Page 1

R E V I S TA F E D E R A Þ I E I S I N D I C AT E LO R D I N E D U C A Þ I E „ S P I R U H A R E T “

Anul XII • nr. 114 • februarie 2018 • 1,7 lei

Peste 100 de membri FSE „SPIRU HARET“ au pichetat sediul MEN

„DA, EDUCAŢIEI, NU INDIFERENŢEI!“ 8 9

actualitate

Investind în educaþie, combateþi cu adevãrat sãrãcia!

10 – 11

2 – 3

juridic

Regulamentul-cadru privind sporurile din învãþãmânt, aprobat de Executiv


2

EVENIMENT

Peste 100 de membri FSE „SPIRU HARET“ au pichetat sediul MEN

„DA, EDUCAŢIEI, NU INDIFERENŢEI!“ Peste 100 de membri ai Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret“ au pichetat, la 31 ianuarie, sediul Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN). Protestul a avut în vedere blocarea comasărilor abuzive de clase, grupe şi unităţi de învăţământ; respectarea prevederilor legale privind drepturile salariaţilor din învăţământ; dialog social real în educaţie; creşterea alocărilor bugetare pentru educaţie reflectate în special în costul standard per preşcolar/elev. „Este vorba despre comasări abuzive dispuse la ordinul MEN, comasări de şcoli, de clase, desfiinţarea unor structuri ale unităţilor şcolare, în special din

WWW.

ªCOALA

R O M Â N E A S C Ã . R O

Str. Tunari nr. 41, Sector 2, Bucureşti Tel. / Fax: 021/210.24.09; 021/210.41.65 redactia@scoalaromaneasca.ro

mediul rural. Totul se întâmplă din cauza costului standard, care este subdimensionat. Şi mai grav este că măsurile au fost dispuse fără a se purta vreun dialog cu partenerii de dialog. Tot din cauza costului standard suntem în situaţia în

DIRECTOR: Marius Ovidiu Nistor REDACTOR-ªEF: Dragoº Constantin Neacºu SENIORI EDITORI: Teodor Fîrþonea, Ionel Barbu, Tudor Spiridon, Florin Dobrescu DEPARTAMENT JURIDIC: Teodora Banaº, Ioana Voicu SECRETARIAT DE REDACÞIE: Violeta Ancu, Gabriela Tudor

care marile colegii naţionale, unde avem personal înalt calificat, nu se pot încadra în alocaţiile bugetare. Parcă MEN nu îşi doreşte calitate, încercând să determine unităţile de învăţământ să renunţe la profesori bine pregătiţi şi

DTP: Omni Press & Design (www.opd.ro) Tipar: SC Safo Prod SA – Grupul de Presã ºi Tipografie Romprint Str. Piaþa Presei Libere nr. 1, Sector 1, tel.: 224.27.90, e-mail: costel.danciu@xnet.ro ISSN 1453 – 7842

Precizare: Autorul rãspunde din punct de vedere juridic pentru conþinutul articolului. De asemenea, agenþiile de presã ºi personalitãþile citate poartã integral rãspunderea afirmaþiilor conþinute în textul preluat ºi difuzat. www.SCOALAROMANEASCA.ro


EVENIMENT

să aducă numai debutanţi pentru că ei costă mai puţin“, a declarat Marius Nistor, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret“. Protestatarii – veniţi din mai multe judeţe ale ţării, precum Sibiu, Vâlcea, Dolj, Timiş, Caraş-Severin, Galaţi, Mureş, Brăila, Olt, Alba, Ilfov, Cluj şi din Municipiul Bucureşti – au sunat din vuvuzele şi au agitat pancarte pe care scria „DA, edu­caţiei, NU indiferenţei!“. Aceştia au făcut o comparaţie şi între alocările bugetare lunare pentru diferite categorii. Astfel, în timp ce pentru un parlamentar statul alocă lunar 40.000 de lei, iar pentru un deţinut se dau 2.500 de lei, pentru un elev se acordă doar 500 de lei, în medie. Acţiunea de protest a fost una încununată de succes, având în vedere că la sfârşit, o delegaţie a FSE „SPIRU HARET“ a fost primită chiar de prim-ministrul Vasilica Viorica Dăncilă. La întâlnire au mai participat din partea Executivului şi ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, mi­nis­trul Educaţiei, Valentin Popa, precum şi consilierul de stat Sevil Shhaideh. „Noi am prezentat un memoriu din partea federaţiei noastre cu principalele probleme cu care noi ne confruntăm, probleme care crează tensiuni în învăţământul preuniversitar. Situaţiile pe care noi le-am sesizat nu au nici o le­gă­tură cu performanţele unităţilor de învăţământ sau cu calitatea actului managerial. Până la urmă trebuie să înţeleagă şi reprezentanţii UAT-urilor (unităţilor administrativ teritoriale - n.r.) că o primărie puternică este acea primărie care are şcoli care arată mai bine decât primăria”, a precizat Marius Nistor, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”. Preşedintele FSE „SPIRU HARET“ a mai spus că s-a stabilit ca în perioada

februarie 2018

imediat următoare, prin intermediul pre­fecturilor, să se organizeze comisii de dialog social pentru a discuta cazurile referitoare la comasările şcolilor, comasarea claselor şi efectele generate de aceste proceduri. „Acolo unde comasările nu se justifică, categoric lucrurile vor fi regândite”, a adăugat Nistor. El a mai spus că, dacă cererile sindicaliştilor nu vor fi rezolvate, membrii Federaţiei „Spiru Haret” vor apela la toate variantele „legale” de protest, inclusiv greva. „Deocamdată, deschidere există. Noi aşteptăm să vedem cum se con­ cre­tizează ceea ce am discutat. Vrem fapte! Asta aşteaptă şi colegii noştri din teritoriu şi nu mai au dispoziţia necesară

să aştepte. Deci promisiunile nu servesc nimănui. În momentul în care ceea ce s-a discutat aici se pune în practică, în momentul în care vezi că toate acele angajamente sunt respectate, atunci va apărea şi încrederea. Până atunci, va rămâne doar acea doză de neîncredere şi suspiciune”, a mai spus Marius Nistor. Un alt subiect abordat în întâlnirea de la Palatul Victoria a fost acordarea voucherelor de vacanţă, care ar urma să se ofere începând cu luna martie, după ce vor fi clarificate unele probleme de ordin tehnic. lll

DRAGOª CONSTANTIN NEACªU

3


4

ªCOALA GÃLÃÞEANÃ

STRATEGII DE ÎNŢELEGERE A TEXTULUI SCRIS Scopul final al oricărui act de lectură este înţelegerea unui text citit, indiferent de natura acestuia. Accesul dificil la sensul global al unui text reprezintă unul dintre factorii fundamentali ai rezultatelor slabe la învăţătură. Dificultăţile cu care se confruntă un cititor slab sunt o o­pe­raţiune neplăcută şi constrângătoare: acesta citeşte încet, adeseori silabisind, se împiedică la cuvintele lungi, necunoscute, ceea ce provoacă multe neajunsuri. Fiecare propoziţie sau frază este tratată de sine stătător, fără a mai fi integrată în realizarea sensului global al textului. Din cauză că îi lipseşte capacitatea de a face conexiuni logice, diferitele date ale textului nu sunt puse în legătură cu cunoştinţele anterioare sau chiar cu cele pe care le-a citit cu câteva pagini înainte sau cu câteva rânduri mai sus. Reprezentările sau interpretările personale lipsesc cu desăvârşire; informaţiile sunt acceptate ca atare, fără a le mai fi verificat veridicitatea sau logica. Prin urmare, un cititor slab nu poate face distincţia dintre ce este important şi ceea ce e mai puţin important, rezultatul fiind că nu îşi poate autoevalua cunoştinţele nou achiziţionate în mod corect. Pentru a contracara acest fenomen, trebuie să avem în vedere strategiile de abordare a textului scris. Acestea reprezintă diferite modalităţi de dirijare graduală a lecturii astfel încât să îi ajute pe elevi să identifice sensul global al textului. Actul didactic bazat pe acest tip de abordare îi face pe elevi să fie mai motivaţi şi să devină cititori activi care pot să interpreteze textul pe cont propriu. Dintre strategiile de îmbunătăţire a înţelegerii textului am selectat şapte pe care le-am considerat a fi cele mai eficiente. Monitorizarea înţelegerii Elevii care pot să îşi autoevalueze înţelegerea sensului unui text ştiu când au înţeles un text şi când nu. Dacă aceştia îşi dau seama că nu au surprins esenţa textului, pot să revină asupra lui pentru a-şi ajusta înţelegerea asupra lui. Ei posedă, intuitiv, propriile strategii prin care rezolvă „problemele” care pot sta în calea înţelegerii mesajului. Aceste strategii pot fi îm­bunătăţite şi diversificate încă din clasele mici. Spre

