Page 1

november 2010 NEEM MEE!

AGENDA KEMPISCHE CROSSCOMPETITIE

Time your training in Eindhoven!

Hart problemen bij sporters

VB atleten Luc Krotwaar schrijft...

Sportbeha nodig? ChiRunning hardlopen zonder blessures

GMRATIS AGAZINE


EEt-hoEkbank W 2227.-

Vanavond weer lekker in uw eigen bed?

wandkast W 2130.-

hoEkbank vErstElbarE ruglEuning W 2850.-

wandkast complEEt W 2215.-

www.tempur.nl

Gratis een uur interieuradvies bij u thuis! WWW.PROFITA.NL

• bespaar moeite • bespaar tijd

6000 m2 topmerken meUBeLen SLApen StoFFerInG

GESTELSESTRAAT 59 AALST-WAALRE TEL. 040-2213922 • bespaar geld • meer en langer plezier van uw aankoop


VOORWOORD

INHOUD PAGINA 4

Eindhoven en sport, twee begrippen die eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Al

Joop Broeders: Van prestatieloper naar recreatieve loper

vele jaren werken we in deze stad aan een optimaal sportklimaat. En met optimaal bedoel ik; van topsport

PAGINA 6

tot talentenontwikkeling, van breedtesport tot meedoensport. Want je moet als stad natuurlijk inzetten op toppers

Time your training in Eindhoven!

en talenten, en u weet allemaal dat we daar in Eindhoven volop

PAGINA 9

over beschikken. Toppers en talenten, overigens niet alleen op het gebied van sport, kunnen in onze stad altijd op een extra warme belangstelling rekenen.

Voorwoord Patrick Stassen voorzitter Kempische Crosscompetitie

Maar ook voor breedtesporters krijgen in onze stad de aandacht die ze nodig hebben en die ze zeker ook verdienen.

PAGINA 9

Hardlopen is natuurlijk bij uitstek een sport om zowel op wedstrijdniveau als

Agenda Kempische Crosscompetitie

recreatief te beoefenen. De populariteit van hardlopen zien we dagelijk om

PAGINA 11

ons heen, op straat, in het park en in het bos. En natuurlijk bij grote evenementen zoals de inmiddels beroemde Eindhovense Marathon en het bijzonder

Kempische Crossgegevens per vereniging

goede initiatief van de Kempische Crosscompetitie, waarvan u in dit blad het

PAGINA 22

programma vindt.

Column Luc Krotwaar schrijft Eindhoven is een stad waar sport op alle niveaus en voor iedereen de ruimte

PAGINA 24

krijgt. Op dit moment doen meer dan 100.000 inwoners actief aan sport en dat is een fantastisch resultaat. Het gevolg van jarenlang structureel inzetten

Hardloopdiva’s over sportbeha’s: zorg dat het goed zit

op breedtesport. Honderdduizend is natuurlijk mooi, maar eigenlijk vinden we dat iedereen mee kan en moet doen. Het is daarom onze ambitie om in de

PAGINA 26

toekomst nog meer mensen aan het bewegen te krijgen. Sport is een maatschappelijk bindmiddel met ongekende mogelijkheden. Wie meedoet met sport

De VB atleten crossen er lustig op los

krijgt daar veel voor terug; plezier en conditie, maar ook zelfvertrouwen en

PAGINA 29

gevoel voor eigenwaarde.

Hartproblemen bij sporters, door Edwin Achterberg

Een breed en laagdrempelig sportaanbod is voor iedereen van groot belang. En goede, voor iedereen toegankelijke sportvoorzieningen horen daar natuurlijk

PAGINA 30

bij. Eindhoven zet ook daar ruim op in: we beschikken over tal van schitterende accommodaties. Zo zijn we hartstikke trots op ons onlangs vernieuwde Atletiek-

ChiRunning: een succesvol seizoen zonder blessures

centrum, maar ook op het Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep, het Indoor Sportcentrum, het IJssportcentrum, onze hockey- en voetbalvelden, en alle andere voorzieningen waar dagelijks vele Eindhovenaren op een prachtige plek hun sport kunnen beoefenen.

november 2010 NEEM MEE!

GRATIS MAGAZINE

AGENDA HE KEMPISC

Joost Helms

CROSSITIE COMPET

Wethouder Mobiliteit, Milieu, Sport en Evenementen

Time your Training in eindhoven!

HarT problemen bij sporters

Vb aTleTen luc KroTwa

ar

schrijft...

SporTbeHa nodig? cHirunning

INTERE

SSE

? Meer in formati e is te vi nden o p www.ru nnerspl aza .nl

hardlopen res zonder blessu

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en andere auteursrechthebbenden. Uitgever: Runnersplaza Joop Broeders Joop Bruurs Jeroen van Duursen

Correspondentie adres: Runnersplaza Gulberg 31 5674 TE Nuenen magazine@runnersplaza.nl

Accountmanagement: Runnersplaza en JB-Advertising

Vormgeving en ontwerp: JB-Advertising Gulberg 31 5674 TE Nuenen 040-7370040

COLOFON Tekstschrijvers: Joop Broeders, Monique Bogaards, Luc Krotwaar, Edwin Achterberg, David van der Linden, Ben Saris, en Jeroen van Duursen.

3


EVEN VOORSTELLEN Het leven van Joop Broeders, één van de initiatiefnemers bij het tot stand komen van Runnersplaza.nl, wordt al meer dan 25 jaar beheerst door het hardlopen. Joop is een spin in het web van de hardloopwereld in de regio Eindhoven. Hij is hardloopspecialist, hardlooptrainer, sportmasseur, (mede)organisator van diverse loopevenementen zoals De Genneper Parken Nieuwjaarsloop, De Hypotheker-Beekloop, De Burgh-Hemelvaartloop en Sportmax-Karpencross en ook nog werkzaam bij een hardloopspecialist. Verder is hij bestuurslid van Eindhoven Atletiek, coördinator van trainingsprogramma’s als Start to Run en Eindhovens Dagblad Op Naar Marathon Eindhoven en organiseert hij diverse hardloopgerelateerde evenementen zoals bijvoorbeeld de drukbezochte busreis naar Egmond. Nieuwe activiteiten in ontwikkeling zijn een webshop voor voedingssupplementen en een methode om hardblessures op laagdrempelige manier op te kunnen lossen. Zoals hij zelf zegt: “Niets te veel gezegd dat hardlopen mijn leven beheerst! De laatste jaren heb ik bij Runnersworld zelfs mijn werk kunnen maken van mijn hobby hardlopen. De overstap van een kantoorbaan naar een omgeving die hardlopen ademt is een hele prettige stap voor me geweest”.

Foto: Michelle Peeters - www.deuxbleus.nl 4


Joop Broeders:

“Niets te veel gezegd dat hardlopen mijn leven beheerst!” Groei aantal hardlopers Hardlopen is op dit moment enorm populair. Het aantal hardlopers in

Waarom is hardlopen nu zo enorm populair? Ook op deze vraag heeft Joop een pasklaar antwoord: “Hardlopen is erg

Nederland wordt momenteel ingeschat op zo’n 3 miljoen. De grootste

laagdrempelig. Je kunt het op ieder willekeurig moment en op iedere

groei zit volgens Joop vooral bij de recreatieve lopers en met name de

plaats doen. Je kunt het alleen maar ook met loopmaatjes doen. Hard-

dames zijn de achterstand ten opzichte van de heren hard aan het

lopen is ook erg efficiënt. Een fietser is al vlug een aantal uren bezig om

inlopen. “Bij de Start to Run trainingen is het aandeel van de dames

een even groot trainingseffect te bereiken als een hardloper bereikt met

zelfs bijna 80%. De tijd dat je als l per achterna geroepen werd met “Ze

een training van een uur. Verder is lopen een relatief goedkope sport.

hebben hem al!” ligt inmiddels ver achter ons. Een loopmaatje van mij

Er zijn geen grote investeringen nodig, het huren van een zaal of veld

kreeg een aantal jaren geleden nog hartelijk toegeroepen “Weet jij wel

is niet nodig en “de weg is van iedereen!” Het enige wat je eigenlijk echt

dat je hartstikke gek bent?” door een persoon die maar net achter het

nodig hebt zijn een paar voor jou geschikte en goed aangemeten hard-

stuur van zijn auto paste. Deze persoon zal dit ook niet meer roepen,

loopschoenen”.

want hij zou er een dagtaak aan hebben. Na de “eerste loopgolf” van de jaren zeventig hebben we inmiddels de “tweede loopgolf” en wie weet komt er binnenkort een derde aan. Lopen is hot! De inschattingen van het aantal hardlopers in Nederland lopen uiteen van 2 tot 3 miljoen en dat zijn heel veel hardlopers”.

