEEN KOSTUUM Zelf pas ik, naast mijn ‘algemene vertelkleren’, per voorstelling mijn kostuum aan. Dat is nooit aan één personage in het verhaal gebonden, maar suggestief voor alle personages. Op het kostuum van de ratten-

vanger van Hamelen is bijvoorbeeld geen rat direct zichtbaar. Die zit op mijn schouder, verborgen onder een epaulet. Als de rattenvanger spreekt, klap ik die naar achter en is de rat er en daarna… hup weer weg. Suggestie. Je bent immers als verteller alle personages in je verhaal én de verteller die intermediair is tussen verhaal en publiek. REKWISIETEN Er is één rekwisiet dat ik zelden meeneem: mijn vertelstok. Ooit gekregen van zoon Bram omdat ik, als beweeglijk verteller, tijdens een voorstelling van oRARE stil moest blijven staan. De stok mocht niet van de grond. Dat gebeurde toch, omdat de stok een volkomen eigen leven ging leiden in het verhaal, zonder dat ik dat geoefend had. Magisch moment. Zoiets wil je niet per ongeluk in de trein laten liggen. Samengevat: decor, kostuum en attributen kunnen je verhaal ondersteunen, maar ze mogen nooit remmend werken op de fantasie van je publiek. Dat maakt vertellen namelijk zo uniek: iedere toehoorder schept zijn eigen decor.

ERIC BORRIAS Eric Borrias begon met cabaret en toneel. Totdat zijn dramadocente Loekie Wieringa belde: ‘Ik heb je nodig. Jij gaat een verhaal vertellen over een draak!’ Het bleek de geboorte van Vertellerscollectief oRARE in Tiel. Verhalen vertellen staat vanaf dan op nummer 1. In 2016 wordt Eric unaniem gekozen tot Vertel­ ambassadeur voor Nederland en Vlaanderen.

www.verhalenverteller.nl

99


HELDENVERHAALTJES KAREL BARACS Ik ben een kleuter en mijn vader vertelt mij elke dag een kort verhaaltje voor het slapen gaan. Hij vertelt voor de vuist weg en doet ons allebei een groot plezier. Hij laat de woorden stromen en ik lig daar luisterend en laat me meevoeren naar wat mijn eigen wereld is. Bekenden passeren de re­ vue: mijn ouders, mijn vriendjes, onze huisdieren, mijn speelgoed en mijn diepste wensen. Hij com­ poneert een verhaal van beelden uit mijn leventje, gezien door zijn ogen. Mijn fantasie doet de rest. Het jaar is 1957, maar ik zie het voor me, als de dag van gisteren. Weet mijn vader eigenlijk wel dat hij bezig is met een stukje mensvorming dat z’n weerga niet kent? En dat hij mij zestig jaar na dato nog zal ontroeren? Nee, daarvan is mijn vader zich geheel niet bewust. Hij zit daar te vertellen, schilderend met woorden, gesticulerend met zijn handen en met een prachtige mimiek. Het moet ongeveer zó hebben geklonken: Dit verhaal gaat over Karel Baracs, een jongen van zes jaar die samen met zijn papa en mama en zijn twee zusjes woonde in het hart van de grote stad Amsterdam. Op

100

een dag was Karel met zijn autootjes aan het spelen, toen de telefoon ging. Zijn vader nam op, zette de hoorn tegen zijn oor en sprak: ‘Hallo! Met Baracs!’ .... ‘Dag, mijnheer Jacobi. Wat kan ik voor u doen?’ Mijn vader laat zich in dit uit zijn duim gezogen kinderverhaaltje thuis opbellen door de échte directeur van Artis, Ernst Jacobi. Deze maakt zich zorgen over Jumbo, een van zijn olifanten. Vanwege een roestige spijker in zijn rechterpoot loopt hij kreupel in het rond. Het beest lijdt een vreselijke pijn. Die spijker zal zo spoedig mogelijk verwijderd moeten worden en de dierenarts die reeds onderweg is, kan daarbij assistentie gebruiken. Jacobi is acuut op zoek naar een vriendelijk persoon die Jumbo kan bijstaan tijdens de aanstaande operatie. Zijn verzoek aan mijn vader luidt kort en helder: ‘Mijnheer Baracs, ként u zo iemand?’ Waarop mijn vader niet aarzelt en hem adviseert: ‘Vraagt u het aan mijn zoon Karel. Die houdt van dieren, is pienter en betrouwbaar!’ Vervolgens laat mijn vader mij in mijn favoriete

Dinky Toy dwars door Amsterdam rijden, richting Artis. Daar word ik opgewacht door de directeur en naar het olifantenverblijf gebracht. Ik maak kennis met Jumbo die ik troost en toespreek en steun, terwijl de dierenarts de spijker uit zijn poot verwijdert. De operatie slaagt en Jumbo toont zijn opluchting door te trompetteren. Nu, na al die jaren, staan de beelden nog altijd op mijn netvlies. Mijn vader vertelde niet alleen vanaf de rand van het bed. Hij vertelde ook wandelend door het park of bos of over het strand. Dan liepen wij daar samen hand in hand. Hij vertellend. Wij luisterend. Dan schilderde hij ons en onze belevenissen, een mix van alledaagse taferelen en fantasie. Steevast hanteerde mijn vader bij het verhaal drie rode draden: 1 - ons gezin vormde het alledaags decor, 2 - wij, de kinderen, waren de helden, en 3 - allerlei menselijke gevoelens passeerden de revue. Ook mijn twee zussen werden zo getrakteerd, al gingen hun verhaaltjes over hún wereld, belangstelling en talent. Met deze verhaaltjes deed mijn vader ons een groot plezier en meer dan dat. Hij versterkte ons: ons taalgevoel, ons zelfvertrouwen. Hij droeg en


Het jaar is 2017. Aan het eind van een lange werkdag komen de leden van een gezin vermoeid thuis. Ouders en kinderen zijn gaar en allen hopen zij op een half uurtje contact van enige kwaliteit. Maar is die tijd er wel? Het-naar-bed-gaan-ritueel wordt ingezet. Voorlezen is fijn. Even stoeien of een gesprekje voeren is heerlijk! Maar geen beter middel voor een ouder-kind-ontmoeting dan een origineel - zelfbedacht! - heldenverhaaltje, geschreven op het lijf van uw kind en verteld door de ouder. Vanaf de rand van het bed.

Fotografie: Odi Busman

passant bij aan een positief wereldbeeld, want zijn vertellingen hadden steevast een happy end! Op een natuurlijke en ongedwongen manier leerden wij dat we pienter en betrouwbaar genoeg werden geacht om grootse werken te verrichten in deze wereld.

KAREL BARACS Hoe maakte de Vertelacademie kennis met Karel Baracs? Dat verhaal begint in 1995. Een Amsterdamse basisschoolleerkracht bezoekt met zijn klas een optreden van De Verhalenman. Frank Belt raakt in de ban van het verhalen vertellen. Het is daar dat zijn vertelloopbaan begint en als Frank twintig jaar later zijn studie afrondt aan de Vertelacademie, kiest hij Karel Baracs als zijn externe mentor.

www.verhalenman.nl

101


MEN NEME... INGREDIĂ‹NTEN VOOR EEN VERTELDINER FRANK BELT Hier en daar zie je ze verschijnen: verteldiners. Maar wat heb je nodig om er een smakelijk geheel van te maken waar publiek op afkomt?

In de afgelopen anderhalf jaar heb ik het geluk gehad met een goede formule te werken, het Dahldiner, een idee van Marjan Penterman. Dahl was niet alleen de man van geweldige verhalen, maar ook schrijver van een kookboek. De formule was even simpel als doeltreffend: een driegangenmenu uit het kookboek gecombineerd met drie van Dahls verhalen. Maar het kan ook anders. Ik weet van een theater­ diner waar geen mens op af kwam. Bij een eenmalig verteldiner waar ik eerder aan mee mocht doen, moest het theater er flink op toeleggen. Op grond van die ervaring denk ik dat er wel een paar tips te geven zijn. VOORAF TIP Zorg voor een goed concept. De combinatie bij Dahl was uitzonderlijk, een schrijver die ook een kookboek op zijn naam heeft staan. Maar er zijn natuurlijk andere mogelijkheden. Zorg dat er een logische samenhang is tussen de verhalen en het diner. Zo organiseerde Kitty

102

Legtenberg bijvoorbeeld een Romeins diner met Romeinse mythen tijdens de Romeinenweek. TIP Besteed het koken uit. Tenzij je zelf gediplomeerd kok bent, kun je je dit werk beter besparen. Bij het Dahldiner laten wij de kok een eigen keuze maken uit het kookboek. Bedenk waar je het wil spelen: op de plek waar je komt, moet een diner geserveerd kunnen worden en tegelijk moet er ruimte zijn om te vertellen. Theaters zijn daarom niet altijd geschikt. Wij hebben gemerkt dat restaurants en andere eetgelegenheden veel makkelijker voor een verteldiner te porren zijn. Met hen is het vaak ook veel makkelijker om contact te leggen. Er zijn vast nog veel meer plekken te bedenken voor je verteldiner. Begin in je eigen omgeving. Daar ken je vast wel iemand die hiermee wil beginnen. Als je een locatie vindt die goed bekend staat, kan dat nieuwe deuren openen. Zorg voor professioneel uitziende PR: een goede flyer, poster, Facebookpagina, het helpt om een positieve eerste indruk te maken.


Wat voor verhalen vertel je en wanneer? Mensen komen voor een gezellig etentje, niet een koffietafel na de begrafenis. Maak het dus niet te zwaar. Een verhaal dat uitnodigt tot gesprek is natuurlijk fijn.

Fotografie: Lieuwe Stins

AAN TAFEL Overleg welke tafelopstelling je wil hebben: losse tafels of een paar lange? Het bepaalt de sfeer. Restaurants hebben vaak hun eigen voorkeur. Kan iedereen je voldoende zien of heb je een verhoging nodig? Bedenk waar je zelf wilt zitten: eet je mee of eet je vooraf? Het personeel eet vaak vooraf. Zelf geef ik de voorkeur aan mee-eten. Ik blijf dan in de sfeer en weet wanneer ik aan een verhaal kan beginnen. Laat het aan de kok of de bediening over hoe ze de maaltijd willen laten verlopen. Je bent bij hen te gast en zij kennen hun eigen publiek het best. Van uitserveren tot buffet of doorgeven van soepterrines, ook dit heeft effect op de sfeer. Spreek wel van tevoren door hoe lang de verhalen duren en maak samen een globaal tijdschema. De keuken wil weten wanneer ze moeten uitserveren.

Zorg dat je laatste verhaal ook nog binnenkomt als mensen vier wijntjes op hebben. Hou het luchtig of speel bijvoorbeeld meer delen van je verhaal uit. TIP Eerst eten, dan luisteren. Er zijn flinke regionale verschillen in hoe laat men aan tafel wil, maar niemand wil lang wachten op het eten. Na de ontvangst dus snel de eerste gang. Daarna eerst afruimen! Geen rammelende borden door je verhaal heen. Dan het verhaal. NASPIJS Bedank de mensen van de keuken! Een verteldiner maak je niet alleen. De helft ervan komt uit de keuken. Roep als het even kan keukenpersoneel en bediening aan het eind naar voren en laat ze delen in het applaus. De setting van een diner vraagt om napraten. Onder de koffie kan je nog even bij de mensen langsgaan.

FRANK BELT Karel Baracs zorgde ervoor dat Frank Belt gegrepen werd door het vertellen. De Vertelacademie reikte het kookboek aan. Nu bereidt hij met smaak zijn eigen voorstellingen en workshops voor kinderen en volwassenen.

www.opverhaal.nl

Eet (en vertel) smakelijk!

103


VERTELLEN EN WIJN NICO VAN LENT Hoewel je van wijn loslippiger wordt, gaat dit artikel niet over het al drinkend vertellen. Het gaat over wijnverhalen. Ik zal zo’n jaar of twintig zijn geweest toen ik geïnteresseerd raakte in wijn. Ik ben veel over wijn gaan lezen en vond, behalve informatie, ook legendes en anekdotes uit de millennialange wijn­geschiedenis.

DE AANLEIDING In 2012 ging ik de basiscursus bij de Vertelacademie volgen. Ik was toen werkloos, had even aan het onderwijs gesnuffeld en wilde iets met verhalen gaan doen. Ik merkte dat ik het heerlijk vond om te vertellen en ben ook de verdiepingscursus gaan volgen. Raymond vroeg een aantal cursisten om rond het thema ‘herfstgoud’ een verhalenavond in de houtzaagmolen in Lombok te verzorgen. Zoekend naar een verhaal, kwam een oude legende over de ontdekking van wijn bovendrijven. Die legende heb ik bewerkt tot een verhaal. Zo ontstond het idee om wijnverhalen te verzamelen en deze als programma aan te bieden. Het gaat in die verhalen niet om ‘vinologisch verantwoorde’ informatie over bodemsoorten en druivenrassen. De verhalen zijn fictie, soms met een bescheiden historische kern. WELK VERHAAL, WAAR EN WANNEER? Ik vertel die verhalen bij diverse gelegenheden en op uiteenlopende locaties: bij mensen thuis, op een wijnproefclub en in restaurants. Wat de aanleiding of de locatie ook is, er wordt door de gasten natuurlijk wijn gedronken. Dat levert een uitdaging op. Hoe verder

104

de middag of avond vordert, hoe gezelliger het wordt. Het kost dan steeds iets meer moeite om mensen in de vertelstand te krijgen. Het levert ook een mogelijkheid op. Na een paar glazen zijn mensen wel te porren voor een ondeugend verhaal uit de Decamerone. VAN DROGE FEITEN NAAR EEN MEESLEPEND VERHAAL Aan een aantal verhalen ligt slechts een korte anekdote of legende ten grondslag. Zo gaat het verhaal dat Baron Bettino Ricasoli in de eerste helft van de negentiende eeuw na uitgebreid onderzoek bepaald heeft, welke druivenrassen de perfecte Chianti zouden opleveren. Hij experimenteerde met diverse druivenrassen op zijn familiekasteel Brolio. Een kasteel in de bergen van Toscane. Niet zo spannend, ik geef het toe. Narratief interessanter wordt het wanneer je weet dat Bettino het luxe Florence ingeruild had voor het afgelegen bestaan in de Toscaanse heuvels vanwege zijn jaloezie. In Florence bezochten hij en zijn knappe vrouw Anna menig bal. Daar werd Anna voortdurend ten dans gevraagd door jonge edellieden. Tijdens zo’n bal kon Bettino dat niet langer verdragen, sleurde Anna van de dansvloer en


vertrok met haar naar kasteel Brolio. Ik begin mijn verhaal met een beschrijving van een Toscaans landschap. Door de heuvels kronkelt een weg. Het is avond. Tussen de cipressen door zijn twee lichtjes te zien. Ze bewegen. Het zijn de lantaarns van een koets. In die koets zit een man. Prachtig gekleed in een zwart rokkostuum. Hij kijkt naar buiten. Schuin tegenover hem zit een vrouw. Zij draagt een baljurk. Zij kijkt uit het andere raam, ze wisselen geen woord… Dat pakt meer de aandacht dan de mededeling dat de Sangiovese druif de belangrijkste druif voor Chianti is. PRAKTISCHE AFSTEMMING Wanneer ik dit programma in een restaurant vertel, kan het gebeuren dat er een opstelling bedacht is die voor een verteller niet handig is. In een huiskamer kan het gebeuren dat ingeklemd tussen andere stoelen de ‘vertelstoel’ al klaar staat. Omdat ik bij voorkeur staand vertel, kan ik met zo’n zetel letterlijk niet uit de voeten.

TIPS b Overleg van te voren, liefst op de vertelplek zelf, wat voor opstelling je nodig hebt. Kom ruim op tijd zodat je nog iets aan de opstelling kunt wijzigen. Een goede plek is belangrijk voor het oogcontact en de verstaanbaarheid. b Diverse wijnverhalen die ik vertel, hebben niet meer dan een paar anekdotische regels als basis. Neem de vrijheid om het verhaal naar je hand te zetten. Daarmee bedoel ik: wanneer je niet meer dan een handvol feitjes hebt, maak er dan een echt verhaal van of pas het verhaal dat je hebt aan. Stem het af op je verteldoel en op je publiek. Vergeet niet: hét verhaal bestaat niet.

NICO VAN LENT Ik vind het heerlijk om mensen met woorden mee op avontuur te nemen. Ik geniet dubbel wanneer ze ontdekken dat naar een verhaal luisteren heel leuk is. Behalve wijnverhalen vertel ik ook sprookjes, volksverhalen en moderne verhalen, zowel aan kinderen als aan volwassenen. In 2016 sloot hij Leerroute 2 af.

www.verhalenschenker.nl

105


AANDACHT IS GOUD WAARD VERHALEN VERTELLEN IN HET ONDERWIJS RUDOLF ROOS Stilzitten? Dat lukte soms. Stil zijn? Af en toe. Meestal stuiterde hij rond. Het was te druk in het hoofd van deze jongen in mijn klas. Niet zo gek dat al die drukte naar buiten kwam! Toch kon ‘ie ook helemaal stilzitten, volledig gefocust. Kwam je binnen als ik een verhaal vertelde, dan herkende je hem haast niet. Het vertellen van verhalen werkt in het onderwijs, juist in deze tijd waarin veel leer­ lingen overprikkeld zijn.