deosebire de aceştia, cei cu probleme de înţelegere a mesajului fie nu îşi dau seama că a intervenit o eroare în decodarea corectă a mesajului, fie nu ştiu să o îndrepte. Chiar şi elevii care de obicei sunt cititori buni pot întâmpina probleme în ceea ce priveşte lectura textelor din domenii pe care nu le stăpânesc bine. A le spune elevilor să îşi monitorizeze înţelegerea textului nu e suficient. Aceştia au nevoie să fie învăţaţi cum să o facă, ceea ce presupune ca profesorul să le ofere exemple şi să facă exerciţii de monitorizare a textului împreună cu ei. Astfel, elevii vor şti cum să se oprească la sfârşitul unui paragraf sau secvenţe de text, să demonstreze că informaţia prezentată a fost înţeleasă sau să folosească diferite strategii de corectare. Metacogniţia Poate fi definită ca „gândirea despre gândire”. Cititorii buni folosesc strategii metacognitive care îi ajută să aibă controlul asupra lecturii şi să facă ulterior observaţii asupra ei. Înainte de a citi, ei au clar în minte scopul pentru care citesc textul respectiv şi fac o previzualizare a acestuia înainte de a-l citi efectiv. În timpul lecturii, ei îşi pot monitoriza înţelegerea adaptându-şi viteza citirii la dificultatea textului şi rezolvă orice probleme de înţelegere a textului ar putea apărea pe parcurs. După ce au parcurs textul, ei verifică dacă au înţeles tot. Utilizarea de organizatori grafici şi semantici Organizatorii grafici ilustrează conceptele şi relaţiile între concepte dintr-un text. Ei pot fi numiţi în diferite feluri: hărţi conceptuale, reţele, grafice, grupuri, mulţimi etc. Indiferent de denumire, organizatorii grafici pot ajuta cititorii să se concentreze pe conceptele-cheie ale textului şi pe modul în care se aseamănă cu alte concepte-cheie. Elevii îi pot folosi pentru a înţelege mai bine textele din manuale sau culegeri. Cu ajutorul organizatorilor grafici, elevii pot să se concentreze foarte uşor asupra structurii unui text pe care îl citesc, pot să identifice şi să examineze relaţiile într-un text dat ºi pot să compună rezumate foarte bine elaborate ale textelor citite.

Răspunsul la întrebări-ţintă Se poate dovedi eficientă deoarece le oferă elevilor un motiv pentru a citi; îi ajută să se concentreze asupra a ceea ce trebuie să înveţe; îi ajută să gândească în timp ce citesc; îi încurajează să îşi autoevalueze înţelegerea textului; îi ajută să organizeze informaţiile abia învăţate şi să le coreleze cu ceea ce ştiau anterior. Acest tip de strategie încurajează elevii să înveţe cum să răspundă mai bine la întrebări. Elevii sunt rugaţi să precizeze dacă informaţia pe care au folosit-o ca să răspundă la întrebări este prezentă explicit în text, este implicată sau provine din cunoştinţele generale ale elevului. Generarea de întrebări Atunci când pun întrebări, elevii îşi dau seama dacă pot răspunde la acele întrebări şi dacă au înţeles ceea ce au citit. Ei trebuie să înveţe cum să pună întrebări care combină informaţii din tot textul. De exemplu, ei pot să vizeze ideile principale care dezvăluie informaţii importante despre acţiune. Stabilirea structurii operei literare Elevii învaţă să identifice categoriile de conţinut (personaje, conflicte, cronotop narativ, momentele subiectului etc.) care îi ajută să înţeleagă mai bine textul dat. Rezumarea Rezumarea unui text presupune ca elevul să poată identifica informaţiile esenţiale şi să le redea cu propriile cuvinte. Stăpânirea acestei strategii îi ajută pe elevi să stabilească ceea ce este important într-un text, să facă legături între ideile principale, să elimine informaţia neimportantă şi să îşi amintească ceea ce au citit. Eficienţa strategiilor mai sus-menţionate creşte atunci când profesorul face transparent procesul de înţelegere a textului. El le explică de ce şi când trebuie folosite aceste strategii, ce strategii să folosească şi cum să le aplice. Paşii includ, de obicei, explicarea directă, oferirea unui model de abordare („gândirea cu voce tare”), dirijarea lecturii şi punerea în practică. lll

CĂTĂLINA-ELENA BÂGU, COLEGIUL TEHNIC „PAUL DIMO” GALAŢI www.SCOALAROMANEASCA.ro


PA R T E N E R I AT

PARTENERIAT ÎNTRE SINDICATUL DIN ÎNVĂŢĂMÂNT „SPIRU HARET” MUREŞ ŞI SINDICATUL DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR SIBIU

LIBERTATE PRIN EDUCAŢIE „Civilizaţia este fructul unei bătălii neîncetate şi în orice bătălie înfrângerea e posibilă, la fel ca şi victoria”. Spiru Haret În urmă cu cinci ani, două federaţii din învăţământul preuniversitar: Federaţia Sindicatelor Învăţământ „SPIRU HARET” şi Federaţia Educaţiei Naţionale au hotărât să se unească, pentru a întări forţa sindicală la nivel naţional, pentru a avea o mai mare greutate în negocierea problemelor specifice domeniului învăţământ. Demersuri pentru unificare au fost mai multe, materializate în întâlniri repetate ale celor două birouri execu­ tive. Momentul definitivării detaliilor, a avut loc la cabana Sindicatului din Învăţământ, „Spiru Haret” Mureş, de la Dulcea, după care la 24 Ianuarie 2013, la Conferinţa Naţională s-a înfiinţat Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”. Cu experienţa din parteneriatul cu Sindicatul Preuniversitar Turda, care se derulează de peste zece ani, atât pe linie sindicală, cât şi profesională, după întâlnirile care au avut loc în aceşti cinci ani, în urma discuţiilor avute, iată că sindicatele din Sibiu şi Mureş, au hotărât împreună organizarea unei conferinţe pe linie sindicală, conferinţă care s-a desfăşurat la Sovata în 15-16 decembrie 2017. Preşedinţii celor două sindicate, împreună cu membrii Birourilor Executive, au hotărât detaliile, respectiv locul desfăşurării, data şi programul acţiunii, pentru care merită aprecierile noastre. Au hotărât, de asemenea, şi tema dezbaterilor – „Libertate prin educaţie” –, tema iniţiată de federaţie de Ziua Mondială a Educaţiei, 5 Octombrie 2017. La conferinţa celor două sindicate, Sindicatul din Învăţământul Preuniversitar Sibiu şi Sindicatul din Învăţământ „Spiru Haret” Mureş au participat, pe lângă liderii de sindicat din cele două judeţe, reprezentanţi ai Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, preşedintele federaţiei, profesor Marius Ovidiu Nistor, prim-vecepreşedinte februarie 2018

profesor Valeriu Partene, Ioana Voicu, jurist al federaţiei şi Dragoş Constantin Neacşu, directorul Departamentului Comunicare al federaţiei. În deschiderea conferinţei, preşedinţii celor două sindicate, profesor Ioan Săcărea şi prof. Teodor Fârţonea, au adresat cuvinte de bun venit şi au menţionat importanţa acestui parteneriat atât pe linie sindicală, cât şi profesională.

Întreaga activitate s-a desfăşurat într-o atmosferă caldă, colegială, prietenească, contribuind la crearea acestei atmosfere domnul Marius Nistor şi Valeriu Partene. Au urmat întrebări şi răspunsuri adresate de liderii de sindicat prezenţi în sală. Întrebările au fost legate de: - salarizare, respectiv Legea 153/ 2017 şi cu necesitatea unor modificări; - salarizarea la nedidactic; - problema sporurilor;

- costul standard per elev; - problema comasărilor; - plată cu ora; - trecerea de la angajator la angajat a reţinerilor salariale; - hotărâri judecătoreşti; - Legea 85/2016; - formula de calcul la dobândă; - plata orelor de educaţie fizică la învăţământul primar; - naveta; - voucherele de vacanţă. Domnul preşedinte Marius Nistor, a răspuns la întrebări, menţionând de fie­ care dată că vor interveni modificări pe parcurs. A menţionat că de la 1 ianuarie 2018, când reţinerile salariale vor trece de la angajator la angajat, în mod sigur vor interveni probleme, pe care reprezentanţii federaţiei se angajează să le rezolve, prin intervenţii la factorii decizionali, că ne vom manifesta prin toate formele legale, pentru ca legile să fie respectate, pentru ca sistemul de învăţământ să fie unul eficient. Fără a avea pretenţia că activitatea noastră a acoperit toată paleta problemelor, suntem mulţumiţi că acţiunea a fost o reuşită şi suntem siguri că astfel de acţiuni se vor organiza şi în viitor. Colegii noştri, cei 250 lideri de sindicat, au stabilit pentru viitoarele parteneriate profesionale să se întâlnească pe cicluri de învăţământ, didactic auxiliar, nedidactic, învăţământ special. Pe lângă lista infinită a problemelor din educaţie, a fost o zi de sărbătoare, o zi a prieteniei, o zi festivă! Ne-am bucura ca vorbele celui a cărui nume îl purtăm, ca federaţie, peste ani să răsune aşa: „Plec din viaţă cu mulţumirea că nu am pierdut vremea şi că mi-am îndeplinit datoriile atât pe cât puteam să mi le îndeplinesc, în împrejurimile în care am trăit şi în marginea puterilor mele fizice şi intelectuale.” lll