Van prestatieloper naar recreatieve loper

Waar moet je op letten bij de aanschaf van hardloopschoenen? “De schoenen moeten passen bij jouw manier van hardlopen en afwikkeling van de voet. Verder moet de schoen passen bij de breedte van de voet, het voettype en het postuur van de loper. Het is dus duidelijk dat de beste hardloopschoen of het beste merk niet bestaat. Als Laurel en Hardy vroeger hardgelopen zouden hebben, dan zouden ze dat beslist

Naast de geweldige groei van het aantal hardlopers valt op dat het lopen

niet op dezelfde schoenen hebben gedaan. Het komt regelmatig voor

steeds recreatiever wordt. Veel lopers kiezen er tegenwoordig voor om

dat iemand in de winkel komt en dezelfde schoenen wil als zijn loop-

op een ontspannen manier met de sport bezig te zijn zonder zich al te

maat omdat deze zo enthousiast over die schoen is. Aan ons de mooie

druk te maken over snelheid en prestatie. Joop merkt in dit kader op:

taak om de klant te overtuigen dat deze schoen weliswaar heel goed is,

“20 Jaar geleden durfde je eigenlijk nauwelijks deel te nemen aan een

maar voor hem/haar net niet het geschikte type.

halve marathon als je daar langer dan een uur en vijfenveertig minuten over deed. Die grens is tegenwoordig behoorlijk naar boven bijgesteld

Joop vervolgt: “Als bedrijfsleider bij Runnersworld Eindhoven ben ik

en de doorsneeloper doet meer dan twee uur over de halve marathon.

wellicht ‘verdacht’ als ik de volgende tip geef: koop je hardloopschoenen

Daar is ook niets mis mee, integendeel zelfs, en de hardloopevenemen-

bij een speciaalzaak (en die zijn er meerdere in Eindhoven en omstre-

ten houden daar graag rekening mee. Waar je zou verwachten dat door

ken) Bij een speciaalzaak wordt een gedegen loopanalyse afgenomen

het grote aantal hardlopers een flink aantal snelle atleten boven zou

en worden allerlei zaken meegenomen bij de schoenenkeuze zoals li-

moeten komen drijven, blijft dit laatste uit.

chaamsgewicht, voettype, voetafwikkeling en ondergrond waarop gelopen gaat worden. Ook eventueel eerder blessureleed wordt besproken

Ontwikkeling hardloopevenementen

en meegenomen bij het advies. De hardloopexpert die je helpt is zelf

Ook de hardloopevenementen maken een ontwikkeling door van een

uiteraard loper en spreekt dus de taal van de klant. Terugkomend op de

klein deelnemersveld met louter (top)atleten naar massale evenemen-

vraag “waar moet je op letten” is het antwoord dus eigenlijk simpel: je

ten zoals bijvoorbeeld Zevenheuvelenloop, Dam tot Damloop en de

hoeft er alleen maar op te letten of de schoen lekker zit en comfortabel

halve marathon van Eindhoven. “Ik vind het altijd heel leuk om voor

loopt. De rest is aan de hardloopexpert!”

de halve van Eindhoven werkelijk overal hardlopers in Eindhoven en omgeving bezig te zien met de laatste voorbereidingen. Wat te denken van de limiet van 25000 hardlopers van de Damloop die in een enkele dag inschrijven al bereikt is. Mijn “eigen” De Hypotheker-Beekloop is in een paar jaar tijd gestegen van 400 naar de limiet van 1500 deelnemers.

Tenslotte staat Joop erop iedereen nog vele gezonde

Het is daarmee geen massaal evenement, maar we tellen zeker mee. De

kilometers toe te wensen onder het motto

organisator van de Tilburg Ten Miles belde me onlangs op met de bood-

“lopen: niet voor even maar voor het leven”!

schap dat we wat datum betreft erg kort op elkaar zitten. Een mooier bewijs dat we meetellen kun je natuurlijk niet hebben”.

Joop Broeders 5


Time your training in Eindhoven! Loop je graag? Train je regelmatig? En houd je dan je tijden bij om te zien of je jezelf verbetert? Wat is er dan leuker dan je rondetijden direct te zien op een display dat opgesteld staat naast het trainingsparcours? Dat kan met een My Laps TimePoint systeem dat is aangelegd op een drietal prachtige locaties in Eindhoven. Een TimePoint is een automatisch tijdregistratiesysteem. Het systeem is permanent geïnstalleerd bij drie sportgebieden in Eindhoven, verbonden aan een persoonlijke pagina op http://timepoint.mylaps.com en aan een display, waarop je direct je rondetijd en totale trainingsarbeid kunt zien. Deze directe weergave van resultaten maakt trainen pas echt leuk. Hoe werkt het? Aan de hand van een chip, bevestigd aan je schoen, kun je je looptijden meten. Je koopt een chip op één van de drie locaties in Eindhoven of via http://timepoint.mylaps.com. Na je registratie op http://timepoint.mylaps.com ben je klaar voor de start en je persoonlijke training. Op het moment dat je tijdens het lopen een TimePoint passeert, wordt de code van je chip gelezen en start de tijdregistratie. De chipcode en de starttijd worden ook direct op het display getoond en via een permanente GPS-verbinding verstuurd naar je persoonlijke webpagina op www. timepoint.mylaps.com. Je hebt aan één chip voldoende. Deze kun je gebruiken op tal van locaties in Nederland. Naast het gebruik voor een persoonlijke training is de chip te gebruiken bij diverse loopevenementen die Eindhoven en regio rijk zijn. Drie prachtige trainingslocaties in Eindhoven Het tijdregistratiesysteem kun je op drie verschillende locaties in Eindhoven gebruiken. Binnen Genneper Parken, een sporten recreatiegebied in het zuiden van Eindhoven, loop je dwars door de prachtige natuur. De start van de tijdregistratie is vanaf de centrale parkeerplaats aan de Antoon Coolenlaan. Vanaf hier loop je een route naar keuze. Midden op het sportpark van Sportcomplex Eindhoven-Noord ligt het speel- en beweegplein. Een prachtige plek waar men kan sporten, spelen en gamen in de buitenlucht. Diverse snufjes voor de breedtesport worden hier getest. Op het speel- en beweegplein is bij de 400-meterbaan een TimePoint gesitueerd. Ook bij de Karpendonke Plas, in het stadsdeel Tongelre, kun je gebruik maken van het systeem. Je looproute loopt dwars door een fraaie parkachtige omgeving, deels bestaand uit naaldbos. Voor meer informatie over de trainingslocaties in Eindhoven kijk op: www.genneperparken.nl/tijdregistratie, www.seneindhoven.nl en www.dekarpen.nl

6


Sportmax Karpencross Karpencross Sportmax zondag 28 november 2010

Doe mee met de Karpencross! Zondag 28 november 2010 Loopafstanden: 2250 m, 4350 m, 6450 m en 8550 m Informatie en inschrijven: www.eindhovenatletiek.nl


Voorzitter Kempische Crosscompetitie Beste lopers en loopsters van alle leeftijden, Een nieuw seizoen van de Kempische Crosscompetitie. Zulks gaat dit keer gepaard met diverse veranderingen. Na vele jaren gesponsord te zijn door Runnersworld wordt de sponsoring overgenomen door Sportplein Eindhoven. Natuurlijk bedank ik vanaf deze plaats Runnersworld voor de jarenlange prettige samenwerking en ondersteuning die de KCC mocht ontvangen. Tevens maak ik van deze gelegenheid gebruik om onze nieuwe sponsor van harte welkom te heten. Ik ben er van overtuigd dat de samenwerking en ondersteuning van Sportplein Eindhoven die van Runnersworld minimaal zal evenaren. Naast een nieuwe sponsor ook een compleet nieuw boekje. Ik mag wel zeggen een nieuw magazine, zoals dat voor u ligt. Met naast de bekende items m.b.t. de wedstrijden tal van andere wetenswaardigheden en prachtige foto’s. Dat een dergelijk blad niet mogelijk is zonder de adverteerders mag als een open deur worden beschouwd. Dankzij hen is dit allemaal mogelijk, waarvoor onze hartelijke dank.

VOORWOORD

Ook qua reglement zijn er enkele veranderingen, waarvoor ik graag verwijs naar de site van de Kempische Crosscompetitie. Tenslotte wil ik u laten weten dat het bestuur van de KCC uitgebreid is en nu de volgende bezetting heeft: Penningmeester:

Joop Broeders

Uitslagverwerking:

Harry van de Ven

Pat r

ick

S ta s

Wedstrijdbeoordelaar: Piet van Boven Websitebeheerder:

sen

Peter Hooijen

U allen een prettig en succesvol Kempische Cross Competitie toewensend, verblijf ik. Met vriendelijke groet. Patrick Stassen, Voorzitter KCC

Kempische Crosscompetitie 2010-2011 Een reeks crosslopen voor pupillen, junioren, senioren, masters en recreanten. Deze competitie wordt georganiseerd door de Kempische Atletiekverenigingen van regio 14 en staat open voor alle atleten en trimmers. Kijk voor meer info en het wedstrijdregelement op www.crosscompetitie.nl 7 nov

No Limits Bladel

No Limits Najaarscross

21 nov

GVAC Veldhoven

De Campus Cross

28 nov

Eindhoven Atletiek

Sportmáx Karpencross

12 dec

AVR’69 Reusel

Taverne D’n Ouwe Brandtoren l’Avant Sylvestrecross

26 dec

AV Oirschot

25e De Meeuw Auwjaorscross

16 jan

DES Eersel

De Smokkelaar Dieprijtcross

30 jan

LOGO Geldrop

Athletic Shop Schietbergencross

16 feb

AVV Valkenswaard

Wedertcross

27 feb

GM Best

54e Joe Mann Bosloop

13 mrt

Fortuna St Oedenrode

Driedorpencross 2011

Zaterdag 19 maart 2011 om 14.00 uur: Prijsuitreiking Crosscompetitie bij Eindhoven Atletiek Sportpark De Hondsheuvels, J.C. Dirkxpad 1, 5631 BZ Eindhoven 9


HÉT ADRES

VOOR AL UW HARDLOOPBENODIGDHEDEN! Ons team staat garant voor een deskundig advies op het gebied van hardloopschoenen, kleding, hartslagmeters, sportvoeding en accessoires.

