Page 1

Dogboek

von

een

burger

tn

lt,loostricht

tn

sponnende

vt In

1944 werd

tiiden

I

I

in Maastrichr

woonachtige, bij de vleesdistributie in Heerlen werkzame BAS VAN DER

o

o

o

PEET door de bezetter ran Heerlen naar Zutphen overgeplaatst. 'Als strafvan de

Duitsen'i Elke maandagmorgen namhij vanuit Maastricht de eente trein naarhet Ijsselstadje en keerde op vrijdagmiddag

u

weer terug bij zijn echtgenote LIES

(geboren WILLMS) in Mestreerh .

ln

september 44 beviel Lies van een tweeling. Enkele weken geleden vond, thans in Eindhoven wonende Van der Peet notities van destijds terug. "Totaal vergeeld en slecht leesbaar". Niettemin geven die aantekeningen een

penoonlijk

beeld van Maastricht toen. Een stad met

smart wachtend op de bevrijding, nu

1-z

vr1ftig jarcn geleden. Een afschrift een oud dagboek.

uit

Zaterdag 2 septem,ber 's'Morgens om half zes vertrok ik per trein uit Zutphen naar Maastricht. Kwam niet verder dan Roermond. Na lang wachten vertrok de trein naar Sittard. Weer heel lang wachten. Toen met de tram naar Heerlen. Eindel4k per trein naar Maastricht. De aankomst vergeet ik nooit. Voor het station en overal in de stad hokten Duitsers. Verward en verwaarloosd. Stil en somber, schreeuwend en brutaai. En winkels plunderend. Alles konden ze gebruiken. Versleten wagens, allerhande voertui gen afqeladen met vluchtende soldaten reden door de stad. RichtingVaals. Op de Brusselsestraat lagen gehavende soldaten. Moe en hongerig. Àan hun lot overgeiaten. Toen ik thuis kwam, boven de zaak van Pa Willms aan de Brusselsestraat 125, bleek alles goed en wel. Zondag 3 september Vier maal luchtalarm. Hoorde dat het station in Valkenburg en Sittard zijn gebombardeerd. Duitsers trekken in wanorde terug. Er

rijden vanuit Maastricht naar het noorden

geen treinen meer. ik trachtte telefonisch de

Plaatselijke Toewijzings Commissie in Zutp-

hen te bereiken. Dat lukte pas na een 'ijlgesprek' en ruim drie uren wachten. Liet collega'sJaspers en Otterlo in Zutphenweten dat ze me voorlopig niet meer zouden zien,

Maandag 4 september Naar het postkantoor gegaan. Verstuurde teIegrammen naar Zutphen a1s bevestigringvan gisteren gevoerde telefoongesprekken èn als eventuele legritimatie voor de Duitsers. Trachtte later het Bedrijfschap Vee en Vlees in Den Haagte bereiken. Lukte niet, De telefoon van Pa Willms, nummer 4050, was afgesloten. Om te bellen moest ik naar m'n schoonzuster Maj aan de Cannerweg I24. Haar man Toine (Boulanger) werkt bij de gremeente, zijn telefoon is niet afgesloten. Veie

malen luchtalarm en geluid van ontploffingen, Bommen vielen op hoorbare afstand, Tal van mensen slapen in kelders of in andere schuilplaatsen, zoals de onderaardse gangen van de St, Pietersberg.

Donderdag

Z

september

Schieten komt nader. Bij luchtalarm rennen we de kelder in. Lieske houdt zich goed. Voor

alle zekerheid hebben we voor haar in de kelder een bed geplaatst. Zo nodig kan de bevalling daar plaatsvinden. De dokter is ondergedoken. Op een voor ons bekende plaats in de Cortenstraat. Tante Maj, zuster van Pa, is kraamverpleeqster en komt 's nachts bij ons slapen. NÍet alleen een bed voor Lieske maar ook alles wat van waarde is, hebben we naar de kelder gesleept. Schitderijen, beelden, kleding, In de stad doen de gekste geruchten de ronde.

Vriidag

8

september

De spoorbrug is in de lucht gevlogen, Een geweldige knal. Weer veel luchtalarm. Langduriqer ook. Mensen zÍjn nerveus, angstigr. Bijna niemand werkt meer. Duitsers blijven steIen, plunderen. Op hun wagens is van alles geladen, Blikken groenten en fruit, haive var-

kens, flessen drank.

Zaterdag

9

september

We slapen in de kelder. Pa gewoon boven in de slaapkamer. Met Lies qaat het goed. Veel luchtalarm, De mensen maken elkaar met de

vreemdste verhalen stapelgek. We Cenken dat morgen de Àmerikanen in Maastricht zulIen zijn.

Zondag l0 september Weer zware ontploffingen, Men September '44. Lies van der Peet, in de kramkamer-kelder bij de zrcters (Jrsulinen, met Foto: Jules Danizls.

hur

pas geboren tweeling in de ormen-

zegrt

dat

schepen in de Maas zijn opgeblazen. We wilden gaan kijken maar moesten tweemaal in een kelder vluchten. In de verte zagen we vlieqtuiqen die bombardeerden. Ze vlogen

Profile for webbie Tan

Dagboeknotities deel 1  

Maastricht 1944

Dagboeknotities deel 1  

Maastricht 1944

Advertisement