REZI MARIA, PRIM-VICEPREŞEDINTE SINDICATUL DIN ÎNVĂŢĂMÂNT „SPIRU HARET” MUREŞ

5


6

OPINII

MESERIA DE PROFESOR POATE FI EXTENUANTĂ? FACEŢI O PAUZĂ, REFLECTAŢI ŞI AJUSTAŢI Sunt atât de multe sarcini ce trebuie îndeplinite zilnic de către profesori, încât, câteodată, încercarea de a ţine pasul poate fi o adevărată provocare. Fiecare an şcolar nou pare să aducă din ce în ce mai multe cerinţe, iniţiative, obligaţii, încât timpul devine din ce în ce mai scurt, părând să se evapore, toate acestea devenind, fizic şi mental deopotrivă, de-a dreptul epuizant în anumite zile. Ajungi să te întrebi, în acele zile, de ce oare mai stai în învăţământ, de ce nu pleci unde vezi cu ochii? Eşti gata să renunţi şi te-ntrebi întruna: „Mai merită efortul? La ce bun totul?”... Adevărul este că aceste sentimente negative sunt naturale şi le încearcă, probabil, din când în când, angajaţii din orice domeniu. Fiecare meserie are plusurile şi minusurile sale, momentele de cumpănă, încercările şi provocările, aparent, mult prea mari. Atât în viaţa personală, cât şi la muncă, toţi avem lupte de dat şi chiar având atitudinea potrivită, acea atitudine pozitivă despre care vorbeşte toată lumea, chiar organizând şi planificând minuţios totul, câteodată avem senzaţia că nu facem destul, că suntem depăşiţi de situaţii, de evenimente, de vremuri. Dar, din fericire, cum speranţa moare ultima, reuşim să ne amintim de ce ne-am ales această meserie nobilă şi, iar şi iar, o luăm de la capăt. Este util, însă, uneori, să găsim şi nişte metode care să sim­plifice lucrurile, să ne încarce bateriile şi să ne aducă mai uşor înapoi, pe baricade. Din experienţă proprie, pot spune că: Experienţa nu-i întotdeauna de ajuns Oamenii consideră că, cu fiecare an nou care trece, deoarece câştigi experienţă, lucrurile devin tot mai uşoare. Nu-i deloc aşa. Un profesor este un profesor adevărat, dacă investeşte constant în el, în pregătirea

sa, în formarea sa profesională. Apar continuu lucruri noi cu care trebuie să ţii pasul: manuale noi, metode de predare noi, interactive, metode de predare cu ajutorul tehnologiei mo­derne etc., etc., etc. De aceea, tre­buie să reflectezi continuu la ce schimbări noi apar, la ce schimbări trebuie să operezi în tine însuţi, ca să poţi să faci faţă schimbărilor exterioare. În drum spre casă, în fiecare zi, mă gândesc la ce-am făcut la şcoală, cum m-am prezentat în faţa elevilor, cum mă percep ei şi colegii, ce ar trebui să îmbunătăţesc etc. Îmi iau aceste pauze de reflecţie, opresc alte gânduri şi doar mă concentrez pe asta. Realizez că mai am şi scăpări, că mai fac greşeli pe ici, pe colo, dar văd şi câte lucruri fac bine, văd progresele făcute de elevi, citesc în ochii lor, în atitudinea pe care o au faţă de mine, acel respect, acea încredere, acea recunoaştere, în cele din urmă, a mea ca profesor. Mai văd şi că am prieteni, nu doar colegi în Cancelarie. Mai am, deci, şi acel sentiment al apartenenţei la un grup bine închegat, la o comunitate de oameni care te fac să te simţi ca-n familie. De ce e importantă reflecţia? O parte crucială a procesului de învăţare e reflecţia, iar predarea, munca la catedră este intrinsec legată de învăţare. Nu există predare fără învăţare, deci pentru a fi un bun profesor ai nevoie permanent de aceste momente de reflecţie. Reflectezi la ce ai de predat, reflectezi la ce fel de elevi ai, reflectezi la ce fel de om şi de profesor eşti tu, la vremurile şi condiţiile actuale, la orice lucru care-ţi condiţionează sau influenţează cumva viaţa. Cei care nu reflectează deloc la toate acestea, dar mai ales la ei înşişi, cei care se declară automulţumiţi, care dovedesc suficienţă, nu vor progresa cu adevărat, pentru că schimbarea

începe întotdeauna cu noi înşine. Când începi să realizezi că lucrurile nu mai pot fi ca acum câţiva ani, că se schimbă continuu şi într-un ritm tot mai accelerat, de-a dreptul ameţitor câteodată, o să începi să şi accepţi schimbarea şi-o să începi propriul proces de transformare, de adaptare, de reinventare. Americanul John Dewey, filozof, psiholog şi reformator în domeniul educaţiei a spus: „Nu învăţăm din experienţă, învăţăm reflectând la experienţa noastră”. Aşadar, lumea e într-o continuă schimbare şi noi trebuie să ne adaptăm la ea! Şi nu putem face asta decât prin meditaţie, prin conştientizare, prin reflecţie. Abia apoi, putem purcede la schimbare. Managementul clasei te poate epuiza Toţi avem de furcă cu elevii „problemă” câteodată, toţi găsim dificil să controlăm eficient ce se întâmplă şi cum se întâmplă. Elevii sunt mulţi, gălăgioşi, teribilişti, dezinteresaţi. Fie că sunt chestiuni minore, cum ar fi faptul că unii elevi vorbesc între ei şi nu sunt atenţi etc, ori chestiuni grave, de genul, elevi care deranjează ora în mod voit, scoţând anumite sunete, ripostând recalcitrant, dând replici insolente etc., profesorul trebuie să fie pregătit şi să ştie cum să facă faţă la comportamentul acesta inadecvat al unora dintre elevi. Ce pot spune este că n-am lăsat niciodată lucrurile să se liniştească, să treacă de la sine. Dacă aş fi făcut asta, sunt sigură că aş fi fost chiar mai “obosită” psihic, pentru că oboseala ar veni din nemulţumire, din senzaţia că mă bat cu morile de vânt, că totul e inutil. În timp, tot reflectând la cum aş putea cel mai bine să păstrez ordinea şi disciplina în clasă, după ce m-am mai şi documentat în privinţa aceasta, am ajuns să descopăr şi să implementez mici “artificii”, metode www.SCOALAROMANEASCA.ro


OPINII

alternative la procesul de învăţare, metode pe care marea majoritate a profesorilor sunt sigură că le-a descoperit. Elevii trebuie să fie tot timpul uimiţi, evident. Elevii nu trebuie să apuce să se plictisească, sau să obosească. Când ce oferă manualul e prea tern, prea static, recurg la pauze de respiro, trecem la o odihnă activă, respectiv: scot fişele de lucru cu jocuri. E aparent joacă, căci o facem tot în engleză, eu fiind profesoară de limba engleză. Jucăm, spre exemplu: “Adevăr sau provocare” – le place la nebunie! Sau scoatem telefoanele, intrăm pe Youtube şi ascultăm o melodie – o melodie cu versurile afişate, deci şi ei pot fredona. Se şi destind, învaţă şi cuvinte noi în engleză. Sau îi provoc să spună ce aveau de împărţit, în cazul în care se certau între ei, dar numai şi numai în engleză, şi construim un întreg proces, astfel, ca la tribunal. Avem acuzatori şi avocaţi, avem judecători şi juraţi. Le place mult mai mult când lucrurile au legătură cu realitatea lor personală şi imediată. Dintr-odată sunt mult mai activi, mai dornici să participe, mai entuziasmaţi. Elevilor ajunge să le placă ora, astfel. Toţi uităm, în mare, ce-am învăţat la un obiect sau altul, în şcoală. Ceea ce nu uităm niciodată este cum ne-am simţit la ora unui anumit profesor, cum a reuşit, el sau ea, să ne facă să ne simţim. Am ajuns, în acest fel, după ani de muncă la catedră, să depăşesc aproape integral problemele de conduită, de comportament distructiv, să uit de senzaţia „de oră nereuşită”. Am înţeles, prin reflecţie, că nu certând, admonestând, cerându-le, ameninţător sau rugător, elevilor să fie atenţi, să participe la lecţie, să contribuie, să gândească şi să înveţe, ei vor şi face asta. Şi nu pentru că le-ar lipsi neapărat un bun-simţ elementar. Acela există, chiar dacă la unii, părea a fi ascuns bine. Şi există şi setea de cunoaştere şi dorinţa de îmbunătăţire, chiar. Am înţeles, încă o dată, gândindu-mă mult la asta, că depinde aproape în totalitate de noi, profesorii, ce fel de elevi avem... lll