FOCUS IN EEN WERELD VOL PRIKKELS Er komen meer en meer prikkels op leerlingen af. Beeld en geluid zijn overal om hen heen. Op televisie, in computerspelletjes, maar ook op het digibord, in lesboeken en aan de muren van de klaslokalen. Wat een contrast met wat er lijkt te gebeuren als je een verhaal vertelt: bijna niets. Geen toeters, geen bellen, geen flitsende beelden. En toch gebeurt er heel veel in de hoofden van de luisterende leerlingen. Ze maken hun eigen beelden bij het verhaal, het vertellen doet een beroep op hun innerlijke creativiteit en fantasie. De enige focus is de verteller en wat hij vertelt met woorden en zijn lichaam. Leerlingen vinden er een rustpunt in. Ze kunnen aandachtig luisteren en vinden dat heerlijk. HET NIEUWE GOUD Als leerkracht wil je kennis overbrengen en vaardigheden aanleren. Liefst op zo’n manier dat de leerlin-

106

gen zelf willen leren. Dat begint met de aandacht en de betrokkenheid van de leerling. Weet je leerlingen te boeien met een begin van een verhaal, iets dat ze nieuwsgierig maakt, iets dat zorgt dat ze willen weten hoe het afloopt… dan heb je daar je begin voor ontdekken, voor leren. In een wereld die steeds meer prikkelt en steeds meer vraagt, is op een goede manier de aandacht en betrokkenheid van de leerlingen vangen, goud waard. SAMEN OP AVONTUUR Leerlingen leren meer en met meer plezier in een klas waar de sfeer goed is. Als leerkracht hoef je minder conflicten op te lossen en minder ‘politieagent’ te spelen. Ik werkte bewust aan die sfeer in mijn klas door met de leerlingen regelmatig in een verhaal op avontuur te gaan. Je ervaart dan even als klas dat je samen een groep bent die iets bijzonders meemaakt en dat schept een band. Bovendien word je daarin


geleid door de leerkracht, en het is prettig om die te volgen. Samen op avontuur, is dat eigenlijk niet wat je in het onderwijs de hele dag doet? ZES PRAKTISCHE IDEEËN OM MEER TE DOEN MET VERTELLEN IN DE KLAS Stel nu dat je meer wilt ontdekken over het vertellen van verhalen. Wilt ervaren wat dat doet met de leerlingen in je klas. Die aandacht en betrokkenheid zelf wil ervaren. Hoe begin je dan? Natuurverhalen: Op natuurverhalen.nl vind je veel korte verhalen over dieren en planten. Zijn je leerlingen op excursie in de natuur en uitgeraasd? Dan vertel jij een verhaal dat bij hun ontdekkingen past. b Rekenen: Gaat het in de methode bij oppervlakte over tegels in een badkamer? Dan maak je natuurlijk een te gek verhaal over je ome Jan die zijn badkamer met paarse tegels liet betegelen. b Sociaal-emotioneel: Wat heb jij als kind op school meegemaakt? Heb je daar weleens goed over nagedacht? Welke van jouw persoonlijke verhalen b

zouden kinderen in je klas kunnen helpen? Stellen: Laat de kinderen voordat ze een verhaal gaan schrijven eerst op ideeën komen en het verhaal in tweetallen aan elkaar vertellen. Dat helpt ze het verhaal in hun hoofd te ordenen. b Spreken en luisteren: Vertel een eng verhaal en laat de kinderen in de binnen-buitenkring aan elkaar terug vertellen, waarbij je ze de tweede keer een spreek- en luisteropdracht meegeeft. b Geschiedenis: Geschiedenis wordt pas echt leuk met een spannend, waargebeurd verhaal. Help jezelf op weg met bijvoorbeeld het boek ‘Lang geleden’ van Arend van Dam. b

RUDOLF ROOS Tweewekelijks reed een bus ons Zeeuwse dorpje binnen. Je kon het niet meteen zien, maar binnenin die bus... bestonden hele werelden! Boeken vol verhalen. Weer of geen weer, ik ging naar de Bibliobus. Rudolf vertelde eerst als leerkracht in zijn eigen klas. Nu is hij fulltime als professioneel verhalenverteller werkzaam. Rudolf is alumnus en docent bij de Vertelacademie.

www.rudolfroos.nl

107


GESCHICHTEN ANZETTELN STEPHANIE JENTGENS UND GERHARD KNECHT Spiel ist das Spielen mit Möglichkeiten, Vari­ anten, Kombinationen, intuitiv oder regelgebun­ den, aus dem Moment oder lange geplant. Das Spiel mit den Worten und das Entwickeln von eige­ nen Ideen und Fantasieräumen ist zentrales Anlie­ gen in der Weiterbildung ‘Geschichten erzählen’. Ausgehend vom Spiel mit Materialien, in insze­ nierten Spiel- und Lernräumen oder mit gruppen­ bezogenen spielerischen Aufgaben, entwickeln wir wie in einer Zukunftswerkstatt Möglichkeiten, die im Laufe der Kursarbeit mehr und mehr struktu­ riert werden. Aus spontanen Ideen werden durch zielgerichtete Bearbeitungen eigene Geschichten, die zu unterschiedlichen Anlässen und für unter­ schiedliches Publikum entwickelt und präsentiert werden. Dabei steht das Berührtwerden durch die Geschichte im Mittelpunkt, ob durch die künst­ lerische Ausarbeitung, den Inhalt der Geschichte oder die Authentizität des Erzählers, liegt in der Hand des Erzählenden. So findet jeder seinen ei­ genen Stil. Am Beispiel für eine inszenierte Spiel- und Lernlandschaft von einer Stunde wird dieser Ansatz deutlich.

108

GESCHICHTEN LIEGEN AUF DER STRASSE Alter: Ab 10 Dauer: Circa 45 bis 60 Minuten Gruppe: Die Stationen können für Großgruppen wie Kleingruppen angeboten werden Bildungskompetenzen: Geschichten erfinden und erzählen im Team, Fantasie entwickeln, gemeinsam ungewöhnliche Aufgaben lösen Spielgelegenheit: Seminararbeit mit Erwachsenen, Jugendlichen oder Schulkindern Material: Seile oder Klebeband als Markierung, Verkehrshütchen, Tische für die Stationen, Bauklötze, Klebeetiketten, Stifte, Bildkarten, Zeitungsauschnitte, Steine, Storyteller, Satzanfänge und Satzenden, Stadtschild, Memory aus Alltagsgegenständen, Setzkasten, Storycubes Spielform: Stationenspiel VORBEREITUNG Der Raum wird wie ein Marktplatz inszeniert mit Seilen, Verkehrshütchen, Markstand, Tischen, Bezeichnungen von Orten in der Stadt.

ABLAUF Die Spieler kommen in den inszenierten Raum und werden auf dem Marktplatz vom Stadtführer begrüßt. Er zeigt, wie morgens schnell der Markt aufgebaut wird. Dazu wird das Spiel Gruppenjonglage eingesetzt. Auf dem Platz liegen verschiedene Gegenstände, die zueinander gehören. Der Stadtführer bittet den Marktplatz aufzuräumen, indem jeder einen Gegenstand aufnimmt. Jeder sucht den Partner, dessen Gegenstand den eigenen ergänzt (z.B. Schraube und Mutter). Die so gebildete Zweiergruppe flaniert durch den Raum und hat fünf Minuten Zeit, an einer Station zu verweilen. Sie denkt sich mithilfe der Impulse an den Stationen eine kurze Geschichte aus. Wenn die Zeit abgelaufen ist, suchen sie ein Wort aus ihrer Geschichte aus, schreiben es auf einen Baustein und nehmen den mit. Bei der letzten Runde werden alle Bausteine sortiert in einen Bauchladen mit verschiedenen Fächern für Orte, Figuren, Gegenstände, Tätigkeiten. Aus diesen Bausteinen wird eine Geschichte entwickelt.


ERZÄHLSTATIONEN Kiosk: Zeitungen mit originellen Meldungen liegen aus und die Spieler erweitern diese, z.B. indem sie erzählen, was sich vor oder nach dem geschilderten Ereignis abspielte. Baustelle: Steine liegen aus, verbunden mit der Aufgabe: An welches Erlebnis erinnert dich der Stein, welche Geschichte fällt dir dazu ein? Fundbüro: Brillen, Taschen, Hüte liegen aus, versehen mit einer Fundnummer. Aufgabe: Erzähle eine Geschichte zu den Fundsachen. Wer hat sie verloren? Wie erging es dem Gegenstand, nachdem er verloren ging. Suppenküche: Die geplatzte Tüte der Buchstabensuppe. Welche Wörter kann man aus den Buch­ stabennudeln bilden? Welche Geschichte ergibt sich aus den Wörtern? Straßenmeisterei: Lege mit ausgeschnittenen Verkehrsschildern eine Bildergeschichte und erzähle sie deinem Partner. Straßenmaler: Bildkarten von Straßenmalereien. Schau dir das Bild genau an: Was entdeckst du? Wen triffst du? Was erlebst du?

STEPHANIE JENTGENS

GERHARD KNECHT

Dr. phil. Stephanie Jentgens ist Dozentin für

Gerhard Knecht ist Dozent für Spielpädagogik an

Literatur an der Akademie der kulturellen Bildung

der Akademie der kulturellen Bildung des Bundes

des Bundes und des Landes Nordrhein Westfalen.

und des Landes Nordrhein Westfalen.

Raymond den Boestert und Marco Holmer fuhren im Jahre 1997 in einem alten Ford nach Remscheid. Dort lernten sie die Akademie der kulturellen Bildung, ihre Erzählausbildung, ihr herrliches Essen und die sie umgebende Natur kennen. Marco und Raymond waren sofort ganz angetan. Genauso wie alle anderen, die in den letzten Jahren durch das Vertelacademie Netwerk in Remscheid zu Gast waren.

Die Akademie der Kulturellen Bildung in Remscheid ist der Geburtsort des ‘Netzwerkes Erzählen.’

www.storytelling.de - www.kulturellebildung.de

109


VERTELVOORSTELLING MAKEN - EEN PROJECT OP ZICH JOLANDA KROMHOUT EEN INTENSIEF TRAJECT Werken aan een vertelvoorstelling is een intensief traject. In mijn geval rondde ik mijn opleiding bij de Vertelacademie af met een vertelvoorstelling. Ik wilde onder begeleiding van twee professionals uit het vak en een aantal vertelcollega’s werken aan een aansprekende voorstelling. Eén die bij mij past en waarin ik het beste van mijzelf zou kunnen laten zien. Het bleek een ontdekkingstocht, een weg van een vaag idee naar een concreet plan, van oefenen, uitgedaagd worden en veranderen, van het loslaten van ideeën en doorzetten wanneer je denkt de eindstreep niet te halen, want een voorstelling maken kost tijd en loopt anders dan dat je denkt. NEEM JE TIJD! Ik was vrij snel door de opleiding heen gegaan en had nooit de tijd genomen om eens een stap terug te zetten en te reflecteren op waar ik mee bezig was. Ik dacht niet na over dingen als: ‘wat vind ik nou eigenlijk het leukst aan vertellen, welke thema’s passen bij mij, welke doelgroepen heb ik voor ogen, waar ligt mijn hart nou écht, welke stijl past het best bij mij?’ Maar dit te weten is essentieel voordat je aan je ei-

110

gen voorstelling begint. Ik heb mijn plannen een half jaar in de koelkast gezet en dat bleek de juiste stap. Het gaf me de tijd om rustig over deze dingen en het thema voor de voorstelling na te denken. Creativiteit komt altijd vanuit rust. Het thema van mijn voorstelling werd helder tijdens een autorit naar mijn werk. Ik was gelijk overtuigd, dit wordt het!

TIP Neem je tijd om het rustig uit te denken. Een creatief proces volgt zijn eigen weg en de beste ideeën komen op een moment dat je het niet verwacht. THEMA ALS VERTREKPUNT Voor een voorstelling is het belangrijk om vanuit een thema na te denken over wat je wilt vertellen. Normaal gesproken koos ik een verhaal dat ik leuk vond of passend in de situatie waar ik het zou vertellen. Maar toen ik eens naar die verhalen begon te kijken (levensverhalen, sprookjes die me aan-

spraken, andere verhalen die me hadden gegrepen), ontdekte ik dat ze allemaal in meer of mindere mate een soortgelijk thema hadden. De verhalen die me dicht aan het hart liggen, hebben vaak met thema’s te maken als ‘onrecht en gerechtigheid’, ‘verlies en moed’, ‘verdriet en hoop’. Ze raken me. Ik vind het niet moeilijk om me aan verhalen rond deze thema’s te verbinden. Als je een thema voor je verhaal kiest dat bij jou past, kun je het doorleefd en authentiek vertellen en kom je geloofwaardig over. Als je het lastig vindt om een thema te kiezen voor een voorstelling, kijk dan eens naar de verhalen die je vertelt. Welke raken jou het meest? Welke thema’s zitten in die verhalen verwerkt? Dan weet je snel welke verhalen in je voorstelling passen. TIP In de verhalen die je vertelt, zijn geschikte thema’s voor een voorstelling te vinden. EEN ONONTGONNEN PAD DOOR EEN DONKER BOS Samenwerken met verschillende vertellers bleek een


enorme zegen. Doordat ik hen kende en vertrouwde kon ik hun eerlijke feedback waarderen, waardoor een dynamiek ontstond die me uit mijn comfortzone trok. Ze keken soms nét iets anders tegen een scène aan en daagden me voortdurend uit andere keuzes te maken. Een voorstelling maken is een ontwikkeling. Stapsgewijs ga je aan de slag, maar tegelijkertijd verander je, doe je nieuwe inzichten op en kunnen anderen je voorstelling versterken. Er is geen gebaande weg. Als je denkt op een snelweg te lopen, ontdek je opeens dat je ploetert door de modder in een donker bos. Je ziet geen oplossing voor een opdoemend probleem, raakt ontmoedigd en gefrustreerd en kan net niet die oplossing bedenken die je zoekt. Het blijkt een ware schat te zijn om dan met anderen te kunnen sparren. Vaak ligt de oplossing dichterbij dan je denkt. TIP Betrek andere vertellers bij je voorstelling! HEB JE ER ZIN IN? De belangrijkste vraag die je jezelf moet stellen voordat je aan een voorstelling begint is deze: heb ik er ZIN in? Als je er zin in hebt, dan ga je goed om met

tegenslagen, door tot het eind en zul je na je voorstelling ongelofelijk trots zijn op wat je hebt bereikt. TIP Jouw motivatie bepaalt het slagen van je voorstelling.

JOLANDA KROMHOUT Een verhaal over een Zwerver en een Vogeltje van theatermaker Otto de Bruijne liet Jolanda op het puntje van haar stoel zitten. Ze staarde naar de verteller en wist vanaf dat moment: ‘dit wil ik ook’ en begon een meerjarige Leerroute. Uiteindelijk begeleidde Otto haar in het maken van haar eigen vertelvoorstelling ‘Koningskind’. Hiermee studeerde ze af aan de Vertelacademie.

www.jolandasverhalen.nl

111


EEN BONTE VERZAMELING VERHALEN MARCO HOLMER Bij een optreden met meerdere vertellers ontstaat vaak automatisch een programma, dat het best omschreven kan worden als een bonte verzameling verhalen. De volgorde waarin de verhalen worden verteld wordt in de meeste gevallen tijdens het optreden zelf bepaald. De volgende drie argumenten spelen daarbij dan een rol: b ‘Wie het eerst komt, het eerst vertelt’ b ‘Laat mij maar aan het begin/eind/midden dan voel ik me het prettigst’ b ‘We reageren spontaan op elkaar met een verhaal.’ Aan de toehoorders stelt zo’n programma hoge eisen. Zij moeten zich aanpassen aan verschillende stijlen, inhouden en vooral vertel-persoonlijkheden. Dat kost een publiek meer energie dan de verteller, die het verhaal al kent, vermoedt. SAMENHANG Een programma met samenhang is voor het publiek makkelijker te volgen. De luisteraars worden als het ware van het ene verhaal naar het andere geleid. Die samenhang ontstaat door een zo optimaal mogelijke

112

verhaalvolgorde en een goede overgang van het ene verhaal in het andere. De volgorde kan gemakkelijk worden vastgesteld door de verhalen op hun verdraagzaamheid en onverdraagzaamheid te beoordelen. De betrokken vertellers geven aan elkaar, van elk verhaal, de titel en een korte samenvatting in vijf zinnen weer. Op grond daarvan beoordelen de vertellers eerst de verdraagzaamheid van de verhalen: leg de verhalen zodanig op een rij dat de verhalen die bij elkaar passen (inhoudelijk of wat betreft sfeer) ook naast elkaar liggen. Daarna beoordelen de vertellers de onverdraagzaamheid van de verhalen: leg de verhalen zodanig op een rij dat de verhalen die niet bij elkaar passen zover mogelijk uit elkaar liggen. Het compromis, de volgorde van de verhalen in dit bonte programma, wordt tijdens het schuiven met de verhalen vanzelf duidelijk. Een verhaal is omgeven door twee verhalen die een zo groot mogelijke verdraagzaamheid vertonen. Het verhaal is zover mogelijk verwijderd van de onverdraaglijke verhalen.

TIP Ga aan het einde nog even in volgorde van opkomst in een rij staan en check de verhalen van je buren. Hoe houdt het voorgaande verhaal op en hoe begint het volgende? OVERGANGEN De overgangen tussen de verhalen zijn bij een dergelijke aanpak een essentieel onderdeel van het programma. Daarmee kunnen de toehoorders van het ene verhaal naar het andere geleid worden en op contrasten in stijl en inhoud worden voorbereid. Het is aan te bevelen om één van vertellers de rol van presentator of presentatrice te laten vervullen. Die is tijdens de presentatie de gids in verhalenland en stelt de verhalen en/of de vertellers voor. Een goede methode daarvoor zijn variaties op het bekende presentatie-format: één zin gewijd aan de vorige verteller/verhaal en twee zinnen gewijd aan de komende verteller/verhaal. TIP Wanneer één verhaal werkelijk niet bij de anderen past, is de beste oplossing het verhaal in te ruilen voor één dat beter past. Wanneer dat niet goed


TIP Let erop, in de rol van presentator, in de afen aankondiging geen commentaar op de verteller of het verhaal te geven. Laat de verhalen voor zichzelf spreken.