Op vertoon van deze advertentie ontvangt u

EEN GRATIS LOOPANALYSE bij aanschaf van een paar hardloopschoenen en

10% KORTING OP AL UW AANKOPEN! Deze loopanalyse bestaat uit: • Lopen op de lopende band waarvan een video-opname wordt gemaakt. • Meten van de drukpunten van de voet op een voetspiegel. • Bestuderen slijtpatroon van de oude hardloopschoenen indien aanwezig. • Visuele beoordeling van de afwikkeling van de loopschoenen tijdens een looptest buiten.

We zien u graag verschijnen in onze winkel aan de Willemstraat! �rt�r�e��� V���n������� �p � �e��! n���n� �e� ��� Jo�� Br�e��r� l�n��r� & R�l�n� H��

Willemstraat 2 (bij de Witte Dame) • 5611 HD Eindhoven • 040 2372337 • www.runnersworld.nl


bladel zondag 7 november 2010

No-limits najaars cross Organisatie:

Loopgroep No-Limits

Locatie:

Hotel-Pension De Tipmast, Tipmast 50 in Bladel

Parcours:

gevarieerd parcours, geheel op spikes te belopen

Kleedruimte:

Hotel-Pension “de Tipmast”

Douches: geen Geldprijzen:

voor de eerste 3 in de categorie: V / V35+ / V45+ / M /

M35+ / M45+

Herinnering:

voor de jeugdatleten

Voorinschrijving:

t/m 1 november via internet: www.inschrijven.nl

of A-formulier naar: evenementen@no-limitsbladel.nl

Na-inschrijving:

vanaf 9.00 uur in Hotel-Pension “de Tipmast” in Bladel

Informatie:

e-mail Hans de Korte: h.d.korte@planet.nl

e-mail Ad van Heijst: advanheijst@chello.nl

Algemeen:

deelname op eigen risico, prijsuitreiking z.s.m. na elke race

deelnemers krijgen gratis koffie, thee of fris tegen inlevering

van het startnummer

de afstanden zijn nog niet definitief, deze worden kort voor

de wedstrijd bekend

Voor meer informatie kijk op www.no-limitsbladel.nl starttijd

categoriE

Afstand

10.00 uur

Trimloop (per ronde 2400 m)

9600 m (max)

11.00 uur

Vrouwen Senioren en J Junioren A

6300 m

11.00 uur

Vrouwen V35+, V45+ en V55+

3900 m

± 11.40 uur

Mannen Senioren en Mannen M35+

9600 m

± 11.40 uur

Mannen M45+ en M55+

7200 m

± 12.30 uur

M Junioren A en J Junioren B

3900 m

± 12.30 uur

M Junioren C en Korte Cross Vrouwen

2180 m

± 12.30 uur

Korte Cross Mannen

3000 m

± 13.00 uur

M Junioren B en J Junioren C

3000 m / 2420 m

± 13.20 uur

M Junioren D en J Junioren D

1500 m / 2180 m

± 13.35 uur

M Pupillen C en J Pupillen C

1000 m

± 13.45 uur

M Pupillen B en J Pupillen B

1000 m

± 14.00 uur

M Pupillen A en J Pupillen A

1000 m

Sportplein eindhoven crosscompetitie 11


EEN ParTij vaN for m a at Projecten in de bouw worden steeds complexer. Technisch,

Dat veronderstelt een partij van formaat: wij zijn Verhoef

maar zeker ook logistiek, juridisch en financieel. Dat betekent

Schilders & Glas. Aangenaam! Een krachtig en flexibel allround

dat steeds hogere eisen worden gesteld aan betrokken partijen.

schilders- en glaszettersbedrijf met meer dan 180 gespecialiseerde

Het leveren van perfecte kwaliteit is een vanzelfsprekendheid,

vakmensen. We zijn actief in heel Nederland in de markt van

maar niet meer voldoende. Het gaat evenzeer om zaken als

onderhoud, renovatie, herinrichting en nieuwbouw van vastgoed.

flexibiliteit en capaciteit, om betrouwbaarheid en continu茂teit,

Daarnaast zijn we specialist in montage van middelgrote en

om samenwerking en communicatie.

grote glasprojecten. Nog meer weten? Bel of mail ons.

040 - 230 1234 路 info @ verhoefschilders.nl 路 www.verhoefschilders.nl


VELDHOVEN zondag 21 november 2010

De Campus Cross Organisatie: GVAC Locatie:

Blokhut ’t Gurke, Knegselseweg 101 in Veldhoven

Parcours:

gevarieerd parcours, geheel op spikes te belopen.

Kleedruimte:

op de Kempen Campus, nabij de atletiekbaan

Douches:

op de Kempen Campus, nabij de atletiekbaan

Naturaprijzen:

voor de eerste 3 in de categorie MS / M35 / M45 / VS / V35+

Ereprijzen jeugd:

voor de eerste 3 in alle jeugdcategorieën

Voorinschrijving:

t/m 1 november via internet: www.inschrijven.nl

of A-formulier naar Anja Kievit, Teullandstraat 32, 5503 VX

Veldhoven Na-inschrijving:

vanaf 9.00 uur in blokhut ’t Gurke in Veldhoven

Informatie:

Anja Kievit: tel 040-2541620 of e-mail info@gvac.nl

Algemeen:

deelname op eigen risico

prijsuitreiking z.s.m. na elke race

Voor meer informatie kijk op www.gvac.nl

starttijd

categoriE

Afstand

10.00 uur

Recreanten

tot 8800 m

11.00 uur

Mannen Senoren en M35+

8800 m

11.00 uur

M45+

7050 m

± 11.45 uur

Vrouwen Senioren, V35 en J Junioren A

5300 m

± 12.15 uur

J Junioren B, M Junioren A

3550 m

± 12.35 uur

Korte Cross Mannen, J Junioren C en M Junioren B

2775 m

± 12.50 uur

Korte Cross Vrouwen, J Junioren D en M Junioren C

2000 m

± 13.05 uur

M Junioren D

1025 m

v.a. 13.25 uur

M Pupillen C, M Pupillen B, J Pupillen C, J Pupillen B, M Pupillen A en J Pupillen A

1025 m

Sportplein eindhoven crosscompetitie 13


EINDHOVEN zondag 28 november 2010

Sportmテ』 Karpencross Organisatie:

Eindhoven Atletiek

Locatie:

bij de parkeerplaats van de Karpendonkse Hoeve

Sumatralaan 3, 5631 AA Eindhoven

Parcours:

gevarieerd parcours, geheel op spikes te belopen.

Kleedruimte:

atletiekbaan aan het J.C. Dirkxpad (ingang Orpheuslaan)

Douches:

atletiekbaan aan het J.C. Dirkxpad (ingang Orpheuslaan)

ereprijzen:

voor alle categorieテォn

geldprijzen:

voor de eerste 3 in de categorieテォn: lange cross / m35 / m45 /

vrouwen / vrouwen masters.

herinnering:

voor iedereen

Voorinschrijving:

t/m 20 november via internet: www.inschrijven.nl

of A-formulier naar Joke Kleinhesselink, Nansenstraat 7,

5665 GB Geldrop. Tel 040-2852894. (bank 1207.15.317 tnv

Eindhoven Atletiek in Geldrop)

Na-inschrijving:

vanaf 9.30 uur bij het parcours

Informatie:

Joke Kleinhesselink: tel 040-2852894 of

e-mail inschrijven@eindhovenatletiek.nl

Algemeen:

deelname op eigen risico

prijsuitreiking z.s.m. na elke race

Voor meer informatie kijk op www.eindhovenatletiek.nl

starttijd

categoriE

Afstand

10.15 uur

Scholierenloop

1000 m

10.30 uur

Recreanten

2250 m / 4350 m / 6450 m / 8550 m

11.30 uur

Mannen, M35, M45, M55 en M65

9500 m / 7400 m

12.15 uur

Vrouwen, Vrouwen Masters en J Junioren A

5300 m

12.45 uur

Mannen Korte Cross

2950 m

13.00 uur

Vrouwen Korte Cross

2350 m

13.15 uur

M Junioren A en J Junioren B

3700 m

13.35 uur

M Junioren B en J Junioren C

2350 m

13.50 uur

M Junioren D en J Junioren D

2350 m

14.05 uur

M Junioren D

1550 m

v.a. 14.15 uur

M Pupillen C , J Pupillen C, M Pupillen B, J Pupillen B, M Pupillen A en J Pupillen A

1000 m

Sportplein eindhoven crosscompetitie 14


REUSel zondag 12 DECember 2010

Taverne d’n Ouwe Brandtoren L’Avant Sylvestre Cross Organisatie:

AVR ‘69

Locatie:

Taverne d’n Ouwe Brandtoren

Burgemeester Willekenslaan in Reusel (bij de trimbaan)

Parcours:

gevarieerd parcours door bossen, geheel op spikes te belopen

Kleedruimte:

Taverne d’n Ouwe Brandtoren

Douches: geen EREprijzen:

voor alle wedstrijdcategorieën

Geldprijzen:

voor Senioren, Masters en Korte Cross

jeugdprijzen:

voor alle wedstrijdcategorieën

Herinnering:

voor de deelnemers

Voorinschrijving:

t/m 5 december via internet: www.inschrijven.nl

of A-formulier naar Mariëlla Jansen, Bredasebaan 17,

5531 NB Bladel. Tel 0497-380680 of e-mail

m.jansen2@inter.nl.net Na-inschrijving:

vanaf 8.30 uur bij wedstrijdsecretariaat in D’n Ouwe

Brandtoren Informatie:

zie gegevens Mariëlla Jansen bij voorinschrijving

Voor meer informatie kijk op www.avr69.nl

starttijd

categoriE

Afstand

9.00 uur

Wandelaars

10 of 15 km

10.00 uur

Trimmers

2.330 / 4.660 / 6.990 / 9.320 m

11.15 uur

Mannen Senioren en Mannen M35

11.650 m

11.15 uur

Mannen M45+

9.320 m

12.30 uur

Vrouwen Senioren, Vrouwen Masters, J Junioren A, M Junioren A en J Junioren B

6.990 m

13.15 uur

Korte Cross Mannen en Korte Cross Vrouwen

2.800 m

13.30 uur

J Junioren C, M Junioren B en M Junioren C

2.800 m

13.45 uur

J Junioren D

2.100 m

14.00 uur

M Junioren D

2.100 m

v.a. 14.10 uur

Pupillen

1.400 m

Sportplein eindhoven crosscompetitie 15


OIRSCHOT zondag 26 DECember 2010

25e De Meeuw Auwjaorscross Organisatie:

Atletiekvereniging Oirschot

Locatie:

Bloemendaal 5a, 5688 GP Oirschot, bij Sporthal De Kemmer

Parcours:

gevarieerd parcours door bossen, geheel op spikes te belopen

Kleedruimte:

tent op het atletiekveld

Douches: geen ereprijzen:

korte cross: eerste man en eerste vrouw

Geldprijzen:

voor de eerste drie in de categorieĂŤn mannen senioren en

masters M35 / M40 / M45 / M50 / M55+ en vrouwen

senioren en masters V35 / V45+

JEUGDprijzen:

ereprijs voor eerste 3 meisjes en eerste 3 jongens van elke

categorie medaille en voor alle deelnemers aan de jeugd-

wedstrijden herinnering:

op vertoon van startnummer

Voorinschrijving:

t/m 17 december via internet: www.inschrijven.nl

of A-formulier mailen naar info@avoirschot.nl

Na-inschrijving:

vanaf 9.00 uur in het clubhuis

Informatie:

Nellie van Beers, Drieterskuil 5, 5688 GC

Oirschot. Tel 0499-573634

Algemeen:

deelname op eigen risico

prijsuitreiking z.s.m. na elke race

Voor meer informatie kijk op www.avoirschot.nl

starttijd

categoriE

Afstand

10.00 uur

Recreanten

2322 m / 4644 m / 6966 m / 9288 m

11.10 uur

Mannen Senioren, M35 en M40

9288 m

11.10 uur

M45, M50 en M55

6966 m

12.00 uur

Vrouwen Senioren, V35, V45 en J Junioren A

4644 m

12.45 uur

Vrouwen Korte Cross, M Junioren A en M Junioren B

2202 m

12.45 uur

Mannen Korte Cross en J Junioren B

3303 m

13.05 uur

J Junioren C, M Junioren C en J Junioren D

2202 m

13.20 uur

M Junioren D

1101 m

13.30 uur

M Pupillen C, J Pupillen C, M Pupillen B en J Pupillen B

13.30 uur

M Pupillen A en J Pupillen A

Sportplein eindhoven crosscompetitie 16

811 m 1101 m


EERSEL zondag 16 JANUARI 2011

De Smokkelaar Dieprijtcross Organisatie: DES Locatie:

Postelseweg 88, 5521 RD Eersel (Camping Ter Spegelt)

Parcours:

gevarieerd parcours door bossen, geheel op spikes te belopen

Kleedruimte:

Restaurant De Smokkelaar

Douches: geen EREprijzen:

voor alle Atletiekunie-categorieĂŤn

Herinnering:

voor de jeugd

Voorinschrijving:

t/m 13 januari via internet: www.inschrijven.nl

of A-formulier naar Jaap Kleijn, Kerkstraat 21,

5513 AP Wintelre

Na-inschrijving:

vanaf 9.00 uur in Restaurant De Smokkelaar

Informatie:

Toon Wouters: tel 0497-573821 of e-mail avdes@gmail.com

Algemeen:

deelname op eigen risico

i.v.m. nieuw parcours zijn de exacte afstanden kort voor de

wedstrijd pas definitief bekend

Voor meer informatie kijk op www.avdes.dse.nl

starttijd

categoriE

Afstand

10.00 uur

Trimlopen

2100 m tot max. 10.500 m

11.00 uur

Mannen, M35+, M45+ en M55+

10.500 m / 8.400 m

12.00 uur

Vrouwen Senioren, Vrouwen Masters en Vrouwen Korte Cross

6.300 m / 4.200 m

12.00 uur

J Junioren B, M Junioren A en J Junioren A

6.300 m / 4.200 m

12.40 uur

J Junioren C en M Junioren B

3.100 m

12.55 uur

J Junioren D en M Junioren C

3.100 m

13.10 uur

M Junioren D

1500 m

13.20 uur

J Pupillen C en M Pupillen C

1000 m

Aansluitend

J Pupillen B, M Pupillen B, M Pupillen A en J Pupillen A

1500 m

Sportplein eindhoven crosscompetitie 17


Voor lichte bedrijfswagens, GESPECIALISEERD in MERCEDES, zowel NIEUW als doorlopend een uitgebreid aanbod in GEBRUIKTE bedrijfswagens. Onderhoud/Reparatie/Leasing. Wij als merkonafhankelijk autobedijf en BOVAG-lid staan voor kwaliteit.

4 % ,         

DE VEST 47, 5555 XP VALKENSWAARD TEL. 040.2013783 • FAX 040.2046511 www.bwrijkers.nl. • E-mail:info@bwrijkers.nl ,MFVSHFCSVJL[XBSUFOCMBVX 0SBDBMQNT3BM

'PSNBBUYDN

"SEBUBSFDMBNF&JOEIPWFO/PVE-FFSNBLFST


GELDROP zondag 30 JANUARI 2011

Athletic Shop Schietbergencross Organisatie:

Lopersgroep Geldrop e.o. (LOGO)

Locatie:

Rederijklaan, 5731 PV Geldrop-Mierlo

Parcours:

gevarieerd parcours door bossen, geheel op spikes te belopen

Kleedruimte:

tent op locatie

Douches: geen Ereprijzen:

voor alle categorieĂŤn, in alle Atletiekunie-wedstrijden

Geldprijzen:

waardebonnen 1e, 2e en 3e man en vrouw bij Masters,

Senioren en de Korte Cross

Jeugdprijzen:

beker of medaille voor 1e, 2e en 3e Junior en Pupil, jongens

en meisjes

Voorinschrijving:

t/m 23 januari via internet: www.inschrijven.nl

of A-formulier naar Lopersgroep Geldrop e.o., Laan van

Tolkien 146, 5661 AC Geldrop.

Na-inschrijving:

op locatie tot 15 min. voor de betreffende loop

Informatie:

Bert Vermeer: tel 040-2859337 of 06-46551166

e-mail: wedstrijdcommissie@logogeldrop.nl

Algemeen:

deelname op eigen risico, EHBO aanwezig

prijsuitreiking z.s.m. na elke race

deelnemers krijgen een kop erwtensoep tegen inlevering

van het startnummer

Voor meer informatie kijk op www.logogeldrop.nl

starttijd

categoriE

Afstand

10.00 uur

Trimloop

tot 10.000 m

11.00 uur

Mannen Senioren, Mannen M35-44, en Mannen M45-65+

10.000 m / 8000 m

11.00 uur

Vrouwen Senioren en Vrouwen Masters

10.000 m / 8000 m

12.00 uur

J Junioren A, J Junioren B, M Junioren A, Mannen en Vrouwen Korte Cross

7360 m / 5360 m

13.00 uur

J Junioren C, M Junioren C, J Junioren D en M Junioren B

2720 m

13.25 uur

M Junioren D

1380 m

v.a. 13.45 uur

J Pupillen C, M Pupillen C, J Pupillen B, M Pupillen B, J Pupillen A en M Pupillen A

1380 m

Sportplein eindhoven crosscompetitie 19


VALKENSWAARD zondag 13 FEBRUARI 2011

Wedertcross Organisatie:

Atletiekvereniging Valkenswaard (AVV)

Locatie:

Sportpark Den Dries

Parcours:

atletiekbaan plus omliggende sportvelden, geheel op spikes

te belopen, overzichtelijk, ook voor toeschouwers

Kleedruimte:

achter de tribune van de atletiekbaan

Douches:

achter de tribune van de atletiekbaan

ereprijzen:

voor alle categorieĂŤn: medaille/standaard voor 1, 2 en 3

Geldprijzen: geen JEUGDprijzen: geen herinnering:

voor alle deelnemers een herinnering aan de finish

Voorinschrijving:

t/m 9 februari via internet: www.inschrijven.nl

of A-formulier Gonja van de Ven, De Kranssen 29, 5581 AG

Waalre of mailen naar wedstrijden@avv-online.nl

Na-inschrijving:

vanaf 9.00 uur tot 30 min voor aanvang cross-onderdeel

Informatie:

Gonja van de Ven: tel 040-2212858

Algemeen:

deelname op eigen risico

Voor meer informatie kijk op www.avv-online.nl

starttijd

categoriE

Afstand

10.00 uur

Trimlopen

4000 m / 5800 m / 7600 m / 9400 m

11.00 uur

Mannen Senioren, M35, M45, M55 en M65

9400 m / 7600 m

12.00 uur

Vrouwen Senioren, V35 en J Junioren A

5800 m

12.35 uur

M Junioren B, J Junioren C, M Junioren A, J Junioren B, M/V Korte Cross

3350 m

13.00 uur

M Junioren C en J Junioren D

2250 m

13.25 uur

M Junioren D

1970 m

v.a. 13.45u

J Pupillen C, M Pupillen C, J Pupillen B en M Pupillen B (deze starten meteen na elkaar)

1230 m

v.a. 13.45u

J Pupillen A en M Pupillen A (deze starten meteen na elkaar)

1820 m

Sportplein eindhoven crosscompetitie 20


BEST zondag 27 FEBRUARI 2011

54e Joe Mann Bosloop Organisatie:

Atletiekvereniging Generaal MichaĂŤlis Best

Locatie:

Joe Mann Natuurtheater, Joe Mannweg 4, 5681 PT Best

Parcours:

gevarieerd parcours, geheel op spikes te belopen

Kleedruimte: aanwezig Douches: aanwezig EREprijzen:

VB-atleten / JPC / JPB / JPA / JD / JC / JB / JA / Mannen

senioren lange cross / Mannen Korte Cross; M35 / M45 /

M55 / MPC / MPB / MPA / MD / MC / MB / MA / Vrouwen

senioren lange cross / Vrouwen Korte Cross / V35 / V45

Geldprijzen: Nee Herinnering:

voor alle deelnemers

Voorinschrijving:

t/m 20 februari via internet: www.inschrijven.nl

of A-formulier naar: wedstrijden@avgm.nl

Na-inschrijving:

vanaf 9.00 uur

Algemeen:

deelname op eigen risico

Voor meer informatie kijk op www.avgm.nl

starttijd

categoriE

Afstand

10.00 uur

Trimlopen

2900 m / 5800 m / 8700 m

11.00 uur

VB-atleten

1170 m

11.15 uur

Mannen Senioren, M35, M45, M55, Vrouwen Senioren, V35 en V45

11.600 m / 8700 m / 5800 m

11.15 uur

J Junioren A en J Junioren B

11.600 m / 8700 m / 5800 m

12.30 uur

Mannen Korte Cross, M Junioren B, M Junioren A en J Junioren C

3000 m

12.45 uur

Vrouwen Korte Cross en M Junioren C

2340 m

13.05 uur

J Junioren D

2340 m

13.15 uur

M Junioren D

1500 m

v.a. 13.30 uur

J Pupillen A en M Pupillen A

1500 m

v.a. 13.30 uur

J Pupillen B, M Pupillen B, J Pupillen C en M Pupillen C

1170 m

Sportplein eindhoven crosscompetitie 21


Lekker scheuren als een jonge hond In de zomer van 1984 werd alles anders. Opgegroeid in Eindhoven

zachte ondergrond in bos en veld de meest specifieke manier is om

verhuisde ik met ons gezin mee naar Reeuwijk. Een klein dorp met

rompstabiliteit te trainen. Dan kan thuis dat oefenmatje opgerold

haast geen bal te doen. Hoewel, er waren eigenlijk 2 dingen met een

onder het bed blijven liggen…

bal te doen; voetbal en tennis. Deze sporten deed ik in Eindhoven ook. Voetbal al een paar jaar geleden, dus probeerde ik mijn geluk

Er is wel een letterlijke valkuil bij het crossen waar ik niet omheen

op de tennisbaan. Veel aanspraak had ik daar niet. Eerst dacht ik

wil. Deze valkuil heet gewenning. Als je nooit in het bos oefent en

nog dat ze geen Brabants verstonden of mijn Reeuwijks ‘onwijs’

je doet niet met enige regelmaat aan veldlopen, dan is je lijf er dus

slecht was. Later bleek dat tennis in Reeuwijk een snobistische on-

ook niet op aangepast. Het gebrek aan coördinatie, nodig om plot-

derstroming kende. Dat werd me duidelijk op het moment dat het

selinge richtingsveranderingen op te vangen bij een duwtje of om

sociale klimaat zienderogen opknapte omdat ik aan de gegoede kant

onverwachte correcties te doen op oneffen ondergrond, heeft dan

van het dorp bleek te wonen. En hetzelfde moment dat ik afknapte

juist veel sneller een blessure tot gevolg. Wat dus ná oefening en

op de sport tennis. Het was dit breekpunt dat het mogelijk maakte

gewenning blessure preventief en prestatiebevorderend werkt, is

iets nieuws te proberen. Ik verruilde het gravel van de tennisbaan

vragen om moeilijkheden wanneer je gewoon maar in het diepe

voor dat van de atletiekbaan. Bij de eerste kennismaking was er een

springt. Ook aan specifiek schoeisel als spikes moet je wennen. Als

instuifwedstrijd aan de gang. “Je kunt wel meedoen aan de 3000

je hiervoor kiest, probeer ze dan eerst alleen eens uit na een duur-

meter als je wilt, die begint zo”, zei de trainer. 10 minuten na het

loop of tempotraining om er een paar versnellingen op te doen. Voer

startschot was ik atleet.

de gewenning verder op door het dragen ervan in de weken daarna

Bovenstaande anekdote illustreert het belang van een lage drempel

uit te bouwen van wat blokjes van 1 minuut richting blokken van

om je thuis te kunnen voelen bij een vereniging. Als ik chronolo-

5 minuten. Daar kun je een periode van 6 weken voor uittrekken.

gisch verder zou vertellen, zou ik verhalen over het winterseizoen

Nu zijn je voeten en achterste strekketen voldoende eraan gewend

dat voor de deur stond. De Goudse Crosscompetitie om preciezer

om er een hele wedstrijd op te kunnen vlammen.

te zijn. Omdat deze cyclus van lokale veldlopen me hielp om mijn talent te ontwikkelen tot nationaal nivo en daarmee een innerlijke

Naast de prestatiebevorderende voordelen van crossen, blijft het ook

ambitie te ontdekken.

gewoon leuk. Veel wedstrijdlopers volgen nauwgezet een trainings-

Liever keer ik nu terug naar het heden. Op het moment van ver-

schema. Trainingen worden uitgevoerd volgens schema en weg- en

schijnen van dit nummer van Runnersplaza staat er ook een lokale

baanwedstrijden worden gelopen met vooraf bepaalde strategieën.

crosscompetitie voor de deur. In Runnersplaza vindt je o.a. informatie

(Het heeft ook echt wel veel voordelen om je de meeste trainingen

over deze wedstrijden/trimlopen die worden georganiseerd in 10

te beheersen.) Juist dan is het oh zo lekker om een berekenende

verschillende parels van de Kempen. De hamvraag is; “wat heeft

en beheerste manier van lopen in het weekend een keer overboord

dat nou eigenlijk voor zin om door het bos te scheuren?” Awel…

te gooien. Bij een bostraining (vaartspel) en crosswedstrijd past geen perfectionisme en ratio, daarvoor zijn er teveel onbere-

Hardlopen bestaat uit een gesloten bewegingspatroon. Zeker voor

kenbare factoren. Als je geest en lichaam het toestaan, vlieg

recreatieve lopers die altijd op asfalt trainen gaat dit op. Als je

er dan gewoon lekker in. Laat die trainer maar lullen over

een monotone sport doet dan past je lichaam zich hierop aan. Een

zones en hartslag. Tijdens een vaartspel en cross zijn we

bodybuilder zie je na verloop van tijd zich niet meer wagen aan een

allemaal, 5 of 50 jaar, jonge honden die vrijuit scheuren

partijtje squash en een marathonloper niet aan een limbodans.

door het bos!

Hardlopen tijdens een cross brengt met zich mee dat je voortdurend met de ondergrond ‘bezig’ bent. Je loopt op een oneffen ondergrond

Tenslotte wil ik graag het laagdrempelige karakter

waarbij je meestal geen vrij zicht hebt door de loper voor je of bij

benadrukken van het deelnemen aan de Kempische

het bochtenwerk. Het gevolg is een manier van lopen waarbij de

Crosscompetitie. In de 80-er jaren deden aan de Goudse

automatische piloot afstaat. Voortdurend anticipeer je en de loop-

Crosscompetitie alleen wedstrijdlopers- en loopsters

beweging is daarmee eerder open dan gesloten. Dit verbetert de

mee, dat betekent dat alle deelnemers een wedstrijd-

timing van de landing en je loopeconomie. Je wat?

licentie hadden bij de Atletiekunie. Nu kan echt iedereen

Veel lopers doen tegenwoordig aan rompstabiliteit. Deze oefeningen

meedoen. Spikes zijn niet nodig, een lidmaatschap ook

hebben als doel het verbeteren van je loopeconomie en blessure-

niet. Ouders en grootouders, trek de kinderen van de

preventie. Evenveel lopers hebben in meerdere of mindere mate een

bank. En omgekeerd natuurlijk.

hekel aan deze oefeningen. Daarom zetten alleen de meest fanatieke en ambitieuze lopers ze regelmatig op het programma. Een verbeterde loopeconomie wil zeggen dat je met dezelfde conditie als je trainingsmaat of tegenstander toch sneller loopt! Het goede nieuws is dat regelmatig meedoen aan veldlopen en regelmatig trainen op 22