PROF. LUMINIŢA ZAHARIA LICEUL TEORETIC “SFÂNTA MARIA”, GALAŢI SINDICATUL ÎNVĂÞĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR GALAÞI februarie 2018

PLÃNTUŢA PRIETENIEI

„Educaţia este un vaccin contra violenţei” (E.J.Olmos). De la acest motto a pornit, în anul şcolar 2015-2016, un proiect educaţional pentru cetăþenie democratică şi drepturile copilului intitulat „BIG-BROTHER”, al cărui scop este de prevenire şi diminuare a fenomenului violenţei din şcoală – bullying – prin activităţi extraşcolare şi prin conştientizarea importanţei relaţiilor interumane bazate pe toleranþă şi acceptare. Ca soluţie pentru stoparea fenomenului de bullying din şcoală se propune protectoratul de tip „Big-Brother”: fieca­ re elev din clasa a VIII-a devine „un frate / soră mai mare” (Big-Brother Senior) pentru un elev din clasa a VI-a ºi fiecare elev din clasa a VII-a devine „un frate / soră mai mare” pentru un elev din clasa a V-a (Big-Brother Junior). Responsabilităţile fratelui mai mare includ: îndrumare, consiliere, încurajare şi sprijin necondiţionat, demnitate, astfel încât acesta să fie un model demn de urmat pe tot parcursul anului şcolar. În acest sens, parteneriatul este pecetluit printr-un angajament colectiv asumat de elevi în faþa profesorilor privind termenii protectoratului, aşa-numitul „Jurământ Big-Brother”, consolidat apoi printr-o serie de activităþi de educaþie extraşcolară. Prima activitate s-a derulat pe 30 octombrie 2017 o dată cu „Sărbătoa-

rea Toamnei”, a urmat „Mesajul meu Anti-Bullying” cu ocazia Zilei Anti-violenţă din 1.11.2017, când perechile Big-Brother au realizat împreună mesaje anti-bullying ce au fost încărcate pe pagina Facebook a ºcolii, fiind apoi votate de comunitatea online prin LIKE pentru stabilirea câştigătorilor. „Rondul prieteniei”, activitate de educaţie ecologică, s-a derulat la 23.11.2017 şi a presupus plantarea de arbuşti ornamentali pe spaţiul verde din curtea şcolii, din nou în perechea Big-Brother. Unele plăntuţe au fost atât de norocoase încât au primit şi nume: Johnny Găluşcă, Kai, Chanyeol, Sehun, Muguraº, Kyungsoo, Chen, Chupsa-Chups, Wendy etc. Mobilizarea elevilor a fost exemplară şi au reuşit să planteze peste 60 de puieţi. Elevii au venit la şcoală cu lopăţele, cazmale, mănuşi de plastic şi, chiar dacă s-au murdărit de pământ, au savurat momentul de conexiune cu natura, de relaţionare „altfel” cu grupul clasă şi ne-au arătat „Salutul Big-Brother”! Aşteptăm cu interes următoarele activităţi! lll

DIRECTOR, PROF. GABRIELA ŞANDRU ŞC. GIMNAZIALĂ „T. VLADIMIRESCU” TG-MUREŞ

7


8

A C T U A L I TAT E

INVESTIND ÎN EDUCAÞIE, COMBATEÞI CU ADEVĂRAT SĂRĂCIA! Federaþia Sindicatelor din Educaþie „SPIRU HARET“ s-a retras pe 29 ianuarie din toate structurile de dialog social de la nivelul Ministerului Educaþiei Naþionale până la momentul în care instituþia va înþelege că un dialog social real presupune transparenþă, comunicare, discuþii de pe poziþii de egalitate ºi parteneriat. „În ultimele luni, dialogul social de la nivelul Ministerului Educaþiei Naþionale a fost unul mimat. Totul a culminat cu măsurile abuzive dispuse inspectoratelor ºcolare (comasarea de unităþi, de clase ºi de grupe; desfiinþarea, în mediul rural, a unor structuri ale unităþilor de învăþământ; interdicþia menþinerii cadre-

lor didactice ca titulare peste vârsta de pensionare; interdicþia reducerii cu 2 ore a normei didactice pentru cadrele didactice cu 25 de ani vechime ºi gradul didactic I etc.) – în numele încadrării în buget. La acestea se adaugă: blocarea posturilor vacante în sistemul de învăþământ ºi insuficienþa resursei umane (îndeosebi la nivelul inspectoratelor ºcolare); neachitarea integrală a sentinþelor judecătoreºti privind plata diferenþelor salariale cuvenite membrilor de sindicat ºi lipsa de predictibilitate privind plata restanþelor; pasivitatea Ministerului Educaþiei în soluþionarea problemei creºterilor salariale pentru personalul

contractual/nedidactic din inspectoratele ºcolare. În aceste condiþii nu vedem rostul acestor întâlniri ºi ne vom întoarce la masa dialogului doar în momentul în care noul ministru va dispune măsurile necesare pentru remedierea tuturor disfuncþionalităþilor constatate“, a declarat Marius Ovidiu Nistor, preºedinte FSE „SPIRU HARET“. De asemenea, Consiliul Na­þional al Federaþiei Sindicatelor din Educaþie „SPIRU HARET” a transmis ºi o scrisoare deschisă politicienilor prin care atrage atenþia asupra subfinanþării sistemului de învăþământ, scrisoare pe care o regăsiþi mai jos.

Doamnelor ºi domnilor politicieni, Ne adresăm dumneavoastră, tutu­ ror celor care aþi ocupat ºi ocupaþi func­ þii de decizie în această þară, deoarece, indiferent de culoarea politică, prin ho­ tărârile luate în ultimii 28 de ani cu privire la soarta învăþământului românesc, aţi declanşat ºi menþineþi un proces de de­ gradare continuă a acestui sistem! Consiliul Naþional al Federaþiei Sin­ dicatelor din Educaþie „SPIRU HARET“, întrunit în ºedinþă extraordinară, vă atenþionează, în mod public, că mă­

surile manageriale, financiare, de per­ sonal ºi fiscale cu care bombardaþi în mod haotic ºcoala românească au, pe termen lung, efecte dezastruoase asupra întregii societăþi. Membrii noºtri de sindicat, alături de elevi ºi părinþi – adică exact cei care resimt în mod direct ºi constant conse­ cinþele deciziilor guvernamentale pri­ vind sistemul public de educaþie – vă atrag atenþia că ceea ce numiþi viziu­ ne educaþională nu este decât o politi­ că bazată pe sărăcie.

De mult timp, dincolo de declaraþi­ ile politice triumfaliste, dar goale de conþinut, criteriul principal al manage­ mentului educaþional nu mai este pre­ gătirea eficientă a elevilor pentru exi­ genþele unei societăþi viitoare sănătoa­ se! În momentul în care, ierarhic – de la Ministerul Educaþiei la inspectorate ºcolare, de la inspectorate la unităþi de învăþământ – singura impunere este „în­ cadrarea în costurile standard ºi în nu­ mărul de posturi aprobat“, nu mai pu­ tem vorbi de un sistem de învăþământ

www.SCOALAROMANEASCA.ro


A C T U A L I TAT E

normal. Costul standard per preºcolar/ elev neacoperitor ºi trecerea plăþii sa­ lariilor personalului din învăþământ din sarcina autorităþilor locale în sarcina Ministerului Educaþiei Naþionale, fără o pregătire temeinică, au generat pro­ bleme majore în sistem: se comasează unităþi de învăþământ, în special în me­ diul rural, exclusiv din motive financiare, fără să vă întrebaþi ce se va întâmpla cu elevii din zonele respective sau cu forþa de muncă înalt calificată pe care o disponibilizaþi! Este aberant să credeþi că un părinte îºi va trimite zilnic copilul la grădiniþă sau la ºcoală la o distanþă de 10 – 15 km depărtare! Nu faceþi de­ cât să creºteþi rata abandonului ºcolar ºi, în consecinþă, a nivelului de analfa­ betism! Exact acest lucru se întâmplă, în prezent, în mai multe judeþe: Hune­ doara, Timiº, Caraº-Severin etc. Proba­ bil că veþi găsi un articol de lege care vă justifică aceste comasări, dar ele tot abuzive rămân! În numele respectării costului stan­ dard, sacrificaþi colegiile naþionale ºi unităþile de învăþământ vocaþional, inclusiv resursa umană înalt calificată, boicotând performanþa. În unităþile de învăþământ vor func­ þiona clase în regim simultan cu elevi cu cerinþe educaþionale speciale (vezi situaþia din Anina), fără să þineþi cont de interesul major al beneficiarilor. Deºi vă lamentaþi de lipsa perfor­ manþelor sportive ºi o transformaþi în­ tr-un subiect de interes naþional, desfi­ inþaþi clase cu profil sportiv (vezi situaþii­ le din judeþul Caraº-Severin). Degradaþi învăþământul tehnic ºi profesional, afectând în mod direct economia ºi piaþa muncii. Închideþi unităþile de învăþământ special fără să vă gândiþi la efecte. Şi toate acestea doar pentru bani! În orice manual de management se argumentează că procesul de restruc­ turare al unui sistem trebuie însoþit de evaluări ale efectelor pe termen scurt, mediu ºi lung, precum ºi de măsuri care să minimizeze consecinþele negative. Ori, restructurarea reþelei ºcolare, aºa cum se face în prezent, este doar o decizie iresponsabilă, făcută exclusiv din considerente financiare. De fapt, gestionaþi doar sărăcia sistemului, ne­ făcând nimic, la nivel naþional, pentru depăºirea ei. Da, educaþia costă! Dar þara ºi ge­ neraþiile viitoare vor resimþi cât costă lipsa ei! Însă, se pare că pe dumnea­ voastră, politicienii, nu vă interesează februarie 2018