Fotografie: Arnold Morascher

mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de betrokken verteller juist dat verhaal heeft voorbereid, dan is de beste plaats voor dat verhaal direct voor de pauze.

MARCO HOLMER Anansi leerde ik op de lagere school kennen door de verteller Otto Sterman. Kantjils verhalen hoorde ik in de puberteit van de familie Moeljono. De Hodja ontmoette ik bij mijn buren in Utrecht. Nu woon ik zelf over de grens in Bremen en vertel over Herman: de avonturen van een Hollandse kleuter in een Duitstalig kinderdagverblijf. Al die verhalen wonen in mijn hoofd en wandelen bij gelegenheid door mijn mond naar buiten. Marco Holmer is verteller en docent voor

(Dit artikel verscheen eerder in het magazine Vertel Eens in de serie Tips en Tricks van de Vertelacademie, 2010-1.)

de Vertelacademie. www.vertellen.nl

113


PUBLICITEIT EN PROGRAMMERING VAN KLEINE VERTELPODIA GERDA HOOGENDIJK Als organisator van een vertelpodium wil je de verteller graag een gevulde zaal bieden. Dat is het fijnst voor de verteller, het publiek en de organisa­ tie. Een gevulde zaal stimuleert en is de beloning voor de inspanningen. Maar een gevulde zaal krijg je niet zomaar en trouw publiek is ook geen vanzelf­ sprekendheid. Het vraagt investering in pr-activi­ teiten, een programmering die past bij je doelgroep en een gastvrije en persoonlijke ontvangst van je bezoekers en vertellers.

VERTELPODIUM Stel, je hebt een goed beeld van jouw vertelpodium. Je hebt nagedacht over je uitstraling, je publiek, de regelmaat waarmee je een voorstelling wilt programmeren, welke verhalenvertellers je wilt uitnodigen, hoe je omgaat met de vergoeding voor de vertellers, je hebt een locatie, misschien ben je met meerdere organisatoren. Kortom, je wilt aan de slag. Waar moet je dan aan denken? HERKENBAARHEID Ontwikkel een logo en huisstijl die je in al je uitingen gebruikt. In een elevator pitch kun je in een paar minuten de essentie van je vertelpodium toelichten. Het wat, hoe en waarom. Dit kan als tekst maar ook in een netwerkgesprek. Netwerken is sowieso een goede manier om je vertelpodium onder de aandacht te brengen. Als je in plaats van tien minuten vertellen over je vertelpodium, de daad bij het woord voegt en een kort verhaal vertelt, weten ook mensen die het verhalen vertellen niet kennen, precies wat je doet. SAMENWERKING De voordelen van samenwerking zijn soms een

114

(goedkope) locatie, uitbreiding van je netwerk, PR en financiële ondersteuning. Het nadeel kan zijn dat je water bij de wijn moet doen bij de organisatie van je vertelpodium. Ik had te maken met een sponsor die zich teveel bemoeide met de programmering en organisatie. Ik kon mijn ideeën over de opzet en het doel van het vertelpodium nauwelijks overeind houden. Mijn plezier om het vertelpodium te runnen verdween. Hoever de samenwerking gaat en op welke onderdelen, beslis jij. In mijn geval hebben we afscheid van elkaar genomen. Ik miste de financiële bijdrage, maar kreeg meer vrijheid. En het teruglopend bezoekersaantal is inmiddels weer aangevuld. PR (PUBLIC RELATIONS) Goede PR kost tijd. Mijn ervaring is dat één vertelvoorstelling circa tien uur aan PR kost. Wat doe je dan? b seizoensfolder maken b uitnodiging en mailing opstellen (twee weken voor de voorstelling en nogmaals vlak voor de voorstelling) b berichten op Facebook en Twitter plaatsen b het opstellen en versturen van persberichten


soms een radio-interview flyers ophangen in winkels en cafés

b b

TIP Zorg dat je altijd een paar uitnodigingen van de eerstvolgende voorstelling in je tas hebt voor je-weetmaar-nooit-wie-je-tegenkomt-en-interesse-heeft. Vraag of de verhalenverteller ook zijn netwerk benadert over de voorstelling. PROGRAMMERING Als organisator ben je geheel vrij in je programmering. Plan de voorstellingen die jou aanspreken en die binnen je budget vallen. Let er ook op dat de voorstelling bij je publiek past. Sommige voorstellingen zijn gewoonweg niet geschikt voor jouw bezoekers, hoe leuk je de voorstelling zelf ook vindt. PLANNEN Je kan in één keer het programma van het seizoen plannen of per keer een voorstelling. Aan jou de keuze. Wanneer je het seizoen vooruit plant, bied je overzicht en duidelijkheid. Je kunt een folder maken met alle data en voorstellingen. Dat staat erg professioneel. Het nadeel van ver vooruit plannen, is dat

je weinig flexibiliteit hebt. Tip: laat één datum open voor die ene onverwachte voorstelling die halverwege het seizoen voorbij komt. Ad hoc programmeren heeft als voordeel dat je kunt inspringen op actuele voorstellingen en dat je vrijer bent met het plannen van data. TOT SLOT De vertelkunst is gebaat bij het fenomeen ‘kleine vertelpodia’. Vertellers spelen weinig in grote theaterzalen, omdat de theaters huiverig zijn om vertelvoorstellingen te programmeren. Daarnaast zijn veel voorstellingen niet geschikt voor een grote theaterzaal. Met het runnen van een vertelpodium draag je bij aan het zichtbaar maken van het vertellen. Heb je concrete plannen om een vertelpodium te starten, dan kun je je aanmelden voor het Netwerk Kleine Vertelpodia. Stuur een mail naar kleinevertelpodia@ gmail.com.

GERDA HOOGENDIJK In 2011 begon Gerda met haar verhalenbedrijf De Stille Woordentuin en met het vertelpodium Het Verhalenpunt in Gouda. Sinds 2012 organiseert ze met veel enthousiasme en passie het verhalenfestival Verhalen tussen Oud en Nieuw. Sinds 2016 is zij secretaris van het Netwerk Kleine Vertelpodia. Door het vele organiseren is het vertellen erbij ingeschoten. Maar daar komt verandering in. Gerda volgde onder andere bij de Vertelacademie cursussen.

www.stillewoordentuin.nl

115


EEN PUBLICITEITSTEKST IS PROZA, OF POËZIE KITTY PEETOOM De nacht zal nog maar kort zijn. De wereld slaapt en ik schrijf. Het licht van het scherm weer­ kaatst op mijn gezicht. Mijn vingers glijden over het toetsenbord en kiezen de laatste zinnen en dan de laatste punt, voor het laatste verhaal. Hier ligt een programmaboekje van 64 pagina’s, vol verhalen­ vertellers, straattheaterartiesten en muzikanten. Strong and sexy, playful and passionate, which ex­ cite on the night and linger long in the memory.

PARELTJES Ik noem het altijd ‘pareltjes maken’: ultrakorte stukjes tekst die veel meer zeggen dan wat je op grond van dat beetje letters zou verwachten. Wat dat betreft zou iedereen gedwongen moeten worden, zijn voorstelling in slechts één zin te vatten. Uitbouwen kan altijd nog. Ik beschouw het voorgeschreven aantal woorden bij een schrijfproduct, tachtig bijvoorbeeld, als het frame waarbinnen ik werk, het fragment van het hele schilderij. De kunst is, met slechts een paar pennenstreken binnen dit frame, het hele schilderij op te roepen. Winter, Krakau. De arme timmerman Aisek heeft drie maal dezelfde droom. Zal hij werkelijk in de vrieskou naar Praag afreizen, lópend, om de schat te zoeken die hem in zijn droom werd beloofd? DE BESTE WEERGAVE Een publiciteitstekst is een verhaal, net als een boek of een vertelvoorstelling. Een verhaal dat moet voldoen aan de wetten van een verhaal. Dat soms meer moet lijken op poëzie of proza om de beste weergave te kunnen zijn van de voorstelling waar hij over

116

gaat. Van de tweehonderd festivalartiesten die een tekst aanleveren die ik moet bewerken, praat tachtig procent in algemeenheden, in met elkaar overeenkomende termen over zichzelf en over de voorstelling, in plaats van erin te kruipen en zich af te vragen: waarover gaat mijn verhaal en hoe breng ik dat zo sterk mogelijk over? Gezien willen worden vóór de dood… Eenmaal ontslagen uit de gevangenis ontdekt appelverkoper en hobbyschilder Vincent van Gemert, dat zijn vrouw en dochter hem uit hun leven gebannen hebben. Maar hij heeft het allemaal voor hén gedaan! BEELDEN MAKEN In die ene alinea wil ik het publiek een dusdanig beeld voor ogen toveren, dat het geraakt wordt. Volledigheid is in zo’n tekst volstrekt niet van belang. Wat dat betreft hanteer ik eerder de raadselachtigheid van het gedicht. Een babbelende duif, een konkelende koningin en een stoutmoedige heldin met haar dat ruikt naar houtvuur… Oud-Europese ‘volbloed-sproke’.


Ik probeer weg te blijven van clichés. Ik ga niet schrijven: ‘is een verteller die jong en oud boeit met zijn expressieve vertelstijl’. Ik vertel niet te veel óver het verhaal of óver de verteller, maar vat het verhaal en de verteller in sterke beelden. Ik vertel het ook wel eens alsof iemand anders het vindt, of gebruik uitspraken uit een goede recensie. Vertelster en zangeres, geliefd om haar speelse, theatrale performance. INTRINSIEKE WAARDE De grote opdracht, in alle vormen van kunst, is emoties oproepen door beeld te maken; vertonend schrijven, zintuiglijk schrijven. Zo ook in de publiciteitstekst. Ik wil de lezer erin trekken door in een paar woorden een hele wereld te creëren. Tegelijkertijd is het mooi wanneer ik in die ene alinea die ik maar heb, het dieper liggende thema subtiel kan aanstippen: de ‘why’ van het verhaal, de intrinsieke waarde. Blauwbaard - Een uitdagende, vrouwelijke versie van Perraults klassieke gothic horror story: magnifiek, donker,

grappig, erotisch en verontrustend. Een viering van de veerkracht van vrouwen. OORSPRONKELIJK Steeds weer, gezeten voor dat scherm, in de nacht vaak, probeer ik die taalsnoepjes te creëren: sappig, aanlokkelijk, raadselachtig. Snoepjes waarvan mijn lezers smullen. Net als de verhalenvertellers op het podium speel ik met taal, op zoek naar de mooist mogelijke, meest treffende, en vooral: meest oorspronkelijke formulering. Want lenigheid met taal, de poëtische kwaliteit van dat wat gezegd wordt, geeft een enorme meerwaarde aan een geschapen beeld. Of het nu op het podium is of in een publiciteitstekst. Dat kost moeite en tijd, maar dan is het dubbel smullen.

KITTY PEETOOM Story ‘O fiel met maar één doel: verhalen in de wereld brengen. Als vertelprogrammeur en schrijver van publiciteitsteksten voor internationaal vertelfestival Zwolle Unlimited, als schrijver en producent voor andere opdrachtgevers in kunst & cultuur, onderwijs en duurzame landbouw, en als docent poëzie en essay. Dat doet zij vanuit De Verhalenboot, centrum voor het vertelde en geschreven verhaal. De Verhalenboot is één van de leslocaties van zowel de Vertelacademie als van Schrijversvakschool Groningen/Noord-Nederland. www.deverhalenboot.nl

117


VERTEL EENS EEN GEDICHT BETEKENIS, BEDOELING, BELEVING MARIEKE VAN BOLDEREN Nadat ieder van het gevlucht geboefte, geld droeg naar draagkracht - en behoefte, vertrok men in de maneschijn met een beroete oude trein waarvan geen spoorboek meer iets wist. Vijf regels uit het verhalende gedicht Jan Olifant van Willem Wilmink. De dichter maakt korte metten met het vooroordeel dat poëzie moeilijk is, of abstract. Achtentwintig woorden waar een complete wereld in verstopt zit. Beelden van een groep bankovervallers, beladen met koffers vol met geld, een verlaten station in het holst van de nacht, ongure types kapen een oude locomotief, een kolenvuur wordt opgestookt, een locomotief komt tot leven, ze ontsnappen in het holst van de nacht. Misschien is dat wel de kracht van poëzie. Het gaat niet om de woorden die er wel staan, maar juist om datgene wat er niet staat.

118

Ik ben geen Neerlandica. Ik ben een liefhebber. Een liefhebber van het werk van Annie M.G. Schmidt, Menno Wigman, Koos Meinderts, Casper de Jong, maar bovenal hou ik van de gedichten van Willem Wilmink. UIT HET HOOFD Bij het voordragen van een gedicht is het natuurlijk van belang om redelijk tekstvast te zijn (hoewel er ook in een gedicht soms ruimte is voor improvisatie). Dat betekent regels uit je hoofd leren. Als je daar moeite mee hebt, kun je het gedicht opnemen terwijl je het voorleest. Zet het op een cd of in een playlist, combineer het met je favoriete muziek en draai de cd in de auto, tijdens het koken, als je aan het werk bent. Na verloop van tijd merk je dat je de tekst mee kunt zeggen. Net als bij een liedje dat je moeiteloos meezingt, zonder dat je ooit je best hebt gedaan om de tekst te leren. Als de tekst eenmaal in je hoofd zit, begint het echte werk. Want je kent de woorden nu wel, maar je kunt het gedicht waarschijnlijk maar op één manier voordragen, namelijk op de manier

waarop je het steeds gehoord hebt. Als je de woorden eenmaal kent, begint het oefenen. Experimenteer met verschillende manieren van voordragen: heel snel of juist heel langzaam, achterstevoren, blij, verdrietig, huppelend, zingend, liggend op de grond. Op het moment dat je niet meer hoeft na te denken over de woorden (en dat moment komt) kun je je helemaal gaan richten op de betekenis, bedoeling en beleving en komt het gedicht tot leven. TIP Probeer eens rijmregels uit je hoofd te leren door ze te horen, in plaats van te lezen. BETEKENIS Ontdek wat de woorden voor jou betekenen. Snap je de woorden, de beelden, de zinnen? Zie je ze voor je, begrijp je wat er staat? Soms is poëzie abstract, maar ook dan is het belangrijk dat ze voor jou een betekenis hebben en dat je die begrijpt. Want als jij niet weet wat je zegt, hoe kun je dan van je publiek verwachten dat het je volgt?


BEDOELING Wat wil je met het gedicht doen? Wat is je bedoeling? Wil je een personage neerzetten, of een locatie schetsen? Gaat het om de sfeer in het gedicht die overeenkomt met de sfeer in je verhaal? Is het een aanvulling op je verhaal, of moet het juist zorgen voor vervreemding? Wil je het inzetten als intermezzo in je verhaal, of juist als opening of als afsluiting? Het goede nieuws is: er zijn geen grenzen of wetten, alles is mogelijk! Zoek niet te krampachtig naar een gedicht dat bij je verhaal past. Een gedicht laat zich niet in een vertelling persen, het is misschien wel andersom. Eerst is er een gedicht, het verhaal dat schuil gaat in dat gedicht, hoef je alleen maar te zien om het te kunnen vertellen. BELEVING Je kunt het pas overdragen, als je het voelt. Een gedicht voordragen - of dat nou een lang verhalend gedicht is, of een kort vers - vraagt om inleving. Het is geen kwestie van rijmregels uit het hoofd leren en vervolgens opdreunen. Maken de regels je blij, voel

je dan ook blij als je het voordraagt. Word je er juist verdrietig van, schaam je daar dan niet voor. Laat het zien, door het te voelen. TIP Denk bij het voordragen van een gedicht aan de drie B’s: betekenis, bedoeling, beleving.

MARIEKE VAN BOLDEREN Marieke van Bolderen schrijft toegankelijke poëzie en verhalende gedichten. Ze zet het publiek het liefst op het verkeerde been en heeft een voorliefde voor de antiheld. Ze was in 2016 stadsdichter van Zwolle en volgde Leerroute 2 aan de Vertelacademie. Ze is mede-eigenaar van Bureau Buxus.

www.bureaubuxus.nl

© Fragment uit Jan Olifant van Willem Wilmink,

uitgeverij C.J. Aarts 1978.