Sint-Oedenrode zondag 13 maart 2011

Driedorpencross 2011 Organisatie:

SV Fortuna`67

Locatie:

Molenweg 3, 5466 PS Veghel, bij Manege Hertog Jan

Parcours:

gevarieerd parcours, geheel op spikes te belopen

Kleedruimte: tent Douches: geen Ereprijzen:

voor alle categorieĂŤn in alle Atletiek Unie-wedstrijden, mits

meer dan 5 deelnemers per categorie

Herinnering:

voor alle deelnemers

Voorinschrijving:

t/m 6 maart via internet: www.inschrijven.nl of A-formulier

naar Tiny Aarts, Sluisplein 89, 5492 AV Sint-Oedenrode

(bank 1382.12.783 tnv SV Fortuna in Sint-Oedenrode)

Na-inschrijving:

vanaf 9.00 uur op het parcours

Informatie:

Tiny Aarts: tel 0413-478082 of e-mail info@fortuna67.nl

Algemeen:

deelname op eigen risico

prijsuitreiking z.s.m. na elke race

Voor meer informatie kijk op www.fortuna67.nl

starttijd

categoriE

Afstand

11.00 uur

Trimlopen

2975 m / 5966 m / 8957 m

11.00 uur

Mannen Senioren en Mannen M35

11948 m (4 grote ronden)

11.00 uur

Mannen M45, M55 en M65

8957 m (3 grote ronden)

12.00 uur

Vrouwen Senioren

5966 m (2 grote ronden)

12.00 uur

M Junioren A, J Junioren A en J Junioren B

5966 m (2 grote ronden)

12.45 uur

Vrouwen Korte Cross

3048 m (2 midden ronden)

13.00 uur

Vrouwen M35+, M45+ en Mannen Korte Cross

5070 m (2 midden +2 kleine ronden)

13.30 uur

J Junioren C en M Junioren B

3538 m (1 midden +2 kleine ronden)

13.50 uur

J Junioren D en M Junioren C

2006 m (2 kleine ronden)

14.10 uur

M Junioren D

1516 m (1 midden ronde)

v.a. 14.20 uur

M Pupillen B, J Pupillen B, M Pupillen A en J Pupillen A

1516 m

v.a. 14.20 uur

M Pupillen C

995 m

Sportplein eindhoven crosscompetitie 23


Wil je kunnen hardlopen en er alles aan doen om het beste uit jezelf halen? Dan zijn goede loopschoenen onmisbaar. Maar met goede schoenen alleen ben je er niet. Zeker niet als vrouw…

Sportbeha:

zorg dat het goed zit!

Inmiddels loop ik alweer 27 jaar rond op de atletiekbaan. Op de baan, maar vooral tijdens duurlopen (die voor mij als ex-sprinter niet langer dan twintig minuten duren), kom ik regelmatig vrouwen tegen met een beha zonder enige steun. Alleen het aanzicht is al pijnlijk… Ik vraag me af hoe ze het volhouden en kan me niet voorstellen dat het prettig loopt met een boezem die alle kanten op schudt. En dat is echt niet nodig, mits je een sportbeha draagt.

door Monique Bogaards

De borst is géén spier

Stijlvol en zelfverzekerd

Een goede sportbeha geeft steun. Je borsten hebben behoefte aan

Van de sportbeha is het een kleine stap naar de gewone beha. Je

die steun, want borsten zijn geen spieren. Daardoor hebben ze

boezem is heel bepalend voor het gehele figuur. Een goede beha

nauwelijks ondersteuning van zichzelf. Door een goed ontworpen

doet wonderen, omdat hij je lichaamsvorm corrigeert. Als je een

en passende sportbeha te dragen, verminder je het pijnlijke op en

mooi setje draagt, voel je je vrouwelijk en zelfverzekerd - en dat

neer bewegen van je boezem. Bovendien beperkt je zo beschadiging

straal je uit! Yebba Styling adviseert en begeleidt klanten bij het

van je huid.

kiezen van kleuren en kleding die hun sterke punten benadrukken

Fabrikanten van sportbeha’s gebruiken verschillende benamingen

en hun minder sterke punten verbloemen. Na het volgen van een

om aan te geven hoeveel stevigheid de beha biedt, zoals ‘heavy

workshop zijn miskopen verleden tijd en wordt het veel gemak-

sport’ of ‘extreme sport’. Bedenk voor je een sportbeha kiest eerst

kelijker om je kleding te combineren. Kortom: de kosten van een

voor welke sport je hem wilt gebruiken. Hoe intensiever of sneller

workshop heb je snel terugverdiend.

de beweging, des te meer stevigheid je nodig hebt. Wil je meer informatie over dit artikel of over de diensten van Je vindt het misschien niet leuk om te lezen, maar ik denk dat het

Yebba Styling? Bel 06 39492719 of bezoek www.yebba.nl

goed is je te realiseren dat meer dan de helft van de vrouwen in haar leven te maken krijgt met een goedaardige of kwaadaardige

ondersteunende sportbeha. Verder kiezen steeds meer vrouwen tegenwoordig voor een borstvergroting, een borstverkleining of een borstlift. Ook voor hen zijn er ook sportbeha’s op de markt.

Tips voor het kopen van een sportbeha Ga je een sportbeha kopen, neem dan de volgende tips ter harte: • Let op comfort en pasvorm.

achterkant niet omhoog kruipen. Anders heb je een kleinere

maat nodig.

• Draag geen beha met beugels of versiersels. Deze kunnen gaan

irriteren bij wrijving.

eB

u

• De beha moet overal op dezelfde hoogte zitten en mag aan de

niq

24

pathie of andere borstaandoeningen is er ook behoefte aan goed

Mo

HARDLOOPDIVA´S

borstaandoening. Na een borstoperatie, bij een prothese, masto-

o ga

ards

AANBIEDING YEBBA

• Bandjes moeten zacht en breed zijn, zodat ze niet in je huid snijden.

Kleurenanalyse incl. fotoshoot in samenwerking

• Kies voor ademend materiaal.

met JB-Advertising (met minimaal 3 vriendinnen)

• Als je een sportbeha past, spring of loop en voel of je borsten

genoeg ondersteuning hebben.

nu voor maar € 75,- p.p.


VERTEL JOUW VERHAAL OP LOOPLEVENS.NL AcHTER iEdERE HARdLOPER ziT EEN VERHAAL Ongeacht uiterlijk, validiteit, geslacht, leeftijd of leefwijze. Waarom loop jij, wat heb je ervoor moeten moet laten, wat heeft het je gebracht? Heb je een ander leefpatroon aangenomen of was het eens maar nooit weer? VOOR LOOPLEVENS bEN JE mEER dAN EEN STARTNUmmER! Voor ons geldt niet de prestatie maar het verhaal daarachter. Aan deze lopersverhalen koppelen we fotoportretten van lopers voor en na hun prestatie. Unieke portretten die een verhaal op zich zijn. de verhalen en beelden worden zowel door vakmensen, als de lopers zelf gemaakt. dit alles wordt in de website gepubliceerd. Ons doel is binnen 2 jaar samen een bloeiende internationale loperscommunity op te bouwen.

mEEGEdAAN AAN mARATHON EiNdHOVEN? bekijk alle foto’s en de deelnemersverhalen van 2010 op www.looplevens.nl VRiENdEN VAN LOOPLEVENS

HARDLOPERS GEPORTRETTEERD

STicHTiNG mARATHON EiNdHOVEN

LOOPLEVENS iS EEN iNiTiATiEF VAN

FOTOGRAAF KASPER VAN ‘T HOF

FOTOGRAAF KASPER VAN ‘T HOFF

cOGNiTO cONcEPTS

EN cOGNiTO cONcEPTS iSm

SPORTPLEiN EiNdHOVEN

STicHTiNG mARATHON EiNdHOVEN

LUc KROTWAAR

Je kriJgt mAAr één keer de kAnS Om een eerSte indruk te mAken! Als sporter ben je bewust bezig met je lichaam, je verzorgt het goed. Versterk je uitstraling door je kleding en lichaamsvorm in balans te brengen. gun jezelf een kleur- en of stijladvies. miskopen zijn verleden tijd!

Yebba Styling adviseert mannen en vrouwen op het gebied van kleur, kleding en stijl.