cu adevărat această realitate. Nu vă interesează decât să creaþi mecanis­ me de constrângere (mergând până la ameninþarea cu demiterea) pentru a menþine aparenþa atât a unei func­ þionalităþi normale, cât ºi a unei aºa-zi­ se reforme într-un sistem de învăþământ care se confruntă cu probleme struc­ turale. Mult clamatul management al educaþiei, practicat de instituþiile abili­ tate – minister, inspectorate, autorităþi locale – nu este decât un mecanism disfuncþional, cu decizii incoerente, u­ne­ori chiar contradictorii. Este sufici­ ent să analizăm metodologiile de or­ ganizare a examenelor naþionale, care creează an de an haos în sistem. Este suficient să vedem cum ministerul este incapabil să pună în practică sentinþe­ le judecătoreºti privind sumele pe care statul le datorează cadrelor didactice

aproape de colaps, în care noi, cadre­ le didac­tice, elevii ºi părinþii trebuie să funcþionăm. Vă atenþionăm că, de fiecare dată, tot ceea ce a însemnat „reformă a învăþământului“, în ultimii 28 de ani, nu a reprezentat decât un început de schimbare, niciodată încadrată într-o viziune de ansamblu, niciodată finali­ zată ºi niciodată evaluată! Doamnelor ºi domnilor, În numele generaþiilor de copii ºi tineri care ar trebui să beneficieze de un sistem educaþional normal (este un drept constituþional, pe care o societa­ te democratică s-a obligat să-l respec­ te), în numele părinþilor care îºi doresc copii capabili să facă faþă provocărilor profesionale generate de o societate în continuă schimbare, în numele ca­ drelor didactice care vor să-ºi practi­ ce profesia în condiþii de normalitate

(ca mod de calcul, ca mod de aplica­ re, ca termene). Este suficient să con­ statăm cum se iau măsuri, aparent în favoarea angajaþilor din învăþământ (vezi voucherele de vacanþă, vezi re­ gulamentul de sporuri), dar care nu se pot pune în practică! Este suficient să constatăm modul greoi în care se lu­ crează cu Ministerul Educaþiei sau dis­ funcþionalităþile existente între diferite structuri ale ministerului! Legislaþia privind sistemul educaþio­ nal public are, în totalitatea ei, carenþe pe care nicio guvernare nu a reuºit să le elimine. Se dau legi incomplete, apar acte normative contradictorii, apar regulamente de aplicare a aces­ tora, care, însă, se dovedesc imposibil de aplicat; amendăm o aberaþie le­ gislativă printr-o alta, la fel de aberan­ tă, iar rezultatul este un sistem haotic, fără predictibilitate, din ce în ce mai

într-un sistem cu adevărat funcþional ºi de calitate: STOPAÞI comasările ºi desfiinþările de ºcoli, clase ºi grupe ºi, implicit, disponibilizările de personal! FACEÞI ceea ce este cu adevărat necesar pentru ca sistemul educaþional să funcþioneze ºi să permită performanþe, altfel ne condamnaþi, ca socie­ tate, pentru următoarea jumătate de secol! ASIGURAÞI finanþarea sistemului de învăþământ conform prevederilor Legii Educaþiei! INVESTIND ÎN EDUCAÞIE, COMBATEÞI CU ADEVĂRAT SĂRĂCIA! lll

CONSILIUL NAÞIONAL AL FEDERAÞIEI SINDICATELOR DIN EDUCAÞIE „SPIRU HARET“ 24 IANUARIE 2018

9


10

JURIDIC

REGULAMENTUL-CADRU PRIVIND SPORURILE DIN ÎNVĂÞĂMÂNT, APROBAT DE EXECUTIV Guvernul a aprobat Hotărârea nr. 34 din 31 ianuarie 2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare „învăţământ” Cuantumul sporului pentru condiþii de muncă se stabileºte prin aplicarea unei cote procentuale asupra salariului de bază, cu valori cuprinse între 5 ºi 15% din salariul de bază, în funcþie de criteriile specifice pentru fiecare categorie în parte ºi corespunzător timpului efectiv lucrat în aceste locuri de muncă, cu respectarea prevederilor Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Mai jos, vă prezentăm regulamentul-cadru. ANEXĂ: REGULAMENT-CADRU privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare „învăţământ” Art. 1. Prezentul regulament-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare „învăţământ”, potrivit anexei nr. I din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, precum şi condiţiile de acordare a acestora, denumit în continuare regulament Art. 2. (1) Sporul pentru condiţii de muncă prevăzut în prezentul regulament se acordă, pe baza buletinelor de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens, pentru timpul efectiv lucrat în locurile de muncă respective, în procent de până la 15% aplicat la salariul de bază, cu încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuieli salariale din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat. (2) Evidenţa timpului lucrat efectiv în ore se ţine şi se certifică de către conducătorul fiecărui/fiecărei compartiment/structuri funcţionale, se avizează de către şeful ierarhic superior şi se aprobă de conducerea unităţii/ instituţiei. Art. 3. La stabilirea concretă a sporului pentru condiţii de muncă se vor avea în vedere următorii factori: a) acţionarea concomitentă a mai multor factori de risc; b)durata de expunere la acţiunea factorilor de risc; c)natura factorilor nocivi - fizici, chimici sau biologici - şi mecanismul de ac­ţiune a acestora asupra organismului;

d)existenţa unor condiţii de muncă ce implică un efort fizic mare în condiţii nefavorabile de microclimat, zgomot intens sau vibraţii, praf, radiaţii, vapori, aburi; e)existenţa unor condiţii de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, care determină un risc de accidentare sau de îmbolnăvire; f)structura şi nivelul morbidităţii în raport cu specificul locului de muncă. Art. 4. Cuantumul sporului se stabileşte prin aplicarea cotei procentuale, care nu poa­te depăşi 15%, asupra salariului de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat la locurile de muncă prevăzute în pre­zentul regulament cu respectarea pre­ vederilor art. 13 alin. (1) din anexa nr. I lit. B „Reglementări specifice perso­nalului didactic din învăţământ” la Legea-cadru nr.153/2017 privind salari­za­rea personalului plătit din fonduri pu­bli­ce, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 5. Nominalizarea personalului care beneficiază de sporul pentru condiţii de muncă, fără depăşirea procentului de 15%, se face de către conducătorul ierarhic şi se aprobă de consiliul de administraţie, cu consultarea organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ sau a reprezentanţilor salariaţilor la nivel de unitate/instituţie acolo unde nu există sindicate, cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu încadrarea în fondurile aprobate pentru cheltuieli salariale. Art. 6. (1) Personalul care, în cadrul programului normal de muncă, îşi desfăşoară activitatea la mai multe locuri de muncă încadrate potrivit prezentului regulament, cu sporuri diferite,

beneficiază de sporul prevăzut pentru fiecare loc de muncă în funcţie de timpul efectiv lucrat în aceste locuri, cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare. (2)Personalul care, în cadrul programului normal de muncă, îşi desfăşoară activitatea într-un loc de muncă în care acţionează concomitent mai mulţi factori de risc caracteristici unor condiţii de muncă periculoase sau vătămătoare, astfel cum sunt definite în Hotărârea Guvernului nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie” din administraţia publică locală, beneficiază de sporurile prevăzute pentru fiecare dintre aceste condiţii de muncă, acordate cumulat, fără a se depăşi cuantumul maxim de 15% din salariul de bază. Art. 7. (1)Unităţile şi instituţiile din sistemul de învăţământ sunt obligate să adopte măsuri tehnice şi organizatorice care să conducă la desfăşurarea activităţilor în condiţii de muncă optime, în termen de cel mult 6 luni de la constatarea prin buletine de determinare a condiţiilor de muncă. (2)Unităţile/instituţiile din sistemul de învăţământ efectuează periodic măsurători la locurile de muncă în timpul desfăşurării activităţilor. Aceste perioade nu pot fi mai mari de 6 luni. (3)Personalul care îşi desfăşoară activitatea în condiţii de muncă periculoase sau vătămătoare este supus examinărilor medicale periodice, prin serviciile de medicina muncii, conform legislaţiei în vigoare. www.SCOALAROMANEASCA.ro