119


GESCHICHTEN VON ANFANG AN ERZÄHLERFAHRUNGEN FÜR KINDER UNTER DREI JAHREN JULIA KLEIN Auf viele Kindertageseinrichtungen sind mit der Aufnahme der Kinder unter drei Jahren neue pädagogische Heraus­ forderungen zugekommen. Neben vielem anderen fragen sich Fachkräfte nun: Kann man auch ein- oder zwei­ jährigen Kindern schon Geschichten erzählen? Märchen in der Krabbelgruppe, geht das? Wie sind Deine Erfahrungen? Kleine Kinder entdecken die Welt der Sprache und haben Spaß am Spiel mit Klängen und Worten. Sie experimentieren mit der Vielzahl der Möglichkeiten mit dem eigenen Mund Klänge zu erzeugen. Nach und nach lernen die Kinder gezielt das Lautmaterial zu bilden, das zu der in ihrer Umgebung gesprochen Sprache gehört. Mehrsprachig aufwachsende Kinder entdecken das Lautmaterial mehrerer Sprachen. Die Kinder stellen fest, dass Sprache Zauberhände verleiht, mit denen sie Dinge erreichen können, die ansonsten außer Reichweite sind. Die Kinder entdecken, dass zu jedem Gegenstand ein Wort gehört und dass das Aussprechen des Wortes in einem bestimmten Tonfall - ‘Puppe!’ - die Puppe

120

in Bewegung setzt. In der täglichen Kommunikation erleben die Kinder, wie man mit Worten Dinge lebendig machen kann, die in der Vergangenheit passiert sind oder die passieren könnten. Sie fangen an, ihre Beobachtungen in Worte zu fassen und mit den in Worten gefassten Erlebnissen - vom Milchglas, das umgefallen ist von der Oma, die Kuchen gebacken hat - vom Hund, der ganz laut bellte, kommt das Erzählen ins Leben. So werden einfache Geschichtenstrukturen erlernt. Wo und wann erzählst Du für Kinder unter 3 Jahren? Ich selbst erzähle zum einen wöchentlich für kleine Kinder unter drei Jahren im Rahmen des Programmes: GEDICHTE FÜR WICHTE, das in der Stadtbibliothek Bremen als Eltern-Kind-Aktivität angeboten wird. Zum anderen biete ich im Rahmen von Auftritten in Kitas kurze Auftritte für die ganz kleinen an. Aus dieser Erfahrung heraus sage ich: ‘Ja man kann auch schon einjährigen Kindern Geschichten erzählen, man sollte aber nicht beleidigt sein, wenn

sie mal nicht zuhören’. Im Nachhinein stellt man oft erstaunt fest, wie viel die Kinder mitbekommen haben, auch wenn es erst mal gar nicht so wirkte. Nehme ich einfach kurze Geschichten oder worauf muss ich bei der Auswahl der Geschichten achten? Die Geschichten sollten einfach strukturiert und kurz sein, und nicht zu viele Figuren beinhalten. Die Kinder müssen einen Bezug zum Erzählten haben und die Geschichten sollten kurz sein. Zauber­ märchen finde ich für diese Altersgruppe ungeeignet. Erzählstoffe sind kleine Begebenheiten aus der Lebenswelt der Kinder, Geschichten von Tieren und Phantasiewesen. Wer täglich mit Kindern zu tun hat, kann aus den gemeinsamen Erlebnissen selbst Erzählungen machen. Eine weitere Fundgrube sind Reime, Fingerspiele und Kinderlieder. Inwiefern unterscheidet sich auch die Art des Erzählens für die ganz Kleinen (1-3 Jährige) von dem Erzählen für die Kleinen (3-6 Jährige)?


Die Erzählzeit bei den ganz Kleinen ist kürzer als bei den Kleinen. Ich setze mich beim Erzählen zu den Kindern auf den Boden. Manchmal auch mitten in den Raum und ich verabschiede mich von dem Anspruch, dass alle Kinder sitzen und zuhören sollen. Es ist wichtig gezielt Mimik, Gestik und Mitmach­ bewegungen einzusetzen, sinnliche Erfahrungen mit einzubeziehen in Form von Gegenständen, Musik, Fühlsäcken, Fingerpuppen. Wichtig ist die Begleitung des Auftrittsbesuches durch Vertrauenspersonen der Kinder. Denn die von außen kommende Erzählerin ist erst mal eine Fremde, der manche Kinder lieber erst mal aus sicherer Distanz begegnen. Woran erkennst du, dass es funktioniert hat? Statt am Schluss zu applaudieren, rufen die Kleinen ein Wort, das sie alle können: NOCHMAL!

JULIA KLEIN Nach Jahren als Schauspielerin und Moderatorin entdeckte ich im Jahr 2000 bei einem Festival in Graz das Geschichtenerzählen als darstellenden Kunst. Dadurch wurde ich in Bremen Pionierin der Erzählkunst und organisiere seit 2007 das internationale Erzählfestival Feuerspuren. Als Dozentin kam ich zur Vertelacademie über die Zusammenarbeit mit Raymond den Boestert und Marco Holmer im Rahmen von deutschen Festivals wie in Remscheid. Auf meinen Reisen für das Goethe-Institut nach Westafrika und Brasilien sammle ich Inspirationen und untersuche die Entwicklung zeitgenössischer Erzählkunst.

www.geschichtenhaendlerin.de

121


HOE VERHALEN BIJDRAGEN AAN MEER WERKGELUK RAYMOND DEN BOESTERT EN MAARTJE WOLFF Nederlanders zijn over het algemeen gelukkig. In het World Happiness Report staan we al jaren in de top tien van gelukkigste landen ter wereld. Uit onderzoek blijkt echter, dat we op ons werk een stuk minder gelukkig zijn. Dat is gek, want het overgrote deel van ons wakkere leven brengen we door op onze werkplek. Belangrijk dus om aandacht te besteden aan werkgeluk. Storytelling kan daarbij helpen. Volgens Paul Zak, Amerikaanse professor in de economische psychologie, produceren we onder invloed van verhalen oxytocine. Dat leidt tot samenwerking en empathisch vermogen. Een verhaal activeert delen in de hersenen, waardoor toehoorders het kunnen omzetten in eigen ideeën en ervaringen, oftewel neurologisch koppelen. Hierdoor is het gemakkelijker om dingen te onthouden. Bij het verwerken van feiten, zijn slechts twee delen van het brein actief. Een goed verteld verhaal activeert veel meer breindelen. En door te praten in beelden krijg je een beter begrip; mensen verwerken beelden zestig keer sneller dan tekst. Kortom, wanneer je mensen wil motiveren of overtuigen helpt het om een verhaal te vertellen.

122

BETEKENIS GEVEN Waarom is een bedrijf op aarde en wat voegt het toe voor wie? Wat is de bijdrage van iedere afdeling en medewerker aan het grotere geheel? Hoe speel je als organisatie in op de veranderende wereld? Allemaal vraagstukken waar organisaties mee worstelen, zeker als ze in ingrijpende veranderprocessen zitten. Verhalen kunnen dan helpen om helderheid te geven en mensen betrokken en gelukkig te houden. Hoe je dat doet, leggen we uit aan de hand van onze ervaring bij een grote organisatie op het gebied van infrastructuur. ’s Ochtends om kwart over zeven belde de directeur. Twee jaar eerder hadden we, in het kader van een verandertraject, zijn managers geleerd te communiceren via verhalen. Of we een vergelijkbaar traject ook konden inzetten om de nieuwe toekomst­visie organisatiebreed te delen. Hij schetste ons het beeld: ‘Nederland heeft in Parijs het klimaatverdrag ondertekend en nog niemand in onze organisatie beseft welke gevolgen dit heeft: een energietransitie, die de introductie van de stoommachine evenaart. Oude zekerheden verdwijnen en we moeten via co-creatie

gaan bijdragen aan een duurzamere samen­leving. Hoe kan ik mijn ingenieurs, monteurs en uitvoerders meenemen in de veranderingen en ze aan deze toekomstvisie verbinden?’ MICROSTORIES Het overbrengen van de toekomstvisie was de eerste stap. Mensen zover krijgen dat ze hun gedrag daarop aanpassen de tweede. Veel medewerkers waren murw en ongelukkig geworden van de voorgaande veranderingen. Ze moesten weer lol in hun werk krijgen en vanuit hun vakmanschap gaan samenwerken met onderaannemers en klanten. We begonnen bij de directeur. Hoe hij zijn verhaal overbrengt, maakt of mensen willen meedoen. Daarom ruimden we in zijn presentatie een prominente plek in voor persoonlijke ‘microstories’: verhalen die de visie concreet maakten. Toen het ‘ruwe basisverhaal’ stond, organiseerden we een try-out met medewerkers uit alle lagen van de organisatie. De directeur opende met zijn basisverhaal, daarna bespraken we in vertelcirkels met medewerkers de innovatieve projecten en voorbeelden van ‘dreamteams’. Iedereen was enthousiast. Al snel werd duidelijk


dat elementen van de nieuwe visie, out of the box denken, eigenwijs zijn en uitdagende klussen klaren, iedereen juist het meest gelukkig maakten. Wat men vooral nodig had, was sturing op hoofdlijnen en meer ruimte om de veranderingen zelf te vertalen. Met deze input kon de directeur zijn visieverhaal nog meer toespitsen. Overigens hebben we de directeur begeleid op zowel verhaalinhoud als op presentatie. Met een doosje vetkrijt lieten we hem zijn verhaal in beelden vastleggen en van daaruit oefenen; om zo vrij, beeldend en in het moment te vertellen. Uiteindelijk stond hij op de bühne en na afloop belde hij ons: ‘Het was een succes, mensen waren geraakt!’ Dat is wat verhalen doen: emoties oproepen, verbinden en geluksmomenten creëren. Laat dat nou net op het werk ongelofelijk belangrijk zijn. TIPS b Zoek concrete voorbeelden uit de dagelijkse praktijk, die geven de beste aanknopingspunten. b Zorg voor een sfeer waarin mensen kwetsbaar kunnen zijn, dan komen de mooiste verhalen naar boven. b Niet iedereen zal weten hoe je een goed verhaal opbouwt. Ruim tijd in voor uitleg over de bouwstenen.

RAYMOND DEN BOESTERT

MAARTJE WOLFF

‘Als kind was ik altijd op zoek naar verhalen; waar

Maartje schreef als zevenjarige haar eerste serie:

ze waren, was ik ook.’ Raymond is trainer en

‘Mijn vader was de enige die ‘m las.’ Ook in haar

docent bij de Vertelacademie en in organisaties

werkende leven, heeft verhalen schrijven lang haar

altijd op zoek naar beeldende verhalen die

focus gehad. ‘Met Happy Office ben ik begonnen

betekenis geven en mensen verbinden. Raymond

met vertellen. Daarvoor volg ik vertelscholing bij

werd in 2012 verkozen tot Verteller van het Jaar.

de Vertelacademie.’

www.vertelacademie.nl

www.happyoffice.nl

123


KRUIP IN DE HUID VAN EEN DIALOOG BRENDA ALINK Een mooie dialoog neerzetten. Hoe doe je dat? b Ken je personages door en door. b Waar bevinden de personages zich? b Vermijd zoveel mogelijk: ‘hij zei’.

tijdens het praten duidelijk je neus, kin of buik naar voren. Word het personage en je stem past zich auto­ matisch aan. Een grote beer praat anders dan een klein muisje.

HOE LEER JE DE PERSONAGES GOED KENNEN? Vraag jezelf af wie het personage is. Denk hierbij aan geslacht, leeftijd, lengte, gewicht, kledingkeuze en kapsel. Is hij mooi of lelijk? Waar komt hij vandaan en wat doet hij graag of vindt hij moeilijk? Waarvan wordt hij boos, blij, verdrietig… Hoe reageert hij dan? Wat is zijn karakter en wat voor intenties heeft het personage?

WAAR STAAN DE PERSONAGES EN WAT IS HUN LENGTE? Hoe zien personages elkaar? Staan ze bijvoorbeeld naast of tegenover elkaar? Zijn ze even lang of kijkt de één op naar de ander of juist neer?

Pas als je het personage kent, kun je in zijn huid kruipen. Neem zijn lichaamshouding aan en loop rond. Praat met verschillende emoties. Word boos, blij en verdrietig. De tekst is niet belangrijk, het gaat om jouw inleving. Som desnoods een boodschappenlijstje op. Heeft het personage een kop-, borst- of buikstem? Is het een neus-, kin- of buiktype? Hierbij steek je

124

Verander niet steeds van plek als je van personage wisselt. Stap niet opzij, ga ook niet bij het ene personage zitten en bij het andere weer staan. Het is natuurlijker om tijdens de wisseling op één plek te blijven en een heel klein beetje met je boven­ lichaam en je hoofd in de richting van het andere personage te draaien, maar blijf zichtbaar voor het publiek. Neem bij deze beweging de lichaamshouding, emoties en intenties van het personage aan dat aan het woord komt. Dus: verander eerst van lichaamshouding en begin daarna pas te praten. Wees consequent bij deze wisselingen.

PROBEER ZOVEEL MOGELIJK ‘HIJ ZEI’ TE VERMIJDEN De tekst ‘hij zei’ kun je vaak vermijden door duidelijk de lichaamshouding en emoties van het personage aan te nemen EN het personage een handeling te laten verrichten. Deze handeling vertel je en kun je eventueel tegelijkertijd uitvoeren. Hierdoor wordt de dialoog natuurlijker en rustiger. Een andere optie is om de naam van degene tegen wie je praat in de zin op te nemen. Voorbeeld: Oorspronkelijke tekst: De koning werd boos op zijn dochter en hij zei: ‘Wat ben jij van plan, denk je echt dat je niet hoeft te trouwen?’ De prinses was verdrietig en ze zei: ‘Ik houd niet van die oude kerel. Nooit zal ik met hem trouwen.’ Mogelijkheid voor een dialoog: De koning draaide zich om naar zijn dochter en balde zijn vuisten. - Terwijl je dit vertelt draai je iets met je lichaam richting de plek waar de prinses staat.


Je WORDT de koning. Je balt je vuisten, je wordt boos en je kijkt de prinses aan. Zij is kleiner dan de koning. Je begint dan gelijk met de dialoog. - ‘Wat ben jij van plan, jongedame, denk je echt dat je niet hoeft te trouwen?’ - Je verandert van kijkrichting. De prinses moet iets omhoog kijken. Je WORDT de prinses. Je neemt haar lichaamshouding, haar energie en emoties aan en antwoordt. - ‘Maar papa, je weet toch dat ik niet van die oude kerel houd. Nooit zal ik met hem trouwen, al wordt het mijn dood.’ Als een dialoog veel korte zinnen en veel wisselingen bevat, probeer ik de teksten van de personages te bundelen, samen te vatten of delen daarvan weg te laten. Denk er goed over na op welke plekken in je verhaal dialogen nuttig zijn en of ze daar goed tot hun recht komen.

Beginstukje op Youtube: www.youtube.com/watch? v=fjgZ0FupZJ0. Vanaf de 4e minuut. Breng je personages tot leven. Kruip in de huid van de dialoog. Veel plezier!

BRENDA ALINK Brenda Alink is afgestudeerd voor Leerroute 2 in 2012 en Leerroute 1 in 2014. ‘Met veel plezier vertel ik verhalen voor groot en klein. Ik geniet van de glimmende ogen van kinderen, die helemaal in de verhalen opgaan en van de verbazing van volwassen, die niet verwacht hadden zo in de verhalen meegenomen te worden. Vrolijke, spannende of serieuze verhalen.’ Niemand is te oud voor een goed verhaal.

Een heel mooi voorbeeld van een dialoog zit in de theatervoorstelling van Claudia de Breij: ‘Hete Vrede.’ Zittend in een stoel heeft zij een dialoog als oma met haar toekomstige kleinkind.

www.brendavertelt.nl

125


TWO STORYTELLERS TELLING STORIES TOGETHER NIKOLA HĂœBSCH Storytelling for two storytellers is an exciting research field and offers loads of possibilities. There are many different categories, for example: b Telling ONE story together b Telling TWO or MORE stories together b Telling a story in two languages together If you tell ONE story together with another storyteller it is important that both of you tell the story as if you were only one storyteller. Even if one storyteller does not say anything he lives and tells the story mentally. The distribution of the passages can be handled very subjectively: the easiest way is to assign an ‘episode’ to each of the two storytellers. Another option is one storyteller taking over all parts involving action and the other one all the parts involving dialogue. When we tell a story together we take care that there is no continuous roll assignment in dialogues, because otherwise the story will very quickly become a theatre play. We will for example not assign one storyteller to take over the male part and the other the female part, but rather switch between parts.

126

We take care the passages are neither too long nor too short. We agree to use the same gestures at certain moments. It is possible that one of us tells the story and the other one jumps in with gestures from time to time. We make sure that we are the best and first listeners to our partner. We can look at our partner when he or she tells, but we can also look at the listeners. We can silently add individual gestures or sometimes just throw in a word or a question. A story can either be a dialogue between us and the audience or more like a performance. If we tell two or more stories at the same time, it is exciting to weave the stories like a carpet and not to tell them in sequence but jumping back and forwards. One tells a part of one story and then the other a part of of another story, then the first one a part of the first story again and so on. In this case we make sure that each storyteller represents his or her story. And of course, we must also find meaningful connection points in our respective stories. Do we perform our stories as a competition? Or like a piece


of music with different instruments? Is the rhythm of our story correct? Does our distribution make sense? In the latter case it helps to take a close look at the passages one tells to see if the common thread is still present . This kind of storytelling needs a dramatic overview and a director’s view. Bilingual storytelling in the area of language promotion follows very precise rules. In Freiburg/Germany and in our school-project EZW (Erzählen - Zuhören Weitererzählen) I work with ‘tandemteams’: one speaks in German, the other in another language. Thus each of the two storytellers is an expert in his language. Generally we do not translate word for word but tell the story continuously and switch languages. We only translate very few sentences literally, phrases and expressions for example. It is very exciting to realize that, even though listeners might not understand a certain language, they understand exactly the contents of the story. Storytelling in the field of language promotion needs the same gestures and facial expressions from both storytellers.

In Freiburg’s schools I work with six tandem-teams focussing on the following mother tongues spoken by migrants: Arabic/Romanes/Polish/Turkish/Russian/Spanish. Our storytelling is very interactive. We ask the listeners how the story could continue. Each storyteller picks up suggestions from the audience and weaves them into his storytelling in his own language. For preparing such a story it is extremely useful to get outside help. After having once worked with another person taking on the role of director you will be ready to do it on your own in the future. Another possibility is to take part in a workshop on bilingual storytelling. In Germany I have gathered a lot of experience in this field, but maybe you will find someone in the Netherlands who is also practising it already. Just try it! It’s great fun!