Firmamentlaan 18 | 5632 AB Eindhoven | t 040 8417001 | t 06 39492719 | www.yebba.nl

25


door Ben Saris

VB atleten crossen er lustig op los De laatste jaren is het gebruikelijk dat Atletiekvereniging Generaal Michaëlis Best ook een cross voor verstandelijk gehandicapten in haar programma van de Joe Mann Bosloop opneemt. Vaste bezoekers van deze wedstrijden zijn Sprint uit Breda, Attila uit Tilburg en natuurlijk de atleten en atletes van Generaal Michaëlis zelf. Het is altijd weer een feest ze enthousiast te zien starten en het feest is nog groter als ze binnenkomen! Het applaus en bewondering van het publiek maar ook van de collega atleten is bij geen enkele categorie zo groot als bij de VB atleten of hoe je ze ook wilt noemen. Bij Generaal Michaëlis heten ze de Specials, andere clubs noemen hen de G-atleten, weer anderen de VB’s. In alle gevallen zijn het kanjers die het plezier in sporten gemeen hebben en hun emoties zowel bij winst als bij verlies heel puur en ongestoord laten blijken. Een genot om ze aan de slag te zien. Haast zeker dat er in elke club in de Kempen wel een of meerdere atleten in de groepen zitten die tot deze categorie behoren. Weerhoudt ze niet om het plezier in het crossen mee te maken en laat ze hier maar eens aan proeven door mee te doen aan de Joe Mann Bosloop. Ze zijn van harte welkom!

logo/huisstijl ontwerp flyers posters brochures advertenties

26

drukwerkbegeleiding

Professionele grafische ontwerpen voor een betaalbare prijs!

websites ontwerp & beheer

Gulberg 31 | 5674 TE Nuenen | t 040 737 00 40 | www.jb-advertising.nl | info@jb-advertising.nl

fotografie

banners


GENNEPER PARKE P N BEGIN HET NIEUWE JAAR GEZOND!

b ro

e re

Jonckb

l

tl

laa

or Sc

haepmanlaan S t r att ums e d i j

aan

Doc t oe

n

k

b ou te

n sllaa

domm el p lantso en

an

stadswandelpark

er w

eg

boute nslaa n

P

x l a an

ieu mii l ie educaa titie educ truu m centr ce olen w aterm ol

P arkk eemppar heem frater delto ur on delt simon

N

uiss dehh ui gill de gi

EHBO

ster klooo ste klo

j acob cob re v i u s l a a n

b a ye u

ep

l a ra a la

nn

st c

ge

an

RING

uiss ton smits h ui

isc h historrisch hist seuu m tm u se uchtm nluch penl o pe eindh o v e n

dahlia veren iging

p oee l hek hekkk e l a a n

f ell ix t i mm e r ma n s l a a

eperr gen n epe de genn hoeve

pus

ru rum tcenttru ijsspo rtcen eindh ovv en

w i m vaan n tu ijll ijl l

aan

g we er

lddd oo v e ld

r nwe g

ep nn ge

tenni s

eindh oven a.v.

ha rle s roe cha

a a l s te r we g

h go politi e po

lsl a a n

laa

start/finish EHBO

theo k oom omeennla laan la

P

c h a r l e s r oee l s l aa aann

aan

genn eper spor tpar ken

volkst uinen veren iging

anto on cooll enl ant l aann

aterto ren w ate

natio naaa l ntr u m ntru emceentr z wemc eepp gell ree to n ge de ton

fc eindh oven

p roff. h o l s t l

high tech cam

ppo t TopSuuppor

P

rindooorind ru rum centru sporttcent eindh o vee n essink sportt spor cenntrtruum c.o.v. s. t o o n schr Ăśder ln

voo etbalstadio n stadi

bram v ene enem m an anll n

EHBO

wii llllem eell ssc sschh otl otlaa a n

l me

dom

pavil joen genn eper parke n

cooll e n l a ann a n t o o n co

eerste eindh ovens e ponym anege

rtt e rl la

an

n

he r en her unaa saun tibet

P

in

inschrijving/infople genn eper spor tpar ken

rst

ten ilettten a/tooile cca/t

raa t

es/hore kleedruimtrt je zwa rannje ora

golfb aan

A2

A 67

E 25

E 34

Genneper Parken Nieuwjaarsloop Zondag 2 januari 2011 Loopafstanden: 2, 5½, 8 en 14 km Inform f atie & inschrijven: genneperparken.nl/nieuwj form w aarsloop wj

een initiatief van gemeente Eindhoven

Antoon Coolenlaan 1 | Eindhoven | 040 238 11 11 | www.genneperparken.nl


Waarom wel uw auto keuren, maar niet uw belangrijkste bezit? Veel recreatieve sporters denken dat een sportkeuring vooral bedoeld is voor de topsporter. Maar niets is minder waar. De sportkeuring is bedoeld voor elke sporter. Vooral sporters die 35 jaar of ouder zijn, doen er goed aan om een keuring te ondergaan. Er wordt tijdens de keuring niet alleen gekeken naar de conditie, maar ook naar hart en vaten. Een complete ‘apk-keuring voor het lichaam’. Blessures kunnen zo worden voorkomen. Waarom wel de auto elk jaar op apk-keuring, maar niet het eigen lichaam? Ook goed om te weten: veel zorgverzekeraars vergoeden de kosten van de sportmedische keuring geheel of gedeeltelijk.

Voor managerskeuring, sportkeuring of blessurebehandeling bel: 0800-blessure (gratis) of (040) 888 86 88 sportmax@mmc.nl

sportmáx

onderdeel van

Máxima Medisch Centrum


Edwin Achterberg is werkzaam bij SportMáx; de afdeling Sportgeneeskunde van Máxima Medisch Centrum. SportMáx werkt vanaf twee locaties: het MMC in Veldhoven en een polikliniek op Sportcomplex Eindhoven Noord. Meer info: www.sportmax.mmc.nl

Hartproblemen bij sporters door Edwin Achterberg

Het plotseling overlijden van een sporter heeft een enorme sociale en maatschappelijke impact. In Nederland betreft het ongeveer 200-300 doden per jaar. Bij sporters ouder dan 35 jaar is de oorzaak meestal een hartinfarct en bij sporters jonger dan 35 jaar is de meest voorkomende oorzaak een aangeboren hartaandoening (ritmestoornis). Dat is heftig, maar wat wordt daar nu mee bedoeld?

Het hart is een spier die het bloed door het lichaam pompt om alle cellen in het lichaam te voorzien van zuurstof en voedingsstoffen. Het hart heeft zelf ook voedingsstoffen en zuurstof nodig. Er zijn drie slagaders die als een krans om het hart heen liggen en het hart van bloed voorzien: de kransslagaders. Als er plotseling een (gedeeltelijke) afsluiting is van één of meer van deze kransslagaders, dan krijgt een deel van het hart geen zuurstof meer en is er sprake van een hartinfarct. Als dit te lang duurt kan een deel van de hartspier afsterven waardoor de pompfunctie van het hart afneemt. Bij een gedeeltelijke afsluiting kan er in rust vaak nog voldoende bloed langs, maar bij inspanning ontstaat dan vaak wel een tekort. Vaak merk je dat aan een drukkend gevoel op de borst, pijn tussen de schouderbladen en/of pijn in de linkerarm. In het hart bevindt zich een groepje pacemakercellen van waaruit steeds een elektrisch signaal door de hartspier wordt verzonden. Dit is voor de hartspiercellen steeds het teken om weer samen te trekken en bloed rond te pompen. Op een hartfilmpje kun je dit signaal zichtbaar maken (= elektrocardiogram = ECG). Als dit signaal wordt verstoord, kan het hart niet meer goed pompen en spreek je van een hartritmestoornis. Er zijn vele soorten hartritmestoornissen; veel zijn onschuldig, maar er zijn ook dodelijke ritmestoornissen.

Bij sporters ouder dan 35 jaar is de oorzaak meestal een hartinfarct en bij sporters jonger dan 35 jaar is de meest voorkomende oorzaak een aangeboren hartaandoening (ritmestoornis). Hopelijk heeft deze tekst nu meer betekenis gekregen en weten we nu een beetje waar we het over hebben. De vraag is nu of we dit niet kunnen voorkómen. Het antwoord is duidelijk: néé. We kunnen er wel voor zorgen dat het zo min mogelijk vóórkomt. Een aangeboren hartaandoening kan vaak al worden opgespoord met een hartfilmpje in rust; een zuurstoftekort bij inspanning kun je aantonen met een hartfilmpje tijdens inspanning. Een dergelijk onderzoek kun je laten uitvoeren door een sportarts bij een sportmedisch adviescentrum. Als het nodig is wordt je doorverwezen naar een (sport)cardioloog. Vaak kunnen met een dergelijke inspanningstest ook je trainingszones worden bepaald. Dat zijn dan 2 vliegen in één klap op weg naar een verantwoorde en gezonde manier van sportbeoefening.

29


Met een nieuw winterseizoen voor de deur staat er voor ‘ons lopers’ vooral ook weer een nieuw cross seizoen te wachten.

Een succesvol seizoen zonder blessures, stay focused! Crossen in de bossen, rennen over het veld komt erg dicht bij de oorsprong van het hardlopen. Sterker nog, komt direct voort uit de oorsprong van hardlopen. Immers onze voorvaderen, weten we inmiddels, renden dagen achter groot en klein wild aan. Op deze manier wisten zij het wild uit te putten. Zo konden zij met kleine handwapens het wild als voedsel mee naar huis nemen. Deze tochten konden meerdere dagen duren. Zij gingen door wouden, velden, over bergen, maar nooit over de geasfalteerde weg of over de tartanbaan! Een prachtig boek hierover schreef Christopher Mc Dougall. De titel ‘Born

Bij golfers bijvoorbeeld bestaat de neiging dat zij tijdens een wedstrijd sterk

to run’, verwijst naar het feit dat ‘wij’ mensen geboren zijn om te lopen!

bezig zijn met de wijze waarop hun swing zou moeten verlopen. Inmiddels

Over de oorsprong van hardlopen wil ik het hier hebben. Ik heb het over de

is duidelijk dat dit een goede focus is tijdens de training, tijdens de wedstrijd

techniek: met welke techniek loop je effectief met weinig kans op blessures.

staat het een goede prestatie juist enorm in de weg. Er is dus een groot

Vooral heb ik het over de focus. Wat is focus eigenlijk en hoe kun je een

verschil tussen een goede en effectieve focus tijdens de training en een

focus vinden die je helpt, harder en langer te lopen?

effectieve focus tijdens de wedstrijd. Is dat bij hardlopen ook zo?