JURIDIC

Art. 8. (1)Personalul didactic care îşi desfăşoară activitatea în alte locuri de muncă în condiţii de muncă periculoase sau vătămătoare, altele decât cele stabilite prin prezentul regulament, beneficiază de sporul din domeniul respectiv, prevăzut de legislaţia salarizării personalului plătit din fonduri publice şi cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare. (2)Personalului nedidactic din învăţământul preuniversitar i se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului pri­ vind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie” din administraţia publică locală. (3)Personalului nedidactic din instituţiile de învăţământ superior de stat care funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, instituţiilor şi unităţilor care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, unităţi aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cluburi sportive studenţeşti, instituţii şi unităţi de cercetare ştiinţifică care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale i se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 917/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie” din administraţia publică centrală. Art. 9. În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se efectuează noi determinări, în timpul desfăşurării activităţilor specifice, în vederea eliberării buletinelor de determinare necesare stabilirii locurilor de muncă cu condiţii periculoase sau vătămătoare. Art. 10. Beneficiază de spor de până la 15% din salariul de bază: a)personalul care lucrează în laboratoarele nucleare autorizate în condiţiile legii, care desfăşoară activitatea cu surse de radiaţii sau generator de radiaţii; b)personalul care lucrează în laboratoarele şi compartimentele de cercetare, care utilizează agenţi chimici periculoşi, încadraţi în gradul I şi II de februarie 2018

toxicitate, precursori de gradul I şi II, substanţe cu potenţial cancerigen şi/ sau mutagen (pC), substanţe cu acţiune cancerigenă şi/sau mutagenă (C), substanţe care pot pătrunde în organism prin piele sau mucoase (P) sau substanţe foarte periculoase cu indicativ (Fp) sau agenţi biologici cu risc de îmbolnăvire aparţinând grupelor 1-4 de risc şi care prezintă risc de propagare în colectivitate; c)personalul din laboratoarele şi compartimentele de cercetări biologice, inframicrobiologice, microbiologice, virusologice şi biochimice, biochimice animale, genetice; d)personalul care lucrează în laboratoarele şi secţiile de cercetare care execută cercetări chimice, fizico-chimice, sinteze chimice, analize instrumentale în staţiile-pilot şi micropilot în vederea obţinerii unor noi substanţe; e)personalul care lucrează la instalaţiile electrice de medie şi înaltă tensiune; f)personalul didactic care asigură activităţi didactice de predare-învăţare-evaluare în unităţi spitaliceşti de boli infecţioase sau în secţii/compartimente cu paturi de boli infecţioase; g)personalul care îşi desfăşoară activitatea în spitale şi clinici veterinare universitare. Art. 11. Beneficiază de spor de până la 12% din salariul de bază: a)personalul care lucrează în laboratoare şi ateliere de obţinere şi prelucrare metale feroase şi neferoase; b)personalul care desfăşoară activitate în laboratoarele şi atelierele de profil în care este expus la radiaţii laser, ultraviolete, infraroşu, microunde, X, gama, la câmpuri sonore intense de ultra şi infrasunete sau la câmpuri magnetice şi electrice foarte intense; c)personalul care desfăşoară activităţi de conservare şi restaurare de obiecte de artă, de patrimoniu şi bisericeşti. Art. 12. Beneficiază de spor de până la 10% din salariul de bază: a)personalul didactic auxiliar din bibliotecile din instituţiile de învăţământ superior şi din bibliotecile centrale universitare care desfăşoară activităţi de prelucrare, conservare şi restaurare carte veche/publicaţii/periodice mai veche/vechi de anul 1900; b)personalul care lucrează în laboratoarele şi compartimentele de cercetări de ecologie sistemică şi sustenabilitate;

c)personalul încadrat în funcţia de model în unităţile de învăţământ cu profil de artă. Art. 13. Beneficiază de spor de până la 7% din salariul de bază: a)personalul care lucrează în locuri de muncă aflate sub acţiunea câmpurilor electromagnetice de radiofrecvenţă produse de emiţători de radiodifuziune, televiziune, emiţători pentru comunicaţii, staţii de radiolocaţie, instalaţii de curent de înaltă frecvenţă, staţii de radio unde scurte şi unde ultrascurte radiorelee în unde metrice, decimetrice, centimetrice, radiogoniometre şi staţii de bruiaj; b)personalul care lucrează în unităţile de creştere a animalelor de fermă şi de companie, în abatoare şi în unităţi de procesare a produselor de origine animală; c)personalul didactic auxiliar din unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar care se deplasează în zone izolate ce îndeplinesc cumulativ două din următoarele condiţii specifice: - c.1) condiţii dificile de acces la locurile de muncă cu drumuri deteriorate, periculoase, neasfaltate, nepietruite, impracticabile transportului; - c.2) inexistenţa transportului în comun; - c.3) localităţi amplasate în zone de munte la peste 800 m altitudine sau în Delta Dunării, în zone greu accesibile. Art. 14. Beneficiază de spor de până la 5% din salariul de bază: a)personalul care îşi desfăşoară activitatea în laboratoarele de chimie, biochimie, biologie, fizică, biofizică, agrochimie, pedologie, geochimie, din instituţiile şi unităţile de învăţământ; b)personalul care desfăşoară activităţi de conservare, circulaţie şi prelucrare de carte în depozite de carte şi biblioteci cu peste 12.000 de volume, inclusiv manuale şcolare, publicaţii periodice şi neperiodice; c)cadrul didactic, informaticianul, analistul programator, inginerul de sistem care desfăşoară activitate în laboratoarele de specialitate dotate cu reţele informatice constituite din cel puţin 12 unităţi. Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 95 din data de 31 ianuarie 2018. lll

PAGINI REALIZATE DE TEODORA BANAª ªI IOANA VOICU, CONSILIERI JURIDICI FSE „SPIRU HARET“

11


12

ªCOALA INTERNAÞIONALÃ

MAREA BRITANIE: SUBFINANÞAREA ŞCOLILOR FORÞEAZĂ PROFESORII SĂ PLĂTEASCĂ PENTRU MATERIALE V-aþi aºtepta ca o asistentă medicală să fie nevoită să plătească pentru paracetamol pentru pacienþi sau un pompier să achite factura pentru apa pe care o foloseºte la stingerea unui incendiu? Dar un profesor pentru manuale?

ADRIANA MIHALCEA Nu, nu vorbim despre România. O cercetare a Uniunii Naþionale pentru Educaþie din Marea Britanie a arătat că 94% dintre profesori trebuie să plătească pentru lucruri esenþiale ºcolii, cum ar fi cărþile, în timp ce 73% spun că achiziþionează articole de papetărie, deoarece ºcolile unde lucrează sunt subfinanþate. Pentru unii, cheltuielile totale au fost de 1.000 de lire sterline pe an, în timp ce două treimi au făcut donaþii mai mici. ªi acestea, pe lângă faptul că la 42% dintre părinþi li s-a cerut să facă donaþii anul acesta ºcolilor unde învaþă copiii lor. Alþi părinþi ºi îngrijitori au fost rugaþi să furnizeze echipamente de predare, cum ar fi papetărie ºi cărþi, în plus faþă de materialele esenþiale, cum ar fi hârtia igienică. Câþiva profesori din Marea Britanie au descris pentru publicaþia britanică The Guardian modul în care subfinanþarea ºcolilor îi loveºte pe ei. Dan din Isle of Wight, de exemplu, spune că profesorii au fost întotdeauna dispuºi să ofere o parte din banii proprii pentru diverse lucruri, cum ar fi premiile pentru copii, dar subfinanþarea este cu totul altceva. Acest lucru face dificilă gestionarea ºcolilor fără subvenþionarea de către personal ºi părinþi. El crede că este greºit că sistemul se bazează pe bunăvoinþa profesorilor, cu atât mai mult cu cât salariile au scăzut în ultimii 10 ani. Din punctul său de vedere guvernul trebuie să finanþeze în mod corespunzător ºcolile, astfel încât copiii să se poată bucura de un curriculum complet în instituþii cu resurse adecvate. În acelaºi timp, există varianta, dacă profesorul cumpără ceva pentru departamentul său să îºi poată cere banii înapoi. Dar procesul este atât de