NIKOLA HÜBSCH Next to a hut in Bushmanland, Namibia, I listened to a San-storyteller: I did not understand a word but understood the whole story. Fascinating! After fourteen years in Namibia I returned to Germany and became a passionate storyteller. I am lecturer for storytelling at universities and for school-teachers. Nikola is member of Netzwerk Erzählen.

www.nikolahuebsch.com

127


HET PROGRAMMEREN VAN INTERNATIONAAL VERTELFESTIVAL ALDEN BIESEN

KATRIJN BEELEN EN GUY TILKIN

Guy Tilkin en zijn partner Renilde Reynders komen uit het onderwijs en hadden beiden een gro­ te interesse voor vertelkunst dankzij ‘vriend des huizes’ Frank Degruyter, verteller van het eerste uur. Toen Guy Tilkin, begin 1993 een nieuwe functie aannam in Alden Biesen (België), werden de hoof­ den bij mekaar gestoken, want het potentieel van de site als ‘vertelkasteel’ was duidelijk. Het concept van Vertelfestival Alden Biesen kreeg vorm: een in­ ternationaal, meertalig verhalenfestival, gericht op scholen en een algemeen publiek, waarbij vertellers in hun moedertaal vertellen. Inmiddels is het festi­ val uitgegroeid tot het grootste van Europa, uniek in zijn meertaligheid. Het festival telt jaarlijks ongeveer tweehonderd voorstellingen verspreid over acht tot negen dagen. De hoofdbrok bestaat uit vertellingen in school­ verband. Alle leeftijden komen aan bod, van kleuters over scholieren tot cursisten uit het volwassenen­ onderwijs. Het programma invullen is een hele kluif, maar tegelijkertijd ook een boeiende reis.

128

NATIVE SPEAKERS Juist omdat we inzetten op vreemde talen als drager van verhalen, werken we met een vast format dat scholen de kans geeft voorstellingen te combineren. Naast een ruim Nederlandstalig programma voor het kleuter-, het basisonderwijs en de eerste graad secundair, bieden wij de hogere graden ook de keuze uit vertellingen in het Duits, Engels en Frans. Dit aanbod wordt aangevuld met Spaans, Italiaans, Portugees, Zweeds en Nederlands als tweede taal voor de taalafdelingen uit het volwassenenonderwijs. We werken hierbij telkens met native speakers. STORYTELLING FESTIVALS Buitenlandse vertellers vind je… in het buitenland. Het is dan ook een nuttige, maar tegelijkertijd aangename taak om hen te gaan vinden en beluisteren op festivals in Europa. Toonaangevende vertelfestivals zoals Beyond the Border (Wales) of Festival at the Edge (Shropshire, Engeland) leveren bezielende vertellers voor het Angelsaksische luik. Topvertellers als Ben Haggerty, Daniel Morden, Shonaleigh Cumbers, Peter Chand en vele anderen hebben in Alden Biesen hun mooiste Engels laten klinken in hun beste verhalen.

Hoewel Engelstalige vertellers hier erg gesmaakt worden, hechten onze scholen ook belang aan het Frans (tweede landstaal). Een goed beeld van de Franstalige vertelscene krijg je in Chiny, een idyllisch plaatsje in het zuiden van Wallonië. Elk tweede weekend van juli transformeert dit rustige dorpje tot een bruisende festivalsite waar vertellingen, muziek en straattheater hand in hand gaan. Het Festival Interculturel du Conte verzamelt vertellers uit alle hoeken van de Franssprekende wereld, inclusief Québec en enkele West-Afrikaanse landen. Olivier de Robert (FR) en Ludovic Souliman (FR) kwamen zo op onze podia terecht. Je ziet er ook heel wat Waalse en Brusselse vertellers aan het werk zoals Sophie Clerfayt en Amandine Orban de Xivry. Zij bezitten een stevige reputatie in de Franstalige vertelwereld, maar staan ook hun mannetje aan onze kant van de taalgrens. Voor de andere talen (Spaans, Portugees, Zweeds, Italiaans) doen wij beroep op een uitgebreid netwerk van ‘onze’ vertellers in de betrokken landen. PRESENTATIEDAGEN EN ANDERE KANALEN Ook zijn we steeds op zoek naar goed werk van eigen


bodem, waarbij we niet enkel Vlaanderen maar ook Nederland beogen. Ons vertelprogramma telt immers een groot aantal Nederlandstalige voorstellingen. Een aantal impresariaten in Nederland houdt presentatiedagen waarop werk van diverse vertellers en verteltheaterproducties te zien is. Zo kan je een aantal voorstellingen op een dag meepakken. Ook is er gelegenheid om van gedachten te wisselen met andere programmatoren, wat soms nuttig is om je keuze al dan niet te staven. In Vlaanderen staan geregeld schoolvoorstellingen op de agenda om een goed beeld te krijgen van wat er allemaal leeft in het Vlaamse vertellandschap. Op deze manier lukt het een afwisselend en origineel programma samen te stellen. Omdat het haast onmogelijk is om iedereen op voorhand te horen, blijkt ook YouTube waardevol. Steeds vaker maken vertellers gebruik van dit kanaal om fragmenten uit eigen werk te tonen. Het kan een bepalende eerste indruk geven, hoewel je niet mag vergeten dat de magie van een live-vertelling helemaal wegvalt. Maar het loont zeker de moeite, bijvoorbeeld om een tip te onderzoeken of om je bezoek aan een festival of presentatiemoment voor te bereiden.

KATRIJN BEELEN

GUY TILKIN

Katrijn Beelen werkte in Alden Biesen. ‘Al heel

Guy Tilkin, initiatiefnemer van het festival.

vlug wekte het Vertelfestival mijn interesse.

Vertelkasteel Alden Biesen is de cursuslocatie

Stukje bij beetje heb ik het leren kennen. Enkele

van de Vertelacademie voor België en Zuid-

jaren geleden nam ik de coördinatie over van Guy

Nederland. De samenwerking maakt het

Tilkin, de oprichter van het festival’.

mogelijk, kennis uit te wisselen met Vlaamse verteldocenten en vertellers.

www.alden-biesen.be/nl/vertelkasteel

Dankzij deze verschillende kanalen staat er jaarlijks een festival in de steigers. Blijven boeien is prioriteit!

129


STORY BEYOND LANGUAGES KANSEN VOOR MEERTALIG VERTELLEN FRANK BELT EN SELMA SCHEELE Ein Sonntagmorgen in Köln. Kinder und ihre Eltern sitzen im Bürgerhaus Kalk und lauschen den Geschichten einer deutsch-türkischen Erzäh­ lerin. Im Erzählfluss wechselt sie immer wieder zwischen beiden Sprachen. Die türkischen Passa­ gen werden dabei nicht eins zu eins übersetzt, son­ dern sind in die Erzählung eingebettet. ‘Ich kann auch Türkisch!’, ruft ein Kind nach dem Applaus. ‘Ich spreche Russisch!’ ‘Und ich Französisch!’ Als één ding duidelijk wordt als je meertalig gaat vertellen is het wel dat je een taal niet hoeft te kennen om het verhaal te begrijpen. Gegrepen door melodie en ritme van de gebruikte talen, door de mimiek van de verteller en de flarden die je bekend voorkomen, wordt je duidelijk waar het over gaat. Maar... WAAROM ZOU JE MEERTALIG VERTELLEN? Vertellen verbindt Een goed verteld verhaal leeft bij de wisselwerking met het publiek. Bij meertalig vertellen heeft die verbinding een extra dimensie. Door verhalen met

130

elkaar te delen, krijg je inzicht in elkaars leefwereld, interesses en emoties. Je ontdekt soms dat het verhaal van die ander sprekend lijkt op dat van jou, zij het in andere woorden. Of je wordt door de verschillen uitgenodigd om een gesprek met elkaar aan te gaan. Meertalig vertellen leert je dat je elkaar kunt begrijpen zonder elkaars taal te verstaan In een wereld waarin mensen op drift zijn en iedereen geconfronteerd wordt met mensen uit andere, vreemde culturen, is dit misschien nog wel het belangrijkste punt. Als de verteller zich inspant om de vreemde taal duidelijk te maken aan het publiek en als het publiek bereidt is zich in te spannen het vreemde te begrijpen, worden bruggen geslagen. Verhalen vertellen is emotie Als je iemand zijn of haar verhaal in de moedertaal laat vertellen, gaat het verhaal leven, krijgt emotie de ruimte. Niet alleen het verhaal gaat leven, de verteller net zo goed. Meertalig vertellen biedt zo de kans om de ander te zien zoals zij/hij is. Het toont

mensen in hun kracht. Het naast elkaar horen van verschillende talen maakt duidelijk dat er geen hiërarchie van talen is. Tweetaligheid wordt heel verschillend gewaardeerd. Als een kind wordt opgevoed in het Nederlands en Duits, reageren anderen vaak opgetogen: wat waardevol! Maar als de tweede taal Berber is, wordt dat al snel gezien als een probleem. MULTILINGUAL STORYTELLING? SURE! BUT HOW? How can a multilingual story be told in a both comprehensive and playful way? Chain tales for instance work very well like that. One can even tell the repetitive parts of the story completely in the second language. Besides repetition you can also work with dialogue. One character speaks one language and the other character speaks the other one. In any case it is crucial that the basic elements of the story remain comprehensible: either through repetition as in chain tales, or through the use of context


in a way the part in the second language ‘speaks for itself’ even if listeners do not understand the individual words, or though the use of actions, facial expressions and voice. The more space is given to the second language the more important it is to pay attention to detail and to work accurately. During the working process it is always helpful to get feedback from others: Is the distribution of the languages precise? Does the story make sense? Which images are triggered by the sound of the different languages? The best practice is simply telling the story as often as you can. Try multilingual storytelling! It is definitely a rewarding experiment! VOOR WIE MEER WIL Op de website van de Vertelacademie staan verschillende artikelen: www.vertelacademie.nl/zelfstudie/ cursusmateriaal/meertalig-vertellen Een meertalige vertelling op internet: Bilinguales Erzählen im Tandem mit Suse Weisse und Maria Carmela Marinelli: www.youtube.com/watch?v=uPOs Hl8CYNw&app=desktop Een langlopend en succesvol meertalig festival is Feuerspuren in Bremen: www.feuerspuren.de

FRANK BELT

SELMA SCHEELE

Als leerkracht werd Frank Belt gegrepen door de

Selma Scheele hat Theaterpädagogik und

verhalen van Karel Baracs. Jaren later ontwikkelde

Erzähl­kunst in Berlin an der Universität der

hij zich onder andere via de Vertelacademie tot

Künste gelernt. Inzwischen arbeitet sie selbst

de verteller die hij nu is: iemand die de kracht van

als Seminar­leiterin und verzaubert Groß und

de verbeelding wil delen met kinderen en volwas-

Klein mit lebhaften Erzählungen. Dabei verwebt

senen. Frank studeerde af bij zowel Leerroute 1

sie manchmal kunstvoll ihre beiden Sprachen

als Leerroute 2.

Deutsch und Türkisch. Selma ist Mitglied des Netzwerkes Erzählen.

www.opverhaal.nl www.maerzeit.de

131


DE UITSPRAAK VAN NAMEN UIT DE GRIEKSE MYTHEN PAUL GROOS De Griekse mythologie is een haast onuitput­ telijke bron van verhalen, die de verteller direct of na de nodige bewerking kan gebruiken. Ze behan­ delen de oerversies van universele dilemma’s en emoties die iedereen ook nu nog herkent. Het is dan wel prettig als de namen van de goden, helden en andere personages correct worden uitgesproken. Daarvoor is deze uitspraakwijzer, waarin ik natuurlijk niet elke Griekse naam apart kan bespreken, maar wel een aantal uitgangspunten kan geven. Tussen vierkante [haken] lees je telkens de Nederlands-fonetische spelling van de Griekse woorden. Beklemtoonde lettergrepen krijgen HOOFDletters. KLANKEN De meeste klanken worden uitgesproken zoals in het Nederlands, maar er zijn een paar bijzonderheden. b De -eu- wordt altijd uitgesproken als [ui]. De naam van oppergod Zeus rijmt dus op huis, maar niet op neus. In het Engels wordt deze lettergreep nog wel eens gesplitst. Je hoort dan [PROO-tieus], maar in het Nederlands zeggen we [PROOtuis].

132

De -g- wordt uitgesproken zoals in het Engels (good). Een Nederlandse [g] (zoals in gif ) mag wel, maar is minder gebruikelijk. Geryon klinkt dus als [GEE-rie-on], met een harde [g]. b De -ch- klinkt zoals in het Nederlands (lach), dus niet als -sj-. Charon is [CHAA-ron]. b De naam van de ongelukkige vadermoordenaar (en allereerste motherfucker) Oedipous spreek je uit als [OI-die-poes]. De -oe- klinkt dus als [oi] en de -ou- als [oe]. Aeneas is [ai-NEE-as], dus de -aegeeft een [ai] klank weer. b De -c- is geen Griekse, maar een Latijnse letter. Een cycloop is in het Grieks een kyklops. We kiezen dan meestal de Latijnse uitspraak [sieKLOOP] en niet de Griekse [KUU-klops]. Je ziet ook dat de -y- tegenwoordig als een -ie- of een -iwordt uitgesproken, terwijl hij in het Grieks een -uu- was. Eurydice is een bijzonder geval: in het oorspronkelijke Grieks was het [ui-RUU-die-kè], maar via Latijn en Italiaans is het uiteindelijk [uiRIE-die-tsjee] geworden. b

KLEMTONEN Het belangrijkste dat er over klemtonen te zeggen

valt, is dat er niet veel over te zeggen valt. Over het algemeen leg je de klemtoon intuïtief wel goed, maar er zijn wat rare dingen. b Bij woorden van twee of drie lettergrepen, ligt de klemtoon op de voorlaatste lettergreep. Odysseus [oo-DIS-suis], Nestor [NES-tor]. Helaas zijn er veel drielettergrepige woorden waarvoor dit niet geldt: Artemis [AR-tu-mis], Heracles [HEE-raaklès], Hestia [HES-tie-jaa] b Bij vier of meer lettergrepen ligt de klemtoon op de voorvoorlaatste lettergreep of de voorlaatste lettergreep. Daar zijn jammer genoeg geen regels voor. (Of eigenlijk wel, maar dat is heel ingewikkelde taalkunde.) Penelope [pee-NEE-loo-pee], Telemachos [tee-LEE-ma-chos]. Maar: Agamemnon [aa-gaa-MEM-non] en Menelaos [mee-neeLAA-os]. En vergeet de laatste lettergreep van Afrodite niet: [aa-froo-DIE-tu]. Dionysos mag als [die-O-nie-sos] of als [die-o-NIE-sos]. De klemtoon ligt in elk geval nooit op de laatste lettergreep en nooit voor de voorvoorlaatste lettergreep. TIP Bij twijfel: raadpleeg een expert.


SPELLINGVARIATIES Van veel Griekse namen vind je verschillende spellingen. Vaak gaat het om eenvoudige variaties: -ph- en -f- zijn uitwisselbaar. In sommige boeken vind je bijvoorbeeld Foibos in plaats van Phoebos. De uitspraak blijft dan hetzelfde [FOI-bos]. Vaak zijn namen via het Latijn in het Nederlands beland, waardoor ze een beetje veranderd zijn. In het Grieks schrijf je Achilleus [a-CHIL-luis], maar in Latijn en Nederlands Achilles [a-CHIL-lus] of [a-CHIL-lès]. TIP Het maakt weinig uit welke variant je kiest. Het is ook niet nodig om daarin consequent te zijn. Kies de variant die je zelf het prettigst vindt. Even een zijspoor: de goden krijgen in Latijn en Grieks verschillende namen. Hera heet in het Latijn Iuno, Athena heet Minerva en Hephaistos Vulcanus. Kies in je verhaal consequent ofwel de Latijnse, ofwel de Griekse variant.

te laten, terwijl wij die in het Nederlands wel laten staan. Je vindt dan Priam, terwijl wij hem Priamos [PRIE-jaa-mos] noemen. TIP Zoek de Engelstalige naam op en.wikipedia.org op en pas daarna de taal aan naar Nederlands. Dan zie je meteen wat de Nederlandse spelling is.

Geniet van de mythe!

