Page 1

Program Bohoslužieb cez Veľkonočné sviatky.

ZELENÝ ŠTVRTOK – 17. 04. 2014 Večerná omša na pamiatku Pánovej večere Poklona Najsvätejšej Sviatosti

Farský kostol 18:30 Farský kostol

do 21:00

VEĽKÝ PIATOK – 18. 04. 2014 Liturgia hodín Slávenie utrpenia a smrti Pána Poklona v „Božom hrobe“ Krížová cesta

Kláštorný kostol 7:30 Farský kostol 15:00 Farský kostol do 19:00 Na námestí pred zvonicou 20:00

BIELA SOBOTA – 19. 04. 2014 Liturgia hodín Poklona Najsvätejšej Sviatosti v „Božom hrobe“ Slávnosť Veľkonočnej vigílie

Kláštorný kostol

7:30

Farský kostol

od 8:30 Farský kostol 20:00

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – 20. 04. 2014 Požehnanie pokrmov Svätá omša Slávnostná svätá omša Pobožnosť Sv. omša (s pož. pokrmov) Svätá omša

Farský kostol 7:00 Farský kostol 8:00 Farský kostol 10:00 Farský kostol 15:00 Kláštorný kostol 6:30 Kláštorný kostol 18:30

VEĽKONOČNÝ PONDELOK – 21. 04. 2014 Svätá omša

Farský kostol Farský kostol Kláštorný kostol

POŽEHNANÉ A MILOSTIPLNÉ SVIATKY ZMŔTVYCHVSTANIA PÁNA!

8:00 9:30 6:30

velka noc 2014  
velka noc 2014  
Advertisement