greu ºi de consumator de timp, încât este mai simplu pentru profesori să plătească ºi să nu îºi revendice banii, decât să ceară să fie rambursaþi doar pentru a fi ignoraþi. Dan spune că în mod constant achiziþionează portofele din plastic, capse, bandă adezivă ºi carduri, ºi chiar baterii pentru telecomenzi, deoarece nu există suficienþi bani în buget. Sau caută activităþi în care nu trebuie să folosească lucruri cum ar fi lipiciul. De exemplu, pentru a salva bugetele de fotocopiere, a fost nevoit să fotocopieze materiale atât de mici, încât elevii s-au chinuit să le citească. De asemenea, a trebuit să cumpere unităþi de hard disk portabile, deoarece unităþile de discuri ºcolare sunt atât de pline, încât ar trebui să ºteargă materialele didactice mai vechi dacă vrea să salveze ceva. Martin, un alt profesor, din nord-vestul Angliei, care predă tehnologie, spune că a trebuit de multe ori să cumpere diverse pentru clasa lui. Recent, împreună cu tehnicianul ºi ºeful departamentului s-au ocupat de tot ce trebuia să cumpere, de lucrurile de care copiii aveau nevoie de-a lungul anului, plătind 5.500 de lire. Nu au mai arătat ºcolii plăþile pentru mate­ riale, inclusiv lemn, clei, cuie, ºuruburi ºi plastic, deoarece ºtiau că nu pot recupera banii. El spune că în aproximativ 90% dintre ºcoli, copiii trebuie să plătească pentru tehnologie, iar părinþii lor sunt rugaþi pentru o donaþie în valoare de 10-20 de lire sterline în fiecare an. Aceºti bani ar trebui să meargă la departament, dar nu se întâmplă asta întotdeauna, astfel că profesorii trebuie să-ºi cumpere echipamentul propriu. Ce se întâmplă dacă nu cumpără echipamentul necesar? Atunci nu îºi pot face treaba. Rachel, tot din nord-vestul Angli-

ei, crede că ºcolile sunt în mod serios subfinanþate ºi, ca rezultat, le lipsesc resurse extrem de importante. Mai mult, personalul nu este înlocuit, astfel încât cadrele didactice acoperă subiecte în care nu se specializează. Excursiile ºcolare sunt practic inexistente, iar ºcolile preiau mai mulþi elevi decât pot, în încercarea de a obþine mai mulþi bani. Prin urmare, numărul elevilor la clasă este în creºtere. Rachel spune că are un rol didactic, dar ºi unul de consiliere, astfel încât a văzut numărul studenþilor cu probleme semnificative de sănătate mintală crescând, în timp ce resursele care le susþin au scăzut. Elevii au din ce în ce mai multe probleme de anxietate, gânduri suicidale. Cu toate acestea, nu există sprijinul financiar pentru a-i ajuta mai mult ºi nici nu există sprijin extern din cauza reducerilor de costuri. Ea adaugă că adesea cumpără notebook-uri, cărþi de citit ºi reviste. De asemenea, cumpără elevilor masa de prânz, dacă ºcoala nu are bani. Asta în condiþiile în care atât ea, cât ºi soþul ei sunt profesori, deci îngheþarea salariilor le-a afectat standardul de viaþă. Moralul personalului este cel mai scăzut pe care l-a văzut ea vreodată. De asemenea, sănătatea ºi siguranþa mintală a elevilor sunt compromise, iar personalul este supărat că nu are capacitatea de a sprijini studenþii. lll www.SCOALAROMANEASCA.ro


ANIVERSARE

FEDERAŢIA SINDICATELOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE TRANSPORTURI A SĂRBĂTORIT 25 DE ANI DE ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ CU PROFESIONALISM, DĂRUIRE ŞI RESPECT, PENTRU UN ÎNVĂŢĂMÂNT TEHNIC BAZAT PE CALITATE ŞI PERFORMANŢĂ În primăvara anului 1992 a luat fiinţă la Braºov Federaţia Sindicatelor Independente din Unităţile de Învăţământ ale S.N.C.F.R, care a devenit ulterior, în anul 1998, Federaţia Sindicatelor din Învăţământul de Transporturi CFR (FSIT-CFR). Organizaþia a acţionat, încă de la constituirea sa, pentru păstrarea tradiţiei învăţământului tehnic preuniversitar cu profil transporturi, pentru promovarea reformei în acest domeniu şi apropierea de standardele europene în domeniul formării profesionale iniţiale a elevilor. Menţinerea, relaţiilor cu unităţile căilor ferate, în primii ani de activitate ai federaţiei, identificarea şi dezvoltarea, în perioada următoare, a unor noi modalităţi de colaborare cu partenerii economici din sectorul transporturilor auto şi din alte domenii, au condus la păstrarea identităţii învăţământului de transporturi, asigurând totodată unitatea de acţiune a sindicatelor. Evoluţia acestui sector de activitate nu a fost lipsită de probleme pe care sindicatele s-au străduit să le rezolve. Strategia adoptată, în acea perioadă de către sindicatele afiliate, având drept sprijin Federaţia Sindicatelor Mecanicilor de Locomotivă din România s-a dovedit a fi, în cele din urmă, eficientă pentru atingerea obiectivelor propuse, numai că drumul a fost unul lung şi anevoios. În ianuarie 2000 a luat fiinţă Departamentul Naţional pentru Învăţământ Tehnic şi de Transporturi, în cadrul Federaţiei Educaţiei Naţionale (FEN ) structură cu care FSIT-CFR s-a asociat. După fuziunea între F.E.N. şi Federaţia Sindicatelor din Învăţământ “Spiru Haret”, la 24 ianuarie 2013, Departamentul pentru Învăţământul Tehnic şi de Transporturi a februarie 2018

fost integrat în noua structură sindicală naţională, cu un număr de aproape 90 000 de membri. Aniversarea a 25 de ani de activitate a Federaţiei Sindicatelor din Învăţământul de Transporturi CFR, respectiv a 17 ani de existenþă a Departamentului Naţional pentru Învăţământ Tehnic şi de Transporturi, desfăşurată cu profesionalism, dăruire şi respect, pentru un învăţământ tehnic bazat pe calitate şi performanţă a fost marcată la cea de a V-a Conferinþă Naþională a federaþiei desfăºurată în 6.12.2017, la Braºov.

Participanţii la conferinţă, lideri ai federaţiilor sindicale din învăţământ,

ai altor structuri sindicale, ai organizaţiilor afiliate din întreaga ţară şi ai celor partenere, cadre didactice, directori ai unităţilor şcolare, reprezentanţi ai elevilor şi părinţilor, ai Ministerului Transporturilor, ai partenerilor economici au întreprins o analiză amplă a activităţii din această perioadă, au proiectat strategia activităţii sindicale pentru următorii ani şi au ales noua conducere a federaþiei. Au fost prezenţi şi domnii Marius Ovidiu Nistor, preşedinte al Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, primvicepreºedinþii Valeriu Partene, Lidia Antoniu, Teodor Fîrþonea, Secretarul General Ionel Barbu, doamna Mariana Zvarici, vicepreºedintă, domnul Mirel Pristavu, vicepreºedinte, doamna Stela Ciocea, preºedinta Sindicatului din învăþământul special Bucureºti, domnul Dragoş Neacşu, Director de Comunicare al F.S.E. „Spiru Haret”, domnul Dr. ing. Josif Szentes, Director General al Societăþii Naþionale de Transport Feroviar “CFR Călători” S.A, domnul Cătălin Nan, preºedinte al Consiliului Judeþean Braºov al Părinþilor, Rafail Pascu, Vicepreºedinte al Consiliului Judeþean Braºov al Elevilor, domnul Fănică Gabor, preºedinte al Filialei Braºov a CNS “Cartel ALFA”. La eveniment au fost invitaþi ºi au fost prezenþi colegi ºi colege care au îndeplinit funcþii de conducere în sindicatele afiliate ºi în cadrul federaþiei, în cei 25 de ani de existenþă, având o contribuþie importantă în activitatea acesteia, care în prezent sunt pensionari sau ocupă posturi de directori în unităþile de învăþământ cu profil tehnologic. Raportul asupra activităþii desfăºurate prezentat sub forma unui film video, realizat de către preºedintele federaþiei, domnul pro-

13


14

ANIVERSARE

fesor Florin Dobrescu a fost urmărit cu interes de către participanþi. Contribuþia federaþiei la soluþionarea problemelor specifice evidenþiată cu acest prilej constă în : 1) Restructurarea învăţă­mân­tului profesional reorganizat în anul 2012, astfel încât acesta să înceapă cu clasa a IX-a, pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi nu cu clasa a X-a, pentru elevii care au absolvit clasa a IX-a de liceu, bulversând sistemul; 2) Contribuþia activă în cadrul activităţilor premergătoare, la nivelul regiunilor şi la Conferinţa Naţională cu tema „Învăţământul profesional dual – drumul de la idee la practică”, organizată de către MENCS şi CNDIPT în 21.06.2016 la Bucureşti, la adoptarea reglementărilor legislative cuprinse ulterior în O.U.G Nr. 81 şi O.U.G Nr. 84 din noiembrie 2016, care modifică L.E.N. şi Codul fiscal, în folosul implementării rapide a învăţământului dual; 3) Participarea la elaborarea Metodologiei de organizare a Învăţământului dual ºi a altor reglementări specifice, în perioada 2016 – 2017. Consfinþirea obligativităþii partenerilor economici în învăţământul dual de a acorda elevilor o bursă cel puţin egală cu bursa profesională asigurată

de stat, în valoare de 200 lei, lunar. 4) Adoptarea Legii privind asigurarea cheltuielilor de cazare şi masă în internatele şcolare pentru elevii din învăţământul profesional şi tehnic liceal, care au domiciliul în alte localităţi, deziderat susţinut de noi încă din anul 2010. Legea adoptată în luna mai