PAUL GROOS Als kind was ik al gefascineerd door de klassieke mythologie. Als docent en verteller vind ik het geweldig om die oude verhalen weer door te geven aan een nieuwe generatie. Paul Groos is alumnus en docent van de Vertelacademie.

www.vertellerpaul.nl

VANUIT HET ENGELS Zeker in Engelstalige bronnen (maar ook in Frans of Duits) gebeurt het wel eens dat de naam is verkort door de uitgang (dat is de laatste lettergreep) weg

133


MIJN VERTELLOGBOEK GINY DRENT HOE HET BEGON Op de Verhalenboot in Zwolle volgde ik de beginners­ cursus Vertellen van Godfried Beumers. Tijdens de eerste cursusavond kregen we als opdracht voor thuis: maak zelf een verhaal van vijf minuten naar aanleiding van een krantenknipsel. Enthousiast ging ik ermee aan de slag. Mijn verhaal ging over een hond die, tijdens een kerkdienst, tegen een zuil stond te plassen. De volgende keer toen iedereen zou gaan vertellen kreeg ik het Spaans benauwd. Waar was ik in ’s hemelsnaam aan begonnen? Misschien zou ik er nog onderuit kunnen komen door te vragen of ik als laatste mocht. Hopelijk zou er dan geen tijd meer zijn voor mijn verhaal. Toen dat inderdaad het geval was haalde ik opgelucht adem. Ik had me onnodig druk gemaakt! Onderweg naar huis kreeg ik spijt van mijn gedrag. Gelukkig had Godfried ons een nieuwe opdracht meegegeven: ‘Zoek een verhaal van tien minuten en vertel dat volgende week’. Toen we weer bij elkaar kwamen, vroeg ik Godfried of ik als eerste mocht. Hij vond het prima, want ik was de vorige keer niet aan bod gekomen. Ter af-

134

sluiting van de cursus vertelde ik hetzelfde verhaal voor publiek. Door wat ik beleefde tijdens deze cursus besloot ik om een logboek te gaan gebruiken. DOELSTELLING Mijn bedoelingen met een logboek: b vermelden van hetgeen ik op mijn pad als (aankomend) verteller zou tegenkomen b aangeven wat voor mijn opleiding en ontwikkeling van belang zou kunnen zijn b krijgen van een goed, duidelijk en inspirerend overzicht voor nu en later b gebruiken als mogelijk naslagwerk b gebruiken als hulpmiddel bij vragen, adviezen of feedback van/voor collega-vertellers GEBRUIK Mijn onderwerpen waren: b cursussen en workshops b mijn afstudeertraject bij de Vertelacademie b festivals b ontmoetingsdagen van Stichting Vertellen b bekeken voorstellingen

mijn eigen vertellingen/voorstellingen locaties b opbrengsten en onkosten b b

Bij mijn verslaglegging had ik de volgende aandachts­ punten: b wat mijzelf inspireerde, ontroerde of raakte tijdens het vertellen b wat mijn verhaal bij de luisteraar teweegbracht b de invloed van het publiek op mijn verhaal b waardoor ik teleurstellingen ondervond b het aantal personen dat bij mijn voorstellingen/ vertellingen aanwezig was b of ik begeleid werd door muziek (muzikant of cd) en zo ja welke muziek b de feedback die ik kreeg van mijn publiek of collega’s b voor welke doelgroep vertelde ik het verhaal FRAGMENT Een voorstelling door Frans de Vette en Pauline Seebregts: ‘...... Een zéér ontroerende voorstelling over het leven en sterven van Eddy en Margrit. Over boosheid, verlaten-


heid, haat, liefde, begrip. Goed en kwaad. Over de balans zoeken. Onzekerheid, vooroordeel. ......... Ontroerend dichtbij!’ MIJN VERTELLOGBOEK EN IK Het logboek heeft een vaste plek in mijn boekenkast. Iedere keer als ik het weer in handen neem, geniet ik van alles wat er te lezen en te zien valt. Zowel door de reacties van publiek, medevertellers als docenten, maar ook door alle ‘versieringen’, flyers, krantenknipsels, uitnodigingen, symbolen en markeringen in kleur, is het logboek een mooi en op zichzelf staand verhaal geworden. Het geeft mij telkens weer een blij en goed gevoel! Door het logboek kan ik achterhalen welk verhaal ik heb gebruikt en voor welke groep. Dit voorkomt dat ze hetzelfde verhaal nog een keer horen. Voor mij is het belangrijk om zo snel mogelijk na een voorstelling of andere activiteit op vertelgebied mijn bevindingen te vermelden. Het liefst binnen een week. Een enkele keer laat ik een andere verteller in mijn logboek kijken. In 2009 had ik iemand een indrukwekkend verhaal horen vertellen. Ik schreef daarover:

‘Hier gaan we meer van horen. Mooi jong talent!’ Een paar jaar later ontmoette ik die persoon weer en liet dit aan haar lezen. Ze was verrast. Het verhaal waarover ik schreef ging over een meisje dat afscheid moest nemen van haar ongeneeslijk zieke moeder. Ze had zo beeldend verteld dat ik echt geloofde dat het over haarzelf ging! Gelukkig bleek dat niet het geval te zijn! TIPS b Maak een vertellogboek want het is heel plezierig en leerzaam om er in terug te kijken. b Voeg er flyers, krantenknipsels en op papier gezette reacties van je publiek aan toe om je te helpen de ‘vertelsfeer’ weer op te roepen. Veel plezier aan mooie herinneringen!

GINY DRENT Mijn vader was mijn eerste inspiratiebron. Hij vertelde vaak de meest onwaarschijnlijke verhalen. Bijvoorbeeld over een boze schoenmaker, kippenvoer en kabouters. Voortdurend bleven verhalen een grote rol spelen in mijn belevingswereld. Na mijn pensionering volgde ik aan de Vertelacademie met succes Leerroute 2.

135


VERHALEN ZOEKEN MARCO HOLMER Regelmatig krijg ik van collega-vertellers vra­ gen naar bruikbare verhalen: ‘Ik zoek nog een verhaal over vrede en samenwerking. Een leerrijk verhaal maar ook met een beetje humor. Weet jij misschien een bruikbaar verhaal?’ Soms ken ik toevallig een passend verhaal, maar ik ben dan nooit helemaal zeker of het bij de vraag van de verteller past. Past een verhaal voor senioren ook bij jongeren van vijftien? ‘Misschien kun je beter zelf ook nog even zoeken,’ hoor ik mezelf dan zeggen. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe zoek je eigenlijk bruikbare verhalen? DE WERELD AAN JE VOETEN Via internet kun je de hele wereld doorzoeken. ‘Verhalen over vrede’ leverde bij het schrijven van dit artikel maar liefst 816.000 mogelijke verwijzingen. Op zo’n moment zakt de zoek-moed je in de schoenen. Klaarblijkelijk is vrede een te algemeen zoekwoord. Het is daarom handig om vooraf je vraag in een eenvoudige zin te formuleren. Bijvoorbeeld: ‘Een verhaal waarin kalmte en beheersing tot vrede leidt’. Een dergelijke zin geeft meer houvast bij het zoeken,

136

zowel bij vrienden en collega’s, als in het grote internet. Ook is het voor jezelf een goede toetssteen bij het beoordelen van verhalen of boektitels die je tegenkomt. Geef de belangrijkste woorden uit de voorbeeldzin (verhaal - vrede - kalmte - beheersing) eens in Google als kernwoord op en kijk of je ook terechtkomt bij het passende verhaal ‘Woorden in het zand’. TIP Verken voordat je aan het werk gaat even het kernwoord van je zoektocht. Verwante en gerelateerde begrippen kun je dan gebruiken om je zoek­ opdrachten te verfijnen. Een goed hulpmiddel daarbij is de website www.synoniemen.net. Bij elk opgegeven woord krijg je daar een aantal synoniemen en verwante woorden. Een uiterst handige bijzonderheid van synoniemen.net is de grafische weergave van de woordverbanden bij een zoekterm. TIP Denk ook na over de doelgroep voor je vertelling. Vooral de doelgroep kinderen heeft vaak een specificatie nodig. Verhalen voor kleuters en verhalen voor de bovenbouw zijn duidelijk verschillend van karakter.

HULPVAARDIGE CATALOGI Een aantal gespecialiseerde catalogi zijn voor vertellers interessant om bij hun zoektocht te betrekken: De volksverhalen Almanak van het Kunstbedrijf Arnhem (www. beleven.org/verhalen) Een verzameling van volksverhalen, verhalen, sprookjes, fabels, mythen, sagen en legenden uit verschillende landen en culturen. b

De Nederlandse Volksverhalenbank van het Meertens Instituut (www.verhalenbank.nl) Je kunt daar zoeken naar historische en hedendaagse sprookjes, sagen, legenden, moppen, raadsels en broodjeaapverhalen. b

De digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (www.dbnl.org) Deze digitale bibliotheek bevat literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie als biografieën. b

De zoekmachine van de openbare bibliotheken (zoeken.bibliotheek.nl - let op: zonder www!)

b


DE BIJDEHANTE VERTELLER Het grote voordeel van het bevragen van je collega’s is dat zij meestal met aanbevelingen komen die uit de vertelpraktijk komen. Ook die collega’s hebben profijt van een zoek-zin. Daaraan hebben zij enigszins houvast om te weten voor welke gelegenheid en doelgroep je het verhaal nodig hebt. Ook via de mailinglijst van de Stichting Vertellen is het mogelijk om andere vertellers om advies te vragen. www.stichtingvertellen.nl. VERZAMELBUNDELS Omdat het onmogelijk is alle bundels met korte verhalen door te lezen op een bepaald thema of verhaal, is het handig om het zoeken te beperken tot verzamelde werken. Je kunt ernaar vragen in de bibliotheek, maar ook zoeken naar verzamel(d)werk in bijvoorbeeld de online boekhandel www.bol.com.

Er worden verzamelde werken uitgegeven van bekende auteurs (Roald Dahl, Alle verhalen; Willem Wilmink, Sprookjes en vertellingen; Anton Tsjechov, verzamelde verhalen 1 - 4 etcetera). Daarnaast verschijnen er regelmatig bundels met themaverhalen. (Winterboek, kerstverhalen, griezel­ verhalen, streekverhalen, verhalen van dood en leven etcetera.) TIP Ben je lid van een bibliotheek, dan kun je je gratis abonneren op de attenderingsservice via je e-mail. Hiervoor geef je aan over wat voor soort boeken je getipt wilt worden als die nieuw zijn aangeschaft. Geef je bijvoorbeeld aan ‘verhalen’, dan wordt je geattendeerd welke nieuwe verhalenbundels jouw bibliotheek heeft aangeschaft. TIP Wanneer je een schrijver niet goed kent, dan kun je nog even kennis maken met hem of haar in online encyclopedie Wikipedia (www. wikipedia.nl).

Fotografie: Arnold Morascher

Je kunt hier zoeken in de catalogus van alle openbare bibliotheken. Tijdens het zoeken geeft de kolom aan de rechterkant aanwijzingen om het zoeken te verfijnen.

MARCO HOLMER Mijn dochter wilde vanzelfsprekend ‘s avonds voor het slapen gaan een verhaaltje. Mijn oudtante vertelde mij vroeger verhalen over een kabouter. Kabouter Tibbedaan. In die traditie bedacht ik vertelsels over de waan van alledag, bekeken door de bril van een kabouter. Na 4 x 365 avonden wist ik precies hoe je, met vallen en opstaan, zo’n verhaal kon improviseren. Pas veel later realiseerde ik mij, dat die jaren mijn stageperiode als verteller waren.

(Dit artikel verscheen eerder in het magazine Vertel Eens in de serie Tips en Tricks van de Vertelacademie, december 2010.)

Marco Holmer is verteller en docent voor de Vertelacademie. www.vertellen.nl 137


HET BEWERKEN VAN EEN BESTAAND VERHAAL OF BOEK ERIC BORRIAS GESCHREVEN OF GESPROKEN Als we het hebben over een ‘bestaand verhaal’, dan bedoelen we meestal een ‘geschreven verhaal’. Dat betekent per definitie dat je het aan moet passen, want een verteltekst zit anders in elkaar. Zo kan het herhalen van woorden op papier storend zijn, in gesproken tekst kan die herhaling juist handig zijn om de toehoorder iets (extra) duidelijk te maken, of te ‘stapelen’, zoals ik dat noem. De naam van een hoofdpersoon bijvoorbeeld, zodat het publiek die snel leert (her)kennen. HISTORISCHE VERHALEN Stel je hebt een verhaal dat zich op een specifieke tijd of plaats afspeelt, in een historische context en je wilt dat verhaal breder trekken. Hoe doe je dat? Voorbeeld: ik kreeg een verhaal over de watersnoodramp 1953. Het verhaal speelde zich in één specifiek dorp af. Los van het feit dat de inhoud van het verhaal niet klopte met de historische gebeurtenissen op die plek, wilde ik het verhaal algemener maken. ‘En waar het dorp van Jacob nou precies was, dat doet er niet toe’. En later in het verhaal: ‘Overal langs de kust van Zuid-Holland en Zeeland… Let wel: ‘dat doet er

138

niet toe’ is niet als een terzijde, op achteloze wijze uitgesproken, maar is zeer bewust geformuleerd, om daarmee aan te geven dat het verhaal van Jacob het verhaal van veel meer mensen zou kunnen zijn. Door het algemener te maken, kan het meer mensen aanspreken en voorkom je discussie met mensen die menen dat het verhaal alleen historische feiten mag bevatten. Als verteller moet je wel je eigen draai aan het verhaal kunnen geven! BOEKEN Het bewerken van boeken tot een vertelvoorstelling werkt in principe niet anders dan het aanpassen van een verhaal. Eén A4 is in de regel vijf minuten verteltekst, dan weet je al snel waar je aan toe bent. Een boek van driehonderdvijftig bladzijden terugbrengen tot tien à twintig A4’tjes betekent dus ongeveer vijftig à honderd minuten vertelvoorstelling. SCHRAPPEN Begin met het boek (nogmaals) te lezen, nu niet als ‘lezer’, maar als ‘beelddenker’. Noteer in één of twee zinnen van ieder hoofdstuk welk beeld je het sterkst bijblijft. Door een dergelijk overzicht zie je al snel

welke hoofdstukken je weg kunt laten. Voorbeeld: ‘Scheepsjongens van Bontekoe’. De hoofdstukken waarin de tropen en de dorpen uitvoerig worden beschreven, konden er allemaal uit. In deze tijd van televisie en internet volkomen overbodig. PERSONAGES Hoofdpersonages zijn onmisbaar, maar welke bij­ figuren kun je weglaten of combineren? Voorbeeld: ‘Brief voor de Koning’. Alle ‘losse’ personages die Tiuri dwars zitten, vat ik samen in de spion Slupor. Helder, zonder afbreuk te doen aan het verhaal. IS WAT BELANGRIJK LIJKT, ECHT BELANGRIJK? Een schrijver heeft niet voor niets geschreven wat hij/zij heeft geschreven en toch moet je als verteller keuzes maken. Voorbeeld: ‘Brief voor de Koning’. In het boek wordt beetje bij beetje door het hele boek uit de doeken gedaan wat er in de brief staat. Dat is al lastig en bovendien blijkt de inhoud over een ingewikkeld complot te gaan. Dus koos ik ervoor daar niets over te zeggen. Het gaat om het avontuur van Tiuri, niet om het complot zelf. Oplossing? De koning


SFEER EN TAAL Als deze inventarisatie klaar is, kun je gaan herschrijven. Daarbij is het belangrijk dat je de sfeer en de taal van de schrijver respecteert. Voorbeeld: ‘De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween’. De humoristische beschrijving van een Zweeds bejaardenhuis vraagt om een Nederlandse. Dus geen brandenwijn, maar een advocaatje met slagroom. TEN SLOTTE Vraag toestemming aan de uitgever/schrijver. Vaak draag je dan een klein percentage van je verdiensten af.

Fotografie: Jeroen Snijders

van Unauwen zegt: ‘Vergeef me Tiuri dat ik jou niet vertel, wat er in de brief staat, maar weet dat je mij een grote dienst hebt bewezen’. Helder.

ERIC BORRIAS Hoewel een vertelduizendpoot, boekt Eric vooral succes met zijn bewerkingen van boeken als ‘Brief voor de Koning’, ‘Schateiland’ en ‘De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween’. Daarnaast is hij coach/regisseur en was hij extern afstudeermentor voor studenten van de Vertelacademie. Als gastdocent ging hij mee naar de Verteldriedaagse op Terschelling.

www.verhalenverteller.nl

139


VERHAALSPELLEN JANNY COK SPELVORMEN ALS MIDDEL IN DE HULPVERLENING Verhalen vertellen doe ik graag, maar verhalen loskrijgen bij anderen vind ik zeker zo interessant. Daarbij gaat het niet om het krijgen van de juiste antwoorden. Het gaat om het stellen van de juiste vragen. Open vragen, uitnodigende vragen, zintuiglijke vragen. Mensen verbinden door middel van verhalen en verhalen gebruiken als therapeutisch middel, daar ontleen ik veel plezier aan. Ik ben dan ook erg enthousiast over spelmateriaal als hulpbron om verhalen te laten stromen en mensen te verbinden. Ik breng er hier een paar onder de aandacht.

is zo bruikbaar, omdat het bestaat uit kaarten met mooie kleurenfoto’s. Vragenkaarten, verdeeld over zes cate­gorieën: b Jeugd & verleden b Karakter & interesse b Doen & laten b Motivatie & inspiratie b Werk & loopbaan b Wensen & toekomst Het is een laagdrempelig hulpmiddel, omdat het visueel aantrekkelijk is. Het nodigt uit om te associëren en om mensen met elkaar in gesprek te brengen. Bijvoorbeeld: ‘Wat deed jij als kind graag dat je nu niet meer doet?’ ‘Waar krijg je energie van?’