Verwachtingen

Een effectieve focus bij hardlopen

In mijn praktijk voor mentale training (www.leren-presteren.nl) hoor ik

In een zoektocht naar focus en effectiviteit van focus kom je al snel op het

vaak: “Hoe kan het dat ik als ik niets van een wedstrijd verwacht beter pres-

pad van meditatie, yoga, T’ai Chi, en dergelijke. De focus hier is in de eerste

teer dan wanneer ik denk dat ik kan winnen?” De simpele verklaring zit in

plaats naar binnen gericht, gericht op een gevoel, een kracht in het lichaam.

het loslaten van het resultaat doel. Verwachten dat je wint impliceert dat je

Steeds gaat het erom dat de vorm van een beweging of juist een verstilling

doel winnen is. Een doel waarvoor je niet zelf verantwoordelijk kunt zijn,

in je lichaam het onderwerp van de focus is.

immers de tegenstander bepaalt mee! Er van uitgaan dat je niet top zult presteren zorgt ervoor dat je de focus op een ander punt gaat richten. De

ChiRunning.

vervolgvraag van sporters is natuurlijk: “Hoe kan ik in belangrijke wedstrij-

Ook in het boek van Christopher Mc Dougall las ik over een aantal vormen

den datzelfde gevoel krijgen?” Het antwoord op die vraag wil ik in dit artikel

van focus. Vooral de focus voor ‘de vorm’ van je looptechniek bij ChiRunning

geven. Voor een succesvol en sterk cross seizoen is het namelijk in de eerste

sprak me erg aan. ChiRunning is een vorm van hardlopen waarbij de ‘vorm’

plaats belangrijk een goede focus te hebben.

of ‘houding’ centraal staat. ChiRunning wordt op websites en in het boek

Hardlopen met focus wil zeggen dat je al je aandacht richt op het doel dat

‘ChiRunning’ van bedenker Danny Dryer in de eerste plaats aangeboden

je hebt met het lopen. Het doel kan zijn; winnen, de bochten hard lopen,

als “blessure vrij hardlopen”. Dat klinkt erg populair, helemaal als het aan-

in een bepaalde frequentie je passen zetten, je buikspieren aangespannen

gevuld wordt met ‘een leven lang effectief hardlopen zonder blessures’.

houden tijdens het rennen, enz... Een focus( aandacht) die gericht is op een

Toch.. voor een hardloper, die zoals ik, al een aantal jaren geplaagd wordt

resultaat is geen goede focus. Resultaat is niet iets waar je zelf verantwoor-

door blessures is dat een goede trigger. Voeg dit samen met de mentale com-

delijk voor kunt zijn. Immers je tegenstanders zijn mede bepalend voor het

ponent die ik al snel vond in het boek en je zult begrijpen dat mijn interesse

resultaat dat je gaat behalen in een wedstrijd.

gewekt werd. Inmiddels ben ik ChiRunner en heb ik zelfs een opleiding gevolgd bij Danny Dryer, de bedenker, waardoor ik nu 1 van de 6 ChiRun-

30

Wedstrijd en trainingsfocus

ning trainers in Nederland ben. ChiRunning is een vorm van hardlopen die

Belangrijk voor een sterke focus is ‘de eigen verantwoordelijkheid’ maar

zich richt op 4 pijlers (zie tekstkolom rechts). Let bij deze pijlers vooral op

vooral natuurlijk de effectiviteit. In mijn dagelijkse praktijk voor mentale

de uitgangspunten ‘vorm’, ‘ontspanning’ en de focus die je richt op deze

training betekent dit dat ik met mijn cliënten/(top)sporters kijk naar doelen

‘vormaspecten’. Naast de focus op de vorm leert de gevorderde ChiRunner

die dicht bij henzelf liggen; doelen waar zij alleen de zorg voor kunnen dragen.

een focus in ‘het veld’ te vinden, deze focus wordt I Chi genoemd.


ChiRunning focus Wat opvalt bij deze pijlers is de focus. Je focus is intern gericht, je focust jezelf op je houding en je looptechniek. Trainen als ChiRunner betekent dat je jezelf in de eerste plaats op deze vorm richt. Je lichaamshouding gecombineerd met de ontspanning van je lichaam zijn voorwaarden voor het effectief hardlopen. Wanneer de houding onder controle is (dit proces is overigens nooit helemaal klaar) leert de ChiRunner zich focussen op zijn/haar I Chi. Een punt dat zich voor je bevindt en je naar zich toetrekt. Op deze manier ontstaat een gevoel van “als vanzelf lopen”. De focus die je dan hebt kun je vergelijken met de focus van onze rennende voorvaderen. Zij richtten hun focus op het wild dat zij najoegen. Let hierbij wel op een erg belangrijk detail. Zij probeerden het wild niet in te halen, zij richtten zich op het volgen. Ze kozen daarbij wild waarvan zij wisten dat zij het volgen konden. Hun focus was gericht op een realistisch, haalbaar doel!

Ontspanning en motivatie Je focus op de ‘houding- pijlers’ hebben dus als gevolg en als doel dat je uiteindelijk ontspannen ‘als vanzelf’ voorwaarts gaat. De zwaartekracht gecombineerd met de “I Chi” zorgen voor de voorwaartse beweging. De vorm, de rechte lijn, de helling, het optillen van je voeten, het goed gebruiken van je armen zorgen samen voor de optimale balans tussen ontspanning en zwaartekracht. Hoe beter je kunt ontspannen, hoe beter je de zwaartekracht ‘het werk kunt laten doen’. Wat heeft bovenstaande met crossen te maken? Voor mij is het hele bijzondere van ChiRunning dat het een techniek is die zowel past binnen ‘mentale training’ als binnen ‘fysieke hardlooptraining’. Je kunt de krachten die je hebt aanspreken door je mentaal te focussen je lichaam te ontspannen. ChiRunning is in die zin een ‘bewuste’ manier van hardlopen. Een belangrijk mentaal aspect is de motivatie. Bij het crossen/ hardlopen geldt voor veel lopers dat ze beter willen zijn dan een ander, sneller willen zijn dan een trainingsmaatje. Het doel ligt buiten henzelf, de focus richt zich op een andere persoon. Het is makkelijk je dan over te belasten, geblesseerd te raken. Immers het is de vraag of ‘de ander’ wel een realistisch en haalbaar doel is. De conditie en/of de techniek zijn misschien (nog) niet in staat een snelheid op te brengen, toch ‘moet en zal’ de snelheid opgebracht worden. In ChiRunning staat het proces centraal: het ontwikkelen van de looptechniek. Het proces is het doel. Snelheid is een bijproduct. ChiRunning leert je als loper je focus te leggen op aspecten waar je zelf wat aan kunt veranderen, geen resultaat doelen maar vorm doelen.

De pijlers van ChiRunning 1. Houding: Je leert een aantal punten in je lichaam verbinden. Je enkels, heupen, schouders en oren vormen een rechte lijn. Op dit punt is het belangrijk om ontspanning in de ledematen te voelen. Ontspannen schouders, losse knieën en enkels. (Focus oa: verbinding van de punten, rechte lijn).

2. Hellen: Door in deze basishouding iets naar voren te hellen, breng je het lichaamszwaartepunt voor de voeten. Zodra dat het geval is, neemt de zwaartekracht het over. Dit is de kracht die je uiteindelijk naar voren zal trekken. Het is belangrijk dat bij dit hellen de enkels totaal ontspannen zijn, zodat de hiel niet te vroeg van de grond komt. Het hellen is erg belangrijk, omdat dit het benutten van de zwaartekracht mogelijk maakt. (Focus oa: punten blijven verbinden in een rechte lijn)

3. Voeten optillen: De voeten worden aan de achterkant eenvoudigweg opgetild. De hiel komt het eerst van de grond. De tenen volgen ontspannen. Vergelijk het met het afhalen van een postzegel van een rol. Je zet dus niet af. Dit scheelt veel energieverbruik. (focus: optillen met totaal ontspannen enkels en voeten, frequentie twee benen samen 180 passen per minuut)

4. Gebruik van de armen: De armbeweging is van belang voor ritme en balans. Ook dit is een beweging die vanuit ontspanning plaatsvindt. De arm werkt als een pendule: hoe korter de slinger, hoe gemakkelijker (en sneller) hij heen en weer gaat. Daarom is een hoek hebben van ca. 90º ideaal. De armen dienen geen zijwaartse bewegingen te maken. Je aandacht, je beweging, alles is gericht op voorwaarts bewegen. ( focus: frequentie 2 armen 180 bewegingen per minuut, ellebogen niet voor het lichaam)

Niet het resultaat maar de weg ernaar toe is het doel! Deze van oorsprong oosterse wijsheid wordt binnen sportpsychologie, arbeid- en organi-

Mocht je geïnteresseerd zijn in ChiRunning kijk dan

satiepsychologie, effectiviteit- trainingen, management trainingen, enz, op grote

eens op www.slimlopen.nl en mijn praktijk voor

schaal gebruikt. Niet voor niets. Deze wijsheid is de basis van ChiRunning. In dit artikel heb ik uit willen leggen dat de basis voor een goede prestatie ligt in de wijze waarop je werkt aan het bereiken van de prestatie. Ik wens je veel succes op deze weg!

mentale training vind je op www.leren-presteren.nl David van der Linden 31


Your professional sportshop for: hockey - running - wintersport - tennis - badkleding - voetbal

Runnersplaza 2010 oktober  

Runnersplaza oktober 2010