2017 nu reglementează problema aşa cum am fi dorit, pentru a contribui în mod real la reducerea abandonului şcolar („autorităţile locale pot să fi­ nanţeze aceste cheltuieli”!) 5) Adoptarea OMENCS Nr. 6155/ 22.12.2016 prin care s-a încercat dinamizarea activităţilor de promovare a învăţământului tehnic şi profesional în anul 2017 atât la nivel naţional, cât şi la nivel judeţean şi local. 6) Participarea în Proiectul Administraţiei prezidenţiale „România Educată”, la întâlnirile regionale organizate în anul 2016, precum şi în Grupul de lucru „Învăţământul Profesional şi Tehnic de Calitate”, prin persoana preşedintelui federaţiei, în anul 2017. Obiectivul propus este elaborarea unei strategii în domeniu care să soluţioneze, în timpul cel mai scurt, criza acută pe piaţa muncii din România, pentru forţă de muncă corespunzător calificată. Sunt vizate deopotrivă finanţarea corespunzătoare a învăţământului profesional şi tehnic, elaborarea unui nou curriculum, schimbarea mentalului colectiv privind atractivitatea învăţământului profesional şi tehnic, reorganizarea radicală a sistemului de consiliere pentru carieră a elevilor din gimnaziu, precum şi asigurarea

MINISTERUL TRANSPORTURILOR MESAJUL DOMNULUI MINISTRU FELIX STROE LA CONFERINÞA JUBILIARĂ A FEDERAÞIEI SINDICATELOR DIN ÎNVĂÞĂMÂNTUL DE TRANSPORTURI - C.F.R. Stimate domnule Preºedinte, stimaþi participanþi, Vă mulþumesc pentru invitaþia dumneavoastră la Conferinþa Jubiliară a Federaþiei Sindicatelor din Învăþământul de Transporturi - C.F.R. Educaþia ºi formarea profesională specifică sunt foarte importante pentru viitorul domeniului Transporturilor Feroviare, iar Federaþia pe care o reprezentaþi contribuie atât la păstrarea tradiþiei în învăþământul tehnic preuniversitar cu profil transporturi, cât ºi la dezvoltarea spre standarde europene ale întregului sistemul feroviar. În calitatea pe care o am, apreciez eforturile pe care le faceþi pentru dezvoltarea ºi promovarea domeniului fero­ viar ºi pentru faptul că militaþi pentru un învăþământ bazat

pe calitate ºi performanþă. Consider că doar aceasta este calea spre standarde de calitate, standarde pe care românii le merită, cu toþii le merităm. Deşi mi-ar fi făcut plăcere să răspund invitaþiei dumneavoastră, programul încărcat din această perioadă nu îmi va permite să particip direct la acest eveniment important, dar doresc să vă felicit pentru aniversarea a 25 de ani de la constituirea organizaþiei ºi totodată să vă transmit deplin succes lucrărilor conferinþei ºi activităþii dumneavoastră viitoare. Cu deosebită consideraþie,

FELIX STROE, MINISTRUL TRANSPORTURILOR www.SCOALAROMANEASCA.ro


ANIVERSARE

resursei umane capabile să asigure formarea profesională iniţială la standardele cerute de tehnologiile utilizate în prezent în economia reală. 7) Elaborarea Ghidului de bune prac­tici pentru promovarea ofertei e­du­caţionale a unităţilor de învăţă­ mânt profesional şi tehnic, document pus la dispoziţia colegilor care activează în acest domeniu, cu greutăţi din ce în ce mai mari în realizarea planului de şcolarizare şi asigurarea numărului de elevi înscrişi în clasele aprobate. 8) La FORUMUL INTERNAŢIONAL DE TEHNOLOGIE ŞI SERVICII FEROVIARE „RAILWAY PRO“, desfãşurat în

perioada 25 – 27 februarie 2015 în Poiana Braşov, preşedintele federaţiei a prezentat comunicarea cu titlul: „Formarea Profesională Iniţială a Forţei de Muncă pentru Sectorul Feroviar în Învăţământul Preuniversitar din România - Ameninţări şi Oportunităţi” (material publicat şi în revista „Şcoala românească” nr.99 din aprilie 2015). Intervenţia a avut drept scop, încă din acel moment, sensibilizarea partenerilor economici în vederea îmbunătăţirii colaborării cu unităţile de învăţământ, ceea ce se urmăreşte în prezent prin organizarea învăţământului dual. Vorbitorii au evocat drumul ascendent parcurs de către federaþie

în cei 25 de ani, au transmis mesajul organizaþiilor pe care le reprezintă, au evidenţiat greutăţile cu care s-au confruntat în activitatea lor. Au fost decernate diplome de onoare. Oficialii au apreciat, în cuvântul lor, sau în mesajele transmise, activitatea desfăşurată de către Federaţia Sindicatelor din Învăţământul de Transporturi CFR şi conducerea acesteia, în cei 25 de ani de activitate şi au dorit succes deplin în înfăptuirea obiectivelor propuse în Rezoluþia adoptată de conferinþă, menite să contribuie la atingerea unor standarde de calitate ºi performanþă în învăþământul tehnic, iar prin resursa umană creată, corespunzător calificată, la dezvoltarea domeniului transporturilor ºi al altor sectoare ale economiei româneºti. Cu acest prilej a fost ales noul Consiliul Naþional al federaþiei ºi Comisia de Cenzori. În Biroul Executiv au fost aleºi : prof. Florin Dobrescu – preºedinte, prof. Adrian Radu – vicepreºedinte, prof. ing. Nicolae Moþ – Secretar General, prof. Dr. Inf. Lăcrămioara Iftode, prof. Cristian Nicodin – membri. lll

PAGINI REALIZARE DE PROF. FLORIN DOBRESCU, PREŞEDINTE AL FEDERAÞIEI SINDICATELOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE TRANSPORTURI CFR BRAŞOV

MESAJUL DOAMNEI ARIANA OANA BUCUR SECRETAR DE STAT PENTRU ÎNVĂÞĂMÂNT PREUNIVERSITAR

CONFERINÞA JUBILIARĂ A FEDERAÞIEI SINDICATELOR DIN ÎNVĂÞĂMÂNTUL DE TRANSPORTURI CFR

Cu prilejul aniversării a 25 de ani de la constituirea organizaþiei sindicale, transmitem mesajul nostru de apreciere pentru perseverenþa, determinarea ºi dăruirea cu care aþi susþinut interesele învăþământului tehnic ºi de transporturi. O organizaþie puternică, aºa cum este Federaþia Sindicatelor din Învăþământul de Transporturi, a reuºit în timp să se facă remarcată prin deschiderea spre dialog, ca partener activ al acelor forme de coalizare ale societăþii civile ce susþin dezvoltarea învăþământului românesc. Suntem convinºi că ºi în strategia de acþiune sindicală pentru viitor veþi continua să vă asumaþi obiective sindicale ce promovează derularea unor relaþii de muncă echitabile ºi corecte pentru colegii noºtri, membri ai acestei federaþii februarie 2018

sindicale, ºi că veþi susþine ºi mai departe proiecte care vizează profesionalizarea continuă ºi performanþa sistemului educaþional românesc. Cu regretul de a nu fi putut participa direct la acest eveniment important, ne exprimăm aprecierea pentru cei 25 de ani de activitate ºi vă felicităm pentru reuºita de a fi construit o comunitate sindicală puternică, ce sprijină dezvoltarea învăþământul tehnic ºi de transporturi de calitate.

ARIANA OANA BUCUR, SECRETAR DE STAT MINISTERUL EDUCAÞIEI NAÞIONALE

15


TU ŞTII CÂT DAI PE CUMPĂRĂTURILE SĂPTĂMÂNALE? ÎNVAȚĂ SĂĂȚI ȚII CHELTUIELILE SUB CONTROL LA CURSURILE ȘCOALA DE BANI. Trimite un mail la dragos.neacsu@fsespiruharet.ro sau intră pe www.bcr.ro/educatiefinanciara și rezervă-ți locul la unul dintre cursurile programate în perioada următoare. Program gratuit oferit de BCR și FSE Spiru Haret.

www.ScoalaRomaneasca.ro nr. 114  
www.ScoalaRomaneasca.ro nr. 114  
Advertisement