KENNISMAKINGSSPEL In mijn werk als hulpverlener, maak ik regelmatig gebruik van kaartenspellen. Specifiek in mijn werk met mensen met autisme. Deze groep mensen houdt van duidelijkheid en ziet zaken graag gevisualiseerd. Communicatie en smalltalk is vaak extra lastig voor deze doelgroep. Het ‘Kennismakingsspel’ van Peter Gerrickens & Marijke Verstege vind ik een praktisch spel. Het

STORYCUBES Lange tijd werkte ik op een zorgboerderij. Vanuit deze setting kreeg ik in 2014 de mogelijkheid om een cursus verhalen vertellen te volgen. Ik kwam terecht bij de Vertelacademie. Er ging een wereld voor mij open! Hier ontdekte ik onder andere de StoryCubes: doosjes met negen dobbelstenen met plaatjes. Ze zijn zeer bruikbaar om de taalontwikkeling te stimuleren. Ze prikkelen de fantasie, vergroten de woordenschat en

140

nodigen uit om te vertellen, zowel voor kinderen als voor volwassenen. BORDSPEL ‘360 VERHALEN’ In 2016 volgde ik een cursus bij Stichting Platform Levensverhalen. Daar maakte ik kennis met het spel ‘360 verhalen’. Het doel van de cursus was de deelnemers handvatten te geven om vertelinitiatieven op te zetten voor senioren. Zelf heb ik de cursus op twee alternatieve manieren ingezet: b In de bibliotheek van Nieuwegein heb ik met een collega-verteller een half jaar ondersteunend werk verricht voor taalbrigadiers en statushouders. Visualisatie was ook hier belangrijk. Door middel van duidelijke afbeeldingen werden statushouders uitgenodigd om zelf iets te vertellen in hun nieuwe taal. En dat werkte! We zagen mensen actief parti­ ciperen. b Daarnaast heb ik in het Inspiratiehuis in Nieuwegein de groep ‘Herstellen door vertellen’ opgezet. Het inspiratiehuis is een locatie waar cliënten vanuit de GGZ en andere buurtbewoners welkom zijn. Net als de bibliotheek is het inspiratiehuis een plek


van ontmoeting en verbinding. Opnieuw zijn het de verhalen die mensen verbinden en in hun kracht zetten. ‘360 verhalen’ hebben we in het inspiratiehuis meerdere malen gebruikt. Het is een win-win spel, er zijn geen verliezers. Specifiek voor ouderen om herinneringen op te halen en verhalen door te geven, maar zeker voor alle leeftijden! Feitelijk is het een spel voor verbinding. Over ‘360 verhalen’ heb ik mensen horen zeggen: ‘We speelden het met vrienden die we al heel lang kennen, maar we hebben niet eerder zo’n bijzondere avond met elkaar gehad. We hoorden verhalen van elkaar die compleet nieuw waren!’ KAARTENSPEL VERTELLIS Vertellis is een eindejaarsspel. Het is ontstaan als een spel voor samenhorigheid, om te reflecteren op het voorbije jaar en om wensen en doelen voor het komende jaar expliciet te benoemen: ‘Van welke drie dingen heb jij het meeste energie gekregen?’ ‘Op welk gebied wil jij je ontwikkelen?’ Er zijn naast vertelkaarten ook vragenkaarten waarbij onderlinge betrokkenheid een rol speelt.

‘Geef het afgelopen jaar een cijfer en houd dit voor jezelf. Schat voor de persoon rechts van je welk cijfer hij/zij het jaar heeft gegeven.’ TIPS b Op zoek naar een origineel cadeau? Googel en koop eens een mooi vertelspel. Mijn favoriete spel, dat mensen samenbrengt rondom de tafel: ww.360verhalen.nl b Ontmoeten en ont-moeten? Een avond met volle aandacht voor elkaars verhalen op een mooie locatie binnen- of buitenshuis.

JANNY COK In ons gezin werd veel voorgelezen en verteld. Als ik op zondagochtend bij mijn ouders in bed kroop, vroeg ik vaak: ‘Pap, vertel nog eens een verhaaltje over vroeger?’ Dan vertelde hij uit zijn eigen kindertijd en zag ik mijn vader voor me als kleine jongen. Janny volgt Leerroute 2.

141


INCLUSIEF: DE VERBINDENDE KRACHT VAN VERHALEN VERHALEN VERTELLEN EN NEDERLANDERS MET EEN MIGRANTENACHTERGROND ARJEN BAREL Of ik wat wil schrijven over ‘verhalen vertellen en de doelgroep Nederlanders met een migran­ tenachtergrond’. Natuurlijk zeg ik meteen ja, want een groot deel van ons werk richt zich op verhalen en diversiteit. Dat doen we, omdat we ervan over­ tuigd zijn dat in een evenwichtige en veerkrach­ tige, cultureel diverse samenleving plek moet zijn voor ieder verhaal. Die cultureel diverse samenle­ ving hebben we in de grote steden in Nederland al lang. Maar is daar wel plek voor ieders verhaal? ROL VERHALEN IN SAMENLEVING Aangezien de mens een vertellend wezen is, wordt onze maatschappij grotendeels bepaald door verhalen. Meestal zijn dat verhalen over elkaar, verhalen over de ander. Er wordt vaak niet (meer) met elkaar gesproken; er wordt over elkaar gesproken. Er wordt steeds minder geluisterd naar elkaar en meestal is er sprake van een dominant verhaal waar iedereen zich in zou moeten voegen. Maar de ervaring leert dat veel mensen zich daar niet in herkennen, vooral ‘nieuwkomers’ niet. Zij hebben het idee dat hun verhaal er

142

naast dat dominante verhaal niet toe doet en voelen zich buitengesloten. Het is belangrijk om verhalen in te zetten om deze ontwikkeling te keren. Ieders verhaal is belangrijk genoeg om gehoord te mogen worden, of dit nu een persoonlijk verhaal is of een volksverhaal, sprookje of legende voortkomend uit de oorspronkelijk cultuur van diegene. Op die manier versterk je mensen, je geeft ze een stem van waaruit ze zich verder kunnen ontwikkelen. AANPAK Dat doe je door iedereen uit te nodigen om een verhaal te vertellen. Het is verrassend om in projecten te merken hoe weinig dat eigenlijk gebeurt. Vooral als het om jongeren met een migrantenachtergrond gaat. We stoppen ze vaak in een hokje voordat we naar hun verhaal luisteren. Als je echter echt de tijd neemt, zoals we dat recent deden in een intergenerationeel project*, dan sta je versteld van de verhalen die gedeeld worden. We hebben ervaren hoeveel het

delen van een verhaal en het gehoord worden doet met zelfvertrouwen en zelfrespect. Juist bij groepen die dat vertrouwen en respect kwijtgeraakt zijn door constant geconfronteerd te worden met dat andere verhaal: het verhaal over hen. Op het moment dat je groepen mensen behorend tot een minderheid, in veel gevallen met een migranten­ achtergrond, kunt versterken in hun identiteit, facili­ teer je de groei die niet zelden leidt tot contact tussen verschillende groepen in de samenleving. Vanuit een sterke eigen identiteit is het eenvoudiger om een andere identiteit te ontmoeten, te respecteren en te omarmen. WAARDE En zo komen we uit bij de waarde van het vertellen van verhalen aan de doelgroep Nederlanders met een migrantenachtergrond. Door hen hun eigen verhalen te laten vertellen, verhalen die misschien in de loop der jaren weggezakt zijn, werk je aan identiteits­ versteviging. Het bijzondere van de internationale


vertellersgemeenschap is dat de meeste vertellers zich niets aantrekken van culturele en nationale grenzen en daarmee makkelijker bruggen slaan. In dat opzicht leent het vertellen van verhalen zich uitstekend voor deze sociale missie van inclusiviteit. Maar dan wel samen. Begin met een verhaal en vraag om te reageren met een verhaal. Geef het vertellen door en luister naar al die prachtige verhalen die terugkomen. INTERCULTURELE SCHAT Nog een laatste woord over de interculturele schat aan verhalen die we als vertellend Nederland en Vlaanderen in handen hebben. Laten we die ook inzetten aan die andere kant, in de white privileged gemeenschap, door verhalen uit allerlei culturen te delen op ‘witte’ scholen en bij ‘witte’ organisaties, om op die manier iedereen op een leuke manier kennis te laten maken met de culturele rijkdom die deze wereld bezit. Liefde komt immers nooit van één kant en willen we inderdaad werken aan die evenwichtige en veerkrachtige samenleving, dan zouden we onszelf

de opdracht moeten stellen om door middel van het vertellen van- en luisteren naar verhalen alle groepen in de samenleving iets dichter in elkaars richting te laten bewegen.

ARJEN BAREL Arjen Barel is directeur van Storytelling Centre, een organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van storytelling in Nederland. Tien jaar geleden richtte hij samen met Marlies ter Haar International Storytelling Festival Amsterdam op. Zij zijn altijd bereid tijdens hun festivals een podium te bieden aan studenten van de Vertelacademie. Arjen geeft regelmatig workshops en trainingen in toegepaste storytelling in binnen- en buitenland. Vanaf juni 2017 is Arjen lid van het Executive * Het Europese Aladdin project: Intergenerational learning through storytelling. Zie www.aladdinproject.eu

Committee van FEST (Federation for European Storytelling). www.storytelling-centre.nl 143


VERTELLEN VOOR JONGEREN PAUL GROOS De leeftijdscategorie van (ongeveer) 12 tot (pakweg) 18 is een wat onderbelichte doelgroep voor de Nederlandse vertellers. En dat is jammer, want net als anderen, kunnen ook pubers zich he­ lemaal verliezen in een verhaal en biedt het hun unieke mogelijkheden in de ontwikkelingsfase waarin ze zich bevinden. LEEFTIJDSKENMERKEN Vergeef me dat ik in het onderstaande gedeelte enorm generaliseer. Pubers zijn net zo verschillend als mensen, maar hebben natuurlijk ook bepaalde overeenkomsten. De puberteit is een periode van een paar jaar, die plaatsvindt tussen je tiende en je vierentwintigste levensjaar. Natuurlijk vinden er dan verschillende lichamelijke en hormonale veranderingen plaats, maar ook de hersenen ontwikkelen zich razendsnel. Het is vooral die laatste ontwikkeling die voor vertellers belangrijk is. Als de hersenen een spel kaarten zijn, dan zou je kunnen zeggen dat die kaarten in de puberteit opnieuw worden gesorteerd. Er ontstaan allerlei nieuwe vermogens: logisch redeneren (vandaar de eindeloze discussies), een grotere

144

zelfstandigheid (en dus moeite met autoriteit van ouders of leraren), de ontdekking van het belang van leeftijdsgenoten (de ‘peergroup’). Ondertussen is er ook van alles dat ze (nog) niet kunnen: het beheersen van impulsen, genuanceerd denken, het inschatten van risico’s. Zo komt het dat pubers sociale en praktische grenzen opzoeken (en overschrijden), grote emoties hebben en zwart-wit denken. WAARDE VAN VERTELLEN EN VERHALEN Pubers kunnen helemaal opgaan in verhalen, of ze die nu aangeleverd krijgen via muziek, via sport, via leeftijdsgenoten, via films en series, via boeken, via games of… door een verteller. Verhalen helpen hen om hun eigen veranderende normen en waarden, en de dilemma’s die de puberteit met zich meebrengt, te ijken. ‘Zoals Antigone twijfelt tussen haar liefde voor haar broer en het bevel van de koning, twijfel ik tussen wat ik voel en wat ik moet.’ In een verhaal kun je veilig de consequenties van een grote beslissing tot het uiterste uitproberen. En je kunt er heerlijk over doorpraten: wat nu als Achilles naar zijn moeder had geluisterd en niet was gaan vechten? Via verhalen leren ze risico’s kennen, maar ze kunnen

ook oefenen met de grijstinten in hun denken. Want goede verhalen zijn nooit zwart-wit. Er is geen overduidelijke slechterik: in feite kun je begrip opbrengen voor alle personages. DE VERTELLING Als verhalenverteller kun je dus echt wat bijdragen aan die ontwikkeling. Houd rekening met de volgende dingen: b Zorg dat je verhaal nooit saai wordt. Pubers hebben geen grote concentratieboog en oordelen snel. Bij saaiheid haken ze onmiddellijk af: er verschijnen dan telefoons op schoot, ze gaan schuiven, duwen en trekken en (vooral) kletsen. De communicatie met elkaar is dan veel belangrijker dan het luisteren naar de vertelling. Ze missen nog het gevoel van beleefdheid dat volwassenen vaak wel hebben. Hoewel… b Ze hebben behoefte aan een logische, heldere verhaallijn met veel actie. Lange beschrijvingen, uitvoerige dialogen en onlogische verhaalstappen zijn allemaal redenen om de aandacht te verliezen. b Vermijd de al-te-expliciete boodschap, moraal of Diepe Betekenis (met hoofdletters). Dan probeer


je een autoriteit te zijn en te zeggen wat zij moeten denken. Juist pubers accepteren dat niet zomaar, want dat beslissen ze zelf wel. b Wees echt. Ze prikken genadeloos door nepgedrag en aanstellerij heen. Een beetje relativering, humor en (zelf)spot worden gewaardeerd. b Verwacht geen warme reacties. Enige scepsis en een sarcastische opmerking vooraf, ondertussen en naderhand zijn normaal. Dat is niet kwaad bedoeld, maar een gevolg van het feit dat ze zich niet goed een houding weten te geven. Als je wel een compliment (of een hand, of een vriendelijke blik) krijgt, dan mag je zeer tevreden zijn! b Als er sprake is van echte verstoringen, wees dan niet bang om in te grijpen. Probeer een arsenaal aan mogelijke interventies in je achterzak te hebben, variërend van heel kleine (aankijken, even stil zijn) tot heel grote (verstoorders verzoeken te vertrekken). Voorkom liever de onrust door een goed uitgevoerd verhaal.

Realiseer je vooral dat eventueel ‘vervelend’ gedrag bijna nooit in eerste instantie bedoeld is om het jou moeilijk te maken. Ze laten gewoon stereotiep, verklaarbaar, leeftijdsgebonden gedrag zien. Als je dat weet, kun je vooral zien hoe leuk ze zijn, hoeveel je zelf van ze kunt leren en hoeveel je ze geeft met een verhaal.

PAUL GROOS Ik wist al van jongs af aan dat ik leraar wilde worden. Toen ik eenmaal Latijn en Grieks gaf op een middelbare school, ontdekte ik dat lesgeven en vertellen veel op elkaar lijken. Inmiddels zijn jongeren mijn belangrijkste vertelpubliek en laat ik ook jongeren zelf vertellen. Paul Groos is docent en alumnus van de Vertel­ academie.

www.vertellerpaul.nl

145


HET GELUID VAN STILTE VEVA GERARD In de maatschappij van tegenwoordig is het amper te vinden: stilte. Ergens, kortbij of veraf, raast er wel een auto voorbij, klinkt er muziek, klapt er een deur, kwetteren mensen er op los… Ook in onszelf is het zelden echt stil. De ruis van onze gedachten en gevoelens overvleugelt vaak ‘de kern van alle dingen’. Wellicht is dat de reden waarom veel mensen onwennig worden van stilte, omdat ze er een beetje van vervreemd zijn. En waarom we ook als verhalenvertellers vaak vergeten stilte te laten bestaan in onze vertellingen. Of is het eerder ‘durven’ te laten bestaan? Het stil maken lijkt niet altijd zo makkelijk. Nochtans is stilte àltijd aanwezig, ook onder die laag van geluiden en geruchten. Bovendien kunnen stiltes héél interessant zijn!

146

Soms zijn stiltes pijnlijk. Dat komt als de stilte niet voorzien is, als niet passend wordt ervaren, en niet meteen ‘opgevuld’ geraakt. Bijvoorbeeld wanneer we als verteller niet de juiste beelden of woorden vinden en staan te aarzelen. Deze stiltes zijn leeg, doods, of hoogstens gevuld met onrust. Andere stiltes zijn gewoon functioneel en die kan je ook best zo houden. Bij een vertelling kan dat bijvoorbeeld een stilte zijn die twee verhalen van elkaar scheidt en waarbij de verteller een slokje water neemt of een kruk verplaatst. Daar is niets mis mee, zolang je dit soort van stiltes maar met overtuiging plaatst. Maar stiltes kunnen ook borrelen van het leven en boekdelen spreken! Dan brengen ze een innerlijke emotie tot expressie, die niet in woorden gevat wordt, maar toch de hele stilte vult. Juist omdat de beleving in stilzwijgen gehuld is, wordt hij er krachtiger door. Zo’n bruisende of geladen stilte kan bijvoorbeeld spanning veroorzaken, of nieuwsgierigheid opwekken, of op de lachspieren werken, of een drama aankondigen.

De mooiste stiltes zijn de stiltes die de essentie van iets aanraken of onthullen. Deze stiltes zoeken omzichtig naar de juiste woorden om de kern van iets te vatten, of nemen de tijd om een inzicht te laten indalen. Het zijn de stiltes waarbij het publiek niet durft te schuifelen of te kuchen, nauwelijks durft te ademen, omdat ze voelen dat er iets wezenlijks gebeurt in een verhaal. Het zijn bijna sacrale momenten. Nu is de vraag: kan je stiltes oefenen, en hoe dan? Hier zijn enkele tips: Stilte ervaren Ga rustig zitten en luister enkele minuten naar geluiden buitenshuis, binnenshuis, in je lichaam. Vind je dat prettig, vervelend, verrijkend, onwennig? Stilte bij het begin van een vertelling Word voor je begint te vertellen even stil, kijk even rond, verbind je met jezelf, het publiek, het verhaal. Stilte bij het einde van een vertelling Laat de laatste woorden van je vertelling enkele


seconden nazinderen in stilte alvorens het verhaal los te laten. Stilte en spanning Werk met verschillende soorten timing (tijdsplanning): Versnel de verteltijd tegenover de vertelde tijd en zorg dat er géén stiltes vallen maar dat alles elkaar bijna ademloos opvolgt. Vertraag de verteltijd tegenover de vertelde tijd en vul je stiltes met nieuwsgierigheid, verwachting, verbazing, verbijstering, angst, paniek… Stilte en humor Werk ook hier met verschillende soorten timing door al dan niet stiltes in te bouwen. Versnel om bijvoorbeeld chaos te creëren waar mensen giechelig ongemakkelijk van worden. Vertraag om bijvoorbeeld spanning op te bouwen die ook op de lachspieren werkt. Zet woorden of zinnen apart door een korte pauze in te lassen om ze grappiger uit te laten komen. Stel iets uit in de tijd door een langere pauze in te lassen, waarna je het publiek verrast met een onver-

wachte wending, een opschrikkende kreet… Stilte en innerlijke monoloog Toon stilzwijgend in de fonkel van je ogen, in je gelaatsuitdrukking en lichaamsexpressie bijvoorbeeld afkeuring, jaloezie, verliefdheid, deugnieterij… Stilte en essentie Werk met een haiku. Wacht tot de woorden als vanzelf naar buiten lijken te stromen, stuur of stuw ze niet naar buiten, maar laat ze opwellen als vanuit een bron. Laat het spreken baden in wezenlijke stilte. En verder: experimenteer! Hoe ver kan je gaan? Hoe lang is stilte boeiend? Wanneer begint het te vervelen? Waar zit dat puntje in de tijd dat je de stilte best doorbreekt? Dichtbij of veraf? Tast de grenzen van stilte af en verras jezelf!

VEVA GERARD Veva Gerard is verhalenvertelster, concertpresentatrice, voordrachtkunstenares, actrice. Ze staat graag op het podium, maar coacht ook graag andere podiumbeesten. Zo creëerde ze aan de Academie voor Muziek, Woord en Dans in Lier (B) een diepgaande opleiding in de Vertelkunst voor beginnende en gevorderde vertellers. Veva is workshopdocent bij de Vertelacademie. ‘Ik ontdekte dat vertellers - behalve entertainers en performers - ook bewaarders en bewakers van wijsheid en tradities zijn, en voelde de groeiende drang om hier aan mee te werken.’ www.vevagerard.webs.com 147


148


BIJLAGEN

149


150


VERTELACADEMIE De Vertelacademie is een vertelschool waar mensen de kunst van het verhalen vertellen kun­ nen leren. Wij bieden basiscursussen, workshops en meerjarige leerroutes aan, op verschillende loca­ ties in Nederland en Vlaanderen. Ons veelzijdige docententeam leert je alles over de wereld van het verhalen vertellen en hoe jij daarin het beste uit je­ zelf kunt halen. BASISCURSUS ‘VERHALEN VERTELLEN’ In de basiscursus leer je hoe je verhalen kunt vertellen. Thema’s als verhaalstructuren, beeldend vertellen, verbinding met jouw verhaal, fantasietraining en presentatie komen aan bod. Je gaat aan de slag met een bestaand verhaal en leert om dit verhaal naar je eigen hand te zetten. Deze vierdaagse basiscursus wordt het hele jaar door op verschillende locaties aangeboden. WORKSHOPS EN VERDIEPINGSCURSUS ‘VERHALEN VERTELLEN’ De Vertelacademie biedt regelmatig workshops en verdiepingscursussen aan. Sommige workshops zijn

een aanvulling op de basiscursus, aan anderen kun je zonder cursuservaring deelnemen. LEERROUTES Voor wie echt de diepte in wil, heeft de Vertelacademie twee verschillende meerjarige leerroutes in haar aanbod. Door het volgen van zo’n opleiding ontwikkel je jezelf tot een professioneel verteller, aan de hand van bepaalde cursussen en workshops, in combinatie met het opdoen van praktijkervaring. De twee leerroutes in ons aanbod zijn ‘Vertellen met en voor kinderen’ en ‘Vertellen voor een groot publiek’. Het volgen van een Leerroute is erg flexibel. Je begint met de basiscursus op het moment dat het jou uitkomt. Ook de andere cursussen en de workshops plan je zelf in, rekening houdend met jouw eigen agenda. Zo blijft een leerroute goed te combineren met wat je ernaast wilt doen. VERTELACADEMIE NETWERK De verhalenvertellers die een meerjarige leerroute aan de Vertelacademie volgen of hier alumni van zijn, vormen samen het Vertelacademie Netwerk. Een belangrijk doel van het netwerk is het ondersteunen

van elkaars ontwikkeling als verteller tijdens en na het afronden van de opleiding aan de Vertelacademie. Verder stimuleren de leden elkaar, waar mogelijk, in het verder vormgeven en tot bloei brengen van hun eigen vertelpraktijk. INFORMATIE EN INSCHRIJVEN Meer informatie over het gehele aanbod aan cursussen, workshops en leerroutes staat op de website van de Vertelacademie. Hier zijn ook alle cursusdata en prijzen vermeld en vind je het inschrijfformulier. Voor vragen zijn we altijd bereikbaar.

Website: www.vertelacademie.nl E-mail: info@vertelacademie.nl Telefoon: 0303200766 (vanuit België 0031 303200766) Facebookpagina: www.facebook.com/vertelacademie Netwerkgroep: www.facebook.com/groups/ vertelacademie Twitter: @Vertelacademie

151


VERHAAL VAN HET VERTELACADEMIE NETWERK Op een zomerse dag vertelden leden van het Vertel­ academie Netwerk elkaar hun persoonlijke verhaal: hoe zij aan het vertellen zijn geraakt. Post-its met sleutelwoorden uit deze verhalen waren de bouwstenen voor onderstaand verhaal

anders dan onszelf en ons verhaal. Onze verhalen gaan voor een groot deel over onszelf, over wat en wie we zijn, waardoor we geraakt worden, waarin we geloven. Als vertellers laten we onszelf zien aan de wereld.

academie leren, maar net zo vaak niet of vraagt het verhaal dat we buiten de eigen comfortzone stappen.

WAAROM WE VERTELLEN Als vertellers hebben we vele doelen. Sommige zijn groot en groots, andere veel kleiner. We willen ons publiek een fijn moment geven of nieuwe inzichten brengen. We willen onze toehoorders inspireren tot vertellen of een andere creatieve uiting. We willen ze een richting bieden naar een betere wereld. En alles daar tussenin.

WE BLIJVEN OORSPRONKELIJK EN AUTHENTIEK Bij de Vertelacademie leren we hoe we kunnen vertellen. Niet hoe dat moet.

HET NETWERK VAN DE VERTELACADEMIE WERKT In het netwerk ontmoeten we andere vertellers. Fysiek of online, we treffen elkaar om van elkaar te leren, om te discussiëren, inspireren en samen te werken.

Eén ding hebben al die doelen gemeen: we hechten aan de band met ons publiek. Daar leren we van en raken we door geïnspireerd.

We nemen de tijd om die stijl te ontwikkelen. We kijken naar andere vertellers, we vragen en geven goede feedback, ontdekken wat we willen en wat niet, wat we kunnen en wat niet, we vallen en staan weer op.

Daarmee onderkennen we dat we een publiek hard nodig hebben. Van onszelf zijn we misschien praters. Maar met een publiek worden we vertellers. Als we voor een publiek staan, doen we dat met niets

152

We helpen elkaar het belangrijkste gereedschap te gebruiken: de vaardigheid om verbinding te maken met ons verhaal. Zo ontwikkelen we een eigen stijl.

De gereedschapskist van technieken die we krijgen, geeft ons houvast, maar geen zekerheden. Iedere verteller maakt daarin eigen keuzes. Ieder verhaal vraagt eigen keuzes. Soms zijn die in lijn met wat we bij de

We blijven zoeken en groeien, maar we blijven in ieder geval altijd vertellen.

Kleinere groepen kiezen voor een verbintenis voor bijvoorbeeld intervisie en samenwerking in projecten. Daarin helpen we elkaar en spelen we elkaar de bal toe, als de kans zich voordoet. We delen in het netwerk onze kennis over vertelvormen. Over speciale doelgroepen zoals jongeren en mensen met dementie. Over marketingvraagstukken, lang-gezochte verhalen en best practices. De communicatiekanalen van de Vertelacademie staan daarvoor tot onze beschikking. Nieuwsbrief, Facebook


en netwerkbijeenkomsten. HOE MANIFESTEERT HET VERTELACADEMIE NETWERK ZICH IN DE BUITENWERELD? We brengen verhalen vertellen in de haarvaten van onze maatschappij en proberen het daar duurzaam te verankeren. En dat gaat dus een stuk verder dan vertellers opleiden. We propageren het vertellen vooral buiten de eigen kringen. Vertellers kennen de waarde ervan al, anderen (vaak) nog niet. En wie zijn betere ambassadeurs van het vertellen dan wij? We ontwikkelen goede concepten en producten voor anderen: in bedrijfsleven, zorg, onderwijs. In het theater werken we eraan de vertelkunst groter te maken dan-ie tot op heden is.

Met die gang naar buiten weten we onze eigen kwaliteiten (en tekortkomingen) goed in te schatten. Want noblesse oblige. De buitenwereld moet erop kunnen rekenen dat onze projecten goed zijn. Wie goed is, werkt niet zomaar voor niets of onder de prijs. Ieder bepaalt natuurlijk zelf de waarde van zijn of haar verhaal. Maar kwaliteit heeft een prijs en die mogen we vragen. De wereld zit te wachten op verhalen en vertellers. Wij als Vertelacademie Netwerk brengen dat. Iedereen die wil, kan daaraan mee doen.

Verder gaan we op zoek naar verdere verdieping: met kritische beschouwingen en onderzoek naar het effect van vertellen en luisteren.

153


DANKWOORD Bijna een jaar geleden begonnen we met het maken van dit boek, met slechts beperkte kennis over uitgeven en redigeren, maar met veel enthousiasme en idealisme. Het boek is nu een feit, maar alleen dankzij de inzet van heel veel mensen: - alle auteurs, die tijd en moeite investeerden in het aanleveren van teksten en die maandenlang hun mond dichthielden naar de buitenwereld - alle redacteurs, die onvermoeibaar doorgingen met lezen, herlezen, redigeren, corrigeren, mailen, telefoneren en app-en, totdat ook de laatste pagina’s binnen waren - alle fotografen, die op het laatste moment een kiekje schoten of die de perfecte foto uit het archief opdiepten - het Vertelacademie Netwerk, dat op de netwerkdag met een wedstrijd de titel van het boek bepaalde - de illustrator, die de artikelen op creatieve wijze aan elkaar knoopte - de vormgever, die ons met raad en daad terzijde stond om alles op tijd bij de drukker te krijgen - alle correctoren die de puntjes op de i zetten - of juist weghaalden - de drukker, die van onze digitale bestanden een tastbaar boek maakte - alle andere mensen die meekeken, meedachten en meeleefden - al die lieve mensen in onze omgeving, die even wat minder aandacht kregen omdat wij het zo vre-se-lijk druk hadden - alle lezers, die net als wij gek zijn van verhalen en die dit boek de moeite waard vinden Dankjewel allemaal! De redactie

154


PICTOGRAMMENREGISTER CROSS-OVER Live muziek in een vertelvoorstelling..........................................................Onno van Tongeren en Hans van Woerkom........................................30 Vertellen en poppenspel.................................................................................Tom Van Mieghem...................................................................................34 Stem als spiegel van de ziel............................................................................Pete Pronk................................................................................................ 40 Vertellen met de kamishibai - het vertelkastje...........................................Rutger Smabers........................................................................................ 68 Levend standbeeld en verhalenverteller......................................................Cat Rook................................................................................................... 70 Verleid je publiek.............................................................................................Rob Bults....................................................................................................72 Story slam: storytelling meets theatersport................................................Melanie Plag.............................................................................................. 74 De clown versus de verteller..........................................................................Anneke Kouwenhoven en Ellen Kempers............................................78 Narratief coachen ...........................................................................................Petra van Oudenaarde.............................................................................84 Drawing stories................................................................................................Frédérique Te Dorsthorst-de Muij........................................................92 Vertel eens een gedicht...................................................................................Marieke van Bolderen............................................................................ 118 Verhaalspellen..................................................................................................Janny Cok................................................................................................140 DOELGROEPEN Verhalen aan ingeslotenen.............................................................................Bauk Zondag.............................................................................................. 18 Vertellen voor senioren..................................................................................Marin Millenaar........................................................................................28 Mondjes dicht en open oren..........................................................................Melanie Plag..............................................................................................32 Volwassenen zijn mijn vertelspiegel.............................................................Raymond Uppelschoten..........................................................................38 ‘Ik wil met jou door de buurt ontdekken’....................................................Karin Vlietstra...........................................................................................44 De hele familie kan zich verheugen..............................................................Hanna’floor de Roos................................................................................54 Sprookjes… speeltuin voor emoties..............................................................Mia Verbeelen...........................................................................................62 Corporate stories zijn geen sprookjes..........................................................Theo Hendriks..........................................................................................64 Verteldurf..........................................................................................................Karin Uijland-Wijnands.......................................................................... 86

155


PICTOGRAMMENREGISTER [VERVOLG] Stel je voor…......................................................................................................Reinou Vogel.............................................................................................94 Aandacht is goud waard..................................................................................Rudolf Roos.............................................................................................106 Geschichten von Anfang an...........................................................................Julia Klein................................................................................................120 Hoe verhalen bijdragen aan meer werkgeluk..............................................Raymond den Boestert en Maartje Wolff........................................... 122 Inclusief: de verbindende kracht van verhalen...........................................Arjen Barel............................................................................................... 142 Vertellen voor jongeren..................................................................................Paul Groos............................................................................................... 144 PRAKTISCHE ZAKEN Geluidsapparatuur voor vertellers................................................................Herman Kruize..........................................................................................24 Er was eens... een vertelkring........................................................................Mieke Aalderink en Esther Kornalijnslijper.........................................46 Verleid je publiek.............................................................................................Rob Bults....................................................................................................72 Test, one two, one two....................................................................................Bram Borrias............................................................................................. 96 Een bonte verzameling verhalen...................................................................Marco Holmer..........................................................................................112 Publiciteit en programmering van kleine vertelpodia...............................Gerda Hoogendijk...................................................................................114 Een publiciteitstekst is proza, of poëzie......................................................Kitty Peetoom......................................................................................... 116 Het programmeren van Internationaal Vertelfestival Alden Biesen.......Katrijn Beelen en Guy Tilkin................................................................ 128 Mijn vertellogboek...........................................................................................Giny Drent............................................................................................... 134 Verhalen zoeken...............................................................................................Marco Holmer......................................................................................... 136 REPERTOIRE De kracht van persoonlijke verhalen............................................................Pauline Seebregts..................................................................................... 12 ‘De reis van de held’ of ‘de Odyssee van een verteller’..............................Nadine De Zanet....................................................................................... 16 Een Bijbelverhaal.............................................................................................Peterine Kooijmans................................................................................. 20 De koude nacht van begijntje Ursel..............................................................Monique Veelenturf-Stam.......................................................................48

156


PICTOGRAMMENREGISTER [VERVOLG] Zonder verhalen geen verleden.....................................................................Gottfrid van Eck ......................................................................................50 Oude broodjes aap...........................................................................................Theo Meder...............................................................................................58 Sprookjes… speeltuin voor emoties..............................................................Mia Verbeelen...........................................................................................62 Japanse verhalen..............................................................................................Gerard Jellema......................................................................................... 66 Heldenverhaaltjes............................................................................................Karel Baracs............................................................................................ 100 Vertellen en wijn..............................................................................................Nico van Lent..........................................................................................104 Vertelvoorstelling maken - een project op zich..........................................Jolanda Kromhout.................................................................................. 110 De uitspraak van namen uit de Griekse mythen........................................Paul Groos............................................................................................... 132 Het bewerken van een bestaand verhaal of boek.......................................Eric Borrias.............................................................................................. 138 VERTELPLEKKEN Vertellen op de drempel van de hemel.........................................................Stephan de Jong........................................................................................22 Mijn eigen verhaal vinden..............................................................................Marjolein van Viegen...............................................................................42 ‘Ik wil met jou door de buurt ontdekken’....................................................Karin Vlietstra...........................................................................................44 De koude nacht van begijntje Ursel..............................................................Monique Veelenturf-Stam.......................................................................48 Zonder verhalen geen verleden.....................................................................Gottfrid van Eck ......................................................................................50 Museumverhalen.............................................................................................Blue van der Zwan-Deen.........................................................................52 Vertellen bij de beesten af..............................................................................Raymond den Boestert............................................................................56 Verhaaltje bij de thee?.....................................................................................Xander Rijkée........................................................................................... 60 De schelpen op mijn pad................................................................................Eveline Masetti........................................................................................ 80 Heldenverhaaltjes............................................................................................Karel Baracs............................................................................................ 100 Men neme… ......................................................................................................Frank Belt................................................................................................102 Vertellen en wijn..............................................................................................Nico van Lent..........................................................................................104

157


PICTOGRAMMENREGISTER [VERVOLG] VERTELTECHNIEKEN Opwarmingsoefeningen ................................................................................Maria Winter............................................................................................. 14 ‘De reis van de held’ of ‘de Odyssee van een verteller’..............................Nadine De Zanet....................................................................................... 16 Een Bijbelverhaal.............................................................................................Peterine Kooijmans................................................................................. 20 Beeldsturing en expressief stemgebruik .....................................................Ronald Naar...............................................................................................26 Er was eens... een vertelkring........................................................................Mieke Aalderink en Esther Kornalijnslijper.........................................46 Vertellen met de kamishibai – het vertelkastje...........................................Rutger Smabers........................................................................................ 68 Improviseren is jezelf bevrijden....................................................................Arjen Uittenbogaard................................................................................76 Authentiek vertellen........................................................................................Ernst Weerstra..........................................................................................82 Verteldurf..........................................................................................................Karin Uijland-Wijnands.......................................................................... 86 Podiumpresentatie voor vertellers...............................................................Walter Roozendaal...................................................................................88 Een goed verhaal verdient aandacht.............................................................Wouter Eizenga........................................................................................ 90 Drawing stories................................................................................................Frédérique Te Dorsthorst-de Muij........................................................92 Decor, kostuum en rekwisietengebruik .......................................................Eric Borrias............................................................................................... 98 Geschichten anzetteln ...................................................................................Stephanie Jentgens en Gerhard Knecht.............................................108 Kruip in de huid van een dialoog..................................................................Brenda Alink............................................................................................ 124 Two storytellers telling stories together......................................................Nikola Hübsch........................................................................................126 Story beyond languages..................................................................................Frank Belt en Selma Scheele.................................................................130 Het geluid van stilte........................................................................................Veva Gerard............................................................................................. 146

158


Vertel!  
Vertel!  

Jubileumboek Vertelacademie

Advertisement